Garmin | Oregon® 750 | User guide | Garmin Oregon® 750 Käyttöopas

Garmin Oregon® 750 Käyttöopas
Oregon 700-sarja
®
Käyttöopas
Kesäkuu 2016
190-02075-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , Oregon ja TracBack ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Connect IQ™, HomePort™, tempe™, VIRB ja
GSC™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin
rekisteröity tavaramerkki. Mac on Apple Computer Inc:in rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD™ ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
NMEA on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki. NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Sisällysluettelo
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Akun tiedot ............................................................................. 1
AA-paristojen asentaminen .................................................... 1
NiMH-akun asentaminen ....................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 2
Aloitusnäyttö ............................................................................... 2
Kosketusnäytön käyttäminen ................................................. 2
Kosketusnäytön lukitseminen ................................................ 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 2
Osoitteen etsiminen ............................................................... 7
Navigoiminen kompassin avulla ................................................. 7
Kompassin kalibroiminen ....................................................... 7
Suuntaosoitin ......................................................................... 7
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoinnin
aloittaminen siihen ...................................................................... 7
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla ................................ 7
Korkeuskäyrä .............................................................................. 7
Navigoiminen korkeuskäyrän pisteeseen .............................. 7
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen ........................................ 8
Korkeuskäyrän nollaaminen ................................................... 8
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen .......................... 8
Yhteysominaisuudet...................................................... 2
Reittipisteet..................................................................... 8
Johdanto......................................................................... 1
Yhteysominaisuuden vaatimukset .............................................. 2
Yhdistäminen langattomaan verkkoon ....................................... 3
Wi‑Fi toimintojen määrittäminen ............................................ 3
Pariliitos älypuhelimen kanssa .................................................... 3
Widgetien tarkasteleminen ......................................................... 3
Connect IQ ominaisuudet ........................................................... 3
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen ................................ 3
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ........... 3
Suoritukset...................................................................... 3
Suorituksen valitseminen ............................................................ 3
Suoritustietonäyttöjen tarkasteleminen ....................................... 3
Suorituksen tallentaminen .......................................................... 3
Uuden suorituksen luominen ...................................................... 4
Suorituksen nimen muokkaaminen ........................................ 4
Suoritus-kuvakkeen muokkaaminen ...................................... 4
Suorituksen keskeyttäminen ....................................................... 4
Suorituslokin mukauttaminen ...................................................... 4
Nykyisen suorituksen tallentaminen ........................................... 4
Suorituksen sijainnin tallentaminen ............................................ 4
Pyöräily laitteen kanssa .............................................................. 4
Suorituksen tietojen tarkasteleminen .......................................... 4
Suorituksen korkeuskäyrän tarkasteleminen .............................. 4
Suorituspolun värin vaihtaminen ................................................ 5
Nykyisen suorituksen tyhjentäminen .......................................... 5
Suorituksen poistaminen ............................................................ 5
Toimintohistorian poistaminen .................................................... 5
Jälkienhallinnan avaaminen ....................................................... 5
Geokätköt........................................................................ 5
Laitteen rekisteröiminen Geocaching.com-palveluun ................. 5
Yhteyden muodostaminen Geocaching.com-sivustoon ......... 5
Geokätkön etsiminen .................................................................. 5
Navigoiminen geokätkölle ........................................................... 5
Geokätkön etsiminen vihjeiden avulla ................................... 5
Yrityksen kirjaaminen .................................................................. 5
Geokätköluettelon suodattaminen .............................................. 6
Mukautetun geokätkösuodattimen tallentaminen .................. 6
Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen ............... 6
Mukautetun suodattimen käyttö geokätköluettelossa ............ 6
Geokätköjen lataaminen tietokoneella ........................................ 6
chirp ............................................................................................ 6
chirp haun ottaminen käyttöön ............................................... 6
Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla ............................. 6
Reaaliaikaisten geokätkötietojen poistaminen laitteesta ............ 6
Laitteen rekisteröinnin poistaminen geocaching.comsivustosta .................................................................................... 6
Navigointi........................................................................ 6
Navigoiminen kohteeseen .......................................................... 6
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 6
Navigoiminen kartan avulla ......................................................... 7
Navigointi toiminnolla TracBack® ............................................... 7
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä ................................. 7
Valinnaiset kartat ........................................................................ 7
Sisällysluettelo
Reittipisteen luominen ................................................................ 8
Reittipisteen etsiminen ................................................................ 8
Reittipisteen muokkaaminen ....................................................... 8
Reittipisteen poistaminen ............................................................ 8
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen .......................................... 8
Reittipisteen projisointi ................................................................ 8
Reitit................................................................................ 8
Reitin luominen Reittisuunnittelu toiminnon avulla ..................... 8
Reitin luominen kartan avulla ...................................................... 8
Reitin nimen muokkaaminen ...................................................... 9
Reitin muokkaaminen ................................................................. 9
Reitin näyttäminen kartassa ....................................................... 9
Reitin poistaminen ...................................................................... 9
Aktiivisen reitin tarkasteleminen ................................................. 9
Reitin muuttaminen käänteiseksi ................................................ 9
Reitin korkeuskäyrän tarkasteleminen ........................................ 9
Garmin Adventures........................................................ 9
Tietojen lähettäminen kohteeseen BaseCamp ........................... 9
Seikkailun luominen .................................................................... 9
Seikkailun aloittaminen ............................................................... 9
Kamera ja valokuvat ....................................................... 9
Valokuvan ottaminen .................................................................. 9
Sovellukset ................................................................... 10
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti ........ 10
Huomiohälytyksen asettaminen ................................................ 10
Alueen suuruuden laskeminen ................................................. 10
Kalenteritietojen tarkasteleminen ............................................. 10
Sääolosuhteiden ja -ennusteiden tarkasteleminen ................... 10
Hälytyksen määrittäminen ........................................................ 10
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen ................................. 10
Sekuntikellon avaaminen .......................................................... 10
Satelliittisivu .............................................................................. 10
Satelliittinäkymän muuttaminen ........................................... 10
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä .................................. 10
Sijainnin simuloiminen ......................................................... 11
VIRB® actionkameran hallinta .................................................. 11
Puhelinilmoitukset ..................................................................... 11
Ilmoitusten piilottaminen ...................................................... 11
Kuntoilu......................................................................... 11
Historia ...................................................................................... 11
Suoritushistorian tarkasteleminen ........................................ 11
Suorituksen poistaminen historiatiedoista ........................... 11
Käyttäminen: Garmin Connect ............................................. 11
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet .......................................... 11
Tietoja sykealueista .................................................................. 11
Kuntoilutavoitteet ................................................................. 11
Sykealueiden määrittäminen ................................................ 11
Laitteen mukauttaminen.............................................. 12
Painikkeiden mukauttaminen .................................................... 12
Taustavalon kirkkauden säätäminen ........................................ 12
Kosketusnäytön herkkyyden asettaminen ................................ 12
i
Näytön kääntäminen ................................................................. 12
Näyttöasetukset ........................................................................ 12
Karttojen määrittäminen ............................................................ 12
Kartta-asetukset ................................................................... 12
Kartan lisäasetukset ............................................................. 12
Mukautetut tietokentät ja kojelaudat ......................................... 12
Kartan tietokenttien käyttöön ottaminen .............................. 12
Tietokenttien mukauttaminen ............................................... 12
Kojelautojen mukauttaminen ............................................... 12
Tietonäyttöjen mukauttaminen ................................................. 12
Pikavalinnan lisääminen päävalikkoon ..................................... 13
Pikavalinnan luominen ......................................................... 13
Järjestelmäasetukset ................................................................ 13
Satelliittiasetukset ................................................................ 13
GPS ja GLONASS ............................................................... 13
Ulkoasuasetukset ..................................................................... 13
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ...................................... 13
Reititysasetukset ....................................................................... 13
Kulkusuunta-asetukset ............................................................. 13
Korkeusmittariasetukset ........................................................... 13
Sijaintimuotoasetukset .............................................................. 14
Mittayksiköiden muuttaminen ................................................... 14
Aika-asetukset .......................................................................... 14
Geokätkentäasetukset .............................................................. 14
ANT+ tunnistimen asetukset ..................................................... 14
Kuntoiluasetukset ..................................................................... 14
Kuntoilu-käyttäjäprofiilin määrittäminen ............................... 14
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan .......................... 14
Merenkulkuasetukset ................................................................ 14
Merenkulkuhälytysten määrittäminen .................................. 14
Tietojen ja asetusten nollaaminen ............................................ 14
Tiettyjen asetusten oletusarvojen palauttaminen ................. 15
Tiettyjen sivuasetusten oletusarvojen palauttaminen .......... 15
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen ............................. 15
Aloitusnäytön asettaminen perinteiseen tilaan ......................... 15
Laitteen tiedot............................................................... 15
Tuki ja päivitykset ..................................................................... 15
Määrittäminen: Garmin Express .......................................... 15
Lisätietojen saaminen .......................................................... 15
Laitteen rekisteröiminen ....................................................... 15
Karabiinihaan kiinnittäminen ..................................................... 15
Laitteen huoltaminen ................................................................ 15
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 15
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 15
Upottaminen veteen ............................................................. 15
Tietojen hallinta .........................................................................15
Tiedostotyypit ....................................................................... 15
Muistikortin asettaminen ...................................................... 16
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 16
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 16
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 16
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 16
Vianmääritys ............................................................................. 16
Laitteen asetusten nollaaminen ........................................... 16
Laitteen tietojen näyttäminen ............................................... 16
Tekniset tiedot .......................................................................... 16
Liite................................................................................ 16
tempe™ .................................................................................... 16
Tietokentät ................................................................................ 16
Sykealuelaskenta ...................................................................... 18
Hakemisto ..................................................................... 19
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, poista akut.
Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
AA-paristojen asentaminen
Valinnaisen NiMH-akun sijaan (NiMH-akun asentaminen,
sivu 1)voit käyttää kahta alkali-, NiMH- tai litiumparistoa.
Tämä on kätevää, kun olet patikoimassa etkä voi ladata NiMHakkua. Parhaan tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai
litiumparistoja.
HUOMAUTUS: vakioalkaliparistojen käyttäminen ei ole
suositeltavaa Oregon 750 malleissa käytettäessä
kameratoimintoa.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Aseta kaksi AA-paristoa paikoilleen oikeinpäin.
Kameran objektiivi (ei saatavilla kaikissa malleissa)
Virta-, valikko-, sovellukset- ja taustavalopainike
Akkuluukun D-rengas
Käyttäjän painike (Painikkeiden mukauttaminen, sivu 12)
microSD™ korttipaikka (akkuluukun alla)
Mini-USB-liitäntä (suojuksen alla)
Akun tiedot
VAROITUS
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen
alittavissa lämpötiloissa.
Akun käyttöiän maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon kirkkauden
säätäminen, sivu 12).
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisua (Näyttöasetukset,
sivu 12).
• Käytä akunsäästötilaa (Akunsäästötilan ottaminen käyttöön,
sivu 1).
• Vähennä kartan piirtämisnopeutta (Karttojen määrittäminen,
sivu 12).
3
4
5
6
Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Paina painiketta pitkään.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > AA-pariston tyyppi.
Valitse Alkali, Litium, NiMH tai Esiladattu NiMH.
Akun tiedot
VAROITUS
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen
alittavissa lämpötiloissa.
NiMH-akun asentaminen
Laite toimii valinnaisella NiMH-akulla (ei sisälly kaikkiin
malleihin) tai kahdella AA-paristolla (AA-paristojen asentaminen,
sivu 1).
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Etsi akku À.
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Akun käyttöikää voi pidentää akunsäästötilan avulla.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Näyttö >
Akunsäästö > Käytössä.
Akunsäästötilassa näyttö sammuu, kun taustavalo
aikakatkaistaan. Voit käynnistää näytön valitsemalla .
3 Aseta akku akkutilaan navat oikeinpäin.
Johdanto
1
4 Paina akku varovasti paikalleen.
5 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
• Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon valitsemalla .
• Näytä nykyisen sivun valikkokohteet valitsemalla
Akun lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Älä yritä ladata laitteella akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin .
Jos yrität ladata akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin, laite voi
vioittua ja takuu raukeaa.
.
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
Valitse > .
Kosketusnäytön avaaminen
Valitse > .
®
Joudut ehkä irrottamaan valinnaisia kiinnityslisävarusteita,
ennen kuin voit liittää USB-kaapelin suoran liittimen laitteeseen.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 16).
Voit ladata akun pistorasiasta tai tietokoneen USB-liitännästä.
1 Avaa suojus À mini-USB-liitännästä Á.
Satelliittisignaalien etsiminen
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää
GPS‑navigointiominaisuuksia. Satelliittisignaalien etsiminen
saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
1 Näet tila-widgetin pyyhkäisemällä alaspäin.
2 Odota, kunnes GPS-ilmaisinpalkit muuttuvat vihreiksi.
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä Oregon 700 laitteessa,
kun yhdistät sen yhteensopivaan älypuhelimeen langattomalla
Bluetooth tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia varten yhdistettyyn
älypuhelimeen on asennettava Garmin Connect™ Mobile
sovellus. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/apps.
Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä myös, kun yhdistät
laitteen langattomaan verkkoon.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
Oregon 700 laitteessa.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Connect IQ: voit täydentää laitteen ominaisuuksia widgeteillä,
tietokentillä ja sovelluksilla.
Ohjelmistopäivitykset: voit päivittää laitteesi ohjelmiston.
EPO-lataukset: voit ladata EPO (Extended prediction orbit) tiedoston, jonka avulla paikannat helposti GPS-satelliitteja ja
lyhennät sijaintisi havaitsemiseen kuluvaa aikaa.
Reaaliaikaiset geokätkötiedot: sivustosta
www.geocaching.com saat ilmaiset ja tilattavat palvelut,
joiden avulla näet reaaliaikaiset geokätkötiedot.
Sää: voit tarkastella viimeisimpiä säätietoja ja sääennusteita.
Näet myös säätutkan kartassa.
®
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
3 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen
USB-porttiin.
4 Tarvittaessa liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa akku täyteen.
Laitteen käynnistäminen
Paina
-painiketta pitkään.
Aloitusnäyttö
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Avaa sovellukset valitsemalla
Joitakin ominaisuuksia varten tarvitaan älypuhelin ja tietty
älypuhelinsovellus.
.
Ominaisuus
Selaa suoritustyyppejä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Selaa suorituksen sivuja suorituksen aikana pyyhkäisemällä
vasemmalle tai oikealle.
Tarkastele widgettejä pyyhkäisemällä alaspäin.
Hae kohdetta valitsemalla
.
Avaa Connect IQ™ sovelluksia valitsemalla
.
Muuta laitteen ja näytettävän suorituksen asetuksia valitsemalla
Kosketusnäytön käyttäminen
• Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
• Tee kukin kosketusnäyttövalinta erikseen.
• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla
2
Yhteysominaisuuden vaatimukset
Valitsemalla tämän voit tarkastella suoritustietonäyttöjä tai tallentaa
suorituksen.
.
Yhdistetty pariliitettyyn älypuhelimeen
Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Yhdistetty Wi‑Fi
verkkoon
®
Suoritusten lataukset
Kyllä
sivustoon Garmin Connect
Kyllä
Ohjelmistopäivitykset
Kyllä
Kyllä
EPO-lataukset
Kyllä
Kyllä
Reaaliaikaiset geokätkötiedot
Kyllä
Kyllä
Sää
Kyllä
Kyllä
Puhelinilmoitukset
Kyllä*
Ei
.
Yhteysominaisuudet
Ominaisuus
Yhdistetty pariliitettyyn älypuhelimeen
Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Yhdistetty Wi‑Fi
verkkoon
Connect IQ
Kyllä
Ei
LiveTrack
Kyllä
Ei
®
*Laite vastaanottaa puhelinilmoituksia suoraan pariliitetystä iOS
puhelimesta Android™ puhelimeen asennetun Garmin Connect
Mobile sovelluksen kautta.
®
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
1
2
3
4
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Wi-Fi.
Ota tarvittaessa Wi‑Fi käyttöön kytkimestä.
Valitse Lisää verkko.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse verkkonimen lähettävä langaton verkko
valitsemalla langaton verkkoluettelosta ja antamalla
tarvittaessa salasana.
• Valitse langaton verkko, joka ei lähetä verkkonimeä,
valitsemalla , ja antamalla verkon SSID ja salasana.
Laite tallentaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden
automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan.
Wi‑Fi toimintojen määrittäminen
Ennen kuin voit ladata palveluun suorituksia, ladata EPO-tietoja
ja päivittää ohjelmiston langattomasti, sinun on määritettävä
Wi‑Fi yhteys Garmin Express™ työpöytäsovelluksella.
1 Siirry osoitteeseen garmin.com/express ja lataa Garmin
Express sovellus.
2 Valitse laite.
3 Valitse Työkalut > Apuohjelmat.
4 Määritä Wi‑Fi yhteys Garmin Express sovelluksella näytön
ohjeiden mukaisesti.
Pariliitos älypuhelimen kanssa
1 Lataa Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimeesi
osoitteesta www.garmin.com/intosports/apps.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Valitse laitteesi sovelluksen säiliövalikossa Asetukset >
Bluetooth ja seuraa näytön ohjeita.
Avaa
älypuhelimessa Garmin Connect Mobile sovellus ja
4
yhdistä laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Saat ohjeet alkumäärityksen yhteydessä, ja ne ovat myös
Garmin Connect Mobile sovelluksen ohjeessa.
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta,
joka tukee langatonta Bluetooth Smart tekniikkaa. Lisätietoja
yhteensopivuudesta on osoitteessa garmin.com/ble.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteeseen on esiladattu widget, joka näyttää yhteyksien tilan ja
muita tietoja. Uusia widgettejä voi lisätä Connect IQ
sovelluksesta (Connect IQ ominaisuudet, sivu 3).
1 Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.
2 Voit näyttää lisää widgettejä valitsemalla tai .
3 Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä kelloon vuorovaikutteisia ominaisuuksia,
kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen
Ennen kuin voit ladata Connect IQ ominaisuuksia Garmin
Connect Mobile sovelluksesta, sinun on pariliitettävä Oregon
700 laite älypuhelimeen.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Connect IQ -kauppa.
2 Valitse laite tarvittaessa.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen garminconnect.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse laitteen widgetissä Connect IQ -kauppa.
4 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Suoritukset
Laitetta voi käyttää sisälajien, ulkolajien, urheilun ja
kuntoharjoittelun yhteydessä. Kun aloitat suorituksen, laite
näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa
suorituksia ja jakaa niitä Garmin Connect yhteisön kanssa.
Voit lisätä laitteeseesi Connect IQ suoritussovelluksia Garmin
Connect tilisi kautta (Connect IQ ominaisuudet, sivu 3).
Kun käytät suoritusta ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti
suorituksen osaksi. Nämä asetukset latautuvat automaattisesti
seuraavan kerran, kun valitset tämän suorituksen.
Laite sisältää monia esiladattuja suorituksia, joiden asetukset on
määritetty kyseiselle suoritukselle. Voit mukauttaa jokaisen
esiladatun suorituksen asetuksia ja luoda uusia mukautettuja
suorituksia.
Suorituksen valitseminen
Jokaisella suorituksella on erilaiset asetukset ja tietonäytöt.
Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle tai oikealle.
Laite näyttää suorituksen nimen ja kuvakkeen ja lataa
näytettävän suorituksen asetukset.
Suoritustietonäyttöjen tarkasteleminen
Voit tarkastella suoritustietonäyttöjä tallentamatta suoritusta.
1 Valitse suoritus pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle
tai oikealle.
2 Valitse suorituksen kuvake tai nimi.
Connect IQ ominaisuudet
Suorituksen oletustietonäyttö avautuu.
Näytä
lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä vasemmalle tai
3
oikealle (valinnainen).
4 Palaa aloitusnäyttöön pyyhkäisemällä näyttöä alhaalta
ylöspäin ja valitsemalla .
Voit lisätä laitteeseen Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin
ja muilta palveluntarjoajilta Garmin Connect Mobile
sovelluksella. Voit mukauttaa laitetta tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Voit tallentaa suorituksen, jäljen ja anturitiedot. Jos laitteesi on
liitetty älypuhelimeen, jossa on Garmin Connect Mobile sovellus,
Suoritukset
Suorituksen tallentaminen
3
tallennetut suoritukset latautuvat automaattisesti Garmin
Connect tilillesi.
1 Valitse suoritus pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle
tai oikealle.
2 Valitse suorituksen kuvake tai nimi.
Suorituksen oletustietonäyttö avautuu.
3 Pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse Käynnistä.
VIHJE: jos haluat tallentaa suorituksesi GPS-tiedot, odota,
että GPS-signaalin palkki on vihreä ennen kuin aloitat
suorituksen.
4 Suorituksen jälkeen pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja
valitse Pysäytä.
Yhteenvetosivu tiedoista tulee näkyviin.
Selaa
pystysuunnassa, jotta näet kaikki tiedot (valinnainen).
5
VIHJE: voit muuttaa suorituksen nimen valitsemalla sen.
6 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa suorituksen valitsemalla .
• Voit hylätä suorituksen valitsemalla .
Uuden suorituksen luominen
Jos mikään esiladatuista suorituksista ei vastaa omaa
suoritustasi tai matkaasi, voit luoda oman suorituksen, jossa on
yksilöidyt asetukset ja tietokentät.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Suoritukset
> Luo suoritus.
2 Mukauta asetukset ja tietokentät.
Suorituksen nimen muokkaaminen
Voit mukauttaa suorituksen nimeä.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Suoritukset.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Muokkaa nimeä.
4 Kirjoita uusi nimi.
Suoritus-kuvakkeen muokkaaminen
Voit mukauttaa suoritussivun kuvaketta.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Suoritukset.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Muokkaa kuvaketta.
4 Valitse kuvake.
Suorituksen keskeyttäminen
1 Pyyhkäise näytön alareunasta ylöspäin.
2 Valitse nykyinen suoritus.
3 Valitse .
Suorituslokin mukauttaminen
Voit mukauttaa laitteen suoritusten näyttö- ja tallennustapaa.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Suoritushistoria >
Nykyinen suoritus > .
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa suoritusviivan värin kartassa valitsemalla
Väri.
• Voit näyttää kartassa suoritusta osoittavan viivan
valitsemalla Näytä kartassa.
3 Valitse > Määritä suorituksia > Tallennustapa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa suorituksia vaihtelevaan tahtiin valitsemalla
Automaattinen.
• Voit tallentaa suorituksia tietyin välein etäisyyden mukaan
valitsemalla Etäisyys.
4
• Voit tallentaa suorituksia tiettynä aikana valitsemalla Aika.
5 Valitse Väli.
6 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Automaattinen,
valitse haluamasi suoritusten tallennusväli.
HUOMAUTUS: jos valitset Useimmin, laite tallentaa
eniten suorituksia, mutta sen muisti täyttyy nopeammin.
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Etäisyys tai Aika,
anna arvo ja valitse sitten .
Nykyisen suorituksen tallentaminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Suoritushistoria >
Nykyinen suoritus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Tallenna koko suoritus valitsemalla .
• Valitse
> Tallenna osa ja valitse osa.
Suorituksen sijainnin tallentaminen
1
2
3
4
5
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Suoritushistoria.
Valitse suoritus.
Valitse .
Valitse suorituksen sijainti.
Valitse kartan yläreunassa olevat sijaintitiedot.
Näyttöön tulee tietoja sijainnista.
6 Valitse > OK.
Pyöräily laitteen kanssa
Ennen kuin aloitat pyöräilyn laitteen kanssa, valitse oikea
suoritus, kuten matkapyöräily (Suorituksen valitseminen, sivu 3).
Voit mukauttaa kuntoilusuoritustesi kojelautoja ja tietokenttiä
(Mukautetut tietokentät ja kojelaudat, sivu 12).
Laite tallentaa kuntoilusuoritukset oletusarvoisesti .fittiedostoina. Mukauta tulostusmuotoa, jotta voit tallentaa
suorituksen yhteydessä .gpx-jälkitiedostoja.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Suoritukset
> Lisämääritys > Tulostusmuoto.
2 Aloita pyöräily.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Suoritukset (FIT) voit tallentaa suorituksen
mukana kuntoilutietoja, jotka on suunniteltu Garmin
Connect laitetta varten ja joita voi käyttää navigointiin.
• Valitsemalla Jäljet (GPX/FIT) voit tallentaa suorituksen
sekä perinteisenä jälkenä, jonka voi näyttää kartassa ja
jota voi käyttää navigointiin, että suorituksena, joka
sisältää kuntoilutietoja.
4 Lähde matkaan.
5 Kun olet valmis, pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse
Pysäytä > Tallenna.
Suorituksen tietojen tarkasteleminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Suoritushistoria.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse .
Polun alku ja loppu merkitään lipulla.
4 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
Näyttöön tulee tietoja suorituksesta.
Suorituksen korkeuskäyrän tarkasteleminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Suoritushistoria.
2 Valitse suoritus.
Suoritukset
3 Valitse
Geokätkön etsiminen
.
Suorituspolun värin vaihtaminen
Voit vaihtaa suorituksen värin sen näkyvyyden parantamiseksi
kartassa tai sen vertailemiseksi toiseen suoritukseen.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Suoritushistoria.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Väri.
4 Valitse väri.
Nykyisen suorituksen tyhjentäminen
1 Pyyhkäise suoritustietonäyttöä alhaalta ylöspäin.
2 Valitse Pysäytä > > Tyhjennä.
Suorituksen poistaminen
HUOMAUTUS: jos haluat poistaa aktiivisen suorituksen, aktivoi
ensin jokin toinen suoritus. Suoritusta ei voi poistaa, kun se on
aktiivinen.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Suoritukset.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse Poista.
Toimintohistorian poistaminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Suoritushistoria.
2 Valitse toiminto.
3 Valitse > Poista.
Jälkienhallinnan avaaminen
Jälki on .gpx-tiedosto, joka kuvaa kulkemasi matkan. Jälki
sisältää anturien tietoja lukuun ottamatta kaikki samat tiedot kuin
toimintokin, mutta jälki tallennetaan .gpx-muodossa.
Jälkienhallinnassa voit mukauttaa, käyttää ja arkistoida jälkiä.
Valitse sovelluksen säiliövalikosta Jälkienhallinta.
Geokätköt
Geokätkentä on aarteenetsintää, jossa piilotetaan tai etsitään
kätköjä vihjeiden ja GPS-koordinaattien avulla.
Laitteen rekisteröiminen Geocaching.compalveluun
Voit rekisteröidä laitteesi osoitteessa www.geocaching.com.
Tämän jälkeen voit hakea lähellä olevia geokätköjä tai tietoja
miljoonista kätköistä.
1 Muodosta yhteys langattomaan verkkoon (Yhdistäminen
langattomaan verkkoon, sivu 3) tai Garmin Connect
sovellukseen (Pariliitos älypuhelimen kanssa, sivu 3).
2 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Asetukset > Geokätkentä
> Rekisteröi laite.
Aktivointikoodi tulee näkyviin.
Seuraa
näytön ohjeita.
3
4 Valitse Vahvista rekisteröinti.
Yhteyden muodostaminen Geocaching.comsivustoon
Rekisteröinnin jälkeen voit tarkastella www.geocaching.comsivuston geokätköjä laitteellasi langattomalla verkkoyhteydellä.
• Yhteyden muodostaminen Garmin Connect sovellukseen.
• Yhteyden muodostaminen Wi‑Fi verkkoon.
Voit etsiä laitteeseesi tallennettuja geokätköjä. Jos yhteys
geocaching.com-sivustoon on muodostettu, voit hakea
reaaliaikaisia geokätkötietoja ja ladata geokätköjä.
HUOMAUTUS: premium-jäsenenä voit ladata tarkat tiedot yli
kolmesta geokätköstä joka päivä. Lisätietoja on osoitteessa
www.geocaching.com.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Geokätkentä.
> .
2 Valitse
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit etsiä laitteeseesi ladattuja geokätköjä nimen
perusteella valitsemalla Kirjoitushaku ja kirjoittamalla
hakutermin.
• Voit etsiä lähellä sijaintiasi tai jotain muuta sijaintia olevia
geokätköjä valitsemalla Etsi läheltä ja valitsemalla
sijainnin.
Jos yhteys goecaching.com-sivustoon on muodostettu,
hakutuloksissa näytetään myös reaaliaikaiset
geokätkötiedot, jotka on haettu GC Live -lataus tai kartan
päivityspainikkeen avulla.
• Voit etsiä lähelläsi olevia geokätköjä kartalta valitsemalla
.
Jos yhteys geocaching.com-sivustoon on muodostettu,
voit päivittää kartalla lähellä sijaintiasi olevat reaaliaikaiset
geokätköt valitsemalla .
• Voit etsiä reaaliaikaisia geokätköjä koodin perusteella
valitsemalla GC Live -lataus.
Tämän toiminnon avulla voit ladata geocaching.comsivustosta tietyn geokätkön sen koodin perusteella.
4 Voit suodattaa hakutuloksia (valinnainen) valitsemalla .
5 Valitse geokätkö.
Geokätkön tiedot tulevat näkyviin. Jos valitsit reaaliaikaisen
geokätkön ja yhteys on muodostettu, laite lataa tarvittaessa
geokätkön kaikki tiedot sisäiseen muistiin.
Navigoiminen geokätkölle
1 Etsi geokätkö.
2 Valitse geokätkön tiedoista Mene.
3 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 7) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla,
sivu 7).
4 Kun lähestyt geokätkön sijaintia, voit käyttää geokätkön
löytämisessä apuna vihjeitä (Geokätkön etsiminen vihjeiden
avulla, sivu 5).
Geokätkön etsiminen vihjeiden avulla
Voit käyttää geokätkön etsinnässä apuna vihjeitä, kuten
kuvausta ja koordinaatteja.
1 Kun liikut geokätköä kohti, valitse sen nimi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää tietoja geokätköstä valitsemalla Kuvaus.
• Voit näyttää vihjeen geokätkön sijainnista valitsemalla
Vihje.
• Voit näyttää geokätkön leveys- ja pituusasteet valitsemalla
Koordinaatit.
• Voit näyttää edellisten etsijöiden geokätköstä antaman
palautteen valitsemalla Toiminto.
• Voit ottaa chirp™ etsinnän käyttöön valitsemalla chirp.
Yrityksen kirjaaminen
Kun olet yrittänyt etsiä geokätköä, voit kirjata tuloksesi.
1 Kun liikut geokätkölle, valitse sovelluksen säiliövalikossa
Geokätkentä > Kirjaa.
Geokätköt
5
2 Valitse Löytyi, Ei löytynyt, On korjattava tai Ei yritetty.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit aloittaa navigoinnin seuraavaksi lähimmälle
geokätkölle valitsemalla Etsi seuraavaksi lähin.
• Voit lopettaa kirjaamisen valitsemalla Valmis.
• Voit lisätä kommentin kätkön etsimisestä tai itse kätköstä
valitsemalla Muokkaa kommenttia, kirjoittamalla
kommentin ja valitsemalla .
Jos yhteys geocaching.com-sivustoon on muodostettu, loki
ladataan automaattisesti geocaching.com-tiliisi.
Geokätköluettelon suodattaminen
Voit suodattaa geokätköluettelon tiettyjen tekijöiden, kuten
vaikeustason, mukaan.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Geokätkentä > .
2 Valitse yksi tai useampi suodatusvalinta:
• Voit suodattaa tuloksia geokätkön luokan, kuten mysteerin
tai tapahtuman mukaan, valitsemalla Tyyppi.
• Voit suodattaa tuloksia geokätkösäiliön fyysisen koon
mukaan valitsemalla Koko.
• Voit suodattaa geokätköt, joiden tila on Ei yritetty, Ei
löytynyt tai Löytyi, valitsemalla Tila.
• Voit suodattaa tuloksia GPX-tiedoston, reaaliaikaisten
tietojen tai ladattujen Pocket Query -geokätköjen mukaan
valitsemalla Geokätkötied..
• Voit myös säätää vaikeustasoja liukusäätimillä, jolloin
tulokset suodatetaan geokätkön löytämisen ja maaston
vaikeustason mukaan.
3 Valitse .
Mukautetun geokätkösuodattimen tallentaminen
Voit luoda ja tallentaa mukautettuja suodattimia geokätköjä
varten tiettyjen ehtojen perusteella.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset >
Geokätkentä > Suodinasetukset > Luo suodin > Luo
suodin.
2 Valitse suodatettavat kohteet.
3 Valitse .
Uudet suotimet tallennetaan automaattisesti nimellä Suodata,
jota seuraa numero. Esimerkiksi Suodata 2. Voit muuttaa
nimeä muokkaamalla geokätkösuodinta (Mukautetun
geokätkösuodattimen muokkaaminen, sivu 6).
Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Asetukset > Geokätkentä
> Suodinasetukset.
2 Valitse suodatin.
3 Valitse muokattava kohde.
Mukautetun suodattimen käyttö geokätköluettelossa
Kun olet luonut suodattimen, voit käyttää sitä
geokätköluettelossa.
1 Valitse geokätköluettelosta .
2 Valitse suodatin.
2
3
4
5
chirp
chirp on pieni Garmin lisävaruste, jonka voit ohjelmoida ja jättää
geokätkölle. Laitteen avulla voi etsiä geokätkölle jätettyä chirp
laitetta. Lisätietoja chirp laitteesta on chirp käyttöoppaassa
osoitteessa www.garmin.com.
chirp haun ottaminen käyttöön
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset >
Geokätkentä.
2 Valitse Etsi chirp > Käytössä.
Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla
1 Kun chirp haku on käytössä, siirry geokätköä kohti.
Kun olet noin 10 metrin (33 jalan) päässä geokätköstä, jossa
on chirp, chirptiedot tulevat näyttöön.
2 Valitse Näytä tiedot.
3 Tarvittaessa voit siirtyä geokätkön seuraavaan vaiheeseen
valitsemalla Mene.
Reaaliaikaisten geokätkötietojen
poistaminen laitteesta
Voit poistaa laitteesta reaaliaikaiset geokätkötiedot, jolloin vain
tietokoneesta manuaalisesti ladatut geokätköt näytetään.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset >
Geokätkentä > Geocaching Live > Poista reaaliaik. tiedot.
Reaaliaikaiset geokätkötiedot poistetaan laitteesta, eivätkä
ne enää näy geokätköluettelossa.
Laitteen rekisteröinnin poistaminen geocaching.com-sivustosta
Jos siirrät laitteesi omistajuuden toiselle henkilölle, voit poistaa
laitteen rekisteröinnin Geocaching-sivustosta.
Valitse sovelluksen säiliövalikosta Asetukset > Geokätkentä
> Geocaching Live > Poista laitteen rekist..
Navigointi
Voit navigoida reittejä ja jälkiä, reittipisteeseen, geokätkölle,
valokuvaan tai mihin tahansa laitteeseen tallennettuun sijaintiin.
Voit navigoida määränpäähän kartan tai kompassin avulla.
Navigoiminen kohteeseen
1 Valitse vaihtoehto:
2
3
4
Geokätköjen lataaminen tietokoneella
Voit ladata geokätköjä laitteeseesi manuaalisesti tietokoneen
avulla (Tiedostojen siirtäminen laitteeseen, sivu 16). Voit liittää
geokätkötiedostot GPX-tiedostoon ja tuoda sitten tiedot laitteesi
GPX-kansioon. Jos sinulla on geocaching.com-sivuston
premium-jäsenyys, voit ladata Pocket Query -toiminnolla
laitteeseesi useita geokätköjä yhdellä kertaa yhtenä GPXtiedostona.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
6
Siirry osoitteeseen www.geocaching.com.
Luo tili tarvittaessa.
Kirjaudu.
Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen geocaching.com-sivuston
ohjeiden mukaisesti.
5
• Valitse aloitusnäytössä .
• Valitse toiminnon aikana > Minne?.
Valitse luokka.
Valitse määränpää.
Valitse Mene.
Kartta avautuu, ja reitti näkyy siinä purppuranpunaisena
viivana.
Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 7) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla,
sivu 7).
Navigoinnin lopettaminen
Valitse kartassa tai kompassissa
> Lopeta navigointi.
Navigointi
Navigoiminen kartan avulla
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 6).
2 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Kartta.
Sininen kolmio osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi sininen
kolmio liikkuu vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
3 Voit tehdä seuraavat toimet:
• Valitse , ja tarkastele eri alueita karttaa vetämällä.
• Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla ja .
• Valitse sijainti kartassa (merkitty nastalla) ja valitse sitten
näytön yläreunassa oleva tietopalkki, jos haluat tarkastella
tietoja valitusta sijainnista.
Navigointi toiminnolla TracBack
®
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Kompassi.
2 Valitse > Kalibroi kompassi > Käynnistä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit kohteeseen
suoraa linjaa pitkin, esimerkiksi vesireitillä. Sen avulla voit
navigoida takaisin oikealle kurssille ja välttää esteet ja vaarat.
Voit ottaa suuntaosoittimen käyttöön valitsemalla sovelluksen
säiliövalikosta Asetukset > Kulkusuunta > Viiva määränp./
osoitin > Suunta (CDI).
Voit navigoida takaisin toiminnon alkuun. Tämä voi olla kätevää,
kun haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Suoritushistoria >
Nykyinen suoritus >
> TracBack.
Reitti on merkitty karttaan lähtöpisteellä, purppuranpunaisella
viivalla ja päätepisteellä.
2 Navigoi kartan tai kompassin avulla.
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä
1 Valitse toimintonäytössä
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse sijainti.
>
> Etsi läheltä.
À
Á
Valinnaiset kartat
Â
Laitteessa voi käyttää lisäkarttoja, kuten BirdsEye satelliittikuvia,
BlueChart g2 ‑karttoja ja yksityiskohtaisia City Navigator
karttoja. Yksityiskohtaiset kartat saattavat sisältää tavallista
enemmän kohdepisteitä, kuten ravintoloita tai venepalveluja.
Saat lisätietoja osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin
myyjältä.
®
®
Osoitteen etsiminen
Voit hakea osoitteita valinnaisten City Navigator karttojen avulla
(Valinnaiset kartat, sivu 7).
1 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Minne? > Osoitteet.
2 Valitse maa tai osavaltio tarvittaessa.
3 Kirjoita kaupunki tai postinumero.
HUOMAUTUS: kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.
4 Valitse kaupunki.
5 Anna talon numero.
6 Anna kadun nimi.
Navigoiminen kompassin avulla
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 6).
2 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Kompassi.
3 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Navigointi
Ã
Suuntaviivan osoitin Osoittaa valitun kurssin suuntaviivan suunnan
lähtöpisteestä seuraavaan reittipisteeseen.
CDI (kurssilta poikkeamisosoitin). Osoittaa valitun suuntaviivan
sijainnin suhteessa sijaintiisi. Jos CDI on samalla linjalla suuntaviivan osoittimen kanssa, olet oikealla kurssilla.
Kurssilta poikkeamisen etäisyys. Pisteet osoittavat etäisyytesi
kurssilta. Kunkin pisteen osoittama etäisyys käy ilmi oikeassa
yläkulmassa näkyvästä mittakaavasta.
Oikean suunnan osoitin. Osoittaa, kuljetko kohti seuraavaa reittipistettä tai siitä poispäin.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoinnin aloittaminen siihen
Voit tallentaa mies yli laidan (MOB) -sijainnin ja aloittaa
navigoinnin siihen automaattisesti.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Mies yli laidan >
Käynnistä.
Esiin tulee kartta, jossa näkyy reitti MOB-sijaintiin. Reitti
näkyy oletusarvoisesti purppuranpunaisena viivana.
2 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 7) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 7).
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella kaukana olevaa kohdetta kompassin
suunta lukittuna, tehdä kohteesta reittipisteen ja navigoida
käyttäen kohdetta viitepisteenä.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikosta Tähtää ja mene.
2 Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3 Valitse Lukitse suunta > Aseta suunta.
4 Navigoi kompassin avulla.
Korkeuskäyrä
Korkeuskäyrä näyttää oletusarvoisesti korkeuden suhteessa
kuljettuun matkaan. Ylärivi kuvaa koko jälkeä, ja alariviin voi
määrittää jäljen osan. Voit tarkastella kummankin rivin minkä
tahansa pisteen tietoja koskettamalla pistettä. Voit mukauttaa
korkeusasetuksia (Korkeusmittariasetukset, sivu 13).
Navigoiminen korkeuskäyrän pisteeseen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Korkeusmittari.
2 Valitse yksittäinen käyrän piste.
7
3 Valitse .
4 Valitse Katso karttaa.
5 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 7) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 7).
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen
Voit määrittää korkeuskäyrän näyttämään paineen ja korkeuden
ajan tai etäisyyden perusteella.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Korkeusmittari.
2 Valitse > Kork.mittarin aset. > Käyrätyyppi
3 Valitse käyrätyyppi.
Korkeuskäyrän nollaaminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Korkeusmittari.
2 Valitse > Nollaa > Tyhj. nyk. suor. > Tyhjennä.
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos
tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
2 Valitse > Korkeusmittari.
3 Valitse > Kork.mittarin aset. > Kalibroi korkeusmittari.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Voit lisätä reittipisteitä sisältävän .gpx-tiedoston siirtämällä
tiedoston GPX-kansioon (Tiedostojen siirtäminen laitteeseen,
sivu 16).
Reittipisteen luominen
Voit tallentaa sijainnin reittipisteeksi.
1 Valitse suoritus.
2 Valitse .
3 Napauta kohtaa kartalla.
4 Valitse tietoruutu.
Näkyviin tulee arviosivu.
5 Valitse .
Reittipiste tallentuu automaattisesti.
6 Valitse OK.
Reittipisteen etsiminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittipisteet.
2 Tarvittaessa voit tarkentaa hakua valitsemalla .
3 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Valitsemalla Kirjoitushaku voit hakea reittipisteen
nimellä.
• Valitsemalla Valitse symboli voit hakea reittipisteen
symbolilla.
• Valitsemalla Etsi läheltä voit hakea hiljattain löydetyn
sijainnin, toisen reittipisteen, nykyisen sijaintisi tai kartan
pisteen läheltä.
• Valitsemalla Lajittele voit näyttää reittipisteluettelon
etäisyyden mukaan tai aakkosjärjestyksessä.
4 Valitse reittipiste luettelosta.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.
8
1
2
3
4
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.
Anna uudet tiedot ja valitse .
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Poista.
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen
Voit hienosäätää reittipisteen sijainnin tarkentamista laskemalla
sijaintitietojen keskiarvot. Keskiarvolaskennassa laite käyttää
useita saman sijainnin GPS-lukemia ja laskee niiden keskiarvon
mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittipisteen keskiarvo.
2 Valitse reittipiste.
3 Siirry reittipisteen sijaintiin.
4 Valitse Käynnistä.
5 Seuraa näytön ohjeita.
6 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4–8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.
Reittipisteen projisointi
Voit tallentaa uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja
suuntiman sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Laadi reittipiste.
4 Anna suuntima ja valitse .
5 Valitse mittayksikkö.
6 Anna etäisyys ja valitse .
7 Valitse Tallenna.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen Reittisuunnittelu toiminnon
avulla
Reitin täytyy sisältää vähintään aloituspiste ja kohde, mutta se
voi sisältää monia reittipisteitä.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittisuunnittelu > Luo
reitti > Valitse 1. piste.
2 Valitse luokka.
3 Valitse reitin ensimmäinen piste.
4 Valitse Käytä.
5 Lisää uusia pisteitä reitille valitsemalla Valitse seuraava
piste.
6 Tallenna reitti valitsemalla .
Reitin luominen kartan avulla
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittisuunnittelu > Luo
reitti > Valitse 1. piste > Käytä karttaa.
2 Valitse piste kartassa.
3 Valitse Käytä.
4 Siirrä karttaa ja valitse reitille lisää pisteitä kartassa.
Reittipisteet
5 Valitse .
Reitin nimen muokkaaminen
kohteita seikkailuksi. Voit luoda seikkailun esimerkiksi
viimeisimmästä patikointiretkestäsi. Seikkailu voi sisältää
matkan jälkilokin, valokuvia matkalta sekä etsimäsi geokätköt.
Voit luoda ja hallita seikkailuja BaseCamp™ ohjelmistolla.
Lisätietoja on osoitteessa adventures.garmin.com.
HUOMAUTUS: BaseCamp ei ole käytössä kaikissa malleissa.
Voit yksilöidä reitit muokkaamalla niiden nimiä.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Vaihda nimi.
4 Kirjoita uusi nimi.
Tietojen lähettäminen kohteeseen
BaseCamp
Reitin muokkaaminen
1 Avaa BaseCamp.
2 Liitä laite tietokoneeseen.
Voit lisätä ja poistaa reittipisteitä ja muuttaa niiden järjestystä.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse piste.
5 Valitse vaihtoehto:
• Näytä piste kartalla valitsemalla Tarkista.
• Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse Siirrä
ylös tai Siirrä alas.
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.
6 Tallenna reitti valitsemalla .
Reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso karttaa.
Reitin poistaminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti.
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
1 Valitse reitin navigoimisen aikana säiliövalikossa Aktiivinen
reitti.
Voit
näyttää lisätietoja valitsemalla jonkin pisteen reitiltä.
2
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Käännä reitti.
Reitin korkeuskäyrän tarkasteleminen
Korkeuskäyrä näyttää reittiasetusten mukaisen reitin
korkeustiedot. Jos laitteeseen on määritetty suora reititys,
korkeuskäyrä näyttää reitin pisteiden välisen suoraviivaisen
reitin korkeustiedot. Jos laitteeseen on määritetty reititys tiellä,
korkeuskäyrä näyttää reitillä olevien teiden korkeustiedot.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Korkeuskäyrä.
Garmin Adventures
Luomalla seikkailuja voit jakaa matkojasi perheenjäsenille,
kavereille ja Garmin yhteisölle. Voit ryhmitellä toisiinsa liittyviä
Garmin Adventures
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
3 Avaa Garmin asema tai muistikorttiasema/-taltio.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kohde liitetyssä laitteessa ja vedä se Oma
kokoelma -kansioon tai luetteloon.
• Valitse kohteessa BaseCamp Laite > Vastaanota
laitteesta ja valitse laite.
®
®
Seikkailun luominen
Lataa BaseCamp tietokoneeseen ja siirrä jälki laitteesta
tietokoneeseen, jotta voit luoda seikkailun ja lähettää sen
laitteeseen (Tietojen lähettäminen kohteeseen BaseCamp,
sivu 9).
1 Avaa BaseCamp.
2 Valitse Tiedosto > Uusi > Garmin seikkailut.
3 Valitse jälki ja valitse Seuraava.
4 Lisää tarvittaessa kohteita kohteesta BaseCamp.
5 Kirjoita seikkailun nimi ja kuvaus vastaaviin kenttiin.
6 Jos haluat vaihtaa seikkailun kansikuvan, valitse Vaihda ja
valitse jokin toinen valokuva.
7 Valitse Valmis.
Seikkailun aloittaminen
Lataa seikkailu sivustosta Garmin Connect (Käyttäminen:
Garmin Connect, sivu 11) tai lähetä seikkailu BaseCamp
sivustosta laitteeseesi (Tietojen lähettäminen kohteeseen
BaseCamp, sivu 9), jotta voit aloittaa seikkailun.
Kun aloitat tallennetun seikkailun, laite seuraa tallennettua
jälkeä ja näyttää jäljen aikana pikakuvakkeet jälkeen liittyviin
tietoihin, kuten valokuviin ja reittipisteisiin.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Seikkailut.
2 Valitse seikkailu.
3 Valitse Käynnistä.
Kamera ja valokuvat
Laitteella voi ottaa valokuvia ja kuvata videota. Maantieteellinen
sijainti tallennetaan automaattisesti valokuvan tai videon
tietoihin, jos asetus on käytössä. Voit navigoida sijaintiin.
Valokuvan ottaminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Kamera.
2 Voit muuttaa kuvan suuntaa kääntämällä laitteen vaaka- tai
pystysuoraan asentoon.
3 Tarvittaessa voit ottaa salaman käyttöön valitsemalla .
9
VIHJE: valitsemalla Automaattinen voit käyttää salamaa
ainoastaan, kun kamera havaitsee, että on hämärää.
4 Lähennä tai loitonna tarvittaessa vetämällä kosketusnäyttöä
kahdella sormella (Kosketusnäytön käyttäminen, sivu 2).
5 Tarkenna kohteeseen pitämällä -painiketta painettuna. Pidä
laite paikallaan.
Näytössä näkyy valkoinen kehys. Laite tarkentaa kehyksen
sisällä olevaan kohteeseen. Kun valokuva on tarkennettu,
kehys muuttuu vihreäksi.
6 Ota valokuva vapauttamalla -painike.
Sovellukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
langattomasti
Tietojen jakaminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva laite on enintään 3 metrin (10 jalan) päässä.
Laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, kun se on pariliitetty
toiseen yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth tekniikalla tai
langattomalla ANT+ tekniikalla. Voit jakaa reittipisteitä,
geokätköjä, reittejä, jälkiä, valokuvia ja mukautettuja karttoja.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Langaton jako.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähetä ja valitse tietotyyppi.
• Valitsemalla Vastaanota voit vastaanottaa tietoja toisesta
laitteesta. Toisen yhteensopivan laitteen on yritettävä
lähettää tietoja.
3 Seuraa näytön ohjeita.
®
Huomiohälytyksen asettaminen
Huomiohälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
tietystä sijainnista.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Lähestymishälytykset >
Luo hälytys.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
5 Anna säde ja valitse .
Kun saavut alueelle, jolla on huomiohälytys, laitteesta kuuluu
merkkiääni.
VIHJE: voit määrittää erilliset hälytysäänet kuulumaan, kun
saavut alueelle ja poistut alueelta.
Alueen suuruuden laskeminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Pinta-alamittaus >
Käynnistä.
2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
3 Valitse Laske, kun olet valmis.
Kalenteritietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella laitteen toimintoja, kuten reittipisteen
tallennustietoja. Voit myös tarkastella auringon ja kuun kiertoon
sekä metsästys- ja kalastusaikoihin liittyviä tietoja.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa yksi seuraavista:
• Voit tarkastella laitteen toimintoja tiettyinä päivinä
valitsemalla Kalenteri.
• Voit tarkastella auringon ja kuun nousu- ja laskutietoja
valitsemalla Aurinko ja kuu.
• Voit tarkastella parhaiden metsästys- ja kalastusaikojen
ennusteita valitsemalla Metsästys ja kalastus.
10
2 Tarvittaessa voit tarkastella jonkin toisen kuukauden tietoja
valitsemalla tai
3 Valitse päivä.
.
Sääolosuhteiden ja -ennusteiden tarkasteleminen
Liitä laitteesi älypuhelimeen, jossa on Internet-yhteys, jotta voisit
tarkastella ennusteita ja säätutkatietoja.
Laitteessa tulee olla Internet-yhteys, jotta voit tarkastella
ennusteita ja säätutkatietoja. Voit liittää laitteen älypuhelimeen,
jossa on Internet-yhteys (Pariliitos älypuhelimen kanssa, sivu 3).
Voit myös liittyä langattomaan verkkoon.
Voit tarkastella sääolosuhteita, -ennusteita ja säätutkaa
kartassa. Jos kartta on tumma, säätietoja ei ole ladattu
laitteeseen tai laite on kattavuusalueen ulkopuolella. Säätiedot
eivät ole saatavilla kartassa kattavuusalueen ulkopuolella
oleville alueille.
Kun tarkastelet säätutkakuvaa, laite näyttää tämänhetkisen
kuvan.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Sää.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella säätutkaa kartassa valitsemalla .
VIHJE: voit käynnistää tai pysäyttää sääkartan. Kun
pysäytät animoinnin, laite näyttää uusimmat säätiedot.
• Valitsemalla
voit tarkastella ajantasaisia sääolosuhteita
ja -ennusteita.
Hälytyksen määrittäminen
1
2
3
4
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Herätyskello.
Aseta aika ja painikkeella.
Valitse Hälytys käyttöön.
Valitse jokin vaihtoehto.
Hälytys soi valittuna aikana. Jos laite ei ole päällä
hälytyshetkellä, se käynnistyy ja käynnistää hälytyksen.
Lähtölaskenta-ajastimen käynnistäminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Herätyskello >
>
Ajanotto.
2 Aseta aika ja painikkeella.
3 Valitse Käynnistä ajanotto.
Sekuntikellon avaaminen
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Sekuntikello.
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Satelliittinäkymän muuttaminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Satelliitti.
2 Valitse .
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit kääntää satelliittinäkymän
siten, että nykyinen jälki osoittaa näytön yläreunaa kohti.
• Valitse Monivärinen, jotta jokainen näkymässä oleva
satelliitti ja sen signaalin voimakkuuspalkki näkyvät eri
värillä.
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä
Jos haluat lopettaa sijainnin paikantamisen, voit ottaa laitteen
GPS-toiminnon pois käytöstä.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Satelliitti.
2 Valitse > Käytä, GPS pois.
Sovellukset
Sijainnin simuloiminen
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet
Voit päivittää reittipisteitä ja reittejä ja käyttää laitetta akun virtaa
säästäen GPS:n ollessa pois käytöstä. Voit asettaa sijainnin
manuaalisesti, jotta näet nykyisen sijainnin kartassa.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Satelliitti > > Käytä,
GPS pois.
2 Valitse > Aseta sij. kartassa.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
Laitteen kanssa voi käyttää valinnaisia kuntoilulisävarusteita,
kuten sykevyötä ja poljinnopeusanturia. Nämä lisävarusteet
lähettävät tiedot laitteeseen langattoman ANT+ tekniikan avulla.
Asenna lisävaruste sen mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti ennen sen käyttämistä laitteen kanssa.
VIRB actionkameran hallinta
®
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB kameran käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera ja ota etäkäyttöasetus käyttöön.
2 Valitse laitteesi sovelluksen säiliövalikossa VIRB-etäkäyttö.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videota vetämällä liukusäädinpalkkia
ylöspäin.
• Voit ottaa valokuvan valitsemalla .
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
pariliitetään Oregon 700 laitteen kanssa. Kun puhelin
vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Ilmoitusten piilottaminen
Oletusasetuksena on, että ilmoitukset ovat käytössä, kun luot
pariliitoksen laitteen ja yhteensopivan älypuhelimen välille. Voit
piilottaa ilmoitukset, jolloin ne eivät näy laitteen näytöllä.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Ilmoitukset > Piilota.
Kuntoilu
Historia
Historiatietoja ovat päiväys, aika, matka, kalorit, keskinopeus ja tahti, nousu, lasku ja valinnaisen ANT+ tunnistimen tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Voit seurata
kaikkia toimintojesi tietoja lataamalla historiatietosi ajoittain
Garmin Connect (Käyttäminen: Garmin Connect, sivu 11)
sivustoon tai BaseCamp (Garmin Adventures, sivu 9)
ohjelmistoon.
Suoritushistorian tarkasteleminen
Historiatiedoista voit tarkastella edellisten suoritusten tietoja.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Suoritushistoria.
2 Valitse suoritus.
Suorituksen poistaminen historiatiedoista
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Suoritushistoria.
2 Valitse suoritus.
3 Valitse > Poista.
Käyttäminen: Garmin Connect
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Kuntoilu
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai tunnistin paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ tunnistimet, kuten
sykevyö, liitetään laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän tunnistimesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (30 jalan) päässä muista
ANT+ tunnistimista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > ANT-anturi.
3 Valitse tunnistin.
4 Valitse Etsi uusi.
Kun tunnistin on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila muuttuu
Hakee-tilasta Yhdistetty-tilaan.
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
• Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (32,9 jalan) päähän
muista ANT+ lisävarusteista.
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 18osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Sykealueiden määrittäminen
Määritä kuntoilukäyttäjän profiilisi, jotta laite voi määrittää
sykealueesi (Kuntoilu-käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 14).
11
Voit mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi manuaalisesti
(Kuntoilutavoitteet, sivu 11).
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Kuntoilu >
Sykealueet.
Anna
alueen 5 maksimi- ja minimisyke.
2
Kunkin alueen maksimisyke perustuu edellisen alueen
minimisykkeeseen. Jos alueen 5 minimisyke on esimerkiksi
167, laite käyttää alueen 4 maksimisykkeenä arvoa 166.
3 Anna alueiden 4-1 minimisyke.
Laitteen mukauttaminen
Painikkeiden mukauttaminen
Voit mukauttaa joidenkin laitteen painikkeiden toimintoja, jotta
voit helposti avata valikon, asetukset, sovellukset tai jonkin
muun laitteen toiminnon.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Järjestelmä
> Määritä painikkeet.
2 Valitse Virtapainike tai Käyttäjän painike.
3 Valitse Yksi napautus, Kaksoisnapautus tai Paina pitkään.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
Taustavalon kirkkauden säätäminen
Voit maksimoida akunkeston säätämällä taustavalon kirkkautta.
1 Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta.
2 Valitse tai .
Kosketusnäytön herkkyyden asettaminen
Voit säätää kosketusnäytön herkkyyttä toiminnon mukaan.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset >
Helppokäyttöt. > Kosketusherkkyys.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
VIHJE: voit testata kosketusnäytön asetuksia käsineillä ja
ilman toiminnon mukaan.
Näytön kääntäminen
Kääntämällä laitetta voit katsella näyttöä vaaka- tai
pystytilassa.
Karttojen määrittäminen
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen ladatut kartat.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Kartta >
Määritä kartat.
Kartta-asetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Kartta.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös vaihtoehto näyttää pohjoisen sivun yläreunassa. Reitti ylös vaihtoehto näyttää nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunaa
kohti. Ajoneuvotila -vaihtoehto näyttää autoperspektiivin ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Kojelauta: valitse kartassa näytettävä kojelauta. Kussakin
kojelaudassa näkyy eri tietoja reitistä tai sijainnista.
Opasteteksti: voit valita, milloin opasteteksti näkyy kartassa.
Kartan nopeus: säädä kartan piirtonopeutta. Akun virta kuluu
sitä nopeammin, mitä nopeammin kartta piirretään.
Kartan lisäasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Kartta >
Lisämääritys.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Ajoneuvo: määrittää sijaintikuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi
kartassa. Oletuskuvake on pieni sininen kolmio.
Zoomaussäätimet: määrittää automaattisen zoomauksen ja
painikkeiden sijainnin pysty- tai vaakatilassa.
Zoomaustasot: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet
näkyvät. Karttakohteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on
valittua tasoa korkeampi.
Tekstin koko: määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Mukautetut tietokentät ja kojelaudat
Tietokentissä on tietoja sijainnistasi tai muita erityistietoja.
Kojelaudat ovat mukautettuja tietoryhmiä, jotka voivat olla
käteviä tietyissä toimissa, kuten geokätkennässä.
Kartan tietokenttien käyttöön ottaminen
1 Pyyhkäise kartalla näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse
Määritä kartta > Kojelauta.
2 Valitse tietokenttä.
>
Tietokenttien mukauttaminen
Näyttöasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Näyttö.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Suunnan lukitus: lukitsee näytön suunnan pysty- tai
vaakatilassa ja mahdollistaa näytön automaattisen suunnan
vaihtamisen laitteen suunnan mukaan.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa
sammuttamalla näytön, kun taustavalo aikakatkeaa
(Akunsäästötilan ottaminen käyttöön, sivu 1).
12
Ota kartan tietokentät käyttöön, jotta voit muuttaa niitä (Kartan
tietokenttien käyttöön ottaminen, sivu 12).
Voit mukauttaa tietokenttiä ja kojelautoja kartta-, kompassi-,
ajotietokone-, korkeuskäyrä- ja tilasivulla.
1 Valitse tietokenttä sivulla, jolla näkyy tietokenttiä.
2 Valitse tietokentän luokka ja tietokenttä.
Valitse esimerkiksi Matkatiedot > Nopeus - liike keskim..
Kojelautojen mukauttaminen
1 Valitse sivu.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kartassa
> Määritä kartta > Kojelauta.
• Valitse kompassissa tai ajotietokoneessa
> Muuta
kojelautaa.
3 Valitse kojelauta.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa kunkin suorituksen tietonäyttöä ja suoritusten
järjestystä.
Laitteen mukauttaminen
1 Valitse suoritus.
2 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset >
Tietonäkymät.
3 Valitse tietonäyttö.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
Pikavalinnan lisääminen päävalikkoon
Voit lisätä sovelluksen säiliövalikkoon, päävalikkoon tai
suosikkeihin pikavalintoja, kun laite on perinteisessä tilassa. Voit
luoda pikavalintoja, jotka saavat laitteen suorittamaan useita
toimintoja samanaikaisesti. Jos pikavalinta ei näy luettelossa,
voit luoda sen (Pikavalinnan luominen, sivu 13).
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Oikotiet.
2 Valitse pikavalinta.
3 Valitse Lisää valikkoon.
4 Valitse Päävalikko, Säiliö tai Suosikit.
Pikavalinnan luominen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Oikotiet >
Luo oikotie.
2 Valitse Nimi ja lisää nimi.
3 Valitse Kuvake ja valitse kuvake.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat lisätä pikavalinnan tietyn laitteen asetuksiin,
valitse Asetukset.
• Jos haluat lisätä pikavalinnan, joka aloittaa navigoinnin
tiettyyn reittipisteeseen, valitse Minne?.
• Jos haluat lisätä pikavalinnan tiettyyn sovellukseen, valitse
Sovellus.
• Jos haluat sallia, että pikavalinta voi muuttaa toimintoasi
nopeasti, valitse Toiminto.
Järjestelmäasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Järjestelmä.
Satelliitti: voit määrittää satelliittijärjestelmän asetuksia
(Satelliittiasetukset, sivu 13).
Tekstin kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteeseen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
Liitännät: määrittää viestintäliitännän tilaksi Garmin Spanner,
Garmin Serial, NMEA-tulo/-lähtö, Teksti, RTCM tai MTP.
Määritä painikkeet: määrittää virtapainikkeen tai käyttäjän
painikkeen toimimaan oikopolkuna tiettyyn valikkoon,
asetukseen tai sovellukseen.
Perinteinen: määrittää aloitusnäytön näyttämään perinteisen
ulkoilulaitteen aloitusnäytöltä.
AA-pariston tyyppi: määrittää laitteen akun tyypin.
Satelliittiasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Järjestelmä >
Satelliitti.
Satelliittijärjestelmä: voit valita satelliittijärjestelmäksi GPS,
GPS + GLONASS (GPS ja GLONASS, sivu 13) tai
Esittelytila (GPS ei käytössä).
WAAS/EGNOS: valitsee satelliittijärjestelmäksi WAAS/EGNOS
(Wide Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service). Lisätietoja WAASominaisuudesta on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
GPS ja GLONASS
Oletusarvoinen satelliittijärjestelmäasetus on GPS + GLONASS,
joka parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
paikantaa tavallista nopeammin. Sekä GPS- että GLONASSLaitteen mukauttaminen
järjestelmän käyttö voi kuluttaa akun virtaa nopeammin kuin
pelkän GPS-järjestelmän käyttö.
Ulkoasuasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Ulkoasu.
Tila: määrittää vaalean tai tumman taustan tai vaihtaa taustaa
automaattisesti nykyisen sijainnin auringonnousu- ja laskuajan mukaan.
Päiväväri: määrittää valintojen värin päivätilassa.
Yöväri: määrittää valintojen värin yötilassa.
Vaakaohjaimet: sijoittaa ohjaimet näytön vasempaan tai
oikeaan reunaan vaakatilassa.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Voit mukauttaa viestien, näppäinten ja käännösvaroitusten
merkkiääniä sekä hälytyksiä.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Äänet >
Äänet > Käytössä.
2 Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.
Reititysasetukset
Käytettävissä olevat reititysasetukset vaihtelevat valitun
toiminnon mukaan.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Reititys.
Toiminto: määrittää kuljetukseen käytettävän toiminnon
reitityksen aikana. Laite optimoi laskemansa reitit valitsemasi
suorituksen tyypin mukaan.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan sinisen
kolmion lähimpään tiehen. Tästä on eniten hyötyä, kun ajat
tai navigoit teillä.
Poissa reitiltä -uudelleenlaskenta: määrittää
uudelleenlaskennan asetukset navigoitaessa pois aktiiviselta
reitiltä.
Vältettävien määritys: määrittää vältettävät teiden, maaston ja
liikkumistapojen tyypit navigoinnin aikana.
Reitin siirtymät: määrittää, miten laite luo reitin pisteestä
toiseen. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan joidenkin
toimintojen yhteydessä. Etäisyys-asetus reitittää reitin
seuraavaan pisteeseen, kun olet tietyn etäisyyden päässä
nykyisestä pisteestä.
Kulkusuunta-asetukset
Voit mukauttaa kompassiasetuksia.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Kulkusuunta.
Näyttö: asettaa kompassissa näkyvän liikesuunnan tyypin.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen
Viiva määränp./osoitin: voit käyttää suuntiman osoitinta, joka
osoittaa määränpään suuntaan, tai suuntaosoitinta, joka
näyttää sijaintisi suhteessa navigointiviivaan, joka johtaa
määränpäähän.
Kompassi: siirtyy automaattisesti sähköisestä kompassista
GPS-kompassiin, kun kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan.
Kalibroi kompassi: voit kalibroida kompassin, jos se ei toimi
johdonmukaisesti esimerkiksi pitkien matkojen tai suurten
lämpötilamuutosten jälkeen (Kompassin kalibroiminen,
sivu 7).
Korkeusmittariasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset >
Korkeusmittari.
Autom. kalibr.: kalibroi korkeusmittarin automaattisesti aina,
kun toiminto aloitetaan. Laite jatkaa korkeusmittarin
13
automaattista kalibrointia niin kauan kuin laite vastaanottaa
GPS-signaaleja ja jatkuva automaattinen kalibrointi on
käytössä.
Ilmanpainemittaritila: Muuttuva korkeus määrittää
ilmanpainemittarin mittaamaan korkeusmuutoksia
liikkuessasi. Kiinteä korkeus olettaa, että laite on paikallaan
kiinteässä korkeudessa, joten ilmanpaineen pitäisi muuttua
ainoastaan sään vuoksi.
Käyrätyyppi: voit tarkastella korkeuden muutoksia tietyltä ajalta
tai matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai ympäristön
painetietoja tietyltä ajalta.
Kalibroi korkeusmittari: voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin, kun tiedät oikean korkeuden tai
ilmanpaineen (Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen,
sivu 8).
Sijaintimuotoasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Sijaintimuoto.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema
näkyy.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan, paineen ja pystynopeuden mittayksiköitä.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
Aika-asetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Geokätkentäasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Geokätkentä.
Geocaching Live: määrittää laitteen näyttämään tai
piilottamaan reaaliaikaiset geokätkötiedot.
Geokätkön tyyli: määrittää laitteen näyttämään
geokätköluettelon nimien tai koodien avulla.
Etsi chirp: laite voi hakea geokätköjä, joissa on chirp
lisävaruste (chirp haun ottaminen käyttöön, sivu 6).
Ohjelmoi chirp™: ohjelmoi chirp lisävarusteen. Katso chirp
käyttöopasta osoitteessa www.garmin.com.
Suodinasetukset: voit luoda ja tallentaa mukautettuja
suodattimia geökätköjä varten (Mukautetun
geokätkösuodattimen tallentaminen, sivu 6).
Löydetyt geokätköt: voit kirjoittaa löydettyjen geokätköjen
määrän. Tämä numero kasvaa automaattisesti, kun kirjaat
löytöjä (Yrityksen kirjaaminen, sivu 5).
ANT+ tunnistimen asetukset
Lisätietoja valinnaisista kuntoilulisävarusteista on kohdassa
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet, sivu 11.
14
Kuntoiluasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Kuntoilu.
Auto Lap: laite merkitsee kierroksen automaattisesti aina tietyn
etäisyyden jälkeen.
Suorituksen tyyppi: määrittää kuntoilutoiminnoksi vaelluksen,
juoksun, pyöräilyn tai muun. Siten toiminto näkyy
oikeanlaisena toimintona, kun siirrät sen Garmin Connect
sivustoon.
Käyttäjä: asettaa käyttäjäprofiilin tiedot (Kuntoilu-käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 14).
Sykealueet: määrittää viisi sykealuetta kuntoilutoimintoja varten.
Kuntoilu-käyttäjäprofiilin määrittäminen
Laite laskee tarkat tiedot itsestäsi antamiesi tietojen perusteella.
Voit muokata seuraavia profiilitietoja: sukupuoli, ikä, paino,
pituus sekä aktiivikuntoilija-status (Tietoja aktiivikuntoilijoista,
sivu 14).
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Kuntoilu >
Käyttäjä.
2 Muuta asetuksia.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit automaattisesti merkitä
kierroksen tietyn matkan päähän. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa suorituksen eri vaiheissa.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Kuntoilu >
Auto Lap.
2 Anna arvo ja valitse .
®
Merenkulkuasetukset
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Veneily.
Merikarttatila: määrittää laitteen käyttämän karttatyypin, kun
laite näyttää veneilytietoja. Merenkulku näyttää kartan
ominaisuuksia eri väreillä, jotta merenkulkukohdepisteet
näkyvät paremmin ja kartta vastaa paperikarttojen
piirtotapaa. Kalastus (edellyttää merikarttoja) näyttää pohjan
muodot ja syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä
ja yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Ulkoasu: määrittää kartassa näkyvien navigointiapumerkkien
ulkoasun.
Merihälytysasetukset: voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene ylittää ankkurissa ollessaan tietyn
laahausetäisyyden, kun olet tietyn matkan päässä poissa
suunnalta ja kun vesi muuttuu tietyn syvyiseksi.
Merenkulkuhälytysten määrittäminen
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Veneily >
Merihälytysasetukset.
2 Valitse hälytyksen tyyppi.
3 Valitse Käytössä.
4 Anna etäisyys ja valitse .
Tietojen ja asetusten nollaaminen
Voit nollata matkatiedot, poistaa kaikki reittipisteet, tyhjentää
nykyisen jäljen tai palauttaa oletusarvot.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa AsetuksetNollaa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit nollata tietyn matkan tiedot, kuten etäisyyden ja
keskiarvot, valitsemalla Nollaa matkatiedot.
Laitteen mukauttaminen
• Voit poistaa kaikki tallennetut reittipisteet valitsemalla
Poista reittipisteet.
• Voit poistaa kaikki nykyisen suorituksen aloittamisen
jälkeen tallennetut tiedot valitsemalla Tyhj. nyk. suor..
HUOMAUTUS: laite jatkaa nykyisen suorituksen uusien
tietojen tallentamista.
• Voit palauttaa nykyisen suoritustyypin tehdasasetukset
valitsemalla Nollaa suor.asetukset.
• Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset valitsemalla
Nollaa kaikki aset..
HUOMAUTUS: kaikkien asetusten nollaamisen jälkeen
kaikki geokätkösuoritukset poistetaan laitteestasi.
• Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Karabiinihaan kiinnittäminen
1 Aseta karabiinihaka À laitteen kiinnityskohdan paikkoihin Á.
Tiettyjen asetusten oletusarvojen palauttaminen
Voit palauttaa oletusarvot tiettyihin asetusluokkiin.
1 Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset.
2 Valitse palautettava luokka.
3 Valitse > Palauta oletukset.
Tiettyjen sivuasetusten oletusarvojen palauttaminen
Voit palauttaa kartan, kompassin, ajotietokoneen ja
korkeuskäyrän oletusarvot.
1 Avaa sivu, jonka asetukset aiot palauttaa.
2 Valitse > Palauta oletukset.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletukset.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Nollaa >
Nollaa kaikki aset. > Nollaa.
HUOMAUTUS: kun laitteesi oletusasetukset palautetaan,
geokätkörekisteröinti ja kaikki oletussuoritukset poistetaan.
Aloitusnäytön asettaminen perinteiseen
tilaan
Voit määrittää aloitusnäytön näyttämään perinteisen Garmin
kämmenlaitteen aloitusnäytöltä. Siitä voi olla hyötyä, jos olet
tottunut aiemman tuotemallin käyttöliittymään.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Järjestelmä
> Perinteinen.
Laitteen tiedot
Tuki ja päivitykset
Garmin Express (garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Laitteen rekisteröiminen
2 Työnnä karabiinihaka paikalleen siten, että se lukittuu.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Upottaminen veteen
HUOMAUTUS
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.
Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi
ja kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Tiedostotyypit
GPS-käsilaite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• Tiedostot, joiden alkuperä on BaseCamp tai HomePort™.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/trip_planning.
• GPX-jälkitiedostot.
• GPX-geokätkötiedostot (Geokätköjen lataaminen
tietokoneella, sivu 6).
• JPEG-valokuvatiedostot.
• GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/poiloader.
• FIT-tiedostot, jotka viedään Garmin Connect järjestelmään.
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Laitteen tiedot
15
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa microSD muistikortin lisämuistia tai valmiiksi
ladattuja karttoja varten.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Poista paristot.
3 Työnnä akkukotelossa korttipidikettä À vasemmalle ja nosta
ylös.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
4
5
6
7
8
Aseta muistikortti Á kullanväriset liitinpinnat alaspäin.
Sulje korttipidike.
Lukitse korttipidike työntämällä se oikealle.
Vaihda paristot.
Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Poista akut.
2 Asenna akut uudelleen.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.
Valitse sovelluksen säiliövalikossa Asetukset > Tietoja.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
Tekniset tiedot
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
16
Akun tyyppi
NiMH-akku tai kaksi AA-paristoa (NiMH, alkali
tai litium)
Paristonkesto
Enintään 16 tuntia.
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila
-20 - 50 ºC (-4 - 122 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
2,4 GHz Wi‑Fi
Bluetooth laite
Kompassin turvaväli
17,5 cm (7 tuumaa)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Liite
tempe™
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Tietokentät
Jotkin tietokentät edellyttävät navigointia tai ANT+ lisävarusteita
tietojen näyttämiseen.
24 h maksimilämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
enimmäislämpötila.
24 h minimilämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana tallennettu
vähimmäislämpötila.
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Liite
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Autokäännös: reitin seuraavan käännöksen suunta. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ed. kierr. aika: viimeisen kokonaisen kierroksen sekuntikellon
aika.
Ei yhtään: tämä on tyhjä tietokenttä.
Etäisyys seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
GPS-korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.
GPS-signaalin voimakk.: gPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
GPS-suunta: gPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/- 3,65 metriä (12 jalkaa).
Hälytysajastin: laskuriajastimen nykyinen aika.
Harjoitus: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Ilmanp.mittari: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
Käänny: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan välinen
kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä
vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos kuljet esimerkiksi 60 metriä (200 jalkaa)
aina noustessasi 3 metriä (10 jalkaa), kaltevuus on 5 %.
Kellonaika: nykyinen kellonaika nykyisen sijaintisi ja aikaasetusten perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Keskimäär. poljinnopeus: nykyisen toiminnon keskimääräinen
poljinnopeus.
Keskimäär. syke: nykyisen toiminnon keskisyke.
Keskim kierr: nykyisen toiminnon keskimääräinen kierrosaika.
Kier. sykeprosentti: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
Kierroksen lasku: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun
pituus.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen nousu: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen
nousun matka.
Kierroksen poljinnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen
poljinnopeus.
Kierrokset: nykyisen toiminnon aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: kaikkien kokonaisten kierrosten sekuntikellon aika.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kompassisuunta: kompassiin perustuva kulkusuuntasi.
Kork. maanpin.: nykyisen sijaintisi korkeus maan tasosta (jos
kartat sisältävät riittävät korkeustiedot).
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Korkeus - Pienin: matalin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus - Suurin: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Kskm.SY%/max: nykyisen toiminnon maksimisykkeen
keskiprosentti.
Kul. suor. aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
Liite
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lämpö - vesi: veden lämpötila. Laitteen on oltava kytkettynä
NMEA 0183 laitteeseen, joka voi mitata veden lämpötilan.
Lasku - Keskimääräinen: keskimääräinen laskuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Lasku - Kokonais: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde määr.: laskusuhde, jonka tarvitset laskeutumiseen
nykyisestä sijainnista määränpään korkeuteen. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Lasku - Suurin: maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Määränpään sij.: määränpään sijainti. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Matka-aika: muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä oltu
kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.
Matka m.pääh: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matkamittari: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen
nollauksen jälkeen.
Nopeuden edut: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - Kok.keskim.: keskimääräinen nopeus edellisen
nollauksen jälkeen pysähdykset mukaan lukien.
Nopeus - liike keskim.: keskimääräinen kulkunopeus edellisen
nollauksen jälkeen.
Nopeus - Maksimi: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Nopeusrajoitus: tien ilmoitettu nopeusrajoitus. Ei käytettävissä
kaikissa kartoissa ja kaikilla alueilla. Tarkista todelliset
nopeusrajoitukset aina liikennemerkeistä.
Nousu - keskimääräinen: keskimääräinen nousuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Nousu - Kokonais: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Nousu - Suurin: maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Osa-aika - liike: muuttuva luku, liikkeelläoloaika edellisen
nollauksen jälkeen.
Osa-aika - pysähdyk.: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu aika
edellisen nollauksen jälkeen.
Osoitin: nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai käännöksen
suuntaan. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
P.et. m.päähän: nykyisen sijaintisi ja määränpään välinen
nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
P.etäisyys seur.: nykyisen sijaintisi ja reitin seuraavan
reittipisteen välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
P.nopeus määränpäähän: nousu-/laskunopeus ennalta
määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Päiväys: nykyinen päivä, kuukausi ja vuosi.
17
Poikkeama: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Poljinnopeus: poljinkammen kierrosten määrä minuutissa. Laite
on liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin,
jotta tiedot saa näkyviin.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Reittipiste, seuraava: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Saap.a. seur.: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Sekuntikellon ajastin: nykyisen toiminnon sekuntikellon aika.
Seuraavan reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti (lev/pit): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri
valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Sijainti (valittu): nykyinen sijainti valituilla
sijaintimuotoasetuksilla.
Suorituksen matka: nykyisen jäljen kuljettu matka.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Syke - % maksimista: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY-kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
Syvyys: veden syvyys. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA
0183 tai NMEA 2000 laitteeseen, joka voi mitata veden
syvyyden.
Tak suunn: suunta, johon kulkemalla palaat reitille. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Tämä kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Viim. kierr. matka: viimeisen kokonaisen kierroksen aikana
kuljettu matka.
Viim. kierr. polj.nop.: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierr. nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen lasku: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen laskun matka.
Viime kierroksen nousu: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen nousun matka.
Viime kierroksen SY: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskisyke.
Ympäröivä ilmanpaine: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine.
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
®
®
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
18
Liite
Hakemisto
A
aika, vyöhykkeet ja muodot 14
aika-asetukset 14
ajastin 11
lähtölaskenta 10
akku 1, 16
asentaminen 1
lataaminen 2
maksimoiminen 1, 12
varastointi 1
aktiivikuntoilija 14
aloitusnäyttö 2
mukauttaminen 15
alueet, syke 11
ANT+ tunnistimet 14
pariliitos 11
ANT+ tunnistimet, pariliitos 11
asetukset 12–15
laite 13
auringonnousu- ja -laskuajat 10
Auto Lap 14
B
BaseCamp 9, 10, 15
Bluetooth tekniikka 2
C
chirp 6, 14
City Navigator 7
Connect IQ 3
G
Garmin Connect 2, 3
tietojen tallentaminen 11
Garmin Express 3, 15
laitteen rekisteröiminen 15
ohjelmiston päivittäminen 15
geokätköt 5, 6, 15
asetukset 14
lataaminen 6
navigointi kohteeseen 5
geokätkötlataaminen 5
GLONASS 13
GPS 10, 13
signaali 10, 11
H
navigointi 7
päivittäminen 15
tietokentät 12
valinnainen 7
kartta-asetukset 12
kojelaudat 12
kompassi 7
asetukset 13
navigointi 7
korkeus 7
käyrä 4, 7–9
korkeusmittari 7, 8, 13
kosketusnäyttö 2, 12
kosketusnäytön puhdistaminen 15
kulkusuunta-asetus 13
kuntoilu 4, 14
käyttäjäprofiili 14
käyttäjätiedot, poistaminen 16
L
laite
huolto 15
nollaaminen 16
rekisteröinti 15
laitteen asetusten nollaaminen 14–16
laitteen mukauttaminen 12
laitteen puhdistaminen 15
laitteen rekisteröiminen 5, 15
laitteen tunnus 16
lataaminen 2
geokätköt 5, 6
liittäminen 3
lisävarusteet 11, 15
lukitseminen, näyttö 2
lähtölaskenta-ajastin 10
lämpötila 16
M
matkasuunnittelu. Katso reitit
meri
asetukset 14
hälytysten asetukset 14
metsästys- ja kalastusajat 10
microSD kortti 1, 16. Katso muistikortti
mies yli laidan (MOB) 7
Minne? 6
mittayksiköt 14
MOB 7
muistikortti 16
harjoitus 2
historia 11
lähettäminen tietokoneeseen 11
näkymä 11
HomePort 15
huomiohälytykset 10
hälytykset
huomiopiste 10
kello 10
meri 14
äänet 13
N
I
O
ilmanpainemittari 8
ilmoitukset 11
J
juoksu 4
jäljet 4, 5, 9
järjestelmäasetukset 13
K
kalenteri 10
auringonnousu- ja -laskuajat 10
metsästys ja kalastus 10
kalibroiminen
kompassi 7
korkeusmittari 8
kamera 9
karabiinihaka 15
kartat 7, 12
asetukset 12
Hakemisto
navigointi 6, 7
kompassi 7
lopettaminen 6
suuntaosoitin 7
Tähtää ja mene 7
näyttö 2
lukitseminen 2
suunta 12
näyttöasetukset 12
näytön painikkeet 2
ohjelmisto, päivittäminen 15
osoitteet, etsiminen 7
P
painikkeet 1, 12
palauttaminen, asetukset 15
Paluujälki 7
pariliitos 3
ANT+ tunnistimet 11
ANT+ tunnistimet 11
pikavalinnat 13
lisääminen 13
pinta-alamittaus 10
poistaminen
historia 11
kaikki käyttäjätiedot 16
profiilit, käyttäjä 14
pyöräily 4
R
reitit 8, 9
asetukset 13
luominen 8
muokkaaminen 9
näyttäminen kartassa 9
poistaminen 9
reittipisteet 7, 8
muokkaaminen 8
poistaminen 8
projisoiminen 8
tallentaminen 8
S
satelliittisignaalit 10
etsiminen 2
sijainnit 11
seikkailut 9
sekuntikello 10
siirtäminen, tiedostot 6, 9, 10, 15
sijainnit
muokkaaminen 8
tallentaminen 8
sijaintimuoto 14
sovellukset 2, 3
suoritukset 3–5, 11
mukautetut 4
syke, alueet 11, 18
sää 10
T
taustavalo 1, 12
tekniset tiedot 16
tempe 16
tiedostot, siirtäminen 6, 10, 15, 16
tiedot
näytöt 12
siirtäminen 11, 16
tallentaminen 11
tietojen jakaminen 10
tietojen tallentaminen 16
tietokentät 3, 12, 16
tietokone, yhdistäminen 16
toiminnot 5
tunnusnumero 16
tuotteen rekisteröiminen 6, 15
Tähtää ja mene 7
U
USB
irrottaminen 16
liitin 1
massamuistitila 15
tiedostojen siirtäminen 15
V
valokuva, ottaminen 9
valokuvat 9
vedenkestävyys 15
vianmääritys 14–16
VIRB etäkäyttö 11
virtapainike 2
W
Wi-Fi 3
liittäminen 3
widgetit 3
Ä
älypuhelin 3
sovellukset 2
äänet 13
19
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising