Garmin | GT8HW-TM | Garmin GT8HW-TM Upute za instalaciju

Garmin GT8HW-TM Upute za instalaciju
akumulatora i žica vanbrodskog motora te visokonaponskih žica
kao što su npr. žice radara, pojačala zvuka i pumpe autopilota.
Sonda GT8HW-TM
Sastavljanje sonde
Pričvrstite sondu À na nosač pomoću priložene matice Á,
gumenog podloška Â, metalnog podloška à i vijka Ä.
NAPOMENA: Vijak treba biti dovoljno zategnut da drži sondu
na mjestu kad se plovilo kreće velikom brzinom, ali
istovremeno dovoljno labav da se sonda može pomaknuti
ako udari u prepreku.
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U pakiranju plotera ili fishfindera potražite list Važni podaci o
sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije o proizvodu.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No
on vas ne oslobađa odgovornosti da promatrate vodu oko
plovila dok navigirate.
OPREZ
Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim
uputama, može doći do štete ili ozljeda.
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
Preporuke za lokaciju montaže
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila sondu Garmin montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
®
Potrebni alati
•
•
•
•
Montaža sonde na krmeno zrcalo
Bušilice i nastavci za bušenje
Križni odvijač broj 2
Traka za maskiranje
Brtvilo za plovila
• Sondu montirajte što bliže sredini plovila.
• Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo
proizvoditi mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode.
Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti
montirana u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
• Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili
skladištenja.
• Na plovilima s jednim motorom sondu ne montirajte u putanji
propelera.
Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti
učinkovitost plovila i oštetiti propeler.
• Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte
između motora.
Postavljanje pribora za montažu na krmenom zrcalu
Priprema sonde za dugotrajno izlaganje vodi
OBAVIJEST
Na sondi ne koristite aceton ili proizvode s bazom od acetona.
Aceton oštećuje plastično kućište sonde.
Kada sondu montirate na plovilo koje je većinu vremena na vodi,
sondu i pribor za montiranje potrebno je premazati
antivegetativnim premazom na vodenoj bazi.
1 Lagano ispjeskarite sondu i pribor za montiranje pomoću
abrazivne podloge s finim gritom.
2 Sondu i pribor za montiranje očistite izopropilnim alkoholom.
3 Sondu i pribor za montiranje premažite antivegetativnim
premazom na vodenoj bazi.
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Kabele priključene na sondu ne smijete rezati jer rezanje kabela
sonde poništava jamstvo.
1 Postavite nosač sonde À tako da središnji dio dna sonde
bude u ravnini s donji rubom krmenog zrcala i paralelno s
površinom vode.
Preporuke za montažu
Kako bi se osigurale vrhunske radne karakteristike uz najmanju
količinu buke i interferencije, kabel sonde potrebno je usmjeriti
podalje od žica za pokretanje motora, kućnih baterija i žica,
Prosinac 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01974-86_0A
• Ako kabel provodite kroz otvor, gurnite ga kroz otvor
probušen u koraku 12 i postavite poklopac za uvod kabela
(Montaža poklopca za uvod kabela, stranica 2).
• Ako kabel ne provodite kroz otvor, postavite ga iznad vrha
krmenog zrcala Ä.
Izbjegavajte postavljanje kabela uz električne žice ili druge
izvore električnih smetnji.
Montaža poklopca za uvod kabela
Ako ste kabel proveli kroz krmeno zrcalo nakon montaže sonde,
trebate instalirati poklopac za uvod kabela kako biste spriječili
prodiranje vode u plovilo.
1 Poklopac za uvod kabela À postavite iznad otvora i kabela
tako da je otvor usmjeren prema dolje, a zatim označite
lokaciju dva probna otvora.
2 Sondu postavite tako da bude paralelna s površinom vode Á
3
4
5
6
7
i označite središta za dva vanjska otvora na nosaču sonde.
Oko svrdla od 4 mm (5/32 in) omotajte samoljepivu traku na
18 mm (7/10 in) od vrha svrdla kako biste izbjegli preduboko
bušenje probnih otvora.
Ako nosač montirate na stakloplastiku, iznad lokacije otvora
za bušenje postavite samoljepljivu traku kako biste smanjili
napukline u sloju gelcoata.
Pomoću svrdla od 4 mm (5/32 in) na označenim lokacijama
izbušite probne otvore duboke približno 18 mm (7/10 in).
Na priložene vijke od 20 mm nanesite brtvilo za plovila i sklop
sonde pričvrstite na krmeno zrcalo.
Provedite kabel izpod kuke na nosaču krmenog zrcala.
2 Skinite poklopac za uvod kabela i pomoću svrdla od 3,2 mm
3
4
5
6
(1/8 in) probušite probne otvore duboke približno 10 mm
(3/8 in).
U otvor za kabel nanesite brtvilo za plovila tako da potpuno
prekriva kabel i da oko otvora i kabela bude dodatan sloj
brtvila.
Poklopac za uvod kabela postavite iznad otvora i kabela tako
da otvor bude usmjeren prema dolje.
Na priložene M4 vijke od 12 mm nanesite brtvilo za plovila i
zatim pričvrstite poklopac za uvod kabela na krmeno zrcalo.
Obrišite višak brtvila za plovila.
Montaža sonde na vanbrodski motor
OBAVIJEST
Ne režite kabel sonde. Rezanjem kabela sonde poništit će se
jamstvo.
1 Stezaljku za crijevo À provucite kroz prorez na nosaču sonde
Á dok s obje strane nosača ne dobijete jednake duljine.
8 Ako kabel trebate provesti kroz krmeno zrcalo, odaberite i
označite lokaciju probnog otvora na sigurnoj udaljenosti od
vodene površine Â.
9 Zateznu vezicu kabela sonde à postavite približno na pola
udaljenosti između sonde i vrha krmenog zrcala ili probnog
otvora.
10 Označite lokaciju probnog otvora za vezicu kabela i svrdlom
od 3,2 mm (1/8 in) izbušite probni otvor dubok približno
10 mm (3/8 in).
11 Na priložene vijke od 12 mm nanesite brtvilo za plovila i
vezicu kabela pričvrstite na krmeno zrcalo.
12 Ako ste označili probni otvor u koraku 8, odaberite
odgovarajuće svrdlo i probušite otvor kroz krmeno zrcalo:
• Ako imate 4-pinski kabel, upotrijebite svrdlo od 16 mm
(5/8 in).
• Ako imate 8-pinski ili 12-pinski kabel, upotrijebite svrdlo od
25 mm (1 in).
Provedite
kabel sonde do sonara:
13
2
2 Nosač sonde postavite na tijelo vanbrodskog elektromotora,
pri čemu je uski dio sonde okrenut suprotno od vijka.
Postavite
stezaljku za crijevo oko tijela vanbrodskog
3
elektromotora i zategnite ju.
4 Sondu postavite tako bude paralelno s dnom plovila tijekom
upotrebe.
5 Priloženim vezicama kabela pričvrstite kabel sonde.
6 Pridržavajući se ovih mjera opreza provucite kabel sonde do
lokacije za montažu sonara.
• Kabel se ne smije postaviti uz električne žice ili druge
izvore električnih smetnji.
• Kabel se ne smije prignječiti kada se vanbrodski motor
otpušta i sprema.
Provjera montaže
OBAVIJEST
Prije nego što plovilo ostavite u vodi na dulje razdoblje, trebate
provjeriti moguća curenja.
Obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala
sonara, kako bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u
vodi. Očitanje dubine ili udaljenosti ne možete dobiti izvan vode.
Nakon što plovilo smjestite u vodu, provjerite moguća curenja
oko otvora vijaka koji su dodani ispod površine vode.
Provjera montaže sonde na krmenom zrcalu
OBAVIJEST
Postavljanje dubine sonde izvodite u malim koracima.
Smještanje sonde preduboko može znatno utjecati na
performanse plovila i sondu izložiti opasnosti od udaranja u
podvodne predmete.
Provjerite montažu sonde na krmenom zrcalu na otvorenoj vodi
bez prepreka. Prilikom ispitivanja sonde obratite pozornost na
vašu okolinu.
1 Kada je plovilo u vodi, uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Plovilo vozite pri niskoj brzini. Ako rad uređaja za iscrtavanje
izgleda ispravno, postupno povećavajte brzinu plovidbe uz
istodobno praćenje rada uređaja za iscrtavanje.
3 Ako se signal sonara naglo izgubi ili se odraz dna znatno
pogorša, zabilježite pri kojoj se brzini to događa.
Vratite
brzinu plovila pri kojoj ste izgubili signal i umjereno
4
skrećite plovilom u oba smjera uz istodobno praćenje rada
uređaja za iscrtavanje.
5 Ako se jačina signala pojača tijekom zaokreta, podesite
sondu kako bi izvirivala još 1/8 in (3 mm) ispod krmenog
zrcala plovila.
6 Ponavljajte korake 2 – 4 do uklanjanja slabljenja.
7 Ako se signal ne poboljša, sondu premjestite na drugo mjesto
na krmenom zrcalu i ponovite provjeru.
Čišćenje sonde
Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti
performanse uređaja.
1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za
ribanje ili nožem za kit.
3 Obrišite uređaj suhom krpom.
4
5
6
7
Pročitajte i prihvatite uvjete.
Odaberite Preuzmi.
Po potrebi odaberite Pokreni.
Ako bude potrebno, odaberite pogon koji označava
memorijsku karticu i odaberite Sljedeće > Završi.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite http://my.garmin.com.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
Specifikacije
Specifikacija
Mjere
Snaga emitiranja
250 W (RMS)
Maksimalna dubina*
244 m (800 ft)
Frekvencije**
Od 145 do 240 kHz
Raspon radne temperature
Od 0 ° do 40 °C (od 32 ° do 158 °F)
*Ovisno o uvjetima u vodi.
**Ovisno o modelu plotera ili fishfindera.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite Preuzmi pored softverskog paketa za vaš uređaj.
®
3
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising