Garmin | GPSMAP® 64x | User manual | Garmin GPSMAP® 64x Brukerveiledning

Garmin GPSMAP® 64x Brukerveiledning
GPSMAP 64 SERIES / GPSMAP 64X
SERIES
®
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ og tempe™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
microSD og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 , NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association. Windows er et
registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enhetene ............................................................... 1
GPSMAP enhetsoversikt (uten kamera) ................................ 1
GPSMAP enhetsoversikt (kamera) ........................................ 1
Batteriinformasjon ....................................................................... 1
Maksimere batterilevetiden .................................................... 1
Slå på sparemodus for batteri ................................................ 1
Langvarig oppbevaring .......................................................... 1
Sette inn en NiMH-batteripakke .................................................. 1
Lade batteripakken ................................................................ 2
Sette inn AA-batterier ................................................................. 2
Slå på enheten ............................................................................2
Taster .......................................................................................... 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 2
Bruke hovedsidene........................................................ 2
Åpne hovedmenyen .................................................................... 2
Kart ............................................................................................. 2
Endre kartorienteringen ......................................................... 2
Måle avstand på kartet ........................................................... 3
Kartinnstillinger ...................................................................... 3
Kompass ..................................................................................... 3
Kalibrere kompasset .............................................................. 3
Bruke kompasset ................................................................... 3
Kursmarkør ............................................................................ 3
Navigere med Sight 'N Go ..................................................... 3
Tripcomputer ............................................................................... 3
Innstillinger for tripcomputeren ............................................... 3
Stigningsplott .............................................................................. 3
Innstillinger for stigningsplott .................................................. 4
Kalibrere den barometriske høydemåleren ............................ 4
Gjenopprette standardinnstillingene ........................................... 4
Veipunkter, ruter og spor.............................................. 4
Veipunkter ...................................................................................4
Opprette et veipunkt ............................................................... 4
Projisere et veipunkt .............................................................. 4
Navigere til et veipunkt ........................................................... 4
Redigere et veipunkt .............................................................. 4
Slette et veipunkt ................................................................... 4
Ruter ........................................................................................... 4
Opprette en rute ..................................................................... 4
Endre et rutenavn .................................................................. 4
Redigere en rute .................................................................... 4
Vise en rute på kartet ............................................................. 4
Slette en rute .......................................................................... 4
Navigere i en lagret rute ......................................................... 5
Vise aktiv rute ........................................................................ 5
Stoppe navigering .................................................................. 5
Reversere en rute .................................................................. 5
Spor ............................................................................................ 5
Sporinnstillinger ..................................................................... 5
Vise det gjeldende sporet ...................................................... 5
Lagre det gjeldende sporet .................................................... 5
Slette det gjeldende sporet .................................................... 5
Slette et spor .......................................................................... 5
Navigere i et lagret spor ......................................................... 5
Kjøpe tilleggskart ........................................................................ 5
Finne en adresse ................................................................... 5
Funksjoner og innstillinger for hovedmenyen............ 5
Kamera og bilder ........................................................................ 5
Ta et bilde .............................................................................. 5
Vise bilder .............................................................................. 5
Bruke lommelykten ..................................................................... 6
Geocacher .................................................................................. 6
Innholdsfortegnelse
Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin ................. 6
Navigere til en geocache ....................................................... 6
chirp™ .................................................................................... 6
Sende og motta data trådløst ..................................................... 6
Angi en nærhetsalarm ................................................................ 6
Velge en profil ............................................................................. 6
Områdeberegning ....................................................................... 6
Beregne størrelsen på et område .......................................... 6
Satellittsiden ............................................................................... 6
Innstillinger for GPS-satellitt ................................................... 6
Garmin Adventures ..................................................................... 7
Sende filer til BaseCamp ....................................................... 7
Opprette et utendørseventyr .................................................. 7
Starte et utendørseventyr ...................................................... 7
VIRB® fjernkontroll ..................................................................... 7
Beregning av gjennomsnitt for veipunkt ..................................... 7
Bluetooth tilkoblede funksjoner ................................................... 7
Parkoble en smarttelefon med enheten ................................. 7
Telefonvarsler ........................................................................ 7
Ekstra verktøy på hovedmenyen ................................................ 8
Tilpasse enheten............................................................ 8
Tilpasse datafeltene .................................................................... 8
Datafelter ............................................................................... 8
Systeminnstillinger ...................................................................... 9
GPS og andre satellittsystemer ............................................. 9
Innstillinger for serielt grensesnitt .......................................... 9
Skjerminnstillinger ....................................................................... 9
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset ......................................... 9
Angi enhetstoner .......................................................................10
Kamerainnstillinger ................................................................... 10
Maritime innstillinger ................................................................. 10
Konfigurere maritime alarmer .............................................. 10
Tilbakestille data ....................................................................... 10
Endre sidesekvensen ............................................................... 10
Legge til en side ................................................................... 10
Fjerne en side ...................................................................... 10
Tilpasse hovedmenyen ............................................................. 10
Endre måleenhetene ................................................................ 10
Tidsinnstillinger ......................................................................... 10
Innstillinger for posisjonsformat ................................................ 10
Innstillinger for høydemåleren .................................................. 11
Rutinginnstillinger ..................................................................... 11
Profiler ...................................................................................... 11
Opprette en egendefinert profil ............................................ 11
Endre et profilnavn ............................................................... 11
Slette en profil ...................................................................... 11
Informasjon om enheten.............................................. 11
Produktoppdateringer ............................................................... 11
Konfigurere Garmin Express ................................................ 11
Registrere enheten .............................................................. 11
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske
etiketten .................................................................................... 11
Feste karabinkroken ................................................................. 11
Fjerne karabinkroken ........................................................... 11
Feste håndleddstroppen ........................................................... 11
Ta vare på enheten .................................................................. 12
Rengjøre enheten ................................................................ 12
Databehandling ........................................................................ 12
Filtyper ................................................................................. 12
Installere et minnekort .......................................................... 12
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 12
Overføre filer til enheten ...................................................... 12
Slette filer ............................................................................. 12
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 13
Spesifikasjoner ......................................................................... 13
i
Tillegg............................................................................ 13
Garmin støttesenter .................................................................. 13
Slå på bakgrunnslyset .............................................................. 13
Valgfritt tilbehør ......................................................................... 13
tempe™ ............................................................................... 13
Pare sensorer med ANT+ .................................................... 13
Feilsøking ................................................................................. 13
Starte enheten på nytt ......................................................... 13
Vise enhetsinformasjon ........................................................ 13
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger .................................... 13
Indeks............................................................................ 14
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enhetene
GPSMAP enhetsoversikt (uten kamera)
Mini-USB-port (under gummihette)
Kameralinse
microSD kortspor (under batterier)
Batterirom
Monteringsflate
D-ring på batteridekselet
Batteriinformasjon
ADVARSEL
Temperaturområdet for enheten kan være for høyt for enkelte
batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.
LES DETTE
Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Bruk litiumbatterier når du bruker enheten
ved minusgrader.
Maksimere batterilevetiden
GPS-/GNSS-antenne
Taster
Av/på-knapp
Mini-USB-port (under gummihette)
MCX-port til GPS-antenne (under gummihette)1
microSD kortspor (under batterier)
®
Batterirom
Monteringsflate
D-ring på batteridekselet
GPSMAP enhetsoversikt (kamera)
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Redusere lysstyrken for bakgrunnsbelysning (Justere
lysstyrken på bakgrunnslyset, side 9).
• Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning
(Skjerminnstillinger, side 9).
• Bruke sparemodus for batteri (Slå på sparemodus for batteri,
side 1).
• Redusere hastigheten for karttegning (Kartinnstillinger,
side 3).
• Slå av GLONASS eller GALILEO (GPS og andre
satellittsystemer, side 9).
Slå på sparemodus for batteri
Du kan bruke sparemodus for batteri til å forlenge batteriets
levetid.
Velg Oppsett > Skjerm > Sparemodus for batteri > På.
I sparemodus for batteri slås skjermen av når bakgrunnslyset får
tidsavbrudd. Du kan velge for å slå på skjermen, og du kan
dobbelttrykke på for å vise statussiden.
Langvarig oppbevaring
Når du ikke skal bruke enheten på mange måneder, må du ta ut
batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut
batteriene.
Sette inn en NiMH-batteripakke
Enheten bruker en NiMH-batteripakke (valgfri) eller to AAbatterier (Sette inn AA-batterier, side 2).
1 Vri D-ringen mot klokka, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Finn batteripakken .
GPS-/GNSS-antenne
Taster
3 Sett inn batteripakken riktig vei.
4 Trykk batteripakken forsiktig på plass.
5 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokka.
Av/på-knapp
1 MCX-kontakten
Innledning
følger ikke med alle produktmodeller.
1
Lade batteripakken
Taster
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Ikke prøv å bruke enheten til å lade batterier som ikke er
produsert Garmin . Hvis du prøver å lade batterier som ikke er
produsert av Garmin, kan enheten bli ødelagt og garantien
ugyldiggjøres.
®
Du må kanskje fjerne ekstra brakettilbehør før du kan koble den
rette kontakten på USB-kabelen til enheten.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 13).
Du kan lade batteriet via en vanlig veggkontakt eller en USBport på datamaskinen.
1 Fjern gummihetten fra mini-USB-porten .
FIND
Velg for å åpne søkemenyen.
MARK
Velg for å lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.
QUIT
Velg for å avbryte eller gå tilbake til forrige meny eller side.
Velg for å bla gjennom hovedsidene.
ENTER
Velg for å velge alternativer og bekrefte meldinger.
MENU
Velg for å åpne alternativmenyen for den siden som er åpen.
Velg to ganger for å åpne hovedmenyen (fra alle sider).
PAGE
Velg for å bla gjennom hovedsidene.
Velg , ,
eller
for å velge menyalternativer og for å
flytte markøren på karten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble USB-kontakten på kabelen til en strømadapter eller en
USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt hvis det er
nødvendig.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad batteriet helt opp.
IN
Velg for å zoome inn på kartet.
OUT
Velg for å zoome ut på kartet.
Innhente satellittsignaler
Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
1 Gå utendørs til et åpent område.
2 Slå på enheten om nødvendig.
3 Vent mens enheten søker etter satellitter.
blinker mens enheten finner posisjonen din.
viser satellittsignalstyrken.
Sette inn AA-batterier
I stedet for den valgfrie NiMH-batteripakken (Sette inn en NiMHbatteripakke, side 1) kan du bruke to alkaliske batterier, NiMHbatterier eller lithiumbatterier. Dette er nyttig hvis du er ute i
naturen og ikke kan lade NiMH-batteripakken. Det beste
resultatet får du ved å bruke NiMH-batterier eller lithiumbatterier.
MERK: Standard alkaliske batterier anbefales ikke for 64sc/csxmodeller ved bruk av kamerafunksjonen.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Sett inn to AA-batterier riktig vei.
Bruke hovedsidene
Informasjonen som er nødvendig for å bruke denne enheten,
finnes på følgende sider: hovedmeny, kart, kompass,
tripcomputer og sider for høydeplott.
Velg PAGE for å velge aktiv hovedside.
Åpne hovedmenyen
Hovedmenyen gir deg tilgang til verktøy og oppsettsskjermbilder
for veipunkt, aktiviteter, ruter og mer (Ekstra verktøy på
hovedmenyen, side 8).
Velg MENU to ganger fra en hvilken som helst side.
Kart
3
4
5
6
Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Hold nede .
Velg Oppsett > System > Batteritype AA.
Velg Alkalisk, Lithium, Tradisjonelt NiMH eller
Forhåndsladet NiMH.
Slå på enheten
Hold nede
2
.
viser posisjonen din på kartet. Når du forflytter deg, beveger
ikonet seg og etterlater en sporlogg (sti). Veipunktnavn og symboler vises på kartet. Når du navigerer til et
bestemmelsessted, er ruten markert med en farget linje på
kartet.
Endre kartorienteringen
1 Gå til kartet, og velg MENU.
2 Velg Oppsett kart > Orientering.
3 Velg et alternativ:
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning øverst på
siden.
Bruke hovedsidene
• Velg Bilmodus for å vise et bilperspektiv med reiseretning
øverst på siden.
Måle avstand på kartet
Du kan måle avstanden mellom to punkter.
1 Velg en posisjon på kartet.
2 Velg MENU > Beregn avstand.
3 Flytt flagget til en annen posisjon på kartet.
Kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart.
Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden. Nord opp
viser nord øverst på siden. Spor opp gir en visning fra øverst
til nederst der gjeldende reiseretning er øverst på siden.
Bilmodus viser en bilvisning i 3D med reiseretningen øverst.
Veiledningstekst: Angir når veiledningsteksten vises på kartet.
Datafelter: Tilpasser datafeltene eller dashbordene for kartet,
kompasset, stigningsplottet og tripcomputeren.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
Avanserte kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart > Avansert kartoppsett.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk på kartet. Når Av er valgt, må du zoome inn eller
ut manuelt.
Zoomnivåer: Justerer hvilket zoomnivå kartelementer vises ved.
Kartelementene vil ikke vises når kartets zoomnivå er høyere
enn det valgte nivået.
Tekststørrelse: Velger tekststørrelsen for kartelementene.
Detalj: Velger antall detaljer som vises på kartet. Det tar lengre
tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.
Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet (hvis tilgjengelig)
eller slår av skyggelegging.
Kursmarkøren
angir hvor du er i forhold til kurslinjen som
fører til bestemmelsesstedet. Kursavviksindikatoren (CDI)
gir
en indikasjon på avvik (høyre eller venstre) fra kursen. Skalaen
viser til avstanden mellom prikkene
på
kursavviksindikatoren, som viser hvor stort avvik du har fra
kursen.
Navigere med Sight 'N Go
Du kan peke enheten mot et objekt i det fjerne, låse retningen
og navigere til objektet.
MERK: Sight 'N Go er bare tilgjengelig med GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx-enheter.
1 Velg Sight 'N Go.
2 Pek med enheten mot et objekt.
3 Velg Lås retning > Angi kurs.
4 Naviger ved hjelp av kompasset.
Når du navigerer, peker mot bestemmelsesstedet, uansett
hvilken retning du beveger deg i. Når peker mot toppen av det
elektroniske kompasset, beveger du deg direkte mot
bestemmelsesstedet. Hvis peker i en annen retning, snur du
deg til den peker mot toppen av kompasset.
Innstillinger for retning
Du kan tilpasse kompassinnstillingene.
Velg Oppsett > Retning.
Skjerm: Angir retningstypen som vises på kompasset.
Nordreferanse: Angir nordreferansen som brukes på
kompasset.
Gå til linje/peker: Angir atferden til pekeren som vises på
kartet. Retning peker i retning av bestemmelsesstedet. Bane
viser din egen posisjon i forhold til kurslinjen som fører til
bestemmelsesstedet.
kompass: Skifter automatisk fra elektronisk kompass til GPSkompass når du beveger deg over en gitt hastighet i en angitt
periode.
Kalibrer kompass: Se Kalibrere kompasset, side 3.
Kalibrere kompasset
Tripcomputer
Kompass
Før du kan kalibrere kompasset, må du befinne deg utendørs
unna gjenstander som kan påvirke magnetiske felt, for eksempel
biler, bygninger eller strømledninger.
Enheten har et elektronisk kompass med tre akser (bare
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx-enheter). Du bør kalibrere kompasset
når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter
at du har byttet batterier.
1 Velg MENU på kompasset.
2 Velg Kalibrer kompass > Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke kompasset
Du kan bruke kompasset for å navigere i en aktiv rute.
1 Velg PAGE.
2 Hold enheten vannrett.
3 Følg frem til destinasjonen.
Kursmarkør
Kursmarkøren er spesielt nyttig hvis du navigerer på vann eller
steder der det ikke er noen store hindringer i banen. Den kan
også hjelpe deg med å unngå farer ved ruten, for eksempel
grunner eller skjær.
Hvis du vil aktivere kurspekeren på kompasset, velger du MENU
> Oppsett for retning > Gå til linje/peker > Kurs (CDI).
Bruke hovedsidene
Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig
hastighet, tripteller og annen nyttig statistikk. Du kan tilpasse
tripcomputerens layout, dashbord og datafelter.
Innstillinger for tripcomputeren
Gå til tripcomputeren, og velg MENU.
Nullstill: Nullstiller alle verdiene i tripcomputeren. Nullstill
turinformasjonen før du begynner på turen, hvis du vil ha
nøyaktig turinformasjon.
Store tall: Endrer størrelsen på tallene som vises på
tripcomputersiden.
Endre datafelter: Tilpasser datafelt for tripcomputeren.
Endre dashbord: Endrer temaet og informasjonen som vises på
dashbordet.
MERK: Dashbordet husker de tilpassede innstillingene dine.
Du mister ikke innstillingene dine når du bytter profil (Profiler,
side 11).
Fabrikkinnstillinger: Nullstiller tripcomputeren til
fabrikkinnstillingene.
Stigningsplott
MERK: Stigningsplottet er bare tilgjengelig med GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx-enheter.
3
Som standard viser stigningsplottet høyden for den tilbakelagte
avstanden. Du kan tilpasse innstillingene for stigningsplottet
(Innstillinger for stigningsplott, side 4). Du kan velge hvilket
som helst punkt på plottet hvis du vil se detaljer om det punktet.
5 Velg en måleenhet.
6 Angi avstanden og velg Ferdig.
7 Velg Lagre.
Innstillinger for stigningsplott
Navigere til et veipunkt
1 Velg FIND > Veipunkter.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg Start.
Gå til stigningsplottet, og velg MENU.
Endre plottype: Angir hvilken datatype som skal vises på
stigningsplottet.
Høyde/tid: Registrerer høydeendringer over et tidsrom.
Høyde/avstand: Registrerer høydeendringer over en avstand.
Barometrisk trykk: Registrerer endringer i barometrisk trykk
over et tidsrom.
Lokalt trykk: Registrerer endringer i lokalt trykk over et tidsrom.
Juster zoomeområder: Justerer zoomeområdene som vises på
stigningsplottsiden.
Endre datafelter: Tilpasser datafelt for stigningsplottet.
Nullstill: Tilbakestiller data for stigningsplottet, inkludert
informasjon om veipunkt, spor og tripdata.
Kalibrer høydemåler: Se (Kalibrere den barometriske
høydemåleren, side 4).
Fabrikkinnstillinger: Nullstiller stigningsplottet til
fabrikkinnstillingene.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt
dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte
barometriske trykket.
MERK: Den barometriske høydemåleren er bare tilgjengelig
med GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx-enheter.
1 Plasser deg på et sted hvor du kjenner høyden over havet
eller det barometriske trykket.
2 Velg PAGE > Stigningsplott > MENU > Kalibrer
høydemåler.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Gjenopprette standardinnstillingene
1 Åpne siden med innstillingene du vil gjenopprette.
2 Velg MENU > Fabrikkinnstillinger.
Veipunkter, ruter og spor
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er,
hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon
om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.
Du kan legge til en .gpx-fil som inneholder veipunkter, ved å
overføre filen til GPX-mappen (Overføre filer til enheten,
side 12).
Opprette et veipunkt
Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.
1 Velg MARK.
2 Velg eventuelt et felt for å gjøre endringer i veipunktet.
3 Velg Ferdig.
Projisere et veipunkt
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Velg Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Projekter veipunkt.
4 Angi avstanden og velg Ferdig.
4
Redigere et veipunkt
1 Velg Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet.
4 Angi den nye informasjonen, og velg Start.
Slette et veipunkt
1 Velg Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Slett.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til den endelige destinasjonen.
Opprette en rute
1 Velg Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg første punkt.
2 Velg en kategori.
3 Velg første punkt på ruten.
4 Velg Bruk.
5 Velg Velg neste punkt for å legge til tilleggspunkter i ruten.
6 Velg QUIT for å lagre ruten.
Endre et rutenavn
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Endre navn.
4 Angi det nye navnet.
Redigere en rute
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
4 Velg et punkt.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du Anmeldelse.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger
du Flytt opp eller Flytt ned.
• Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du Sett
inn.
Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
• Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du Fjern.
6 Velg QUIT for å lagre ruten.
Vise en rute på kartet
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Se på kart.
Slette en rute
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Slett rute.
Veipunkter, ruter og spor
Navigere i en lagret rute
1 Velg FIND > Ruter.
2 Velg en rute.
3 Velg Start.
Vise aktiv rute
1 Mens du navigerer en rute, velger du Aktiv rute.
2 Velg et punkt på ruten for å vise flere detaljer.
Stoppe navigering
Velg FIND > Stopp navigasjon.
Reversere en rute
Du kan bytte om på start- og sluttpunktene til en rute hvis du vil
følge ruten i motsatt retning.
1 Velg Ruteplanlegger.
2 Velg en rute.
3 Velg Reverser rute.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen,
blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt.
Sporinnstillinger
Velg Oppsett > Spor.
Sporlogg: Slår registrering av spor av eller på.
Registreringsmetode: Angir en metode for registrering av spor.
Auto registrerer sporene med varierende frekvens for å lage
en optimal visning av sporene.
Intervall: Velger en registreringsfrekvens for sporlogg. Hvis du
registrerer punkter oftere, blir sporene mer detaljerte, men
sporloggen fylles raskere.
Automatisk arkivering: Angir en automatisk arkiveringsmetode
for å organisere sporene dine. Sporene lagres og slettes
automatisk.
Farge: Endrer fargen på det aktive sporet på kartet.
Vise det gjeldende sporet
1 Velg Sporstyrer > Gjeldende spor.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise gjeldende spor på kartet, velger du Se på
kart.
• Hvis du vil vise høydeplott for gjeldende spor, velger du
Stigningsplott.
Lagre det gjeldende sporet
1 Velg Sporstyrer > Gjeldende spor.
2 Velg et alternativ:
• Velg Lagre spor for å lagre hele sporet.
• Velg Lagre del, og velg en del.
Slette det gjeldende sporet
Velg Sporstyrer > Gjeldende spor > Slett gjeldende spor.
Slette et spor
1 Velg Sporstyrer.
2 Velg et spor.
3 Velg Slett.
Navigere i et lagret spor
1 Velg FIND > Spor.
2 Velg et lagret spor.
3 Velg Start.
Funksjoner og innstillinger for hovedmenyen
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på www.garmin.com.
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
Du kan bruke valgfrie City Navigator kart til å søke etter
adresser.
1 Velg FIND > Adresser.
2 Velg eventuelt land eller delstat.
3 Angi by eller postnummer.
MERK: Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.
4 Velg byen.
5 Angi husnummeret.
6 Angi gaten.
®
Funksjoner og innstillinger for
hovedmenyen
Kamera og bilder
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for modeller som
har et kamera.
Når du tar et bilde, lagres den geografiske posisjonen sammen
med bildeinformasjonen. Du kan navigere til posisjonen.
Ta et bilde
1 Velg Kamera.
2 Drei enheten horisontalt eller vertikalt for å endre retningen
på bildet.
3 Velg eventuelt MENU > Blink for å slå på blitsen.
TIPS: Du kan velge Auto for å bruke blitsen bare når
kameraet registrerer et motiv med dårlige lysforhold.
4 Velg eventuelt IN (Inn) ellerOUT (Ut) for å zoome inn eller ut.
5 Hold nede ENTER for å fokusere, og hold enheten stille.
En hvit ramme vises på skjermen. Enheten fokuserer på
motivet innenfor rammen. Når bildet er i fokus, blir rammen
grønn.
6 Slipp ENTER for å ta et bilde.
TIPS: Velg > ENTER for å vise bilder.
Vise bilder
Du kan vise bilder du har tatt med kameraet, og bilder du har
overført til enheten.
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg eventuelt IN (Inn) ellerOUT (Ut) for å zoome inn eller ut.
Sortere bilder
1 Velg Bildeviser > MENU > Sorter bilder.
2 Velg et alternativ:
• Velg Nyeste.
• Velg Nær en posisjon, og velg en posisjon.
• Velg På en bestemt dato, og angi en dato.
Vise posisjonen til et bilde
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg MENU > Se på kart.
Navigere til et bilde
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
5
3 Velg MENU > Vis informasjon > Start.
chirp™
Slette et bilde
1 Velg Bildeviser.
2 Velg et bilde.
3 Velg MENU > Slett > Ja.
En chirp er et lite tilbehør fra Garmin som programmeres og
legges igjen i en geocache. Du kan bruke enheten til å finne en
chirp i en geocache. Du finner mer informasjon om chirp i
brukerveiledningen for chirp på www.garmin.com.
Bruke lommelykten
Du må kanskje legge til blitsfunksjonen til hovedmenyen
(Tilpasse hovedmenyen, side 10).
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for modeller som
har et kamera.
MERK: Bruk av lommelykten kan redusere batterilevetiden. Du
kan redusere lysstyrken eller blitsfrekvensen for å forlenge
batterienes levetid.
1 Velg Blits > .
2 Bruk eventuelt glidebryteren for lysstyrke til å justere
lysstyrken.
3 Bruk eventuelt en annen blitstype.
0
Ingen strobelys, konstant stråle.
1 til 9
Antall strober per sekund.
SOS
Strobe for nødstilfelle.
Geocacher
Geocaching er en skattejaktaktivitet der spillerne gjemmer
cacher eller leter etter skjulte cacher ved hjelp av ledetråder og
GPS-koordinater.
Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin
Du kan laste geocacher manuelt til enheten din ved hjelp av en
datamaskin (Overføre filer til enheten, side 12). Du kan
plassere geocachefilene i en GPX-fil og importere dem til en
GPX-mappe på enheten. Hvis du har et premiummedlemskap
på geocaching.com, kan du bruke pocket query-funksjonen til å
laste en stor gruppe med geocacher til enheten som en enkelt
GPX-fil.
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.geocaching.com.
3 Opprett eventuelt en konto.
4 Logg på.
5 Følg instruksjonene på geocaching.com for å finne og laste
ned geocacher til enheten.
Navigere til en geocache
1 Velg Geocacher.
2 Velg en geocache.
3 Velg Start.
Logge forsøk
Du kan logge resultatene etter at du har forsøkt å finne en
geocache. Du kan bekrefte enkelte geocacher på
www.geocaching.com.
1 Velg Geocacher > Logg forsøk.
2 Velg Funnet, Ikke funnet, Trenger reparasjon eller Ikke
prøvd.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil avslutte loggføringen, velger du Ferdig.
• Hvis du vil begynne å navigere til geocachen nærmest
deg, velger du Finn neste nærmeste.
• Hvis du vil skrive inn en kommentar om at du leter etter
cachen, eller om selve cachen, velger du Legg til
kommentar, skriver inn en kommentar og velger Ferdig.
Hvis du er logget på www.geocaching.com, lastes loggen opp til
kontoen din på www.geocaching.com automatisk.
6
Aktivere søk med chirp
1 Velg Oppsett > Geocacher.
2 Velg chirp™-oppsett > chirp™-søk > På.
Sende og motta data trådløst
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig med GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx-enheter.
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel enhet før du
kan dele data trådløst.
Enheten kan sende og motta data trådløst når den er paret med
en annen kompatibel enhet eller smarttelefon, ved hjelp av
trådløs teknologi som Bluetooth eller ANT+ . Du kan dele
veipunkter, geocacher, ruter og spor.
1 Velg Del trådløst.
2 Velg et alternativ:
• Velg Send, og velg en type data.
• Velg Motta for å motta data fra en annen enhet. Den
andre kompatible enheten må prøve å sende data.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
®
®
Angi en nærhetsalarm
Nærhetsalarmer varsler deg når du befinner deg innenfor et
angitt område fra en bestemt posisjon.
1 Velg Nærhetsalarmer > Opprett alarm.
2 Velg en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Bruk.
5 Angi en radius.
Enheten lager en lyd når du går inn i et område med en
nærhetsalarm.
Velge en profil
Når du bytter aktivitet, kan du endre enhetens oppsett ved å
endre profil.
1 Velg Profilendring.
2 Velg en profil.
Områdeberegning
Beregne størrelsen på et område
1 Velg Områdeberegning > Start.
2 Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.
3 Velg Beregn når du er ferdig.
Satellittsiden
Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet,
satellittposisjoner og signalstyrke.
Innstillinger for GPS-satellitt
Velg Satellitt > MENU.
MERK: Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når Bruk
demomodus er aktivert.
Bruk demomodus: Lar deg slå GPS-en av.
Bruk satellittsystem: Lar deg slå GPS-en på.
Spor opp: Angir om satellitter vises med ringene rettet med
nord mot toppen av skjermen, eller med det gjeldende sporet
mot toppen av skjermen.
Funksjoner og innstillinger for hovedmenyen
Ensfarget: Lar deg velge om satellittsiden skal vises i farger
eller i bare én farge.
Angi posisjon på kart: Lar deg markere den gjeldende
posisjonen på kartet. Du kan bruke denne posisjonen til å
opprette ruter eller søke etter lagrede posisjoner.
AutoLocate posisjon: beregner GPS-posisjon ved hjelp av
funksjonen Garmin AutoLocate .
®
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre kameraet VIRB på
avstand.
1 Velg VIRB-fjernkontroll.
2 Velg et alternativ:
• Velg REC for å ta opp video.
• Velg Ta bilde for å ta et bilde.
Beregning av gjennomsnitt for veipunkt
Garmin Adventures
Du kan gruppere beslektede elementer sammen til en eventyrlig
opplevelse. Du kan for eksempel opprette et utendørseventyr for
den siste fotturen du var på. Utendørseventyret kan bestå av
sporloggen til turen, bilder fra turen og geocacher du fant. Du
kan opprette og administrere utendørseventyrene med
BaseCamp™.
MERK: BaseCamp er ikke tilgjengelig for alle enhetsmodeller.
Sende filer til BaseCamp
1 Åpne BaseCamp.
2 Koble enheten til datamaskinen.
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac , vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
3 Åpne Garmin stasjonen eller minnekortstasjonen eller volumet.
Velg
et alternativ:
4
• Velg et element fra en tilkoblet enhet, og dra det til Min
samling eller til en liste.
• Gå til BaseCamp, velg Enhet > Motta fra enhet, og velg
enheten.
®
®
Opprette et utendørseventyr
Før du kan opprette et utendørseventyr og sende det til
enheten, må du laste ned BaseCamp på datamaskinen og
overføre et spor fra enheten til datamaskinen (Sende filer til
BaseCamp, side 7).
1 Åpne BaseCamp.
2 Velg Fil > Ny > Garmin Adventure.
3 Velg et spor og deretter Neste.
4 Legg eventuelt til flere elementer fra BaseCamp.
5 Fyll ut de obligatoriske feltene for å navngi og beskrive
utendørseventyret.
6 Hvis du vil endre forsidebilde for utendørseventyret, velger du
Endre og velger et annet bilde.
Velg
Fullfør.
7
Starte et utendørseventyr
Før du begir deg ut på et utendørseventyr, må du sende et
utendørseventyr fra BaseCamp til enheten din (Sende filer til
BaseCamp, side 7).
1 Velg Eventyr.
2 Velg et utendørseventyr.
3 Velg Start.
VIRB fjernkontroll
®
MERK: VIRB fjernkontrollfunksjonen er bare tilgjengelig med
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx-enheter.
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen VIRB Remote, må du
aktivere fjernkontrollfunksjonene på kameraet VIRB.
Funksjoner og innstillinger for hovedmenyen
Du kan finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre
nøyaktighet. Når du beregner gjennomsnittet, gjør enheten flere
avlesninger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien
for å gi bedre nøyaktighet.
1 Velg Veipunktstyrer.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg MENU > Gjennomsnittsposisjon.
4 Flytt til veipunktposisjonen.
5 Velg Start.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
7 Når statuslinjen for eksempelsikkerhet når 100 %, velger du
Lagre.
Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for
veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx-enheten har flere Bluetooth tilkoblede
funksjoner for en kompatibel smarttelefon. Enkelte funksjoner
krever at du installerer mobilprogrammet Garmin Connect™ på
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/apps.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx-enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge
aktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post
eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene
dine på en sporingsside for Garmin Connect.
Parkoble en smarttelefon med enheten
MERK: Denne funksjonen er bare kompatibel med enhetene
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Hold en kompatibel smarttelefon innenfor 10 m (33 fot) unna
enheten.
2 Gå til hovedmenyen på enheten, og velg Oppsett >
Bluetooth > Parkoble mobilenhet.
3 Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på en kompatibel
smarttelefon, og søk etter enheten GPSMAP 64s/sc/st/sx/
csx.
Det vises et passord på enhetsskjermen.
4 Angi passordet på en kompatibel smarttelefon.
Telefonvarsler
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
enhetsmodeller.
Telefonvarsler krever at du parkobler enheten med en
kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på telefonen,
sendes varsler til enheten.
Vise telefonvarsler
Du må pare enheten med en kompatibel smarttelefon før du kan
vise varsler.
1 Velg > MENU.
2 Velg et varsel.
Skjule varsler
Som standard vises varsler på enhetsskjermen når de mottas.
Du kan skjule varsler slik at de ikke vises.
7
Velg Oppsett > Bluetooth > Varsler > Skjult.
Ekstra verktøy på hovedmenyen
Velg MENU.
Alarmklokke: Stiller inn en hørbar alarm. Hvis enheten for
øyeblikket ikke er i bruk, kan du stille den inn slik at den slår
seg på på et angitt tidspunkt.
Kalkulator: Viser en kalkulator.
Kalender: Viser en kalender.
Jakt og fiske: Viser de antatt beste datoene og tidspunktene for
jakt og fiske for den gjeldende posisjonen.
Stoppeklokke: Lar deg bruke en tidtaker, merke en etappe og
måle etappetider.
Sol og måne: Viser tidspunktene for soloppgang og solnedgang
samt månefasen basert på GPS-posisjonen din.
Tilpasse enheten
Tilpasse datafeltene
Du kan tilpasse datafeltene som vises på hver hovedside.
1 Åpne siden med datafeltene du vil endre.
2 Velg MENU.
3 Velg Endre datafelter.
4 Velg det nye datafeltet.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Datafelter
Med enkelte datafelter må du navigere eller ha tilbehør for ANT+
for å kunne vise data.
Avstand til destinasjon: Gjenværende avstand til endelig
destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Barometer: Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Dato: Gjeldende dag, måned og år.
Destinasjonens posisjon: Posisjonen til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Dybde: Vanndybden. Enheten må være koblet til en NMEA
0183 eller NMEA 2000 enhet som kan innhente
vanndybden.
ETA ved destinasjon: Beregnet tidspunkt for ankomst til
destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved
destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fartsgrense: Veiens registrerte fartsgrense. Ikke tilgjengelig på
alle kart eller i alle områder. Forhold deg alltid til veiskilt for
faktiske fartsgrenser.
Gjeldende runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet mot målet: Hastigheten du nærmer deg en
destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 60 m (200 fot) for hver 3 m
(10 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
®
®
8
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høydeendring: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand
og endringen i vertikal avstand.
Høydeendring til destinasjon: Høydeendringen som kreves for
nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Høyde over bakken: Høyden ved gjeldende posisjon over
bakkenivå (hvis kartene inneholder tilstrekkelig
høydeinformasjon).
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Gjeldende klokkeslett basert på gjeldende posisjon
og tidsinnstillingene (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på
kompasset.
Kurs: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Løypen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.
Maksimum fall: Maksimum fallgrad i meter per minutt eller fot
per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimum hastighet: Høyeste hastighet som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimum høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimumstemperatur siste 24 timer: Den høyeste
temperaturen som er registrert de siste 24 timene. Enheten
må være koblet til en trådløs temperatursensor for at disse
dataene skal vises.
Maksimum stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Minimumstemperatur siste 24 timer: Den laveste
temperaturen som er registrert de siste 24 timene. Enheten
må være koblet til en trådløs temperatursensor for at disse
dataene skal vises.
Nøyaktigheten til GPS: Feilmargin for din nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/3,65 m (12 fot).
Pedalfrekvens: Antall omdreininger på kranken per minutt.
Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at
disse dataene skal vises.
Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Peker: En pil peker i retning av neste veipunkt eller sving.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Posisjon (lengdegrad/breddegrad): Gjeldende posisjon i
breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for
posisjonsformat.
Posisjon (valgt): Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Rundeavstand: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Snittfall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige
nullstilling.
Tilpasse enheten
Snitthastighet: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet siden
forrige nullstilling.
Snittrunde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Snittstigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden
forrige nullstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Sporavstand: Avstanden som er tilbakelagt for gjeldende spor.
Sving: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til
destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving
til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren. Enheten må være koblet til en
trådløs temperatursensor for at disse dataene skal vises.
Temperatur – vann: Temperaturen i vannet. Enheten må være
koblet til en NMEA 0183 enhet som kan innhente
vanntemperatur.
Tidtaker med alarm: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Tidtaker med stoppeklokke: Stoppeklokketiden for gjeldende
aktivitet.
Tid til destinasjon: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Til kurs: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Total runde: Stoppeklokketiden for alle fullførte runder.
Total snitthastighet: Gjennomsnittlig hastighet for bevegelse
og stopp siden forrige nullstilling.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Tripteller: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden
forrige nullstilling.
Turtid: Løpende oversikt over sammenlagt tid for bevegelse og
stopp siden forrige nullstilling.
Turtid – i bevegelse: Løpende oversikt over tid i bevegelse
siden forrige nullstilling.
Turtid - stoppet: Løpende oversikt over tiden du har stått stille
siden forrige nullstilling.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Veipunkt ved destinasjon: Siste punkt på ruten til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Veipunkt ved neste: Neste punkt på ruten. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Vertikal avstand til destinasjon: Stigningsavstanden mellom
gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Vertikal hastighet til destinasjon: Oppstigning eller
nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Systeminnstillinger
Velg Oppsett > System.
Satellittsystem: Stiller inn satellittsystemet (GPS og andre
satellittsystemer, side 9).
Tilpasse enheten
WAAS/EGNOS: Aktiverer systemet for bruk av WAAS/EGNOSdata (Wide Area Augmentation System / European
Geostationary Navigation Overlay Service).
Språk: Angir tekstspråket på enheten.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Grensesnitt: Angir formatet til det serielle grensesnittet
(Innstillinger for serielt grensesnitt, side 9).
Batteritype AA: Gjør det mulig å endre typen AA-batteri du
bruker.
MERK: Denne innstillingen er deaktivert når NiMHbatteripakken er satt inn.
GPS og andre satellittsystemer
Bruk av GPS sammen med andre satellittsystemer gir bedre
ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av
posisjon enn når du bare bruker GPS. Hvis du imidlertid bruker
flere systemer, kan batterilevetiden reduseres raskere enn hvis
du bare bruker GPS.
Enheten kan bruke disse globale satellittsystemene (GNSS).
Det kan hende at enkelte satellittsystemer ikke er tilgjengelige
på noen enhetsmodeller.
GPS: En satellittkonstellasjon laget av USA.
GLONASS: En satellittkonstellasjon laget av Russland.
GALILEO: En satellittkonstellasjon laget av den europeiske
romfartsorganisasjonen.
Innstillinger for serielt grensesnitt
Velg Oppsett > System > Grensesnitt.
Garmin Spanner: Gjør det mulig å bruke USB-porten på
enheten med de fleste NMEA 0183-kompatible
kartprogrammer ved å opprette en virtuell serieport.
Garmin-seriell: Angir at enheten skal bruke et eget format fra
Garmin for å utveksle veipunkt-, rute- og spordata med en
datamaskin.
NMEA inn/ut: Angir at enheten skal bruke standard
NMEA 0183-inndata og -utdata.
Tekst ut: Gir utdata i vanlig ASCII-tekst for posisjons- og
hastighetsinformasjon.
RTCM: Tillater enheten å ta imot DGPS-informasjon (Differential
Global Positioning System) fra en enhet som leverer RTCMdata (Radio Technical Commission for Maritime Services) i
SC-104-format.
MTP: Angir enheten til å bruke MTP (Media Transfer Protocol) i
stedet for masselagringsmodusen til å få tilgang til filsystemet
på enheten.
Skjerminnstillinger
Velg Oppsett > Skjerm.
Tidsavbrudd for bakgrunnslys: Justerer hvor lang tid det tar
før bakgrunnslyset slås av.
Sparemodus for batteri: Sparer batteristrøm og forlenger
batterilevetiden ved å slå av skjermen når bakgrunnslyset
slås av.
Farger: Endrer utseendet for bakgrunnsfargen og markerte valg.
Hoved, Oppsett, Finn stil: Endrer stilen på menysystemet.
Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset
Utstrakt bruk av bakgrunnslys på skjermen kan redusere
batterilevetiden betraktelig. Du kan justere lysstyrken på
bakgrunnslyset for å maksimere batterilevetiden.
MERK: Lysstyrken på bakgrunnslyset kan være begrenset ved
lav batterikapasitet.
1 Velg .
9
2 Bruk glidebryteren til å justere nivået på bakgrunnslyset.
Enheten kan bli varm når innstillingen for bakgrunnslys er stilt
høyt.
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger, taster, svingvarsler og
alarmer.
1 Velg Oppsett > Toner > Toner > På.
2 Velg en tone for hver hørbare type.
Kamerainnstillinger
Velg Oppsett > Kamera.
Bildeoppløsning: Angir oppløsning for bildene.
Lagre bilder til: Angir lagringsområde for bilder.
Se på instruksjonene: Viser korte instruksjoner om å ta bilder.
Maritime innstillinger
Velg Oppsett > Maritim.
Sjøkartmodus: Angir typen sjøkart enheten bruker når den
viser maritime data. Nautisk viser de ulike kartfunksjonene i
forskjellige farger, slik at de maritime POIene er enklere å
lese, og slik at kartet gjenspeiler tegnemåten for papirkart.
Fiske (krever maritime kart) gir en detaljert visning av
bunnkonturer og dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen
for optimal bruk ved fiske.
Utseende: Angir utseendet på maritime navigasjonshjelpemidler
på kartet.
Oppsett av maritime alarmer: Angir alarmer for når du
overskrider en bestemt avdriftsavstand mens du er forankret,
når du er en spesifisert avstand ute av kurs, og når du
kommer til et område med en bestemt vanndybde.
Konfigurere maritime alarmer
1 Velg Oppsett > Maritim > Oppsett av maritime alarmer.
2 Velg en alarmtype.
3 Velg På.
4 Angi en avstand, og velg Start.
Tilbakestille data
Du kan nullstille tripdata, slette alle veipunkter, slette gjeldende
spor eller gjenopprette fabrikkinnstillingene.
1 Velg Oppsett > Nullstill.
2 Velg et element for å nullstille det.
Legge til en side
1 Velg Oppsett > Sidesekvens.
2 Velg Legg til side.
3 Velg en side å legge til.
Fjerne en side
1 Velg Oppsett > Sidesekvens.
2 Velg en side.
3 Velg Fjern.
4 Velg ENTER.
Tilpasse hovedmenyen
Du kan flytte, legge til og slette elementer på hovedmenyen.
1 Gå til hovedmenyen, og velg MENU > Endre rekkefølge på
elementer.
2 Velg et menyelement.
3 Velg et alternativ:
• Velg Bevegelse for å endre rekkefølgen for elementet på
listen.
• Velg Sett inn for å legge til en nytt element på listen.
• Velg Fjern for å slette et element fra listen.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
dybde, temperatur, trykk og vertikal hastighet.
1 Velg Oppsett > Måleenheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg en måleenhet.
Endre sidesekvensen
Tidsinnstillinger
1
2
3
4
5
Velg Oppsett > Tidsinnstillinger.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Automatisk angir
tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.
Velg Oppsett > Sidesekvens.
Velg en side.
Velg Bevegelse.
Flytt siden oppover eller nedover på listen.
Velg ENTER.
TIPS: Du kan velge PAGE for å vise sidesekvensen.
Innstillinger for posisjonsformat
MERK: Du bør ikke endre posisjonsformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.
Velg Oppsett > Posisjonsformat.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en
posisjonsavlesning skal vises i.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter.
Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker.
Standard koordinatsystem er WGS 84.
10
Tilpasse enheten
Innstillinger for høydemåleren
MERK: Høydemåleren er bare tilgjengelig med GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx-enheter.
Velg Oppsett > Høydemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer høydemåleren automatisk hver
gang enheten slås på.
Barometermodus: Variabel høyde gjør det mulig for
barometeret å måle høydeendringer mens du er i bevegelse.
Fast høyde forutsetter at enheten er stillestående ved en fast
høyde, slik at det barometriske trykket bare endrer seg på
grunn av været.
Trykktendenser: Angir hvordan enheten registrerer trykkdata.
Lagre alltid registrerer alle trykkdata, noe som kan være
nyttig når du overvåker trykkfronter.
Plottype: Registrerer høydeendringer over et tidsrom eller en
avstand, registrerer barometrisk trykk over et tidsrom, eller
registrerer endringer i lokalt trykk over et tidsrom.
Kalibrer høydemåler: Kalibrerer høydemåleren.
Rutinginnstillinger
Enheten beregner ruter som er optimalisert for typen aktivitet du
foretar deg. De tilgjengelige rutinginnstillingene avhenger av den
valgte aktiviteten.
Velg Oppsett > Ruting.
Aktivitet: Angir en aktivitet for ruting. Enheten beregner ruter
som er optimalisert for typen aktivitet du foretar deg.
Ruteoverganger: Angir hvordan enheten ruter fra ett punkt på
ruten til neste. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for
enkelte aktiviteter. Avstand sender deg til neste punkt på
ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand fra
gjeldende punkt.
Lås på vei: Låser den blå trekanten, som representerer din
posisjon på kartet, på nærmeste vei.
Profiler
Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer enheten
etter hvordan du bruker den. Innstillingene og visningene er for
eksempel annerledes når du bruker enheten på jakt, enn når du
bruker den til geocaching.
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller
måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.
Informasjon om enheten
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer appen Garmin Connect på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Logg på Garmin kontoen din.
Vise informasjon om forskrifter og samsvar
fra den elektroniske etiketten
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Velg Oppsett.
2 Velg Om.
Feste karabinkroken
1 Plasser karabinkroken
på enheten.
i åpningene på monteringsflaten
Opprette en egendefinert profil
Du kan tilpasse innstillingene og datafeltene for en spesiell
aktivitet eller tur.
1 Velg Oppsett > Profiler > Opprett profil > OK.
2 Tilpass innstillingene og datafeltene.
Endre et profilnavn
1 Velg Oppsett > Profiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Rediger navn.
4 Angi det nye navnet.
Slette en profil
MERK: Før du kan slette den aktive profilen, må du aktivere en
annen profil. Du kan ikke slette en profil mens den er aktiv.
1 Velg Oppsett > Profiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Slett.
Informasjon om enheten
2 Skyv karabinkroken oppover til den låses på plass.
Fjerne karabinkroken
Løft opp den nederste delen av kroken, og skyv
karabinkroken av monteringsflaten.
Feste håndleddstroppen
1 Før løkken til håndleddstroppen gjennom hullet i enheten.
11
Du kan sette inn et microSD minnekort i den håndholdte
enheten for å få mer lagringsplass eller forhåndslastede kart.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Ta ut batteriene.
3 Skyv kortholderen til , og løft den opp.
4 Plasser minnekortet med gullkontaktene vendt nedover.
2 Før den andre enden av stroppen gjennom løkken, og stram
godt til.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Enheten er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529
IPX7. Den tåler utilsiktet nedsenkning i vann ned til 1 meters
dybde i opptil 30 minutter. Hvis den er under vann lenger enn
det, kan det oppstå skader på enheten. Pass på at enheten
tørkes av og lufttørker før du bruker eller lader den.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for
bassengvann med klor eller saltvann.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
5 Lukk kortholderen.
6 Skyv kortholderen til for å låse den.
7 Skift batteriene og dekselet.
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Du må sette inn batterier før du kan betjene enheten mens den
er koblet til datamaskinen. USB-porten på datamaskinen tilfører
kanskje ikke nok strøm til at du kan betjene enheten.
1 Ta av gummihetten på mini-USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 7 og nyere
eller Mac OS 10.4 og nyere.
Filtyper
Den håndholdte enheten støtter disse filtypene.
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX-sporfiler.
• GPX-geocachefiler. Gå til www.garmin.com/geocache.
• GGZ-geocachefiler. Gå til www.garmin.com/geocache.
• JPEG-bildefiler.
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
Installere et minnekort
ADVARSEL
Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand.
12
2
3
4
5
6
7
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten eller minnekortet.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på
minnekortet.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Informasjon om enheten
2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3 Velg en fil.
4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Spesifikasjoner
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren
(3 m).
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer med ANT+ når du
skal pare enhetene.
Velg
Oppsett > ANT+-sensor.
2
3 Velg sensoren.
4 Velg Søk etter ny.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er paret med enheten.
Tips for å pare ANT+ tilbehør med Garmin enheten
• Kontroller at tilbehør av typen ANT+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.
• Før du parer ANT+ tilbehør med Garmin enheten, må du
flytte deg 10 m (33 fot) unna annet ANT+ tilbehør.
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT+ 3 m (10 fot).
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT+
hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.
Batteritype
NiMH-batteripakke eller to AA-batterier
(1,5 V eller lavere alkaisk, NiMH, eller
lithium)
Batteritid
Opptil 16 timer
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 45°C (fra -4 til 113°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 40°C (fra 32 til 104°F)
Starte enheten på nytt
Trygg avstand fra et
kompass
17,5 cm (7 tommer)
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved 0 dBm nominell
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje starte den på
nytt. Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
1 Ta ut batteriene.
2 Sett inn batteriene på nytt.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Tillegg
Garmin støttesenter
Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
Feilsøking
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen informasjon
om forskrifter og lisensavtalen.
Velg Oppsett > Om.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
Velg Oppsett > Nullstill > Nullstill alle innstillinger > Ja.
Slå på bakgrunnslyset
Velg en hvilken som helst tast for å slå på bakgrunnslyset.
Bakgrunnsbelysningen slår seg på automatisk når varsler og
meldinger vises.
Valgfritt tilbehør
Valgfritt tilbehør, som braketter, kart, treningstilbehør og
reservedeler får du på http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin forhandler.
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Enheten er kompatibel med pulsmåleren, GSC™ 10-sensoren for
hastighet og pedalfrekvens og den trådløse temperatursensoren
tempe. Du kan tilpasse et datafelt til å vise sensordata.
Tillegg
13
Indeks
A
adresser, finne 5
alarmer
klokke 8
maritimt 10
nærhet 6
ANT+ sensorer, parkobling 13
av/på-tast 2
B
bakgrunnslys 1, 9, 13
BaseCamp 7, 9, 12
batteri 1, 12
lade 2
lagring 1
levetid 3
maksimere 1, 9
montere 2
sette inn 1
bilde 5, 6
ta 5
vise 5
Bluetooth teknologi 7
brukerdata, slette 12
kart 5
innstillinger 3
kjøpe 5
måle avstand 3
navigere 2
oppdatere 11
orientering 2, 3
zoom 3
kompass 3
innstillinger 3
kalibrere 3
kurs, markør 3
L
lade 2
laste ned, geocacher 6
lommelykt 6
M
maritimt
alarmoppsett 10
innstillinger 10
microSD-kort. Du finner mer informasjon under
minnekort
minnekort 12
måle avstand 3
måleenheter 10
C
N
chirp 6
City Navigator 5
navigasjon 3
navigere 3
navigering, stoppe 5
nullstille enheten 10
nærhetsalarmer 6
D
dashbord 3
data, overføre 12
datafelter 8
datamaskin, koble til 12
dele data 6
E
enhet, registrering 11
enhets-ID 13
F
O
områdeberegning 6
oppbevare data 12
overføre
filer 6, 7, 12
spor 6
P
Garmin Connect 7
Garmin Express 11
oppdatere programvare 11
geocacher 6, 12
laste ned 6
gjenopprette, innstillinger 13
GLONASS 9
GPS 6, 9
innstillinger 9
satellittside 6
pare, sensorer med ANT+ 13
parkobling
ANT+ sensorer 13
smarttelefon 7
posisjoner
lagre 4
redigere 4
posisjonsformat 10
produktregistrering 11
profiler 6, 11
programmer 7
programvare
lisens 13
oppdatere 11
versjon 13
H
R
feilsøking 10, 13
filer, overføre 6, 12
G
HomePort 12
hovedmeny 2
tilpasse 10
høyde 3, 4
høydemåler 11
kalibrere 4
håndleddstropp 11
I
innstillinger 3, 5, 9–11, 13
enhet 11
J
jakt- og fisketidspunkter 8
K
kalender 8
kalibrere, høydemåler 4
kalkulator 8
kamera 5
innstillinger 10
karabinkrok 11
14
spesifikasjoner 13
spor 5, 7
innstillinger 5
navigere 5
stoppeklokke 8
systeminnstillinger 9
T
taster 1, 2
tempe 13
temperatur 13
tidsinnstillinger 10
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 8
tidssoner 10
tilbehør 13
tilpasse enheten 8, 10
toner 10
tripcomputer 3
turinformasjon, vise 3
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
USB 9
koble fra 13
kontakt 1
masselagringsmodus 12
overføre filer 12
utendørseventyr 7
V
varsler 7
veipunkter 4
lagre 4
navigere 4
projisere 4
redigere 4, 7
slette 4
VIRB-fjernkontroll 7
W
WAAS 9
registrere enheten 11
rengjøre enheten 12
ruter 4, 5
innstillinger 11
navigere 5
opprette 4
redigere 4
slette 4
vise på kartet 4
S
satellittside 6
satellittsignaler 6
innhente 2
sensorer med ANT+, pare 13
Sight 'N Go 3
skjerm, innstillinger 9
slette, alle brukerdata 12
smarttelefon 6
parkobling 7
programmer 7
Indeks
support.garmin.com
September 2019
190-01702-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising