Garmin | Montana® 610 | User manual | Garmin Montana® 610 Brugervejledning

Garmin Montana® 610 Brugervejledning
Montana 610/680
®
Brugervejledning
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Montana og TracBack er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ANT+ ,
BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ og tempe™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. microSD™
og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Batterioplysninger ....................................................................... 1
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Isætning af batteripakken ........................................................... 1
Opladning af batteripakke ........................................................... 1
Isætning af AA-batterier .............................................................. 1
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Hovedmenu ............................................................................ 2
Brug af touchscreen ............................................................... 2
Låsning af berøringsskærmen ............................................... 2
Oplåsning af berøringsskærmen ............................................ 2
Registrering af din enhed ........................................................... 2
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke ........................... 2
Sådan finder du satellitsignaler og registrerer et spor ................ 2
Waypoints ....................................................................... 2
Oprettelse af et waypoint ............................................................ 2
Markering af et waypoint ved hjælp af kortet .............................. 2
Søgning efter et waypoint ........................................................... 2
Redigering af et waypoint ........................................................... 3
Sletning af et waypoint ................................................................ 3
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ................ 3
Projicering af et waypoint ............................................................ 3
Spor................................................................................. 3
Registrering af sporlog ................................................................ 3
Ændring af den aktuelle sporfarve .............................................. 3
Sådan gemmer du det aktuelle spor ........................................... 3
Valg af udgangsformat for gemte spor ....................................... 3
Navigering ved hjælp af TracBack® ........................................... 3
Sådan rydder du det aktuelle spor .............................................. 3
Visning af sporoplysninger .......................................................... 3
Lagring af en position på et spor ................................................ 3
Viser gemte spor på kortet .......................................................... 4
Arkiverede spor ........................................................................... 4
Automatisk arkivering af spor ................................................. 4
Manuel arkivering af spor ....................................................... 4
Sådan sletter du et spor .............................................................. 4
Navigation....................................................................... 4
Menuen Find ............................................................................... 4
Navigation til en destination ........................................................ 4
Søgning efter en position efter navn ........................................... 4
Søgning efter en position i nærheden af en anden position ....... 4
Søgning efter en adresse ........................................................... 4
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ....................................................................................... 4
Afbrydelse af navigation ............................................................. 4
Navigering med Sigt og gå ......................................................... 4
Navigation med kortet ................................................................. 4
Navigation af en kørerute ....................................................... 5
Ekstra kort .............................................................................. 5
BirdsEye-billeder .................................................................... 5
3D-kortvisning ........................................................................ 5
Navigering med kompasset ........................................................ 5
Kalibrering af kompas ............................................................ 5
Kursmarkør ............................................................................ 5
Højdeplot .................................................................................... 5
Navigering til et punkt på plottet ............................................ 5
Ændring af plottype ................................................................ 5
Nulstilling af højdeplot ............................................................ 5
Kalibrering af den barometriske højdemåler .......................... 6
Tripcomputer ............................................................................... 6
Nulstilling af tripcomputeren ................................................... 6
Ruter ........................................................................................... 6
Indholdsfortegnelse
Oprettelse af en rute .............................................................. 6
Redigering af navnet på en rute ............................................ 6
Redigering af en rute ............................................................. 6
Visning af en rute på kortet .................................................... 6
Sletning af en rute .................................................................. 6
Visning af den aktive rute ....................................................... 6
Sådan vender du en rute om ................................................. 6
Garmin Oplevelser ...................................................................... 6
Oprettelse af en oplevelse ..................................................... 6
Sådan begynder du på en oplevelse ..................................... 6
Kamera og billeder......................................................... 6
Sådan tager du et foto ................................................................ 6
Justering af kameraets belysningstilstand .................................. 7
Visning af billeder ....................................................................... 7
Visning af et diasshow ........................................................... 7
Sortering af billeder ................................................................ 7
Visning af position på et billede ............................................. 7
Navigation til et billede ........................................................... 7
Indstilling af et billede som baggrundsbillede ........................ 7
Sletning af et billede ............................................................... 7
Geocaches ...................................................................... 7
Download af geocaches ............................................................. 7
Filtrering af listen over geo-skatte ............................................... 7
Oprettelse og lagring af et geo-skattefilter ............................. 7
Redigering af et tilpasset geocachefilter ................................ 7
Navigere til en geocache ............................................................ 7
Registrering af forsøg ................................................................. 7
chirp™ ........................................................................................ 7
Aktivering af chirp søgning ..................................................... 8
Søgning efter en geocache med en chirp .............................. 8
Programmer .................................................................... 8
Afsendelse og modtagelse af data trådløst ................................ 8
Indstilling af en alarmpunktsalarm .............................................. 8
Beregning af størrelsen på et område ........................................ 8
Brug af lommeregneren .............................................................. 8
Visning af kalender og almanak ................................................. 8
Indstilling af en alarm .................................................................. 8
Start af nedtællingstimer ............................................................. 8
Åbning af stopur ..........................................................................8
Siden Satellit ............................................................................... 8
Ændring af satellitvisningen ................................................... 8
Deaktivering af GPS .............................................................. 8
Simulering af en position ........................................................ 8
ANT+ Sensorer ............................................................... 8
Parring af ANT+ sensorer ........................................................... 8
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed ......... 9
tempe .......................................................................................... 9
Visning af tempe data ................................................................. 9
Visning af pulsdata ..................................................................... 9
Tilpasning af enheden................................................... 9
Aktivitetsprofiler .......................................................................... 9
Valg af en profil ...................................................................... 9
Oprettelse af en brugerdefineret profil ................................... 9
Redigering af et profilnavn ..................................................... 9
Sletning af en profil ................................................................ 9
Tilpasning af hovedmenuen ....................................................... 9
Oprettelse af en genvej ............................................................... 9
Tilføjelse af en genvej til hovedmenuen ..................................... 9
Brugerdefinerede datafelter og instrumentbrætter ..................... 9
Aktivering af kortets datafelter ............................................... 9
Tilpasning af datafelterne .................................................... 10
Tilpasning af instrumentbrætter ........................................... 10
Ændring af måleenhed ............................................................. 10
Låsning af skærmorientering .................................................... 10
i
Justering af tid til baggrundslyset slukker ................................. 10
Aktivering af batterisparetilstand .............................................. 10
Justering af lydstyrken .............................................................. 10
Systemindstillinger .................................................................... 10
GPS og GLONASS .............................................................. 10
Indstillinger for grænseflader ............................................... 10
Tilpasning af tænd/sluk-knappen .............................................. 10
Displayindstillinger .................................................................... 10
Indstillinger for udseende ......................................................... 11
Kortindstillinger ......................................................................... 11
Avancerede kortindstillinger ................................................. 11
Kameraindstillinger ................................................................... 11
Indstillinger for spor .................................................................. 11
Tidsindstillinger ......................................................................... 11
Indstillinger for positionsformat ................................................. 11
Indstillinger for retning .............................................................. 11
Indstillinger af højdemåler ......................................................... 11
Indstillinger for Geo-skattejagt .................................................. 12
Ruteindstillinger ........................................................................ 12
Fitnessindstillinger .................................................................... 12
Indstilling af din fitnessbrugerprofil ...................................... 12
Om Sportsmand hele livet ............................................... 12
Om pulszoner ....................................................................... 12
Konditionsmål .................................................................. 12
Indstilling af dine pulszoner ............................................. 12
Løb eller cykling med din enhed .......................................... 12
Marineindstillinger ..................................................................... 13
Indstilling af marinealarmer .................................................. 13
Indstilling af enhedstoner .......................................................... 13
Nulstilling af data ...................................................................... 13
Gendannelse af standardværdier for specifikke
indstillinger ........................................................................... 13
Gendannelse af standardværdier for specifikke
sideindstillinger .................................................................... 13
Gendannelse af alle standardindstillinger ............................ 13
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 15
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 15
Enheden vil ikke oplade ............................................................ 15
Enheden skiftede ikke automatisk til lagerenhedstilstand ........ 15
Skærmen reagerer ikke ............................................................ 15
Appendiks..................................................................... 16
Valgfrit tilbehør .......................................................................... 16
Datafelter .................................................................................. 16
Indeks............................................................................ 18
Vedligeholdelse af enhed............................................ 13
Support og opdateringer ........................................................... 13
Opdatering af softwaren ........................................................... 13
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 13
Rengøring af enheden ......................................................... 13
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 13
Nedsænkning i vand ............................................................ 13
Datahåndtering ......................................................................... 13
Filtyper ................................................................................. 13
Installation af et hukommelseskort ....................................... 14
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 14
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 14
Send filer til BaseCamp ....................................................... 14
Sletning af filer ..................................................................... 14
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 14
Nulstilling af enheden ............................................................... 14
Udtagning af batteripakken ....................................................... 14
Enhedsoplysninger...................................................... 15
Specifikationer .......................................................................... 15
Om batterierne .......................................................................... 15
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 15
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 15
Fejlfinding..................................................................... 15
Hvordan ved jeg, at enheden er i USB-lagerenhedstilstand? ... 15
Jeg har brug for at nulstille alle indstillinger til
fabriksindstillingerne ................................................................. 15
Jeg har brug for reservedele eller tilbehør ................................ 15
Jeg vil gerne købe en ekstern GPS-antenne ............................ 15
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 15
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
7 Tilpas enheden (Tilpasning af enheden, side 9).
8 Marker et waypoint (Oprettelse af et waypoint, side 2).
9 Naviger til en destination (Navigation til en destination,
side 4).
Isætning af batteripakken
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Find metalkontakterne i enden af litiumionbatteriet.
3 Isæt batteriet i rummet, med kontakterne først.
4 Tryk batteriet på plads.
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Opladning af batteripakke
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kameraobjektiv (kun 680 og 680t)
Tænd/sluk-knap
microSD-kortstik (under batteridækslet)
Strømstik til montering af valgfrit tilbehør
Stereohovedtelefonstik (under vejrhætten)
D-ring på batteridæksel
Mini-USB-port (under vejrhætten)
MCX-port til ekstern GPS-antenne (under vejrhætten)
Batterioplysninger
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten,
vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning
eller tilslutning til en pc.
Forsøg ikke at bruge enheden til at oplade et batteri, der er
leveret af Garmin . Forsøg på at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin kan beskadige enheden og gøre garantien
ugyldig.
®
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.
BEMÆRK: Batteriet kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for området 0 til 45°C (32 til 113°F).
Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig stikkontakt
eller en USB-port på din computer.
1 Fjern vejrhætten À fra mini-USB-porten Á.
BEMÆRK
Alkaline-batterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug derfor litiumbatterier, når du bruger
enheden på steder med temperaturer under frysepunktet.
Enheden bruger den medfølgende litiumionbatteripakke eller tre
AA-batterier.
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.
1 Isæt batterierne (Isætning af batteripakken, side 1).
2 Oplad batterierne (Opladning af batteripakke, side 1).
3 Tænd for enheden (Aktivering af enheden, side 2).
4 Registrer enheden garmin.com/express.
5 Juster baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke, side 2).
6 Modtag satellitsignaler (Sådan finder du satellitsignaler og
registrerer et spor, side 2).
Introduktion
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Tilslut USB-enden af kablet til AC-adapteren eller en USB-
port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad batteriet helt.
Isætning af AA-batterier
I stedet for batteripakken (Isætning af batteripakken, side 1) kan
du bruge to alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier i størrelsen AA.
Dette er praktisk, når du er på farten og ikke kan skifte
batteripakken. Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste
resultater.
BEMÆRK: Almindelige alkalinebatterier anbefales ikke ved
brug sammen med kamerafunktionen.
1
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Isæt tre AA-batterier, så de vender rigtigt.
3 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Aktivering af enheden
Hold nede på
.
Hovedmenu
À
Á
Â
Ã
Statuslinje
Aktuel klokkeslæt og dato
Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer
batteriets levetid væsentligt. Du kan justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen for at maksimere batteriets levetid.
BEMÆRK: Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan være
begrænset, når batteriet er næsten brugt op.
1 Vælg .
2 Brug skydeknappen til at justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
Enheden kan føles varm, når indstillingen for
baggrundsbelysningen er høj.
Sådan finder du satellitsignaler og
registrerer et spor
Før du kan bruge funktionerne til GPS-navigation, f.eks.
registrering af et spor, skal du modtage satellitsignaler. Enheden
skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange
satellitsignaler.
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
1 Hold nede på .
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Når
bliver grøn, har din enhed fundet satellitsignaler.
Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på
GPS-positionen.
3 Gå omkring for at registrere et spor (Spor, side 3).
4 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at se dit spor på kortet.
• Vælg Kompas for at se kompasset og datafelter, der kan
tilpasses.
• Vælg Tripcomputer for at se din aktuelle hastighed,
distance og andre nyttige statistikker.
Programikoner
Waypoints
Programskuffe
Brug af touchscreen
• Tryk på skærmen for at vælge et element.
• Gør hvert valg på touchscreenen til en enkeltstående
handling.
• Vælg
for at åbne programskuffen for programmer og
opsætningsværktøjer.
• Fra programskuffen skal du vælge eller for at rulle
gennem programmerne.
• Vælg
for at vende tilbage til den forrige side.
• Hold
inde for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg
for at se specifikke menuelementer for den side, du
kigger på.
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
Vælg > .
Oplåsning af berøringsskærmen
Vælg
> .
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til garmin.com/express.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
2
Justering af baggrundsbelysningens
lysstyrke
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.
1 Vælg Markér waypoint.
2 Vælg evt. Rediger for at redigere navnet eller øvrige
waypoint-data.
3 Vælg Gem.
Markering af et waypoint ved hjælp af kortet
1
2
3
4
Vælg Kort.
Vælg en position på kortet.
Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Vælg > OK.
Søgning efter et waypoint
1
2
3
4
Vælg Waypoint Manager.
Vælg et waypoint på listen.
Vælg evt.
for at indsnævre søgningen.
Vælg en funktion:
• Vælg Stav søgning for at søge ved brug af navnet på
waypointet.
Waypoints
• Vælg Vælg symbol for at søge ved brug af symbolet for
waypointet.
• Vælg Søg nær for at søge i nærheden af et nyligt fundet
sted, et andet waypoint, din aktuelle position eller et punkt
på kortet.
• Vælg Sorter for at få vist listen over waypoints på
baggrund af den nærmeste afstand eller i alfabetisk
rækkefølge.
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
4 Indtast den nye information, og vælg .
2 Vælg Aktuelt spor >
3 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints
position
Du kan opnå en mere præcis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflæsninger på
samme position og bruger gennemsnitsværdien til at give en
større præcision.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Gennemsnitsposition.
4 Flyt til waypointet.
5 Vælg Start.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
7 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle 4-8 eksempler på
waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem
eksemplerne.
1 Vælg Aktuelt spor >
2 Vælg en farve.
Registrering af sporlog
Som standard registrerer enheden automatisk en sporlog, mens
den er tændt og modtager et GPS-signal. Du kan stoppe og
starte registreringen manuelt.
1 Gå omkring for at registrere et spor.
Spor
.
• Vælg for at gemme hele sporet.
• Vælg
> Gem del, og vælg en del af sporet.
Det aktuelle spor gemmes i standardudgangsformatet eller
dit tidligere konfigurerede udgangsformat (Valg af
udgangsformat for gemte spor, side 3).
Valg af udgangsformat for gemte spor
1 Vælg Aktuelt spor >
>
> Opsætning af spor >
Udgangsformat.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil gemme træningsoplysninger med sporet, skal
du vælge Spor (FIT).
• Hvis du kun vil gemme sporoplysninger i et bredere
kompatibelt format skal du vælge Spor (GPX).
• Hvis du vil gemme i begge udgangsformater, skal du
vælge Begge (GPX/FIT).
Navigering ved hjælp af TracBack
®
Under navigationen kan du navigere tilbage til begyndelsen af
dit spor. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til
lejren eller sporet.
1 Vælg Aktuelt spor > > TracBack.
Kortet viser din rute med en magentafarvet linje, startpunkt
og slutpunkt.
2 Naviger ved hjælp af kortet eller kompasset.
Sådan rydder du det aktuelle spor
Vælg
> Aktuelt spor >
> Ryddede.
Visning af sporoplysninger
1 Vælg Track Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist højdeplottet (Højdeplot, side 5) for
sporet, skal du vælge .
• Hvis du vil have vist datafelter og -indstillinger for sporet,
skal du vælge .
TIP: Du kan vælge at arkivere sporet.
• Hvis du vil have vist sporet på kortet, skal du vælge .
TIP: Du kan vælge informationslinjen øverst på skærmen
for at se flere oplysninger om sporet.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.
> Farve.
Sådan gemmer du det aktuelle spor
1 Vælg Aktuelt spor >
2 Vælg en funktion:
Projicering af et waypoint
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Waypoint Manager.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Projicér waypoint.
4 Indtast retningen, og vælg .
5 Vælg måleenhed.
6 Indtast en distance, og vælg .
7 Vælg Gem.
for at sætte registrering af spor på pause.
for at starte registrering af spor.
Ændring af den aktuelle sporfarve
Sletning af et waypoint
> Waypoint Manager.
1 Vælg
Vælg
et
waypoint.
2
3 Vælg > Slet > Ja.
.
Lagring af en position på et spor
1
2
3
4
5
Vælg Track Manager.
Vælg et spor.
Vælg .
Vælg en position på sporet.
Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Der vises oplysninger om stedet.
3
6 Vælg
> OK.
Din rute vises som en magentafarvet linje på kortet.
Viser gemte spor på kortet
Du kan vise et eller flere gemte spor på kortet.
1 Vælg Track Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg .
4 Vælg Farve,, og vælg en farve til sporlinjen på kortet.
5 Vælg Vis på kort.
Til vises på valgmuligheden Vis på kort.
6 Vælg .
7 Vælg et andet spor ,, og gentag trin 3 - 6 (valgfrit).
8 Vælg , og luk programskuffen.
9 Vælg Kort i hovedmenuen.
De valgte spor vises på kortet.
5 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 5).
Søgning efter en position efter navn
1 Vælg Find > Waypoints > > Stav søgning.
2 Indtast navnet eller en del af navnet.
3 Vælg .
Søgning efter en position i nærheden af en
anden position
1 Vælg Find > > Søg nær.
2 Vælg en funktion.
3 Vælg en position.
Søgning efter en adresse
Du kan bruge valgfri City Navigator kort til at søge efter
adresser.
1 Vælg Find > Adresser.
2 Indtast landet eller staten, hvis det er nødvendigt.
3 Indtast by eller postnummer.
BEMÆRK: Ikke alle kortdata giver mulighed for søgning efter
postnummer.
4 Vælg byen.
5 Indtast husnummeret.
6 Indtast vejen.
®
Arkiverede spor
Din enhed giver dig mulighed for at gemme 200 spor og 10.000
sporpunkter i et spor. Hvis du overskrider disse grænser, er der
muligvis ikke tilstrækkelig hukommelse til optagelse af det
aktuelle spor. Arkivering frigør hukommelse til optagelse af det
aktuelle spor og gemmer arkiverede spor et andet sted på din
harddisk. Antallet af arkiverede spor, som du kan lagre, er kun
begrænset af harddiskens størrelse. Du kan overføre arkiverede
spor fra din enhed til din computer til lagring og visning ved
hjælp af Garmin BaseCamp™.
Du kan arkivere gemte spor manuelt. Desuden kan du oprette
arkiverede spor fra den aktuelle sporlog efter en automatiseret
tidsplan, eller når sporloggen er fuld.
Automatisk arkivering af spor
Du kan gemme spor efter en automatiseret tidsplan for at spare
hukommelse.
1 Vælg Opsætning > Spor > Avanceret opsætning >
Automatisk arkivering.
2 Vælg Når fuld, Dagligt eller Ugentligt.
Manuel arkivering af spor
Du kan arkivere gemte spor manuelt.
1 Vælg Track Manager.
2 Vælg et gemt spor.
3 Vælg > .
Sporet flyttes fra listen med gemte spor til listen med
arkiverede spor.
Sådan sletter du et spor
1 Vælg Track Manager.
2 Vælg et spor.
3 Vælg > Slet.
Navigation
Menuen Find
Du kan bruge menuen Find til at finde en destination at navigere
til. Ikke alle kategorier i Find er tilgængelige i alle områder og på
alle kort.
Navigation til en destination
1
2
3
4
4
Vælg Find.
Vælg en kategori.
Vælg en destination.
Vælg Go.
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til den.
1 Vælg Mand over bord > Start.
Kortet vises med ruten til MOB-positionen.
Standardvisningen af ruten foregår med en magentafarvet
linje.
2 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 5).
Afbrydelse af navigation
Fra kortet eller kompasset vælger du
> Stop navigation.
Navigering med Sigt og gå
Du kan pege enheden mod et synligt objekt, fastlåse retningen
og derefter navigere til objektet.
1 Vælg Sight 'N Go.
2 Peg enheden mod et objekt.
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Naviger ved brug af kompasset.
Navigation med kortet
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 4).
2 Vælg Kort.
En blå trekant angiver din position på kortet. Mens du
bevæger dig, flytter den blå trekant sig og efterlader en
sporlog (sti).
3 Fuldfør én eller flere handlinger:
• Træk i kortet for at se forskellige områder.
• Vælg og for at zoome ind og ud på kortet.
Navigation
• Vælg en position på kortet (vist med en nål), og vælg
informationslinjen øverst på skærmen for at se oplysninger
om den valgte position.
Navigation af en kørerute
Før du kan navigere vejruter, skal du købe og indlæse City
Navigator kort.
1 Vælg Profilskift > Vejnavigation.
2 Vælg en destination.
3 Naviger ved brug af kortet.
Sving vises i informationslinjen øverst på kortet. Hørbare
toner signalerer svingene på ruten.
Ekstra kort
Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.eks.
BirdsEye satellitbilleder, BlueChart g2 og City Navigator
detaljerede kort. Detaljerede kort kan indeholde ekstra
interessepunkter, som f.eks. restauranter eller marineservice.
Du kan få yderligere oplysninger hos http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin forhandler.
®
BirdsEye-billeder
Du kan downloade og se detaljerede satellitbilleder på enheden
vha. Garmin BaseCamp software og et abonnement på
BirdsEye-billeder. Gå til garmin.com/birdseye and garmin.com
/basecamp for at få flere oplysninger.
Din enhed kan omfatte et års abonnement på BirdsEye-billeder.
Dette abonnement er ikke tilgængeligt i alle områder eller for
alle modeller.
Kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.
1 Vælg Kompas > > Kalibrer kompas > Start.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer på vand, eller
hvor der ikke er større forhindringer på din rute. Den kan også
hjælpe dig med at undgå farer på begge sider af kursen som
f.eks. grundt vand eller undervandsklipper.
Du kan aktivere kursmarkør fra kompasset ved at vælge
Opsætning > Retning > Linjen Go To/pil > Kurs (CDI).
3D-kortvisning
Før du kan benytte denne funktion, skal du købe kort, der
indeholder 3D-information.
Vælg 3D-visning.
Kursmarkøren À angiver dit forhold til en kurslinje, der fører til
destinationen. Indikatoren for afvigelse fra kursen (CDI) Á
angiver en indikation af afvigelsen (højre eller venstre) fra
kursen. Skalaen  refererer til afstanden mellem prikkerne à på
indikatoren for afvigelse fra kurs, der fortæller dig, hvor meget
du afviger fra kursen.
Højdeplot
Højdeplottet viser som standard højden for den tilbagelagte
afstand. For at tilpasse højdeindstillingerne skal du se
Indstillinger af højdemåler, side 11. Du kan trykke ethvert sted
på plottet for at få vist detaljer om det pågældende punkt.
Navigering til et punkt på plottet
1 Vælg Højdeplot.
2 Vælg et individuelt punkt på plottet.
Vælg for at øge højden af synsvinklen.
Vælg for at reducere højden af synsvinklen.
Vælg for at panorere fremad på 3D-kortet.
Vælg for at panorere bagud på 3D-kortet.
Vælg for at rotere visningen til venstre.
Vælg for at rotere visningen til højre.
Navigering med kompasset
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 4).
2 Vælg Kompas.
3 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med
at bevæge dig i den retning mod destinationen.
Navigation
Oplysninger om punktet vises.
3 Vælg > Vis kort.
4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
5 Vælg Go.
Kortet åbnes med ruten markeret med en magentarød linje.
6 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 5).
Ændring af plottype
Du kan ændre højdeplottet til at vise tryk og højde over tid eller
distance.
1 Vælg Højdeplot > Skift plottype.
2 Vælg en funktion.
Nulstilling af højdeplot
Vælg Højdeplot >
Ryddede.
> Nulstil > Ryd aktuelt spor >
5
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Du kan kalibrere den
barometriske højdemåler manuelt, hvis du kender den korrekte
højde eller det korrekte barometriske tryk.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
Vælg
Højdeplot >
> Kalibrer højdemåler.
2
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Tripcomputer
Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed,
gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre
nyttige statistiske oplysninger. Du kan tilpasse tripcomputerens
udseende, instrumentbræt og datafelter.
I hovedmenuen skal du vælge Tripcomputer.
Nulstilling af tripcomputeren
Hvis du vil have præcise oplysninger, skal du nulstille
tripoplysningerne, før du begynder på en ny tur.
Vælg Tripcomputer >
> Nulstil > Nulstil turdata >
Nulstil.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg første punkt.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg det første punkt på ruten.
4 Vælg Brug > Vælg næste punkt.
5 Gentag trin 2-4 for at tilføje alle punkterne i ruten.
6 Vælg for at gemme ruten.
Redigering af navnet på en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Skift navn.
4 Indtast det nye navn.
Redigering af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg et punkt.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du
vælge Flyt op eller Flyt ned.
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.
6 Vælg for at gemme ruten.
Visning af en rute på kortet
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vis kort.
6
Sletning af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet rute.
Visning af den aktive rute
1 Vælg Aktiv rute, mens du navigerer en rute.
2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.
Sådan vender du en rute om
Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.
1 Vælg Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vend rute.
Garmin Oplevelser
Du kan oprette oplevelser for at dele ture med familie, venner og
Garmin fællesskabet. Du kan gruppere relaterede emner
sammen som en oplevelse. Du kan f.eks. oprette en oplevelse
for din seneste vandretur. Oplevelsen kan indeholde sporloggen
for turen, fotos fra turen og de geocaches, du har ledt efter. Du
kan bruge BaseCamp til at oprette og håndtere dine oplevelser.
Du kan finde yderligere oplysninger på adventures.garmin.com.
BEMÆRK: BaseCamp er ikke tilgængelig for alle
enhedsmodeller.
Oprettelse af en oplevelse
Før du kan oprette en oplevelse og sende den til din enhed, skal
du downloade BaseCamp på din computer og overføre et spor
fra din enhed til din computer (Send filer til BaseCamp,
side 14).
1 Åbn BaseCamp.
2 Vælg Fil > Ny > Garmin Adventure.
3 Vælg et spor, og vælg Næste.
4 Tilføj evt. elementer fra BaseCamp.
5 Udfyld de obligatoriske felter for at navngive og beskrive
oplevelsen.
Hvis
du vil skifte omslagsfoto for oplevelsen, skal du vælge
6
Rediger, og vælge et andet foto.
7 Vælg Afslut.
Sådan begynder du på en oplevelse
Før du kan begynde på en oplevelse, skal du sende en
oplevelse fra BaseCamp til din enhed (Send filer til BaseCamp,
side 14).
1 Vælg Oplevelser.
2 Vælg en oplevelse.
3 Vælg Start.
Kamera og billeder
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for modeller, som
indeholder et kamera.
Når du tager et billede, bliver den geografiske position gemt
med billedoplysningerne. Du kan navigere til positionen.
Sådan tager du et foto
1
2
3
4
Vælg Kamera.
Hold enheden lodret eller vandret for at ændre billedretning.
Du kan evt. vælge eller for at zoome ind eller ud.
Hold nede for at fokusere, og hold enheden stille.
Kamera og billeder
Der vises en hvid ramme på skærmen. Enheden fokuserer
på motivet i rammen. Når fotoet er i fokus, skifter rammen
farve til grøn.
5 Slip for at tage et billede.
Justering af kameraets belysningstilstand
Du kan ændre kameratilstand for at tage klarere billeder under
forskellige lysforhold.
1 Vælg Kamera > .
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage billeder i omgivelser med svag belysning,
skal du vælge Svag belysning.
• Hvis du vil tage billeder i omgivelser med kraftig belysning,
skal du vælge Standardtilstand.
Visning af billeder
Du kan se de billeder, du har taget med kameraet, og de
billeder, du har overført til enheden.
1 Vælg Galleri.
2 Vælg et foto.
3 Du kan evt. vælge eller for at zoome ind eller ud.
Visning af et diasshow
1 Vælg Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Vælg > Vis diasshow.
Sortering af billeder
1 Vælg Galleri > > Sorter fotos.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Seneste.
• Vælg Nær en position, og vælg en position.
• Vælg På en bestemt dato, og indtast en dato.
Visning af position på et billede
1 Vælg Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Vælg > Vis kort.
Navigation til et billede
1 Vælg Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Vælg > Vis oplysninger > Go.
Indstilling af et billede som baggrundsbillede
Du kan vælge et billede til baggrund for din startskærm.
1 Vælg Galleri.
2 Vælg et foto.
3 Vælg > Indstil som baggrundsbillede.
Sletning af et billede
1 Vælg Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Vælg > Slet foto > Slet.
Geocaches
En geocache er som en skjult skat. Geocaching er, når du leder
efter skjulte skatte ved hjælp af GPS-koordinater, der er
offentliggjort online af dem, der skjuler geocachen.
Download af geocaches
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.geocaching.com/play.
Geocaches
3 Opret evt. en konto.
4 Log på.
5 Følg vejledningen på skærmen for at finde og downloade
geocaches til din enhed.
Filtrering af listen over geo-skatte
Du kan filtrere listen over geo-skatte baseret på visse faktorer,
som f.eks. sværhedsgraden.
1 Vælg Geocaching > Hurtigt filter.
2 Vælg de emner, der skal filtreres.
3 Tilpas indstillingerne, og vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil anvende filteret til listen over geocaches, skal
du vælge Søg.
• Hvis du vil gemme filteret, skal du vælge .
Oprettelse og lagring af et geo-skattefilter
Du kan oprette og gemme tilpassede filtre til geocaches baseret
på specifikke faktorer. Når du har angivet filteret, kan du
anvende det på listen over geo-skatte.
1 Vælg Opsætning > Geocaching > Opsætning af filter >
Opret filter.
2 Vælg de emner, der skal filtreres.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil anvende filteret til listen over geocaches, skal
du vælge Søg.
• Hvis du vil gemme filteret, skal du vælge . Når filteret er
gemt, bliver det automatisk navngivet. Du kan få adgang
til det tilpassede filter fra listen over geocaches.
Redigering af et tilpasset geocachefilter
1 Vælg Opsætning > Geocaching > Opsætning af filter.
2 Vælg et filter.
3 Vælg et element, du vil redigere.
Navigere til en geocache
1
2
3
4
Vælg Geocaching > Find en geocache.
Vælg en geocache.
Vælg Go.
Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 5).
Registrering af forsøg
Før du kan logføre et forsøg på at finde en geocache, skal du
begynde at navigere til geocachen (Navigere til en geocache,
side 7).
Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine
resultater.
1 Vælg Geocaching > Log forsøg.
2 Vælg Fandt, Ikke fundet eller Skal repareres.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte navigationen til den næste geocache i
nærheden af dig, skal du vælge Find næste nærmeste.
• Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge Udført.
• Hvis du vil indtaste en kommentar om låsning af skatten
eller selve skatten, skal du vælge Skift kommentar,
indtaste en kommentar og vælge .
chirp™
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache. Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache. Du kan finde flere oplysninger om chirp i
chirp brugervejledningen på www.garmin.com.
7
Aktivering af chirp søgning
1 Vælg Opsætning > Geocaching.
2 Vælg chirp-søgning > Til.
Søgning efter en geocache med en chirp
1 Vælg Geocaching > Find en geocache.
2 Vælg en geo-skattejagt.
3 Vælg Go.
4 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 4)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 5).
Når du inden for ca. 10 m (32,9 fod) fra den geocache, der
indeholder en chirp, vises oplysninger om chirp.
5 Vælg om nødvendigt Geocaching > Vis chirp-oplysninger.
6 Hvis punktet er tilgængeligt, skal du vælge Go for at navigere
til næste fase af geocachen.
Programmer
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 fod)
fra en kompatibel enhed.
Enheden kan sende eller modtage data, når den er parret med
en anden kompatibel enhed eller smartphone ved hjælp af
trådløs ANT+ teknologi. Du kan dele waypoints, geocaches,
ruter og spor.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle
enhedsmodeller.
1 Vælg Del trådløst.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Send, og vælg en datatype.
• Vælg Modtag for at modtage data fra en anden enhed.
Den anden kompatible enhed skal forsøge at sende data.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
®
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.
1 Vælg Alarmpunkter > Opret alarm.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
5 Indtast en radius, og vælg .
Når du kommer ind i et område med en alarmpunktsalarm,
afgiver enheden en tone.
Beregning af størrelsen på et område
1 Vælg Områdeberegning > Start.
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Brug af lommeregneren
Enheden har en standardlommeregner og en videnskabelig
lommeregner.
Vælg Lommeregner.
Visning af kalender og almanak
Du kan få vist enhedsaktivitet, f.eks. hvornår et waypoint blev
gemt, og almanakoplysninger for solen og månen og jagt og
fiskeri.
1 Vælg en funktion:
8
• Hvis du vil have vist enhedsaktivitet for specifikke dage,
skal du vælge Kalender.
• Hvis du vil have vist oplysninger som solopgang,
solnedgang og månenedgang, skal du vælge Sol og
måne.
• Hvis du vil have vist, hvilke tidspunkter der forventeligt vil
være mest velegnede til jagt og fiskeri, skal du vælge Jagt
og fiskeri.
eller
for at få
2 Hvis der er nødvendigt, skal du vælge
vist en anden måned.
3 Vælg en dag.
Indstilling af en alarm
Hvis du ikke bruger enheden i øjeblikket, kan du indstille
enheden til at tænde på et bestemt tidspunkt.
1 Vælg Alarm.
2 Vælg og for at indstille tiden.
3 Vælg Slå alarm til.
4 Vælg en funktion.
Alarmen udløses på det valgte tidspunkt. Hvis enheden er
slukket på alarmtidspunktet, tændes enheden og alarmen
udløses.
Start af nedtællingstimer
1 Vælg Alarm > > Timer.
2 Vælg og for at indstille tiden.
3 Vælg Start timer.
Åbning af stopur
Vælg Stopur.
Siden Satellit
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.
Ændring af satellitvisningen
1 Vælg Satellit > .
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Spor op, så visningen
af satellitterne er orienteret med dit aktuelle spor mod toppen
af skærmen.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Multifarvet for at
tildele en specifik farve til satellitten og til statuslinjen for
signalstyrke for den pågældende satellit.
Deaktivering af GPS
Vælg Satellit >
> Brug uden GPS.
Simulering af en position
1 Vælg Satellit > > Brug uden GPS.
2 Vælg > Angiv position på kortet.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
ANT+ Sensorer
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Enheden er kompatibel med pulsmåleren, GSC™ 10 hastighedog kadencesensoren og tempe™ den trådløse temperatursensor.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
1 Flyt enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
Programmer
BEMÆRK: Hold dig 10 meter væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Vælg Opsætning > ANT-sensor.
3 Vælg din sensor.
4 Vælg Søg efter ny.
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
tempe
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Visning af tempe data
Når du får vist tempe data for første gang, skal du udføre disse
opgaver for at tilpasse enheden og datafelterne.
1 Par tempe sensoren (Parring af ANT+ sensorer, side 8).
2 Tilpas datafelterne til visning af temperaturdata (Tilpasning af
datafelterne, side 10).
Du kan vælge den aktuelle fra kategorien Aktuel status. Du
kan vælge den laveste og den højeste temperatur for en 24timers periode fra kategorien Anden.
Visning af pulsdata
Når du får vist pulsdata for første gang, skal du udføre disse
opgaver for at tilpasse enheden og datafelterne.
1 Par pulssensoren (Parring af ANT+ sensorer, side 8).
2 Tilpas et datafelt for at se pulsen (Tilpasning af datafelterne,
side 10).
Du kan vælge pulsdatafeltet fra kategorien Aktuel status.
Tilpasning af enheden
Aktivitetsprofiler
Aktivitetsprofiler er en samling af indstillinger, der optimerer din
enhed baseret på, hvordan du bruger den. For eksempel er
indstillinger og skærmbilleder forskellige, alt efter om du bruger
enheden til løb eller til cykling.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller alarmer, gemmes ændringerne automatisk som
en del af profilen.
Valg af en profil
Når du skifter til en ny aktivitet, kan du ændre enhedens
opsætning ved at ændre profil.
1 Vælg Profilskift.
Tilpasning af enheden
2 Vælg en profil.
Oprettelse af en brugerdefineret profil
Du kan tilpasse dine indstillinger og datafelter til en bestemt
aktivitet eller tur.
1 Vælg Opsætning > Profiler > Opret ny profil > OK.
2 Tilpas dine indstillinger og datafelter.
Redigering af et profilnavn
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Rediger navn.
4 Indtast det nye navn.
Sletning af en profil
BEMÆRK: Før du kan slette den aktive profil, skal du aktivere
en anden profil. Du kan ikke slette en profil, der er aktiv.
1 Vælg Opsætning > Profiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Slet.
Tilpasning af hovedmenuen
• Vælg et hvilket som helst ikon på hovedmenuen eller
programskuffen, og træk det til en ny placering.
• Åbn programskuffen, og træk et ikon op til hovedmenuen.
• Vælg Opsætning > Hovedmenu, og følg instruktionerne på
skærmen.
Oprettelse af en genvej
1
2
3
4
5
Vælg Opsætning > Genveje > Opret genvej.
Vælg Navn, og indtast et navn.
Vælg Ikon, og vælg et ikon.
Vælg Profil, og knyt genvejen til en specifik profil.
Vælg en funktion:
• Vælg Opsætning for at føje en genvej til en specifik
enhedsindstilling.
• Vælg Find for at tilføje en genvej, der påbegynder
navigation til et specifikt waypoint.
• Vælg Applikation for at føje en genvej til en specifik
applikation.
6 Vælg emnet.
Tilføjelse af en genvej til hovedmenuen
Du kan tilføje genveje til hovedmenuen, en programskuffe eller
foretrukne. Hvis genvejen ikke vises på listen, kan du oprette
den (Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke, side 2).
1 Vælg Opsætning > Genveje.
2 Vælg genvejen.
3 Vælg Tilføj til menu.
4 Vælg Hovedmenu, Søgeskuffe eller Favoritter.
Brugerdefinerede datafelter og instrumentbrætter
Datafelter viser oplysninger om din position eller andre angivne
data. Instrumentbrættet er en tilpasset gruppering af data, der
kan være nyttige til en specifik eller generel opgave, som f.eks.
geo-skattejagt.
Du kan tilpasse datafelterne og instrumentbrættet for kortet,
kompasset og tripcomputeren, højdeplot og statussiden.
Aktivering af kortets datafelter
Du kan aktivere flere små datafelter eller et stort datafelt.
> Opsæt kort > Instrumentbræt.
1 Vælg Kort >
9
2 Vælg Små datafelter eller Stort datafelt.
Tomme datafelter vises på kortet.
Tilpasning af datafelterne
Før du kan ændre kortdatafelterne, skal du aktivere dem
(Aktivering af kortets datafelter, side 9).
Du kan tilpasse datafelterne og instrumentbrættet for kortet,
kompasset og tripcomputeren, højdeplot og statussider.
1 Fra en side, der viser data felter, skal du vælge et datafelt.
2 Vælg en datafeltkategori og et datafelt.
Vælg f.eks. Tripdata > Fart - gennemsnit i bevægelse.
Tilpasning af instrumentbrætter
1 Åben en side, der indeholder et dashboard, som du kan
tilpasse.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
> Opsæt kort > Instrumentbræt fra kortet.
• Vælg
> Skift instrumentbræt fra kompasset,
tripcomputeren eller statussiden.
3 Vælg et instrumentbræt.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur, tryk og lodret fart.
1 Vælg Opsætning > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg måleenhed.
Låsning af skærmorientering
Standardindstillingen gør det muligt at ændre orientering for
skærmen automatisk ud fra enhedens orientering. Du kan låse
skærmorienteringen fast i stående eller liggende tilstand.
1 Vælg Opsætning > Display > Orienteringslås.
2 Vælg en funktion.
Justering af tid til baggrundslyset slukker
Du kan reducere tiden, før baggrundslyset slukker, for at
maksimere batteriets levetid.
1 Vælg Opsætning > Display > Tid til baggrundslys slukker.
2 Vælg en funktion.
Aktivering af batterisparetilstand
Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets
levetid.
Vælg Opsætning > Display > Batterisparetilstand > Til.
I batterisparetilstand slukker skærmen, når
baggrundsbelysningen går i timeout. Du kan vælge for at
aktivere skærmen, og du kan dobbelttrykke på for at få vist
statussiden.
Justering af lydstyrken
Før du kan justere lydstyrken, skal du tilslutte hovedtelefoner
eller bruge bilholderen.
1 Vælg .
2 Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
Systemindstillinger
Vælg Opsætning > System.
Satellit: Indstiller satellitsystemet til GPS, GPS + GLONASS
(GPS og GLONASS, side 10) eller Demonstrationstilstand
(GPS fra).
WAAS/EGNOS: Indstiller systemet til WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
10
Navigation Overlay Service). Hvis du vil have oplysninger om
WAAS, skal du gå til garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Tekstsprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for
brugerindtastede data eller kortdata.
Talesprog: Giver dig mulighed for at ændre talesproget.
Grænseflade: Indstiller formatet for den serielle grænseflade.
Konfigurer tænd/sluk-knap: Giver dig mulighed for at tildele
genveje til tænd/sluk-knappen (Tilpasning af tænd/slukknappen, side 10).
GPS og GLONASS
Standardindstillingen for satellitsystem er GPS + GLONASS,
som giver øget ydeevne i krævende omgivelser og hurtigere
hurtigere modtagelse af position. Brug af GPS og GLONASS
reducerer batterilevetiden hurtigere, end hvis der udelukkende
bruges GPS.
Indstillinger for grænseflader
Vælg Opsætning > System > Grænseflade.
Garmin Spanner: Lader dig bruge enhedens USB-port til de
fleste NMEA 0183-kompatible kortlægningsprogrammer ved
at oprette en virtuel seriel port.
Garmin serienummer: Indstiller enheden til at anvende det
ejendomsbeskyttede Garmin format til udveksling af
waypoint-, rute- og spordata med en computer.
NMEA In/Out: Indstiller enheden til at anvende normal NMEA
0183-output og -input.
Tekst ude: Giver enkelt ASCII-tekstoutput om positions- og
hastighedsoplysninger.
RTCM: Lader enheden acceptere DGPS-oplysninger
(Differential Global Positioning System) fra en enhed der
leverer RTCM-data (Radio Technical Commission for
Maritime Services) i et SC-104-format.
Tilpasning af tænd/sluk-knappen
Du kan konfigurere tænd/sluk-knappen som en genvej til en
menu, en indstilling, et program eller en statusside. Du kan
konfigurere genvejen til at udløses med et enkelt eller dobbelt
tryk på tænd/sluk-knappen.
1 Vælg Opsætning > System > Konfigurer tænd/sluk-knap.
2 Vælg Enkelt tryk eller Dobbelttryk.
3 Vælg et element, der skal vises, når du trykker på tænd/slukknappen:
• Vælg Statusside for at se statussiden.
• Du kan se et bestemt program, en genvej eller en
indstilling ved at vælge Menupunkt, søge efter elementet
og markere det.
• Du kan deaktivere genvejen ved at vælge Ingen.
Displayindstillinger
Vælg Opsætning > Display.
Tid til baggrundslys slukker: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Orienteringslås: Låser skærmretningen i stående eller liggende
tilstand, eller lader skærmen ændre retningen automatisk,
afhængigt af hvordan enheden vender.
Fasthold skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme
billedet på enhedens skærm.
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker (Aktivering af
batterisparetilstand, side 10).
Kalibrer skærm: Kalibrerer skærmen, hvis den ikke reagerer
korrekt på berøringer.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for udseende
Vælg Opsætning > Udseende.
Tilstand: Indstiller en lys baggrund, en mørk baggrund eller et
automatisk skift mellem disse to baseret på solopgangs- og
solnedgangstidspunktet på din aktuelle position.
Baggrund: Indstiller baggrundsbilledet.
Dagfremhævelsesfarve: Angiver farven for de valg, der
foretages i dagtilstand.
Natfremhævelsesfarve: Angiver farven for de valg, der
foretages i nattilstand.
Kontrolfunktioner for Liggende: Anbringer kontrolfunktionerne
i venstre eller højre side af skærmen, når den er i liggende
tilstand.
Kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Retning: Justerer, hvordan kortet vises på siden. Nord op viser
nord øverst på siden. Spor op viser din aktuelle rejseretning
mod den øverste del af siden. Biltilstand viser bilperspektiv
med rejseretningen øverst.
Instrumentbræt: Vælger et instrumentbræt, der vises på kortet.
Hvert instrumentbræt viser forskellige oplysninger om din rute
eller din position.
Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på
kortet.
Kortfart: Justerer farten, hvormed kortet tegnes. Hurtig
korttegning dræner batteriet hurtigere.
Avancerede kortindstillinger
Vælg Opsætning > Kort > Avanceret opsætning.
Auto Zoom: Slår zoom til eller fra.
Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Køretøj: Indstiller positionsikonet, der repræsenterer din
position på kortet. Standardikonet er en lille blå trekant.
Zoom-niveauer: Justerer det zoomniveau, som kortelementer
vises med. Kortelementerne bliver ikke vist, når
kortzoomniveauet er højere end det valgte niveau.
Tekststørrelse: Angiver tekststørrelse for kortelementer.
Kameraindstillinger
Vælg Opsætning > Kamera.
Fotoopløsning: Indstiller fotoopløsningen.
Gem billeder i: Angiver placeringen af gemte fotos.
Kamerainstruktioner: Viser en kortfattet vejledning i at tage
fotos.
Indstillinger for spor
Vælg Opsætning > Spor.
Optagemetode: Indstiller en metode til registrering af spor.
Automatisk registrerer sporene med variable mellemrum for
at oprette den optimale gengivelse af dine spor.
Interval: Indstiller et interval for sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men
det fylder også sporloggen hurtigere.
Auto Pause: Sætter registreringen automatisk på pause, når du
holder op med at bevæge dig.
Tilpasning af enheden
Automatisk start: Begynder automatisk at optage et spor, når
enheden har modtaget satellitsignaler.
Udgangsformat: Giver mulighed for at vælge format til
registrering af sporlog. GPX format er et traditionelt spor, der
kan vises på enhedskort og anvendes til navigation. Spor
evalueres ved hjælp af Spor Manager. FIT format er en
fitnessaktivitet, der registrerer yderligere oplysninger (f.eks.
omgange). Aktiviteter kan blive vist på enheden, men er
specielt rettet mod Garmin Connect™. Du kan vælge Begge til
at registrere dine data i begge formater samtidig. Denne
funktion bruger mere lagringsplads.
Avanceret opsætning: Gør det muligt at indstille automatisk
arkivering, hvornår turdata skal registreres og nulstille
turdata.
Tidsindstillinger
Vælg Opsætning > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller
kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et
kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
Vælg Opsætning > Positionsformat.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Indstillinger for retning
Du kan tilpasse kompasindstillingerne.
Vælg Opsætning > Retning.
Display: Angiver den type retningsvisning, der skal vises på
kompasset.
Nordreference: Angiver den nordreference, der bruges på
kompasset.
Linjen Go To/pil: Giver dig mulighed for at bruge den
pejlingsmarkør, der peger i retningen mod din destination,
eller bruge den kursmarkør, der viser din relation til den
kurslinje, der fører til destinationen.
Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et
GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i
et bestemt tidsrum.
Kalibrer kompas: Giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion,
f.eks. efter rejser over store afstande eller efter store
temperaturændringer. Se Kalibrering af kompas, side 5.
Indstillinger af højdemåler
Vælg Opsætning > Højdemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang enheden tændes. Enheden fortsætter den automatiske
kalibrering af højdemåleren, så længe enheden modtager
GPS-signaler.
Barometer tilstand: Variabel højde lader barometeret måle
ændringer i højden, mens du bevæger dig. Fast højde
antager, at enheden står stille i en fast højde, så
barometertrykket kun ændres pga. vejrforhold.
Trykudvikling: Indstiller, hvordan enheden registrerer trykdata.
Gem altid kan være nyttigt, når du ser efter trykfronter.
11
Plot type: Registrerer højdeændringer over en periode eller en
afstand, registrerer barometertrykket over en periode eller
registrerer trykændringer i omgivelserne over en periode.
Kalibrer højdemåler: Giver dig mulighed for at kalibrere den
barometriske højdemåler, hvis du kender den korrekte højde
eller det korrekte barometertryk. Se Kalibrering af den
barometriske højdemåler, side 6.
Indstillinger for Geo-skattejagt
Vælg Opsætning > Geocaching.
Liste over geo-skatte: Giver dig mulighed for at få vist geoskattelisten efter navne eller koder.
Geocachetype: Indstiller visningsmåden for geo-skattedata.
chirp-søgning: Giver enheden mulighed for at søge efter en
geo-skat, der indeholder chirp tilbehør (Aktivering af chirp
søgning, side 8).
Programmer chirp: Programmerer chirp tilbehøret. Se chirp
brugervejledningen på www.garmin.com.
Opsætning af filter: Giver dig mulighed for at oprette og
gemme tilpassede filtre til geo-skattejagte baseret på
specifikke faktorer (Oprettelse og lagring af et geoskattefilter, side 7).
Fundne geo-skatte: Gør det muligt at redigere antallet af
fundne geo-skatte. Antallet stiger automatisk, når du
registrerer et fund (Registrering af forsøg, side 7).
Ruteindstillinger
Enheden beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du
laver. De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den
valgte aktivitet.
Vælg Opsætning > Ruter.
Navigationsstemme: Indstiller talen og sproget for
navigationsmeddelelser.
Aktivitet: Angiver en aktivitet for ruteplanlægning. Enheden
beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du laver.
Ruteskift: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét
punkt på ruten til det næste. Denne indstilling er kun
tilgængelig for visse aktiviteter. Distance leder dig til det
næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den
angivne afstand af dit aktuelle punkt.
Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Fitnessindstillinger
Vælg Opsætning > Fitness.
Auto Lap: Indstiller enheden til automatisk markering af
omgangen ved en bestemt distance.
Bruger: Indstiller brugerprofiloplysninger (Indstilling af din
fitnessbrugerprofil, side 12).
Pulszoner: Indstiller de fem pulszoner for fitnessaktiviteter.
FIT-aktivitet: Indstiller fitnessaktiviteten til løb, cykling eller
andet. På den måde vises din løbeaktivitet som en
løbeaktivitet, når du overfører den til Garmin Connect.
Indstilling af din fitnessbrugerprofil
Enheden anvender de oplysninger, som du indtaster om dig
selv, til at beregne nøjagtige data. Du kan ændre følgende
oplysninger i brugerprofilen: køn, alder, vægt, højde og
sportsmand hele livet (Om Sportsmand hele livet, side 12).
1 Vælg Opsætning > Fitness > Bruger.
2 Rediger indstillingerne.
12
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Konditionsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 12) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Indstilling af dine pulszoner
Før enheden kan bestemme dine pulszoner, skal du indstille din
fitnessbrugerprofil (Indstilling af din fitnessbrugerprofil, side 12).
Du kan manuelt indstille pulszonerne efter dine konditionsmål
(Konditionsmål, side 12).
1 Vælg Opsætning > Fitness > Pulszoner.
2 Indtast pulsmaksimum og -minimum for zone 5.
Pulsmaksimum for hver zone er baseret på pulsminimum for
den foregående zone. Hvis du f.eks. indtaster 167 som
pulsminimum for zone 5, bruger enheden 166 som
pulsmaksimum for zone 4.
3 Indtast dit pulsminimum for zoner 4-1.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Løb eller cykling med din enhed
Før du løber eller cykler en tur med din enhed, skal du ændre
profilen til fitness (Valg af en profil, side 9).
Du kan tilpasse dine instrumentbræt og datafelter til dine
fitnessaktiviteter (Brugerdefinerede datafelter og
instrumentbrætter, side 9).
Tilpasning af enheden
1 Hvis din enhed er i gang med at registrere et spor, skal du
2
3
4
5
6
7
vælge Aktuelt spor > .
Du kan gemme eller slette det aktuelle spor.
Vælg Opsætning > Spor > Udgangsformat.
Vælg en funktion:
• Vælg GPX for at registrere din aktivitet som et traditionelt
spor, som kan ses på et kort og bruges til navigation.
• Vælg FIT for at registrere din aktivitet med
fitnessoplysninger (for eksempel omgange), der er
skræddersyet til Garmin Connect.
• Vælg Begge for at registrere dine data i begge formater
samtidig. Denne indstilling bruger mere
hukommelsesplads.
Vælg Stopur > Start fra hovedmenuen.
Løb eller cykl en tur.
Når du er færdig, skal du vælge Stop.
Vælg Nulstil > Gem.
Marineindstillinger
Vælg Opsætning > Marine.
Marinekorttilstand: Angiver den korttype, enheden bruger ved
visning af marinedata. Nautisk viser forskellige kortfunktioner
med forskellige farver, så marine-interessepunkterne bliver
lettere at aflæse, og kortet efterligner tegnemetoden fra
papirkort. Fiskeri (kræver marinekort) giver en detaljeret
visning af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler
kortvisningen til optimal brug under fiskeri.
Udseende: Angiver udseendet af marinenavigationshjælp på
kortet.
Opsætning af marinealarm: Indstiller alarmer til at udløses, når
du overskrider en bestemt driveafstand, mens du ligger for
anker, når du afviger kursen med en bestemt afstand, og når
du sejler ind i farvande med en bestemt dybde.
2 Vælg
> Gendan standardindstillinger.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nullstille alle idnstillinger til fabriksindstillingerne.
Vælg Opsætning > Nulstil > Nulstil alle indstillinger > Ja.
Vedligeholdelse af enhed
Support og opdateringer
Garmin Express™ (garmin.com/express) giver hurtig adgang til
disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
Opdatering af softwaren
BEMÆRK: Opdatering af software sletter ikke nogen af dine
data eller indstillinger.
1 Slut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
din touchscreen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
Fastgør vejrhætten omhyggeligt for at undgå, at mini-USBporten bliver beskadiget.
Indstilling af marinealarmer
1 Vælg Opsætning > Marine > Opsætning af marinealarm.
2 Vælg en alarmtype.
3 Vælg Til.
4 Indtast en distance, og vælg .
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
Indstilling af enhedstoner
2 Tør den af.
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler om
sving og alarmer.
1 Vælg Opsætning > Toner > Toner > Til.
2 Vælg en tone for hver hørbar type.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
Nulstilling af data
Du kan nulstille tripdata, slette alle waypoints, rydde det aktuelle
spor eller gendanne standardværdier.
1 Vælg Opsætning > Nulstil.
2 Vælg et element, der skal nulstilles.
rengøringsmiddelopløsning.
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Nedsænkning i vand
BEMÆRK
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længerevarende
nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen
skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den
anvendes eller oplades.
Gendannelse af standardværdier for specifikke
indstillinger
1 Vælg Opsætning.
2 Vælg et element, der skal nulstilles.
3 Vælg > Gendan standardindstillinger.
Datahåndtering
Gendannelse af standardværdier for specifikke sideindstillinger
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
Du kan gendanne standardværdier for kortet, kompasset,
tripcomputeren og højdeplot.
1 Åbn den side, som du vil gendanne indstillingerne for.
Filtyper
Vedligeholdelse af enhed
®
®
®
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper.
13
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX sporfiler.
• GPX-geocache-filer (Download af geocaches, side 7).
• JPEG-fotofiler.
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT filer til eksport til Garmin Connect.
Installation af et hukommelseskort
Du kan installere et microSD™ hukommelseskort til yderligere
lagring eller forudindlæste kort.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Tag batterierne ud.
3 I batterirummet skal du skubbe kortholderen À til venstre og
løfte den op.
4 Vælg Rediger > Kopier.
5 Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.
6 Søg efter en mappe.
7 Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Send filer til BaseCamp
1 Åbn BaseCamp.
2 Slut enheden til din computer.
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet vises som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
3 Åbn drevet eller diskenheden for Garmin.
4 Vælg en funktion:
• Vælg et element fra en tilsluttet enhed, og træk det fra en
tilsluttet enhed til My Collection eller en liste.
• Fra BaseCamp skal du vælge Enhed > Modtag fra
enhed og vælge enheden.
Sletning af filer
4
5
6
7
8
Placer hukommelseskortet Á med guldkontakterne nedad.
Luk kortholderen.
Skub kortholderen til højre for at låse den.
Udskift batterierne.
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten,
vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning
eller tilslutning til en pc.
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.
1 Fjern vejrhætten fra mini-USB-porten.
2 Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Slut det store stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
3 Vælg en fil.
14
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
1 Tag batterierne ud.
2 Sæt batterierne i igen.
Udtagning af batteripakken
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Træk op i den side af batteriet, der befinder sig tættest på
tænd/sluk-knappen.
Vedligeholdelse af enhed
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Batteritype
Lithiumionbatteripakke eller tre AA-batterier
(alkaline, NiMH eller lithium)
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20° til 70° C (fra -4° til 158° F)
Temperatur ved
opladning
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand på op til 1 m i op
til 30 min.
Om batterierne
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
Batteriet aflades hurtigt
Du kan tage forskellige forholdsregler for at øge batteriets
levetid.
• Afslut kameraprogrammet, når du ikke tager billeder.
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke, side 2).
• Reducer tiden, før baggrundsbelysningen slukker (Justering
af tid til baggrundslyset slukker, side 10).
• Aktiver batterisparetilstand (Displayindstillinger, side 10).
• Vælg indstillingen Normal for Kortfart (Kortindstillinger,
side 11).
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Slut USB-kablet til din enhed og til en USB-port på
Visning af enhedsoplysninger
computeren.
TIP: USB-kablet skal sluttes til en USB-port på din computer,
ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
BEMÆRK: Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til dine
Garmin drev. Du kan finde oplysninger om tildeling af
drevbogstaver i hjælpefilen til dit operativsystem.
Du kan se enheds-id, softwareversion og licensaftale.
Vælg Opsætning > Om.
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
BEMÆRK
Alkaline-batterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug derfor litiumbatterier, når du bruger
enheden på steder med temperaturer under frysepunktet.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Fejlfinding
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Enheden vil ikke oplade
• Kontroller, at batteripakken er isat korrekt (Isætning af
batteripakken, side 1).
• Sørg for, at temperaturen er mellem 0 til 113°F (32°F og
45°C).
• Skru ned for baggrundsbelysningen (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke, side 2).
Hvordan ved jeg, at enheden er i USB-lagerenhedstilstand?
Enheden skiftede ikke automatisk til lagerenhedstilstand
• Se din enhedsskærm.
Der vises et billede af enheden tilsluttet en computer.
• Se din computerskærm.
Et nyt flytbart diskdrev vises i Denne computer på Windows
computere, eller en monteret disk vises på Mac computere.
Hvis din enhed er tilsluttet til computeren, men ikke automatisk
skifter til lagerenhedstilstand, har du muligvis indlæst en
beskadiget fil.
1 Kobl enheden fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Hold nede, mens du tilslutter enheden til din computer.
4 Bliv ved med at holde nede i 30 sekunder, eller indtil
enheden skifter til lagerenhedstilstand.
Jeg har brug for at nulstille alle indstillinger
til fabriksindstillingerne
Vælg Opsætning > Nulstil > Nulstil alle indstillinger.
Jeg har brug for reservedele eller tilbehør
• Gå til buy.garmin.com.
• Kontakt din Garmin forhandler.
Jeg vil gerne købe en ekstern GPS-antenne
• Gå til buy.garmin.com.
• Kontakt din Garmin forhandler.
Enhedsoplysninger
Skærmen reagerer ikke
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer på dine berøringer, kan
du nulstille enheden.
1 Frakobl enheden fra den eksterne strømkilde.
2 Tag batterierne ud.
3 Isæt batterierne igen (Isætning af batteripakken, side 1).
Dette nulstiller enheden uden at slette dine data eller
indstillinger.
15
Appendiks
Valgfrit tilbehør
Valgfrit tilbehør, som f.eks. holdere, kort, fitnesstilbehør og
reservedele er tilgængelige på http://buy.garmin.com eller hos
din Garmin forhandler.
Datafelter
Visse datafelter kræver, at du navigerer, eller at ANT+ tilbehør
viser data.
24 timer Maksimum temperatur: Den maksimale registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.
24 timer Minimum temperatur: Den mindste registrerede
temperatur i de sidste 24 timer.
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Aktuel omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Alarm-timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.
Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Bilsving: Retning af det næste sving på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Dato: Den aktuelle dag, måned og år.
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Dybde: Vanddybden. Enheden skal være sluttet til en NMEA
0183 enhed, der er i stand til at registrere vanddybden.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fartbegrænsning: Den rapporterede fartbegrænsning for vejen.
Ikke tilgængelig på alle kort og i alle områder. Stol altid på
vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.
Fart - gennemsnit i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed
i bevægelse siden den seneste nulstilling.
Fart - maksimum: Den største hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Fart - samlet gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse og stoppet siden den seneste nulstilling.
Forventet ankomst ved destination: Det anslåede klokkeslæt
på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter
den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Forventet ankomst ved næste: Det anslåede klokkeslæt på
dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret
efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Gennemsnitlig pulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
16
Gennemsnitskadence: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle aktivitet.
Gennemsnitsomgang: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
Gennemsnitspuls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
Glidehældning til destination: Den påkrævede glidehældning
for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde over jorden: Højden over havets overflade for din
aktuelle position.
Ingen: Dette er et tomt datafelt.
Kadence: Pedalarmens omdrejninger eller antal skridt pr. minut.
Enheden skal være tilsluttet kadencetilbehør.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle
position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og
sommertid).
Kompasretning: Den retning, enheden peger i, baseret på
kompasset.
Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodret distance til destination: Højdedistancen mellem din
aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodret distance til næste: Højdedistancen mellem din aktuelle
position og det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart til destination: Stignings- eller
nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Markør: En pil peger i retning af det næste waypoint eller sving.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nedstigning - gennemsnit: Nedstigningens gennemsnitlige
lodrette distance.
Nedstigning - maksimum: Den maksimale
nedstigningshastighed i fod pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning siden
den seneste nulstilling.
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
Appendiks
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangskadence: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omgangsnedstigning: Nedstigningens lodrette distance for
den aktuelle omgang.
Omgangspuls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangspulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omgangsstigning: Stigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Opstigning - gennemsnit: Stigningens gennemsnitlige lodrette
distance siden den seneste nulstilling.
Opstigning - maksimum: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut siden den seneste nulstilling.
Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning siden den
seneste nulstilling.
Pejling: Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Position (længde/bredde): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.
Position for destination: Positionen af din endelige destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
sluttet til en kompatibel Pulsmåler.
Pulsprocent maksimum: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil, maksimal
puls og hvilepuls.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Sidste omgang - distance: Den tilbagelagte afstand for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - kadence: Den gennemsnitlige kadence for
den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - nedstigning: Nedstigningens lodrette
distance for den senest gennemførte omgang.
Sidste omgang - puls: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgangshastighed: Den gennemsnitlige hastighed for
den senest gennemførte omgang.
Sidste omgangstid: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Sidste omgang - stigning: Stigningens lodrette distance for
den senest gennemførte omgang.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Sporafstand: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle spor.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du f.eks. kommer 3 m (10 fod) højere op,
hver gang du bevæger dig 60 m (200 fod), er graden 5 %.
Stopur-timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Temperatur - vand: Vandtemperaturen. Enheden skal være
sluttet til en NMEA 0183 enhed, der er i stand til at registrere
vandtemperaturen.
Appendiks
Tidsforbrug (samlet): Den samlede registrerede tid. Hvis du
f.eks. starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i
5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Total omgang: Stopurtiden for alle de gennemførte omgange.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Triptid: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og
ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
VMG (Velocity Made Good): Hastigheden, hvormed du nærmer
dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
17
Indeks
hukommelseskort 14
højdemåler 5, 6, 11
Symboler
I
3D 5
kort 5
indstillinger 10, 11, 13
enhed 12
indstillinger for retning 11
instrumentbræt 10
instrumentbrætter 9
A
adresser, finde 4
alarmer
alarmpunkter 8
marine 13
ur 8
alarmpunktsalarm 8
almanak
jagt- og fiskeritider 8
tidspunkter for solopgang og solnedgang 8
ANT+ sensorer, parre 8, 9
arealberegning 8
B
baggrundslys 2, 10
bane, pil 5
barometer 6
BaseCamp 6, 13, 14
batteri 1, 14, 15
installere 1
maksimere 2, 10, 15
oplade 1
BirdsEye-billeder 5
brugerdata, slette 14
brugerprofil 12
C
chirp 7, 8, 12
City Navigator 4
computer, tilslutte 14, 15
cykling 12
D
data, overføre 14
datafelter 9, 10, 16
dele data 8
displayindstillinger 10
downloade, geocaches 7
J
jagt- og fiskeritider 8
K
kalender 8
kalibrere
højdemåler 6
kompas 5
kamera 6, 7
indstilling 7
indstillinger 11
knapper på skærmen 2
kompas 4, 5
indstillinger 11
navigering 5
kort 2, 4
datafelter 9
indstillinger 11
navigering 3
opdatere 13
valgfri 5
L
lommeregner 8
lydstyrke, tilpasse 10
løb 12
låse, skærm 2, 10
M
mand over bord (MOB) 4
marine
alarmopsætning 13
indstillinger 13
microSD kort 1, 14. Se hukommelseskort
måleenheder 10
E
N
elevation 5
plot 5
enhed
nulstille 14
registrering 2
vedligeholdelse 13
enheds-ID 15
navigation 4, 5
afbryde 4
kompas 5
vej 5
nedtællingstimer 8
nulstilling af enheden 13–15
F
fejlfinding 13–15
filer, overføre 7, 13, 14
Find 4
fitness 12
fotos 6, 7
baggrundsbillede 7
tage 6
vise 7
G
Garmin Express
opdatering af software 13
registrering af enheden 13
gendanne, indstillinger 13
genveje 9
tilføje 9
geocaches 7, 8, 13
downloade 7
indstillinger 12
GLONASS 10
GPS 8, 10
signal 2
H
HomePort 13
hovedmenu 2, 9
18
ruter 6
indstillinger 12
oprette 6
redigere 6
slette 6
vise på kortet 6
S
satellitsignaler 2, 8
Sigt og gå 4
skærm 2
låse 2, 10
orientering 10
slette, alle brugerdata 14
smartphone 8
software, opdatere 13
specifikationer 15
spor 2–4, 6
arkivere 4
farve 3
gemme 3
indstillinger 11
vise 4
sportsmand hele livet 12
stopur 8
systemindstillinger 10
T
taster 1
Tempe 9
tempe 9
temperatur 9
tidsindstillinger 11
tidspunkter for solopgang og solnedgang 8
tidszoner 11
tilbehør 8, 9, 15, 16
tilpasse enhed 9
timer, nedtælling 8
toner 13
touchscreen 2
fejlfinding 15
TracBack 3
tripcomputer 6
tænd/sluk-knap 2
genveje 10
U
USB 10, 15
frakoble 14
lagerenhedstilstand 13, 15
overføre filer 13
stik 1
O
V
opbevare data 14
opdatering af software 13
oplade 1, 15
oplevelser 6
overføre
filer 7, 8, 13, 14
spor 8
waypoints 2, 4
gemme 2
projicering 3
redigere 2, 3
slette 3
vandtæthed 13
W
P
parre, ANT+ sensorer 8, 9
positioner
gemme 2
redigere 2
positionsformat 11
produktregistrering 2, 13
profiler 9, 12
puls
måler 9
zoner 12
R
registrering af enheden 2, 13
rejseoplysninger, vise 6
rengøre berøringsskærmen 13
rengøring af enheden 13
reservedele 15
ruteplanlægning. Se ruter
Indeks
support.garmin.com
Februar 2018
190-01940-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising