Garmin | GT15M-TH | Garmin GT15M-TH Upute za instalaciju

Garmin GT15M-TH Upute za instalaciju
GT15M-TH sonda
4
5
6
7
8
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U pakiranju plotera ili fishfindera potražite list Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije o proizvodu.
Uređaj se mora montirati pomoću barem jednog isporučenog
vijka koji sprječava okretanje. Ako to ne učinite, uređaj se može
okretati za vrijeme kretanja plovila i oštetiti ga.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila, Garmin uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite my.garmin.com/registration.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
NAPOMENA: Preuzeti softver uključuje nadogradnje za sve
uređaje povezane s ploterom. Odaberite ispravan paket za
ploter koji želite nadograditi. Kako biste provjerili uređaje
obuhvaćene preuzetim paketom, možete odabrati Prikaz svih
uređaja u kompletu.
Pročitajte i prihvatite uvjete.
Odaberite Preuzmi.
Po potrebi odaberite Pokreni.
Ako bude potrebno, odaberite pogon koji označava
memorijsku karticu i odaberite Sljedeće > Završi.
Datoteke spremite na memorijsku karticu.
NAPOMENA: Prijenos softverske nadogradnje na
memorijsku karticu može potrajati nekoliko minuta.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
Izvadite
memorijsku karticu.
6
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Preporuke za montažu
• Na plovilu s kutom trupa većim od 5° potrebno je izraditi blok
za zaglađivanje (nije dostupan u prodaji).
• Na plovilu s kutom trupa od 12° sonda s blokom za
zaglađivanje može se prilagoditi trupu debljine do 29 mm
(1,15 in).
• Na plovilu s kutom trupa od 20° sonda s blokom za
zaglađivanje može se prilagoditi trupu debljine do 19 mm
(3/4 in).
• Na plovilima s deplasmanskim trupom sondu montirajte blizu
središnje linije plovila.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored softverskog paketa za vaš ploter.
®
• Na plovilima s gliserskim trupom, sondu montirajte straga, na
ili blizu središnje linije plovila, s unutrašnje strane prvog seta
rebara za podizanje.
• Na plovilima s deplasmanskim i gliserskim trupom sondu
montirajte s desne strane plovila na kojoj se lopatice
propelera pomiču prema dolje.
• Na plovilima sa stepenastim trupom sondu montirajte ispred
prve stepenice.
Travanj 2017
190-02161-86 _ 0B
• Na plovilima s perajnom kobilicom sondu montirajte na
udaljenosti od 300 mm (12 in) do 600 mm (24 in) ispred
peraje te na ili blizu središnje linije plovila.
• Na plovilima s plosnom ili grednom kobilicom sondu
montirajte u središte plovila daleko od kobilice na mjestu na
kojem trup ima najmanji kut.
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa promjera 25 mm
(1 in) (za trup od stakloplastike)
• Nastavak za bušilicu za izrezivanje rupa promjera 32 mm
(1 1/4 in) (za metalne trupove)
• Brusni papir
• Traka za maskiranje
• Brodsko brtvilo
• Pomična kliješta (za metalne trupove)
• Metalna turpija (za metalne trupove)
• Epoksidna smola ili brtvilo za izloženu jezgru (trupovi od
stakloplastike s jezgrom)
• Tkanina od staklenih vlakana i smola za stakloplastiku
(dodatno za brtvljenje trupova s jezgrom od stakloplastike)
• Vezice za kabele
Upute za montiranje na trup od
stakloplastike s jezgrom
Bušenje rupe kroz trup s jezgrom od stakloplastike
1 S unutrašnje strane plovila cijelom debljinom trupa izbušite
2
• Na plovilima s jednim motorom sondu ne montirajte u putanji
propelera.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
• Sondu morate montirati na ravnu površinu s kutom trupa
manjim od 6°.
• Sondu montirajte na povećoj udaljenosti ispred propelera i
osovine motora.
• Sondu montirajte na mjesto na kojem će biti postavljena
okomito kad se plovilo kreće. Ako se sonda naginje prema
naprijed, može se doimati kao da morsko dno ima kosinu
prema gore. Ako se sonda naginje prema natrag, mogu se
javiti površinske smetnje.
• Sondu montirajte na udaljenosti većoj od 600 mm (24 in) od
ostalih sondi.
• Sondu montirajte na mjesto koje ne ometaju osovine
propelera ili kobilica.
• Sondu morate montirati na mjestu na kojem će biti
kontinuirano potopljena pod vodu.
• Sondu montirajte na mjestu kojem se lako može pristupiti iz
unutrašnjosti plovila.
• Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo
proizvoditi mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode.
• Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili
skladištenja.
• Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti
učinkovitost plovila i oštetiti propeler.
• Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti
montirana u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
• Ako niste sigurni gdje montirati sondu kroz trup, za savjet se
obratite proizvođaču plovila ili vlasnicima sličnih plovila.
Potrebni alati
• Bušilica i svrdlo veličine 3 mm
2
( 1/
8
in)
3
4
5
6
probnu rupu promjera 3 mm (1/8 in).
Pregledajte probnu rupu s vanjske strane plovila i odaberite
sljedeći korak:
• Ako probna rupa nije na pravom mjestu, zabrtvite je
epoksidnom smolom i ponovite korak 1.
• Ako je probna rupa na pravom mjestu, pomoću nastavka
za bušilicu za izrezivanje rupa promjera 25 mm (1 in)
izbušite rupu s vanjske strane plovila, ali samo kroz
vanjski sloj od stakloplastike. Nemojte izbušiti rupu kroz
cijeli trup.
S unutrašnje strane plovila na mjestu probne rupe pomoću
nastavka za bušenje rupa izbušite rupu od 9 do 12 mm (3/8
do 1/2 in) veću od rupe koju ste u koraku 2 izbušili na vanjskoj
strani plovila.
Probušite unutarnji sloj od stakloplastike i veći dio jezgre, ali
nemojte bušiti kroz vanjski sloj.
NAPOMENA: Prilikom bušenja kroz unutarnji sloj od
stakloplastike i jezgru pazite da ne probušite vanjski sloj od
stakloplastike jer nećete moći pravilno zabrtviti trup.
Uklonite unutarnji sloj od stakloplastike i jezgru koju ste
izbušili u koraku 3.
Trebali biste vidjeti unutrašnju stranu vanjskog sloja od
stakloplastike.
Pobrusite unutrašnjost rupe i područja odmah uz rupe na
unutarnjem i vanjskom sloju od stakloplastike.
Blagim deterdžentom ili slabim razrjeđivačem kao što je
izopropilni alkohol uklonite prašinu i prljavštinu.
Pripremanje trupa s jezgrom od stakloplastike
OBAVIJEST
Ako trup s jezgrom od stakloplastike nije pravilno zabrtvljen,
voda će prodirati u jezgru i izazvati velika oštećenja na plovilu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Stakloplastika ili epoksidna smola (ne isporučuje se)
Cilindrični umetak (priložen ležaj)
Unutarnji sloj od stakloplastike
Jezgra
Vanjski sloj od stakloplastike
1 Probušite rupu kroz trup.
2 Pomoću stakloplastike (Brtvljenje jezgre stakloplastikom,
Upute za montiranje na trup bez jezgre / od
stakloplastike / od drveta
Brtvljenje jezgre stakloplastikom
Bušenje rupe kroz trup bez jezgre
1 Odaberite mjesto montaže (Preporuke za montažu,
stranica 3) ili epoksidne smole (Brtvljenje jezgre
epoksidnom smolom, stranica 3).
1 S unutrašnje strane plovila tkaninu od staklenih vlakana
premažite slojem smole i postavite je u unutrašnjost rupe
kako biste zabrtvili jezgru.
2 Nastavite dodavati slojeve tkanine od staklenih vlakana i
smole sve dok rupa ne bude promjera 25 mm (1 in).
3 Kada se stakloplastika osuši, pobrusite i očistite unutrašnjost
rupe i oko nje.
Trup s jezgrom od stakloplastike sada je spreman i možete
dovršiti montiranje sonde.
Brtvljenje jezgre epoksidnom smolom
1 Priloženi cilindar promjera 25 mm (1 in) premažite voskom.
2 S vanjske strane plovila umetnite cilindar u rupu i učvrstite ga
ljepljivom trakom na vanjskoj površini.
3 Prostor između cilindra i jezgre ispunite epoksidnom smolom.
4 Kada se smola osuši, uklonite cilindar, a zatim pobrusite i
očistite unutrašnjost rupe i prostor oko nje.
Trup s jezgrom od stakloplastike sada je spreman i možete
dovršiti montiranje sonde.
Nanošenje brodskog brtvila na sondu za montiranje kroz
trup
Brodsko brtvilo potrebno je nanijeti na mjesto doticanja s vodom
kako bi se osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između sonde
i trupa.
Nanesite sloj brodskog brtvila debljine 2 mm (1/16 in) na
prirubnicu kućišta koje će doticati trup, te uz bočnu stijenku
kućišta.
NAPOMENA: Brtvilo se mora protezati 6 mm (1/4 in) iznad
vrha trupa kako bi se zabrtvio trup i učvrstila matica za trup.
Montaža sonde kroz trup s jezgrom od stakloplastike
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od
stakloplastike nemojte previše pritegnuti matice kako ne biste
oštetili trup.
1 S vanjske strane trupa kroz rupu za montažu umetnite sondu
À uz lagano okretanje kako biste istisnuli višak brtvila.
2
3
4
5
6
stranica 1).
S vanjske strane trupa izbušite probnu rupu promjera 3 mm
(1/8 in).
Ako plovilo ima trup od stakloplastike, na mjesto probne rupe
i okolno područje zalijepite traku za maskiranje kako ne biste
oštetili stakloplastiku.
Ako ste je zalijepili iznad probne rupe, skalpelom izrežite
rupu na traci za maskiranje.
Pomoću plosnatog svrdla za drvo promjera 25 mm (1 in) s
vanjske strane trupa probušite rupu na mjestu rupe za tijelo
sonde.
Područje oko rupe izbrusite i očistite.
Nanošenje brodskog brtvila na sondu za montiranje
kroz trup
Brodsko brtvilo potrebno je nanijeti na mjesto doticanja s vodom
kako bi se osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između sonde
i trupa.
Nanesite sloj brodskog brtvila debljine 2 mm (1/16 in) na
prirubnicu kućišta koje će doticati trup, te uz bočnu stijenku
kućišta.
NAPOMENA: Brtvilo se mora protezati 6 mm (1/4 in) iznad
vrha trupa kako bi se zabrtvio trup i učvrstila matica za trup.
Montaža sonde kroz trup s jezgrom od stakloplastike
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
NAPOMENA: Prilikom montiranja sonde na trup od
stakloplastike nemojte previše pritegnuti matice kako ne biste
oštetili trup.
1 S vanjske strane trupa kroz rupu za montažu umetnite sondu
À uz lagano okretanje kako biste istisnuli višak brtvila.
2 S unutarnje strane trupa Á navucite gumeni podložak Â,
sintetički podložak à i maticu za trup Ä na tijelo sonde.
3 Pomoću pomičnih kliješta ili podesivog ključa primite tijelo
2 S unutarnje strane trupa Á navucite gumeni podložak Â,
sintetički podložak à i maticu za trup Ä na tijelo sonde.
3 Pomoću pomičnih kliješta ili podesivog ključa primite tijelo
sonde i učvrstite maticu za trup na tijelo sonde.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
4 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
sonde i učvrstite maticu za trup na tijelo sonde.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
4 Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Upute za montiranje na metalni trup
Bušenje rupe kroz metalni trup
1 Odaberite mjesto montaže (Preporuke za montažu,
stranica 1).
2 S vanjske strane trupa izbušite probnu rupu promjera 3 mm
(1/8 in) kroz trup.
Rupa mora biti okomita na površinu vode.
3
3 S vanjske strane trupa pomoću ubodne pile izrežite rupu od
Antivegetativni premaz
Nanošenje brodskog brtvila na sondu za montažu
kroz rupu na metalnom trupu
Kako biste spriječili koroziju metalnih trupova i usporili rast
organizama koji mogu utjecati na performanse i trajnost plovila,
trup plovila premažite antivegetativnim premazom na vodenoj
bazi svakih šest mjeseci.
NAPOMENA: Plovilo nemojte premazivati antivegetativnim
premazom na bazi ketona jer ketoni napadaju mnoge vrste
plastike i mogu oštetiti ili uništiti sondu.
32 mm (1 1/4 in) za tijelo sonde.
4 Područje oko rupa izbrusite i očistite.
Brodsko brtvilo potrebno je nanijeti na mjesto doticanja s vodom
kako bi se osigurao čvrst i vodonepropustan spoj između sonde
i trupa.
1 Nanesite sloj brodskog brtvila debljine 2 mm (1/16 in) na
prirubnicu kućišta koje će doticati trup, te uz bočnu stijenku
kućišta.
NAPOMENA: Brtvilo se mora protezati 6 mm (1/4 in) iznad
vrha trupa kako bi se zabrtvio trup i učvrstila matica za trup.
2 Izolacijsku pločicu i ležaj navucite preko tijela sonde i
nanesite brtvilo na površine pločice i ležaja koje će biti u
kontaktu s trupom. Ispunite šupljine u i oko pločice i ležaja.
Montaža sonde kroz metalni trup
Preporučuje se da ove upute slijede dva montera: jedan izvan
plovila i drugi u plovilu.
1 S vanjske strane trupa umetnite sondu À kroz izolacijsku
pločicu Á i ležaj Â.
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za
ribanje ili nožem za kit.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
Specifikacije
Specifikacija
Mjere
Frekvencije*
Od 80 do 160 kHz
Maksimalna dubina**
549 m (1800 ft)
Snaga emitiranja
600 W
Raspon radne temperature
Od 0 ° do 50 °C (od 32 ° do 122 °F)
Temperaturni raspon za
pohranu
Od -40 ° do 70 °C (od -40 ° do 158 °F)
*Ovisno o modelu plotera ili fishfindera.
**Ovisno o uvjetima u vodi.
© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Panoptix™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
2 Umetnite sondu s pločicom i ležajem kroz rupu za montažu
3
4
5
6
uz lagano okretanje kako biste istisnuli višak brtvila.
Po potrebi stanjite ležaj.
NAPOMENA: Ležaj se nakon montaže mora nalaziti ispod
matice za trup.
S unutarnje strane trupa à navucite gumeni podložak Ä,
sintetički podložak Å i maticu za trup Æ na tijelo sonde.
Pomoću pomičnih kliješta ili podesivog ključa primite tijelo
sonde i učvrstite maticu za trup na tijelo sonde.
Maticu za trup nemojte previše zategnuti.
Kako bi voda nesmetano tekla preko sonde, s vanjske strane
vanjskog dijela trupa uklonite sav višak brtvila prije nego što
se brtvilo stvrdne.
Održavanje
Provjera montaže
OBAVIJEST
Prije nego što plovilo ostavite u vodi na dulje razdoblje, trebate
provjeriti moguća curenja.
Obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala
sonara, kako bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u
vodi. Očitanje dubine ili udaljenosti ne možete dobiti izvan vode.
Nakon što plovilo smjestite u vodu, provjerite moguća curenja
oko otvora vijaka koji su dodani ispod površine vode.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising