Garmin | GT15M-TM | Garmin GT15M-TM Installationsinstruktioner

Garmin GT15M-TM Installationsinstruktioner
4 Ta bort skyddsremsan från monteringsringen av skumplast À
och tryck fast ringen ordentligt på monteringsytan.
GT8HW-IH givare
Installationsinstruktioner
Viktigt vid montering
• I glasfiberskrov med enkelskrov ska givaren monteras i
slaget, nära kölen och akterspegeln.
• Givaren bör inte monteras akter om en vattenpickup eller
andra utskjutande delar.
• Givaren bör inte monteras över ett stråk.
• Givaren bör monteras över solitt glasfiber, där det inte finns
tomma luftutrymmen eller ojämnheter i båtens skrov.
• Givaren bör monteras så plant som möjligt i båtens skrov.
• Den maximala skrovvinkeln är 6 grader.
TIPS: Du kan söka på nätet efter forum och videoklipp om
marinelektronik där du kan få tips om hur du hittar den bästa
monteringsplatsen.
Skrovvinkel
Skrovvinkeln är den vinkel som bildas mellan en vågrät linje och
ett båtskrov i en enskild punkt. Du kan mäta skrovvinkeln med
en smartphoneapp, vinkelsökare, gradskiva eller digital mätare.
Du kan också fråga båttillverkaren om skrovvinkeln för en viss
punkt på båtens skrov.
Obs! En båt kan ha flera olika skrovvinklar beroende på
skrovets form. Mät skrovvinkeln bara på den plats där du tänker
installera givaren.
Verktyg som behövs
• 80-sandpapper
• Snabbhärdande epoxi för marin användning
• rengöringsalkohol.
Testa monteringsplatsen
Innan du monterar givaren permanent bör du testa givarens
respons på monteringsplatsen med båten liggande i vattnet. Du
bör jämföra givarens respons på monteringsplatsen med
responsen när givarens nederdel är under vatten utanför båten.
1 Lägg givaren i en tunn plastpåse.
2 Fyll påsen med vatten så att den nedre delen av givaren
täcks och stäng sedan påsen med ett buntband.
3 Fukta skrovets yta.
4 Placera påsen med givaren på monteringsplatsen.
5 Studera givarens respons på din plotter eller ditt ekolod.
6 Om givaren inte fungerar som den ska väljer du en ny
monteringsplats och upprepar steg 3 till 5.
5 Fyll monteringsringen till en tredjedel med färdig
snabbhärdande epoxi Á.
6 Tryck ned givaren  i ringen långsamt och bestämt för att få
bort luftbubblor och på så sätt säkerställa att ekolodets
signalstyrka blir korrekt.
Obs! Epoxin bör nå upp till toppen av skumplastringen och
täcka nederdelen av givarhöljet för att givaren ska sitta fast
och ge så bra signal som möjligt.
Tryck
ned givaren och vrid den långsamt ett kvarts varv.
7
8 Tryck tills epoxin stelnar och placera sedan en tyngd på
givaren, eller tejpa fast den, tills epoxin har härdat.
Obs! Epoxin härdar på 24 timmar.
9 Dra kabeln och anslut givaren till din plotter eller ditt ekolod.
Obs! Använd inte givaren förrän epoxin har härdat helt.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Programuppdateringen kräver att antingen en Garmin
minneskortläsare eller annan Garmin plotter ansluts via det
Garmin marina nätverket.
Garmin Minneskortläsaren säljs separat.
®
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid det programvarupaket som
överensstämmer med din plotter.
Obs! Hämtningen av programvaran innehåller uppdateringar
för alla enheter som är anslutna till plottern. Välj det paket
som överensstämmer med plottern ska uppdateras. Du kan
välja Se alla enheter i det här paketet om du vill bekräfta de
enheter som ingår i hämtningen.
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
6 Vid behov väljer du Löpning.
7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.
8 Extrahera filerna på minneskortet.
Obs! Programvaruuppdateringen kan ta flera minuter att
ladda in på minneskortet.
®
Uppdatera enhetsprogramvaran
Installera givaren i skrovet
1 Sandpappra den testade monteringsplatsen (Testa
monteringsplatsen, sidan 1) med 80-sandpapper.
2 Rengör den testade monteringsplatsen med alkohol.
3 Sandpappra försiktigt givarens nederdel och rengör givaren
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
med alkohol.
Januari 2017
Tryckt i Taiwan
190-02162-79_0A
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
3
4
5
6
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
Följ instruktionerna på skärmen.
Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Specifikationer
Specifikation
Mått
Sändningseffekt
250 W (RMS)
Maximalt djup*
244 m (800 fot)
Frekvenser**
Från 150 till 240 kHz
Drifttemperaturområde
Från 0° till 50°C (från 32° till 122°F)
Temperaturområde för förvaring Från -40° till 70°C (från-40° till 158°F)
* Beroende på rådande vattenförhållanden.
** Beroende på plotter- eller fishfinder-modell.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising