Garmin | GT21-TH | Garmin GT21-TH Asennusohjeet

Garmin GT21-TH Asennusohjeet
Rungon läpi
asennettava
kaikuanturi
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua pyörimätöntä pulttia. Muussa tapauksessa laite voi
pyöriä veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
VAROITUS
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan ammattiasentaja.
Asenna Garmin kaikuanturi näiden ohjeiden mukaisesti, jotta
vene ei vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman
tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
4
5
6
7
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Valitse Lataa.
Valitse tarvittaessa Suorita tai tallenna ja avaa tiedosto.
Valitse tarvittaessa muistikortin asema ja valitse Seuraava >
Valmis.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
Seuraa
näytön ohjeita.
3
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.
5 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pora
3 mm:n terä (1/8 tuumaa)
9 mm:n terä (3/8 tuumaa)
13 mm:n terä (1/2 tuumaa)
25 mm:n lattaterä (1 tuumaa) (lasikuiturunko)
29 mm:n lattaterä (1 1/8 tuumaa) (lasikuiturunko)
32 mm:n lattaterä (11/4 tuumaa) (lasikuiturunko)
32 mm:n reikäsaha (1 1/4 tuumaa) (metallirunko)
vannesaha tai pöytäsaha
siirtoleukapihdit tai jakoavain
maalarinteippiä
merivedenkestävää tiivistysainetta
epoksia tai keskikerroksen tiivistysainetta
(kerrosrakenteellinen lasikuiturunko)
Tietoja kaikuanturista
Kaikuanturi lähettää ja vastaanottaa ääniaaltoja vedessä ja
välittää ääniaaltotiedot Garmin luotainlaitteeseen.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Ohjelmistopäivitys on kopioitava muistikortille.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse Marine Network laitteet SD-kortilla -kohdassa Lataa
Garmin.
Kesäkuu 2015
• Perämoottori- ja sisäperämoottorialuksissa À, kaikuanturi on
kiinnitettävä moottorien eteen ja niiden lähelle.
• Sisämoottorialuksissa Á kaikuanturi on kiinnitettävä
moottorin eteen kauaksi potkurista ja akselista.
• Porraspohjaisissa aluksissa  kaikuanturi on kiinnitettävä
ensimmäisen porrastuksen eteen.
Painettu Taiwanissa
190-01774-77_0B
• Pääkölillisissä aluksissa à kaikuanturi on kiinnitettävä loivaan
kulmaan osoittamaan keulaa, ei keskilinjan suuntaisesti.
• Eväkölillisissä aluksissa Ä kaikuanturi on kiinnitettävä 25 75 cm (10 - 30 tuumaa) kölin etupuolelle ja enintään 10 cm
(4 tuumaa) keskilinjasta sivuun.
• Nostokölillisissä aluksissa Å kaikuanturi on kiinnitettävä noin
1/ perään päin aluksen vesilinjapituudesta ja 150 - 300 mm
3
(6 - 12 tuumaa) keskilinjasta sivuun.
• Kaikuanturi on kiinnitettävä samaan linjaan aluksen
keskiviivan kanssa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa
huonontaa veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
Suuntauskappaleen kulman leikkaaminen
Suuntauskappale suuntaa kaikuanturin vesilinjan mukaisesti ja
parantaa luotaimen tarkkuutta. Määritä mittaamalla veneen
rungon kulma, tarvitsetko kaikuanturin asennukseen
suuntauskappaleen. Jos asennuskohdassa rungon kulma on yli
5°, käytä kaikuanturin asennuksessa suuntauskappaletta.
Rungon kallistuskulma
Kallistuskulma on vaakasuoran viivan ja veneen rungon väliin
muodostuva kulma yhdessä pisteessä. Rungon kallistuskulman
voi mitata kulmamittarilla, astelevyllä tai digitaalisella
vesivaa'alla. Voit kysyä veneen rungon kallistuskulman myös
veneen valmistajalta.
HUOMAUTUS: veneessä voi olla rungon muodon mukaan
useita kallistuskulmia. Mittaa kallistuskulma ainoastaan siitä
kohdasta, johon aiot asentaa kaikuanturin.
Suuntauskappaleen leikkaaminen
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
7 Muotoile suuntauskappale mahdollisimman hyvin rungon
mukaiseksi viilalla tai sähkötyökalulla.
8 Käytä suuntauskappaleen jäljellä olevaa osaa
taustakappaleena rungon sisäpuolella.
Asennusohjeet kerrosrakenteellisen veneen
runkoon
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin asentaminen
kerrosrakenteelliseen runkoon suuntauskappaleella
Jos asennuskohdassa rungon kulma on yli 5°, käytä laitteen
asennuksessa suuntauskappaletta.
Reikien poraaminen kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon
kaikuanturin vartta ja pyörimättömiä pultteja varten
Ennen pyörimättömien pulttien reikien porausta kaikuanturin
vartta varten on porattava reikä (Reikien poraaminen
kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon kaikuanturin vartta ja
pyörimättömiä pultteja varten) ja leikattava suuntauskappale
(Suuntauskappaleen leikkaaminen).
VAROITUS
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua pyörimätöntä pulttia. Muussa tapauksessa laite voi
pyöriä veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Keskikerros on leikattava ja tiivistettävä huolellisesti, jotta vettä
ei pääse tihkumaan.
1 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
2 Merkitse varren ja pyörimättömien pulttien reikien paikat
mallin avulla.
3 Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä mallin ja rungon läpi
varren reiän kohtaan.
1 Kiinnitä suuntauskappale puuruuveilla puunpalaseen.
Puunpalasta käytetään suuntauskappaleen
sahausohjaimena.
2 Mittaa rungon kallistuskulma asennuspaikan kohdalla.
3 Kallista pöytäsahan terä À kallistuskulman mukaiseksi ja
kiristä sahaussuojus.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
4 Aseta suuntauskappale pöydälle siten, että sahausohjain on
suojusta Á vasten ja kulma vastaa asennuspaikan kulmaa.
5 Säädä sahaussuojus siten, että suuntauskappaleen paksuus
on vähintään 13 mm (1/2 tuumaa).
HUOMAUTUS: suuntauskappaleen suurin sahauskulma on
25°.
6 Sahaa suuntauskappale.
2
4 Kiinnitä maalarinteippi aloitusreiän päälle ja viereen rungon
ulkopuolelle, jotta lasikuitu ei vaurioidu.
5 Poraa varren reikä 25 mm:n (1 tuuman) poranterällä rungon
ulkopuolelta ulkokerroksen À, sisäkerroksen Á ja
keskikerroksen  läpi.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
Hio
ja puhdista sisäkerros, keskikerros ja ulkokerros reiän
6
ympäriltä.
7 Tiivistä keskikerros epoksilla à ja anna sen kovettua täysin.
8 Pidä 9 mm:n (3/8 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja poraa
pyörimättömien pulttien reiät rungon läpi rungon ulkopuolelta.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
9 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen rungon läpi
asennettavaan kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin, suuntauskappaleen ja rungon välit
levittämällä kaikuanturiin merivedenkestävää tiivistysainetta. Älä
levitä tiivistysainetta suoraan varteen äläkä pyörimättömiin
pultteihin.
Levitä tiivistysainetta À kaikuanturin varren alaosan ja
pyörimättömien pulttien ympärille.
Kaikuanturin asentaminen suuntauskappaleen kanssa
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon, jotta runko
ei vaurioidu.
1 Jos pyörimättömät pultit À on asennettu kaikuanturiin, irrota
ne.
2 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta pyörimättömien
pulttien ja kaikuanturin varren juureen Á.
Suuntauskappaleen ja kaikuanturin on oltava kölin
suuntaisesti.
8 Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
rungon sisäpuolelta kaikuanturin varteen ja pyörimättömiin
pultteihin.
9 Kiinnitä taustakappale kaikuanturin varteen rungon
sisäpuolelta siirtoleukapihtien tai jakoavaimen avulla
35 mm:n runkomutterilla Å, 24 mm:n kumialuslaatalla ja
26 mm:n nailonaluslaatalla Æ.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
10 Kiinnitä taustakappale pyörimättömiin pultteihin rungon
sisäpuolelta siirtoleukapihtien tai jakoavaimen avulla mukana
toimitetuilla M8-muttereilla Ç ja 8 mm:n aluslaatoilla È.
Älä kiristä M8-muttereita liikaa.
Ennen
kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
11
tiivistysaine suuntauskappaleen ja rungon ulkopuolelta, jotta
vesi virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Rungon asennettava kaikuanturi kerrosrakenteelli­
sessa rungossa ilman suuntauskappaletta
Jos asennuskohdassa rungon kulma ei ole yli 5°, voit asentaa
laitteen ilman suuntauskappaletta.
Kaikuanturin varren ja pyörimättömien pulttien reikien
poraaminen mallia käyttämällä
VAROITUS
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua pyörimätöntä pulttia. Muussa tapauksessa laite voi
pyöriä veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Noudata seuraavia ohjeita, jos et käytä kaikuanturin
asennuksessa suuntauskappaletta tai eristyslevyä.
1 Leikkaa mukana toimitettu malli.
2 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
3 Merkitse varren ja pyörimättömien pulttien reikien paikat
mallin avulla.
4 Pidä 25 mm:n (1 tuuman) lattaporanterää kohtisuorassa ja
poraa kaikuanturin varren reikä rungon ulkopuolelta.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
5 Pidä 9 mm:n (3/8 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja poraa
pyörimättömien pulttien reiät rungon ulkopuolelta.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
6 Hio ja puhdista sisäkerros, keskikerros ja ulkokerros reikien
ympäriltä.
3 Aseta kaikuanturin kotelo tiiviisti suuntauskappaleen Â
4
5
6
7
syvennykseen.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta suuntauskappaleen
etupuoleen, joka koskettaa runkoa.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta taustakappaleen
etupuoleen Ã, joka koskettaa rungon sisäosaa.
Asenna rungon ulkopuolelta kaikuanturin kaapeli Ä ja
kaikuanturin varsi kiinnitysreiän läpi.
Liu'uta rungon sisäpuolelta taustakappale kaikuanturin
varteen ja aseta se tiukasti rungon sisäosaa vasten.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen rungon läpi
asennettavaan kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin, suuntauskappaleen ja rungon välit
levittämällä kaikuanturiin merivedenkestävää tiivistysainetta. Älä
levitä tiivistysainetta suoraan varteen äläkä pyörimättömiin
pultteihin.
Levitä tiivistysainetta À kaikuanturin varren alaosan ja
pyörimättömien pulttien ympärille.
3
Kaikuanturin asentaminen ilman suuntauskappaletta
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia muuhun kuin kerrosrakenteelliseen
lasikuiturunkoon, jotta runko ei vaurioidu.
1 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta pyörimättömien
pulttien À ja kaikuanturin juureen Á sekä kaikuanturilevyn
sivuihin Â, jotka koskettavat runkoa.
Reikien poraaminen muuhun kuin kerrosrakenteelliseen tai
lasikuituiseen runkoon kaikuanturin vartta ja pyörimättömiä
pultteja varten
Ennen pyörimättömien pulttien reikien porausta kaikuanturin
vartta varten on porattava reikä ja leikattava suuntauskappale
(Suuntauskappaleen leikkaaminen).
VAROITUS
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua pyörimätöntä pulttia. Muussa tapauksessa laite voi
pyöriä veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
2 Asenna kaikuanturi rungon ulkopuolelta kiinnitysreiän läpi ja
aseta se tiukasti runkoa vasten.
3 Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
rungon sisäpuolelta kaikuanturin varteen ja pyörimättömiin
pultteihin.
4 Kiinnitä rungon sisäpuolelta siirtoleukapihtien tai jakoavaimen
avulla mukana toimitettu 35 mm:n runkomutteri Ã, 26 mm:n
nailonaluslaatta Ä ja 24 mm:n kumialuslaatta Å kaikuanturin
varteen.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
5 Kiinnitä rungon sisäpuolelta siirtoleukapihtejä tai jakoavainta
käyttämällä mukana toimitetut M8-mutterit Æ ja 8 mm:n
nailonaluslaatat pyörimättömiin pultteihin.
Älä kiristä M8-muttereita liikaa.
6 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
Asennusohjeet veneen runkoon, jossa ei ole
kerrosrakennetta/lasikuitua
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin asentaminen
suuntauskappaleella runkoon, jossa ei ole kerrosra­
kennetta/lasikuitua
Jos asennuskohdassa rungon kulma on yli 5°, käytä laitteen
asennuksessa suuntauskappaletta.
4
Noudata seuraavia ohjeita, kun kiinnität kaikuanturin
suuntauskappaletta käyttämällä veneeseen, jossa ei ole
kerrosrakenteellista lasikuiturunkoa.
1 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
2 Merkitse varren ja pyörimättömien pulttien reikien paikat
mallin avulla.
3 Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä rungon ulkopuolelta
rungon läpi varren reiän kohtaan.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
4 Jos aluksessa on lasikuiturunko, kiinnitä maalarinteippi
aloitusreiän päälle ja viereen rungon ulkopuolelle, jotta
lasikuitu ei vaurioidu.
5 Jos teippasit aloitusreiän umpeen, leikkaa siihen aukko
veitsellä.
6 Pidä 25 mm:n (1 tuuma) lattaporanterää kohtisuorassa ja
poraa reikä rungon ulkopuolelta vartta varten.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
7 Hio ja puhdista alue reiän ympäriltä.
8 Pidä 9 mm:n (3/8 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja poraa
pyörimättömien pulttien reiät rungon läpi.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
9 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen rungon läpi
asennettavaan kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin, suuntauskappaleen ja rungon välit
levittämällä kaikuanturiin merivedenkestävää tiivistysainetta. Älä
levitä tiivistysainetta suoraan varteen äläkä pyörimättömiin
pultteihin.
Levitä tiivistysainetta À kaikuanturin varren alaosan ja
pyörimättömien pulttien ympärille.
Kaikuanturin asentaminen suuntauskappaleen kanssa
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia kerrosrakenteelliseen lasikuiturunkoon, jotta runko
ei vaurioidu.
1 Jos pyörimättömät pultit À on asennettu kaikuanturiin, irrota
ne.
2 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta pyörimättömien
pulttien ja kaikuanturin varren juureen Á.
Kaikuanturin varren ja pyörimättömien pulttien reikien
poraaminen mallia käyttämällä
VAROITUS
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua pyörimätöntä pulttia. Muussa tapauksessa laite voi
pyöriä veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
3 Aseta kaikuanturin kotelo tiiviisti suuntauskappaleen Â
syvennykseen.
4 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta suuntauskappaleen
etupuoleen, joka koskettaa runkoa.
5 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta taustakappaleen
etupuoleen Ã, joka koskettaa rungon sisäosaa.
6 Asenna rungon ulkopuolelta kaikuanturin kaapeli Ä ja
kaikuanturin varsi kiinnitysreiän läpi.
7 Liu'uta rungon sisäpuolelta taustakappale kaikuanturin
varteen ja aseta se tiukasti rungon sisäosaa vasten.
Suuntauskappaleen ja kaikuanturin on oltava kölin
suuntaisesti.
8 Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
rungon sisäpuolelta kaikuanturin varteen ja pyörimättömiin
pultteihin.
9 Kiinnitä taustakappale kaikuanturin varteen rungon
sisäpuolelta siirtoleukapihtien tai jakoavaimen avulla
35 mm:n runkomutterilla Å, 24 mm:n kumialuslaatalla ja
26 mm:n nailonaluslaatalla Æ.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
10 Kiinnitä taustakappale pyörimättömiin pultteihin rungon
sisäpuolelta siirtoleukapihtien tai jakoavaimen avulla mukana
toimitetuilla M8-muttereilla Ç ja 8 mm:n aluslaatoilla È.
Älä kiristä M8-muttereita liikaa.
Ennen
kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
11
tiivistysaine suuntauskappaleen ja rungon ulkopuolelta, jotta
vesi virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Noudata seuraavia ohjeita, jos et käytä kaikuanturin
asennuksessa suuntauskappaletta tai eristyslevyä.
1 Leikkaa mukana toimitettu malli.
2 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
3 Merkitse varren ja pyörimättömien pulttien reikien paikat
mallin avulla.
4 Pidä 25 mm:n (1 tuuman) lattaporanterää kohtisuorassa ja
poraa kaikuanturin varren reikä rungon ulkopuolelta.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
5 Pidä 9 mm:n (3/8 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja poraa
pyörimättömien pulttien reiät rungon ulkopuolelta.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
6 Hio ja puhdista sisäkerros, keskikerros ja ulkokerros reikien
ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen rungon läpi
asennettavaan kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin, suuntauskappaleen ja rungon välit
levittämällä kaikuanturiin merivedenkestävää tiivistysainetta. Älä
levitä tiivistysainetta suoraan varteen äläkä pyörimättömiin
pultteihin.
Levitä tiivistysainetta À kaikuanturin varren alaosan ja
pyörimättömien pulttien ympärille.
Kaikuanturin asentaminen ilman suuntauskappaletta
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia muuhun kuin kerrosrakenteelliseen
lasikuiturunkoon, jotta runko ei vaurioidu.
1 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta pyörimättömien
pulttien À ja kaikuanturin juureen Á sekä kaikuanturilevyn
sivuihin Â, jotka koskettavat runkoa.
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin asentaminen
ilman suuntauskappaletta runkoon, jossa ei ole
kerrosrakennetta/lasikuitua
Jos asennuskohdassa rungon kulma ei ole yli 5°, voit asentaa
laitteen ilman suuntauskappaletta.
5
2 Merkitse varren ja pyörimättömien pulttien reikien paikat
3
4
5
6
mallin avulla.
Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä rungon ulkopuolelta
rungon läpi vartta varten.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
Sahaa varren reikä rungon ulkopuolelta 32 mm:n (1
1/ tuuman) reikäsahalla.
4
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
Pidä 13 mm:n (1/2 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja
poraa pyörimättömien pulttien reiät rungon läpi rungon
ulkopuolelta.
Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen rungon läpi
asennettavaan kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin, suuntauskappaleen ja rungon välit
levittämällä kaikuanturiin merivedenkestävää tiivistysainetta. Älä
levitä tiivistysainetta suoraan varteen äläkä pyörimättömiin
pultteihin.
Levitä tiivistysainetta À kaikuanturin varren alaosan ja
pyörimättömien pulttien ympärille.
2 Asenna kaikuanturi rungon ulkopuolelta kiinnitysreiän läpi ja
3
4
5
6
aseta se tiukasti runkoa vasten.
Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
rungon sisäpuolelta kaikuanturin varteen ja pyörimättömiin
pultteihin.
Kiinnitä rungon sisäpuolelta siirtoleukapihtien tai jakoavaimen
avulla mukana toimitettu 35 mm:n runkomutteri Ã, 26 mm:n
nailonaluslaatta Ä ja 24 mm:n kumialuslaatta Å kaikuanturin
varteen.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
Kiinnitä rungon sisäpuolelta siirtoleukapihtejä tai jakoavainta
käyttämällä mukana toimitetut M8-mutterit Æ ja 8 mm:n
nailonaluslaatat pyörimättömiin pultteihin.
Älä kiristä M8-muttereita liikaa.
Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
Kaikuanturin asentaminen suuntauskappaleen kanssa
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
1 Kiinnitä holkit À pyörimättömiin pultteihin Á ja kaikuanturin
varteen Â.
Asennusohjeet metallirunkoiseen veneeseen
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin asentaminen
metallirunkoon suuntauskappaleella
Jos asennuskohdassa rungon kulma on yli 5°, käytä laitteen
asennuksessa suuntauskappaletta.
2 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta holkkeihin sekä
Reikien poraaminen metallirunkoon kaikuanturin vartta ja
pyörimättömiä pultteja varten
Noudata seuraavia ohjeita, kun kiinnität kaikuanturin
suuntauskappaletta käyttämällä metallirunkoiseen veneeseen.
1 Valitse asennuspaikka, jonka pinnassa ei ole
epätasaisuuksia eikä esteitä.
6
pyörimättömien pulttien ja kaikuanturin varren juureen.
3 Aseta kaikuanturin kotelo tiiviisti suuntauskappaleen Ã
syvennykseen.
4 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta suuntauskappaleen
sivuun, joka koskettaa runkoa.
5 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta taustakappaleen
sivuun Ä, joka koskettaa runkoa.
6 Asenna rungon ulkopuolelta kaikuanturin kaapeli Å ja
kaikuanturin kotelo kiinnitysreiän läpi.
Liu'uta
rungon sisäpuolelta taustakappale kaikuanturiin ja
7
aseta se tiukasti runkoa vasten.
8 Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
kaikuanturin varteen ja pyörimättömiin pultteihin.
9 Kiristä taustakappale siirtoleukapihdeillä rungon sisäpuolelta
kaikuanturin varteen käyttäen mukana toimitettua 35 mm:n
runkomutteria Æ, 26 mm:n nailonaluslaattaa ja 24 mm:n
kumialuslaattaa Ç.
10 Kiinnitä taustakappale rungon sisäpuolelta siirtoleukapihtejä
käyttämällä pyörimättömiin pultteihin mukana toimitetuilla M8muttereilla È ja 8 mm:n aluslaatoilla É.
11 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine suuntauskappaleen ja rungon ulkopuolelta, jotta
vesi virtaa esteettä kaikuanturin yli.
Kaikuanturin asentaminen metallirunkoon ilman suuntaus­
kappaletta
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: kun kaikuanturi asennetaan alumiini- tai
teräsrunkoon, on käytettävä mukana toimitettavaa eristyslevyä.
1 Kiinnitä holkit À pyörimättömiin pultteihin Á.
2 Aseta eristyslevy  tukevasti kaikuanturia vasten.
Rungon läpi asennettavan kaikuanturin asentaminen
metallirunkoon ilman suuntauskappaletta
Jos asennuskohdassa rungon kulma ei ole yli 5°, voit asentaa
laitteen ilman suuntauskappaletta.
3 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta kaikuanturin varren
à ja pyörimättömien pulttien juureen sekä eristyslevyn
Kaikuanturin varren ja pyörimättömien pulttien reikien
poraaminen mallia käyttämällä
VAROITUS
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua pyörimätöntä pulttia. Muussa tapauksessa laite voi
pyöriä veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Noudata seuraavia ohjeita, jos et käytä kaikuanturin
asennuksessa suuntauskappaletta.
1 Leikkaa mukana toimitettu malli.
2 Tarkista, onko kiinnityskohdassa epätasainen pinta tai onko
sen lähellä esteitä.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos kiinnityspinnassa ei ole epätasaisuuksia tai esteitä,
varmista, että malli sopii kiinnityskohtaan rungon
ulkopuolella ja teippaa malli kiinnityskohtaan.
• Jos kiinnityspinnalla on epätasaisuuksia tai lähellä on
esteitä tai jos malli ei sovi kiinnityskohtaan, valitse uusi
kiinnityskohta ja toista vaiheet 2 ja 3.
Merkitse
varren ja pyörimättömien pulttien reikien paikat
4
mallin avulla.
5 Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä rungon ulkopuolelta
rungon läpi vartta varten.
6 Sahaa varren reikä rungon ulkopuolelta 32 mm:n (1
1/ tuuman) reikäsahalla.
4
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
7 Pidä 12 mm:n (1/2 tuuman) poranterää kohtisuorassa ja
poraa pyörimättömien pulttien reiät rungon ulkopuolelta.
Reikien on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
8 Irrota malli kiinnityskohdasta.
9 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
4
5
6
7
8
sivuun, joka koskettaa runkoa.
HUOMAUTUS: levitä tarpeeksi tiivistysainetta kaikille
pinnoille, jotta levyn ja rungon välistä tulee tiivis.
Asenna kaikuanturi rungon ulkopuolelta kiinnitysreiän läpi ja
aseta se tiukasti runkoa vasten.
Levitä mukana toimitettua juuttumista estävää voiteluainetta
rungon sisäpuolelta kaikuanturin varteen ja pyörimättömiin
pultteihin.
Kiinnitä rungon sisäpuolelta siirtoleukapihtien tai jakoavaimen
avulla mukana toimitettu 35 mm:n runkomutteri Ä, 26 mm:n
nailonaluslaatta Å ja 24 mm:n kumialuslaatta Æ kaikuanturin
varteen.
Kiinnitä rungon sisäpuolelta siirtoleukapihtejä käyttämällä
mukana toimitetut M8-mutterit Ç ja 8 mm:n nailonaluslaatat
È pyörimättömiin pultteihin.
Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
Kahden kaikuanturin yhdistäminen
Tee kaikki muut asennustoimet, ennen kuin yhdistät kaksi
kaikuanturia.
Voit yhdistää kaksi kaikuanturia kaikuluotaimeen.
1 Liitä molempien kaikuantureiden kaapeli mukana toimitetun
Y-kaapelin haaraan.
2 Liitä jäljellä oleva Y-kaapelin pää kaikuluotaimeen.
Asennuskaavio
Tästä kaaviosta voit tarkistaa kaikuanturien liitäntäkohdat
verkkoon, virtalähteeseen ja kaikuluotaimeen Y-kaapelilla.
7
Kohde
Kuvaus
Karttaplotteri
À
Á
Â
Ã
Kaikuluotain
Virtalähde
Y-kaapeli
Ylläpito
Asennuksen testaaminen
ILMOITUS
Tarkista vene vuotojen varalta, ennen kuin jätät sen pitkäksi
ajaksi veteen.
Koska luotainsignaalin lähettäminen edellyttää vettä,
kaikuanturin on oltava vedessä, jotta laite toimii oikein. Syvyystai etäisyyslukemaa ei saa kuin vedessä. Tarkista ennen veneen
laskemista vesille, että vedenpinnan alapuolelle lisätyt
ruuvinreiät eivät vuoda.
Eliönestomaali
Voit estää metallirungon korroosiota ja hidastaa aluksen
suorituskykyyn ja kestävyyteen vaikuttavien organismien kasvua
käsittelemällä aluksen rungon eliönestomaalilla puolen vuoden
välein.
HUOMAUTUS: älä käytä aluksessa ketonipohjaista
eliönestomaalia, koska ketonit syövyttävät monia muoveja ja
voivat hajottaa kaikuanturin.
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
3 Pyyhi laite kuivaksi.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising