Garmin | Oregon® 750 | User manual | Garmin Oregon® 750 Manual de utilizare

Garmin Oregon® 750 Manual de utilizare
Oregon Seria 700
®
Manual de utilizare
Iunie 2016
190-02075-18_0A
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin.
Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo
persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu
privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Oregon şi TracBack sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Connect IQ™, HomePort™, tempe™, VIRB şi GSC™ sunt mărci
comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Marca grafică şi logourile Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. Wi‑Fi este o
marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Mac este o marcă comercială înregistrată a Apple Computer, Inc. Windows este o marcă
comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. microSD™ şi logoul microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Alte mărci
comerciale şi denumiri comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
NMEA este o marcă comercială înregistrată a National Marine Electronics Association (Asociaţia naţională pentru produse electronice de uz maritim). NMEA
2000 şi logoul NMEA 2000 sunt mărci comerciale înregistrate ale National Marine Electronics Association (Asociaţia Naţională pentru Produse Electronice
Utilizate în Navigaţie).
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Prezentare generală dispozitiv ................................................... 1
Informaţii privind bateria ......................................................... 1
Instalarea bateriilor AA ........................................................... 1
Instalarea acumulatorului NiMH ............................................. 1
Pornirea dispozitivului ................................................................. 2
Ecranul principal ......................................................................... 2
Utilizarea ecranului tactil ........................................................ 2
Blocarea ecranului tactil ......................................................... 2
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ............................................. 2
Caracteristici conectate ................................................. 2
Cerinţe funcţii conectate ............................................................. 3
Conectarea la o rețea wireless ................................................... 3
Configurarea funcţiilor Wi‑Fi .................................................. 3
Asocierea unui smartphone ........................................................ 3
Vizualizarea widgeturilor ............................................................. 3
Caracteristici Connect IQ ............................................................ 3
Descărcarea funcţiilor Connect IQ ......................................... 3
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului .......................................................................... 3
Activităţi .......................................................................... 3
Selectarea unei activităţi ............................................................. 4
Vizualizarea ecranelor de date pentru activitate ......................... 4
Înregistrarea unei activităţi .......................................................... 4
Crearea unei activităţi noi ........................................................... 4
Editarea unui nume de activitate ........................................... 4
Editarea unei pictograme de activitate ................................... 4
Întreruperea unei activităţi .......................................................... 4
Particularizarea jurnalului de activităţi ........................................ 4
Salvarea activităţii curente .......................................................... 4
Salvarea unei locaţii în care are loc o activitate ......................... 4
Utilizarea dispozitivului în timpul ciclismului ............................... 5
Vizualizarea informaţiilor despre activitate ................................. 5
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru o activitate ................ 5
Modificarea culorii unui traseu de activităţi ................................. 5
Ştergerea activităţii curente ........................................................ 5
Ştergerea unei activităţi .............................................................. 5
Ştergerea unui istoric de activităţi ............................................... 5
Deschidere Manager trasee ....................................................... 5
Geocache-uri .................................................................. 5
Înregistrarea dispozitivului la Geocaching.com .......................... 5
Conectarea la Geocaching.com ............................................. 5
Căutarea unui geocache ............................................................ 5
Navigarea către un geocache ..................................................... 6
Utilizarea de sugestii şi de indicii pentru a găsi un
geocache ............................................................................... 6
Înregistrarea încercărilor în jurnal ............................................... 6
Filtrarea listei de geocache-uri .................................................... 6
Salvarea unui filtru de geocache-uri particularizat ................. 6
Editarea unui filtru de geocache-uri particularizat .................. 6
Aplicarea unui filtru personalizat pe o listă de geocacheuri ........................................................................................... 6
Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului .............. 6
chirp ............................................................................................ 6
Activarea căutării de accesorii chirp ...................................... 6
Găsirea unui geocache cu un accesoriu chirp ....................... 6
Eliminarea datelor geocache live din dispozitiv .......................... 7
Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe
Geocaching.com ......................................................................... 7
Navigare .......................................................................... 7
Navigarea către o destinaţie ....................................................... 7
Oprirea navigării ..................................................................... 7
Navigarea cu ajutorul hărţii ......................................................... 7
Cuprins
Navigarea cu ajutorul TracBack® ............................................... 7
Găsirea unei locaţii în apropierea unei alte locaţii ...................... 7
Hărţi opţionale ............................................................................. 7
Găsirea unei adrese ............................................................... 7
Navigarea cu ajutorul busolei ..................................................... 7
Calibrarea busolei .................................................................. 7
Indicator de curs .................................................................... 7
Marcarea şi începerea navigaţiei către o locaţie Om la apă ....... 8
Navigarea cu Sight 'N Go ........................................................... 8
Diagrama altitudinilor .................................................................. 8
Navigarea la un punct de pe diagrama altitudinilor ................ 8
Schimbarea tipului de diagramă ............................................ 8
Resetarea diagramei altitudinilor ........................................... 8
Calibrarea altimetrului barometric .......................................... 8
Punctele de trecere ........................................................ 8
Crearea unui punct de trecere .................................................... 8
Găsirea unui punct de trecere .................................................... 8
Editarea unui punct de trecere ................................................... 8
Ştergerea unui punct de trecere ................................................. 9
Îmbunătăţirea preciziei locației unui punct de trecere ................ 9
Proiectarea unui punct de trecere .............................................. 9
Rute................................................................................. 9
Crearea unei rute cu ajutorul planificatorului de rute .................. 9
Crearea unei rute cu ajutorul hărţii ............................................. 9
Editarea numelui unei rute .......................................................... 9
Editarea unei rute ....................................................................... 9
Vizualizarea unei rute pe hartă ................................................... 9
Ştergerea unei rute ..................................................................... 9
Vizualizarea rutei active .............................................................. 9
Inversarea unei rute .................................................................... 9
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu .................. 9
Aventuri Garmin........................................................... 10
Trimiterea de fişiere către BaseCamp ...................................... 10
Crearea unei aventuri ............................................................... 10
Începerea unei aventuri ............................................................ 10
Cameră şi fotografii ...................................................... 10
Fotografiere .............................................................................. 10
Aplicaţii ......................................................................... 10
Trimiterea şi primirea de date wireless ..................................... 10
Setarea unei alarme de proximitate .......................................... 10
Calcularea unei suprafeţe ......................................................... 10
Vizualizarea calendarului şi a almanahurilor ............................ 10
Vizualizarea condiţiilor şi prognozelor meteo ........................... 11
Setarea unei alarme ................................................................. 11
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă ................ 11
Deschiderea cronometrului ....................................................... 11
Pagina sateliţilor ....................................................................... 11
Modificarea vederii din satelit ............................................... 11
Dezactivarea funcţiei GPS ................................................... 11
Simularea unei locaţii ........................................................... 11
Controlul unei camere de acţiune VIRB® ................................. 11
Notificările de pe telefon ........................................................... 11
Ascunderea notificărilor ....................................................... 11
Fitness........................................................................... 11
Istoric ........................................................................................ 11
Vizualizarea unui istoric de activităţi .................................... 12
Ştergerea unei activităţi din istoric ....................................... 12
Utilizarea Garmin Connect ................................................... 12
Accesorii opţionale pentru fitness ........................................ 12
Despre zonele de puls .............................................................. 12
Obiective fitness ................................................................... 12
Setarea zonelor de puls ....................................................... 12
Personalizarea dispozitivului...................................... 12
Personalizarea tastelor ............................................................. 12
i
Reglarea luminozităţii iluminării de fundal ................................ 12
Setarea sensibilităţii ecranului tactil .......................................... 12
Rotirea ecranului ....................................................................... 12
Setările afişajului ....................................................................... 13
Configurarea hărţilor ................................................................. 13
Setările hărţii ........................................................................ 13
Setările avansate ale hărţii ................................................... 13
Câmpurile de date şi planşele de bord uzuale ......................... 13
Activarea câmpurilor de date ale hărţii ................................ 13
Particularizarea câmpurilor de date ..................................... 13
Particularizarea planşelor de bord ....................................... 13
Personalizarea ecranelor de date ............................................. 13
Adăugarea unei scurtături la meniul principal ........................... 13
Crearea unei scurtături ........................................................ 13
Setări de sistem ........................................................................ 14
Setări satelit ......................................................................... 14
GPS şi GLONASS ............................................................... 14
Setările aspectului .................................................................... 14
Setarea tonurilor dispozitivului .................................................. 14
Setările pentru stabilirea rutei ................................................... 14
Setările pentru indicarea direcţiei ............................................. 14
Setări altimetru .......................................................................... 14
Setările pentru formatul poziţiei ................................................ 14
Schimbarea unităţilor de măsură .............................................. 15
Setări pentru oră ....................................................................... 15
Setările pentru geocaching ....................................................... 15
Setările senzorului ANT+ .......................................................... 15
Setările pentru fitness ............................................................... 15
Setarea profilului de utilizator pentru fitness ........................ 15
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ................................ 15
Setări pentru aplicaţii maritime ................................................. 15
Configurarea alarmelor maritime ......................................... 15
Resetarea datelor şi setărilor .................................................... 15
Restabilirea valorilor implicite pentru anumite setări ........... 15
Restabilirea valorilor implicite pentru anumite setări ale
paginii ...................................................................................16
Restabilirea tuturor setărilor implicite ................................... 16
Setarea Ecranului principal la modul Clasic ............................. 16
Informaţii dispozitiv..................................................... 16
Asistenţă şi actualizări .............................................................. 16
Configurarea Garmin Express ............................................. 16
Cum obţineţi mai multe informaţii ......................................... 16
Înregistrarea dispozitivului dvs. ............................................ 16
Prinderea cârligului tip carabină ............................................... 16
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 16
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 16
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 16
Imersia în apă ...................................................................... 16
Gestionarea datelor .................................................................. 16
Tipuri de fişiere .................................................................... 16
Instalarea unui card de memorie ......................................... 16
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 17
Transferarea fişierelor pe dispozitiv ..................................... 17
Ştergerea fişierelor ............................................................... 17
Deconectarea cablului USB ................................................. 17
Depanare .................................................................................. 17
Resetarea dispozitivului ....................................................... 17
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv .......................... 17
Specificaţii ................................................................................. 17
Anexă ............................................................................. 17
tempe™ .................................................................................... 17
Câmpuri de date ....................................................................... 18
Calculul zonelor de puls ............................................................ 19
Index.............................................................................. 20
ii
Cuprins
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Prezentare generală dispozitiv
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Depozitarea pe termen lung
Când intenţionaţi să nu utilizaţi dispozitivul mai multe luni,
scoateţi bateriile. Datele stocate nu se pierd la scoaterea
bateriilor.
Instalarea bateriilor AA
În loc de acumulatorul NiMH opţional (Instalarea acumulatorului
NiMH, pagina 1), puteţi utiliza două baterii alcaline, NiMH sau
litiu. Acest lucru este util când sunteţi pe un traseu şi nu puteţi
încărca acumulatorul NiMH. Pentru rezultate optime, utilizaţi
baterii NiMH sau cu litiu.
NOTĂ: bateriile alcaline standard nu se recomandă pentru
modelele Oregon 750 atunci când se utilizează caracteristica de
cameră.
1 Rotiţi inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas şi
trageţi în sus pentru a scoate capacul.
2 Introduceţi două baterii AA, respectând polaritatea.
Obiectiv cameră (nu este disponibil pe toate modelele).
Energie, meniu, aplicaţii şi tastă de iluminare din spate
Inelul în formă de D al capacului bateriilor
Tastă utilizator (Personalizarea tastelor, pagina 12)
Slotul pentru carduri microSD™ (sub capacul bateriilor)
Port mini USB (sub capacul de protecţie împotriva intemperiilor)
Informaţii privind bateria
AVERTISMENT
Temperatura nominală a dispozitivului poate depăşi intervalul
utilizabil pentru unele baterii. Bateriile alcaline se pot rupe la
temperaturi ridicate.
Nu utilizaţi un dispozitiv ascuţit pentru a scoate bateriile.
ATENŢIE
Contactaţi centrul local de reciclare a deşeurilor pentru a recicla
bateriile în mod adecvat.
ATENŢIONARE
Bateriile alcaline pierd o proporţie însemnată din capacitate
odată cu scăderea temperaturii. Utilizaţi baterii cu litiu atunci
când operaţi dispozitivul sub limita de îngheţ.
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei
Puteţi face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viaţă a
bateriilor.
• Reduceţi luminozitatea iluminării de fundal (Reglarea
luminozităţii iluminării de fundal, pagina 12).
• Reduceţi perioada de temporizare a iluminării de fundal
(Setările afişajului, pagina 13).
• Utilizaţi modul de economisire a bateriilor (Activarea modului
de economisire a bateriilor, pagina 1).
• Reduceţi viteza de trasare a hărţii (Configurarea hărţilor,
pagina 13).
3 Repoziţionaţi capacul bateriilor şi rotiţi inelul în formă de D în
sensul acelor de ceas.
4 Ţineţi apăsat .
5 Selectaţi Setup > System > Battery Type.
6 Selectaţi Alkaline, Lithium, NiMH sau Precharged NiMH.
Informaţii privind bateria
AVERTISMENT
Temperatura nominală a dispozitivului poate depăşi intervalul
utilizabil pentru unele baterii. Bateriile alcaline se pot rupe la
temperaturi ridicate.
Nu utilizaţi un dispozitiv ascuţit pentru a scoate bateriile.
ATENŢIE
Contactaţi centrul local de reciclare a deşeurilor pentru a recicla
bateriile în mod adecvat.
ATENŢIONARE
Bateriile alcaline pierd o proporţie însemnată din capacitate
odată cu scăderea temperaturii. Utilizaţi baterii cu litiu atunci
când operaţi dispozitivul sub limita de îngheţ.
Instalarea acumulatorului NiMH
Dispozitivul funcţionează utilizând acumulatorul NiMH (neinclus
cu toate modelele) sau două baterii AA (Instalarea bateriilor AA,
pagina 1).
1 Rotiţi inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas şi
trageţi în sus pentru a scoate capacul.
2 Găsiţi acumulatorul À.
Activarea modului de economisire a bateriilor
Puteţi utiliza modul de economisire a bateriilor pentru a prelungi
durata de viaţă a bateriei.
Din App Drawer, selectaţi Setup > Display > Battery Save >
On.
În modul de economisire a bateriilor, ecranul se închide când
durata de iluminare a fundalului expiră. Puteţi selecta pentru a
porni ecranul.
Introducere
1
3 Introduceţi acumulatorul, respectând polaritatea.
4 Apăsaţi uşor acumulatorul în poziţie.
5 Repoziţionaţi capacul bateriilor şi rotiţi inelul în formă de D în
Â
sensul acelor de ceas.
Încărcarea acumulatorului
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
Nu încercaţi să utilizaţi dispozitivul pentru a încărca o baterie
care nu a fost furnizată de Garmin . Dacă încercaţi să încărcaţi o
baterie care nu a fost furnizată de Garmin poate duce la
deteriorarea dispozitivului şi la anularea garanţiei.
®
Înainte de a conecta conectorul drept al cablului USB la
dispozitivul dvs., se recomandă îndepărtarea accesoriilor
opţionale de montaj.
NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului
de temperatură aprobat (Specificaţii, pagina 17).
Puteţi încărca acumulatorul folosind o priză de perete standard
sau un port USB de pe calculator.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor À de pe
portul mini-USB Á.
Ã
Ä
Å
Glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a parcurge tipurile de
activități.
Glisaţi la stânga sau la dreapta în timpul unei activități pentru a
parcurge paginile pentru activitate.
Glisaţi în jos pentru a vizualiza widgeturile.
Selectaţi
Selectați
pentru a căuta o destinaţie.
pentru a deschide Connect IQ™aplicațiile.
Selectați
pentru a modifica setările dispozitivului și setările
pentru activitatea afișată.
Utilizarea ecranului tactil
• Atingeţi ecranul pentru a selecta un element.
• Transformaţi fiecare selecţie de pe ecranul tactil într-o
acţiune distinctă.
• Selectaţi
pentru a salva modificările şi a închide pagina.
• Selectaţi pentru a reveni la pagina precedentă.
• Selectaţi
pentru a reveni la meniul principal.
• Selectaţi
pentru a vizualiza elemente de meniu specifice
ale paginii pe care o vizualizaţi.
Blocarea ecranului tactil
Puteţi bloca ecranul pentru a preveni atingerile accidentale ale
ecranului.
Selectaţi > .
Deblocarea ecranului tactil
Selectaţi > .
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB.
3 Introduceţi capătul USB al cablului în adaptorul de c.a. sau
într-un port USB de pe computer.
4 Dacă este necesar, conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de
perete standard.
Când conectaţi dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul
porneşte.
5 Încărcaţi complet bateria.
Pornirea dispozitivului
Ţineţi apăsat
.
Ecranul principal
À
Selectaţi pentru a vizualiza ecranele de date pentru activitate sau
pentru a înregistra o activitate.
Á
Selectați
2
pentru a deschide aplicațiile.
Înainte de a putea utiliza caracteristicile de navigare GPS,
trebuie să recepţionaţi semnale de satelit. Este posibil ca
dispozitivul să necesite o vizibilitate neobstrucţionată a cerului
pentru a recepţiona semnale de la sateliţi. Pot fi necesare între
30 şi 60 de secunde pentru recepţionarea semnalelor de satelit.
1 Glisaţi în jos pentru a vizualiza widgetul de stare.
2 Aşteptaţi până când barele de semnal GPS devin verzi.
Caracteristici conectate
Funcţiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs.
Oregon 700 atunci când conectaţi dispozitivul la un smartphone
compatibil cu ajutorul tehnologiei wireless Bluetooth . Unele
funcţii necesită instalarea aplicaţiei Garmin Connect™ Mobile pe
smartphone-ul conectat. Pentru mai multe informaţii, accesaţi
www.garmin.com/apps. De asemenea, unele caracteristici sunt
disponibile când conectaţi dispozitivul la o reţea wireless.
Notificări prin telefon: afişează notificări prin telefon şi mesaje
pe dispozitivul dvs. Oregon 700.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea în contul dvs. Garmin Connect, de
îndată ce aţi terminat de înregistrat activitatea.
Connect IQ: vă permite să extindeţi funcţiile dispozitivului cu
widgeturi, câmpuri de date şi aplicaţii.
Actualizări software: vă permite să actualizaţi software-ul
dispozitivului dvs.
Descărcări EPO: vă permite să descărcaţi un fişier pentru orbita
de estimare extinsă (Extended Prediction Orbit) pentru a
localiza rapid sateliţii GPS şi pentru a reduce timpul necesar
pentru calcularea poziţiei.
®
Caracteristici conectate
Date geocache live: asigură servicii gratuite şi pe bază de
abonament pentru a vizualiza date geocache live de pe
www.geocaching.com.
Meteo: vă permite să vizualizaţi condiţiile meteo actuale şi
prognoze meteo. Puteţi vizualiza, de asemenea, radarul cu
date meteo pe hartă.
Cerinţe funcţii conectate
Unele funcţii necesită un smartphone sau o anumită aplicaţie
instalată pe smartphone.
Caracteristică
Conectat la un
smartphone asociat
cu aplicaţia mobilă
Garmin Connect
Se conectează la o
reţea Wi‑Fi
®
Încărcări de activităţi pe Da
Garmin Connect
Da
Actualizări software
Da
Da
Descărcări EPO
Da
Da
Date live geocache
Da
Da
Meteo
Da
Da
Notificări prin telefon
Da*
Nu
Connect IQ
Da
Nu
LiveTrack
Da
Nu
*Dispozitivul primeşte notificări telefonice direct de la telefoanele
iOS asociate şi prin aplicaţia mobilă Garmin Connect de pe
telefoanele Android™.
®
Conectarea la o rețea wireless
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Wi-Fi.
2 Dacă este necesar, selectaţi comutatorul basculant pentru a
activa tehnologia Wi‑Fi.
3 Selectaţi Add Network.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a selecta o reţea wireless broadband, selectaţi o
reţea wireless din listă şi introduceţi parola, dacă este
cazul.
• Pentru a selecta o reţea wireless care nu este broadband,
selectaţi şi introduceţi SSID-ul reţelei şi parola.
Dispozitivul stochează informațiile despre rețea și se
conectează automat atunci când reveniți în această locație.
Configurarea funcţiilor Wi‑Fi
Înainte de a putea încărca activităţi, descărca EPO-uri şi
actualiza software-ul wireless şi seta conexiunea Wi‑Fi utilizând
aplicaţia Garmin Express™ de pe desktop.
1 Accesaţi garmin.com/express şi descărcaţi aplicaţia Garmin
Express.
2 Selectaţi dispozitivul.
3 Selectaţi Instrumente > Utilităţi.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura
conectivitatea Wi‑Fi cu ajutorul Garmin Express.
Asocierea unui smartphone
1 Accesaţi www.garmin.com/intosports/apps şi descărcaţi
aplicaţia Garmin Connect Mobile pe smartphone.
2 Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.)
de dispozitiv.
3 Pe dispozitiv, din App Drawer, selectaţi Setup > Bluetooth şi
respectaţi instrucţiunile de pe ecran.
4 De pe telefonul inteligent, deschideţi aplicaţia Garmin
Connect Mobile şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
conecta un dispozitiv.
Activităţi
Instrucţiunile sunt furnizate în timpul configurării iniţiale sau
pot fi găsite în secţiunea de ajutor a aplicaţiei Garmin
Connect Mobile.
Notificările de pe telefon necesită un telefon inteligent
compatibil echipat cu tehnologie wireless Bluetooth Smart.
Pentru informaţii despre compatibilitate, accesaţi garmin.com
/ble.
Vizualizarea widgeturilor
Dispozitivul dvs. este preîncărcat cu un widget care afişează
starea conexiunilor dvs. şi alte informaţii. Se pot adăuga
widgeturi suplimentare din aplicaţia Connect IQ (Caracteristici
Connect IQ, pagina 3).
1 Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.
2 Selectaţi sau pentru a vizualiza mai multe widgeturi.
3 Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Caracteristici Connect IQ
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ pe dispozitivul dvs. de la
Garmin şi de la alţi furnizori utilizând aplicaţia Garmin Connect
Mobile. Vă puteţi personaliza dispozitivul cu câmpuri de date,
widgeturi şi aplicaţii.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la ceasul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
Descărcarea funcţiilor Connect IQ
Înainte de a putea descărca funcţii Connect IQ din aplicaţia
Garmin Connect Mobile, trebuie să asociaţi dispozitivul Oregon
700 cu smartphone-ul.
1 Din setările aplicaţiei Garmin Connect Mobile, selectaţi
Conectare IQ Store.
2 Dacă este necesar, selectaţi dispozitivul.
3 Selectaţi o funcţie Connect IQ.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi garminconnect.com şi conectaţi-vă.
3 Din aplicaţia widget pentru dispozitive, selectaţi Conectare
IQ Store.
4 Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Activităţi
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat pentru activităţi de interior, de
exterior, pentru sport de performanţă şi pentru fitness. La
începerea unei activităţi, dispozitivul afişează şi înregistrează
datele senzorului. Puteţi salva activităţi şi le puteţi distribui în
comunitatea Garmin Connect.
De asemenea, puteţi adăuga aplicaţii de activităţi Connect IQ
Garmin Connect pe dispozitiv utilizând contul dvs. (Caracteristici
Connect IQ, pagina 3).
Când utilizaţi o activitate şi schimbaţi setări cum sunt câmpurile
de date sau unităţile de măsură, schimbările sunt salvate
automat ca parte a activităţii. Aceste setări sunt încărcate
automat data următoare în care comutaţi dispozitivul la această
activitate.
3
Dispozitivul dvs. include mai multe activităţi preîncărcate cu
setări configurate pentru acea activitate. Puteţi personaliza
setările pentru fiecare activitate pre-încărcată şi puteţi crea noi
activităţi personalizate.
Selectarea unei activităţi
Setările dispozitivului şi ecranele de date sunt diferite pentru
fiecare activitate.
De pe ecranul principal, glisaţi la stânga sau la dreapta.
Dispozitivul afişează numele şi pictograma activităţii şi
încarcă setările pentru activitatea afişată.
Vizualizarea ecranelor de date pentru
activitate
Puteţi vizualiza ecranele de date pentru activitate fără a
înregistra o activitate.
1 Din ecranul principal, glisaţi stânga sau dreapta pentru a
selecta o activitate.
2 Selectaţi pictograma sau numele activităţii.
Apare ecranul de date implicite pentru activitate.
3 Glisaţi la stânga sau la dreapta pentru a vedea ecrane de
date suplimentare (opțional).
4 Glisaţi pe ecran de jos în sus şi selectaţi pentru a reveni la
ecranul principal.
Înregistrarea unei activităţi
Puteţi înregistra o activitate, inclusiv datele despre traseu şi de
la senzori. Dacă dispozitivul dvs. este conectat la un
smartphone pe care rulează aplicaţii Garmin Connect Mobile,
activităţile înregistrate sunt încărcate automat în contul dvs.
Garmin Connect.
1 Din ecranul principal, glisaţi stânga sau dreapta pentru a
selecta o activitate.
2 Selectaţi pictograma sau numele activităţii.
Apare ecranul de date implicite pentru activitate.
3 Glisaţi pe ecran de jos în sus şi selectaţi Start.
SUGESTIE: dacă doriţi să înregistraţi datele GPS în
activitate, trebuie să aşteptaţi ca barele de semnal GPS să
se coloreze în verde înainte de a începe activitatea.
4 După ce vă finalizaţi activitatea, glisaţi în sus din partea de
jos a ecranului şi selectaţi Stop.
Este afişată pagina cu rezumatul datelor.
5 Derulaţi pe verticală pentru a vedea toate datele (opţional).
SUGESTIE: puteţi selecta numele activităţii, pentru a-l
schimba.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a salva activitatea, selectaţi .
• Pentru a elimina activitatea, selectaţi .
4 Introduceţi numele nou.
Editarea unei pictograme de activitate
Puteţi personaliza pictograma afişată pe pagina cu activităţi.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Activities.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Edit Icon.
4 Selectaţi o pictogramă.
Întreruperea unei activităţi
1 Glisaţi în sus din partea de jos a ecranului.
2 Selectaţi activitatea curentă.
3 Selectaţi .
Particularizarea jurnalului de activităţi
Puteţi particulariza modul în care dispozitivul afişează şi
înregistrează activităţi.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Activity History > Current
Activity > .
Selectaţi
o opţiune:
2
• Pentru a schimba culoarea liniei activităţii pe hartă,
selectaţi Color.
• Pentru a afişa pe hartă o linie care să indice activitatea
dvs., selectaţi Show On Map.
3 Selectaţi > Setup Activities > Record Method.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra activităţi într-un ritm variabil, care să
creeze o reprezentare optimă a activităţilor dvs., selectaţi
Auto.
• Pentru a înregistra activităţi la o distanţă specificată,
selectaţi Distance.
• Pentru a înregistra activităţi la o oră specificată, selectaţi
Time.
Selectaţi
Interval.
5
6 Realizaţi o acţiune:
• Dacă aţi selectat Auto pentru Record Method, selectaţi o
opţiune pentru a înregistra activităţi cu o frecvenţă mai
mare sau mai mică.
NOTĂ: utilizarea intervalului Most Often furnizează cele
mai multe detalii ale activităţii, dar umple mai rapid
memoria dispozitivului.
• Dacă aţi selectat Distance sau Time la Record Method,
introduceţi o valoare şi selectaţi .
Salvarea activităţii curente
1 Din App Drawer, selectaţi Activity History > Current
Activity.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi
• Selectaţi
Crearea unei activităţi noi
Dacă niciuna dintre activităţile pre-încărcate nu se potriveşte cu
nevoile activităţii sau călătoriei dvs., puteţi crea o activitate
personalizată cu propriile sale câmpuri de date şi setări unice.
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Activities > Create
Activity.
2 Particularizaţi setările şi câmpurile de date.
Editarea unui nume de activitate
Puteţi personaliza numele unei activităţi.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Activities.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Edit Name.
4
pentru a salva întreaga activitate.
> Save Portion şi selectaţi o porţiune.
Salvarea unei locaţii în care are loc o
activitate
1
2
3
4
5
Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Activity History.
Selectaţi o activitate.
Selectaţi .
Selectaţi o locaţie în care are loc o activitate.
Selectaţi informațiile despre locație din partea superioară a
hărţii.
Sunt afişate informaţiile despre locaţie.
6 Selectaţi > OK.
Activităţi
Utilizarea dispozitivului în timpul ciclismului
Ştergerea unui istoric de activităţi
Înainte de a merge pe bicicletă utilizând dispozitivul, trebuie să
selectaţi o activitate corespunzătoare, precum ciclism pe trasee
speciale (Selectarea unei activităţi, pagina 4).
Puteţi particulariza panourile de bord şi câmpurile de date
pentru activităţile de fitness (Câmpurile de date şi planşele de
bord uzuale, pagina 13).
Implicit, dispozitivul înregistrează activităţi de fitness sub formă
de fişiere .fit. Pentru a înregistra fişierele de traseu .gpx
împreună cu activitatea, trebuie să personalizaţi formatul de
ieşire.
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Activities > Advanced
Setup > Output Format.
2 Începeţi activitatea de ciclism.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vă înregistra activitatea cu informaţii despre
fitness care sunt particularizate pentru Garmin Connect şi
pot fi utilizate pentru navigaţie, selectaţi Activities (FIT).
• Selectaţi Tracks (GPX/FIT) pentru a vă înregistra
activitatea atât ca traseu tradiţional, care să poată fi
vizualizat pe hartă şi utilizat pentru navigaţie, cât şi ca
activitate cu informaţii specifice activităţilor de fitness.
4 Începeţi o tură cu bicicleta.
5 După ce aţi terminat, glisaţi cu degetul pe ecran de sus în jos
şi selectaţi Stop > Save.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Activity History.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi > Delete.
Vizualizarea informaţiilor despre activitate
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Activity History.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi .
Începutul şi sfârşitul traseului sunt marcate cu steaguri.
4 Selectaţi bara de informaţii din partea de sus a ecranului.
Sunt afişate informaţiile despre activitate.
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru o
activitate
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Activity History.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi .
Modificarea culorii unui traseu de activităţi
Puteţi schimba culoarea unei activităţi pentru a îmbunătăţi
vizualizarea pe hartă sau pentru a o compara cu o altă
activitate.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Activity History.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Color.
4 Selectaţi o culoare.
Ştergerea activităţii curente
1 Din ecranul de date privind activitatea, glisaţi în sus din
partea de jos a ecranului.
> Clear.
2 Selectaţi Stop >
Ştergerea unei activităţi
NOTĂ: înainte de a putea şterge activitatea activă, trebuie să
activaţi o altă activitate. Nu puteţi şterge un profil când acesta
este activ.
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Activities.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi Delete.
Geocache-uri
Deschidere Manager trasee
Traseul este un fişier .gpx al parcursului dvs. înregistrat. Traseul
conţine aceleaşi informaţii ca o activitate, cu excepţia datelor
despre senzori, dar se salvează ca fişier .gpx. Puteţi
personaliza, utiliza şi arhiva trasee cu ajutorul managerului de
trasee.
Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Track Manager.
Geocache-uri
Geocaching este o activitate de vânătoare de comori, în care
jucătorii ascund sau caută cache-uri ascunse cu ajutorul
indiciilor şi al coordonatelor GPS.
Înregistrarea dispozitivului la Geocaching.com
Vă puteţi înregistra dispozitivul la www.geocaching.com pentru a
căuta o listă de geocache-uri în apropiere sau pentru a căuta
informaţii live pentru milioane de geocache-uri.
1 Conectaţi-vă la o reţea wireless (Conectarea la o rețea
wireless, pagina 3) sau la aplicaţia Garmin Connect
(Asocierea unui smartphone, pagina 3).
2 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Geocaching >
Register Device.
Apare un cod de activare.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
4 Selectaţi Confirm Registration.
Conectarea la Geocaching.com
După ce vă înregistrați, puteţi vedea geocache-urile de pe
www.geocaching.com pe dispozitivul dvs., în timp ce sunteţi
conectat wireless.
• Conectaţi-vă la aplicaţia Garmin Connect.
• Conectaţi-vă la o Wi‑Fi reţea.
Căutarea unui geocache
Puteţi căuta geocache-uri încărcate în dispozitivul dvs. Dacă
sunteţi conectat la geocaching.com, puteţi căuta date live
despre geocache-uri şi puteţi descărca geocache-uri.
NOTĂ: puteţi descărca informaţii detaliate pentru peste trei
geocache-uri pe zi, în calitate de membru premium. Accesaţi
www.geocaching.com pentru informaţii suplimentare.
1 Din App Drawer, selectaţi Geocaching.
> .
2 Selectaţi
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta geocache-uri încărcate pe dispozitivul dvs.
după nume, selectaţi Spell Search şi introduceţi un
termen de căutare.
• Pentru a căuta geocache-uri în apropierea dvs. sau în
apropiere de altă locaţie, selectaţi Search Near şi
selectaţi o locaţie.
Dacă sunteţi conectat la geocaching.com, rezultatele de
căutare includ date live despre geocache data obţinute
prin GC Live Download sau prin selectarea butonului de
reîmprospătare de pe hartă.
• Pentru a căuta geocache-uri pe hartă, selectaţi .
Dacă sunteţi conectat la geocaching.com, puteţi selecta
pentru a împrospăta geocache-urile live care se află în
apropierea locaţiei dvs. de pe hartă.
5
• Pentru a căuta geocache-uri live după cod, selectaţi GC
Live Download.
Această caracteristică vă permite să descărcaţi un anumit
geocache de pe geocaching.com atunci când cunoaşteţi
codul geocache-ului.
4 Selectaţi pentru a filtra rezultatele căutării (opţional).
5 Selectaţi un geocache.
Apar detaliile geocache-ului. Dacă aţi selectat un geocache
live şi sunteţi conectat, dispozitivul descarcă toate detaliile
despre geocache în memoria internă, dacă este necesar.
Navigarea către un geocache
1 Căutaţi un geocache.
2 Din detaliile despre geocache, selectaţi Go.
3 Navigaţi utilizând harta (Navigarea cu ajutorul hărţii,
pagina 7) sau busola (Navigarea cu ajutorul busolei,
pagina 7).
4 Pe măsură ce vă apropiaţi de locaţia geocache-ului, utilizaţi
sugestiile şi indiciile pentru a vă ajuta să găsiţi cache-ul
ascuns (Utilizarea de sugestii şi de indicii pentru a găsi un
geocache, pagina 6).
Utilizarea de sugestii şi de indicii pentru a găsi un
geocache
Puteţi utiliza sugestii sau indicii, precum o descriere sau
coordonate, pentru a vă ajuta să găsiţi un geocache.
1 În timp ce navigaţi spre un geocache, selectaţi denumirea
geocache-ului.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vedea detaliile despre geocache, selectaţi
Description.
• Pentru a vedea un indiciu despre locaţia unui geocache,
selectaţi Hint.
• Pentru a vedea latitudinea şi longitudinea pentru un
geocache, selectaţi Coordinates.
• Pentru a vedea feedbackul despre geocache de la
persoanele care l-au căutat anterior, selectaţi Logs.
• Pentru a porni chirp™ căutarea, selectaţi chirp.
Înregistrarea încercărilor în jurnal
După ce încercaţi să găsiţi un geocache, vă puteţi înregistra
rezultatele în jurnal.
1 În timp ce navigaţi după un geocache, din sertarul aplicaţii,
selectaţi Geocaching > Log.
2 Selectaţi Found, Did Not Find, Needs Repair sau
Unattempted.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a începe navigarea la următorul geocache aflat cel
mai aproape de dvs., selectaţi Find Next Closest.
• Pentru a opri înregistrarea în jurnal, selectaţi Done.
• Pentru a introduce un comentariu despre căutarea cacheului sau despre cache, selectaţi Edit Comment,
introduceţi un comentariu şi selectaţi .
Dacă sunteţi conectat la geocaching.com, jurnalul este încărcat
automat pe contul dvs. geocaching.com.
Filtrarea listei de geocache-uri
Puteţi filtra lista de geocache-uri în funcţie de anumiţi factori, de
exemplu de nivelul de dificultate.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Geocaching > .
2 Selectaţi unul sau mai multe opţiuni de filtrat.
• Pentru a filtra după o categorie de geocache, precum
puzzle sau eveniment, selectaţi Type.
6
• Pentru a filtra după dimensiunea fizică a containerului de
geocache-uri, selectaţi Size.
• Pentru a filtra după geocache-uriUnattempted, Did Not
Find sau Found, selectaţi Status.
• Pentru a filtra după fişierul GPX, datele live sau
interogările de buzunar pe care le-aţi descărcat, selectaţi
Geocache Files.
• Pentru a filtra după nivelul de dificultate în găsirea
geocache-ului sau după dificultatea terenului, utilizaţi
barele de glisare pentru a ajusta nivelurile de dificultate.
3 Selectaţi .
Salvarea unui filtru de geocache-uri particularizat
Puteţi crea şi salva filtre particularizate pentru geocache-uri în
funcţie de factori specifici.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Geocaching >
Filter Setup > Create Filter > Create Filter.
2 Selectaţi elementele de filtrat
3 Selectaţi .
Implicit, noul filtru este salvat automat ca Filter urmat de un
număr. De exemplu, Filter 2. Puteţi edita filtrul pentru
geocache-uri pentru a modifica denumirea (Editarea unui
filtru de geocache-uri particularizat, pagina 6).
Editarea unui filtru de geocache-uri particularizat
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Geocaching >
Filter Setup.
2 Selectaţi un filtru.
3 Selectaţi un element de editat.
Aplicarea unui filtru personalizat pe o listă de
geocache-uri
După ce creaţi un filtru, îl puteţi aplica în lista de geocache-uri.
1 Din lista de geocache-uri, selectaţi .
2 Selectaţi un filtru.
Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul
computerului
Puteţi încărca geocache-uri manual pe dispozitiv, cu ajutorul
unui computer (Transferarea fişierelor pe dispozitiv,
pagina 17). Puteţi plasa fişierele geocache într-un fişier GPX
şi le puteţi importa în folderul GPX de pe dispozitiv. în calitate de
membru premium pe geocaching.com, puteţi utiliza
caracteristica „interogare de buzunar” pentru a încărca un grup
mare de geocache-uri pe dispozitiv, ca fişier GPX unic.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi www.geocaching.com.
3 Dacă este necesar, creaţi un cont.
4 Conectaţi-vă.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe geocaching.com pentru a găsi şi a
descărca geocache-uri pe dispozitiv.
chirp
Un chirp este un mic accesoriu Garmin care este programat şi
lăsat într-un geocache. Puteţi utiliza dispozitivul pentru a găsi un
chirp într-un geocache. Pentru mai multe informaţii despre chirp,
consultaţi chirp Owner's Manual (Manualul de utilizare a
accesoriilor chirp) de pe www.garmin.com.
Activarea căutării de accesorii chirp
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Geocaching.
2 Selectaţi chirp Searching > On.
Găsirea unui geocache cu un accesoriu chirp
1 Cu căutarea chirp activată, navigaţi la un geocache.
Geocache-uri
Când sunteţi pe o rază de aproximativ 10 m (33 ft) faţă de
geocache-ul care conţine un chirp, sunt afişate detalii despre
chirp.
2 Selectaţi Show Details.
3 Dacă este necesar, selectaţi Go pentru a naviga la etapa
următoare a geocache-ului.
Eliminarea datelor geocache live din
dispozitiv
Puteţi elimina datele geocache pentru a afişa numai geocacheuri încărcate manual pe dispozitiv, cu ajutorul unui computer.
Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Geocaching >
Geocaching Live > Remove Live Data.
Datele geocaching live sunt eliminate din dispozitiv şi nu mai
apar în lista de geocache-uri.
Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de
pe Geocaching.com
Dacă transferaţi dreptul de proprietate asupra dispozitivului, vă
puteţi elimina înregistrarea dispozitivului de pe site-ul web
geocaching.
Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Geocaching >
Geocaching Live > Unregister Device.
Puteţi naviga pe rute şi trasee, spre un punct de trecere, un
geocache, o fotografie sau orice locaţie salvată pe dispozitiv.
Puteţi utiliza harta sau busola pentru a naviga către destinaţie.
Navigarea către o destinaţie
1 Selectaţi o opţiune:
5
• Din ecranul de început, selectaţi .
• În timpul unei activităţi, selectaţi > Where To?.
Selectaţi o categorie.
Selectaţi o destinaţie.
Selectaţi Go.
Harta se deschide, iar ruta apare marcată cu o linie purpurie.
Navigaţi utilizând harta (Navigarea cu ajutorul hărţii,
pagina 7) sau busola (Navigarea cu ajutorul busolei,
pagina 7).
Oprirea navigării
De pe hartă sau din busolă, selectaţi
®
În timp ce navigaţi, puteţi naviga înapoi la începutul activităţii.
Acest lucru poate fi util când căutaţi drumul înapoi către tabără
sau începutul drumului.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Activity History > Current
> TracBack.
Activity >
Harta afişează ruta dvs. cu o linie purpurie, cu punctul de
plecare şi punctul final.
2 Navigaţi utilizând harta sau busola.
Găsirea unei locaţii în apropierea unei alte
locaţii
1 Din ecranul unei activităţi, selectaţi
2 Selectaţi o opţiune.
3 Selectaţi o locaţie.
>
> Search Near.
Hărţi opţionale
Puteţi utiliza hărţi suplimentare cu acest dispozitiv, de exemplu
imagini satelit BirdsEye sau hărţi detaliate BlueChart g2 şi City
Navigator . Hărţile detaliate pot conţine puncte de interes
suplimentare, de exemplu restaurante sau servicii maritime.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul Garmin local.
®
®
Găsirea unei adrese
Navigare
2
3
4
Navigarea cu ajutorul TracBack
> Stop Navigation.
Navigarea cu ajutorul hărţii
1 Începeţi să navigaţi la o destinaţie (Navigarea către o
destinaţie, pagina 7).
2 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Map.
Locaţia dvs. pe hartă este reprezentată printr-un triunghi
albastru. Pe măsură ce călătoriţi, triunghiul albastru se
deplasează şi lasă un jurnal de traseu (o urmă).
3 Finalizaţi una sau mai multe acţiuni:
• Selectaţi şi trageţi harta pentru a vizualiza diferite
areale.
• Selectaţi şi pentru a mări sau micşora harta.
• Selectaţi o locaţie de pe hartă (reprezentată printr-o
pioneză) şi selectaţi bara de informaţii din partea de sus a
ecranului, pentru a vizualiza informaţii despre locaţia
selectată.
Puteţi utiliza hărţi opţionaleCity Navigator pentru a căuta adrese
(Hărţi opţionale, pagina 7).
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Where To? > Addresses.
2 Selectaţi ţara sau statul, dacă este necesar.
3 Introduceţi oraşul sau codul poştal.
NOTĂ: nu toate datele hărţilor au opţiunea de căutare după
codul poştal.
4 Selectaţi oraşul.
5 Introduceţi numărul imobilului.
6 Introduceţi strada.
Navigarea cu ajutorul busolei
Când navigaţi la o destinaţie, indică destinaţia, indiferent de
direcţia de deplasare.
1 Începeţi să navigaţi la o destinaţie (Navigarea către o
destinaţie, pagina 7).
2 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Compass.
3 Rotiţi până când indică partea de sus a busolei şi continuaţi
să vă deplasaţi în direcţia respectivă către destinaţie.
Calibrarea busolei
ATENŢIONARE
Calibraţi busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a
îmbunătăţi precizia de orientare, nu staţi în apropierea obiectelor
care influenţează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri
şi linii electrice aeriene.
Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică şi utilizează
implicit calibrarea automată. Dacă experimentaţi comportamente
anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasaţi pe
distanţe lungi sau după schimbări extreme de temperatură,
puteţi calibra manual busola.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Compass.
2 Selectaţi > Calibrate Compass > Start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Indicator de curs
Indicatorul de curs este cel mai util atunci când navigaţi spre
destinaţie în linie dreaptă, precum atunci când navigaţi pe apă.
Navigare
7
Vă poate ajuta să navigaţi înapoi pe linia cursului, atunci când
ieşiţi de pe traseu pentru a evita obstacole sau pericole.
Pentru a activa indicatorul de curs, din sertarul de aplicaţii
selectaţi Setup > Heading > Go To Line (Pointer) > Course
(CDI).
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Altimeter.
2 Selectați > Altimeter Setup > Plot Type.
3 Selectaţi tipul de diagramă.
Resetarea diagramei altitudinilor
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Altimeter.
2 Selectați > Reset > Clear Current Activity > Clear.
Calibrarea altimetrului barometric
À
Á
Â
Ã
Indicator linia cursului. Indică direcţia liniei dorite a cursului de la
punctul de pornire până la următorul punct de trecere.
Indicator de abatere de la curs (IAC). Indică locaţia liniei cursului
dorit faţă de relaţia dvs. Dacă IAC este aliniat cu indicatorul liniei
cursului, vă aflaţi pe curs.
Distanţa de abatere de la curs. Punctele indică distanţa faţă de
curs. Distanţa reprezentată de fiecare punct este indicată de scala
din colţul din dreapta sus.
Indicatorul la-şi-de la. Indică dacă sunteţi orientat spre următorul
punct de trecere sau de la acesta.
Marcarea şi începerea navigaţiei către o
locaţie Om la apă
Puteţi salva o locaţie Om la apă (OLA) şi începe automat
navigarea înapoi la aceasta.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Man Overboard > Start.
Harta se deschide şi afişează ruta spre locaţia OLA. În mod
implicit, ruta apare ca o linie purpurie.
2 Navigaţi utilizând harta (Navigarea cu ajutorul hărţii,
pagina 7) sau busola (Navigarea cu ajutorul busolei,
pagina 7).
Navigarea cu Sight 'N Go
Puteţi orienta dispozitivul către un obiect la distanţă, cu direcţia
busolei blocată, proiectaţi obiectul ca punct de trecere şi navigaţi
cu ajutorul obiectului ca punct de referinţă.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Sight 'N Go.
2 Orientaţi dispozitivul spre un obiect.
3 Selectaţi Lock Direction > Set Course.
4 Navigaţi utilizând busola.
Diagrama altitudinilor
În mod prestabilit, diagrama altitudinilor afişează altitudinile de
pe distanţa parcursă. Harta de sus afișează întregul traseu, iar
harta de jos afișează o porţiune a traseului. Puteţi atinge orice
punct de pe orice diagramă pentru a vizualiza detalii despre
punctul respectiv. Puteţi personaliza setările de altitudine (Setări
altimetru, pagina 14).
Navigarea la un punct de pe diagrama altitudinilor
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Altimeter.
2 Selectaţi un punct individual de pe diagramă.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi View Map.
5 Navigaţi utilizând harta (Navigarea cu ajutorul hărţii,
pagina 7) sau busola (Navigarea cu ajutorul busolei,
pagina 7).
Schimbarea tipului de diagramă
Puteţi schimba diagrama altitudinilor pentru a afişa presiunea şi
altitudinile pentru o anumită durată de timp sau distanţă.
8
Puteţi calibra manual altimetrul barometric dacă ştiţi altitudinea
corectă sau presiunea barometrică corectă.
1 Mergeţi la o locaţie a cărei altitudine sau presiune
barometrică este cunoscută.
Selectați
> Altimeter.
2
3 Selectați > Altimeter Setup > Calibrate Altimeter.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Punctele de trecere
Punctele de trecere sunt locaţii pe care le înregistraţi şi le
memoraţi pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locaţia în
care vă aflaţi, locaţia spre care vă îndreptaţi sau locaţii în care
aţi fost. Puteţi adăuga detalii despre locaţie, de exemplu
numele, elevaţia şi adâncimea.
Puteţi adăuga un fişier .gpx care conţine puncte de trecere prin
transferarea fişierului în folderul GPX (Transferarea fişierelor pe
dispozitiv, pagina 17).
Crearea unui punct de trecere
Puteţi salva o locaţie ca punct de trecere.
1 Selectaţi o activitate.
2 Selectaţi .
3 Atingeţi o locaţie de pe hartă.
4 Selectaţi caseta de text cu informaţii.
Este afişată pagina cu detalii.
5 Selectaţi .
Punctul de trecere este salvat automat.
6 Selectaţi OK.
Găsirea unui punct de trecere
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Waypoint Manager.
2 Dacă este necesar, selectaţi pentru a restrânge căutarea.
3 Dacă este necesar, selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Spell Search pentru a căuta utilizând denumirea
punctului de trecere.
• Selectaţi Select Symbol pentru a căuta utilizând simbolul
punctului de trecere.
• Selectaţi Search Near pentru a căuta lângă o locaţie
găsită recent, un alt punct de trecere, locaţia curentă sau
un punct de pe hartă.
• Selectaţi Sort pentru a vizualiza lista cu punctele de
trecere în ordinea crescătoare a distanţelor sau în ordine
alfabetică.
4 Selectaţi un punct de trecere din listă.
Editarea unui punct de trecere
Înainte de a putea edita un punct de trecere, trebuie să creaţi un
punct de trecere.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Waypoint Manager.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi un element de editat, de exemplu numele.
4 Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi .
Punctele de trecere
Ştergerea unui punct de trecere
Editarea numelui unei rute
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Waypoint Manager.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi > Delete.
Puteți personaliza denumirea unei rute pentru a o face distinctă.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Route Planner.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Change Name.
4 Introduceţi numele nou.
Îmbunătăţirea preciziei locației unui punct de
trecere
Puteți rafina precizia locației unui punct de trecere prin stabilirea
mediei datelor locației. Când stabileşte valori medii, dispozitivul
efectuează mai multe citiri GPS în aceeaşi locaţie şi utilizează
valoarea medie, pentru a oferi o precizie mai mare.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Waypoint Averaging.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Deplasaţi-vă la locaţia punctului de trecere.
4 Selectaţi Start.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
6 Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la
100%, selectaţi Save.
Pentru rezultate optime, colectaţi între 4 şi 8 mostre pentru
punctul de trecere, aşteptând cel puţin 90 de minute între
măsurători.
Proiectarea unui punct de trecere
Puteţi crea o locaţie nouă proiectând distanţa şi direcția de
deplasare dintr-o locaţie marcată într-o locaţie nouă.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Waypoint Manager.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi > Project Waypoint.
4 Introduceţi relevmentul şi selectaţi .
5 Selectaţi o unitate de măsură.
6 Introduceţi distanţa şi selectaţi .
7 Selectaţi Save.
Rute
O rută este o secvenţă de puncte de trecere sau de locaţii care
vă conduc la destinaţia finală.
Crearea unei rute cu ajutorul planificatorului
de rute
O rută poate include multe puncte de trecere şi trebuie să
includă cel puţin un punct de pornire şi o destinaţie.
1 Din sertarul de aplicații, selectați Route Planner > Create
Route > Select First Point.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi primul punct al rutei.
4 Selectaţi Use.
5 Selectați Select Next Point pentru a adăuga puncte
suplimentare pe rută.
6 Selectaţi pentru a salva ruta.
Crearea unei rute cu ajutorul hărţii
1 Din sertarul de aplicații, selectați Route Planner > Create
Route > Select First Point > Use Map.
2 Selectaţi un punct de pe hartă.
3 Selectaţi Use.
4 Mișcați harta și selectați puncte suplimentare de pe hartă,
pentru a le adăuga la rută.
Editarea unei rute
Puteți adăuga, elimina sau rearanja puncte pe o rută.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Route Planner.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Edit Route.
4 Selectaţi un punct.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectaţi Review.
• Pentru a schimba ordinea punctelor de pe rută, selectaţi
Move Up sau Move Down.
• Pentru a introduce un punct suplimentar pe rută, selectaţi
Insert.
Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe
care îl care îl editaţi.
• Pentru a şterge punctul de pe rută, selectaţi Remove.
6 Selectaţi pentru a salva ruta.
Vizualizarea unei rute pe hartă
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Route Planner.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi View Map.
Ştergerea unei rute
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Route Planner.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Delete Route.
Vizualizarea rutei active
1 Atunci când navigaţi pe o rută, selectaţi Active Route din
sertarul de aplicații.
2 Selectaţi un punct de pe rută pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Inversarea unei rute
Puteţi inversa punctele de început şi de sfârşit ale rutei dvs.,
pentru a naviga pe rută în sens invers.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Route Planner.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Reverse Route.
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un
traseu
Diagrama altitudinilor afişează altitudinile pentru un traseu pe
baza setării traseului. Dacă dispozitivul este configurat pentru
rute directe, diagrama altitudinilor afişează altitudini în linie
dreaptă între punctele traseului. Dacă dispozitivul este
configurat pentru traseu, diagrama altitudinilor afișează
altitudinile de-a lungul drumurilor incluse în ruta dvs.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Route Planner.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Elevation Plot.
5 Selectaţi .
Rute
9
Aventuri Garmin
Puteţi crea aventuri pentru a vă împărtăşi călătoriile cu familia,
prietenii şi comunitatea Garmin. Puteţi grupa la un loc elemente
asemănătoare, sub forma unei aventuri. De exemplu, puteţi crea
o aventură pentru cea mai recentă excursie montană. Aventura
poate conţine jurnalul de traseu al călătoriei, fotografii din
călătorie şi geocache-uri găsite. Puteţi utiliza BaseCamp™
pentru a crea şi gestiona aventuri. Pentru mai multe informaţii,
accesaţi adventures.garmin.com.
NOTĂ: BaseCamp nu este disponibilă pe toate modelele de
dispozitive.
Cameră şi fotografii
Puteţi realiza fotografii şi videoclipuri cu dispozitivul. Dacă este
activată, locaţia geografică este salvată automat în informaţiile
despre fotografii sau videoclipuri. Puteţi naviga spre acea
locaţie.
Fotografiere
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Camera.
2 Rotiţi dispozitivul orizontal sau vertical pentru a schimba
3
Trimiterea de fişiere către BaseCamp
1 Deschideţi BaseCamp.
2 Conectaţi dispozitivul la computer.
Pe computerele Windows , dispozitivul apare ca unitate
amovibilă sau ca dispozitiv portabil, iar cardul de memorie
este posibil să apară ca o a doua unitate amovibilă. Pe
computerele Mac , dispozitivul şi cardul de memorie apar ca
volume montate.
NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unităţi de reţea
multiple să nu afişeze în mod corect unităţile
corespunzătoare dispozitivului. Consultaţi documentaţia
sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapaţi
unitatea.
Deschideţi
Garmin sau unitatea ori volumul cardului de
3
memorie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un element de pe un dispozitiv conectat şi
trageţi-l în Colecţia mea sau într-o listă.
• Din BaseCamp, selectaţi Dispozitiv > Primire de la
dispozitiv şi selectaţi dispozitivul.
4
®
5
®
Crearea unei aventuri
Înainte de a putea crea o aventură şi de a o trimite dispozitivului,
trebuie să descărcaţi BaseCamp pe computer şi să transferaţi
un traseu de pe dispozitiv pe computer (Trimiterea de fişiere
către BaseCamp, pagina 10).
1 Deschideţi BaseCamp.
2 Selectaţi Fişier > Creare > Garmin Adventure.
3 Selectaţi un traseu şi selectaţi Următor.
4 Dacă este necesar, adăugaţi elemente din BaseCamp.
5 Completaţi câmpurile necesare pentru a denumi şi a descrie
aventura.
6 Dacă doriţi să schimbaţi fotografia de copertă pentru
aventură, selectaţi Modificare şi selectaţi o fotografie diferită.
7 Selectaţi Încheiere.
Începerea unei aventuri
Înainte de a putea începe o aventură, trebuie să descărcaţi o
aventură din Garmin Connect (Utilizarea Garmin Connect,
pagina 12) sau să trimiteţi o aventură de la BaseCamp pe
dispozitivul dvs. (Trimiterea de fişiere către BaseCamp,
pagina 10).
Atunci când începeţi o aventură salvată, dispozitivul urmează
traseul salvat şi afişează scurtături pentru informaţiile
corespunzătoare de-a lungul traseului, precum fotografii şi
puncte de trecere.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Adventures.
2 Selectaţi o aventură.
3 Selectaţi Start.
6
orientarea fotografiei.
Dacă este cazul, selectaţi pentru a porni bliţul.
SUGESTIE: puteţi selecta Auto pentru a utiliza bliţul numai
când camera detectează o scenă cu luminozitate redusă.
Dacă este cazul, utilizaţi două degete pe ecranul tactil pentru
a mări sau a micşora (Utilizarea ecranului tactil, pagina 2).
Menţineţi apăsat pe pentru focalizare şi ţineţi dispozitivul
nemişcat.
Pe ecran va apărea un cadru alb. Dispozitivul va focaliza pe
obiectul din cadru. Când fotografia este focalizată, cadrul se
colorează în verde.
Eliberaţi pentru a realiza fotografia.
Aplicaţii
Trimiterea şi primirea de date wireless
Înainte de a putea partaja date wireless, trebuie să vă aflaţi pe o
rază de 3 m (10 ft.) faţă de un dispozitiv compatibil.
Dispozitivul dvs. poate trimite şi poate primi date când este
asociat cu un alt dispozitiv compatibil, utilizând Bluetooth sau
tehnologia wireless ANT+ . Puteţi partaja puncte de trecere,
geocache-uri, rute, trasee, fotografii şi hărţi particularizate.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Share Wirelessly.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Send şi selectaţi un tip de date.
• Selectaţi Receive pentru a primi date de la un alt
dispozitiv. Este necesar ca dispozitivul compatibil să fie în
curs de încercare de trimitere a datelor.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
®
Setarea unei alarme de proximitate
Alarmele de proximitate vă alertează când sunteţi în limitele unui
interval specificat faţă de o anumită locaţie.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Proximity Alarms > Create
Alarm.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Use.
5 Introduceţi o rază şi selectaţi .
Când intraţi într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul
emite un ton.
SUGESTIE: puteţi configura tonuri de alarmă separate pentru
momentul când intraţi într-o zonă şi când o părăsiţi.
Calcularea unei suprafeţe
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Area Calculation > Start.
2 Parcurgeţi perimetrul suprafeţei pe care doriţi să o calculaţi.
3 Când terminaţi, selectaţi Calculate.
Vizualizarea calendarului şi a almanahurilor
Puteţi vizualiza activitatea dispozitivului, precum momentul când
a fost salvat un punct de trecere. Puteţi vizualiza de asemenea
10
Aventuri Garmin
informaţii zilnice din almanahuri pentru soare şi lună şi pentru
vânătoare şi pescuit.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza activitatea dispozitivului în anumite zile,
selectaţi Calendar.
• Pentru a vizualiza informaţii despre răsărit, apus, răsăritul
lunii şi apusul lunii, selectaţi Sun and Moon.
• Pentru a vizualiza cele mai bune perioade de vânătoare şi
pescuit preconizate, selectaţi Hunt and Fish.
2 Dacă este necesar, selectaţi sau pentru a vizualiza o
altă lună.
3 Selectaţi o zi.
Vizualizarea condiţiilor şi prognozelor meteo
Pentru a vizualiza prognoza şi informaţiile prin radar despre
vreme, trebuie să vă conectaţi dispozitivul la un smartphone cu
acces la internet.
Pentru a vizualiza prognoza şi informaţiile prin radar despre
vreme, dispozitivul dvs. trebuie să aibă conexiune la internet. Vă
puteţi conecta la un smartphone cu acces la internet (Asocierea
unui smartphone, pagina 3). Vă puteţi conecta şi la o reţea fără
fir.
Puteţi vizualiza prognoze şi condiţii meteo şi puteţi vizualiza
radar cu date meteo pe hartă. Atunci când harta este
întunecată, pe dispozitiv nu sunt încărcate date meteo sau
dispozitivul este în afara acoperirii. Datele meteo nu sunt
disponibile pentru zone fără acoperire de pe hartă.
Atunci când vizualizaţi un cadru radar cu date meteo,
dispozitivul afişează ora curentă pentru cadru.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Weather.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza radarul cu date meteo pe hartă,
selectaţi .
SUGESTIE: puteţi anima sau întrerupe harta meteo.
Atunci când opriţi animaţia, dispozitivul afişează cele mai
recente date meteo.
• Pentru a vizualiza condiţiile şi prognozele meteo curente,
selectaţi
.
Setarea unei alarme
1
2
3
4
Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Alarm Clock.
Selectaţi şi pentru a seta ora.
Selectaţi Turn Alarm On.
Selectaţi o opţiune.
Alarma sună la ora selectată. Dacă dispozitivul este oprit la
ora alarmei, acesta se activează şi declanşează alarma.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Track Up, pentru a orienta vederea din satelit cu
traseul dvs. curent spre partea de sus a ecranului.
• Pentru a afişa o culoare unică pentru fiecare satelit şi
pentru bara sa de intensitate a semnalului, selectaţi
Multicolor.
Dezactivarea funcţiei GPS
Puteţi dezactiva funcţia GPS de pe dispozitiv, pentru a opri
urmărirea locaţiei.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Satellite.
2 Selectaţi > Use With GPS Off.
Simularea unei locaţii
Puteţi utiliza dispozitivul cu GPS+ul oprit pentru a efectua
întreţinerea pe puncte de trecere şi pe rute sau pentru a păstra
durata de viaţă a bateriei. Puteţi seta locaţia manual, pentru a vă
vizualiza locaţia curentă pe hartă.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Satellite > > Use With
GPS Off.
2 Selectaţi > Set Location On Map.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Use.
Controlul unei camere de acţiune VIRB
Înainte de a utiliza VIRB funcţia de control la distanţă, trebuie să
activaţi setarea de control la distanţă de pe camera dvs. VIRB.
Pentru mai multe informații, consultați Manualul de utilizare al
camerei dvs. VIRB.
1 Porniţi-vă camera VIRB şi activaţi setarea de telecomandă.
2 Pe dispozitiv, din sertarul aplicaţii, selectaţiVIRB Remote.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să se conecteze la camera VIRB.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a efectua o înregistrare video, trageţi bara glisantă
în sus.
• Pentru a realiza o fotografie, selectaţi .
Notificările de pe telefon
Pentru primirea notificărilor de pe telefon, este necesară
asocierea unui smartphone compatibil cu dispozitivul Oregon
700. Când telefonul primeşte mesaje, acesta trimite notificări la
dispozitiv.
Ascunderea notificărilor
Notificările sunt activate în mod implicit când asociaţi dispozitivul
cu un smartphone compatibil. Puteţi ascunde notificările, astfel
încât acestea să nu apară pe ecranul dispozitivului.
Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Notifications > Hide.
Pornirea cronometrului pentru numărătoare
inversă
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Alarm Clock >
2 Selectaţi şi pentru a seta ora.
3 Selectaţi Start Timer.
> Timer.
Deschiderea cronometrului
Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Stopwatch.
Pagina sateliţilor
Pagina sateliţilor afişează locaţia dvs. curentă, precizia
sistemului GPS, locaţiile sateliţilor şi puterea semnalului.
Modificarea vederii din satelit
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Satellite.
2 Selectaţi .
Fitness
®
Fitness
Istoric
Istoricul include data, ora, distanţa, caloriile, viteza medie sau
ritmul mediu, urcuşul, coborârea şi informaţiile opţionale ale
senzorului ANT+.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
Când memoria dispozitivului este plină, este afişat un mesaj.
Dispozitivul nu şterge şi nu suprascrie automat istoricul. Puteţi
încărca periodic istoricul în Garmin Connect (Utilizarea Garmin
Connect, pagina 12) sau în BaseCamp (Aventuri Garmin,
pagina 10), pentru a ţine o evidenţă cu datele tuturor activităţilor
dvs.
11
Vizualizarea unui istoric de activităţi
Obiective fitness
Din istoric, puteţi vizualiza detalii despre o activitate anterioară.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Activity History.
2 Selectaţi o activitate.
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
• Cunoaşterea zonelor dvs. de puls poate preveni
antrenamentele în exces şi poate reduce riscul de vătămare.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 19) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Ştergerea unei activităţi din istoric
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Activity History.
2 Selectaţi o activitate.
3 Selectaţi > Delete.
Utilizarea Garmin Connect
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com/start.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Accesorii opţionale pentru fitness
Împreună cu dispozitivul puteţi utiliza accesorii opţionale pentru
fitness, inclusiv un monitor cardiac sau un senzor de cadenţă.
Aceste accesorii folosesc tehnologia wireless ANT+ pentru a
trimite date dispozitivului.
Înainte de a putea utiliza accesoriile pentru fitness împreună cu
dispozitivul, trebuie să instalaţi accesoriul conform instrucţiunilor
aferente accesoriului.
Asocierea senzorilor ANT+
Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneţi
monitorul de frecvenţă cardiacă sau să instalaţi senzorul.
Asocierea este conectarea senzorilor wireless ANT+, de
exemplu conectarea unui monitor de frecvenţă cardiacă la
dispozitivul dvs.
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: păstraţi 10 m (30 ft.) distanţă faţă de alţi senzori
ANT+ în timpul asocierii.
2 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > ANT Sensor.
3 Selectaţi senzorul.
4 Selectaţi Search for New.
Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului
se modifică din Searching în Connected.
Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul
Garmin
• Verificaţi dacă accesoriul ANT+ este compatibil cu
dispozitivul Garmin.
• Înainte de a asocia accesoriul ANT+ cu dispozitivul Garmin,
îndepărtaţi-vă la 10 m (32,9 ft.) distanţă de alte accesorii
ANT+.
• Aduceţi dispozitivul Garmin la 3 m (10 ft.) de accesoriul
ANT+.
• După prima asociere, dispozitivul Garmin recunoaşte
automat accesoriul ANT+ la fiecare activare a acestuia. Acest
proces are loc automat la pornirea dispozitivului Garmin şi
durează numai câteva secunde atunci când accesoriile sunt
activate şi funcţionează corect.
• Când este asociat, dispozitivul Garmin primeşte date numai
de la accesoriul dvs. şi vă puteţi apropia de alte accesorii.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Setarea zonelor de puls
Înainte ca dispozitivul să poată stabili zonele dvs. de puls,
trebuie să vă configuraţi profilul de utilizator pentru fitness
(Setarea profilului de utilizator pentru fitness, pagina 15).
Puteţi ajusta manual zonele de frecvenţă cardiacă în funcţie de
obiectivele de fitness (Obiective fitness, pagina 12).
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Fitness > HR
Zones.
2 Introduceţi pulsul maxim şi minim pentru zona 5.
Pulsul maxim pentru fiecare zonă este în funcţie de pulsul
minim al zonei anterioare. De exemplu, dacă introduceţi 167
ca puls minim pentru zona 5, dispozitivul utilizează valoarea
166 ca puls maxim pentru zona 4.
3 Introduceţi pulsul minim pentru zonele 4-1.
Personalizarea dispozitivului
Personalizarea tastelor
Puteţi personaliza unele acţiuni ale tastelor dispozitivului, pentru
a asigura acces rapid la meniuri, la setări, la aplicaţii sau la alte
funcţii ale dispozitivului.
1 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > System >
Configure Keys.
2 Selectaţi Power Key sau User Key.
3 Selectaţi Single Tap, Double Tap sau Hold.
4 Selectaţi o opţiune.
Reglarea luminozităţii iluminării de fundal
Puteţi ajusta luminozitatea iluminării de fundal pentru a mări la
maxim durata de viaţă a bateriilor.
1 Glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.
2 Selectaţi sau .
Setarea sensibilităţii ecranului tactil
Puteţi ajusta sensibilitatea ecranului tactil astfel încât să fie
adecvată activităţii dvs.
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Accessibility > Touch
Sensitivity.
2 Selectaţi o opţiune.
SUGESTIE: puteţi testa setările ecranului tactil, cu şi fără
mănuşi, în funcţie de activitate.
Rotirea ecranului
Rotiţi dispozitivul pentru a vizualiza în modul orizontal (peisaj)
sau vertical (portret).
12
Personalizarea dispozitivului
Câmpurile de date şi planşele de bord uzuale
Câmpurile de date afişează informaţii despre locaţia dvs. sau
alte date specificate. Planşele de bord sunt grupări uzuale de
date care pot fi utile pentru o sarcină specifică sau generală, de
exemplu pentru geocaching.
Activarea câmpurilor de date ale hărţii
1 De pe hartă, glisaţi în sus din partea de jos a ecranului şi
selectaţi
> Setup Map > Dashboard.
2 Selectaţi un câmp de date.
Particularizarea câmpurilor de date
Setările afişajului
Din App Drawer, selectaţi Setup > Display.
Backlight Timeout: setează intervalul de timp după care
iluminarea de fundal se dezactivează.
Orientation Lock: blochează orientarea ecranului în modul
portret ori peisaj sau permite ecranului să schimbe orientarea
automat în funcţie de orientarea dispozitivului.
Screen Capture: vă permite să salvaţi imaginea ecranului
dispozitivului.
Battery Save: economiseşte energia bateriilor şi prelungeşte
durata de viaţă a bateriilor dezactivând ecranul la expirarea
duratei de iluminare a fundalului (Activarea modului de
economisire a bateriilor, pagina 1).
Înainte de a putea aduce modificări câmpurilor de date ale hărţii,
trebuie să le activaţi (Activarea câmpurilor de date ale hărţii,
pagina 13).
Puteţi particulariza câmpurile de date şi planşele de bord ale
hărţii, busolei, computerului de călătorie, diagramei de altitudine
şi paginilor de stare.
1 De pe o pagină care afişează câmpuri de date, selectaţi un
câmp de date.
2 Selectaţi o categorie a câmpului de date şi un câmp de date.
De exemplu, selectaţi Trip Data > Speed - Moving Avg..
Particularizarea planşelor de bord
1 Selectaţi o pagină.
2 Selectaţi o opţiune:
Puteţi activa sau dezactiva hărţile încărcate în momentul
respectiv pe dispozitiv.
Din App Drawer, selectaţi Setup > Map > Configure Maps.
• De pe hartă, selectaţi
> Setup Map > Dashboard.
• Din busolă sau din computerul de călătorie, selectaţi >
Change Dashboard.
3 Selectaţi o planşă de bord.
Setările hărţii
Personalizarea ecranelor de date
Configurarea hărţilor
Din App Drawer, selectaţi Setup > Map.
Orientation: ajustează modul în care harta este afişată pe
pagină. Opţiunea North Up afişează nordul în partea de sus a
paginii. Opţiunea Track Up afişează direcţia de deplasare
curentă orientată spre partea de sus a paginii. Opţiunea
Automotive Mode afişează o perspectivă de la nivelul
automobilului, cu direcţia de deplasare în partea de sus.
Dashboard: stabileşte o planşă de bord de afişat pe hartă.
Fiecare planşă de bord afişează diverse informaţii despre
ruta sau locaţia dvs.
Guidance Text: stabileşte când anume este afişat textul de
ghidare pe hartă.
Map Speed: ajustează viteza cu care este trasată harta. O
viteză de trasare a hărţii mai mare reduce durata de viaţă a
bateriei.
Setările avansate ale hărţii
Din App Drawer, selectaţi Setup > Map > Advanced Setup.
Detail: setează nivelul de detalii al hărţii. Afişarea unui număr
mai mare de detalii poate determina funcţionarea mai lentă a
hărţii.
Shaded Relief: afişează pe hartă un relief detaliat (dacă este
disponibil) sau dezactivează umbrirea.
Vehicle: setează pictograma poziţiei, care reprezintă poziţia
dvs. pe hartă. Pictograma implicită este un mic triunghi
albastru.
Zoom Controls: setează zoomul automat şi locaţia butoanelor
în modul portret sau peisaj.
Zoom Levels: ajustează nivelul de zoom la care apar
elementele hărţii. Elementele hărţii nu apar când nivelul de
zoom al hărţii este mai mare decât nivelul selectat.
Text Size: setează dimensiunea textului pentru elementele
hărţii.
Personalizarea dispozitivului
Puteţi personaliza ecranele de date care apar pentru fiecare
activitate şi ordinea în care apar acestea.
1 Selectaţi o activitate.
2 Din App Drawer, selectaţi Setup > Data Screens.
3 Selectaţi un ecran de date.
4 Selectaţi o opţiune.
Adăugarea unei scurtături la meniul principal
Puteţi adăuga comenzi rapide în App Drawer sau în meniul
principal sau în panoul cu preferinţe atunci când dispozitivul este
în modul clasic. Puteţi crea comenzi rapide pentru a permite
dispozitivului să efectueze acţiuni multiple simultan. Dacă
scurtătura nu apare în listă, puteţi să o creaţi (Crearea unei
scurtături, pagina 13).
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Shortcuts.
2 Selectaţi scurtătura.
3 Selectaţi Add to Menu.
4 Selectaţi Main Menu, Drawer sau Favorites.
Crearea unei scurtături
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Shortcuts > Create
Shortcut.
2 Selectaţi Name şi introduceţi un nume.
3 Selectaţi Icon, apoi selectaţi o pictogramă.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a adăuga o comandă rapidă la o anumită setare a
dispozitivului. selectaţi Setup.
• Pentru a adăuga o comandă rapidă care să înceapă
navigarea către un punct de trecere specific, selectaţi
Where To?.
• Selectaţi Application pentru a adăuga o comandă rapidă
către o anumită aplicaţie.
13
• Pentru a permite ca o comandă rapidă să modifice imediat
activitatea dvs., selectaţi Activity.
Setări de sistem
Din App Drawer, selectaţi Setup > System.
Satellite: vă permite să ajustaţi setările sistemului de satelit
(Setări satelit, pagina 14).
Text Language: setează limba afişată pe dispozitiv.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor.
Interface: setează modul interfeţei de comunicare pentru
Garmin Spanner, Garmin Serial, NMEA In/Out, Text Out,
RTCM sau MTP.
Configure Keys: setează tasta de pornire sau tasta de utilizare
ca şi comandă rapidă pentru un meniu, o setare sau o
aplicaţie.
Classic: setează ecranul principal pentru a arăta ca un ecran
principal al unui dispozitiv de mână clasic de exterior.
Battery Type: setează tipul de baterie pentru dispozitiv.
Setări satelit
Din App Drawer, selectaţi Setup > System > Satellite.
Satellite System: vă permite să setaţi sistemul de satelit la
GPS, GPS + GLONASS (GPS şi GLONASS, pagina 14)
sau Demo Mode (GPS dezactivat).
WAAS/EGNOS: setează sistemul de satelit la Wide Area
Augmentation System (Sistem de augmentare de arie largă)/
European Geostationary Navigation Overlay Service
(Serviciul european geostaţionar mixt de navigare) (WAAS/
EGNOS). Pentru mai multe informaţii despre WAAS, vizitaţi
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
GPS şi GLONASS
Setarea implicită pentru sistemul de satelit este GPS +
GLONASS, care oferă performanţe mărite în medii dificile şi
stabilirea mai rapidă a poziţiei. Utilizarea setării GPS şi
GLONASS poate reduce durata de viaţă a bateriei mai mult
decât dacă s-ar utiliza numai GPS-ul.
Setările aspectului
Din App Drawer, selectaţi Setup > Appearance.
Mode: stabileşte un fundal de culoare deschisă sau un fundal
de culoare închisă sau comută automat între cele două în
funcţie de ora răsăritului şi cea a apusului în locaţia curentă.
Day Color: stabileşte culoarea pentru elementele selectate în
modul de zi.
Night Color: stabileşte culoarea pentru elementele selectate în
modul de noapte.
Landscape Controls: poziţionează comenzile în partea stângă
sau dreaptă a ecranului, în modul Peisaj.
Setarea tonurilor dispozitivului
Puteţi particulariza tonurile pentru mesaje, taste, avertismente
de viraj şi alarme.
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Tones > Tones > On.
2 Selectaţi un ton pentru fiecare tip audio.
Setările pentru stabilirea rutei
Setările pentru stabilirea rutei variază în funcţie de activitatea
selectată.
Din App Drawer, selectaţi Setup > Routing.
Activity: setează o activitate utilizată pentru transport pe traseu.
Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de
activitate pe care o desfăşuraţi.
14
Calculation Method: setează metoda utilizată pentru a vă
calcula ruta.
Lock On Road: plasează triunghiul albastru, care reprezintă
poziţia dvs. pe hartă, pe cel mai apropiat drum. Aceasta este
cea mai utilă atunci când conduceţi sau vă deplasaţi
Off Route Recalculation: setează preferinţele de recalculare
atunci când vă depărtaţi de o rută activă.
Avoidance Setup: setează tipurile de drumuri, de teren şi
metodele de transport de evitat în timpul deplasării.
Route Transitions: setează modul în care dispozitivul stabileşte
ruta de la un punct al rutei la următorul. Această setare este
disponibilă numai pentru unele activităţi. Opţiunea Distance
vă indică următorul punct al rutei când sunteţi în limitele unei
anumite distanţe specificate faţă de punctul dvs. curent.
Setările pentru indicarea direcţiei
Puteţi particulariza setările busolei.
Din App Drawer, selectaţi Setup > Heading.
Display: setează tipul de indicare a direcţiei afişat pe busolă.
North Reference: setează referinţa nordică utilizată pe busolă.
Go To Line (Pointer): vă permite să utilizaţi indicatorul
relevmentului, orientat înspre direcţia dvs. de destinaţie, sau
indicatorul traseului, care arată relaţia dintre poziţia dvs. şi
linia traseului care duce la destinaţie.
Compass: comută automat de la o busolă electronică la o
busolă GPS când vă deplasaţi cu viteză mai mare o perioadă
de timp.
Calibrate Compass: vă permite să calibraţi busola dacă
aceasta are un comportament inconsecvent, de exemplu
după parcurgerea unor distanţe mari sau după modificări
extreme de temperatură (Calibrarea busolei, pagina 7).
Setări altimetru
Din App Drawer, selectaţi Setup > Altimeter.
Auto Calibration: calibrează automat altimetrul de fiecare dată
când activitatea este pornită. Dispozitivul continuă să
calibreze automat altimetrul cât timp dispozitivul
recepţionează semnal GPS şi calibrarea automată continuă
este pornită.
Barometer Mode: opţiunea Variable Elevation permite
barometrului să măsoare schimbările de altitudine în timp ce
vă deplasaţi. Opţiunea Fixed Elevation presupune că
dispozitivul este staţionar, la o altitudine fixă, şi că presiunea
barometrică se schimbă aşadar numai odată cu schimbările
meteorologice.
Plot Type: vă permite să vedeţi schimbările de altitudine pe o
anumită perioadă de timp sau distanţă, presiunea
barometrică pe o anumită perioadă de timp sau modificările
de presiune ambiantă pe o anumită perioadă de timp.
Calibrate Altimeter: vă permite să calibraţi altimetrul barometric
când cunoaşteţi altitudinea corectă sau presiunea
barometrică corectă (Calibrarea altimetrului barometric,
pagina 8).
Setările pentru formatul poziţiei
NOTĂ: nu trebuie să schimbaţi formatul poziţiei sau sistemul de
coordonate al hărţii dacă nu utilizaţi o hartă sau o diagramă care
specifică şi un format diferit al poziţiei.
Din App Drawer, selectaţi Setup > Position Format.
Position Format: setează formatul poziţiei în care este afişată
informaţia unei locaţii.
Map Datum: setează sistemul de coordonate pe care este
structurată harta.
Personalizarea dispozitivului
Map Spheroid: afişează sistemul de coordonate pe care îl
utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este
WGS 84.
Schimbarea unităţilor de măsură
Despre atleţii profesionişti
Un atlet profesionist este o persoană care s-a antrenat intens
mulţi ani (exceptând rănirile minore) şi are o frecvenţă cardiacă
în repaus de 60 de bătăi pe minut (bpm) sau mai mică.
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi particulariza unităţile de măsură pentru distanţă şi viteză,
altitudine, adâncime, temperatură, presiune şi viteză pe
verticală.
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Units.
2 Selectaţi un tip de măsurare.
3 Selectaţi o unitate de măsură.
Puteţi utiliza funcţia Auto Lap pentru a marca turele la o
distanţă specifică. Această caracteristică este utilă pentru
compararea performanţelor dvs. pe diferitele componente ale
unei activităţi.
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Fitness > Auto Lap.
2 Introduceţi o valoare şi selectaţi .
Setări pentru oră
Setări pentru aplicaţii maritime
Din AppDrawer selectaţi Setup > Time.
Time Format: setează dispozitivul să afişeze ora în format de
12 sau de 24 de ore.
Time Zone: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opţiunea
Automatic setează automat fusul orar în funcţie de poziţia
GPS.
Setările pentru geocaching
Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Setup > Geocaching.
Geocaching Live: setează dispozitivul pentru a afişa sau pentru
a ascunde date geocache live.
Geocache Style: setează dispozitivul pentru a afişa lista de
geocache-uri utilizând nume sau coduri.
chirp Searching: permite dispozitivului să caute un geocache
care conţine un accesoriu chirp (Activarea căutării de
accesorii chirp, pagina 6).
Program chirp: programează accesoriul chirp. Consultaţi chirp
Owner's Manual (Manualul de utilizare a accesoriilor chirp)
de pe www.garmin.com.
Filter Setup: vă permite să creaţi şi să salvaţi filtre
particularizate pentru geocache-uri (Salvarea unui filtru de
geocache-uri particularizat, pagina 6).
Found Geocaches: vă permite să editaţi numărul de geocacheuri găsite. Acest număr creşte automat când înregistraţi în
jurnal un geocache găsit (Înregistrarea încercărilor în jurnal,
pagina 6).
Setările senzorului ANT+
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile opţionale pentru
fitness, consultaţi Accesorii opţionale pentru fitness, pagina 12.
Setările pentru fitness
Din App Drawer, selectaţi Setup > Fitness.
Auto Lap: setează dispozitivul să marcheze automat turele la o
distanţă specifică.
Activity Type: setează activitatea de fitness ca fiind drumeţie
montană, alergare, ciclism sau altă activitate. Aceasta face
posibil ca activitatea dvs. să apară ca fiind de tipul corect
atunci când o transferaţi pe Garmin Connect.
User: setează informaţiile de profil ale utilizatorului (Setarea
profilului de utilizator pentru fitness, pagina 15).
HR Zones: setează cele cinci zone de puls pentru activităţile de
fitness.
Setarea profilului de utilizator pentru fitness
Dispozitivul utilizează informaţiile pe care le introduceţi despre
dvs. pentru a calcula date exacte. Puteţi modifica informaţii din
profilul de utilizator, precum sex, vârstă, greutate, înălţime şi
secţiunea „atlet profesionist” (Despre atleţii profesionişti,
pagina 15).
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Fitness > User.
2 Modificaţi setările.
Personalizarea dispozitivului
®
Din App Drawer, selectaţi Setup > Marine.
Marine Chart Mode: setează tipul de hartă maritimă utilizată de
dispozitiv pentru afişarea datelor maritime. Opţiunea Nautical
afişează diverse caracteristici ale hărţii, în diferite culori,
astfel încât punctele de interes maritim să fie mai clare, iar
harta să fie cât mai apropiată ca și aspect de hărțile maritime
de hârtie. Opţiunea Fishing (necesită hărţi maritime) afişează
o vedere detaliată a contururilor fundului apei şi a sondărilor
de adâncime şi simplifică prezentarea hărţii, pentru utilizare
optimă în timpul pescuitului.
Appearance: setează aspectul instrumentelor de navigare
maritime ajutătoare pe hartă.
Marine Alarm Setup: setează alarme pentru situaţiile în care
depăşiţi, când ancoraţi, o distanţă de derivă specificată, vă
abateţi de la curs cu o distanţă specificată sau ajungeţi în
ape de o adâncime specificată.
Configurarea alarmelor maritime
1 Din App Drawer, selectaţi Setup > Marine > Marine Alarm
Setup.
2 Selectaţi un tip de alarme.
3 Selectaţi On.
4 Introduceţi o distanţă şi selectaţi
.
Resetarea datelor şi setărilor
Puteţi reseta date de călătorie, puteţi şterge toate punctele de
trecere, puteţi şterge traseul curent sau puteţi restabili valorile
implicite.
1 Din App Drawer, selectaţi SetupReset.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a reseta datele specifice unei călătorii, precum
distanţa şi valorile medii, selectaţi Reset Trip Data.
• Pentru a şterge toate punctele de trecere salvate, selectaţi
Delete All Waypoints.
• Pentru a şterge datele înregistrate de când aţi început
activitatea curentă, selectaţi Clear Current Activity.
NOTĂ: dispozitivul înregistrează în continuare date noi
pentru activitatea curentă.
• Pentru a reseta setările pentru tipul de activitate curentă la
valorile implicite din fabrică, selectaţi Reset Activity
Settings.
• Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile
implicite din fabrică, selectaţi Reset All Settings.
NOTĂ: resetarea tuturor setărilor şterge toată activitatea
de geocaching de pe dispozitivul dvs.
Restabilirea valorilor implicite pentru anumite setări
Puteţi restabili valorile implicite pentru categorii de setări
specifice.
1 Din App Drawer, selectaţi Setup.
2 Selectaţi o categorie pentru restabilire.
15
3 Selectaţi
> Restore Defaults.
Restabilirea valorilor implicite pentru anumite setări
ale paginii
Puteţi restabili valorile implicite ale setărilor pentru hartă, busolă,
computerul de călătorie şi diagrama altitudinilor.
1 Deschideţi pagina ale cărei setări doriţi să le restabiliţi.
2 Selectaţi > Restore Defaults.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
Puteţi reseta toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică.
Din App Drawer, selectaţi Setup > Reset > Reset All
Settings > Reset.
NOTĂ: restabilirea tuturor setărilor implicite pe dispozitivul
dvs. şterge înregistrarea geocaching şi toate activităţile
implicite.
2 Glisaţi cârligul de tip carabină în sus până când se fixează în
poziţie.
Întreţinere dispozitiv
Puteţi seta ecranul principal astfel încât să arate ca ecranul
principal clasic al unui dispozitiv Garmin de mână. Acesta poate
fi util dacă sunteţi familiarizați cu interfaţa utilizatorului de la un
model anterior.
Din App Drawer, selectaţi Setup > System > Classic.
ATENŢIONARE
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Fixaţi bine capacul de intemperii pentru a preveni deteriorarea
portului USB.
Informaţii dispozitiv
Curăţarea dispozitivului
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
Setarea Ecranului principal la modul Clasic
detergent slab.
Asistenţă şi actualizări
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
Garmin Express (garmin.com/express) oferă acces uşor la
aceste servicii pentru dispozitivele Garmin.
• Înregistrarea produsului
• Manuale de utilizare
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Actualizări hartă, traseu sau curs
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Cum obţineţi mai multe informaţii
Puteţi găsi mai multe informaţii despre acest produs pe site-ul
web Garmin.
• Vizitaţi www.garmin.com/outdoor.
• Vizitaţi http://buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Imersia în apă
ATENŢIONARE
Dispozitivul este rezistent la apă conform standardului IEC
60529 IPX7. Acesta poate suporta scufundarea în apă de 1
metru adâncime, timp de 30 minute. Scufundarea prelungită
poate provoca deteriorarea dispozitivului. După scufundare,
aveţi grijă să uscaţi dispozitivul cu o cârpă şi la aer înainte de
utilizare sau încărcare.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
Înregistrarea dispozitivului dvs.
Tipuri de fişiere
Ajutaţi-ne să vă oferim servicii de asistenţă mai bune,
completând chiar astăzi formularul nostru de înregistrare online.
• Vizitaţi garmin.com/express.
• Păstraţi chitanţa de vânzare originală sau o copie a acesteia
într-un loc sigur.
Dispozitivul de mână acceptă următoarele tipuri de fişiere:
• Fişiere din BaseCamp sau HomePort™. Vizitaţi
www.garmin.com/trip_planning.
• Fişiere de traseu GPX.
• Fişiere GPX despre geocache-uri (Descărcarea geocacheurilor cu ajutorul computerului, pagina 6).
• Fişiere foto JPEG.
• Fişiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicaţia
Garmin POI Loader. Vizitaţi www.garmin.com/products
/poiloader.
• Fişiere FIT de exportat în Garmin Connect.
Prinderea cârligului tip carabină
1 Poziţionaţi cârligul de tip carabină À în orificiile de pe
coloana de montare Á a dispozitivului.
Instalarea unui card de memorie
Puteţi instala un card de memorie microSD, pentru memorie
suplimentară, sau hărţi preîncărcate.
16
Informaţii dispozitiv
1 Rotiţi inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas şi
trageţi în sus pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi bateriile.
3 În compartimentul bateriilor, glisaţi suportul pentru carduri À
spre stânga şi ridicaţi-l.
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1 Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
2 Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
3 Selectaţi un fişier.
4 Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
Deconectarea cablului USB
4 Puneţi cardul de memorie Á cu contactele aurii orientate în
5
6
7
8
jos.
Închideţi suportul pentru carduri.
Glisaţi suportul pentru carduri spre dreapta, pentru a-l bloca.
Repoziţionaţi bateriile.
Repoziţionaţi capacul bateriilor şi rotiţi inelul în formă de D în
sensul acelor de ceas.
Conectarea dispozitivului la computer
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul USB.
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un port USB
al computerului.
Dispozitivul şi cardul dvs. de memorie (opțional) apar ca
unităţi de disc amovibile în Computerul meu pe computerele
Windows, respectiv ca volume instalate pe computerele Mac.
Transferarea fişierelor pe dispozitiv
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2
3
4
5
6
7
Pe computere Windows, dispozitivul apare ca o unitate de
disc amovibilă sau un dispozitiv portabil, iar cardul de
memorie poate apărea ca o unitate de disc amovibilă
secundară. Pe computere Mac, dispozitivul și cardul de
memorie apar ca volume instalate.
NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unităţi de reţea
multiple să nu afişeze în mod corect unităţile
corespunzătoare dispozitivului. Consultaţi documentaţia
sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapaţi
unitatea.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Deschideţi dispozitivul portabil, unitatea sau volumul
corespunzător dispozitivului sau cardului de memorie.
Navigaţi la un folder.
Selectaţi Editare > Lipire.
Fişierul va apărea în lista de fişiere din memoria dispozitivului
sau pe cardul de memorie.
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Depanare
Resetarea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia. Aceste operaţii nu şterg datele
sau setările dvs.
1 Scoateţi bateriile.
2 Reinstalaţi bateriile.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza ID-ul aparatului, versiunea de software,
informaţiile despre reglementări şi acordul de licenţă.
Din App Drawer, selectaţi Setup > About.
Specificaţii
Tip baterie
Acumulator NiMH sau două baterii AA
(NiMH, alcaline sau litiu)
Durata de viaţă a bateriei
Până la 16 ore.
Rezistenţa la apă
IEC 60529 IPX7*
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20º la 50ºC (de la -4º la 122ºF)
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0º la 45°C (de la 32º la 113°F)
Frecvenţă radio/protocol
Protocol de comunicaţii wireless ANT+
2,4 GHz
2,4 GHz Wi‑Fi
Bluetooth dispozitiv activat
Distanţa de siguranţă faţă de 17,5 cm (7 in.)
busolă
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
Anexă
tempe™
tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteţi
monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde
este expus la aer ambiant şi, ca atare, asigură o sursă
constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociaţi
Anexă
17
tempe cu dispozitivul pentru a afişa date de temperatură de la
tempe.
Câmpuri de date
Pentru afişarea datelor, în cazul anumitor câmpuri de date este
necesar să vă aflaţi în timpul navigării sau să dispuneţi de
accesorii ANT+.
24 hr Max. Temperature: temperatura maximă înregistrată în
ultimele 24 de ore.
24 hr Min. Temperature: temperatura minimă înregistrată în
ultimele 24 de ore.
Accuracy of GPS: marja de eroare în determinarea locaţiei
exacte. De exemplu, locaţia dvs. detectată prin GPS are o
precizie de +/- 3,65 m (12 ft.).
Activity Distance: distanţa parcursă pentru traseul curent.
Alarm Timer: ora curentă pentru cronometru.
Ambient Pressure: presiunea atmosferică necalibrată.
Ascent - Average: distanţa de ascensiune verticală medie de la
ultima resetare.
Ascent - Maximum: rata de ascensiune maximă în picioare pe
minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Ascent - Total: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată de la
ultima resetare.
Automotive Turn: direcţia următorului viraj de pe traseu. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Average Cadence: cadenţa medie pentru activitatea curentă.
Average HR: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Avg HR %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru
activitatea curentă.
Avg Lap: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.
Barometer: presiunea curentă calibrată.
Battery Level: energia rămasă a bateriei.
Bearing: direcţia de la locaţia curentă către o destinaţie. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Cadence: numărul de rotaţii ale braţului pedalierului sau
numărul de paşi pe minut. Pentru ca aceste date să apară,
dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un accesoriu pentru
cadenţă.
Calories: numărul total de calorii arse.
Compass Hdg.: direcţia în care vă deplasaţi pe baza busolei.
Course: direcţia de la locaţia de plecare către o destinaţie.
Cursul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Current Lap: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Date: ziua, luna şi anul curent.
Depth: adâncimea apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat
la un dispozitiv NMEA 0183 sau NMEA 2000 capabil să
determine adâncimea apei.
Descent - Average: distanţa de coborâre verticală medie de la
ultima resetare.
Descent - Maximum: viteza maximă de coborâre în picioare pe
minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Descent - Total: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă
de la ultima resetare.
Distance To Dest.: distanţa rămasă până la destinaţia finală.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Distance To Next: distanţa rămasă până la următorul punct de
pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Elapsed Activity Time: timpul total înregistrat. De exemplu,
dacă porniţi cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi
opriţi cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi
®
18
®
cronometrul şi alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs
este de 35 de minute.
Elev Abv Ground: altitudinea locaţiei dvs. curente deasupra
nivelului solului (dacă hărţile conţin informaţii suficiente
privind altitudinea).
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Elevation - Maximum: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la
ultima resetare.
Elevation - Minimum: altitudinea cea mai joasă atinsă de la
ultima resetare.
ETA at Destination: ora estimată la care veţi ajunge la
destinaţia finală (ajustată conform orei locale din locul de
destinaţie). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
ETA at Next: ora estimată la care veţi ajunge la următorul punct
de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe
traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Glide Ratio: raportul dintre distanţa orizontală şi distanţa
verticală parcurse.
Glide Ratio to Dest.: raportul de planare necesar pentru a
coborî de la poziţia curentă către altitudinea de destinaţie.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
GPS Elevation: altitudinea locaţiei curente utilizând GPS-ul.
GPS Heading: direcţia în care vă deplasaţi pe baza GPS-ului.
GPS Signal Strength: puterea semnalului satelitului GPS.
Grade: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
vă deplasaţi 60 m (200 ft.), panta este de 5%.
Heading: direcţia în care vă deplasaţi.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
Heart Rate - %Max.: procentul din pulsul maxim.
Heart Rate Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5).
Zonele implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe
pulsul maxim (220 minus vârsta dvs.).
Lap Ascent: distanţa de ascensiune verticală parcursă pentru
tura curentă.
Lap Cadence: cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Descent: distanţa de coborâre verticală parcursă pentru
tura curentă.
Lap Distance: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Lap Heart Rate Percent: procentul mediu din pulsul maxim
pentru tura curentă.
Lap HR: pulsul mediu pentru tura curentă.
Laps: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Lap Speed: viteza medie pentru tura curentă.
Last Lap Ascent: distanţa de ascensiune verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Last Lap Cadence: cadenţa medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Last Lap Descent: distanţa de coborâre verticală parcursă
pentru ultima tură finalizată.
Last Lap Distance: distanţa parcursă pentru cea mai recentă
tură finalizată.
Last Lap HR: frecvenţa cardiacă medie pentru ultima tură
finalizată.
Last Lap Speed: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Last Lap Time: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.
Anexă
Location (lat/lon): poziţia curentă în latitudine şi longitudine
indiferent de setarea formatului poziţiei selectate.
Location (selected): poziţia curentă utilizând setarea formatului
poziţiei selectate.
Location of Dest.: poziţia destinaţiei dvs. finale. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
None: acesta este un câmp gol de date.
Odometer: un calcul din mers al distanţei parcurse pentru toate
călătoriile. Acest total nu se şterge când resetaţi datele
călătoriei.
Off Course: distanţa către stânga sau dreapta abătută de la
ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
vă deplasaţi.
Pointer: o săgeată este îndreptată în direcţia următorului punct
sau viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate,
trebuie să vă deplasaţi.
Speed: viteza curentă de deplasare.
Speed Limit: limita de viteză raportată pentru drum. Nu este
disponibilă în toate hărţile şi zonele. Respectaţi întotdeauna
semnele rutiere referitoare la limitele de viteză.
Speed - Maximum: viteza cea mai ridicată atinsă de la ultima
resetare.
Speed - Moving Avg.: viteza medie în mişcare de la ultima
resetare.
Speed - Overall Avg.: viteza medie în mişcare şi cu opriri de la
ultima resetare.
Stopwatch Timer: timpul cronometrat pentru activitatea
curentă.
Sunrise: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Sunset: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Temperature: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură.
Temperature - Water: temperatura apei. Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un dispozitiv NMEA 0183 capabil să
determine temperatura apei.
Time of Day: ora curentă pe baza setărilor dvs. curente de
locaţie şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Time to Destination: durata estimată rămasă până ajungeţi la
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Time to Next: durata estimată rămasă până ajungeţi la
următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
To Course: direcţia în care trebuie să vă deplasaţi pentru a
reveni pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
Total Lap: timpul cronometrat pentru toate turele finalizate.
Trip Odometer: un calcul din mers al distanţei parcurse de la
ultima resetare.
Trip Time: un calcul din mers al duratei totale în mişcare şi în
repaus de la ultima resetare.
Trip Time - Moving: un calcul din mers al duratei de mişcare de
la ultima resetare.
Trip Time - Stopped: un calcul din mers al duratei de repaus de
la ultima resetare.
Turn: diferenţa de unghi (în grade) între relevmentul destinaţiei
dvs. şi cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R
înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Velocity Made Good: viteza cu care ajungeţi la o destinaţie pe
o rută. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Anexă
Vert Dist to Dest: altitudinea dintre poziţia curentă şi destinaţia
finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Vert Dist to Next: distanţa ca diferenţă de nivel între poziţia
dvs. actuală şi următorul punct de pe traseu. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Vertical Speed: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
Vertical Speed to Dest.: raportul de ascensiune sau de
coborâre până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste
date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Waypoint at Dest.: ultimul punct de pe ruta către destinaţie.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Waypoint at Next: următorul punct de pe traseu. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat,
menţinerea conversaţiei
este mai dificilă
Capacitate aerobică
îmbunătăţită,
antrenament cardiovascular optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică
şi prag îmbunătăţite,
viteză îmbunătăţită
5
90-100%
Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă
prelungită de timp,
respiraţie anevoioasă
Anduranţă anaerobică şi
musculară, putere
crescută
19
Index
A
E
accesorii 12, 16
activităţi 3–5, 12
personalizare 4
adrese, căutare 7
alarme
ceas 11
maritim 15
proximitate 10
tonuri 14
alarme de proximitate 10
alergare 5
almanah
oră răsărit şi apus 10
vânătoare şi pescuit 10
altimetru 8, 14
altitudine 8
diagramă 5, 8, 9
antrenament 2
aplicaţii 2, 3
asociere 3
senzori ANT+ 12
Senzori ANT+ 12
atlet profesionist 15
Auto Lap 15
aventuri 10
ecran 2
blocare 2
orientare 12
ecran de pornire 2
personalizare 16
ecran tactil 2, 12
profil de utilizator 15
profiluri, utilizator 15
puls, zone 12
puncte de trecere 7
editare 8
salvare 8
Puncte de trecere 8
editare 8, 9
proiectare 9
ştergere 9
F
R
B
barometru 8
BaseCamp 10, 16
baterie 1, 17
depozitare 1
instalare 1
încărcare 2
maximizare 1, 12
blocare, ecran 2
busolă 7, 8
navigare 7
setări 14
butoane de pe ecran 2
C
calcularea suprafeţei 10
calendar 10
calibrare
altimetru 8
busolă 7
cameră 10
card de memorie 16
Card microSD 1, 16. Consultaţi card de
memorie
câmpuri de date 3, 13, 18
cârlig de tip carabină 16
chirp 6, 15
ciclism 5
City Navigator 7
computer, conectare 17
Condiţie fizică 5, 15
conectare 3
Connect IQ 3
cronometru 11
numărătoare inversă 11
cronometru pentru numărătoare inversă 11
curăţarea dispozitivului 16
curăţarea ecranului tactil 16
D
date
ecrane 13
stocare 12
transferare 12, 17
date utilizator, ştergere 17
decărcareageocache-urilor 5
depanare 15–17
descărcare, geocache-uri 5, 6
dispozitiv
înregistrare 16
întreţinere 16
20
resetare 17
durate de vânătoare şi pescuit 10
fişiere, transferare 6, 10, 16, 17
formatul poziţiei 14
fotografii 10
realizare 10
G
Garmin Connect 2, 3
stocare date 12
Garmin Express 3, 16
actualizare software 16
înregistrarea dispozitivului 16
geocache-uri 5–7, 16
descărcare 6
navigare la 6
setări 15
GLONASS 14
GPS 11, 14
semnal 11
H
hărţi 7, 13
actualizare 16
câmpuri de date 13
navigare 7
opţional 7
setări 13
HomePort 16
I
ID unitate 17
iluminare de fundal 1, 12
istoric 11, 12
trimitere la computer 12
vizualizare 12
încărcare 2
înregistrarea dispozitivului 5, 16
înregistrarea produsului 7, 16
L
locaţii
editare 8
salvare 8
M
maritim
configurarea alarmelor 15
setări 15
Meniul 7
meteo 11
MOB 8
N
navigare 7, 8
busolă 7
indicator de curs 7
oprire 7
Sight 'N Go 8
notificări 11
număr ID 17
O
om la apă (OLA) 8
oră, zone şi formate 15
oră răsărit şi apus 10
P
resetarea dispozitivului 15–17
restabilire, setări 16
rezistenţă la apă 16
rute 9
creare 9
editare 9
setări 14
ştergere 9
vizualizare pe hartă 9
S
scurtături 13
adăugare 13
semnale de la sateliţi 11
locaţii 11
recepţionare 2
senzori ANT+ 15
asociere 12
Senzori ANT+, asociere 12
setare direcţie 14
setări 13–16
dispozitiv 14
setări afişaj 13
setări de sistem 14
setări pentru oră 15
setările hărţii 13
Sight 'N Go 8
smartphone 3
aplicaţii 2, 3
software, actualizare 16
specificaţii 17
stocare date 17
ştergere
istoric 12
toate datele de utilizator 17
T
tastă de pornire 2
taste 1, 12
tehnologie Bluetooth 2, 3
Telecomandă VIRB 11
tempe 17
temperatură 17
tonuri 14
TracBack 7
transferare, fişiere 6, 10, 16
trasee 5, 10
U
unităţi de măsură 15
USB
conector 1
deconectare 17
mod stocare în masă 16
transferul fişierelor 16
W
Wi-Fi 3
conectare 3
widgeturi 3
Z
zone, puls 12
zone de, puls 19
partajarea datelor 10
personalizarea dispozitivului 12, 13
planificator de călătorii. Consultaţi rute
planşe de bord 13
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising