Garmin | GT15M-IH | Garmin GT15M-IH GT15M-IH Installatie-instructies

Garmin GT15M-IH GT15M-IH Installatie-instructies
2 Vul de zak met voldoende water om de onderkant van de
GT15M-IH transducer
3
4
5
6
transducer onder te dompelen en maak de zak dicht met een
kabelbinder.
Maak de buitenkant van de romp nat.
Plaats de zak met transducer op de montageplek.
Bekijk de feedback van de transducer op uw kaartplotter of
viszoeker.
Als de transducer niet naar behoren werkt, selecteert u een
andere montageplek en herhaalt u de stappen 3 tot en met 5.
Tank en transducer in de romp installeren
Installatie-instructies
Aandachtspunten bij de montage
• Op enkelwandige rompen van glasvezel moet de transducer
worden geïnstalleerd in het onderruim in de buurt van kiel en
spiegel.
• Plaats de transducer niet in de buurt van de waterinlaat of
andere uitstekende delen.
• Plaats de transducer niet over een huidgang heen.
• De transducer dient te worden gemonteerd op een solide
glasvezellaag, zonder ongeventileerde tussenruimte of kern
in de romp.
• De transducer moet zo vlak mogelijk worden gemonteerd in
de romp.
TIP: U kunt op internet forums en video's over nautische
elektronische apparatuur zoeken voor meer informatie over het
bepalen van de beste montageplek.
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
4 Plaats de tank in de romp met de bovenkant van de tank
gelijk aan de waterlijn en met de pijl Á gericht naar de kiel.
5 Als de lijm droog is, plaatst u de O-ring  in de uitsparing in
Nr. 1 kruiskopschroevendraaier
Schuurpapier met korrel 220
Watervaste lijm
Antivriesmiddel of minerale olie voor campers/schepen
Isopropylalcohol
de tank.
6 Vul de tank met antivries of minerale olie voor campers/
Deadrisehoek
Deadrise is de hoek tussen een horizontale lijn en de romp van
een boot op een enkel punt. U kunt de deadrisehoek meten met
een smartphone app, een hoekmeter, een gradenboog of een
digitale waterpas. U kunt ook uw botenbouwer vragen wat de
deadrisehoek is op een bepaald punt op de romp van uw boot.
OPMERKING: Een boot kan verschillende deadrisehoeken
hebben, afhankelijk van de vorm van de romp. Meet de
deadrisehoek alleen op de locatie waar u de transducer wilt
installeren.
Aandachtspunten bij montage van tank in romp
• In een romp met een deadrisehoek tussen 0 en 3 graden
moet u de tank met label 0° installeren.
• In een romp met een deadrisehoek tussen 4 en 8 graden
moet u de tank met label 5° installeren.
• In een romp met een deadrisehoek tussen 9 en 16 graden
moet u de tank met label 12° installeren.
• In een romp met een deadrisehoek tussen 17 en 25 graden
moet u de tank met label 20° installeren.
De montagelocatie testen
Voordat u de transducer permanent bevestigt, moet u de
feedback van de transducer op de gekozen montageplek testen
als de boot in het water ligt.
1 Plaats de transducer in een dunne plastic zak.
December 2015
Voordat u tank en transducer in de romp installeert, moet u de
deadrisehoek berekenen (Deadrisehoek, pagina 1) en bepalen
met welke tank de transducer het vlakst kan worden
gemonteerd.
1 Schuur de geteste montageplek (De montagelocatie testen,
pagina 1) met korrel 220 schuurpapier.
2 Reinig de geteste montageplek met alcohol.
3 Breng watervaste lijm À aan op de onderkant van de tank.
schepen.
7 Plaats de transducer in de tank, met de pijl op de transducer
gelijk aan de inkeping in de tank Ã
Bevestig
de transducer Ä met de meegeleverde schroeven
8
op de tank.
OPMERKING: Draai de schroeven niet te strak aan.
9 Leg de kabel en sluit de transducer aan op uw kaartplotter of
viszoeker.
Software-update
Mogelijk moet u de toestelsoftware bijwerken wanneer u het
toestel installeert of een accessoire toevoegt aan het toestel.
De nieuwe software op een geheugenkaart laden
U moet de software-update naar een geheugenkaart kopiëren
via een computer met Windows software.
OPMERKING: U kunt contact opnemen met de klantenservice
van Garmin om een vooraf geladen kaart met software-update
te bestellen als u geen computer met Windows software hebt.
1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
2 Ga naar www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Selecteer Downloaden naast de softwarebundel voor uw
toestel.
4 Lees en accepteer de voorwaarden.
5 Selecteer Downloaden.
6 Selecteer zo nodig Hardlopen.
Gedrukt in Taiwan
®
®
190-01976-75_0A
7 Selecteer zo nodig het station van de geheugenkaart en
selecteer vervolgens Volgende > Voltooien.
De software van het toestel bijwerken
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.
1 Schakel de kaartplotter in.
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat
u de kaart plaatst.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.
5 Laat de geheugenkaart op zijn plaats zitten en start de
kaartplotter handmatig opnieuw op, wanneer daar om wordt
gevraagd.
6 Verwijder de geheugenkaart.
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising