Garmin | GT15M-TH | Garmin GT15M-TH Installationsinstruktioner

Garmin GT15M-TH Installationsinstruktioner
3 Välj Hämta bredvid det programvarupaket som
GT15M-TH givare
4
5
6
7
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen till plottern eller ekolodet, finns viktig
information och produktvarningar.
Enheten måste monteras med minst en av de medföljande
rotationsskyddade bultarna. Om du inte gör det kan det få till
följd att enheten roterar när båten är i rörelse och att båten
skadas.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Ekolod är ett verktyg som ger dig ytterligare kunskap om
vattnet under båten. Det befriar dig inte från ansvaret att
observera vattnet runt båten när du navigerar.
OBSERVERA
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på båten
måste du installera Garmin enheten i enlighet med
instruktionerna.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport.
®
8
överensstämmer med din plotter.
Obs! Hämtningen av programvaran innehåller uppdateringar
för alla enheter som är anslutna till plottern. Välj det paket
som överensstämmer med plottern ska uppdateras. Du kan
välja Se alla enheter i det här paketet om du vill bekräfta de
enheter som ingår i hämtningen.
Läs och godkänn villkoren.
Välj Hämta.
Vid behov väljer du Löpning.
Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj
Nästa > Slutför.
Extrahera filerna på minneskortet.
Obs! Programvaruuppdateringen kan ta flera minuter att
ladda in på minneskortet.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
Följ
instruktionerna på skärmen.
3
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Viktigt vid montering
• På en båtar vars skrovvinkel är större än 5° behöver ett
fairingblock tillverkas (ej tillgängligt för försäljning).
• På en båt med en 12° skrovvinkel, kan givaren med
fairingblock tillgodose ett skrov med en tjocklek på upp till 29
mm (1,15 tum).
• På en båt med en 20° skrovvinkel, kan givaren med
fairingblock tillgodose ett skrov med en tjocklek på upp till 19
mm (3/4 tum).
• På deplacementbåtar ska givaren monteras nära mittlinjen.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com/registration.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Programuppdatering
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Den här enheten stöder minneskort på upp till 32 GB, FAT32formaterat.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Du måste kopiera programvaruuppdateringen till ett minneskort
med hjälp av en dator med Windows programvara.
Obs! Du kan kontakta Garmin kundsupport för att beställa ett
förprogrammerat programvaruuppdateringskort om du inte har
en dator med Windows programvara.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå till garmin.com/support/software/marine.html.
®
• På båtar med planande skrov ska givaren monteras bak, på
eller nära mittlinjen, inom den första uppsättningen lyftstråk.
• På deplacementbåtar och planande skrov ska givaren
monteras på styrbordssidan av skrovet där propellerbladen
rör sig nedåt.
• På båtar med stegat skrov ska givaren monteras direkt
framför det första steget.
April 2017
190-02161-79 _ 0B
• På fenkölade båtar ska givaren monteras mer än 300 mm (12
tum) och mindre än 600 mm (24 tum) framför kölen och på
eller nära mittlinjen.
• Metallfil (metallskrov)
• Epoxilim eller tätningsmedel för blottad kärna (skrov med
glasfiberkärna)
• Glasfiberväv och -harts (tillval för tätning av skrov med
glasfiberkärna)
• Kabelhållare
Båtskrov med glasfiberkärna – Installations­
instruktioner
• På långkölade båtar ska givaren monteras i mitten av
fartyget, ifrån kölen där skrov vinkeln är som lägst.
Borra ett hål i ett skrov med glasfiberkärna
1 Från insidan av båten borrar du ett 3 mm (1/8 tum) rikthål helt
2
3
• På båtar med ett drev får givaren inte monteras i vägen för
propellern.
• På båtar med dubbla drev ska givaren monteras mellan
dreven, om möjligt.
• Givaren måste monteras på en plan yta med mindre än 6°
skrovvinkel.
• Givaren ska monteras framför propellrar och axlar.
• Givaren ska monteras på en plats där den är vertikal när
båten körs. Om givaren lutar framåt, kan havsbottnen se ut
som om den lutar uppåt. Om givaren lutar bakåt, kan visst
ytklotter förekomma.
• Givaren bör monteras mer än 600 mm (24 tum) från andra
givare.
• Givaren ska monteras på en plats som inte blockeras av
kölen eller propelleraxlarna.
• Givaren måste monteras på en plats där den hela tiden är i
vatten.
• Givaren ska monteras på en plats som den kan nås på från
insidan av båten.
• Givaren bör inte monteras bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet.
• Givaren får inte monteras på en plats där den kan stöta i vid
sjösättning, flyttning eller förvaring.
• Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern.
• Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa
prestanda.
• Om du har frågor om platsen för genomskrovsgivaren ska du
kontakta båttillverkaren eller andra ägare av liknande båtar
för rådgivning.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
2
Borr och borrspets på 3 mm (1/8 tum)
25 mm (1 tum) hålsåg (glasfiberskrov)
32 mm (1 1/4 tum) hålsåg (metallskrov)
Sandpapper
Maskeringstejp
Marint tätningsmedel
Polygrip (metallskrov)
4
5
6
igenom skrovet.
Undersök rikthålet på utsidan av båten och välj ett alternativ:
• Om rikthålet inte är borrat på rätt plats tätar du hålet med
epoxi och upprepar steg 1.
• Om rikthålet är borrat på rätt plats använder du en 25 mm
(1 tum) hålsåg för att skära ett hål från utsidan av båten,
endast genom det yttre glasfiberlagret. Skär inte helt
igenom skrovet.
På båtens insida, vid platsen för rikthålet, ska du använda en
hålsåg för att skära ett hål som är 9 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum)
större än det hål du skar på båtens utsida i steg 2.
Skär igenom det inre glasfiberlagret och större delen av
kärnan utan att skära det yttre lagret.
Obs! När du skär genom det inre glasfiberlagret och kärnan
måste du vara försiktig så att du inte skär igenom det yttre
glasfiberlagret. För då kommer du inte att kunna täta skrovet
på rätt sätt.
Ta bort det inre glasfiberlagret och kärnan som du skar i steg
3.
Du bör nu kunna se insidan av det yttre glasfiberlagret.
Sandpappra insidan av hålet och de områden som finns
närmast kring både det inre och det yttre glasfiberlagret.
Rengör området med ett milt rengöringsmedel eller svagt
lösningsmedel, t.ex. isopropylalkohol, så att allt damm och all
smuts tas bort.
Förbereda ett skrov med glasfiberkärna
OBS!
Om kärnan i ett skrov med glasfiberkärna inte tätas på rätt sätt
kan vatten sippra in i kärnan och skada båten allvarligt.
À
Á
Â
Ã
Ä
Glasfiber- eller gjutepoxi (medföljer ej)
Cylindermellanlägg (medföljer bussning)
Inre glasfiberlager
Kärna
Yttre glasfiberlager
1 Borra hålet genom skrovet.
2 Täta kärnan inuti skrovet med antingen glasfiber (Täta
kärnan med glasfiber, sidan 2) eller gjutepoxi (Täta kärnan
med gjutepoxi, sidan 3).
Täta kärnan med glasfiber
1 Från båtens insida täcker du ett lager av glasfiberväv med
glasfiberharts och placerar den inuti hålet så att kärnan tätas.
2 Lägg till lager av glasfiberväv och glasfiberharts tills hålet är
25 mm (1 tum) i diameter.
3 När glasfiberväven har härdats sandpapprar och rengör du
insidan av hålet och runt om det.
Skrovet med glasfiberkärna är nu förberett, och du kan
slutföra givarinstallationen.
Täta kärnan med gjutepoxi
1 Täck den medföljande cylindern på 25 mm (1 tum) med vax.
2 Sätt i cylindern i hålet från utsidan av båten och tejpa fast
cylindern på utsidan.
3 Fyll utrymmet mellan cylindern och kärnan med gjutepoxi.
4 När epoxin har härdat tar du bort cylindern. Sandpappra och
rengör sedan insidan av hålet och runt om det.
Skrovet med glasfiberkärna är förberett, och du kan slutföra
givarinstallationen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovsgivare
Du måste applicera marint tätningsmedel på den del som utsätts
för vatten för att få en hållbar, vattentät packning mellan givaren
och skrovet.
Applicera ett 2 mm (1/16 tum) lager av marint tätningsmedel på
flänsen på höljet som ska ha kontakt med skrovet och upp på
höljets sidovägg.
Obs! Tätningsmedlet måste skjuta ut 6 mm (1/4 tum) ovanför
överdelen på skrovet för att täta skrovet och säkra
skrovmuttern.
6 Sandpappra och rengör området runt hålet.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovs­
givare
Du måste applicera marint tätningsmedel på den del som utsätts
för vatten för att få en hållbar, vattentät packning mellan givaren
och skrovet.
Applicera ett 2 mm (1/16 tum) lager av marint tätningsmedel på
flänsen på höljet som ska ha kontakt med skrovet och upp på
höljets sidovägg.
Obs! Tätningsmedlet måste skjuta ut 6 mm (1/4 tum) ovanför
överdelen på skrovet för att täta skrovet och säkra
skrovmuttern.
Installera givaren i ett glasfiberskrov
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar en givare i ett glasfiberskrov ska du inte
dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet skadas.
1 Från utsidan av skrovet för du in givaren À genom
monteringshålet med en vridande rörelse för att krama ur
överflödigt tätningsmedel.
Installera givaren i ett glasfiberskrov
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
Obs! När du installerar en givare i ett glasfiberskrov ska du inte
dra åt muttrarna för mycket, då kan skrovet skadas.
1 Från utsidan av skrovet för du in givaren À genom
monteringshålet med en vridande rörelse för att krama ur
överflödigt tätningsmedel.
2 Från insidan av skrovet Á monterar du gummibrickan Â,
nylonbrickan à och skrovmuttern Ä på skaftet.
3 Använd en polygrip eller en skiftnyckel för att hålla skaftet
och fäst skrovmuttern på givarskaftet.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
4 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
2 Från insidan av skrovet Á monterar du gummibrickan Â,
nylonbrickan à och skrovmuttern Ä på skaftet.
3 Använd en polygrip eller en skiftnyckel för att hålla skaftet
och fäst skrovmuttern på givarskaftet.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
4 Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Installationsinstruktioner för båtskrov utan
kärna/glasfiberskrov/träskrov
Borra ett hål i ett skrov utan kärna
1 Välj en monteringsplats (Viktigt vid montering, sidan 1).
2 Borra ett 3 mm (1/8 tum) rikthål från utsidan av skrovet.
3 Om båten har ett glasfiberskrov placerar du maskeringstejp
över rikthålet och det omgivande området på utsidan av
skrovet för att undvika skador på glasfibern.
4 Om du tejpat över rikthålet använder du en brytbladskniv för
att skära ut hålet i tejpen.
5 Håll centrumborren på 25 mm (1 tum) lodrätt och borra hålet
från utsidan av skrovet på platsen för skafthålet.
Metallskrov – Installationsinstruktioner
Borra ett hål i ett metallskrov
1 Välj en monteringsplats (Viktigt vid montering, sidan 1).
2 Från utsidan av skrovet borrar du ett 3 mm (1/8 tum) rikthål
igenom skrovet.
Hålet måste vara vinkelrätt mot vattenytan.
3 Använd en hålsåg på 32 mm (1 1/4 tum) och skär ut hålet för
skaftet från utsidan av skrovet.
4 Sandpappra och rengör området runt hålen.
Applicera marint tätningsmedel på en genomskrovs­
givare i ett metallskrov
Du måste applicera marint tätningsmedel på den del som utsätts
för vatten för att få en hållbar, vattentät packning mellan givaren
och skrovet.
1 Applicera ett 2 mm (1/16 tum) lager av marint tätningsmedel på
flänsen på höljet som ska ha kontakt med skrovet och upp på
höljets sidovägg.
Obs! Tätningsmedlet måste skjuta ut 6 mm (1/4 tum) ovanför
överdelen på skrovet för att täta skrovet och säkra
skrovmuttern.
2 Skjut på isolerplattan och bussningen på skaftet och stryk på
tätningsmedel på plattans och bussningens ytor som kommer
3
i kontakt med skrovet. Fyll hålrummen i och runt plattan och
bussningen.
Installera givaren i ett metallskrov
Vi rekommenderar att två installatörer utför de följande
instruktionerna och att en står utanför båten och en inuti båten.
1 Från utsidan av skrovet för du in givaren À genom
isoleringsplattan Á och bussningen Â.
3 Torka enheten torr.
Specifikationer
Specifikation
Mått
Frekvenser*
Från 80 till 160 kHz
Maximalt djup**
549 m (1 800 fot)
Sändningseffekt
600 W
Drifttemperaturområde
Från 0 ° till 50 °C (från 32 ° till 122 °F)
Temperaturområde för
förvaring
Från -40 ° till 70 °C (från -40 ° till
158 °F)
*Beroende på plotter- eller fishfinder-modell.
**Beroende på rådande vattenförhållanden.
© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Panoptix™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
2 För givaren med plattan och bussningen genom
3
4
5
6
monteringshålet med en vridande rörelse för att krama ur
överflödigt tätningsmedel.
Beskär bussningen vid behov.
Obs! Bussningen måste vara under skrovmuttern när den
monteras.
Från insidan av skrovet Ã, monterar du gummibrickan Ä,
nylonbrickan Å och skrovmuttern Æ på skaftet.
Använd en polygrip eller en skiftnyckel för att hålla skaftet
och fäst skrovmuttern på givarskaftet.
Dra inte åt skrovmuttern för hårt.
Innan tätningsmedlet härdat tar du bort allt överflödigt
tätningsmedel på utsidan av det yttre skrovet för att få jämnt
vattenflöde över givaren.
Underhåll
Testa installationen
OBS!
Du bör kontrollera att båten inte har några läckor innan du
lämnar den i vattnet en längre tid.
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodssignalen måste
givaren vara i vattnet för att fungera på rätt sätt. Du kan inte
erhålla en djup- eller avståndsavläsning när den inte befinner sig
i vatten. När du sjösätter båten för första gången bör du leta
efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen.
Bottenfärg
För att förhindra korrosion på metallskrov och för att minska
tillväxten av organismer som kan påverka fartygets prestanda
och hållbarhet bör du lägga en vattenbaserad bottenfärg på
båtens skrov var sjätte månad.
Obs! Använd aldrig ketonbaserad bottenfärg på båten, eftersom
ketoner angriper många plasttyper och kan skada eller förstöra
givaren.
Rengöra givaren
Vattenavlagringar ansamlas snabbt och kan minska enhetens
prestanda.
1 Ta bort avlagringarna med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
2 Om föroreningarna är svåra kan du använda en skursvamp
eller spackelkniv för att ta bort ansamlingarna.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising