Garmin | Oregon® 750 | User manual | Garmin Oregon® 750 Korisnički priručnik

Garmin Oregon® 750 Korisnički priručnik
Oregon serije 700
®
Korisnički priručnik
Lipanj 2016
190-02075-46_0A
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Oregon i TracBack trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani
u SAD-u i drugim državama. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Connect IQ™, HomePort™, tempe™, VIRB i GSC™ trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Wi‑Fi
registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Mac zaštićen je trgovački znak tvrtke Apple Computer, Inc. Windows zaštićen je trgovački znak
tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. microSD™ i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Ostali trgovački znakovi i
trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.
®
®
®
®
NMEA registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association. NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi
udruženja National Marine Electronics Association.
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Sadržaj
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Informacije o bateriji ............................................................... 1
Umetanje AA baterija ............................................................. 1
Umetanje kompleta NiMH baterija ......................................... 1
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Početni zaslon ............................................................................ 2
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir .................................... 2
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir ............................. 2
Primanje satelitskih signala ........................................................ 2
Traženje adrese ..................................................................... 7
Navigacija pomoću kompasa ...................................................... 7
Kalibracija kompasa ............................................................... 7
Pokazivač kursa ..................................................................... 7
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u
moru ............................................................................................ 8
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go ............................................. 8
Grafikon nadmorske visine ......................................................... 8
Kretanje prema točki na grafikonu nadmorske visine ............ 8
Promjena vrste grafikona ....................................................... 8
Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine ................ 8
Kalibracija barometarskog visinomjera .................................. 8
Povezane značajke......................................................... 2
Točke............................................................................... 8
Uvod................................................................................ 1
Zahtjevi za funkcije povezivosti .................................................. 2
Povezivanje s bežičnom mrežom ............................................... 3
Postavljanje Wi‑Fi funkcija ..................................................... 3
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 3
Pregledavanje widgeta ............................................................... 3
Connect IQ funkcije .................................................................... 3
Preuzimanje Connect IQ funkcija ........................................... 3
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala .............. 3
Aktivnosti........................................................................ 3
Odabir aktivnosti ......................................................................... 3
Pregledavanje zaslona s podacima o aktivnosti ......................... 4
Bilježenje aktivnosti .................................................................... 4
Stvaranje nove aktivnosti ............................................................ 4
Uređivanje naziva aktivnosti .................................................. 4
Uređivanje ikone aktivnosti .................................................... 4
Zaustavljanje aktivnosti ............................................................... 4
Prilagođavanje zapisnika aktivnosti ............................................ 4
Spremanje trenutne aktivnosti .................................................... 4
Spremanje lokacije aktivnosti ..................................................... 4
Bicikliranje s vašim uređajem ..................................................... 4
Pregledavanje podataka o aktivnosti .......................................... 5
Pregledavanje grafikona nadmorske visine aktivnosti ................ 5
Promjena boje staze aktivnosti ................................................... 5
Brisanje trenutne aktivnosti ......................................................... 5
Brisanje aktivnosti ....................................................................... 5
Brisanje povijesti aktivnosti ......................................................... 5
Otvaranje alata Upravitelj tragovima ........................................... 5
Geocache stavke ............................................................ 5
Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com .............. 5
Povezivanje s web-mjestom Geocaching.com ...................... 5
Pretraživanje geocachea ............................................................ 5
Kretanje prema geocacheu ........................................................ 6
Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena ......... 6
Bilježenje pokušaja ..................................................................... 6
Filtriranje geocache popisa ......................................................... 6
Spremanje prilagođenog geocache filtra ............................... 6
Uređivanje prilagođenog geocache filtra ............................... 6
Primjena prilagođenog filtra na popis geocacheva ................ 6
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala ..................... 6
chirp ............................................................................................ 6
Omogućavanje chirp pretraživanja ........................................ 6
Pronalaženje geocacheva pomoću chirp tehnologije ............ 6
Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s
uređaja ........................................................................................ 7
Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com ......................... 7
Navigacija ........................................................................ 7
Navigacija prema odredištu ........................................................ 7
Zaustavljanje navigacije ......................................................... 7
Navigiranje pomoću karte ........................................................... 7
Navigacija pomoću funkcije TracBack® ..................................... 7
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije ............................. 7
Dodatne karte ............................................................................. 7
Sadržaj
Stvaranje točke ........................................................................... 8
Traženje točke ............................................................................ 8
Uređivanje točke ......................................................................... 8
Brisanje točke ............................................................................. 8
Povećanje preciznosti lokacije točke .......................................... 9
Projekcija točke ........................................................................... 9
Rute................................................................................. 9
Stvaranje rute pomoću alata Planer rute .................................... 9
Stvaranje rute pomoću karte ....................................................... 9
Uređivanje naziva rute ................................................................ 9
Uređivanje rute ........................................................................... 9
Pregled rute na karti ................................................................... 9
Brisanje rute ................................................................................ 9
Pregledavanje aktivne rute ......................................................... 9
Preokretanje rute ........................................................................ 9
Pregledavanje grafikona nadmorske visine rute ......................... 9
Garmin avanture............................................................. 9
Slanje datoteka na BaseCamp ................................................. 10
Stvaranje avanture .................................................................... 10
Pokretanje avanture .................................................................. 10
Kamera i fotografije...................................................... 10
Snimanje fotografije .................................................................. 10
Aplikacije....................................................................... 10
Bežično slanje i primanje podataka .......................................... 10
Postavljanje alarma približavanja ............................................. 10
Izračun površine područja ......................................................... 10
Pregledavanje kalendara i almanaha ....................................... 10
Pregledavanje vremenskih uvjeta i prognoze ........................... 11
Postavljanje alarma .................................................................. 11
Pokretanje mjerača odbrojavanja ............................................. 11
Pokretanje štoperice ................................................................. 11
Stranica satelita ........................................................................ 11
Promjena satelitskog prikaza ............................................... 11
Isključivanje GPS-a .............................................................. 11
Simuliranje lokacije .............................................................. 11
Upravljanje VIRB® akcijskom kamerom ................................... 11
Telefonske obavijesti ................................................................ 11
Skrivanje obavijesti .............................................................. 11
Fitness........................................................................... 11
Povijest ..................................................................................... 11
Pregledavanje povijesti aktivnosti ........................................ 11
Brisanje aktivnosti iz starih podataka ................................... 11
Korištenje usluge Garmin Connect ...................................... 11
Neobavezni dodaci za fitness .............................................. 12
O zonama pulsa ........................................................................ 12
Ciljevi vježbanja ................................................................... 12
Postavljanje zona pulsa ....................................................... 12
Prilagođavanje uređaja................................................ 12
Prilagođavanje tipki ................................................................... 12
Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja .................... 12
Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona ............................... 12
i
Okretanje zaslona ..................................................................... 12
Postavke zaslona ...................................................................... 12
Konfiguriranje karata ................................................................. 13
Postavke karte ..................................................................... 13
Napredne postavke karte ..................................................... 13
Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče .................... 13
Omogućavanje podatkovnih polja karte ............................... 13
Prilagođavanje podatkovnih polja ........................................ 13
Prilagođavanje upravljačkih ploča ....................................... 13
Prilagođavanje zaslona s podacima ......................................... 13
Dodavanje prečaca u glavni izbornik ........................................ 13
Stvaranje prečaca ................................................................ 13
Postavke sustava ...................................................................... 13
Postavke satelita .................................................................. 14
GPS i GLONASS ................................................................. 14
Postavke izgleda ....................................................................... 14
Postavljanje tonova uređaja ..................................................... 14
Postavke izrade rute ................................................................. 14
Postavke smjera ....................................................................... 14
Postavke visinomjera ................................................................ 14
Postavljanje formata položaja ................................................... 14
Mijenjanje mjernih jedinica ........................................................ 14
Postavke vremena .................................................................... 14
Geocaching postavke ............................................................... 15
Postavke ANT+ senzora ........................................................... 15
Postavke značajke Fitness ....................................................... 15
Postavljanje korisničkog profila za vježbanje ....................... 15
Označavanje dionica po udaljenosti .................................... 15
Pomorske postavke .................................................................. 15
Postavljanje pomorskih alarma ............................................ 15
Ponovno postavljanje podataka i postavki ................................ 15
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki ................. 15
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki stranice ... 15
Vraćanje svih zadanih postavki ........................................... 15
Postavljenje početnog zaslona na klasični način rada ............. 16
Informacije o uređaju................................................... 16
Podrška i nadogradnja .............................................................. 16
Postavljanje Garmin Express ............................................... 16
Dodatne informacije ............................................................. 16
Registriranje uređaja ............................................................ 16
Pričvršćivanje karike ................................................................. 16
Postupanje s uređajem ............................................................. 16
Čišćenje uređaja .................................................................. 16
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 16
Vodootpornost ...................................................................... 16
Upravljanje podacima ............................................................... 16
Vrste datoteka ...................................................................... 16
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 16
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 17
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 17
Brisanje datoteka ................................................................. 17
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 17
Rješavanje problema ................................................................ 17
Ponovno postavljanje uređaja .............................................. 17
Prikaz informacija o uređaju ................................................. 17
Specifikacije .............................................................................. 17
Dodatak ......................................................................... 17
tempe™ .................................................................................... 17
Podatkovna polja ...................................................................... 17
Izračuni zona pulsa ................................................................... 19
Indeks............................................................................ 20
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Pregled uređaja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Dugotrajna pohrana
Izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uređaj duže
vrijeme. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci ne gube.
Umetanje AA baterija
Umjesto opcionalnih NiMH baterija (Umetanje kompleta NiMH
baterija, stranica 1) možete upotrijebiti dvije alkalne, NiMH ili
litijske baterije. To je korisno kad ste na putu i ne možete
napuniti NiMH bateriju. Za najbolje rezultate koristite NiMH ili
litijske baterije.
NAPOMENA: Ako koristite kameru, za modele Oregon 750 ne
preporučujemo standardne alkalne baterije.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Umetnite dvije AA baterije i pazite na polaritet.
Objektiv kamere (nije dostupno na svim modelima)
Tipka za napajanje, izbornik, aplikacije i pozadinsko osvjetljenje
D-prsten poklopca baterija
Korisnički prilagođena tipka (Prilagođavanje tipki, stranica 12)
Utor za microSD™ karticu (ispod vratašca odjeljka za baterije)
Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
Informacije o bateriji
3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
4 Držite .
5 Odaberite Postavljanje > Sustav > Vrsta baterije.
6 Odaberite Alkalne, Litijske, NiMH ili Već napunjena NiMH.
Informacije o bateriji
UPOZORENJE
Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti
na visokim temperaturama.
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
UPOZORENJE
Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti
na visokim temperaturama.
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
OPREZ
Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za
zbrinjavanje otpada.
OBAVIJEST
Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu
količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na
temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.
OPREZ
Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za
zbrinjavanje otpada.
OBAVIJEST
Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu
količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na
temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Smanjite pozadinsko osvjetljenje (Prilagođavanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja, stranica 12).
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona,
stranica 12).
• Koristite način rada za štednju baterije (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 1).
• Smanjite brzinu iscrtavanja karte (Konfiguriranje karata,
stranica 13).
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Možete koristiti način rada za štednju baterije kako biste
produžili vijek trajanja baterije.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Prikaz > Ušteda energije baterije > Uključi.
Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti
nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Za uključivanje
zaslona možete odabrati .
Uvod
Umetanje kompleta NiMH baterija
Uređaj radi uz opcionalni komplet NiMH baterija (ne isporučuje
se uz sve modele) ili dvije AA baterije (Umetanje AA baterija,
stranica 1).
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Pronađite komplet baterija À.
3 Umetnite baterije i pazite na polaritet.
1
4 Nježno gurnite baterije na mjesto.
5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Punjenje kompleta baterija
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio
Garmin . Ako pokušate puniti bateriju koju nije isporučio Garmin,
može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.
®
Prije priključivanja USB kabela u uređaj, možda ćete morati
ukloniti opcijske dodatke za montiranje.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 17).
Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB
priključka na računalu.
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz mini-USB priključka Á.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
• Neka svaki odabir na zaslonu osjetljivom na dodir bude
zasebna radnja.
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
• Odaberite za povratak na prethodnu stranicu.
• Odaberite
za povratak u glavni izbornik.
• Odaberite
za prikaz određenih stavki izbornika za stranicu
koju pregledavate.
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona.
Odaberite > .
Otključavanje dodirnog zaslona
Odaberite > .
Primanje satelitskih signala
Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći
satelitske signale. Za primanje satelitskih signala uređaju će
možda trebati neometan pogled na nebo. Lociranje satelitskih
signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.
1 Povucite prstom prema dolje za prikaz widgeta statusa.
2 Pričekajte da crtice koje pokazuju snagu GPS signala
postanu zelene.
Povezane značajke
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
3 Priključite USB kraj kabela u AC adapter ili USB priključak na
računalu.
4 Po potrebi priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite bateriju do kraja.
Uključivanje uređaja
Držite
.
Početni zaslon
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
2
Odaberite za pregledavanje zaslona s podacima o aktivnostima ili
za bilježenje aktivnosti.
Odaberite
kako biste otvorili aplikacije.
Za kretanje kroz vrste aktivnosti povucite prstom ulijevo ili udesno.
Povucite prstom ulijevo ili udesno tijekom aktivnosti za kretanje
stranicama aktivnosti.
Povucite prstom prema dolje za prikaz widgeta.
Odaberite
za pretraživanje odredišta.
Odaberite
kako biste otvorili Connect IQ™ aplikacije.
Odaberite
aktivnosti.
za promjenu postavki uređaja i postavki prikazane
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš Oregon 700 uređaj
kada uređaj povežete s kompatibilnim pametnim telefonom koji
koristi Bluetooth bežičnu tehnologiju. Za neke je funkcije na
povezani pametni telefon potrebno instalirati aplikaciju Garmin
Connect™ Mobile. Dodatne informacije potražite na stranici
www.garmin.com/apps. Neke funkcije dostupne su kada uređaj
povežete s bežičnom mrežom.
Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti s telefona i poruke
na vašem Oregon 700 uređaju.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa
snimanjem te aktivnosti.
Connect IQ: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja
widgetima, podatkovnim poljima i aplikacijama.
Softverske nadogradnje: Omogućuje nadogradnju softvera
uređaja.
Preuzimanje EPO datoteka: Omogućuje preuzimanje datoteke
s opsežnim predviđanjem orbita (engl. extended prediction
orbit, EPO) koja omogućuje brzo lociranje GPS satelita i
smanjuje vrijeme potrebno za izračun vašeg položaja.
Geocache podaci u stvarnom vremenu: Pruža besplatne
usluge ili usluge s pretplatom za pregled geocache podataka
u stvarnom vremenu s web-mjesta www.geocaching.com.
Vrijeme: Omogućuje prikaz trenutnih vremenskih uvjeta i
vremenske prognoze. Na karti možete vidjeti i meteorološki
radar.
®
Zahtjevi za funkcije povezivosti
Za neke je funkcije potreban pametni telefon i posebna
aplikacija na pametnom telefonu.
Povezane značajke
Funkcija
Povezivanje s
uparenim pametnim
telefonom pomoću
aplikacije Garmin
Connect Mobile
Povezivanje s
Wi‑Fi mrežom
Prijenos aktivnosti na
Garmin Connect
Da
Da
Nadogradnja softvera
Da
Da
Preuzimanje EPO
datoteka
Da
Da
Geocache podaci u
stvarnom vremenu
Da
Da
Vrijeme
Da
Da
Telefonske obavijesti
Da*
Ne
Connect IQ
Da
Ne
LiveTrack
Da
Ne
®
Na uređaju je prethodno učitan widget koji prikazuje status veza
i druge podatke. Dodatni widgeti mogu se dodati iz aplikacije
Connect IQ (Connect IQ funkcije, stranica 3).
1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
2 Odaberite ili za prikaz više widgeta.
3 Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
Connect IQ funkcije
*Uređaj prima obavijesti telefona izravno s uparenog iOS
telefona i putem aplikacije Garmin Connect Mobile na Android™
telefonu.
®
Povezivanje s bežičnom mrežom
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Wi-Fi.
2 Po potrebi pomoću prekidača omogućite Wi‑Fi tehnologiju.
3 Odaberite Dodaj mrežu.
4 Odaberite opciju:
• Za odabir bežične mreže s emitiranim nazivom, odaberite
bežičnu mrežu s popisa i po potrebi unesite lozinku.
• Za odabir bežične mreže s nazivom koji se ne emitira,
odaberite i unesite SSID mreže i lozinku.
Uređaj pohranjuje mrežne informacije i povezuje se automatski
nakon povratka na ovu lokaciju.
Postavljanje Wi‑Fi funkcija
Ako želite bežično prenositi aktivnosti, preuzimati EPO datoteke
i nadograditi softver, najprije morate postaviti Wi‑Fi vezu
pomoću aplikacije za računala Garmin Express™.
1 Posjetite web-mjesto garmin.com/express i preuzmite
aplikaciju Garmin Express.
2 Odaberite uređaj.
3 Odaberite Alati > Uslužni programi.
4 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi‑Fi
povezivost s Garmin Express.
Uparivanje pametnog telefona
1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni
telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
3 Na svom uređaju iz skrivenog izbornika aplikacije odaberite
Postavljanje > Bluetooth i pratite upute na zaslonu.
4 Na svom pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin
Connect Mobile i za povezivanje uređaja slijedite upute na
zaslonu.
Upute se prikazuju tijekom početnog postavljanja, a mogu se
pronaći i u odjeljku pomoći aplikacije Garmin Connect Mobile.
Za telefonske obavijesti potrebno je imati kompatibilan
pametni telefon sa Bluetooth Smart bežičnom tehnologijom.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
garmin.com/ble.
Aktivnosti
Pregledavanje widgeta
Uređaju možete dodati Connect IQ funkcije tvrtke Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Garmin Connect
Mobile. Uređaj možete prilagoditi podatkovnim poljima,
widgetima i aplikacijama.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom satu dodajte interaktivne funkcije, na primjer,
nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija
Prije preuzimanja Connect IQ funkcija iz aplikacije Garmin
Connect Mobile morate upariti Oregon 700 i pametni telefon.
1 U postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile odaberite
Connect IQ trgovina.
2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Connect IQ funkciju.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto garminconnect.com i prijavite se.
3 U widgetu uređaja odaberite Connect IQ trgovina.
4 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Aktivnosti
Vaš se uređaj može koristiti za aktivnosti u zatvorenom i
otvorenom prostoru, te atletske i fitness aktivnosti. Kada
započnete aktivnost, uređaj prikazuje i bilježi podatke senzora.
Aktivnosti možete spremati i dijeliti ih s Garmin Connect
zajednicom.
Svom uređaju možete dodati Connect IQ aplikacije za aktivnosti
pomoću Garmin Connect računa (Connect IQ funkcije,
stranica 3).
Kada koristite aktivnost i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio aktivnosti. Ove će se postavke automatski
učitati sljedeći put kada uređaj prebacite na ovu aktivnost.
Uređaj se isporučuje s nekoliko prethodno učitanih aktivnosti s
postavkama prilagođenima toj aktivnosti. Postavke svake
prethodno učitane aktivnosti možete podesiti, a možete stvoriti i
nove prilagođene aktivnosti.
Odabir aktivnosti
Postavke uređaja i zasloni s podacima razlikuju se za svaku
aktivnost.
Na početnom zaslonu povucite prstom ulijevo ili udesno.
Uređaj prikazuje naziv i ikonu aktivnosti i učitava postavke za
prikazanu aktivnost.
3
Pregledavanje zaslona s podacima o
aktivnosti
Zaslone s podacima o aktivnosti možete pregledavati i ako ne
bilježite aktivnost.
1 Na početnom zaslonu povucite prstom ulijevo ili udesno kako
biste odabrali aktivnost.
2 Odaberite ikonu ili naziv aktivnosti.
Pojavljuje se zadani zaslon s podacima za aktivnost.
3 Za prikaz dodatnih zaslona s podacima povucite prstom
ulijevo ili udesno (nije obavezno).
4 Povucite prstom od dna zaslona i za povratak na početni
zaslon odaberite .
Bilježenje aktivnosti
Možete bilježiti aktivnost, uključujući podatke o tragu i podatke
senzora. Ako je uređaj povezan s pametnim telefonom na kojem
je pokrenuta aplikacija Garmin Connect Mobile, zabilježene
aktivnosti automatski se prenose na vaš Garmin Connect račun.
1 Na početnom zaslonu povucite prstom ulijevo ili udesno kako
biste odabrali aktivnost.
2 Odaberite ikonu ili naziv aktivnosti.
Pojavljuje se zadani zaslon s podacima za aktivnost.
3 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite Početak.
SAVJET: Ako u aktivnost želite zabilježiti GPS podatke, prije
nego što započnete s aktivnošću pričekajte da crtice koje
označavaju snagu GPS signala postanu zelene.
4 Po završetku aktivnosti povucite prstom od dna zaslona i
odaberite Zaustavi.
Prikazuje se stranica sa sažetkom podataka.
5 Za pregled svih podataka krećite se okomito (opcionalno).
SAVJET: Možete odabrati naziv aktivnosti kako biste ga
promijenili.
6 Odaberite opciju:
• Za spremanje aktivnosti odaberite .
• Za odbacivanje aktivnosti odaberite .
Stvaranje nove aktivnosti
Ako niti jedna prethodno učitana aktivnost ne odgovara onome
što vam je potrebno za aktivnost ili putovanje, možete stvoriti
prilagođenu aktivnost koja ima jedinstvene postavke i
podatkovna polja.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
aktivnosti > Stvaranje aktivn..
Prilagodite
postavke i podatkovna polja.
2
Uređivanje naziva aktivnosti
Naziv aktivnosti možete prilagoditi.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
aktivnosti.
Odaberite
aktivnost.
2
3 Odaberite Uredi naziv.
4 Unesite novi naziv.
Uređivanje ikone aktivnosti
Ikonu prikazanu na stranici aktivnosti možete prilagoditi.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Uređivanje ikone.
4 Odaberite ikonu.
4
Zaustavljanje aktivnosti
1 Povucite prstom od dna zaslona.
2 Odaberite trenutnu aktivnost.
3 Odaberite .
Prilagođavanje zapisnika aktivnosti
Na svom uređaju možete podesiti prikaz i bilježenje aktivnosti.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
aktivnosti > Trenutna aktivnost > .
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu boje aktivnosti na karti odaberite Boja.
• Za prikaz linije na karti koja označava aktivnost odaberite
Prikaži na karti.
3 Odaberite > Unos post.akt. > Metoda snimanja.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje aktivnosti promjenjivom brzinom koja će na
najbolji način predstavljati vašu aktivnost odaberite
Automatski.
• Za snimanje aktivnosti na određenoj udaljenosti odaberite
Udaljenost.
• Za snimanje aktivnosti u određeno vrijeme odaberite
Vrijeme.
5 Odaberite Interval.
6 Dovršenje postupka:
• Ako ste odabrali vrijednost Automatski za opciju Metoda
snimanja, odaberite koliko često želite snimanje
aktivnosti.
NAPOMENA: Vrijednost intervala postavljena na
Najčešće daje najviše detalja o aktivnosti, ali brzo
iskorištava memoriju uređaja.
• Ako ste odabrali Udaljenost ili Vrijeme za opciju Metoda
snimanja, unesite vrijednost i odaberite .
Spremanje trenutne aktivnosti
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
aktivnosti > Trenutna aktivnost.
2 Odaberite opciju:
• Za spremanje cijele aktivnosti odaberite .
• Odaberite
> Spremi dio i odaberite dio.
Spremanje lokacije aktivnosti
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
2
3
4
5
6
aktivnosti.
Odaberite aktivnost.
Odaberite .
Odaberite lokaciju aktivnosti.
Odaberite informacije o lokaciji na vrhu karte.
Pojavit će se informacije o lokaciji.
Odaberite > OK.
Bicikliranje s vašim uređajem
Prije nego što odete voziti bicikl s uređajem, najprije morate
odabrati prikladnu aktivnost, primjerice biciklizam na duge staze
(Odabir aktivnosti, stranica 3).
Upravljačke ploče i podatkovna polja možete prilagoditi svojim
fitness aktivnostima (Prilagođena podatkovna polja i upravljačke
ploče, stranica 13).
Uređaj zadano fitness podatke sprema kao .fit datoteke. Ako uz
aktivnost želite zabilježiti .gpx datoteke trasa, morate podesiti
format izlaza.
Aktivnosti
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
2
3
4
5
aktivnosti > Napredno postavljanje > Izlazni format.
Započnite biciklističku aktivnost.
Odaberite opciju:
• Za bilježenje aktivnosti s fitness podacima koji su
prilagođeni za Garmin Connect i koji se mogu koristiti za
navigaciju, odaberite Aktivnosti (FIT).
• Odaberite Tragovi (GPX/FIT) za istovremeno snimanje
aktivnosti u obliku standardnog traga koji možete
pregledavati na karti i koristiti za navigaciju i u obliku
aktivnosti s fitness informacijama.
Krenite na vožnju.
Kada završite, povucite prstom od dna zaslona i odaberite
Zaustavi > Spremi.
Pregledavanje podataka o aktivnosti
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite .
Početak i kraj staze označeni su zastavicama.
4 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Pojavit će se informacije o aktivnosti.
Pregledavanje grafikona nadmorske visine
aktivnosti
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite .
Promjena boje staze aktivnosti
Možete promijeniti boju staze kako biste poboljšali njezinu
vidljivost na karti u usporedbi s drugom aktivnošću.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Boja.
4 Odaberite boju.
Brisanje trenutne aktivnosti
1 Na zaslonu s podacima o aktivnosti povucite prstom od dna
zaslona.
2 Odaberite Zaustavi >
> Očisti.
Brisanje aktivnosti
NAPOMENA: Ako želite izbrisati aktivnu aktivnost, najprije
morate aktivirati drugu aktivnost. Aktivna se aktivnost ne može
izbrisati.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje povijesti aktivnosti
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite > Izbriši.
Geocache stavke
Otvaranje alata Upravitelj tragovima
Trag je .gpx datoteka vašeg zabilježenog puta. Trag sadrži iste
podatke kao i aktivnosti (osim podataka senzora), no spremljen
je kao .gpx datoteka. Tragove možete prilagođavati, koristiti i
arhivirati pomoću alata Upravitelj tragovima.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Upravitelj
tragovima.
Geocache stavke
Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže
skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.
Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com
Možete registrirati uređaj na web-mjestu www.geocaching.com
kako biste pretražili popis obližnjih geocacheva ili kako biste u
stvarnom vremenu pretraživali informacije o milijunima
geocacheva.
1 Povežite se s bežičnom mrežom (Povezivanje s bežičnom
mrežom, stranica 3) ili s aplikacijom Garmin Connect
(Uparivanje pametnog telefona, stranica 3).
2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Geocaching > Registriranje uređaja.
Pojavit će se aktivacijski kôd.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Odaberite Potvrda registracije.
Povezivanje s web-mjestom Geocaching.com
Ako ste povezani bežičnom vezom, geocache s web-mjesta
www.geocaching.com nakon registracije možete pregledavati na
svom uređaju.
• Povežite se s aplikacijom Garmin Connect.
• Povežite se s Wi‑Fi mrežom.
Pretraživanje geocachea
Možete tražiti geocacheve učitane na uređaj. Ako ste povezani s
web-mjestom geocaching.com, možete pretraživati geocache
podatke u stvarnom vremenu i preuzimati geocacheve.
NAPOMENA: Uz premium članstvo možete preuzeti detaljne
informacije za više od tri geocachea dnevno. Dodatne
informacije potražite na www.geocaching.com.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Geocaching.
> .
2 Odaberite
3 Odaberite opciju:
• Ako geocacheve učitane na uređaj želite pretraživati po
nazivu, odaberite Pretraž. sa slovk. i unesite pojam za
pretraživanje.
• Ako želite pretražiti geocacheve koje se nalaze blizu vaše
ili neke druge lokacije, odaberite Traži pored i odaberite
lokaciju.
Ako ste povezani s web-mjestom geocaching.com,
rezultati pretraživanja uključuju geocache podatke u
stvarnom vremenu koji se dobivaju putem usluge Preuz.
GC st. u stv.vr. ili ako na karti odaberete gumb za
osvježavanje.
• Za pretraživanje geocacheva u blizini na karti odaberite
.
Ako ste povezani s web-mjestom geocaching.com, za
osvježavanje geocacheva u stvarnom vremenu koje se
nalaze blizu vaše lokacije, na karti odaberite .
• Za pretraživanje geocacheva u stvarnom vremenu po šifri,
odaberite Preuz. GC st. u stv.vr..
5
Ova vam funkcija omogućuje preuzimanje pojedinih
geocacheva s web-mjesta geocaching.com ako znate
geocache šifru.
4 Za filtriranje rezultata pretraživanja odaberite (nije
obavezno).
5 Odaberite geocache.
Pojavljuju se pojedinosti o geocacheu. Ako ste odabrali
geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj po
potrebi potpune podatke o geocacheu preuzima na svoju
internu memoriju.
• Ako želite filtrirati prema geocachevima s oznakama Nije
pokušano, Nije pronađeno ili Pronađeno, odaberite
Status.
• Ako želite filtrirati prema preuzetim GPX datotekama,
podacima u stvarnom vremenu ili funkciji pocket queries,
odaberite Geocache dat..
• Ako želite pretraživati prema zahtjevnosti pronalaženja
geocachea ili zahtjevnosti terena, pomoću klizača
podesite razinu zahtjevnosti.
3 Odaberite .
Spremanje prilagođenog geocache filtra
Kretanje prema geocacheu
Prilagođene geocache filtre možete stvoriti i spremiti prema
određenim faktorima.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Geocaching > Postavke filtra > Stvori filtar > Stvori filtar.
2 Odaberite stavke za filtriranje.
3 Odaberite .
Novi se filtar zadano sprema kao Filtriranje, nakon čega
dolazi broj. Primjerice, Filtriranje 2. Geocache filtar možete
urediti kako biste mu promijenili naziv (Uređivanje
prilagođenog geocache filtra, stranica 6).
1 Potražite geocache.
2 U pojedinostima geocachea odaberite Idi.
3 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 7) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 7).
4 Kako se budete približavali lokaciji geocachea, savjeti i
napomene pomoći će vam da pronađete skriveni geocache
(Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena,
stranica 6).
Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena
Pomoću savjeta i napomena kao što su opisi ili koordinate lakše
ćete pronaći geocache.
1 Dok navigirate prema geocacheu, odaberite naziv
geocachea.
2 Odaberite opciju:
• Ako želite vidjeti pojedinosti o geocacheu, odaberite Opis.
• Ako želite vidjeti napomenu o lokaciji geocachea,
odaberite Savjet.
• Ako želite vidjeti geografsku širinu i dužinu geocachea,
odaberite Koordinate.
• Ako želite vidjeti povratne informacije o geocacheu koje su
ostavili prethodni tragači, odaberite Zapisnici.
• Za uključivanje chirp™ pretraživanja, odaberite chirp.
Bilježenje pokušaja
Nakon što pokušate pronaći geocache, možete zabilježiti
rezultate.
1 Dok navigirate do geocachea, u skrivenom izborniku
aplikacije odaberite Geocaching > Zapisnik.
2 Odaberite Pronađeno Nije pronađeno, Treba popravak, ili
Nije pokušano.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste započeli navigaciju prema najbližem
geocacheu, odaberite Pronađi sljed.najbliži.
• Za prestanak zapisivanja odaberite Gotovo.
• Ako želite unijeti komentar o potrazi za geocacheom ili o
samom geocacheu, odaberite Uredi komentar, unesite
komentar i odaberite .
Ako ste povezani s web-mjestom geocaching.com, zapisnik se
automatski prenosi na vaš geocaching.com račun.
6
Geocaching > Postavke filtra.
2 Odaberite filtar.
3 Odaberite stavku za uređivanje.
Primjena prilagođenog filtra na popis geocacheva
Kada stvorite filtar, možete ga primijeniti na popis geocacheva.
1 Na popisu geocacheva odaberite .
2 Odaberite filtar.
Preuzimanje geocache stavaka pomoću
računala
Geocacheve možete pomoću računala ručno učitati na uređaj
(Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 17). Geocache
datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX
mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na
geocaching.com, pomoću funkcije "pocket query" veliku skupinu
geocacheva možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.
3 Po potrebi stvorite račun.
4 Prijavite se.
5 Slijedite upute na web-mjestu geocaching.com kako biste
pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.
chirp
chirp je mali Garmin dodatak koji se programira i ostavi u
geocacheu. Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u
geocacheu. Dodatne informacije o dodatku chirp potražite u
chirp Korisničkom priručniku na stranici www.garmin.com.
Omogućavanje chirp pretraživanja
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Filtriranje geocache popisa
Geocache popis možete filtrirati prema nekoliko faktora, na
primjer prema zahtjevnosti.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Geocaching >
2 Odaberite jednu ili više opcija za filtriranje:
• Ako želite filtrirati prema geocache kategoriji, kao što je
zagonetka ili događaj, odaberite Tip.
• Ako želite filtrirati prema fizičkoj veličini geocache
spremnika, odaberite Veličina.
Uređivanje prilagođenog geocache filtra
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Geocaching.
.
2 Odaberite chirp!22 pretraživanje > Uključi.
Pronalaženje geocacheva pomoću chirp tehnologije
1 Omogućite chirp pretraživanje i navigirajte do geocachea.
Kada se nađete na udaljenosti od 10 m (33 stope) od
geocachea koji ima chirp uređaj, pojavit će se detalji o chirp
uređaju.
2 Odaberite Prikaži pojedinosti.
Geocache stavke
3 Po potrebi odaberite Idi kako biste započeli navigaciju do
sljedećeg koraka geocachea.
Uklanjanje geocache podataka u stvarnom
vremenu s uređaja
Geocache podatke u stvarnom vremenu možete ukloniti kako bi
se prikazivale samo oni geocachevi koji su ručno učitani na
uređaj pomoću računala.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Geocaching > Geocaching Live > Uklanj.pod. u stv.vrem.
Geocachevi u stvarnom vremenu uklonjeni su s uređaja i više
se ne pojavljuju na popisu geocacheva.
Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com
Ako prodate uređaj, možete odjaviti uređaj na web-mjestu
geocaching.com.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Geocaching > Geocaching Live > Odjava uređaja.
Navigacija
Navigirati možete rutama i tragovima, do točke, Geocache
stavke, fotografije ili bilo koje druge lokacije spremljene na
uređaju. Za kretanje do odredišta možete koristiti kartu ili
kompas.
Navigacija prema odredištu
1 Odaberite opciju:
2
3
4
5
• Na početnom zaslonu odaberite .
• Tijekom aktivnosti odaberite > Kamo?.
Odaberite kategoriju.
Odaberite odredište.
Odaberite Idi.
Otvara se karta na kojoj je vaša ruta označena grimiznom
linijom.
Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 7) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 7).
Zaustavljanje navigacije
Na karti ili kompasu odaberite
> Zaustavi navigaciju.
Navigiranje pomoću karte
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Navigacija prema
odredištu, stranica 7).
2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Karta.
Plavi trokut predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete,
plavi trokut se pomiče i ostavlja zapis traga (stazu).
3 Izvršite jednu ili više radnji:
• Odaberite i povucite po karti kako biste vidjeli različita
područja.
• Odaberite i za povećavanje ili smanjivanje karte.
• Odaberite lokaciju na karti (označena pribadačom) i
odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona kako bi
se prikazale informacije o odabranoj lokaciji.
Navigacija pomoću funkcije TracBack
®
Dok navigirate, možete se vratiti na početak aktivnosti. To može
biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka
staze.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
aktivnosti > Trenutna aktivnost >
> TracBack.
Navigacija
Ruta je na karti prikazana kao linija grimizne boje s početnom
i završnom točkom.
2 Navigirajte pomoću karte ili kompasa.
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije
1 Na zaslonu aktivnosti odaberite
2 Odaberite opciju.
3 Odaberite lokaciju.
>
> Traži pored.
Dodatne karte
S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su BirdsEye
satelitske slike, BlueChart g2 i City Navigator detaljne karte.
Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr.
restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu http://buy.garmin.com ili se
obratite zastupniku tvrtke Garmin.
®
®
Traženje adrese
Pomoću dodatnih City Navigator karata možete tražiti adrese
(Dodatne karte, stranica 7).
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Kamo? > Adrese.
2 Ako je potrebno, odaberite državu ili saveznu državu.
3 Unesite grad ili poštanski broj.
NAPOMENA: Ne omogućavaju svi podaci karte pretraživanje
po poštanskom broju.
4 Odaberite grad.
5 Unesite kućni broj.
6 Unesite ulicu.
Navigacija pomoću kompasa
Prilikom kretanja prema odredištu pokazuje na vaše odredište
bez obzira u kojem se smjeru krećete.
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Navigacija prema
odredištu, stranica 7).
2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Kompas.
3 Okrećite se sve dok ne pokazuje prema vrhu kompasa i do
odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.
Kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do
neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog
kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno
kalibrirajte kompas.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Kompas.
2 Odaberite > Kalibriraj kompas > Početak.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Pokazivač kursa
Pokazivač kursa najkorisniji je kada do odredišta navigirate
ravnom linijom, na primjer, kada navigirate na vodi. Može vam
pomoći da se vratite natrag na liniju kursa ako skrenete s kursa
kako biste izbjegli prepreke ili opasnosti.
Kako biste omogućili pokazivač kursa, u skrivenom izborniku
aplikacije odaberite Postavljanje > Smjer > Pre.na lin.(pok) >
Kurs (CDI).
7
Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Visinomjer.
2 Odaberite > Pon. post. > Očisti tr.aktiv. > Očisti.
Kalibracija barometarskog visinomjera
À
Á
Â
Ã
Pokazivač linije kursa. Pokazuje smjer željene linije kursa od
početne do sljedeće točke.
Indikator skretanja s kursa (CDI). Pokazuje lokaciju željene linije
kursa u odnosu na vašu lokaciju. Ako se CDI poravnat s
pokazivačem linije kursa, to znači da se nalazite na kursu.
Udaljenost skretanja s kursa. Točke pokazuju udaljenost od kursa.
Udaljenost koju pokazuje svaka točka naznačuje ljestvica koja se
nalazi u gornjem desnom kutu.
Indikator od-do. Pokazuje krećete li se prema sljedećoj točki ili od
nje.
Označavanje i pokretanje navigacije na
lokaciju čovjeka u moru
Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremiti i automatski
započeti navigaciju na nju.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Čovjek u moru >
Početak.
Otvara se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru.
Ruta je zadano prikazana kao linija grimizne boje.
2 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 7) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 7).
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go
Uređaj možete okrenuti prema objektu u daljini kada je smjer
kompasa zaključan, projicirati objekt kao točku i navigirati uz
korištenje objekta kao referentne točke.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Sight 'N Go.
2 Usmjerite uređaj prema objektu.
3 OdaberiteDrži odredište > Postavljanje kursa.
4 Navigirajte pomoću kompasa.
Grafikon nadmorske visine
Prema zadanim postavkama iscrtavanje nadmorske visine
prikazuje nadmorsku visinu preko prijeđene udaljenosti. Gornji
grafikon prikazuje cijeli trag, a donji dio traga. Dodirnite bilo koju
točku na bilo kojem grafikonu kako biste pregledali detalje o toj
točki. Postavke nadmorske visine možete podesiti (Postavke
visinomjera, stranica 14).
Kretanje prema točki na grafikonu nadmorske visine
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Visinomjer.
2 Odaberite pojedinačnu točku na grafikonu.
3 Odaberite .
4 Odaberite Pregled karte.
5 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 7) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 7).
Promjena vrste grafikona
Grafikon nadmorske visine možete promijeniti tako da prikazuje
tlak i nadmorsku visinu tijekom vremena ili određene udaljenosti.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Visinomjer.
2 Odaberite > Postavke visinomjera > Vrsta grafikona
3 Odaberite vrstu iscrtavanja.
8
Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili
točan barometarski tlak.
2 Odaberite > Visinomjer.
3 Odaberite > Postavke visinomjera > Kalibracija
visinomjera.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Točke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Možete dodati .gpx datoteku koja sadrži točke tako da datoteku
prenesete u GPX mapu (Prijenos datoteka na vaš uređaj,
stranica 17).
Stvaranje točke
Lokaciju možete spremiti kao točku.
1 Odaberite aktivnost.
2 Odaberite .
3 Dodirnite lokaciju na karti.
4 Odaberite tekstualni okvir s informacijama.
Prikazuje se stranica za pregled.
5 Odaberite .
Točka se automatski sprema.
6 Odaberite OK.
Traženje točke
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Upravitelj
točkama.
2 Po potrebi odaberite kako biste suzili pretragu.
3 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
• Odaberite Pretraž. sa slovk. za pretraživanje prema
nazivu točke.
• Odaberite Odaberi simbol za pretraživanje prema
simbolu točke.
• Odaberite Traži pored za pretraživanje u blizini nedavno
pronađene lokacije, druge točke, vaše trenutne lokacije ili
točke na karti.
• Odaberite Sortiraj za pregled popisa točaka prema
najmanjoj udaljenosti ili abecednom redoslijedu.
4 Odaberite točku s popisa.
Uređivanje točke
Prije uređivanja točke morate je najprije stvoriti.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Upravitelj
točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
4 Unesite nove informacije i odaberite .
Brisanje točke
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Upravitelj
točkama.
Točke
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Izbriši.
3 Odaberite Promijeni naziv.
4 Unesite novi naziv.
Povećanje preciznosti lokacije točke
Uređivanje rute
Točnost lokacije točke možete podesiti tako da odredite
prosječnu vrijednost lokacijskih podataka. Prilikom određivanja
prosjeka uređaj uzima nekoliko GPS očitanja na istoj lokaciji i
koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Prosjek točke.
2 Odaberite točku.
3 Pomaknite se na lokaciju točke.
4 Odaberite Početak.
5 Slijedite upute na zaslonu.
6 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite
Spremi.
Za najbolje rezultate prikupite 4 do 8 uzoraka za točku čekajući
najmanje 90 minuta između uzoraka.
Projekcija točke
Možete spremiti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Upravitelj
točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Projiciraj točku.
4 Unesite smjer i odaberite .
5 Odaberite mjernu jedinicu.
6 Unesite udaljenost i odaberite .
7 Odaberite Spremi.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje rute pomoću alata Planer rute
Ruta se može sastojati od mnogo točaka, a mora sadržavati
barem početnu točku i jedno odredište.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Planer rute >
Stvori rutu > Odabir prve točke.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite prvu točku na ruti.
4 Odaberite Koristi.
5 Odaberite Odabir sljedeće točke kako biste ruti dodali
dodatne točke.
Odaberite
za spremanje rute.
6
Stvaranje rute pomoću karte
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Planer rute >
Stvori rutu > Odabir prve točke > Koristi kartu.
2 Odaberite točku na karti.
3 Odaberite Koristi.
4 Pomaknite kartu i odaberite dodatne točke na karti koje želite
dodati ruti.
5 Odaberite .
Uređivanje naziva rute
Naziv rute možete promijeniti kako bi bio upečatljiviji.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
Rute
Možete dodati, ukloniti ili promijeniti redoslijed točki na ruti.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Planer rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Uređivanje rute.
Odaberite točku.
Odaberite opciju:
• Za prikaz točke na karti odaberite Pregled.
• Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite Pomakni
dolje ili Pomakni gore.
• Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite Umetni.
Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
• Za uklanjanje točke iz rute odaberite Ukloni.
6 Odaberite za spremanje rute.
1
2
3
4
5
Pregled rute na karti
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregled karte.
Brisanje rute
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Izbriši rutu.
Pregledavanje aktivne rute
1 Prilikom navigacije po ruti u skrivenom izborniku aplikacije
odaberite Aktivna ruta.
2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.
Preokretanje rute
Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti
početnu i završnu točku rute.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Obrni rutu.
Pregledavanje grafikona nadmorske visine
rute
Grafikon nadmorske visine na temelju postavki rute prikazuje
nadmorske visine rute. Ako je uređaj postavljen na izravnu
izradu rute, grafikon nadmorske visine prikazuje ravnu liniju
nadmorske visine između točaka rute. Ako je uređaj postavljen
na izradu rute na cesti, grafikon nadmorske visine prikazuje
nadmorsku visinu za ceste koje su uključene u rutu.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Graf.nadm.vis..
Garmin avanture
Možete stvoriti avanture kako biste ih podijelili s obitelji,
prijateljima i Garmin zajednicom. Povezane stavke možete
grupirati kao avanturu. Primjerice, možete stvoriti avanturu za
posljednji izlet na planinarenje. Avantura može sadržavati
zapisnik trase izleta, fotografije izleta i geocachee koje ste lovili.
Pomoću aplikacije BaseCamp™ možete stvarati avanture i
9
upravljati njima. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
adventures.garmin.com.
NAPOMENA: BaseCamp nije dostupan za sve aktivnosti.
Slanje datoteka na BaseCamp
1 Otvori BaseCamp.
2 Uređaj priključite na računalo.
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska se kartica može
prikazati kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima
uređaj i memorijska kartica se prikazuju kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
3 Otvorite Garmin ili pogon/jedinicu memorijske kartice.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u
mapu Moja zbirka ili na popis.
• Na izborniku BaseCamp odaberite Uređaj > Primi
od uređaja i odaberite uređaj.
®
®
Stvaranje avanture
Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite BaseCamp
na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo (Slanje
datoteka na BaseCamp, stranica 10).
1 Otvorite BaseCamp.
2 Odaberite Datoteka > Novo > Garmin avanture.
3 Odaberite trasu, a potom odaberite Sljedeće.
4 Prema potrebi dodajte stavke iz BaseCamp.
5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.
6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite
Promijeni i odaberite drugu fotografiju.
7 Odaberite Završi.
Pokretanje avanture
Prije nego što započnete avanturu morate preuzeti avanturu iz
aplikacije Garmin Connect (Korištenje usluge Garmin Connect,
stranica 11) ili poslati avanturu s BaseCamp na uređaj (Slanje
datoteka na BaseCamp, stranica 10).
Kada započnete spremljenu avanturu, uređaj slijedi spremljeni
trag i prikazuje prečace do povezanih podataka duž traga, kao
što su fotografije i točke.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Avanture.
2 Odaberite avanturu.
3 Odaberite Početak.
Kamera i fotografije
Pomoću svog uređaja možete snimati fotografije i videozapise.
Ako je omogućena, geografska lokacija se automatski sprema u
podatke o fotografiji ili videozapisu. Možete navigirati do
lokacije.
Snimanje fotografije
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Kamera.
2 Uređaj okrenite vodoravno ili okomito kako biste promijenili
orijentaciju fotografije.
3 Po potrebi odaberite kako biste uključili bljeskalicu.
SAVJET: Možete odabrati Automatski za upotrebu
bljeskalice samo kad kamera otkrije slabo osvjetljenje.
10
4 Ako je potrebno, pomoću dva prsta na dodirnom zaslonu
povećajte ili smanjite prikaz (Upotreba zaslona osjetljivog na
dodir, stranica 2).
5 Držite za fokusiranje i držite uređaj mirno.
Na zaslonu će se prikazati bijeli okvir. Uređaj se fokusira na
predmete unutar okvira. Kad je fotografija u fokusu, okvir
postaje zelen.
6 Otpustite za snimanje fotografije.
Aplikacije
Bežično slanje i primanje podataka
Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od
3 m (10 ft) od kompatibilnog uređaja.
Vaš uređaj može slati i primati podatke ako je uparen s drugim
kompatibilnim uređajem koristeći Bluetooth ili ANT+ bežičnu
tehnologiju. Možete dijeliti međutočke, geocache stavke, rute,
trase, fotografije i prilagođene karte.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Podijeli bežično.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Pošalji i odaberite vrstu podataka.
• Odaberite Primi za primanje podataka s drugog uređaja.
Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
3 Slijedite upute na zaslonu.
®
Postavljanje alarma približavanja
Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa
određene lokacije.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Alarmi približav.
> Stvori alarm.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
5 Unesite radijus i odaberite .
Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom
približavanja.
SAVJET: Za ulazak i izlazak iz područja možete podesiti
različite tonove alarma.
Izračun površine područja
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Izračun površine
> Početak.
2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
3 Po dovršetku odaberite Izračunaj.
Pregledavanje kalendara i almanaha
Možete vidjeti aktivnost uređaja, primjerice kada je spremljena
točka. Možete pregledati i dnevne podatke almanaha za sunce i
mjesec te lov i ribolov.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite opciju:
• Za pregledavanje aktivnosti uređaja u određene dane
odaberite Kalendar.
• Kako biste vidjeli podatke o izlasku i zalasku sunca te
izlasku i zalasku mjeseca, odaberite Sunce i mjesec.
• Kako biste vidjeli najbolja predviđena vremena za lov i
ribolov, odaberite Lov i ribolov.
2 Po potrebi odaberite ili kako biste vidjeli drugi mjesec.
3 Odaberite dan.
Kamera i fotografije
Pregledavanje vremenskih uvjeta i prognoze
Za pregledavanje prognoze i podataka meteoroloških radara
uređaj mora biti povezan s pametnim telefonom koji ima pristup
internetu.
Za pregledavanje prognoze i podataka meteoroloških radara
uređaj mora biti povezan s internetom. Možete se povezati s
pametnim telefonom koji ima pristup internetu (Uparivanje
pametnog telefona, stranica 3). Možete se povezati i s bežičnom
mrežom.
Možete pregledavati vremenske uvjete i prognozu i pregledavati
meteorološke radare na karti. Ako je karta zatamnjena, na
uređaju nema učitanih meteoroloških podataka ili se uređaj
nalazi izvan područja pokrivenosti. Meteorološki podaci nisu
dostupni za područja na karti koja se nalaze izvan područja
pokrivenosti.
Prilikom pregledavanja okvira meteorološkog radara uređaj
prikazuje trenutno vrijeme za taj okvir.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz meteorološkog radara na karti odaberite .
SAVJET: Meteorološku kartu možete animirati ili
zaustaviti. Ako zaustavite animaciju, na uređaju se
prikazuju najnoviji meteorološki podaci.
• Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta i prognoze
odaberite
.
Postavljanje alarma
1
2
3
4
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Budilica.
Za postavljanje vremena odaberite i .
Odaberite Uključi alarm.
Odaberite opciju.
Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to
vrijeme isključen, uključit će se i alarm će se oglasiti.
Simuliranje lokacije
GPS možete isključiti ako želite raditi promjene na točkama i
rutama ili produljiti trajanje baterije. Ako na karti želite vidjeti
svoju trenutnu lokaciju, možete je ručno postaviti.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Satelit > >
Koristi uz isklj. GPS.
2 Odaberite > Postavi lok.na karti.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
®
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
postavku daljinskog upravljanja na VIRB kameri. Dodatne
informacije potražite u korisničkom priručniku za VIRB kameru.
1 Uključite VIRB kameru i omogućite postavku daljinskog
upravljanja.
2 U skrivenom izborniku aplikacije na uređaju odaberite Dalj. u.
VIRB.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa povucite klizač prema gore.
• Za snimanje fotografije odaberite .
Telefonske obavijesti
Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni
telefon s uređajem Oregon 700. Kada telefon primi poruku,
poslat će obavijest na vaš uređaj.
Skrivanje obavijesti
Kada uparite uređaj i kompatibilan pametni telefon, obavijesti su
zadano omogućene. Obavijesti možete sakriti pa se neće
pojavljivati na zaslonu vašeg uređaja.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Obavijesti >
Sakrij.
Pokretanje mjerača odbrojavanja
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Budilica >
Mjerač vremena.
2 Za postavljanje vremena odaberite
3 Odaberite Pokreni mjerač vrem..
i
.
Pokretanje štoperice
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Štoperica.
Stranica satelita
Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost
GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.
Promjena satelitskog prikaza
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Satelit.
2 Odaberite .
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za promjenu prikaza satelita tako da
je vaš trenutačni trag usmjeren prema vrhu zaslona.
• Za prikaz svakog satelita i snage njegovog signala
jedinstvenom bojom odaberite Višebojni prikaz.
Isključivanje GPS-a
Ako želite zaustaviti praćenje lokacije na kojoj se nalazite,
možete isključiti GPS.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Satelit.
2 Odaberite > Koristi uz isklj. GPS.
Fitness
Fitness
>
Povijest
Povijest obuhvaća podatke o datumu, vremenu, udaljenosti,
kalorijama, prosječnoj brzini ili taktu, uzbrdicama, nizbrdicama i
dodatnim ANT+ senzorima.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Povijest povremeno možete prenijeti na aplikacije Garmin
Connect (Korištenje usluge Garmin Connect, stranica 11) ili
BaseCamp (Garmin avanture, stranica 9) kako biste vodili
evidenciju podataka o svim svojim aktivnostima.
Pregledavanje povijesti aktivnosti
U povijesti možete pregledati podatke o prethodnoj aktivnosti.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
aktivnosti.
Odaberite
aktivnost.
2
Brisanje aktivnosti iz starih podataka
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Povijest
aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite > Izbriši.
Korištenje usluge Garmin Connect
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
11
3 Slijedite upute na zaslonu.
Neobavezni dodaci za fitness
S uređajem možete koristiti neobavezne dodatke za fitness,
uključujući monitor pulsa ili senzor takta. Navedeni dodaci
koriste ANT+ bežičnu tehnologiju za slanje podataka na uređaj.
Prije korištenja neobaveznih dodataka za fitness potrebno je
montirati dodatke u skladu s uputama priloženima uz pojedini
dodatak.
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i uređaja.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih ANT+ senzora.
2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
ANT senzor.
3 Odaberite senzor.
4 Odaberite Traži novi.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Tražim u Povezan.
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (32,9 ft.) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 12).
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Fitness > Zone pulsa.
Unesite
maksimalan i minimalan puls za zonu 5.
2
Maksimalan puls za svaku zonu temelji se na minimalnom
pulsu prethodne zone. Na primjer, ako ste kao minimalan
puls za zonu 5 unijeli 167, uređaj kao maksimalan puls za
zonu 4 unosi 166.
Unesite
minimalan puls za zone 4-1.
3
Prilagođavanje uređaja
Prilagođavanje tipki
Neke tipke uređaja možete prilagoditi kako biste brzo pristupali
izbornicima, postavkama, aplikacijama i drugim funkcijama
uređaja.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Sustav > Konfiguriranje tipki.
2 Odaberite Tipka napajanja ili Tipka korisnika.
3 Odaberite Jedan dodir, Dva dodira ili Blokada.
4 Odaberite opciju.
Prilagođavanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja
Možete smanjiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja kako biste
produžili vijek trajanja baterije.
1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
2 Odaberite ili .
Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona
Osjetljivost dodirnog zaslona možete postaviti tako da odgovara
vašim aktivnostima.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Dostupnost > Osjetljivost na dodir.
2 Odaberite opciju.
SAVJET: Postavke dodirnog zaslona možete, ovisno o
aktivnosti, testirati sa i bez rukavica.
Okretanje zaslona
Okrenite uređaj za vodoravni (pejzaž) ili okomiti (portret)
prikaz.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
• Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i
smanjiti rizik od ozljeda.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 19) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Postavljanje zona pulsa
Prije nego što uređaj može odrediti vaše zone pulsa, morate
postaviti korisnički profil za fitness (Postavljanje korisničkog
profila za vježbanje, stranica 15).
12
Postavke zaslona
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Prikaz.
Trajanje pozad. osvj.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Zaključ.orijentacije: Zaključava orijentaciju zaslona u
vodoravnom ili okomitom položaju ili omogućuje automatsku
promjenu orijentacije zaslona ovisno o orijentaciji uređaja.
Prilagođavanje uređaja
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Ušteda energije baterije: Štednja energije baterije i
produživanje trajanja baterije isključivanjem zaslona nakon
isključivanja pozadinskog osvjetljenja (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 1).
Konfiguriranje karata
Možete uključiti ili isključiti karte koje su trenutno učitane u
uređaj.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Karta > Konfiguriranje karti.
Postavke karte
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Karta.
Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati
na stranici. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na vrhu
stranice. Opcija Trag gore prikazuje trenutni smjer kretanja
prema vrhu stranice. Opcija Cestovni način rada daje
cestovnu perspektivu sa smjerom putovanja na vrhu.
Upravljačka ploča: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti.
Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj
ruti ili lokaciji.
Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja
prikazati na karti.
Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže
iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.
Napredne postavke karte
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje > Karta
> Napredno postavljanje.
Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta
prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo
ponovno iscrtavanje karte.
Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan)
ili isključivanje sjenčanja.
Vozilo: Postavlja ikonu položaja ikoja označava vaš položaj na
karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.
Kontrole zumiranja: Postavlja automatsko zumiranje i položaj
gumba u vodoravnom ili okomitom načinu rada.
Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se
prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kada je
razina zumiranja veća odabrane razine.
Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.
Prilagođena podatkovna polja i upravljačke
ploče
Podatkovna polja prikazuju podatke o vašoj lokaciji ili duge
posebne podatke. Upravljačke ploče su prilagođene skupine
podataka koje mogu biti korisne prilikom izvođenja posebnih ili
općih zadataka, kao što je geocaching.
Omogućavanje podatkovnih polja karte
1 Na karti povucite prstom od dna zaslona i odaberite
Podešavanje karte > Upravljačka ploča.
2 Odaberite podatkovno polje.
Na primjer, odaberite Podaci o putu > Brz. - prosj.u
kretanju.
Prilagođavanje upravljačkih ploča
1 Odaberite stranicu.
2 Odaberite opciju:
• Na karti odaberite
> Podešavanje karte > Upravljačka
ploča.
• Iz kompasa ili putnog računala odaberite
>
Promij.uprav.ploču.
3 Odaberite upravljačku ploču.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Zaslone s podacima koji se pojavljuju za svaku aktivnost i
redoslijed u kojem se pojavljuju možete prilagoditi.
1 Odaberite aktivnost.
2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Zasloni s podacima.
3 Odaberite stranicu s podacima.
4 Odaberite opciju.
Dodavanje prečaca u glavni izbornik
Prečace možete dodati u skriveni izbornik aplikacije, u glavni
izbornik ili na upravljačku ploču favorita kada uređaj radi u
klasičnom načinu rada. Prečace možete stvoriti kako biste
uređaju omogućili istovremeno izvođenje više akcija. Ako se
prečac ne pojavljuje na popisu, možete ga stvoriti (Stvaranje
prečaca, stranica 13).
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Prečaci.
2 Odaberite prečac.
3 Odaberite Dodaj u izbornik.
4 Odaberite Glavni izbornik, Pretinac ili Favoriti.
Stvaranje prečaca
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Prečaci > Stvori prečac.
2 Odaberite Naziv i unesite naziv.
3 Odaberite Ikona i odaberite ikonu.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje prečaca određenoj postavci uređaja
odaberite Postavljanje.
• Odaberite Kamo? za dodavanje prečaca koji započinje
navigaciju do određene točke.
• Odaberite Aplikacija za dodavanje prečaca do određene
aplikacije.
• Ako prečacem želite napraviti brzu promjenu aktivnosti,
odaberite Aktivnost.
Postavke sustava
>
Prilagođavanje podatkovnih polja
Ako želite promijeniti podatkovna polja karte, najprije ih morate
omogućiti (Omogućavanje podatkovnih polja karte, stranica 13).
Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče karte,
kompasa, putnog računala, grafikona nadmorske visine i
stranice statusa.
1 Na stranici na kojoj se prikazuju podatkovna polja odaberite
podatkovno polje.
Prilagođavanje uređaja
2 Odaberite kategoriju podatkovnih polja i podatkovno polje.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Sustav.
Satelit: Omogućuje prilagođavanje postavki satelitskog sustava
(Postavke satelita, stranica 14).
Jezik teksta: Postavljanje jezika teksta na uređaju.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.
Sučelje: Postavlja način rada komunikacijskog sučelja na
Garmin Spanner, Serijski broj za Garmin, NMEA ulaz/izlaz,
Izlaz: Tekst, RTCM ili MTP.
13
Konfiguriranje tipki: Postavlja tipku napajanja ili korisnički
prilagođenu tipku da budu prečaci do izbornika, postavke ili
aplikacije.
Klasični: Postavlja izgled početnog zaslona na klasični izgled
početnog zaslona ručnih uređaja za korištenje na otvorenom.
Vrsta baterije: Postavlja vrstu baterije uređaja.
Postavke satelita
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Sustav > Satelit.
Sustav satelita: Omogućuje postavljanje sustava satelita na
GPS, GPS + GLONASS (GPS i GLONASS, stranica 14) ili
Demo način rada (GPS je isključen).
WAAS/EGNOS: Postavlja satelitski sustav na korištenje usluge
Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Više
informacija o sustavu WAAS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
GPS i GLONASS
Zadana postavka satelitskog sustava je GPS + GLONASS koja
u zahtjevnim uvjetima osigurava poboljšanu izvedbu i brže
pronalaženje položaja. Istovremeno korištenje GPS-a i
GLONASS-a može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi
samo GPS.
Postavke izgleda
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Izgled.
Način rada: Postavljanje svijetle ili tamne pozadine ili
automatskog prebacivanja između njih ovisno o vremenu
izlaska i zalaska sunca na lokaciji na kojoj se nalazite.
Dnevna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u
dnevnom načinu rada.
Noćna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u noćnom
načinu rada.
Vodoravne kontrole: Postavlja kontrole na lijevu ili desnu
stranu zaslona kada je zaslon u vodoravnom položaju.
Postavljanje tonova uređaja
Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja za
skretanje i alarme.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Tonovi > Tonovi > Uključi.
2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.
Postavke izrade rute
Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj aktivnosti.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Izrada rute.
Aktivnost: Postavlja aktivnost koja se koristi za prijevoz tijekom
izrade rute. Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu
aktivnosti kojom se bavite.
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.
Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja
vaš položaj na karti na najbližu cestu. Najkorisnije je kada
vozite ili navigirate cestama.
Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni
izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.
Post. izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način
prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.
Prijelazi na ruti: Postavljanje načina prebacivanja rute od jedne
točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za
neke aktivnosti. Opcija Udaljenost vodi vas do sljedeće točke
na ruti kada se nalazite unutar određene udaljenosti od
trenutne točke.
14
Postavke smjera
Možete prilagoditi postavke kompasa.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Smjer.
Prikaz: Postavljanje vrste smjera kretanja prikazanog na
kompasu.
Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na
kompasu.
Pre.na lin.(pok): Omogućuje korištenje pokazivača smjera koji
pokazuje smjer do vašeg odredišta ili pokazivača kursa koji
pokazuje vaš odnos s linijom kursa koja vodi do odredišta.
Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na
GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom
brzinom.
Kalibriraj kompas: Omogućuje kalibraciju kompasa ako dođe
do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon
dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena
temperature (Kalibracija kompasa, stranica 7).
Postavke visinomjera
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Visinomjer.
Aut.kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri svakom
pokretanju aktivnosti. Uređaj nastavlja automatski kalibrirati
visinomjer sve dok prima GPS signale i dok je uključena
opcija kontinuirane automatske kalibracije.
Način rada barometra: Promijenjena visina pomoću barometra
mjeri promjene nadmorske visine dok se krećete. Fiksna
visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan pri određenoj
nadmorskoj visini, tako da se barometarski tlak može
mijenjati jedino ovisno o vremenu.
Vrsta grafikona: Omogućuje pregledavanje promjena u
nadmorskoj visini u nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti,
barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili promjena
ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.
Kalibracija visinomjera: Omogućuje kalibraciju barometarskog
visinomjera ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan
barometarski tlak (Kalibracija barometarskog visinomjera,
stranica 8).
Postavljanje formata položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte
koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji
koristi drugi format položaja.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Format položaja.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije.
Geodetski datum kar.: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta.
Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani
koordinatni sustav je WGS 84.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu.
Postavke vremena
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Vrijeme.
Prilagođavanje uređaja
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju
vašeg GPS položaja.
Geocaching postavke
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Geocaching.
Geocaching Live: Postavlja prikazivanje ili skrivanje geocache
podataka u stvarnom vremenu na uređaju.
Geocache stil: Postavljanje prikaza geocache popisa na
uređaju po nazivima ili kodovima.
chirp!22 pretraživanje: Omogućuje uređaju pretraživanje
geocacheva koji sadrže chirp dodatak (Omogućavanje chirp
pretraživanja, stranica 6).
chirp!22-progr.: Programiranje chirp dodatka. Proučite priručnik
za vlasnike chirp dodatka na web-mjestu www.garmin.com.
Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih
filtara za geocacheve (Spremanje prilagođenog geocache
filtra, stranica 6).
Pronađ.geocache: Omogućuje uređivanje broja pronađenih
geocacheva. Ovaj broj automatski raste svaki put kad
zabilježite pronalazak (Bilježenje pokušaja, stranica 6).
Postavke ANT+ senzora
Dodatne informacije o neobaveznim dodacima za fitness
potražite na web-mjestu Neobavezni dodaci za fitness,
stranica 12.
Postavke značajke Fitness
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Fitness.
Auto Lap: Postavljanje uređaja na automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti.
Vrsta aktivnosti: Postavlja fitness aktivnost na planinarenje,
trčanje, biciklizam ili nešto drugo. Ovo omogućuje ispravan
prikaz vrste aktivnosti kada je prebacite na Garmin Connect.
Korisnik: Postavljanje podataka u korisničkom profilu
(Postavljanje korisničkog profila za vježbanje, stranica 15).
Zone pulsa: Postavlja pet razina pulsa za fitness aktivnosti.
Postavljanje korisničkog profila za vježbanje
Uređaj koristi informacije koje unesete o sebi kako bi izračunao
točne podatke. Podatke u korisničkom profilu kao što su spol,
starost, težina, visina i predani sportaš možete promijeniti (O
postavki Predani sportaš, stranica 15).
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Fitness > Korisnik.
2 Izmijenite postavke.
O postavki Predani sportaš
Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz
godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom
odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ova značajka pomaže prilikom
usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Fitness > Auto Lap.
2 Unesite vrijednost i odaberite .
®
Pomorske postavke
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Nautička.
Nač.naut.grafik.: Postavlja vrstu karte koju uređaj koristi pri
prikazivanju pomorskih podataka. Nautički prikazuje razne
značajke karte u različitim bojama tako da su nautičke točke
interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja
papirnatih karata. Ribarski (zahtijeva nautičke karte)
prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te
pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u
ribolovu.
Izgled: Postavljanje izgleda nautičkih navigacijskih pomagala na
karti.
Post.naut.alarma: Postavljanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do određene
dubine vode.
Postavljanje pomorskih alarma
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Nautička > Post.naut.alarma.
2 Odaberite vrstu alarma.
3 Odaberite Uključi.
4 Unesite udaljenost i odaberite .
Ponovno postavljanje podataka i postavki
Možete ponovo postaviti podatke puta, izbrisati sve međutočke,
izbrisati trenutnu trasu ili vratiti zadane vrijednosti.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite PostavljanjePon.
post..
2 Odaberite opciju:
• Za ponovno postavljanje podataka koji se odnose na put,
primjerice, udaljenost i prosječne vrijednosti, odaberite
Pon. post. podat. puta.
• Za brisanje svih spremljenih točaka odaberite Izbriši sve
točke.
• Za brisanje podataka zabilježenih nakon što ste započeli
trenutnu aktivnost, odaberite Očisti tr.aktiv..
NAPOMENA: Uređaj će nastaviti bilježiti nove podatke za
trenutnu aktivnost.
• Za ponovno postavljanje postavki trenutne vrste aktivnosti
na tvornički zadane vrijednosti odaberite Pon.post.
postav.aktiv..
• Za vraćanje svih postavki uređaja na tvornički zadane
vrijednosti odaberite Pon.post.sve postavke.
NAPOMENA: Ponovno postavljanje svih postavki izbrisat
će sve geocaching aktivnosti na uređaju.
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki
Zadane vrijednosti za pojedine kategorije postavki možete
vratiti.
1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje.
2 Odaberite kategoriju koju želite vratiti.
3 Odaberite > Vrać. zad. postavki.
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki
stranice
Možete vratiti zadane vrijednosti postavki karte, kompasa,
putnog računala i grafikona nadmorske visine.
1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
2 Odaberite > Vrać. zad. postavki.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke možete vratiti natrag na zadane postavke.
Prilagođavanje uređaja
15
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Pon. post. > Pon.post.sve postavke > Pon. post..
NAPOMENA: Vraćanje svih zadanih postavki na uređaju
izbrisat će vašu geocaching registraciju i sve zadane
aktivnosti.
Postavljenje početnog zaslona na klasični
način rada
Izgled početnog zaslona možete postaviti na klasični izgled
početnog zaslona Garmin ručnih uređaja. Ovo može biti korisno
ako vam je poznato korisničko sučelje starijih modela.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Sustav > Klasični.
Informacije o uređaju
Podrška i nadogradnja
Garmin Express (garmin.com/express) omogućuje jednostavan
pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Nadogradnja karte ili staze
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
Zaslon
nježno obrišite krpicom.
4
Vodootpornost
OBAVIJEST
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.
Može podnijeti potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30
minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon
potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga
na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.
Postavljanje Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Upravljanje podacima
Dodatne informacije
Vrste datoteka
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
• Posjetite www.garmin.com/outdoor.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite garmin.com/express.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Pričvršćivanje karike
1 Postavite spojnicu karike À u utore na poleđini Á uređaja.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:
• Datoteke aplikacija BaseCamp ili HomePort™. Idite na
www.garmin.com/trip_planning.
• GPX datoteke trasa.
• GPX geocache datoteke (Preuzimanje geocache stavaka
pomoću računala, stranica 6).
• JPEG datoteke fotografija.
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT datoteke za izvoz u Garmin Connect.
Postavljanje memorijske kartice
Možete instalirati microSD memorijsku karticu za dodatno
spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Uklonite baterije.
3 U odjeljku za bateriju gurnite držač kartice À ulijevo i
podignite ga.
2 Gurajte spojnicu karike dok ne sjedne na mjesto.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
16
4 Stavite memorijsku karticu Á sa zlatnim kontaktima
okrenutim prema dolje.
Informacije o uređaju
5
6
7
8
Zatvorite držač kartice.
Gurnite držač kartice udesno i zaključajte ga.
Zamijenite baterije.
Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće
prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja
pogona potražite u uputama operativnog sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili
memorijsku karticu.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Otvorite pogon Garmin.
2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
3 Odaberite datoteku.
4 Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Dodatak
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
1 Uklanjanje baterija.
2 Ponovno umetanje baterija.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i
licencni ugovor.
U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavljanje >
Opis.
Specifikacije
Vrsta baterije
NiMH baterija ili dvije AA baterije (NiMH,
alkalne ili litijske)
Trajanje baterije
Do 16 sati.
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 50 ºC (od -4 º do 122 ºF)
Raspon temperature za Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
punjenje
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
2,4 GHz Wi‑Fi
Uređaj s omogućenim Bluetooth
povezivanjem
Sigurna udaljenost od
kompasa
17,5 cm (7 in)
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Dodatak
tempe™
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Podatkovna polja
Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti
navigaciju ili imati opremu za ANT+.
Ambijentalni tlak: Nekalibrirani tlak okoliša.
Barometar: Kalibrirani trenutačni tlak.
Brojač kilomet.: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sva
putovanja. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za putovanje.
Brz. - prosj.u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Brzina: Trenutačna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutačnu dionicu.
Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od posljednjeg
ponovnog postavljanja.
Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i
zaustavljanja od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.
17
Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za
trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno
vrijeme).
Dol. na sljed.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem
NMEA 0183 ili NMEA 2000 koji može primati podatke o
dubini vode.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.
GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na
primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 stopa).
GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS
sustava.
Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž
rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Broj okretaja pedale ili koraka po minuti. Za
prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na
opremu za mjerenje takta.
Kadenca dionice: Prosječni takt za trenutačnu dionicu.
Kadenca zadnje dionice: Prosječni takt za posljednju dovršenu
dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Lokac. (geo.šir./duž.): Trenutačni položaj prikazan kao
geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku
formata položaja.
Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema
odabranoj postavci formata položaja.
Lokacija odred.: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Maks.temp.protekl.24 h: Maksimalna temperatura zabilježena
u posljednja 24 sata.
Min.temp.protekl.24 h: Minimalna temperatura zabilježena u
posljednja 24 sata.
Mj.vrem.alar.: Trenutačno vrijeme na štoperici.
Mjer.vrem.štoperice: Vrijeme štoperice za trenutačnu aktivnost.
Nadmor. visina: Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom trčanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 stopa)
uspona prijeđete 60 m (200 stopa), stupanj nagiba iznosi
5 %.
Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na
rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.
Nizb.zad.dion.: Okomita udaljenost spusta za posljednju
dovršenu dionicu.
Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutačnu
dionicu.
Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu.
Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna
ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.
®
18
®
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s
trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili
skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutačnu dionicu.
Pr.puls,%maks: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za
trenutačnu aktivnost.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutačnu aktivnost.
Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu
aktivnost.
Prosječna kadenca: Prosječni takt za trenutačnu aktivnost.
Protek.vrij.akt.: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Puls – % od maksim.: Postotak maksimalnog pulsa.
Puls na zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Puls po dionici: Prosječan puls za trenutačnu dionicu.
Putni brojač km: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost spusta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Skret.za vozilo: Smjer sljedećega skretanja na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg
odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate
skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju
kompasa.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti
povezan s uređajem NMEA 0183 koji može primati podatke o
temperaturi vode.
Točka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati
da bi se ovaj podatak pojavio.
Točka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.
Udalj.do odred.: Preostala udaljenost do konačnog odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udalj.do sljedeć.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljen.zadnje dion.: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Dodatak
Udaljenost aktivnosti: Prijeđena udaljenost za trenutačni trag.
Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.
Uspon - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutačnu
dionicu.
Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za
posljednju dovršenu dionicu.
Van kursa: Udaljenost koja pokazuje koliko ste ulijevo ili udesno
skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Ver.udalj.do odr.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i
konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vert.udalj.do slj.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vertik.brzina do odred.: Stopa uspinjanja ili spuštanja do
prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Visina iznad tla: Visina vaše trenutačne lokacije iznad razine tla
(ako karte sadrže dovoljno informacija o nadmorskoj visini).
Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće
točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona % maksimalnog Zabilježen napor
pulsa
Prednosti
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo Poboljšani anaerobni
neugodan, snažno kapacitet i prag,
disanje
poboljšana brzina
5
90–100%
Sprinterski tempo, Anaerobna i mišićna
ne može se održati izdržljivost, povećana
dulje razdoblje,
snaga
teško disanje
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog Zabilježen napor
pulsa
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni
kardiovaskularni
trening, dobar tempo za
oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo,
teže je voditi
razgovor
Poboljšani aerobni
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni trening
Dodatak
19
Indeks
A
adrese, traženje 7
aktivnosti 3–5, 11
prilagođeno 4
alarmi
blizina 10
nautički 15
sat 11
tonovi 14
alarmi približavanja 10
almanah
lov i ribolov 10
vrijeme izlaska i zalaska sunca 10
ANT+ senzori 15
uparivanje 12
ANT+ senzori, uparivanje 12
aplikacije 2, 3
Auto Lap 15
avanture 9, 10
B
barometar 8
BaseCamp 10, 16
baterija 1, 17
maksimiziranje 1, 12
Memorija 1
punjenje 2
umetanje 1
biciklizam 4
Bluetooth tehnologija 2
brisanje
stari podaci 11
svi korisnički podaci 17
C
chirp 6, 15
City Navigator 7
Connect IQ 3
Č
čišćenje dodirnog zaslona 16
čišćenje uređaja 16
čovjek u moru (MOB) 8
D
Daljinski upravljač VIRB 11
datoteke, prijenos 6, 10, 16, 17
dijeljenje podataka 10
dodaci 12
dodatna oprema 16
F
format položaja 14
fotografija, snimanje 10
fotografije 10
G
Garmin Connect 2, 3
spremanje podataka 11
Garmin Express 3, 16
nadogradnja softvera 16
registriranje uređaja 16
geocache stavke 5, 16
geocachevi 5–7
kretanje prema 6
postavke 15
preuzimanje 6
geocachevipreuzimanje 5
GLONASS 14
GPS 11, 14
signal 11
gumbi na zaslonu 2
H
HomePort 16
I
ID broj 17
ID jedinice 17
20
izračun površine 10
K
kalendar 10
kalibracija
kompas 7
visinomjer 8
kamera 10
Kamo? 7
karte 7, 13
dodatno 7
nadogradnja 16
navigacija 7
podatkovna polja 13
postavke 13
kompas 7, 8
navigacija 7
postavke 14
kondicija 4, 15
korisnički podaci, brisanje 17
korisnički profil 15
L
lokacije
spremanje 8
uređivanje 8
M
memorijska kartica 16
microSD kartica 1, 16. Vidi memorijska kartica
mjerač odbrojavanja 11
mjerač vremena 11
odbrojavanje 11
mjerne jedinice 14
MOB 8
prijenos
datoteka 10
datoteke 6, 10, 16
prilagođavanje uređaja 12, 13
profili, korisnik 15
puls, zone 12
Puls, zone 19
punjenje 2
R
računalo, povezivanje 17
registracija proizvoda 7, 16
registriranje uređaja 5, 16
rješavanje problema 15–17
rute 9
brisanje 9
postavke 14
prikaz na karti 9
stvaranje 9
uređivanje 9
S
satelitski signali 11
lokacije 11
primanje 2
Sight 'N Go 8
softver, nadogradnja 16
specifikacije 17
spojnica karike 16
spremanje podataka 17
stari podaci 11
prikaz 11
Š
štoperica 11
N
T
nadmorska visina 8
grafikon 5, 8, 9
nadzorne ploče 13
nautički
postavke 15
postavljanje alarma 15
navigacija 7, 8
kompas 7
pokazivač kursa 7
Sight 'N Go 8
zaustavljanje 7
tempe 17
temperatura 17
tipka napajanja 2
tipke 1, 12
točke 7, 8
brisanje 8
projekcija 9
spremanje 8
uređivanje 8, 9
tonovi 14
TrackBack 7
tragovi 5
trase 10
trčanje 4
treniranje 2
O
obavijesti 11
Oprema 12
P
pametni telefon 3
aplikacije 2
planer puta. Vidi rute
početni zaslon 2
prilagođavanje 16
podaci
prijenos 11, 17
spremanje 11
zasloni 13
podatkovna polja 3, 13, 17
ponovno postavljanje uređaja 15, 17
postavke 12–15
uređaj 14
postavke karte 13
postavke smjera 14
postavke sustava 13
postavke vremena 14
postavke zaslona 12
povezivanje 3
povijest 11
slanje na računalo 11
pozadinsko osvjetljenje 1, 12
prečaci 13
dodavanje 13
predani sportaš 15
preuzimanje, geocachevi 5, 6
U
uparivanje 3
ANT+ senzori 12
ANT+ senzori 12
uređaj
ponovno postavljanje 17
postupanje 16
registracija 16
USB
način rada za masovno skladištenje 16
prekid veze 17
prijenos datoteka 16
priključak 1
V
visinomjer 8, 14
vodootpornost 16
vraćanje, postavke 15
vrijeme 11
vremenske zone i formati 14
vrijeme izlaska i zalaska sunca 10
vrijeme za lov i ribolov 10
W
Wi-Fi 3
povezivanje 3
widgeti 3
Indeks
Z
zaključavanje, zaslon 2
zaslon 2
orijentacija 12
zaključavanje 2
zaslon osjetljiv na dodir 2, 12
zone, puls 12
Indeks
21
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising