Garmin | GT15M-IH | Garmin GT15M-IH GT15M-IH Pokyny pro instalaci

Garmin GT15M-IH GT15M-IH Pokyny pro instalaci
Testowanie miejsca montażu
Przetwornik GT15M-IH
Instrukcja instalacji
Uwagi dotyczące montażu
• W kadłubach z włókna szklanego z pojedynczym poszyciem
przetwornik powinien być zamontowany w zęzie znajdującej
się obok stępki i pawęży.
• Przetwornik nie powinien być montowany na rufie w miejscu
poboru wody i na innych nierównych powierzchniach.
• Przetwornik nie powinien być montowany na listwie
ochronnej kadłuba.
• Przetwornik powinien być zamontowany na solidnym
fragmencie włókna szklanego bez pozostawionych pustych
przestrzeni i tworzenia ubytku w kadłubie łodzi.
• Przetwornik powinien być tak zamontowany, aby możliwe jak
najmniej wystawał poza linię kadłuba łodzi.
PORADA: Zalecamy poszukać wskazówek na forach
internetowych poświęcone elektronice morskiej oraz filmów,
które ułatwią wybór najlepszej lokalizacji do wykonania
montażu.
Przed zamontowaniem przetwornika na stałe najpierw sprawdź
jego działanie na łodzi znajdującej się na wodzie w miejscu,
w którym chcesz wykonać montaż.
1 Umieść przetwornik w cienkiej foliowej torbie.
2 Wypełnij torbę wodą, tak aby dosięgała spodu przetwornika,
a następnie zawiąż torbę przy użyciu opaski zaciskowej.
3 Zwilż powierzchnię kadłuba.
4 Umieść zapakowany w torbie przetwornik na miejscu,
w którym chcesz wykonać montaż.
5 Obserwuj działanie przetwornika na ploterze nawigacyjnym
lub echosondzie rybackiej.
6 Jeśli przetwornik nie działa w prawidłowy sposób, wybierz
nowe miejsce montażu i powtórz kroki 3–5.
Instalowanie zbiornika i przetwornika
kadłubowego
Przed przystąpieniem do montażu zbiornika i przetwornika
kadłubowego określ kąt podoblenia (Kąt nachylenia podoblenia,
strona 1) i wybierz zbiornik zapewniający instalację przetwornika
w najbardziej poziomym położeniu.
1 Przetrzyj papierem ściernym o ziarnistości 220 sprawdzone
miejsce przeznaczone do montażu (Testowanie miejsca
montażu, strona 1).
2 Oczyść miejsce montażu alkoholem.
3 Rozprowadź klej do zastosowań morskich À na spodzie
zbiornika.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
Wkrętak krzyżowy nr 1
Papier ścierny o ziarnistości 220
Klej odporny na działanie wody
Płyn zapobiegający zamarzaniu do stosowania w łodziach
i kamperach lub olej mineralny
• Alkohol do czyszczenia
Kąt nachylenia podoblenia
Kąt nachylenia podoblenia to kąt pomiędzy poziomą linia
i kadłubem łodzi w danym punkcie. Kąt nachylenia podoblenia
można zmierzyć za pomocą specjalnej aplikacji w smartfonie,
kątownika, kątomierza lub poziomnicy elektronicznej. Można też
zapytać producenta łodzi o kąt nachylenia podoblenia w danym
miejscu na kadłubie.
UWAGA: Na łodzi może występować kilka kątów nachylenia
podoblenia w zależności od kształtu kadłuba. Zmierz kąt
nachylenia podoblenia kadłuba tylko w planowanym miejscu
instalacji przetwornika.
Porady dotyczące montażu zbiornika kadłubowego
• W kadłubach z kątem nachylenia podoblenia w zakresie od 0
do 3° należy zamontować zbiornik oznaczony jako 0°.
• W kadłubach z kątem nachylenia podoblenia w zakresie od 4
do 8° należy zamontować zbiornik oznaczony jako 5°.
• W kadłubach z kątem nachylenia podoblenia w zakresie od 9
do 16° należy zamontować zbiornik oznaczony jako 12°.
• W kadłubach z kątem nachylenia podoblenia w zakresie od
17 do 25° należy zamontować zbiornik oznaczony jako 20°.
4 Umieść zbiornik w kadłubie łodzi, wyrównując jego górną
część z poziomem wody i ze strzałką Á wskazującą kil łodzi.
5 Kiedy klej wyschnie umieść, okrągłą uszczelkę Â w rowku
6
7
8
9
zbiornika.
Wypełnij zbiornik płynem zapobiegającym zamarzaniu do
stosowania w łodziach i kamperach lub olejem mineralnym.
Włóż przetwornik do zbiornika, jednocześnie wyrównując
strzałkę na przetworniku z rowkiem na zbiorniku Ã
Przykręć przetwornik Ä do zbiornika śrubami dołączonymi do
zestawu.
UWAGA: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.
Poprowadź kabel i połącz przetwornik z ploterem
nawigacyjnym lub echosondą rybacką.
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
®
®
Grudzień 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01976-80_0A
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz Pobierz obok pakietu oprogramowania
odpowiedniego dla Twojego urządzenia.
4 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
5 Wybierz Pobierz.
6 W razie potrzeby wybierz Bieg.
7 Jeśli to konieczne, wybierz dysk powiązany z kartą pamięci,
a następnie wybierz kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising