Garmin | GT15M-TH | Garmin GT15M-TH Asennusohjeet

Garmin GT15M-TH Asennusohjeet
GT15M-TH-kaikuanturi
4
5
6
7
8
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin tai -tutkan mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen kiinnityksessä on käytettävä vähintään yhtä mukana
toimitettua lukkopulttia. Muussa tapauksessa laite voi pyöriä
veneen liikkuessa ja vaurioittaa sitä.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna Garmin laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
varmistaa latauksen sisältämät laitteet valitsemalla
Päivitykseen sisältyvät laitteet.
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Valitse Lataa.
Valitse tarvittaessa Suorita.
Valitse tarvittaessa muistikortin asema ja valitse Seuraava >
Valmis.
Pura tiedostot muistikortille.
HUOMAUTUS: ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
• Jos veneen V-kulma on yli 5°, on valmistettava säätöpala (ei
ostettavissa).
• Jos veneen v-kulma on 12°, kaikuanturin voi asentaa
säätöpalan kanssa enintään 29 mm:n (1,15 tuuman)
paksuiseen runkoon.
• Jos veneen v-kulma on 20°, kaikuanturin voi asentaa
säätöpalan kanssa enintään 19 mm:n (3/4 tuuman)
paksuiseen runkoon.
• Jos veneessä on nostoköli, kaikuanturi on asennettava
keskilinjan lähelle.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen garmin.com/support/software/marine.html.
3 Valitse Lataa karttaplotteriasi vastaavan ohjelmistopaketin
vierestä.
HUOMAUTUS: ohjelmistolataus sisältää kaikkien
karttaplotteriin yhdistettyjen laitteiden päivitykset. Valitse
oikea paketti, joka vastaa päivitettävää karttaplotteria. Voit
®
• Jos veneessä on pintaliukurunko, kaikuanturi on asennettava
keskilinjan taakse, kohtaan tai lähelle, ensimmäisten
nousulistojen sisäpuolelle runkoa.
• Jos veneessä on nostoköli tai pintaliukurunko, kaikuanturi on
asennettava rungon tyyrpuurin puolelle, missä potkurin lavat
liikkuvat alaspäin.
• Jos veneessä on porrastettu runko, kaikuanturi on
asennettava heti ensimmäisen porrastuksen eteen.
• Jos veneessä on kevytköli, kaikuanturi on asennettava yli
300 mm (12 tuumaa) ja alle 600 mm (24 tuumaa) kölin
etupuolelle ja keskilinjan kohtaan tai sen lähelle.
Huhtikuu 2017
190-02161-77 _ 0B
• metalliviila (metallirungot)
• epoksia tai keskikerroksen tiivistysainetta
(kerrosrakenteellinen lasikuiturunko)
• lasikuitukangasta ja hartsia (valinnainen, tiivistettäessä
kerrosrakenteista lasikuiturunkoa)
• nippusiteitä.
• Jos veneessä on pääköli, kaikuanturi on asennettava veneen
keskikohtaan pois kölin lähettyviltä pienimmän v-kulman
kohtaan.
Asennusohjeet kerrosrakenteellisen veneen
runkoon
Reiän poraaminen kerrosrakenteiseen lasikuiturun­
koon
1 Poraa veneen sisäpuolelta 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä
rungon läpi.
2 Tarkastele aloitusreikää veneen ulkopuolelta ja valitse
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
• Kaikuanturi on asennettava tasaiseen kohtaan, jonka v-kulma
on alle 6°.
• Kaikuanturi on asennettava kauas potkurien ja varsien
etupuolelle.
• Kaikuanturi on asennettava paikkaan, missä se on
pystysuunnassa, kun vene liikkuu. Jos kaikuanturi nojaa
eteenpäin, vesistön pohja saattaa näyttää kallistuvan
ylöspäin. Jos kaikuanturi nojaa taaksepäin, se saattaa
näyttää pintakohinaa.
• Kaikuanturi on asennettava yli 600 mm:n (24 tuuman)
päähän muista kaikuantureista.
• Kaikuanturi on asennettava paikkaan, jossa köli ja potkurien
varret eivät häiritse sen toimintaa.
• Kaikuanturi on asennettava paikkaan, jossa se on aina veden
alla.
• Kaikuanturi on kiinnitettävä paikkaan, jossa siihen pääsee
käsiksi aluksen sisäpuolelta.
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa
huonontaa veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria.
• Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
• Jos sinulla on kysyttävää rungon läpi asennettavan
kaikuanturin sijainnista, kysy lisää aluksen rakentajalta tai
vastaavien alusten omistajilta.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
•
•
2
pora ja 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterä
25 mm:n (1 tuuman) reikäsaha (lasikuiturungot)
32 mm (1 1/4 tuuman) reikäsaha (metallirungot)
hiomapaperia
maalarinteippiä
merivedenkestävää tiivistysainetta
siirtonivelpihdit (metallirungot)
3
4
5
6
vaihtoehto:
• Jos aloitusreikä ei ole oikeassa kohdassa, tiivistä reikä
epoksilla ja toista vaihe 1.
• Jos aloitusreikä on oikeassa kohdassa, sahaa 25 mm:n
(1 tuuman) reikäsahalla reikä veneen ulkopuolelta
ainoastaan lasikuidun ulkokerroksen läpi. Älä sahaa koko
rungon läpi.
Sahaa veneen sisäpuolelta aloitusreiän kohdalta reikä, joka
on 9 - 12 mm (3/8 - 1/2 tuumaa) suurempi kuin vaiheessa 2
veneen ulkopuolelta sahaamasi.
Sahaa lasikuidun sisäkerroksen ja keskikerroksen läpi, mutta
älä sahaa ulkokerrosta.
HUOMAUTUS: kun sahaat lasikuidun sisäkerrosta ja
keskikerrosta, varo ettet osu lasikuidun ulkokerrokseen.
Muutoin rungon tiivistäminen ei onnistu.
Irrota vaiheessa 3 sahaamasi lasikuidun sisäkerros ja
keskikerros.
Lasikuidun ulkokerroksen sisäpuolen pitäisi olla näkyvissä.
Hio reiän sekä lasikuidun sisä- ja ulkokerrosten ympäristö.
Puhdista alue pölystä ja liasta miedolla puhdistusaineella tai
liuottimella, kuten isopropyylialkoholilla.
Kerrosrakenteellisen lasikuiturungon valmisteleminen
HUOMAUTUS
Jos kerrosrakenteista lasikuiturunkoa ei ole tiivistetty oikein,
keskikerrokseen saattaa tihkua vettä, mikä vioittaa venettä
vakavasti.
À
Á
Â
Ã
Ä
Lasikuitua tai valuepoksia (ei mukana)
Lieriömäinen välike (mukana toimitetaan holkki)
Lasikuidun sisäkerros
Keskikerros
Lasikuidun ulkokerros
1 Poraa reikä rungon läpi.
2 Tiivistä keskikerros rungon sisäpuolelta joko lasikuidulla
(Keskikerroksen tiivistäminen lasikuidulla, sivu 2) tai
valuepoksilla (Keskikerroksen tiivistäminen valuepoksilla,
sivu 3).
Keskikerroksen tiivistäminen lasikuidulla
1 Peitä veneen sisäpuolelta lasikuitukangaskerros
lasikuituhartsilla ja tiivistä keskikerros asettamalla
kangaskerros reiän sisäpuolelle.
2 Lisää lasikuitukangas- ja -hartsikerroksia, kunnes reiän
halkaisija on 25 mm (1 tuuma).
3 Kun lasikuitu on kovettunut, hio ja puhdista reikä sisä- ja
ulkopuolelta.
Kerrosrakenteellinen lasikuiturunko on nyt valmisteltu, ja voit
asentaa kaikuanturin.
Keskikerroksen tiivistäminen valuepoksilla
1 Päällystä mukana toimitettu 25 mm:n (1 tuuman) lieriö
vahalla.
Työnnä
lieriö reikään veneen ulkopuolelta ja teippaa se
2
paikalleen ulkopintaan.
3 Täytä lieriön ja keskikerroksen välinen tila valuepoksilla.
4 Kun epoksi on kovettunut, poista lieriö ja hio ja puhdista
aukon sisäpuoli ja ympäristö.
Kerrosrakenteinen lasikuiturunko on valmisteltu, ja voit
asentaa anturin.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen läpivienti­
kaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin ja rungon väli levittämällä veden reitille
merivedenkestävää tiivistysainetta.
Levitä 2 mm:n (1/16 tuuman) kerros merivedenkestävää
tiivistysainetta kotelon laippaan, joka koskettaa runkoa, sekä
kotelon sivureunaan.
HUOMAUTUS: tiivistysainetta on levitettävä 6 mm (1/4
tuumaa) rungon yläreunan yläpuolelle, jotta runko on tiivis ja
rungon mutteri kiristyy.
4 Jos teippasit aloitusreiän umpeen, leikkaa siihen aukko
mattoveitsellä.
5 Pidä 25 mm:n (1 tuuma) lattaporanterää kohtisuorassa ja
poraa reikä rungon ulkopuolelta vartta varten.
6 Hio ja puhdista alue reiän ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen läpi­
vientikaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin ja rungon väli levittämällä veden reitille
merivedenkestävää tiivistysainetta.
Levitä 2 mm:n (1/16 tuuman) kerros merivedenkestävää
tiivistysainetta kotelon laippaan, joka koskettaa runkoa, sekä
kotelon sivureunaan.
HUOMAUTUS: tiivistysainetta on levitettävä 6 mm (1/4
tuumaa) rungon yläreunan yläpuolelle, jotta runko on tiivis ja
rungon mutteri kiristyy.
Kaikuanturin asentaminen lasikuiturunkoon
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia lasikuiturunkoon, jotta runko ei vaurioidu.
1 Työnnä kaikuanturi À rungon ulkopuolelta kiinnitysreiän läpi
kiertäen, jotta ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos.
Kaikuanturin asentaminen lasikuiturunkoon
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liikaa asentaessasi
kaikuanturia lasikuiturunkoon, jotta runko ei vaurioidu.
1 Työnnä kaikuanturi À rungon ulkopuolelta kiinnitysreiän läpi
kiertäen, jotta ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos.
2 Työnnä rungon sisäpuolelta Á kuminen aluslaatta Â,
nailonaluslaatta à ja runkomutteri Ä kiinni varteen.
3 Pitele vartta paikallaan siirtonivelpihdeillä tai jakoavaimella ja
kiristä runkomutteri kaikuanturin varteen.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
4 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
2 Työnnä rungon sisäpuolelta Á kuminen aluslaatta Â,
nailonaluslaatta à ja runkomutteri Ä kiinni varteen.
3 Pitele vartta paikallaan siirtonivelpihdeillä tai jakoavaimella ja
kiristä runkomutteri kaikuanturin varteen.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
4 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
Asennusohjeet lasikuitu­ tai puuveneen tai
muunlaisen veneen runkoon, jossa ei ole
kerrosrakennetta
Reiän poraaminen muuhun kuin kerrosrakenteiseen
runkoon
1 Valitse kiinnityspaikka (Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1).
2 Poraa veneen ulkopuolelta 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä.
3 Jos aluksessa on lasikuiturunko, kiinnitä maalarinteippi
aloitusreiän päälle ja viereen rungon ulkopuolelle, jotta
lasikuitu ei vaurioidu.
Asennusohjeet metallirunkoiseen veneeseen
Reiän poraaminen metallirunkoon
1 Valitse kiinnityspaikka (Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1).
2 Poraa veneen ulkopuolelta 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreikä
rungon läpi.
Reiän on oltava kohtisuorassa vedenpintaan nähden.
3 Sahaa varren reikä rungon ulkopuolelta 32 mm:n (1
1/ tuuman) reikäsahalla.
4
4 Hio ja puhdista alue reikien ympäriltä.
Merivedenkestävän tiivistysaineen levittäminen metal­
lirungossa olevaan läpivientikaikuanturiin
Tiivistä kaikuanturin ja rungon väli levittämällä veden reitille
merivedenkestävää tiivistysainetta.
1 Levitä 2 mm:n (1/16 tuuman) kerros merivedenkestävää
tiivistysainetta kotelon laippaan, joka koskettaa runkoa, sekä
kotelon sivureunaan.
HUOMAUTUS: tiivistysainetta on levitettävä 6 mm (1/4
tuumaa) rungon yläreunan yläpuolelle, jotta runko on tiivis ja
rungon mutteri kiristyy.
3
2 Työnnä eristyslevy ja holkki varteen ja levitä tiivistysainetta
levyn ja holkin pintoihin, jotka koskettavat runkoa. Täytä
levyn ja holkin sisäiset ja sitä ympäröivät ontelot.
Kaikuanturin asentaminen metallirunkoon
Tätä asennusta suositellaan kahden henkilön tehtäväksi siten,
että toinen on veneen ulkopuolella ja toinen sisäpuolella.
1 Työnnä kaikuanturi À rungon sisäpuolelta eristyslevyn Á ja
holkin  läpi.
3 Pyyhi laite kuivaksi.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Taajuudet*
80–160 kHz
Enimmäissyvyys**
549 m (1800 jalkaa)
Lähetysteho
600 W
Käyttölämpötila
0–50 °C (32–122 °F)
Säilytyslämpötila
-40–70 °C (-40–158 °F)
*Määräytyy karttaplotterin tai kalastustutkan mallin mukaan.
**Määräytyy vesiolosuhteiden mukaan.
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Panoptix™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
2 Työnnä kaikuanturi, levy ja holkki kiinnitysreiän läpi kiertäen,
jotta ylimääräinen tiivistysaine puristuu ulos.
3 Siisti holkki tarvittaessa.
HUOMAUTUS: asennetun holkin on oltava runkomutterin
alapuolella.
4 Työnnä rungon sisäpuolelta à kuminen aluslaatta Ä,
nailonaluslaatta Å ja runkomutteri Æ kiinni varteen.
5 Pitele vartta paikallaan siirtonivelpihdeillä tai jakoavaimella ja
kiristä runkomutteri kaikuanturin varteen.
Älä kiristä runkomutteria liikaa.
6 Ennen kuin tiivistysaine kovettuu, poista ylimääräinen
tiivistysaine rungon ulkopuolelta, jotta vesi virtaa esteettä
kaikuanturin yli.
Ylläpito
Asennuksen testaaminen
HUOMAUTUS
Tarkista vene vuotojen varalta, ennen kuin jätät sen pitkäksi
ajaksi veteen.
Koska luotainsignaalin lähettäminen edellyttää vettä,
kaikuanturin on oltava vedessä, jotta laite toimii oikein. Syvyystai etäisyyslukemaa ei saa kuin vedessä. Tarkista ennen veneen
laskemista vesille, että vedenpinnan alapuolelle lisätyt
ruuvinreiät eivät vuoda.
Eliönestomaali
Voit estää metallirungon korroosiota ja hidastaa aluksen
suorituskykyyn ja kestävyyteen vaikuttavien organismien kasvua
käsittelemällä aluksen rungon eliönestomaalilla puolen vuoden
välein.
HUOMAUTUS: älä käytä aluksessa ketonipohjaista
eliönestomaalia, koska ketonit syövyttävät monia muoveja ja
voivat hajottaa kaikuanturin.
Kaikuanturin puhdistaminen
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising