Garmin | Oregon® 750 | User manual | Garmin Oregon® 750 Brukerveiledning

Garmin Oregon® 750 Brukerveiledning
Oregon 700-serien
®
Brukerveiledning
Juni 2016
190-02075-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Oregon og TracBack er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Connect IQ™, HomePort™, tempe™, VIRB og GSC™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Wi‑Fi er et registrert varemerke
for Wi-Fi Alliance Corporation. Mac er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og
andre land. microSD™ og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
NMEA er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. NMEA 2000 og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National
Marine Electronics Association.
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Batteriinformasjon .................................................................. 1
Sette inn AA-batterier ............................................................. 1
Sette inn NiMH-batteripakken ................................................ 1
Slå på enheten ............................................................................2
Skjermbildet Hjem ....................................................................... 2
Bruke berøringsskjermen ....................................................... 2
Låse berøringsskjermen ........................................................ 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 2
Finne en adresse ................................................................... 7
Navigere med kompasset ........................................................... 7
Kalibrere kompasset .............................................................. 7
Kursmarkør ............................................................................ 7
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over
bord) ........................................................................................... 7
Navigere med Sight 'N Go .......................................................... 7
Stigningsplott .............................................................................. 8
Navigere til et punkt på Stigningsplottet ................................ 8
Endre plottype ........................................................................ 8
Nullstille stigningsplottet ......................................................... 8
Kalibrere den barometriske høydemåleren ............................ 8
Tilkoblede funksjoner.................................................... 2
Veipunkter ....................................................................... 8
Innledning....................................................................... 1
Funksjonskrav til tilkoblet enhet .................................................. 2
Koble til et trådløst nettverk ........................................................ 3
Konfigurere Wi‑Fi funksjoner ................................................. 3
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 3
Vise widgeter .............................................................................. 3
Connect IQ – funksjoner ............................................................. 3
Laste ned Connect IQ funksjoner .......................................... 3
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ......................................................................... 3
Aktiviteter ........................................................................ 3
Velge en aktivitet ........................................................................ 3
Vise dataskjermbilder for en aktivitet .......................................... 3
Registrere en aktivitet ................................................................. 4
Opprette en ny aktivitet ............................................................... 4
Endre et aktivitetsnavn ........................................................... 4
Redigere et aktivitetsikon ....................................................... 4
Sette en aktivitet på pause ......................................................... 4
Tilpasse aktivitetsloggen ............................................................. 4
Lagre den pågående aktiviteten ................................................. 4
Lagre en posisjon for en aktivitet ................................................ 4
Sykle med enheten din ............................................................... 4
Vise aktivitetsinformasjon ........................................................... 4
Vise en aktivitets stigningsplott ................................................... 5
Endre fargen på et aktivitetsspor ................................................ 5
Slette den pågående aktiviteten ................................................. 5
Slette en aktivitet ........................................................................ 5
Slette en aktivitetshistorikk ......................................................... 5
Åpne Sporstyrer. ......................................................................... 5
Geocacher ....................................................................... 5
Registrere enheten på geocaching.com ..................................... 5
Kobler til geocaching.com ...................................................... 5
Søke etter en geocache .............................................................. 5
Navigere til en geocache ............................................................ 5
Bruke tips og ledetråder til å finne en Geocache ................... 5
Logge forsøk ............................................................................... 6
Filtrere listen over geocacher ..................................................... 6
Lagre et egendefinert geocachefilter ..................................... 6
Redigere et egendefinert geocache-filter ............................... 6
Bruke et egendefinert filter på en liste over geocacher ......... 6
Laste ned geocacher ved hjelp av en datamaskin ..................... 6
chirp ............................................................................................ 6
Aktivere søk med chirp .......................................................... 6
Finne en geocache med en chirp .......................................... 6
Fjerne geocachedata i sanntid fra enheten ................................ 6
Oppheve enhetsregistreringen din fra geocaching.com ............. 6
Navigasjon...................................................................... 6
Navigere til en destinasjon .......................................................... 6
Stoppe navigasjonen ............................................................. 7
Navigere med kartet ................................................................... 7
Navigere ved hjelp av TracBack® .............................................. 7
Finne en posisjon nær en annen posisjon .................................. 7
Valgfrie kart ................................................................................. 7
Innholdsfortegnelse
Opprette et veipunkt ................................................................... 8
Finne et veipunkt ........................................................................ 8
Redigere et veipunkt ................................................................... 8
Slette et veipunkt ........................................................................ 8
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon ......................... 8
Projisere et veipunkt ................................................................... 8
Ruter ................................................................................ 8
Opprette en rute ved hjelp av ruteplanleggeren ......................... 8
Opprette en rute ved hjelp av kartet ........................................... 9
Endre et rutenavn ....................................................................... 9
Redigere en rute ......................................................................... 9
Vise en rute på kartet .................................................................. 9
Slette en rute .............................................................................. 9
Vise aktiv rute ............................................................................. 9
Reversere en rute ....................................................................... 9
Vise et karts stigningsplott for ruten ............................................ 9
Garmin Adventures........................................................ 9
Sende filer til BaseCamp ............................................................ 9
Opprette et utendørseventyr ....................................................... 9
Starte et utendørseventyr ........................................................... 9
Kamera og bilder.......................................................... 10
Ta et bilde ................................................................................. 10
Bruksområder ............................................................... 10
Sende og motta data trådløst ................................................... 10
Angi en nærhetsalarm .............................................................. 10
Beregne størrelsen på et område ............................................. 10
Vise kalenderen og almanakkene ............................................ 10
Vise værforhold og værmeldinger ............................................. 10
Stille inn en alarm ..................................................................... 10
Starte nedtellingstidtakeren ...................................................... 10
Åpne stoppeklokken ................................................................. 10
Satellittsiden ............................................................................. 10
Endre satellittvisningen ........................................................ 11
Slå av GPS .......................................................................... 11
Simulere en posisjon ............................................................ 11
Kontrollere et VIRB® actionkamera .......................................... 11
Telefonvarsler ........................................................................... 11
Skjule varsler ....................................................................... 11
Trening.......................................................................... 11
Logg .......................................................................................... 11
Vise historikken for en aktivitet ............................................ 11
Slette en aktivitet fra historikken .......................................... 11
Bruke Garmin Connect ........................................................ 11
Valgfritt treningstilbehør ....................................................... 11
Om pulssoner ........................................................................... 11
Treningsmål ......................................................................... 12
Angi pulssoner ..................................................................... 12
Tilpasse enheten.......................................................... 12
Tilpasse tastene ........................................................................ 12
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset ....................................... 12
Angi følsomhet for berøringsskjermen ...................................... 12
i
Rotere skjermen ....................................................................... 12
Skjerminnstillinger ..................................................................... 12
Konfigurere kartene .................................................................. 12
Kartinnstillinger .................................................................... 12
Avanserte kartinnstillinger .................................................... 12
Tilpassede datafelter og dashbord ........................................... 12
Aktivere kartdatafelter .......................................................... 13
Tilpasse datafeltene ............................................................. 13
Tilpasse dashbord ................................................................ 13
Tilpasse dataskjermbildene ...................................................... 13
Legge til en snarvei på hovedmenyen ...................................... 13
Opprette en snarvei ............................................................. 13
Systeminnstillinger .................................................................... 13
Satellittinnstillinger ............................................................... 13
GPS og GLONASS .............................................................. 13
Innstillinger for utseende .......................................................... 13
Angi enhetstoner .......................................................................13
Rutinginnstillinger ..................................................................... 13
Innstillinger for retning .............................................................. 14
Innstillinger for høydemåleren .................................................. 14
Innstillinger for posisjonsformat ................................................ 14
Endre måleenhetene ................................................................ 14
Tidsinnstillinger ......................................................................... 14
Innstillinger for geocaching ....................................................... 14
Sensorinnstillinger for ANT+ ..................................................... 14
Treningsinnstillinger .................................................................. 14
Konfigurere brukerprofilen ................................................... 14
Markere runder etter avstand ............................................... 14
Maritime innstillinger ................................................................. 14
Konfigurere maritime alarmer .............................................. 15
Nullstille data og innstillinger .................................................... 15
Gjenopprette standardverdier for bestemte innstillinger ...... 15
Gjenopprette standardverdier for bestemte
sideinnstillinger .................................................................... 15
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger .................................... 15
Konfigurere skjermbildet Hjem til klassisk modus ..................... 15
Informasjon om enheten.............................................. 15
Støtte og oppdateringer ............................................................ 15
Konfigurere Garmin Express ................................................ 15
Få mer informasjon .............................................................. 15
Registrere enheten .............................................................. 15
Feste karabinkroken ................................................................. 15
Ta vare på enheten .................................................................. 15
Rengjøre enheten ................................................................ 16
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 16
Nedsenkning i vann ............................................................. 16
Databehandling ........................................................................ 16
Filtyper ................................................................................. 16
Installere et minnekort .......................................................... 16
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 16
Overføre filer til enheten ...................................................... 16
Slette filer ............................................................................. 16
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 16
Feilsøking ................................................................................. 16
Nullstille enheten .................................................................. 16
Vise enhetsinformasjon ........................................................ 17
Spesifikasjoner ......................................................................... 17
Tillegg............................................................................ 17
tempe™ .................................................................................... 17
Datafelter .................................................................................. 17
Pulssoneberegninger ................................................................ 18
Indeks ............................................................................ 19
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Oversikt over enheten
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Langvarig oppbevaring
Når du ikke skal bruke enheten på mange måneder, må du ta ut
batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut
batteriene.
Sette inn AA-batterier
I stedet for den valgfrie NiMH-batteripakken (Sette inn NiMHbatteripakken, side 1) kan du bruke to alkaliske batterier,
NiMH-batterier eller lithiumbatterier. Dette er nyttig hvis du er ute
i naturen og ikke kan lade NiMH-batteripakken. Det beste
resultatet får du ved å bruke NiMH-batterier eller lithiumbatterier.
MERK: Standard alkaliske batterier anbefales ikke for Oregon
750-modeller ved bruk av kamerafunksjonen.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Sett inn to AA-batterier riktig vei.
Kameraobjektiv (ikke tilgjengelig på alle modeller)
Strøm, meny, apper og knapp for bakgrunnslys
D-ring på batteridekselet
Brukertast (Tilpasse tastene, side 12)
kortspor for microSD™ (under batteridekselet)
Mini-USB-port (under gummihette)
Batteriinformasjon
ADVARSEL
Temperaturområdet for enheten kan være for høyt for enkelte
batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
LES DETTE
Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Bruk litiumbatterier når du bruker enheten
ved minusgrader.
Maksimere batterilevetiden
Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.
• Redusere lysstyrken for bakgrunnsbelysning (Justere
lysstyrken på bakgrunnslyset, side 12).
• Redusere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysning
(Skjerminnstillinger, side 12).
• Bruke sparemodus for batteri (Slå på sparemodus for batteri,
side 1).
• Redusere hastigheten for karttegning (Konfigurere kartene,
side 12).
Slå på sparemodus for batteri
Du kan bruke sparemodus for batteri til å forlenge batteriets
levetid.
Velg Oppsett > Visning > Sparemodus for batteri > På fra
rullegardinmenyen for apper.
I sparemodus for batteri slås skjermen av når bakgrunnslyset får
tidsavbrudd. Du kan velge for å slå på skjermen.
Innledning
3
4
5
6
Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Hold nede .
Velg Oppsett > System > Batteritype AA.
Velg Alkalisk, Lithium, NiMH eller Forhåndsladet NiMH.
Batteriinformasjon
ADVARSEL
Temperaturområdet for enheten kan være for høyt for enkelte
batterier. Alkaliske batterier kan sprekke ved høye temperaturer.
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
LES DETTE
Alkaliske batterier får betydelig mindre kapasitet når
temperaturen synker. Bruk litiumbatterier når du bruker enheten
ved minusgrader.
Sette inn NiMH-batteripakken
Enheten bruker den valgfrie NiMH-batteripakken (følger ikke
med på alle modeller) eller to AA-batterier (Sette inn AAbatterier, side 1).
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Finn batteripakken À.
3 Sett inn batteripakken riktig vei.
4 Trykk batteripakken forsiktig på plass.
5 Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
1
Lade batteripakken
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Ikke prøv å bruke enheten til å lade batterier som ikke er
produsert Garmin . Hvis du prøver å lade batterier som ikke er
produsert av Garmin, kan enheten bli ødelagt og garantien
ugyldiggjøres.
®
Du må kanskje fjerne ekstra brakettilbehør før du kan koble den
rette kontakten på USB-kabelen til enheten.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 17).
Du kan lade batteriet via en vanlig veggkontakt eller en USBport på datamaskinen.
1 Fjern gummihetten À fra mini-USB-porten Á.
• Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat
handling.
• Velg
for å lagre endringene og lukke siden.
• Velg for å gå tilbake til den forrige siden.
• Velg
for å gå tilbake til hovedmenyen.
• Velg
for å vise spesielle menyelementer for siden du viser.
Låse berøringsskjermen
Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på
skjermen utilsiktet.
Velg > .
Låse opp berøringsskjermen
Velg > .
Innhente satellittsignaler
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-navigasjon. Det kan hende enheten må ha klar sikt til
himmelen for å innhente satellittsignaler. Det kan ta 30 til
60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
1 Sveip nedover for å vise widgetet for status.
2 Vent til GPS-linjen blir grønn.
Tilkoblede funksjoner
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.
3 Koble USB-kontakten på kabelen til en strømadapter eller en
USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt hvis det er
nødvendig.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad batteriet helt opp.
Slå på enheten
Hold nede
.
Skjermbildet Hjem
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Velg for å bla gjennom dataskjermer for aktivitet eller registrere en
aktivitet.
Velg
for å åpne apper.
Sveip mot venstre eller høyre for å bla gjennom aktivitetstypene.
Sveip mot venstre eller høyre for å bla gjennom sidene for en
aktivitet.
Sveip nedover for å vise widgets.
Velg
for å søke etter en destinasjon.
Velg
for å åpne Connect IQ™ apper.
®
Funksjonskrav til tilkoblet enhet
Enkelte funksjoner krever en smarttelefon og en bestemt app på
smarttelefonen.
Funksjon
Koblet til en parkoblet
smarttelefon med
mobilappen Garmin
Connect
Koblet til et
Wi‑Fi nettverk
Aktivitetsopplastinger til
Garmin Connect
Ja
Ja
Programvareoppdateringer
Ja
Ja
Velg
for å endre enhetsinnstillingene og innstillingene for
aktiviteten som vises.
Bruke berøringsskjermen
• Trykk på skjermen for å velge et element.
2
Det finnes tilkoblede funksjoner for Oregon 700-enheten når du
kobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av
Bluetooth trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du
installerer programmet Garmin Connect™ Mobile på den
tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/apps. Enkelte funksjoner er også tilgjengelige
når du kobler enheten til et trådløst nettverk.
Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på Oregon
700-enheten.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å
registrere den.
Connect IQ: Brukes til å utvide enhetens funksjoner med
widgets, datafelter og apper.
Programvareoppdateringer: Brukes til å oppdatere
enhetsprogramvaren.
EPO-nedlastinger: Brukes til å laste ned en Extended
Prediction Orbit-fil som finner GPS-satelitter raskt, og
reduserer tiden det tar å finne posisjonen din.
Sanntids geocachedata: Gir gratis og abonnementsbaserte
tjenester som viser sanntids geocachedata fra
www.geocaching.com.
Vær: Brukes til å sjekke nåværende værforhold og
værmeldinger. Du kan også vise værradaren på kartet.
®
Tilkoblede funksjoner
Funksjon
Koblet til en parkoblet
smarttelefon med
mobilappen Garmin
Connect
Koblet til et
Wi‑Fi nettverk
EPO-nedlastinger
Ja
Ja
Sanntids geocachedata
Ja
Ja
Vær
Ja
Ja
Telefonvarsler
Ja*
Nei
Connect IQ
Ja
Nei
LiveTrack
Ja
Nei
®
*Enheten mottar telefonvarsler direkte fra en parkoblet iOS
telefon, og gjennom mobilappen Garmin Connect på en
Android™ telefon.
®
Koble til et trådløst nettverk
1
2
3
4
Velg Oppsett > Wi-Fi fra rullegardinmenyen for apper.
Velg eventuelt brytere for å aktivere Wi‑Fi teknologi.
Velg Legg til nettverk.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil velge et kringkastet trådløst nettverk, velger du
et trådløst nettverk på listen og angir passord ved behov.
• Hvis du vil velge et trådløst nettverk som ikke kringkastes,
velger du og angir SSID og passord for nettverket.
Enheten lagrer nettverksinformasjonen og kobler til automatisk
hvis du går tilbake til dette stedet senere.
Konfigurere Wi‑Fi funksjoner
Du må konfigurere Wi‑Fi tilkoblingen med Garmin Express™
skrivebordsprogrammet før du kan laste opp aktiviteter, laste
ned EPO-er og oppdatere programvare trådløst.
1 Gå til garmin.com/express, og last ned Garmin Express
programmet.
2 Velg enheten.
3 Velg Verktøy > Tillegg.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi‑Fi
tilkobling med Garmin Express.
Parkoble smarttelefonen
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned Garmin
Connect Mobile-appen til smarttelefonen.
2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
3 Gå til rullegardinmenyen for apper på enheten, velg Oppsett
> Bluetooth og følg instruksjonene på skjermen.
4 På smarttelefonen åpner du appen Garmin Connect Mobile
og følger instruksjonene på skjermen for å koble til en enhet.
Du får instruksjonene under det første oppsettet, eller du kan
finne dem i hjelpen til Garmin Connect Mobile-appen.
Telefonvarsler krever en kompatibel smarttelefon utstyrt med
trådløs Bluetooth Smart teknologi. Du finner informasjon om
kompatibilitet på garmin.com/ble.
Vise widgeter
Enheten har et forhåndslastet widget som viser statusen for
tilkoblinger og annen informasjon. Du kan legge til ytterligere
widgets fra Connect IQ appen (Connect IQ – funksjoner,
side 3).
1 Dra nedover fra toppen av skjermen.
2 Velg eller for å se flere widgets.
3 Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Aktiviteter
Connect IQ – funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på enheten fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av Garmin Connect Mobileappen. Du kan tilpasse enheten med datafelt, widgeter og
apper.
Datafelter for: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som
viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye
måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner
Før du kan laste ned Connect IQ funksjoner fra Garmin Connect
Mobile-appen, må du parkoble Oregon 700 enheten med en
smarttelefon.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen, og velg Connect IQbutikken.
2 Velg enheten din om nødvendig.
3 Velg en Connect IQ funksjon.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til garminconnect.com, og logg på.
3 Gå til kontrollprogrammet for enheter, og velg Connect IQbutikken.
Velg
en Connect IQ funksjon, og last den ned.
4
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Aktiviteter
Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både
utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og
registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele
dem med Garmin Connect fellesskapet.
Du kan også legge til Connect IQ aktivitetsapper på enheten ved
hjelp av Garmin Connect kontoen din (Connect IQ – funksjoner,
side 3).
Når du bruker en aktivitet og endrer innstillinger, f.eks. datafelter
eller måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
aktiviteten. Disse innstillingene lastes inn automatisk neste gang
du aktiverer denne aktiviteten på enheten.
Enheten inneholder flere forhåndslastede aktiviteter med
innstillinger som er konfigurert for hver aktivitet. Du kan tilpasse
innstillingene for hver forhåndslastede aktivitet, og du kan
opprette nye, tilpassede aktiviteter.
Velge en aktivitet
Enhetsinnstillingene og dataskjermene er ulike for hver aktivitet.
Sveip mot venstre eller høyre fra skjermbildet Hjem.
Enheten viser aktivitetens navn og ikon, og laster inn
innstillingene for aktiviteten som vises.
Vise dataskjermbilder for en aktivitet
Du kan vise dataskjermer for aktivitet uten å registrere en
aktivitet.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og sveip til venstre eller høyre for å
velge en aktivitet.
2 Velg aktivitetens ikon eller navn.
Standardskjermen for aktivitetens data vises.
3
3 Sveip mot venstre eller høyre for å vise flere dataskjermbilder
(valgfritt).
4 Sveip opp fra bunnen av skjermen, og velg
til skjermbildet Hjem.
for å gå tilbake
3
4
Registrere en aktivitet
Du kan registrere en aktivitet, inkludert spor- og sensordata.
Hvis enheten er koblet til en smarttelefon som kjører Garmin
Connect Mobile-appen, blir registrerte aktiviteter automatisk
lastet opp til Garmin Connect kontoen.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og sveip til venstre eller høyre for å
velge en aktivitet.
2 Velg aktivitetens ikon eller navn.
Standardskjermen for aktivitetens data vises.
3 Sveip opp fra bunnen av skjermen, og velg Start.
TIPS: Hvis du vil registrere GPS-data i aktiviteten, bør du
vente til GPS-signallinjene blir grønne før du starter
aktiviteten.
4 Etter aktiviteten sveiper du opp fra bunnen av skjermen og
velger Stopp.
Siden med dataoppsummering vises.
5 Bla loddrett for å se alle dataene (valgfritt).
TIPS: Du kan velge navnet på aktiviteten for å endre det.
6 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre aktiviteten, velger du .
• Hvis du vil forkaste aktiviteten, velger du .
Opprette en ny aktivitet
Hvis ingen av de forhåndslastede aktivitetene passer til
aktiviteten eller turen din, kan du opprette en tilpasset aktivitet
med egne, unike innstillinger og datafelter.
1 Velg Oppsett > Aktiviteter > Opprett aktivitet fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Tilpass innstillingene og datafeltene.
Endre et aktivitetsnavn
Du kan tilpasse navnet på en aktivitet.
Velg Oppsett > Aktiviteter fra rullegardinmenyen for apper.
Velg en aktivitet.
Velg Rediger navn.
Angi det nye navnet.
1
2
3
4
Redigere et aktivitetsikon
Du kan tilpasse ikonet som vises på en aktivitetsside.
Velg Oppsett > Aktiviteter fra rullegardinmenyen for apper.
Velg en aktivitet.
Velg Rediger ikon.
Velg et ikon.
1
2
3
4
Sette en aktivitet på pause
1 Dra oppover fra bunnen av skjermen.
2 Velg den pågående aktiviteten.
3 Velg .
Tilpasse aktivitetsloggen
Du kan tilpasse hvordan enheten viser og registrerer aktiviteter.
fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre fargen på aktivitetslinjen på kartet, velger
du Farge.
1 Velg Aktivitetshistorikk > Gjeldende aktivitet >
5
6
• Hvis du vil vise en linje på kartet som viser aktiviteten,
velger du Vis på kart.
Velg
> Aktivitetsoppsett > Registreringsmetode.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere aktivitetene med varierende frekvens
for å opprette en optimal visning av aktivitetene, velger du
Automatisk.
• Hvis du vil registrere aktiviteter ved en angitt avstand,
velger du Avstand.
• Hvis du vil registrere aktiviteter på et angitt tidspunkt,
velger du Tid.
Velg Intervall.
Gjør ett av følgende:
• Hvis du har valgt Automatisk under
Registreringsmetode, velger du et alternativ for å
registrere aktiviteter oftere eller sjeldnere.
MERK: Hvis du bruker intervallet Oftest, får du med flest
aktivitetsdetaljer, men enhetsminnet fylles opp fortere.
• Hvis du har valgt Avstand eller Tid under
Registreringsmetode, angir du en verdi og velger .
Lagre den pågående aktiviteten
1 Velg Aktivitetshistorikk > Gjeldende aktivitet fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et alternativ:
• Velg
• Velg
for å lagre hele aktiviteten.
> Lagre del, og velg en del.
Lagre en posisjon for en aktivitet
1
2
3
4
5
Velg Aktivitetshistorikk fra rullegardinmenyen for apper.
Velg en aktivitet.
Velg .
Velg en posisjon for aktiviteten.
Velg posisjonsinformasjonen øverst på kartet.
Informasjon om posisjonen vises.
6 Velg > OK.
Sykle med enheten din
Før du begynner å bruke enheten, må du velge en passende
aktivitet, f.eks. tursykling (Velge en aktivitet, side 3).
Du kan tilpasse dashbordene og datafeltene etter
treningsaktivitetene (Tilpassede datafelter og dashbord,
side 12).
Enheten registrerer treningsaktiviteter som .fit-filer som
standard. Hvis du vil registrere .gpx-sporfiler med aktiviteten din,
må du tilpasse utdataformatet.
1 Velg Oppsett > Aktiviteter > Avansert oppsett >
Utdataformat fra rullegardinmenyen for apper.
2 Begynn å sykle.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du registrere aktivitet med treningsinformasjon som
er tilpasset Garmin Connect og kan brukes til å navigere,
velger du Aktiviteter (FIT).
• Velg Spor (GPX/FIT) for å registrere aktiviteten både som
et vanlig spor som kan vises på kartet og brukes til
navigasjon, og som en aktivitet med treningsinformasjon.
4 Ta deg en tur.
5 Når du er ferdig, sveiper du oppover fra bunnen av skjermen,
og velger Stopp > Lagre.
Vise aktivitetsinformasjon
1 Velg Aktivitetshistorikk fra rullegardinmenyen for apper.
4
Aktiviteter
2 Velg en aktivitet.
3 Velg .
4 Velg Bekreft registrering.
Begynnelsen og slutten på sporet markeres med flagg.
4 Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
Informasjon om aktiviteten vises.
Vise en aktivitets stigningsplott
1 Velg Aktivitetshistorikk fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg .
Endre fargen på et aktivitetsspor
Du kan endre fargen på en aktivitet for å forbedre visningen på
kartet eller for å sammenligne den med en annen aktivitet.
1 Velg Aktivitetshistorikk fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg en Farge.
4 Velg en farge.
Slette den pågående aktiviteten
1 Gå til skjermbildet for aktivitetsdata, og sveip opp fra bunnen
av skjermen.
2 Velg Stopp >
> Tøm.
Slette en aktivitet
MERK: Før du kan slette den pågående aktiviteten, må du
aktivere en annen aktivitet. Du kan ikke slette en aktivitet mens
den pågår.
1 Velg Oppsett > Aktiviteter fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg Slett.
Slette en aktivitetshistorikk
1 Velg Aktivitetshistorikk fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg > Slett.
Åpne Sporstyrer.
Et spor er en GPX-fil av den registrerte banen. Sporet
inneholder den samme informasjonen som en aktivitet, med
unntak av sensordata, men er lagret som en GPX-fil. Du kan
tilpasse, bruke og arkivere spor ved hjelp av sporstyreren.
Velg Sporstyrer fra rullegardinmenyen for apper.
Geocacher
Geocaching er en skattejaktaktivitet der spillerne gjemmer
cacher eller leter etter skjulte cacher ved hjelp av ledetråder og
GPS-koordinater.
Registrere enheten på geocaching.com
Du kan registrere enheten din på www.geocaching.com for å få
muligheten til å søke etter en liste over geocacher i nærheten,
eller for å søke etter sanntidsinformasjon om millioner av
geocacher.
1 Koble til et trådløst nettverk (Koble til et trådløst nettverk,
side 3) eller Garmin Connect appen (Parkoble
smarttelefonen, side 3).
2 Velg Oppsett > Geocaching > Registrer enhet.
En aktiveringskode vises.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Geocacher
Kobler til geocaching.com
Når du har registrert enheten, kan du vise geocacher fra
www.geocaching.com på enheten hvis du er koblet til et trådløst
nettverk.
• Koble til Garmin Connect appen.
• Koble til et Wi‑Fi nettverk
Søke etter en geocache
Du kan søke etter geocacher som er lastet på enheten. Hvis du
er koblet til geocaching.com, kan du søke etter geocachedata i
sanntid og laste ned geocacher.
MERK: Med et premiummedlemskap kan du laste ned detaljert
informasjon om mer enn tre geocacher per dag. Du finner mer
informasjon på www.geocaching.com.
1 Velg Geocaching fra rullegardinmenyen for apper.
> .
2 Velg
3 Velg et alternativ:
• Velg Stav søk, og skriv inn en søketerm for å søke etter
geocacher som er lastet på enheten, etter navn.
• Velg Søk nær, og velg en posisjon for å søke etter
geocacher i nærheten av deg eller i nærheten av en
annen posisjon.
Hvis du er koblet til geocaching.com, er geocachedata i
sanntid du skaffet deg ved å GC Live-nedlasting eller
ved å velge oppdateringsknappen på kartet, inkludert i
søkeresultatene.
• Velg
for å søke etter nærliggende geocacher på kartet.
Hvis du er koblet til geocaching.com, kan du velge for å
oppdatere geocacher i sanntid som er i nærheten av
posisjonen din på kartet.
• Velg GC Live-nedlasting for å søke etter geocacher i
sanntid etter kode.
Denne funksjonen gjør det mulig å laste ned en bestemt
geocache fra geocaching.com når du kjenner til
geocachekoden.
4 Velg for å filtrere søkeresultatene (valgfritt).
5 Velg en geocache.
Geocachedetaljene vises. Hvis du er koblet til og velger en
geocache i sanntid, laster enheten om nødvendig ned alle
geocachedetaljene til internminnet.
Navigere til en geocache
1 Søk etter en geocache.
2 Velg Kjør fra geocachedetaljene.
3 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 7)
eller kompasset (Navigere med kompasset, side 7).
4 Når du nærmer deg posisjonen til geocachen, kan du finne
den gjemte cachen ved hjelp av tips og ledetråder (Bruke tips
og ledetråder til å finne en Geocache, side 5).
Bruke tips og ledetråder til å finne en Geocache
Du kan bruke tips eller ledetråder, for eksempel en beskrivelse
eller koordinater, for å få hjelp til å finne en geocache.
1 Når du navigerer til en geocache, velger du navnet på
geocachen.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil se detaljer om geocachen, velger du
Beskrivelse.
• Hvis du vil se en ledetråd om plasseringen av en
geocache, velger du Hint.
• Hvis du vil se lengde- og breddegraden til en geocache,
velger du Koordinater.
5
• Hvis du vil se tilbakemeldinger om geocachen fra tidligere
letere, velger du Aktivitet.
• Hvis du vil slå på chirp™ søk, velger du chirp.
Logge forsøk
Når du har forsøkt å finne en geocache, kan du logge
resultatene dine.
1 Når du navigerer til en geocache, velger du Geocaching >
Logg fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg Funnet, Ikke funnet, Trenger reparasjon eller Ikke
prøvd.
Velg
et alternativ:
3
• Velg Finn neste nærmeste hvis du vil begynne å
navigere til geocachen nærmest deg.
• Hvis du vil avslutte loggføringen, velger du Ferdig.
• Hvis du vil skrive inn en kommentar om at du leter etter
cachen, eller om selve cachen, velger du Rediger
kommentar, skriver inn en kommentar og velger .
Hvis du er koblet til geocaching.com, lastes loggen opp til
kontoen din på geocaching.com automatisk.
Filtrere listen over geocacher
Du kan filtrere listen over geocacher etter visse faktorer, for
eksempel vanskelighetsgrad.
1 Velg Geocaching > fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg ett eller flere alternativer som skal filtreres:
• Velg Type for å filtrere etter en geocachekategori, for
eksempel en gåte eller et arrangement.
• Velg Størrelse for å filtrere etter den fysiske størrelsen til
geocachebeholderen.
• Velg Status hvis du vil filtrere etter geocacher som er
merket som Ikke prøvd, Ikke funnet eller Funnet.
• Velg Geocachefiler for å filtrere etter GPX-filen,
sanntidsdata eller Pocket Query-er du har lastet ned.
• Hvis du vil filtrere etter ulike vanskelighetsgrader når det
gjelder terreng eller det å finne geocachen, bruker du
glidebryterne til å justere vanskelighetsgradene.
Velg
.
3
Lagre et egendefinert geocachefilter
Du kan opprette og lagre egendefinerte filtre for geocacher
basert på bestemte faktorer.
1 Velg Oppsett > Geocaching > Filteroppsett > Opprett
filter > Opprett filter fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg de elementene du vil filtrere.
3 Velg .
Det nye filteret er som standard lagret som Filtrer fulgt av et
nummer. For eksempel Filtrer 2. Du kan redigere
geocachefilteret ved å endre navnet (Redigere et
egendefinert geocache-filter, side 6).
Redigere et egendefinert geocache-filter
1 Velg Oppsett > Geocaching > Filteroppsett fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et filter.
3 Velg et element for å redigere det.
Bruke et egendefinert filter på en liste over geocacher
Når du har opprettet filteret, kan du bruke det på listen over
geocacher.
1 Velg fra listen over geocacher.
2 Velg et filter.
6
Laste ned geocacher ved hjelp av en
datamaskin
Du kan laste geocacher manuelt til enheten din ved hjelp av en
datamaskin (Overføre filer til enheten, side 16). Du kan
plassere geocachefilene i en GPX-fil og importere dem til en
GPX-mappe på enheten. Hvis du har et premiummedlemskap
på geocaching.com, kan du bruke pocket query-funksjonen til å
laste en stor gruppe med geocacher til enheten som en enkelt
GPX-fil.
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.geocaching.com.
3 Opprett eventuelt en konto.
4 Logg på.
5 Følg instruksjonene på geocaching.com for å finne og laste
ned geocacher til enheten.
chirp
En chirp er et lite tilbehør fra Garmin som programmeres og
legges igjen i en geocache. Du kan bruke enheten til å finne en
chirp i en geocache. Du finner mer informasjon om chirp i
brukerveiledningen for chirp på www.garmin.com.
Aktivere søk med chirp
1 Velg Oppsett > Geocaching fra rullegardinmenyen for
apper.
Velg
chirp™-søk > På.
2
Finne en geocache med en chirp
1 Naviger til en geocache mens du har chirp søk aktivert.
Når du er innenfor 10 m fra geocachen som inneholder en
chirp, vises det detaljer om chirp.
Velg
Vis detaljer.
2
3 Hvis Kjør er tilgjengelig, velger du dette alternativet for å
navigere til neste trinn av geocachen.
Fjerne geocachedata i sanntid fra enheten
Du kan fjerne geocachedata i sanntid for å bare vise geocacher
som har blitt manuelt lastet på enheten ved hjelp av en
datamaskin.
Velg Oppsett > Geocaching > Geocaching i sanntid >
Fjern sanntidsdata fra rullegardinmenyen for apper.
Geocachedata i sanntid fjernes fra enheten og vises ikke
lenger på listen over geocacher.
Oppheve enhetsregistreringen din fra geocaching.com
Hvis du overfører eierskapet av enheten, kan du oppheve
enhetsregistreringen fra webområdet for geocaching.
Velg Oppsett > Geocaching > Geocaching i sanntid >
Opphev reg. av enhet fra rullegardinmenyen for apper.
Navigasjon
Du kan navigere til ruter og spor, til et veipunkt, en geocache
eller andre posisjoner som er lagret på enheten. Du kan bruke
kartet eller kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet.
Navigere til en destinasjon
1 Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
• Velg > Hvor skal du? under en aktivitet.
2 Velg en kategori.
3 Velg en destinasjon.
4 Velg Kjør.
Navigasjon
3 Snu deg til
Kartsiden åpnes med ruten merket med en magentafarget
linje.
5 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 7)
eller kompasset (Navigere med kompasset, side 7).
peker mot toppen av kompasset, og fortsett i
den retningen frem til destinasjonen.
Kalibrere kompasset
LES DETTE
Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt
retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som
påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og
overhengende kraftlinjer.
Stoppe navigasjonen
Gå til kartet eller kompasset, og velg
navigasjon.
> Stopp
Navigere med kartet
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Velg Kompass fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg > Kalibrer kompass > Start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
1 Begynn å navigere til en destinasjon (Navigere til en
destinasjon, side 6).
2 Velg Kart fra rullegardinmenyen for apper.
En blå trekant viser din posisjon på kartet. Når du forflytter
deg, flyttes den blå trekanten og etterlater en sporlogg (sti).
3 Gjør ett eller flere av følgende:
• Velg , og dra kartet for å vise ulike områder.
• Velg og for å zoome inn og ut på kartet.
• Velg en posisjon på kartet (representert med en stift), og
velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet for å vise
informasjon om den valgte posisjonen.
Navigere ved hjelp av TracBack
Kursmarkør
®
Du kan navigere tilbake til begynnelsen av aktiviteten når du
navigerer. Dette kan være nyttig når du skal finne veien tilbake
til leiren eller til starten av stien.
1 Velg Aktivitetshistorikk > Gjeldende aktivitet > >
TracBack fra rullegardinmenyen for apper.
Kartet viser ruten med en magentafarget linje, startpunktet og
sluttpunktet.
2 Naviger ved hjelp av kartet eller kompasset.
Kursmarkøren er mest nyttig når du navigerer mot destinasjonen
din i en rett linje, for eksempel når du navigerer på vann. Den
hjelper deg med å navigere tilbake til kurslinjen etter at du har
kommet ut av kurs fordi du måtte styre unna hindringer eller
farer.
Velg Oppsett > Retning > Gå til linje/peker > Kurs (CDI) fra
rullegardinmenyen for apper for å aktivere kursmarkøren.
Finne en posisjon nær en annen posisjon
1 Gå til et aktivitetsskjermbilde, og velg
2 Velg et alternativ.
3 Velg en posisjon.
>
> Søk nær.
À
Á
Valgfrie kart
Du kan bruke flere kart med enheten, for eksempel BirdsEyesatellittbilder, BlueChart g2 og detaljerte kart fra City Navigator .
Detaljerte kart kan inneholde flere punkter av interesse, for
eksempel restauranter og maritime tjenester. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til http://buy.garmin.com eller kontakte
din forhandler av Garmin.
®
Finne en adresse
Du kan bruke valgfrie City Navigator kart til å søke etter
adresser (Valgfrie kart, side 7).
1 Velg Hvor skal du? > Adresser fra rullegardinmenyen for
apper.
2 Velg eventuelt land eller delstat.
3 Angi by eller postnummer.
MERK: Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.
4 Velg byen.
5 Angi husnummeret.
6 Angi gaten.
Navigere med kompasset
Når du navigerer til en destinasjon, peker mot destinasjonen
uansett hvilken retning du beveger deg i.
1 Begynn å navigere til en destinasjon (Navigere til en
destinasjon, side 6).
2 Velg Kompass fra rullegardinmenyen for apper.
Navigasjon
®
Â
Ã
Kurslinjemarkør. Viser retningen til den ønskede kurslinjen fra startpunktet til neste veipunkt.
Kursavviksindikator (CDI). Viser posisjonen til den ønskede
kurslinjen i forhold til posisjonen din. Hvis kursavviksindikatoren er
på linje med kurslinjemarkøren, er du på rett kurs.
Kursavviksavstand. Prikkene viser hvor langt unna du er rett kurs.
Målestokken øverst til høyre viser hvor lang avstand hver prikk
symboliserer.
Til-og-fra-indikator. Viser om du er på vei til eller fra neste veipunkt.
Markere og starte navigasjon til en MOBposisjon (Mann over bord)
Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk
begynne å navigere til den.
1 Velg Mann over bord > Start fra rullegardinmenyen for
apper.
Kartet åpnes og viser en rute til MOB-posisjonen.
Standardutseendet for ruten er en magentafarget linje.
2 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 7) eller
kompasset (Navigere med kompasset, side 7).
Navigere med Sight 'N Go
Du kan rette enheten mot et objekt i det fjerne med
kompassretningen låst, vise objektet som et veipunkt og
navigere ved å bruke objektet som et referansepunkt.
1 Velg Sight 'N Go fra rullegardinmenyen for apper.
2 Pek med enheten mot et objekt.
3 Velg Lås retning > Angi kurs.
4 Naviger ved hjelp av kompasset.
7
Stigningsplott
Som standard viser stigningsplottet høyden for den tilbakelagte
avstanden. Det øverste kartet viser hele sporet, og det nederste
kartet kan vise en del av sporet. Du kan trykke på hvilket som
helst punkt på et av kartene hvis du vil se detaljer om det
punktet. Du kan tilpasse innstillingene for høyde (Innstillinger for
høydemåleren, side 14).
Navigere til et punkt på Stigningsplottet
1 Velg Høydemåler fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et individuelt punkt på plottet.
3 Velg .
4 Velg Se på kart.
5 Naviger ved hjelp av kartet (Navigere med kartet, side 7) eller
kompasset (Navigere med kompasset, side 7).
Endre plottype
Du kan endre stigningsplottet til å vise trykk og stigning over tid
eller avstand.
1 Velg Høydemåler fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg > Opps. av høydemåler > Plottype.
3 Velg plottype.
Nullstille stigningsplottet
1 Velg Høydemåler fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg > Nullstill > Slett gj. aktiv. > Tøm.
Kalibrere den barometriske høydemåleren
Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt
dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte
barometriske trykket.
1 Plasser deg på et sted hvor du kjenner høyden over havet
eller det barometriske trykket.
Velg
> Høydemåler.
2
3 Velg > Opps. av høydemåler > Kalibrer høydemåler.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten. Ved hjelp av veipunkter kan du merke av hvor du er,
hvor du skal, eller hvor du har vært. Du kan legge til informasjon
om posisjonen, for eksempel navn, høyde og dybde.
Du kan legge til en .gpx-fil som inneholder veipunkter, ved å
overføre filen til GPX-mappen (Overføre filer til enheten,
side 16).
Opprette et veipunkt
Du kan lagre en posisjon som et veipunkt.
1 Velg en aktivitet.
2 Velg .
3 Trykk på en posisjon på kartet.
4 Velg informasjonsboksen.
Gjennomgangssiden vises.
5 Velg .
Veipunktet lagres automatisk.
6 Velg OK.
Finne et veipunkt
1 Velg Veipunktstyrer fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg eventuelt for å begrense søket.
3 Velg eventuelt et alternativ:
8
• Velg Stav søk for å søke ved hjelp av navnet på
veipunktet.
• Velg Velg symbol for å søke ved hjelp av symbolet på
veipunktet.
• Velg Søk nær for å søke i nærheten av et veipunkt du
nylig har funnet, et annet veipunkt, gjeldende posisjon
eller et punkt på kartet.
• Velg Sorter for å vise listen over veipunkter basert på
kortest avstand eller alfabetisk rekkefølge.
Velg
et veipunkt på listen.
4
Redigere et veipunkt
Du må opprette et veipunkt før du kan redigere det.
1 Velg Veipunktstyrer fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet.
4 Angi den nye informasjonen, og velg .
Slette et veipunkt
1 Velg Veipunktstyrer fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg > Slett.
Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon
Du kan forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon ved å
beregne gjennomsnittet av posisjonsdataene. Når du beregner
gjennomsnittet, gjør enheten flere GPS-avlesninger av samme
posisjon og bruker gjennomsnittsverdien for å gi bedre
nøyaktighet.
1 Velg B. gj.snitt veipkt fra rullegarindmenyen for apper.
2 Velg et veipunkt.
3 Flytt til veipunktposisjonen.
4 Velg Start.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
6 Når statuslinjen for eksempelsikkerhet når 100 %, velger du
Lagre.
Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for
veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene.
Projisere et veipunkt
Du kan lagre en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Velg Veipunktstyrer fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et veipunkt.
3 Velg > Projiser veipunkt.
4 Angi retningen, og velg .
5 Velg en måleenhet.
6 Angi avstanden, og velg .
7 Velg Lagre.
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til den endelige destinasjonen.
Opprette en rute ved hjelp av ruteplanleggeren
En rute kan inneholde mange veipunkter, men den må alltid
inneholde minst én startposisjon og én destinasjon.
Veipunkter
1 Velg Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg første punkt fra
2
3
4
5
6
hovedmenyen.
Velg en kategori.
Velg første punkt på ruten.
Velg Bruk.
Velg Velg neste punkt for å legge til tilleggspunkter i ruten.
Velg for å lagre ruten.
Opprette en rute ved hjelp av kartet
1 Velg Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg første punkt >
Bruk kart fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et punkt på kartet.
3 Velg Bruk.
4 Flytt kartet, og velg flere punkter på kartet du vil legge til i
ruten.
5 Velg .
Endre et rutenavn
Du kan tilpasse navnet på en rute for å skille den ut fra resten.
Velg Ruteplanlegger fra rullegardinmenyen for apper.
Velg en rute.
Velg Endre navn.
Angi det nye navnet.
1
2
3
4
Redigere en rute
Du kan legge til, fjerne og omorganisere punkter i en rute.
1 Velg Ruteplanlegger fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en rute.
3 Velg Rediger rute.
4 Velg et punkt.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du Se på.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger
du Flytt opp eller Flytt ned.
• Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du Sett
inn.
Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer.
• Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du Fjern.
6 Velg for å lagre ruten.
Vise en rute på kartet
1 Velg Ruteplanlegger fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en rute.
3 Velg Se på kart.
Slette en rute
1 Velg Ruteplanlegger fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en rute.
3 Velg Slett rute.
Vise aktiv rute
1 Når du navigerer etter en rute, velger du Aktiv rute fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et punkt på ruten for å vise flere detaljer.
Reversere en rute
Du kan bytte om på start- og sluttpunktene til en rute hvis du vil
følge ruten i motsatt retning.
1 Velg Ruteplanlegger fra rullegardinmenyen for apper.
Garmin Adventures
2 Velg en rute.
3 Velg Reverser rute.
Vise et karts stigningsplott for ruten
Stigningsplottet viser stigningene for en rute basert på
ruteinnstillingene dine. Hvis enheten din er konfigurert for direkte
ruting, viser stigningsplottet stigningene mellom rutepunkter med
rett kurslinje. Hvis enheten din er konfigurert for ruting på veien,
viser stigningsplottet stigningene langs veiene som er inkludert i
ruten.
1 Velg Ruteplanlegger fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en rute.
3 Velg Stigningsplott.
Garmin Adventures
Du kan opprette utendørseventyr for å dele reisene dine med
familie, venner og fellesskapet Garmin. Du kan gruppere
beslektede elementer sammen til en eventyrlig opplevelse. Du
kan for eksempel opprette et utendørseventyr for den siste
fotturen du var på. Utendørseventyret kan bestå av sporloggen
til turen, bilder fra turen og geocacher du fant. Du kan opprette
og administrere utendørseventyrene med BaseCamp™. Du
finner mer informasjon på adventures.garmin.com.
MERK: BaseCamp er ikke tilgjengelig for alle enhetsmodeller.
Sende filer til BaseCamp
1 Åpne BaseCamp.
2 Koble enheten til datamaskinen.
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac , vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
3 Åpne Garmin stasjonen eller minnekortstasjonen eller volumet.
4 Velg et alternativ:
• Velg et element fra en tilkoblet enhet, og dra det til Min
samling eller til en liste.
• Gå til BaseCamp, velg Enhet > Motta fra enhet, og velg
enheten.
®
®
Opprette et utendørseventyr
Før du kan opprette et utendørseventyr og sende det til
enheten, må du laste ned BaseCamp på datamaskinen og
overføre et spor fra enheten til datamaskinen (Sende filer til
BaseCamp, side 9).
1 Åpne BaseCamp.
2 Velg Fil > Ny > Garmin Adventure.
3 Velg et spor og deretter Neste.
4 Legg eventuelt til flere elementer fra BaseCamp.
5 Fyll ut de obligatoriske feltene for å navngi og beskrive
utendørseventyret.
6 Hvis du vil endre forsidebilde for utendørseventyret, velger du
Endre og velger et annet bilde.
7 Velg Fullfør.
Starte et utendørseventyr
Før du begir deg ut på et utendørseventyr, må du laste ned et
utendørseventyr fra Garmin Connect (Bruke Garmin Connect,
9
side 11) eller sende et utendørseventyr fra BaseCamp til
enheten din (Sende filer til BaseCamp, side 9).
Når du starter et lagret utendørseventyr, følger enheten det
lagrede sporet og viser snarveier til relatert informasjon langs
sporet, for eksempel bilder og veipunkter.
1 Velg Eventyr fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et utendørseventyr.
3 Velg Start.
Kamera og bilder
Du kan ta bilder og video med enheten. Hvis det er aktivert
lagres den geografiske posisjonen automatisk i bildet eller
videoen. Du kan navigere til posisjonen.
Ta et bilde
1 Velg Kamera fra rullegardinmenyen for apper.
2 Drei enheten horisontalt eller vertikalt for å endre retningen
3
4
5
6
på bildet.
Velg eventuelt for å slå på blitsen.
TIPS: Du kan velge Automatisk for å bruke blitsen bare når
kameraet registrerer et motiv med dårlige lysforhold.
Bruk eventuelt to fingre på berøringsskjermen for å zoome
inn eller ut (Bruke berøringsskjermen, side 2).
Hold nede for å fokusere, og hold enheten stille.
En hvit ramme vises på skjermen. Enheten fokuserer på
motivet innenfor rammen. Når bildet er i fokus, blir rammen
grønn.
Slipp for å ta et bilde.
Bruksområder
Sende og motta data trådløst
Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel enhet før du
kan dele data trådløst.
Enheten kan sende og motta data trådløst når den er paret med
en annen kompatibel enhet eller smarttelefon, ved hjelp av
trådløs teknologi som Bluetooth eller ANT+ . Du kan dele
veipunkter, geocacher, ruter, spor og egendefinerte kart.
1 Velg Del trådløst fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et alternativ:
• Velg Send, og velg en type data.
• Velg Motta for å motta data fra en annen enhet. Den
andre kompatible enheten må prøve å sende data.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
®
Angi en nærhetsalarm
Nærhetsalarmer varsler deg når du befinner deg innenfor et
angitt område fra en bestemt posisjon.
1 Velg Nærhetsalarmer > Opprett alarm fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Bruk.
5 Angi en radius, og velg .
Enheten lager en lyd når du går inn i et område med en
nærhetsalarm.
TIPS: Du kan konfigurere forskjellige alarmtoner for når du går
inn eller ut av et område.
Beregne størrelsen på et område
1 Velg Områdeberegning > Start fra rullegardinmenyen for
apper.
2 Gå rundt omkretsen av området du vil beregne.
3 Velg Beregn når du er ferdig.
Vise kalenderen og almanakkene
Du kan vise aktiviteter for enheten, for eksempel tidspunktet du
lagret et veipunkt. Du kan også vise daglig almanakkinformasjon
for sol og måne og jakt og fiske.
1 Velg et alternativ fra rullegardinmenyen for apper:
• Hvis du vil vise enhetsaktivitet for bestemte dager, velger
du Kalender.
• Hvis du vil vise informasjon om soloppgang, solnedgang,
måne opp og måne ned, velger du Sol og måne.
• Hvis du vil vise de antatte beste tidene for jakt og fiske,
velger du Jakt og fiske.
2 Velg eller for å vise en annen måned etter behov.
3 Velg en dag.
Vise værforhold og værmeldinger
Du må koble enheten til en smarttelefon med Internett-tilkobling
for å vise værmeldinger og informasjon om værradaren.
Enheten din må ha Internett-tilkobling for å vise værmeldinger
og informasjon om værradaren. Du kan koble til en smarttelefon
med Internett-tilkobling (Parkoble smarttelefonen, side 3). Du
kan også koble til et trådløst nettverk.
Du kan vise værforhold og værmeldinger, og vise informasjon
om værradaren på kartet. Når kartet er mørkt, er ingen værdata
lastet på enheten, eller så har enheten ikke dekning. Værdata er
ikke tilgjengelig for områder på kartet som ikke har dekning.
Når du viser radarbildet med værinformasjon, viser enheten
gjeldene tidspunkt for bildet.
1 Velg Vær fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et alternativ:
• Velg for å vise værradaren på kartet.
TIPS: Du kan få værkartet til å bevege seg eller sette det
på pause. Når du setter værkartet på pause, viser enheten
de nyeste værdataene.
• Velg
for å vise gjeldende værforhold og værmeldinger.
Stille inn en alarm
1
2
3
4
Velg Alarmklokke fra rullegardinmenyen for apper.
Velg og for å angi klokkeslett.
Velg Slå på alarm.
Velg et alternativ.
Alarmen lyder på det angitte tidspunktet. Hvis enheten er
slått av på tidspunktet for alarmen, slår enheten seg på og
utløser alarmen.
Starte nedtellingstidtakeren
1 Velg Alarmklokke >
> Tidtaker fra rullegardinmenyen for
apper.
2 Velg og for å angi klokkeslett.
3 Velg Start tidtaker.
Åpne stoppeklokken
Velg Stoppeklokke fra rullegardinmenyen for apper.
Satellittsiden
Satellittsiden viser gjeldende posisjon, GPS-nøyaktighet,
satellittposisjoner og signalstyrke.
10
Kamera og bilder
Endre satellittvisningen
1 Velg Satellitt fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg .
3 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å orientere satellittvisningen med
gjeldende spor mot toppen av skjermen.
• Velg Flerfarget for å knytte en bestemt farge til hver av
satellittene og satellittens signalstyrke.
Slå av GPS
Vise historikken for en aktivitet
Du kan vise detaljer om tidligere aktiviteter fra historikken.
1 Velg Aktivitetshistorikk fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en aktivitet.
Slette en aktivitet fra historikken
1 Velg Aktivitetshistorikk fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en aktivitet.
3 Velg > Slett.
Du kan slå av GPS-en på enheten din for å slutte å spore
posisjonen din.
1 Velg Satellitt fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg > Bruk med GPS av.
Bruke Garmin Connect
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com/start.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Simulere en posisjon
Valgfritt treningstilbehør
Du kan bruke enheten med GPS slått av for å utføre vedlikehold
på veipunkter og ruter, eller for å spare batterilevetid. Du kan
angi posisjonen manuelt for å vise den gjeldende posisjonen din
på kartet.
1 Velg Satellitt > > Bruk med GPS av fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Velg > Angi posisjon på kart.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Bruk.
Kontrollere et VIRB actionkamera
®
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer informasjon i brukerveiledningen for VIRB kameraet.
1 Slå på VIRB kameraet, og aktiver fjernkontrollinnstillingen.
2 Velg VIRB-fjernk. fra rullegardinmenyen for apper på
enheten din.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Dra glidebryteren oppover for å ta opp video.
• Velg for å ta et bilde.
Telefonvarsler
Telefonvarsler krever at du parkobler Oregon 700 enheten med
en kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på
telefonen, sendes varsler til enheten.
Skjule varsler
Varsler aktiveres som standard når du parkobler enheten med
en kompatibel smarttelefon. Du kan skjule varsler, slik at de ikke
vises på skjermen på enheten.
Velg Varsler > Skjul fra rullegardinmenyen for apper.
Trening
Logg
Loggen inneholder informasjon om dato, tid, avstand, kalorier,
gjennomsnittlig hastighet eller tempo, stigning, fall og sensorer
med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Du kan regelmessig
laste opp loggen til Garmin Connect (Bruke Garmin Connect,
side 11) eller BaseCamp (Garmin Adventures, side 9) for å
holde orden på alle aktivitetsdataene.
Trening
Valgfritt treningstilbehør, blant annet pulsmåler og
pedalfrekvenssensor, kan brukes sammen med enheten. Disse
tilbehørene bruker trådløs ANT+ teknologi til å sende data til
enheten.
Før du kan ta treningstilbehøret i bruk, må du installere det på
enheten i henhold til instruksjonene som fulgte med tilbehøret.
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ sensorer, for
eksempel en pulsmåler, og enheten.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 m (30 fot) unna andre ANT+ sensorer når du
skal parkoble enhetene.
2 Velg Oppsett > ANT-sensor fra rullegardinmenyen for
apper.
3 Velg sensoren.
4 Velg Søk etter ny.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er paret med enheten.
Tips for å pare tilbehør av typen ANT+ med enheter fra
Garmin
• Kontroller at tilbehør av typen ANT+ er kompatibelt med
enheter fra Garmin.
• Flytt deg 10 m (32,9 fot) unna annet tilbehør av typen ANT+
før du parer tilbehør av typen ANT+ med enheten fra Garmin.
• Sørg for at enheten fra Garmin er innenfor rekkevidden til
tilbehøret av typen ANT+ 3 m (10 fot).
• Når du har paret enhetene den første gangen, gjenkjenner
enheten fra Garmin automatisk tilbehøret av typen ANT+
hver gang den aktiveres. Denne prosessen skjer automatisk
når du slår på enheten fra Garmin, og det tar vanligvis bare
et par sekunder når tilbehøret er aktivert og fungerer riktig.
• Når enheten er paret, mottar enheten fra Garmin bare data
fra tilbehøret, og du kan bevege deg i nærheten av annet
tilbehør.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
11
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 18) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Angi pulssoner
Du må angi brukerprofil for trening før enheten kan fastslå
pulssoner (Konfigurere brukerprofilen, side 14).
Du kan justere pulssonene manuelt etter treningsmålene dine
(Treningsmål, side 12).
1 Velg Oppsett > Kondisjonstrening > Pulssoner fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Angi høyeste og minste puls for sone 5.
Høyeste puls for hver sone er basert på minste puls for den
forrige sonen. Hvis du for eksempel angir 167 som minste
puls for sone 5, bruker enheten 166 som høyeste puls for
sone 4.
Angi
minste puls for sonene 4–1.
3
Tilpasse enheten
Tilpasse tastene
Du kan tilpasse enkelte taster på enheten for å få rask tilgang til
menyer, innstillinger, apper eller andre funksjoner på enheten.
1 Velg Oppsett > System > Konfigurer taster.
2 Velg Av/på-knapp eller Brukertast.
3 Velg Enkelttrykk, Dobbelttrykk eller Hold nede.
4 Velg et alternativ.
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset
Du kan justere lysstyrken på bakgrunnslyset for å maksimere
batterilevetiden.
1 Dra nedover fra toppen av skjermen.
2 Velg eller .
Angi følsomhet for berøringsskjermen
Du kan justere berøringsskjermens følsomhet slik at den passer
til aktiviteten.
1 Velg Oppsett > Tilgjengelighet > Berøringsfølsomhet fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et alternativ.
TIPS: Du kan teste innstillingene for berøringsskjermen med
og uten hansker basert på aktiviteten.
Rotere skjermen
Roter enheten for å få visning i horisontal modus (landskap)
eller vertikal modus (portrett).
12
Skjerminnstillinger
Velg Oppsett > Visning fra rullegardinmenyen for apper.
Tidsavbrudd bakgrunn: Angir hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Orienteringslås: Låser skjermorienteringen til stående eller
liggende modus, eller gjør det mulig å endre
skjermorientering automatisk etter enhetens orientering.
Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.
Sparemodus for batteri: Sparer batteristrøm og forlenger
batterilevetiden ved å slå av skjermen når bakgrunnslyset får
tidsavbrudd (Slå på sparemodus for batteri, side 1).
Konfigurere kartene
Du kan aktivere eller deaktivere kartene som er lastet inn på
enheten for øyeblikket.
Velg Oppsett > Kart > Konfigurer kart fra
rullegardinmenyen for apper.
Kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart fra rullegardinmenyen for apper.
Orientering: Justerer hvordan kartet vises på siden. Alternativet
Nord opp viser nord øverst på siden. Alternativet Spor opp
viser den gjeldende reiseretningen øverst på siden. Bilmodus
viser et bilperspektiv med reiseretningen øverst.
Dashbord: Velger et dashbord som skal vises på kartet. Hvert
dashbord viser ulik informasjon om ruten eller posisjonen.
Veiledningstekst: Angir når veiledningsteksten skal vises på
kartet.
Karthastighet: Justerer hvor raskt kartet tegnes. Rask tegning
av kart reduserer batterilevetiden.
Avanserte kartinnstillinger
Velg Oppsett > Kart > Avansert oppsett fra rullegardinmenyen
for apper.
Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar
lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.
Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet (hvis tilgjengelig)
eller slår av skyggelegging.
Kjøretøy: Angir posisjonsikonet, som representerer din posisjon
på kartet. Standardikonet er en liten blå trekant.
Zoomkontroller: Angir autozoom og posisjonen for knappene i
stående eller liggende modus.
Zoomnivåer: Justerer hvilket zoomnivå kartelementer vises ved.
Kartelementene vises ikke når kartets zoomnivå er høyere
enn det valgte nivået.
Tekststørrelse: Angir tekststørrelsen for kartelementene.
Tilpassede datafelter og dashbord
Datafelter viser informasjon om posisjonen eller andre bestemte
data. Dashbord er en egendefinert gruppering av data som kan
være nyttig til en bestemt eller generell oppgave, for eksempel
geocaching.
Tilpasse enheten
Aktivere kartdatafelter
1 Gå til kartet, sveip oppover fra bunnen av skjermbildet, og
velg
> Oppsett for kart > Dashbord.
2 Velg et datafelt.
Tilpasse datafeltene
Du må aktivere kartdatafeltene før du kan endre dem (Aktivere
kartdatafelter, side 13).
Du kan tilpasse datafeltene og dashbordene for kartet,
kompasset, tripcomputeren, stigningsplottet og statussidene.
1 Velg et datafelt fra en side som viser datafelter.
2 Velg en datafeltkategori og et datafelt.
Velg for eksempel Tripdata > Snitthastighet.
Tilpasse dashbord
1 Velg en side.
2 Velg et alternativ:
• Gå til kartet, og velg
> Oppsett for kart > Dashbord.
• Gå til kompasset eller tripcomputeren, og velg
> Endre
dashbord.
3 Velg et dashbord.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan tilpasse dataskjermbildene som vises for hver aktivitet,
og i hvilken rekkefølge de skal vises.
1 Velg en aktivitet.
2 Velg Oppsett > Dataskjermer fra rullegardinmenyen for
apper.
3 Velg et dataskjermbilde.
4 Velg et alternativ.
Legge til en snarvei på hovedmenyen
Du kan legge til snarveier i programskuffen, hovedmenyen eller
dashbordet for favoritter når enheten er i klassisk modus. Du
kan opprette snarveier for at enheten skal kunne utføre flere
handlinger samtidig. Hvis snarveien ikke vises på listen, kan du
opprette den (Opprette en snarvei, side 13).
1 Velg Oppsett > Snarveier fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg snarveien.
3 Velg Legg til på meny.
4 Velg Hovedmeny, Skuff eller Favoritter.
Opprette en snarvei
1 Velg Oppsett > Snarveier > Opprett snarvei fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Velg Navn, og angi et navn.
3 Velg Ikon, og velg et ikon.
4 Velg et alternativ:
• Legg til en snarvei til en bestemt enhetsinnstilling ved å
velge Oppsett.
• Velg Hvor skal du? for å legge til en snarvei som starter
navigering til et bestemt veipunkt.
• Velg Program for å legge til en snarvei til et bestemt
program.
• Velg Aktivitet, slik at du raskt kan endre aktivitet med en
snarvei.
Systeminnstillinger
Velg Oppsett > System fra rullegardinmenyen for apper.
Satellitt: Gjør det mulig å justere innstillingene for
satellittsystemet (Satellittinnstillinger, side 13).
Tekstspråk: Angir tekstspråket på enheten.
Tilpasse enheten
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata.
Grensesnitt: Her kan du angi modusen for
kommunikasjonsgrensesnittet til Garmin Spanner, Garminserie, NMEA inn/ut, Tekst ut, RTCM eller MTP.
Konfigurer taster: Her kan du angi av/på-knappen og
brukertasten som snarvei til en meny, en innstilling eller et
program.
Klassisk: Her kan du angi skjermbildet Hjem til å se ut som
startskjermbildet til en klassisk håndholdt utendørsenhet.
Batteritype AA: Angir batteritypen for enheten.
Satellittinnstillinger
Velg Oppsett > System > Satellitt fra rullegardinmenyen for
apper.
Satellittsystem: Gjør det mulig å angi satellittsystemet til GPS,
GPS + GLONASS (GPS og GLONASS, side 13) eller
Demomodus (GPS av).
WAAS/EGNOS: Her kan du angi satellittsystemet til WAAS/
EGNOS (Wide Area Augmentation System / European
Geostationary Navigation Overlay Service). Du finner mer
informasjon om WAAS på www.garmin.com/aboutGPS/waas
.html.
GPS og GLONASS
Standardinnstillingen for satellittsystemet er GPS + GLONASS.
Med denne innstillingen får du bedre ytelse i utfordrende miljøer,
og posisjonen din blir funnet raskere. Hvis du bruker både GPS
og GLONASS kan batteritiden være kortere enn hvis du bare
bruker GPS.
Innstillinger for utseende
Velg Oppsett > Utseende fra rullegardinmenyen for apper.
Modus: Angir lys eller mørk bakgrunn, eller bytter automatisk
mellom disse to basert på tidene for soloppgang og
solnedgang der du befinner deg.
Dagfarge: Angir farge for valg som foretas i dagmodus.
Nattfarge: Angir farge for valg som foretas i nattmodus.
Liggende kontroller: Plasserer kontrollene på venstre eller
høyre side av skjermen i liggende modus.
Angi enhetstoner
Du kan tilpasse toner for meldinger, taster, svingvarsler og
alarmer.
1 Velg Oppsett > Toner > Toner > På fra rullegardinmenyen
for apper.
2 Velg en tone for hver hørbare type.
Rutinginnstillinger
De tilgjengelige rutinginnstillingene avhenger av den valgte
aktiviteten.
Velg Oppsett > Ruting fra rullegardinmenyen for apper.
Aktivitet: Her kan du angi en aktivitet som brukes til
transportering under ruting. Enheten beregner ruter som er
optimalisert for typen aktivitet du foretar deg.
Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne
ruten.
Lås på vei: Låser den blå trekanten, som representerer din
posisjon på kartet, på nærmeste vei. Dette er mest nyttig når
du kjører eller navigerer på veier.
Beregn på nytt når utenfor rute: Angir innstillinger for
omberegning når du navigerer vekk fra en aktiv rute.
Oppsett for unngåelse: Her kan du angi typer veier og terreng
og transporteringsmetoder du vil unngå mens du navigerer.
13
Ruteoverganger: Angir hvordan enheten ruter fra ett punkt på
ruten til neste. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for
enkelte aktiviteter. Alternativet Avstand sender deg til neste
punkt på ruten når du befinner deg innenfor en gitt avstand
fra gjeldende punkt.
Innstillinger for retning
Du kan tilpasse kompassinnstillingene.
Velg Oppsett > Retning fra rullegardinmenyen for apper.
Visning: Angir retningstypen som vises på kompasset.
Nordreferanse: Angir nordreferansen som brukes på
kompasset.
Gå til linje/peker: Du kan bruke peilepekeren som peker i
retningen av bestemmelsesstedet, eller bruke kurspekeren
som viser forholdet til kurslinjen som fører til
bestemmelsesstedet.
Kompass: Skifter automatisk fra elektronisk kompass til GPSkompass når du beveger deg over en gitt hastighet i en angitt
periode.
Kalibrer kompass: Gjør det mulig å kalibrere kompasset hvis
du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter
å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme
temperaturendringer (Kalibrere kompasset, side 7).
Innstillinger for høydemåleren
Velg Oppsett > Høydemåler fra rullegardinmenyen for apper.
Autokalibrering: Kalibrerer høydemåleren automatisk hver
gang en aktivitet startes. Enheten fortsetter å kalibrere
høydemåleren automatisk så lenge enheten mottar GPSsignaler og Autokalibrering er på.
Barometermodus: Variabel høyde gjør det mulig for
barometeret å måle høydeendringer mens du er i bevegelse.
Fast høyde forutsetter at enheten er stillestående ved en fast
høyde, slik at det barometriske trykket bare endrer seg på
grunn av været.
Plottype: Gjør det mulig å vise høydeendringer over en
tidsperiode eller en distanse, barometrisk trykk over en
tidsperiode eller endringer i lokalt trykk over en tidsperiode.
Kalibrer høydemåler: Gjør det mulig å kalibrere den
barometriske høydemåleren dersom du vet den korrekte
høyden eller det korrekte barometriske trykket (Kalibrere den
barometriske høydemåleren, side 8).
Innstillinger for posisjonsformat
MERK: Du bør ikke endre posisjonsformatet eller
kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller
sjøkart som benytter et annet posisjonsformat.
Velg Oppsett > Posisjonsformat fra rullegardinmenyen for
apper.
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en
posisjonsavlesning skal vises i.
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter.
Kartsfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker.
Standard koordinatsystem er WGS 84.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
dybde, temperatur, trykk og vertikal hastighet.
1 Velg Oppsett > Enheter fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en målingstype.
3 Velg en måleenhet.
Tidsinnstillinger
Velg Oppsett > Tid fra rullegardinmenyen for apper.
Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24timers format.
Tidssone: Angir tidssonen for enheten. Automatisk angir
tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.
Innstillinger for geocaching
Velg Oppsett > Geocaching fra rullegardinmenyen for apper.
Geocaching i sanntid: Her kan du angi enheten til å vise eller
skjule geocachedata i sanntid.
Geocache-stil: Her kan du angi enheten til å vise listen over
geocacher etter navn eller koder.
chirp™-søk: Gjør det mulig å søke etter en geocache som
inneholder et chirp tilbehør, på enheten (Aktivere søk med
chirp, side 6).
progr. chirp™-enheten: Programmerer tilbehøret av typen
chirp. Les chirp brukerveiledningen på www.garmin.com.
Filteroppsett: Gjør det mulig å opprette og lagre egendefinerte
filtre for geocacher (Lagre et egendefinert geocachefilter,
side 6).
Geocacher funnet: Du kan redigere antallet geocacher som er
funnet. Dette tallet øker automatisk når du logger funn
(Logge forsøk, side 6).
Sensorinnstillinger for ANT+
Du finner mer informasjon om valgfritt treningstilbehør under
Valgfritt treningstilbehør, side 11.
Treningsinnstillinger
Velg Oppsett > Kondisjonstrening fra rullegardinmenyen for
apper.
Auto Lap: Angir at enheten skal markere runden ved en
bestemt avstand automatisk.
Aktivitetstype: Her kan du angi treningsaktiviteten til fottur,
løping, sykling eller annet. Når du gjør dette, vises riktig
aktivitetstype når du overfører aktiviteten til Garmin Connect.
Bruker: Her kan du angi informasjon om brukerprofilen din
(Konfigurere brukerprofilen, side 14).
Pulssoner: Konfigurerer de fem pulssonene for
treningsaktiviteter.
Konfigurere brukerprofilen
Enheten bruker informasjon som du oppgir om deg selv, til å
beregne nøyaktige data. Du kan endre brukerprofilinformasjon
som kjønn, alder, vekt, høyde og permanent idrettsutøver (Om
permanente idrettsutøvere, side 14).
1 Velg Oppsett > Kondisjonstrening > Bruker fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Endre innstillingene.
Om permanente idrettsutøvere
En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med
intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og
har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap funksjonen til å merke en runde ved en
bestemt distanse automatisk. Denne funksjonen er nyttig når du
vil sammenligne ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
1 Velg Oppsett > Kondisjonstrening > Auto Lap fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Angi en verdi, og velg .
®
Maritime innstillinger
Velg Oppsett > Båt fra rullegardinmenyen for apper.
14
Tilpasse enheten
Sjøkartmodus: Angir typen sjøkart enheten bruker når den
viser maritime data. Nautisk viser de ulike kartfunksjonene i
forskjellige farger, slik at de maritime POIene er enklere å
lese, og slik at kartet gjenspeiler tegnemåten for papirkart.
Fiske (krever maritime kart) gir en detaljert visning av
bunnkonturer og dybdeloddskudd og forenkler kartvisningen
for optimal bruk ved fiske.
Utseende: Angir utseendet på maritime navigasjonshjelpemidler
på kartet.
Maritime alarmer: Angir alarmer for når du overskrider en
bestemt avdriftsavstand mens du er forankret, når du er en
spesifisert avstand ute av kurs, og når du kommer til et
område med en bestemt vanndybde.
Konfigurere maritime alarmer
1 Velg Oppsett > Båt > Maritime alarmer fra
rullegardinmenyen for apper.
2 Velg en alarmtype.
3 Velg På.
4 Angi en avstand, og velg
.
Nullstille data og innstillinger
Du kan nullstille tripdata, slette alle veipunkter, slette gjeldende
spor eller gjenopprette fabrikkinnstillingene.
1 Velg OppsettNullstill fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil nullstille data som er knyttet til én bestemt tur,
for eksempel distanse og gjennomsnitt, velger du Nullstill
tripdata.
• Hvis du vil slette alle lagrede veipunkter, velger du Slett
alle veipunkter.
• Hvis du vil slette alle data som har blitt registrert siden du
startet den gjeldende aktiviteten, velger du Slett gj. aktiv..
MERK: Enheten fortsetter å registrere nye data for den
gjeldende aktiviteten.
• Hvis du vil nullstille innstillingene for den gjeldende
aktivitetstypen til fabrikkinnstillingene, velger du Nullstill
aktivitetsinnst..
• Hvis du vil gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene, velger du Nullstill alle innst..
MERK: Hvis du nullstiller alle innstillingene, slettes all
geocachingaktivitet fra enheten.
Gjenopprette standardverdier for bestemte
innstillinger
Konfigurere skjermbildet Hjem til klassisk
modus
Du kan angi skjermbildet Hjem til å se ut som startskjermbildet til
en klassisk Garmin håndholdt enhet. Dette kan være nyttig hvis
du er fortrolig med brukergrensesnittet til en tidligere
produktmodell.
Velg Oppsett > System > Klassisk fra rullegardinmenyen
for apper.
Informasjon om enheten
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express (garmin.com/express) får du enkelt tilgang til
følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Kart- eller løypeoppdateringer
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet
for Garmin.
• Gå til www.garmin.com/outdoor.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til garmin.com/express.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Feste karabinkroken
1 Plasser karabinkroken À i åpningene på monteringsflaten Á
på enheten.
Du kan gjenopprette standardverdiene for bestemte
innstillingskategorier.
1 Velg Oppsett fra rullegardinmenyen for apper.
2 Velg kategorien du vil gjenopprette.
3 Velg > Fabrikkinnstillinger.
Gjenopprette standardverdier for bestemte sideinnstillinger
Du kan gjenopprette standardverdiene for innstillinger for kartet,
kompasset, tripcomputeren og stigningsplottet.
1 Åpne siden med innstillingene du vil gjenopprette.
2 Velg > Fabrikkinnstillinger.
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan nullstille alle innstillinger tilbake til fabrikkinnstillingene.
Velg Oppsett > Nullstill > Nullstill alle innst. > Nullstill fra
rullegardinmenyen for apper.
MERK: Når du gjenoppretter alle fabrikkinnstillingene på
enheten, opphever du geocachingregistreringen din og
fjerner alle standardaktiviteter.
Informasjon om enheten
2 Skyv karabinkroken oppover til den låses på plass.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
15
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Nedsenkning i vann
LES DETTE
Enheten er vannbestandig i henhold til IEC-standard 60529
IPX7. Den tåler å være opptil 1 meter under vann i 30 minutter.
Hvis den er under vann lenger enn det, kan det oppstå skader
på enheten. Pass på at enheten tørkes av og lufttørker før du
bruker eller lader den.
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin i Windows og som aktiverte
volumer i Mac OS X.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Filtyper
Den håndholdte enheten støtter disse filtypene:
• Filer fra BaseCamp eller HomePort™. Gå til www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX-sporfiler.
• GPX-geocachefiler (Laste ned geocacher ved hjelp av en
datamaskin, side 6).
• JPEG-bildefiler.
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader. Gå til
www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT-filer som kan eksporteres til Garmin Connect.
Installere et minnekort
Du kan installere et microSD minnekort for å få mer
lagringsplass eller forhåndslastede kart.
1 Vri D-ringen mot klokken, og trekk opp for å ta av dekselet.
2 Ta ut batteriene.
3 I batterirommet skyver du kortholderen À til venstre og løfter
den opp.
2
3
4
5
6
7
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten eller minnekortet.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på
minnekortet.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3 Velg en fil.
4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
4
5
6
7
8
16
Plasser minnekortet Á med gullkontaktene vendt nedover.
Lukk kortholderen.
Skyv kortholderen til høyre for å låse den.
Sett i batteriene igjen.
Sett på batteridekselet igjen, og vri D-ringen med klokken.
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
1 Ta ut batteriene.
2 Sett inn batteriene på nytt.
Informasjon om enheten
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen informasjon
om forskrifter og lisensavtalen.
Velg Oppsett > Om fra rullegardinmenyen for apper.
Spesifikasjoner
Batteritype
NiMH-batteripakke eller to AA-batterier
(NiMH, alkalisk eller lithium)
Batterilevetid
Opptil 16 timer.
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
2,4 GHz Wi‑Fi
Bluetooth aktivert enhet
Trygg avstand fra et
kompass
17,5 cm (7 tommer)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Tillegg
tempe™
tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste
sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for
omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige
temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise
temperaturdata fra tempe.
Datafelter
Med enkelte datafelter må du navigere eller ha tilbehør for ANT+
for å kunne vise data.
Aktivitetsavstand: Avstanden som er tilbakelagt for gjeldende
spor.
Avst. t. best.sted: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Barometer: Kalibrert gjeldende trykk.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Best.stedets pos.: Posisjonen til endelig destinasjon. Denne
siden vises bare når du navigerer.
Dato: Gjeldende dag, måned og år.
Dybde: Vanndybden. Enheten må være koblet til en NMEA
0183 eller NMEA 2000 enhet som kan innhente
vanndybden.
ETA ved best.sted: Beregnet tidspunkt for ankomst til
destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved
destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fartsgrense: Veiens registrerte fartsgrense. Ikke tilgjengelig på
alle kart eller i alle områder. Forhold deg alltid til veiskilt for
faktiske fartsgrenser.
Gj.sn. pedalfrekvens: Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende aktivitet.
Gj.snittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.
Gjeldende runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
®
®
Tillegg
Gjsn. puls %m.: Snittprosent av maksimal puls for gjeldende
aktivitet.
Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og
endringen i vertikal avstand.
Glidetall til destinasjon: Høydeendringen som kreves for
nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde.
Denne siden vises bare når du navigerer.
GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 60 m (200 fot) for hver 3 m
(10 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høyde o. bakken: Høyden ved gjeldende posisjon over
bakkenivå (hvis kartene inneholder tilstrekkelig
høydeinformasjon).
Ingen: Dette er et tomt datafelt.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Gjeldende klokkeslett basert på gjeldende posisjon
og tidsinnstillingene (format, tidssone, sommertid).
Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på
kompasset.
Kurs: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Løypen
kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Lokalt trykk: Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.
Maks.temp. siste 24 t: Den høyeste temperaturen som er
registrert de siste 24 timene.
Maksimal hastighet: Høyeste hastighet som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden
forrige nullstilling.
Maksimal nedstigning: Maksimum fallgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimal stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt
eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Medgått aktivitetstid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du
for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Min.temp. siste 24 t: Den laveste temperaturen som er
registrert de siste 24 timene.
Minimal høyde: Den laveste høyden som er nådd siden forrige
nullstilling.
Nøyaktigheten til GPS: Feilmargin for din nøyaktige posisjon.
GPS-posisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/3,65 m (12 fot).
Pedalfr., s. runde: Gjennomsnittlig pedalfrekvens for forrige
fullførte runde.
Pedalfrekvens: Antall omdreininger på kranken per minutt.
Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at
disse dataene skal vises.
Pedalfrekvens, runde: Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende runde.
Peker: En pil peker i retning av neste veipunkt eller sving.
Denne siden vises bare når du navigerer.
17
Posisjon (len/bre): Gjeldende posisjon i breddegrad og
lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Posisjon (valgt): Gjeldende posisjon med valgt innstilling for
posisjonsformat.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls, runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls, runde – prosent: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls - %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Retning: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Sis. run. stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige fullførte
runde.
Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundehast.: Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte
runde.
Snittfall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige
nullstilling.
Snitthastighet: Gjennomsnittlig bevegelseshastighet siden
forrige nullstilling.
Snittrunde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Snittstigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden
forrige nullstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning, runde: Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.
Styrekurs: Retningen du beveger deg i.
Sving: Vinkeldifferansen (i grader) mellom retningen til
destinasjonen og gjeldende bevegelsesretning. L betyr sving
til venstre. R betyr sving til høyre. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Sving for bil: Retningen for neste sving på ruten. Denne siden
vises bare når du navigerer.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Temperatur - vann: Temperaturen i vannet. Enheten må være
koblet til en NMEA 0183 enhet som kan innhente
vanntemperatur.
Tidt. m/ alarm: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.
Tidtaker m/stoppekl.: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid til destinasjon: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Til kurs: Retningen du må bevege deg i for å komme tilbake til
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
18
Total nedstigning: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget
siden forrige nullstilling.
Total runde: Stoppeklokketiden for alle fullførte runder.
Total snitthastighet: Gjennomsnittlig hastighet for bevegelse
og stopp siden forrige nullstilling.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Tripteller: Løpende oversikt over tilbakelagt avstand siden
forrige nullstilling.
Triptid – i bevegelse: Løpende oversikt over tid i bevegelse
siden forrige nullstilling.
Triptid – stoppet: Løpende oversikt over tiden du har stått stille
siden forrige nullstilling.
Turtid: Løpende oversikt over sammenlagt tid for bevegelse og
stopp siden forrige nullstilling.
Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket
fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når
du navigerer.
V. avst. til neste: Stigningsavstanden mellom gjeldende
posisjon og neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare
når du navigerer.
Veipunkt ved best.sted: Siste punkt på ruten til destinasjonen.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Veipunkt ved neste: Neste punkt på ruten. Denne siden vises
bare når du navigerer.
Velocity Made Good: Hastigheten du nærmer deg en
destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Ver. avs. b.sted: Stigningsavstanden mellom gjeldende
posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når
du navigerer.
Vert. hast. til best.sted: Oppstigning eller nedstigning til en
forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Tillegg
Indeks
A
adresser, finne 7
aktiviteter 3–5, 11
egendefinert 4
alarmer
klokke 10
maritimt 15
nærhet 10
toner 13
almanakk
jakt og fiske 10
tidspunkter for soloppgang og solnedgang
10
ANT+ sensorer, parkobling 11
Auto Lap 14
av/på-tast 2
B
bakgrunnslys 1, 12
barometer 8
BaseCamp 9, 10, 16
batteri 1, 17
lade 2
lagring 1
maksimere 1, 12
montere 1
berøringsskjerm 2, 12
bilde, ta 10
bilder 10
Bluetooth teknologi 2
brukerdata, slette 16
brukerprofil 14
C
chirp 6, 14
City Navigator 7
Connect IQ 3
D
dashbord 12, 13
data
oppbevare 11
overføre 11, 16
skjermbilder 13
datafelter 3, 12, 13, 17
datamaskin, koble til 16
dele data 10
E
enhet
nullstille 16
registrering 15
vedlikehold 15
enhets-ID 17
F
feilsøking 15, 16
filer, overføre 6, 10, 16
G
Garmin Connect 2, 3
oppbevare data 11
Garmin Express 3, 15
oppdatere programvare 15
registrere enheten 15
geocacher 5, 6, 16
innstillinger 14
laste ned 6
navigere til 5
geocacherlaste ned 5
gjenopprette, innstillinger 15
GLONASS 13
GPS 10, 11, 13
signal 11
H
HomePort 16
Hvor skal du? 6
Indeks
høyde 8
plott 5, 8, 9
høydemåler 8, 14
R
J
registrere enheten 5, 15
rengjøre berøringsskjermen 16
rengjøre enheten 16
ruter 8, 9
innstillinger 13
opprette 8, 9
redigere 9
slette 9
vise på kartet 9
jakt- og fisketidspunkter 10
S
K
satellittsignaler 10, 11
innhente 2
posisjoner 11
sensorer med ANT+ 14
pare 11
Sight 'N Go 7
skjerm 2
låse 2
orientering 12
skjermbildet hjem 2
tilpasse 15
skjerminnstillinger 12
slette
alle brukerdata 16
logg 11
smarttelefon 3
programmer 2
snarveier 13
legge til 13
soner, puls 12
spesifikasjoner 17
spor 4, 5, 9
stoppeklokke 10
sykling 4
systeminnstillinger 13
I
ID-nummer 17
innstillinger 12–15
enhet 13
innstillinger for retning 14
kalender 10
kalibrere
høydemåler 8
kompass 7
kamera 10
karabinkrok 15
kart 7, 12
datafelter 13
innstillinger 12
navigere 7
oppdatere 15
valgfritt 7
kartinnstillinger 12
knapper på skjermen 2
koble til 3
kompass 7
innstillinger 14
navigere 7
L
lade 2
laste ned, geocacher 5, 6
logg 11
sende til datamaskin 11
vise 11
løping 4
låse, skjerm 2
M
mann over bord (MOB) 7
maritimt
alarmoppsett 15
innstillinger 14
minnekort 16
minnekort, microSD 1, 16. Du finner mer
informasjon under minnekort
MOB 7
måleenheter 14
N
navigasjon 6–8
kompass 7
kursmarkør 7
Sight 'N Go 7
stoppe 7
nedtellingstidtaker 10
nullstille enheten 15, 16
nærhetsalarmer 10
O
områdeberegning 10
oppbevare data 16
overføre, filer 6, 9, 10, 16
P
pare, sensorer med ANT+ 11
parkobling 3
ANT+ sensorer 11
permanent idrettsutøver 14
posisjoner
lagre 8
redigere 8
posisjonsformat 14
produktregistrering 6, 15
profiler, bruker 14
programmer 2, 3
programvare, oppdatere 15
puls, soner 11, 12, 18
T
taster 1, 12
tempe 17
temperatur 17
tid, soner og formater 14
tidsinnstillinger 14
tidspunkter for soloppgang og solnedgang 10
tidtaker 11
nedtelling 10
tilbehør 11, 15
tilpasse enheten 12, 13
toner 13
TrackBack 7
trening 2, 4, 14
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
USB
koble fra 16
kontakt 1
masselagringsmodus 16
overføre filer 16
utendørseventyr 9
V
vanntetthet 16
varsler 11
veipunkter 7, 8
lagre 8
projisere 8
redigere 8
slette 8
VIRB-fjernkontroll 11
vær 10
W
Wi-Fi 3
koble til 3
widgets 3
19
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising