Garmin | GT23M-TM | Garmin GT23M-TM Upute za montažu sonde na krmenom zrcalu

Garmin GT23M-TM Upute za montažu sonde na krmenom zrcalu
7 Ako bude potrebno, odaberite pogon koji označava
memorijsku karticu i odaberite Sljedeće > Završi.
Ažuriranje softvera uređaja
Upute za montažu sonde na krmenom
zrcalu
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila sondu Garmin montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite http://my.garmin.com.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku
podršku
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se pojavile upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice uređaj mora biti u potpunosti
pokrenut.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
Kad se postupak ažuriranja dovrši, uređaj nastavlja s
normalnim radom.
5 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego što
se uređaj u potpunosti ponovo pokrene, ažuriranje softvera
neće biti potpuno.
Potrebni alati
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
•
•
•
•
•
Bušilica i nastavci za bušenje
Dva šesterokutna ključa od 13 mm
Križni odvijač broj 2
Traka za maskiranje
Brtvilo za plovila
O sondi
Sonda odašilje i prima zvučne valove putem vode te prenosi
informacije o zvučnim valovima na sonarski uređaj tvrtke
Garmin.
Sastavljanje sonde pomoću nosača za
montažu na krmeno zrcalo
1 Pričvrstite nosač za montažu À na sondu Á koristeći
priložene M4 vijke od 8 mm  i zvjezdaste podloške od 4 mm
Ã.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Opremu treba montirati kvalificirani montažer nautičkih uređaja.
Učitavanje novog softvera na memorijsku
karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored softverskog paketa za vaš uređaj.
4 Pročitajte i prihvatite uvjete.
5 Odaberite Preuzmi.
6 Po potrebi odaberite Pokreni.
®
Prosinac 2015
2 Učvrstite nosač za montažu u nosač Ä koristeći M8 vijke od
16 mm Å, M8 plosnate podloške Æ i M8 matice Ç.
Tiskano u Tajvanu
190-01850-86_0A
Montaža sonde na krmeno zrcalo
Preporuke za lokaciju montaže
• Sondu montirajte što bliže sredini plovila.
• Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo
proizvoditi mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode.
Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti
montirana u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
• Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili
skladištenja.
• Na plovilima s jednim motorom sondu ne montirajte u putanji
propelera.
Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti
učinkovitost plovila i oštetiti propeler.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
Postavljanje pribora za montažu na krmenom zrcalu
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Kabele priključene na sondu ne smijete rezati jer rezanje kabela
sonde poništava jamstvo.
1 Postavite nosač sonde À tako da središnji dio dna sonde
bude u ravnini s donji rubom krmenog zrcala i paralelno s
površinom vode.
2 Sondu postavite tako da bude paralelna s površinom vode Á
3
4
5
6
2
i označite središta za dva vanjska otvora i središnji otvor na
nosaču sonde.
Oko svrdla od 4 mm (5/32 in) omotajte samoljepivu traku na
15 mm (19/32 in) od vrha svrdla kako biste izbjegli preduboko
bušenje probnih otvora.
Ako nosač montirate na stakloplastiku, iznad lokacije otvora
za bušenje postavite samoljepljivu traku kako biste smanjili
napukline u sloju gelcoata.
Pomoću svrdla od 4 mm (5/32 in) na označenim lokacijama
izbušite probne otvore duboke približno 15 mm (19/32 in).
Na priložene vijke od 20 mm nanesite brtvilo za plovila i sklop
sonde pričvrstite na krmeno zrcalo.
NAPOMENA: Treći vijak u donjem središnjem otvoru
stabilizira nosač.
7 Ako kabel trebate provesti kroz krmeno zrcalo, odaberite i
označite lokaciju probnog otvora na sigurnoj udaljenosti od
vodene površine Ã.
8 Zateznu vezicu kabela sonde Ä postavite približno na prvoj
trećini udaljenosti između sonde i vrha krmenog zrcala ili
probnog otvora.
9 Označite lokaciju probnog otvora za vezicu kabela i svrdlom
od 3,2 mm (1/8 in) izbušite probni otvor dubok približno
10 mm (3/8 in).
10 Na priložene vijke od 12 mm nanesite brtvilo za plovila i
vezicu kabela pričvrstite na krmeno zrcalo.
11 Ponovite korake od 8 do 10 kako biste drugu vezicu kabela
postavili na dvije trećine udaljenosti između sonde i vrha
krmenog zrcala ili probnog otvora.
12 Ako ste označili probni otvor u koraku 9, odaberite
odgovarajuće svrdlo i probušite otvor kroz krmeno zrcalo:
• Ako imate 4-pinski kabel, upotrijebite svrdlo od 16 mm
(5/8 in).
• Ako imate 8-pinski ili 12-pinski kabel, upotrijebite svrdlo od
25 mm (1 in).
13 Provedite kabel sonde do sonara:
• Ako kabel provodite kroz otvor, uvedite ga kroz otvor
probušen u koraku 12 i postavite poklopac za uvod kabela
à (Montaža poklopca za uvod kabela, stranica 2).
• Ako kabel ne provodite kroz otvor, postavite ga iznad vrha
krmenog zrcala Å.
Izbjegavajte postavljanje kabela uz električne žice ili druge
izvore električnih smetnji.
Montaža poklopca za uvod kabela
Ako ste kabel proveli kroz krmeno zrcalo nakon montaže sonde,
trebate instalirati poklopac za uvod kabela kako biste spriječili
prodiranje vode u plovilo.
1 Poklopac za uvod kabela À postavite iznad otvora i kabela
tako da je otvor usmjeren prema dolje, a zatim označite
lokaciju dva probna otvora.
2 Skinite poklopac za uvod kabela i pomoću svrdla od 3,2 mm
(1/8 in) probušite probne otvore duboke približno 10 mm
(3/8 in).
Upute za montažu sonde na krmenom zrcalu
3 U otvor za kabel nanesite brtvilo za plovila tako da potpuno
prekriva kabel i da oko otvora i kabela bude dodatan sloj
brtvila.
4 Poklopac za uvod kabela postavite iznad otvora i kabela tako
da otvor bude usmjeren prema dolje.
5 Na priložene M4 vijke od 12 mm nanesite brtvilo za plovila i
zatim pričvrstite poklopac za uvod kabela na krmeno zrcalo.
6 Obrišite višak brtvila za plovila.
Provjera montaže
OBAVIJEST
Prije nego što plovilo ostavite u vodi na dulje razdoblje, trebate
provjeriti moguća curenja.
Obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala
sonara, kako bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u
vodi. Očitanje dubine ili udaljenosti ne možete dobiti izvan vode.
Nakon što plovilo smjestite u vodu, provjerite moguća curenja
oko otvora vijaka koji su dodani ispod površine vode.
Provjera montaže sonde na krmenom zrcalu
OBAVIJEST
Postavljanje dubine sonde izvodite u malim koracima.
Smještanje sonde preduboko može znatno utjecati na
performanse plovila i sondu izložiti opasnosti od udaranja u
podvodne predmete.
Provjerite montažu sonde na krmenom zrcalu na otvorenoj vodi
bez prepreka. Prilikom ispitivanja sonde obratite pozornost na
vašu okolinu.
1 Kada je plovilo u vodi, uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Plovilo vozite pri niskoj brzini. Ako rad uređaja za iscrtavanje
izgleda ispravno, postupno povećavajte brzinu plovidbe uz
istodobno praćenje rada uređaja za iscrtavanje.
3 Ako se signal sonara naglo izgubi ili se odraz dna znatno
pogorša, zabilježite pri kojoj se brzini to događa.
4 Vratite brzinu plovila pri kojoj ste izgubili signal i umjereno
skrećite plovilom u oba smjera uz istodobno praćenje rada
uređaja za iscrtavanje.
5 Ako se jačina signala pojača tijekom zaokreta, podesite
sondu kako bi izvirivala još 1/8 in (3 mm) ispod krmenog
zrcala plovila.
6 Ponavljajte korake 2 – 4 do uklanjanja slabljenja.
7 Ako se signal ne poboljša, sondu premjestite na drugo mjesto
na krmenom zrcalu i ponovite provjeru.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Upute za montažu sonde na krmenom zrcalu
3
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising