Garmin | GT21-TH | Garmin GT21-TH Upute za instalaciju

Garmin GT21-TH Upute za instalaciju
7 Ako bude potrebno, odaberite pogon koji označava
memorijsku karticu i odaberite Sljedeće > Završi.
Ažuriranje softvera uređaja
Sonda za montiranje
kroz trup
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uređaj se mora montirati pomoću barem jednog isporučenog
vijka koji sprječava okretanje. Ako to ne učinite, uređaj se može
okretati za vrijeme kretanja plovila i oštetiti ga.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Opremu treba montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila sondu Garmin montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
®
Registriranje uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se pojavile upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice uređaj mora biti u potpunosti
pokrenut.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
Kad se postupak ažuriranja dovrši, uređaj nastavlja s
normalnim radom.
5 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego što
se uređaj u potpunosti ponovo pokrene, ažuriranje softvera
neće biti potpuno.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bušilica
Svrdlo veličine 3 mm (1/8 in)
Svrdlo veličine 9 mm (3/8 in)
Svrdlo veličine 13 mm (1/2 in)
Plosnato svrdlo za drvo veličine 25 mm (1 in) (trup od
stakloplastike)
Plosnato svrdlo za drvo veličine 29 mm (1 1/8 in) (trup od
stakloplastike)
Plosnato svrdlo za drvo veličine 32 mm (11/4 in) (trup od
stakloplastike)
Ubodna pila od 32 mm (1 1/4 in) (metalni trup)
Tračna pila ili stolna kružna pila
Kliješta (pomična) ili podesivi ključ
Traka za maskiranje
Brtvilo za plovila
Epoksidna smola ili brtvilo za izloženu jezgru (trup od
stakloplastike s jezgrom)
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Sonda odašilje i prima zvučne valove putem vode te prenosi
informacije o zvučnim valovima na sonarski uređaj tvrtke
Garmin.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
Preporuke za lokaciju montaže
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
O sondi
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Ažuriranje softvera morate kopirati na memorijsku karticu.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored stavke “Garmin Pomorska mreža
tvrtke Garmin sa SD karticom.”
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Ako bude potrebno, odaberite Pokreni ili spremite i otvorite
datoteku.
Lipanj 2015
• Na plovilima s vanbrodskim ili krmenim motorima À sondu
montirajte ispred i blizu motora.
Tiskano u Tajvanu
190-01774-86_0B
• Na plovilima s unutarnjim motorima Á sondu montirajte
ispred i daleko od propelera i osovine motora.
• Na plovilima sa stepenastim trupom  sondu montirajte
ispred prve stepenice.
• Na plovilima s plosnom ili grednom kobilicom à sondu
montirajte pod laganim kutom u odnosu na pramac, a ne
paralelno sa središnjom linijom.
• Na plovilima s perajnom kobilicom Ä sondu montirajte na
udaljenosti od 25 cm do 75 cm (od 10 do 30 in) ispred peraje
i najviše 10 cm (4 in) bočno u odnosu na središnju liniju.
• Na plovilima s pomakom trupa Å sondu montirajte približno
na 1/3 dužine krme na površini vode od pramca i od 150 do
300 mm (od 6 do 12 in) sa strane izvan središnje linije.
• Sondu montirajte paralelno s osi krme i pravca plovila.
• Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo
proizvoditi mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode.
Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti
montirana u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
• Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili
skladištenja.
• Na plovilima s jednim motorom sondu ne montirajte u putanji
propelera.
Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti
učinkovitost plovila i oštetiti propeler.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
Kutno rezanje bloka za zaglađivanje
Blok za zaglađivanje postavlja sondu u položaj paralelan s
površinom vode i tako povećava preciznost sonara. Potrebno je
izmjeriti kut trupa kako biste utvrdili je li za montiranje sonde
potreban blok za zaglađivanje. Ako je kut trupa na mjestu
montaže veći od 5°, za montažu sonde upotrijebite blok za
zaglađivanje.
Kut trupa
Kut trupa je kut između vodoravne linije i trupa u jednoj točki.
Kut trupa možete izmjeriti pomoću instrumenta za mjerenje
kutova, kutomjera ili digitalne libele. Kut trupa u određenoj točki
na trupu možete saznati i od proizvođača plovila.
NAPOMENA: Plovilo može imati više kutova trupa, ovisno o
obliku trupa. Kut trupa mjerite samo na mjestu na koje
namjeravate montirati sondu.
Rezanje bloka za zaglađivanje
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
5 Podesite graničnik za rezanje tako da debljina bloka za
zaglađivanje bude najmanje 13 mm (1/2 in).
NAPOMENA: Maksimalni kut rezanja bloka za zaglađivanje
je 25°.
Izrežite
blok za zaglađivanje.
6
7 Pomoću rašpe ili električnog alata oblikujte blok za
zaglađivanje prema trupu što je više moguće.
8 Ostatak bloka za zaglađivanje koristite kao sigurnosni blok u
trupu.
Upute za montiranje na trup od
stakloplastike s jezgrom
Sonda za montiranje kroz rupu u trupu s jezgrom s
blokom za zaglađivanje
Ako je kut trupa na mjestu montaže veći od 5°, za montažu
uređaja morate koristiti blok za zaglađivanje.
Bušenje rupe za tijelo sonde i rupa za vijke koji sprječavaju
okretanje na trupu od stakloplastike s jezgrom
Prije bušenja rupa za vijke koji sprječavaju okretanje morate
probušiti rupu za tijelo sonde (Bušenje rupe za tijelo sonde i
rupa za vijke koji sprječavaju okretanje na trupu od
stakloplastike s jezgrom) i izrezati blok za zaglađivanje (Rezanje
bloka za zaglađivanje).
UPOZORENJE
Uređaj se mora montirati pomoću barem jednog isporučenog
vijka koji sprječava okretanje. Ako to ne učinite, uređaj se može
okretati za vrijeme kretanja plovila i oštetiti ga.
Kako bi se spriječilo prodiranje vode, jezgra se mora pažljivo
probušiti i zabrtviti.
1 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
2 Pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupa za vijke koji sprječavaju okretanje.
3 Izbušite rupu od 3 mm (1/8 in) kroz šablonu i trup na mjestu
rupe za tijelo sonde.
1 Blok za zaglađivanje pomoću drvenih vijaka učvrstite na
komad drveta.
Drvo služi kao vodilica za rezanje bloka za zaglađivanje.
2 Izmjerite kut trupa na mjestu montaže.
3 Nagnite stolnu kružnu pilu À kako bi odgovarala kutu i
pričvrstite graničnik za rezanje.
4 Stavite blok za zaglađivanje na stol tako da se vodilica za
rezanje poravna s graničnikom Á, a kut odgovara kutu
mjesta montaže.
2
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
4 Na mjesto probne rupe i okolno područje zalijepite traku za
maskiranje kako ne biste oštetili stakloplastiku.
5 Pomoću svrdla od 25 mm (1 in) na mjestu rupe za tijelo
sonde izvan trupa izbušite rupu kroz vanjski sloj À, unutarnji
sloj Á i jezgru Â.
6
7
8
9
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
Izbrusite i očistite unutarnji sloj, jezgru i vanjski sloj oko rupe.
Zabrtvite izloženi unutarnji sloj epoksidnom smolom à i
pričekajte da se temeljito primi.
Pomoću bušilice i svrdla promjera 9 mm (3/8 in) s vanjske
strane trupa kroz trup probušite rupe za vijke koji sprječavaju
okretanje.
Rupe moraju biti okomite na površinu vode.
Područje oko rupa izbrusite i očistite.
Nanošenje brtvila za plovila na sondu za montiranje kroz
trup
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na sondu kako bi se
osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između bloka za
zaglađivanje i trupa. Brtvilo ne nanosite izravno na tijelo sonde ili
vijke koji sprječavaju okretanje.
Brtvilo za plovila À nanesite oko baze tijela sonde i vijaka koji
sprječavaju okretanje na sondi.
Montaža sonde pomoću bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od
stakloplastike s jezgrom nemojte previše pritegnuti vijke kako ne
biste oštetili trup.
1 Ako se na sondi nalaze vijci À koji sprječavaju okretanje,
uklonite ih.
2 Brtvilo za plovila nanesite oko baze vijaka koji sprječavaju
okretanje na sondi i tijela sonde Á.
5 Brtvilo za plovila nanesite na onu površinu sigurnosnog bloka
à koja mora biti u dodiru s unutarnjom stranom trupa.
6 S vanjske strane trupa kroz rupu za montiranje provucite
kabel sonde Ä i tijelo sonde.
7 S unutarnje strane trupa sigurnosni blok vratite na tijelo
sonde i učvrstite ga na unutarnju stranu trupa.
Blok za zaglađivanje i sonda moraju biti paralelni s kobilicom.
S
8 unutarnje strane trupa na izloženo tijelo sonde i vijke koji
sprečavaju okretanje nanesite isporučeno mazivo protiv
habanja.
9 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na tijelo sonde
pomoću isporučene matice za trup promjera 35 mm Å,
gumenog podloška promjera 24 mm i sintetičkog podloška
promjera 26 mm Æ.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
10 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na vijke koji
sprečavaju okretanje pomoću isporučenih M8 matica Ç i
podložaka promjera 8 mm È.
M8 matice nemojte previše zategnuti.
11 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
bloka za zaglađivanje i vanjskog dijela trupa uklonite sav
višak brtvila prije nego što se brtvilo stvrdne.
Sonda za montiranje kroz rupu u trupu s jezgrom bez
bloka za zaglađivanje
Ako je kut trupa na mjestu montaže manji od 5°, možete
montirati uređaj bez bloka za zaglađivanje.
Bušenje rupa za tijelo sonde i vijke koji sprječavaju
okretanje pomoću šablone
UPOZORENJE
Uređaj se mora montirati pomoću barem jednog isporučenog
vijka koji sprječava okretanje. Ako to ne učinite, uređaj se može
okretati za vrijeme kretanja plovila i oštetiti ga.
Ako za montažu sonde ne koristite blok za zaglađivanje ili
izolacijsku pločicu, pridržavajte se uputa u nastavku.
1 Odrežite isporučenu šablonu za sondu.
2 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
3 Pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupa za vijke koji sprječavaju okretanje.
4 Pomoću plosnatog svrdla za drvo promjera 25 mm (1 in) s
vanjske strane tupa probušite rupu za tijelo sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
5 Pomoću bušilice i svrdla promjera 9 mm (3/8 in) s vanjske
strane trupa probušite rupe za vijke koji sprječavaju
okretanje.
Rupe moraju biti okomite na površinu vode.
6 Izbrusite i očistite unutarnji sloj, jezgru i vanjski sloj oko rupa.
3 Kućište sonde čvrsto postavite u udubljenje u bloku za
zaglađivanje Â.
4 Brtvilo za plovila nanesite na onu površinu bloka za
zaglađivanje koja mora biti u dodiru s trupom.
Nanošenje brtvila za plovila na sondu za montiranje kroz
trup
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na sondu kako bi se
osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između bloka za
3
zaglađivanje i trupa. Brtvilo ne nanosite izravno na tijelo sonde ili
vijke koji sprječavaju okretanje.
Brtvilo za plovila À nanesite oko baze tijela sonde i vijaka koji
sprječavaju okretanje na sondi.
Upute za montiranje na trup bez jezgre / od
stakloplastike
Sonda za montiranje kroz rupu u trupu bez jezgre / od
stakloplastike s blokom za zaglađivanje
Ako je kut trupa na mjestu montaže veći od 5°, za montažu
uređaja upotrijebite blok za zaglađivanje.
Montaža sonde bez bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od
stakloplastike bez jezgre nemojte previše pritegnuti matice kako
ne biste oštetili trup.
1 Nanesite brtvilo za plovila na bazu vijaka koji sprječavaju
okretanje i tijela sonde Á, kao i sa strane pločice za
montiranje sonde  koja mora doći u kontakt s trupom.
Bušenje rupe za tijelo sonde i rupa za vijke koji sprječavaju
okretanje na trupu bez jezgre ili trupu od stakloplastike
Prije bušenja rupa za vijke koji sprječavaju okretanje morate
probušiti rupu za tijelo sonde i izrezati blok za zaglađivanje
(Rezanje bloka za zaglađivanje).
UPOZORENJE
Uređaj se mora montirati pomoću barem jednog isporučenog
vijka koji sprječava okretanje. Ako to ne učinite, uređaj se može
okretati za vrijeme kretanja plovila i oštetiti ga.
2 S vanjske strane trupa umetnite sondu kroz rupu za
3
4
5
6
4
montiranje i učvrstite je na trup.
S unutarnje strane trupa na izloženo tijelo sonde i vijke koji
sprečavaju okretanje nanesite isporučeno mazivo protiv
habanja.
S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa isporučenu maticu za trup promjera 35 mm
Ã, sintetički podložak promjera 26 mm Ä i gumeni podložak
promjera 24 mm Å učvrstite na tijelo sonde.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
S unutarnje strane trupa isporučene M8 matice Æ i sintetičke
podloške promjera 8 mm pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa učvrstite na vijke koji sprječavaju okretanje.
M8 matice nemojte previše zategnuti.
Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Ako za montažu sonde na plovila koja nemaju trup od
stakloplastike bez jezgre koristite blok za zaglađivanje,
pridržavajte se uputa u nastavku.
1 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
2 Pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupa za vijke koji sprječavaju okretanje.
3 S vanjske strane trupa izbušite rupu od 3 mm (1/8 in) kroz
trup na mjestu rupe za tijelo sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
4 Ako plovilo ima trup od stakloplastike, na mjesto probne rupe
i okolno područje zalijepite traku za maskiranje kako ne biste
oštetili stakloplastiku.
5 Ako ste je zalijepili iznad probne rupe, skalpelom izrežite
rupu na traci za maskiranje.
6 Pomoću plosnatog svrdla za drvo promjera 25 mm (1 in) s
vanjske strane trupa probušite rupu na mjestu rupe za tijelo
sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
7 Područje oko rupe izbrusite i očistite.
8 Pomoću bušilice i svrdla promjera 9 mm (3/8 in) kroz trup
probušite rupe za vijke koji sprječavaju okretanje.
Rupe moraju biti okomite na površinu vode.
9 Područje oko rupa izbrusite i očistite.
Nanošenje brtvila za plovila na sondu za montiranje kroz
trup
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na sondu kako bi se
osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između bloka za
zaglađivanje i trupa. Brtvilo ne nanosite izravno na tijelo sonde ili
vijke koji sprječavaju okretanje.
Brtvilo za plovila À nanesite oko baze tijela sonde i vijaka koji
sprječavaju okretanje na sondi.
M8 matice nemojte previše zategnuti.
11 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
bloka za zaglađivanje i vanjskog dijela trupa uklonite sav
višak brtvila prije nego što se brtvilo stvrdne.
Montaža sonde pomoću bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od
stakloplastike s jezgrom nemojte previše pritegnuti vijke kako ne
biste oštetili trup.
1 Ako se na sondi nalaze vijci À koji sprječavaju okretanje,
uklonite ih.
2 Brtvilo za plovila nanesite oko baze vijaka koji sprječavaju
okretanje na sondi i tijela sonde Á.
Sonda za montiranje kroz rupu u trupu bez jezgre / od
stakloplastike bez bloka za zaglađivanje
Ako je kut trupa na mjestu montaže manji od 5°, možete
montirati uređaj bez bloka za zaglađivanje.
Bušenje rupa za tijelo sonde i vijke koji sprječavaju
okretanje pomoću šablone
UPOZORENJE
Uređaj se mora montirati pomoću barem jednog isporučenog
vijka koji sprječava okretanje. Ako to ne učinite, uređaj se može
okretati za vrijeme kretanja plovila i oštetiti ga.
3 Kućište sonde čvrsto postavite u udubljenje u bloku za
zaglađivanje Â.
4 Brtvilo za plovila nanesite na onu površinu bloka za
zaglađivanje koja mora biti u dodiru s trupom.
5 Brtvilo za plovila nanesite na onu površinu sigurnosnog bloka
à koja mora biti u dodiru s unutarnjom stranom trupa.
6 S vanjske strane trupa kroz rupu za montiranje provucite
kabel sonde Ä i tijelo sonde.
7 S unutarnje strane trupa sigurnosni blok vratite na tijelo
sonde i učvrstite ga na unutarnju stranu trupa.
Blok za zaglađivanje i sonda moraju biti paralelni s kobilicom.
8 S unutarnje strane trupa na izloženo tijelo sonde i vijke koji
sprečavaju okretanje nanesite isporučeno mazivo protiv
habanja.
9 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na tijelo sonde
pomoću isporučene matice za trup promjera 35 mm Å,
gumenog podloška promjera 24 mm i sintetičkog podloška
promjera 26 mm Æ.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
10 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa pričvrstite sigurnosni blok na vijke koji
sprečavaju okretanje pomoću isporučenih M8 matica Ç i
podložaka promjera 8 mm È.
Ako za montažu sonde ne koristite blok za zaglađivanje ili
izolacijsku pločicu, pridržavajte se uputa u nastavku.
1 Odrežite isporučenu šablonu za sondu.
2 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
3 Pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupa za vijke koji sprječavaju okretanje.
4 Pomoću plosnatog svrdla za drvo promjera 25 mm (1 in) s
vanjske strane tupa probušite rupu za tijelo sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
5 Pomoću bušilice i svrdla promjera 9 mm (3/8 in) s vanjske
strane trupa probušite rupe za vijke koji sprječavaju
okretanje.
Rupe moraju biti okomite na površinu vode.
6 Izbrusite i očistite unutarnji sloj, jezgru i vanjski sloj oko rupa.
Nanošenje brtvila za plovila na sondu za montiranje kroz
trup
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na sondu kako bi se
osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između bloka za
zaglađivanje i trupa. Brtvilo ne nanosite izravno na tijelo sonde ili
vijke koji sprječavaju okretanje.
Brtvilo za plovila À nanesite oko baze tijela sonde i vijaka koji
sprječavaju okretanje na sondi.
Montaža sonde bez bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od
stakloplastike bez jezgre nemojte previše pritegnuti matice kako
ne biste oštetili trup.
1 Nanesite brtvilo za plovila na bazu vijaka koji sprječavaju
okretanje i tijela sonde Á, kao i sa strane pločice za
montiranje sonde  koja mora doći u kontakt s trupom.
5
2 Pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
3
4
5
6
lokacije rupa za vijke koji sprječavaju okretanje.
Izvana izbušite rupu od 3 mm (1/8 in) kroz trup na mjestu rupe
za tijelo sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
S vanjske strane trupa pomoću ubodne pile izrežite rupu od
32 mm (1 1/ 4 in) za tijelo sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
Pomoću bušilice i svrdla promjera 13 mm (1/2 in) s vanjske
strane trupa kroz trup probušite rupe za vijke koji sprječavaju
okretanje.
Područje oko rupa izbrusite i očistite.
Nanošenje brtvila za plovila na sondu za montiranje kroz
trup
Brtvilo za plovila potrebno je nanijeti na sondu kako bi se
osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između bloka za
zaglađivanje i trupa. Brtvilo ne nanosite izravno na tijelo sonde ili
vijke koji sprječavaju okretanje.
Brtvilo za plovila À nanesite oko baze tijela sonde i vijaka koji
sprječavaju okretanje na sondi.
2 S vanjske strane trupa umetnite sondu kroz rupu za
3
4
5
6
montiranje i učvrstite je na trup.
S unutarnje strane trupa na izloženo tijelo sonde i vijke koji
sprečavaju okretanje nanesite isporučeno mazivo protiv
habanja.
S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa isporučenu maticu za trup promjera 35 mm
Ã, sintetički podložak promjera 26 mm Ä i gumeni podložak
promjera 24 mm Å učvrstite na tijelo sonde.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
S unutarnje strane trupa isporučene M8 matice Æ i sintetičke
podloške promjera 8 mm pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa učvrstite na vijke koji sprječavaju okretanje.
M8 matice nemojte previše zategnuti.
Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Montaža sonde pomoću bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
1 Učvrstite čahure À na vijke koji sprječavaju okretanje i Á
tijelo sonde Â.
Upute za montiranje na metalni trup
Sonda za montiranje kroz rupu u metalnom trupu s
blokom za zaglađivanje
Ako je kut trupa na mjestu montaže veći od 5°, za montažu
uređaja upotrijebite blok za zaglađivanje.
2 Brtvilo za plovila nanesite na čahure i oko baze vijaka koji
Bušenje rupe za tijelo sonde i rupa za vijke koji sprječavaju
okretanje na metalnom trupu
Ako za montažu sonde na plovila s metalnim trupom koristite
blok za zaglađivanje, pridržavajte se uputa u nastavku.
1 Za montiranje odaberite ravno mjesto bez nepravilnosti na
površini.
6
sprječavaju okretanje na sondi i tijela sonde.
3 Kućište sonde čvrsto postavite u udubljenje u bloku za
zaglađivanje Ã.
4 Brtvilo za plovila nanesite na onu stranu bloka za
zaglađivanje koja mora biti u dodiru s trupom.
5 Brtvilo za plovila nanesite na onu stranu sigurnosnog bloka Ä
koji mora biti u dodiru s trupom.
6 S unutarnje strane trupa kroz rupu za montiranje provucite
kabel sonde Å i kućište sonde.
7 S unutarnje strane trupa sigurnosni blok vratite na sondu i
učvrstite ga na trup.
8 Na izloženo tijelo sonde i vijke koji sprečavaju okretanje
nanesite isporučeno mazivo protiv habanja.
9 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta pričvrstite
sigurnosni blok na tijelo sonde pomoću isporučene matice za
trup promjera 35 mm Æ, sintetičkog podloška promjera
26 mm i gumenog podloška promjera 24 mm Ç.
10 S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta pričvrstite
sigurnosni blok na vijke koji sprečavaju okretanje pomoću
isporučenih M8 matica È i podložaka promjera 8 mm É.
11 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
bloka za zaglađivanje i vanjskog dijela trupa uklonite sav
višak brtvila prije nego što se brtvilo stvrdne.
9 Područje oko rupa izbrusite i očistite.
Montiranje sonde na metalni trup bez bloka za zaglađivanje
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od aluminija ili
čelika, morate upotrijebiti isporučenu izolacijsku pločicu.
1 Učvrstite čahure À na vijke koji sprječavaju okretanje Á.
2 Izolacijsku pločicu  učvrstite na sondu.
Sonda za montiranje kroz rupu u metalnom trupu bez
bloka za zaglađivanje
Ako je kut trupa na mjestu montaže manji od 5°, možete
montirati uređaj bez bloka za zaglađivanje.
3 Nanesite brtvilo za plovila na bazu tijela sonde à i vijaka koji
Bušenje rupa za tijelo sonde i vijke koji sprječavaju
okretanje pomoću šablone
UPOZORENJE
Uređaj se mora montirati pomoću barem jednog isporučenog
vijka koji sprječava okretanje. Ako to ne učinite, uređaj se može
okretati za vrijeme kretanja plovila i oštetiti ga.
Ako za montažu sonde ne koristite blok za zaglađivanje,
pridržavajte se uputa u nastavku.
1 Odrežite isporučenu šablonu za sondu.
2 Provjerite je li površina mjesta za montiranje neravna i
postoje li u blizini kakve prepreke.
3 Odaberite opciju:
• Ako je površina mjesta za montiranje glatka i ako se na
njoj ne nalaze nikakve prepreke, pazite da se šablona
podudara s mjestom za montiranje na vanjskoj strani trupa
pa šablonu trakom pričvrstite na mjesto za montiranje.
• Ako je površina za montiranje neravna ili se na njoj nalaze
prepreke ili ako šablona ne odgovara mjestu za
montiranje, odaberite novo mjesto i ponovite korake 2 i 3.
4 Pomoću šablone označite lokaciju rupe za tijelo sonde i
lokacije rupa za vijke koji sprječavaju okretanje.
5 S vanjske strane trupa izbušite rupu od 3 mm (1/8 in) kroz
trup na mjestu rupe za tijelo sonde.
S
6 vanjske strane trupa pomoću ubodne pile izrežite rupu od
32 mm (1 1/4 in) za tijelo sonde.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
7 Pomoću bušilice i svrdla promjera 12 mm (1/2 in) s vanjske
strane trupa probušite rupe za vijke koji sprječavaju
okretanje.
Rupe moraju biti okomite na površinu vode.
8 Maknite šablonu s mjesta za montiranje.
4
5
6
7
8
sprječavaju okretanje, kao i sa strane izolacijske pločice koja
mora doći u kontakt s trupom.
NAPOMENA: Nanesite dovoljnu količinu brtvila za plovila na
sve površine kako bi se osigurao dobar spoj pločice i trupa,
uključujući i dobro pritegnutu brtvu.
S vanjske strane trupa umetnite sondu kroz rupu za
montiranje i učvrstite je na trup.
S unutarnje strane trupa na izloženo tijelo sonde i vijke koji
sprečavaju okretanje nanesite isporučeno mazivo protiv
habanja.
S unutarnje strane trupa pomoću pomičnih kliješta ili
podesivog ključa isporučenu maticu za trup promjera 35 mm
Ä, sintetički podložak promjera 26 mm Å i gumeni podložak
promjera 24 mm Æ učvrstite na tijelo sonde.
S unutarnje strane trupa isporučene M8 matice Ç i sintetičke
podloške promjera 8 mm È pomoću pomičnih kliješta
učvrstite na vijke koji sprječavaju okretanje.
Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Povezivanje para sondi
Prije povezivanja para sondi morate dovršiti sve upute za
montažu.
Sa sonarom možete povezati par sondi.
1 Priključite svaki kabel sonde u krajeve priloženog kabela u
obliku slova Y.
2 Priključite drugi kraj kabela u obliku slova Y u sonar.
Dijagram ožičenja
Ovaj dijagram možete koristiti za identificiranje priključnih točki
sa sondi na mrežu, napajanje i sonar pomoću kabela u obliku
slova Y.
7
Element
Opis
Uređaj za iscrtavanje
À
Á
Â
Ã
Sonar
Izvor napajanja
Kabel u obliku slova Y
Održavanje
Provjera montaže
OBAVIJEST
Prije nego što plovilo ostavite u vodi na dulje razdoblje, trebate
provjeriti moguća curenja.
Obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala
sonara, kako bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u
vodi. Očitanje dubine ili udaljenosti ne možete dobiti izvan vode.
Nakon što plovilo smjestite u vodu, provjerite moguća curenja
oko otvora vijaka koji su dodani ispod površine vode.
Antivegetativni premaz
Kako biste spriječili koroziju metalnih trupova i usporili rast
organizama koji mogu utjecati na performanse i trajnost plovila,
trup plovila premažite antivegetativnim premazom na vodenoj
bazi svakih šest mjeseci.
NAPOMENA: Plovilo nemojte premazivati antivegetativnim
premazom na bazi ketona jer ketoni napadaju mnoge vrste
plastike i mogu oštetiti ili uništiti sondu.
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za
ribanje ili nožem za kit.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising