Garmin | GT15M-IH | Garmin GT15M-IH GT15M-IH Asennusohjeet

Garmin GT15M-IH GT15M-IH Asennusohjeet
4 Aseta pussissa oleva kaikuanturi kiinnityspaikkaan.
5 Tarkkaile kaikuanturin antamaa palautetta karttaplotterissa tai
kalastustutkassa.
GT15M-IH-kaikuanturi
Asennusohjeet
Huomioitavaa kiinnitettäessä
• Jos lasikuiturunko on yksikerroksinen (ei kaksoispohjarunko),
kaikuanturi on asennettava pilssin alueelle kölin ja peräpeilin
lähelle.
• Kaikuanturia ei saa asentaa vedenottoaukon tai muiden
ulokkeiden taakse.
• Kaikuanturia ei saa asentaa reunuksen päälle.
• Kaikuanturi on asennettava kiinteän lasikuidun päälle
kohtaan, jossa veneen rungossa ei ole ylimääräistä ilmatilaa
eikä kerroksia.
• Kaikuanturi on asennettava veneen runkoon mahdollisimman
tasaisesti.
VIHJE: voit etsiä ohjeita parhaan kiinnityspaikan valintaan
Internetin veneilylaitefoorumeilta ja videoista.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
ristipääruuvitaltta (nro 1)
hiomapaperi, jonka karkeus on 220
merivedenkestävää liimaa
matkailuauton/veneen pakkasnestettä tai mineraaliöljyä
spriitä
6 Jos kaikuanturi ei toimi odotetulla tavalla, vaihda
kiinnityspaikkaa ja toista vaiheet 3 - 5.
Rungon sisäisen säiliön ja kaikuanturin
asentaminen
Ennen kuin asennat rungon sisäisen säiliön ja kaikuanturin,
määritä v-kulma (Rungon v-kulma, sivu 1) ja valitse säiliö, jonka
kanssa kaikuanturin pystyy asentamaan mahdollisimman
suoraan.
1 Hio testaamasi kiinnityspaikka (Kiinnityspaikan testaaminen,
sivu 1) hiomapaperilla, jonka karkeus on 220.
2 Puhdista testaamasi kiinnityspaikka alkoholilla.
3 Levitä säiliön alapintaan merivedenkestävää liimaa À.
4 Aseta säiliö veneen rungon sisälle siten, että säiliön yläreuna
on vedenpinnan tasolla ja nuoli Á osoittaa veneen köliä.
5 Kun liima on kuivunut, aseta O-rengas  säiliön uraan.
6 Täytä säiliö matkailuauton/veneen pakkasnesteellä tai
mineraaliöljyllä.
7 Aseta kaikuanturi säiliöön siten, että kaikuanturin nuoli ja
säiliön lovi à ovat kohdakkain.
8 Kiinnitä kaikuanturi Ä säiliöön mukana toimitetuilla ruuveilla.
Rungon v-kulma
HUOMAUTUS: älä kiristä ruuveja liian tiukalle.
V-kulma on vaakasuoran viivan ja veneen rungon väliin
muodostuva kulma yhdessä pisteessä. Rungon v-kulman voi
mitata älypuhelimen sovelluksella, kulmamittarilla, astelevyllä tai
digitaalisella vesivaa'alla. Voit kysyä veneen rungon v-kulman
myös veneen valmistajalta.
HUOMAUTUS: veneessä voi olla rungon muodon mukaan
useita v-kulmia. Mittaa v-kulma ainoastaan siitä kohdasta, johon
aiot asentaa kaikuanturin.
9 Ohjaa kaapeli paikalleen ja liitä kaikuanturi karttaplotteriin tai
Huomioitavaa rungon sisäisen säiliön yhteydessä
• Jos veneen rungon v-kulma on 0 - 3 astetta, asenna säiliö,
jossa on merkintä 0°.
• Jos veneen rungon v-kulma on 4 - 8 astetta, asenna säiliö,
jossa on merkintä 5°.
• Jos veneen rungon v-kulma on 9 - 16 astetta, asenna säiliö,
jossa on merkintä 12°.
• Jos veneen rungon v-kulma on 17 - 25 astetta, asenna säiliö,
jossa on merkintä 20°.
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta,
jossa on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse Lataa laitettasi vastaavan ohjelmistopaketin vierestä.
4 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
5 Valitse Lataa.
6 Valitse tarvittaessa Suorita.
7 Valitse tarvittaessa muistikortin asema ja valitse Seuraava >
Valmis.
Kiinnityspaikan testaaminen
Ennen kuin kiinnität kaikuanturin pysyvästi, testaa sen antama
palaute kiinnityspaikassa siten, että vene on vedessä.
1 Aseta kaikuanturi ohueen muovipussiin.
2 Lisää pussiin sen verran vettä, että kaikuanturin alaosa
peittyy, ja sulje pussi nippusiteellä.
3 Kastele rungon pinta.
Joulukuu 2015
kalastustutkaan.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Painettu Taiwanissa
®
®
190-01976-77_0A
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising