Garmin | Oregon® 750 | Garmin Oregon® 750 Priročnik za uporabo

Garmin Oregon® 750 Priročnik za uporabo
Družina Oregon 700
®
Priročnik za uporabo
Junij 2016
190-02075-43_0A
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Oregon in TracBack so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registrirane v ZDA in drugih državah. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Connect IQ™, HomePort™, tempe™, VIRB in GSC™ so
blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Wi‑Fi je registrirana blagovna
znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Mac je registrirana blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc. Windows je registrirana blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Druge
registrirane in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
NMEA je registrirana blagovna znamka združenja National Marine Electronics Association. NMEA 2000 in logotip NMEA 2000 sta registrirani blagovni znamki
združenja National Marine Electronics Association.
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Pregled naprave ......................................................................... 1
Informacije o bateriji ............................................................... 1
Vstavljanje baterij AA ............................................................. 1
Nameščanje kompleta baterij NiMH ....................................... 1
Vklop naprave ............................................................................. 2
Domači zaslon ............................................................................ 2
Uporaba zaslona na dotik ...................................................... 2
Zaklepanje zaslona na dotik .................................................. 2
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 2
Izbirni zemljevidi ......................................................................... 7
Iskanje naslova ...................................................................... 7
Navigacija s kompasom .............................................................. 7
Umerjanje kompasa ............................................................... 7
Smerni kurzor ......................................................................... 7
Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi ..... 8
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ........................................... 8
Izris višine ................................................................................... 8
Navigacija do točke na izrisu višine ....................................... 8
Spreminjanje vrste izrisa ........................................................ 8
Ponastavitev izrisa višine ....................................................... 8
Umerjanje barometričnega višinomera .................................. 8
Povezane funkcije.......................................................... 2
Točke poti ....................................................................... 8
Uvod ................................................................................ 1
Zahteve za povezane funkcije .................................................... 2
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem ...................... 3
Nastavitev funkcij Wi‑Fi .......................................................... 3
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 3
Prikaz pripomočkov .................................................................... 3
Funkcije Connect IQ ................................................................... 3
Prenos funkcij Connect IQ ..................................................... 3
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ..................... 3
Dejavnosti....................................................................... 3
Izbira dejavnosti .......................................................................... 3
Ogled podatkovnih zaslonov dejavnosti ..................................... 4
Beleženje dejavnosti ................................................................... 4
Ustvarjanje nove dejavnosti ........................................................ 4
Urejanje imena dejavnosti ...................................................... 4
Urejanje ikone dejavnosti ....................................................... 4
Začasna ustavitev dejavnost ...................................................... 4
Prilagajanje dnevnika dejavnosti ................................................ 4
Shranjevanje trenutne dejavnosti ............................................... 4
Shranjevanje lokacije v dejavnosti .............................................. 4
Kolesarjenje z napravo ............................................................... 4
Ogled informacij o dejavnosti ...................................................... 5
Ogled izrisa višine dejavnosti ..................................................... 5
Spreminjanje barve poti dejavnosti ............................................. 5
Čiščenje trenutne dejavnosti ...................................................... 5
Brisanje dejavnosti ...................................................................... 5
Brisanje zgodovine dejavnosti .................................................... 5
Odpiranje upravitelja sledi .......................................................... 5
Zbirke Geocache............................................................ 5
Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com ....... 5
Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom
Geocaching.com .................................................................... 5
Iskanje zbirke Geocache ............................................................ 5
Navigacija do zbirke Geocache .................................................. 6
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache ..................... 6
Beleženje poskusa v dnevnik ..................................................... 6
Filtriranje seznama zbirk Geocache ........................................... 6
Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache ........... 6
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache .................. 6
Uporaba filtra po meri za seznam zbirk Geocache ................ 6
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom .............................. 6
chirp ............................................................................................ 6
Omogočanje iskanja naprave chirp ....................................... 6
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp .............................. 6
Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave ...... 7
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta
Geocaching.com ......................................................................... 7
Navigacija........................................................................ 7
Navigacija do cilja ....................................................................... 7
Ustavitev navigacije ............................................................... 7
Navigacija z zemljevidom ........................................................... 7
Navigacija s funkcijo TracBack® ................................................ 7
Iskanje lokacije blizu druge lokacije ............................................ 7
Kazalo vsebine
Ustvarjanje točke poti ................................................................. 8
Iskanje točke poti ........................................................................ 8
Urejanje točke poti ...................................................................... 8
Brisanje točke poti ...................................................................... 8
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti .............................. 9
Projekcija točke poti .................................................................... 9
Načrtovane poti .............................................................. 9
Ustvarjanje načrtovane poti z načrtovalnikom poti ..................... 9
Ustvarjanje načrtovane poti z zemljevidom ................................ 9
Urejanje imena načrtovane poti .................................................. 9
Urejanje načrtovane poti ............................................................. 9
Ogled načrtovane poti na zemljevidu ......................................... 9
Brisanje načrtovane poti ............................................................. 9
Ogled aktivne načrtovane poti .................................................... 9
Obračanje načrtovane poti ......................................................... 9
Ogled izrisa višine načrtovane poti ............................................. 9
Garmin Pustolovščine................................................... 9
Pošiljanje datotek v BaseCamp ................................................ 10
Ustvarjanje pustolovščine ......................................................... 10
Začetek pustolovščine .............................................................. 10
Kamera in fotografije................................................... 10
Fotografiranje ............................................................................ 10
Programi........................................................................ 10
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov ............................ 10
Nastavitev opozorila o bližini .................................................... 10
Izračun velikosti območja .......................................................... 10
Ogled koledarja in almanahov .................................................. 10
Ogled vremenskih razmer in napovedi ..................................... 10
Nastavljanje alarma .................................................................. 11
Vklop odštevalnika .................................................................... 11
Odpiranje štoparice ................................................................... 11
Stran s sateliti ........................................................................... 11
Spreminjanje pogleda satelitov ............................................ 11
Izklop GPS-a ........................................................................ 11
Simuliranje lokacije .............................................................. 11
Upravljanje športne kamere VIRB® .......................................... 11
Obvestila telefona ..................................................................... 11
Skrivanje obvestil ................................................................. 11
Vadba............................................................................. 11
Zgodovina ................................................................................. 11
Ogled zgodovine dejavnosti ................................................. 11
Brisanje dejavnosti iz zgodovine .......................................... 11
Uporaba funkcije Garmin Connect ....................................... 11
Izbirna dodatna oprema za vadbo ....................................... 11
O območjih srčnega utripa ........................................................ 12
Cilji pripravljenosti ................................................................ 12
Nastavljanje območij srčnega utripa .................................... 12
Prilagajanje naprave.................................................... 12
Prilagajanje tipk ........................................................................ 12
Prilagajanje svetlosti osvetlitve ................................................. 12
Nastavitev občutljivosti zaslona na dotik .................................. 12
i
Obračanje zaslona .................................................................... 12
Nastavitve zaslona .................................................................... 12
Konfiguracija zemljevidov ......................................................... 13
Nastavitve zemljevida .......................................................... 13
Dodatne nastavitve zemljevida ............................................ 13
Prilagojena podatkovna polja in nadzorne plošče .................... 13
Omogočanje podatkovnih polj zemljevida ........................... 13
Prilagajanje polj podatkov .................................................... 13
Prilagajanje nadzornih plošč ................................................ 13
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ........................................... 13
Dodajanje bližnjice v glavni meni .............................................. 13
Ustvarjanje bližnjice ............................................................. 13
Nastavitve sistema .................................................................... 13
Nastavitve satelitov .............................................................. 14
GPS in GLONASS ............................................................... 14
Nastavitve videza ...................................................................... 14
Nastavitev zvokov naprave ....................................................... 14
Nastavitve za usmerjanje .......................................................... 14
Nastavitve smeri ....................................................................... 14
Nastavitve višinomera ............................................................... 14
Nastavitve zapisa položaja ....................................................... 14
Spreminjanje merskih enot ....................................................... 14
Nastavitve časa ........................................................................ 14
Nastavitve iskanja zbirk Geocache ........................................... 14
Nastavitve senzorjev ANT+ ...................................................... 15
Nastavitve vadbe ...................................................................... 15
Nastavitev uporabniškega profila za vadbo ......................... 15
Označevanje krogov po razdalji ........................................... 15
Pomorske nastavitve ................................................................ 15
Nastavljanje pomorskih alarmov .......................................... 15
Ponastavitev podatkov in nastavitev ........................................ 15
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve .......... 15
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve
strani .................................................................................... 15
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ..................................... 15
Nastavitev klasičnega načina domačega zaslona .................... 15
Informacije o napravi................................................... 15
Podpora in posodobitve ............................................................ 15
Nastavitev programa Garmin Express ................................. 16
Pridobivanje dodatnih informacij .......................................... 16
Registracija naprave ............................................................ 16
Pritrjevanje karabina ................................................................. 16
Nega naprave ........................................................................... 16
Čiščenje naprave ................................................................. 16
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 16
Potopitev v vodo .................................................................. 16
Upravljanje podatkov ................................................................ 16
Vrste datotek ........................................................................ 16
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 16
Priklop naprave na računalnik ............................................. 16
Prenos datotek v napravo .................................................... 16
Brisanje datotek ................................................................... 17
Izključitev kabla USB ........................................................... 17
Odpravljanje težav .................................................................... 17
Ponovni zagon naprave ....................................................... 17
Ogled informacij o napravi ................................................... 17
Specifikacije .............................................................................. 17
Dodatek ......................................................................... 17
tempe™ .................................................................................... 17
Podatkovna polja ...................................................................... 17
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 19
Kazalo ............................................................................ 20
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pregled naprave
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Dolgoročni pomnilnik
Ko naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati,
odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki
ne izgubijo.
Vstavljanje baterij AA
Namesto izbirnega kompleta baterij NiMH (Nameščanje
kompleta baterij NiMH, stran 1) lahko uporabite dve alkalni ali
litijevi bateriji ali bateriji NiMH. To je koristno, ko ste na poti in ne
morete napolniti kompleta baterij NiMH. Priporočamo uporabo
baterij NiMH ali litijevih baterij.
OPOMBA: standardne alkalne baterije niso priporočljive za
modele Oregon 750, kadar uporabljate funkcijo fotoaparata.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
Vstavite
dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost
2
polov.
Objektiv fotoaparata (ni na voljo pri vseh modelih)
Tipka za vklop in izklop, meni, programe in osvetlitev zaslona
Obroček vratc za baterijo
Uporabnikova tipka (Prilagajanje tipk, stran 12)
Reža za kartico microSD™ (pod vratci za baterijo)
Vrata Mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Informacije o bateriji
OPOZORILO
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
Podaljševanje trajanja baterije
Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve (Prilagajanje svetlosti
osvetlitve, stran 12).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve ozadja (Nastavitve
zaslona, stran 12).
• Uporabite način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo, stran 1).
• Znižajte hitrost risanja zemljevida (Konfiguracija zemljevidov,
stran 13).
3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
4 Držite .
5 Izberite Priprava > Sistem > Vrsta baterij AA.
6 Izberite Alkalne, Litijeve, NiMH ali Vnaprej napoln. NiMH.
Informacije o bateriji
OPOZORILO
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
Nameščanje kompleta baterij NiMH
Naprava se napaja z izbirnim kompletom baterij NiMH (ni
priložen vsem modelom) ali dvema baterijama AA (Vstavljanje
baterij AA, stran 1).
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Poiščite komplet baterij À.
Vklop načina varčevanja z baterijo
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
varčevanja z baterijo.
V predalu programov izberite Priprava > Zaslon >
Varčevanje baterije > Vklopljeno.
V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče
časovna omejitev osvetlitve. Če želite izklopiti zaslon, lahko
izberete .
Uvod
1
3 Vstavite ga in pazite na polarnost.
4 Paket baterij nežno pritisnite na ustrezno mesto.
5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Polnjenje kompleta baterij
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba
Garmin . Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba
Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.
®
Preden lahko povežete raven priključek kabla USB z napravo,
boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 17).
Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici ali vratih USB
računalnika.
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat mini-USB Á.
Uporaba zaslona na dotik
•
•
•
•
•
•
Tapnite zaslon, da izberete možnost.
Vsaka izbira na zaslonu na dotik naj bo ločeno dejanje.
Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
Če se želite vrniti v glavni meni, izberite .
Če si želite ogledati določene elemente menija za stran, ki si
jo ogledujete, izberite .
Zaklepanje zaslona na dotik
Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
Izberite > .
Odklepanje zaslona na dotik
Izberite > .
Pridobivanje satelitskih signalov
Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a morate pridobiti
satelitske signale. Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava
morda potrebovala neoviran pogled na nebo. Pridobivanje
satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.
1 Za ogled pripomočka za stanje podrsajte navzdol.
2 Počakajte, da se indikatorski stolpci GPS obarvajo zeleno.
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo Oregon 700, ko jo
povežete z združljivim pametnim telefonom prek brezžične
tehnologije Bluetooth . Za nekatere funkcije boste morali v
povezani pametni telefon namestiti program Garmin Connect™
Mobile. Za več informacij obiščite www.garmin.com/apps.
Nekatere funkcije so na voljo tudi, kadar napravo povežete z
brezžičnim omrežjem.
Obvestila telefona: prikazuje obvestila telefona in sporočila v
napravi Oregon 700.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce,naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate
beležiti.
Connect IQ: omogoča, da razširite funkcionalnost naprave s
pripomočki, podatkovnimi polji in programi.
Posodobitve programske opreme: omogoča posodobitev
programske opreme naprave.
Prenosi datotek EPO: omogoča prenos datoteke s
podaljšanimi predvidenimi orbitami za hitro določitev položaja
satelitov GPS in krajši čas izračunavanja vašega položaja.
Podatki zbirk Geocache v živo: zagotavlja brezplačne in
naročniške storitve za ogled podatkov zbirk Geocache na
spletnem mestu www.geocaching.com v živo.
Vreme: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in
vremenskih napovedi. Ogledate si lahko tudi vremenski radar
na zemljevidu.
®
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
3 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Po potrebi napajalnik vklopite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Baterijo popolnoma napolnite.
Vklop naprave
Držite
.
Domači zaslon
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
2
Izberite, če si želite ogledati podatkovne zaslone dejavnosti ali
beležiti dejavnost.
Izberite
, če želite odpreti programe.
Podrsajte levo ali desno, če se želite pomakniti med vrstami
dejavnosti.
Podrsajte levo ali desno med dejavnostjo, če se želite pomakniti
med stranmi dejavnosti.
Podrsajte navzdol, če si želite ogledati pripomočke.
Izberite
Izberite
Zahteve za povezane funkcije
Za nekatere funkcije je potreben pametni telefon in določen
program v pametnem telefonu.
, če želite poiskati cilj.
, če želite odpreti programe Connect IQ™.
Izberite
, če želite spremeniti nastavitve naprave in nastavitve za
prikazano dejavnost.
Povezane funkcije
Funkcija
Vzpostavljena
Vzpostavljena
povezava z združenim povezava z
pametnim telefonom s omrežjem Wi‑Fi
programom Garmin
Connect Mobile
®
Dejavnost se prenese v
Garmin Connect
Da
Da
Posodobitve programske Da
opreme
Da
Prenosi datotek EPO
Da
Da
Podatki zbirk Geocache v Da
živo
Da
Vreme
Da
Da
Obvestila telefona
Da*
Ne
Connect IQ
Da
Ne
LiveTrack
Da
Ne
*Naprava prejema obvestila neposredno iz združenega telefona
s sistemom iOS in prek programa Garmin Connect Mobile iz
telefona s sistemom Android™.
®
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim
omrežjem
1
2
3
4
V predalu programov izberite Priprava > Wi-Fi.
Po potrebi preklopite stikalo za vklop tehnologije Wi‑Fi.
Izberite Dodaj. omrežja.
Izberite možnost:
• Če želite izbrati oddajno brezžično omrežje, na seznamu
izberite brezžično omrežje in po potrebi vnesite geslo.
• Če želite izbrati brezžično omrežje brez oddajanj, izberite
ter vnesite identifikator SSID in geslo omrežja.
Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi
povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.
Nastavitev funkcij Wi‑Fi
Preden lahko brezžično naložite dejavnosti, prenesete datoteke
EPO in posodobite programsko opremo, morate vzpostaviti
povezavo Wi‑Fi z namiznim programom Garmin Express™.
1 Obiščite garmin.com/express in prenesite program Garmin
Express.
2 Izberite napravo.
3 Izberite Orodja > Pripomočki.
4 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi‑Fi s
programom Garmin Express.
Združevanje s pametnim telefonom
1 Obiščite www.garmin.com/intosports/apps in v pametni
telefon prenesite program Garmin Connect Mobile.
2 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
3 V napravi v predalu programov izberite Priprava > Bluetooth
in sledite navodilom na zaslonu.
4 V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect
Mobile in sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev
povezave z napravo.
Navodila so na voljo pri prvi nastavitvi, lahko pa si jih
ogledate tudi v pomoči za program Garmin Connect Mobile.
Za obvestila telefona potrebujete združljiv pametni telefon,
opremljen z brezžično tehnologijo Bluetooth Smart. Za več
informacij o združljivosti obiščite garmin.com/ble.
Prikaz pripomočkov
dodate v programu Connect IQ (Funkcije Connect IQ,
stran 3).
1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
2 Za ogled dodatnih pripomočkov izberite ali .
3 Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
Funkcije Connect IQ
Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in
drugih ponudnikov s programom Garmin Connect Mobile.
Napravo lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in
programi.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: uri lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove
vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Prenos funkcij Connect IQ
Preden lahko v programu Garmin Connect Mobile prenesete
funkcije Connect IQ, morate napravo Oregon 700 združiti s
pametnim telefonom.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Trgovina Connect IQ.
2 Po potrebi izberite svojo napravo.
3 Izberite funkcijo Connect IQ.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite garminconnect.com in se prijavite.
3 V pripomočku za naprave izberite Trgovina Connect IQ.
4 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Dejavnosti
Napravo lahko uporabljate za dejavnosti v zaprtih prostorih ali
na prostem, športne dejavnosti in fitnes. Ko pričnete z
dejavnostjo, naprava prikaže in zabeleži podatke senzorja.
Dejavnosti lahko shranite in jih izmenjujete s skupnostjo Garmin
Connect.
Z računom Garmin Connect lahko svoji napravi dodate tudi
programe za dejavnosti Connect IQ (Funkcije Connect IQ,
stran 3).
Ko uporabljate dejavnost in spremenite nekaj nastavitev, kot so
podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno
shranijo kot del dejavnosti. Te nastavitve se samodejno naložijo,
ko v napravi naslednjič preklopite na to dejavnost.
Naprava vključuje več predhodno naloženih dejavnosti, katerih
nastavitve so konfigurirane za ustrezno dejavnost. Nastavitve za
posamezno predhodno naloženo dejavnost lahko prilagodite,
ustvarite pa lahko tudi nove dejavnosti po meri.
Izbira dejavnosti
Nastavitve naprave in podatkovni zasloni se med posameznimi
dejavnostmi razlikujejo.
Na domačem zaslonu podrsajte levo ali desno.
Naprava prikaže ime in ikono dejavnosti ter naloži nastavitve
za prikazano dejavnost.
V napravi je predhodno naložen pripomoček, ki prikazuje stanje
vaših povezav in druge informacije. Dodatne pripomočke lahko
Dejavnosti
3
Ogled podatkovnih zaslonov dejavnosti
Podatkovne zaslone dejavnosti si lahko ogledate brez beleženja
dejavnosti.
1 Za izbiro dejavnosti na domačem zaslonu podrsajte levo ali
desno.
2 Izberite ikono ali ime dejavnosti.
Prikaže se privzeti podatkovni zaslon dejavnosti.
3 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte
levo ali desno (izbirno).
4 Če se želite vrniti na domači zaslon, podrsajte navzgor od
dna zaslona in izberite .
Beleženje dejavnosti
Dejavnost lahko beležite hkrati s podatki o sledi in podatki
senzorjev. Če je naprava povezana s pametnim telefonom, v
katerem se izvaja program Garmin Connect Mobile, se
zabeležene dejavnosti samodejno naložijo v vaš račun Garmin
Connect.
1 Za izbiro dejavnosti na domačem zaslonu podrsajte levo ali
desno.
2 Izberite ikono ali ime dejavnosti.
Prikaže se privzeti podatkovni zaslon dejavnosti.
3 Podrsajte navzgor od dna zaslona in izberite Začni.
NAMIG: če želite v dejavnosti beležiti podatke GPS, pred
začetkom dejavnosti počakajte, da se stolpci za signal GPS
obarvajo zeleno.
4 Ko končate dejavnost, podrsajte navzgor od dna zaslona in
izberite Stop.
Prikaže se stran s povzetkom podatkov.
5 Za ogled vseh podatkov (izbirno) se pomaknite navpično.
NAMIG: izberete lahko ime dejavnosti in ga spremenite.
6 Izberite možnost:
• Če želite shraniti dejavnost, izberite .
• Če želite zavreči dejavnost, izberite .
3 Izberite .
Prilagajanje dnevnika dejavnosti
Način, na katerega naprava prikazuje in beleži dejavnosti, lahko
prilagodite.
1 V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti >
Trenutna dejavnost > .
2 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti barvo črte dejavnosti na zemljevidu,
izberite Barva.
• Če želite na zemljevidu prikazati črto dejavnosti, izberite
Prikazi na zemljevidu.
3 Izberite > Nastavi dejav. > Način beleženja.
4 Izberite možnost:
• Če želite dejavnosti beležiti s spremenljivo hitrostjo, ki
ustvarja najboljšo predstavitev dejavnosti, izberite
Samodejno.
• Če želite dejavnosti beležiti na določeni razdalji, izberite
Razdalja.
• Če želite dejavnosti beležiti ob določenem času, izberite
Čas.
5 Izberite Interval.
6 Storite naslednje:
• Če ste za Način beleženja izbrali Samodejno, izberite
možnost za bolj ali manj pogosto beleženje dejavnosti.
OPOMBA: pri možnosti Najbolj pogosto so dejavnosti
najbolj podrobne, vendar se pomnilnik naprave hitreje
napolni.
• Če ste za Način beleženja izbrali Razdalja ali Čas,
vnesite vrednost in izberite .
Shranjevanje trenutne dejavnosti
1 V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti >
Trenutna dejavnost.
2 Izberite možnost:
• Če želite shraniti celotno dejavnost, izberite
• Izberite
> Shrani del in izberite del.
Ustvarjanje nove dejavnosti
Če nobena od predhodno naloženih dejavnosti ne ustreza
potrebam vaše dejavnosti ali potovanja, lahko ustvarite
dejavnost po meri, ki ima edinstvene nastavitve in podatkovna
polja.
1 V predalu programov izberite Priprava > Dejavnosti >
Ustvari dejavnost.
2 Prilagajanje nastavitev in podatkovnih polj.
Urejanje imena dejavnosti
Ime dejavnosti lahko prilagodite.
1 V predalu programov izberite Priprava > Dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Urejanje imena.
4 Vnesite novo ime.
Urejanje ikone dejavnosti
Ikono dejavnosti, ki je prikazana na strani dejavnosti, lahko
prilagodite.
1 V predalu programov izberite Priprava > Dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Uredi ikono.
4 Izberite ikono.
Začasna ustavitev dejavnost
.
Shranjevanje lokacije v dejavnosti
1
2
3
4
5
V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti.
Izberite dejavnost.
Izberite .
Izberite lokacijo v dejavnosti.
Izberite informacije o lokaciji na vrhu zemljevida.
Prikažejo se informacije o lokaciji.
6 Izberite > V redu.
Kolesarjenje z napravo
Preden se odpravite kolesarit z napravo, morate izbrati ustrezno
dejavnost, kot je turno kolesarjenje (Izbira dejavnosti, stran 3).
Nadzorne plošče in podatkovna polja za vadbene dejavnosti
lahko prilagodite (Prilagojena podatkovna polja in nadzorne
plošče, stran 13).
V skladu s privzetimi nastavitvami naprava beleži vadbene
dejavnosti kot datoteke .fit. Če želite hkrati z dejavnostjo beležiti
tudi datoteke sledi .gpx, morate prilagoditi izhodno obliko.
1 V predalu programov izberite Priprava > Dejavnosti >
Dodatna nastavitev > Izhodna oblika.
2 Začnite dejavnost kolesarjenja.
1 Podrsajte navzgor od dna zaslona.
2 Izberite trenutno dejavnost.
4
Dejavnosti
3 Izberite možnost:
• Če želite dejavnost beležiti z vadbenimi informacijami, ki
so prilagojene storitvi Garmin Connect in jih je mogoče
uporabiti za navigacijo, izberite Dejavnosti (FIT).
• Če želite dejavnost beležiti kot običajno sled, ki jo je
mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za navigacijo,
in kot dejavnost z vadbenimi informacijam, izberite Sledi
(GPX/FIT).
4 Začnite z vožnjo.
5 Ko končate, podrsajte navzgor od dna zaslona in izberite
Stop > Shrani.
Ogled informacij o dejavnosti
1 V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite .
Začetek in konec poti sta označena z zastavicama.
4 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
Prikažejo se informacije o dejavnosti.
Ogled izrisa višine dejavnosti
1 V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite .
Spreminjanje barve poti dejavnosti
Če želite izboljšati prikaz na zemljevidu ali primerjati dve
dejavnosti, lahko spremenite barvo dejavnosti.
1 V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Barva.
4 Izberite barvo.
Čiščenje trenutne dejavnosti
1 Na podatkovnem zaslonu dejavnosti podrsajte navzgor od
dna zaslona.
2 Izberite Stop >
> Počisti.
Brisanje dejavnosti
OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivno dejavnost, morate
aktivirati drugo dejavnost. Dejavnosti ne morete izbrisati, ko je
aktivna.
1 V predalu programov izberite Priprava > Dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Izbriši.
Brisanje zgodovine dejavnosti
1 V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite > Izbriši.
Odpiranje upravitelja sledi
Sled je datoteka .gpx vaše zabeležene poti. Sled vsebuje enake
informacije kot dejavnost, le da ne vsebuje podatkov senzorjev
in da je shranjena kot datoteka .gpx. Sledi lahko prilagodite,
uporabite in arhivirate z upraviteljem sledi.
V predalu programov izberite Upravitelj sledi.
Zbirke Geocache
Zbirke Geocache
Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri
udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi
namigov in koordinat GPS.
Registracija naprave na spletnem mestu
Geocaching.com
Če želite poiskati seznam zbirk Geocache v bližini ali če želite
iskati informacije o več milijonih zbirk Geocache v živo, lahko
napravo registrirate na spletnem mestu www.geocaching.com.
1 Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem
(Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 3) ali
programom Garmin Connect (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 3).
V
2 predalu programov izberite Priprava > Iskan. zbirk
Geocache > Registriraj napravo.
Prikaže se aktivacijska koda.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Izberite Potrdi registracijo.
Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom
Geocaching.com
Po registraciji si lahko zbirke Geocache s spletnega mesta
www.geocaching.com ogledate v napravi, ki je brezžično
povezana.
• Vzpostavite povezavo s programom Garmin Connect.
• Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi‑Fi.
Iskanje zbirke Geocache
Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi. Če ste
povezani s spletnim mestom geocaching.com, lahko iščete
podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.
OPOMBA: če ste član Premium, lahko prenesete podrobne
informacije o več kot treh zbirkah Geocache na dan. Za dodatne
informacije obiščite www.geocaching.com.
1 V predalu programov izberite Iskan. zbirk Geocache.
> .
2 Izberite
3 Izberite možnost:
• Če želite zbirke Geocache, naložene v napravi, iskati po
imenu, izberite Iskanje s črkovanje in vnesite iskalni
izraz.
• Če želite iskati zbirke Geocache, ki so blizu vas ali blizu
druge lokacije, izberite Išči blizu in nato izberite lokacijo.
Če ste povezani s spletnim mestom geocaching.com,
rezultati iskanja vključujejo podatke zbirk Geocache v
živo, ki jih pridobite z možnostjo Prenos GC Live ali z
izbiro gumba za osvežitev na zemljevidu.
• Če želite zbirke Geocache, ki so v bližini, poiskati na
zemljevidu, izberite .
Če ste povezani s spletnim mestom geocaching.com,
lahko z možnostjo osvežite zbirke Geocache v živo, ki
so blizu vaše lokacije na zemljevidu.
• Če želite iskati zbirke Geocache v živo po kodi, izberite
Prenos GC Live.
S to funkcijo lahko prenesete določeno zbirko Geocache s
spletnega mesta geocaching.com, če poznate kodo zbirke
Geocache.
4 Za filtriranje rezultatov iskanja izberite (izbirno).
5 Izberite zbirko Geocache.
Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete
zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo,
naprava po potrebi prenese vse podrobnosti zbirke
Geocache v notranji pomnilnik.
5
Navigacija do zbirke Geocache
1
2
3
4
Poiščite zbirko Geocache.
V podrobnostih zbirke Geocache izberite Pojdi.
Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 7) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 7).
Ko se približate lokaciji zbirke Geocache, si pri iskanju
skrivališča pomagajte z namigi (Uporaba namigov za iskanje
zbirke Geocache, stran 6).
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache
Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagate z namigi, kot so
opisi ali koordinate.
1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache izberite ime
zbirke Geocache.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache,
izberite Opis.
• Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache,
izberite Namig.
• Če si želite ogledati zemljepisno širino in dolžino zbirke
Geocache, izberite Koordinate.
• Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev
o zbirki Geocache, izberite Aktivitet.
• Če želite vklopiti iskanje naprave chirp™, izberite chirp.
Beleženje poskusa v dnevnik
Po poskusu iskanja zbirke Geocache lahko rezultate zabeležite
v dnevnik.
1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache v predalu
programov izberite Iskan. zbirk Geocache > Zabeleži.
2 Izberite Najdeno, Ni najdeno, Potrebuje popravilo ali Ni
bilo poskušano.
3 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo do naslednje zbirke Geocache,
ki vam je najbližje, izberite Najdi nasled. najbližjo.
• Če želite prenehati z beleženjem, izberite Končano.
• Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki,
izberite Urejanje komentarja, vnesite komentar in izberite
.
Če ste povezani s spletnim mestom geocaching.com, se
dnevnik samodejno naloži v vaš račun geocaching.com.
Filtriranje seznama zbirk Geocache
Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih
dejavnikov, kot je raven težavnosti.
1 V predalu programov izberite Iskan. zbirk Geocache > .
2 Izberite eno ali več možnosti za filtriranje:
• Če želite filtrirati po kategoriji zbirk Geocache, kot je
uganka ali dogodek, izberite Vrsta.
• Če želite filtrirati po velikosti škatle za zbirko Geocache,
izberite Velikost.
• Če želite filtrirati po stanju zbirk Geocache Ni bilo
poskušano, Ni najdeno ali Najdeno, izberite Stanje.
• Če želite filtrirati po datotekah GPX, podatkih v živo ali
datotekah pocket queries, ki ste jih prenesli, izberite Dat.
Geocache.
• Če želite filtrirati po ravni težavnosti iskanja zbirke
Geocache ali težavnosti terena, ravni težavnosti
prilagodite z drsnikoma.
3 Izberite .
6
Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache
Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi
posebnih dejavnikov in jih shranite.
1 V predalu programov izberite Priprava > Iskan. zbirk
Geocache > Nastavitev filtra > Ustvari filter > Ustvari
filter.
2 Izberite elemente za filtriranje.
3 Izberite .
V skladu s privzetimi nastavitvami se novi filter samodejno
shrani z imenom Filter, ki mu sledi številka. Na primer Filter 2.
Če želite spremeniti ime, lahko uredite filter za zbirke
Geocache (Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache,
stran 6).
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache
1 V predalu programov izberite Priprava > Iskan. zbirk
Geocache > Nastavitev filtra.
2 Izberite filter.
3 Izberite element, ki ga želite urediti.
Uporaba filtra po meri za seznam zbirk Geocache
Ko ustvarite filter, ga lahko uporabite za seznam zbirk
Geocache.
1 Na seznamu zbirk Geocache izberite .
2 Izberite filter.
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom
Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z
računalnikom (Prenos datotek v napravo, stran 16). Datoteke
zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v
mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu
geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo
naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.geocaching.com.
3 Po potrebi ustvarite račun.
4 Vpišite se.
5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za
iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.
chirp
Naprava chirp je majhna Garmin dodatna oprema, ki je
programirana in nameščena v zbirki Geocache. Svojo napravo
lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache. Za več
informacij o chirp si oglejte chirp Priročnik za uporabo na
www.garmin.com.
Omogočanje iskanja naprave chirp
1 V predalu programov izberite Priprava > Iskan. zbirk
Geocache.
2 Izberite Iskanje chirp™ > Vklopljeno.
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp
1 Z omogočenim iskanjem naprave chirp uporabite navigacijo
do zbirke Geocache.
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni
približno 10 m (33 čevljev), se prikažejo podrobnosti o
napravi chirp.
2 Izberite Pokaži podrobnosti.
3 Po potrebi za navigacijo do naslednje stopnje zbirke
Geocache izberite Pojdi.
Zbirke Geocache
Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v
živo iz naprave
Podatke zbirk Geocache v živo lahko odstranite in prikažete le
zbirke Geocache, ki ste jih v napravo ročno naložili z
računalnikom.
V predalu programov izberite Priprava > Iskan. zbirk
Geocache > Geocaching Live > Odstrani pod. v živo.
Podatki zbirk Geocache v živo se odstranijo iz naprave in
niso več prikazani na seznamu zbirk Geocache.
2 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom ali kompasom.
Iskanje lokacije blizu druge lokacije
1 Na zaslonu dejavnosti izberite
2 Izberite možnost.
3 Izberite lokacijo.
>
> Išči blizu.
Izbirni zemljevidi
Z napravo lahko uporabljate dodatne zemljevide, kot so
satelitski posnetki BirdsEye ter podrobna zemljevida BlueChart
g2, in City Navigator . Podrobni zemljevidi lahko vsebujejo
dodatne destinacije, kot so restavracije ali pomorske storitve. Za
več informacij obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na
prodajalca Garmin.
®
Odstranitev registracije naprave s spletnega
mesta Geocaching.com
Če prenesete lastništvo naprave, lahko odstranite registracijo
naprave s spletnega mesta geocaching.
V predalu programov izberite Priprava > Iskan. zbirk
Geocache > Geocaching Live > Prekliči reg. naprave.
Navigacija
Izvajate lahko navigacijo po načrtovanih poteh in sledeh, do
točke poti, zbirke Geocache, fotografije ali katere koli druge
lokacije, shranjene v napravi. Za navigacijo do cilja lahko
uporabite zemljevid ali kompas.
Navigacija do cilja
1 Izberite možnost:
2
3
4
5
• Na domačem zaslonu izberite .
• Med dejavnostjo izberite > Kam?.
Izberite kategorijo.
Izberite cilj.
Izberite Pojdi.
Odpre se zemljevid, na katerem je načrtovana pot narisana
kot vijolična črta.
Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 7) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 7).
Ustavitev navigacije
Na zemljevidu ali kompasu izberite
> Ustavi navigacijo.
Navigacija z zemljevidom
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 7).
2 V predalu programov izberite Zemljevid.
Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko
potujete, se modri trikotnik premika in beleži dnevnik sledi
(pot).
3 Opravite eno ali več dejanj:
• Če si želite ogledati različna območja, izberite in
povlecite zemljevid.
• Izberite in za povečavo oziroma pomanjšavo
zemljevida.
• Če si želite ogledati informacije o lokaciji (označeni z
buciko), jo izberite na zemljevidu in izberite vrstico z
informacijami na vrhu zaslona.
Navigacija s funkcijo TracBack
®
®
Iskanje naslova
Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City
Navigator (Izbirni zemljevidi, stran 7).
1 V predalu programov izberite Kam? > Naslovi.
2 Če je treba, izberite državo ali zvezno državo.
3 Vnesite mesto ali poštno številko.
OPOMBA: iskanja po poštnih številkah ne omogočajo vsi
zemljevidi.
4 Izberite mesto.
5 Vnesite hišno številko.
6 Vnesite ulico.
Navigacija s kompasom
Med navigacijo do cilja kaže proti cilju ne glede na smer, v
katero se premikate.
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 7).
2 V predalu programov izberite Kompas.
3 Obračajte se, dokler ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa
se premikajte naprej v tej smeri do cilja.
Umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če opazite, da kompas ne deluje
pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih
temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.
1 V predalu programov izberite Kompas.
2 Izberite > Umeri kompas > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Smerni kurzor
Smerni kurzor je zelo uporaben, ko uporabljate navigacijo do
cilja v ravni črti, denimo, ko uporabljate navigacijo na vodi.
Pomaga vam lahko pri navigaciji nazaj do črte smeri, ko se
oddaljite od nje zaradi izogibanja oviram ali nevarnostim.
Če želite omogočiti smerni kurzor, v predalu programov izberite
Priprava > Smer > Na vrst. (kurz.) > Smer (CDI).
Med uporabo navigacije lahko uporabite navigacijo nazaj do
začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v
tabor ali na začetek sledi.
1 V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti >
Trenutna dejavnost >
> TracBack.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto,
začetno točko in končno točko.
Navigacija
7
Ponastavitev izrisa višine
1 V predalu programov izberite Višinomer.
2 Izberite > Ponastavi > Počisti tren. d. > Počisti.
Umerjanje barometričnega višinomera
À
Á
Â
Ã
Kurzor črte smeri. Označuje smer želene črte smeri od začetne
točke do naslednje točke poti.
Prikazovalnik odstopanja od smeri (CDI). Označuje lokacijo želene
črte smeri glede na vašo lokacijo. Če je prikazovalnik CDI poravnan
s kurzorjem črte smeri, se premikate v pravi smeri.
Razdalja odstopanja od smeri. Pike označuje razdaljo odstopanja
od smeri. Razdalja, ki jo označuje posamezna pika, je navedena z
merilom v zgornjem desnem kotu.
Prikazovalnik približevanja in oddaljevanja. Označuje, ali se
premikate proti naslednji točki poti ali stran od nje.
Označevanje in začetek navigacije do mesta
človeka v vodi
Mesto človeka v vodi (ČVV) lahko shranite in samodejno
začnete navigacijo nazaj do tega mesta.
1 V predalu programov izberite Človek v vodi > Začni.
Odpre se zemljevid, ki prikazuje načrtovano pot do mesta
ČVV. Privzet prikaz načrtovane poti je vijolična črta.
2 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 7) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 7).
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Z zaklenjeno smerjo kompasa lahko napravo usmerite v objekt v
daljavi, projicirate objekt kot točko poti ter ga pri navigaciji
uporabite za referenčno točko.
1 V predalu programov izberite Poglej in pojdi.
2 Napravo usmerite v objekt.
3 Izberite Zakleni smer > Nastavi progo.
4 Začnite navigacijo s kompasom.
Izris višine
Privzeto izris višine prikazuje nadmorsko višino po prepotovani
razdalji. Na zgornjem grafikonu je prikazana celotna sled, na
spodnjem pa lahko prikažete del sledi. Na obeh grafikonih se
lahko dotaknete katere koli točke in si ogledate podrobnosti o
njej. Nastavitve višine lahko prilagodite (Nastavitve višinomera,
stran 14).
Navigacija do točke na izrisu višine
1 V predalu programov izberite Višinomer.
2 Izberite posamezno točko na izrisu.
3 Izberite .
4 Izberite Prikaži zemljevid.
5 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 7) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 7).
Spreminjanje vrste izrisa
Izris višine lahko spremenite tako, da sta tlak in nadmorska
višina prikazana glede na čas ali razdaljo.
1 V predalu programov izberite Višinomer.
2 Izberite > Nastav. višinomera > Vrsta risanja
3 Izberite vrsto izrisa.
8
Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko
barometrični višinomer umerite ročno.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
2 Izberite > Višinomer.
3 Izberite > Nastav. višinomera > Umeri višinomer.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako,
da jo prenesete v mapo GPX (Prenos datotek v napravo,
stran 16).
Ustvarjanje točke poti
Lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Izberite dejavnost.
2 Izberite .
3 Tapnite lokacijo na zemljevidu.
4 Izberite besedilno polje z informacijami.
Prikaže se stran s pregledom.
5 Izberite .
Točka poti se samodejno shrani.
6 Izberite V redu.
Iskanje točke poti
1 V predalu programov izberite Upravitelj točk poti.
2 Če je treba, izberite , da skrčite obseg iskanja.
3 Če je treba, izberite možnost:
• Izberite Iskanje s črkovanje za iskanje po imenu točke
poti.
• Izberite Izberite simbol za iskanje po simbolu točke poti.
• Izberite Išči blizu za iskanje blizu nedavno najdene
lokacije, druge točke poti, vaše trenutne lokacije ali točke
na zemljevidu.
• Izberite Razvrsti za prikaz seznama točk poti na podlagi
najbližje razdalje ali abecednega vrstnega reda.
4 Na seznamu izberite točko poti.
Urejanje točke poti
Točko poti morate pred urejanjem ustvariti.
V predalu programov izberite Upravitelj točk poti.
Izberite točko poti.
Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
Vnesite nove informacije in izberite .
1
2
3
4
Brisanje točke poti
1 V predalu programov izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Izbriši.
Točke poti
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti
Urejanje načrtovane poti
Natančnost lokacije točke poti lahko izboljšate s povprečenjem
podatkov o lokaciji. Naprava pri povprečenju izvede več odčitkov
GPS na isti lokaciji in uporabi povprečno vrednost za
natančnejšo določitev.
1 V predalu programov izberite Povprečenje točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Premaknite se na lokacijo točke poti.
4 Izberite Začni.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
6 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite Shrani.
Za najboljše rezultate zberite od 4 do 8 vzorcev točke poti, med
katerimi počakajte vsaj 90 minut.
Točke na načrtovani poti lahko dodate, odstranite ali
prerazporedite.
1 V predalu programov izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrt. poti.
4 Izberite točko.
5 Izberite možnost:
• Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite Pregled.
• Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti,
izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol.
• Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite
Vstavi.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
• Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite
Odstrani.
Če
želite načrtovano pot shraniti, izberite .
6
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko shranite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 V predalu programov izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Predvid. točka poti.
4 Vnesite smer in izberite .
5 Izberite mersko enoto.
6 Vnesite razdaljo in izberite .
7 Izberite Shrani.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti z
načrtovalnikom poti
Načrtovana pot lahko vključuje veliko točk poti, nujno pa mora
vključevati vsaj začetno točko in en cilj.
1 V predalu programov izberite Načrtovalnik poti > Ustvari
načr. pot > Izberite prvo točko.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
4 Izberite Uporabi.
5 Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite Izberite nasl.
točko.
Če
želite načrtovano pot shraniti, izberite .
6
Ustvarjanje načrtovane poti z zemljevidom
1 V predalu programov izberite Načrtovalnik poti > Ustvari
načr. pot > Izberite prvo točko > Uporabi zemljevid.
2 Izberite točko na zemljevidu.
3 Izberite Uporabi.
4 Premaknite zemljevid in izberite dodatne točke na
zemljevidu, ki jih želite dodati načrtovani poti.
5 Izberite .
Urejanje imena načrtovane poti
Ime načrtovane poti lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od
drugih.
1 V predalu programov izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Spremeni ime.
4 Vnesite novo ime.
Načrtovane poti
Ogled načrtovane poti na zemljevidu
1 V predalu programov izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
Brisanje načrtovane poti
1 V predalu programov izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši načrtovano pot.
Ogled aktivne načrtovane poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti v predalu programov
izberite Aktivna načrt. pot.
2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne
podrobnosti.
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 V predalu programov izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Obrni načrtovano pot.
Ogled izrisa višine načrtovane poti
Izris višine prikazuje višine načrtovane poti na podlagi nastavitve
načrtovane poti. Če je naprava konfigurirana za neposredno
načrtovanje poti, izris višine prikazuje ravne višine med točkami
načrtovane poti. Če je naprava konfigurirana za cestno
načrtovanje poti, izris višine prikazuje višine cest, ki so vključene
v načrtovano pot.
1 V predalu programov izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izris višine.
Garmin Pustolovščine
Ustvarite lahko pustolovščine in tako svoja potovanja delite z
družino, prijatelji in skupnostjo Garmin. Sorodne elemente lahko
združite v skupine kot pustolovščino. Pustolovščino lahko na
primer ustvarite iz zadnjega pohodniškega potovanja.
Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik sledi potovanja, fotografije
s potovanja in zbirke Geocache, ki ste jih iskali. Uporabite lahko
BaseCamp™ za ustvarjanje in upravljanje pustolovščin. Za več
informacij obiščite adventures.garmin.com.
9
OPOMBA: BaseCamp ni na voljo za vse modele naprav.
Pošiljanje datotek v BaseCamp
1 Odprite BaseCamp.
2 Napravo priključite na računalnik.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon ali prenosna naprava, pomnilniška kartica
pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na
računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica
prikazani kot vpeta pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
3 Odprite pogon Garmin ali pomnilniško kartico.
4 Izberite možnost:
• Izberite element v priključeni napravi in ga povlecite v
Mojo zbirko ali na seznam.
• V programu BaseCamp izberite Naprava > Sprejmi iz
naprave in izberite napravo.
5 Za izostritev slike pridržite
in napravo držite pri miru.
Na zaslonu se prikaže bel okvir. Naprava izostri sliko
predmeta znotraj okvirja. Ko je slika izostrena, se okvir
obarva zeleno.
6 Za zajem fotografije spustite .
®
Programi
®
Ustvarjanje pustolovščine
Preden lahko ustvarite pustolovščino in jo pošljete v napravo,
morate v računalnik prenesti BaseCamp in sled iz naprave
prenesti v računalnik (Pošiljanje datotek v BaseCamp, stran 10).
1 Odprite BaseCamp.
2 Izberite Datoteka > Novo > Garminova pustolovščina.
3 Izberite sled in nato še Naprej.
4 Če je treba, dodajte elemente iz programa BaseCamp.
5 Izpolnite zahtevana polja, da poimenujete in opišete
pustolovščino.
6 Če želite spremeniti naslovno fotografijo pustolovščine,
izberite Spremeni in nato še drugo fotografijo.
7 Izberite Končni.
Začetek pustolovščine
Preden lahko začnete pustolovščino, jo morate prenesti iz
storitve Garmin Connect (Uporaba funkcije Garmin Connect,
stran 11) ali jo poslati iz programa BaseCamp v napravo
(Pošiljanje datotek v BaseCamp, stran 10).
Ko začnete shranjeno pustolovščino, naprava sledi shranjeni
sledi in prikazuje bližnjice do povezanih informacij ob sledi, kot
so fotografije in točke poti.
1 V predalu programov izberite Dogodivščina.
2 Izberite pustolovščino.
3 Izberite Začni.
Kamera in fotografije
Z napravo lahko fotografirate in snemate videoposnetke. Če je
omogočeno, se geografska lokacija samodejno shrani v
informacije o fotografiji ali videoposnetku. Uporabite lahko
navigacijo do te lokacije.
Fotografiranje
1 V predalu programov izberite Kamera.
2 Če želite spremeniti usmerjenost fotografije obrnite napravo v
vodoravni ali navpični položaj.
za vklop bliskavice.
NAMIG: če želite bliskavico uporabljati le, kadar fotoaparat
zazna šibko osvetljen prizor, lahko izberete Samodejno.
4 Po potrebi povečajte ali pomanjšajte z dvema prstoma na
zaslonu na dotik (Uporaba zaslona na dotik, stran 2).
3 Po potrebi izberite
10
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov
Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od
združljive naprave oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).
Ko je naprava združena z drugo združljivo napravo, lahko pošilja
in prejema podatke prek brezžične tehnologije Bluetooth ali
ANT+ . Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache,
načrtovane poti, sledi, fotografije in uporabniške zemljevide.
1 V predalu programov izberite Brezžična skup. raba.
2 Izberite možnost:
• Izberite Pošlji in nato še vrsto podatkov.
• Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite
Sprejmi. Druga združljiva naprava mora poskušati
pošiljati podatke.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
®
Nastavitev opozorila o bližini
Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu
določene lokacije.
1 V predalu programov izberite Opozorila o bližini > Ustvari
opozorilo.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
5 Vnesite polmer in izberite .
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja
zvok.
NAMIG: za vstop na območje in zapustitev območja lahko
konfigurirate ločene zvoke opozoril.
Izračun velikosti območja
1 V predalu programov izberite Izračun območja > Začni.
2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
3 Ko končate, izberite Izračunaj.
Ogled koledarja in almanahov
Ogledate si lahko dejavnost naprave, denimo, kdaj je bila
shranjena točka poti. Ogledate si lahko tudi dnevne informacije
iz almanaha za sonce in luno ter lov in ribolov.
1 V predalu programov izberite možnost:
• Za ogled dejavnosti naprave na določen datum, izberite
Koledar.
• Za ogled informacij o sončnem vzhodu in zahodu ter
luninem vzhodu in zahodu izberite Sonce in luna.
• Za ogled predvidenih najboljših časov za lov in ribolov
izberite Lov in ribarjenje.
2 Po potrebi izberite ali za ogled drugega meseca.
3 Izberite dan.
Ogled vremenskih razmer in napovedi
Za ogled vremenskih napovedi in radarskih podatkov o vremenu
morate napravo povezati s pametnim telefonom z internetnim
dostopom.
Kamera in fotografije
Za ogled vremenskih napovedi in radarskih podatkov o vremenu
mora imeti naprava povezavo z internetom. Vzpostavite lahko
povezavo s pametnim telefonom z internetnim dostopom
(Združevanje s pametnim telefonom, stran 3). Vzpostavite lahko
tudi povezavo z brezžičnim omrežjem.
Ogledate si lahko vremenske razmere in napovedi, na
zemljevidu pa si lahko ogledate tudi radarske podatke o
vremenu. Ko je zemljevid zatemnjen, v napravi ni podatkov o
vremenu ali pa naprava ni v območju pokritosti. Podatki o
vremenu niso na voljo za območja na zemljevidu, ki niso v
območju pokritosti.
Med ogledom slike radarskih podatkov o vremenu naprava
prikazuje trenutni čas slike.
1 V predalu programov izberite Vreme.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati radarske podatke o vremenu na
zemljevidu, izberite .
NAMIG: vremenski zemljevid lahko animirate ali začasno
ustavite. Ko ustavite animacijo, naprava prikaže
najnovejše podatke o vremenu.
• Če si želite ogledati trenutne vremenske razmere in
napovedi, izberite
.
Nastavljanje alarma
1
2
3
4
V predalu programov izberite Budilka.
Izberite in , da nastavite uro.
Izberite Vklopi alarm.
Izberite možnost.
Alarm se vklopi ob izbranem času. Če je ob času vklopa
alarma naprava izklopljena, se vklopi in sproži alarm.
1 V predalu programov izberite Satelit >
om.
2 Izberite > Nast. lokac. na zemlj..
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
Upravljanje športne kamere VIRB
®
Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere
VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v
kameri VIRB. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
kamere VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB in omogočite nastavitev daljinskega
upravljanja.
2 V napravi v predalu programov izberite Dalj. za VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Za snemanje videoposnetka povlecite drsnik navzgor.
• Za fotografiranje izberite .
Obvestila telefona
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon združen z napravo Oregon 700. Ko telefon
prejeme sporočilo, obvesti napravo.
Skrivanje obvestil
Če napravo združite z združljivim pametnim telefonom, so
obvestila omogočena privzeto. Obvestila lahko skrijete, da se ne
prikazujejo na zaslonu naprave.
V predalu programov izberite Obvestila > Skrij.
Vadba
Vklop odštevalnika
1 V predalu programov izberite Budilka >
2 Izberite in , da nastavite uro.
3 Izberite Zaženi časovnik.
> Z izklopl. GPS-
> Časovnik.
Odpiranje štoparice
V predalu programov izberite Štoparica.
Stran s sateliti
Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost
GPS-a, položaje satelitov in moč signala.
Spreminjanje pogleda satelitov
1 V predalu programov izberite Satelit.
2 Izberite .
3 Izberite možnost:
• Če želite pogled satelitov usmeriti tako, da je trenutna sled
na vrhu zaslona, izberite Smer zgoraj.
• Če želite prikazati edinstveno barvo za posamezni satelit
in indikator za moč signala tega satelita, izberite
Večbarvno.
Izklop GPS-a
Zgodovina
Zgodovina vključuje datum, čas, razdaljo, kalorije, povprečno
hitrost ali tempo, dvig, spust in izbirne informacije senzorja
ANT+.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine. Zgodovino lahko redno
prenašate v Garmin Connect (Uporaba funkcije Garmin
Connect, stran 11) ali BaseCamp (Garmin Pustolovščine,
stran 9) in tako sledite vsem podatkom dejavnosti.
Ogled zgodovine dejavnosti
V zgodovini si lahko ogledate podrobnosti o prejšnji dejavnosti.
1 V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
Brisanje dejavnosti iz zgodovine
1 V predalu programov izberite Zgodovina dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite > Izbriši.
GPS v napravi lahko izklopite in tako prekinete spremljanje
lokacije.
1 V predalu programov izberite Satelit.
2 Izberite > Z izklopl. GPS-om.
Uporaba funkcije Garmin Connect
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Oglejte si www.garminconnect.com/start.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Simuliranje lokacije
Izbirna dodatna oprema za vadbo
Če želite opraviti vzdrževanje točk poti in načrtovanih poti ali
varčevati z baterijo, lahko napravo uporabljate z izklopljenim
GPS-om. Za ogled trenutne lokacije na zemljevidu lahko lokacijo
nastavite ročno.
Z vašo napravo lahko uporabljate izbirno dodatno opremo za
vadbo, vključno z merilnikom srčnega utripa ali senzorjem
kadence. Ta dodatna opreme uporablja za pošiljanje podatkov
napravi brezžično tehnologijo ANT+.
Vadba
11
Pred uporabo dodatne opreme za vadbo z vašo napravo jo
morate namestiti v skladu z navodili, ki so ji priložena.
Združevanje s senzorji ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa z napravo.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev
ANT+ oddaljeni vsaj 10 m (30 čevljev).
V
2 predalu programov izberite Priprava > Senzor ANT.
3 Izberite senzor.
4 Izberite Išči novo.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano.
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z vašo napravo
Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge
dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 19) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Preden lahko naprava določi vaša območja srčnega utripa,
morate nastaviti uporabniški profil za vadbo (Nastavitev
uporabniškega profila za vadbo, stran 15).
12
Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem
vadbe (Cilji pripravljenosti, stran 12).
1 V predalu programov izberite Priprava > Vadba > Območja
SU.
Vnesite
najvišji in najnižji srčni utrip za območje 5.
2
Najvišji srčni utrip vsakega območja je odvisen od najnižjega
srčnega utripa prejšnjega območja. Če na primer kot najnižji
srčni utrip za območje 5 vnesete 167, uporabi naprava 166
za najvišji utrip za območje 4.
3 Vnesite najnižji srčni utrip za območja od 4 do 1.
Prilagajanje naprave
Prilagajanje tipk
Delovanje nekaterih tipk naprave lahko prilagodite tako, da
omogočajo hiter dostop do menijev, nastavitev ali drugih funkcij
naprave.
1 V predalu programov izberite Priprava > Sistem >
Konfiguracija tipk.
2 Izberite Tipka za vklop/izklop ali Uporabnikova tipka.
3 Izberite Enojni tap, Dvojni tap ali Držite.
4 Izberite možnost.
Prilagajanje svetlosti osvetlitve
Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite, da podaljšate
trajanje baterije.
1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
2 Izberite ali .
Nastavitev občutljivosti zaslona na dotik
Občutljivosti zaslona na dotik lahko prilagodite svoji dejavnosti.
1 V predalu programov izberite Priprava > Dostopnost >
Občutljivost dotika.
2 Izberite možnost.
NAMIG: glede na svojo dejavnost lahko nastavitve zaslona
na dotik preskusite z rokavicami ali brez njih.
Obračanje zaslona
Obrnite napravo, če si želite zaslon ogledati v vodoravnem
(ležečem) ali navpičnem (portretnem) načinu.
Nastavitve zaslona
V predalu programov izberite Priprava > Zaslon.
Čas. omejit. osvetlitve: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
Zaklep. usmerjenosti: zaklene usmerjenost zaslona v
pokončnem ali ležečem načinu ali omogoči, da se
usmerjenost zaslona samodejno spreminja v skladu z
usmerjenostjo naprave.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Prilagajanje naprave
Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve (Vklop načina varčevanja z baterijo,
stran 1).
Konfiguracija zemljevidov
Zemljevide, ki so trenutno naloženi na napravi, lahko omogočite
ali onemogočite.
V predalu programov izberite Priprava > Zemljevid >
Konfiguracija zemlj..
Nastavitve zemljevida
V predalu programov izberite Priprava > Zemljevid.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Možnost
Sever gor prikazuje sever na vrhu strani. Možnost Smer
zgoraj prikazuje vašo trenutno smer potovanja na vrhu strani.
Možnost Avtomobilski način prikazuje perspektivo avtomobila
s smerjo potovanja na vrhu.
Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na
zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne
informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.
Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano
besedilo vodenja.
Hitrost na zemljevidu: prilagodi hitrost risanja zemljevidov.
Hitrejše risanje zemljevidov skrajša trajanje baterije.
Dodatne nastavitve zemljevida
V predalu programov izberite Priprava > Zemljevid > Dodatna
nastavitev.
Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Tip vozila: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu.
Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.
Krmilni gumbi za povečavo: nastavi samodejno povečavo in
lokacijo gumbov v pokončnem ali ležečem načinu.
Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov
zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven
povečave zemljevida višja od izbrane ravni.
Velikost besedila: nastavi velikost besedila elementov
zemljevida.
Prilagojena podatkovna polja in nadzorne
plošče
Podatkovna polja prikazujejo informacije o vaši lokaciji ali druge
podatke. Nadzorne plošče so po meri urejene skupine podatkov,
ki so v pomoč pri posebnih ali splošnih nalogah, kot na primer
pri iskanju zbirk Geocache.
Omogočanje podatkovnih polj zemljevida
1 Na zemljevidu podrsajte navzgor od dna zaslona in izberite
> Nastavit. zemljev. > Nadzorna plošča.
2 Izberite podatkovno polje.
Prilagajanje polj podatkov
Preden lahko spremenite podatkovna polja zemljevida, jih
morate omogočiti (Omogočanje podatkovnih polj zemljevida,
stran 13).
Prilagodite lahko podatkovna polja in nadzorne plošče
zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika, izrisa višine in
strani stanja.
1 Na strani, ki prikazuje podatkovna polja, izberite podatkovno
polje.
2 Izberite kategorijo podatkovnega polja in podatkovno polje.
Prilagajanje naprave
Izberite na primer Pod. o potovanju > Hitrost – povprečna.
Prilagajanje nadzornih plošč
1 Izberite stran.
2 Izberite možnost:
• Na zemljevidu izberite
> Nastavit. zemljev. >
Nadzorna plošča.
• V kompasu ali potovalnem računalniku izberite
>
Spremeni nadz. pl..
3 Izberite nadzorno ploščo.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovne zaslone, ki so prikazani za posamezno dejavnost,
lahko prilagodite in spremenite vrstni red, v katerem so
prikazani.
1 Izberite dejavnost.
2 V predalu programov izberite Priprava > Podatkovni
zasloni.
3 Izberite podatkovni zaslon.
4 Izberite možnost.
Dodajanje bližnjice v glavni meni
Ko je naprava v klasičnem načinu, lahko v predal programov,
glavni meni ali nadzorno ploščo priljubljenih dodate bližnjice.
Ustvarite lahko bližnjice, s katerimi naprava opravi več dejanj
hkrati. Če bližnjice ni na seznamu, jo lahko ustvarite (Ustvarjanje
bližnjice, stran 13).
1 V predalu programov izberite Priprava > Bližnjice.
2 Izberite bližnjico.
3 Izberite Dodaj v meni.
4 Izberite Glavni meni, Predal ali Priljubljene.
Ustvarjanje bližnjice
1 V predalu programov izberite Priprava > Bližnjice > Ustvari
bližnjico.
2 Izberite Ime in vnesite ime.
3 Izberite Ikona in izberite ikono.
4 Izberite možnost:
• Če želite dodati bližnjico do določene nastavitve naprave,
izberite Priprava.
• Če želite dodati bližnjico za začetek navigacije do
določene točke poti, izberite Kam?.
• Če želite dodati bližnjico do določenega programa, izberite
Program.
• Če želite omogočiti bližnjico za hitro spremembo
dejavnosti, izberite Dejavnost.
Nastavitve sistema
V predalu programov izberite Priprava > Sistem.
Satelit: omogoča prilagoditev nastavitev satelitskega sistema
(Nastavitve satelitov, stran 14).
Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov zemljevida.
Vmesnik: nastavi način komunikacijskega vmesnika na Garmin
Spanner, Garminov serijski, Vhod/izhod NMEA, Izhod kot
besedilo, RTCM ali MTP.
Konfiguracija tipk: nastavi tipko za vklop in izklop ali
uporabnikovo tipko kot bližnjico za meni, nastavitev ali
program.
Klasicno: nastavi videz klasičnega domačega zaslona ročne
naprave za dejavnosti na prostem.
Vrsta baterij AA: nastavi vrsto baterije za napravo.
13
Nastavitve satelitov
V predalu programov izberite Priprava > Sistem > Satelit.
Satelitski sistem: omogoča nastavitev satelitskega sistema na
GPS, GPS + GLONASS (GPS in GLONASS, stran 14) ali
Demonstracijski način (GPS je izklopljen).
WAAS/EGNOS: nastavi satelitski sistem na Wide Area
Augmentation System/European Geostationary Navigation
Overlay Service (WAAS/EGNOS). Za več informacij o
sistemu WAAS obiščite www.garmin.com/aboutGPS/waas
.html.
GPS in GLONASS
Privzeta nastavitev satelitskega sistema je GPS + GLONASS, ki
je bolj učinkovita v zahtevnih okoljih in zagotavlja hitrejše
pridobivanje položaja. Uporaba načina GPS in GLONASS lahko
povzroči hitrejšo porabo baterije kot samo uporaba načina GPS.
Nastavitve videza
V predalu programov izberite Priprava > Videz.
Nacin: nastavi svetlo ali temno ozadje ali samodejno preklaplja
med obema glede na čas sončnega vzhoda ali zahoda na
trenutni lokaciji.
Dnevna barva: nastavi barvo izbir v dnevnem načinu.
Nočna barva: nastavi barvo izbir v nočnem načinu.
Krmil. g. v ležečem n.: nastavi, ali se kontrolniki v ležečem
načinu prikažejo na levi ali desni strani zaslona.
Nastavitev zvokov naprave
Prilagodite lahko zvoke sporočil, tipk, opozoril pred zavoji in
alarmov.
1 V predalu programov izberite Priprava > Zvoki > Zvoki >
Vklopljeno.
2 Izberite zvok za vsako vrsto.
Nastavitve za usmerjanje
Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od
načrtovane dejavnosti.
V predalu programov izberite Priprava > Usmerjanje.
Dejavnost: nastavi dejavnost, ki se uporabi za prevoz med
načrtovanjem poti. Naprava izračunava načrtovane poti, ki so
najbolj primerne za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno
pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.
Ponovni izračun zaradi odhoda s poti: določi nastavitve
ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.
Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način
prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.
Prehodi med potmi: nastavi, kako vas naprava usmerja od ene
točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo
samo za nekatere dejavnosti. Možnost Razdalja vas začne
usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do
določene razdalje od trenutne točke.
Nastavitve smeri
Nastavitve kompasa lahko prilagodite.
V predalu programov izberite Priprava > Smer.
Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.
Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na
kompasu.
14
Na vrst. (kurz.): omogoča uporabo kurzorja smeri, ki kaže v
smeri vašega cilja, ali uporabo kurzorja smeri, ki prikazuje
vaš položaj glede na črto smeri, ki vodi do cilja.
Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na
kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.
Umeri kompas: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da
kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju ali
zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb (Umerjanje
kompasa, stran 7).
Nastavitve višinomera
V predalu programov izberite Priprava > Višinomer.
Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem
začetku dejavnosti. Naprava še naprej samodejno umerja
višinomer, če sprejema signale GPS in je vklopljeno
neprekinjeno samodejno umerjanje.
Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da
meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina
predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se
barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.
Vrsta risanja: omogoča ogled sprememb višine v določen
obdobju ali na določeni razdalji, barometričnega tlaka v
določenem obdobju ali sprememb okoljskega tlaka v
določenem obdobju.
Umeri višinomer: omogoča umerjanje barometričnega
višinomera, če poznate pravilno višino ali barometrični tlak
(Umerjanje barometričnega višinomera, stran 8).
Nastavitve zapisa položaja
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega
koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate
zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.
V predalu programov izberite Priprava > Zapis položaja.
Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan
odčitek določene lokacije.
Geodetski ref. sistem: nastavitev koordinatnega sistema, na
katerem temelji zemljevid.
Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja
naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino,
globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.
1 V predalu programov izberite Priprava > Enote.
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto.
Nastavitve časa
V predalu programov izberite Priprava > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi
časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.
Nastavitve iskanja zbirk Geocache
V predalu programov izberite Priprava > Iskan. zbirk
Geocache.
Geocaching Live: nastavi napravo tako, da prikazuje ali skrije
podatke zbirk Geocache v živo.
Slog zbirke Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje
seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.
Iskanje chirp™: omogoča, da naprava išče zbirko Geocache, ki
vsebuje dodatno opremo chirp (Omogočanje iskanja naprave
chirp, stran 6).
Prilagajanje naprave
Programiraj chirp!22: programiranje pripomočka chirp. Oglejte
si priročnik za uporabo naprave chirp na spletnem mestu
www.garmin.com.
Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene
filtre za zbirke Geocache (Shranjevanje prilagojenega filtra za
zbirke Geocache, stran 6).
Najdene Geocache: omogoča urejanje števila najdenih zbirk
Geocache. To število se samodejno poveča, ko zabeležite
najdbo (Beleženje poskusa v dnevnik, stran 6).
2 Izberite vrsto alarma.
3 Izberite Vklopljeno.
4 Vnesite razdaljo in izberite
.
Ponastavitev podatkov in nastavitev
V predalu programov izberite Priprava > Vadba.
Auto Lap: nastavi napravo tako, da samodejno označi krog na
določeni razdalji.
Vrsta dejavnosti: nastavi vadbeno dejavnost na pohodništvo,
tek, kolesarjenje ali drugo dejavnost. Tako je prikazana
ustrezna vrsta dejavnosti, ko dejavnost prenesete v storitev
Garmin Connect.
Uporabnik: nastavi informacije o uporabniškem profilu
(Nastavitev uporabniškega profila za vadbo, stran 15).
Območja SU: nastavi pet območij srčnega utripa za vadbene
dejavnosti.
Ponastavite lahko podatke o poti, izbrišete vse točke poti,
počistite trenutno sled ali obnovite privzete vrednosti.
1 V predalu programov izberite PripravaPonastavi.
2 Izberite možnost:
• Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot
so razdalja in povprečne vrednosti, izberite Ponast.
podatke o poti.
• Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite Izbriši
vse točke poti.
• Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka
trenutne dejavnosti, izberite Počisti tren. d..
OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o
trenutni dejavnosti.
• Če želite nastavitve za trenutno vrsto dejavnosti
ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti, izberite
Ponastavi nast. dejav..
• Če želite vse nastavitve naprave povrniti na tovarniške
privzete vrednosti, izberite Ponastavi vse nastav..
OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitev se počistijo
vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi.
Nastavitev uporabniškega profila za vadbo
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve
Nastavitve senzorjev ANT+
Za več informacij o izbirni dodatni opremi za vadbo si oglejte
razdelek Izbirna dodatna oprema za vadbo, stran 11.
Nastavitve vadbe
Naprava uporablja informacije, ki ste jih vnesli o sebi, za izračun
točnih podatkov. Informacije o uporabniškem profilu, kot so spol,
starost, teža, višina in športnik celo življenje, lahko spremenite
(O športnikih celo življenje, stran 15).
1 V predalu programov izberite Priprava > Vadba >
Uporabnik.
2 Spremenite nastavitve.
O športnikih celo življenje
Športnik celo življenje je posameznik, ki že več let intenzivno
trenira (razen v primeru manjših poškodb) in katerega srčni utrip
med počivanjem znaša 60 utripov na minuto (bpm).
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.
1 V predalu programov izberite Priprava > Vadba > Auto Lap.
2 Vnesite vrednost in izberite .
®
Pomorske nastavitve
V predalu programov izberite Priprava > Navtični profil.
Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava
uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje
značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske
destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja
papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide)
podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako
poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo
med ribolovom.
Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na
zemljevidu.
Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ko presežete navedeno
razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za navedeno
razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno globino.
Nastavljanje pomorskih alarmov
1 V predalu programov izberite Priprava > Navtični profil >
Nast. pom. alar..
Informacije o napravi
Obnovite lahko privzete vrednosti za kategorije posebnih
nastavitev.
1 V predalu programov izberite Priprava.
2 Izberite kategorijo, ki jo želite obnoviti.
3 Izberite > Ponas. privz. vred..
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve
strani
Obnovite lahko privzete vrednosti za nastavitve zemljevida,
kompasa, potovalnega računalnika in izrisa višine.
1 Odprite stran, katere nastavitve želite ponastaviti.
2 Izberite > Ponas. privz. vred..
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete.
V predalu programov izberite Priprava > Ponastavi >
Ponastavi vse nastav. > Ponastavi.
OPOMBA: pri obnovitvi vseh privzetih nastavitev v napravi se
počistijo registracija za iskanje zbirk Geocache in vse
privzete dejavnosti.
Nastavitev klasičnega načina domačega
zaslona
Domači zaslon lahko nastavite na videz klasičnega domačega
zaslona ročne naprave Garmin. To je lahko uporabno, če
poznate uporabniški vmesnik prejšnjega modela izdelka.
V predalu programov izberite Priprava > Sistem > Klasicno.
Informacije o napravi
Podpora in posodobitve
Garmin Express (garmin.com/express) omogoča napravam
Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
15
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo
začnete uporabljati ali polniti.
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Upravljanje podatkov
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Obiščite www.garmin.com/outdoor.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo.
• Obiščite garmin.com/express.
• Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.
Pritrjevanje karabina
1 Karabin À namestite v reže hrbtnega dela za namestitev Á
naprave.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
Vrste datotek
Ročna naprava podpira te vrste datotek:
• Datoteke iz programa BaseCamp ali HomePort™. Obiščite
www.garmin.com/trip_planning.
• Datoteke sledi GPX.
• Datoteke zbirk Geocache GPX (Prenašanje zbirk Geocache
z računalnikom, stran 6).
• Datoteke fotografij JPEG.
• Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa
Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products
/poiloader.
• Datoteke FIT za izvoz v Garmin Connect.
Nameščanje pomnilniške kartice
Za dodaten pomnilnik ali prednaložene zemljevide lahko vstavite
pomnilniško kartico microSD.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Odstranite baterije.
3 V prostoru za baterijo potisnite nosilec kartice À v levo in ga
privzdignite.
2 Karabin potisnite navzgor, dokler se ne zaklene na ustrezno
mesto.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Potopitev v vodo
OBVESTILO
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7. Pod vodo v globini 1 metra lahko zdrži 30 minut.
Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi
16
4 Namestite pomnilniško kartico Á tako, da so pozlačenimi stiki
5
6
7
8
obrnjeni navzdol.
Zaprite ležišče kartice.
Nosilec kartice potisnite na desno, da ga pritrdite.
Zamenjajte baterije.
Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
Informacije o napravi
2
3
4
5
6
7
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali
pomnilniško kartico.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1 Odprite pogon Garmin.
2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
3 Izberite datoteko.
4 Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 Odstranite baterije.
2 Ponovno vstavite baterije.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme,
informacije o predpisih in licenčno pogodbo.
V predalu programov izberite Priprava > O napravi.
Specifikacije
Vrsta baterije
Komplet baterij NiMH ali dve bateriji AA
(NiMH, alkalni ali litijevi)
Avtonomija baterije
Do 16 ur
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 50 ºC (od –4 do 122 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Dodatek
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT+
2,4 GHz Wi‑Fi
Naprava, ki podpira tehnologijo Bluetooth
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
17,5 cm (7 palcev)
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Dodatek
tempe™
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate
izvajati navigacijo ali uporabljati dodatno opremo ANT+.
Barometer: umerjen trenutni tlak.
Brez: to je prazno podatkovno polje.
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do nasl.: predviden preostali čas do naslednje točke poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas potov. – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in
nepremikanja od zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Datum: trenutni dan, mesec in leto.
Do sledi: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano
pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo
NMEA 0183 ali NMEA 2000 , ki lahko izmeri globino vode.
Hitr. zad. kroga: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost kroga: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje
ponastavitve.
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost med premikanjem od
zadnje ponastavitve.
Hitrost – sk. povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in
zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.
Ime nasl. točke poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Kad. v zad. krogu: povprečna kadenca za zadnji prepotovani
krog.
Kadenca: število obratov gonilke ali korakov na minuto. Če
želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana
z dodatno opremo za merjenje kadence.
Kadenca kroga: povprečna kadenca za trenutni krog.
®
®
17
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Mer. tr. opr. poti: trenutni izračun prepotovane razdalje od
zadnje ponastavitve.
Meril. opr. poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa
potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite
podatke o potovanju.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Najnižja temp. v 24 h: najnižja temperatura, zabeležena v
zadnjih 24 urah.
Najvišja temp. v 24 h: najvišja temperatura, zabeležena v
zadnjih 24 urah.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 m (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 m (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/– 3,65 m (12 čevljev).
Nav. raz. do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem
in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Nav. raz. do nasl.: nadmorska višina med trenutnim položajem
in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična hitr. do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Območje srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega
utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na
uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus
vaša starost).
Odcep: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno
progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Odcep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Odst. srč. utripa v krogu: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutni krog.
Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na
voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske
omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.
Opozor. časov.: trenutni čas na odštevalniku.
Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in
dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Položaj (izbrani): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev
oblike zapisa položaja.
Pov. % naj. SU: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za
trenutno dejavnost.
Povprecna kadenca: povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.
Povprecni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Pr. čas do na.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko
poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
18
Preteč. čas dej.: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Pritisk v prostoru: neumerjen okoljski tlak.
Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. zadnjega kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani
krog.
Razdalja dejavnosti: prepotovana razdalja za trenutno progo.
Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Skupni krog: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate
kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust – največji: največja hitrost spusta v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.
Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji
prepotovani krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip – % najviš.: odstotek najvišjega srčnega utripa.
Srčni utrip kroga: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
SU zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani
krog.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Temperatura - voda: temperatura vode. Naprava mora biti
povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo
vode.
Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Ura: trenutni čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Višina nad tlemi: nadmorska višina trenutne lokacije (če
zemljevidi vsebujejo dovolj informacij o tem).
Dodatek
Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Višina – največja: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.
Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji
prepotovani krog.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Dodatek
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
19
Kazalo
A
alarmi
bližina 10
pomorstvo 15
ura 11
zvoki 14
almanah
časi sončnega vzhoda in zahoda 10
lov in ribarjenje 10
ANT+ senzorji, združevanje 12
Auto Lap 15
B
barometer 8
BaseCamp 10, 16
baterija 1, 17
nameščanje 1
podaljševanje 1, 12
polnjenje 2
pomnilnik 1
bližnjice 13
dodajanje 13
brisanje
vsi uporabniški podatki 17
zgodovina 11
C
chirp 6, 14
City Navigator 7
Connect IQ 3
Č
čas, pasovi in oblike 14
časi sončnega vzhoda in zahoda 10
časi za lov in ribarjenje 10
časovne nastavitve 14
časovnik 11
odštevalnik 11
čiščenje naprave 16
čiščenje zaslona na dotik 16
človek v vodi (ČVV) 8
ČVV 8
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 11
datoteke, prenašanje 6, 10, 16
dejavnosti 3–5, 11
po meri 4
dodatna oprema 11, 12, 16
domači zaslon 2
prilagajanje 15
F
fotoaparat 10
fotografije 10
zajemanje 10
G
Garmin Connect 2, 3
shranjevanje podatkov 11
Garmin Express 3, 16
posodabljanje programske opreme 15
registracija naprave 15
GLONASS 14
GPS 11, 14
signal 11
H
HomePort 16
I
ID naprave 17
izmenjava podatkov 10
izračun območja 10
K
Kam? 7
kamera 10
karabin 16
20
kartica microSD 1
Kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
koledar 10
kolesarjenje 4
kompas 7, 8
nastavitve 14
navigacija 7
L
lokacije
shranjevanje 8
urejanje 8
M
merske enote 14
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 9
brisanje 9
nastavitve 14
ogled na zemljevidu 9
urejanje 9
ustvarjanje 9
nadzorne plošče 13
naprava
nega 16
ponovni zagon 17
registracija 16
naslovi, iskanje 7
nastavitve 12–15
naprava 14
nastavitve sistema 13
nastavitve smeri 14
nastavitve zaslona 12
nastavitve zemljevida 13
navigacija 7, 8
kompas 7
Poglej in pojdi 8
smerni kurzor 7
ustavljanje 7
O
območja, srčni utrip 12
obnavljanje, nastavitve 15
obvestila 11
odpravljanje težav 15–17
odštevalnik 11
opozorila o bližini 10
osvetlitev zaslona 1, 12
P
pametni telefon 3
programi 2
podatki
prenašanje 11, 16
shranjevanje 11
zasloni 13
podatkovna polja 3, 13, 17
Poglej in pojdi 8
polnjenje 2
pomnilniška kartica 16
pomorstvo
nastavitev alarmov 15
nastavitve 15
ponastavitev naprave 15
ponovni zagon naprave 17
prenašanje
datoteke 6, 10, 16
zbirke Geocache 5, 6
prilagajanje naprave 12, 13
pripomočki 3
pripravljenost 4, 15
profil uporabnika 15
profili, uporabnik 15
programi 2, 3
programska oprema, posodabljanje 15
pustolovščine 10
Pustolovščine 9, 10
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 16
registracija izdelka 7, 15, 16
registracija naprave 5, 15, 16
S
satelitski signali 11
lokacije 11
pridobivanje 2
senzorji ANT+, združevanje 12
senzorji ANT+ 15
shranjevanje podatkov 16
sledi 5, 10
specifikacije 17
srčni utrip, območja 12, 19
Š
športnik celo življenje 15
številka ID 17
štoparica 11
T
tehnologija Bluetooth 2
tek 4
tempe 17
temperatura 17
tipka za vklop/izklop 2
tipke 1, 12
tipke na zaslonu 2
točke poti 7, 8
brisanje 8
projekcija 9
shranjevanje 8
urejanje 8, 9
TracBack 7
U
umerjanje
kompas 7
višinomer 8
uporabniški podatki, brisanje 17
urjenje 2
USB
način množičnega shranjevanja 16
prekinitev povezave 17
prenašanje datotek 16
priključek 1
V
višina 8
izris 5, 8, 9
višinomer 8, 14
vodoodpornost 16
vreme 10
vzpostavljanje povezave 3
W
Wi-Fi 3
vzpostavljanje povezave 3
Z
zaklepanje, zaslon 2
zapis položaja 14
zaslon 2
orientacija 12
zaklepanje 2
zaslon na dotik 2, 12
zbirke Geocache 5–7, 16
nastavitve 14
navigacija do 6
prenašanje 6
zbirke geocacheprenašanje 5
združevanje 3
ANT+ senzorji 12
senzorji ANT+ 12
zemljevidi 7, 13
izbirno 7
nastavitve 13
navigacija 7
podatkovna polja 13
posodabljanje 15
Kazalo
zgodovina 11
ogled 11
pošiljanje v računalnik 11
zvoki 14
Kazalo
21
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising