Garmin | GPSMAP® 66st | User manual | Garmin GPSMAP® 66st Brugervejledning

Garmin GPSMAP® 66st Brugervejledning
GPSMAP 66
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin-logoet, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack og VIRB er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i
USA og andre lande. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ og Xero™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. NMEA er et registreret varemærke tilhørende
National Marine Electronics Association. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Batterioplysninger ....................................................................... 1
Maksimering af batterilevetiden ............................................. 1
Aktivering af batterisparetilstand ............................................ 1
Aktivering af ekspeditionstilstand ........................................... 1
Langtidsopbevaring ................................................................ 1
Isætning af batterier .................................................................... 1
Isætning af NiMH-batteripakke ................................................... 1
Opladning af batteripakke ...................................................... 2
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Aktivering af baggrundsbelysning .......................................... 2
Justering af baggrundslys ...................................................... 2
Taster .......................................................................................... 2
Låsning af tasterne ................................................................ 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Brug af hovedsiderne.................................................... 2
Åbning af hovedmenuen ............................................................. 2
Kort ............................................................................................. 2
Ændring af kortretningen ....................................................... 2
Måling af afstand på kortet ..................................................... 2
Indstillinger for kortside .......................................................... 2
Kortindstillinger .................................................................. 3
Avancerede kortindstillinger .............................................. 3
Kompas .......................................................................................3
Brug af kompasset ................................................................. 3
Kursmarkør ............................................................................ 3
Navigation med Sight 'N Go ................................................... 3
Kompasindstillinger ................................................................ 3
Kalibrering af kompas ....................................................... 3
Indstillinger for retning ....................................................... 3
Triptæller ..................................................................................... 4
Indstillinger for tripcomputer ................................................... 4
Højdemåler ................................................................................. 4
Indstillinger for højdemålerplot ............................................... 4
Indstillinger af højdemåler ................................................. 4
Kalibrering af trykhøjdemåler ............................................ 4
Navigation ....................................................................... 4
Navigation til en destination ........................................................ 4
Navigation med kortet ............................................................ 4
Navigering med kompasset ................................................... 4
Afbrydelse af navigation ......................................................... 4
Waypoints ................................................................................... 4
Oprettelse af et waypoint ....................................................... 4
Navigering til et waypoint ....................................................... 5
Redigering af et waypoint ...................................................... 5
Sletning af et waypoint ........................................................... 5
Waypoint gennemsnit ............................................................ 5
Projicering af et waypoint ....................................................... 5
Flytning af et waypoint på kortet ............................................ 5
Søgning efter en position i nærheden af et waypoint ............ 5
Indstilling af et waypoint-alarmpunkt ...................................... 5
Tilføjelse af et waypoint til en rute .......................................... 5
Ændring af et waypoints position til din aktuelle position ....... 5
Ruter ........................................................................................... 5
Oprettelse af en rute .............................................................. 5
Navigering via en gemt rute ................................................... 5
Visning af den aktive rute .................................................. 5
Redigering af en rute ............................................................. 5
Visning af en rute på kortet .................................................... 5
Visning af højdeplot af en rute ............................................... 6
Redigering af navnet på en rute ............................................ 6
Sådan vender du en rute om ................................................. 6
Indholdsfortegnelse
Sletning af en rute .................................................................. 6
Registreringer ............................................................................. 6
Optagelsesindstillinger ........................................................... 6
Indstillinger til avanceret optagelse ................................... 6
Sådan ser du den aktuelle aktivitet ........................................ 6
Navigering ved hjælp af TracBack® ...................................... 6
Sådan standser du den aktuelle aktivitet ............................... 6
Navigering med en gemt aktivitet ........................................... 6
Sletning af en gemt aktivitet ................................................... 6
Vending af en aktivitet ............................................................ 6
Oprettelse af et spor fra en gemt aktivitet .............................. 6
Ekstra kort ................................................................................... 6
Køb af flere kort ..................................................................... 7
Søgning efter en adresse ....................................................... 7
Connectede funktioner.................................................. 7
Krav til tilsluttet funktion .............................................................. 7
Parring af en smartphone med din enhed .................................. 7
Telefonmeddelelser .................................................................... 7
Visning af telefonmeddelelser ................................................ 7
Sådan skjules meddelelser .................................................... 7
Administration af meddelelser ................................................ 7
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk .............................. 7
Connect IQ funktioner ................................................................. 8
Sådan downloades Connect IQ funktioner ............................ 8
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren ............................................................................ 8
Visning af Connect IQ widgets ............................................... 8
Garmin Explore ........................................................................... 8
Deltag i en GroupTrack session ................................................. 8
Tip til GroupTrack sessioner .................................................. 8
Værktøjer i hovedmenuen............................................. 8
BirdsEye billeder ......................................................................... 9
Download af BirdsEye billeder ............................................... 9
Geocaches ..................................................................................9
Registrering af din enhed på Geocaching.com ...................... 9
Sådan opretter du forbindelse til Geocaching.com ........... 9
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en computer .... 9
Søgning efter en geocache .................................................... 9
Filtrering af listen over geocaches ......................................... 9
Sådan gemmer du et tilpasset geocachefilter ................. 10
Redigering af et tilpasset geo-skattefilter ........................ 10
Visning af oplysninger om geocache ................................... 10
Navigation til en geocache ................................................... 10
Sådan bruger du tips og fingerpeg til at finde en
geocache ......................................................................... 10
Registrering af forsøg .......................................................... 10
chirp ..................................................................................... 10
Aktivering af chirp søgning .............................................. 10
Søgning efter en geocache med en chirp ....................... 10
Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden ............... 10
Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra
Geocaching.com .................................................................. 10
Indstilling af en alarmpunktsalarm ............................................ 10
Redigering eller sletning af alarmpunktsalarm ..................... 10
Afsendelse og modtagelse af data trådløst .............................. 10
Valg af en profil ......................................................................... 11
Beregning af størrelsen på et område ...................................... 11
Brug af VIRB fjernbetjeningen .................................................. 11
Brug af lommelygten ................................................................. 11
Brug af inReach fjernbetjeningen ............................................. 11
Siden Satellit ............................................................................. 11
GPS-satellitindstillinger ........................................................ 11
Tilpasning af enheden................................................. 11
Tilpasning af datafelterne ......................................................... 11
Menuen Opsætning .................................................................. 11
i
Systemindstillinger ............................................................... 12
Satellitindstillinger ........................................................... 12
Indstillinger for grænseflader ........................................... 12
Displayindstillinger ............................................................... 12
Ændring af farvevalg ....................................................... 12
Bluetooth indstillinger ........................................................... 12
Wi‑Fi indstillinger .................................................................. 12
Ruteindstillinger ................................................................... 12
Indstilling af enhedstoner ..................................................... 13
Indstillinger for Geocaching ................................................. 13
Trådløse sensorer ................................................................ 13
Parring af dine trådløse sensorer .................................... 13
Fitnessindstillinger ............................................................... 13
Markering af omgange efter distance ............................. 13
Marineindstillinger ................................................................ 13
Indstilling af marinealarmer ............................................. 13
Menuindstillinger .................................................................. 13
Tilpasning af hovedmenuen ............................................ 13
Ændring af siderækkefølgen ........................................... 13
Indstillinger for positionsformat ............................................ 14
Ændring af måleenhed ......................................................... 14
Tidsindstillinger .................................................................... 14
Profiler .................................................................................. 14
Oprettelse af en brugerdefineret profil ............................ 14
Redigering af et profilnavn .............................................. 14
Sletning af en profil ......................................................... 14
Nulstilling af data og indstillinger ......................................... 14
Gendannelse af standardsideindstillinger ....................... 14
Enhedsoplysninger...................................................... 14
Produktopdateringer ................................................................. 14
Opsætning af Garmin Express ............................................. 14
Montering af karabinhagen ....................................................... 14
Fjernelse af karabinhagen ................................................... 15
Påsætning af håndledsremmen ................................................ 15
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 15
Rengøring af enheden ......................................................... 15
Datahåndtering ......................................................................... 15
Filtyper ................................................................................. 15
Installation af et hukommelseskort ....................................... 15
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 15
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 15
Sletning af filer ..................................................................... 16
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 16
Specifikationer .......................................................................... 16
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via
E-label .......................................................................................16
Appendiks..................................................................... 16
Datafelter .................................................................................. 16
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 18
Valgfrit tilbehør .......................................................................... 18
tempe ................................................................................... 18
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed ....... 18
Fejlfinding ................................................................................. 18
Genstart af enheden ............................................................ 18
Om pulszoner ........................................................................... 18
Træningsmål ........................................................................ 18
Udregning af pulszone ......................................................... 18
Indeks ............................................................................ 19
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
Aktivering af batterisparetilstand
Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets
levetid.
Vælg Opsætning > Skærm > Batterisparetilstand > Til.
I batterisparetilstand slukker skærmen, når
baggrundsbelysningen går i timeout. Du kan vælge tænd/slukknappen for at tænde for skærmen.
Aktivering af ekspeditionstilstand
Du kan bruge ekspeditionstilstanden til at forlænge batteriets
levetid. I ekspeditionstilstanden slukker skærmen, enheden
skifter til strømbesparende tilstand, og enheden indsamler færre
GPS-sporpunkter.
1 Vælg Opsætning > Ekspeditionstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Du kan aktivere enheden til at give dig besked om at slå
ekspeditionstilstand til, når du slukker enheden, ved at
vælge Forespørg.
• Vælg Automatisk for automatisk at slå
ekspeditionstilstand til efter to minutters inaktivitet.
• Vælg Aldrig for aldrig at slå ekspeditionstilstand til.
I ekspeditionstilstanden blinker den røde LED ved siden af
tænd/sluk-knappen en gang imellem.
Langtidsopbevaring
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Intern satellitantenne
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder,
skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når
batterierne tages ud.
Tænd/sluk-knap
Isætning af batterier
Taster
Mikro-USB-port (under vejrhætten)
microSD kortstik (under batterierne)
®
Batterirum
Monteringsryg
Den håndholdte enhed bruger to AA-batterier (medfølger ikke).
Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Isæt to AA-batterier, så de vender rigtigt.
D-ring på batteridæksel
Batterioplysninger
ADVARSEL
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
BEMÆRK
Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under frysepunktet.
Maksimering af batterilevetiden
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriernes levetid.
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundslys, side 2).
• Reducer tid til baggrundslyset slukker (Displayindstillinger,
side 12).
• Reducer lommelygtens lysstyrke eller blinkfrekvens (Brug af
lommelygten, side 11).
• Brug batterisparetilstand (Aktivering af batterisparetilstand,
side 1).
• Brug ekspeditionstilstand (Aktivering af ekspeditionstilstand,
side 1).
• Deaktiver trådløs tilslutning (Wi‑Fi indstillinger, side 12).
• Deaktiver Bluetooth teknologi (Bluetooth indstillinger,
side 12).
• Deaktiver GLONASS eller GALILEO (GPS og andre
satellitsystemer, side 12).
®
Introduktion
3 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Isætning af NiMH-batteripakke
Enheden strømforsynes af en NiMH-batteripakke (ekstraudstyr)
eller to AA-batterier (Isætning af batterier, side 1).
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Find batteripakken À.
3 Isæt batteripakken, så den vender rigtigt.
4 Tryk batteripakken forsigtigt på plads.
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
1
Opladning af batteripakke
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Forsøg ikke at bruge enheden til at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin . Forsøg på at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin kan beskadige enheden og gøre garantien
ugyldig.
ENTER
Vælg for at vælge indstillinger og bekræfte meddelelser.
Vælg for at styre den aktuelle registrering af aktiviteter (fra
siderne Kort, Kompas, Højdemåler og Tripcomputer).
MENU
Vælg for at åbne indstillingsmenuen for den åbne side.
Vælg to gange for at åbne hovedmenuen (fra alle sider).
PAGE
Vælg for at rulle gennem hovedsiderne.
Vælg , ,
eller
for at vælge menuindstillinger og for
at bevæge markøren på kortet.
®
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 16).
Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig stikkontakt
eller en USB-port på din computer.
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
Vælg for at zoome ind på kortet.
Vælg for at zoome ud på kortet.
Låsning af tasterne
Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.
Vælg > Lås taster.
Modtagelse af satellitsignaler
Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
1 Gå udendørs i et åbent område.
2 Tænd om nødvendigt for din enhed.
3 Vent, mens enheden søger efter satellitter.
Mens enheden finder din position, vises der et blinkende
spørgsmålstegn.
I statuslinjen viser
satellitsignalets styrke. Når søjlerne er
fyldt ud, har enheden modtaget satellitsignaler.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på din
enhed.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt om nødvendigt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad batteriet helt.
Aktivering af enheden
Hold nede på
.
Aktivering af baggrundsbelysning
Vælg en vilkårlig tast for at tænde for baggrundslyset.
Baggrundsbelysningen tænder automatisk, når alarmer og
meddelelser vises.
Justering af baggrundslys
1 Vælg for at åbne statussiden.
2 Tryk på og for at justere lysstyrken.
TIP: Vælg NV for at reducere baggrundslysets lysstyrke for at
sikre kompatibilitet med natbriller.
Taster
Brug af hovedsiderne
De nødvendige informationer for at kunne betjene denne enhed
findes på siderne hovedmenu, kort, kompas, tripcomputer og
højdemåler.
Vælg PAGE eller QUIT for rulle gennem hovedsiderne.
Åbning af hovedmenuen
Hovedmenuen giver dig adgang til værktøjer og
opsætningsskærme for waypoints, aktiviteter, ruter og meget
mere (Værktøjer i hovedmenuen, side 8, Menuen Opsætning,
side 11).
Vælg MENU to gange fra en hvilken som helst side.
Kort
angiver din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter
sig og viser din sti. Navne og symboler for waypoints vises på
kortet. Når du navigerer til en destination, markeres din rute med
en farvet linje på kortet.
Ændring af kortretningen
1 På kortet vælges MENU.
2 Vælg Opsætning af kort > Orientering.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at vise nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at vise din aktuelle rejseretning øverst
på siden.
• Vælg Biltilstand for at vise bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
FIND
Vælg for at åbne søgemenuen.
MARK
Vælg for at markere den aktuelle position som et
waypoint.
QUIT
Vælg for at annullere eller gå tilbage til den forrige menu
eller side.
Vælg for at rulle gennem hovedsiderne.
Måling af afstand på kortet
Du kan måle afstanden mellem flere positioner.
1 Flyt markøren til en position på kortet.
2 Vælg MENU > Mål distance.
3 Vælg flere positioner på kortet.
Indstillinger for kortside
På kortet vælges MENU.
2
Brug af hovedsiderne
Stop navigation: Stopper med at navigere den aktuelle rute.
Opsætning af kort: Giver dig mulighed for at åbne yderligere
kortindstillinger (Kortindstillinger, side 3).
Mål distance: Giver dig mulighed for at måle distancen mellem
flere positioner (Måling af afstand på kortet, side 2).
Gendan stnd.indstil.: Gendanner kortet til fabriksindstillingerne.
Kortindstillinger
På kortet skal du vælge MENU og vælge Opsætning af kort.
Konfigurer kort: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Orientering: Justerer, hvordan kortet vises på siden.
Funktionen Nord op viser nord øverst på siden. Funktionen
Spor op viser din aktuelle kørselsretning mod toppen af
skærmbilledet. Funktionen Biltilstand viser bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
Instrumentbræt: Vælger et instrumentbræt, der vises på kortet.
Hvert instrumentbræt viser forskellige oplysninger om din rute
eller din position.
Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på
kortet.
A. opsætn.: Giver dig mulighed for at åbne avancerede
kortindstillinger (Avancerede kortindstillinger, side 3).
Avancerede kortindstillinger
På kortet skal du vælge MENU og vælge Opsætning af kort >
A. opsætn..
Auto Zoom: Vælger automatisk det optimale zoomniveau til
brug på kortet. Når Sluk er valgt, skal du zoome ind eller ud
manuelt.
Detalje: Vælger mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Køretøj: Indstiller positionsikonet, der repræsenterer din
position på kortet. Standardikonet er en lille blå trekant.
Zoom niveauer: Justerer det zoomniveau, som kortelementer
vises med. Kortelementerne bliver ikke vist, når
kortzoomniveauet er højere end det valgte niveau.
Tekst størrelse: Vælger tekststørrelse for kortelementer.
Kompas
Når du navigerer, peger mod din destination, uanset hvilken
retning du bevæger dig i. Når peger mod toppen af det
elektroniske kompas, bevæger du dig direkte i retning mod din
destination. Hvis peger i en anden retning, skal du dreje, indtil
det peger mod toppen af kompasset.
Brug af kompasset
Du kan også bruge kompasset til at navigere en aktiv rute.
1 Vælg PAGE.
2 Hold enheden vandret.
3 Følg til din destination.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer på vand, eller
hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Den kan også
hjælpe dig med at undgå farer nær ruten som f.eks. grundt vand
og undervandsklipper.
Du kan aktivere kursmarkør fra kompasset ved at vælge MENU
> Opsæt kurs > Linjen Go To/pil > Kurs (CDI).
Brug af hovedsiderne
Kursmarkøren À angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Indikatoren for afvigelse fra kursen (CDI) Á
angiver en indikation af afvigelsen (højre eller venstre) fra
kursen. Skalaen  refererer til afstanden mellem prikkerne à på
indikatoren for afvigelse fra kurs, der fortæller dig, hvor meget
du afviger fra kursen.
Navigation med Sight 'N Go
Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
1 Vælg Sigt og gå.
2 Peg enheden mod et objekt.
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Naviger ved brug af kompasset.
Kompasindstillinger
Vælg MENU fra kompasset.
Sigt og gå: Giver dig mulighed for at rette enheden mod en
genstand i det fjerne og navigere ved hjælp af genstanden
som et referencepunkt (Navigation med Sight 'N Go, side 3).
Stop navigation: Stopper med at navigere den aktuelle rute.
Skift instrumentbræt: Ændrer det tema og de oplysninger, der
vises på instrumentbrættet.
Indstil skala: Angiver skalaen for afstanden mellem prikkerne
på indikatoren for afvigelse fra kursen.
Kalibrer kompas: Giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion,
f.eks. efter rejser over store afstande eller efter store
temperaturændringer (Kalibrering af kompas, side 3).
Opsæt kurs: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
kompasretning (Indstillinger for retning, side 3).
Skift datafelter: Tilpasser kompassets datafelter.
Gendan stnd.indstil.: Gendanner kompasset til
fabriksindstillingerne.
Kalibrering af kompas
Før du kan kalibrere det elektroniske kompas, skal du befinde
dig udendørs, væk fra objekter, der kan påvirke magnetfelter,
som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.
Enheden har et elektronisk kompas med 3 akser. Kalibrering af
kompasset bør udføres efter ture over lange afstande, ved store
temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.
1 Vælg MENU fra kompasset.
2 Vælg Kalibrer kompas > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Indstillinger for retning
På kompasset skal du trykke på MENU og vælge Opsæt kurs.
Skærm: Angiver den type retningsvisning, der skal vises på
kompasset.
Nordreference: Angiver den nordreference, der bruges på
kompasset.
Linjen Go To/pil: Indstiller funktionsmåden for den markør, der
vises på kortet. Retning peger mod din destination. Kurs viser
din placering i forhold til den kurslinje, der fører til
destinationen.
3
Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et
GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i
et bestemt tidsrum.
Kalibrer kompas: Giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion,
f.eks. efter rejser over store afstande eller efter store
temperaturændringer (Kalibrering af kompas, side 3).
Triptæller
Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, triptæller og andre nyttige statistikker.
Du kan tilpasse tripcomputerens udseende, instrumentbræt og
datafelter.
Indstillinger for tripcomputer
Vælg MENU fra tripcomputeren.
Nulstil: Indstiller alle tripcomputerens værdier til nul. Hvis du vil
have præcise oplysninger, skal du nulstille tripoplysningerne,
før du begynder på en ny tur.
Skift datafelter: Tilpasser tripcomputerens datafelter.
Skift instrumentbræt: Ændrer det tema og de oplysninger, der
vises på instrumentbrættet.
BEMÆRK: Dine tilpassede indstillinger huskes af
instrumentbrættet. Dine indstillinger går ikke tabt, når du
ændrer profiler (Profiler, side 14).
Indsæt side: Indsætter en ekstra side med tilpassede datafelter.
TIP: Du kan bruge piletasterne til at rulle gennem siderne.
Fjern side: Fjerner en ekstra side med tilpassede datafelter.
Flere data: Føjer yderligere datafelter til tripcomputeren.
Mindre data: Fjerner datafelter fra tripcomputeren.
Gendan stnd.indstil.: Gendanner tripcomputeren til
fabriksindstillingerne.
Højdemåler
Som standard viser højdemåleren højden for den tilbagelagte
afstand. Du kan tilpasse højdemålerindstillingerne (Indstillinger
af højdemåler, side 4). Du kan vælge ethvert sted på plottet
for at få vist detaljer om det pågældende punkt.
Indstillinger for højdemålerplot
Vælg MENU fra højdemåleren.
Nulstil: Nulstiller højdemålerdata, inklusive waypoint, spor og
turdata.
Opsætn. højdemåler: Giver adgang til yderligere indstillinger for
højdemåleren (Indstillinger af højdemåler, side 4).
Juster zoomområder: Justerer de zoomområder, der vises på
højdemålersiden.
Skift datafelter: Giver dig mulighed for at tilpasse
højdemålerens datafelter.
Gendan stnd.indstil.: Gendanner højdemåleren til
fabriksindstillingerne.
Indstillinger af højdemåler
På højdemåleren skal du vælge MENU > Opsætn. højdemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang enheden tændes.
Barometer tilstand: Variabel højde lader barometeret måle
ændringer i højden, mens du bevæger dig. Fast højde
antager, at enheden står stille i en fast højde, så
barometertrykket kun ændres pga. vejrforhold.
Trykudvikling: Indstiller, hvordan enheden registrerer trykdata.
Gem altid registrerer alle trykdata, hvilket kan være nyttigt,
når du ser efter trykfronter.
Plot type: Registrerer højdeændringer over en periode eller en
afstand, registrerer barometertrykket over en periode eller
registrerer trykændringer i omgivelserne over en periode.
4
Kalibrer højdemåler: Giver dig mulighed for at kalibrere
trykhøjdemåleren (Kalibrering af trykhøjdemåler, side 4).
Kalibrering af trykhøjdemåler
Du kan kalibrere trykhøjdemåleren manuelt, hvis du kender den
korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
Vælg
MENU fra højdemåleren.
2
3 Vælg Opsætn. højdemåler > Kalibrer højdemåler.
4 Vælg Metode for at vælge den måling, der skal anvendes i
kalibreringen.
5 Indtast målingen.
6 Vælg Kalibrer.
Navigation
Navigation til en destination
1
2
3
4
Vælg FIND.
Vælg en kategori.
Vælg en destination.
Vælg Start.
Din rute vises som en magentafarvet linje på kortet.
5 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 4).
Navigation med kortet
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 4).
2 Vælg Kort.
En blå trekant angiver din position på kortet. Mens du
bevæger dig, flytter den blå trekant sig og viser din sti.
3 Fuldfør én eller flere handlinger:
• Vælg , , eller for at se forskellige områder af kortet.
• Vælg og for at zoome ind og ud på kortet.
Navigering med kompasset
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 4).
2 Vælg Kompas.
3 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med
at bevæge dig i den retning mod destinationen.
Afbrydelse af navigation
Vælg FIND > Stop navigation.
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Du kan tilføje en .gpx-fil, som indeholder waypoints, ved at
overføre filen til GPX-mappen (Overførsel af filer til din enhed,
side 15).
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.
1 Vælg MARK.
2 Vælg evt. et felt for at foretage ændringer for dit waypoint.
3 Vælg Gem.
Navigation
Navigering til et waypoint
1 Vælg FIND > Waypoints.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg Start.
Redigering af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
4 Indtast den nye information, og vælg Udført.
Sletning af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Slet.
Waypoint gennemsnit
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Gns.position.
4 Flyt til waypointet.
5 Vælg Start.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle fire til otte
eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter
mellem eksemplerne.
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Projicér waypoint.
4 Indtast retningen, og vælg Udført.
5 Vælg måleenhed.
6 Indtast distance, og vælg Udført.
7 Vælg Gem.
Flytning af et waypoint på kortet
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Flyt waypoint.
4 Vælg en position på kortet.
5 Vælg Flyt.
Søgning efter en position i nærheden af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Find nærmest her.
4 Vælg en kategori.
Listen viser positioner tæt på det valgte waypoint.
Indstilling af et waypoint-alarmpunkt
Du kan tilføje et alarmpunkt for et waypoint. Alarmpunktsalarmer
underretter dig, når du er inden for et angivet område for en
bestemt position.
1 Vælg Waypoint Manager.
Navigation
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Opret s. alarmpkt..
4 Indtast radiussen.
Når du kommer ind i et område med en alarmpunktsalarm,
afgiver enheden en tone.
Tilføjelse af et waypoint til en rute
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Tilføj til rute.
4 Vælg en rute.
Ændring af et waypoints position til din aktuelle
position
Du kan ændre et waypoints position. Hvis du f.eks. flytter dit
køretøj, kan du ændre placeringen til din aktuelle position.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg MENU > Ny position her.
Waypointets position skifter til din aktuelle position.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg første punkt.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg det første punkt på ruten.
4 Vælg Brug.
5 Vælg Vælg næste punkt for at føje yderligere punkter til
ruten.
6 Vælg QUIT for at gemme ruten.
Navigering via en gemt rute
1 Vælg FIND > Ruter.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Start.
Visning af den aktive rute
1 Vælg Aktiv rute, mens du navigerer en rute.
2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.
Redigering af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg et punkt.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du
vælge Flyt op eller Flyt ned.
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.
6 Vælg QUIT for at gemme ruten.
Visning af en rute på kortet
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
5
3 Vælg Vis kort.
Visning af højdeplot af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Højdeplot.
Redigering af navnet på en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Skift navn.
4 Indtast det nye navn.
Sådan vender du en rute om
Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vend rute.
Sletning af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet rute.
Registreringer
Enheden registrerer din rute som en aktivitet. Aktiviteter
indeholder oplysninger om punkter langs den registrerede rute,
blandt andet tid, position og højde for hvert punkt.
Optagelsesindstillinger
Vælg Opsætning > Optager.
Optagemetode: Angiver optagelsesmetoden. Funktionen
Automatisk optager punkter med variable mellemrum for at
lave den optimale gengivelse af din sti. Du kan også optage
punkter ved specifikke tids- eller distanceintervaller.
Interval: Angiver optagelseshastigheden. Hyppigere optagelser
af punkter giver en mere detaljeret sti, men fylder også
optagelsesloggen hurtigere.
Auto Pause: Indstiller enheden til at stoppe optagelsen af din
sti, når du ikke bevæger dig.
Automatisk start: Indstiller enheden til automatisk at starte en
ny optagelse, når den tidligere optagelse slutter.
A. opsætn.: Giver dig mulighed for at åbne yderligere
optagelsesindstillinger (Indstillinger til avanceret optagelse,
side 6).
Indstillinger til avanceret optagelse
Vælg Opsætning > Optager > A. opsætn..
Udgangsformat: Indstiller enheden til at gemme optagelsen
som en FIT- eller GPX/FIT-fil (Filtyper, side 15).
• FIT registrerer din aktivitet med fitnessoplysninger, som er
skræddersyet til Garmin Connect™ programmet og kan
bruges til navigation.
• FIT og GPX registrerer din aktivitet både som et
traditionelt spor, der kan ses på kortet og bruges til
navigation, og som en aktivitet med træningsoplysninger.
GPX automatisk arkivering: Angiver en automatisk
arkiveringsmetode til organisering af dine optagelser.
Optagelserne gemmes og ryddes automatisk.
Turregistrering: Angiver et turregistreringsvalg.
Nulstilling af registr. data: Angiver et nulstillingsvalg.
Indstillingen Aktivitet og tur nulstiller optagelses- og
turdataene, når du er færdig med den aktive optagelse.
Indstillingen Forespørg beder dig om at vælge de data, som
skal nulstilles.
6
Sådan ser du den aktuelle aktivitet
1 Vælg Optagelsesfunktioner.
2 Vælg og for at se en indstilling:
• Du kan kontrollere optagelsen af den aktuelle aktivitet ved
at vælge .
• Hvis du vil have vist datafelter for aktiviteten, skal du
vælge .
• Hvis du vil have vist den aktuelle aktivitet på kortet, skal
du vælge .
• Hvis du vil have vise højdeplottet for den aktuelle aktivitet,
skal du vælge .
Navigering ved hjælp af TracBack
®
Under optagelsen kan du navigere tilbage til begyndelsen af din
aktivitet. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
lejren eller sporet.
1 Vælg Optagelsesfunktioner.
2 Vælg for at skifte til kortfanen.
3 Vælg TracBack.
Kortet viser din rute med en magentafarvet linje, startpunkt
og slutpunkt.
4 Naviger ved hjælp af kortet eller kompasset.
Sådan standser du den aktuelle aktivitet
1 På hovedsiderne skal du vælge ENTER > Stop.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil genoptage optagelsen, skal du vælge Fortsæt.
• Hvis du vil gemme aktiviteten, skal du vælge .
• Hvis du vil slette aktiviteten og nulstille tripcomputeren,
skal du vælge .
Navigering med en gemt aktivitet
1 Vælg FIND > Registr. aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg Start.
Sletning af en gemt aktivitet
1 Vælg Registr. aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg MENU > Slet.
Vending af en aktivitet
Du kan ombytte aktivitetens startpunkt og slutpunkt for at
navigere aktiviteten i modsat retning.
1 Vælg Registr. aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg MENU > Kopi vendt.
Oprettelse af et spor fra en gemt aktivitet
Du kan oprette et spor ud fra en gemt aktivitet. Dette giver dig
mulighed for at dele dit spor trådløst med andre kompatible
Garmin enheder.
1 Vælg Registr. aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg MENU > Gem som spor.
Ekstra kort
Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.eks.
BirdsEye satellitbilleder, BlueChart g2 og City Navigator
detaljerede kort. Detaljerede kort kan indeholde ekstra
interessepunkter, som f.eks. restauranter eller marineservice.
Du kan få yderligere oplysninger hos http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin forhandler.
®
®
Navigation
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på www.garmin.com.
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Funktion
Søgning efter en adresse
Du kan bruge valgfri City Navigator-kort til at søge efter
adresser.
1 Vælg FIND > Adresser.
2 Vælg Søgeområde, og indtast land, region eller by.
3 Vælg Nummer, og indtast husnummeret.
4 Vælg Vejnavn, og indtast navnet på vejen.
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige til din GPSMAP 66
series, når du opretter forbindelse mellem enheden og et
trådløst netværk eller en kompatibel smartphone med Bluetooth
teknologi. Visse funktioner kræver, at du installerer Garmin
Connect mobilappen eller Garmin Explore™ appen på din
smartphone. Gå til garmin.com/apps for at få yderligere
oplysninger.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din enhed i GPSMAP 66 series.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine aktiviteter i realtid.
Du kan invitere følgere ved brug af e-mail eller sociale
medier, hvilket lader dem se dine live-data på en
registreringsside til Garmin Connect.
GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på dine
forbindelser ved hjælp af LiveTrack direkte på skærmen og i
realtid.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er
færdig med at registrere aktiviteten.
Connect IQ™: Giver dig mulighed for at udvide enhedens
funktioner med widgets, datafelter og apps.
Garmin Explore: Appen Garmin Explore synkroniserer og deler
waypoints, spor og ruter med din enhed. Du kan også
downloade kort til din smartphone for at få tilgang offline.
Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere
enhedens software.
EPO-downloads: Giver dig mulighed for at downloade en
Extended Prediction Orbit-fil for hurtigt at lokalisere GPSsatellitter og reducere den tid, det tager at få den første GPSpejling.
Live geocache-data: Leverer betalte og abonnementsfrie
tjenester til visning af live geocache-data fra
www.geocaching.com.
Vejr: Giver dig mulighed for at se aktuelle vejrforhold og
vejrudsigter. Du kan også se vejrradar på kortet.
Bluetooth sensorer: Giver dig mulighed for at oprette
forbindelse til Bluetooth kompatible sensorer som f.eks. en
pulsmåler.
Krav til tilsluttet funktion
Visse funktioner kræver en smartphone og en bestemt app på
din smartphone.
Funktion
Tilsluttet til en parret
smartphone med
Garmin Connect
Mobile app
Tilsluttet til et
Wi‑Fi netværk
Aktivitetsoverførsel til
Garmin Connect
Ja
Ja
Softwareopdateringer
Ja
Ja
EPO-downloads
Ja
Ja
Connectede funktioner
®
Tilsluttet til en parret
smartphone med
Garmin Connect
Mobile app
Tilsluttet til et
Wi‑Fi netværk
Live geocache-data
Ja
Ja
Vejr
Ja
Ja
Telefonmeddelelser
Ja*
Nej
Connect IQ
Ja
Nej
LiveTrack
Ja
Nej
GroupTrack
Ja
Nej
BirdsEye Direct imagery
Nej
Ja
®
*Enheden modtager telefonmeddelelser fra en parret iOS
telefon direkte og via Garmin Connect Mobile app'en på en
Android™ telefon.
®
Parring af en smartphone med din enhed
1 Placer din kompatible smartphone inden for 10 m (33 fod) fra
din enhed.
2 I hovedmenuen på din enhed skal du vælge Opsætning >
Bluetooth.
3 På din kompatible smartphone skal du aktivere Bluetooth
teknologi og åbne Garmin Connect eller Garmin Explore.
4 Følg vejledningen på skærmen i Garmin Connect eller
Garmin Explore for at parre din enhed.
Telefonmeddelelser
Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone
parres med GPSMAP 66 enheden. Når din telefon modtager
beskeder, sender den meddelelser til din enhed.
Visning af telefonmeddelelser
Før du kan få vist meddelelser, skal du parre din enhed med din
kompatible smartphone.
1 Vælg > Meddelelser.
2 Vælg en notifikation.
Sådan skjules meddelelser
Som standard vises meddelelser på enhedens skærm, når de
modtages. Du kan skjule meddelelser, så de ikke vises.
Vælg Opsætning > Bluetooth > Meddelelser > Skjul.
Administration af meddelelser
Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere
meddelelser, der vises på din GPSMAP 66 enhed.
Vælg en funktion:
• Hvis du bruger en Apple smartphone, skal du bruge
meddelelsesindstillingerne på din smartphone til at vælge
de elementer, der skal vises på enheden.
• Hvis du bruger en smartphone med Android, skal du i
Garmin Connect Mobile-appen vælge Indstillinger >
Smart Notifications.
®
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk
1 Vælg Opsætning > Wi-Fi.
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knappen for at
aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Vælg Tilføj netværk.
4 Vælg et trådløst netværk på listen, og indtast adgangskoden,
hvis det er nødvendigt.
Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk
forbindelse, når du returnerer til dette sted.
7
Connect IQ funktioner
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere ved hjælp af Connect IQ Mobile app. Du kan
tilpasse din enhed med datafelter, widgets og apps.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og meddelelser.
Programmer: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks.
nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner
Før du kan downloade funktioner fra Connect IQ Mobile-appen,
skal du parre din GPSMAP 66 enhed med din smartphone.
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Connect IQ Mobile app.
2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en Connect IQ funktion.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Visning af Connect IQ widgets
1 Vælg .
2 Vælg eller for at rulle gennem de forskellige widgets.
Garmin Explore
Garmin Explore webstedet og mobilappen giver dig mulighed for
at planlægge dine rejser og anvende cloud storage til dine
waypoints, ruter og spor. De tilbyder avanceret planlægning
både online og offline, så du får mulighed for at dele og
synkronisere data med din kompatible Garmin enhed. Du kan
bruge mobilappen til at downloade kort, som du kan bruge, når
du er offline, og navigere hvor som helst, uden brug af en
mobilenhed.
Du kan downloade Garmin Explore appen fra app-butikken på
din smartphone, eller du kan gå til explore.garmin.com.
Deltag i en GroupTrack session
Før du kan deltage i en GroupTrack session, skal du have en
Garmin Connect konto, en kompatibel smartphone og Garmin
Connect Mobile app.
1 Gå udenfor og tænd enheden.
2 Par din smartphone med din enhed (Parring af en
smartphone med din enhed, side 7).
3 Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge LiveTrack > GroupTrack.
4 Hvis du har mere end én kompatibel enhed, skal du vælge en
enhed for GroupTrack sessionen.
5 Vælg Synlig for > Alle forbindelser.
6 Vælg Start LiveTrack.
7 Start en aktivitet på din enhed.
Tip til GroupTrack sessioner
Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på
andre forbindelser i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen. Alle medlemmer af gruppen skal være dine
forbindelser i din Garmin Connect konto.
8
• Start din aktivitet udenfor med GPS.
• Par din GPSMAP 66-enhed med din smartphone med brug af
Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect Mobile app skal du vælge Forbindelser i
indstillingsmenuen for at opdatere listen over forbindelser til
din GroupTrack session.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres
smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin
Connect Mobile app.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde
(40 km eller 25 mi).
• Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se
dine tilknytninger.
Værktøjer i hovedmenuen
Vælg MENU to gange.
Optagelsesfunktioner: Giver dig mulighed for at se oplysninger
om aktuel aktivitet og styre optagelsen af den aktuelle
aktivitet (Sådan ser du den aktuelle aktivitet, side 6).
Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald, smsbeskeder og opdateringer fra sociale netværk og meget mere
baseret på din smartphones meddelelsesindstillinger
(Telefonmeddelelser, side 7).
Vejr: Viser den aktuelle temperatur, temperaturprognose,
vejrprognose, vejrradar, skydække og vindforhold.
Waypoint Manager: Viser alle waypoints, der er gemt på
enheden (Waypoints, side 4).
Connect IQ: Viser en liste over installerede Connect IQ apps
(Connect IQ funktioner, side 8).
BirdsEye Direct: Giver dig mulighed for at downloade BirdsEye
Satellite Imagery til din enhed (BirdsEye billeder, side 9).
Geocaching: Viser en liste over downloadede geocaches
(Geocaches, side 9).
Registr. aktiviteter: Viser din aktuelle aktivitet og en liste over
registrerede aktiviteter (Registreringer, side 6).
Aktiv rute: Viser din aktive rute og eventuelle kommende
waypoints (Ruter, side 5).
Ruteplanlægning: Viser en liste over gemte ruter og giver dig
mulighed for at lave nye ruter (Oprettelse af en rute, side 5).
Gemte spor: Viser en liste over gemte spor (Oprettelse af et
spor fra en gemt aktivitet, side 6).
Sigt og gå: Giver dig mulighed for at rette enheden mod en
genstand i det fjerne og navigere ved hjælp af genstanden
som et referencepunkt (Navigation med Sight 'N Go, side 3).
Alarmpkt alarm: Giver dig mulighed for at angive alarmer, der
skal udløses inden for en rækkevidde af visse positioner
(Indstilling af en alarmpunktsalarm, side 10).
Del trådløst: Giver dig mulighed for trådløst at overføre filer til
en anden kompatibel enhed (Afsendelse og modtagelse af
data trådløst, side 10).
Profilskift: Giver dig mulighed for at ændre enhedens profil for
at tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur (Valg af en profil, side 11).
Arealberegning: Giver dig mulighed for at beregne størrelsen af
et område (Beregning af størrelsen på et område, side 11).
Kalender: Viser en kalender.
Jagt og fiskeri: Viser de bedste datoer og klokkeslæt for jagt og
fiskeri i dit område.
Sol og måne: Viser tidspunkter for solopgang og solnedgang
samt månefase, baseret på din GPS-position.
Galleri: Viser gemte fotos.
Værktøjer i hovedmenuen
Waypoint gnmsnit: Giver dig mulighed for at justere en position
for et waypoint for at få større præcision (Waypoint
gennemsnit, side 5).
Lommeregner: Viser en lommeregner.
Alarm: Indstiller en lydalarm. Hvis du ikke bruger enheden i
øjeblikket, kan du indstille enheden til at tænde på et bestemt
tidspunkt.
VIRB fj.betj.: Giver kamerafunktioner, når du har en VIRB
enhed parret med din GPSMAP 66 series (Brug af VIRB
fjernbetjeningen, side 11).
Stopur: Gør det muligt at bruge en timer, afmærke en omgang
og tage tid på omgange.
Lommelygte: Tænder blitzlyset (Brug af lommelygten,
side 11).
XERO-positioner: Viser laserpositionsoplysninger, når du har et
Xero™ buesigte parret med din GPSMAP 66 series.
inReach-fjernbetj.: Giver dig mulighed for at sende beskeder
på din parrede inReach enhed (Brug af inReach
fjernbetjeningen, side 11).
Satellit: Viser dine aktuelle GPS-satellitoplysninger (Siden
Satellit, side 11).
®
®
BirdsEye billeder
BirdsEye billeder leverer kortbilleder i høj opløsning, som kan
downloades, herunder detaljerede satellitbilleder og rasterbaserede topografiske kort. Du kan downloade BirdsEye billeder
direkte til din kompatible Garmin enhed.
Download af BirdsEye billeder
Før du kan downloade BirdsEye billeder direkte til din enhed,
skal du oprette forbindelse til et trådløst netværk (Oprettelse af
forbindelse til trådløst netværk, side 7).
1 Vælg BirdsEye Direct > Download billede.
2 Vælg en funktion:
• Du kan downloade BirdsEye billedfiler for en specifik
position ved at vælge Placering og vælge en kategori.
BEMÆRK: Positionen bliver som standard din aktuelle
position.
• Vælg Navn for at redigere navnet på de downloadede
billedfiler.
• Vælg Detalje for at vælge en indstilling for billedkvalitet.
• Du kan definere størrelsen på det område, der skal vises i
de downloadede billedfiler ved at vælge Radius og
indtaste en distance fra den valgte position.
Der vises en omtrentlig filstørrelse for den valgte billedkvalitet
og radius. Du bør sikre, at din enhed har tilstrækkelig ledig
lagerplads til billedfilen.
3 Vælg Download.
Geocaches
Geocaching er en slags skattejagt, hvor spillerne skjuler eller
søger efter skjulte caches ved hjælp af fingerpeg GPSkoordinater.
Registrering af din enhed på Geocaching.com
Du kan registrere din enhed på www.geocaching.com for at
søge efter en liste med geocaches i nærheden eller efter "live"oplysninger for millioner af geocaches.
1 Opret forbindelse til et trådløst netværk (Oprettelse af
forbindelse til trådløst netværk, side 7) eller til Garmin
Connect mobilappen (Parring af en smartphone med din
enhed, side 7).
2 Vælg Opsætning > Geocaching > Registrer enhed.
Der vises en aktiveringskode.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Værktøjer i hovedmenuen
4 Vælg Bekræft registrering.
Sådan opretter du forbindelse til Geocaching.com
Når du har udført registreringen, kan du se geocaches fra
www.geocaching.com på din enhed, når du har trådløs
forbindelse.
• Opret forbindelse til Garmin Connect mobilappen.
• Opret forbindelse til et Wi‑Fi netværk.
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en
computer
Du kan indlæse geocaches på enheden manuelt eller ved hjælp
af en computer (Overførsel af filer til din enhed, side 15). Du
kan placere geocache-filerne i en GPX-fil og importere dem til
GPX-mappen på enheden. Med et premium-medlemskab af
geocaching.com kan du bruge funktionen "Pocket Query" til at
indlæse en større gruppe geocaches på enheden som en enkelt
GPX-fil.
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.geocaching.com.
3 Opret evt. en konto.
4 Log på.
5 Følg vejledningen på geocaching.com for at finde og
downloade geocaches til din enhed.
Søgning efter en geocache
Du kan søge efter de geocaches, der er indlæst på din enhed.
Hvis du har forbindelse til geocaching.com, kan du søge efter
live geocache-data og downloade geocaches.
BEMÆRK: Du kan downloade detaljerede oplysninger om et
begrænset antal geocaches pr. dag. Du kan købe et Premiumabonnement for at downloade flere. Gå til www.geocaching.com
for at få yderligere oplysninger.
1 Vælg Geocaching.
> MENU.
2 Vælg
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge i de geocaches, der er indlæst på din
enhed, efter navn, skal du vælge Stav søgning og skrive
et søgeord.
• Hvis du vil søge efter geocaches i nærheden eller i
nærheden af en anden position, skal du vælge Søg nær
og vælge en position.
Hvis du har forbindelse til geocaching.com, inkluderer
søgeresultaterne live geocache-data indsamlet af GC Live
Download.
• Hvis du vil søge efter live geocaches ud fra kode, skal du
vælge GC Live Download.
Denne funktion giver dig mulighed for at downloade en
specifik geocache fra geocaching.com, når du kender
geocache-koden.
4 Vælg MENU > Filter for at filtrere søgeresultaterne (valgfrit).
5 Vælg > Download geo-skatte for at søge efter og
downloade nærliggende geocaches på kortet (valgfrit).
6 Vælg en geocache.
Geocache-oplysningerne vises. Hvis du har valgt en live
geocache, og du er tilsluttet, downloader enheden de
komplette geocache-oplysninger til det interne lager, hvis det
er nødvendigt.
Filtrering af listen over geocaches
Du kan filtrere listen over geocaches baseret på visse faktorer,
som f.eks. sværhedsgraden.
1 Vælg Geocaching > MENU > Filter.
2 Vælg en eller flere indstillinger for filtrering:
• Hvis du vil filtrere efter en geocache-kategori, f.eks. gåde
eller begivenhed, skal du vælge Type.
9
• Hvis du vil filtrere efter geocache-beholderens fysiske
størrelse, skal du vælge Cachestørrelse.
• Hvis du vil filtrere efter geocachene Ikke forsøgt, Ikke
fundet eller Fundet , skal du vælge Status.
• Hvis du vil filtrere efter sværhedsgraden for at finde
geocachen eller terrænets sværhedsgrad, skal du vælge
et niveau fra 1-5.
3 Vælg QUIT for at se den filtrerede liste over geocaches.
Hvis du er logget på www.geocaching.com, uploades loggen
automatisk til din konto på www.geocaching.com.
chirp
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache. Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache. Du kan finde flere oplysninger om chirp i
chirp brugervejledningen på www.garmin.com.
Aktivering af chirp søgning
Sådan gemmer du et tilpasset geocachefilter
Du kan oprette og gemme tilpassede filtre til geocaches baseret
på specifikke faktorer.
1 Vælg Opsætning > Geocaching > Opsætning af filter >
Opret filter.
2 Vælg de emner, der skal filtreres.
3 Vælg QUIT.
Det nye filter gemmes som standard automatisk som Filter
efterfulgt af et tal. For eksempel Filter 2. Du kan redigere
geocache-filteret for at ændre navnet (Redigering af et
tilpasset geo-skattefilter, side 10).
1 Vælg Opsætning > Geocaching.
2 Vælg chirp™ søger > Til.
Redigering af et tilpasset geo-skattefilter
1 Vælg Opsætning > Geocaching > Opsætning af filter.
2 Vælg et filter.
3 Vælg et element, du vil redigere.
Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden
Visning af oplysninger om geocache
1 Vælg Geocaching.
2 Vælg en geocache.
3 Vælg MENU > Gennemse punkt.
Beskrivelsen af geocachen samt logs vises.
Navigation til en geocache
1 Vælg Geocaching.
2 Vælg en geocache.
3 Vælg Start.
Sådan bruger du tips og fingerpeg til at finde en geocache
Du kan bruge tips og fingerpeg, f.eks. en beskrivelse eller
koordinater, som en hjælp til at finde en geocache.
1 Mens du navigerer til en geocache, skal du vælge
geocachens navn.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Beskrivelse for at se oplysninger om geocachen.
• Vælg Tip for at se et tip om en geocache-position.
• Vælg Koordinater for at se længde- og breddegrader for
en geocache-position.
• Vælg Log for at se feedback om geocachen fra tidligere
søgninger.
• For at aktivere chirp™ søgning skal du vælge chirp™.
Registrering af forsøg
Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine
resultater. Du kan registrere nogle geocaches på
www.geocaching.com.
1 Vælg Geocaching > Log.
2 Vælg Fundet, Ikke fundet, Skal repareres eller Ikke
forsøgt.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge Udført.
• Hvis du vil starte navigationen til en geocache i nærheden
af dig, skal du vælge Find næste nærmeste.
• Hvis du vil indtaste en kommentar om søgning efter
cachen eller selve cachen, skal du vælge Rediger
kommentar, indtaste en kommentar og vælge Udført.
10
Søgning efter en geocache med en chirp
1 Naviger til en geocache med chirp søgning aktiveret.
Når du er inden for cirka 10 meter (33 fod) fra den geocache,
der indeholder en chirp, vises oplysninger om den
pågældende chirp.
2 Vælg Vis detaljer.
3 Vælg om nødvendigt Start for at navigere til næste fase af
geocachen.
Du kan fjerne live geocache-data for kun at vise geocaches, der
er blevet indlæst manuelt på enheden ved hjælp af en computer.
Vælg Opsætning > Geocaching > Geocaching Live >
Fjern live data.
Live geocaching data fjernes fra enheden og vises ikke
længere på geocachelisten.
Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra
Geocaching.com
Hvis du overfører ejerskabet af din enhed, kan du fjerne
enhedsregistreringen fra geocaching-webstedet.
Vælg Opsætning > Geocaching > Geocaching Live >
Fjern registrering af enhed.
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.
1 Vælg Alarmpkt alarm > Opret alarm.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
5 Indsæt en radius.
Når du kommer ind i et område med en alarmpunktsalarm,
afgiver enheden en tone.
Redigering eller sletning af alarmpunktsalarm
1 Vælg Alarmpkt alarm.
2 Vælg en alarm.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Skift radius for at redigere radiussen.
• Hvis du vil have vist alarmen på et kort, skal du vælge Vis
kort.
• Vælg Slet for at slette alarmen.
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel enhed.
Enheden kan sende og modtage data, når den er parret med en
anden kompatibel enhed eller smartphone ved hjælp af
Bluetooth eller ANT+ trådløs teknologi. Du kan dele waypoints,
geocaches, ruter og spor.
1 Vælg Del trådløst.
®
Værktøjer i hovedmenuen
2 Vælg en funktion:
• Vælg Send, og vælg en datatype.
• Vælg Modtag for at modtage data fra en anden enhed.
Den anden kompatible enhed skal forsøge at sende data.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Valg af en profil
Når du skifter til en ny aktivitet, kan du ændre enhedens
opsætning ved at ændre profil.
1 Vælg Profilskift.
2 Vælg en profil.
Beregning af størrelsen på et område
1 Vælg Arealberegning > Start.
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Brug af VIRB fjernbetjeningen
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera ved hjælp af enheden.
1 Tænd for VIRB kameraet.
2 Vælg VIRB fj.betj. på din GPSMAP 66 series.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil optage video, skal du vælge .
• Vælg
for at tage et foto.
Brug af lommelygten
BEMÆRK: Brug af lommelygten kan reducere batterilevetiden.
Du kan reducere lysstyrken eller blinkfrekvensen for at forlænge
batteriernes levetid.
1 Vælg Lommelygte > ENTER.
2 Brug eventuelt lysstyrkeskyderen til at justere lysstyrken.
3 Vælg eventuelt en anden blinktype.
0
Ingen blink, konstant stråle.
1 til 9 Antal stråler pr. sekund.
SOS Nødblinklys.
BEMÆRK: Forbindelserne Wi‑Fi, Bluetooth og ANT+ er
deaktiverede i SOS-tilstand.
Brug af inReach fjernbetjeningen
inReach fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene din
inReach enhed ved hjælp af din GPSMAP 66 series.
1 Tænd for inReach enheden.
2 Vælg inReach-fjernbetj. på din GPSMAP 66 series.
3 Vælg Par ny inReach, hvis det er nødvendigt.
4 Vent, mens GPSMAP 66 series opretter forbindelse til din
inReach enhed.
5 Vælg en funktion:
• Du kan sende en forudindstillet meddelelse ved at vælge
Send forudindstilling og vælge en meddelelse.
• Du kan sende en sms-besked ved at vælge Ny besked,
vælge kontaktpersonen og indtaste teksten eller vælge en
hurtig tekstbesked.
• Du kan sende en SOS-meddelelse ved at bruge
piletasterne til at rulle gennem fanerne og vælge SOS >
Ja.
Tilpasning af enheden
BEMÆRK: Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel
nødsituation.
• Du kan se timeren og den tilbagelagte distance ved at
bruge piletasterne til at rulle gennem fanerne og vælge
.
Siden Satellit
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.
Du kan vælge eller for at se yderligere
satellitkonstellationer, f.eks. når satellitsystemerne GPS +
GLONASS eller GPS + GALILEO er aktiverede.
GPS-satellitindstillinger
Vælg Satellit > MENU.
BEMÆRK: Nogle indstillinger er kun tilgængelige, når Brug
uden GPS er aktiveret.
Brug uden GPS: Gør det muligt at slå GPS'en fra.
Brug med GPS: Gør det muligt at slå GPS'en til.
Spor op: Angiver, om satellitter skal vises med ringene
orienteret med nord mod toppen af displayet eller orienteret
med dit aktuelle spor mod toppen af displayet.
Enkel farve: Gør det muligt at vælge, om siden Satellit vises i
flere farver eller med en enkelt farve.
Angiv pos. på kort: Gør det muligt at markere din aktuelle
position på kortet. Du kan bruge denne position til at oprette
ruter eller søge efter gemte positioner.
AutoLocate position: Beregner din GPS-position ved hjælp af
funktionen Garmin AutoLocate .
Opsætning af satellit: Angiver indstillinger for satellitsystemet
(Satellitindstillinger, side 12).
®
Tilpasning af enheden
Tilpasning af datafelterne
Du kan tilpasse de datafelter, der vises på hver hovedside.
1 Åbn den side, hvor du vil ændre datafelterne.
2 Vælg MENU.
3 Vælg Skift datafelter.
4 Vælg det nye datafelt.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Menuen Opsætning
Vælg MENU to gange, og vælg Opsætning.
System: Giver dig mulighed for at tilpasse systemindstillingerne
(Systemindstillinger, side 12).
Skærm: Justerer baggrundslyset og displayindstillingerne
(Displayindstillinger, side 12).
Bluetooth: Parrer din enhed til en smartphone og giver dig
mulighed for tilpasse Bluetooth indstillingerne (Bluetooth
indstillinger, side 12).
Wi-Fi: Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til trådløse
netværk (Wi‑Fi indstillinger, side 12).
Kort: Indstiller kortets udseende (Kortindstillinger, side 3).
Optager: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
registrering af aktiviteter (Optagelsesindstillinger, side 6).
Ruter: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan enheden
beregner ruter for hver aktivitet (Ruteindstillinger, side 12).
Ekspeditionstilstand: Giver dig mulighed for at tilpasse
indstillinger for aktivering af ekspeditionstilstand (Aktivering af
ekspeditionstilstand, side 1).
Toner: Indstiller enhedens lyde, såsom tastetoner og alarmer
(Indstilling af enhedstoner, side 13).
11
Kurs: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
kompasretning (Indstillinger for retning, side 3).
Højdemåler: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
højdemåler (Indstillinger af højdemåler, side 4).
Geocaching: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
din geocache (Indstillinger for Geocaching, side 13).
Sensorer: Parrer trådløse sensorer med din enhed (Trådløse
sensorer, side 13).
Fitness: Giver dig mulighed for at tilpasse indstillinger for
registrering af fitnessaktiviteter (Fitnessindstillinger,
side 13).
Marine: Angiver udseendet af marinedata på kortet
(Marineindstillinger, side 13).
Menuer: Giver dig mulighed for tilpasse siderækkefølgen og
hovedmenuen (Menuindstillinger, side 13).
Positionsformat: Indstiller det geografiske positionsformat og
datumindstillinger (Indstillinger for positionsformat, side 14).
Enheder: Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden
(Ændring af måleenhed, side 14).
Tid: Justerer tidsindstillingerne (Tidsindstillinger, side 14).
Profiler: Giver dig mulighed for at tilpasse og oprette nye
aktivitetsprofiler (Profiler, side 14).
Nulstil: Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og indstillinger (Nulstilling af data og indstillinger, side 14).
Om: Viser enhedsoplysninger, f.eks. enheds-ID,
softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og
licensaftale (Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label, side 16).
Waypoints: Giver dig mulighed for at angive et brugerdefineret
præfiks for waypoint, der navngives automatisk.
Systemindstillinger
Vælg Opsætning > System.
Satellit: Angiver indstillinger for satellitsystemet
(Satellitindstillinger, side 12).
Tekstsprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Grænseflade: Indstiller formatet for den serielle grænseflade
(Indstillinger for grænseflader, side 12).
RINEX-logning: Gør det muligt for enheden at skrive RINEXdata (Receiver Independent Exchange Format) til en
systemfil. RINEX er et dataudvekslingsformat til rå
satellitnavigationssystemsdata.
AA-batteritype: Giver dig mulighed for at ændre den type AAbatterier, du bruger.
BEMÆRK: Denne indstilling er deaktiveret, når NiMHbatteripakken er isat.
Satellitindstillinger
Vælg Opsætning > System > Satellit.
Satellitsystem: Angiver satellitsystemet til GPS, GPS +
GLONASS (russisk satellitsystem), GPS + GALILEO (den
Europæiske Unions satellitsystem) eller Demonst.tilstand
(GPS fra).
WAAS/EGNOS: Gør det muligt for systemet at bruge WAAS/
EGNOS-data (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
GPS og andre satellitsystemer
Standardindstillingen for satellitsystem er GPS. GPS +
GLONASS eller GPS + GALILEO giver øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere modtagelse af position.
Brug af GPS og en anden satellit samtidig kan reducere
batterilevetiden hurtigere end udelukkende brug af GPS.
12
Indstillinger for grænseflader
Vælg Opsætning > System > Grænseflade.
Garmin Spanner: Lader dig bruge enhedens USB-port til de
fleste NMEA 0183-kompatible kortlægningsprogrammer ved
at oprette en virtuel seriel port.
Garmin-serienummer: Indstiller enheden til at anvende det
ejendomsbeskyttede Garmin format til udveksling af
waypoint-, rute- og spordata med en computer.
NMEA In/Out: Indstiller enheden til at anvende normal NMEA
0183-output og -input.
Tekst ude: Giver enkelt ASCII-tekstoutput om positions- og
hastighedsoplysninger.
MTP: Indstiller enheden til at benytte MTP-protokollen (Media
Transfer Protocol) til at få adgang til filsystemet i stedet for
masselagringstilstand.
Displayindstillinger
Vælg Opsætning > Skærm.
Tid til lys slukker: Justerer længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker.
Udseende: Ændrer udseendet af skærmbaggrunden og
markering af valgte (Ændring af farvevalg, side 12).
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet på
enhedens skærm.
Gennemse tekststørrelse: Ændrer størrelsen på teksten på
skærmen.
Ændring af farvevalg
1 Vælg Opsætning > Skærm > Udseende.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil lade enheden selv vælge at vise dag- eller
nattefarver automatisk, baseret på tidspunktet på dagen,
skal du vælge Tilstand > Automatisk.
• Du kan bruge en lys baggrund ved at vælge Tilstand >
Dag.
• Du kan bruge en mørk baggrund ved at vælge Tilstand >
Nat.
• Du kan tilpasse farveskemaet for dagvisning ved at vælge
Dagfarve.
• Du kan tilpasse farveskemaet for nattevisning ved at
vælge Natfarve.
Bluetooth indstillinger
Vælg Opsætning > Bluetooth.
Status: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi og viser aktuel
forbindelsesstatus.
Meddelelser: Viser eller skjuler smartphone-notifikationer.
Glem telefon: Fjerner den tilsluttede enhed fra listen over
parrede enheder. Denne indstilling er kun tilgængelig, når en
enhed er parret.
Wi‑Fi indstillinger
Vælg Opsætning > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer trådløs teknologi.
Tilføj netværk: Lader dig oprette forbindelse til et trådløst
netværk.
Ruteindstillinger
De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den valgte
aktivitet.
Vælg Opsætning > Ruter.
Aktivitet: Angiver en aktivitet for ruteplanlægning. Enheden
beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du laver.
Tilpasning af enheden
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej. Dette er mest
nyttigt, når du kører eller navigerer på veje.
Uden for ruten, Ny beregning: Indstiller
genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv
rute.
Undgå: Angiver typen af veje, terræn og transportmetoder, der
skal undgås under navigering.
Ruteskift: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét
punkt på ruten til det næste. Denne indstilling er kun
tilgængelig for visse aktiviteter. Indstillingen Afstand leder dig
til det næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den
angivne afstand af dit aktuelle punkt.
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler om
sving og alarmer.
1 Vælg Opsætning > Toner > Toner > Til.
2 Vælg en tone for hver hørbar type.
Indstillinger for Geocaching
Vælg Opsætning > Geocaching.
Geocaching Live: Lader dig fjerne live geocache-data fra din
enhed og fjerne din enhedsregistrering fra geocaching.com
(Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden, side 10,
Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra Geocaching.com,
side 10).
Geocachetype: Indstiller enheden til at vise listen med
geocaches efter navne eller koder.
chirp™ søger: Giver enheden mulighed for at søge efter en
geocache, der indeholder chirp tilbehør (Aktivering af chirp
søgning, side 10).
Programmer chirp™: Programmerer chirp tilbehøret. Se chirp
brugervejledningen på www.garmin.com.
Opsætning af filter: Giver dig mulighed for at oprette og
gemme tilpassede filtre til geocaches (Sådan gemmer du et
tilpasset geocachefilter, side 10).
Fundne geo-skatte: Gør det muligt at redigere antallet af
fundne geocaches. Antallet stiger automatisk, når du
registrerer et fund (Registrering af forsøg, side 10).
Trådløse sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om
kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til
buy.garmin.com.
Parring af dine trådløse sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse ved hjælp af trådløse
sensorer ANT+ eller Bluetooth teknologi, f.eks. ved at tilslutte en
pulsmåler til din enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre sensorer
under parringen.
2 Vælg Opsætning > Sensorer.
3 Vælg sensortypen.
4 Vælg Søg efter ny.
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.
Fitnessindstillinger
Vælg Opsætning > Fitness.
Tilpasning af enheden
Auto Lap: Indstiller enheden til automatisk markering af
omgangen ved en bestemt distance.
Aktivitetstype: Indstiller fitnessaktiviteten til vandring, løb,
cykling eller andet. På den måde vises din aktivitet som den
korrekte type, når du overfører den til Garmin Connect.
Bruger: Konfigurerer dine profildata. Enheden anvender disse
oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata i Garmin
Connect.
Pulszoner: Konfigurerer de fem pulszoner og din maksimale
puls for fitnessaktiviteter.
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge Auto Lap til automatisk at markere en omgang
ved en bestemt distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil
sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en
aktivitet.
1 Vælg Opsætning > Fitness > Auto Lap.
2 Indtast en værdi, og vælg Udført.
®
Marineindstillinger
Vælg Opsætning > Marine.
Marinekorttilstand: Vælger den korttype, som enheden skal
anvende til visning af marinedata. Nautisk viser diverse
kortegenskaber i forskellige farver, således at marine-POI'er
er nemmere at aflæse, og således at kortet afspejler måden
at tegne papirkort på. Fisker (kræver søkort) giver en
detaljeret visning af bundkonturer og dybdeforhold, ligesom
funktionen forenkler kortpræsentation af hensyn til optimal
brug under fiskeri.
Udseende: Angiver visningen af hjælpemidler til
marinenavigation på kortet.
Ops. marinealarm: Indstiller alarmer, for når du overskrider en
angiven driveafstand, mens du ligger for anker, når du afviger
fra kursen med en angiven afstand, og når dybden af vandet
når et bestemt niveau.
Indstilling af marinealarmer
1 Vælg Opsætning > Marine > Ops. marinealarm.
2 Vælg en alarmtype.
3 Vælg Til.
4 Indtast en distance, og vælg Udført.
Menuindstillinger
Vælg Opsætning > Menuer.
Menustil: Ændrer udseendet for hovedmenuen.
Hovedmenu: Lader dig flytte, tilføje og slette elementer i
hovedmenuen (Tilpasning af hovedmenuen, side 13).
Siderækkefølge: Lader dig flytte, tilføje og slette elementer i
siderækkefølgen (Ændring af siderækkefølgen, side 13).
Opsætning: Ændrer rækkefølgen af elementer i hovedmenuen.
Find: Ændrer rækkefølgen af elementer i hovedmenuen.
Tilpasning af hovedmenuen
Du kan føje elementer til hovedmenuen, slette elementer og
ændre elementernes rækkefølge.
1 Vælg i hovedmenuen MENU > Skift elementrække.
2 Vælg et menupunkt.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Flyt for at ændre elementets placering på listen.
• Vælg Indsæt at føje et nyt element til listen.
• Vælg Fjern for at slette et element på listen.
Ændring af siderækkefølgen
1 Vælg Opsætning > Menuer > Siderækkefølge > Red.
siderækkefølge.
2 Vælg en side.
13
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte siden op eller ned på listen, skal du vælge
Flyt.
• Hvis du vil føje en ny side til siderækkefølgen, skal du
vælge Indsæt, og vælge en kategori.
• Hvis du vil fjerne en side i siderækkefølgen, skal du vælge
Fjern.
TIP: Du kan vælge PAGE for at få vist siderækkefølgen.
3 Vælg Rediger navn.
4 Indtast det nye navn.
Sletning af en profil
BEMÆRK: Før du kan slette den aktive profil, skal du aktivere
en anden profil. Du kan ikke slette en profil, der er aktiv.
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Slet.
Nulstilling af data og indstillinger
1 Vælg Opsætning > Nulstil.
2 Vælg en funktion:
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal kun ændre positionsformat eller kortdatum,
hvis du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet
positionsformat.
Vælg Opsætning > Positionsformat.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur, tryk og lodret fart.
1 Vælg Opsætning > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg måleenhed.
Tidsindstillinger
Vælg Opsætning > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Profiler
Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed
baseret på, hvordan du bruger den. For eksempel er indstillinger
og visninger forskellige, alt efter om du bruger enheden til jagt
eller til geocaching.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.
1 Vælg Opsætning > Profiler > Opret ny profil > OK.
2 Tilpas dine indstillinger og datafelter.
Redigering af et profilnavn
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg en profil.
14
• Hvis du vil nulstille data, som er specifikke for en tur, f.eks.
distance og gennemsnit, skal du vælge Nulstil tripdata.
• Hvis du vil slette alle gemte waypoints, skal du vælge Slet
alle waypoints.
• Hvis du vil slette de data, der er registreret siden du
startede din aktuelle aktivitet, skal du vælge Ryd aktuel
aktivitet.
BEMÆRK: Enheden fortsætter med at registrere nye data
for den aktuelle aktivitet.
• Hvis du kun vil nulstille indstillingerne for din aktuelle
aktivitetsprofil til fabriksindstillingerne, skal du vælge Nulst
profilind..
• Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger og profiler til
fabriksindstillingerne, skal du vælge Nulstil alle
indstillinger.
BEMÆRK: Nulstilling af alle indstillinger sletter alle
geocaching-aktiviteter fra enheden. Det vil ikke fjerne dine
gemte brugerdata, såsom spor og waypoints.
• Hvis du vil fjerne alle gemte brugerdata og nulstille alle
enhedsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge
Slet alle.
BEMÆRK: Hvis du sletter alle indstillinger, vil det fjerne
alle dine personlige data, din historik og dine gemte
brugerdata, herunder spor og waypoints.
Gendannelse af standardsideindstillinger
1 Åbn en side, som du vil gendanne indstillingerne for.
2 Vælg MENU > Gendan stnd.indstil..
Enhedsoplysninger
Produktopdateringer
Du skal installere Garmin Express™ (www.garmin.com/express)
på din computer. Du kan installere Garmin Explore appen på din
smartphone for at uploade dine waypoints, ruter, spor og
aktiviteter.
Garmin Express giver hurtig adgang til disse tjenester for
Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Produktregistrering
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Montering af karabinhagen
1 Placer karabinhagen À i fastgørelseshullerne på
monteringsryggen Á på enheden.
Enhedsoplysninger
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT filer til eksport til Garmin Connect.
Installation af et hukommelseskort
ADVARSEL
Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batterier, der kan
udskiftes af brugeren.
Du kan installere et microSD hukommelseskort i den håndholdte
enhed til yderligere lagring eller forudindlæste kort.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Tag batterierne ud.
3 Skub kortholderen À til , og løft.
4 Placer hukommelseskortet med guldkontakterne nedad.
2 Skub karabinhagen op, til den falder i hak og låser.
Fjernelse af karabinhagen
Løft bunden af karabinhagen, og skub karabinhagen af
monteringsryggen.
Påsætning af håndledsremmen
1 Før løkken på håndledsremmern gennem hullet i enheden.
5 Luk kortholderen.
6 Skub kortholderen til for at låse den.
7 Sæt batterierne og dækslet på plads igen.
Tilslutning af enheden til din computer
2 Før den anden ende af remmen gennem løkken, og stram
den.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle utilsigtet nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter.
Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter
nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre,
inden den anvendes eller oplades.
Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for
klorholdigt vand eller saltvand.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Filtyper
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper:
• Filer fra Garmin Explore.
• GPX-rute, spor og waypointfiler.
• GPX-geocache-filer (Sådan downloades geocaches ved
hjælp af en computer, side 9).
• JPEG-fotofiler.
Enhedsoplysninger
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
15
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Specifikationer
Batteritype
To AA-batterier (1,5 V eller lavere alkaline,
NiMH eller litium) eller mulighed for en
NiMH-batteripakke
Batterilevetid
Op til 16 timer
Op til 170 timer i ekspeditionstilstand
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 45 °C (fra -4 til 113 °F)
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0 til 40 °C (fra 32 ° til 104 °F)
Sikkerhedsafstand for
kompas
17,5 cm (7 tommer)
Trådløse frekvenser/
protokol
2,4 GHz ved 14,9 dBm nominelt
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse via E-label
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Vælg Opsætning.
2 Vælg Om.
Appendiks
Datafelter
Visse datafelter kræver, at du navigerer, eller at du har trådløst
tilbehør til at vise data.
24 t maks temp: Den maksimale registrerede temperatur i de
sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
24 t min temp: Den mindste registrerede temperatur i de sidste
24 timer fra en kompatibel temperatursensor.
16
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Aktivitet - distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor
eller aktivitet.
Aktuel omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Alarm-timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.
Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batteristrøm.
Bilsving: Retning af det næste sving på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Dato: Den aktuelle dag, måned og år.
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Distancetæller: En løbende beregning af den tilbagelagte
distance for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved
nulstilling af tripdata.
Distance til destination: Den resterende distance til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Distance t næste: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Dybde: Vanddybden. Enheden skal være sluttet til en NMEA
0183-enhed, der er i stand til at registrere vanddybden.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gns. i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse siden den seneste nulstilling.
Fartgrænse: Den rapporterede fartbegrænsning for vejen. Ikke
tilgængelig på alle kort og i alle områder. Stol altid på
vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Fart - sml. gns.: Den gennemsnitlige hastighed i bevægelse og
stoppet siden den seneste nulstilling.
Forløbet aktivitetstid: Den samlede registrerede tid. Hvis du
eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper
timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i
20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Gennemsnitlig kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence
for den aktuelle aktivitet.
Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Gennemsnitsomgang: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
Glidehældn. til dest.: Den påkrævede glidehældning for at
stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
®
Appendiks
Gnsn. puls %Maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
Eksempelvis er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m
(12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde over jorden: Højden over havets overflade for din
aktuelle position.
Ingen: Dette er et tomt datafelt.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Kompasretning: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.
Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Kurs: Den retning, du bevæger dig i.
Lodr dist t dest: Højdedistancen mellem din aktuelle position
og den endelige destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodr dist til næste: Højdedistancen mellem din aktuelle
position og det næste retnings- og afstandspunkt på ruten.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart til dest.: Stignings- eller nedstigningshastigheden til
en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og
afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nedstign. - gns.: Nedstigningens gennemsnitlige lodrette
distance.
Nedstigning - maks.: Den maksimale nedstigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning under
aktiviteten og siden den seneste nulstilling.
Omg.stigning: Stigningens lodrette distance for den aktuelle
omgang.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Omgang nedstigning: Nedstigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Appendiks
Omgangskadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangspulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Opstign. - gns.: Stigningens gennemsnitlige lodrette distance
siden den seneste nulstilling.
Opstigning - maksimum: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning under
aktiviteten eller siden den seneste nulstilling.
Position (lgd/brd): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad, uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.
Position f dest: Positionen af din endelige destination. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls - %Maksimum: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Præstationszonen for din nuværende puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Sdst omg.puls: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omg. -dist.: Den tilbagelagte distance for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omg. - ned: Nedstigningens lodrette distance for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omg. - op: Stigningens lodrette distance for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omg.tid: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Sidste omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Sidste om - kad.: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den
senest gennemførte omgang.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis kommer 3 m (10 fod) højere
op for hver 60 m (200 fod), du tilbagelægger, er stigningen
5 %.
Stopur-timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren. Enheden skal være tilsluttet en tempe™
sensor, for at disse data vises.
Temperatur - vand: Vandtemperaturen. Enheden skal være
sluttet til en NMEA 0183-enhed, der er i stand til at registrere
vandtemperaturen.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
17
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Total omgang: Stopurtiden for alle de gennemførte omgange.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Triptid: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og
ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
VMG (Vel. Mde Good): Hastigheden, hvormed du nærmer dig
en destination langs en rute. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Valgfrit tilbehør
Valgfrit tilbehør, som f.eks. holdere, kort, fitnesstilbehør og
reservedele er tilgængelige på http://buy.garmin.com eller hos
din Garmin forhandler.
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 18) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
Fejlfinding
Genstart af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
genstarte den. Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.
1 Tag batterierne ud.
2 Sæt batterierne i igen.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
18
Appendiks
Indeks
A
adresser, finde 7
aktiviteter 6
alarmer
alarmpunkter 5, 10
marine 13
ur 8
alarmpunktsalarmer 5, 8, 10
ANT+ sensorer 13
parre 18
applikationer 7, 8
arealberegning 8, 11
Auto Lap 13
B
baggrundslys 1, 2, 12
baner, markør 3
batteri 1, 15
installere 1
maksimere 1, 12
opbevaring 1
oplade 2
BirdsEye-billeder 8
Bluetooth sensorer 13
Bluetooth teknologi 7, 12
brugerdata, slette 16
C
chirp 10, 13
City Navigator 7
computer, tilslutte 15
Connect IQ 8
D
data
deling 6
opbevare 8
overføre 8, 15
datafelter 8, 11, 16
dele data 6, 8, 10
displayindstillinger 12
downloade, geocaches 9
F
fejlfinding 14, 18
filer, overføre 9, 15
fitness 13
G
Garmin Connect 7
Garmin Explore 15
Garmin Express 14
opdatering af software 14
geocaches 8–10, 15
downloade 9
indstillinger 13
navigere til 10
GLONASS 12
GPS 8, 11, 12
indstillinger 12
siden satellit 11
GroupTrack 8
H
historik, sende til computer 8
hovedmenu 2
tilpasse 13
hukommelseskort 15
højde 4
plot 6
højdemåler 4
kalibrere 4
håndledsrem 15
I
indstillinger 2–4, 11–14
enhed 12
optage 6
inReach fjernbetjening 8, 11
Indeks
instrumentbræt 4
J
jagt- og fiskeritider 8
K
kalender 8
kalibrere, højdemåler 4
karabinhage 14, 15
kompas 3
indstillinger 3
kalibrere 3
navigering 4
kort 6
BirdsEye-billeder 9
indstillinger 2, 3
købe 7
måle afstande 2
navigering 2, 4, 6
opdatering 14
orientering 2
valgfri 6
zoom 3
L
LiveTrack 8
lommelygte 8, 11
lysstyrke 2
låse, taster 2
M
marine
alarmopsætning 13
indstillinger 13
meddelelser 7, 8
microSD-kort. Se hukommelseskort
måle afstande 2
måleenheder 14
N
navigation 3, 4
kompas 4
sådan stopper du 4
navigering 3
nulstilling af enheden 14
O
opbevare data 8, 15
oplade 2
optage 6
overføre
filer 9, 10, 15
spor 10
P
parre
ANT+ sensorer 18
sensorer 13
smartphone 7
positioner
gemme 4
redigere 4
positionsformat 14
produktregistrering 10
profiler 8, 11, 14
puls, zoner 18
S
satellitsignaler 8, 11
opfange 2
siden satellit 11
Sight N' Go 3
skærm
indstillinger 12
lysstyrke 2
slette, alle brugerdata 16
smartphone 8, 10
applikationer 7
parre 7
software, opdatering 14
specifikationer 16
spor 6
navigering 6
stopur 8
systemindstillinger 12
T
taster 1, 2
låse 2
tempe 18
temperatur 18
tidsindstillinger 14
tidspunkter for solopgang og solnedgang 8
tidszoner 14
tilbehør 13, 18
tilpasning af enheden 13
tilpasse enhed 11
toner 13
TracBack 6
tripcomputer 4
tænd/sluk-knap 2
U
USB 12
frakoble 16
lagerenhedstilstand 15
overføre filer 15
stik 1
V
VIRB fjernbetjening 8, 11
W
waypoints 4, 5
gemme 4
navigering 5
projicering 5
redigere 4, 5
slette 5
Wi‑Fi 7
tilslutte 7, 12
widgets 8
WAAS 12
R
registrere enheden 9
regnemaskine 8
rejseoplysninger, vise 4
rengøre enhed 15
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 5, 6
indstillinger 12
navigering 5
oprette 5
redigere 5, 6
slette 6
vise på kortet 5
19
support.garmin.com
August 2018
190-02336-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising