Garmin | GT15M-TH | Garmin GT15M-TH Installatie-instructies

Garmin GT15M-TH Installatie-instructies
2 Ga naar garmin.com/support/software/marine.html.
3 Selecteer Downloaden naast de softwarebundel voor uw
GT15M-TH transducer
Installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking van de kaartplotter of viszoeker voor
waarschuwingen met betrekking tot het product en andere
belangrijke informatie.
Het toestel moet worden bevestigd met ten minste een van de
meegeleverde anti-rotatiebouten. Als u dit niet doet, kan het
toestel gaan draaien terwijl de boot beweegt en het schip
mogelijk beschadigen.
U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing
van uw vaartuig. Een echolood is een hulpmiddel dat u meer
informatie geeft over het water onder uw boot. Het ontheft u
echter niet van uw verantwoordelijkheid om het water rond uw
boot in de gaten te houden tijdens het navigeren.
VOORZICHTIG
Het niet in overeenstemming met deze instructies installeren en
onderhouden van dit toestel kan leiden tot schade of letsel.
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.
LET OP
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.
Om de beste prestaties te garanderen en schade aan uw boot te
voorkomen, moet u het Garmin toestel aan de hand van de
volgende instructies installeren.
Lees alle installatie-instructies zorgvuldig door voordat u met de
installatie begint. Neem contact op met Garmin Product Support
als u problemen ondervindt tijdens het installeren.
®
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen.
• Ga naar my.garmin.com/registration.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.
4
5
6
7
8
kaartplotter.
OPMERKING: De softwaredownload bevat updates voor alle
met de kaartplotter verbonden toestellen. Selecteer de juiste
bundel voor het bijwerken van de kaartplotter. U kunt Bekijk
alle toestellen in deze bundel selecteren om de in de
download opgenomen toestellen te bevestigen.
Lees en accepteer de voorwaarden.
Selecteer Downloaden.
Selecteer zo nodig Voer uit.
Selecteer zo nodig het station van de geheugenkaart en
selecteer vervolgens Volgende > Voltooi.
Pak de bestanden uit op de geheugenkaart.
OPMERKING: De software-update op de geheugenkaart
laden kan een paar minuten duren.
De software van het toestel bijwerken
Voordat u de software kunt bijwerken, moet u beschikken over
een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste
software zelf op een geheugenkaart laden.
1 Schakel de kaartplotter in.
2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart
in de kaartsleuf.
OPMERKING: De instructies voor de software-update
verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat
u de kaart plaatst.
3 Volg de instructies op het scherm.
4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.
5 Laat de geheugenkaart op zijn plaats zitten en start de
kaartplotter handmatig opnieuw op, wanneer daar om wordt
gevraagd.
6 Verwijder de geheugenkaart.
OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd
voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de softwareupdate niet voltooid.
Aandachtspunten bij de montage
• Op een boot met een deadrisehoek van meer dan 5° moet
een fairingblok worden gemaakt (niet beschikbaar voor
verkoop).
• Op een boot met een 12° deadrisehoek kan de transducer
met een fairingblok worden gebruikt voor een scheepshuid
met een dikte van maximaal 29 mm (1,15 in.).
• Op een boot met een 20° deadrisehoek kan de transducer
met een fairingblok worden gebruikt voor een scheepshuid
met een dikte van maximaal 19 mm (3/4 in.).
• Op boten met een waterverplaatsende romp moet de
transducer worden bevestigd nabij de middenlijn.
Software-update
Mogelijk moet u de toestelsoftware bijwerken wanneer u het
toestel installeert of een accessoire toevoegt aan het toestel.
Dit toestel ondersteunt geheugenkaarten tot 32 GB met de
indeling FAT32.
De nieuwe software op een geheugenkaart laden
U moet de software-update naar een geheugenkaart kopiëren
via een computer met Windows software.
OPMERKING: U kunt contact opnemen met de klantenservice
van Garmin om een vooraf geladen kaart met software-update
te bestellen als u geen computer met Windows software hebt.
1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
®
• Op boten met een planerende romp moet de transducer
worden bevestigd achter, op of nabij de middenlijn, binnen de
eerste set stringers die de boot optillen.
• Op boten met een waterverplaatsende of planerende romp,
moet de transducer worden bevestigd aan de stuurboordzijde
van de romp, waar de schroefbladen omlaag bewegen.
• Op stepped hull-boten moet de transducer worden bevestigd
direct voor de eerste verspringing.
April 2017
190-02161-75 _ 0B
Benodigd gereedschap
• Op boten met een vinkiel moet de transducer meer dan
300 mm (12 in.) en minder dan 600 mm (24 in.) vóór de kiel
en op of nabij de middenlijn worden bevestigd.
• Op boten met een volledige kiel moet de transducer in het
midden van de boot worden bevestigd, weg van de kiel en op
het punt van minimale deadrise.
Boormachine en 3 mm (1/8 in.) boortje
Gatenzaag van 25 mm (1 in.) (glasvezelromp)
Gatenzaag van 32 mm (1 1/4 in.) (metalen romp)
Schuurpapier
Afdekband
Watervaste kit
Waterpomptang (metalen romp)
Metaalvijl (metalen romp)
Epoxyhars of kit op blootliggende kern (glasvezelromp met
kern)
• Glasvezeldoek en hars (optie voor afdichten van een
glasvezelromp met kern)
• Kabelbinders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installatie-instructies voor glasvezelromp
met kern
Een gat boren in een glasvezelromp met kern
1 Boor vanaf de binnenkant van de boot een voorboorgat van
2
• Op boten met één schroef moet de transducer niet worden
gemonteerd in het pad van de schroef.
• Op boten met twee schroeven moet de transducer zo
mogelijk worden gemonteerd tussen de beide schroeven.
• De transducer moet worden gemonteerd op een vlakke
locatie met een deadrisehoek van minder dan 6°.
• De transducer moet worden gemonteerd op ruime afstand
vóór de schroeven en schroefassen.
• De transducer moet worden gemonteerd op een locatie waar
de transducer verticaal is wanneer de boot onderweg is. Als
de transducer naar voren overhelt, kan het lijken of de bodem
van het water omhoog loopt. Als de transducer naar achteren
overhelt, kan er enige oppervlakteruis verschijnen.
• De transducer moet worden gemonteerd op een afstand van
minimaal 600 mm (24 in.) van andere transducers.
• De transducer moet worden gemonteerd op een locatie waar
de kiel of schroefassen niet in de weg zitten.
• De transducer moet worden gemonteerd op een locatie waar
deze zich voortdurend onder water bevindt.
• De transducer moet worden bevestigd op een plaats die
toegang tot de transducer biedt vanaf de binnenzijde van de
boot.
• Plaats de transducer niet achter planken, stijlen, beslag, de
waterinlaat of uitlaatpoort, of op plaatsen waar luchtbellen of
waterturbulenties ontstaan.
• De transducer moet niet worden gemonteerd op een plaats
waar deze beschadigd kan raken bij het te water laten of
binnenhalen van de boot.
• De transducer kan cavitatie veroorzaken, wat een negatieve
invloed kan hebben op de prestaties van de boot en de
schroef kan beschadigen.
• De transducer moet zich in schoon (niet-turbulent) water
bevinden voor optimale prestaties.
• Als u vragen hebt over de juiste locatie van de door-de-huid
transducer, neem dan voor advies contact op met de bouwer
van uw boot of met eigenaren van soortgelijke boten.
2
3
4
5
6
3 mm (1/8 in.) volledig door de romp heen.
Bekijk het voorboorgat aan de buitenzijde van de boot en
kies een optie:
• Als het voorboorgat niet op de juiste plaats zit, vul het gat
dan met epoxyhars en herhaal stap 1.
• Als het voorboorgat op de juiste plaats zit, gebruikt u een
gatenzaag van 25 mm (1 in.) om vanaf de buitenkant van
de boot een gat te zagen door alleen de buitenste
glasvezelhuid. Zaag NIET helemaal door de romp.
Maak aan de binnenkant van de boot op de plaats van het
voorboorgat met een gatenzaag een gat dat 9 tot 12 mm (3/8
tot 1/2 in.) groter is dan het gat dat u aan de buitenkant van
de boot hebt gemaakt in stap 2.
Zaag door de binnenste glasvezelhuid en het grootste deel
van de kern, zonder door de buitenste huid te zagen.
OPMERKING: Pas bij het zagen door de binnenste
glasvezelhuid op dat u niet door de buitenste glasvezelhuid
zaagt, anders kunt u de romp niet goed afdichten.
Verwijder de binnenste glasvezelhuid en de kern die u in stap
3 hebt uitgezaagd.
U moet de binnenzijde van de buitenste glasvezelhuid nu
kunnen zien.
Schuur de binnenkant van het gat en de omgeving rond het
gat in de binnenste en buitenste glasvezelhuid.
Maak het gebied schoon met een zacht schoonmaakmiddel
of oplosmiddel, zoals isopropylalcohol, om stof en vuil te
verwijderen.
Een glasvezelromp met kern voorbereiden
LET OP
Als de kern van een glasvezelromp met kern niet goed is
afgedicht, kan water binnendringen in de kern en ernstige
schade aan de boot veroorzaken.
À
Á
Â
Glasvezel of epoxyhars (niet meegeleverd)
Cilindervormige afstandhouder (bussen inbegrepen)
Binnenste glasvezelhuid
Ã
Ä
Kern
Buitenste glasvezelhuid
1 Boor het gat door de romp.
2 Dicht de kern in de romp af met glasvezel (De kern afdichten
met glasvezel, pagina 3) of epoxyhars (De kern afdichten
met epoxyhars, pagina 3).
De kern afdichten met glasvezel
1 Bestrijk een laag glasvezeldoek met glasvezelhars en plaats
deze vanaf de binnenkant van de boot in het gat om de kern
af te dichten.
2 Voeg lagen glasvezeldoek en hars toe totdat het gat een
diameter van 25 mm (1 in.) heeft.
3 Nadat het glasvezelhars is uitgehard, schuurt en reinigt u de
binnenzijde en de omgeving van het gat.
De glasvezelromp met kern is nu voorbereid, en u kunt de
installatie van de transducer nu uitvoeren.
De kern afdichten met epoxyhars
1 Breng was aan op de meegeleverde cilinder van 25 mm
(1 in.).
2 Plaats vanaf de buitenkant van de boot de cilinder in het gat
en maak deze met tape vast op de juiste plaats op de
buitenkant.
3 Vul de ruimte tussen de cilinder en de kern met epoxyhars.
4 Nadat de epoxy is uitgehard, verwijdert u de cilinder. Schuur
en reinig vervolgens de binnenkant en rond het gat.
De glasvezelromp met kern is voorbereid, en u kunt de
installatie van de transducer voltooien.
Watervaste kit aanbrengen op een door de romp te
monteren transducer
U dient watervaste kit aan te brengen op het pad van het water
om een waterdichte afdichting te maken tussen de transducer
en de romp.
Breng een laag van 2 mm (1/16 in.) watervaste kit aan op de
rand van de behuizing waarmee de romp in contact komt en
aan de zijkant van de behuizing.
OPMERKING: De kit moet 6 mm (1/4 in.) boven de bovenkant
van de romp uitsteken om de romp watervast te maken en de
rompmoer vast te maken.
De transducer in een glasvezelromp installeren
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
OPMERKING: Als u een transducer installeert in een
glasvezelromp, moet u de bouten niet te strak aandraaien om
beschadiging van de romp te voorkomen.
1 Steek de transducer À met een draaiende beweging vanaf
de buitenkant van de romp door het montagegat om de extra
kit eruit te persen.
3 Gebruik een waterpomptang of bahco om de pen vast te
houden en de rompmoer stevig vast te draaien op de
transducerpen.
Draai de rompmoer niet te strak aan.
4 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit van de
buitenkant van de buitenhuid om te zorgen dat het water
soepel over de transducer stroomt.
Installatie-instructies voor romp zonder kern/
glasvezelromp/houten romp
Een gat boren in een romp zonder kern
1 Selecteer een bevestigingslocatie (Aandachtspunten bij de
montage, pagina 1).
2 Boor een voorboorgat van 3 mm (1/8 in.) vanaf de buitenkant
van de romp.
3 Als het schip een romp van glasvezel heeft, brengt u
afdekband aan op het voorboorgat en het gebied eromheen
om beschadiging van de glasvezellaag te voorkomen.
4 Als u het gat met tape hebt afgedekt, snijdt u met een
stanleymes het gat uit in de tape.
5 Boor vanaf de buitenkant van de romp met een 25 mm (1 in.)
gatenboor een gat op de locatie van het pengat.
6 Schuur het gebied rond het gat schoon.
Watervaste kit aanbrengen op een door de romp te
monteren transducer
U dient watervaste kit aan te brengen op het pad van het water
om een waterdichte afdichting te maken tussen de transducer
en de romp.
Breng een laag van 2 mm (1/16 in.) watervaste kit aan op de
rand van de behuizing waarmee de romp in contact komt en
aan de zijkant van de behuizing.
OPMERKING: De kit moet 6 mm (1/4 in.) boven de bovenkant
van de romp uitsteken om de romp watervast te maken en de
rompmoer vast te maken.
De transducer in een glasvezelromp installeren
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
OPMERKING: Als u een transducer installeert in een
glasvezelromp, moet u de bouten niet te strak aandraaien om
beschadiging van de romp te voorkomen.
1 Steek de transducer À met een draaiende beweging vanaf
de buitenkant van de romp door het montagegat om de extra
kit eruit te persen.
2 Schuif vanaf de binnenkant van de romp Á de rubberen ring
Â, de nylon ring à en de rompmoer Ä op de pen.
3 Gebruik een waterpomptang of bahco om de pen vast te
2 Schuif vanaf de binnenkant van de romp Á de rubberen ring
Â, de nylon ring à en de rompmoer Ä op de pen.
houden en de rompmoer stevig vast te draaien op de
transducerpen.
Draai de rompmoer niet te strak aan.
3
4 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit van de
6 Verwijder voordat de kit is uitgehard alle overtollige kit van de
Installatie-instructies voor boot met metalen
romp
Onderhoud
Een gat boren in een metalen romp
1 Selecteer een bevestigingslocatie (Aandachtspunten bij de
LET OP
U moet controleren of uw boot lekt voordat u deze gedurende
een langere periode in het water laat.
buitenkant van de buitenhuid om te zorgen dat het water
soepel over de transducer stroomt.
montage, pagina 1).
2 Boor vanaf de buitenkant van de romp een voorboorgat van
3 mm (1/8 in.) door de romp heen.
Het gat moet loodrecht op het wateroppervlak staan.
3 Zaag vanaf de buitenkant van de romp het pengat uit met
een gatenzaag van 32 mm (1 1/4 in.).
4 Schuur het gebied rond de gaten schoon.
Watervaste kit gebruiken op een door-de-huid
transducer in een metalen romp
U dient watervaste kit aan te brengen op het pad van het water
om een waterdichte afdichting te maken tussen de transducer
en de romp.
1 Breng een laag van 2 mm (1/16 in.) watervaste kit aan op de
rand van de behuizing waarmee de romp in contact komt en
aan de zijkant van de behuizing.
OPMERKING: De kit moet 6 mm (1/4 in.) boven de bovenkant
van de romp uitsteken om de romp watervast te maken en de
rompmoer vast te maken.
2 Schuif de isolatieplaat en bussen op de pen, en gebruik kit op
het oppervlak van de plaat en bussen die contact maken met
de romp. Vul de gaten in en rondom de plaat en bussen.
De transducer in een metalen romp installeren
Aanbevolen wordt dat twee installateurs deze instructies
uitvoeren, de een buiten de boot en de ander in de boot.
1 Plaats vanaf de buitenkant van de romp de transducer À
door de isolatieplaat Á en bussen Â.
buitenkant van de buitenhuid om te zorgen dat het water
soepel over de transducer stroomt.
De installatie testen
Omdat er water nodig is voor het geleiden van de
echoloodsignalen, werkt de transducer alleen goed als deze
zich in het water bevindt. Buiten het water kunt u geen diepte- of
afstandsmeting krijgen. Wanneer u uw boot te water laat,
controleert u bij elk van de schroefgaten die onder de waterlijn
zijn gemaakt of er lekkage optreedt.
Vuilafstotende verf
Breng elke zes maanden een vuilafstotende verf op waterbasis
aan op de romp van uw schip om corrosie te voorkomen en de
groei van organismen te vertragen die een negatieve invloed
hebben op de prestaties en duurzaamheid van het schip.
OPMERKING: Breng nooit vuilafstotende verf op ketonbasis
aan op uw schip, omdat keton veel soorten plastic aantast en
uw transducer kan beschadigen of kapotmaken.
De transducer schoonmaken
Vuil en aangroei kan zich snel ophopen en de prestaties van uw
toestel verminderen.
1 Verwijder het vuil met een zachte doek en milde reiniger.
2 Gebruik bij hardnekkig vuil een schuursponsje of
plamuurmes om de aangroei te verwijderen.
3 Veeg het toestel vervolgens droog.
Specificaties
Specificatie
Afmetingen
Frequenties*
Van 80 tot 160 kHz
Maximumdiepte**
549 m (1800 ft.)
Zendvermogen
600 W
Bedrijfstemperatuurbereik
Van 0° tot 50°C (van 32° tot 122°F)
Bereik opslagtemperatuur
Van -40° tot 70°C (van -40° tot 158°F)
*Afhankelijk van het kaartplotter- of viszoekermodel.
**Afhankelijk van de omstandigheden op het water.
© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Panoptix™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
®
2 Steek de transducer met plaat en bussen met een draaiende
beweging door het montagegat om de extra kit eruit te
persen.
Maak
de bus zo nodig op maat.
3
OPMERKING: De bussen moeten zich na plaatsing onder de
rompmoer bevinden.
Schuif
vanaf de binnenkant van de romp à de rubberen ring
4
Ä en nylon ring Å en de rompmoer Æ op de pen.
5 Gebruik een waterpomptang of bahco om de pen vast te
houden en de rompmoer stevig vast te draaien op de
transducerpen.
Draai de rompmoer niet te strak aan.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising