Garmin | GPSMAP® 64x | User guide | Garmin GPSMAP® 64x Användarhandbok

Garmin GPSMAP® 64x Användarhandbok
GPSMAP 64 SERIES / GPSMAP 64X
SERIES
®
Användarhandbok
© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP och VIRB är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder.
BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ och tempe™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
®
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA
och andra länder. microSD och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National
Marine Electronics Association. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Gå in på www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Översikt över enheterna ............................................................. 1
Översikt över GPSMAP enheten (ingen kamera) .................. 1
Översikt över GPSMAP enheten (kamera) ............................ 1
Batteriinformation ........................................................................ 1
Maximera batteritiden ............................................................ 1
Sätta på batterisparläget ........................................................ 1
Långtidsförvaring ................................................................... 1
Installera ett NiMH-batteri ........................................................... 1
Ladda batteriet ....................................................................... 2
Installera AA-batterier ................................................................. 2
Slå på enheten ............................................................................2
Knappar ...................................................................................... 2
Söka satellitsignaler .................................................................... 2
Använda huvudsidorna................................................. 2
Öppna huvudmenyn ................................................................... 2
Karta ........................................................................................... 2
Ändra kartans orientering ....................................................... 2
Mäta avstånd på kartan ......................................................... 3
Kartinställningar ..................................................................... 3
Kompass ..................................................................................... 3
Kalibrera kompassen ............................................................. 3
Använda kompassen ............................................................. 3
Kurspekare ............................................................................. 3
Navigera med Kurs mot mål .................................................. 3
Färddator .................................................................................... 3
Färddatorinställningar ............................................................ 3
Höjdprofil ..................................................................................... 4
Höjdprofilsinställningar ........................................................... 4
Kalibrera den barometriska höjdmätaren ............................... 4
Återställa standardsidinställningar .............................................. 4
Waypoints, rutter och spår............................................ 4
Waypoints ................................................................................... 4
Skapa en waypoint ................................................................. 4
Beräkna en waypoint ............................................................. 4
Navigera till en waypoint ........................................................ 4
Redigera en waypoint ............................................................ 4
Ta bort en waypoint ............................................................... 4
Rutter .......................................................................................... 4
Skapa en rutt .......................................................................... 4
Redigera namnet på en rutt ................................................... 4
Redigera en rutt ..................................................................... 4
Visa en rutt på kartan ............................................................. 4
Ta bort en rutt ........................................................................ 4
Navigera i en sparad rutt ........................................................ 5
Visa aktiv rutt ......................................................................... 5
Avbryta navigering ................................................................. 5
Vända en rutt ......................................................................... 5
Spår ............................................................................................ 5
Spårinställningar .................................................................... 5
Visa aktuellt spår .................................................................... 5
Spara aktuellt spår ................................................................. 5
Rensa aktuellt spår ................................................................ 5
Ta bort ett spår ....................................................................... 5
Navigera i ett sparat spår ....................................................... 5
Köpa fler kartor ........................................................................... 5
Söka en adress ...................................................................... 5
Funktioner och inställningar på huvudmenyn.............5
Kamera och fotografering ........................................................... 5
Fotografera ............................................................................ 5
Visa bilder .............................................................................. 5
Använda ficklampan ................................................................... 6
Geocacher .................................................................................. 6
Innehållsförteckning
Hämta geocacher med en dator ............................................ 6
Navigera till en geocache ....................................................... 6
chirp™ .................................................................................... 6
Sända och ta emot data trådlöst ................................................. 6
Ställa in positionslarm ................................................................. 6
Välja en profil .............................................................................. 6
Områdesberäkning ..................................................................... 6
Beräkna ett områdes storlek .................................................. 6
Satellitsida .................................................................................. 6
GPS-satellitinställningar ......................................................... 6
Garmin Adventures ..................................................................... 7
Skicka filer till BaseCamp ...................................................... 7
Skapa ett äventyr ................................................................... 7
Starta ett äventyr .................................................................... 7
VIRB® fjärrkontroll ...................................................................... 7
Waypoint Averaging .................................................................... 7
Bluetooth anslutna funktioner ..................................................... 7
Para ihop en smartphone med enheten ................................ 7
Telefonaviseringar ................................................................. 7
Ytterligare verktyg på huvudmenyn ............................................ 7
Anpassa enheten............................................................ 8
Anpassa datafälten ..................................................................... 8
Datafält ................................................................................... 8
Systeminställningar ..................................................................... 9
GPS och andra satellitsystem ................................................ 9
Inställningar för det seriella gränssnittet ................................ 9
Skärminställningar ...................................................................... 9
Justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka ................................... 9
Ställa in enhetssignaler ............................................................... 9
Kamerainställningar .................................................................. 10
Marina inställningar ................................................................... 10
Ställa in sjövarningar ............................................................ 10
Nollställa data ........................................................................... 10
Ändra sidsekvens ..................................................................... 10
Lägga till en sida .................................................................. 10
Ta bort en sida ..................................................................... 10
Anpassa huvudmenyn .............................................................. 10
Ändra måttenheterna ................................................................ 10
Tidsinställningar ........................................................................ 10
Inställningar för positionsformat ................................................ 10
Höjdmätarinställningar .............................................................. 10
Ruttinställningar ........................................................................ 11
Profiler ...................................................................................... 11
Skapa en egen profil ............................................................ 11
Ändra ett profilnamn ............................................................. 11
Ta bort en profil .................................................................... 11
Enhetsinformation........................................................ 11
Produktuppdateringar ............................................................... 11
Konfigurera Garmin Express ................................................ 11
Registrera enheten .............................................................. 11
Se information om regler och efterlevnad för E-label ............... 11
Fästa karbinhaken .................................................................... 11
Ta bort karbinhaken ............................................................. 11
Fästa handremmen ................................................................... 11
Skötsel av enheten ................................................................... 11
Rengöra enheten ................................................................. 12
Datahantering ........................................................................... 12
Filtyper ................................................................................. 12
Installera ett minneskort ....................................................... 12
Ansluta enheten till en dator ................................................ 12
Överföra filer till enheten ...................................................... 12
Ta bort filer ........................................................................... 12
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 12
Specifikationer .......................................................................... 12
Bilaga............................................................................. 13
i
Garmin Supportcenter .............................................................. 13
Sätta på bakgrundsbelysningen ............................................... 13
Tillbehör .................................................................................... 13
tempe™ ............................................................................... 13
Para ihop ANT+ sensorerna ................................................ 13
Felsökning ................................................................................ 13
Starta om enheten ............................................................... 13
Visa enhetsinformation ........................................................ 13
Återställa alla standardinställningar ..................................... 13
Index .............................................................................. 14
ii
Innehållsförteckning
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Översikt över enheterna
Översikt över GPSMAP enheten (ingen kamera)
Mini-USB-port (under väderskyddet)
Kameralins
microSD kortplats (under batterierna)
Batterifack
Bältesklämma
Batterilock med D-ring
Batteriinformation
VARNING
Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det
användbara området för vissa batterier. Alkaliska batterier kan
spricka vid höga temperaturer.
OBS!
Alkaliska batterier tappar en stor del av sin kapacitet vid låga
temperaturer. Använd litiumbatterier när du använder enheten
vid temperaturer under noll.
Maximera batteritiden
GPS/GNSS-antenn
Knappar
Strömknapp
Mini-USB-port (under väderskyddet)
MCX-anslutning för GPS-antenn (under väderskyddet)1
microSD kortplats (under batterierna)
®
Batterifack
Bältesklämma
Batterilock med D-ring
Översikt över GPSMAP enheten (kamera)
Du kan förlänga batteriernas livslängd på flera olika sätt.
• Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka (Justera
bakgrundsbelysningen ljusstyrka, sidan 9).
• Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns (Skärminställningar,
sidan 9).
• Använd batterisparläget (Sätta på batterisparläget,
sidan 1).
• Minska kartritningshastigheten (Kartinställningar, sidan 3).
• Stäng av GLONASS eller GALILEO (GPS och andra
satellitsystem, sidan 9).
Sätta på batterisparläget
Du kan använda batterisparläget till att förlänga
batterilivslängden.
Välj Konfiguration > Visa > Batterisparläge > På.
I batterisparläget stängs skärmen av när tidsgränsen för
bakgrundsbelysningen nås. Du kan markera för att sätta på
skärmen och du kan dubbeltrycka på för att visa statussidan.
Långtidsförvaring
När du inte planerar att använda enheten flera månader tar du
ut batterierna. Lagrade data går inte förlorade när batterierna tas
bort.
Installera ett NiMH-batteri
Enheten kan användas med ett NiMH-batteri (tillval) eller två
AA-batterier (Installera AA-batterier, sidan 2).
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Ta fram batteriet .
GPS/GNSS-antenn
Knappar
3 Sätt i batterierna i rätt polriktning.
4 Tryck försiktigt batteriet på plats.
5 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.
Strömknapp
1 MCX-anslutningen
Introduktion
medföljer inte alla produktmodeller.
1
Knappar
Ladda batteriet
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Försök inte använda enheten för att ladda ett batteri som inte
tillhandahållits av Garmin . Om du försöker ladda ett batteri som
inte tillhandahållits av Garmin kan enheten skadas och garantin
bli ogiltig.
®
Innan du kan ansluta USB-kabelns raka kontakt till enheten kan
du behöva ta bort monterade extratillbehör.
Obs! Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför
temperaturintervallet (Specifikationer, sidan 12).
Du kan ladda batteriet med ett standardvägguttag eller en USBport på datorn.
1 Lyft upp väderskyddet från mini-USB-porten .
FIND
Tryck här för att öppna sökmenyn.
MARK
Tryck här för att spara din aktuella position som en waypoint.
QUIT
Tryck här för att avbryta eller återgå till föregående meny
eller sida.
Tryck här om du vill bläddra bland huvudsidorna.
ENTER
Tryck här för att välja alternativ och bekräfta meddelanden.
MENU
Tryck här för att öppna alternativmenyn för den sida som för
närvarande är öppen.
Tryck två gånger för att öppna huvudmenyn (från valfri sida).
PAGE
Tryck här om du vill bläddra bland huvudsidorna.
Tryck på , ,
eller
att flytta kartmarkören.
2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.
3 Anslut USB-änden av kabeln till en nätadapter eller en USBport på datorn.
4 Om det behövs ansluter du nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
5 Ladda batteriet helt.
Installera AA-batterier
Istället för NiMH-batteriet (tillval) (Installera ett NiMH-batteri,
sidan 1) kan du använda två alkaliska, NiMH- eller
litiumbatterier. Det är praktiskt när du är ute på en vandringsled
och inte har möjlighet att ladda NiMH-batterierna. Använd NiMHeller litiumbatterier för bästa resultat.
Obs! Alkaliska standardbatterier rekommenderas ej för 64sc/
csx-modeller vid användning av kamerafunktionen.
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.
för att välja menyalternativ och för
IN
Tryck här för att zooma in på kartan.
OUT
Tryck här för att zooma ut på kartan.
Söka satellitsignaler
Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
2 Sätt på enheten om det behövs.
3 Vänta medan enheten söker efter satelliter.
blinkar medan enheten fastställer din position.
visar satellitsignalstyrkan.
Använda huvudsidorna
Informationen som behövs för att använda den här enheten
finns på huvudmenyn, kartan, kompassen, färddatorn och
höjdprofilssidorna.
Välj PAGE för att välja den aktiva huvudsidan.
Öppna huvudmenyn
På huvudmenyn får du åtkomst till verktyg och
inställningsskärmar för waypoints, aktiviteter, rutter med mera
(Ytterligare verktyg på huvudmenyn, sidan 7).
På valfri sida väljer du MENU två gånger.
Karta
3
4
5
6
Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.
Håll ned .
Välj Konfiguration > System > AA-batterityp.
Välj Alkaliska, Litium, Uppladdningsbart NiMH-batteri
eller Förladdat NiMH-batteri.
Slå på enheten
Håll ned
2
.
betecknar din plats på kartan. När du färdas förflyttas och
lämnar ett spårregister (spår) efter sig. Waypointnamn och symboler visas på kartan. När du navigerar till en destination
visas rutten med en färgad linje på kartan.
Ändra kartans orientering
1 På kartan väljer du MENU.
2 Välj Kartinställningar > Orientering.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Norr uppåt för att visa norr överst på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den nuvarande kursen överst
på sidan.
Använda huvudsidorna
• Välj Fordonsläge om du vill visa färdriktningen ur ett
bilperspektiv med färdriktningen överst.
Mäta avstånd på kartan
Om du vill aktivera kurspekaren väljer du från kompassen
MENU > Riktningsinställningar > Go To Line/Pointer > Kurs
(CDI).
Du kan mäta avståndet mellan två platser.
1 Välj en plats på kartan.
2 Välj MENU > Mäta distans.
3 Flytta flaggan till en annan plats på kartan.
Kartinställningar
Välj Konfiguration > Karta.
Orientering: Justerar hur kartan visas på sidan. Norr uppåt visar
norr uppåt på sidan. Spår uppåt visar en fågelperspektivvy
med den aktuella kursen uppåt på sidan. Fordonsläge visar
färdriktningen som en fordonsvy i 3D med färdriktningen
överst.
Guidningstext: Ställer in när guidningstext visas på kartan.
Datafält: Anpassar datafälten och instrumentbrädorna för
kartan, kompassen, höjdprofilen och färddatorn.
Kartinformation: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för
närvarande är inlästa i enheten.
Avancerade kartinställningar
Välj Konfiguration > Karta > Avancerade kartinställningar.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning. Om du har valt Av måste du zooma in och ut
manuellt.
Zoomnivåer: Justerar zoomnivån där kartobjekt visas.
Kartobjekt visas inte om kartans zoomnivå är högre än den
inställda nivån.
Textstorlek: Väljer textstorlek för kartobjekt.
Detaljer: Väljer hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler
detaljer du visar desto långsammare går det att rita om
kartan.
Skuggad relief: Visar detaljerad relief på kartan (om den är
tillgänglig) eller stänger av skuggning.
Kompass
När du navigerar pekar mot din destination oavsett i vilken
riktning du rör dig. Om pekar uppåt på den elektroniska
kompassen färdas du mot din destination. Om pekar i någon
annan riktning bör du svänga tills den pekar uppåt på
kompassen.
Kalibrera kompassen
Innan du kan kalibrera den elektroniska kompassen måste du
befinna dig utomhus och på avstånd från objekt som kan
påverka magnetfält, t.ex. bilar, byggnader och kraftledningar.
Enheten har en 3-axlad elektronisk kompass (endast modellen
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kalibrera kompassen när du har
förflyttat dig stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller
bytt batteriet.
1 På kompassen trycker du på MENU.
2 Välj Kalibrera kompass > Start.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Använda kompassen
Du kan använda kompassen till att navigera längs en aktiv rutt.
1 Välj PAGE.
2 Håll enheten vågrätt.
3 Följ till din destination.
Kurspekare
Kurspekaren är mest användbar när du navigerar på vatten eller
där det inte finns några stora hinder i din väg. Den kan även
hjälpa dig att undvika faror nära kursen, t.ex. grund eller
undervattensstenar.
Använda huvudsidorna
Kurspekaren
anger ditt förhållande till en kurslinje som leder
till destinationen. Kursavvikelseindikatorn (CDI)
ger en
indikation om avdrift (åt höger eller vänster) från kursen. Skalan
betecknar avståndet mellan punkterna
på
kursavvikelseindikatorn som talar om för dig hur mycket ur kurs
du är.
Navigera med Kurs mot mål
Du kan rikta enheten mot ett avlägset objekt, låsa enheten i den
riktningen och navigera till objektet.
Obs! Kurs mot mål-funktionen är endast tillgänglig på enheter i
serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Välj Sikta och kör.
2 Rikta enheten mot ett objekt.
3 Välj Låsriktning > Ställ in kurs.
4 Navigera med kompassen.
Riktningsinställningar
Du kan anpassa kompassinställningarna.
Välj Konfiguration > Kurs.
Visa: Ställer in typen av riktningsvisning som visas på
kompassen.
Nordlig referens: Ställer in nord som kursreferens för
kompassen.
Go To Line/Pointer: Ställer in hur pekaren som visas på kartan
beter sig. Bäring pekar i destinationens riktning. Bana visar
ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.
Kompass: Växlar automatiskt från elektronisk kompass till GPSkompass när du färdas med högre hastighet under en viss
tid.
Kalibrera kompass: Se Kalibrera kompassen, sidan 3.
Färddator
Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet,
trippmätare och annan användbar information. Du kan anpassa
färddatorns utseende, inforutor och datafält.
Färddatorinställningar
Från färddatorn väljer du MENU.
Nollställ: Återställer alla färddatorvärden till noll. Du bör
återställa färddatorn innan du påbörjar en färd så att den
visar rätt information.
Stora siffror: Ändrar storleken på siffrorna som visas på
färddatorsidan.
Byt datafält: Anpassar färddatorns datafält.
Byt instrumentbräda: Byter temat och informationen som visas
i inforutorna.
Obs! Dina anpassade inställningar lagras i inforutorna. Dina
inställningar försvinner när du byter profil (Profiler,
sidan 11).
Återställ standardinställningar: Återställer färddatorn till
fabriksinställningarna.
3
Höjdprofil
Obs! Höjdprofilen är endast tillgänglig på enheter i serien
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Som standard visar höjdprofilen höjden över tillryggalagd
sträcka. Du kan anpassa höjdprofilsinställningar
(Höjdprofilsinställningar, sidan 4). Du kan välja valfri punkt på
profilen om du vill visa information om den punkten.
Höjdprofilsinställningar
Välj MENU från höjdprofilen.
Byt plottyp: Anger vilken typ av data som visas på höjdprofilen.
Höjd/tid: Spelar in höjdförändringar över en tidsperiod.
Höjd/avstånd: Spelar in höjdförändringar över ett avstånd.
Lufttryck: Spelar in barometertryckets förändringar över en
tidsperiod.
Lufttryck: Spelar in omgivningens tryckförändringar över en
tidsperiod.
Justera zoomskalor: Justerar de zoomskalor som visas på
höjdprofilsidan.
Byt datafält: Anpassar höjdprofilens datafält.
Nollställ: Återställer höjdprofilsdata, inklusive waypoint-, spåroch trippdata.
Kalibrera höjdmätare: Se (Kalibrera den barometriska
höjdmätaren, sidan 4).
Återställ standardinställningar: Återställer höjdprofilen till
fabriksinställningarna.
Kalibrera den barometriska höjdmätaren
Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt
höjd och korrekt lufttryck.
Obs! Den barometriska höjdmätaren är endast tillgänglig på
enheter i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Gå till en plats där höjden eller lufttrycket är känt.
2 Välj PAGE > Höjdprofil > MENU > Kalibrera höjdmätare.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Återställa standardsidinställningar
1 Öppna sidan för vilken du vill återställa inställningarna.
2 Välj MENU > Återställ standardinställningar.
Waypoints, rutter och spår
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din
enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska
eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen,
exempelvis namn, höjd och djup.
Du kan lägga till en .gpx-fil som innehåller waypoints genom att
överföra filen till mappen GPX (Överföra filer till enheten,
sidan 12).
Skapa en waypoint
Du kan spara din aktuella position som en waypoint.
1 Välj MARK.
2 Om det behövs väljer du ett fält för att göra ändringar i
waypointen.
3 Välj Klar.
Beräkna en waypoint
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från en markerad plats till en ny plats.
1 Välj Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
4
3
4
5
6
7
Välj MENU > Projektwaypoint.
Ange bäringen och tryck på Klar.
Välj en måttenhet.
Ange avståndet och tryck på Klar.
Välj Spara.
Navigera till en waypoint
1 Välj FIND > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Kör.
Redigera en waypoint
1 Välj Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj ett alternativ att redigera, t.ex. namnet.
4 Ange den nya informationen och välj Kör.
Ta bort en waypoint
1 Välj Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj MENU > Ta bort.
Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig
till din slutdestination.
Skapa en rutt
1 Välj Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första punkt.
2 Välj en kategori.
3 Välj den första punkten på rutten.
4 Välj Använd.
5 Välj Välj nästa punkt för att lägga till fler punkter i rutten.
6 Välj QUIT för att spara rutten.
Redigera namnet på en rutt
1 Välj Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra namn.
4 Ange det nya namnet.
Redigera en rutt
1 Välj Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Ändra i rutt.
4 Välj en punkt.
5 Välj ett alternativ:
• Visa punkten på kartan genom att välja Granska.
• Om du vill ändra ordning på punkterna längs rutten väljer
du Flytta uppåt eller Flytta nedåt.
• Om du vill infoga ytterligare en punkt på rutten väljer du
Infoga.
Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.
• Om du vill ta bort punkten från rutten väljer du Ta bort.
6 Välj QUIT för att spara rutten.
Visa en rutt på kartan
1 Välj Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Visa kartan.
Ta bort en rutt
1 Välj Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
Waypoints, rutter och spår
3 Välj Ta bort rutt.
Köpa fler kartor
Navigera i en sparad rutt
1 Välj FIND > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Kör.
1 Gå till produktsidan för enheten på www.garmin.com.
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Visa aktiv rutt
1 När du navigerar längs en rutt väljer du Aktiv rutt.
2 Välj en punkt på rutten för att visa mer information.
Du kan använda City Navigator kartor (tillval) för att söka efter
adresser.
1 Välj FIND > Adresser.
2 Ange land eller ett område vid behov.
3 Ange ort eller postnummer.
Obs! Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.
4 Välj orten.
5 Ange husnumret.
6 Ange gatan.
Avbryta navigering
Välj FIND > Avbryt navigering.
Vända en rutt
Du kan växla start- och slutpunkt på rutten för att navigera efter
rutten i omvänd ordning.
1 Välj Ruttplanerare.
2 Välj en rutt.
3 Välj Vänd på rutt.
Spår
Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information
om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och
höjd för varje punkt.
Spårinställningar
Välj Konfiguration > Spår.
Spårlogg: Sätter på och stänger av spårinspelning.
Inspelningsläge: Ställer in en metod för spårinspelning.
Automatiskt spelar in spåren i variabel takt och skapar en
optimal återgivning av dina spår.
Intervall: Ställer in en hastighet för inspelning av spårlogg. Om
du spelar in punkter oftare skapas ett mer detaljerat spår,
men spårloggen fylls snabbare.
Automatisk arkivering: Ställer in en automatisk
arkiveringsmetod för att organisera dina spår. Spår sparas
och rensas automatiskt.
Färg: Ändrar färgen på det aktiva spåret på kartan.
Visa aktuellt spår
1 Välj Spårhanterare > Aktuellt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa det aktuella spåret på kartan väljer du Visa
kartan.
• Om du vill visa höjdprofilen för det aktuella spåret väljer du
Höjdprofil.
Spara aktuellt spår
1 Välj Spårhanterare > Aktuellt spår.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Spara spår om du vill spara hela spåret.
• Välj Spara del och välj en del.
Rensa aktuellt spår
Välj Spårhanterare > Aktuellt spår > Rensa aktuellt spår.
Ta bort ett spår
1 Välj Spårhanterare.
2 Välj ett spår.
3 Välj Ta bort.
Navigera i ett sparat spår
1 Välj FIND > Spår.
2 Välj ett sparat spår.
3 Välj Kör.
Funktioner och inställningar på huvudmenyn
Söka en adress
®
Funktioner och inställningar på
huvudmenyn
Kamera och fotografering
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som
har en kamera.
När du tar en bild sparas information om ditt geografiska läge i
bildinformationen. Du kan navigera till platsen.
Fotografera
1 Välj Kamera.
2 Håll enheten horisontellt eller vertikalt för att ändra
bildriktningen.
3 Om det behövs väljer du MENU > Blixt om du vill sätta på
blixten.
TIPS: Du kan välja Automatiskt om du vill använda blixten
bara när kameran upptäcker svagt ljus.
Om
det behövs trycker du på IN ellerOUT för att zooma in
4
eller ut.
5 Håll ned ENTER för att fokusera och håll enheten stilla.
En vit ram visas på skärmen. Enheten fokuserar på objektet
inuti ramen. När fotot är i fokus blir ramen grön.
6 Släpp upp ENTER för att ta en bild.
TIPS: Du kan visa foton genom att välja > ENTER.
Visa bilder
Du kan titta på bilder som du tagit med kameran och bilder som
du överfört till enheten.
1 Välj Fotovisare.
2 Välj ett foto.
3 Om det behövs trycker du på IN ellerOUT för att zooma in
eller ut.
Sortera bilder
1 Välj Fotovisare > MENU > Sortera foton.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Senast.
• Välj Nära en plats och välj en plats.
• Välj Ett visst datum och ange ett datum.
Visa platsen där en bild har tagits
1 Välj Fotovisare.
2 Välj ett foto.
3 Välj MENU > Visa kartan.
Navigera till en bild
1 Välj Fotovisare.
5
2 Välj ett foto.
3 Välj MENU > Visa information > Kör.
Ta bort en bild
1 Välj Fotovisare.
2 Välj ett foto.
3 Välj MENU > Ta bort > Ja.
Använda ficklampan
Du kan behöva lägga till funktionen för ficklampa i huvudmenyn
(Anpassa huvudmenyn, sidan 10).
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som
har en kamera.
Obs! Om du använder ficklampan kan du förkorta batteriernas
livslängd. Du kan öka batteriernas livslängd genom att minska
ljusstyrkan eller användningen av ficklampan.
1 Välj Ficklampa > .
2 Om det behövs kan du justera ljusstyrkan med hjälp av
skjutreglaget.
3 Om det behövs kan du välja du en annan typ av lampa.
0
Inget blinkande ljus, konstant stråle.
1 till 9
Antal ljuspulser per sekund.
SOS
Blinkande nödljus.
Geocacher
Geocaching är en skattjakt där spelarna gömmer eller letar efter
dolda cacher med hjälp av ledtrådar och GPS-koordinater.
Hämta geocacher med en dator
Du kan läsa in geocacher manuellt på enheten via en dator
(Överföra filer till enheten, sidan 12). Du kan placera
geocachefilerna i en GPX-fil och importera dem till GPX-mappen
på enheten. Med ett Premium-medlemskap på geocaching.com
kan du använda funktionen "pocket query" för att läsa in många
geocacher på din enhet som en enda GPX-fil.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.geocaching.com.
3 Skapa ett konto om du ännu inte har ett.
4 Logga in.
5 Följ instruktionerna på geocaching.com för att hitta och
hämta geocacher till enheten.
Navigera till en geocache
1 Välj Geocache.
2 Välj en geocache.
3 Välj Kör.
Logga ett försök
När du har försökt att hitta en geocache kan du logga dina
resultat. Du kan kontrollera vissa geocacher på
www.geocaching.com.
1 Välj Geocache > Logga försök.
2 Välj Hittade, Hittade ej, Reparation krävs eller Ej prövad.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill avsluta loggningen väljer du Klar.
• Börja navigera till den geocache som finns närmast
genom att välja Sök nästa närmaste.
• Mata in en kommentar om hur man letar efter cachen eller
om själva cachen genom att välja Lägg till kommentar.
Ange en kommentar och välj Klar.
Om du är ansluten till www.geocaching.com överförs loggen
automatiskt till ditt konto på www.geocaching.com.
6
chirp™
En chirp är ett litet Garmin tillbehör som programmeras och
lämnas i en geocache. Du kan använda enheten till att hitta en
chirp i en geocache. Mer information om chirp finns i chirp
användarhandboken på www.garmin.com.
Aktivera chirp sökning
1 Välj Konfiguration > Geocache.
2 Välj chirp™ Setup > chirp™ sökning > På.
Sända och ta emot data trådlöst
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på enheter i serien
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
För att kunna dela data trådlöst måste du befinna dig högst 3 m
(10 fot) från en kompatibel enhet.
Din enhet kan sända och ta emot data när den paras ihop med
en annan kompatibel enhet med hjälp av trådlös Bluetooth eller
ANT+ teknik. Du kan dela waypoints, geocacher, rutter och
spår.
1 Välj Dela trådlöst.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Skicka och välj datatyp.
• Välj Ta emot för att ta emot data från en annan enhet.
Den andra kompatibla enheten måste försöka skicka data.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
®
®
Ställa in positionslarm
Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat
avstånd från en viss plats.
1 Välj Larmade waypoints > Skapa alarm.
2 Välj en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj Använd.
5 Ange en radie.
När du anger ett område med ett positionslarm ger enheten ifrån
sig en ton.
Välja en profil
När du byter aktiviteter kan du ändra inställningen för enheten
genom att ändra profilen.
1 Välj Profiländring.
2 Välj en profil.
Områdesberäkning
Beräkna ett områdes storlek
1 Välj Områdesberäkning > Start.
2 Gå runt utkanten av det område som du vill beräkna.
3 Välj Räkna när du är klar.
Satellitsida
På satellitsidan visas din aktuella position, GPS-noggrannhet,
satellitpositioner och signalstyrka.
GPS-satellitinställningar
Välj Satellit > MENU.
Obs! Vissa inställningar är endast tillgängliga när Använd
demoläget är aktiverat.
Använd demoläget: Gör att du kan stänga av GPS:en.
Använd satellitsystemet: Gör att du kan sätta på GPS:en.
Spår uppåt: Anger om satelliter ska visas med ringarna
orienterade så att norr är riktat uppåt på skärmen eller
orienterade så att aktuellt spår är riktat uppåt på skärmen.
Funktioner och inställningar på huvudmenyn
En färg: Välj om satellitsidan ska visas med en eller flera färger.
Ställ in position på karta: Gör att du kan markera din aktuella
position på kartan. Du kan använda den här platsen till att
skapa rutter eller söka efter sparade platser.
AutoLocate-position: Beräknar din GPS-position med hjälp av
funktionen Garmin AutoLocate .
®
Garmin Adventures
Du kan gruppera relaterade objekt som äventyr. Du kan till
exempel skapa ett äventyr för din senaste vandringstur.
Äventyret kan innehålla spårloggen, bilder från vandringen och
geocacher du spårat upp. Via BaseCamp™ kan du skapa och
administrera dina äventyr.
Obs! BaseCamp är inte tillgänglig för alla modeller.
Skicka filer till BaseCamp
1 Öppna BaseCamp.
2 Anslut enheten till datorn.
På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller
bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra
flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och
minneskortet som monterade volymer.
Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det
hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i
dokumentationen till operativsystemet.
3 Öppna Garmin eller minneskortenheten eller -volymen.
4 Välj ett alternativ:
• Markera och dra ett objekt från en ansluten enhet till Min
samling eller till en lista.
• Från BaseCamp väljer du Enhet > Ta emot från enhet
och väljer enheten.
®
®
Skapa ett äventyr
Innan du kan skapa ett äventyr och skicka det till din enhet
måste du hämta BaseCamp till datorn och överföra ett spår från
enheten till datorn (Skicka filer till BaseCamp, sidan 7).
1 Öppna BaseCamp.
2 Välj Fil > Ny > Garmin-äventyr.
3 Välj ett spår och välj sedan Nästa.
4 Om det behövs lägger du till objekt från BaseCamp.
5 Använd de obligatoriska fälten till att namnge och beskriva
äventyret.
6 Om du vill byta äventyrets omslagsfoto väljer du Ändra och
väljer sedan ett annat foto.
7 Välj Slutför.
Starta ett äventyr
Innan du kan skapa ett äventyr måste du skicka ett äventyr från
BaseCamp till din enhet (Skicka filer till BaseCamp, sidan 7).
1 Välj Äventyr.
2 Välj ett äventyr.
3 Välj Start.
VIRB fjärrkontroll
®
Obs! Funktionen för VIRB fjärrkontroll är endast tillgänglig på
enheter i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB måste du
aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran.
Med fjärrfunktionen VIRB kan du styra din VIRB kamera på
avstånd.
1 Välj VIRB fjärrkontroll.
2 Välj ett alternativ:
• Välj REC för att spela in video.
Funktioner och inställningar på huvudmenyn
• Välj Ta foto för att ta ett foto.
Waypoint Averaging
Du kan förfina en waypointplats för större noggrannhet. Vid
medelvärdesberäkning gör enheten flera avläsningar på samma
plats och använder medelvärdet för större noggrannhet.
1 Välj Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj MENU > Medelposition.
4 Förflytta dig till waypointplatsen.
5 Välj Start.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
7 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du Spara.
Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för
en waypoint och väntar minst 90 minuter mellan exemplen.
Bluetooth anslutna funktioner
Din enhet i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx har flera Bluetooth
anslutning funktioner för din kompatibla smartphone. För vissa
funktioner kan du behöva installera Garmin Connect™ Mobile på
din smartphone. Mer information finns på www.garmin.com
/apps.
Telefonaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden
på din enhet i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
aktiviteter i realtid. Du kan bjuda in följare via e-post eller
sociala medier så att de kan se dina realtidsdata på en
Garmin Connect spårningssida.
Para ihop en smartphone med enheten
Obs! Den här funktionen är endast kompatibel med GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx enheter.
1 Placera din kompatibla smartphone inom 10 m (33 fot) från
enheten.
2 På enhetens huvudmeny väljer du Konfiguration >
Bluetooth > Para ihop mobil enhet.
3 På din kompatibla smartphone aktiverar du Bluetooth trådlös
teknik och söker efter din enhet i serien GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx.
Ett lösenord visas på enhetsskärmen.
4 Ange lösenordet i din kompatibla smartphone.
Telefonaviseringar
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla
enhetsmodeller.
För telefonaviseringar krävs att en kompatibel smartphone paras
ihop med enheten. När telefonen tar emot meddelanden skickar
den aviseringar till din enhet.
Visa telefonaviseringar
Innan du kan visa aviseringar måste du para ihop din enhet med
en kompatibel smartphone.
1 Välj > MENU.
2 Välj en avisering.
Dölja aviseringar
Som standard visas aviseringar på enhetens skärm när de tas
emot. Du kan dölja aviseringar så att de inte visas.
Välj Konfiguration > Bluetooth > Aviseringar > Dold.
Ytterligare verktyg på huvudmenyn
Välj MENU.
Klocklarm: Ställer in ett ljudlarm. Om du inte använder enheten
för tillfället kan du ställa in den så att den slås på vid en viss
tidpunkt.
7
Miniräknare: Visar en miniräknare.
Kalender: Visar en kalender.
Jakt och fiske: Visar de bästa datumen och tiderna för jakt och
fiske på din aktuella plats.
Stoppur: Använd ett tidur, markera ett varv och ta tid på varv.
Sol och måne: Visar tider för soluppgång och solnedgång samt
månens faser, baserat på din GPS-position.
Anpassa enheten
Anpassa datafälten
Du kan anpassa datafälten som visas på huvudsidan.
1 Öppna sidan där du vill ändra datafälten.
2 Välj MENU.
3 Välj Byt datafält.
4 Välj det nya datafältet.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Datafält
För vissa datafält krävs att du navigerar eller att ANT+
tillbehören visar data.
24-timmars maxtemperatur: Maxtemperatur registrerad under
de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten till en
trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska
visas.
24-timmars minimitemperatur: Lägsta temperatur registrerad
under de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten
till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen
ska visas.
Aktuell etapp: Stopptiden för det aktuella varvet.
Bana: Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan
visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas
bara under navigering.
Bäring: Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa
data visas bara under navigering.
Barometer: Kalibrerat aktuellt lufttryck.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Datum: Aktuell dag, månad och år.
Distans till destination: Återstående sträcka till
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Distans till nästa: Återstående avstånd till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Djup: Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en NMEA
0183 eller NMEA 2000 enhet som kan läsa av vattendjupet.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
Etappavstånd: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når
slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).
Dessa data visas bara under navigering.
Faktisk hastighet mot destination: Hastigheten med vilken du
närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas
bara under navigering.
Glidförhållande: Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell
sträcka och ändring i vertikal sträcka.
Glidförhållande till destination: Det glidförhållande som krävs
för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd.
Dessa data visas bara under navigering.
GPS-höjd: Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.
GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel:
Din GPS-plats är exakt +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
®
®
8
GPS-riktning: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.
GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Hastighet: Den aktuella färdhastigheten.
Hastighetsgräns: Den rapporterade hastighetsgränsen för
vägen. Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ
alltid hastighetsanvisningar på vägskyltar.
Högsta höjd över havet: Den högsta höjd som nåtts sedan den
senaste återställningen.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Höjd över marken: Höjden på aktuell plats över marken (om
kartorna innehåller tillräckligt med höjdinformation).
Kadens: Antal varv för vevarmen/pedalen per minut. eller antal
steg per minut. Enheten måste vara ansluten till ett
kadenstillbehör för att de här data ska visas.
Klocka: Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Kompassriktning: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.
Lägsta höjd över havet: Den lägsta höjd som nåtts sedan den
senaste återställningen.
Larmtimer: Den aktuella tiden för nedräkningstimern.
Lufttryck: Okalibrerat omgivande tryck.
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
Maximal hastighet: Den högsta hastighet som nåtts sedan den
senaste återställningen.
Maximal sänkning: Den maximala höjdminskningshastigheten i
fot per minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Maximal stigning: Den maximala stigningshastigheten i fot per
minut eller meter per minut sedan den senaste
återställningen.
Medeletapp: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Medelhastighet under rörelse: Medelhastigheten i rörelse
sedan den senaste återställningen.
Medelsänkning: Den lodräta medelsträckan för
höjdminskningen sedan den senaste återställningen.
Medelstigning: Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan
den senaste återställningen.
Pekare: En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng.
Dessa data visas bara under navigering.
Plats för destination: Positionen för slutdestinationen. Dessa
data visas bara under navigering.
Position (lat/long): Den aktuella positionen i latitud och longitud
oberoende av den valda inställningen för positionsformat.
Position (vald): Den aktuella positionen med hjälp av den valda
inställningen för positionsformat.
Puls: Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Restid under förflyttning: En fortgående uppräkning av den tid
som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Senaste varvtid: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Slutdestination: Den sista punkten på en rutt till destinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Spåravstånd: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår.
Stillestånd: En fortgående uppräkning av den tid som
tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.
Anpassa enheten
Stoppur: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Sväng: Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till
destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska
svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger.
Dessa data visas bara under navigering.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperaturmätaren. Enheten måste vara ansluten till en
trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska
visas.
Temperatur – vatten: Vattentemperaturen. Enheten måste vara
ansluten till en NMEA 0183 enhet som kan läsa av
vattentemperaturen.
Tid till destination: Den beräknade tiden innan du når
destinationen. Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Till kurs: Den riktning du måste färdas i för att återvända till
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Total distans: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du
återställer trippdata.
Totaletapp: Stopptiden för alla slutförda varv.
Total höjdminskning: Den totala höjdminskningen sedan den
senaste återställningen.
Total medelhastighet: Medelhastigheten i rörelse och vid stopp
sedan den senaste återställningen.
Total stigning: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Trippmätare: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan sedan den senaste återställningen.
Tripptid: En fortgående uppräkning av den tid som tillbringats i
rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.
Ur kurs: Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från
den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under
navigering.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Vertikal hastighet: Stigningens eller sänkningens takt över
tiden.
Vertikal hastighet mot destination: Stigningens eller
sänkningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd.
Dessa data visas bara under navigering.
Vertikalt avstånd till destination: Höjdskillnaden mellan den
aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara
under navigering.
Waypoint vid nästa: Nästa punkt på rutten. Dessa data visas
bara under navigering.
Systeminställningar
Välj Konfiguration > System.
Satellitsystem: Ställer in satellitsystemet (GPS och andra
satellitsystem, sidan 9).
WAAS/EGNOS: Gör att systemet kan använda data från WAAS/
EGNOS (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
Språk: Ställer in textspråket på enheten.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Gränssnitt: Ställer in formatet för det seriella gränssnittet
(Inställningar för det seriella gränssnittet, sidan 9).
AA-batterityp: Här anger du vilken typ av AA-batterier du
använder.
Obs! Den här inställningen avaktiveras om NiMH-batteriet
installeras.
Anpassa enheten
GPS och andra satellitsystem
Genom att använda GPS och andra satellitsystem tillsammans
får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare
positionsbestämning än när endast GPS används. Dock kan
batteritiden minska snabbare om du använder flera system än
om du använder enbart GPS.
Enheten kan använda dessa globala satellitnavigeringssystem
(GNSS). Vissa satellitsystem kanske inte är tillgängliga för alla
enhetsmodeller.
GPS: En satellitkonstellation byggd av USA.
GLONASS: En satellitkonstellation byggd av Ryssland.
GALILEO: En satellitkonstellation byggd av Europeiska
rymdorganisationen.
Inställningar för det seriella gränssnittet
Välj Konfiguration > System > Gränssnitt.
Garmin Spanner: Låter dig använda enhetens USB-port med
de flesta NMEA 0183-kompatibla kartprogrammen genom att
skapa en virtuell serieport.
Garmin seriell anslutning: Ställer in enheten på Garmin eget
format som används för att utbyta waypoint-, rutt- och
spårdata med en dator.
NMEA in/ut: Ställer in enheten på att använda NMEA 0183
standardutgångar och -ingångar.
Text ut: Tillhandahåller enkel ASCII-textutdata för positions- och
hastighetsinformation.
RTCM: Gör att enheten kan ta emot DGPS-information
(Differential Global Positioning System) från enheter som ger
RTCM-data i SC104-format.
MTP: Anger att enheten ska använda Media Transfer Protocol
(MTP) för att få åtkomst till filsystemet på enheten i stället för
masslagringsläge.
Skärminställningar
Välj Konfiguration > Visa.
Tidsgräns för belysning: Anpassar tiden innan
bakgrundsbelysningen släcks.
Batterisparläge: Sparar batterikapacitet och förlänger
batteritiden genom att stänga av skärmen när
bakgrundsbelysningen släcks.
Färger: Ändrar utseende på skärmens bakgrund och hur val
markeras.
Huvudmeny, Inställning, Sök stil: Ändrar stilen på
menysystemet.
Skärmavbildning: Spara bilden på enhetens skärm.
Justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka
Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta
batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera
bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera
batterilivslängden.
Obs! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när
batterikapaciteten är låg.
1 Välj .
2 Ändra bakgrundsbelysningens styrka med hjälp av
skjutreglaget.
Enheten kan kännas varm om bakgrundsbelysningen är inställd
på hög.
Ställa in enhetssignaler
Du kan anpassa signaler för meddelanden, knappar,
svängvarningar och larm.
1 Välj Konfiguration > Ljud > Ljud > På.
2 Välj en signal för varje ljudtyp.
9
Kamerainställningar
Välj Konfiguration > Kamera.
Fotoupplösning: Ställer in bildernas upplösning.
Spara foton i: Ställer in var bilderna sparas.
Granska instruktioner: Visar kortfattade instruktioner för hur du
använder kameran.
Marina inställningar
Välj Konfiguration > Marint.
Sjökortsläge: Ställ in typen av sjökort som används för enheten
när du visar marina data. Nautiska visar olika kartfunktioner i
olika färger, vilket gör marina intressanta platser (POI) lättare
att tyda och gör att kartan efterliknar visningen på
papperskartor. Fiske (kräver marina kartor) visar en
detaljerad översikt över bottenkonturer och djuplodning.
Kartvisningen är enklare och en mycket bra hjälp vid
fisketurer.
Utseende: Ställer in utseendet för marina navigationshjälpmedel
på kartan.
Inställning för sjövarningar: Ställer in larm som avges när du
överskrider ett visst driftavstånd vid ankring, när du befinner
dig ur kurs med ett visst avstånd och när du kommer in i
vatten med ett visst djup.
Ställa in sjövarningar
1 Välj Konfiguration > Marint > Inställning för sjövarningar.
2 Välj typ av larm.
3 Välj På.
4 Ange en distans och välj Kör.
Nollställa data
Du kan nollställa trippdata, ta bort alla waypoints, rensa aktuellt
spår eller återställa standardinställningarna.
1 Välj Konfiguration > Nollställ.
2 Välj ett objekt som du vill återställa.
Ändra sidsekvens
1
2
3
4
5
Välj Konfiguration > Sidsekvens.
Välj en sida.
Välj Övning.
Flytta sidan uppåt eller nedåt i listan.
Välj ENTER.
TIPS: Du kan välja PAGE om du vill visa sidsekvensen.
Lägga till en sida
1 Välj Konfiguration > Sidsekvens.
2 Välj Lägg till sida.
3 Välj en sida som du vill lägga till.
10
Ta bort en sida
1 Välj Konfiguration > Sidsekvens.
2 Välj en sida.
3 Välj Ta bort.
4 Välj ENTER.
Anpassa huvudmenyn
Du kan flytta, lägga till och ta bort objekt på huvudmenyn.
1 På huvudmenyn väljer du MENU > Byt objektordning.
2 Välj ett menyobjekt.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Övning för att ändra placeringen i listan för objektet.
• Välj Infoga för att lägga till ett nytt objekt i listan.
• Välj Ta bort för att ta bort ett objekt från listan.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheter för avstånd och hastighet, höjd,
djup, temperatur, tryck och vertikal fart.
1 Välj Konfiguration > Enheter.
2 Välj typ av måttenhet.
3 Välj en måttenhet.
Tidsinställningar
Välj Konfiguration > Tidsinställningar.
Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars
eller 24-timmars format.
Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten. Automatisk ställer in
tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.
Inställningar för positionsformat
Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för
kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med ett
annat positionsformat.
Välj Konfiguration > Positionsformat.
Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given
platsavläsning visas i.
Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan.
Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder.
Standardkoordinatsystem är WGS 84.
Höjdmätarinställningar
Obs! Höjdmätaren är endast tillgänglig på enheter i serien
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Välj Konfiguration > Höjdmätare.
Autokalibrering: Kalibrerar automatiskt höjdmätaren varje gång
enheten slås på.
Barometerläge: Varierande höjd gör att barometern kan mäta
höjdförändringar när du är i rörelse. Konstant höjd förutsätter
att enheten är stationär på en angiven höjd och att det
barometriska trycket därför endast förändras av vädret.
Trycktrend: Ställer in hur enheten spelar in tryckdata. Spara
alltid spelar in alla tryckdata, som kan vara till hjälp när du
söker efter tryckfronter.
Plottyp: Spelar in höjdförändringar under en viss tid eller en viss
sträcka, spelar in barometriskt tryck under en viss tid eller
spelar in omgivningstryck under en viss tid.
Kalibrera höjdmätare: Kalibrerar höjdmätaren.
Anpassa enheten
Ruttinställningar
Enheten beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du
ägnar dig åt. Vilka ruttinställningar som är tillgängliga beror på
vilken aktivitet som är vald.
Välj Konfiguration > Rutter.
Aktivitet: Ställer in en aktivitet för rutten. Enheten beräknar
optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt.
Ruttövergångar: Ställer in hur enheten tar sig från en punkt
längs rutten till nästa. Den här inställningen är endast
tillgänglig för vissa aktiviteter. Avstånd leder dig till nästa
punkt på rutten när du befinner dig på ett visst avstånd från
den aktuella punkten.
Lås på väg: Låser den blå ikonen, som indikerar din position på
kartan, på närmaste väg.
1 Gå till www.garmin.com/express
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Se information om regler och efterlevnad för
E-label
Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om
regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala
efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och
licensinformation.
1 Välj Konfiguration.
2 Välj Om.
Fästa karbinhaken
1 Placera karbinhaken
enheten.
Profiler
i spåren på monteringsflänsen
på
Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för
olika användningsområden. Till exempel är inställningarna och
vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du
använder den för geocaching.
När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält
eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den
aktuella profilen.
Skapa en egen profil
Du kan anpassa dina inställningar och datafält för en viss
aktivitet eller resa.
1 Välj Konfiguration > Profiler > Skapa profil > OK.
2 Anpassa dina inställningar och datafält.
Ändra ett profilnamn
1 Välj Konfiguration > Profiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Ändra namn.
4 Ange det nya namnet.
Ta bort en profil
2 Skjut karbinhaken uppåt tills den låses på plats.
Ta bort karbinhaken
Lyft den nedre delen av karbinhaken och skjut bort
karbinhaken från monteringsflänsen.
Fästa handremmen
1 För in handremmens ögla genom enhetens spalt.
Obs! Innan du kan ta bort den aktiva profilen måste du aktivera
en annan profil. Du kan inte ta bort en profil när den är aktiv.
1 Välj Konfiguration > Profiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Ta bort.
Enhetsinformation
Produktuppdateringar
Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datorn. Installera appen Garmin Connect på din smartphone.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Produktregistrering
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Enhetsinformation
2 Dra remmens andra ände genom öglan och dra åt.
Skötsel av enheten
OBS!
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Enheten är vattentålig enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål
att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter.
Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit
under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr
innan du använder eller laddar den.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för
klor- eller salthaltigt vatten.
11
Rengöra enheten
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller
bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra
flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och
minneskortet som monterade volymer.
OBS!
Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska
kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion
kan förhindra laddning och dataöverföring.
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Överföra filer till enheten
1 Anslut enheten till datorn.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt
Mac OS 10.4 och senare.
Filtyper
Den handhållna enheten stöder följande filtyper:
• Filer från BaseCamp eller HomePort™. Gå till
www.garmin.com/trip_planning.
• GPX-spårfiler.
• GPX-geocachefiler. Gå till www.garmin.com/geocache.
• GGZ-geocachefiler. Gå till www.garmin.com/geocache.
• JPEG-bildfiler.
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader. Gå till www.garmin.com/products/poiloader.
Installera ett minneskort
VARNING
Använd inte vassa föremål till att ta bort batterier som kan bytas
ut av användaren.
Du kan installera ett microSD minneskort i den handhållna
enheten om du vill ha mer lagringsutrymme eller förinlästa
kartor.
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Ta bort batterierna.
3 Skjut korthållaren till och lyft upp den.
4 Sätt i minneskortet med guldkontakterna vända nedåt.
5 Stäng korthållaren.
6 Skjut korthållaren mot för att låsa den på plats.
7 Sätt tillbaka batterierna och luckan.
Ansluta enheten till en dator
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Innan du kan använda enheten när den är ansluten till en dator
måste du sätta i batterier. Det kan hända att datorns USB-port
inte ger enheten tillräckligt med ström.
1 Lyft upp väderskyddet från mini-USB-porten.
2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.
12
2
3
4
5
6
7
På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller
bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra
flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och
minneskortet som monterade volymer.
Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det
hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i
dokumentationen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Öppna den bärbara enheten, drivenheten eller volymen till
enheten eller minneskortet.
Bläddra till en mapp.
Välj Ändra > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på
minneskortet.
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple dator måste du tömma
Papperskorgen för att ta bort filerna helt.
®
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Specifikationer
Batterityp
NiMH-batteri eller två AA-batterier
(alkaliska, 1,5 V eller lägre, NiMH eller
litium)
Batteriets livslängd
Upp till 16 tim.
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Drifttemperaturområde
Från -20 till 45 °C (-4 till 113 °F)
Laddningstemperaturområde från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Enhetsinformation
Säkerhetsavstånd till
kompass
17,5 cm (7 tum)
Trådlösa frekvenser/protokoll 2,4 GHz vid 0 dBm nominell
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Bilaga
Garmin Supportcenter
Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel
produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.
Sätta på bakgrundsbelysningen
Tryck på valfri knapp om du vill slå på bakgrundsbelysningen.
Bakgrundsbelysningen tänds automatiskt när varningar och
meddelanden visas.
Felsökning
Starta om enheten
Om enheten slutar svara kan du behöva starta om den. Detta
raderar inte dina data eller inställningar.
1 Ta bort batterierna.
2 Sätt tillbaka batterierna.
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhets-ID, programversion, information om regler
och licensavtal.
Välj Konfiguration > Om.
Återställa alla standardinställningar
Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.
Välj Konfiguration > Nollställ > Återställ alla inställningar
> Ja.
Tillbehör
Valfria tillbehör som fästen, kartor, träningstillbehör och
utbytesdelar hittar du på http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin återförsäljare.
tempe™
tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta
sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för
omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent
källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med
din enhet för att visa temperaturdata från tempe.
Para ihop ANT+ sensorerna
Du bör starta pulsmätaren eller installera sensorn innan du kan
para ihop dem.
Enheten är kompatibel med pulsmätaren, GSC™ 10-hastighetsoch taktsensorn samt tempe den trådlösa temperatursensorn.
Du kan anpassa ett datafält så att sensordata visas.
1 Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
sensorer under ihopparningen.
2 Välj Konfiguration > ANT-sensor.
3 Välj din sensor.
4 Välj Sök igen.
När sensorn har parats ihop men din enhet ändrar sensorn
status från Söker till Ansluten.
Tips för att para ihop ANT+ tillbehör med din Garmin enhet
• Kontrollera att ANT+ tillbehöret är kompatibelt med Garmin
enheten.
• Innan du parar ihop ANT+ tillbehöret med Garmin enheten
flyttar du dig 10 m (33 fot) bort från andra ANT+ tillbehör.
• Flytta Garmin enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT+
tillbehöret.
• När du har parat ihop enheterna första gången känner
Garmin enheten automatiskt igen ANT+ tillbehöret varje gång
det aktiveras. Denna process sker automatiskt när du slår på
Garmin enheten och tar bara några sekunder när tillbehören
aktiveras och fungerar som de ska.
• När Garmin enheten väl har parats ihop med ett tillbehör tar
den endast emot data från det tillbehöret och du kan utan
problem vara i närheten av andra tillbehör.
Bilaga
13
Index
A
adresser, söka 5
anpassa enheten 8, 10
ANT+ sensorer
ihopparning 13
para ihop 13
användardata, ta bort 12
appar 7
aviseringar 7
B
bakgrundsbelysning 1, 9, 13
banor, pekare 3
BaseCamp 7, 9, 12
batteri 1, 11
förvaring 1
installera 2
ladda 2
livslängd 3
maximera 1
maximerar 1, 9
montera 1
Bluetooth teknik 7
C
chirp 6
City Navigator 5
D
data, överföra 12
datafält 8
dator, ansluta 12
dela data 6
E
enhet, registrering 11
enhets-ID 13
F
felsökning 10, 13
ficklampa 6
filer, överföra 6, 12
foto 5, 6
ta 5
visa 5
färddator 3
G
Garmin Connect 7
Garmin Express 11
uppdatera programvaran 11
geocacher 6
hämta 6
geocachningar 12
GLONASS 9
GPS 6, 9
inställningar 9
satellitsida 6
H
handrem 11
HomePort 12
huvudmeny 2
anpassa 10
hämta, geocacher 6
höjd 4
höjdmätare 10
kalibrera 4
I
ihopparning, ANT+ sensorer 13
inforutor 3
inställningar 3, 5, 9, 10, 13
enhet 11
J
jakt- och fisketider 7
14
K
kalender 7
kalibrera, höjdmätare 4
kamera 5
inställningar 10
karbinhake 11
kartor 5
inställningar 3
köpa 5
mäta avstånd 3
navigera 2
orientering 2, 3
uppdatera 11
zoom 3
knappar 1, 2
kompass 3
inställningar 3
kalibrera 3
Kurs mot mål 3
L
ladda 2
lagra data 12
larm
klocka 7
larmgräns 6
marint 10
ljud 9
smartphone 6
appar 7
para ihop 7
soluppgång och solnedgång 7
specifikationer 12
spår 5, 7
inställningar 5
navigera 5
stoppur 7
strömknapp 2
systeminställningar 9
T
ta bort, alla användardata 12
tempe 13
temperatur 13
tidsinställningar 10
tidszoner 10
tillbehör 13
trippinformation, visa 3
U
USB 9
kontakt 1
koppla bort 12
masslagringsläge 12
överföra filer 12
V
M
VIRB fjärrkontroll 7
marint
inställningar 10
larminställning 10
microSD-kort. Se minneskort
miniräknare 7
minneskort 12
måttenheter 10
mäta avstånd 3
W
WAAS 9
waypoints 4
beräkna 4
navigera 4
redigera 4, 7
spara 4
ta bort 4
N
Å
navigation 3
navigera 3
navigering, stoppa 5
O
områdesberäkning 6
P
para ihop
ANT+ sensorer 13
smartphone 7
positioner
redigera 4
spara 4
positionsformat 10
positionslarm 6
produktregistrering 11
profiler 6, 11
programvara
licens 13
uppdatera 11
version 13
återställa, inställningar 13
återställa enheten 10
Ä
äventyr 7
Ö
överföra
filer 6, 7, 12
spår 6
R
registrera enheten 11
rengöra enheten 11, 12
reseplanerare. Se rutter
rutter 4, 5
inställningar 11
navigera 5
redigera 4
skapa 4
ta bort 4
visa på kartan 4
S
satellitsida 6
satellitsignaler 6
söka 2
skärm, inställningar 9
Index
support.garmin.com
September 2019
190-01702-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising