Garmin | GT15M-IH | Garmin GT15M-IH GT15M-IH Installationsvejledning

Garmin GT15M-IH GT15M-IH Installationsvejledning
4 Placer transduceren i posen på monteringsstedet.
5 Observer transducerens feedback på din plotter eller
fishfinder.
GT15M-IH Transducer
Installationsvejledning
6 Hvis transduceren ikke fungerer som forventet, skal du vælge
et nyt monteringssted og gentage trin 3 til 5.
Installation af tanken og transduceren
Før du installerer tanken og transduceren, skal du bestemme
skroghældningen (Skroghældning, side 1) og vælge den tank,
som giver den mest vandrette installation af transduceren.
1 Slib det testede monteringssted (Test af monteringssted,
side 1) med sandpapir med en kornstørrelse på 220.
2 Rengør det testede monteringssted med sprit.
3 Påfør vandfast lim À på tankens bund.
Overvejelser om montering
• På glasfiberskrog med et enkelt lag glasfiber skal
transduceren monteres tæt ved kølen og agterspejlet.
• Transduceren må ikke monteres bag et vandindtag eller
andre fremspring.
• Transducer må ikke monteres på et sted, hvor bunden
udvendigt ikke er plan.
• Transduceren skal monteres over massiv glasfiber uden
luftrum eller forstøbning i bådskroget.
• Transduceren skal være monteret så fladt som muligt i
bådens skrog.
TIP: Du kan søge på internettet efter forum og videoer om
marineelektronik, som kan hjælpe dig med at vælge det bedste
monteringssted.
med rillen på tanken.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
6 Fyld tanken med autocamper/marine-kølervæske eller
Nummer 1 stjerneskruetrækker
Sandpapir med kornstørrelse 220
Vandfast lim
Autocamper/marine-kølervæske eller mineralsk olie
Rensesprit
Skroghældning
Skroghældningen er vinklen mellem en vandret linje og bådens
skrog på et enkelt punkt. Du kan måle skroghældningen med en
smartphone app, en vinkelmåler eller et digitalt vaterpas. Du kan
også spørge bådproducenten om skroghældningen for det
specifikke punkt på bådens skrog.
BEMÆRK: En båd kan have flere skroghældninger, afhængig af
skrogets form. Mål kun skroghældningen på det sted, hvor du
planlægger at installere transduceren.
Overvejelser vedrørende den tank, der skal anvendes
• På et skrog med en hældningsvinkel mellem 0 og 3 grader
skal du installere den tank, der er mærket 0°.
• På et skrog med en hældningsvinkel mellem 4 og 8 grader
skal du installere den tank, der er mærket 5°.
• På et skrog med en hældningsvinkel mellem 9 og 16 grader
skal du installere den tank, der er mærket 12°.
• På et skrog med en hældningsvinkel mellem 17 og 25 grader
skal du installere den tank, der er mærket 20°.
Test af monteringssted
Før du monterer transduceren permanent, bør du teste
transducerens feedback på monteringsstedet, mens båden er i
vandet.
1 Placer transduceren i en tynd plastikpose.
2 Fyld posen med tilstrækkeligt vand til at dække
transducerens bund, og luk posen med en kabelbinder.
3 Gør skrogets overflade våd.
December 2015
4 Placer tanken i bådens skrog med toppen af tanken i niveau
med vandlinjen og med pilen Á pegende mod bådens køl.
5 Når limen er tør, skal du isætte O-ringen Â, så den passer
mineralsk olie.
7 Isæt transduceren i tanken, så pilen på transduceren flugter
med hakket på tanken Ã
8 Fastgør transduceren Ä til tanken med de medfølgende
skruer.
BEMÆRK: Spænd ikke skruerne for kraftigt.
9 Før kablet, og tilslut transduceren til din plotter eller
fishfinder.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Du skal kopiere softwareopdateringen til et hukommelseskort
ved hjælp af en computer, der kører Windows software.
BEMÆRK: Du kan kontakte Garmin kundesupport for at
bestille et forudindlæst softwareopdateringskort, hvis du ikke har
en computer med Windows software.
1 Indsæt et hukommelseskort i et kort slot på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg Download ved siden af den software-pakke, der svarer
til din enhed.
4 Læs og accepter betingelserne.
5 Vælg Download.
6 Vælg Løb, hvis det er nødvendigt.
7 Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til
hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut.
Trykt i Taiwan
®
®
190-01976-76-0A
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising