Garmin | GPSMAP® 66st | Garmin GPSMAP® 66st Priročnik za uporabo

Garmin GPSMAP® 66st Priročnik za uporabo
GPSMAP 66
®
Priročnik za uporabo
© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP , inReach , TracBack in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v
ZDA in drugih državah. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, tempe™ in Xero™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih
znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. microSD in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA je registrirana blagovna znamka
združenja National Marine Electronics Association. Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v
Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Informacije o bateriji .................................................................... 1
Podaljševanje življenjske dobe baterije ................................. 1
Vklop načina varčevanja z baterijo ........................................ 1
Vklop načina odprave ............................................................ 1
Dolgoročni pomnilnik .............................................................. 1
Nameščanje baterij ..................................................................... 1
Nameščanje baterijskega sklopa NiMH ...................................... 1
Polnjenje baterijskega sklopa ................................................ 2
Vklop naprave ............................................................................. 2
Vklop osvetlitve ozadja .......................................................... 2
Prilagajanje osvetlitve zaslona ............................................... 2
Tipke ........................................................................................... 2
Zaklepanje tipk ....................................................................... 2
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 2
Uporaba glavnih strani.................................................. 2
Odpiranje glavnega menija ......................................................... 2
Zemljevid .................................................................................... 2
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................... 2
Merjenje razdalje na zemljevidu ............................................. 2
Nastavitve strani zemljevida .................................................. 2
Nastavitve zemljevida ....................................................... 3
Dodatne nastavitve zemljevida ......................................... 3
Kompas .......................................................................................3
Uporaba kompasa .................................................................. 3
Smerni kurzor ......................................................................... 3
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ...................................... 3
Nastavitve kompasa ............................................................... 3
Umerjanje kompasa .......................................................... 3
Nastavitve smeri ................................................................ 3
Potovalni računalnik .................................................................... 4
Nastavitve potovalnega računalnika ...................................... 4
Višinomer .................................................................................... 4
Nastavitve izrisa višinomera .................................................. 4
Nastavitve višinomera ....................................................... 4
Umerjanje barometričnega višinomera ............................. 4
Navigacija........................................................................ 4
Navigacija do cilja ....................................................................... 4
Navigacija z zemljevidom ....................................................... 4
Navigacija s kompasom ......................................................... 4
Ustavitev navigacije ............................................................... 4
Točke poti ................................................................................... 4
Ustvarjanje točke poti ............................................................. 4
Navigacija do točke poti ......................................................... 5
Urejanje točke poti ................................................................. 5
Brisanje točke poti .................................................................. 5
Povprečenje točke poti ........................................................... 5
Projekcija točke poti ............................................................... 5
Premikanje točke poti na zemljevidu ...................................... 5
Iskanje lokacije v bližini točke poti ......................................... 5
Nastavitev opozorila o bližini točke poti ................................. 5
Dodajanje točke poti načrtovani poti ...................................... 5
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo ................. 5
Načrtovane poti ........................................................................... 5
Ustvarjanje načrtovane poti ................................................... 5
Navigacija po shranjeni načrtovani poti ................................. 5
Ogled aktivne načrtovane poti .......................................... 5
Urejanje načrtovane poti ........................................................ 5
Ogled načrtovane poti na zemljevidu ..................................... 5
Ogled izrisa višine načrtovane poti ........................................ 6
Urejanje imena načrtovane poti ............................................. 6
Obračanje načrtovane poti ..................................................... 6
Kazalo vsebine
Brisanje načrtovane poti ........................................................ 6
Zapisi .......................................................................................... 6
Nastavitve beleženja .............................................................. 6
Dodatne nastavitve beleženja ........................................... 6
Ogled trenutne dejavnosti ...................................................... 6
Navigacija s funkcijo TracBack® ........................................... 6
Ustavljanje trenutne dejavnosti .............................................. 6
Navigacija po shranjeni dejavnosti ........................................ 6
Brisanje shranjene dejavnosti ................................................ 6
Obrnitev dejavnosti ................................................................ 6
Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti ............................... 6
Izbirni zemljevidi ......................................................................... 6
Nakup dodatnih zemljevidov .................................................. 6
Iskanje naslova ...................................................................... 7
Povezane funkcije.......................................................... 7
Zahteve za povezane funkcije .................................................... 7
Združevanje pametnega telefona z napravo .............................. 7
Obvestila telefona ....................................................................... 7
Ogled obvestil telefona .......................................................... 7
Skrivanje obvestil ................................................................... 7
Upravljanje obvestil ................................................................ 7
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem ...................... 7
Funkcije Connect IQ ................................................................... 7
Prenos funkcij Connect IQ ..................................................... 8
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ..................... 8
Prikaz pripomočkov Connect IQ ............................................ 8
Garmin Explore ........................................................................... 8
Pridruževanje seji GroupTrack ................................................... 8
Namigi za seje GroupTrack ................................................... 8
Orodja v glavnem meniju............................................... 8
Posnetki BirdsEye ....................................................................... 9
Prenos posnetkov BirdsEye ................................................... 9
Zbirke Geocache ........................................................................ 9
Registracija naprave na spletnem mestu
Geocaching.com .................................................................... 9
Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom
Geocaching.com ............................................................... 9
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom ......................... 9
Iskanje zbirke Geocache ........................................................ 9
Filtriranje seznama zbirk Geocache ....................................... 9
Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache .... 10
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache ........... 10
Ogled podrobnosti zbirke Geocache ................................... 10
Navigacija do zbirke Geocache ........................................... 10
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache ............... 10
Beleženje poskusa v dnevnik .............................................. 10
chirp ..................................................................................... 10
Omogočanje iskanja naprave chirp ................................. 10
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp ....................... 10
Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz
naprave ................................................................................ 10
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta
Geocaching.com .................................................................. 10
Nastavitev opozorila o bližini .................................................... 10
Urejanje ali brisanje opozorila o bližini ................................. 10
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov ............................ 11
Izbiranje profila ......................................................................... 11
Izračun velikosti območja .......................................................... 11
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB .................... 11
Uporaba svetilke ....................................................................... 11
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave inReach ................ 11
Stran s sateliti ........................................................................... 11
Nastavitve satelitov GPS ..................................................... 11
Prilagajanje naprave.................................................... 11
Prilagajanje polj podatkov ......................................................... 11
i
Meni nastavitev ......................................................................... 11
Nastavitve sistema ............................................................... 12
Nastavitve satelitov ......................................................... 12
Nastavitve zaporednega vmesnika ................................. 12
Nastavitve zaslona ............................................................... 12
Spreminjanje barvnega načina ....................................... 12
Nastavitve Bluetooth ............................................................ 12
Nastavitve omrežja Wi‑Fi ..................................................... 13
Nastavitve za usmerjanje ..................................................... 13
Nastavitev zvokov naprave .................................................. 13
Nastavitve iskanja zbirk Geocache ...................................... 13
Brezžični senzorji ................................................................. 13
Združevanje brezžičnih senzorjev ................................... 13
Nastavitve vadbe ................................................................. 13
Označevanje krogov po razdalji ...................................... 13
Pomorske nastavitve ............................................................ 13
Nastavljanje pomorskih alarmov ..................................... 13
Nastavitve menija ................................................................. 13
Prilagajanje glavnega menija .......................................... 14
Spreminjanje vrstnega reda strani .................................. 14
Nastavitve zapisa položaja .................................................. 14
Spreminjanje merskih enot .................................................. 14
Časovne nastavitve .............................................................. 14
Profili .................................................................................... 14
Ustvarjanje profila po meri .............................................. 14
Urejanje imena profila ..................................................... 14
Brisanje profila ................................................................ 14
Ponastavitev podatkov in nastavitev .................................... 14
Obnavljanje privzete nastavitve strani ............................ 15
Informacije o napravi................................................... 15
Posodobitve izdelkov ................................................................ 15
Nastavitev programa Garmin Express ................................. 15
Pritrjevanje karabina ................................................................. 15
Odstranjevanje karabina ...................................................... 15
Pritrjevanje zapestnega paščka ................................................ 15
Nega naprave ........................................................................... 15
Čiščenje naprave ................................................................. 15
Upravljanje podatkov ................................................................ 15
Vrste datotek ........................................................................ 15
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 15
Priklop naprave na računalnik ............................................. 15
Prenos datotek v napravo .................................................... 16
Brisanje datotek ................................................................... 16
Odklop kabla USB ................................................................ 16
Specifikacije .............................................................................. 16
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti
na elektronski nalepki ............................................................... 16
Dodatek......................................................................... 16
Podatkovna polja ...................................................................... 16
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 18
Dodatna oprema ....................................................................... 18
tempe ................................................................................... 18
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo ................................................................... 18
Odpravljanje težav .................................................................... 18
Ponovni zagon naprave ....................................................... 18
O območjih srčnega utripa ........................................................ 18
Cilji pripravljenosti ................................................................ 18
Izračuni območij srčnega utripa ........................................... 18
Kazalo............................................................................ 19
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pregled naprave
Vklop načina varčevanja z baterijo
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
varčevanja z baterijo.
Izberite Priprava > Zaslon > Varčevanje baterije >
Vklopljeno.
V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče
časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite
tipko za vklop/izklop.
Vklop načina odprave
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
odprave. V načinu odprave se zaslon izklopi, naprava pa
preklopi v način nizke porabe in zajema manj točk sledi GPS.
1 Izberite Priprava > Način odprave.
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da vas naprava opozori, da vklopite
način odprave, ko jo izklopite, izberite Ob pozivu.
• Če želite, da se način odprave samodejno vklopi po dveh
minutah nedejavnosti, izberite Samodejno.
• Če ne želite, da se način odprave vklopi, izberite Nikoli.
V načinu odprave občasno utripne rdeči indikator LED poleg
tipke za vklop/izklop.
Dolgoročni pomnilnik
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Notranja antena za satelitski signal
Ko naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati,
odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki
ne izgubijo.
Nameščanje baterij
Tipka za vklop/izklop
Tipke
Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Reža za kartico microSD (pod baterijami)
®
Prostor za baterije
Hrbtni del za namestitev
Ročno napravo napajate dve bateriji AA (nista priloženi).
Priporočamo uporabo baterij NiMH ali litijevih baterij.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
Vstavite
dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost
2
polov.
Obroček vratc za baterijo
Informacije o bateriji
OPOZORILO
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (Prilagajanje osvetlitve
zaslona, stran 2).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
zaslona, stran 12).
• Zmanjšajte svetlost svetilke ali pogostost utripanja (Uporaba
svetilke, stran 11).
• Uporabite način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo, stran 1).
• Uporabite način odprave (Vklop načina odprave, stran 1).
• Izklopite brezžično povezljivost (Nastavitve omrežja Wi‑Fi,
stran 13).
• Izklopite tehnologijo Bluetooth (Nastavitve Bluetooth,
stran 12).
• Izklopite GLONASS ali GALILEO (GPS in drugi satelitski
sistemi, stran 12).
®
Uvod
3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Nameščanje baterijskega sklopa NiMH
Napravo napaja baterijski sklop NiMH (izbirno) ali dve bateriji AA
(Nameščanje baterij, stran 1).
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Poiščite baterijski sklop À.
3 Vstavite ga in pazite na polarnost.
4 Baterijski sklop nežno potisnite na ustrezno mesto.
5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
1
Polnjenje baterijskega sklopa
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba
Garmin . Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba
Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.
®
Preden lahko povežete raven priključek kabla USB z napravo,
boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 16).
Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici ali vratih USB
računalnika.
1 Odstranite zaščitni pokrovček À z vrat USB Á.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Po potrebi napajalnik vklopite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Baterijo popolnoma napolnite.
Vklop naprave
Držite
.
Vklop osvetlitve ozadja
Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.
Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo
opozorila in sporočila.
Prilagajanje osvetlitve zaslona
1 Če želite odpreti stran stanja, izberite .
2 Za prilagoditev svetlosti uporabite in .
NAMIG: če želite zmanjšati intenzivnost osvetlitve zaslona za
združljivost z očali za nočni vid, izberite NV.
MENU
Izberite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno
odprto stran.
Izberite dvakrat za odpiranje glavnega menija (s katere
koli strani).
PAGE
Izberite za premikanje po glavnih straneh.
Izberite , ,
ali
za izbiro možnosti menija in
premikanje kurzorja na zemljevidu.
Izberite za povečavo zemljevida.
Izberite za pomanjšanje zemljevida.
Zaklepanje tipk
Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
Izberite > Zakleni tipke.
Pridobivanje satelitskih signalov
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.
1 Pojdite na prosto.
2 Po potrebi vklopite napravo.
3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko naprava določa lokacijo, utripa vprašaj.
Simbol
v vrstici stanja prikazuje moč satelitskega signala.
Polni stolpci pomenijo, da je naprava pridobila satelitske
signale.
Uporaba glavnih strani
Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so na
straneh glavnega menija, zemljevida, kompasa, potovalnega
računalnika in višinomera.
Za pomikanje med glavnimi stranmi izberite tipko PAGE ali
QUIT.
Odpiranje glavnega menija
V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov
nastavitev za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih
možnosti (Orodja v glavnem meniju, stran 8, Meni nastavitev,
stran 11).
Na kateri koli strani dvakrat izberite MENU.
Zemljevid
kaže vaš položaj na zemljevidu. Ko se premikate, se premika
tudi ikona in kaže vašo pot. Na zemljevidu se prikažejo imena
in simboli. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot
označena z barvno črto na zemljevidu.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
1 Na zemljevidu izberite MENU.
2 Izberite Nastavitev zemljevida > Usmerjenost.
3 Izberite možnost:
Tipke
FIND
Izberite za odpiranje menija za iskanje.
MARK
Izberite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
QUIT
Izberite za preklic ali vrnitev v prejšnji meni ali stran.
Izberite za premikanje po glavnih straneh.
ENTER
Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočil.
Izberite za upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (na
straneh Zemljevid, Kompas, Višinomer in Potovalni
računalnik).
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Smer zgoraj.
• Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s
smerjo potovanja na vrhu, izberite Avtomobilski način.
Merjenje razdalje na zemljevidu
Izmerite lahko razdaljo med različnimi lokacijami.
1 Na zemljevidu premaknite kazalec na lokacijo.
2 Izberite MENU > Merjenje razdalj.
3 Izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
Nastavitve strani zemljevida
Na zemljevidu izberite MENU.
2
Uporaba glavnih strani
Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.
Nastavitev zemljevida: omogoča, da odprete dodatne
nastavitve zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 3).
Merjenje razdalj: omogoča, da izmerite razdaljo med različnimi
lokacijami (Merjenje razdalje na zemljevidu, stran 2).
Ponas. privz. vred.: ponastavi zemljevid na privzete tovarniške
nastavitve.
Nastavitve zemljevida
Na zemljevidu izberite MENU, nato pa izberite Nastavitev
zemljevida.
Konf. zemlj.: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so trenutno
naloženi v napravo.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Možnost
Sever gor prikazuje sever na vrhu strani. Možnost Smer
zgoraj prikazuje vašo trenutno smer potovanja na vrhu strani.
Možnost Avtomobilski način prikazuje perspektivo avtomobila
s smerjo potovanja na vrhu.
Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na
zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne
informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.
Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano
besedilo vodenja.
Dod. nast.: omogoča, da odprete dodatne nastavitve zemljevida
(Dodatne nastavitve zemljevida, stran 3).
Dodatne nastavitve zemljevida
Na zemljevidu izberite MENU, nato pa izberite Nastavitev
zemljevida > Dod. nast..
Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven
povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete
Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.
Podrobnost: določa količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Tip vozila: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu.
Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.
Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov
zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven
povečave zemljevida višja od izbrane ravni.
Velikost besedila: določa velikost besedila elementov
zemljevida.
Kompas
Med navigacijo kaže proti cilju ne glede na smer, v kateri se
premikate. Ko kaže proti vrhu elektronskega kompasa,
potujete neposredno proti svojemu cilju. Če kaže v kateri koli
drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.
Uporaba kompasa
S kompasom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti.
1 Izberite PAGE.
2 Napravo držite naravnost.
3 Sledite ikoni do cilja.
Smerni kurzor
Kurzor smeri je najbolj uporaben, ko izvajate navigacijo na vodi
ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se
izognete nevarnostim blizu poti, na primer plitvinam ali
potopljenim skalam.
Če želite omogočiti kurzor smeri, v kompasu izberite MENU >
Nastavitev naslova > Pojdi na vrstico (kurzor) > Smer (CDI).
Uporaba glavnih strani
Kurzor smeri À prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do
cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI) Á prikazuje zamik
(desno ali levo) od proge. Merilo  se nanaša na razdaljo med
pikami à na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam pove,
kako daleč od proge ste.
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in
začnete navigacijo do njega.
1 Izberite Poglej in pojdi.
2 Napravo usmerite v objekt.
3 Izberite Zakleni smer > Nastavi progo.
4 Začnite navigacijo s kompasom.
Nastavitve kompasa
V kompasu izberite MENU.
Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v
daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko
(Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 3).
Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.
Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na
nadzorni plošči.
Nastavitev merila: nastavi merilo za razdaljo med pikami na
prikazovalniku odstopanja od smeri.
Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite,
da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju
ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb (Umerjanje
kompasa, stran 3).
Nastavitev naslova: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri
kompasa (Nastavitve smeri, stran 3).
Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja kompasa.
Ponas. privz. vred.: ponastavi kompas na privzete tovarniške
nastavitve.
Umerjanje kompasa
Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na
odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih
vodov.
Naprava ima elektronski kompas s 3 osmi. Kompas umerite, ko
se premaknete za veliko razdaljo, pri velikih temperaturnih
spremembah ali po zamenjavi baterij.
1 Na kompasu izberite MENU.
2 Izberite Umerjanje kompasa > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitve smeri
V kompasu izberite tipko MENU, nato pa izberite Nastavitev
naslova.
Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.
Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na
kompasu.
Pojdi na vrstico (kurzor): nastavi obnašanje kazalca, ki je
prikazan na zemljevidu. Smer kaže v smeri cilja. Smer
prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.
Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na
kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.
3
Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite,
da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju
ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb (Umerjanje
kompasa, stran 3).
Potovalni računalnik
Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno
hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične
podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in
podatkovna polja potovalnega računalnika.
Nastavitve potovalnega računalnika
V potovalnem računalniku izberite MENU.
Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na
nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja
ponastavite potovalni računalnik.
Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja potovalnega
računalnika.
Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na
nadzorni plošči.
OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno
ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite (Profili,
stran 14).
Vstavi stran: vstavi dodatno stran prilagodljivih podatkovnih
polj.
NAMIG: med stranmi se lahko pomikate s puščičnimi tipkami.
Odstrani stran: odstrani dodatno stran prilagodljivih
podatkovnih polj.
Več podatkov: doda dodatna podatkovna polja v potovalni
računalnik.
Manj podatkov: odstrani podatkovna polja iz potovalnega
računalnika.
Ponas. privz. vred.: ponastavi potovalni računalnik na privzete
tovarniške nastavitve.
Višinomer
Privzeto višinomer prikazuje nadmorsko višino na prepotovani
razdalji. Nastavitve višinomera lahko prilagodite (Nastavitve
višinomera, stran 4). Izberete lahko katero koli točko na izrisu,
če si želite ogledati podrobnosti o njej.
Nastavitve izrisa višinomera
V višinomeru izberite MENU.
Ponastavi: ponastavi podatke višinomera, vključno s podatki o
točkah poti, sledi in potovanju.
Nastavitev višinomera: omogoča dostop do dodatnih
nastavitev višinomera (Nastavitve višinomera, stran 4).
Prilag. razp. povečave: prilagodi razpon povečave, ki je
prikazan na strani višinomera.
Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja
višinomera.
Ponas. privz. vred.: ponastavi višinomer na privzete tovarniške
nastavitve.
Nastavitve višinomera
V višinomeru izberite MENU > Nastavitev višinomera.
Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem
vklopu naprave.
Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da
meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina
predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se
barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.
Trendi pritiska: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku.
Vedno shrani shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko
koristno, ko iščete vremenske fronte.
4
Vrsta risanja: beleži spremembe višine v določen časovnem
obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem
časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v
določenem časovnem obdobju.
Umeri višinomer: omogoča, da ročno umerite barometrski
višinomer (Umerjanje barometričnega višinomera, stran 4).
Umerjanje barometričnega višinomera
Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko
barometrični višinomer umerite ročno.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
2 V višinomeru izberite tipko MENU.
3 Izberite Nastavitev višinomera > Umeri višinomer.
4 Izberite Način, da izberete meritev, ki se uporabi za
umerjanje.
5 Vnesite meritev.
6 Izberite Umeri.
Navigacija
Navigacija do cilja
1
2
3
4
Izberite tipko FIND.
Izberite kategorijo.
Izberite cilj.
Izberite Pojdi.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
5 Za navigacijo uporabite zemljevid (Navigacija z zemljevidom,
stran 4) ali kompas (Navigacija s kompasom, stran 4).
Navigacija z zemljevidom
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 4).
2 Izberite Zemljevid.
Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko se
premikate, se premika tudi moder trikotnik in kaže vašo pot.
3 Opravite eno ali več dejanj:
• Če si želite ogledati različna območja zemljevida, izberite
, , ali .
• Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite ali
.
Navigacija s kompasom
Med navigacijo do cilja kaže proti cilju ne glede na smer, v
katero se premikate.
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 4).
2 Izberite Kompas.
3 Obračajte se, dokler ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa
se premikajte naprej v tej smeri do cilja.
Ustavitev navigacije
Izberite FIND > Ustavi navigacijo.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako,
da jo prenesete v mapo GPX (Prenos datotek v napravo,
stran 16).
Ustvarjanje točke poti
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Izberite MARK.
2 Če je treba, izberite polje, da spremenite točko poti.
Navigacija
3 Izberite Shrani.
Navigacija do točke poti
1 Izberite FIND > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Pojdi.
Urejanje točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
4 Vnesite nove informacije in izberite Končano.
Brisanje točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Izbriši.
Povprečenje točke poti
Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri
povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja
povprečno vrednost za natančnejšo določitev.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Povprečni položaj.
4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
5 Izberite Začni.
6 sledite navodilom na zaslonu.
7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite Shrani.
Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke
poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Predvid. točka poti.
4 Vnesite smer in izberite Končano.
5 Izberite mersko enoto.
6 Vnesite razdaljo in izberite Končano.
7 Izberite Shrani.
Premikanje točke poti na zemljevidu
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Premakni tč. poti.
4 Izberite lokacijo na zemljevidu.
5 Izberite Premakni.
Iskanje lokacije v bližini točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Najdi bližnje.
4 Izberite kategorijo.
Na seznamu se prikažejo lokacije v bližini izbrane točke poti.
Nastavitev opozorila o bližini točke poti
Dodate lahko opozorilo o bližini točke poti. Opozorila o bližini
vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Nastavitev bližine.
Navigacija
4 Vnesite polmer.
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava
predvaja zvok.
Dodajanje točke poti načrtovani poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Dodaj načrt. poti.
4 Izberite načrtovano pot.
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo
Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete
svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Prestavi sem.
Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti > Ustvari načr. pot > Izberite
prvo točko.
Izberite kategorijo.
Izberite prvo točko na načrtovani poti.
Izberite Uporabi.
Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite Izberite nasl.
točko.
6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite QUIT.
2
3
4
5
Navigacija po shranjeni načrtovani poti
1 Izberite FIND > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pojdi.
Ogled aktivne načrtovane poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite Aktivna načrt.
pot.
2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne
podrobnosti.
Urejanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrt. poti.
4 Izberite točko.
5 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati točko na zemljevidu, izberite Pregled.
• Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti,
izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol;
• če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite
Vstavi.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate;
• če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite
Odstrani.
6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite QUIT.
Ogled načrtovane poti na zemljevidu
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
5
Ogled izrisa višine načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izris višine.
Urejanje imena načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Spremeni ime.
4 Vnesite novo ime.
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Obrni načrtovano pot.
Brisanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši načrtovano pot.
Zapisi
Naprava beleži pot kot dejavnost. Dejavnosti vsebujejo podatke
o točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino posamezne točke.
Nastavitve beleženja
Izberite Priprava > Beleženje.
Način beleženja: nastavi način beleženja. Možnost Samodejno
beleži točke različno pogosto, da se ustvari optimalna
predstavitev vaše poti. Točke lahko zabeležite tudi v
določenih časovnih intervalih ali intervalih razdalje.
Interval: nastavi pogostost beleženja. Pri pogostejšem
beleženju točk se ustvari podrobnejša pot, vendar se hitreje
zapolni dnevnik beleženja.
Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti pot,
kadar se ne premikate.
Samodejni začetek: nastavi napravo tako, da samodejno začne
novo beleženje, ko se prejšnje beleženje konča.
Dod. nast.: omogoča, da odprete dodatne nastavitve beleženja
(Dodatne nastavitve beleženja, stran 6).
Dodatne nastavitve beleženja
Izberite Priprava > Beleženje > Dod. nast..
Izhodna oblika: nastavi napravo tako, da shrani zapis kot
datoteko FIT ali GPX/FIT (Vrste datotek, stran 15).
• Možnost FIT beleži dejavnost z vadbenimi informacijami,
ki so prilagojene programu Garmin Connect™ in jih je
mogoče uporabiti za navigacijo.
• Možnost FIT in GPX beleži dejavnost kot običajno sled, ki
jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za
navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi informacijam.
Samod. arhivir. datotek GPX: nastavi način samodejnega
arhiviranja za organizacijo zapisov. Zapisi se shranijo in
počistijo samodejno.
Posnetek potovanja: nastavi možnost beleženja potovanja.
Ponastav. posnetih podat.: nastavi možnost ponastavitve.
Možnost Dejavnost in pot ponastavi podatke o zapisu in
potovanju, ko končate aktivno beleženje. Možnost Ob pozivu
vas pozove, da izberite podatke za ponastavitev.
Ogled trenutne dejavnosti
1 Izberite Elementi za upravljanje beleženja.
2 Za ogled možnosti izberite in :
6
• Če želite upravljati beleženje trenutne dejavnosti, izberite
.
• Če si želite ogledati podatkovna polja dejavnosti, izberite
.
• Če si želite trenutno dejavnost ogledati na zemljevidu,
izberite .
• Če si želite ogledati izris višine za trenutno dejavnost,
izberite .
Navigacija s funkcijo TracBack
®
Med beleženjem lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka
dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na
začetek sledi.
1 Izberite Elementi za upravljanje beleženja.
2 Izberite , da se premaknete na zavihek zemljevida.
3 Izberite TracBack.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto,
začetno točko in končno točko.
4 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom ali kompasom.
Ustavljanje trenutne dejavnosti
1 Na glavnih straneh izberite ENTER > Stop.
2 Izberite možnost:
• Če želite nadaljevati beleženje, izberite Nadaljuj.
• Če želite shraniti dejavnost, izberite .
• Če želite izbrisati dejavnost in ponastaviti potovalni
računalnik, izberite .
Navigacija po shranjeni dejavnosti
1 Izberite FIND > Zabeležene dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Pojdi.
Brisanje shranjene dejavnosti
1 Izberite Zabeležene dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite MENU > Izbriši.
Obrnitev dejavnosti
Začetno in končno točko dejavnosti lahko zamenjate in
uporabite navigacijo po dejavnosti v obratni smeri.
1 Izberite Zabeležene dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite MENU > Kopiraj obrnjeno.
Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti
Sled lahko ustvarite iz shranjene dejavnosti. To vam omogoča,
da sled brezžično delite z drugimi združljivimi napravami
Garmin.
1 Izberite Zabeležene dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite MENU > Shrani kot sled.
Izbirni zemljevidi
Z napravo lahko uporabljate dodatne zemljevide, kot so
satelitski posnetki BirdsEye ter podrobna zemljevida BlueChart
g2, in City Navigator . Podrobni zemljevidi lahko vsebujejo
dodatne destinacije, kot so restavracije ali pomorske storitve. Za
več informacij obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na
prodajalca Garmin.
®
®
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na www.garmin.com.
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Navigacija
Iskanje naslova
Funkcija
Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City
Navigator.
1 Izberite FIND > Naslovi.
2 Izberite Območje iskanja in vnesite državo, regijo ali mesto.
3 Izberite Številka in vnesite hišno številko.
4 Izberite Ime ulice in vnesite ulico.
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo iz družine GPSMAP
66 series, ko jo povežete z brezžičnim omrežjem ali združljivim
pametnim telefonom prek tehnologije Bluetooth. Za nekatere
funkcije morate v pametni telefon namestiti program Garmin
Connect Mobile ali program Garmin Explore™. Za več informacij
obiščite garmin.com/apps.
Obvestila telefona: prikazujejo obvestila telefona in sporočila v
napravi iz družine GPSMAP 66 series.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše dejavnosti. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih lahko
povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve Garmin
Connect v živo ogledajo vaše podatke.
GroupTrack: omogoča spremljanje povezav neposredno na
zaslonu in v realnem času s funkcijo LiveTrack.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate
beležiti.
Connect IQ™: omogoča, da razširite funkcionalnost naprave s
pripomočki, podatkovnimi polji in programi.
Garmin Explore: program Garmin Explore sinhronizira in deli
točke poti, sledi in načrtovane poti z napravo. Prav tako lahko
v pametni telefon prenesete zemljevide za dostop brez
povezave.
Posodobitve programske opreme: omogoča posodobitev
programske opreme naprave.
Prenosi datotek EPO: omogoča prenos datoteke s
podaljšanimi predvidenimi orbitami za hitro določitev položaja
satelitov GPS in krajši čas pridobivanja položaja GPS.
Podatki zbirk Geocache v živo: zagotavlja plačljive ali
brezplačne storitve za ogled podatkov zbirk Geocache na
spletnem mestu www.geocaching.com v živo.
Vreme: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in
vremenskih napovedi. Ogledate si lahko tudi vremenski radar
na zemljevidu.
senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji
Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa.
Zahteve za povezane funkcije
Za nekatere funkcije je potreben pametni telefon in določen
program v pametnem telefonu.
Funkcija
Vzpostavljena
Vzpostavljena
povezava z združenim povezava z
pametnim telefonom omrežjem Wi‑Fi
s programom Garmin
Connect Mobile
®
Dejavnost se prenese v
Garmin Connect
Da
Da
Posodobitve programske
opreme
Da
Da
Prenosi datotek EPO
Vzpostavljena
Vzpostavljena
povezava z združenim povezava z
pametnim telefonom omrežjem Wi‑Fi
s programom Garmin
Connect Mobile
®
Connect IQ
Da
Ne
LiveTrack
Da
Ne
GroupTrack
Da
Ne
Neposreden prenos
posnetkov BirdsEye
Ne
Da
*Naprava prejema obvestila neposredno iz združenega telefona
s sistemom iOS in prek programa Garmin Connect Mobile iz
telefona s sistemom Android™.
®
Združevanje pametnega telefona z napravo
1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
2 V glavnem meniju naprave izberite Priprava > Bluetooth.
3 V združljivem pametnem telefonu omogočite tehnologijo
Bluetooth in odprite Garmin Connect ali Garmin Explore.
4 Sledite navodilom na zaslonu v programu Garmin Connect ali
Garmin Explore za združitev naprave.
Obvestila telefona
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon združen z napravo GPSMAP 66. Ko telefon
prejeme sporočilo, obvesti napravo.
Ogled obvestil telefona
Pred ogledom obvestil morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom.
1 Izberite > Obvestila.
2 Izberite obvestilo.
Skrivanje obvestil
Privzeto se obvestila prikažejo na zaslonu ob sprejemu. Če
želite to preprečiti, lahko obvestila skrijete.
Izberite Priprava > Bluetooth > Obvestila > Skrij.
Upravljanje obvestil
Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki
se prikažejo v napravi GPSMAP 66.
Izberite možnost:
• Če uporabljate pametni telefon Apple , v nastavitvah
obvestil v pametnem telefonu izberite elemente, ki se
prikažejo v napravi.
• Če uporabljate pametni telefon z operacijskim sistemom
Android, v programu Garmin Connect Mobile izberite
Nastavitve > Pametna obvestila.
®
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
omrežjem
1
2
3
4
Izberite Priprava > Wi-Fi.
Po potrebi preklopite stikalo za vklop tehnologije Wi‑Fi.
Izberite Dodaj. omrežja.
Na seznamu izberite brezžično omrežje in po potrebi vnesite
geslo.
Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi
povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.
Da
Da
Podatki zbirk Geocache v Da
živo
Da
Funkcije Connect IQ
Vreme
Da
Da
Obvestila telefona
Da*
Ne
Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in
drugih ponudnikov s programom Connect IQ Mobile. Napravo
lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in programi.
Povezane funkcije
7
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer
nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Prenos funkcij Connect IQ
Preden lahko v programu Connect IQ Mobile prenesete funkcije,
morate napravo GPSMAP 66 združiti s pametnim telefonom.
1 V pametnem telefonu namestite program Connect IQ Mobile
iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Po potrebi izberite svojo napravo.
3 Izberite funkcijo Connect IQ.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Prikaz pripomočkov Connect IQ
1 Izberite .
2 Za pomikanje med pripomočki izberite
ali
.
Garmin Explore
Spletno mesto in program za mobilne naprave Garmin Explore
omogočata načrtovanje potovanj in uporabo shranjevanja v
oblaku za točke poti, načrtovane poti in sledi. Omogočata tudi
napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z
njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo
napravo Garmin. Program za mobilne naprave lahko uporabite
za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na
katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve
mobilnega omrežja.
Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v
pametnem telefonu ali pa obiščete spletni naslov
explore.garmin.com.
Pridruževanje seji GroupTrack
Preden se lahko pridružite seji GroupTrack, potrebujete račun
Garmin Connect, združljiv pametni telefon in program Garmin
Connect Mobile.
1 Odpravite se na prosto in vklopite napravo.
2 Združite pametni telefon z napravo (Združevanje pametnega
telefona z napravo, stran 7).
3 V meniju z nastavitvami v programu Garmin Connect Mobile
izberite LiveTrack > GroupTrack.
4 Če imate več kot eno združljivo napravo, izberite napravo za
sejo GroupTrack.
5 Izberite Vidno za > Vse povezave.
6 Izberite Zaženi LiveTrack.
7 V napravi začnite dejavnost.
Namigi za seje GroupTrack
Funkcija GroupTrack omogoča, da neposredno na zaslonu
spremljate druge povezave v skupini, ki uporabljajo funkcijo
LiveTrack. Vsi člani skupine morajo biti vaše povezave v računu
Garmin Connect.
• Začnite dejavnost na prostem s sistemom GPS.
• Napravo GPSMAP 66 združite s pametnim telefonom prek
tehnologije Bluetooth.
8
• V programu Garmin Connect Mobile v meniju z nastavitvami
izberite Povezave, da posodobite seznam povezav za sejo
GroupTrack.
• Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitev s
svojimi pametnimi telefoni in začele sejo LiveTrack v
programu Garmin Connect Mobile.
• Prepričajte se, da so vse povezave v dosegu (40 km ali
25 milj).
• Če si želite med sejo GroupTrack ogledati povezave, se
pomaknite na zemljevid.
Orodja v glavnem meniju
Dvakrat izberite tipko MENU.
Elementi za upravljanje beleženja: omogoča ogled
podrobnosti o trenutni dejavnosti in upravljanje beleženja
trenutne dejavnosti (Ogled trenutne dejavnosti, stran 6).
Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna
sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge
informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem
telefonu (Obvestila telefona, stran 7).
Vreme: prikaže trenutno temperaturo, napoved temperature,
vremensko napoved, radarsko vremensko sliko, oblačnost in
vetrovne razmere.
Upravitelj točk poti: prikaže vse točke poti, ki so shranjene v
napravi (Točke poti, stran 4).
Connect IQ: prikaže seznam nameščenih programov Connect
IQ (Funkcije Connect IQ, stran 7).
Neposr. BirdsEye: omogoča prenos posnetkov BirdsEye
Satellite Imagery v napravo (Posnetki BirdsEye, stran 9).
Isk. zb. Geocache: prikaže seznam prenesenih zbirk Geocache
(Zbirke Geocache, stran 9).
Zabeležene dejavnosti: prikaže trenutno dejavnost in seznam
zabeleženih dejavnostih (Zapisi, stran 6).
Aktivna načrt. pot: prikaže aktivno načrtovano pot in morebitne
naslednje točke poti (Načrtovane poti, stran 5).
Načrtovalnik poti: prikaže seznam shranjenih načrtovanih poti
in omogoča ustvarjanje novih (Ustvarjanje načrtovane poti,
stran 5).
Shranjene sledi: prikaže seznam shranjenih sledi (Ustvarjanje
sledi iz shranjene dejavnosti, stran 6).
Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v
daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko
(Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 3).
Opozorila o bližini: omogoča nastavitev zvočnih opozoril, ki se
vklopijo, ko ste v bližini določenih lokacij (Nastavitev
opozorila o bližini, stran 10).
Brezžična skup. raba: omogoča brezžični prenos datotek v
drugo združljivo napravo (Brezžično pošiljanje in prejemanje
podatkov, stran 11).
Sprememba profila: omogoča, da spremenite profil naprave ter
prilagodite nastavitve in podatkovna polja za določeno
dejavnost ali potovanje (Izbiranje profila, stran 11).
Izračun območja: omogoča izračun velikosti območja (Izračun
velikosti območja, stran 11).
Koledar: prikaže koledar.
Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za
lov in ribolov na trenutni lokaciji.
Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter
lunino meno glede na položaj GPS.
Pregledov. fotografij: prikaže shranjene fotografije.
Povprečenje točke poti: omogoča, da natančneje določite
lokacijo točke poti za večjo natančnost (Povprečenje točke
poti, stran 5).
Orodja v glavnem meniju
Kalkulator: prikaže kalkulator.
Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne
uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od
določenem času.
Dalj. za VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je z napravo iz
družine GPSMAP 66 series združena naprava VIRB
(Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB, stran 11).
Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in
merjenje časa krogov.
Svetilka: vklopi svetilko (Uporaba svetilke, stran 11).
Lokacije XERO: prikaže informacije o lasersko določeni lokaciji,
ko je z napravo iz družine GPSMAP 66 series združena
namerilna naprava za lok Xero™.
Dalj. upr. inReach: omogoča pošiljanje sporočil v združeni
napravi inReach (Uporaba daljinskega upravljalnika naprave
inReach, stran 11).
Satelit: prikaže trenutne informacije o satelitih GPS (Stran s
sateliti, stran 11).
®
®
Posnetki BirdsEye
Posnetki BirdsEye so prenosljivi zemljevidni posnetki v visoki
ločljivosti, ki vključujejo podrobne satelitske posnetke in rastrske
topografske zemljevide. Posnetke BirdsEye lahko prenesete
neposredno v združljivo napravo Garmin.
Prenos posnetkov BirdsEye
Preden lahko prenesete posnetke BirdsEye neposredno v
napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem
(Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 7).
1 Izberite Neposr. BirdsEye > Prenesi posnetke.
2 Izberite možnost:
• Če želite prenesti datoteke s posnetki BirdsEye za
določeno lokacijo ali območje, izberite Lokacija, nato pa
izberite kategorijo.
OPOMBA: lokacija se privzeto nastavi na vašo trenutno
lokacijo.
• Če želite urediti ime prenesenih datotek s posnetki,
izberite Ime.
• Če želite izbrati možnost kakovosti posnetkov, izberite
Podrobnost.
• Če želite določiti velikost območja, ki je prikazano v
prenesenih datotekah s posnetki, izberite Polmer, nato pa
vnesite razdaljo od izbrane lokacije.
Prikaže se predvidena velikost datoteke za izbrano kakovost
posnetkov in polmer. Preverite, ali je v napravi dovolj
razpoložljivega prostora, da lahko shranite datoteko s
posnetki.
3 Izberite Prenesi.
Zbirke Geocache
Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri
udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi
namigov in koordinat GPS.
Registracija naprave na spletnem mestu
Geocaching.com
Če želite poiskati seznam zbirk Geocache v bližini ali če želite
iskati informacije o več milijonih zbirk Geocache v živo, lahko
napravo registrirate na spletnem mestu www.geocaching.com.
1 Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem
(Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 7) ali
programom Garmin Connect Mobile (Združevanje
pametnega telefona z napravo, stran 7).
2 Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache > Registriraj
napravo.
Prikaže se aktivacijska koda.
Orodja v glavnem meniju
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Izberite Potrdi registracijo.
Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom
Geocaching.com
Po registraciji si lahko zbirke Geocache s spletnega mesta
www.geocaching.com ogledate v napravi, ki je brezžično
povezana.
• Vzpostavite povezavo s programom Garmin Connect Mobile.
• Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi‑Fi.
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom
Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z
računalnikom (Prenos datotek v napravo, stran 16). Datoteke
zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v
mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu
geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo
naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.geocaching.com.
3 Po potrebi ustvarite račun.
4 Vpišite se.
5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za
iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.
Iskanje zbirke Geocache
Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi. Če ste
povezani s spletnim mestom geocaching.com, lahko iščete
podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.
OPOMBA: na dan lahko prenesete podrobne informacije za
omejeno število zbirk Geocache. Če jih želite prenesti več, lahko
sklenete plačljivo naročnino. Za dodatne informacije obiščite
www.geocaching.com.
1 Izberite Isk. zb. Geocache.
> MENU.
2 Izberite
3 Izberite možnost:
• Če želite zbirke Geocache, naložene v napravi, iskati po
imenu, izberite Iskanje s črkovanje in vnesite iskalni
izraz.
• Če želite iskati zbirke Geocache, ki so blizu vas ali blizu
druge lokacije, izberite Išči blizu in nato izberite lokacijo.
Če ste povezani s spletnim mestom geocaching.com,
rezultati iskanja vključujejo podatke zbirk Geocache v
živo, ki jih pridobite z možnostjo Prenos zbirke GC Live.
• Če želite iskati zbirke Geocache v živo po kodi, izberite
Prenos zbirke GC Live.
S to funkcijo lahko prenesete določeno zbirko Geocache s
spletnega mesta geocaching.com, če poznate kodo zbirke
Geocache.
Če
želite filtrirati rezultate iskanja (izbirno), izberite MENU >
4
Filter.
5 Če želite na zemljevidu poiskati zbirke Geocache, ki so v
bližini, in jih prenesti (izbirno), izberite
> Prenesi zbir.
Geocache.
6 Izberite zbirko Geocache.
Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete
zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo,
naprava po potrebi prenese vse podrobnosti zbirke
Geocache v notranji pomnilnik.
Filtriranje seznama zbirk Geocache
Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih
dejavnikov, kot je raven težavnosti.
1 Izberite Isk. zb. Geocache > MENU > Filter.
9
2 Izberite eno ali več možnosti za filtriranje:
• Če želite filtrirati po kategoriji zbirk Geocache, kot je
uganka ali dogodek, izberite Vrsta.
• Če želite filtrirati po velikosti škatle za zbirko Geocache,
izberite V. predp..
• Če želite filtrirati po stanju zbirk Geocache Ni bilo
poskušano, Ni najdeno ali Najdeno, izberite Stanje.
• Če želite filtrirati po ravni težavnosti iskanja zbirke
Geocache ali težavnosti terena, izberite raven od 1 do 5.
3 Izberite tipko QUIT za ogled filtriranega seznama zbirk
Geocache.
Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache
Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi
posebnih dejavnikov in jih shranite.
1 Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache > Nastavitev filtra >
Ustvari filter.
2 Izberite elemente za filtriranje.
3 Izberite QUIT.
V skladu s privzetimi nastavitvami se novi filter samodejno
shrani z imenom Filter, ki mu sledi številka. Na primer Filter 2.
Če želite spremeniti ime, lahko uredite filter za zbirke
Geocache (Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache,
stran 10).
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache
1 Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache > Nastavitev filtra.
2 Izberite filter.
3 Izberite element, ki ga želite urediti.
Ogled podrobnosti zbirke Geocache
1 Izberite Isk. zb. Geocache.
2 Izberite zbirko Geocache.
3 Izberite MENU > Pregled točke.
Prikažejo se opis in dnevniki zbirke Geocache.
Navigacija do zbirke Geocache
1 Izberite Isk. zb. Geocache.
2 Izberite zbirko Geocache.
3 Izberite Pojdi.
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache
Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagate z namigi, kot so
opisi ali koordinate.
1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache izberite ime
zbirke Geocache.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache,
izberite Opis.
• Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache,
izberite Namig.
• Če si želite ogledati zemljepisno širino in dolžino zbirke
Geocache, izberite Koordinate.
• Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev
o zbirki Geocache, izberite Zabeleži.
• Če želite vklopiti iskanje naprave chirp™, izberite chirp™.
Beleženje poskusa v dnevnik
Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite
rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite
na www.geocaching.com.
1 Izberite Isk. zb. Geocache > Zabeleži.
2 Izberite Najdeno, Ni najdeno, Potrebuje popravilo ali Ni
bilo poskušano.
3 Izberite možnost:
10
• Če želite prenehati z beleženjem, izberite Končano.
• Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je
najbližje, izberite Najdi nasled. najbližjo.
• Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki,
izberite Urejanje komentarja, vnesite komentar in izberite
Končano.
Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se
dnevnik samodejno naloži v vaš račun www.geocaching.com.
chirp
Naprava chirp je majhna Garmin dodatna oprema, ki je
programirana in nameščena v zbirki Geocache. Svojo napravo
lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache. Za več
informacij o chirp si oglejte chirp Priročnik za uporabo na
www.garmin.com.
Omogočanje iskanja naprave chirp
1 Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache.
2 Izberite Iskanje chirp™ > Vklopljeno.
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp
1 Z omogočenim iskanjem naprave chirp uporabite navigacijo
do zbirke Geocache.
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni
približno 10 m (33 čevljev), se prikažejo podrobnosti o
napravi chirp.
2 Izberite Pokaži podrobnosti.
3 Po potrebi za navigacijo do naslednje stopnje zbirke
Geocache izberite Pojdi.
Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz
naprave
Podatke zbirk Geocache v živo lahko odstranite in prikažete le
zbirke Geocache, ki ste jih v napravo ročno naložili z
računalnikom.
Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache > Geocaching Live >
Odstrani podatke v živo.
Podatki zbirk Geocache v živo se odstranijo iz naprave in
niso več prikazani na seznamu zbirk Geocache.
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta
Geocaching.com
Če prenesete lastništvo naprave, lahko odstranite registracijo
naprave s spletnega mesta geocaching.
Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache > Geocaching Live >
Prekliči registracijo naprave.
Nastavitev opozorila o bližini
Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu
določene lokacije.
1 Izberite Opozorila o bližini > Ustvari opozorilo.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
5 Vnesite polmer.
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja
zvok.
Urejanje ali brisanje opozorila o bližini
1 Izberite Opozorila o bližini.
2 Izberite alarm.
3 Izberite možnost:
• Če želite urediti polmer, izberite Spremeni polmer.
• Če si želite opozorilo ogledati na zemljevidu, izberite
Prikaži zemljevid.
• Če želite izbrisati opozorilo, izberite Izbriši.
Orodja v glavnem meniju
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov
Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od
združljive naprave oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).
Ko je naprava združena z drugo združljivo napravo, lahko pošilja
in prejema podatke prek brezžične tehnologije Bluetooth ali
ANT+ . Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache,
načrtovane poti in sledi.
1 Izberite Brezžična skup. raba.
2 Izberite možnost:
• Izberite Pošlji in nato še vrsto podatkov.
• Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite
Sprejmi. Druga združljiva naprava mora poskušati
pošiljati podatke.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
®
Izbiranje profila
Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave
tako, da spremenite profil.
1 Izberite Sprememba profila.
2 Izberite profil.
Izračun velikosti območja
1 Izberite Izračun območja > Začni.
2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
3 Ko končate, izberite Izračunaj.
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave
VIRB
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
družine naprav VIRB.
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z napravo.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 V napravi iz družine GPSMAP 66 series izberite Dalj. za
VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite posneti video, izberite .
• Če želite zajeti fotografijo, izberite
.
Uporaba svetilke
OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije.
Svetlost ali pogostost utripanja lahko zmanjšate in s tem
podaljšate napajanje z baterijama.
1 Izberite Svetilka > ENTER.
2 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom za svetlost.
3 Po potrebi izberite drugo vrsto utripanja.
0
Brez utripanja, stalen žarek.
Od 1 do 9
Število utripov na sekundo.
sporočila SOS Utripanje v sili.
OPOMBA: v načinu SOS so povezave Wi‑Fi,
Bluetooth in ANT+ onemogočene.
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave
inReach
Funkcija daljinskega upravljalnika naprave inReach omogoča
upravljanje naprave inReach z napravo iz družine GPSMAP 66
series.
1 Vklopite napravo inReach.
Prilagajanje naprave
2 V napravi iz družine GPSMAP 66 series izberite Dalj. upr.
inReach.
3 Po potrebi izberite Združi z novo inReach.
4 Počakajte, da naprava iz družine GPSMAP 66 series
vzpostavi povezavo z napravo inReach.
5 Izberite možnost:
• Če želite poslati prednastavljeno sporočilo, izberite Pošlji
predn. spor., nato pa na seznamu izberite sporočilo.
• Če želite poslati besedilno sporočilo, izberite Novo
sporočilo, izberite stike za sporočilo, nato pa vnesite
besedilo sporočila ali izberite možnost za hitro besedilo.
• Če želite poslati sporočilo SOS, se s puščičnimi tipkami
pomaknite med zavihki, nato pa izberite SOS > Da.
OPOMBA: funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem
nujnem primeru.
• Če si želite ogledati časovnik in prepotovano razdaljo, se s
puščičnimi tipkami pomaknite med zavihki, nato pa
izberite .
Stran s sateliti
Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost
GPS-a, položaje satelitov in moč signala.
S tipkama ali lahko prikažete dodatne konstelacije
satelitov, ko je na primer omogočen satelitski sistem GPS +
GLONASS ali GPS + GALILEO.
Nastavitve satelitov GPS
Izberite Satelit > MENU.
OPOMBA: nekatere nastavitve so na voljo samo, ko je
omogočena možnost Z izklopljenim GPS-om.
Z izklopljenim GPS-om: omogoča izklop GPS-a.
Z vključenim GPS-om: omogoča vklop GPS-a.
Smer zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi
s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.
Enobarvno: omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti
prikazana v več ali eni barvi.
Nast. lokacije na zemlj.: omogoča, da na zemljevidu označite
trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite načrtovane poti
ali poiščete shranjene lokacije.
Usm. z AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo
Garmin AutoLocate .
Nastavitev satelitov: nastavi možnosti satelitskega sistema
(Nastavitve satelitov, stran 12).
®
Prilagajanje naprave
Prilagajanje polj podatkov
Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni
strani.
1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
2 Izberite MENU.
3 Izberite Sprem. podat. polja.
4 Izberite novo podatkovno polje.
5 sledite navodilom na zaslonu.
Meni nastavitev
Dvakrat izberite tipko MENU in izberite Priprava.
Sistem: omogoča, da prilagodite sistemske nastavitve
(Nastavitve sistema, stran 12).
Zaslon: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona in zaslona
(Nastavitve zaslona, stran 12).
11
Bluetooth: združi napravo s pametnim telefonom in omogoča,
da prilagodite nastavitve Bluetooth (Nastavitve Bluetooth,
stran 12).
Wi-Fi: omogoča vzpostavitev povezave z brezžičnimi omrežji
(Nastavitve omrežja Wi‑Fi, stran 13).
Zemljevid: določi videz zemljevida (Nastavitve zemljevida,
stran 3).
Beleženje: omogoča, da prilagodite nastavitve beleženja
dejavnosti (Nastavitve beleženja, stran 6).
Usmerjanje: omogoča, da prilagodite način, na katerega
naprava izračuna načrtovane poti za posamezne dejavnosti
(Nastavitve za usmerjanje, stran 13).
Način odprave: omogoča, da prilagodite nastavitve za vklop
načina odprave (Vklop načina odprave, stran 1).
Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki tipk in opozorila
(Nastavitev zvokov naprave, stran 13).
Smer gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri
kompasa (Nastavitve smeri, stran 3).
Višinomer: omogoča, da prilagodite nastavitve višinomera
(Nastavitve višinomera, stran 4).
Isk. zb. Geocache: omogoča, da prilagodite nastavitve iskanja
zbirk Geocache (Nastavitve iskanja zbirk Geocache,
stran 13).
Tipala: združi brezžične senzorje z napravo (Brezžični senzorji,
stran 13).
Vadba: omogoča, da prilagodite nastavitve za beleženje
vadbenih dejavnosti (Nastavitve vadbe, stran 13).
Pomorsko: nastavi videz pomorskih podatkov na zemljevidu
(Pomorske nastavitve, stran 13).
Meniji: omogoča, da prilagodite zaporedje strani in glavni meni
(Nastavitve menija, stran 13).
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa geografskega položaja in
možnosti referenčnega sistema (Nastavitve zapisa položaja,
stran 14).
Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi
(Spreminjanje merskih enot, stran 14).
Čas: prilagodi nastavitve časa (Časovne nastavitve, stran 14).
Profili: omogoča, da prilagodite in ustvarite nove profile
dejavnosti (Profili, stran 14).
Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in
nastavitve (Ponastavitev podatkov in nastavitev, stran 14).
Vizitka: prikaže informacije o napravi, kot so ID naprave,
različica programske opreme, zakonsko predpisani podatki in
licenčna pogodba (Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski nalepki, stran 16).
Točke poti: omogoča, da vnesete predpono po meri za
samodejno poimenovane točke poti.
Nastavitve sistema
Izberite Priprava > Sistem.
Satelit: nastavi možnosti satelitskega sistema (Nastavitve
satelitov, stran 12).
Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Vmesnik: nastavi obliko zaporednega vmesnika (Nastavitve
zaporednega vmesnika, stran 12).
Pisanje dnevnika RINEX: omogoča, da naprava zapisuje
podatke Receiver Independent Exchange Format (RINEX) v
sistemsko datoteko. RINEX je oblika zapisa za izmenjavo
neobdelanih podatkov satelitskega navigacijskega sistema.
Vrsta baterij AA: omogoča, da spremenite vrsto baterij AA, ki
jih uporabljate.
12
OPOMBA: ta nastavitev se onemogoči, ko vstavite baterijski
sklop NiMH.
Nastavitve satelitov
Izberite Priprava > Sistem > Satelit.
Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem na možnost GPS,
GPS + GLONASS (ruski satelitski sistem), GPS + GALILEO
(satelitski sistem Evropske unije) ali Predstavitveni način
(izklopljen GPS).
WAAS/EGNOS: omogoča sistemu, da uporablja podatke
WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
GPS in drugi satelitski sistemi
Privzeta nastavitev satelitskega sistema je GPS. Možnosti GPS
+ GLONASS ali GPS + GALILEO zagotavljata boljše delovanje
v zahtevnih razmerah in hitrejše pridobivanje položaja. Če hkrati
uporabljate sistem GPS in drug satelitski sistem, se lahko
baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.
Nastavitve zaporednega vmesnika
Izberite Priprava > Sistem > Vmesnik.
Garmin Spanner: omogoča vam, da vrata USB naprave
uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo
standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna
zaporedna vrata.
Garminov serijski: nastavi napravo tako, da uporablja lastno
obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti, načrtovanih poti
in podatkov sledi.
Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo za uporabo standardnega
izhoda in vhoda NMEA 0183.
Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo
ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.
MTP: nastavi napravo tako, da se za dostop do datotečnega
sistema v napravi namesto načina naprave za množično
shranjevanje uporabi protokol Media Transfer Protocol
(MTP).
Nastavitve zaslona
Izberite Priprava > Zaslon.
Čas. om. osv. zasl.: prilagodi trajanje, preden se izklopi
osvetlitev zaslona.
Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve.
Videz: Spremeni videz ozadja zaslona in označitve izbire
(Spreminjanje barvnega načina, stran 12).
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Pregled velikosti besedila: spremeni velikost besedila na
zaslonu.
Spreminjanje barvnega načina
1 Izberite Priprava > Zaslon > Videz.
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da naprava samodejno nastavi
dnevne ali nočne barve glede na čas, izberite Nacin >
Samodejno.
• Če želite uporabiti svetlo ozadje, izberite Nacin > Dan.
• Če želite uporabiti temno ozadje, izberite Nacin > Noč.
• Če želite prilagoditi dnevno barvno shemo, izberite
Dnevna barva.
• Če želite prilagoditi nočno barvno shemo, izberite Nočna
barva.
Nastavitve Bluetooth
Izberite Priprava > Bluetooth.
Prilagajanje naprave
Stanje: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth in prikaže
trenutno stanje povezave.
Obvestila: prikaže ali skrije obvestila pametnega telefona.
Pozabi telefon: odstrani povezano napravo s seznama
združenih naprav. Ta možnost je na voljo šele, ko je naprava
združena.
Nastavitve omrežja Wi‑Fi
Izberite Priprava > Wi-Fi.
Wi-Fi: omogoči brezžično tehnologijo.
Dodaj. omrežja: omogoča, da poiščete brezžično omrežje in
vzpostavite povezavo z njim.
Nastavitve za usmerjanje
Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od
načrtovane dejavnosti.
Izberite Priprava > Usmerjanje.
Dejavnost: nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava
izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za vrsto
dejavnosti, ki jo izvajate.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno
pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.
Ponovni izračun zaradi odhoda z načrtovane poti: določi
nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne
načrtovane poti.
Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način
prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.
Prehodi med potmi: nastavi, kako vas naprava usmerja od ene
točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo
samo za nekatere dejavnosti. Možnost Razdalja vas začne
usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do
določene razdalje od trenutne točke.
Nastavitev zvokov naprave
Prilagodite lahko zvoke za sporočila, tipke, opozorila pred zavoji
in alarme.
1 Izberite Priprava > Zvoki > Zvoki > Vklopljeno.
2 Izberite zvok za vsako vrsto.
Nastavitve iskanja zbirk Geocache
Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache.
Geocaching Live: omogoča, da odstranite podatke zbirk
Geocache v živo iz naprave in odstranite registracijo naprave
s spletnega mesta geocaching.com (Odstranjevanje
podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave, stran 10,
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta
Geocaching.com, stran 10).
Slog zbirke Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje
seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.
Iskanje chirp™: omogoča, da naprava išče zbirko Geocache, ki
vsebuje dodatno opremo chirp (Omogočanje iskanja naprave
chirp, stran 10).
Programiraj chirp!22: programiranje pripomočka chirp. Oglejte
si priročnik za uporabo naprave chirp na spletnem mestu
www.garmin.com.
Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene
filtre za zbirke Geocache (Shranjevanje prilagojenega filtra za
zbirke Geocache, stran 10).
Najdene zbirke Geocache: omogoča urejanje števila najdenih
zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko
zabeležite najdbo (Beleženje poskusa v dnevnik, stran 10).
Prilagajanje naprave
Brezžični senzorji
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali
Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih
senzorjev obiščite buy.garmin.com.
Združevanje brezžičnih senzorjev
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev prek
tehnologije ANT+ ali Bluetooth, denimo, povezovanje merilnika
srčnega utripa z napravo.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev
oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev).
Izberite
Priprava > Tipala.
2
3 Izberite vrsto senzorja.
4 Izberite Išči novo.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano.
Nastavitve vadbe
Izberite Priprava > Vadba.
Auto Lap: nastavi napravo tako, da samodejno označi krog na
določeni razdalji.
Vrsta dejavnosti: nastavi vadbeno dejavnost na pohodništvo,
tek, kolesarjenje ali drugo dejavnost. Tako je prikazana
ustrezna vrsta dejavnosti, ko dejavnost prenesete v storitev
Garmin Connect.
Uporabnik: nastavi informacije uporabniškega profila. Naprava
uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o
vadbi v storitvi Garmin Connect.
Območja srčnega utripa: nastavi pet območij srčnega utripa in
najvišji srčni utrip za vadbene dejavnosti.
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.
1 Izberite Priprava > Vadba > Auto Lap.
2 Vnesite vrednost in izberite Končano.
®
Pomorske nastavitve
Izberite Priprava > Pomorsko.
Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava
uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje
značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske
destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja
papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide)
podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako
poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo
med ribolovom.
Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na
zemljevidu.
Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ko presežete navedeno
razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za navedeno
razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno globino.
Nastavljanje pomorskih alarmov
1 Izberite Priprava > Pomorsko > Nast. pom. alar..
2 Izberite vrsto alarma.
3 Izberite Vklopljeno.
4 Vnesite razdaljo in izberite Končano.
Nastavitve menija
Izberite Priprava > Meniji.
Slog menijev: spremeni videz glavnega menija.
13
Glavni meni: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete
elemente v glavnem meniju (Prilagajanje glavnega menija,
stran 14).
Zaporedje strani: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete
elemente v zaporedju strani (Spreminjanje vrstnega reda
strani, stran 14).
Priprava: spremeni vrstni red elementov v meniju nastavitve.
Iskanje: spremeni vrstni red elementov v meniju iskanja.
Prilagajanje glavnega menija
Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in
brišete.
1 V glavnem meniju izberite MENU > Spremeni vrst. red.
2 Izberite element v meniju.
3 Izberite možnost:
• če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite
Premakni;
• če želite dodati nov element na seznam, izberite Vstavi;
• če želite izbrisati element s seznama, izberiteOdstrani.
Spreminjanje vrstnega reda strani
1 Izberite Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Urejanje
zapor. strani.
2 Izberite stran.
3 Izberite možnost:
• Če želite stran premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite Premakni.
• Če želite v zaporedje strani dodati novo stran, izberite
Vstavi, nato pa izberite kategorijo.
• Če želite iz zaporedja strani odstraniti stran, izberite
Odstrani.
NAMIG: če si želite ogledati vrstni red strani, lahko izberete
PAGE.
3 Izberite mersko enoto.
Časovne nastavitve
Izberite Priprava > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi
časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.
Profili
Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede na to,
kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer
razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali
med iskanjem zbirk Geocache.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Ustvarjanje profila po meri
Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni
dejavnosti ali potovanju.
1 Izberite Priprava > Profili > Ustvari nov profil > V redu.
2 Prilagajanje nastavitev in podatkovnih polj.
Urejanje imena profila
Izberite Priprava > Profili.
Izberite profil.
Izberite Urejanje imena.
Vnesite novo ime.
1
2
3
4
Brisanje profila
OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati
drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.
1 Izberite Priprava > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Izbriši.
Ponastavitev podatkov in nastavitev
1 Izberite Priprava > Ponastavi.
2 Izberite možnost:
Nastavitve zapisa položaja
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega
koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate
zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.
Izberite Priprava > Zapis položaja.
Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan
odčitek določene lokacije.
Geodetski referenčni sistem: nastavitev koordinatnega
sistema, na katerem temelji zemljevid.
Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja
naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino,
globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.
1 Izberite Priprava > Enote.
2 Izberite vrsto meritve.
14
• Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot
so razdalja in povprečne vrednosti, izberite Ponastavi
podatke o poti.
• Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite Izbriši
vse točke poti.
• Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka
trenutne dejavnosti, izberite Počisti trenutno dejavnost.
OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o
trenutni dejavnosti.
• Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti
samo nastavitve za trenutni profil dejavnosti, izberite
Ponas. nast. pr..
• Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti vse
nastavitve naprave in profile, izberite Ponastavi vse
nastav..
OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitev se počistijo
vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi. Ne
odstranijo pa se shranjeni uporabniški podatki, kot so sledi
in točke poti.
• Če želite odstraniti vse shranjene uporabniške podatke in
ponastaviti vse nastavitve v napravi na tovarniške privzete
vrednosti, izberite Izbriši vse.
OPOMBA: če izbrišete vse nastavitve, se odstranijo vsi
osebni podatki, zgodovina in shranjeni uporabniški
podatki, vključno s sledmi in točkami poti.
Prilagajanje naprave
Obnavljanje privzete nastavitve strani
1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
2 Izberite MENU > Ponas. privz. vred..
Informacije o napravi
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu lahko
namestite program Garmin Explore za nalaganje točk poti,
načrtovanih poti, sledi in dejavnosti.
Program Garmin Express omogoča preprost dostop do
naslednjih storitev za naprave Garmin:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Registracija izdelka
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Pritrjevanje karabina
1 Karabin À namestite v reže hrbtnega dela za namestitev Á
naprave.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod
vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo
poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite
na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.
Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo
temeljito sperite s sladko vodo.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Vrste datotek
Ročna naprava podpira te vrste datotek:
• Datoteke s spletnega mesta Garmin Explore.
• Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
• Datoteke GPX z zbirkami Geocache (Prenašanje zbirk
Geocache z računalnikom, stran 9).
• Datoteke fotografij JPEG.
• Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa
Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products
/poiloader.
• Datoteke FIT za izvoz v Garmin Connect.
Nameščanje pomnilniške kartice
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne
uporabljajte ostrih predmetov.
2 Karabin potisnite navzgor, dokler se ne zaklene na ustrezno
mesto.
Odstranjevanje karabina
Dvignite dno karabina in ga potisnite s hrbtnega dela naprave
za namestitev.
V ročno napravo lahko za dodaten pomnilnik ali prednaložene
zemljevide vstavite pomnilniško kartico microSD.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Odstranite baterije.
3 Nosilec kartice À potisnite na in ga dvignite.
4 Namestite pomnilniško kartico tako, da so pozlačeni stiki
obrnjeni navzdol.
Pritrjevanje zapestnega paščka
1 Zanko zapestnega paščka napeljite skozi režo naprave.
2 Drug konec paščka napeljite skozi zanko in ga trdno
zategnite.
Nega naprave
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
5 Zaprite ležišče kartice.
6 Nosilec kartice potisnite na , da ga pritrdite.
7 Ponovno namestite bateriji in pokrov.
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
Informacije o napravi
15
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
2
3
4
5
6
7
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali
pomnilniško kartico.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple, morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
Izključite
kabel iz računalnika.
2
Specifikacije
Vrsta baterije
Dve bateriji AA (alkalni, NiMH ali litijevi z
napetostjo 1,5 V ali manj) ali izbirni
baterijski sklop NiMH
Avtonomija baterije
Do 16 ur
Do 170 ur v načinu odprave
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 45 °C (od –4 do 113 °F)
16
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
17,5 cm (7 palcev)
Frekvenca in protokol
brezžičnega omrežja
2,4 GHz pri nazivni moči 14,9 dBm
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski
nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 Izberite Priprava.
2 Izberite Vizitka.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate
uporabljati navigacijo ali brezžično dodatno opremo.
Barometer: umerjen trenutni tlak.
Brez: to je prazno podatkovno polje.
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do nasl.: predviden preostali čas do naslednje točke poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas potov. – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in
nepremikanja od zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas zad. kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.
Datum: trenutni dan, mesec in leto.
Do sledi: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano
pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo
NMEA 0183, ki lahko izmeri globino vode.
Hitr. zad. kroga: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje
ponastavitve.
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost med premikanjem od
zadnje ponastavitve.
Hitrost – sk. povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in
zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.
Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.
Ime nasl. točke poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
®
Dodatek
Kad. v zad. krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Mer. tr. opr. p.: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje
ponastavitve.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Najnižja temp. v 24 h: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih
24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.
Najvišja temp. v 24 h: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih
24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če se na primer na vsakih 60 m (200 čevljev) poti
vzpnete za 3 m (10 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/– 3,65 m (12 čevljev).
Nav. razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim
položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Nav. razdalja do nasl.: nadmorska višina med trenutnim
položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Navpična hitr. do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Območje srčnega utripa: območje zmogljivosti za trenutni srčni
utrip (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem
profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Odcep: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno
progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Odcep za avtom.: smer naslednjega zavoja na načrtovani poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Odst. srč. utripa v krogu: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutni krog.
Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na
voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske
omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.
Opozor. časov.: trenutni čas na odštevalniku.
Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in
dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Položaj (izbrani): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev
oblike zapisa položaja.
Povprecna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.
Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutno dejavnost.
Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Dodatek
Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko
poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preteč. čas dej.: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Pritisk v prostoru: neumerjen okoljski tlak.
Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. zadnjega kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani
krog.
Razdalja dejavnosti: prepotovana razdalja za trenutno progo ali
dejavnost.
Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Skupni krog: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate
kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust – največji: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta med
dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.
Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.
Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji
prepotovani krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip – % najviš.: odstotek najvišjega srčnega utripa.
Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
SU zadnj. kroga: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani
krog.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani,
mora biti naprava povezana s senzorjem tempe™.
Temperatura - voda: temperatura vode. Naprava mora biti
povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo
vode.
Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
17
Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Višina nad tlemi: višina trenutne lokacije nad ravnjo tal.
Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Višina – največja: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona med
dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.
Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.
Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji
prepotovani krog.
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Dodatna oprema
Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za
vadbo in nadomestni deli, je na voljo na http://buy.garmin.com
ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.
tempe
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z vašo napravo
Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge
dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
18
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 Odstranite baterije.
2 Ponovno vstavite baterije.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 18) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Dodatek
Kazalo
A
alarmi
bližina 5, 10
pomorstvo 13
ura 8
ANT+ senzorji, združevanje 18
Auto Lap 13
B
baterija 1, 15
nameščanje 1
podaljševanje 1, 12
polnjenje 2
pomnilnik 1
beleženje 6
brisanje, vsi uporabniški podatki 16
C
chirp 10, 13
City Navigator 7
Connect IQ 7, 8
Č
časi sončnega vzhoda in zahoda 8
časi za lov in ribarjenje 8
časovne nastavitve 14
časovni pasovi 14
čiščenje naprave 15
D
daljinski upravljalnik naprave inReach 11
Daljinski upravljalnik VIRB 8, 11
Daljinski upravljalnik za inReach 8
datoteke, prenašanje 9, 15, 16
dejavnosti 6
dodatna oprema 13, 18
G
Garmin Connect 7
Garmin Explore 15
Garmin Express 15
posodabljanje programske opreme 15
glavni meni 2
prilagajanje 14
GLONASS 12
GPS 8, 11, 12
nastavitve 12
stran s sateliti 11
GroupTrack 8
I
izmenjava podatkov 6, 8, 11
izračun območja 8
Izračun območja 11
K
kalkulator 8
karabin 15
kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
koledar 8
kompas 3
nastavitve 3
navigacija 4
umerjanje 3
L
LiveTrack 8
lokacije
shranjevanje 4
urejanje 4
M
merjenje razdalj 2
merske enote 14
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
Kazalo
načrtovane poti 5, 6
brisanje 6
nastavitve 13
navigacija 5
ogled na zemljevidu 5
urejanje 5, 6
ustvarjanje 5
nadzorne plošče 4
naslovi, iskanje 7
nastavitve 2–4, 11–14
beleženje 6
naprava 13
nastavitve sistema 12
nastavitve zaslona 12
navigacija 3, 4
kompas 4
ustavljanje 4
O
obvestila 7, 8
odpravljanje težav 14, 18
opozorila o bližini 5, 8, 10
osvetlitev zaslona 1, 2, 12
P
pametni telefon 7, 8, 11
programi 7
združevanje 7
podatki
deljenje 6
prenašanje 8, 15
shranjevanje 8
podatki o potovanju, ogled 4
podatkovna polja 7, 11, 16
Poglej in pojdi 3
polnjenje 2
pomnilniška kartica 15
pomorstvo
nastavitev alarmov 13
nastavitve 13
ponastavitev naprave 14
posnetki BirdsEye 8
potovalni računalnik 4
prenašanje
datoteke 9, 11, 15
sledi 11
zbirke Geocache 9
prilagajanje naprave 11, 13, 14
pripomočki 7, 8
pripravljenost 13
profili 8, 11, 14
proge, kurzor 3
programi 7, 8
programska oprema, posodabljanje 15
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 15
registracija izdelka 10
registracija naprave 9
temperatura 18
tipka za vklop/izklop 2
tipke 1, 2
zaklepanje 2
točke poti 4, 5
brisanje 5
navigacija 5
projekcija 5
shranjevanje 4
urejanje 4, 5
TracBack 6
U
umerjanje, višinomer 4
uporabniški podatki, brisanje 16
USB 12
način množičnega shranjevanja 15
prekinitev povezave 16
prenašanje datotek 15
priključek 1
V
višina 4
izris 6
višinomer 4
umerjanje 4
W
WAAS 12
Wi‑Fi 7
vzpostavljanje povezave 7, 13
Z
zaklepanje, tipke 2
zapestni pašček 15
zapis položaja 14
zaslon
nastavitve 12
svetlost 2
zbirke Geocache 8–10, 15
nastavitve 13
navigacija do 10
prenašanje 9
združevanje
ANT+ senzorji 18
pametni telefon 7
senzorji 13
zemljevidi 6
izbirno 6
merjenje razdalj 2
nakup 6
nastavitve 2, 3
navigacija 2, 4, 6
orientacija 2
posnetki BirdsEye 9
posodabljanje 15
povečava 3
zgodovina, pošiljanje v računalnik 8
zvoki 13
S
satelitski signali 8, 11
pridobivanje 2
senzorji ANT+ 13
združevanje 13
senzorji Bluetooth 13
shranjevanje podatkov 8, 15
sledi 6
navigacija 6
specifikacije 16
srčni utrip, območja 18
stran s sateliti 11
svetilka 8, 11
svetlost 2
Š
štoparica 8
T
tehnologija Bluetooth 7, 12
tempe 18
19
support.garmin.com
Avgust 2018
190-02336-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising