Garmin | Montana® 610 | User manual | Garmin Montana® 610 Korisnički priručnik

Garmin Montana® 610 Korisnički priručnik
Montana 610/680
®
Korisnički priručnik
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Montana i TracBack trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.
ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ i tempe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Mac registrirani je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama. Windows registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
microSD™ i logotip microSDXC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na adresi www.thisisant.com/directory.
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Informacije o bateriji .................................................................... 1
Početak rada................................................................... 1
Umetanje baterije ........................................................................ 1
Punjenje kompleta baterija ......................................................... 1
Umetanje AA baterija .................................................................. 1
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Glavni izbornik ....................................................................... 2
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir .................................... 2
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir ............................. 2
Otključavanje dodirnog zaslona ............................................. 2
Registriranje uređaja ................................................................... 2
Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja ...................... 2
Traženje satelitskih signala i snimanje traga .............................. 2
Točke............................................................................... 2
Stvaranje točke ........................................................................... 2
Označavanje točke pomoću karte .............................................. 2
Traženje točke ............................................................................ 2
Uređivanje međutočke ................................................................ 3
Brisanje točke ............................................................................. 3
Povećanje preciznosti lokacije točke .......................................... 3
Projekcija točke ........................................................................... 3
Trase................................................................................ 3
Snimanje zapisa traga ................................................................ 3
Promjena boje trenutnog traga ................................................... 3
Spremanje trenutnog traga ......................................................... 3
Odabir formata izlaza za spremljene tragove ............................. 3
Navigacija pomoću značajke TracBack® ................................... 3
Čišćenje trenutnog traga ............................................................. 3
Prikaz informacija o tragu ........................................................... 3
Spremanje lokacije na tragu ....................................................... 3
Prikazivanje spremljenih tragova na karti ................................... 3
Arhivirane trase ........................................................................... 4
Automatsko arhiviranje tragova ............................................. 4
Ručno arhiviranje traga .......................................................... 4
Brisanje trase .............................................................................. 4
Navigacija ........................................................................ 4
Izbornik Kamo? ........................................................................... 4
Navigacija prema odredištu ........................................................ 4
Pronalaženje lokacije po nazivu ................................................. 4
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije ............................. 4
Traženje adrese .......................................................................... 4
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u
moru ............................................................................................ 4
Zaustavljanje navigacije .............................................................. 4
Navigacija sa značajkom Sight 'N Go ......................................... 4
Navigiranje pomoću karte ........................................................... 4
Navigacija rutom za vožnju .................................................... 4
Dodatne karte ........................................................................ 5
Slike BirdsEye ........................................................................ 5
3D prikaz karte ....................................................................... 5
Navigacija pomoću kompasa ...................................................... 5
Kalibracija kompasa ............................................................... 5
Pokazivač kursa ..................................................................... 5
Grafikon nadmorske visine ......................................................... 5
Kretanje prema točki na grafikonu ......................................... 5
Promjena vrste grafikona ....................................................... 5
Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine ................ 5
Kalibracija barometarskog visinomjera .................................. 5
Putno računalo ............................................................................6
Ponovno postavljanje putnog računala .................................. 6
Rute ............................................................................................ 6
Sadržaj
Stvaranje rute ......................................................................... 6
Uređivanje naziva rute ........................................................... 6
Uređivanje rute ....................................................................... 6
Pregled rute na karti ............................................................... 6
Brisanje rute ........................................................................... 6
Pregled aktivne rute ............................................................... 6
Preokretanje rute ................................................................... 6
Garmin avanture ......................................................................... 6
Stvaranje avanture ................................................................. 6
Pokretanje avanture ............................................................... 6
Kamera i fotografije ........................................................ 6
Snimanje fotografije .................................................................... 6
Prilagođavanje rada osvjetljenja fotoaparata .............................. 7
Pregledavanje fotografija ............................................................ 7
Prikaz dijaprojekcije ............................................................... 7
Sortiranje fotografija ............................................................... 7
Prikaz lokacije fotografije ....................................................... 7
Navigacija do fotografije ......................................................... 7
Postavljanje fotografije kao pozadine .................................... 7
Brisanje fotografije ................................................................. 7
Geocachei....................................................................... 7
Preuzimanje geocache stavki ..................................................... 7
Filtriranje popisa geocache stavki ............................................... 7
Stvaranje i spremanje filtra geocache stavki ......................... 7
Uređivanje prilagođenog filtra geocache stavki ..................... 7
Kretanje prema geocache stavci ................................................ 7
Bilježenje pokušaja ..................................................................... 7
chirp™ ........................................................................................ 7
Omogućavanje chirp pretraživanja ........................................ 8
Pronalaženje Geocache stavke pomoću chirp tehnologije .... 8
Aplikacije......................................................................... 8
Bežično slanje i primanje podataka ............................................ 8
Postavljanje alarma približavanja ............................................... 8
Izračun površine područja ........................................................... 8
Upotreba kalkulatora ................................................................... 8
Pregledavanje kalendara i almanaha ......................................... 8
Postavljanje alarma .................................................................... 8
Pokretanje mjerača odbrojavanja ............................................... 8
Pokretanje štoperice ................................................................... 8
Stranica satelita .......................................................................... 8
Promjena satelitskog prikaza ................................................. 8
Isključivanje GPS-a ................................................................ 8
Simuliranje lokacije ................................................................ 8
ANT+ senzori.................................................................. 8
Uparivanje ANT+ senzora .......................................................... 8
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin .... 9
tempe .......................................................................................... 9
Prikazivanje tempe podataka ..................................................... 9
Prikazivanje podataka o pulsu .................................................... 9
Prilagođavanje uređaja.................................................. 9
Profili aktivnosti ........................................................................... 9
Odabir profila ......................................................................... 9
Stvaranje prilagođenog profila ............................................... 9
Uređivanje naziva profila ........................................................ 9
Brisanje profila ....................................................................... 9
Prilagođavanje glavnog izbornika ............................................... 9
Stvaranje prečaca ....................................................................... 9
Dodavanje prečaca u glavni izbornik .......................................... 9
Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče ...................... 9
Omogućavanje podatkovnih polja karte ............................... 10
Prilagođavanje podatkovnih polja ........................................ 10
Prilagođavanje upravljačkih ploča ....................................... 10
Mijenjanje mjernih jedinica ........................................................ 10
Zaključavanje orijentacije zaslona ............................................ 10
i
Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog osvjetljenja ........ 10
Uključivanje načina rada za štednju baterije ............................ 10
Podešavanje glasnoće ............................................................. 10
Postavke sustava ...................................................................... 10
GPS i GLONASS ................................................................. 10
Postavke serijskog sučelja ................................................... 10
Prilagođavanje tipke napajanja ................................................. 10
Postavke zaslona ...................................................................... 11
Postavke izgleda ....................................................................... 11
Postavke karte .......................................................................... 11
Napredne postavke karte ..................................................... 11
Postavke kamere ...................................................................... 11
Postavke tragova ...................................................................... 11
Postavke vremena .................................................................... 11
Postavljanje formata prikaza položaja ...................................... 11
Postavke smjera ....................................................................... 11
Postavke visinomjera ................................................................ 12
Geocaching postavke ............................................................... 12
Postavke izrade rute ................................................................. 12
Postavke značajke Fitness ....................................................... 12
Postavljanje korisničkog profila za vježbanje ....................... 12
O postavki Predani sportaš ............................................. 12
O zonama pulsa ................................................................... 12
Ciljevi vježbanja .............................................................. 12
Postavljanje zona pulsa .................................................. 12
Trčanje ili bicikliranje s vašim uređajem ............................... 13
Pomorske postavke .................................................................. 13
Postavljanje pomorskih alarma ............................................ 13
Postavljanje tonova uređaja ..................................................... 13
Ponovno postavljanje podataka ................................................ 13
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki ................. 13
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki stranice ... 13
Vraćanje svih zadanih postavki ........................................... 13
Uređaj se ne puni ...................................................................... 16
Uređaj ne prelazi u način rada za masovno skladištenje
automatski ................................................................................ 16
Zaslon ne reagira ...................................................................... 16
Dodatak ......................................................................... 16
Dodatna oprema ....................................................................... 16
Podatkovna polja ...................................................................... 16
Indeks............................................................................ 18
Održavanje uređaja...................................................... 13
Podrška i nadogradnja .............................................................. 13
Nadogradnja softvera ............................................................... 13
Postupanje s uređajem ............................................................. 13
Čišćenje uređaja .................................................................. 13
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 14
Vodootpornost ...................................................................... 14
Upravljanje podacima ............................................................... 14
Vrste datoteka ...................................................................... 14
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 14
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 14
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 14
Slanje datoteka na BaseCamp ............................................ 14
Brisanje datoteka ................................................................. 14
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 15
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 15
Uklanjanje baterija .................................................................... 15
Informacije o uređaju................................................... 15
Specifikacije .............................................................................. 15
O baterijama ............................................................................. 15
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 15
Dodatne informacije .................................................................. 15
Rješavanje problema ................................................... 15
Kako znati je li moj uređaj u načinu rada za USB masovno
skladištenje? ............................................................................. 15
Moram sve postavke vratiti na tvorničke zadane vrijednosti .... 15
Potrebni su mi rezervni dijelovi ili dodatna oprema .................. 15
Trebam kupiti vanjsku GPS antenu .......................................... 15
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 15
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 15
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 15
ii
Sadržaj
Uvod
9 Navigirajte do odredišta (Navigacija prema odredištu,
stranica 4).
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Umetanje baterije
Pregled uređaja
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Pronađite metalne kontakte na kraju litij-ionske baterije.
3 Umetnite bateriju u odjeljak s kontaktima prema naprijed.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
4 Pritisnite bateriju na mjesto.
5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Punjenje kompleta baterija
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Objektiv (samo 680 i 680t)
Tipka napajanja
Utor za microSD karticu (ispod vratašca odjeljka za baterije)
Priključak za napajanje za dodatni pribor za montažu
Stereo utičnica za slušalice (ispod zaštitnog poklopca)
D-prsten poklopca baterija
Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
MCX priključak za GPS antenu (ispod zaštitnog poklopca)
Informacije o bateriji
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Alkalne baterije mogu se raspuknuti
na visokim temperaturama.
OBAVIJEST
Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu
količinu kapaciteta. Stoga prilikom rukovanja uređajem na
temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.
Uređaj radi s uključenom litij-ionskom baterijom ili tri AA baterije.
Početak rada
Kada prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke kako
biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim funkcijama.
1 Umetnite baterije (Umetanje baterije, stranica 1).
2 Napunite baterije (Punjenje kompleta baterija, stranica 1).
3 Uključite uređaj (Uključivanje uređaja, stranica 2).
4 Registrirajte uređaj na web-mjestu garmin.com/express.
5 Podesite pozadinsko osvjetljenje (Prilagođavanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja, stranica 2).
6 Pronađite satelite (Traženje satelitskih signala i snimanje
traga, stranica 2).
7 Prilagodite uređaj (Prilagođavanje uređaja, stranica 9).
8 Označite točku (Stvaranje točke, stranica 2).
Uvod
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac
i okolno područje.
Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio
Garmin . Ako pokušate zamijeniti bateriju koju nije isporučio
Garmin, može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.
®
Prije priključivanja USB kabela u uređaj, možda ćete morati
ukloniti opcijske dodatke za montiranje.
NAPOMENA: Baterija se neće puniti ako se nalazi izvan
raspona temperature od 0 ° do 45 °C (32 ° do 113 °F).
Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB
priključka na računalu.
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz mini-USB priključka Á.
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
3 Priključite USB kraj kabela u AC adapter ili USB priključak na
računalu.
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite bateriju do kraja.
Umetanje AA baterija
Umjesto baterije (Umetanje baterije, stranica 1) možete
upotrijebiti alkalne, NiMH ili litijske AA baterije. To je korisno kad
ste na putu i ne možete napuniti bateriju. Za najbolje rezultate
koristite NiMH ili litijske baterije.
NAPOMENA: Ako koristite kameru, ne preporučujemo
standardne alkalne baterije.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Umetnite tri AA baterije i pazite na polaritet.
1
Prilagođavanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja
3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Uključivanje uređaja
Držite
.
Glavni izbornik
À
Á
Â
Ã
Statusna traka
Trenutno vrijeme i datum
Ikone aplikacija
Traženje satelitskih signala i snimanje traga
Prije korištenja funkcija GPS navigacije, kao što je snimanje
traga, morate pronaći satelitske signale. Za primanje satelitskih
signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Držite .
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Kad crtice
postanu zelene, uređaj je prihvatio satelitske
signale. Vrijeme i datum postavljaju se automatski na temelju
vaše GPS lokacije.
3 Hodajte okolo kako biste snimili trag (Trase, stranica 3).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Karta kako biste trag vidjeli na karti.
• Odaberite Kompas kako bi se prikazao kompas i
prilagodljiva podatkovna polja.
• Odaberite Putno računalo kako bi se prikazala vaša
trenutna brzina, udaljenost i drugi korisni statistički podaci.
Skriveni izbornik aplikacije
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
• Neka svaki odabir na zaslonu osjetljivom na dodir bude
zasebna radnja.
• Odaberite
za otvaranje skrivenog izbornika za aplikacije i
alata za postavljanje.
• U skrivenom izborniku aplikacije odaberite ili za kretanje
kroz aplikacije.
• Odaberite
za povratak na prethodnu stranicu.
• Zadržite
za povratak u glavni izbornik.
• Odaberite
za prikaz određenih stavki izbornika za stranicu
koju pregledavate.
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona.
Odaberite > .
Otključavanje dodirnog zaslona
Odaberite
> .
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite garmin.com/express.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
2
Intenzivno korištenje pozadinskog osvjetljenja zaslona može
značajno smanjiti vijek trajanja baterije. Možete smanjiti svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja
baterije.
NAPOMENA: Kad je razina napunjenosti baterije niska može
doći do ograničenja svjetline pozadinskog osvjetljenja.
1 Odaberite .
2 Pomoću klizača podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.
Uređaj se može zagrijati ako postavite pozadinsko osvjetljenje
na visoko.
Točke
Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Stvaranje točke
Trenutnu lokaciju možete spremiti kao točku.
1 Odaberite Označavanje putne točke.
2 Po potrebi odaberite Uredi kako biste promijenili naziv ili
druge podatke o točki.
3 Odaberite Spremi.
Označavanje točke pomoću karte
1
2
3
4
Odaberite Karta.
Odaberite lokaciju na karti.
Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Odaberite > OK.
Traženje točke
1
2
3
4
Odaberite Upravitelj putnim točkama.
Odaberite točku s popisa.
Po potrebi odaberite
kako biste suzili pretragu.
Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraživanje sa slovkanjem za pretraživanje
prema nazivu točke.
• Odaberite Odaberi simbol za pretraživanje prema
simbolu točke.
Točke
• Odaberite Traži pored za pretraživanje u blizini nedavno
pronađene lokacije, druge točke, vaše trenutne lokacije ili
točke na karti.
• Odaberite Sortiraj za pregled popisa točaka prema
najmanjoj udaljenosti ili abecednom redoslijedu.
Uređivanje međutočke
Prije uređivanja međutočke morate je najprije stvoriti.
1 Odaberite Upravitelj putnim točkama.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
4 Unesite nove informacije i odaberite .
Brisanje točke
> Upravitelj putnim točkama.
1 Odaberite
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Izbriši > Da.
Povećanje preciznosti lokacije točke
Lokaciju točke možete dodatno prilagoditi radi veće preciznosti.
Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko očitanja na
istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.
1 Odaberite Upravitelj putnim točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Prosječna lokacija.
4 Pomaknite se na lokaciju točke.
5 Odaberite Početak.
6 Slijedite upute na zaslonu.
7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite
Spremi.
Za najbolje rezultate prikupite 4 do 8 uzoraka za točku čekajući
najmanje 90 minuta između uzoraka.
Promjena boje trenutnog traga
1 Odaberite Trenutna trasa >
2 Odaberite boju.
Spremanje trenutnog traga
1 Odaberite Trenutna trasa >
2 Odaberite opciju:
.
• Za spremanje cijelog traga odaberite .
• Odaberite
> Spremi dio i odaberite dio traga.
Trenutni se trag sprema korištenjem zadanog formata izlaza
ili formata izlaza koji ste prethodno konfigurirali (Odabir
formata izlaza za spremljene tragove, stranica 3).
Odabir formata izlaza za spremljene tragove
1 Odaberite Trenutna trasa >
>
> Postavljanje trasa >
Izlazni format.
2 Odaberite opciju:
• Za spremanje fitness podataka s tragom odaberite Trase
(FIT).
• Za spremanje podataka o tragu u kompatibilnijem formatu
odaberite Trase (GPX).
• Za spremanje u oba formata izlaza odaberite Oboje
(GPX/FIT).
Navigacija pomoću značajke TracBack
®
Dok navigirate možete se vratiti na početak trase. To može biti
korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka
staze.
1 Odaberite Trenutna trasa > > TracBack.
Ruta je na karti prikazana kao linija grimizne boje s početnom
i završnom točkom.
2 Navigirajte pomoću karte ili kompasa.
Čišćenje trenutnog traga
Projekcija točke
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Odaberite Upravitelj putnim točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Projekcija međutočke.
4 Unesite smjer i odaberite .
5 Odaberite mjernu jedinicu.
6 Unesite udaljenost i odaberite .
7 Odaberite Spremi.
Odaberite
Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i
visinu svake točke.
Snimanje zapisa traga
Prema zadanim postavkama, uređaj automatski snima zapis
traga dok je uključen i prima GPS signal. Možete ručno pauzirati
i pokrenuti snimanje traga.
1 Hodajte okolo kako biste snimili trasu.
2 Odaberite Trenutna trasa > .
3 Odaberite opciju:
• Za pauziranje snimanja traga odaberite .
• Za pokretanje snimanja traga odaberite .
> Trenutna trasa >
> Izbriši.
Prikaz informacija o tragu
1 Odaberite Upravitelj trasama.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz grafikona nadmorske visine (Grafikon
nadmorske visine, stranica 5) traga odaberite .
• Za prikaz podatkovnih polja i opcija traga odaberite .
SAVJET: Za arhiviranje traga možete odabrati .
• Za prikaz traga na karti odaberite .
SAVJET: Možete odabrati traku s informacijama na vrhu
zaslona za prikaz više pojedinosti o tragu.
Trase
Trase
> Boja.
Spremanje lokacije na tragu
1
2
3
4
5
Odaberite Upravitelj trasama.
Odaberite trag.
Odaberite .
Odaberite lokaciju na tragu.
Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Pojavit će se informacije o lokaciji.
6 Odaberite > OK.
Prikazivanje spremljenih tragova na karti
Jedan ili više spremljenih tragova možete prikazati na karti.
1 Odaberite Upravitelj trasama.
3
2
3
4
5
6
7
8
9
Odaberite trag.
Odaberite .
Odaberite Boja i odaberite boju linije traga na karti.
Odaberite Prikaži na karti.
Uključi se pojavljuje uz opciju Prikaži na karti.
Odaberite .
Odaberite drugi trag, i ponovite korake od 3 do 6 (nije
obavezno).
Odaberite , i zatvorite skriveni izbornik aplikacije.
Na glavnom izborniku odaberite Karta.
Odabrani tragovi pojavljuju se na karti.
Pronalaženje lokacije po nazivu
1 Odaberite Kamo? > Putne točke >
slovkanjem.
2 Unesite naziv ili dio naziva.
3 Odaberite .
> Pretraživanje sa
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije
1 Odaberite Kamo? >
2 Odaberite opciju.
3 Odaberite lokaciju.
> Traži pored.
Traženje adrese
Pomoću dodatnih City Navigator karata možete tražiti adrese.
1 Odaberite Kamo? > Adrese.
2 Ako je potrebno, odaberite državu ili saveznu državu.
3 Unesite grad ili poštanski broj.
NAPOMENA: Ne omogućavaju svi podaci karte pretraživanje
po poštanskom broju.
4 Odaberite grad.
5 Unesite kućni broj.
6 Unesite ulicu.
®
Arhivirane trase
Na svoj uređaj možete spremiti 200 tragova i 10 000 točaka
traga. Ako prijeđete ova ograničenja, možda nećete imati
dovoljno slobodnog prostora u memoriji za snimanje trenutnog
traga. Arhiviranje oslobađa prostor u memoriji za snimanje
trenutnog traga i arhivirane tragove pohranjuje na drugu lokaciju
na pogonu. Broj arhiviranih tragova koje možete spremiti
ograničen je samo veličinom pogona. Arhivirane tragove s
uređaja na računalo možete prenijeti pomoću aplikacije Garmin
BaseCamp™.
Arhivirane tragove možete spremiti ručno. Uz to, arhivirane
tragove možete stvoriti od zapisnika trenutnog traga ili putem
automatskog rasporeda ili kada je zapisnik traga pun.
Automatsko arhiviranje tragova
Tragove možete arhivirati prema automatskom rasporedu kako
biste uštedjeli prostor u memoriji.
1 Odaberite Postavke > Trase > Napredno postavljanje >
Automatsko arhiviranje.
2 Odaberite Kad je pun, Dnevno ili Tjedno.
Ručno arhiviranje traga
Arhivirane tragove možete spremiti ručno.
1 Odaberite Upravitelj trasama.
2 Odaberite spremljeni trag.
3 Odaberite > .
Trag se premješta s popisa spremljenih tragova na popis
arhiviranih tragova.
Brisanje trase
1 Odaberite Upravitelj trasama.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite > Izbriši.
Navigacija
Označavanje i pokretanje navigacije na
lokaciju čovjeka u moru
Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremiti i automatski
započeti navigaciju na nju.
1 Odaberite Čovjek u moru > Početak.
Otvara se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru.
Ruta je zadano prikazana kao linija grimizne boje.
2 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 5).
Zaustavljanje navigacije
Na karti ili kompasu odaberite
navigacije.
> Zaustavljanje
Navigacija sa značajkom Sight 'N Go
Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, zaključati
odredište i navigirati do njega.
1 Odaberite Sight 'N Go.
2 Usmjerite uređaj prema objektu.
3 Odaberite Drži odredište > Postavljanje kursa.
4 Navigirajte pomoću kompasa.
Navigiranje pomoću karte
Izbornik Kamo?
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Navigacija prema
Pomoću izbornika Kamo? možete pronaći odredište do kojeg
želite navigirati. Na svim područjima i kartama nisu dostupne
sve kategorije izbornika Kamo?.
2 Odaberite Karta.
Navigacija prema odredištu
1
2
3
4
Odaberite Kamo?.
Odaberite kategoriju.
Odaberite odredište.
Odaberite Idi.
Vaša se ruta na karti prikazuje kao grimizna linija.
5 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 5).
4
odredištu, stranica 4).
Plavi trokut predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete,
plavi trokut se pomiče i ostavlja zapis traga (stazu).
3 Izvršite jednu ili više radnji:
• Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
• Odaberite i za povećavanje ili smanjivanje karte.
• Odaberite lokaciju na karti (označena pribadačom) i
odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona kako bi
se prikazale informacije o odabranoj lokaciji.
Navigacija rutom za vožnju
Ako želite navigirati rutama kroz ulice, najprije morate kupiti i
učitati City Navigator karte.
Navigacija
1 Odaberite Promjena profila > Automobilski.
2 Odaberite odredište.
3 Navigirajte pomoću karte.
Skretanja se pojavljuju na traci s informacijama na gornjoj
strani karte. Zvučni signali označavaju skretanja na ruti.
Dodatne karte
S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su BirdsEye
satelitske slike, BlueChart g2 i City Navigator detaljne karte.
Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr.
restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu http://buy.garmin.com ili se
obratite zastupniku tvrtke Garmin.
®
Slike BirdsEye
Možete preuzeti i prikazati detaljne satelitske slike na svom
uređaju pomoću softvera Garmin BaseCamp i pretplate na slike
BirdsEye. Posjetite garmin.com/birdseye i garmin.com
/basecamp za više informacija.
Vaš uređaj može uključivati jednogodišnju pretplatu na slike
BirdsEye. Ova pretplata nije dostupna u svim područjima ili za
sve modele uređaja.
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do
neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog
kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno
kalibrirajte kompas.
1 Odaberite Kompas > > Kalibracija kompasa > Početak.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Pokazivač kursa
Pokazivač kursa najkorisniji je prilikom navigacije na vodi ili u
slučaju da nema velikih prepreka na putu. Pomaže i u
izbjegavanju opasnosti s obje strane zacrtanog kursa, primjerice
pješčanih sprudova i podvodnih stijena.
Za omogućavanje pokazivača kursa na kompasu odaberite
Postavke > Smjer > Prelazak na liniju/pokazivač > Kurs
(CDI).
3D prikaz karte
Ako želite koristiti ovu funkciju, najprije morate kupiti karte koje
sadrže 3D podatke.
Odaberite 3D prikaz.
Pokazivač kursa À označava vaš odnos prema liniji kursa koja
vodi do odredišta. Indikator skretanja s kursa (CDI) Á pokazuje
skretanje (ulijevo ili udesno) s kursa. Mjerilo  prikazuje
udaljenost između točaka à na indikatoru skretanja s kursa koja
naznačuje koliko ste daleko skrenuli s kursa.
Grafikon nadmorske visine
Prema zadanim postavkama iscrtavanje nadmorske visine
prikazuje nadmorsku visinu preko prijeđene udaljenosti. Kako
biste prilagodili postavke nadmorske visine, pogledajte Postavke
visinomjera, stranica 12. Dodirnite bilo koju točku na grafikonu
kako biste pregledali detalje o toj točki.
Kretanje prema točki na grafikonu
1 Odaberite Iscrtavanje nadmorske visine.
2 Odaberite pojedinačnu točku na grafikonu.
Odaberite za povećanje nadmorske visine kuta gledanja.
Odaberite za smanjenje nadmorske visine kuta gledanja.
Odaberite za pomicanje 3D slike prema naprijed.
Odaberite za pomicanje 3D slike prema natrag.
Odaberite za zakretanje prikaza ulijevo.
Odaberite za zakretanje prikaza udesno.
3
4
5
6
Pojavljuju se pojedinosti o točki.
Odaberite
> Pregled karte.
Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Odaberite Idi.
Otvara se karta na kojoj je vaša ruta označena grimiznom
bojom.
Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 5).
Navigacija pomoću kompasa
Promjena vrste grafikona
Prilikom kretanja prema odredištu pokazuje na vaše odredište
bez obzira u kojem se smjeru krećete.
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Navigacija prema
odredištu, stranica 4).
2 Odaberite Kompas.
3 Okrećite se sve dok ne pokazuje prema vrhu kompasa i do
odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.
Grafikon nadmorske visine možete promijeniti tako da prikazuje
tlak i nadmorsku visinu tijekom vremena ili određene udaljenosti.
1 Odaberite Iscrtavanje nadmorske visine > Promijeni vrstu
iscrtavanja.
2 Odaberite opciju.
Kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Navigacija
Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine
Odaberite Iscrtavanje nadmorske visine >
> Ponovno
postavljanje > Očisti trenutnu trasu > Izbriši.
Kalibracija barometarskog visinomjera
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Barometarski
5
visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku
visinu ili točan barometarski tlak.
1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili
točan barometarski tlak.
Odaberite
Iscrtavanje nadmorske visine >
> Kalibracija
2
visinomjera.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Putno računalo
Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu,
maksimalnu brzinu, putni brojač kilometara i druge korisne
statističke podatke. Možete prilagoditi izgled putnog računala,
upravljačke ploče i podatkovnih polja.
U glavnom izborniku odaberite Putno računalo.
Ponovno postavljanje putnog računala
Za precizne informacije ponovno postavite putne informacije
prije polaska.
Odaberite Putno računalo >
> Ponovno postavljanje >
Ponovno postavi podatke puta? > Ponovno postavljanje.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje rute
1 Odaberite Planer rute > Stvori rutu > Odabir prve točke.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite prvu točku na ruti.
4 Odaberite Koristi > Odabir sljedeće točke.
5 Za dodavanje svih točaka na ruti ponovite korake od 2 do 4.
6 Odaberite za spremanje rute.
Uređivanje naziva rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Promijeni naziv.
4 Unesite novi naziv.
Uređivanje rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu.
4 Odaberite točku.
5 Odaberite opciju:
• Za prikaz točke na karti odaberite Pregled.
• Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite Pomakni
gore ili Pomakni dolje.
• Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite Umetni.
Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
• Za uklanjanje točke iz rute odaberite Ukloni.
6 Odaberite za spremanje rute.
Pregled rute na karti
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregled karte.
Brisanje rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Izbriši rutu.
6
Pregled aktivne rute
1 Dok navigirate rutom odaberite Aktivna ruta.
2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.
Preokretanje rute
Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti
početnu i završnu točku rute.
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Obrni rutu.
Garmin avanture
Možete stvoriti avanture kako biste ih podijelili s obitelji,
prijateljima i Garmin zajednicom. Povezane stavke možete
grupirati kao avanturu. Primjerice, možete stvoriti avanturu za
posljednji izlet na planinarenje. Avantura može sadržavati
zapisnik trase izleta, fotografije izleta i geocachee koje ste lovili.
Pomoću aplikacije BaseCamp možete stvarati avanture i
upravljati njima. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
adventures.garmin.com.
NAPOMENA: BaseCamp nije dostupan za sve aktivnosti.
Stvaranje avanture
Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite BaseCamp
na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo (Slanje
datoteka na BaseCamp, stranica 14).
1 Otvorite BaseCamp.
2 Odaberite Datoteka > Novo > Garmin avanture.
3 Odaberite trasu, a potom odaberite Sljedeće.
4 Prema potrebi dodajte stavke iz BaseCamp.
5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.
6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite
Promijeni i odaberite drugu fotografiju.
7 Odaberite Završi.
Pokretanje avanture
Prije nego što započnete avanturu morate poslati avanturu iz
aplikacije BaseCamp na svoj uređaj (Slanje datoteka na
BaseCamp, stranica 14).
1 Odaberite Avanture.
2 Odaberite avanturu.
3 Odaberite Početak.
Kamera i fotografije
NAPOMENA: Ova funkcija dostupna je jedino za modele
uređaja koji su opremljeni fotoaparatom.
Prilikom snimanja fotografija geografska se lokacija automatski
sprema s podacima o fotografiji. Možete navigirati do lokacije.
Snimanje fotografije
1 Odaberite Kamera.
2 Uređaj okrenite vodoravno ili okomito kako biste promijenili
orijentaciju fotografije.
3 Po potrebi odaberite ili za povećanje ili smanjivanje
prikaza.
4 Držite za fokusiranje i držite uređaj mirno.
Na zaslonu će se prikazati bijeli okvir. Uređaj se fokusira na
predmete unutar okvira. Kad je fotografija u fokusu, okvir
postaje zelen.
5 Otpustite za snimanje fotografije.
Kamera i fotografije
Prilagođavanje rada osvjetljenja fotoaparata
Možete promijeniti načini rada bljeskalice kako biste u različitim
uvjetima osvjetljenja snimili što jasnije fotografije.
1 Odaberite Kamera > .
2 Odaberite opciju:
• Za fotografiranje u uvjetima slabog osvjetljenja odaberite
način rada Način rada pod slabim osvjetljenjem.
• Za fotografiranje u uvjetima jarkog osvjetljenja odaberite
Standardni način rada.
Pregledavanje fotografija
Fotografije koje ste snimili fotoaparatom i fotografije koje ste
prenijeli na uređaj možete pregledavati.
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Po potrebi odaberite ili za povećanje ili smanjivanje
prikaza.
Prikaz dijaprojekcije
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Odaberite > Pokreni dijaprojekciju.
Sortiranje fotografija
1 Odaberite Preglednik fotografija >
> Sortiranje
fotografija.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najnovije.
• Odaberite Blizu lokacije i odaberite lokaciju.
• Odaberite Na određeni datum i unesite datum.
Prikaz lokacije fotografije
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Odaberite > Pregled karte.
Navigacija do fotografije
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Odaberite > Prikaz informacija > Idi.
Postavljanje fotografije kao pozadine
Možete odabrati fotografiju koja će biti pozadina početnog
zaslona.
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Odaberite > Postavi kao pozadinu.
4 Prijavite se.
5 Slijedite upute na zaslonu kako biste pronašli i preuzeli
geocache stavke na uređaj.
Filtriranje popisa geocache stavki
Popis geocache stavki možete filtrirati prema nekoliko faktora,
na primjer prema zahtjevnosti.
1 Odaberite Geocaching > Brzi filtar.
2 Odaberite stavke za filtriranje.
3 Prilagodite postavke i odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za primjenu filtra na popis Geocache stavki odaberite
Pretraživanje.
• Za spremanje filtra odaberite .
Stvaranje i spremanje filtra geocache stavki
Prilagođene filtre Geocache stavki možete stvoriti i spremiti
prema određenim faktorima. Nakon postavljanja filtar možete
primijeniti na popis geocache stavki.
1 Odaberite Postavke > Geocaching > Postavke filtra >
Stvori filtar.
2 Odaberite stavke za filtriranje.
3 Odaberite opciju:
• Za primjenu filtra na popis Geocache stavki odaberite
Pretraživanje.
• Za spremanje filtra odaberite . Filtru se nakon
spremanja automatski dodjeljuje naziv. Prilagođenom filtru
možete pristupiti iz popisa Geocache stavki.
Uređivanje prilagođenog filtra geocache stavki
1 Odaberite Postavke > Geocaching > Postavke filtra.
2 Odaberite filtar.
3 Odaberite stavku za uređivanje.
Kretanje prema geocache stavci
1
2
3
4
Odaberite Geocaching > Pronađi Geocache.
Odaberite geocache stavku.
Odaberite Idi.
Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 5).
Bilježenje pokušaja
Geocache je kao skriveno blago. Geocaching je lov na skrivena
blaga pomoću GPS koordinata koje su na internetu objavili oni
koju su geocache sakrili.
Ako želite zabilježiti pokušaj pronalaženja geocache stavke,
najprije morate započeti navigaciju do geocache stavke
(Kretanje prema geocache stavci, stranica 7).
Nakon što pokušate pronaći geocache, možete zabilježiti
rezultate.
1 Odaberite Geocaching > Pokušaj zapisnika.
2 Odaberite Pronađeno, Nije pronađeno ili Treba popravak.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste započeli navigaciju prema najbližoj geocache
stavci, odaberite Pronađi sljedeći najbliži.
• Za prestanak zapisivanja odaberite Gotovo.
• Za unos komentara o potrazi za cache stavkom ili o samoj
cache stavci odaberite Uredi komentar, unesite komentar
i odaberite .
Preuzimanje geocache stavki
chirp™
Brisanje fotografije
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Odaberite > Izbriši fotografiju > Izbriši.
Geocachei
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na www.geocaching.com/play.
3 Po potrebi stvorite račun.
Geocachei
chirp je mali Garmin dodatak koji se programira i ostavi u
geocacheu. Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u
geocacheu. Dodatne informacije o dodatku chirp potražite u
chirp Korisničkom priručniku na stranici www.garmin.com.
7
1 Odaberite opciju:
Omogućavanje chirp pretraživanja
1 Odaberite Postavke > Geocaching.
2 Odaberite chirp pretraživanje > Uključi.
• Za pregledavanje aktivnosti uređaja u određene dane
odaberite Kalendar.
• Kako biste vidjeli podatke o izlasku i zalasku sunca te
izlasku i zalasku mjeseca, odaberite Sunce i mjesec.
• Kako biste vidjeli najbolja predviđena vremena za lov i
ribolov, odaberite Lov i ribolov.
Po
potrebi odaberite
ili
kako biste vidjeli drugi mjesec.
2
3 Odaberite dan.
Pronalaženje Geocache stavke pomoću chirp
tehnologije
1 Odaberite Geocaching > Pronađi Geocache.
2 Odaberite geocache stavku.
3 Odaberite Idi.
4 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 5).
Kada se nađete na udaljenosti od 10 m (32,9 stopa) od
geocache stavke koja ima chirp uređaj, pojavit će se detalji o
chirp uređaju.
Po
potrebi odaberite Geocaching > Prikaži detalje za chirp.
5
6 Ako je moguće, odaberite Idi kako biste započeli navigaciju
do sljedećeg koraka Geocache stavke.
Aplikacije
Postavljanje alarma
Ako trenutno ne koristite uređaj, možete podesiti vrijeme
uključivanja uređaja.
1 Odaberite Alarm sata.
2 Za postavljanje vremena odaberite i .
3 Odaberite Uključi alarm.
4 Odaberite opciju.
Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to
vrijeme isključen, uključit će se i alarm će se oglasiti.
Pokretanje mjerača odbrojavanja
Bežično slanje i primanje podataka
Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od
3 m (10 stopa) od kompatibilnog uređaja.
Vaš uređaj može slati i primati podatke ako je uparen s drugim
kompatibilnim uređajem ili pametnim telefonom koristeći ANT+
bežičnu tehnologiju. Bežično možete dijeliti točke, geocache
stavke, rute i tragove.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima
uređaja.
1 Odaberite Bežično zajedničko korištenje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Pošalji i odaberite vrstu podataka.
• Odaberite Primi za primanje podataka s drugog uređaja.
Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
3 Slijedite upute na zaslonu.
1 Odaberite Alarm sata > > Timer.
2 Za postavljanje vremena odaberite i
3 Odaberite Pokreni mjerač vremena.
.
®
Postavljanje alarma približavanja
Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa
određene lokacije.
1 Odaberite Alarmi približavanja > Stvori alarm.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
5 Unesite radijus i odaberite .
Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom
približavanja.
Izračun površine područja
1 Odaberite Izračun površine > Početak.
2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
3 Odaberite Izračunaj po završetku.
Upotreba kalkulatora
Uređaj ima standardni i znanstveni kalkulator.
Odaberite Kalkulator.
Pregledavanje kalendara i almanaha
Možete pregledati aktivnosti uređaja, kao što je vrijeme
spremanja točke, i podatke almanaha za sunce i mjesec te lov i
ribolov.
8
Pokretanje štoperice
Odaberite Štoperica.
Stranica satelita
Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost
GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.
Promjena satelitskog prikaza
1 Odaberite Satelit > .
2 Po potrebi odaberite Trasa gore za promjenu prikaza satelita
tako da je vaš trenutačni trag usmjeren prema vrhu zaslona.
Po
potrebi odaberite Višebojni prikaz kako biste dodijelili
3
boju satelitu i crticama koje označavaju snagu njegovog
signala.
Isključivanje GPS-a
Odaberite Satelit >
> Koristi uz isključeni GPS.
Simuliranje lokacije
1 Odaberite Satelit > > Koristi uz isključeni GPS.
2 Odaberite > Postavi lokaciju na karti.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
ANT+ senzori
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Ovaj je uređaj kompatibilan s monitorom pulsa, GSC™ 10
senzorima brzine i kadence i tempe™ bežičnim senzorom
temperature. Podatkovno polje možete prilagoditi tako da
prikazuje podatke senzora.
1 Postavite uređaj unutar dometa (3 m) senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od
drugih ANT+ senzora.
2 Odaberite Postavke > ANT senzor.
Aplikacije
3 Odaberite senzor.
4 Odaberite Traži novi.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Tražim u Povezano.
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem
Garmin
Stvaranje prilagođenog profila
Postavke i podatkovna polja možete prilagoditi za određenu
aktivnost ili put.
1 Odaberite Postavke > Profili > Stvori novi profil > OK.
2 Prilagodite postavke i podatkovna polja.
Uređivanje naziva profila
1 Odaberite Postavke > Profili.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Uredi naziv.
4 Unesite novi naziv.
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (32,9 ft.) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
NAPOMENA: Ako želite izbrisati aktivan profil, najprije morate
aktivirati drugi profil. Aktivni se profil ne može izbrisati.
1 Odaberite Postavke > Profili.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Izbriši.
tempe
Prilagođavanje glavnog izbornika
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Prikazivanje tempe podataka
Prilikom prvog prikazivanja tempe podataka trebali biste izvršiti
sljedeće zadatke kako biste prilagodili uređaj i podatkovna polja.
1 Uparite tempe senzor (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 8).
2 Podesite podatkovna polja tako da prikazuju podatke o
temperaturi (Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 10).
Možete odabrati trenutnu temperaturu iz kategorije Trenutno
stanje. Iz kategorije Drugo možete odabrati najnižu i najvišu
temperaturu u 24-satnom razdoblju.
Prikazivanje podataka o pulsu
Prilikom prvog prikazivanja podataka o pulsu trebali biste izvršiti
sljedeće zadatke kako biste prilagodili uređaj i podatkovna polja.
1 Uparite monitor pulsa (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 8).
2 Podesite podatkovno polje tako da prikazuje podatke o pulsu
(Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 10).
Možete odabrati podatkovno polje za puls iz kategorije
Trenutno stanje.
Prilagođavanje uređaja
Profili aktivnosti
Profili aktivnosti su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na
temelju načina na koji ga koristite. Na primjer, zasloni postavki i
podataka razlikuju se kada uređaj koristite za trčanje ili za
vožnju bicikla.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili upozorenja, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Odabir profila
Nakon izmjene aktivnosti možete odabrati postavke uređaja
mijenjanjem profila.
1 Odaberite Promjena profila.
2 Odaberite profil.
Prilagođavanje uređaja
Brisanje profila
• Držite bilo koju ikonu u glavnom izborniku ili skrivenom
izborniku aplikacije i povucite je na novo mjesto.
• Otvorite skriveni izbornik aplikacije i povucite ikonu u glavni
izbornik.
• Odaberite Postavke > Glavni izbornik i slijedite upute na
zaslonu.
Stvaranje prečaca
1
2
3
4
5
Odaberite Postavke > Prečaci > Stvori prečac.
Odaberite Ime i unesite naziv.
Odaberite Ikona i odaberite ikonu.
Odaberite Profil i određenom profilu dodijelite prečac.
Odaberite opciju:
• Odaberite Postavke za dodavanje prečaca određenoj
postavci uređaja.
• Odaberite Kamo? za dodavanje prečaca koji započinje
navigaciju do određene točke.
• Odaberite Aplikacija za dodavanje prečaca do određene
aplikacije.
6 Odaberite stavku.
Dodavanje prečaca u glavni izbornik
Prečace možete dodati u glavni izbornik, skriveni izbornik
aplikacija ili favorite. Ako se prečac ne pojavljuje na popisu,
možete ga stvoriti (Prilagođavanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja, stranica 2).
1 Odaberite Postavke > Prečaci.
2 Odaberite prečac.
3 Odaberite Dodaj u izbornik.
4 Odaberite Glavni izbornik, Pretinac ili Favoriti.
Prilagođena podatkovna polja i upravljačke
ploče
Podatkovna polja prikazuju podatke o vašoj lokaciji ili duge
posebne podatke. Upravljačke ploče su prilagođene skupine
podataka koje mogu biti korisne prilikom izvođenja posebnih ili
općih zadataka, kao što je geocaching.
Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče karte,
kompasa, putnog računala, grafikona nadmorske visine i
stranice statusa.
9
Omogućavanje podatkovnih polja karte
Možete omogućiti više malih podatkovnih polja ili jedno veliko
podatkovno polje.
1 Odaberite Karta > > Podešavanje karte > Upravljačka
ploča.
2 Odaberite Mala podatkovna polja ili Veliko podatkovno
polje.
Prazna podatkovna polja pojavljuju se na karti.
Prilagođavanje podatkovnih polja
Ako želite promijeniti podatkovna polja karte, najprije ih morate
omogućiti (Omogućavanje podatkovnih polja karte, stranica 10).
Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče karte,
kompasa, putnog računala, grafikona nadmorske visine i
stranice statusa.
1 Na stranici na kojoj se prikazuju podatkovna polja odaberite
podatkovno polje.
2 Odaberite kategoriju podatkovnih polja i podatkovno polje.
Na primjer, odaberite Podaci o putu > Brzina - prosjek u
kretanju.
Prilagođavanje upravljačkih ploča
1 Otvorite stranicu na kojoj se nalazi upravljačka ploča koju
možete prilagoditi.
2 Odaberite opciju:
• Na karti odaberite
> Podešavanje karte > Upravljačka
ploča.
• Na kompasu, putnom računalu ili stranici statusa
odaberite
> Promijeni upravljačku ploču.
3 Odaberite upravljačku ploču.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.
1 Odaberite Postavke > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu.
Zaključavanje orijentacije zaslona
Zadana postavka omogućuje automatsku promjenu orijentacije
zaslona na temelju orijentacije uređaja. Zaslon možete zaključati
u vodoravnoj ili okomitoj orijentaciji.
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Blokada orijentacije.
2 Odaberite opciju.
Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog
osvjetljenja
Možete skratiti vrijeme do isteka pozadinskog osvjetljenja kako
biste produžili vijek trajanja baterije.
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Gašenje pozadinskog
osvjetljenja.
2 Odaberite opciju.
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Možete koristiti načina rada za štednju baterije kako biste
produžili vijek trajanja baterije.
Odaberite Postavke > Zaslon > Ušteda energije baterije >
Uključi.
Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti
nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Možete
odabrati kako biste uključili zaslon i možete dvaput pritisnuti
za prikaz stranice o statusu.
10
Podešavanje glasnoće
Ako želite podesiti glasnoću, najprije morate priključiti slušalice
ili koristiti nosač za automobil.
1 Odaberite .
2 Glasnoću podesite pomoću klizača.
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Satelit: Postavlja sustav satelita na GPS, GPS + GLONASS
(GPS i GLONASS, stranica 10) ili Demo način rada (GPS je
isključen).
WAAS/EGNOS: Postavlja sustav na korištenje usluge Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Više
informacija o sustavu WAAS možete pronaći na web-mjestu
garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Jezik teksta: Postavljanje jezika teksta na uređaju.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.
Jezik govora: Omogućuje promjenu jezika govora.
Sučelje: Postavlja format serijskog sučelja.
Konfiguriranje tipke napajanja: Omogućuje dodjeljivanje
prečaca tipki napajanja (Prilagođavanje tipke napajanja,
stranica 10).
GPS i GLONASS
Zadana postavka satelitskog sustava je GPS + GLONASS koja
u zahtjevnim uvjetima osigurava poboljšanu izvedbu i brže
pronalaženje položaja. Istovremeno korištenje GPS-a i
GLONASS-a može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi
samo GPS.
Postavke serijskog sučelja
Odaberite Postavke > Sustav > Sučelje.
Garmin Spanner: Garmin Spanner — omogućuje korištenje
USB priključka s većinom kartografskih programa sukladnih s
NMEA 0183 stvarajući virtualni serijski priključak.
Serijski broj za Garmin: Postavljanje uređaja da koristi Garmin
vlastiti format koji se koristi za razmjenu podataka o putnim
točkama, rutama i trasama s računalom.
NMEA ulaz/izlaz: Postavljanje uređaja da koristi standardni
NMEA 0183 izlaz i ulaz.
Izlaz: Tekst: Pruža jednostavan ASCII izlaz teksta s podacima o
brzini i lokaciji.
RTCM: Uređaju omogućuje prihvaćanje DGPS (Diferencijalni
sustav za globalno pozicioniranje) informacija s uređaja koji
pruža RTCM (Radijska tehnička komisija za pomorske
usluge) podatke u formatu SC-104.
Prilagođavanje tipke napajanja
Tipku napajanja možete postaviti da bude prečac do izbornika,
postavke, aplikacije ili stranice statusa. Možete postaviti da se
prečac otvara nakon jednog ili dva dodira tipke napajanja.
1 Odaberite Postavke > Sustav > Konfiguriranje tipke
napajanja.
2 Odaberite Jedan dodir ili Dva dodira.
3 Odaberite stavku koja će se prikazati nakon što dodirnete
tipku napajanja:
• Za prikaz stranice statusa odaberite Stranica statusa.
• Za prikaz određene aplikacije, prečaca ili postavke
odaberite Stavka izbornika, a zatim pronađite i odaberite
stavku.
• Za isključivanje prečaca odaberite Ništa.
Prilagođavanje uređaja
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Zaslon.
Gašenje pozadinskog osvjetljenja: Prilagođavanje trajanja
prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.
Blokada orijentacije: Zaključava orijentaciju zaslona u
vodoravnom ili okomitom položaju ili omogućuje automatsku
promjenu orijentacije zaslona ovisno o orijentaciji uređaja.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Ušteda energije baterije: Štednja energije baterije i
produživanje trajanja baterije isključivanjem zaslona nakon
isključivanja pozadinskog osvjetljenja (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 10).
Kalibracija zaslona: Kalibrira zaslon ako zaslon ispravno ne
reagira na dodire.
Postavke izgleda
Odaberite Postavke > Izgled.
Način rada: Postavljanje svijetle ili tamne pozadine ili
automatskog prebacivanja između njih ovisno o vremenu
izlaska i zalaska sunca na lokaciji na kojoj se nalazite.
Pozadina: Postavljanje pozadinske slike.
Boja isticanja za dan: Postavljanje boje za odabire napravljene
u dnevnom načinu rada.
Boja isticanja za noć: Postavljanje boje za odabire napravljene
u noćnom načinu rada.
Vodoravne kontrole: Postavlja kontrole na lijevu ili desnu
stranu zaslona kada je zaslon u vodoravnom položaju.
Postavke karte
Odaberite Postavke > Karta.
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati
na stranici. Sjever gore sjever prikazuje na vrhu stranice.
Trasa gore prikazuje trenutni smjer kretanja na gornjem dijelu
stranice. Cestovni način rada daje cestovnu perspektivu sa
smjerom putovanja na vrhu.
Upravljačka ploča: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti.
Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj
ruti ili lokaciji.
Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja
prikazati na karti.
Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže
iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.
Napredne postavke karte
Odaberite Postavke > Karta > Napredno postavljanje.
Automatsko zumiranje: Uključuje ili isključuje automatsko
zumiranje.
Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta
prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo
ponovno iscrtavanje karte.
Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan)
ili isključivanje sjenčanja.
Vozilo: Postavlja ikonu položaja ikoja označava vaš položaj na
karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.
Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se
prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kada je
razina zumiranja veća odabrane razine.
Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.
Postavke kamere
Rezolucija fotografije: Postavlja rezoluciju fotografija.
Spremanje fotografija u: Postavlja mjesto pohrane fotografija.
Upute za kameru: Prikazuje kratke upute o fotografiranju.
Postavke tragova
Odaberite Postavke > Trase.
Metoda snimanja: Odabir metode za snimanje traga.
Automatski snima tragove promjenjivom stopom koja će na
najbolji način predstavljati vaše tragove.
Interval: Postavljanje stope snimanja zapisnika traga. Češće
snimanje točaka stvara trag s više pojedinosti, ali brže puni
zapisnik traga.
Auto Pause: Automatski zaustavlja snimanje traga kada se
zaustavite.
Automatsko pokretanje: Automatski započinje snimanje traga
kada uređaj primi satelitske signale.
Izlazni format: Omogućuje odabir formata snimanja zapisa
traga. GPX format je standardni trag koji možete pregledavati
na karti na uređaju i koristiti za navigaciju. Tragovi se
pregledavaju s pomoću alata Upravitelj tragovima. FIT format
je fitness aktivnost koja bilježi dodatne informacije (npr.
dionice). Aktivnosti se mogu pregledavati na uređaju, ali
namijenjene su za uslugu Garmin Connect™. Možete odabrati
Oboje za bilježenje podataka u oba formata istovremeno.
Ova opcija zauzima više memorijskog prostora.
Napredno postavljanje: Omogućuje vam postavljanje
automatskog arhiviranja, određivanje kada će se snimati
podaci o putu i ponovno postavljanje podataka o putu.
Postavke vremena
Odaberite Postavke > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju
vašeg GPS položaja.
Postavljanje formata prikaza položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte
koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji
koristi drugi format položaja.
Odaberite Postavke > Format položaja.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije.
Datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji
karta.
Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani
koordinatni sustav je WGS 84.
Postavke smjera
Možete prilagoditi postavke kompasa.
Odaberite Postavke > Smjer.
Zaslon: Postavljanje vrste smjera kretanja prikazanog na
kompasu.
Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na
kompasu.
Prelazak na liniju/pokazivač: Omogućuje korištenje
pokazivača smjera koji pokazuje smjer do vašeg odredišta ili
pokazivača kursa koji pokazuje vaš odnos s linijom kursa
koja vodi do odredišta.
Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na
GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom
brzinom.
Odaberite Postavke > Kamera.
Prilagođavanje uređaja
11
Kalibracija kompasa: Omogućuje kalibraciju kompasa ako
dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon
dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena
temperature, ručno kalibrirajte kompas. Pogledajte odjeljak
Kalibracija kompasa, stranica 5.
Postavke visinomjera
Odaberite Postavke > Visinomjer.
Automatska kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri
svakom uključivanju uređaja. Uređaj nastavlja automatski
kalibrirati visinomjer sve dok uređaj prima GPS signale.
Način rada barometra: Promijenjena visina omogućuje
mjerenje promjena nadmorske visine pri kretanju pomoću
barometra. Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj
nepomičan pri određenoj nadmorskoj visini, tako da se
barometarski tlak može mijenjati jedino ovisno o vremenu.
Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj sprema
podatke o tlaku.Opcija Uvijek spremi može biti korisna ako
očekujete fronte.
Vrsta iscrtavanja: Spremanje promjena u nadmorskoj visini u
nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje
barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje
promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.
Kalibracija visinomjera: Omogućuje kalibraciju barometarskog
visinomjera ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan
barometarski tlak. Pogledajte Kalibracija barometarskog
visinomjera, stranica 5.
Geocaching postavke
Odaberite Postavke > Geocaching.
Popis Geocache stavki: Omogućivanje prikaza popisa
Geocache stavki po nazivima ili kodovima.
Stil geocache stavki: Postavlja stil prikaza geocache podataka.
chirp pretraživanje: Omogućuje uređaju pretraživanje
geocache stavki koje sadrže chirp dodatak (Omogućavanje
chirp pretraživanja, stranica 8).
Program chirp: Programiranje chirp dodatka. Proučite priručnik
za vlasnike chirp dodatka na web-mjestu www.garmin.com.
Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih
filtara za geocache stavke na temelju određenih faktora
(Stvaranje i spremanje filtra geocache stavki, stranica 7).
Pronađene Geocache stavke: Omogućuje uređivanje broja
pronađenih Geocache stavki. Ovaj broj automatski raste
svaki put kad zabilježite pronalazak (Bilježenje pokušaja,
stranica 7).
Postavke izrade rute
Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se
bavite. Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj
aktivnosti.
Odaberite Postavke > Izrada rute.
Navigacijski glas: Postavljanje glasa i jezika navigacijskih
upozorenja.
Aktivnost: Postavljanje aktivnosti za rutu Uređaj izračunava
optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.
Prijelazi na ruti: Postavljanje načina prebacivanja rute od jedne
točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za
neke aktivnosti. Udaljenost vođenje do sljedeće točke na ruti
kada ste unutar određene udaljenosti od trenutne točke.
Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja
vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Postavke značajke Fitness
Odaberite Postavke > Fitness.
12
Auto Lap: Postavljanje uređaja na automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti.
Korisnik: Postavljanje podataka u korisničkom profilu
(Postavljanje korisničkog profila za vježbanje, stranica 12).
Zone pulsa: Postavlja pet razina pulsa za fitness aktivnosti.
FIT aktivnost: Postavlja fitness aktivnost na trčanje, biciklizam
ili nešto drugo. Ovo omogućuje prikaz aktivnosti trčanja kao
aktivnosti trčanja kada je prebacite na Garmin Connect.
Postavljanje korisničkog profila za vježbanje
Uređaj koristi informacije koje unesete o sebi kako bi izračunao
točne podatke. Sljedeće podatke u korisničkom profilu možete
izmijeniti: spol, starost, težinu, visinu i predani sportaš (O
postavki Predani sportaš, stranica 12).
1 Odaberite Postavke > Fitness > Korisnik.
2 Izmijenite postavke.
O postavki Predani sportaš
Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz
godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom
odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
• Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i
smanjiti rizik od ozljeda.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 12) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Postavljanje zona pulsa
Prije nego što uređaj može odrediti vaše zone pulsa, morate
postaviti korisnički profil za fitness (Postavljanje korisničkog
profila za vježbanje, stranica 12).
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 12).
1 Odaberite Postavke > Fitness > Zone pulsa.
2 Unesite maksimalan i minimalan puls za zonu 5.
Maksimalan puls za svaku zonu temelji se na minimalnom
pulsu prethodne zone. Na primjer, ako ste kao minimalan
puls za zonu 5 unijeli 167, uređaj kao maksimalan puls za
zonu 4 unosi 166.
3 Unesite minimalan puls za zone 4-1.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
Prilagođavanje uređaja
Prednosti
Postavljanje tonova uređaja
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja za
skretanje i alarme.
1 Odaberite Postavke > Tonovi > Tonovi > Uključi.
2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
Ponovno postavljanje podataka
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Trčanje ili bicikliranje s vašim uređajem
Ako želite trčati ili voziti bicikl i pri tome koristiti svoj uređaj,
najprije morate promijeniti profil u fitness (Odabir profila,
stranica 9).
Upravljačke ploče i podatkovna polja možete prilagoditi svojim
fitness aktivnostima (Prilagođena podatkovna polja i upravljačke
ploče, stranica 9).
1 Ako vaš uređaj trenutno bilježi trag, odaberite Trenutna
trasa > .
Trenutni trag možete spremiti ili izbrisati.
2 Odaberite Postavke > Trase > Izlazni format.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite GPX za snimanje aktivnosti u obliku
standardnog traga koji možete pregledavati na karti i
koristiti za navigaciju.
• Odaberite FIT za bilježenje aktivnosti s fitness podacima
(npr. dionice) koje su napravljene posebno za uslugu
Garmin Connect.
• Odaberite Oboje za bilježenje podataka u oba formata
istovremeno. Ova postavka zauzima više memorijskog
prostora.
4 U glavnom izborniku odaberite Štoperica > Početak.
5 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.
6 Po dovršetku odaberite Stani.
7 Odaberite Ponovno postavljanje > Spremi.
Pomorske postavke
Odaberite Postavke > Pomorska.
Način pomorskog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj
koristi pri prikazivanju pomorskih podataka. Nautički prikazuje
razne značajke karte u različitim bojama tako da su
pomorske točke interesa vidljivije i tako da karta odražava
način crtanja papirnatih karata. Ribarski (zahtijeva pomorkse
karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja
dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno
korištenje u ribolovu.
Izgled: Postavlja izgled pomorskih navigacijskih pomagala na
karti.
Postavke pomorskog alarma: Postavlja alarm prilikom
prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za
određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do
određene dubine vode.
Postavljanje pomorskih alarma
1 Odaberite Postavke > Pomorska > Postavke pomorskog
alarma.
2 Odaberite vrstu alarma.
3 Odaberite Uključi.
4 Unesite udaljenost i odaberite
.
Možete ponovo postaviti podatke puta, izbrisati sve međutočke,
izbrisati trenutnu trasu ili vratiti zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke > Ponovno postavljanje.
2 Odaberite stavku za ponovno postavljanje.
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki
1 Odaberite Postavke.
2 Odaberite stavku za ponovno postavljanje.
3 Odaberite > Vraćanje zadanih postavki.
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki
stranice
Možete vratiti zadane vrijednosti postavki karte, kompasa,
putnog računala i grafikona nadmorske visine.
1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
2 Odaberite > Vraćanje zadanih postavki.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke možete vratiti natrag na zadane postavke.
Odaberite Postavke > Ponovno postavljanje > Ponovo
postavi sve postavke > Da.
Održavanje uređaja
Podrška i nadogradnja
Garmin Express™ (garmin.com/express) omogućuje jednostavan
pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
Nadogradnja softvera
NAPOMENA: Ažuriranje softvera neće izbrisati vaše podatke ili
postavke.
1 Uređaj priključite na računalo pomoću USB kabela.
2 Posjetite garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
mini-USB priključka.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Održavanje uređaja
13
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Vodootpornost
OBAVIJEST
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.
Može podnijeti potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30
minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon
potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga
na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac
i okolno područje.
Prije priključivanja USB kabela u vaš uređaj, možda ćete morati
ukloniti opcijske dodatke za montiranje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
Vrste datoteka
Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:
• Datoteke aplikacija BaseCamp ili HomePort™. Idite na
www.garmin.com/trip_planning.
• GPX datoteke trasa.
• GPX geocache datoteke (Preuzimanje geocache stavki,
stranica 7).
• JPEG datoteke fotografija.
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT datoteke za izvoz u Garmin Connect.
Postavljanje memorijske kartice
Možete instalirati microSD™ memorijsku karticu za dodatno
spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Uklonite baterije.
3 U odjeljku za bateriju gurnite držač kartice À ulijevo i
podignite ga.
4 Stavite memorijsku karticu Á sa zlatnim kontaktima
5
6
7
8
14
okrenutim prema dolje.
Zatvorite držač kartice.
Gurnite držač kartice udesno i zaključajte ga.
Zamijenite baterije.
Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće
prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja
pogona potražite u uputama operativnog sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili
memorijsku karticu.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.
Slanje datoteka na BaseCamp
1 Otvori BaseCamp.
2 Uređaj priključite na računalo.
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska se kartica može
prikazati kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima
uređaj i memorijska kartica se prikazuju kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
3 Otvorite Garmin ili pogon/jedinicu memorijske kartice.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u
mapu Moja zbirka ili na popis.
• Na izborniku BaseCamp odaberite Uređaj > Primi od
uređaja i odaberite uređaj.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Održavanje uređaja
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
1 Uklanjanje baterija.
2 Ponovno umetanje baterija.
Uklanjanje baterija
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Rješavanje problema
Kako znati je li moj uređaj u načinu rada za
USB masovno skladištenje?
• Pogledajte zaslon uređaja.
Pojavljuje se slika uređaja povezanog s računalom.
• Pogledajte zaslon računala.
U prozoru Moje računalo na računalima sa sustavom
Windows pojavljuje se novi prijenosni pogon, a na Mac
računalima nova instalirana jedinica.
Moram sve postavke vratiti na tvorničke
zadane vrijednosti
Odaberite Postavke > Ponovno postavljanje > Ponovo
postavi sve postavke.
UPOZORENJE
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
Potrebni su mi rezervni dijelovi ili dodatna
oprema
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com.
• Obratite se predstavniku tvrtke Garmin.
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Povucite dio baterije koji je najbliži gumbu napajanja.
Informacije o uređaju
Trebam kupiti vanjsku GPS antenu
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com.
• Obratite se zastupniku tvrtke Garmin.
Specifikacije
Baterija se vrlo brzo prazni
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija ili tri AA baterije
(alkalne, NiMH ili litijske)
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete učiniti nešto
od sljedećeg.
• Zatvorite aplikaciju za kameru kada ne fotografirate.
• Smanjite pozadinsko osvjetljenje (Prilagođavanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja, stranica 2).
• Smanjite trajanja pozadinskog osvjetljenja (Prilagođavanje
vremena isteka pozadinskog osvjetljenja, stranica 10).
• Omogućite način rada za uštedu baterije (Postavke zaslona,
stranica 11).
• Odaberite Normalno prilikom postavljanja opcije Brzina
karte (Postavke karte, stranica 11).
Raspon radne temperature Od -20 ° do 70 °C
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 ° do 45 °C
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 min.
O baterijama
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Alkalne baterije mogu se raspuknuti
na visokim temperaturama.
OBAVIJEST
Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu
količinu kapaciteta. Stoga prilikom rukovanja uređajem na
temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i licencni ugovor.
Odaberite Postavke > O.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
• Posjetite www.garmin.com/outdoor.
Informacije o uređaju
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
2 Isključite uređaj.
3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalu.
SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na
računalu, a ne u USB razdjelnik.
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
NAPOMENA: Ako vam je na računalu mapirano nekoliko
mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća
prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojedinosti o
dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog
sustava.
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
15
Uređaj se ne puni
• Provjerite je li baterija ispravno umetnuta (Umetanje baterije,
stranica 1).
• Provjerite je li temperatura između 0 i 45 °C (od 32 °F do
113 °F).
• Smanjite pozadinsko osvjetljenje (Prilagođavanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja, stranica 2).
Uređaj ne prelazi u način rada za masovno
skladištenje automatski
Ako je uređaj povezan s računalom, ali ne prelazi u način rada
za masovno skladištenje automatski, možda ste učitali oštećenu
datoteku.
1 Odvojite uređaj od računala.
2 Isključite uređaj.
3 Za vrijeme povezivanja uređaja i računala držite pritisnutom
tipku .
4 Tipku nastavite držati 30 sekundi ili dok uređaj ne prijeđe u
način rada za masovno skladištenje.
Zaslon ne reagira
Ako zaslon osjetljiv na dodir ne reagira na dodir, možete
ponovno postaviti uređaj.
1 Iskopčajte uređaj iz vanjskog izvora napajanja.
2 Uklonite baterije.
3 Ponovno umetnite baterije (Umetanje baterije, stranica 1).
Ovim se uređaj ponovno postavlja, ali ne brišu se vaši podaci
ni postavke.
Dodatak
Dodatna oprema
Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za
fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na
http://buy.garmin.com ili kod vašeg Garmin dobavljača.
Podatkovna polja
Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti
navigaciju ili imati opremu za ANT+.
Ambijentalni tlak: Nekalibrirani tlak okoliša.
Barometar: Kalibrirani trenutni tlak.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od zadnjeg
ponovnog postavljanja.
Brzina - prosjek u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja
od zadnjeg ponovnog postavljanja.
Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i
zaustavljanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za
trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno
vrijeme).
16
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeću točku: Procijenjeno doba dana kada ćete
stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu
točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem
koji može primati NMEA 0183 podatke da bi prikazivao
dubinu vode.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na
primjer, vaša GPS lokacija je precizna unutar +/- 12 stopa
(3,65 m).
GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS
sustava.
Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž
rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Lokacija (geografska širina/dužina): Trenutni položaj prikazan
kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu
postavku formata položaja.
Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema
odabranoj postavci formata položaja.
Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Maksimalna temperatura u protekla 24 sata: Maksimalna
temperatura snimljena u zadnja 24 sata.
Međutočka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Međutočka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Minimalna temperatura u protekla 24 sata: Minimalna
temperatura snimljena u zadnja 24 sata.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutačne lokacije od razine
tla.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako se za svakih 10 stopa(3 m) koje
se uspnete prijeđete 200 stopa (60 m), stopa je 5%.
Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na
rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.
Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutnu
dionicu.
Nizbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost spusta za
posljednju dovršenu dionicu.
Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu.
Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna
ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s
trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dodatak
Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili
skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Postotak maksimalnog pulsa: Postotak maksimalnog pulsa.
Postotak prosječnog pulsa: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu aktivnost.
Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu dionicu.
Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu
aktivnost.
Prosječni puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječni takt: Prosječan takt za trenutnu aktivnost.
Proteklo (ukupno) vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na
primjer, ako pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a
onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim
pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme
bit će 35 minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Puls dionice: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Puls zadnje dionice: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Putni brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od
zadnjeg ponovnog postavljanja.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u stopama po
minuti od zadnjega postavljanja.
Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost spusta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
silaska od zadnjega postavljanja.
Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg
odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate
skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Skretanje za vozilo: Smjer sljedećega skretanja na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Smjer kompasa: Smjer u kojem je uređaj uperen na temelju
kompasa.
Takt: Okretaji pedale ili koraci u minuti. Vaš uređaj mora biti
priključen na dodatak za mjerenje takta.
Takt dionice: Prosječan takt za trenutnu dionicu.
Takt zadnje dionice: Prosječan takt za posljednju dovršenu
dionicu.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti
povezan s uređajem koji može primati NMEA 0183 podatke
da bi prikazivao temperaturu vode.
Timer alarma: Trenutačno vrijeme na štoperici.
Timer štoperice: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do
sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Udaljenost trase: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu.
Udaljenost zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Dodatak
Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.
Uspon - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.
Uspon - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutnu
dionicu.
Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za
posljednju dovršenu dionicu.
Van kursa: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s
izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vertikalna brzina do odredišta: Stopa uspinjanja ili spuštanja
do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Vertikalna udaljenost do odredišta: Razlika u visini vašeg
trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati
da bi se ovaj podatak pojavio.
Vertikalna udaljenost do sljedećeg: Razlika u visini vašeg
trenutačnog položaja i sljedeće točke na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
zadnjeg ponovnog postavljanja.
Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme do sljedeće točke: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i
mirovanju od zadnjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu, maksimalnom pulsu
i pulsu u mirovanju.
17
Indeks
Simboli
3D 5
karta 5
A
adrese, traženje 4
alarmi
blizina 8
pomorski 13
sat 8
alarmi približavanja 8
almanah
vrijeme izlaska i zalaska sunca 8
vrijeme za lov i ribolov 8
ANT+ senzori, uparivanje 8, 9
avanture 6
B
barometar 5
BaseCamp 6, 14
baterija 1, 15
maksimaliziranje 2, 10
maksimiziranje 15
punjenje 1
umetanje 1
biciklizam 13
brisanje, svi korisnički podaci 14
C
chirp 7, 8, 12
City Navigator 4
Č
čišćenje dodirnog zaslona 14
čišćenje uređaja 13, 14
čovjek u moru (MOB) 4
D
datoteke, prijenos 7, 14
dijeljenje podataka 8
dodaci 9, 16
dodatna oprema 8, 15
visinomjer 5
kalkulator 8
kamera 6, 7
postavke 11
postavljanje 7
Kamo? 4
karte 2, 4
dodatno 5
nadogradnja 13
navigacija 3
podatkovna polja 10
postavke 11
kompas 4, 5
navigacija 5
postavke 11
kondicija 12, 13
korisnički podaci, brisanje 14
korisnički profil 12
kurs, pokazivač 5
L
lokacije
spremanje 2
uređivanje 2
M
međutočke, uređivanje 3
memorijska kartica 14
microSD kartica 1, 14. Vidi memorijska kartica
mjerač odbrojavanja 8
mjerač vremena, odbrojavanje 8
mjerne jedinice 10
N
nadmorska visina 5
grafikon 5
nadogradnja softvera 13
nadzorne ploče 9, 10
navigacija 4, 5
cesta 4
kompas 5
zaustavljanje 4
P
jačina zvuka, prilagođavanje 10
pametni telefon 8
planer puta. Vidi rute
podaci, prijenos 14
podatkovna polja 9, 10, 16
pomorski
postavke 13
postavljanje alarma 13
ponovno postavljanje uređaja 13, 15
postavke 10–13
uređaj 12
postavke smjera 11
postavke sustava 10
postavke vremena 11
postavke zaslona 11
pozadinsko osvjetljenje 2, 10
prečaci 9
dodavanje 9
predani sportaš 12
preuzimanje, geocache stavke 7
prijenos
datoteka 14
datoteke 7, 8, 14
tragovi 8
prilagođavanje uređaja 9
profili 9, 12
puls
monitor 9
zone 12
Puls, zone 12
punjenje 1, 16
putno računalo 6
K
R
F
format položaja 11
fotografije 6, 7
pozadina 7
prikaz 7
snimanje 6
G
Garmin Express
nadogradnja softvera 13
registriranje uređaja 13
geocache stavke 7, 8, 14
postavke 12
preuzimanje 7
geocachei 7
glavni izbornik 2, 9
GLONASS 10
GPS 8, 10
signal 2
gumbi na zaslonu 2
H
HomePort 14
I
ID jedinice 15
informacije o putu, prikaz 6
izračun područja 8
J
kalendar 8
kalibracija
kompas 5
18
rute 6
brisanje 6
postavke 12
prikaz na karti 6
stvaranje 6
uređivanje 6
S
satelitski signali 2, 8
Sight N'Go 4
Slike BirdsEye 5
softver, nadogradnja 13
specifikacije 15
spremanje podataka 14
Š
štoperica 8
T
tempe 9
Tempe 9
temperatura 9
tipka napajanja 2
prečaci 10
tipke 1
točke 2, 4
brisanje 3
projekcija 3
spremanje 2
uređivanje 2, 3
tonovi 13
TracBack 3
tragovi 2, 3
arhiviranje 4
boja 3
postavke 11
prikaz 3
spremanje 3
trase 3, 4, 6
trčanje 13
U
uparivanje, ANT+ senzori 8, 9
uređaj
ponovno postavljanje 15
postupanje 13
registracija 2
USB 10, 15, 16
način rada za masovno skladištenje 14–16
prekid veze 15
prijenos datoteka 14
priključak 1
V
visinomjer 5, 12
vodootpornost 14
vraćanje, postavke 13
vremenske zone 11
vrijeme izlaska i zalaska sunca 8
vrijeme za lov i ribolov 8
Z
zaključavanje, zaslon 2, 10
zamjenski dijelovi 15
zaslon 2
orijentacija 10
zaključavanje 2, 10
zaslon osjetljiv na dodir 2
rješavanje problema 16
računalo, povezivanje 14, 15
registracija proizvoda 2, 13
registriranje uređaja 2, 13
rješavanje problema 13, 15, 16
Indeks
support.garmin.com
Veljača 2018
190-01940-46_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising