Garmin | Oregon® 750 | User manual | Garmin Oregon® 750 Brugervejledning

Garmin Oregon® 750 Brugervejledning
Oregon 700 serien
®
Brugervejledning
Juni 2016
190-02075-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Oregon og TracBack er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Connect IQ™, HomePort™, tempe™, VIRB og GSC™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Wi‑Fi er et registreret varemærke
tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Windows er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og andre lande. microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Rettighederne til øvrige varemærker og
handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
NMEA er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association. NMEA 2000 og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker
tilhørende National Maritime Electronics Association.
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory for at se en liste over kompatible produkter og apps.
®
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Batterioplysninger .................................................................. 1
Isætning af AA-batterier ......................................................... 1
Isætning af NiMH-batteripakke .............................................. 1
Aktivering af enheden ................................................................. 2
Startskærm ................................................................................. 2
Brug af touchscreen ............................................................... 2
Låsning af berøringsskærmen ............................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Connectede funktioner.................................................. 2
Krav til tilsluttet funktion .............................................................. 2
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk .............................. 3
Opsætning af Wi‑Fi funktioner ............................................... 3
Parring med din smartphone ...................................................... 3
Visning af widgets ....................................................................... 3
Connect IQ Funktioner ................................................................ 3
Sådan downloades Connect IQ funktioner ............................ 3
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren ............................................................................ 3
Aktiviteter ........................................................................ 3
Valg af en aktivitet ...................................................................... 3
Visning af skærmbilleder med aktivitetsdata .............................. 3
Registrering af en aktivitet .......................................................... 4
Oprettelse af en ny aktivitet ........................................................ 4
Redigering af et aktivitetsnavn ............................................... 4
Redigering af et aktivitetsikon ................................................ 4
Pause for en aktivitet .................................................................. 4
Tilpasning af din aktivitetslog ...................................................... 4
Sådan gemmer du den aktuelle aktivitet .................................... 4
Lagring af en position på en aktivitet .......................................... 4
Cykling med din enhed ............................................................... 4
Visning af aktivitetsoplysninger ................................................... 5
Visning af højdeplot for en aktivitet ............................................. 5
Ændring af farven for et aktivitetsspor ........................................ 5
Sådan rydder du den aktuelle aktivitet ....................................... 5
Slet en aktivitet ........................................................................... 5
Sletning af en aktivitetshistorik ................................................... 5
Sådan åbner du Track Manager ................................................. 5
Geocaches ...................................................................... 5
Registrering af din enhed på Geocaching.com .......................... 5
Sådan opretter du forbindelse til Geocaching.com ................ 5
Søgning efter en geocache ........................................................ 5
Navigation til en geocache ......................................................... 5
Sådan bruger du tips og fingerpeg til at finde en
geocache ............................................................................... 6
Registrering af forsøg ................................................................. 6
Filtrering af listen over geocaches .............................................. 6
Sådan gemmer du et tilpasset geocachefilter ........................ 6
Redigering af et tilpasset geocachefilter ................................ 6
Anvendelse af et brugerdefineret filter for en
geocacheliste ......................................................................... 6
Sådan downloades geocaches ved hjælp af en computer ......... 6
chirp ............................................................................................ 6
Aktivering af chirp søgning ..................................................... 6
Søgning efter en geocache med en chirp .............................. 6
Sådan fjerner du live geocache-data fra enheden ...................... 6
Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra
Geocaching.com ......................................................................... 6
Navigation....................................................................... 7
Navigation til en destination ........................................................ 7
Afbrydelse af navigation ......................................................... 7
Navigation med kortet ................................................................. 7
Indholdsfortegnelse
Navigering ved hjælp af TracBack® ........................................... 7
Søgning efter en position i nærheden af en anden position ....... 7
Ekstra kort ................................................................................... 7
Søgning efter en adresse ....................................................... 7
Navigering med kompasset ........................................................ 7
Kalibrering af kompas ............................................................ 7
Kursmarkør ............................................................................ 7
Markering og start af navigation til en Mand over bordposition ....................................................................................... 7
Navigation med Sight 'N Go ....................................................... 8
Højdeplot .................................................................................... 8
Navigering til et punkt på højdeplottet ................................... 8
Ændring af plottype ................................................................ 8
Nulstilling af højdeplot ............................................................ 8
Kalibrering af den barometriske højdemåler .......................... 8
Waypoints....................................................................... 8
Oprettelse af et waypoint ............................................................ 8
Søgning efter et waypoint ........................................................... 8
Redigering af et waypoint ........................................................... 8
Sletning af et waypoint ................................................................ 8
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position ................ 8
Projicering af et waypoint ............................................................ 8
Ruter ................................................................................ 9
Oprettelse af en rute vha. ruteplanlægning ................................ 9
Oprettelse af en rute ved hjælp af kortet .................................... 9
Redigering af navnet på en rute ................................................. 9
Redigering af en rute .................................................................. 9
Visning af en rute på kortet ......................................................... 9
Sletning af en rute .......................................................................9
Visning af den aktive rute ........................................................... 9
Sådan vender du en rute om ...................................................... 9
Visning af højdeplot af en rute .................................................... 9
Garmin Oplevelser......................................................... 9
Send filer til BaseCamp .............................................................. 9
Oprettelse af en oplevelse .......................................................... 9
Sådan begynder du på en oplevelse ........................................ 10
Kamera og billeder....................................................... 10
Sådan tager du et foto .............................................................. 10
Programmer .................................................................. 10
Afsendelse og modtagelse af data trådløst .............................. 10
Indstilling af en alarmpunktsalarm ............................................ 10
Beregning af størrelsen på et område ...................................... 10
Visning af kalender og almanak ............................................... 10
Visning af vejrforhold og vejrudsigter ....................................... 10
Indstilling af en alarm ................................................................ 10
Start af nedtællingstimer ........................................................... 11
Åbning af stopur ........................................................................11
Siden Satellit ............................................................................. 11
Ændring af satellitvisningen ................................................. 11
Deaktivering af GPS ............................................................ 11
Simulering af en position ...................................................... 11
Betjening af VIRB® actionkamera ............................................ 11
Telefonmeddelelser .................................................................. 11
Sådan skjules meddelelser .................................................. 11
Fitness........................................................................... 11
Historik ...................................................................................... 11
Visning af en aktivitetshistorik .............................................. 11
Sletning af en aktivitet fra din historik .................................. 11
Brug af Garmin Connect ...................................................... 11
Valgfrit fitnesstilbehør .......................................................... 11
Om pulszoner ........................................................................... 12
Konditionsmål ...................................................................... 12
Indstilling af dine pulszoner ................................................. 12
Tilpasning af enheden................................................. 12
i
Tilpasning af knapperne ........................................................... 12
Justering af baggrundsbelysningens lysstyrke ......................... 12
Indstilling af følsomhed for berøringsskærmen ......................... 12
Rotation af skærmen ................................................................ 12
Displayindstillinger .................................................................... 12
Konfiguration af kortene ........................................................... 12
Kortindstillinger .................................................................... 12
Avancerede kortindstillinger ................................................. 12
Brugerdefinerede datafelter og instrumentbrætter ................... 13
Aktivering af kortets datafelter ............................................. 13
Tilpasning af datafelterne .................................................... 13
Tilpasning af instrumentbrætter ........................................... 13
Tilpasning af skærmbilleder ...................................................... 13
Tilføjelse af en genvej til hovedmenuen ................................... 13
Oprettelse af en genvej ........................................................ 13
Systemindstillinger .................................................................... 13
Satellitindstillinger ................................................................ 13
GPS og GLONASS .............................................................. 13
Indstillinger for udseende ......................................................... 13
Indstilling af enhedstoner .......................................................... 13
Ruteindstillinger ........................................................................ 14
Indstillinger for retning .............................................................. 14
Indstillinger af højdemåler ......................................................... 14
Indstillinger for positionsformat ................................................. 14
Ændring af måleenhed ............................................................. 14
Tidsindstillinger ......................................................................... 14
Indstillinger for Geocaching ...................................................... 14
ANT+ Sensorindstillinger .......................................................... 14
Fitnessindstillinger .................................................................... 14
Indstilling af din fitnessbrugerprofil ...................................... 14
Markering af omgange efter distance .................................. 15
Marineindstillinger ..................................................................... 15
Indstilling af marinealarmer .................................................. 15
Nulstilling af data og indstillinger .............................................. 15
Gendannelse af standardværdier for specifikke
indstillinger ........................................................................... 15
Gendannelse af standardværdier for specifikke
sideindstillinger .................................................................... 15
Gendannelse af alle standardindstillinger ............................ 15
Opsætning af startskærmen til klassisk tilstand ........................ 15
Indeks............................................................................ 20
Enhedsoplysninger...................................................... 15
Support og opdateringer ........................................................... 15
Konfigurering af Garmin Express ......................................... 15
Sådan får du flere oplysninger ............................................. 15
Registrering af din enhed ..................................................... 15
Montering af karabinhagen ....................................................... 16
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 16
Rengøring af enheden ......................................................... 16
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 16
Nedsænkning i vand ............................................................ 16
Datahåndtering ......................................................................... 16
Filtyper ................................................................................. 16
Installation af et hukommelseskort ....................................... 16
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 16
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 16
Sletning af filer ..................................................................... 16
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 17
Fejlfinding ................................................................................. 17
Nulstilling af enheden ........................................................... 17
Visning af enhedsoplysninger .............................................. 17
Specifikationer .......................................................................... 17
Appendiks..................................................................... 17
tempe™ .................................................................................... 17
Datafelter .................................................................................. 17
Udregning af pulszone .............................................................. 19
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Oversigt over enheden
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Langtidsopbevaring
Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder,
skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når
batterierne tages ud.
Isætning af AA-batterier
I stedet for NiMH-batteripakken (Isætning af NiMH-batteripakke,
side 1) kan du bruge to alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier.
Dette er praktisk, når du er på farten og ikke kan skifte NiMHbatteripakken. Brug af NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste
resultater.
BEMÆRK: Standard alkalinebatterier anbefales ikke til Oregon
750-modeller, når kamerafunktionen anvendes.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
Isæt
to AA-batterier, så de vender rigtigt.
2
Kameralinse (ikke tilgængelig på alle modeller)
Tænd/sluk, menu, apps og baggrundsbelysning
D-ring på batteridæksel
Brugerdefineret knap (Tilpasning af knapperne, side 12)
microSD™ kortlæser (under batteridækslet)
Mini-USB-port (under vejrhætten)
Batterioplysninger
ADVARSEL
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
BEMÆRK
Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under frysepunktet.
Sådan maksimerer du batteriets levetid
Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriernes levetid.
• Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (Justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke, side 12).
• Reducer tid til baggrundslyset slukker (Displayindstillinger,
side 12).
• Brug batterisparetilstand (Aktivering af batterisparetilstand,
side 1).
• Reducer korttegningshastigheden (Konfiguration af kortene,
side 12).
Aktivering af batterisparetilstand
Du kan bruge batterisparetilstand til at forlænge batteriets
levetid.
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Display >
Batterisparetilstand > Til.
I batterisparetilstand slukker skærmen, når
baggrundsbelysningen går i timeout. Du kan vælge for at
tænde for skærmen.
Introduktion
3
4
5
6
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Hold nede.
Vælg Opsætning > System > AA-batteritype.
Vælg Alkaline, Lithium, NiMH eller Opladt NiMH.
Batterioplysninger
ADVARSEL
Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i
stykker ved høje temperaturer.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
FORSIGTIG
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
BEMÆRK
Alkalinebatterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, når du bruger enheden
på steder med temperaturer under frysepunktet.
Isætning af NiMH-batteripakke
Enheden strømforsynes af NiMH-batteripakken (ekstraudstyr,
medfølger ikke med alle modeller) eller to AA-batterier (Isætning
af AA-batterier, side 1).
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Find batteripakken À.
3 Isæt batteripakken, så den vender rigtigt.
1
4 Tryk batteripakken forsigtigt på plads.
5 Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
Opladning af batteripakke
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Forsøg ikke at bruge enheden til at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin . Forsøg på at oplade et batteri, der ikke er
leveret af Garmin kan beskadige enheden og gøre garantien
ugyldig.
®
Før du kan tilslutte USB-kablets lige stik til enheden, kan det
være, du skal fjerne det valgfri monteringsudstyr.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 17).
Du kan oplade batteriet ved hjælp af en almindelig stikkontakt
eller en USB-port på din computer.
1 Fjern vejrhætten À fra mini-USB-porten Á.
Brug af touchscreen
• Tryk på skærmen for at vælge et element.
• Gør hvert valg på touchscreenen til en enkeltstående
handling.
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
• Vælg for at vende tilbage til den forrige side.
• Vælg
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg
for at se specifikke menuelementer for den side, du
kigger på.
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
Vælg > .
Oplåsning af berøringsskærmen
Vælg > .
Modtagelse af satellitsignaler
Før du kan bruge GPS-navigationsfunktionerne, skal du kunne
modtage satellitsignaler. Enheden skal muligvis have frit udsyn
til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Det kan tage 30
til 60 sekunder at finde satellitsignaler.
1 Før fingeren nedad for at se status-widget'en.
2 Vent, indtil GPS-indikatorsøjlerne bliver grønne.
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige for din Oregon 700
enhed, når du opretter forbindelse mellem enheden og en
kompatibel smartphone med Bluetooth trådløs teknologi. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect™ Mobile app
på den tilsluttede smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for
at få yderligere oplysninger. Nogle funktioner er også
tilgængelige, når du forbinder din enhed med et trådløst
netværk.
Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på
din Oregon 700 enhed.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine
direkte data på en registreringsside til Garmin Connect.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er
færdig med at registrere aktiviteten.
Connect IQ: Giver dig mulighed for at udvide enhedens
funktioner med widgets, datafelter og apps.
Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere
enhedens software.
EPO-downloads: Giver dig mulighed for at download en
Extended Prediction Orbit-fil for hurtigt at lokalisere GPSsatellitter og reducere den tid, det tager at beregne din
position.
Live geocache-data: Leverer gratis og abonnementsbaserede
tjenester til visning af live geocache-data fra
www.geocaching.com.
Vejr: Giver dig mulighed for at se aktuelle vejrforhold og
vejrudsigter. Du kan også se vejrradar på kortet.
®
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
3 Tilslut USB-enden af kablet til en AC-adapter eller en USBport på computeren.
4 Sæt om nødvendigt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad batteriet helt.
Aktivering af enheden
Hold nede på
.
Startskærm
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
2
Vælg at se skærmbilleder med aktivitetsdata eller registrere en
aktivitet.
Vælg
for at åbne apps.
Før fingeren til venstre eller højre for at rulle gennem aktivitetstyper.
Før fingeren til venstre eller højre under en aktivitet for at rulle
gennem siderne for aktiviteten.
Før fingeren nedad for at se widgets.
Vælg
for at søge efter en destination.
Vælg
for at åbne Connect IQ™ apps.
Krav til tilsluttet funktion
Visse funktioner kræver en smartphone og en bestemt app på
din smartphone.
Vælg
for at ændre enhedens indstillinger og indstillingerne for
den viste aktivitet.
Connectede funktioner
Funktion
Tilsluttet til en parret
smartphone med
Garmin Connect
Mobile app'en
Tilsluttet til et
Wi‑Fi netværk
Aktivitetsoverførsel til
Garmin Connect
Ja
Ja
Softwareopdateringer
Ja
Ja
EPO-downloads
Ja
Ja
Live geocache-data
Ja
Ja
Vejr
Ja
Ja
Telefonmeddelelser
Ja*
Nej
Connect IQ
Ja
Nej
LiveTrack
Ja
Nej
®
eller for at se flere widgets.
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Connect IQ Funktioner
*Enheden modtager telefonmeddelelser fra en parret iOS
telefon direkte og via Garmin Connect Mobile app'en på en
Android™ telefon.
®
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk
1 Vælg Opsætning > Wi-Fi i app-indstillingerne.
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knappen for at
aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Vælg Tilføj netværk.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge et broadcast trådløst netværk, skal du
vælge et trådløst netværk på listen og indtaste
adgangskoden, hvis det er nødvendigt.
• Hvis du vil vælge et ikke-broadcast trådløst netværk, skal
du vælge og indtaste netværks-SSID og adgangskode.
Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk
forbindelse, når du returnerer til dette sted.
Opsætning af Wi‑Fi funktioner
Før du kan uploade aktiviteter, downloade EPO'er og opdatere
softwaren trådløst, skal du opsætte Wi‑Fi forbindelsen med
Garmin Express™ skrivebordsprogrammet.
1 Gå til garmin.com/express, og download Garmin Express
programmet.
2 Vælg enheden.
3 Vælg Værktøjer > Muligheder.
4 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Wi‑Fi
tilslutning med Garmin Express.
Parring med din smartphone
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og download Garmin
Connect Mobile app til din smartphone.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
3 Fra programskuffen på enheden skal du vælge Opsætning >
Bluetooth og følge vejledningen på skærmen.
Åbn
Garmin Connect Mobile-app fra din smartphone, og følg
4
instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed.
Instruktionerne gives under den indledende opsætning, eller
de kan findes i hjælpen til Garmin Connect Mobile app.
Telefonmeddelelser kræver en kompatibel smartphone
udstyret med Bluetooth Smart trådløs teknologi. Gå til
garmin.com/ble for at få oplysninger om kompatibilitet.
Visning af widgets
Din enhed har et widget forudinstalleret, som viser status for
dine forbindelser og andre oplysninger. Yderligere widgets kan
tilføjes fra Connect IQ app'en (Connect IQ Funktioner,
side 3).
1 Før fingeren nedad fra den øverste del af skærmbilledet.
Aktiviteter
2 Vælg
3 Vælg
Du kan tilføje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere ved hjælp af Garmin Connect Mobile app. Du
kan tilpasse din enhed med datafelter, widgets og apps.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje datafelter Connect IQ til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og beskeder.
Programmer: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. nye
typer fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner
Før du kan downloade Connect IQ funktioner fra Garmin
Connect Mobile app'en, skal du parre din Oregon 700 enhed
med din smartphone.
1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app'en skal du
vælge Connect IQ butik.
2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en Connect IQ funktion.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til garminconnect.com og log på.
3 Fra din widget på enheden skal du vælge Connect IQ butik.
4 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktiviteter
Enheden kan bruges til indendørs- og udendørsaktiviteter,
atletik- og fitnessaktiviteter. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheden sensordata. Du kan gemme aktiviteter og
dele dem med Garmin Connect fællesskabet.
Du kan også føje Connect IQ aktivitets-apps til enheden med din
Garmin Connect konto (Connect IQ Funktioner, side 3).
Når du bruger en aktivitet, og du ændrer nogle indstillinger,
f.eks. datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne
automatisk som en del af aktiviteten. Disse indstillinger indlæses
automatisk, næste gang du skifter enheden til denne aktivitet.
Enheden indeholder flere forudindlæste aktiviteter med
indstillinger, der er konfigureret til den pågældende aktivitet. Du
kan tilpasse indstillingerne for hver forudindlæst aktivitet, og du
kan oprette nye brugerdefinerede aktiviteter.
Valg af en aktivitet
Enhedens indstillinger og skærmbilleder forskellige for hver
aktivitet.
Stryg til venstre eller højre på startskærmbilledet.
Enheden viser aktivitetens navn og ikon og indlæser
indstillingerne for den viste aktivitet.
Visning af skærmbilleder med aktivitetsdata
Du kan se skærmbilleder med aktivitetsdata uden at registrere
en aktivitet.
1 Stryg til venstre eller højre på startskærmbilledet for at vælge
en aktivitet.
2 Vælg aktivitetens ikon eller navn.
3
Standarddataskærmbilledet for aktiviteten vises.
2 Vælg en funktion:
3 Før fingeren til venstre eller højre for at se yderligere
dataskærmbilleder (valgfrit).
4 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg
tilbage til startskærmbilledet.
for at vende
Registrering af en aktivitet
Du kan registrere en aktivitet, herunder spor- og sensordata.
Hvis din enhed er tilsluttet til en smartphone med Garmin
Connect Mobile app, uploades registrerede aktiviteter
automatisk til din Garmin Connect konto.
1 Stryg til venstre eller højre på startskærmbilledet for at vælge
en aktivitet.
Vælg
aktivitetens ikon eller navn.
2
Standarddataskærmbilledet for aktiviteten vises.
3 Stryg op fra bunden af skærmen, og vælg Start.
TIP: Hvis du vil registrere GPS-data i din aktivitet, skal du
vente, indtil GPS-signalsøjlen bliver grøn, før du starter
aktiviteten.
4 Når du har udført din aktivitet, skal du stryge op fra bunden af
skærmbilledet og vælge Stop.
Dataoversigtssiden vises.
Rul
lodret for at se alle data (valgfrit).
5
TIP: Du kan vælge navnet på aktiviteten for at ændre det.
6 Vælg en funktion:
• Hvis du vil gemme aktiviteten, skal du vælge .
• Hvis du vil slette aktiviteten, skal du vælge .
Oprettelse af en ny aktivitet
Hvis ingen af de forudindlæste aktiviteter passer til din aktivitet
eller tur, kan du oprette en brugerdefineret aktivitet med sin
egne unikke indstillinger og datafelter.
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Antal
aktiviteter > Opret aktivitet.
2 Tilpas dine indstillinger og datafelter.
Redigering af et aktivitetsnavn
Du kan tilpasse navnet på en aktivitet.
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Antal
aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg Rediger navn.
4 Indtast det nye navn.
Redigering af et aktivitetsikon
Du kan tilpasse det ikon, der vises på en aktivitetsside.
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Antal
aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg Rediger ikon.
4 Vælg et ikon.
Pause for en aktivitet
1 Før fingeren opad fra bunden af skærmen.
2 Vælg den aktuelle aktivitet.
3 Vælg .
Tilpasning af din aktivitetslog
Du kan vælge, hvordan din enhed skal vise og registrere
aktiviteter.
1 Fra programskuffen skal du vælge Aktivitetshistorik >
Aktuel aktivitet > .
4
3
4
5
6
• Du kan ændre farven på aktivitetslinjen på kortet ved at
vælge Farve.
• Du kan vise en linje på kortet, der angiver din aktivitet, ved
at vælge Vis på kort.
> Konfigurer aktiviteter > Optagemetode.
Vælg
Vælg en funktion:
• Hvis du vil registrere aktiviteter med jævne mellemrum,
som opretter en optimal repræsentation af dine aktiviteter,
skal du vælge Automatisk.
• Hvis du vil registrere aktiviteter over en angivet distance,
skal du vælge Afstand.
• Hvis du vil registrere aktiviteter over et angivet tidsrum,
skal du vælge Tid.
Vælg Interval.
Fuldfør en handling:
• Hvis du valgte Automatisk under Optagemetode, kan du
vælge en mulighed for at registrere aktiviteter mere eller
mindre ofte.
BEMÆRK: Ved brug af intervallet Oftest opnås flest
aktivitetsdetaljer, mens enhedens hukommelse fyldes
hurtigere.
• Hvis du valgte Afstand eller Tid for Optagemetode, skal
du indtaste en værdi og vælge .
Sådan gemmer du den aktuelle aktivitet
1 Fra programskuffen skal du vælge Aktivitetshistorik >
Aktuel aktivitet.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
for at gemme hele aktiviteten.
> Gem del, og vælg en del.
Lagring af en position på en aktivitet
1
2
3
4
5
Fra programskuffen skal du vælge Aktivitetshistorik.
Vælg en aktivitet.
Vælg .
Vælg en position på aktiviteten.
Vælg positionsoplysningerne øverst på kortet.
Der vises oplysninger om stedet.
6 Vælg > OK.
Cykling med din enhed
Før du cykler en tur med enheden, skal du vælge en passende
aktivitet, f.eks. turcykling (Valg af en aktivitet, side 3).
Du kan tilpasse dine instrumentbræt og datafelter til dine
fitnessaktiviteter (Brugerdefinerede datafelter og
instrumentbrætter, side 13).
Enheden registrerer som standard fitnessaktiviteter som .fit-filer.
Hvis du vil optage .gpx-sporfiler sammen med din aktivitet, skal
du tilpasse outputformatet.
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Antal
aktiviteter > Avanceret opsætning > Udgangsformat.
2 Start cykelaktiviteten.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil registrere din aktivitet med fitnessoplysninger,
som er skræddersyet til Garmin Connect og kan bruges til
navigation, skal du væge Aktiviteter (FIT).
• Vælg Spor (GPX/FIT) for at registrere din aktivitet både
som et traditionelt spor, der kan ses på et kort og bruges
til navigation, og som en aktivitet med
træningsoplysninger.
4 Kør en tur.
Aktiviteter
5 Når du er færdig, skal du stryge op fra bunden af skærmen,
og vælg Stop > Gem.
Visning af aktivitetsoplysninger
1 Fra programskuffen skal du vælge Aktivitetshistorik.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg .
Starten og slutningen af ruten er markeret med flag.
4 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
Der vises oplysninger om aktiviteten.
Visning af højdeplot for en aktivitet
1 Fra programskuffen skal du vælge Aktivitetshistorik.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg .
Ændring af farven for et aktivitetsspor
Du kan ændre farven for en aktivitet for at forbedre visningen på
kortet eller sammenligne det med en anden aktivitet.
1 Fra programskuffen skal du vælge Aktivitetshistorik.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg Farve.
4 Vælg en farve.
Sådan rydder du den aktuelle aktivitet
1 Stryg op fra bunden af skærmen på et skærmbillede med
aktivitetsdata.
2 Vælg Stop >
> Ryd.
Slet en aktivitet
BEMÆRK: Før du kan slette den aktive aktivitet, skal du
aktivere en anden aktivitet. Du kan ikke slette en aktivitet, der er
aktiv.
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Antal
aktiviteter.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg Slet.
Sletning af en aktivitetshistorik
1 Fra programskuffen skal du vælge Aktivitetshistorik.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg > Slet.
Sådan åbner du Track Manager
Et spor er en .gpx-fil med din registrerede rute. Sporet
indeholder de samme oplysninger som en aktivitet undtagen
sensordata, men det gemmes som en .gpx-fil. Du kan tilpasse,
bruge og arkivere spor ved hjælp af Track Manager.
Vælg Spor Manager i hovedmenuen.
Geocaches
1 Opret forbindelse til et trådløst netværk (Oprettelse af
forbindelse til trådløst netværk, side 3) eller Garmin Connect
app'en (Parring med din smartphone, side 3).
2 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning >
Geocaching > Registrer enhed.
Der vises en aktiveringskode.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vælg Bekræft registrering.
Sådan opretter du forbindelse til Geocaching.com
Når du har udført registreringen, kan du se geocaches fra
www.geocaching.com på din enhed, når du har trådløs
forbindelse.
• Opret forbindelse til Garmin Connect app'en.
• Opret forbindelse til et Wi‑Fi netværk.
Søgning efter en geocache
Du kan søge efter de geocaches, der er indlæst på din enhed.
Hvis du har forbindelse til geocaching.com, kan du søge efter
live geocache-data og downloade geocaches.
BEMÆRK: Med et Premium-medlemsskab kan du downloade
detaljerede oplysninger om mere end tre geocaches om dagen.
Gå til www.geocaching.com for at få yderligere oplysninger.
1 Fra programskuffen skal du vælge Geocaching.
> .
2 Vælg
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge i de geocaches, der er indlæst på din
enhed, efter navn, skal du vælge Stav søgning og skrive
et søgeord.
• Hvis du vil søge efter geocaches i nærheden eller i
nærheden af en anden position, skal du vælge Søg nær
og vælge en position.
Hvis du har forbindelse til geocaching.com, omfatter
søgeresultaterne live geocache-data indsamlet af GC Live
Download eller ved at vælge opdateringsknappen på
kortet.
• Hvis du vil søge efter geocaches i nærheden på kortet,
skal du vælge .
Hvis du har forbindelse til geocaching.com, kan du vælge
for at opdatere live geocaches, som befinder sig i
nærheden af din position på kortet.
• Hvis du vil søge efter live geocaches ud fra kode, skal du
vælge GC Live Download.
Denne funktion giver dig mulighed for at downloade en
specifik geocache fra geocaching.com, når du kender
geocache-koden.
4 Vælg for at filtrere søgeresultaterne (valgfrit).
5 Vælg en geocache.
Geocache-oplysningerne vises. Hvis du har valgt en live
geocache, og du er tilsluttet, downloader enheden de
komplette geocache-oplysninger til det interne lager, hvis det
er nødvendigt.
Navigation til en geocache
Geocaching er en slags skattejagt, hvor spillerne skjuler eller
søger efter skjulte caches ved hjælp af fingerpeg GPSkoordinater.
1 Søg efter en geocache.
2 Vælg Start på geocachelisten.
3 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 7)
Registrering af din enhed på
Geocaching.com
4 Når du nærmer dig geocachens position, skal du bruge tips
Du kan registrere din enhed på www.geocaching.com for at
søge efter en liste med geocaches i nærheden eller efter "live"oplysninger for millioner af geocaches.
Geocaches
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 7).
og fingerpeg til at finde den skjulte skat (Sådan bruger du tips
og fingerpeg til at finde en geocache, side 6).
5
Sådan bruger du tips og fingerpeg til at finde en
geocache
Du kan bruge tips og fingerpeg, f.eks. en beskrivelse eller
koordinater, som en hjælp til at finde en geocache.
1 Mens du navigerer til en geocache, skal du vælge
geocachens navn.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Beskrivelse for at se oplysninger om geocachen.
• Vælg Tip for at se et tip om en geocache-position.
• Vælg Koordinater for at se længde- og breddegrader for
en geocache-position.
• Vælg Aktivitet for at se feedback om geocachen fra
tidligere søgninger.
• For at aktivere chirp™ søgning skal du vælge chirp.
Registrering af forsøg
Når du har forsøgt at finde en geocache, kan du registrere dine
resultater.
1 Mens du navigerer til en geocache, skal du vælge
Geocaching > Log fra programskuffen.
Vælg
Fundet, Ikke fundet, Skal repareres eller Ikke
2
forsøgt.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil starte navigationen til den næste geocache i
nærheden af dig, skal du vælge Find næste nærmeste.
• Hvis du vil afslutte registreringen, skal du vælge Udført.
• Hvis du vil indtaste en kommentar om låsning af skatten
eller selve skatten, skal du vælge Rediger kommentar,
indtaste en kommentar og vælge .
Hvis du har forbindelse til geocaching.com, uploades loggen
automatisk til din geocaching.com-konto.
Filtrering af listen over geocaches
Du kan filtrere listen over geocaches baseret på visse faktorer,
som f.eks. sværhedsgraden.
1 Fra programskuffen skal du vælge Geocaching > .
2 Vælg en eller flere indstillinger for filtrering.
• Hvis du vil filtrere efter en geocache-kategori, f.eks. gåde
eller begivenhed, skal du vælge Type.
• Hvis du vil filtrere efter geocache-beholderens fysiske
størrelse, skal du vælge Størrelse.
• Hvis du vil filtrere efter geocachene Ikke forsøgt, Ikke
fundet eller Fundet , skal du vælge Status.
• Hvis du vil filtrere efter GPX-filen, live data eller Pocket
Queries, du har downloadet, skal du vælge Geocachefiler.
• Hvis du vil filtrere efter sværhedsgraden for at finde the
geocachen eller terrænets sværhedsgrad, skal du bruge
skydebjælkerne til at justere sværhedsgraderne.
3 Vælg .
Sådan gemmer du et tilpasset geocachefilter
Du kan oprette og gemme tilpassede filtre til geocaches baseret
på specifikke faktorer.
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning >
Geocaching > Opsætning af filter > Opret filter > Opret
filter.
2 Vælg de emner, der skal filtreres.
3 Vælg .
Det nye filter gemmes som standard automatisk som Filter
efterfulgt af et tal. For eksempel Filter 2. Du kan redigere
geocache-filteret for at ændre navnet (Redigering af et
tilpasset geocachefilter, side 6).
6
Redigering af et tilpasset geocachefilter
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning >
Geocaching > Opsætning af filter.
2 Vælg et filter.
3 Vælg et element, du vil redigere.
Anvendelse af et brugerdefineret filter for en
geocacheliste
Når du har oprettet et filter, kan du anvende det på
geocachelisten.
1 Vælg på geocachelisten.
2 Vælg et filter.
Sådan downloades geocaches ved hjælp af
en computer
Du kan indlæse geocaches på enheden manuelt eller ved hjælp
af en computer (Overførsel af filer til din enhed, side 16). Du
kan placere geocache-filerne i en GPX-fil og importere dem til
GPX-mappen på enheden. Med et premium-medlemskab af
geocaching.com kan du bruge funktionen "Pocket Query" til at
indlæse en større gruppe geocaches på enheden som en enkelt
GPX-fil.
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.geocaching.com.
3 Opret evt. en konto.
4 Log på.
5 Følg vejledningen på geocaching.com for at finde og
downloade geocaches til din enhed.
chirp
En chirp er et lille stykke Garmin tilbehør, der er programmeret
og placeret i en geocache. Du kan bruge din enhed til at finde
en chirp i en geocache. Du kan finde flere oplysninger om chirp i
chirp brugervejledningen på www.garmin.com.
Aktivering af chirp søgning
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning >
Geocaching.
Vælg
chirp™ søger > Til.
2
Søgning efter en geocache med en chirp
1 Naviger til en geocache med chirp søgning aktiveret.
Når du er inden for cirka 10 meter (33 fod) fra den geocache,
der indeholder en chirp, vises oplysninger om den
pågældende chirp.
2 Vælg Vis detaljer.
3 Vælg om nødvendigt Start for at navigere til næste fase af
geocachen.
Sådan fjerner du live geocache-data fra
enheden
Du kan fjerne live geocache-data for kun at vise geocaches, der
er blevet indlæst manuelt på enheden ved hjælp af en computer.
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning >
Geocaching > Geocaching Live > Fjern live data.
Live geocaching data fjernes fra enheden og vises ikke
længere på geocachelisten.
Sådan fjerner du din enhedsregistrering fra
Geocaching.com
Hvis du overfører ejerskabet af din enhed, kan du fjerne
enhedsregistreringen fra geocaching-webstedet.
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning >
Geocaching > Geocaching Live > Fjern registr enhed.
Geocaches
Navigation
3 Indtast by eller postnummer.
Du kan navigere ruter og spor, til et waypoint, en geocache, et
foto eller enhver gemt position på enheden. Du kan bruge kortet
eller kompasset til at navigere til din destination.
Navigation til en destination
1 Vælg en funktion:
2
3
4
5
• Vælg på skærmen Hjem.
• Under en aktivitet skal du vælge > Find.
Vælg en kategori.
Vælg en destination.
Vælg Start.
Kortet åbnes, og din rute er markeret med en magentarød
linje.
Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 7)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 7).
Afbrydelse af navigation
Fra kortet eller kompasset vælger du
> Stop navigation.
Navigation med kortet
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 7).
2 Vælg Kort fra programskuffen.
En blå trekant angiver din position på kortet. Mens du
bevæger dig, flytter den blå trekant sig og efterlader en
sporlog (sti).
3 Fuldfør én eller flere handlinger:
• Vælg , og træk i kortet for at se forskellige områder.
• Vælg og for at zoome ind og ud på kortet.
• Vælg en position på kortet (vist med en nål), og vælg
informationslinjen øverst på skærmen for at se oplysninger
om den valgte position.
Navigering ved hjælp af TracBack
®
Under navigationen kan du navigere tilbage til begyndelsen af
din aktivitet. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage
til lejren eller sporet.
1 Fra programskuffen skal du vælge Aktivitetshistorik >
Aktuel aktivitet >
> TracBack.
Kortet viser din rute med en magentafarvet linje, startpunkt
og slutpunkt.
2 Naviger ved hjælp af kortet eller kompasset.
BEMÆRK: Ikke alle kortdata giver mulighed for søgning efter
postnummer.
4 Vælg byen.
5 Indtast husnummeret.
6 Indtast vejen.
Navigering med kompasset
Når du navigerer til en destination, angiver din destination,
uanset hvilken retning du bevæger dig i.
1 Begynd at navigere til en destination (Navigation til en
destination, side 7).
2 Fra programskuffen skal du vælge Kompas.
3 Drej, indtil peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med
at bevæge dig i den retning mod destinationen.
Kalibrering af kompas
BEMÆRK
Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre
kursens nøjagtighed, skal du ikke stå ikke i nærheden af
objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer,
bygninger og strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.
1 Fra programskuffen skal du vælge Kompas.
2 Vælg > Kalibrer kompas > Start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Kursmarkør
Kursmarkøren er mest nyttig, når du navigerer til destinationen i
en lige linje, f.eks. når du navigerer på vand. Den kan hjælpe dig
med at navigere tilbage til kurslinjen, hvis du forlader kursen for
at undgå forhindringer eller farer.
Du kan aktivere kursmarkør fra programskuffen ved at vælge
Opsætning > Retning > Linjen Go To/pil > Kurs (CDI).
Søgning efter en position i nærheden af en
anden position
1 Fra et aktivitetsskærmbillede vælges
2 Vælg en funktion.
3 Vælg en position.
>
> Søg nær.
Á
Ekstra kort
Â
Du kan bruge yderligere kort sammen med enheden, f.eks.
BirdsEye satellitbilleder, BlueChart g2 og City Navigator
detaljerede kort. Detaljerede kort kan indeholde ekstra
interessepunkter, som f.eks. restauranter eller marineservice.
Du kan få yderligere oplysninger hos http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin forhandler.
®
®
Søgning efter en adresse
Du kan bruge valgfri City Navigator kort til at søge efter adresser
(Ekstra kort, side 7).
1 Fra programskuffen skal du vælge Find > Adresser.
2 Indtast landet eller staten, hvis det er nødvendigt.
Navigation
À
Ã
Kurslinje-pil. Angiver retningen for den ønskede kurslinje fra startpunktet til dit næste waypoint.
Indikator for afvigelse fra kursen (CDI). Angiver placeringen af den
ønskede kurslinje i forhold til din aktuelle position. Hvis CDI
stemmer overens med kurslinje-pilen, følger du kursen.
Afstand for kursafvigelse. Prikkerne angiver din afstand til kursen.
Den afstand, som hver prik repræsenterer, angives af skalaen i det
øverste højre hjørne.
Indikator for til og fra. Angiver, om du bevæger dig hen imod eller
væk fra det næste waypoint.
Markering og start af navigation til en Mand
over bord-position
Du kan gemme en mand over bord-position (MOB) og
automatisk starte navigation tilbage til den.
1 Fra programskuffen skal du vælge Mand over bord > Start.
7
Kortet vises med ruten til MOB-positionen.
Standardvisningen af ruten foregår med en magentafarvet
linje.
2 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 7)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 7).
Navigation med Sight 'N Go
Du kan rette enheden mod et objekt på afstand med
kompasretningen angivet, projicere objektet som et waypoint og
navigere med objektet som referencepunkt.
1 Fra programskuffen skal du vælge Sigt og gå.
2 Peg enheden mod et objekt.
3 Vælg Lås retning > Sæt kurs.
4 Naviger ved brug af kompasset.
Højdeplot
Højdeplottet viser som standard højden for den tilbagelagte
afstand. Det øverst kort viser hele sporet, og det nederst kort
kan vise en del af sporet. Du kan trykke ethvert sted på et kort
for at se detaljer om det pågældende punkt. Du kan tilpasse
højdeindstillingerne (Indstillinger af højdemåler, side 14).
Navigering til et punkt på højdeplottet
1 Vælg Højdemåler fra programskuffen.
2 Vælg et individuelt punkt på plottet.
3 Vælg .
4 Vælg Vis kort.
5 Naviger ved hjælp af kortet (Navigation med kortet, side 7)
eller kompasset (Navigering med kompasset, side 7).
Ændring af plottype
Du kan ændre højdeplottet til at vise tryk og højde over tid eller
distance.
1 Vælg Højdemåler fra programskuffen.
2 Vælg > Opsætn. højdemåler > Plot type
3 Vælg plottype.
Nulstilling af højdeplot
1 Vælg Højdemåler fra programskuffen.
2 Vælg > Nulstil > Ryd aktuel aktivitet > Ryd.
Kalibrering af den barometriske højdemåler
Du kan kalibrere den barometriske højdemåler manuelt, hvis du
kender den korrekte højde eller det korrekte barometriske tryk.
1 Gå til en position, hvor du kender højden eller det
barometriske tryk.
2 Vælg > Højdemåler.
3 Vælg > Opsætn. højdemåler > Kalibrer højdemåler.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Waypoints
Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej
hen eller hvor du har været. Du kan tilføje detaljer om
positionen, f.eks. navn, højde og dybde.
Du kan tilføje en .gpx-fil, som indeholder waypoints, ved at
overføre filen til GPX-mappen (Overførsel af filer til din enhed,
side 16).
Oprettelse af et waypoint
Du kan gemme en position som et waypoint.
1 Vælg en aktivitet.
2 Vælg .
8
3 Tryk på en position på kortet.
4 Vælg informationstekstfeltet.
Siden til gennemsyn vises.
5 Vælg .
Waypointet gemmes automatisk.
6 Vælg OK.
Søgning efter et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager fra programskuffen.
2 Vælg evt. for at indsnævre søgningen.
3 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Vælg Stav søgning for at søge ved brug af navnet på
waypointet.
• Vælg Vælg symbol for at søge ved brug af symbolet for
waypointet.
• Vælg Søg nær for at søge i nærheden af et nyligt fundet
sted, et andet waypoint, din aktuelle position eller et punkt
på kortet.
• Vælg Sorter for at se listen over waypoints på baggrund
af den nærmeste afstand eller i alfabetisk rækkefølge.
4 Vælg et waypoint på listen.
Redigering af et waypoint
Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.
Vælg Waypoint Manager fra programskuffen.
Vælg et waypoint.
Vælg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
Indtast den nye information, og vælg .
1
2
3
4
Sletning af et waypoint
1 Vælg Waypoint Manager fra programskuffen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Slet.
Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints
position
Du kan gøre positionen for et waypoint mere præcis ved at
danne et gennemsnit af positionsdataene. Enheden danner et
gennemsnit ved at foretage flere GPS-aflæsninger på samme
position og bruger gennemsnitsværdien til at give en større
præcision.
1 Vælg Waypoint gnmsnit fra programskuffen.
2 Vælg et waypoint.
3 Flyt til waypointet.
4 Vælg Start.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
6 Når statuslinjen for eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du
vælge Gem.
Du opnår de bedste resultater ved at indsamle 4-8 eksempler på
waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem
eksemplerne.
Projicering af et waypoint
Du kan gemme en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Waypoint Manager fra programskuffen.
2 Vælg et waypoint.
3 Vælg > Projicér waypoint.
4 Indtast retningen, og vælg .
5 Vælg måleenhed.
Waypoints
6 Indtast en distance, og vælg
7 Vælg Gem.
.
Ruter
En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fører
dig til målet.
Oprettelse af en rute vha. ruteplanlægning
En rute kan indeholde mange waypoints, og den skal mindst
omfatte et startpunkt og en destination.
1 Fra programskuffen skal du vælge Ruteplanlægning >
Opret rute > Vælg første punkt.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg det første punkt på ruten.
4 Vælg Brug.
5 Vælg Vælg næste punkt for at føje yderligere punkter til
ruten.
6 Vælg for at gemme ruten.
Oprettelse af en rute ved hjælp af kortet
1 Fra programskuffen skal du vælge Ruteplanlægning >
Opret rute > Vælg første punkt > Brug kort.
2 Vælg et punkt på kortet.
3 Vælg Brug.
4 Flyt kortet, og vælg yderligere punkter på kortet, som skal
tilføjes til ruten.
Sletning af en rute
1 Vælg Ruteplanlægning i app-indstillingerne.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet rute.
Visning af den aktive rute
1 Når du navigerer ad en rute, skal du vælge Aktiv rute i appindstillingerne.
2 Vælg et punkt på ruten for at få yderligere oplysninger.
Sådan vender du en rute om
Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.
1 Vælg Ruteplanlægning i app-indstillingerne.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vend rute.
Visning af højdeplot af en rute
Højdeplottet viser stigningerne for en rute baseret på din
ruteindstilling. Hvis din enhed er konfigureret til direkte
ruteplanlægning, viser højdeplottet stigningerne i en lige linje
mellem rutepunkterne. Hvis din enhed er konfigureret til "ad
vejen"-ruteplanlægning, viser højdeplottet stigningerne langs de
veje, der er inkluderet i din rute.
1 Vælg Ruteplanlægning i app-indstillingerne.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Højdeplot.
5 Vælg .
Redigering af navnet på en rute
Du kan tilpasse navnet på en rute, så den skiller sig ud.
1 Fra programskuffen skal du vælge Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Skift navn.
4 Indtast det nye navn.
Redigering af en rute
Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere punkter på en rute.
1 Fra programskuffen skal du vælge Ruteplanlægning.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Rediger rute.
4 Vælg et punkt.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have vist punktet på kortet, skal du vælge
Gennemse.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af punktet på ruten, skal du
vælge Flyt op eller Flyt ned.
• Hvis du vil indsætte et ekstra punkt på ruten, skal du
vælge Indsæt.
Det ekstra punkt indsættes før det punkt, du er ved at
redigere.
• Hvis du vil fjerne et punkt fra ruten, skal du vælge Fjern.
6 Vælg for at gemme ruten.
Visning af en rute på kortet
1 Vælg Ruteplanlægning i app-indstillingerne.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Vis kort.
Ruter
Garmin Oplevelser
Du kan oprette oplevelser for at dele ture med familie, venner og
Garmin fællesskabet. Du kan gruppere relaterede emner
sammen som en oplevelse. Du kan f.eks. oprette en oplevelse
for din seneste vandretur. Oplevelsen kan indeholde sporloggen
for turen, fotos fra turen og de geocaches, du har ledt efter. Du
kan bruge BaseCamp™ til at oprette og håndtere dine
oplevelser. Du kan finde yderligere oplysninger på
adventures.garmin.com.
BEMÆRK: BaseCamp er ikke tilgængelig for alle
enhedsmodeller.
Send filer til BaseCamp
1 Åbn BaseCamp.
2 Slut enheden til din computer.
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet vises som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
3 Åbn drevet eller diskenheden for Garmin.
4 Vælg en funktion:
• Vælg et element fra en tilsluttet enhed, og træk det fra en
tilsluttet enhed til My Collection eller en liste.
• Fra BaseCamp skal du vælge Enhed > Modtag fra
enhed og vælge enheden.
®
®
Oprettelse af en oplevelse
Før du kan oprette en oplevelse og sende den til din enhed, skal
du downloade BaseCamp på din computer og overføre et spor
fra din enhed til din computer (Send filer til BaseCamp, side 9).
9
1
2
3
4
5
Åbn BaseCamp.
Vælg Fil > Ny > Garmin Adventure.
Vælg et spor, og vælg Næste.
Tilføj evt. elementer fra BaseCamp.
Udfyld de obligatoriske felter for at navngive og beskrive
oplevelsen.
6 Hvis du vil skifte omslagsfoto for oplevelsen, skal du vælge
Rediger, og vælge et andet foto.
7 Vælg Afslut.
1
2
3
4
5
Sådan begynder du på en oplevelse
Beregning af størrelsen på et område
Før du kan begynde på en oplevelse, skal du downloade en
oplevelse fra Garmin Connect (Brug af Garmin Connect,
side 11) eller sende en oplevelse fra BaseCamp til din enhed
(Send filer til BaseCamp, side 9).
Når du starter på en gemt oplevelse, følger enheden det gemte
spor og viser genveje til relevant information, som f.eks. fotos og
waypoints.
1 Vælg Oplevelser i app-indstillingerne.
2 Vælg en oplevelse.
3 Vælg Start.
1 Vælg Arealberegning > Start i app-indstillingerne.
2 Gå langs omkredsen af det område, der skal beregnes.
3 Vælg Beregn, når du er færdig.
Kamera og billeder
Du kan tage fotos og videoer med din enhed. Hvis funktionen er
aktiv, gemmes den geografiske position automatisk i foto- eller
videooplysningerne. Du kan navigere til positionen.
Sådan tager du et foto
1 Vælg Kamera i app-indstillingerne.
2 Hold enheden lodret eller vandret for at ændre billedretning.
3 Vælg om nødvendigt for at tænde blitzen.
TIP: Du kan vælge Automatisk, hvis du kun vil bruge blitz,
når kameraet registrerer et motiv med lav belysning.
4 Brug om nødvendigt to fingre på berøringsskærmen for at
zoome ind eller ud (Brug af touchscreen, side 2).
5 Hold nede for at fokusere, og hold enheden stille.
Der vises en hvid ramme på skærmen. Enheden fokuserer
på motivet i rammen. Når fotoet er i fokus, skifter rammen
farve til grøn.
6 Slip for at tage et billede.
Programmer
Afsendelse og modtagelse af data trådløst
Inden du kan dele data trådløst, skal du være højst 3 m (10 ft)
fra en kompatibel enhed.
Enheden kan sende og modtage data, når den er parret med en
anden kompatibel enhed eller smartphone ved hjælp af
Bluetooth eller ANT+ trådløs teknologi. Du kan dele waypoints,
geocaches, ruter, spor, fotos og brugerdefinerede kort.
1 Vælg Del trådløst i app-indstillingerne.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Send, og vælg en datatype.
• Vælg Modtag for at modtage data fra en anden enhed.
Den anden kompatible enhed skal forsøge at sende data.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
®
Indstilling af en alarmpunktsalarm
Alarmpunktsalarmer underretter dig, når du er inden for et
angivet område for en bestemt position.
10
Vælg Alarmpkt alarm > Opret alarm i app-indstillingerne.
Vælg en kategori.
Vælg en position.
Vælg Brug.
Indtast en radius, og vælg .
Når du kommer ind i et område med varsler ved alarmpunkter,
afgiver enheden en tone.
TIP: Du kan konfigurere separate alarmtoner til at angive, om du
kommer ind i eller forlader et område.
Visning af kalender og almanak
Du kan se enhedsaktivitet, som f.eks. hvornår et waypoint blev
gemt. Du kan også se daglige almanakoplysninger om solen og
månen samt om jagt og fiskeri.
1 Vælg en funktion i app-indstillingerne:
• Hvis du vil se enhedsaktivitet for specifikke dage, skal du
vælge Kalender.
• Hvis du vil se oplysninger som solopgang, solnedgang og
månenedgang, skal du vælge Sol og måne.
• Hvis du vil se, hvilke tidspunkter der forventeligt vil være
mest velegnede til jagt og fiskeri, skal du vælge Jagt og
fiskeri.
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge eller for at se en
anden måned.
3 Vælg en dag.
Visning af vejrforhold og vejrudsigter
Du skal tilslutte din enhed til en smartphone med internetadgang
for at se vejrudsigt og radaroplysninger om vejret.
Din enhed skal have internetforbindelse, for at du kan se
vejrudsigten og radaroplysninger om vejret. Du kan oprette
forbindelse til en smartphone med internetadgang (Parring med
din smartphone, side 3). Du kan også oprette forbindelse til et
trådløst netværk.
Du kan se vejrforhold, vejrudsigter og vejrradar på kortet. Når
kortet er mørkt, indlæses der ikke vejrradar på enheden, eller
enheden er uden for dækningsområde. Vejrdata er ikke
tilgængelige for områder på kortet, der ikke er inden for
dækningsområdet.
Når du ser en vejrradarramme, viser enheden den aktuelle tid
for rammen.
1 Vælg Vejr i app-indstillingerne.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejrradar på kortet, skal du vælge .
TIP: Du kan animere vejrkortet eller sætte det på pause.
Når du stopper animationen, viser enheden de nyeste
vejrdata.
• Vælg
for at se de aktuelle vejrforhold og vejrudsigter.
Indstilling af en alarm
1
2
3
4
Vælg Alarm i app-indstillingerne.
Vælg og for at indstille tiden.
Vælg Slå alarm til.
Vælg en funktion.
Alarmen udløses på det valgte tidspunkt. Hvis enheden er
slukket på alarmtidspunktet, tændes enheden, og alarmen
udløses.
Kamera og billeder
Fitness
Start af nedtællingstimer
1 Vælg Alarm > > Timer i app-indstillingerne.
2 Vælg og for at indstille tiden.
3 Vælg Start timer.
Åbning af stopur
Vælg Stopur i app-indstillingerne.
Siden Satellit
Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-nøjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.
Ændring af satellitvisningen
1 Vælg Satellit i app-indstillingerne.
2 Vælg .
3 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op, så visningen af satellitterne er orienteret
med dit aktuelle spor mod toppen af skærmen.
• Vælg Multifarvet for at vise en bestemt farve for hver
satellit og dens statuslinje for signalstyrke.
Deaktivering af GPS
Du kan deaktivere GPS på din enhed for at stoppe sporing af
din position.
1 Vælg Satellit i app-indstillingerne.
2 Vælg > Brug uden GPS.
Simulering af en position
Du kan bruge enheden uden GPS, når der skal foretages
vedligeholdelse af waypoints og ruter eller for at spare på
batteriets levetid. Du kan indstille positionen manuelt for at se
din aktuelle position på kortet.
1 Vælg Satellit > > Brug uden GPS.
2 Vælg > Angiv pos. på kort.
3 Vælg en position.
4 Vælg Brug.
Betjening af VIRB actionkamera
®
Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
brugervejledningen til VIRB kameraet for at få flere oplysninger.
1 Tænd dit VIRB kamera, og aktivér
fjernbetjeningsindstillingen.
2 Vælg VIRB fj.betj. på din enhed i app-indstillingerne.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til dit VIRB kamera.
4 Vælg en funktion:
• Træk skydebjælken op for at optage video.
• Hvis du vil tage et foto, skal du vælge .
Telefonmeddelelser
Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone
parres med Oregon 700 enheden. Når din telefon modtager
beskeder, sender den meddelelser til din enhed.
Sådan skjules meddelelser
Meddelelser aktiveres som standard, når du parrer din enhed
med en kompatibel smartphone. Du kan skjule meddelelser, så
de ikke vises på din enhedsskærm.
Vælg Meddelelser > Skjul i app-indstillingerne.
Fitness
Historik
Historik omfatter dato, tid, distance, kalorier, gennemsnitligt
tempo eller fart, stigning, nedstigning og evt. ANT+
sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Du kan overføre din
historik til Garmin Connect (Brug af Garmin Connect, side 11)
eller BaseCamp (Garmin Oplevelser, side 9) jævnligt for at
holde styr på alle dine data.
Visning af en aktivitetshistorik
Fra historikken kan du se detaljer om en tidligere aktivitet.
1 Vælg Aktivitetshistorik i app-indstillingerne.
2 Vælg en aktivitet.
Sletning af en aktivitet fra din historik
1 Vælg Aktivitetshistorik i app-indstillingerne.
2 Vælg en aktivitet.
3 Vælg > Slet.
Brug af Garmin Connect
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Valgfrit fitnesstilbehør
Du kan bruge det valgfri fitnesstilbehør, herunder en pulsmåler
eller en kadencesensor, sammen med enheden. Dette tilbehør
bruger ANT+ trådløs teknologi til at sende data til enheden.
Før du kan bruge fitnesstilbehøret sammen med enheden, skal
du installere tilbehøret i henhold til de instruktioner, der følger
med tilbehøret.
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+
trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din
enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (30 ft) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
2 Vælg Opsætning > ANT-sensor i app-indstillingerne.
3 Vælg din sensor.
4 Vælg Søg efter ny.
Når sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet.
Tip til parring af ANT+ tilbehør med din Garmin enhed
• Kontroller, at ANT+ tilbehøret er kompatibelt med din Garmin
enhed.
• Før du parrer ANT+ tilbehøret med din Garmin enhed, skal
du flytte dig 10 m (32,9 fod) væk fra andet ANT+ tilbehør.
• Bring Garmin enheden inden for rækkevidden på 3 m (10
fod) for ANT+ tilbehøret.
• Når du har parret første gang, genkender din Garmin enhed
automatisk ANT+ tilbehøret, hver gang det aktiveres. Denne
proces gennemføres automatisk, når du tænder for Garmin
enheden, og den tager kun få sekunder, når tilbehøret er
aktiveret og fungerer korrekt.
11
• Når parringen er gennemført, modtager din Garmin enhed
kun data fra dit tilbehør, og du kan godt nærme dig andet
tilbehør.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Indstilling af følsomhed for berøringsskærmen
Du kan justere følsomheden for berøringsskærmen, så den
passer til din aktivitet.
1 Vælg Opsætning > Tilgængelighed >
Berøringsfølsomhed i app-indstillingerne.
2 Vælg en funktion.
TIP: Du kan teste berøringsskærmens indstilling med og
uden handsker baseret på din aktivitet.
Konditionsmål
Rotation af skærmen
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
konditionen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan forebygge overtræning og
nedsætte risikoen for skader.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 19) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine konditionsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Displayindstillinger
Indstilling af dine pulszoner
Før enheden kan bestemme dine pulszoner, skal du indstille din
fitnessbrugerprofil (Indstilling af din fitnessbrugerprofil,
side 14).
Du kan manuelt indstille pulszonerne efter dine konditionsmål
(Konditionsmål, side 12).
1 Vælg Opsætning > Fitness > Pulszoner i appindstillingerne.
2 Indtast pulsmaksimum og -minimum for zone 5.
Pulsmaksimum for hver zone er baseret på pulsminimum for
den foregående zone. Hvis du f.eks. indtaster 167 som
pulsminimum for zone 5, bruger enheden 166 som
pulsmaksimum for zone 4.
3 Indtast dit pulsminimum for zoner 4-1.
Tilpasning af enheden
Tilpasning af knapperne
Du kan tilpasse nogle af enhedens tastefunktioner for at få
hurtig adgang til menuer, indstillinger, apps eller andre
enhedsfunktioner.
1 Vælg Opsætning > System > Konfigurer taster i appindstillingerne.
Vælg
Tænd/sluk-knap eller Brugerdefineret knap.
2
3 Vælg Enkelt tryk, Dobbelttryk eller Hold.
4 Vælg en funktion.
Justering af baggrundsbelysningens
lysstyrke
Du kan justere lysstyrken for baggrundsbelysningen for at
maksimere batteriets levetid.
1 Før fingeren nedad fra den øverste del af skærmbilledet.
2 Vælg eller .
12
Roter enheden for at se en visning i liggende (vandret) eller
stående (lodret) tilstand.
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Display.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Orienteringslås: Låser skærmretningen i stående eller liggende
tilstand, eller lader skærmen ændre retningen automatisk,
afhængigt af hvordan enheden vender.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet på
enhedens skærm.
Batterisparetilstand: Sparer batteristrøm og forlænger
batterilevetiden ved at slukke for skærmen, når
baggrundsbelysningen slukker (Aktivering af
batterisparetilstand, side 1).
Konfiguration af kortene
Du kan aktivere eller deaktivere de kort, der er indlæst på
enheden i øjeblikket.
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Kort >
Konfigurer kort.
Kortindstillinger
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Kort.
Orientering: Justerer, hvordan kortet vises på siden.
Funktionen Nord op viser nord øverst på siden. Funktionen
Spor op viser din aktuelle kørselsretning mod toppen af
skærmbilledet. Funktionen Biltilstand viser bilperspektiv med
rejseretningen øverst.
Instrumentbræt: Vælger et instrumentbræt, der vises på kortet.
Hvert instrumentbræt viser forskellige oplysninger om din rute
eller din position.
Vejledningstekst: Angiver, hvornår vejledningsteksten vises på
kortet.
Kortfart: Justerer farten, hvormed kortet tegnes. Hurtig
korttegning dræner batteriet hurtigere.
Avancerede kortindstillinger
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Kort >
Avanceret opsætning.
Tilpasning af enheden
Detalje: Angiver mængden af detaljer, der vises på kortet. Når
der vises flere detaljer, kan korttegningen være
langsommere.
Skyggerelief: Viser detaljeret relief på kortet (hvis det findes)
eller slår skyggelægning fra.
Køretøj: Indstiller positionsikonet, der repræsenterer din
position på kortet. Standardikonet er en lille blå trekant.
Zoom-kontrolfunktioner: Indstiller automatisk zoom samt
positionen af knapperne i liggende eller stående tilstand.
Zoom niveauer: Justerer det zoomniveau, som kortelementer
vises med. Kortelementerne bliver ikke vist, når
kortzoomniveauet er højere end det valgte niveau.
Tekst størrelse: Angiver tekststørrelse for kortelementer.
Brugerdefinerede datafelter og instrumentbrætter
Datafelter viser oplysninger om din position eller andre angivne
data. Instrumentbrættet er en tilpasset gruppering af data, der
kan være nyttige til en specifik eller generel opgave, som f.eks.
geocaching.
Aktivering af kortets datafelter
1 Fra kortet skal du stryge op fra bunden af skærmbilledet og
vælge
> Opsæt kort > Instrumentbræt.
Vælg
et
datafelt.
2
Tilpasning af datafelterne
Før du kan ændre kortdatafelterne, skal du aktivere dem
(Aktivering af kortets datafelter, side 13).
Du kan tilpasse datafelterne og instrumentbrættet for kortet,
kompasset og tripcomputeren, højdeplot og statussider.
1 Fra en side, der viser data felter, skal du vælge et datafelt.
2 Vælg en datafeltkategori og et datafelt.
Vælg f.eks. Tripdata > Fart - gns. i bevægelse.
Tilpasning af instrumentbrætter
1 Vælg en side.
2 Vælg en funktion:
• Vælg
> Opsæt kort > Instrumentbræt fra kortet.
• Vælg
> Skift instrumentbræt fra kompasset eller
tripcomputeren.
3 Vælg et instrumentbræt.
Oprettelse af en genvej
1 Vælg Opsætning > Genveje > Opret genvej i app-
indstillinger.
2 Vælg Navn, og indtast et navn.
3 Vælg Ikon, og vælg et ikon.
4 Vælg en funktion:
• Sådan føjes en genvej til en specifik enhedsindstilling.
Vælg Opsætning.
• Vælg Find for at tilføje en genvej, der påbegynder
navigation til et bestemt waypoint.
• Vælg Applikation for at føje en genvej til et bestemt
program.
• Vælg Aktivitet for at tillade en genvej hurtigt at ændre din
aktivitet.
Systemindstillinger
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > System.
Satellit: Giver dig mulighed for at justere satellitsystemindstillingerne (Satellitindstillinger, side 13).
Tekstsprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for
brugerindtastede data eller kortdata.
Grænseflade: Angiver kommunikationsgrænseflade-tilstanden
til Garmin Spanner, Garmin-serienummer, NMEA In/Out,
Tekst ude, RTCM eller MTP.
Konfigurer taster: Angiver tænd/sluk-knappen eller den
brugerdefinerede knap som en genvej til en menu, indstilling
eller applikation.
Klassisk: Indstiller startskærmen til at se ud som en klassisk
startskærm for en håndholdt enhed til udendørs brug.
AA-batteritype: Indstiller enhedens batteritype.
Satellitindstillinger
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > System >
Satellit.
Satellitsystem: Giver dig mulighed for at indstille
satellitsystemet til GPS, GPS + GLONASS (GPS og
GLONASS, side 13) eller Demonst.tilstand (GPS fra).
WAAS/EGNOS: Indstiller satellitsystemet til WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service). Hvis du vil have oplysninger om
WAAS, skal du gå til www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Tilpasning af skærmbilleder
GPS og GLONASS
Du kan tilpasse de dataskærmbilleder, der vises for hver
aktivitet, og i hvilken rækkefølge de vises.
1 Vælg en aktivitet.
2 Vælg Opsætning > Skærmbilleder i app-indstillinger.
3 Vælg et dataskærmbillede.
4 Vælg en funktion.
Standardindstillingen for satellitsystem er GPS + GLONASS,
som giver øget ydeevne i krævende omgivelser og hurtigere
hurtigere modtagelse af position. Brug af GPS og GLONASS
reducerer batterilevetiden hurtigere, end hvis der udelukkende
bruges GPS.
Tilføjelse af en genvej til hovedmenuen
Du kan tilføje genveje til app-indstillingerne, til hovedmenuen
eller til instrumentbrættet for favoritter, når enheden er i klassisk
tilstand. Du kan oprette genveje for at gøre det muligt for
enheden at udføre flere handlinger samtidigt. Hvis genvejen ikke
vises på listen, kan du oprette den (Oprettelse af en genvej,
side 13).
1 Vælg Opsætning > Genveje i app-indstillinger.
2 Vælg genvejen.
3 Vælg Tilføj til menu.
4 Vælg Hovedmenu, Søgeskuffe eller Favoritter.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for udseende
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Udseende.
Tilstand: Indstiller en lys baggrund, en mørk baggrund eller et
automatisk skift mellem disse to baseret på solopgangs- og
solnedgangstidspunktet på din aktuelle position.
Dagfarve: Angiver farven for de valg, der foretages i dagtilstand.
Natfarve: Angiver farven for de valg, der foretages i nattilstand.
Kontrolfkt f Liggende: Anbringer kontrolfunktionerne i venstre
eller højre side af skærmen, når den er i liggende tilstand.
Indstilling af enhedstoner
Du kan tilpasse tonerne til meddelelser, taster, advarsler om
sving og alarmer.
13
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Toner >
Toner > Til.
2 Vælg en tone for hver hørbar type.
Ruteindstillinger
De tilgængelige ruteindstillinger varierer baseret på den valgte
aktivitet.
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Ruter.
Aktivitet: Angiver en aktivitet, der bruges til transport, under
ruteplanlægning. Enheden beregner ruter optimeret til den
type af aktivitet, du laver.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås på vej: Låser den blå trekant, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej. Dette er mest
nyttigt, når du kører eller navigerer på veje.
Uden for ruten, ny beregning: Indstiller
genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv
rute.
Opsætning af "undgå": Angiver typen af veje, terræn og
transportmetoder, der skal undgås under navigering.
Ruteskift: Angiver, hvordan enheden skal ruteplanlægge fra ét
punkt på ruten til det næste. Denne indstilling er kun
tilgængelig for visse aktiviteter. Indstillingen Afstand leder dig
til det næste punkt på ruten, når du befinder dig inden for den
angivne afstand af dit aktuelle punkt.
Indstillinger for retning
Du kan tilpasse kompasindstillingerne.
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Retning.
Display: Angiver den type retningsvisning, der skal vises på
kompasset.
Nordreference: Angiver den nordreference, der bruges på
kompasset.
Linjen Go To/pil: Giver dig mulighed for at bruge den
pejlingsmarkør, der peger i retningen mod din destination,
eller bruge den kursmarkør, der viser din relation til den
kurslinje, der fører til destinationen.
Kompas: Skifter automatisk fra et elektronisk kompas til et
GPS-kompas, når du bevæger dig med en højere hastighed i
et bestemt tidsrum.
Kalibrer kompas: Giver dig mulighed for at kalibrere
kompasset, hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion,
f.eks. efter rejser over store afstande eller efter store
temperaturændringer (Kalibrering af kompas, side 7).
Indstillinger af højdemåler
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Højdemåler.
Autokalibrering: Kalibrerer automatisk højdemåleren, hver
gang en aktivitet startes. Enheden fortsætter den
automatiske kalibrering af højdemåleren, så længe enheden
modtager GPS-signaler, og automatisk kalibrering er slået til.
Barometer tilstand: Variabel højde lader barometeret måle
ændringer i højden, mens du bevæger dig. Fast højde
antager, at enheden står stille i en fast højde, så
barometertrykket kun ændres pga. vejrforhold.
Plot type: Giver dig mulighed for at se højdeændringer over en
periode eller en afstand, barometertrykket over en periode
eller trykændringer i omgivelserne over en periode.
Kalibrer højdemåler: Giver dig mulighed for at kalibrere den
barometriske højdemåler, hvis du kender den korrekte højde
eller det korrekte barometertryk (Kalibrering af den
barometriske højdemåler, side 8).
14
Indstillinger for positionsformat
BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionsformatet eller
kortdatum-koordinationssystemet, med mindre du anvender et
kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning >
Positionsformat.
Positionsformat: Indstiller det positionsformat, som en
positionsmåling vises i.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.
Kortsfære: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, dybde, temperatur, tryk og lodret fart.
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg måleenhed.
Tidsindstillinger
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Tid.
Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12timers eller 24-timers format.
Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret på din GPS-position.
Indstillinger for Geocaching
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Geocaching.
Geocaching Live: Indstiller enheden til at vise eller skjule live
geocache-data.
Geocachetype: Indstiller enheden til at vise listen med
geocahces efter navne eller koder.
chirp™ søger: Giver enheden mulighed for at søge efter en
geocache, der indeholder chirp tilbehør (Aktivering af chirp
søgning, side 6).
Programmer chirp™: Programmerer chirp tilbehøret. Se chirp
brugervejledningen på www.garmin.com.
Opsætning af filter: Giver dig mulighed for at oprette og
gemme tilpassede filtre til geocaches (Sådan gemmer du et
tilpasset geocachefilter, side 6).
Fundne geo-skatte: Gør det muligt at redigere antallet af
fundne geocaches. Antallet stiger automatisk, når du
registrerer et fund (Registrering af forsøg, side 6).
ANT+ Sensorindstillinger
Du kan finde flere oplysninger om fitnesstilbehør under Valgfrit
fitnesstilbehør, side 11.
Fitnessindstillinger
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Fitness.
Auto Lap: Indstiller enheden til automatisk markering af
omgangen ved en bestemt distance.
Aktivitetstype: Indstiller fitnessaktiviteten til vandring, løb,
cykling eller andet. På den måde vises din aktivitet som den
korrekte type, når du overfører den til Garmin Connect.
Bruger: Indstiller brugerprofiloplysninger (Indstilling af din
fitnessbrugerprofil, side 14).
Pulszoner: Indstiller de fem pulszoner for fitnessaktiviteter.
Indstilling af din fitnessbrugerprofil
Enheden anvender de oplysninger, som du indtaster om dig
selv, til at beregne nøjagtige data. Du kan ændre
Tilpasning af enheden
profiloplysninger såsom køn, alder, vægt, højde og sportsmand
hele livet (Om Sportsmand hele livet, side 15).
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Fitness >
Bruger.
Rediger
indstillingerne.
2
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af
omgangen ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele
af en aktivitet.
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Fitness >
Auto Lap.
Indtast
en værdi, og vælg .
2
®
Marineindstillinger
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Marine.
Marinekorttilstand: Angiver den korttype, enheden bruger ved
visning af marinedata. Nautisk viser forskellige kortfunktioner
med forskellige farver, så marine-interessepunkterne bliver
lettere at aflæse, og kortet efterligner tegnemetoden fra
papirkort. Fisker (kræver marinekort) giver en detaljeret
visning af bundkonturer og dybdeforhold og forenkler
kortvisningen til optimal brug under fiskeri.
Udseende: Angiver udseendet af marinenavigationshjælp på
kortet.
Ops. marinealarm: Indstiller alarmer til at udløses, når du
overskrider en bestemt driveafstand, mens du ligger for
anker, når du afviger kursen med en bestemt afstand, og når
du sejler ind i farvande med en bestemt dybde.
Indstilling af marinealarmer
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Marine >
Ops. marinealarm.
2 Vælg en alarmtype.
3 Vælg Til.
4 Indtast en distance, og vælg
.
Nulstilling af data og indstillinger
Du kan nulstille tripdata, slette alle waypoints, rydde det aktuelle
spor eller gendanne standardværdier.
1 Fra programskuffen skal du vælge OpsætningNulstil.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil nulstille data, som er specifikke for en tur, f.eks.
distance og gennemsnit, skal du vælge Nulstil tripdata.
• Hvis du vil slette alle gemte waypoints, skal du vælge Slet
alle waypoints.
• Hvis du vil slette de data, der er registreret siden du
startede din aktuelle aktivitet, skal du vælge Ryd aktuel
aktivitet.
BEMÆRK: Enheden fortsætter med at registrere nye data
for den aktuelle aktivitet.
• Hvis du vil nulstille indstillingerne for din aktuelle
aktivitetstype til fabriksindstillingerne, skal du vælge
Nulstil aktivitetsindst..
• Hvis du vil gendanne alle enhedsindstillinger til
fabriksindstillingerne, skal du vælge Nulstil alle
indstillinger.
BEMÆRK: Nulstilling af alle indstillinger sletter alle
geocaching-aktiviteter fra enheden.
Enhedsoplysninger
Gendannelse af standardværdier for specifikke
indstillinger
Du kan gendanne standardværdierne for specifikke
indstillingskategorier.
1 Fra programskuffen skal du vælge Opsætning.
2 Vælg en kategori, der skal gendannes.
3 Vælg > Gendan stnd.indstil..
Gendannelse af standardværdier for specifikke sideindstillinger
Du kan gendanne standardværdier for kortet, kompasset,
tripcomputeren og højdeplot.
1 Åbn den side, som du vil gendanne indstillingerne for.
2 Vælg > Gendan stnd.indstil..
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
Fra programskuffen skal du vælge Opsætning > Nulstil >
Nulstil alle indstillinger > Nulstil.
BEMÆRK: Gendannelse af alle standardindstillinger på
enheden sletter din geocaching-registrering og alle
standardaktiviteter.
Opsætning af startskærmen til klassisk
tilstand
Du kan indstille startskærmen til at se ud som en klassisk
Garmin startskærm for en håndholdt enhed. Det kan være
nyttigt, hvis du er fortrolig med brugergrænsefladen fra en
tidligere produktmodel.
Vælg Opsætning > System > Klassisk i app-indstillingerne.
Enhedsoplysninger
Support og opdateringer
Garmin Express (garmin.com/express) giver hurtig adgang til
disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Sådan får du flere oplysninger
Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin
webstedet.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til garmin.com/express.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
15
Montering af karabinhagen
Installation af et hukommelseskort
1 Placer karabinhagen À i fastgørelseshullerne på
monteringsryggen Á på enheden.
Du kan installere et microSD hukommelseskort til yderligere
lagring eller forudindlæste kort.
1 Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne
dækslet.
2 Tag batterierne ud.
3 I batterirummet skal du skubbe kortholderen À til venstre og
løfte den op.
2 Skub karabinhagen op, til den falder i hak og låser.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Nedsænkning i vand
BEMÆRK
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længere tids
nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen
skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den
anvendes eller oplades.
4
5
6
7
8
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Din enhed og hukommelseskortet (valgfrit) vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windows computere og som
monterede diske på Mac computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Filtyper
Den håndholdte enhed understøtter disse filtyper.
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX sporfiler.
• GPX-geocache-filer (Sådan downloades geocaches ved
hjælp af en computer, side 6).
• JPEG-fotofiler.
• GPI brugerdefinerede POI filer fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT filer til eksport til Garmin Connect.
16
Placer hukommelseskortet Á med guldkontakterne nedad.
Luk kortholderen.
Skub kortholderen til højre for at låse den.
Udskift batterierne.
Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed, og hukommelseskortet kan fremstå
som et andet flytbart drev. På Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse eller
på hukommelseskortet.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
Enhedsoplysninger
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
1 Tag batterierne ud.
2 Sæt batterierne i igen.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige
oplysninger og licensaftale.
Vælg Opsætning > Om i app-indstillingerne.
Specifikationer
24 t min temp: Den laveste registrerede temperatur i de sidste
24 timer.
Afvigelse: Afveget afstand til venstre eller højre for den
oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Aktivitet - distance: Den tilbagelagte afstand for det aktuelle
spor.
Aktuel omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Alarm-timer: Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.
Barometer: Det aktuelle tryk med kalibrering.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Bilsving: Retning af det næste sving på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Dato: Den aktuelle dag, måned og år.
Destinations waypoint: Det sidste punkt på ruten til
destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ture. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance t næste: Den resterende distance til det næste
retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Dist t dest: Den resterende afstand til den endelige destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til højre. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Dybde: Vanddybden. Din enhed skal være sluttet til en NMEA
0183 eller NMEA 2000 enhed, der er i stand til at registrere
vanddybden.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gns. i bevægelse: Den gennemsnitlige hastighed i
bevægelse siden den seneste nulstilling.
Fartgrænse: Den rapporterede fartbegrænsning for vejen. Ikke
tilgængelig på alle kort og i alle områder. Stol altid på
vejskiltene med de faktiske fartbegrænsninger.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Fart - sml. gns.: Den gennemsnitlige hastighed i bevægelse og
stoppet siden den seneste nulstilling.
Forløbet aktivitetstid: Den samlede registrerede tid. Hvis du
f.eks. starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i
5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Gennemsnitlig kadence: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle aktivitet.
Glidehældn. til dest.: Den påkrævede glidehældning for at
stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du
skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Glidehældning: Hældningen på tilbagelagt vandret distance til
ændringen i lodret distance.
®
®
Batteritype
NiMH-batteripakke eller to AA-batterier
(NiMH, alkaline eller litium)
Batterilevetid
Op til 16 timer
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20º til 50ºC (fra -4º til 122ºF)
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45° C (fra 32 til 113° F)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
2,4 GHz Wi‑Fi
Bluetooth aktiveret enhed
Sikkerhedsafstand for
kompas
17,5 cm (7 tommer)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Appendiks
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre
sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres
for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige
temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for
at få vist temperaturoplysninger fra tempe.
Datafelter
Visse datafelter kræver, at du navigerer, eller at ANT+ tilbehør
viser data.
24 t maks temp: Den maksimale registrerede temperatur i de
sidste 24 timer.
Appendiks
17
Gn. puls Maks: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Gns. omgang: Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle
aktivitet.
Gnsn. puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.
GPS-højde: Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.
GPS-kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
F.eks. er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højde - maksimum: Den største højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde - minimum: Den laveste højde, der er nået siden den
seneste nulstilling.
Højde over jord: Højden for din aktuelle position over havets
overflade (hvis kortene indeholder tilstrækkelige oplysninger
om højde).
Ingen: Dette er et tomt datafelt.
Kadence: Antal omdrejninger eller tråd pr. minut. Din enhed
skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data
vises.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Klokkeslæt: Det aktuelle klokkeslæt baseret på din aktuelle
position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og
sommertid).
Kompas kurs: Den retning, du bevæger dig i, baseret på
kompasset.
Kurs: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Kurs: Den retning, du bevæger dig i.
Lodr dist t dest: Højdedistancen mellem din aktuelle position
og den endelige destination. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodr dist t næst: Højdedistancen mellem din aktuelle position
og det næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart til dest.: Stignings- eller nedstigningshastigheden til
en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
markør: En pil peger i retning af det næste retnings- og
afstandspunkt eller sving. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Næste waypoint: Det næste punkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Nedstign. - gns.: Nedstigningens gennemsnitlige lodrette
distance.
Nedstigning - maks.: Den maksimale nedstigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Nedstigning - samlet: Den samlede højdenedstigning siden
den seneste nulstilling.
Omg.kadence: Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle
omgang.
Omgange: Antallet af gennemførte omgange for den aktuelle
aktivitet.
Omgang nedstigning: Nedstigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte afstand for den aktuelle
omgang.
18
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangs puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangspulsprocent: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.
Omgangsstigning: Stigningens lodrette distance for den
aktuelle omgang.
Omgivende tryk: Det ukalibrerede omgivende tryk.
Opstign. - gns.: Stigningens gennemsnitlige lodrette distance
siden den seneste nulstilling.
Opstigning - maksimum: Den maksimale stigningshastighed i
fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste
nulstilling.
Opstigning - samlet: Den samlede højdestigning siden den
seneste nulstilling.
Position (lgd/brd): Den aktuelle position i længde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.
Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.
Position f dest: Positionen af din endelige destination. Du skal
være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
sluttet til en kompatibel pulsmåler.
Puls - %Maksimum: Procentdelen af maksimal puls.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.
Sidste omg. -dist.: Den tilbagelagte afstand for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omg. - ned: Nedstigningens lodrette distance for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omg. - op: Stigningens lodrette distance for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Sidste omgangspuls: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgangstid: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Sidste om - kad.: Den gennemsnitlige kadence for den senest
gennemførte omgang.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du f.eks. kommer 3 m (10 fod) højere op,
hver gang du bevæger dig 60 m (200 fod), er stigningen 5 %.
Stopur-timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Temperatur - vand: Vandtemperaturen. Enheden skal være
sluttet til en NMEA 0183-enhed, der er i stand til at registrere
vandtemperaturen.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste retnings- og afstandspunkt på ruten. Du skal være i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.
Appendiks
Til kurs: Den retning, du skal bevæge dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Total omgang: Stopurtiden for alle de gennemførte omgange.
Triptæller: En løbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.
Triptid: En løbende beregning af den tid, du har bevæget dig og
ikke bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - bevægelse: En løbende beregning af den tid, du har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
Trip tid - stoppet: En løbende beregning af den tid, du ikke har
bevæget dig, siden den seneste nulstilling.
VMG (Vel. Mde Good): Hastigheden, hvormed du nærmer dig
en destination langs en rute. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Appendiks
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
19
Indeks
A
adresser, finde 7
aktiviteter 3–5, 11
brugerdefineret 4
alarmer
alarmpunkter 10
marine 15
toner 13
ur 10
alarmpunktsalarm 10
almanak
jagt og fiskeri 10
tidspunkter for solopgang og solnedgang
10
ANT+ sensorer 14
parre 11
ANT+ sensorer, parre 11
arealberegning 10
Auto Lap 15
geocachesdownload 5
GLONASS 13
GPS 11, 13
signal 11
profiler, bruger 14
programmer 2, 3
puls, zoner 12, 19
H
registrere enheden 5, 15
registrering af enheden 15
rengøre berøringsskærmen 16
rengøre enhed 16
rengøring af enheden 16
ruteplanlægning. Se ruter
ruter 9
indstillinger 14
oprette 9
redigere 9
slette 9
vise på kortet 9
historik 11
sende til computer 11
vise 11
HomePort 16
hukommelseskort 16
højde 8
plot 5, 8, 9
højdemåler 8, 14
I
ID-nummer 17
indstillinger 12–15
enhed 14
indstillinger for retning 14
instrumentbræt 13
J
B
jagt- og fiskeritider 10
baggrundslys 1, 12
barometer 8
BaseCamp 9, 10, 16
batteri 1, 17
installere 1
maksimere 1, 12
opbevaring 1
oplade 2
Bluetooth teknologi 2
brugerdata, slette 16
brugerprofil 14
K
C
chirp 6, 14
City Navigator 7
computer, tilslutte 16
Connect IQ 3
cykling 4
D
data
opbevare 11
overføre 11, 16
skærmbilleder 13
datafelter 3, 13, 17
dele data 10
displayindstillinger 12
downloade, geocaches 5, 6
E
enhed
nulstille 17
registrering 15
vedligeholdelse 16
enheds-ID 17
F
fejlfinding 15, 17
filer, overføre 6, 10, 16
Find 7
fitness 4, 14
foto, tage 10
fotos 10
G
Garmin Connect 2, 3
opbevare data 11
Garmin Express 3, 15
opdatering af software 15
registrere enheden 15
gendanne, indstillinger 15
genveje 13
tilføje 13
geocaches 5, 6, 16
downloade 6
indstillinger 14
navigere til 5, 6
20
kalender 10
kalibrere
højdemåler 8
kompas 7
kamera 10
karabinhage 16
knapper på skærmen 2
kompas 7, 8
indstillinger 14
navigering 7
kort 7, 12
datafelter 13
indstillinger 12
navigering 7
opdatere 15
valgfri 7
kortindstillinger 12
L
løb 4
låse, skærm 2
M
mand over bord (MOB) 7
marine
alarmopsætning 15
indstillinger 15
meddelelser 11
microSD kort 1, 16. Se hukommelseskort
MOB 7
måleenheder 14
N
navigation 7, 8
afbryde 7
kompas 7
kursmarkør 7
Sight 'N Go 8
nedtællingstimer 11
nulstilling af enheden 15, 17
R
S
satellitsignaler 11
opfange 2
positioner 11
Sight 'N Go 8
skærm 2
låse 2
orientering 12
slette
alle brugerdata 16
historik 11
smartphone 3
programmer 2
software, opdatere 15
specifikationer 17
spor 5, 9
sportsmand hele livet 14, 15
startskærm 2
tilpasse 15
stopur 11
systemindstillinger 13
T
taster 1, 12
tempe 17
temperatur 17
tid, zoner og formater 14
tidsindstillinger 14
tidspunkter for solopgang og solnedgang 10
tilbehør 11, 15
tilpasning af enheden 12, 13
tilpasse enhed 12
tilslutte 3
timer 11
nedtælling 11
toner 13
touchscreen 2, 12
TracBack 7
træning 2
tænd/sluk-knap 2
U
USB
frakoble 17
lagerenhedstilstand 16
overføre filer 16
stik 1
O
V
opbevare data 16
oplade 2
oplevelser 9, 10
overføre, filer 6, 9, 10, 16
W
P
parre 3
ANT+ sensorer 11
ANT+ sensorer 11
positioner
gemme 8
redigere 8
positionsformat 14
produktregistrering 6, 15
vandtæthed 16
vejr 10
VIRB fjernbetjening 11
waypoints 7, 8
gemme 8
projicering 8
redigere 8
slette 8
Wi-Fi 3
tilslutte 3
widgets 3
Indeks
Z
zoner, puls 12
Indeks
21
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising