Garmin | GT15M-IH | Garmin GT15M-IH GT15M-IH Installationsinstruktioner

Garmin GT15M-IH GT15M-IH Installationsinstruktioner
5 Studera givarens respons på din plotter eller ditt ekolod.
6 Om givaren inte fungerar som den ska väljer du en ny
monteringsplats och upprepar steg 3 till 5.
GT15M-IH givare
Montera tanken och givaren i skrovet
Innan du monterar tanken och givaren i skrovet måste du ta
reda på skrovvinkeln (Skrovvinkel, sidan 1) och välja den tank
som gör att du kan montera givaren mest rakt.
1 Sandpappra den testade monteringsplatsen (Testa
monteringsplatsen, sidan 1) med 220-sandpapper.
2 Rengör den testade monteringsplatsen med alkohol.
3 Stryk på marinklassat lim À på den nedre delen av tanken.
Installationsinstruktioner
Viktigt vid montering
• I glasfiberskrov med enkelskrov ska givaren monteras i
slaget, nära kölen och akterspegeln.
• Givaren bör inte monteras akter om en vattenpickup eller
andra utskjutande delar.
• Givaren bör inte monteras över ett stråk.
• Givaren bör monteras över solitt glasfiber, där det inte finns
tomma luftutrymmen eller ojämnheter i båtens skrov.
• Givaren bör monteras så plant som möjligt i båtens skrov.
TIPS: Du kan söka på nätet efter forum och videoklipp om
marinelektronik där du kan få tips om hur du hittar den bästa
monteringsplatsen.
tanken.
Verktyg som behövs
6 Fyll tanken med frostskyddsmedel eller mineralolja för
•
•
•
•
stjärnmejsel PH1
220-sandpapper
marinklassat lim
frostskyddsmedel eller mineralolja för husbilar eller marin
användning
• rengöringsalkohol.
husbilar eller marin användning.
7 Sätt i givaren i tanken och passa in pilen på givaren med
skåran på tanken Ã.
8 Fäst givaren Ä på tanken med de medföljande skruvarna.
Obs! Dra inte åt skruvarna för hårt.
9 Dra kabeln och anslut givaren till din plotter eller ditt ekolod.
Skrovvinkel
Skrovvinkeln är den vinkel som bildas mellan en vågrät linje och
ett båtskrov i en enskild punkt. Du kan mäta skrovvinkeln med
en smartphoneapp, vinkelsökare, gradskiva eller digital mätare.
Du kan också fråga båttillverkaren om skrovvinkeln för en viss
punkt på båtens skrov.
Obs! En båt kan ha flera olika skrovvinklar beroende på
skrovets form. Mät skrovvinkeln bara på den plats där du tänker
installera givaren.
Viktigt att tänka på vid tankmontering i skrovet
• I ett båtskrov med en skrovvinkel på 0–3 grader måste du
installera tanken som är märkt 0°.
• I ett båtskrov med en skrovvinkel på 4–8 grader måste du
installera tanken som är märkt 5°.
• I ett båtskrov med en skrovvinkel på 9–16 grader måste du
installera tanken som är märkt 12°.
• I ett båtskrov med en skrovvinkel på 17–25 grader måste du
installera tanken som är märkt 20°.
Testa monteringsplatsen
Innan du monterar givaren permanent bör du testa givarens
respons på monteringsplatsen med båten liggande i vattnet.
1 Lägg givaren i en tunn plastpåse.
2 Fyll påsen med vatten så att den nedre delen av givaren
täcks och stäng sedan påsen med ett buntband.
3 Fukta skrovets yta.
4 Placera påsen med givaren på monteringsplatsen.
December 2015
4 Placera tanken i båtens skrov med den övre delen av tanken
i nivå med vattenytan och med pilen Á riktad mot båtens köl.
När
limmet har torkat sätter du i O-ringen  i spåret på
5
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid det programvarupaket som
överensstämmer med din enhet.
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
6 Vid behov väljer du Kör.
7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.
®
®
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Tryckt i Taiwan
190-01976-79_0A
3
4
5
6
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
Följ instruktionerna på skärmen.
Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising