Garmin Montana® 610 Priročnik za uporabo
Montana 610/680
®
Priročnik za uporabo
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Montana in TracBack so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah.
ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih
državah. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Druge registrirane in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
Ta izdelek je potrjen v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Informacije o bateriji .................................................................... 1
Uvod ................................................................................ 1
Nameščanje kompleta baterij ..................................................... 1
Polnjenje kompleta baterij ........................................................... 1
Vstavljanje baterij AA .................................................................. 1
Vklop naprave ............................................................................. 2
Glavni meni ............................................................................ 2
Uporaba zaslona na dotik ...................................................... 2
Zaklepanje zaslona na dotik .................................................. 2
Odklepanje zaslona na dotik .................................................. 2
Registracija naprave ................................................................... 2
Prilagajanje svetlosti osvetlitve ................................................... 2
Pridobivanje satelitskih signalov in beleženje sledi .................... 2
Točke poti....................................................................... 2
Ustvarjanje točke poti ................................................................. 2
Označitev točke poti na zemljevidu ............................................ 2
Iskanje točke poti ........................................................................ 2
Urejanje točke poti ...................................................................... 3
Brisanje točke poti ...................................................................... 3
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti .............................. 3
Projekcija točke poti .................................................................... 3
Sledi................................................................................. 3
Beleženje dnevnika sledi ............................................................ 3
Spreminjanje trenutne barve sledi .............................................. 3
Shranjevanje trenutne sledi ........................................................ 3
Izbira izhodne oblike za shranjene sledi ..................................... 3
Navigacija s funkcijo TracBack® ................................................ 3
Čiščenje trenutne sledi ............................................................... 3
Ogled informacij o sledi .............................................................. 3
Shranjevanje lokacije na sledi .................................................... 3
Prikaz shranjenih sledi na zemljevidu ......................................... 3
Arhivirane sledi ........................................................................... 4
Samodejno arhiviranje sledi ................................................... 4
Ročno arhiviranje sledi ........................................................... 4
Brisanje sledi .............................................................................. 4
Navigacija........................................................................ 4
Meni Kam? .................................................................................. 4
Navigacija do cilja ....................................................................... 4
Iskanje lokacije po imenu ............................................................ 4
Iskanje lokacije blizu druge lokacije ............................................ 4
Iskanje naslova ........................................................................... 4
Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi ..... 4
Ustavitev navigacije .................................................................... 4
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ........................................... 4
Navigacija z zemljevidom ........................................................... 4
Navigacija po načrtovani poti za vožnjo ................................. 5
Izbirni zemljevidi ..................................................................... 5
Posnetki BirdsEye .................................................................. 5
3D-pogled zemljevida ............................................................ 5
Navigacija s kompasom .............................................................. 5
Umerjanje kompasa ............................................................... 5
Smerni kurzor ......................................................................... 5
Začrtana višina ........................................................................... 5
Navigacija do točke na izrisu ................................................. 5
Spreminjanje vrste izrisa ........................................................ 5
Ponastavitev izrisa višine ....................................................... 5
Umerjanje barometričnega višinomera .................................. 6
Potovalni računalnik .................................................................... 6
Ponastavitev potovalnega računalnika .................................. 6
Načrtovane poti ........................................................................... 6
Ustvarjanje načrtovane poti ................................................... 6
Kazalo vsebine
Urejanje imena načrtovane poti ............................................. 6
Urejanje načrtovane poti ........................................................ 6
Ogled načrtovane poti na zemljevidu ..................................... 6
Brisanje načrtovane poti ........................................................ 6
Ogled aktivne načrtovane poti ............................................... 6
Obračanje načrtovane poti ..................................................... 6
Garmin Pustolovščine ................................................................. 6
Ustvarjanje pustolovščine ...................................................... 6
Začetek dogodivščine ............................................................ 6
Fotoaparat in fotografije................................................ 6
Fotografiranje .............................................................................. 6
Prilagoditev načina osvetlitve fotoaparata .................................. 7
Ogled fotografij ........................................................................... 7
Ogled diaprojekcije ................................................................ 7
Razvrščanje fotografij ............................................................ 7
Ogled lokacije fotografije ........................................................ 7
Navigacija do fotografije ......................................................... 7
Nastavitev fotografije za ozadje ............................................. 7
Brisanje fotografije ................................................................. 7
Zbirke Geocache............................................................ 7
Prenašanje zbirk Geocache ........................................................ 7
Filtriranje seznama zbirk Geocache ........................................... 7
Ustvarjanje in shranjevanje filtra za zbirke Geocache ........... 7
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache .................. 7
Navigacija do zbirke Geocache .................................................. 7
Beleženje poskusa v dnevnik ..................................................... 7
chirp™ ........................................................................................ 8
Omogočanje iskanja naprave chirp ....................................... 8
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp .............................. 8
Programi .......................................................................... 8
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov .............................. 8
Nastavitev opozorila o bližini ...................................................... 8
Izračun velikosti območja ............................................................ 8
Uporaba kalkulatorja ................................................................... 8
Ogled koledarja in almanahov .................................................... 8
Nastavljanje opozorila ................................................................. 8
Vklop odštevalnika ...................................................................... 8
Odpiranje štoparice ..................................................................... 8
Stran s sateliti ............................................................................. 8
Spreminjanje pogleda satelitov .............................................. 8
Izklop GPS-a .......................................................................... 8
Simuliranje lokacije ................................................................ 8
Senzorji ANT+................................................................. 8
Združevanje senzorjev ANT+ ..................................................... 8
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo ..................................................................... 9
tempe .......................................................................................... 9
Prikaz podatkov tempe ............................................................... 9
Prikaz podatkov o srčnem utripu ................................................ 9
Prilagajanje naprave...................................................... 9
Profili dejavnosti .......................................................................... 9
Izbiranje profila ....................................................................... 9
Ustvarjanje profila po meri ..................................................... 9
Urejanje imena profila ............................................................ 9
Brisanje profila ....................................................................... 9
Prilagajanje glavnega menija ...................................................... 9
Ustvarjanje bližnjice .................................................................... 9
Dodajanje bližnjice v glavni meni ................................................ 9
Prilagojena podatkovna polja in nadzorne plošče ...................... 9
Omogočanje podatkovnih polj zemljevida ........................... 10
Prilagajanje polj podatkov .................................................... 10
Prilagajanje nadzornih plošč ................................................ 10
Spreminjanje merskih enot ....................................................... 10
Zaklepanje usmerjenosti zaslona ............................................. 10
i
Prilagajanje časa osvetlitve zaslona ......................................... 10
Vklop načina varčevanja z baterijo ........................................... 10
Nastavitev glasnosti .................................................................. 10
Nastavitve sistema .................................................................... 10
GPS in GLONASS ............................................................... 10
Nastavitve zaporednega vmesnika ...................................... 10
Prilagajanje tipke za vklop in izklop .......................................... 10
Nastavitve zaslona .................................................................... 11
Nastavitve videza ...................................................................... 11
Nastavitve zemljevida ............................................................... 11
Dodatne nastavitve zemljevida ............................................ 11
Nastavitve fotoaparata .............................................................. 11
Nastavitve sledi ......................................................................... 11
Časovne nastavitve .................................................................. 11
Nastavitve zapisa položaja ....................................................... 11
Nastavitve smeri ....................................................................... 11
Nastavitve višinomera ............................................................... 12
Nastavitve iskanja zbirk Geocache ........................................... 12
Nastavitve za usmerjanje .......................................................... 12
Nastavitve vadbe ...................................................................... 12
Nastavitev uporabniškega profila za vadbo ......................... 12
O športnikih celo življenje ................................................ 12
O območjih srčnega utripa ................................................... 12
Cilji pripravljenosti ........................................................... 12
Nastavljanje območij srčnega utripa ............................... 12
Tek ali kolesarjenje z napravo ............................................. 13
Pomorske nastavitve ................................................................ 13
Nastavljanje pomorskih alarmov .......................................... 13
Nastavitev zvokov naprave ....................................................... 13
Ponastavitev podatkov ............................................................. 13
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve .......... 13
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve
strani .................................................................................... 13
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ..................................... 13
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 15
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 16
Naprava se ne polni .................................................................. 16
Naprava ne preklopi samodejno v način množičnega
shranjevanja ............................................................................. 16
Zaslon se ne odziva .................................................................. 16
Dodatek ......................................................................... 16
Dodatna oprema ....................................................................... 16
Podatkovna polja ...................................................................... 16
Kazalo............................................................................ 18
Vzdrževanje naprave .................................................... 13
Podpora in posodobitve ............................................................ 13
Posodabljanje programske opreme .......................................... 13
Nega naprave ........................................................................... 13
Čiščenje naprave ................................................................. 14
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 14
Potopitev v vodo .................................................................. 14
Upravljanje podatkov ................................................................ 14
Vrste datotek ........................................................................ 14
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 14
Priklop naprave na računalnik ............................................. 14
Prenos datotek v napravo .................................................... 14
Pošiljanje datotek v BaseCamp ........................................... 14
Brisanje datotek ................................................................... 14
Izključitev kabla USB ........................................................... 15
Ponovni zagon naprave ............................................................ 15
Odstranjevanje kompleta baterij ............................................... 15
Informacije o napravi................................................... 15
Specifikacije .............................................................................. 15
O baterijah ................................................................................ 15
Ogled informacij o napravi ........................................................ 15
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 15
Odpravljanje težav........................................................ 15
Kako vem, da je naprava v načinu za množično shranjevanje
USB? ........................................................................................ 15
Vse nastavitve želim obnoviti na tovarniško privzete
vrednosti ................................................................................... 15
Potrebujem nadomestne dele ali dodatno opremo ................... 15
Želim kupiti zunanjo anteno GPS ............................................. 15
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 15
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
7 Prilagodite napravo (Prilagajanje naprave, stran 9).
8 Označite točko poti (Ustvarjanje točke poti, stran 2).
9 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 4).
Nameščanje kompleta baterij
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
Pregled naprave
2 Poiščite kovinske stike na koncu litij-ionske baterije.
3 Baterijo vstavite v njen prostor s stiki naprej.
4 Baterijo pritisnite na mesto.
5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Polnjenje kompleta baterij
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Objektiv kamere (samo modela 680 in 680t)
Tipka za vklop/izklop
Reža za kartico microSD (pod vratci za baterijo)
Napajalni priključek za izbirne nosilce dodatne opreme
Priključek za stereo slušalke (pod zaščitnim pokrovčkom)
Obroček vratc za baterijo
Vrata Mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Vrata MCX za zunanjo anteno GPS (pod zaščitnim pokrovčkom)
Informacije o bateriji
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
Napravo napaja priložen komplet litij-ionskih baterij ali tri baterije
AA.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček
in okolico.
Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba
Garmin . Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba
Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.
®
Preden lahko povežete raven priključek kabla USB z napravo,
boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.
OPOMBA: baterija se ne polni zunaj temperaturnega obsega od
0 do 45 °C (od 32 do 113 °F).
Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici ali vratih USB
računalnika.
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat mini-USB Á.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
3 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
Uvod
Če napravo uporabljate prvič, morate opraviti te postopke za
nastavitev naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.
1 Vstavite baterije (Nameščanje kompleta baterij, stran 1).
2 Napolnite baterije (Polnjenje kompleta baterij, stran 1).
3 Vklopite napravo (Vklop naprave, stran 2).
4 Registrirajte napravo garmin.com/express.
5 Nastavite svetlost osvetlitve (Prilagajanje svetlosti osvetlitve,
stran 2).
6 Pridobite satelitske signale (Pridobivanje satelitskih signalov
in beleženje sledi, stran 2).
Uvod
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Baterijo popolnoma napolnite.
Vstavljanje baterij AA
Namesto kompleta baterij lahko uporabljate alkalne ali litijeve
baterije ali baterije NiMH velikosti AA (Nameščanje kompleta
baterij, stran 1). To je koristno, ko ste na poti in ne morete
napolniti kompleta baterij. Priporočamo uporabo baterij NiMH ali
litijevih baterij.
OPOMBA: standardne alkalne baterije niso priporočljive, kadar
uporabljate funkcijo kamere.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
1
2 Vstavite tri baterije AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost
polov.
3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Vklop naprave
Držite
.
Glavni meni
À
Á
Â
Ã
Pridobivanje satelitskih signalov in beleženje
sledi
Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a, kot je beleženje sledi,
morate pridobiti satelitske signale. Za pridobitev satelitskih
signalov bo naprava morda potrebovala neoviran pogled na
nebo.
Za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com/aboutGPS.
1 Držite .
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko se simbol
obarva zeleno, je naprava pridobila
satelitske signale. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
3 Sprehodite se, da zabeležite sled (Sledi, stran 3).
4 Izberite možnost:
• Izberite Zemljevid, če si želite sled ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Kompas, če si želite ogledati kompas in
prilagodljiva podatkovna polja.
• Izberite Potovalni računalnik, če si želite ogledati
trenutno hitrost, razdaljo in drugo koristno statistiko.
Vrstica stanja
Trenutni čas in datum
Točke poti
Ikone programov
Predal programov
Uporaba zaslona na dotik
• Tapnite zaslon, da izberete možnost.
• Vsaka izbira na zaslonu na dotik naj bo ločeno dejanje.
• Izberite
, da odprete predal programov s programi in orodji
za nastavitve.
• V predalu programov izberite ali , da se pomaknete po
programih.
• Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
• Če se želite vrniti v glavni meni, držite .
• Če si želite ogledati določene elemente menija za stran, ki si
jo ogledujete, izberite .
• Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
Zaklepanje zaslona na dotik
Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
Izberite > .
Odklepanje zaslona na dotik
Izberite
> .
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo.
• Obiščite garmin.com/express.
• Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.
2
Prilagajanje svetlosti osvetlitve
Pogosta uporaba osvetlitve zaslona lahko močno skrajša
trajanje baterije. Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite, da
podaljšate trajanje baterije.
OPOMBA: svetlost osvetlitve je lahko pri nizki ravni
napolnjenosti baterije omejena.
1 Izberite .
2 Z drsnikom nastavite raven osvetlitve.
Ko je nastavitev osvetlitve visoka, je lahko naprava topla na otip.
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Ustvarjanje točke poti
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Izberite Označi točko poti.
2 Če je potrebno, izberite Urejanje za spremembo imena ali
drugih podatkov točke poti.
3 Izberite Shrani.
Označitev točke poti na zemljevidu
1
2
3
4
Izberite Zemljevid.
Izberite lokacijo na zemljevidu.
Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
Izberite > V REDU.
Iskanje točke poti
1
2
3
4
Izberite Upravitelj točk poti.
Na seznamu izberite točko poti.
Če je treba, izberite , da skrčite obseg iskanja.
Izberite možnost:
• Izberite Iskanje s črkovanjem za iskanje po imenu točke
poti.
• Izberite Izberite simbol za iskanje po simbolu točke poti.
Točke poti
• Izberite Išči blizu za iskanje blizu nedavno najdene
lokacije, druge točke poti, vaše trenutne lokacije ali točke
na zemljevidu.
• Izberite Razvrsti za prikaz seznama točk poti na podlagi
najbližje razdalje ali abecednega vrstnega reda.
Urejanje točke poti
Pred urejanjem točke poti morate točko poti ustvariti.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
4 Vnesite nove informacije in izberite .
Brisanje točke poti
> Upravitelj točk poti.
1 Izberite
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Izbriši > Da.
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti
Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri
povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja
povprečno vrednost za natančnejšo določitev.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Povprečna lokacija.
4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
5 Izberite Začni.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite Shrani.
Za najboljše rezultate zberite od 4 do 8 vzorcev točke poti, med
katerimi počakajte vsaj 90 minut.
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Projekcija točke poti.
4 Vnesite smer in izberite .
5 Izberite mersko enoto.
6 Vnesite razdaljo in izberite .
7 Izberite Shrani.
Spreminjanje trenutne barve sledi
1 Izberite Trenutna sled >
2 Izberite barvo.
Shranjevanje trenutne sledi
1 Izberite Trenutna sled >
2 Izberite možnost:
Beleženje dnevnika sledi
Naprava je privzeto nastavljena tako, da samodejno beleži
dnevnik sledenja, ko je vklopljena in sprejema signal GPS.
Beleženje sledi lahko ročno začasno ustavite in začnete.
1 Hodite, da zabeležite sled.
2 Izberite Trenutna sled > .
3 Izberite možnost:
• Če želite začasno ustaviti beleženje sledi, izberite .
• Če želite začeti beleženje sledi, izberite .
.
• Če želite shraniti celotno sled, izberite .
• Izberite
> Shrani del in izberite odsek sledi.
Trenutna sled se shrani v privzeti izhodni obliki ali v obliki, ki
ste jo nastavili pred tem (Izbira izhodne oblike za shranjene
sledi, stran 3).
Izbira izhodne oblike za shranjene sledi
1 Izberite Trenutna sled >
>
> Nastavitev sledi >
Izhodna oblika.
2 Izberite možnost:
• Če želite skupaj s sledjo shraniti tudi vadbene informacije,
izberite Sledi (GPX).
• Če želite shraniti samo informacije o sledi v združljivejši
obliki, izberite Sledi (GPX).
• Če želite shraniti v obeh izhodnih oblikah, izberite Oboje
(GPX/FIT).
Navigacija s funkcijo TracBack
®
Med navigacijo lahko krmarite nazaj do začetka sledi. To je
lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.
1 Izberite Trenutna sled > > TracBack.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto,
začetno točko in končno točko.
2 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom ali kompasom.
Čiščenje trenutne sledi
Izberite
> Trenutna sled >
> Počisti.
Ogled informacij o sledi
1 Izberite Upravitelj sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati izris višine (Začrtana višina,
stran 5) sledi, izberite .
• Če si želite ogledati podatkovna polja in možnosti sledi,
izberite .
NAMIG: izberite , da arhivirate sled.
• Če si želite ogledati sled na zemljevidu, izberite .
NAMIG: če si želite ogledati več podrobnosti o sledi,
izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona z
zemljevidom.
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino vsake točke.
> Barva.
Shranjevanje lokacije na sledi
1
2
3
4
5
Izberite Upravitelj sledi.
Izberite sled.
Izberite .
Izberite lokacijo na sledi.
Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
Prikažejo se informacije o lokaciji.
6 Izberite > V REDU.
Prikaz shranjenih sledi na zemljevidu
Na zemljevidu lahko prikažete eno ali več shranjenih sledi.
Sledi
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Izberite Upravitelj sledi.
Izberite sled.
Izberite .
Izberite Barva in izberite barvo za črto sledi na zemljevidu.
Izberite Prikaži na zemljevidu.
V možnosti Prikaži na zemljevidu se prikaže Vklopljeno.
Izberite .
Izberite drugo sled in ponovite korake 3–6 (izbirno).
Izberite in zaprite predal programov.
V glavnem meniju izberite Zemljevid.
Izbrane poti se prikažejo na zemljevidu.
Arhivirane sledi
V napravo lahko shranite 200 sledi in 10.000 točk sledi znotraj
posamezne sledi. Če boste presegli te meje, v pomnilniku
morda ne bo dovolj prostora za beleženje trenutne sledi. Z
arhiviranjem sprostite pomnilnik za beleženje trenutnih sledi,
arhivirane sledi pa se shranijo na drugo lokacijo diska. Število
arhiviranih sledi, ki jih lahko shranite, je odvisno le od velikosti
vašega diska. Arhivirane sledi lahko prenesete iz naprave v
računalnik za shranjevanje in ogled s programom Garmin
BaseCamp™.
Shranjene sledi lahko arhivirate ročno. Poleg tega lahko
nastavite, da se iz trenutnega dnevnika sledi samodejno
ustvarijo arhivirane sledi ali da se ustvarijo, ko je dnevnik sledi
poln.
Samodejno arhiviranje sledi
Nastavite lahko, da se shranjene sledi samodejno arhivirajo in
tako prihranite prostor pomnilnika.
1 Izberite Nastavitev > Sledi > Dodatna nastavitev >
Samodejno arhiviranje.
2 Izberite Ob polnem pomnilniku, Dnevno ali Tedensko.
Ročno arhiviranje sledi
Shranjene sledi lahko arhivirate ročno.
1 Izberite Upravitelj sledi.
2 Izberite shranjeno sled.
3 Izberite > .
Sled se premakne s seznama shranjenih sledi na seznam
arhiviranih sledi.
5 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 5).
Iskanje lokacije po imenu
1 Izberite Kam? > Točke poti >
2 Vnesite ime ali del imena.
3 Izberite .
> Iskanje s črkovanjem.
Iskanje lokacije blizu druge lokacije
1 Izberite Kam? >
2 Izberite možnost.
3 Izberite lokacijo.
> Išči blizu.
Iskanje naslova
Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City
Navigator .
1 Izberite Kam? > Naslovi.
2 Če je treba, izberite državo ali zvezno državo.
3 Vnesite mesto ali poštno številko.
OPOMBA: iskanja po poštnih številkah ne omogočajo vsi
zemljevidi.
4 Izberite mesto.
5 Vnesite hišno številko.
6 Vnesite ulico.
®
Označevanje in začetek navigacije do mesta
človeka v vodi
Mesto človeka v vodi (ČVV) lahko shranite in samodejno
začnete navigacijo nazaj do tega mesta.
1 Izberite Človek v vodi > Začni.
Odpre se zemljevid, ki prikazuje načrtovano pot do mesta
ČVV. Privzet prikaz načrtovane poti je vijolična črta.
2 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 5).
Ustavitev navigacije
Na zemljevidu ali kompasu izberite
> Ustavi navigacijo.
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Brisanje sledi
1 Izberite Upravitelj sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite > Izbriši.
Navigacija
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in
začnete navigacijo do njega.
1 Izberite Poglej in pojdi.
2 Napravo usmerite v objekt.
3 Izberite Zakleni smer > Nastavi smer.
4 Začnite navigacijo s kompasom.
Meni Kam?
Navigacija z zemljevidom
Z menijem Kam? lahko poiščete cilj, do katerega želite začeti
navigacijo. Vse kategorije možnosti Kam? niso na voljo na vseh
območjih in zemljevidih.
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 4).
2 Izberite Zemljevid.
Navigacija do cilja
1
2
3
4
4
Izberite Kam?.
Izberite kategorijo.
Izberite destinacijo.
Izberite Pojdi.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko
potujete, se modri trikotnik premika in beleži dnevnik sledi
(pot).
3 Opravite eno ali več dejanj:
• Če si želite ogledati različna območja zemljevida, ga
povlecite.
• Izberite in za povečavo oziroma pomanjšavo
zemljevida.
Navigacija
Umerjanje kompasa
• Če si želite ogledati informacije o lokaciji (označeni z
buciko), jo izberite na zemljevidu in izberite vrstico z
informacijami na vrhu zaslona.
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Navigacija po načrtovani poti za vožnjo
Pred navigacijo po načrtovanih uličnih poteh morate kupiti in
naložiti zemljevide City Navigator.
1 Izberite Sprememba profila > Avtomobilizem.
2 Izberite destinacijo.
3 Začnite navigacijo z zemljevidom.
Zavoji so prikazani v vrstici z informacijami na vrhu
zemljevida. Zvočna opozorila opozarjajo na zavoje na
načrtovani poti.
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če opazite, da kompas ne deluje
pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih
temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.
1 Izberite Kompas > > Umeri kompas > Začni.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Izbirni zemljevidi
Z napravo lahko uporabljate dodatne zemljevide, kot so
satelitski posnetki BirdsEye ter podrobna zemljevida BlueChart
g2, in City Navigator. Podrobni zemljevidi lahko vsebujejo
dodatne destinacije, kot so restavracije ali pomorske storitve. Za
več informacij obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na
prodajalca Garmin.
®
Posnetki BirdsEye
Smerni kurzor
Kurzor proge je najbolj uporaben, če izvajate navigacijo na vodi
ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se
izognete nevarnostim na obeh straneh poti, na primer plitvinam
ali potopljenim skalam.
Če želite omogočiti kurzor proge, na kompasu izberite
Nastavitev > Smer gibanja > Pojdi na vrstico/kazalec > Smer
(CDI).
S programsko opremo Garmin BaseCamp in naročnino na
posnetke BirdsEye lahko v napravo prenesete podrobne
satelitske posnetke in si jih ogledate. Za več informacij obiščite
garmin.com/birdseye in garmin.com/basecamp.
Napravi je lahko priložena enoletna naročnina na posnetke
BirdsEye. Ta naročnina ni na voljo na vseh območjih in za vse
modele naprav.
3D-pogled zemljevida
Preden lahko uporabite to funkcijo, morate kupiti zemljevide, ki
vsebujejo 3D-informacije.
Izberite 3D-pogled.
Kurzor smeri À prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do
cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI) Á prikazuje zamik
(desno ali levo) od proge. Merilo  se nanaša na razdaljo med
pikami à na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam pove,
kako daleč od proge ste.
Začrtana višina
Privzeto izris višine prikazuje nadmorsko višino po prepotovani
razdalji. Če želite prilagoditi nastavitve višine, si oglejte razdelek
Nastavitve višinomera, stran 12. Dotaknete se lahko katere koli
točke na izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.
Navigacija do točke na izrisu
1 Izberite Izris višine.
2 Izberite posamezno točko na izrisu.
Izberite, da povečate višino kota pogleda.
Izberite, da zmanjšate višino kota pogleda.
3
4
5
Izberite, da 3D-zemljevid premaknete naprej.
Izberite, da 3D-zemljevid premaknete nazaj.
Izberite, da obrnete pogled v levo.
Izberite, da obrnete pogled v desno.
Navigacija s kompasom
Med navigacijo do cilja kaže proti cilju ne glede na smer, v
katero se premikate.
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 4).
2 Izberite Kompas.
3 Obračajte se, dokler ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa
se premikajte naprej v tej smeri do cilja.
Navigacija
6
Pojavijo se podrobnosti o točki.
Izberite
> Prikaži zemljevid.
Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
Izberite Pojdi.
Odpre se zemljevid, na katerem je načrtovana pot narisana
kot vijolična črta.
Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 5).
Spreminjanje vrste izrisa
Izris višine lahko spremenite tako, da sta tlak in nadmorska
višina prikazana glede na čas ali razdaljo.
1 Izberite Izris višine > Spremeni vrsto izrisa.
2 Izberite možnost.
Ponastavitev izrisa višine
Izberite Izris višine >
sled > Počisti.
> Ponastavi > Počisti trenutno
5
Umerjanje barometričnega višinomera
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če poznate pravilno višino ali
barometrični tlak, lahko barometrični višinomer umerite ročno.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
2 Izberite Izris višine > > Umeri višinomer.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Potovalni računalnik
Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno
hitrost, najvišjo hitrost, merilnik prevožene poti in drugo koristno
statistiko. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in
podatkovna polja potovalnega računalnika.
V glavnem meniju izberite Potovalni računalnik.
Ponastavitev potovalnega računalnika
Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja
ponastavite potovalni računalnik.
Izberite Potovalni računalnik >
> Ponastavi >
Ponastavi podatke o poti > Ponastavi.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti > Ustvari načrtovano pot >
2
3
4
5
6
Izberite prvo točko.
Izberite kategorijo.
Izberite prvo točko na načrtovani poti.
Izberite Uporabi > Izberite naslednjo točko.
Ponovite korake 2–4, da dodate vse vmesne točke v
načrtovani poti.
Če želite načrtovano pot shraniti, izberite .
Urejanje imena načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Spremeni ime.
4 Vnesite novo ime.
Urejanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite točko.
5 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati točko na zemljevidu, izberite Pregled.
• Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti,
izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol.
• Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite
Vstavi.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
• Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite
Odstrani.
6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite .
Ogled načrtovane poti na zemljevidu
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
Brisanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
6
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši načrtovano pot.
Ogled aktivne načrtovane poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite Aktivna
načrtovana pot.
2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne
podrobnosti.
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Obrni načrtovano pot.
Garmin Pustolovščine
Ustvarite lahko pustolovščine in tako svoja potovanja delite z
družino, prijatelji in skupnostjo Garmin. Sorodne elemente lahko
združite v skupine kot pustolovščino. Pustolovščino lahko na
primer ustvarite iz zadnjega pohodniškega potovanja.
Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik sledi potovanja, fotografije
s potovanja in zbirke Geocache, ki ste jih iskali. Uporabite lahko
BaseCamp za ustvarjanje in upravljanje pustolovščin. Za več
informacij obiščite adventures.garmin.com.
OPOMBA: BaseCamp ni na voljo za vse modele naprav.
Ustvarjanje pustolovščine
Preden lahko ustvarite pustolovščino in jo pošljete v napravo,
morate v računalnik prenesti BaseCamp in sled iz naprave
prenesti v računalnik (Pošiljanje datotek v BaseCamp,
stran 14).
1 Odprite BaseCamp.
2 Izberite Datoteka > Novo > Garminova pustolovščina.
3 Izberite sled in nato še Naprej.
4 Če je treba, dodajte elemente iz programa BaseCamp.
5 Izpolnite zahtevana polja, da poimenujete in opišete
pustolovščino.
6 Če želite spremeniti naslovno fotografijo pustolovščine,
izberite Spremeni in nato še drugo fotografijo.
7 Izberite Končaj.
Začetek dogodivščine
Preden lahko začnete pustolovščino, jo morate iz programa
BaseCamp poslati v napravo (Pošiljanje datotek v BaseCamp,
stran 14).
1 Izberite Pustolovščine.
2 Izberite pustolovščino.
3 Izberite Začni.
Fotoaparat in fotografije
OPOMBA: funkcija je na voljo le za modele s fotoaparatom.
Ko posnamete fotografijo, se z informacijami fotografije shrani
tudi geografska lokacija. Uporabite lahko navigacijo do te
lokacije.
Fotografiranje
1 Izberite Kamera.
2 Če želite spremeniti usmerjenost fotografije obrnite napravo v
vodoravni ali navpični položaj.
3 Po potrebi za povečanje ali pomanjšanje izberite ali .
4 Za izostritev slike pridržite in napravo držite pri miru.
Fotoaparat in fotografije
Na zaslonu se prikaže bel okvir. Naprava izostri sliko
predmeta znotraj okvirja. Ko je slika izostrena, se okvir
obarva zeleno.
5 Za zajem fotografije spustite .
2
3
4
5
Prilagoditev načina osvetlitve fotoaparata
Spremenite lahko način fotoaparata in tako posnamete jasnejše
slike pri različnih osvetlitvah.
1 Izberite Kamera > .
2 Izberite možnost:
• Če želite posneti fotografije pri šibki svetlobi, izberite
Način šibke osvetlitve.
• Če želite posneti fotografije pri močni svetlobi, izberite
Standardni način.
Ogled fotografij
Ogledate si lahko fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom, in
fotografije, ki ste jih prenesli v napravo.
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
2 Izberite fotografijo.
3 Po potrebi za povečanje ali pomanjšanje izberite ali .
Ogled diaprojekcije
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
2 Izberite fotografijo.
3 Izberite > Ogled diaprojekcije.
Razvrščanje fotografij
1 Izberite Pregledovalnik fotografij >
> Razvrsti
fotografije.
2 Izberite možnost:
• Izberite Nazadnje.
• Izberite Blizu lokacije in izberite lokacijo.
• Izberite Na določen datum in vnesite datum.
Ogled lokacije fotografije
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
2 Izberite fotografijo.
3 Izberite > Prikaži zemljevid.
Navigacija do fotografije
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
2 Izberite fotografijo.
3 Izberite > Ogled informacij > Pojdi.
Nastavitev fotografije za ozadje
Za ozadje domačega zaslona lahko izberete fotografijo.
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
2 Izberite fotografijo.
3 Izberite > Nastavi za ozadje.
Brisanje fotografije
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
2 Izberite fotografijo.
3 Izberite > Izbriši fotografijo > Izbriši.
Zbirke Geocache
Zbirka Geocache je kot skriti zaklad. Iskanje zbirk Geocache
pomeni, da iščete skrite zaklade na podlagi koordinat GPS, ki jih
na spletu objavijo osebe, ki so skrile zbirko Geocache.
Obiščite www.geocaching.com/play.
Po potrebi ustvarite račun.
Vpišite se.
Sledite navodilom na zaslonu za iskanje in prenos zbirk
Geocache v napravo.
Filtriranje seznama zbirk Geocache
Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih
dejavnikov, kot je raven težavnosti.
1 Izberite Iskanje zbirk Geocache > Hitri filter.
2 Izberite elemente za filtriranje.
3 Prilagodite nastavitve in izberite .
4 Izberite možnost:
• Za uporabo filtra na seznamu zbirk Geocache, izberite
Išči.
• Za shranitev filtra izberite .
Ustvarjanje in shranjevanje filtra za zbirke Geocache
Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi
posebnih dejavnikov in jih shranite. Ko nastavite filter, ga lahko
uporabite na seznamu zbirk Geocache.
1 Izberite Nastavitev > Iskanje zbirk Geocache > Nastavitev
filtra > Ustvari filter.
2 Izberite elemente za filtriranje.
3 Izberite možnost:
• Za uporabo filtra na seznamu zbirk Geocache, izberite
Išči.
• Za shranitev filtra izberite . Ko se filter shrani, se
samodejno poimenuje. Prilagojeni filter je dostopen na
seznamu zbirk Geocache.
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache
1 Izberite Nastavitev > Iskanje zbirk Geocache > Nastavitev
filtra.
2 Izberite filter.
3 Izberite element, ki ga želite urediti.
Navigacija do zbirke Geocache
1
2
3
4
Izberite Iskanje zbirk Geocache > Poišči zbirko Geocache.
Izberite zbirko Geocache.
Izberite Pojdi.
Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 5).
Beleženje poskusa v dnevnik
Preden lahko zabeležite poskus iskanja zbirke Geocache v
dnevnik, morate začeti navigacijo do zbirke Geocache
(Navigacija do zbirke Geocache, stran 7).
Po poskusu iskanja zbirke Geocache lahko rezultate zabeležite
v dnevnik.
1 Izberite Iskanje zbirk Geocache > Zabeleži poskus.
2 Izberite Najdeno, Ni najdeno ali Potrebuje popravilo.
3 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo do naslednje zbirke Geocache,
ki vam je najbližje, izberite Najdi naslednjo najbližjo.
• Če želite prenehati z beleženjem, izberite Končano.
• Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki,
izberite Urejanje komentarja, vnesite komentar in izberite
.
Prenašanje zbirk Geocache
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Zbirke Geocache
7
chirp™
Izberite Kalkulator.
Naprava chirp je majhna Garmin dodatna oprema, ki je
programirana in nameščena v zbirki Geocache. Svojo napravo
lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache. Za več
informacij o chirp si oglejte chirp Priročnik za uporabo na
www.garmin.com.
Omogočanje iskanja naprave chirp
1 Izberite Nastavitev > Iskanje zbirk Geocache.
2 Izberite Iskanje naprave chirp > Vklopljeno.
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp
1 Izberite Iskanje zbirk Geocache > Poišči zbirko Geocache.
2 Izberite zbirko Geocache.
3 Izberite Pojdi.
4 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 5).
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni
približno 10 m (32,9 čevlja), se prikažejo podrobnosti o
napravi chirp.
5 Če je potrebno, izberite Iskanje zbirk Geocache > Prikaži
podrobnosti naprave chirp.
6 Če je na voljo naslednja stopnja zbirke Geocache, za
navigacijo do nje izberite Pojdi.
Programi
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov
Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od
združljive naprave oddaljeni največ 3 m (10 čevljev).
Ko je naprava združena z drugo združljivo napravo ali pametnim
telefonom, lahko pošilja in prejema podatke prek brezžične
tehnologije ANT+ . Izmenjujete lahko točke poti, zbirke
Geocache, načrtovane poti in sledi.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.
1 Izberite Brezžična skupna raba.
2 Izberite možnost:
• Izberite Pošlji in nato še vrsto podatkov.
• Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite
Sprejmi. Druga združljiva naprava mora poskušati
pošiljati podatke.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
®
Nastavitev opozorila o bližini
Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu
določene lokacije.
1 Izberite Opozorila o bližini > Ustvari alarm.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
5 Vnesite polmer in izberite .
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja
zvok.
Izračun velikosti območja
1 Izberite Izračun območja > Začni.
2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
3 Ko končate, izberite Izračunaj.
Uporaba kalkulatorja
Naprava vsebuje standardni kalkulator in znanstveni kalkulator.
8
Ogled koledarja in almanahov
Ogledate si lahko dejavnost naprave, kot je na primer čas
shranitve točke poti, informacije iz almanahov o soncu in luni ter
informacije o lovu in ribolovu.
1 Izberite možnost:
• Za ogled dejavnosti naprave na določene dneve izberite
Koledar.
• Za ogled informacij o sončnem vzhodu in zahodu ter
luninem vzhodu in zahodu izberite Sonce in luna.
• Za ogled predvidenih najboljših časov za lov in ribolov
izberite Lov in ribarjenje.
ali
za ogled drugega meseca.
2 Po potrebi izberite
Izberite
dan.
3
Nastavljanje opozorila
Če naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da
se vklopi od določenem času.
1 Izberite Budilka.
2 Izberite in , da nastavite uro.
3 Izberite Vklopi alarm.
4 Izberite možnost.
Alarm se vklopi ob izbranem času. Če je ob času vklopa
alarma naprava izklopljena, se vklopi in sproži alarm.
Vklop odštevalnika
1 Izberite Budilka > > Časovnik.
2 Izberite in , da nastavite uro.
3 Izberite Zaženi časovnik.
Odpiranje štoparice
Izberite Štoparica.
Stran s sateliti
Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost
GPS-a, položaje satelitov in moč signala.
Spreminjanje pogleda satelitov
1 Izberite Satelit > .
2 Po potrebi izberite Sled zgoraj za usmerjenost pogleda
satelitov, pri kateri je trenutna sled na vrhu zaslona.
3 Po potrebi izberite Večbarvno, če želite satelitu in indikatorju
za moč signala tega satelita dodeliti posebno barvo.
Izklop GPS-a
Izberite Satelit >
> Uporabljaj z izklopljenim GPS-om.
Simuliranje lokacije
1 Izberite Satelit > > Uporabljaj z izklopljenim GPS-om.
2 Izberite > Nastavi lokacijo na zemljevidu.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
Senzorji ANT+
Združevanje senzorjev ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Naprava je združljiva z merilnikom srčnega utripa, senzorjem
hitrosti in kadence GSC™ 10 in brezžičnim senzorjem
temperature tempe™. Podatkovno polje lahko prilagodite tako,
da prikazuje podatke senzorja.
Programi
1 Napravo prinesite v doseg (3 m) senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih
senzorjev ANT+.
2 Izberite Nastavitev > Senzor ANT.
3 Izberite senzor.
4 Izberite Išči novo.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano.
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z vašo napravo
Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge
dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
tempe
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Prikaz podatkov tempe
Ko prvič prikazujete podatke tempe, opravite naslednje
postopke za prilagoditev naprave in podatkovnih polj.
1 Združite senzor tempe (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 8).
2 Prilagodite podatkovna polja, če želite prikazovati podatke o
temperaturi (Prilagajanje polj podatkov, stran 10).
Trenutno temperaturo lahko izberete v kategoriji Trenutno
stanje. Najnižjo in najvišjo temperaturo v 24-urnem obdobju
lahko izberete v kategoriji Drugo.
Prikaz podatkov o srčnem utripu
Ko prvič prikazujete podatke o srčnem utripu, opravite naslednje
postopke za prilagoditev naprave in podatkovnih polj.
1 Združite merilnik srčnega utripa (Združevanje senzorjev
ANT+, stran 8).
2 Če želite prikazovati srčni utrip, prilagodite podatkovno polje
(Prilagajanje polj podatkov, stran 10).
Podatkovno polje za srčni utrip lahko izberete v kategoriji
Trenutno stanje.
Prilagajanje naprave
Profili dejavnosti
Profili dejavnosti so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo
glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in podatkovni
zasloni se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo
uporabljate med tekom ali kolesarjenjem.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali opozorila, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Izbiranje profila
Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave
tako, da spremenite profil.
1 Izberite Sprememba profila.
2 Izberite profil.
Ustvarjanje profila po meri
Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni
dejavnosti ali potovanju.
1 Izberite Nastavitev > Profili > Ustvari nov profil > V REDU.
2 Prilagajanje nastavitev in podatkovnih polj.
Urejanje imena profila
1 Izberite Nastavitev > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Urejanje imena.
4 Vnesite novo ime.
Brisanje profila
OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati
drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.
1 Izberite Nastavitev > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Izbriši.
Prilagajanje glavnega menija
• Držite katero koli ikono v glavnem meniju ali predalu
programov in jo povlecite na novo mesto.
• Odprite predal programov in ikono povlecite v glavni meni.
• Izberite Nastavitev > Glavni meni in sledite navodilom na
zaslonu.
Ustvarjanje bližnjice
1
2
3
4
5
Izberite Nastavitev > Bližnjice > Ustvari bližnjico.
Izberite Ime in vnesite ime.
Izberite Ikona in izberite ikono.
Izberite Profil in določite bližnjico za določen profil.
Izberite možnost:
• Izberite Nastavitev, da posamezni nastavitvi naprave
dodate bližnjico.
• Izberite Kam?, da dodate bližnjico, ki začne navigacijo do
določene točke poti.
• Izberite Program, da določenemu programu dodate
bližnjico.
6 Izberite element.
Dodajanje bližnjice v glavni meni
Bližnjice lahko dodate v glavni meni, predal programov ali v
priljubljene. Če se bližnjica ne pojavi na seznamu, jo lahko
ustvarite (Prilagajanje svetlosti osvetlitve, stran 2).
1 Izberite Nastavitev > Bližnjice.
2 Izberite bližnjico.
3 Izberite Dodaj v meni.
4 Izberite Glavni meni, Predal ali Priljubljene.
Prilagojena podatkovna polja in nadzorne
plošče
Podatkovna polja prikazujejo informacije o vaši lokaciji ali druge
podatke. Nadzorne plošče so po meri urejene skupine podatkov,
Prilagajanje naprave
9
ki so v pomoč pri posebnih ali splošnih nalogah, kot na primer
pri iskanju zbirk Geocache.
Prilagodite lahko podatkovna polja in nadzorne plošče
zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika, izrisa višine in
strani stanja.
Omogočanje podatkovnih polj zemljevida
Omogočite lahko več majhnih podatkovnih polj ali eno veliko
podatkovno polje.
1 Izberite Zemljevid > > Nastavitev zemljevida >
Nadzorna plošča.
2 Izberite Majhna podatkovna polja ali Veliko podatkovno
polje.
Na zemljevidu se prikažejo prazna podatkovna polja.
Prilagajanje polj podatkov
Preden lahko spremenite podatkovna polja zemljevida, jih
morate omogočiti (Omogočanje podatkovnih polj zemljevida,
stran 10).
Prilagodite lahko podatkovna polja in nadzorne plošče
zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika, izrisa višine in
strani stanja.
1 Na strani, ki prikazuje podatkovna polja, izberite podatkovno
polje.
2 Izberite kategorijo podatkovnega polja in podatkovno polje.
Izberite na primer Podatki o potovanju > Hitrost –
povprečna pri premikanju.
Prilagajanje nadzornih plošč
1 Odprite stran z nadzorno ploščo, ki jo lahko prilagodite.
2 Izberite možnost:
• Na zemljevidu izberite
> Nastavitev zemljevida >
Nadzorna plošča.
• Na kompasu, potovalnem računalniku ali strani stanja
izberite
> Spremeni nadzorno ploščo.
3 Izberite nadzorno ploščo.
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino,
globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.
1 Izberite Nastavitev > Enote.
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto.
Zaklepanje usmerjenosti zaslona
Privzeta nastavitev omogoča, da se usmerjenost zaslona
samodejno spreminja v skladu z usmerjenostjo naprave.
Usmerjenost zaslona lahko zaklenete v pokončnem ali ležečem
načinu.
1 Izberite Nastavitev > Zaslon > Zaklepanje usmerjenosti.
2 Izberite možnost.
Prilagajanje časa osvetlitve zaslona
Čas osvetlitve zaslona lahko zmanjšate, da podaljšate
življenjsko dobo baterije.
1 Izberite Nastavitev > Zaslon > Časovna omejitev
osvetlitve zaslona.
2 Izberite možnost.
Vklop načina varčevanja z baterijo
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
varčevanja z baterijo.
Izberite Nastavitev > Zaslon > Varčevanje baterije >
Vklopljeno.
10
V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče
časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite
če pa si želite ogledate stran stanja, dvotapnite .
,
Nastavitev glasnosti
Preden lahko nastavite glasnost, morate priklopiti slušalke ali
uporabiti samodejni nosilec.
1 Izberite .
2 Glasnost nastavite z drsnikom.
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitev > Sistem.
Satelit: nastavi satelitski sistem na GPS, GPS + GLONASS
(GPS in GLONASS, stran 10) ali Predstavitveni način
(izklopljen GPS).
WAAS/EGNOS: nastavi sistem na Wide Area Augmentation
System/European Geostationary Navigation Overlay Service
(WAAS/EGNOS). Za več informacij o sistemu WAAS obiščite
garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Jezik besedila: nastavi jezik besedila v napravi.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov zemljevida.
Jezik govora: omogoča spreminjanje jezika govora.
Vmesnik: nastavi obliko zaporednega vmesnika.
Konfiguracija tipke za vklop in izklop: omogoča dodelitev
bližnjic tipki za vklop in izklop (Prilagajanje tipke za vklop in
izklop, stran 10).
GPS in GLONASS
Privzeta nastavitev satelitskega sistema je GPS + GLONASS, ki
je bolj učinkovita v zahtevnih okoljih in zagotavlja hitrejše
pridobivanje položaja. Uporaba načina GPS in GLONASS lahko
povzroči hitrejšo porabo baterije kot samo uporaba načina GPS.
Nastavitve zaporednega vmesnika
Izberite Nastavitev > Sistem > Vmesnik.
Garmin Spanner: omogoča vam, da vrata USB naprave
uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo
standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna
zaporedna vrata.
Garminova serijska povezava: nastavi napravo tako, da
uporablja lastno obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti,
načrtovanih poti in podatkov sledi.
Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo za uporabo standardnega
izhoda in vhoda NMEA 0183.
Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo
ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.
RTCM: napravi omogoča sprejemanje podatkov DGPS
(Differential Global Positioning System) iz naprav, ki
posredujejo podatke RTCM (Radio Technical Commission for
Maritime Services) v obliki SC-104.
Prilagajanje tipke za vklop in izklop
Tipko za vklop in izklop lahko konfigurirate kot bližnjico za meni,
nastavitev, program ali stran stanja. Konfigurirate lahko, da se
bližnjica sproži z enim ali dvema tapoma tipke za vklop in izklop.
1 Izberite Nastavitev > Sistem > Konfiguracija tipke za
vklop in izklop.
2 Izberite Enojni tap ali Dvojni tap.
3 Izberite element, ki ga želite prikazati, ko tapnete tipko za
vklop in izklop:
• Za prikaz strani stanja izberite Stran stanja.
• Za prikaz določenega programa, bližnjice ali nastavitve
izberite Element menija, poiščite element in ga izberite.
• Za izklop bližnjice izberite Brez.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitev > Zaslon.
Časovna omejitev osvetlitve zaslona: nastavi čas, preden se
izklopi osvetlitev ozadja.
Zaklepanje usmerjenosti: zaklene usmerjenost zaslona v
pokončnem ali ležečem načinu ali omogoči, da se
usmerjenost zaslona samodejno spreminja v skladu z
usmerjenostjo naprave.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve (Vklop načina varčevanja z baterijo,
stran 10).
Umerjanje zaslona: umeri zaslon, če se zaslon neustrezno
odziva na dotike.
Nastavitve videza
Izberite Nastavitev > Videz.
Način: nastavi svetlo ali temno ozadje ali samodejno preklaplja
med obema glede na čas sončnega vzhoda ali zahoda na
trenutni lokaciji.
Ozadje: nastavi sliko ozadja.
Dnevna barva poudarkov: nastavi barvo izbir v dnevnem
načinu.
Nočna barva poudarkov: nastavi barvo izbir v nočnem načinu.
Krmilni gumbi v ležečem načinu: nastavi, ali se kontrolniki v
ležečem načinu prikažejo na levi ali desni strani zaslona.
Nastavitve zemljevida
Izberite Nastavitev > Zemljevid.
Informacije o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide,
ki so trenutno naloženi v napravo.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Sever
zgoraj prikaže sever na vrhu strani. Sled zgoraj prikaže vašo
trenutno smer potovanja proti vrhu strani. Avtomobilski način
prikaže perspektivo avtomobila s smerjo potovanja na vrhu.
Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na
zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne
informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.
Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano
besedilo vodenja.
Hitrost izrisovanja zemljevida: prilagodi hitrost risanja
zemljevidov. Hitrejše risanje zemljevidov skrajša trajanje
baterije.
Dodatne nastavitve zemljevida
Izberite Nastavitev > Zemljevid > Dodatna nastavitev.
Samodejna povečava: vklopi ali izklopi samodejno povečavo.
Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Vozilo: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu.
Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.
Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov
zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven
povečave zemljevida višja od izbrane ravni.
Velikost besedila: nastavi velikost besedila elementov
zemljevida.
Nastavitve fotoaparata
Izberite Nastavitev > Kamera.
Prilagajanje naprave
Ločljivost fotografije: določi ločljivost fotografij.
Shrani fotografije v: nastavi mesto shranjevanja fotografij.
Navodila za fotoaparat: prikažejo kratka navodila za snemanje
fotografij.
Nastavitve sledi
Izberite Nastavitev > Sledi.
Način beleženja: nastavi način snemanja sledi. Samodejno
beleži sledi z različnimi hitrostmi, da bi ustvaril optimalno
predstavitev vaših sledi.
Interval: nastavi pogostost snemanja dnevnika poti. Pogostejše
beleženje točk ustvari podrobnejšo sled, vendar hitreje
zapolni dnevnik sledi.
Auto Pause: samodejno začasno ustavi sledenje, ko se
ustavite.
Samodejni začetek: samodejno začne beležiti sled, ko naprava
pridobi satelitske signale.
Izhodna oblika: omogoča, da izberete obliko zapisa za
beleženje dnevnika sledi. Oblika zapisa GPX se uporablja za
običajno sled, ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu v
napravi in uporabiti za navigacijo. Za pregledovanje sledi se
uporablja funkcija Upravitelj sledi. Oblika zapisa FIT se
uporablja za vadbeno dejavnost, pri kateri se beležijo
dodatne informacije (na primer krogi). Dejavnosti je mogoče
pregledovati v napravi, vendar so prilagojene za storitev
Garmin Connect™. Če želite podatke beležiti v obeh oblikah
zapisa hkrati, lahko izberete Oboje. Za to možnost je
potrebnega več prostora za shranjevanje.
Dodatna nastavitev: Omogoča, da nastavite samodejno
arhiviranje, da nastavite, kdaj se beležijo podatki o potovanju,
in da ponastavite podatke o potovanju.
Časovne nastavitve
Izberite Nastavitev > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi
časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.
Nastavitve zapisa položaja
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega
koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate
zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.
Izberite Nastavitev > Zapis položaja.
Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan
odčitek določene lokacije.
Geodetski referenčni sistem: nastavi koordinatni sistem, na
katerem temelji zemljevid.
Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja
naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.
Nastavitve smeri
Nastavitve kompasa lahko prilagodite.
Izberite Nastavitev > Smer gibanja.
Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.
Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na
kompasu.
Pojdi na vrstico/kazalec: omogoča uporabo kurzorja smeri, ki
kaže v smeri vašega cilja, ali uporabo kurzorja smeri, ki
prikazuje vaš položaj glede na črto smeri, ki vodi do cilja.
Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na
kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.
Umeri kompas: omogoča kalibriranje kompasa, če opazite, da
kompas ne deluje pravilno, na primer po dolgem potovanju ali
11
zaradi ekstremnih temperaturnih sprememb. Oglejte si
razdelek Umerjanje kompasa, stran 5.
Nastavitve višinomera
Izberite Nastavitev > Višinomer.
Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem
vklopu naprave. Naprava še naprej samodejno umerja
višinomer, če ima signal GPS.
Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da
meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina
predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se
barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.
Trendi tlaka: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku.
Vedno shrani je lahko koristna, kadar spremljate vremenske
fronte.
Vrsta izrisa: beleži spremembe višine v določen časovnem
obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem
časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v
določenem časovnem obdobju.
Umeri višinomer: omogoča umerjanje barometričnega
višinomera, če poznate pravilno višino ali barometrični tlak.
Oglejte si razdelek Umerjanje barometričnega višinomera,
stran 6.
Nastavitve iskanja zbirk Geocache
Izberite Nastavitev > Iskanje zbirk Geocache.
Seznam zbirk Geocache: omogoča prikaz seznama zbirk
Geocache po imenih ali kodah.
Slog zbirke Geocache: nastavi slog prikaza za podatke zbirk
Geocache.
Iskanje naprave chirp: omogoča, da naprava išče zbirko
Geocache s pripomočkom chirp (Omogočanje iskanja
naprave chirp, stran 8).
Programiranje naprave chirp: programiranje pripomočka chirp.
Oglejte si chirppriročnik za uporabo naprave na spletnem
mestu www.garmin.com.
Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene
filtre za zbirke Geocache na podlagi določenih dejavnikov
(Ustvarjanje in shranjevanje filtra za zbirke Geocache,
stran 7).
Najdene zbirke Geocache: Omogoča urejanje števila najdenih
zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko
zabeležite najdbo (Beleženje poskusa v dnevnik, stran 7).
Nastavitve za usmerjanje
Naprava izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za
vrsto dejavnosti, ki jo izvajate. Razpoložljive nastavitve
načrtovanja poti so odvisne od načrtovane dejavnosti.
Izberite Nastavitev > Načrtovanje poti.
Glas za navigacijo: nastavi glas in jezik za navigacijske pozive.
Aktivnost: nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava
izračunava načrtovane poti, optimirate za vrsto dejavnosti, ki
jo izvajate.
Prehodi med načrtovanimi potmi: nastavi, kako vas naprava
usmerja od ene točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev
je na voljo samo za nekatere dejavnosti. Razdalja vas začne
usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do
določene razdalje od trenutne točke.
Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Uporabnik: nastavi podatke uporabniškega profila (Nastavitev
uporabniškega profila za vadbo, stran 12).
Območja srčnega utripa: nastavi pet območij srčnega utripa za
vadbene dejavnosti.
Dejavnost FIT: nastavi vadbeno dejavnost na tek, kolesarjenje
ali drugo dejavnost. To omogoča, da je tekaška dejavnost
prikazana kot tekaška dejavnost, ko jo prenesete v storitev
Garmin Connect.
Nastavitev uporabniškega profila za vadbo
Naprava uporablja informacije, ki ste jih vnesli o sebi, za izračun
točnih podatkov. Spreminjate lahko naslednje podatke
uporabniškega profila: spol, starost, teža, višina in športnik celo
življenje (O športnikih celo življenje, stran 12).
1 Izberite Nastavitev > Telesna pripravljenost > Uporabnik.
2 Spremenite nastavitve.
O športnikih celo življenje
Športnik celo življenje je posameznik, ki že več let intenzivno
trenira (razen v primeru manjših poškodb) in katerega srčni utrip
med počivanjem znaša 60 utripov na minuto (bpm).
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 13) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Preden lahko naprava ugotovi vaša območja srčnega utripa,
morate nastaviti uporabniški profil za vadbo (Nastavitev
uporabniškega profila za vadbo, stran 12).
Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem
vadbe (Cilji pripravljenosti, stran 12).
1 Izberite Nastavitev > Telesna pripravljenost > Območja
srčnega utripa.
2 Vnesite najvišji in najnižji srčni utrip za območje 5.
Najvišji srčni utrip vsakega območja je odvisen od najnižjega
srčnega utripa prejšnjega območja. Če na primer kot najnižji
srčni utrip za območje 5 vnesete 167, uporabi naprava 166
za najvišji utrip za območje 4.
3 Vnesite najnižji srčni utrip za območja od 4 do 1.
Nastavitve vadbe
Izberite Nastavitev > Telesna pripravljenost.
Auto Lap: nastavi napravo tako, da samodejno označi krog na
določeni razdalji.
12
Prilagajanje naprave
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Tek ali kolesarjenje z napravo
Preden začnete teči ali kolesariti z napravo, morate preklopiti na
vadbeni profil (Izbiranje profila, stran 9).
Nadzorne plošče in podatkovna polja za vadbene dejavnosti
lahko prilagodite (Prilagojena podatkovna polja in nadzorne
plošče, stran 9).
1 Če naprava trenutno beleži sled, izberite Trenutna sled > .
Trenutno sled lahko shranite ali izbrišete.
2 Izberite Nastavitev > Sledi > Izhodna oblika.
3 Izberite možnost:
• Izberite GPX, če želite dejavnost beležiti kot običajno sled,
ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za
navigacijo.
• Izberite FIT, če želite dejavnost beležiti z vadbenimi
informacijami (na primer krogi), ki so prilagojene storitvi
Garmin Connect.
• Izberite Oboje, če želite podatke beležiti v obeh oblikah
hkrati. Ta nastavitev porabi več pomnilnika.
4 V glavnem meniju izberite Štoparica > Začni.
5 Začnite teči ali kolesariti.
6 Ko končate, izberite Ustavi.
7 Izberite Ponastavi > Shrani.
Pomorske nastavitve
Izberite Nastavitev > Navtika.
Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava
uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje
značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske
destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja
papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide)
podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako
poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo
med ribolovom.
Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na
zemljevidu.
Nastavitev pomorskih alarmov: nastavi alarme, ko presežete
navedeno razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za
navedeno razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno
globino.
Nastavljanje pomorskih alarmov
1 Izberite Nastavitev > Navtika > Nastavitev pomorskih
alarmov.
Vzdrževanje naprave
2 Izberite vrsto alarma.
3 Izberite Vklopljeno.
4 Vnesite razdaljo in izberite
.
Nastavitev zvokov naprave
Prilagodite lahko zvoke za sporočila, tipke, opozorila pred zavoji
in alarme.
1 Izberite Nastavitev > Zvoki > Zvoki > Vklopljeno.
2 Izberite zvok za vsako vrsto.
Ponastavitev podatkov
Ponastavite lahko podatke o poti, izbrišete vse točke poti,
počistite trenutno sled ali obnovite privzete vrednosti.
1 Izberite Nastavitev > Ponastavi.
2 Izberite element, ki ga želite ponastaviti.
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve
1 Izberite Nastavitev.
2 Izberite element, ki ga želite ponastaviti.
3 Izberite > Ponastavi privzete vrednosti.
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve
strani
Obnovite lahko privzete vrednosti za nastavitve zemljevida,
kompasa, potovalnega računalnika in izrisa višine.
1 Odprite stran, katere nastavitve želite ponastaviti.
2 Izberite > Ponastavi privzete vrednosti.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete.
Izberite Nastavitev > Ponastavi > Ponastavi vse
nastavitve > Da.
Vzdrževanje naprave
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ (garmin.com/express) omogoča napravam
Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v Garmin Connect
Posodabljanje programske opreme
OPOMBA: s posodobitvijo programske opreme ne izbrišete
podatkov ali nastavitev.
1 Napravo priklopite na računalnik s kablom USB.
2 Obiščite garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik nikoli ne upravljajte s trdim ali ostrim
predmetom, ker ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
mini-USB.
13
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
8 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček
in okolico.
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
desno.
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7. Pod vodo v globini 1 metra lahko zdrži 30 minut.
Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi
napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo
začnete uporabljati ali polniti.
Preden lahko povežete raven konektor kabla USB z napravo,
boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.
1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.
Upravljanje podatkov
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
Potopitev v vodo
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Vrste datotek
Ročna naprava podpira te vrste datotek:
• Datoteke iz programa BaseCamp ali HomePort™. Obiščite
www.garmin.com/trip_planning.
• Datoteke sledi GPX.
• Datoteke zbirk Geocache GPX (Prenašanje zbirk Geocache,
stran 7).
• Datoteke fotografij JPEG.
• Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa
Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products
/poiloader.
• Datoteke FIT za izvoz v Garmin Connect.
Nameščanje pomnilniške kartice
Za dodaten pomnilnik ali prednaložene zemljevide lahko vstavite
pomnilniško kartico microSD™.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Odstranite baterije.
3 V prostoru za baterijo potisnite nosilec kartice À v levo in ga
privzdignite.
4 Namestite pomnilniško kartico Á tako, da so pozlačenimi stiki
obrnjeni navzdol.
5 Zaprite ležišče kartice.
6 Nosilec kartice potisnite na desno, da ga pritrdite.
7 Zamenjajte baterije.
14
2
3
4
5
6
7
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali
pomnilniško kartico.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.
Pošiljanje datotek v BaseCamp
1 Odprite BaseCamp.
2 Napravo priključite na računalnik.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna naprava, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
3 Odprite pogon Garmin ali pomnilniško kartico.
4 Izberite možnost:
• Izberite element v priključeni napravi in ga povlecite v
Mojo zbirko ali na seznam.
• V programu BaseCamp izberite Naprava > Sprejmi iz
naprave in izberite napravo.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
Vzdrževanje naprave
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 Odstranite baterije.
2 Ponovno vstavite baterije.
Odstranjevanje kompleta baterij
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Obiščite www.garmin.com/outdoor.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Odpravljanje težav
Kako vem, da je naprava v načinu za
množično shranjevanje USB?
• Oglejte si zaslon naprave.
Prikaže se slika naprave, ki je povezana z računalnikom.
• Oglejte si zaslon računalnika.
Pri računalnikih z operacijskim sistemom Windows se v mapi
Moj računalnik pojavi nov odstranljiv disk, pri računalnikih z
operacijskim sistemom Mac pa se pojavi vpet pogon.
Vse nastavitve želim obnoviti na tovarniško
privzete vrednosti
Izberite Nastavitev > Ponastavi > Ponastavi vse
nastavitve.
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
Potrebujem nadomestne dele ali dodatno
opremo
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
• Obiščite buy.garmin.com.
• Obrnite se na prodajalca Garmin.
pokrov.
2 Privzdignite stran baterije, ki je bliže gumbu za vklop.
Informacije o napravi
Specifikacije
• Obiščite buy.garmin.com.
• Obrnite se na prodajalca Garmin.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
Vrsta baterije
Komplet litij-ionskih baterij ali tri baterije AA
(alkalne, NiMH ali litijeve)
Vodoodpornost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 m.
O baterijah
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme in
licenčno pogodbo.
Izberite Nastavitev > Vizitka.
Informacije o napravi
Želim kupiti zunanjo anteno GPS
Trajanje baterije lahko podaljšate z različnimi ukrepi.
• Ko ne fotografirate, zaprite program za fotoaparat.
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve (Prilagajanje svetlosti
osvetlitve, stran 2).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve (Prilagajanje časa
osvetlitve zaslona, stran 10).
• Omogočite način varčevanja z baterijo (Nastavitve zaslona,
stran 11).
• Izberite možnost Običajna za Hitrost izrisovanja
zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 11).
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priklopite v napravo in vrata USB na računalniku.
NAMIG: kabel USB mora biti priklopljen v vrata USB na
računalniku in ne v zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
OPOMBA: če imate v računalnik preslikanih več omrežnih
pogonov, ima lahko operacijski sistem Windows težave pri
dodeljevanju črk pogonom naprave Garmin. Za informacije o
dodeljevanju črk pogonov si oglejte pomoč za operacijski
sistem.
15
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se ne polni
• Preverite, ali je komplet baterij pravilno vstavljen
(Nameščanje kompleta baterij, stran 1).
• Preverite, ali je temperatura med 0 in 45 °C (med 32 in
113 °F).
• Izklopite osvetlitev (Prilagajanje svetlosti osvetlitve, stran 2).
Naprava ne preklopi samodejno v način
množičnega shranjevanja
Če je naprava priklopljena v računalnik, vendar ne preklopi
samodejno v način množičnega shranjevanja, ste morda naložili
poškodovano datoteko.
1 Izključite napravo iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Medtem ko priklapljate napravo v računalnik, držite tipko .
4 Tipko držite še 30 sekund oziroma dokler naprava ne
preide v način za množično shranjevanje.
Zaslon se ne odziva
Če se zaslon na dotik ne odziva na dotike, lahko ponastavite
napravo.
1 Napravo odklopite od zunanjega vira napajanja.
2 Odstranite baterije.
3 Ponovno vstavite baterije (Nameščanje kompleta baterij,
stran 1).
Pri tem se naprava ponastavi, ne da bi se izbrisali vaši
podatki ali nastavitve.
Dodatek
Dodatna oprema
Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za
vadbo in nadomestni deli, je na voljo na http://buy.garmin.com
ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate
izvajati navigacijo ali uporabljati dodatno opremo ANT+.
Barometer: umerjen trenutni tlak.
Brez: to je prazno podatkovno polje.
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in
nepremikanja od zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja
od zadnje ponastavitve.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Datum: trenutni dan, mesec in leto.
Dolžina sledi: prepotovana razdalja za trenutno progo.
16
Do proge: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano
pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo
NMEA 0183, ki lahko izmeri globino vode.
GPS smer: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
GPS višina: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost kroga: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje
ponastavitve.
Hitrost – povprečna pri premikanju: povprečna hitrost med
premikanjem od zadnje ponastavitve.
Hitrost – skupna povprečna: povprečna hitrost med
premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Kadenca: obrati ročice gonilke ali koraki na minuto. Naprava
mora biti povezana z dodatno opremo za merjenje kadence.
Kadenca kroga: povprečna kadenca za trenutni krog.
Kadenca zadnjega kroga: povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Krogi skupno: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.
Kurzor: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Merilnik trenutno opravljene poti: trenutni izračun
prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Najnižja temperatura v 24 urah: najnižja temperatura,
zabeležena v zadnjih 24 urah.
Najvišja temperatura v 24 urah: najvišja temperatura,
zabeležena v zadnjih 24 urah.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsakih 10 čevljev (3 m) vzpona
prepotujete 200 čevljev (60 m), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Na primer, vaš položaj GPS je natančen do razdalje
+/– 12 čevljev (3,65 m).
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpična hitrost do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim
položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična razdalja do naslednjega: nadmorska višina med
trenutnim položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Dodatek
Območje srčnega utripa: trenutno območje srčnega utripa (od
1 do 5). Privzeta območja temeljijo na profilu uporabnika,
najvišjem srčnem utripu in srčnem utripu med počivanjem.
Odcep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Odstotek najvišjega srčnega utripa: odstotek najvišjega
srčnega utripa.
Odstotek povprečnega srčnega utripa: povprečni odstotek
najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.
Odstotek srčnega utripa kroga: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutni krog.
Okoljski tlak: neumerjen okoljski tlak.
Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na
voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske
omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.
Opozorilni časovnik: trenutni čas na odštevalniku.
Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in
dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Položaj (izbran): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev
oblike zapisa položaja.
Povprečna kadenca: povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.
Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Predvideni čas do naslednje: predviden čas dneva, ko boste
dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke
poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predviden čas dneva, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Pretečen (skupni) čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če
vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite
časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je
pretečeni čas 35 minut.
Proga: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko
ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do naslednjega: preostala razdalja do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Razdalja kroga: Prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razdalja zadnjega kroga: Prepotovana razdalja za zadnji
prepotovani krog.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer kompasa: usmeritev naprave glede na kompas.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust kroga: navpična razdalja spusta za trenutni krog.
Spust – največji: največja hitrost spusta v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Dodatek
Spust zadnjega kroga: navpična razdalja spusta za zadnji
prepotovani krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip kroga: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji
prepotovani krog.
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Temperatura – voda: temperatura vode. Naprava mora biti
povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo
vode.
Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Točka poti ob naslednjem: naslednja točka na načrtovani poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Ura: trenutni čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Visina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina nad tlemi: višina trenutne lokacije nad ravnjo tal.
Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Višina – najvišja: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vzpon kroga: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.
Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Vzpon zadnjega kroga: navpična razdalja vzpona za zadnji
prepotovani krog.
Zavoj: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno
progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
17
Kazalo
Simboli
3D 5
zemljevid 5
A
alarmi
bližina 8
pomorstvo 13
ura 8
almanah
časi sončnega vzhoda in zahoda 8
časi za lov in ribarjenje 8
ANT+ senzorji, združevanje 9
B
barometer 6
BaseCamp 6, 14
baterija 1, 15
nameščanje 1
podaljševanje 2, 10, 15
polnjenje 1
bližnjice 9
dodajanje 9
brisanje, vsi uporabniški podatki 14
C
chirp 8, 12
City Navigator 4
Č
časi sončnega vzhoda in zahoda 8
časi za lov in ribarjenje 8
časovne nastavitve 11
časovni pasovi 11
časovnik, odštevalnik 8
čiščenje naprave 14
čiščenje zaslona na dotik 14
človek v vodi (ČVV) 4
D
datoteke, prenašanje 7, 14
dodatna oprema 8, 9, 15, 16
F
fotoaparat 6, 7
nastavitve 11
nastavljanje 7
fotografije 6, 7
ogled 7
ozadje 7
zajemanje 6
G
Garmin Express
posodabljanje programske opreme 13
registracija naprave 13
glasnost, prilagajanje 10
glavni meni 2, 9
GLONASS 10
GPS 8, 10
signal 2
H
HomePort 14
I
ID naprave 15
izmenjava podatkov 8
Izračun območja 8
K
kalkulator 8
Kam? 4
kamera 6
Kartica microSD 1, 14. Za več informacij si
oglejte pomnilniška kartica
koledar 8
kolesarjenje 13
18
kompas 4, 5
nastavitve 11
navigacija 5
L
lokacije
shranjevanje 2
urejanje 2
M
merske enote 10
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 6
brisanje 6
nastavitve 12
ogled na zemljevidu 6
urejanje 6
ustvarjanje 6
nadomestni deli 15
nadzorne plošče 9, 10
naprava
nega 13
ponovni zagon 15
registracija 2
naslovi, iskanje 4
nastavitve 10–13
naprava 12
nastavitve sistema 10
nastavitve smeri 11
nastavitve zaslona 11
navigacija 4, 5
cesta 5
kompas 5
ustavljanje 4
O
obnavljanje, nastavitve 13
odpravljanje težav 13, 15, 16
odštevalnik 8
opozorila o bližini 8
osvetlitev ozadja 2, 10
P
pametni telefon 8
podatki, prenašanje 14
podatki o potovanju, ogled 6
podatkovna polja 9, 10, 16
Poglej in pojdi 4
polnjenje 1, 16
pomnilniška kartica 14
pomorstvo
nastavitev alarmov 13
nastavitve 13
ponastavitev naprave 15
ponovni zagon naprave 13, 15
posnetki BirdsEye 5
posodabljanje programske opreme 13
potovalni računalnik 6
prenašanje
datoteke 7, 8, 14
sledi 8
zbirke Geocache 7
prilagajanje naprave 9
pripravljenost 12, 13
profil uporabnika 12
profili 9, 12
proga, kurzor 5
programska oprema, posodabljanje 13
pustolovščine 6
Pustolovščine 6
senzorji ANT+, združevanje 8
shranjevanje podatkov 14
sledi 2–4, 6
arhiviranje 4
barva 3
nastavitve 11
ogled 3
shranjevanje 3
specifikacije 15
srčni utrip
merilnik 9
območja 12, 13
Š
športnik celo življenje 12
štoparica 8
T
tek 13
tempe 9
Tempe 9
temperatura 9
tipka za vklop/izklop 2
bližnjice 10
tipke 1
tipke na zaslonu 2
točke poti 2, 4
brisanje 3
projekcija 3
shranjevanje 2
urejanje 2, 3
TracBack 3
U
umerjanje
kompas 5
višinomer 6
uporabniški podatki, brisanje 14
USB 10, 15, 16
način množičnega shranjevanja 14–16
prekinitev povezave 15
prenašanje datotek 14
priključek 1
V
višina 5
izris 5
višinomer 5, 6, 12
vodoodpornost 14
Z
zaklepanje, zaslon 2, 10
zapis položaja 11
zaslon 2
orientacija 10
zaklepanje 2, 10
zaslon na dotik 2
odpravljanje težav 16
zbirke Geocache 7, 8, 14
nastavitve 12
prenašanje 7
združevanje
ANT+ senzorji 9
senzorji ANT+ 8
zemljevidi 2, 4
izbirno 5
nastavitve 11
navigacija 3
podatkovna polja 10
posodabljanje 13
zvoki 13
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 14, 15
registracija izdelka 2, 13
registracija naprave 2, 13
S
satelitski signali 2, 8
Kazalo
support.garmin.com
Februar 2018
190-01940-43_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising