Garmin | Montana® 610 | User guide | Garmin Montana® 610 Käyttöopas

Garmin Montana® 610 Käyttöopas
Montana 610/680
®
Käyttöopas
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Montana ja TracBack ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ ja tempe™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD™ ja
microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Akun tiedot .................................................................................. 1
Aloitus............................................................................. 1
Akun asentaminen ...................................................................... 1
Akun lataaminen ......................................................................... 1
AA-paristojen asentaminen ......................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 2
Päävalikko .............................................................................. 2
Kosketusnäytön käyttäminen ................................................. 2
Kosketusnäytön lukitseminen ................................................ 2
Kosketusnäytön avaaminen ................................................... 2
Laitteen rekisteröiminen .............................................................. 2
Taustavalon kirkkauden säätäminen .......................................... 2
Satelliittisignaalien etsiminen ja jäljen tallentaminen .................. 2
Reittipisteet..................................................................... 2
Reittipisteen luominen ................................................................ 2
Reittipisteen merkitseminen kartassa ......................................... 2
Reittipisteen etsiminen ................................................................ 2
Reittipisteen muokkaaminen ....................................................... 3
Reittipisteen poistaminen ............................................................ 3
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen .......................................... 3
Reittipisteen projisointi ................................................................ 3
Jäljet................................................................................ 3
Jälkilokin tallentaminen ............................................................... 3
Nykyisen jäljen värin vaihtaminen ............................................... 3
Nykyisen jäljen tallentaminen ..................................................... 3
Tallennettujen jälkien tulostusmuodon valitseminen .................. 3
Navigointi TracBack® toiminnon avulla ...................................... 3
Nykyisen jäljen tyhjentäminen .................................................... 3
Jälkitietojen tarkasteleminen ....................................................... 3
Jäljen sijainnin tallentaminen ...................................................... 3
Tallennettujen jälkien näyttäminen kartassa ............................... 3
Arkistoidut jäljet ........................................................................... 4
Jälkien arkistoiminen automaattisesti .................................... 4
Jälkien arkistoiminen manuaalisesti ....................................... 4
Jäljen poistaminen ...................................................................... 4
Navigointi........................................................................ 4
Minne?‑valikko ............................................................................ 4
Navigoiminen kohteeseen .......................................................... 4
Paikan etsiminen nimellä ............................................................ 4
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä ................................. 4
Osoitteen etsiminen .................................................................... 4
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoinnin
aloittaminen siihen ...................................................................... 4
Navigoinnin lopettaminen ........................................................... 4
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla ................................ 4
Navigoiminen kartan avulla ......................................................... 4
Ajoreitin navigoiminen ............................................................ 4
Valinnaiset kartat ................................................................... 4
BirdsEye-kuvat ....................................................................... 5
3D-karttanäkymä .................................................................... 5
Navigoiminen kompassin avulla ................................................. 5
Kompassin kalibroiminen ....................................................... 5
Suuntaosoitin ......................................................................... 5
Korkeuskäyrä .............................................................................. 5
Navigoiminen käyrän pisteeseen ........................................... 5
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen ........................................ 5
Korkeuskäyrän nollaaminen ................................................... 5
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen .......................... 5
Ajotietokone ................................................................................ 5
Matkatietokoneen nollaaminen .............................................. 6
Reitit ............................................................................................6
Sisällysluettelo
Reitin luominen ...................................................................... 6
Reitin nimen muokkaaminen .................................................. 6
Reitin muokkaaminen ............................................................ 6
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 6
Reitin poistaminen ................................................................. 6
Aktiivisen reitin tarkasteleminen ............................................. 6
Reitin muuttaminen käänteiseksi ........................................... 6
Garmin Adventures ..................................................................... 6
Seikkailun luominen ............................................................... 6
Seikkailun aloittaminen .......................................................... 6
Kamera ja valokuvat ....................................................... 6
Valokuvan ottaminen .................................................................. 6
Kameran valotustilan säätäminen .............................................. 6
Valokuvien tarkasteleminen ........................................................ 6
Diaesityksen tarkasteleminen ................................................ 7
Valokuvien lajitteleminen ....................................................... 7
Valokuvan sijainnin tarkasteleminen ...................................... 7
Navigoiminen valokuvan paikkaan ........................................ 7
Valokuvan asettaminen taustakuvaksi ................................... 7
Valokuvan poistaminen .......................................................... 7
Geokätköt........................................................................ 7
Geokätköjen lataaminen ............................................................. 7
Geokätköluettelon suodattaminen .............................................. 7
Geokätkösuodattimen luominen ja tallentaminen .................. 7
Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen ............... 7
Navigoiminen geokätkölle ........................................................... 7
Yrityksen kirjaaminen .................................................................. 7
chirp™ ........................................................................................ 7
chirp haun ottaminen käyttöön ............................................... 7
Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla ............................. 7
Sovellukset..................................................................... 7
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti .......... 7
Läheisyyshälytyksen asettaminen .............................................. 8
Alueen koon laskeminen ............................................................ 8
Laskimen käyttäminen ................................................................ 8
Kalenteritietojen tarkasteleminen ............................................... 8
Hälytyksen määrittäminen .......................................................... 8
Laskuriajastimen käynnistäminen ............................................... 8
Sekuntikellon avaaminen ............................................................ 8
Satelliittisivu ................................................................................ 8
Satelliittinäkymän muuttaminen ............................................. 8
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä .................................... 8
Sijainnin simuloiminen ........................................................... 8
ANT+ anturit.................................................................... 8
ANT+ tunnistinten pariliitos ......................................................... 8
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen .............................................................................. 8
tempe .......................................................................................... 8
tempe tietojen näyttäminen ........................................................ 9
Syketietojen näyttäminen ............................................................ 9
Laitteen mukauttaminen................................................ 9
Toimintoprofiilit ............................................................................ 9
Profiilin valitseminen .............................................................. 9
Mukautetun profiilin luominen ................................................ 9
Profiilin nimen muokkaaminen ............................................... 9
Profiilin poistaminen ............................................................... 9
Päävalikon mukauttaminen ......................................................... 9
Oikotien luominen ....................................................................... 9
Oikotien lisääminen päävalikkoon .............................................. 9
Mukautetut tietokentät ja kojelaudat ........................................... 9
Kartan tietokenttien käyttöön ottaminen ................................ 9
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 9
Kojelautojen mukauttaminen ................................................. 9
Mittayksiköiden määrittäminen ................................................... 9
i
Näytön suunnan lukitseminen .................................................. 10
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen .................................... 10
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön ......................................... 10
Äänenvoimakkuuden säätäminen ............................................ 10
Järjestelmäasetukset ................................................................ 10
GPS ja GLONASS ............................................................... 10
Sarjaliitännän asetukset ....................................................... 10
Virtapainikkeen mukauttaminen ............................................... 10
Näyttöasetukset ........................................................................ 10
Ulkoasuasetukset ..................................................................... 10
Kartta-asetukset ........................................................................ 10
Kartan lisäasetukset ............................................................. 10
Kamera-asetukset ..................................................................... 11
Jälkien asetukset ...................................................................... 11
Aika-asetukset .......................................................................... 11
Sijaintimuotoasetukset .............................................................. 11
Kulkusuunta-asetukset ............................................................. 11
Korkeusmittariasetukset ........................................................... 11
Geokätkentäasetukset .............................................................. 11
Reititysasetukset ....................................................................... 11
Kuntoiluasetukset ..................................................................... 12
Kuntoilu-käyttäjäprofiilin määrittäminen ............................... 12
Tietoja aktiivikuntoilijoista ................................................ 12
Tietoja sykealueista ............................................................. 12
Kuntoilutavoitteet ............................................................. 12
Sykealueiden määrittäminen ........................................... 12
Juoksu tai pyöräily laitteen kanssa ...................................... 12
Merenkulkuasetukset ................................................................ 12
Merenkulkuhälytysten määrittäminen .................................. 12
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ...................................... 13
Tietojen nollaaminen ................................................................. 13
Tiettyjen asetusten oletusarvojen palauttaminen ................. 13
Tiettyjen sivuasetusten oletusarvojen palauttaminen .......... 13
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen ............................. 13
Laite ei lataudu ......................................................................... 15
Laite ei siirry massamuistitilaan automaattisesti ....................... 15
Näyttö ei vastaa ........................................................................ 15
Liite................................................................................ 15
Valinnaiset lisävarusteet ........................................................... 15
Tietokentät ................................................................................ 15
Hakemisto ..................................................................... 18
Laitteen huolto.............................................................. 13
Tuki ja päivitykset ..................................................................... 13
Ohjelmiston päivittäminen ......................................................... 13
Laitteen huoltaminen ................................................................ 13
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 13
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 13
Upottaminen veteen ............................................................. 13
Tietojen hallinta ......................................................................... 13
Tiedostotyypit ....................................................................... 13
Muistikortin asettaminen ...................................................... 13
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 14
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 14
Tietojen lähettäminen kohteeseen BaseCamp .................... 14
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 14
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 14
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 14
Akun irrottaminen ...................................................................... 14
Laitteen tiedot............................................................... 14
Tekniset tiedot .......................................................................... 14
Tietoja akuista ........................................................................... 14
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 14
Lisätietojen saaminen ............................................................... 14
Vianmääritys ................................................................. 15
Mistä tiedän, että laite on USB-massamuistitilassa? ................ 15
Haluan palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot ..................... 15
Tarvitsen varaosia tai lisävarusteita .......................................... 15
Haluan ostaa ulkoisen GPS-antennin ....................................... 15
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 15
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 15
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 15
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Laitteen esittely
9 Navigoi määränpäähän (Navigoiminen kohteeseen,
sivu 4).
Akun asentaminen
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.
3 Aseta akku lokeroon liitinpinnat edellä.
4 Paina akku paikalleen.
5 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Akun lataaminen
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kameran objektiivi (vain 680 ja 680t)
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla mini-USB-portin ja suojuksen
ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai
liittämistä tietokoneeseen.
Älä yritä ladata laitteella akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin .
Jos yrität ladata akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin, laite voi
vioittua ja takuu raukeaa.
®
Virtapainike
microSD-korttipaikka (akkuluukun alla)
Virtaliitäntä valinnaisille lisätelineille
Stereokuulokeliitäntä (suojuksen alla)
Akkulokeron kannen D-rengas
Mini-USB-liitäntä (suojuksen alla)
Ulkoisen GPS-antennin MCX-portti (suojuksen alla)
Akun tiedot
Joudut ehkä irrottamaan valinnaisia kiinnityslisävarusteita,
ennen kuin voit liittää USB-kaapelin suoran liittimen laitteeseen.
HUOMAUTUS: akku ei lataudu, jos lämpötila on alle 0 °C tai yli
45 °C (32 - 113 °F).
Voit ladata akun pistorasiasta tai tietokoneen USB-liitännästä.
1 Avaa suojus À mini-USB-liitännästä Á.
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja
tai tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliakut saattavat haljeta kuumassa.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä siksi litiumakkuja, jos käytät laitetta
jäätymispisteen alittavissa lämpötiloissa.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
3 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen
Laite toimii sen mukana toimitetulla litiumioniakulla tai kolmella
AA-paristolla.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, tee nämä
määritystoimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1 Asenna akut (Akun asentaminen, sivu 1).
2 Lataa akut (Akun lataaminen, sivu 1).
3 Käynnistä laite (Laitteen käynnistäminen, sivu 2).
4 Rekisteröi laite garmin.com/express.
5 Säädä taustavalon kirkkautta (Taustavalon kirkkauden
säätäminen, sivu 2).
6 Etsi satelliitteja (Satelliittisignaalien etsiminen ja jäljen
tallentaminen, sivu 2).
7 Mukauta laitetta (Laitteen mukauttaminen, sivu 9).
8 Merkitse reittipiste (Reittipisteen luominen, sivu 2).
Johdanto
USB-liitäntään.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa akku täyteen.
AA-paristojen asentaminen
Akun (Akun asentaminen, sivu 1) sijaan voit käyttää AA-kokoisia
alkali-, NiMH- tai litiumparistoja. Tämä on kätevää, kun olet
patikoimassa etkä voi ladata akkua. Saat parhaan tuloksen
käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.
HUOMAUTUS: tavallisia alkaliparistoja ei suositella
käytettäessä kameraa.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Aseta kolme AA-paristoa paikoilleen oikein päin.
1
1 Valitse .
2 Voit säätää taustavalon tasoa liukusäätimellä.
Laite saattaa tuntua lämpimältä, kun taustavaloasetus on suuri.
Satelliittisignaalien etsiminen ja jäljen
tallentaminen
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää GPSnavigointitoimintoja, kuten jäljen tallentamista.
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Kun
muuttuu vihreäksi, laite on löytänyt
satelliittisignaaleja. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
3 Tallenna jälki kävelemällä (Jäljet, sivu 3).
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kartta, kun haluat tarkastella nykyistä jälkeä
kartalla.
• Valitse Kompassi, kun haluat näyttää kompassin ja
mukautettavat tietokentät.
• Valitse Ajotietokone, kun haluat näyttää nykyisen
nopeuden, etäisyyden ja muita hyödyllisiä tietoja.
3 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Laitteen käynnistäminen
Paina
-painiketta pitkään.
Päävalikko
À
Á
Â
Ã
Reittipisteet
Tilarivi
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Nykyinen aika ja päivämäärä
Sovelluskuvakkeet
Sovellussäiliö
Kosketusnäytön käyttäminen
Reittipisteen luominen
• Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
• Tee kukin kosketusnäyttövalinta erikseen.
• Avaa sovellusten ja määritystyökalujen sovellussäiliö
valitsemalla
.
• Voit selata sovelluksia valitsemalla sovellussäiliössä
• Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon painamalla -painiketta pitkään.
• Näytä nykyisen sivun valikkokohteet valitsemalla .
• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
1 Valitse Merkitse reittipiste.
2 Tarvittaessa voit muuttaa reittipisteen nimeä tai muita sen
tietoja valitsemalla Muokkaa.
3 Valitse Tallenna.
tai
.
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
Valitse > .
Kosketusnäytön avaaminen
Valitse
> .
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Taustavalon kirkkauden säätäminen
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoa
merkittävästi. Voit maksimoida akunkeston säätämällä
taustavalon kirkkautta.
HUOMAUTUS: taustavalo saattaa hämärtyä, kun paristojen virta
on vähissä.
2
Reittipisteen merkitseminen kartassa
1
2
3
4
Valitse Kartta.
Valitse jokin sijainti kartalla.
Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
Valitse > OK.
Reittipisteen etsiminen
1
2
3
4
Valitse Reittipisteet.
Valitse reittipiste luettelosta.
Tarvittaessa voit tarkentaa hakua valitsemalla .
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kirjoitushaku voit hakea reittipisteen
nimellä.
• Valitsemalla Valitse symboli voit hakea reittipisteen
symbolilla.
• Valitsemalla Etsi läheltä voit hakea hiljattain löydetyn
sijainnin, toisen reittipisteen, nykyisen sijaintisi tai kartan
pisteen läheltä.
• Valitsemalla Lajittele voit näyttää reittipisteluettelon
etäisyyden mukaan tai aakkosjärjestyksessä.
Reittipisteet
Reittipisteen muokkaaminen
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Tallenna koko jälki valitsemalla .
• Valitse
> Tallenna osa ja valitse osa jäljestä.
Nykyinen jälki tallennetaan käyttäen oletusarvoista tai
aiemmin määrittämääsi tulostusmuotoa (Tallennettujen
jälkien tulostusmuodon valitseminen, sivu 3).
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.
4 Anna uudet tiedot ja valitse .
Reittipisteen poistaminen
> Reittipisteet.
1 Valitse
Valitse
reittipiste.
2
3 Valitse > Poista > Kyllä.
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen
Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite
käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Keskimääräinen sijainti.
4 Siirry reittipisteen sijaintiin.
5 Valitse Aloita.
6 Noudata näytön ohjeita.
7 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Laadi reittipiste.
4 Anna suuntima ja valitse .
5 Valitse mittayksikkö.
6 Anna etäisyys ja valitse .
7 Valitse Tallenna.
Tallennettujen jälkien tulostusmuodon
valitseminen
1 Valitse Nykyinen jälki >
>
> Määritä jälkiä >
Tulostusmuoto.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen kanssa kuntoilutietoja valitsemalla
Jäljet (FIT).
• Voit tallentaa ainoastaan jäljen tiedot laajemmin
yhteensopivassa muodossa valitsemalla Jäljet (GPX).
• Voit tallentaa molemmat tulostusmuodot valitsemalla
Molemmat (GPX/FIT).
Navigointi TracBack toiminnon avulla
®
Voit navigoida takaisin jäljen alkuun. Tämä voi olla kätevää, kun
haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.
1 Valitse Nykyinen jälki > > TracBack.
Reitti on merkitty karttaan lähtöpisteellä, purppuranpunaisella
viivalla ja päätepisteellä.
2 Navigoi kartan tai kompassin avulla.
Nykyisen jäljen tyhjentäminen
Valitse
Jälkilokin tallentaminen
Laite tallentaa jälkilokia automaattisesti ollessaan käynnissä ja
vastaanottaessaan GPS-signaalia. Jälkitallennuksen voi
keskeyttää ja aloittaa manuaalisesti.
1 Tallenna jälki kävelemällä.
2 Valitse Nykyinen jälki > .
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit keskeyttää jälkitallennuksen valitsemalla .
• Voit aloittaa jälkitallennuksen valitsemalla .
Nykyisen jäljen värin vaihtaminen
1 Valitse Nykyinen jälki >
2 Valitse väri.
> Väri.
Nykyisen jäljen tallentaminen
1 Valitse Nykyinen jälki >
Jäljet
.
> Tyhjennä.
Jälkitietojen tarkasteleminen
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit näyttää jäljen korkeuskäyrän (Korkeuskäyrä,
sivu 5) valitsemalla .
• Voit näyttää jäljen tietokentät ja asetukset valitsemalla
VIHJE: voit arkistoida jäljen valitsemalla .
• Voit näyttää jäljen kartassa valitsemalla .
VIHJE: voit näyttää lisätietoja jäljestä valitsemalla
karttanäytön yläreunassa olevan tietopalkin.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.
> Nykyinen jälki >
.
Jäljen sijainnin tallentaminen
1
2
3
4
5
Valitse Jälkienhallinta.
Valitse jälki.
Valitse .
Valitse jokin sijainti jäljessä.
Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
Näyttöön tulee tietoja sijainnista.
6 Valitse > OK.
Tallennettujen jälkien näyttäminen kartassa
Voit näyttää tallennettuja jälkiä kartassa.
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse .
4 Valitse Väri ja valitse kartan jälkiviivan väri.
5 Valitse Näytä kartassa.
Näytä kartassa -asetuksen kohdalla näkyy Käytössä.
6 Valitse .
3
7 Valitse jokin toinen jälki ja toista vaiheet 3 - 6 (valinnainen).
8 Valitse ja sulje sovellussäiliö.
9 Valitse päävalikosta Kartta.
Valitut jäljet ilmestyvät karttaan.
Arkistoidut jäljet
Laitteella voi tallentaa 200 jälkeä ja 10 000 jälkien sisäistä
jälkipistettä. Jos ylität nämä rajat, muisti ei välttämättä riitä
nykyisen jäljen tallennukseen. Arkistointi vapauttaa tilaa
nykyisen jäljen tallentamista varten ja tallentaa arkistoidut jäljet
eri paikkaan asemassa. Arkistoitujen jälkien enimmäismäärää
rajoittaa ainoastaan aseman koko. Voit siirtää arkistoituja jälkiä
laitteesta tietokoneen, missä voit tallentaa ne ja tarkastella niitä
Garmin BaseCamp™ ohjelmistolla.
Voit arkistoida tallennettuja jälkiä manuaalisesti. Lisäksi voit
luoda arkistoituja jälkiä nykyisestä jälkilokista automatisoidusti
aina tiettyinä ajankohtina tai kun jälkiloki on täynnä.
Jälkien arkistoiminen automaattisesti
Voit säästää muistitilaa arkistoida jälkiä automatisoidusti aina
tiettynä ajankohtana.
1 Valitse Määritys > Jäljet > Lisämääritys > Automaattinen
arkistointi.
2 Valitse Kun täynnä, Päivittäin tai Viikoittain.
Jälkien arkistoiminen manuaalisesti
Voit arkistoida tallennettuja jälkiä manuaalisesti.
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse tallennettu jälki.
3 Valitse > .
Jälki siirtyy tallennettujen jälkien luettelosta arkistoitujen
jälkien luetteloon.
Jäljen poistaminen
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse > Poista.
3 Valitse sijainti.
Osoitteen etsiminen
Voit hakea osoitteita valinnaisten City Navigator karttojen
avulla.
1 Valitse Minne? > Osoitteet.
2 Valitse maa tai osavaltio tarvittaessa.
3 Kirjoita kaupunki tai postinumero.
HUOMAUTUS: kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.
4 Valitse kaupunki.
5 Anna talon numero.
6 Anna kadun nimi.
®
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoinnin aloittaminen siihen
Voit tallentaa mies yli laidan (MOB) -sijainnin ja aloittaa
navigoinnin siihen automaattisesti.
1 Valitse Mies yli laidan > Aloita.
Esiin tulee kartta, jossa näkyy reitti MOB-sijaintiin. Reitti
näkyy oletusarvoisesti purppuranpunaisena viivana.
2 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 5).
Navigoinnin lopettaminen
Valitse kartassa tai kompassissa
> Lopeta navigointi.
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
1 Valitse Tähtää ja mene.
2 Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3 Valitse Lukitse suunta > Aseta suunta.
4 Navigoi kompassin avulla.
Navigoiminen kartan avulla
Navigointi
Minne?‑valikko
Minne?-valikon avulla voit etsiä määränpään, johon haluat
navigoida. Kaikki Minne?-luokat eivät ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa kartoissa.
Navigoiminen kohteeseen
1
2
3
4
Valitse Minne?.
Valitse luokka.
Valitse määränpää.
Valitse Siirry.
Reitti näkyy kartassa magentalla värillä.
5 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 5).
Paikan etsiminen nimellä
1 Valitse Minne? > Reittipisteet >
2 Kirjoita nimi tai osa nimestä.
3 Valitse .
> Kirjoitushaku.
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä
1 Valitse Minne? >
2 Valitse vaihtoehto.
4
> Etsi läheltä.
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 4).
2 Valitse Kartta.
Sininen kolmio osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi sininen
kolmio liikkuu vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
3 Voit tehdä seuraavat toimet:
• Vedä karttaa, jos haluat katsoa muita kartan alueita.
• Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla ja .
• Valitse sijainti kartassa (merkitty nastalla) ja valitse sitten
näytön yläreunassa oleva tietopalkki, jos haluat tarkastella
tietoja valitusta sijainnista.
Ajoreitin navigoiminen
Osta ja lataa City Navigator karttoja, jotta voit navigoida
katureittejä.
1 Valitse Profiilimuutos > Autoilu.
2 Valitse määränpää.
3 Navigoi kartan avulla.
Käännökset näkyvät kartan yläreunan tietopalkissa.
Äänimerkit osoittavat reitin käännöksiä.
Valinnaiset kartat
Laitteessa voi käyttää lisäkarttoja, kuten BirdsEye satelliittikuvia,
BlueChart g2 ‑karttoja ja yksityiskohtaisia City Navigator
karttoja. Yksityiskohtaiset kartat saattavat sisältää tavallista
enemmän kohdepisteitä, kuten ravintoloita tai venepalveluja.
®
Navigointi
Saat lisätietoja osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin
myyjältä.
BirdsEye-kuvat
Voit ladata ja tarkastella yksityiskohtaisia satelliittikuvia laitteella
Garmin BaseCamp ohjelmiston ja BirdsEye-kuvatilauksen
avulla. Lisätietoja on osoitteissa garmin.com/birdseye ja
garmin.com/basecamp.
Laitteeseen saattaa sisältyä yhden vuoden BirdsEye-kuvatilaus.
Tilaus ei ole saatavilla kaikilla alueilla eikä kaikkiin laitemalleihin.
välttää reitin lähellä olevia vaaroja, kuten matalikkoja tai
vedenalaisia kareja.
Ota suuntaosoitin käyttöön valitsemalla kompassissa Määritys >
Kulkusuunta > Viiva määränpäähän/osoitin > Suunta (CDI).
3D-karttanäkymä
Tätä toimintoa varten on ostettava ensin karttoja, jotka sisältävät
3D-tietoja.
Valitse 3D-näkymä.
Suuntaosoitin À näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa määränpäähän. Kurssilta poikkeamisosoitin (CDI) Á
näyttää, miten paljon olet ajautunut reitiltä (oikealle tai
vasemmalle). Mittakaava  viittaa kurssilta
poikkeamisosoittimen pisteiden à väliseen etäisyyteen.
Korkeuskäyrä
Korkeuskäyrä näyttää oletusarvoisesti korkeuden suhteessa
kuljettuun matkaan. Lisätietoja korkeusasetusten
mukauttamisesta on kohdassa Korkeusmittariasetukset,
sivu 11. Voit tarkastella minkä tahansa käyrän pisteen tietoja
koskettamalla pistettä.
Valitsemalla tämän voit lisätä katselukulman korkeutta.
Valitsemalla tämän voit vähentää katselukulman korkeutta.
Valitsemalla tämän voit panoroida 3D-karttaa eteenpäin.
Valitsemalla tämän voit panoroida 3D-karttaa taaksepäin.
Valitsemalla tämän voit kääntää näkymää vasemmalle.
Valitsemalla tämän voit kääntää näkymää oikealle.
Navigoiminen kompassin avulla
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 4).
Valitse
Kompassi.
2
3 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
1 Valitse Kompassi > > Kalibroi kompassi > Aloita.
2 Noudata näytön ohjeita.
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit vesillä tai
paikassa, jossa reitillä ei ole suuria esteitä. Sen avulla voit
Navigointi
Navigoiminen käyrän pisteeseen
1 Valitse Korkeuskäyrä.
2 Valitse yksittäinen käyrän piste.
Näet tietoja pisteestä.
3 Valitse > Katso karttaa.
4 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
5 Valitse Siirry.
Kartta avautuu, ja reitti näkyy siinä purppuranpunaisena
viivana.
6 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 5) avulla.
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen
Voit määrittää korkeuskäyrän näyttämään paineen ja korkeuden
ajan tai etäisyyden perusteella.
1 Valitse Korkeuskäyrä > Vaihda käyrätyyppi.
2 Valitse vaihtoehto.
Korkeuskäyrän nollaaminen
Valitse Korkeuskäyrä >
jälki > Tyhjennä.
> Nollaa > Tyhjennä nykyinen
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean korkeuden tai
ilmanpaineen.
1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
2 Valitse Korkeuskäyrä > > Kalibroi korkeusmittari.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Ajotietokone
Matkatietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden,
enimmäisnopeuden, matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja. Voit mukauttaa ajotietokoneen asettelua,
päävalikkoa ja tietokenttiä.
Valitse päävalikosta Ajotietokone.
5
Matkatietokoneen nollaaminen
Nollaa matkatiedot aina ennen matkan aloittamista, jotta saat
tarkat tiedot.
Valitse Ajotietokone >
> Nollaa > Nollaa matkatiedot >
Nollaa.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
1 Valitse Reittisuunnittelu > Luo reitti > Valitse 1. piste.
2 Valitse luokka.
3 Valitse reitin ensimmäinen piste.
4 Valitse Käytä > Valitse seuraava piste.
5 Lisää kaikki reitin pisteet toistamalla vaiheita 2–4.
6 Tallenna reitti valitsemalla .
Reitin nimen muokkaaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Vaihda nimi.
4 Kirjoita uusi nimi.
Reitin muokkaaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse piste.
5 Valitse vaihtoehto:
• Näytä piste kartassa valitsemalla Tarkista.
• Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse Siirrä
ylös tai Siirrä alas.
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.
6 Tallenna reitti valitsemalla .
Reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso karttaa.
Reitin poistaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti.
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
1 Kun navigoit reittiä, valitse Aktiivinen reitti.
2 Voit näyttää lisätietoja valitsemalla jonkin pisteen reitiltä.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Käännä reitti.
Garmin Adventures
Luomalla seikkailuja voit jakaa matkojasi perheenjäsenille,
kavereille ja Garmin yhteisölle. Voit ryhmitellä toisiinsa liittyviä
kohteita seikkailuksi. Voit luoda seikkailun esimerkiksi
6
viimeisimmästä patikointiretkestäsi. Seikkailu voi sisältää
matkan jälkilokin, valokuvia matkalta sekä etsimäsi geokätköt.
Voit luoda ja hallita seikkailuja BaseCamp ohjelmistolla.
Lisätietoja on osoitteessa adventures.garmin.com.
HUOMAUTUS: BaseCamp ei ole käytössä kaikissa malleissa.
Seikkailun luominen
Lataa BaseCamp tietokoneeseen ja siirrä jälki laitteesta
tietokoneeseen, jotta voit luoda seikkailun ja lähettää sen
laitteeseen (Tietojen lähettäminen kohteeseen BaseCamp,
sivu 14).
1 Avaa BaseCamp.
2 Valitse Tiedosto > Uusi > Garmin-seikkailu.
3 Valitse jälki ja valitse Seuraava.
4 Lisää tarvittaessa kohteita kohteesta BaseCamp.
5 Kirjoita seikkailun nimi ja kuvaus vastaaviin kenttiin.
6 Jos haluat vaihtaa seikkailun kansikuvan, valitse Muuta ja
valitse jokin toinen valokuva.
7 Valitse Valmis.
Seikkailun aloittaminen
Lähetä seikkailu BaseCamp sivustosta laitteeseen, jotta voit
aloittaa seikkailun (Tietojen lähettäminen kohteeseen
BaseCamp, sivu 14).
1 Valitse Seikkailut.
2 Valitse seikkailu.
3 Valitse Aloita.
Kamera ja valokuvat
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on ainoastaan kamerallisissa
malleissa.
Kun otat valokuvan, paikan maantieteellinen sijainti tallennetaan
valokuvan tietoihin. Voit navigoida sijaintiin.
Valokuvan ottaminen
1 Valitse Kamera.
2 Voit muuttaa kuvan suuntaa kääntämällä laitteen vaaka- tai
pystysuoraan asentoon.
3 Tarvittaessa voit lähentää ja loitontaa valitsemalla tai .
4 Tarkenna kohteeseen pitämällä -painiketta painettuna. Pidä
laite paikallaan.
Näytössä näkyy valkoinen kehys. Laite tarkentaa kehyksen
sisällä olevaan kohteeseen. Kun valokuva on tarkennettu,
kehys muuttuu vihreäksi.
5 Ota valokuva vapauttamalla -painike.
Kameran valotustilan säätäminen
Voit vaihtaa kameran tilaa, jotta saat selkeitä kuvia eri
valaistusolosuhteissa.
1 Valitse Kamera > .
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit ottaa valokuvia hämärässä valitsemalla Hämärätila.
• Voit ottaa valokuvia valoisissa ympäristöissä valitsemalla
Vakiotila.
Valokuvien tarkasteleminen
Voit tarkastella kameralla ottamiasi valokuvia ja laitteeseen
siirtämiäsi valokuvia.
1 Valitse Kuvan katselu.
2 Valitse valokuva.
3 Tarvittaessa voit lähentää ja loitontaa valitsemalla tai .
Kamera ja valokuvat
Diaesityksen tarkasteleminen
1 Valitse Kuvan katselu.
2 Valitse valokuva.
3 Valitse > Katso diaesitys.
Valokuvien lajitteleminen
1 Valitse Kuvan katselu > > Lajittele kuvat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Viimeksi.
• Valitse Paikan lähellä ja valitse paikka.
• Valitse Tiettynä päivänä ja anna päiväys.
Valokuvan sijainnin tarkasteleminen
1 Valitse Kuvan katselu.
2 Valitse valokuva.
3 Valitse > Katso karttaa.
Navigoiminen valokuvan paikkaan
1 Valitse Kuvan katselu.
2 Valitse valokuva.
3 Valitse > Näytä tiedot > Siirry.
Valokuvan asettaminen taustakuvaksi
Voit valita valokuvan aloitusnäytön taustakuvaksi.
1 Valitse Kuvan katselu.
2 Valitse valokuva.
3 Valitse > Aseta taustakuvaksi.
Valokuvan poistaminen
1 Valitse Kuvan katselu.
2 Valitse valokuva.
3 Valitse > Poista kuva > Poista.
Geokätköt
Geokätkö on kuin kätketty aarre. Geokätkennässä etsitään
piilotettuja aarteita hyödyntämällä geokätkön piilottajan verkkoon
lähettämiä GPS-koordinaatteja.
Geokätköjen lataaminen
1
2
3
4
5
Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Siirry osoitteeseen www.geocaching.com/play.
Luo tili tarvittaessa.
Kirjaudu.
Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.
Geokätköluettelon suodattaminen
Voit suodattaa geokätköluettelon tiettyjen tekijöiden, kuten
vaikeustason, mukaan.
1 Valitse Geokätkentä > Pikasuodin.
2 Valitse suodatettavat kohteet.
3 Mukauta asetuksia ja valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Käytä suodatinta geokätköluettelossa valitsemalla Haku.
• Voit tallentaa suodattimen valitsemalla .
Geokätkösuodattimen luominen ja tallentaminen
Voit luoda ja tallentaa mukautettuja suodattimia geokätköjä
varten tiettyjen ehtojen perusteella. Kun olet luonut suodattimen,
voit käyttää sitä geokätköluettelossa.
1 Valitse Määritys > Geokätkentä > Suodinasetukset > Luo
suodin.
Geokätköt
2 Valitse suodatettavat kohteet.
3 Valitse vaihtoehto:
• Käytä suodatinta geokätköluettelossa valitsemalla Haku.
• Voit tallentaa suodattimen valitsemalla . Suodatin
nimetään automaattisesti tallennuksen jälkeen. Voit avata
mukautetun suodattimen geokätköluettelosta.
Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen
1 Valitse Määritys > Geokätkentä > Suodinasetukset.
2 Valitse suodatin.
3 Valitse muokattava kohde.
Navigoiminen geokätkölle
1
2
3
4
Valitse Geokätkentä > Etsi geokätkö.
Valitse geokätkö.
Valitse Siirry.
Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 5) avulla.
Yrityksen kirjaaminen
Aloita navigointi geokätkölle, jotta voit kirjata geokötkön
etsintäyrityksen (Navigoiminen geokätkölle, sivu 7).
Voit kirjata tuloksesi, kun olet yrittänyt löytää geokätkön.
1 Valitse Geokätkentä > Kirjaa yritys.
2 Valitse Löytyi, Ei löytynyt tai On korjattava.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit aloittaa navigoinnin seuraavaksi lähimmälle
geokätkölle valitsemalla Etsi seuraavaksi lähin.
• Voit lopettaa kirjaamisen valitsemalla Valmis.
• Voit lisätä kommentin kätkön etsimisestä tai itse kätköstä
valitsemalla Muokkaa kommenttia, kirjoittamalla
kommentin ja valitsemalla .
chirp™
chirp on pieni Garmin lisävaruste, jonka voit ohjelmoida ja jättää
geokätkölle. Laitteen avulla voi etsiä geokätkölle jätettyä chirp
laitetta. Lisätietoja chirp laitteesta on chirp käyttöoppaassa
osoitteessa www.garmin.com.
chirp haun ottaminen käyttöön
1 Valitse Määritys > Geokätkentä.
2 Valitse chirp etsii > Käytössä.
Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla
1 Valitse Geokätkentä > Etsi geokätkö.
2 Valitse geokätkö.
3 Valitse Siirry.
4 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 5) avulla.
Kun olet noin 10 metrin (32,9 jalan) päässä geokätköstä, joka
sisältää chirp laitteen, chirp laitteen tiedot tulevat näyttöön.
5 Valitse tarvittaessa Geokätkentä > Näytä chirp-tiedot.
6 Valitsemalla Siirry voit navigoida mahdollisuuksien mukaan
geokätkön seuraavaan vaiheeseen.
Sovellukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
langattomasti
Tietojen jakaminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva laite on enintään 3 metrin (10 jalan) päässä.
7
Laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, kun se on pariliitetty
toiseen yhteensopivaan laitteeseen tai älypuhelimeen
langattomalla ANT+ tekniikalla. Voit jakaa reittipisteitä,
geokätköjä, reittejä ja jälkiä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa.
1 Valitse Langaton jako.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähetä ja valitse tietotyyppi.
• Valitsemalla Vastaanota voit vastaanottaa tietoja toisesta
laitteesta. Toisen yhteensopivan laitteen on yritettävä
lähettää tietoja.
3 Seuraa näytön ohjeita.
®
Läheisyyshälytyksen asettaminen
Läheisyyshälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
tietystä sijainnista.
1 Valitse Lähestymishälytykset > Luo hälytys.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
5 Anna säde ja valitse .
Kun saavut alueelle, jolla on läheisyyshälytys, laitteesta kuuluu
merkkiääni.
3 Valitse Käynnistä ajastin.
Sekuntikellon avaaminen
Valitse Sekuntikello.
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Satelliittinäkymän muuttaminen
1 Valitse Satelliitti > .
2 Valitsemalla tarvittaessa Jälki ylös voit kääntää
satelliittinäkymän siten, että nykyinen jälki osoittaa näytön
yläreunaa kohti.
3 Valitsemalla tarvittaessa Monivärinen voit määrittää tietyn
värin satelliitille ja sen signaalin voimakkuuspalkille.
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä
Valitse Satelliitti >
Sijainnin simuloiminen
1 Valitse Satelliitti > > Käytä, GPS pois.
2 Valitse > Aseta sijainti kartassa.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
Alueen koon laskeminen
1 Valitse Pinta-alamittaus > Aloita.
2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
3 Valitse Laske, kun olet valmis.
Laskimen käyttäminen
Laitteessa on peruslaskin ja funktiolaskin.
Valitse Laskin.
Kalenteritietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella laitteen toimintoja, esim. reittipisteen
tallennusaikaa sekä auringon ja kuun, metsästyksen ja
kalastuksen kalenteritietoja.
1 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella laitteen toimintoja tiettyinä päivinä
valitsemalla Kalenteri.
• Voit tarkastella auringon ja kuun nousu- ja laskutietoja
valitsemalla Aurinko ja kuu.
• Voit tarkastella parhaiden metsästys- ja kalastusaikojen
ennusteita valitsemalla Metsästys ja kalastus.
2 Tarvittaessa voit tarkastella jonkin toisen kuukauden tietoja
valitsemalla
tai
.
3 Valitse päivä.
> Käytä, GPS pois.
ANT+ anturit
ANT+ tunnistinten pariliitos
Aseta sykevyö tai tunnistin paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Laite on yhteensopiva sykemittarin, GSC™10 -nopeus- ja
poljinnopeustunnistimen sekä langattoman tempe™ lämpötilaanturin kanssa. Voit mukauttaa tietokentän näyttämään
tunnistimen tiedot.
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän tunnistimesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
tunnistimista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse Määritys > ANT-anturi.
3 Valitse tunnistin.
4 Valitse Etsi uusi.
Kun tunnistin on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila muuttuu
Etsii-tilasta Yhdistetty-tilaan.
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
Jos et käytä laitetta tällä hetkellä, voit määrittää sen
käynnistymään tiettyyn aikaan.
1 Valitse Herätyskello.
2 Aseta aika - ja -painikkeella.
3 Valitse Hälytys käyttöön.
4 Valitse vaihtoehto.
Hälytys käynnistyy valittuna aikana. Jos laite ei ole käynnissä
hälytysaikana, se käynnistyy ja käynnistää hälytyksen.
• Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (32,9 jalan) päähän
muista ANT+ lisävarusteista.
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.
Laskuriajastimen käynnistäminen
tempe
Hälytyksen määrittäminen
1 Valitse Herätyskello > > Ajastin.
2 Aseta aika - ja -painikkeella.
8
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ANT+ anturit
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
tempe tietojen näyttäminen
Kun näytät tempe tietoja ensimmäisen kerran, mukauta laitetta
ja tietokenttiä näillä toimilla.
1 Pariliitä tempe anturi (ANT+ tunnistinten pariliitos, sivu 8).
2 Mukauta tietokenttiä näyttämään lämpötilatietoja
(Tietokenttien mukauttaminen, sivu 9).
Voit valita nykyisen lämpötilan Nykyinen tila -luokasta. Voit
valita 24 tunnin ajanjakson enimmäis- ja
vähimmäislämpötilan Muu-luokasta.
Syketietojen näyttäminen
Kun näytät syketietoja ensimmäisen kerran, mukauta laitetta ja
tietokenttiä näillä toimilla.
1 Pariliitä sykemittari (ANT+ tunnistinten pariliitos, sivu 8).
2 Mukauta tietokenttä näyttämään syke (Tietokenttien
mukauttaminen, sivu 9).
Voit valita syketietokentän Nykyinen tila -luokasta.
Laitteen mukauttaminen
Oikotien luominen
1
2
3
4
5
Valitse Määritys > Oikotiet > Luo oikotie.
Valitse Nimi ja lisää nimi.
Valitse Kuvake ja valitse kuvake.
Valitse Profiili ja yhdistä oikotie tiettyyn profiiliin.
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Määritys voit lisätä oikotien tiettyyn laitteen
asetukseen.
• Valitsemalla Minne? voit lisätä oikotien, joka aloittaa
navigoinnin tiettyyn reittipisteeseen.
• Valitsemalla Sovellus voit lisätä oikotien tiettyyn
sovellukseen.
6 Valitse kohde.
Oikotien lisääminen päävalikkoon
Voit lisätä oikoteitä päävalikkoon, sovellussäiliöön tai
suosikkeihin. Jos oikotie ei näy luettelossa, voit luoda sen
(Taustavalon kirkkauden säätäminen, sivu 2).
1 Valitse Määritys > Oikotiet.
2 Valitse oikotie.
3 Valitse Lisää valikkoon.
4 Valitse Päävalikko, Säiliö tai Suosikit.
Toimintoprofiilit
Mukautetut tietokentät ja kojelaudat
Toimintoprofiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen
toiminnot käyttötavan mukaan. Asetukset ja tietonäytöt
esimerkiksi eroavat toisistaan, kun käytät laitetta juoksemiseen
tai kun käytät sitä pyörällä ajamiseen.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
hälytyksiä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Tietokentissä on tietoja sijainnistasi tai muita erityistietoja.
Kojelaudat ovat mukautettuja tietoryhmiä, jotka voivat olla
käteviä tietyissä toimissa, kuten geokätkennässä.
Voit mukauttaa tietokenttiä ja kojelautoja kartta-, kompassi-,
ajotietokone-, korkeuskäyrä- ja tilasivulla.
Profiilin valitseminen
Kun vaihdat toiminnosta toiseen, voit muuttaa laitteen asetuksia
vaihtamalla profiilia.
1 Valitse Profiilimuutos.
2 Valitse profiili.
Mukautetun profiilin luominen
Voit mukauttaa asetuksia ja tietokenttiä tiettyä toimintoa tai
matkaa varten.
1 Valitse Määritys > Profiilit > Luo uusi profiili > OK.
2 Mukauta asetukset ja tietokentät.
Profiilin nimen muokkaaminen
1 Valitse Määritys > Profiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Muokkaa nimeä.
4 Kirjoita uusi nimi.
Profiilin poistaminen
HUOMAUTUS: jos haluat poistaa aktiivisen profiilin, aktivoi
ensin jokin toinen profiili. Profiilia ei voi poistaa, kun se on
aktiivinen.
1 Valitse Määritys > Profiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Poista.
Päävalikon mukauttaminen
• Valitse ja vedä haluamasi päävalikon tai sovellussäiliön
kuvake uuteen paikkaan.
• Avaa sovellussäiliö ja vedä kuvake päävalikkoon.
• Valitse Määritys > Päävalikko ja seuraa näytön ohjeita.
Laitteen mukauttaminen
Kartan tietokenttien käyttöön ottaminen
Voit ottaa käyttöön useita pieniä tietokenttiä tai yhden suuren.
1 Valitse Kartta > > Määritä kartta > Kojelauta.
2 Valitse Pienet tietokentät tai Suuri tietokenttä.
Tyhjät tietokentät ilmestyvät karttaan.
Tietokenttien mukauttaminen
Ota kartan tietokentät käyttöön, jotta voit muuttaa niitä (Kartan
tietokenttien käyttöön ottaminen, sivu 9).
Voit mukauttaa tietokenttiä ja kojelautoja kartta-, kompassi-,
ajotietokone-, korkeuskäyrä- ja tilasivulla.
1 Valitse tietokenttä sivulla, jolla näkyy tietokenttiä.
2 Valitse tietokentän luokka ja tietokenttä.
Valitse esimerkiksi Matkatiedot > Nopeus - Liike
keskimäärin.
Kojelautojen mukauttaminen
1 Avaa sivu, jolla olevaa kojelautaa voi mukauttaa.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse kartassa
> Määritä kartta > Kojelauta.
• Valitse kompassi-, ajotietokone- tai tilasivulla
> Muuta
kojelautaa.
3 Valitse kojelauta.
Mittayksiköiden määrittäminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan, paineen ja pystynopeuden mittayksiköitä.
1 Valitse Määritys > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
9
Näytön suunnan lukitseminen
Oletusasetus on, että näytön suunta vaihtuu automaattisesti
laitteen suunnan mukaan. Voit lukita näytön suunnan pysty- tai
vaakatilaan.
1 Valitse Määritys > Näyttö > Suunnan lukitus.
2 Valitse vaihtoehto.
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen
Voit maksimoida akunkeston vähentämällä taustavalon
aikakatkaisun arvoa.
1 Valitse Määritys > Näyttö > Taustavalon aikakatkaisu.
2 Valitse vaihtoehto.
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Akun käyttöikää voi pidentää akunsäästötilan avulla.
Valitse Määritys > Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
Akunsäästötilassa näyttö sammuu, kun taustavalo
aikakatkaistaan. Voit käynnistää näytön valitsemalla kuvakkeen ja voit tarkastella tilasivua kaksoisnapauttamalla
kuvaketta.
-
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Liitä kuulokkeet tai käytä autotelinettä, jotta voit säätää
äänenvoimakkuutta.
1 Valitse .
2 Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
Järjestelmäasetukset
Valitse Määritys > Järjestelmä.
Satelliitti: valitsee satelliittijärjestelmäksi GPS, GPS +
GLONASS (GPS ja GLONASS, sivu 10) tai Esittelytila (GPS
ei käytössä).
WAAS/EGNOS: valitsee järjestelmäksi WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service). Lisätietoja WAASominaisuudesta on osoitteessa garmin.com/aboutGPS/waas
.html.
Tekstin kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteeseen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
Äänen kieli: voit vaihtaa puheen kielen.
Liitäntä: määrittää sarjaliitännän muodon.
Virtapainikkeen määritys: voit lisätä virtapainikkeeseen
pikavalintoja (Virtapainikkeen mukauttaminen, sivu 10).
GPS ja GLONASS
Oletusarvoinen satelliittijärjestelmäasetus on GPS + GLONASS,
joka parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
paikantaa tavallista nopeammin. Sekä GPS- että GLONASSjärjestelmän käyttö voi kuluttaa akun virtaa nopeammin kuin
pelkän GPS-järjestelmän käyttö.
Sarjaliitännän asetukset
Valitse Määritys > Järjestelmä > Liitäntä.
Garmin Spanner: voit käyttää laitteen USB-porttia useimpien
NMEA 0183 -yhteensopivien karttaohjelmistojen kanssa
luomalla virtuaalisen sarjaportin.
Garmin Serial: määrittää laitteen käyttämään omaa Garmin
muotoa, jossa reittipiste-, reitti- ja jälkitietoja voi siirtää
tietokoneeseen.
NMEA-tulo/-lähtö: määrittää laitteen käyttämään
vakiomuotoista NMEA 0183 ‑lähtöä ja -tuloa.
Teksti: sijainti- ja nopeustiedot yksinkertaisena ASCII-tekstinä.
10
RTCM: määrittää laitteen hyväksymään DGPS (Differential
Global Positioning System) ‑-tiedot laitteesta, joka lähettää
RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services)
‑tietoja SC-104-muodossa.
Virtapainikkeen mukauttaminen
Virtapainikkeen voi määrittää valikon, asetuksen, sovelluksen tai
tilasivun pikavalinnaksi. Pikavalinnan voi määrittää laukeamaan
yhdestä tai kahdesta virtapainikkeen napautuksesta.
1 Valitse Määritys > Järjestelmä > Virtapainikkeen määritys.
2 Valitse Yksi napautus tai Kaksoisnapautus.
3 Valitse kohde, joka näkyy, kun virtapainiketta napautetaan:
• Jos haluat näyttää tilasivun, valitse Tilasivu.
• Jos haluat näyttää tietyn sovelluksen, pikavalinnan tai
asetuksen, valitse Valikkokohta, etsi kohde selaamalla ja
valitse kohde.
• Voit poistaa pikavalinnan käytöstä valitsemalla Ei mitään.
Näyttöasetukset
Valitse Määritys > Näyttö.
Taustavalon aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua
taustavalo sammuu.
Suunnan lukitus: lukitsee näytön suunnan pysty- tai
vaakatilassa ja mahdollistaa näytön automaattisen suunnan
vaihtamisen laitteen suunnan mukaan.
Kuvan sieppaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa
sammuttamalla näytön, kun taustavalo aikakatkeaa
(Akunsäästötilan ottaminen käyttöön, sivu 10).
Näytön kalibrointi: kalibroi näytön, jos se ei reagoi
kosketukseen oikein.
Ulkoasuasetukset
Valitse Määritys > Ulkoasu.
Tila: määrittää vaalean tai tumman taustan tai vaihtaa taustaa
automaattisesti nykyisen sijainnin auringonnousu- ja laskuajan mukaan.
Tausta: määrittää taustakuvan.
Päivätilan korostusväri: määrittää valintojen värin päivätilassa.
Yötilan korostusväri: määrittää valintojen värin yötilassa.
Vaakaohjaimet: sijoittaa ohjaimet näytön vasempaan tai
oikeaan reunaan vaakatilassa.
Kartta-asetukset
Valitse Määritys > Kartta.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Suunta: määritä kartan näyttötapa sivulla. Pohjoinen ylös
näyttää pohjoisen aina sivun yläreunassa. Jälki ylös näyttää
nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunaa kohti. Ajoneuvotila
näyttää autoperspektiivin ja ajosuunnan näytön yläreunassa.
Kojelauta: valitse kartassa näytettävä kojelauta. Kussakin
kojelaudassa näkyy eri tietoja reitistä tai sijainnista.
Opasteteksti: voit valita, milloin opasteteksti näkyy kartassa.
Kartan nopeus: säädä kartan piirtonopeutta. akun virta kuluu
sitä nopeammin, mitä nopeammin kartta piirretään.
Kartan lisäasetukset
Valitse Määritys > Kartta > Lisämääritys.
Automaattinen zoom: ottaa automaattisen zoomauksen
käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
Laitteen mukauttaminen
Yksityiskohdat: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä
enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta
piirtyy uudelleen.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Ajoneuvo: määrittää sijaintikuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa. Oletuskuvake on pieni sininen kolmio.
Zoomaustasot: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet
näkyvät. Karttakohteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on
valittua tasoa korkeampi.
Tekstin koko: määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Kamera-asetukset
Valitse Määritys > Kamera.
Kuvan tarkkuus: määrittää valokuvien tarkkuuden.
Tallenna kuvat:: määrittää valokuvien tallennuspaikan.
Kameran ohjeet: näyttää lyhyet valokuvien kuvausohjeet.
Jälkien asetukset
Valitse Määritys > Jäljet.
Tallennustapa: määrittää jälkien tallennustavan. Automaattinen
tallentaa jälkiä vaihtelevassa tahdissa jälkien esittämiseksi
parhaalla mahdollisella tavalla.
Väli: määrittää jälkilokin tallennustahdin. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
Auto Pause: keskeyttää jäljityksen automaattisesti, kun
pysähdyt.
Automaattinen aloitus: alkaa tallentaa jälkeä automaattisesti,
kun laite on löytänyt satelliitteja.
Tulostusmuoto: voit valita jälkilokin tallennusmuodon. GPXmuoto on perinteinen jälki, jonka voi näyttää laitteen kartassa
ja jota käytetään navigointiin. Jälkiä voi tarkastella
jälkienhallinnalla. FIT-muoto on kuntoilutoiminto, joka
tallentaa lisätietoja (kuten kierrokset). Toimintoja voi tarkistaa
laitteessa, mutta ne on tarkoitettu kohteelle Garmin
Connect™. Valitsemalla Molemmat voit tallentaa tiedot
molemmissa muodoissa samanaikaisesti. Tämä tapa
tarvitsee tavallista enemmän tallennustilaa.
Lisämääritys: Voit määrittää automaattisen arkistoinnin,
matkatietojen tallentamisen ja matkatietojen nollaamisen.
Aika-asetukset
Valitse Määritys > Aika.
Aikamuoto: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Sijaintimuotoasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse Määritys > Sijaintimuoto.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema
näkyy.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Kulkusuunta-asetukset
Voit mukauttaa kompassiasetuksia.
Laitteen mukauttaminen
Valitse Määritys > Kulkusuunta.
Näyttö: valitse kompassissa näkyvän liikesuunnan tyyppi.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen
Viiva määränpäähän/osoitin: voit käyttää suuntiman osoitinta,
joka osoittaa määränpään suuntaan, tai suuntaosoitinta, joka
näyttää sijaintisi suhteessa navigointiviivaan, joka johtaa
määränpäähän.
Kompassi: siirtyy automaattisesti sähköisestä kompassista
GPS-kompassiin, kun kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan.
Kalibroi kompassi: voit kalibroida kompassin, jos se ei toimi
johdonmukaisesti esimerkiksi pitkien matkojen tai suurten
lämpötilamuutosten jälkeen. Katso kohtaa Kompassin
kalibroiminen, sivu 5.
Korkeusmittariasetukset
Valitse Määritys > Korkeusmittari.
Automaattinen kalibrointi: kalibroi korkeusmittarin
automaattisesti aina, kun laite käynnistetään. Laite jatkaa
korkeusmittarin automaattista kalibrointia niin kauan kuin laite
vastaanottaa GPS-signaaleja.
Ilmanpainemittaritila: Muuttuva korkeus määrittää
ilmanpainemittarin mittaamaan korkeusmuutoksia
liikkuessasi. Kiinteä korkeus olettaa, että laite on paikallaan
kiinteässä korkeudessa, joten ilmanpaineen pitäisi muuttua
ainoastaan sään vuoksi.
Painetrendit: määrittää, miten laite tallentaa painetietoja.
Tallenna aina ‑asetuksesta on hyötyä, kun tarkkailet
painerintamia.
Käyrätyyppi: tallentaa korkeuden muutokset tietyltä ajalta tai
matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai ympäristön
painetietoja tietyltä ajalta.
Kalibroi korkeusmittari: voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin, jos tiedät oikean korkeuden tai
ilmanpaineen. Katso kohtaa Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen, sivu 5.
Geokätkentäasetukset
Valitse Määritys > Geokätkentä.
Geokätköluettelo: voit näyttää geokätköluettelon nimen tai
koodin mukaan.
Geokätkön tyyli: määrittää geokätkötietojen näyttötyylin.
chirp etsii: laite voi hakea geokätköjä, joissa on chirp
lisävaruste (chirp haun ottaminen käyttöön, sivu 7).
Ohjelmoi chirp: ohjelmoi chirp lisävarusteen. Katso chirp
käyttöopasta osoitteessa www.garmin.com.
Suodinasetukset: voit luoda ja tallentaa mukautettuja
suodattimia geokätköjä varten tiettyjen ehtojen perusteella
(Geokätkösuodattimen luominen ja tallentaminen, sivu 7).
Löydetyt geokätköt: Voit kirjoittaa löydettyjen geokätköjen
määrän. Tämä numero kasvaa automaattisesti, kun kirjaat
löytöjä (Yrityksen kirjaaminen, sivu 7).
Reititysasetukset
Laite optimoi laskemansa reitit valitsemasi toiminnon tyypin
mukaan. Käytettävissä olevat reititysasetukset vaihtelevat
valitun toiminnon mukaan.
Valitse Määritys > Reititys.
Navigointiääni: määrittää navigointiohjeiden äänen ja kielen.
Suoritus: määrittää toiminnon reititystä varten. Laite optimoi
laskemansa reitit valitsemasi toiminnon tyypin mukaan.
Reitin siirtymät: määrittää, miten laite luo reitin pisteestä
toiseen. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan joidenkin
toimintojen yhteydessä. Etäisyys reitittää reitin seuraavaan
11
pisteeseen, kun olet tietyn etäisyyden päässä nykyisestä
pisteestä.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan sinisen
kolmion lähimpään tiehen.
Kuntoiluasetukset
Valitse Määritys > Kuntoilu.
Auto Lap: laite merkitsee kierroksen automaattisesti aina tietyn
etäisyyden jälkeen.
Käyttäjä: asettaa käyttäjäprofiilin tiedot (Kuntoilu-käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 12).
Sykealueet: määrittää viisi sykealuetta kuntoilutoimintoja varten.
FIT-toiminto: määrittää kuntoilutoiminnoksi juoksun, pyöräilyn
tai muun. Siten juoksutoiminto näkyy juoksutoimintona, kun
siirrät sen Garmin Connect sivustoon.
Kuntoilu-käyttäjäprofiilin määrittäminen
Laite laskee tarkat tiedot itsestäsi antamiesi tietojen perusteella.
Profiilissa muokattavia tietoja ovat sukupuoli, ikä, paino, pituus
sekä aktiivikuntoilija-status (Tietoja aktiivikuntoilijoista, sivu 12).
1 Valitse Määritys > Kuntoilu > Käyttäjä.
2 Muuta asetuksia.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 12osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Sykealueiden määrittäminen
Määritä kuntoilukäyttäjän profiilisi, jotta laite voi määrittää
sykealueesi (Kuntoilu-käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 12).
Voit manuaalisesti mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
(Kuntoilutavoitteet, sivu 12).
1 Valitse Määritys > Kuntoilu > Sykealueet.
2 Anna alueen 5 maksimi- ja minimisyke.
Kunkin alueen maksimisyke perustuu edellisen alueen
minimisykkeeseen. Jos alueen 5 minimisyke on esimerkiksi
167, laite käyttää alueen 4 maksimisykkeenä arvoa 166.
3 Anna alueiden 4-1 minimisyke.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Juoksu tai pyöräily laitteen kanssa
Vaihda laitteen profiiliksi kuntoilu, ennen kuin lähdet juoksemaan
tai pyöräilemään laitteen kanssa (Profiilin valitseminen, sivu 9).
Voit mukauttaa kuntoilutoimintojesi kojelautoja ja tietokenttiä
(Mukautetut tietokentät ja kojelaudat, sivu 9).
1 Jos laite tallentaa jälkeä parhaillaan, valitse Nykyinen jälki >
.
Voit tallentaa tai poistaa nykyisen jäljen.
2 Valitse Määritys > Jäljet > Tulostusmuoto.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla GPX voit tallentaa toiminnon perinteisenä
jälkenä, jonka voi näyttää kartassa ja jota voi käyttää
navigointiin.
• Valitsemalla FIT voit tallentaa toiminnon mukana
kuntoilutietoja (kuten kierroksia), joita voi käyttää Garmin
Connect sivustossa.
• Valitsemalla Molemmat voit tallentaa tiedot molemmissa
muodoissa samanaikaisesti. Tämä asetus käyttää
enemmän muistitilaa.
4 Valitse päävalikosta Sekuntikello > Aloita.
5 Lähde juoksemaan tai ajamaan.
6 Kun olet valmis, valitse Pysäytä.
7 Valitse Nollaa > Tallenna.
Merenkulkuasetukset
Valitse Määritys > Veneily.
Merikarttatila: määrittää laitteen käyttämän karttatyypin, kun
laite näyttää veneilytietoja. Merenkulku näyttää kartan
ominaisuuksia eri väreillä, jotta merenkulkukohdepisteet
näkyvät paremmin ja kartta vastaa paperikarttojen
piirtotapaa. Kalastus (edellyttää merikarttoja) näyttää pohjan
muodot ja syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä
ja yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Ulkoasu: määrittää kartassa näkyvien navigointiapumerkkien
ulkoasun.
Merihälytysasetukset: voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene ylittää ankkurissa olleessaan tietyn
laahausetäisyyden, kun olet tietyn matkan päässä poissa
suunnalta ja kun vesi muuttuu tietyn syvyiseksi.
Merenkulkuhälytysten määrittäminen
1 Valitse Määritys > Veneily > Merihälytysasetukset.
2 Valitse hälytyksen tyyppi.
12
Laitteen mukauttaminen
3 Valitse Käytössä.
4 Anna etäisyys ja valitse
.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Voit mukauttaa viestien, näppäinten ja käännösvaroitusten
merkkiääniä sekä hälytyksiä.
1 Valitse Määritys > Äänet > Äänet > Käytössä.
2 Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.
Tietojen nollaaminen
Voit nollata matkatiedot, poistaa kaikki reittipisteet, tyhjentää
nykyisen jäljen tai palauttaa oletusarvot.
1 Valitse Määritys > Nollaa.
2 Valitse nollattava kohde.
Tiettyjen asetusten oletusarvojen palauttaminen
1 Valitse Määritys.
2 Valitse nollattava kohde.
3 Valitse > Palauta oletusarvot.
Tiettyjen sivuasetusten oletusarvojen palauttaminen
Voit palauttaa kartan, kompassin, ajotietokoneen ja
korkeuskäyrän oletusarvot.
1 Avaa sivu, jonka asetukset aiot palauttaa.
2 Valitse > Palauta oletusarvot.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletukset.
Valitse Määritys > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset >
Kyllä.
Laitteen huolto
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Upottaminen veteen
HUOMAUTUS
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.
Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi
ja kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostotyypit
GPS-käsilaite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• Tiedostot, joiden alkuperä on BaseCamp tai HomePort™.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/trip_planning.
• GPX-jälkitiedostot.
• GPX-geokätkötiedostot (Geokätköjen lataaminen, sivu 7).
• JPEG-valokuvatiedostot.
• GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/poiloader.
• FIT-tiedostot, jotka viedään Garmin Connect järjestelmään.
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa microSD™ muistikortin lisämuistia tai valmiiksi
ladattuja karttoja varten.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Poista paristot.
3 Työnnä akkukotelossa korttipidikettä À vasemmalle ja nosta
ylös.
Ohjelmiston päivittäminen
HUOMAUTUS: ohjelmiston päivittäminen ei poista lisäämiäsi
tietoja tai tekemiäsi asetuksia.
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta mini-USB-portti ei vahingoitu.
4
5
6
7
8
Aseta muistikortti Á kullanväriset liitinpinnat alaspäin.
Sulje korttipidike.
Lukitse korttipidike työntämällä se oikealle.
Vaihda paristot.
Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Laitteen huolto
13
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla mini-USB-portin ja suojuksen
ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai
liittämistä tietokoneeseen.
Joudut ehkä irrottamaan valinnaisia kiinnityslisävarusteita,
ennen kuin voit liittää USB-kaapelin suoran liittimen laitteeseen.
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Poista akut.
2 Asenna akut uudelleen.
Akun irrottaminen
VAROITUS
Älä irrota akkua terävällä esineellä.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Vedä akkua ylöspäin virtapainiketta lähimpänä olevasta
reunasta.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Litiumioniakku tai kolme AA-paristoa (alkali, NiMH tai
litium)
Tietojen lähettäminen kohteeseen BaseCamp
1 Avaa BaseCamp.
2 Liitä laite tietokoneeseen.
Vedenkestävyys IEC 60529 IPX7*
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
3 Avaa Garmin asema tai muistikorttiasema/-taltio.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kohde liitetyssä laitteessa ja vedä se Oma
kokoelma -kansioon tai luetteloon.
• Valitse kohteessa BaseCamp Laite > Vastaanota
laitteesta ja valitse laite.
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi.
Tiedostojen poistaminen
Käyttölämpötila -20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
Latauslämpötila 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Tietoja akuista
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliakut saattavat haljeta kuumassa.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä siksi litiumakkuja, jos käytät laitetta
jäätymispisteen alittavissa lämpötiloissa.
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
Laitteen tietojen näyttäminen
1
2
3
4
Lisätietojen saaminen
14
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse Määritys > Tiedot.
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Laitteen tiedot
Vianmääritys
Mistä tiedän, että laite on USB-massamuistitilassa?
• Katso laitteen näyttöä.
Siinä näkyy tietokoneeseen liitetyn laitteen kuva.
• Katso tietokoneen näyttöä.
Uusi siirrettävä levy näkyy Omassa tietokoneessa ( Windows)
tai taltiona ( Mac).
Haluan palauttaa kaikkien asetusten
oletusarvot
Valitse Määritys > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset.
Tarvitsen varaosia tai lisävarusteita
• Siirry osoitteeseen buy.garmin.com.
• Ota yhteys Garmin myyjään.
Laite ei siirry massamuistitilaan automaattisesti
Jos laite on liitetty tietokoneeseen, mutta se ei siirry
massamuistitilaan automaattisesti, lataamasi tiedosto on ehkä
vioittunut.
1 Irrota laite tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Paina painiketta pitkään, kun liität laitteen tietokoneeseen.
4 Paina painiketta vielä 30 sekunnin ajan tai kunnes laite
siirtyy massamuistitilaan.
Näyttö ei vastaa
Jos kosketusnäyttö ei reagoi kosketukseen, voit nollata laitteen.
1 Irrota laite ulkoisesta virtalähteestä.
2 Poista akut.
3 Aseta akut takaisin (Akun asentaminen, sivu 1).
Tämä nollaa laitteen poistamatta tietoja ja asetuksia.
Haluan ostaa ulkoisen GPS-antennin
• Siirry osoitteeseen buy.garmin.com.
• Ota yhteys Garmin myyjään.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
Voit pidentää akunkestoa monella tavalla.
• Sulje kamerasovellus, kun et ota valokuvia.
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon kirkkauden
säätäminen, sivu 2).
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Taustavalon
aikakatkaisun säätäminen, sivu 10).
• Ota käyttöön akunsäästötila (Näyttöasetukset, sivu 10).
• Valitse Tavallinen-vaihtoehto Kartan nopeus (Karttaasetukset, sivu 10).
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneen USB-porttiin.
VIHJE: uSB-kaapeli on liitettävä tietokoneen USB-porttiin, ei
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
HUOMAUTUS: jos tietokoneeseen on yhdistetty useita
verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään
Garmin asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemakirjainten
määrittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu
• Varmista, että akku on asennettu oikein (Akun asentaminen,
sivu 1).
• Varmista, että lämpötila on 0 - 45 °C (32 - 113 °F).
• Himmennä taustavaloa (Taustavalon kirkkauden säätäminen,
sivu 2).
Vianmääritys
Liite
Valinnaiset lisävarusteet
Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja, kuntoilulisävarusteita ja
varaosia, on saatavilla osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin myyjältä.
Tietokentät
Jotkin tietokentät edellyttävät navigointia tai ANT+ lisävarusteita
tietojen näyttämiseen.
24 tunnin enimmäislämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana
tallennettu enimmäislämpötila.
24 tunnin vähimmäislämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana
tallennettu vähimmäislämpötila.
Aika: nykyinen kellonaika aika-asetusten perusteella (muoto,
aikavyöhyke ja kesäaika).
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seuraavalle: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin
seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Autokäännös: reitin seuraavan käännöksen suunta. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ei mitään: tämä on tyhjä tietokenttä.
GPS-korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-suunta: gPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/- 3,65 metriä (12 jalkaa).
Hälytysajastin: laskuriajastimen nykyinen aika.
Harjoitus: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Ilmanpaine: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
Jäljen matka: nykyisen jäljen kuljettu matka.
Käänny: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan välinen
kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä
vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
15
Kalorit: poltettujen kalorien määrä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos kuljet esimerkiksi 60 m (200 jalkaa) aina
noustessasi 3 m (10 jalkaa), kaltevuus on 5 %.
Keskimääräinen kierros: nykyisen toiminnon keskimääräinen
kierrosaika.
Keskipoljinnopeus: nykyisen toiminnon keskimääräinen
poljinnopeus.
Keskisyke: nykyisen toiminnon keskisyke.
Keskisyke prosentteina maksimisykkeestä: nykyisen
toiminnon maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierroksen lasku: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun
pituus.
Kierroksen nousu: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen
nousun matka.
Kierroksen poljinnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen
poljinnopeus.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierroksen syke prosentteina maksimisykkeestä: nykyisen
kierroksen maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierrokset: nykyisen toiminnon aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: kaikkien kokonaisten kierrosten sekuntikellon aika.
Kierrosmatka: Nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kompassisuunta: kompassin mukainen laitteen suunta.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Korkeus maanpinnasta: nykyisen sijaintisi korkeus
maanpinnasta.
Korkeus - Pienin: matalin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus - Suurin: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut (kokonais)aika: tallennettu kokonaisaika. Jos
esimerkiksi käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia,
pysäytät ajanoton 5 minuutiksi, käynnistät ajanoton
uudestaan ja juokset 20 minuuttia, kulunut aika on 35
minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lämpö - vesi: veden lämpötila. Laitteen tulee olla kytkettynä
NMEA 0183 -laitteeseen, joka voi mitata veden lämpötilan.
Lasku - Keskimääräinen: keskimääräinen laskuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Lasku - Kokonais: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde kohteeseen: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Lasku - Suurin: maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Määränpään reittipiste: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Määränpään sijainti: määränpään sijainti. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Matka määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
16
Matkamittari: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen
nollauksen jälkeen.
Matkan aika: muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä oltu
kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.
Matka seuraavaan: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeuden edut: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - Kokonaiskeskimäärä: keskimääräinen nopeus
edellisen nollauksen jälkeen pysähdykset mukaan lukien.
Nopeus - Liike keskimäärin: keskimääräinen kulkunopeus
edellisen nollauksen jälkeen.
Nopeus - Maksimi: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Nopeusrajoitus: tien ilmoitettu nopeusrajoitus. Ei käytettävissä
kaikissa kartoissa ja kaikilla alueilla. Tarkista todelliset
nopeusrajoitukset aina liikennemerkeistä.
Nousu - Keskimääräinen: keskimääräinen nousuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Nousu - Kokonais: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Nousu - Suurin: maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Osa-aika - liikkeellä: muuttuva luku, kuljettu aika edellisen
nollauksen jälkeen.
Osa-aika - pysähdyksissä: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu
aika edellisen nollauksen jälkeen.
Osoitin: nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai käännöksen
suuntaan. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Päiväys: nykyinen päivä, kuukausi ja vuosi.
Pois suunnasta: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Poljinnopeus: poljinkampien kierrosten tai polkaisujen määrä
minuutissa. Laitteen tulee olla kytkettynä lisävarusteena
saatavaan poljinnopeusmittariin.
Pystyetäisyys määränpäähän: nykyisen sijaintisi ja
määränpään välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Pystyetäisyys seuraavaan: nykyisen sijaintisi ja reitin
seuraavan reittipisteen välinen nousumatka. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus määränpäähän: nousu-/laskunopeus ennalta
määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Saapumisaika - Perillä: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Saapumisaika seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen
paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Sekuntikellon ajastin: nykyisen toiminnon sekuntikellon aika.
Seuraavan reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti (lev/pit): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri
valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Sijainti (valittu): nykyinen sijainti valituilla
sijaintimuotoasetuksilla.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Liite
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen tulee olla kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliin, maksimisykkeeseen ja leposykkeeseen.
Syke prosentteina maksimisykkeestä: prosenttiosuus
maksimisykkeestä.
Syvyys: veden syvyys. Laitteen tulee olla kytkettynä NMEA
0183 -laitteeseen, joka voi mitata veden syvyyden.
Takaisin suunnalle: suunta, johon kulkemalla palaat reitille.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Tämä kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen lasku: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen laskun matka.
Viime kierroksen matka: Viimeisen kokonaisen kierroksen aika
kuljettu matka.
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen nousu: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen nousun matka.
Viime kierroksen poljinnopeus: viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierroksen syke: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskisyke.
Ympär. ilmanp.: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine.
Liite
17
Hakemisto
Symbolit
3D 5
kartta 5
A
aika-asetukset 11
aikavyöhykkeet 11
ajanotto, laskuri 8
akku 1, 14
asentaminen 1
lataaminen 1
maksimoiminen 10, 15
aktiivikuntoilija 12
ANT+ tunnistimet, pariliitos 8
asetukset 9–13
laite 11
auringonnousu- ja -laskuajat 8
korkeusmittari 5, 11
kosketusnäyttö 2
vianmääritys 15
kosketusnäytön puhdistaminen 13
kulkusuunta-asetus 11
Kuntoilu 12
käyttäjäprofiili 12
käyttäjätiedot, poistaminen 14
L
chirp 7, 11
City Navigator 4
laite
huolto 13
nollaaminen 14
rekisteröinti 2
laitteen asetusten nollaaminen 13–15
laitteen mukauttaminen 9
laitteen puhdistaminen 13
laitteen rekisteröiminen 2, 13
laitteen tunnus 14
laskin 8
laskuriajastin 8
lataaminen 1, 15
geokätköt 7
lisävarusteet 8, 14, 15
lukitseminen, näyttö 2, 10
läheisyyshälytykset 8
lämpötila 8
G
M
B
BaseCamp 6, 13, 14
BirdsEye-kuvat 5
C
Garmin Express
laitteen rekisteröiminen 13
ohjelmiston päivittäminen 13
geokätköt 7, 13
asetukset 11
lataaminen 7
GLONASS 10
GPS 8, 10
signaali 2
H
HomePort 13
hälytykset
kello 8
läheisyys 8
meri 12
I
ilmanpainemittari 5
J
juoksu 12
jäljet 2–4, 6
arkistointi 4
asetukset 11
tallentaminen 3
tarkasteleminen 3
väri 3
järjestelmäasetukset 10
K
kalenteri 8
auringonnousu- ja -laskuajat 8
metsästys- ja kalastusajat 8
kalibrointi
kompassi 5
korkeusmittari 5
kamera 6
asettaminen 6
asetukset 11
kartat 2, 4
asetukset 10
navigointi 3
päivittäminen 13
tietokentät 9
valinnainen 4
kojelaudat 9
kompassi 4, 5
asetukset 11
navigointi 5
korkeus 5
käyrä 5
18
matkan tiedot, tarkasteleminen 5
matkasuunnittelu. Katso reitit
matkatietokone 5, 6
meri
asetukset 12
hälytysten asetukset 12
metsästys- ja kalastusajat 8
microSD kortti 1, 13. Katso muistikortti
mies yli laidan (MOB) 4
Minne? 4
mittayksiköt 9
muistikortti 13
N
navigointi 4, 5
kompassi 5
lopettaminen 4
tie 4
näyttö 2
lukitseminen 2, 10
suuntaus 10
näyttöasetukset 10
näytön painikkeet 2
O
ohjelmisto, päivittäminen 13
ohjelmiston päivittäminen 13
oikotiet 9
osoitteet, etsiminen 4
projisoiminen 3
tallentaminen 2
S
satelliittisignaalit 2, 8
seikkailut 6
sekuntikello 8
siirtäminen
jäljet 7
tiedostot 7, 13, 14
sijainnit
muokkaaminen 2
tallentaminen 2
sijaintimuoto 11
suunta, osoitin 5
syke
alueet 12
mittari 9
T
taustavalo 2, 10
tekniset tiedot 14
tempe 8
Tempe 9
tiedostot, siirtäminen 7, 13, 14
tiedot, siirtäminen 14
tietojen jakaminen 7
tietojen tallentaminen 14
tietokentät 9, 15
tietokone, liittäminen 14, 15
TracBack 3
tuotteen rekisteröiminen 2, 13
Tähtää ja mene 4
U
USB 10, 15
irrottaminen 14
liitin 1
massamuistitila 13, 15
tiedostojen siirtäminen 13
V
valokuvat 6, 7
ottaminen 6
tarkasteleminen 6, 7
taustakuva 7
varaosat 15
vedenkestävyys 13
vianmääritys 13–15
virtapainike 2
pikavalinnat 10
Ä
älypuhelin 7
äänenvoimakkuus, säätäminen 10
äänet 13
P
painikkeet 1
palauttaminen, asetukset 13
pariliitos, ANT+ tunnistimet 8
paristo, maksimoiminen 2
pikavalinnat, lisääminen 9
pinta-alamittaus 8
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 14
profiilit 9, 12
pyöräily 12
päävalikko 2, 9
R
reitit 6
asetukset 11
luominen 6
muokkaaminen 6
näyttäminen kartassa 6
poistaminen 6
reittipisteet 2, 4
muokkaaminen 2, 3
poistaminen 3
Hakemisto
support.garmin.com
Helmikuu 2018
190-01940-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising