Garmin | GT15M-IH | Garmin GT15M-IH GT15M-IH Installeringsinstruksjoner

Garmin GT15M-IH GT15M-IH Installeringsinstruksjoner
4 Plasser posen med svingeren på monteringsstedet.
5 Observer tilbakemeldingen fra svingeren på kartplotteren
eller fiskeekkoloddet.
GT15M-IH-svinger
Installeringsinstruksjoner
6 Hvis svingeren ikke fungerer som forventet, kan du velge et
nytt monteringssted og gjenta trinn 3 til og med 5.
Montere den innvendige tanken og
svingeren
Før du monterer den innvendige tanken og svingeren, må du
finne ut hva bunnreisvinkelen er (Bunnreisvinkel, side 1) og
velge den tanken som er mest på linje med svingeren.
1 Puss det testede monteringsstedet (Teste monteringsstedet,
side 1) med sandpapir (220).
2 Rengjør det testede monteringsstedet med isopropanol.
3 Påfør lim À nederst på tanken.
Hensyn ved montering
• På glassfiberskrog med enkel tykkelse skal svingeren
monteres i slagområdet nærme kjølen og hekken.
• Svingeren skal ikke monteres bak vannopptaket eller andre
utspring.
• Svingeren skal ikke monteres på en bordgang.
• Svingeren skal monteres på solid glassfiber, uten at det
dannes luftlommer eller hull i skroget til båten.
• Svingeren skal monteres så flatt som mulig på skroget til
båten.
TIPS: Du kan søke på Internett etter maritime elektronikkfora og
videoer som kan hjelpe deg med å velge det beste
monteringsstedet.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
kjølen.
Stjerneskrutrekker nr. 1
Sandpapir (220)
Lim
Frostvæske eller mineralolje
Isopropanol
5 Når limet er tørt, setter du inn tetningsringen  i sporet på
6
7
8
Bunnreisvinkel
Bunnreis er vinkelen mellom en vannrett linje og et båtskrog ved
et enkeltpunkt. Du kan måle bunnreisvinkelen med en
smarttelefonapp, en vinkelfinner, en vinkelmåler eller et digitalt
vater. Du kan også spørre båtprodusenten om bunnreisvinkelen
til et spesifikt punkt på båtskroget.
MERK: En båt kan ha flere bunnreisvinkler avhengig av formen
på skroget. Mål bunnreisvinkelen bare der du planlegger å
installere svingeren.
Ting å huske på ved montering av innvendig tank
• Hvis skroget har en bunnreisvinkel på mellom 0 og 3 grader,
må du montere tanken merket med 0°.
• Hvis skroget har en bunnreisvinkel på mellom 4 og 8 grader,
må du montere tanken merket med 5°.
• Hvis skroget har en bunnreisvinkel på mellom 9 og 16 grader,
må du montere tanken merket med 12°.
• Hvis skroget har en bunnreisvinkel på mellom 17 og 25
grader, må du montere tanken merket med 20°.
Teste monteringsstedet
Før du monterer svingeren permanent, bør du teste
tilbakemeldingene fra svingeren på monteringsstedet mens
båten er i vannet.
1 Plasser svingeren i en tynn plastpose.
2 Fyll posen med nok vann til å dekke bunnen av svingeren, og
fest posen med et buntebånd.
3 Påfør vann på overflaten av skroget.
Desember 2015
4 Plasser tanken på skroget til båten slik at toppen av tanken
er på linje med vannkanten og med pilene Á pekende mot
9
tanken.
Fyll tanken med frostvæske eller mineralolje.
Sett svingeren inn i tanken slik at pilene på svingeren og
hakket på tanken à er på linje
Fest svingeren Ä til tanken ved hjelp av de medfølgende
skruene.
MERK: Ikke trekk til skruene for hardt.
Før kabelen inn, og koble svingeren til kartplotteren eller
fiskeekkoloddet.
Programvareoppdatering
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Laste inn den nye programvare på et minnekort
Du må kopiere oppdateringen av programvaren til et minnekort
ved hjelp av en datamaskin som kjører Windows programvaren.
MERK: Du kan kontakte Garmin kundestøtte for å bestille et
forhåndslastet kort til oppdatering av programvare hvis du ikke
har en datamaskin med Windows programvaren.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg Last ned ved siden av programvarepakken som hører
til enheten din.
4 Les og godta vilkårene.
5 Velg Last ned.
6 Velg eventuelt Kjør.
7 Velg eventuelt stasjonen knyttet til minnekortet, og velg
Neste > Fullfør.
Trykt i Taiwan
®
®
190-01976-78_0A
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
Følg
instruksjonene på skjermen.
3
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising