Garmin | GT30-TM and GT8HW-IH Transducer Bundle | Garmin GT30-TM and GT8HW-IH Transducer Bundle GT8HW-IH Instrukcja instalacji

Garmin GT30-TM and GT8HW-IH Transducer Bundle GT8HW-IH Instrukcja instalacji
5 Obserwuj działanie przetwornika na ploterze nawigacyjnym
Przetwornik GT8HW-IH
Instrukcja instalacji
lub echosondzie rybackiej.
6 Jeśli przetwornik nie działa w prawidłowy sposób, wybierz
nowe miejsce montażu i powtórz kroki 3–5.
Instalowanie przetwornika w kadłubie
1 Przetrzyj papierem ściernym o ziarnistości 80 sprawdzone
miejsce przeznaczone do montażu (Testowanie miejsca
montażu, strona 1).
2 Oczyść miejsce montażu alkoholem.
3 Lekko przetrzyj papierem ściernym spód przetwornika,
a następnie oczyść go alkoholem.
4 Zdejmij folię z samoprzylepnej podstawy montażowej À
i mocno dociśnij podstawę do powierzchni montażowej.
Uwagi dotyczące montażu
• W kadłubach z włókna szklanego z pojedynczym poszyciem
przetwornik powinien być zamontowany w zęzie znajdującej
się obok stępki i pawęży.
• Przetwornik nie powinien być montowany na rufie w miejscu
poboru wody i na innych nierównych powierzchniach.
• Przetwornik nie powinien być montowany na listwie
ochronnej kadłuba.
• Przetwornik powinien być zamontowany na solidnym
fragmencie włókna szklanego bez pozostawionych pustych
przestrzeni i tworzenia ubytku w kadłubie łodzi.
• Przetwornik powinien być tak zamontowany, aby możliwe jak
najmniej wystawał poza linię kadłuba łodzi.
• Maksymalny kąt nachylenia podoblenia wynosi 6 stopni.
PORADA: Zalecamy poszukać wskazówek na forach
internetowych poświęcone elektronice morskiej oraz filmów,
które ułatwią wybór najlepszej lokalizacji do wykonania
montażu.
Kąt nachylenia podoblenia
Kąt nachylenia podoblenia to kąt pomiędzy poziomą linia
i kadłubem łodzi w danym punkcie. Kąt nachylenia podoblenia
można zmierzyć za pomocą specjalnej aplikacji w smartfonie,
kątownika, kątomierza lub poziomnicy elektronicznej. Można też
zapytać producenta łodzi o kąt nachylenia podoblenia w danym
miejscu na kadłubie.
UWAGA: Na łodzi może występować kilka kątów nachylenia
podoblenia w zależności od kształtu kadłuba. Zmierz kąt
nachylenia podoblenia kadłuba tylko w planowanym miejscu
instalacji przetwornika.
Niezbędne narzędzia
• Papier ścierny o ziarnistości 80
• Szybkowiążąca żywica epoksydowa do zastosowań morskich
• Alkohol do czyszczenia
5 Wypełnij w 1/3 pierścień montażowy przygotowaną uprzednio
szybkowiążącą żywicą epoksydową Á.
6 Powoli i mocno dociśnij przetwornik  do pierścienia,
usuwając pęcherzyki powietrza w celu zapewnienia
odpowiedniej mocy sygnału sonaru.
UWAGA: Żywica epoksydowa powinna wystawać ponad
piankowy pierścień i zakryć dolną część obudowy
przetwornika, aby zapewnić maksymalne sprzężenie sygnału
i zabezpieczyć przetwornik.
7 Dociskając, powoli obróć przetwornik o 90°.
8 Przytrzymaj, aż żywica epoksydowa zgęstnieje, następnie
obciąż przetwornik lub przymocuj go taśmą do czasu, aż
żywica epoksydowa stwardnieje.
UWAGA: Żywica epoksydowa zwiąże się w ciągu 24 godzin.
9 Poprowadź kabel i połącz przetwornik z ploterem
nawigacyjnym lub echosondą rybacką.
UWAGA: Nie należy korzystać z przetwornika do momentu
całkowitego związania żywicy epoksydowej.
Aktualizacja oprogramowania
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
Do aktualizacji oprogramowania potrzebny jest czytnik kart firmy
Garmin lub inny ploter nawigacyjny firmy Garmin podłączony do
sieci Garmin Marine Network.
Czytnik kart firmy Garmin jest sprzedawany osobno.
®
Testowanie miejsca montażu
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Przed zamontowaniem przetwornika na stałe najpierw sprawdź
jego działanie na łodzi znajdującej się na wodzie w miejscu,
w którym chcesz wykonać montaż. Porównaj działanie
przetwornika w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż, z działaniem przetwornika w momencie, kiedy jego
spód jest zanurzony poza łodzią.
1 Umieść przetwornik w cienkiej foliowej torbie.
2 Wypełnij torbę wodą, tak aby dosięgała spodu przetwornika,
a następnie zawiąż torbę przy użyciu opaski zaciskowej.
3 Zwilż powierzchnię kadłuba.
4 Umieść zapakowany w torbie przetwornik na miejscu,
w którym chcesz wykonać montaż.
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Wybierz opcję Pobierz obok pakietu oprogramowania
odpowiedniego dla Twojego plotera nawigacyjnego.
UWAGA: Pobrane oprogramowanie zawiera aktualizacje dla
wszystkich urządzeń podłączonych do plotera
Styczeń 2017
Wydrukowano na Tajwanie
®
190-02162-80_0A
4
5
6
7
8
nawigacyjnego. Wybierz właściwy pakiet odpowiadający
ploterowi nawigacyjnemu, który ma zostać zaktualizowany.
Możesz wybrać opcję Pokaż wszystkie urządzenia
z zestawu, aby potwierdzić urządzenia, dla których pobierane
są aktualizacje.
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Wybierz Pobierz.
W razie potrzeby wybierz Uruchom.
Jeśli to konieczne, wybierz dysk powiązany z kartą pamięci,
a następnie wybierz kolejno Dalej > Zakończ.
Wypakuj pliki na karcie pamięci.
UWAGA: Załadowanie aktualizacji oprogramowania na kartę
pamięci może zająć kilka minut.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
Wyjmij
kartę pamięci.
6
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Moc transmisji
250 W (RMS)
Maksymalna głębokość*
244 m (800 stóp)
Częstotliwości**
Od 150 do 240 kHz
Zakres temperatury roboczej
Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F)
Zakres temperatury przecho­
wywania
Od ­40°C do 70°C (od ­40°F do 158°F)
* Zależy od warunków wodnych.
** Zależy od modelu plotera nawigacyjnego lub echosondy
rybackiej.
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych
znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising