Garmin | GT8HW-TM | Garmin GT8HW-TM Asennusohjeet

Garmin GT8HW-TM Asennusohjeet
korkeajännitekaapeleiden, kuten tutkan, äänenvahvistimen ja
automaattiohjauksen pumpun kaapeleiden, läheltä.
GT8HW-TM-kaikuanturi
Kaikuanturin kokoaminen
Kiinnitä kaikuanturi À telineeseen käyttäen mukana
toimitettua lukitusmutteria Á, kumista aluslaattaa Â,
metallista aluslaattaa à ja pulttia Ä.
HUOMAUTUS: pultin on oltava tarpeeksi tiukalla, jotta
kaikuanturi pysyy paikallaan, kun vene liikkuu suurella
nopeudella, mutta kuitenkin tarpeeksi löysällä, jotta
kaikuanturi mahtuu kääntymään pois tieltä, jos se osuu
esteeseen.
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista
karttaplotterin tai kalastustutkan mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Luotain on työkalu, joka näyttää, mitä veneen alapuolella on. Se
ei poista vastuutasi tarkkailla veneen ympäristöä navigoidessasi.
HUOMIO
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
Kaikuanturin asentaminen peräpeiliin
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna Garmin kaikuanturi näiden ohjeiden mukaisesti, jotta
vene ei vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman
tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
maalarinteippiä
merivedenkestävää tiivistysainetta.
Kaikuanturin valmisteleminen pitkään altistumiseen
vedelle
HUOMAUTUS
Älä käsittele kaikuanturia asetonilla tai asetonipohjaisilla
tuotteilla. Asetoni vahingoittaa kaikuanturin muovikoteloa.
Kun asennat kaikuanturin veneeseen, joka on enimmäkseen
vedessä, käsittele kaikuanturin ja kiinnityksen pinta
vesipohjaisella eliönestomaalilla.
1 Hio kaikuanturi ja kiinnitys kevyesti hienojakoisella
hiekkapaperilla.
2 Pyyhi kaikuanturi ja kiinnitys isopropyylialkoholilla.
3 Käsittele kaikuanturi ja kiinnitys vesipohjaisella
eliönestomaalilla.
• Kiinnitä kaikuanturi mahdollisimman lähelle veneen
keskikohtaa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai
säilytetään varastossa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin
tielle.
Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa
huonontaa veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden asentaminen
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Kaikuanturiin liitettäviä kaapeleita ei saa katkaista, koska se
mitätöi takuun.
1 Aseta kaikuanturin teline À siten, että kaikuanturin pohjan
keskikohta on peräpeilin alareunan tasalla ja vesilinjan
suuntainen.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Varmista huipputeho ja minimoi häiriöt ohjaamalla kaikuanturin
kaapeli pois virtakaapeleiden, pääakkujen ja -johtojen,
perämoottorin akkujen ja johtojen sekä
Joulukuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01974-77_0A
• Jos pujotat kaapelin vaiheessa 12 poraamastasi reiästä,
työnnä se reiän läpi ja kiinnitä kaapelinreiän suojus
(Kaapelinreiän suojuksen kiinnittäminen, sivu 2).
• Jos et pujota kaapelia poraamastasi reiästä, ohjaa se
peräpeilin ylitse Ä.
Vältä kaapelin ohjaamista sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
Kaapelinreiän suojuksen kiinnittäminen
Jos pujotit kaapelin peräpeilin läpi asennettuasi kaikuanturin,
kiinnitä kaapelinreiän suojus, jotta veneeseen ei pääse vettä.
1 Aseta kaapelinreiän suojus À reiän ja kaapelin päälle aukko
alaspäin ja merkitse kahden aloitusreiän paikat.
2 Säädä kaikuanturi vedenpinnan suuntaiseksi Á ja merkitse
3
4
5
6
7
kaikuanturin telineen kahden ulomman reiän.
Kiedo pala teippiä noin 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterään
noin 18 mm:n (7/10 tuuman) päähän terän kärjestä, jotta et
poraa reikiä liian syviksi.
Jos asennat telineen lasikuitupinnalle, voit välttää geelipinnan
halkeamisen kiinnittämällä teipin aloitusreiän kohtaan.
Poraa noin 18 mm (7/10 tuumaa) syvät aloitusreiät
merkittyihin kohtiin 4 mm:n (5/32 tuuman) poranterällä.
Levitä mukana toimitettuihin 20 mm:n ruuveihin
merivedenkestävää tiivistysainetta ja kiinnitä kaikuanturi
peräpeiliin.
Ohjaa kaapeli peräpeilikiinnityksen koukusta.
2 Irrota kaapelinreiän suojus ja poraa 3,2 mm:n (1/8 tuumaa)
3
4
5
6
poranterällä noin 10 mm (3/8 tuumaa) syvät aloitusreiät.
Täytä kaapelinreikä merivedenkestävällä tiivistysaineella
siten, että kaapeli peittyy kokonaan ja reiän ja kaapelin
ympärille jää ylimääräistä tiivistysainetta.
Aseta kaapelinreiän suojus reiän ja kaapelin päälle aukko
alaspäin.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta mukana
toimitettuun 12 mm:n M4-ruuviin ja kiinnitä kaapelinreiän
suojus peräpeiliin.
Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
HUOMAUTUS
Älä katkaise kaikuanturin kaapelia. Kaikuanturin katkaiseminen
mitätöi takuun.
1 Työnnä letkunpidike À kaikuanturin telineen Á aukon läpi
siten, että telineen kummaltakin puolelta näkyy yhtä paljon
letkunpidikettä.
8 Jos kaapeli on ohjattava peräpeilin läpi, valitse kohta selvästi
vedenpinnan yläpuolelta  ja merkitse se.
Kiinnitä
kaapelinpidike kaikuanturin kaapeliin à noin
9
kaikuanturin ja peräpeilin yläpuolen tai aloitusreiän
puoliväliin.
10 Merkitse kaapelinpidikkeen aloitusreiän paikka ja poraa
3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä noin 10 mm (3/8 tuumaa)
syvä reikä.
11 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta mukana
toimitettuun 12 mm:n ruuviin ja kiinnitä kaapelinpidike
peräpeiliin.
12 Jos merkitsit aloitusreiän vaiheessa 8, poraa sopivalla
poranterällä pujotusreikä peräpeilin läpi:
• Jos käytät 4-nastaista kaapelia, käytä 16 mm:n
(5/8 tuuman) poranterää.
• Jos käytät 8- tai 12-nastaista kaapelia, käytä 25 mm:n
(1 tuuman) poranterää.
Ohjaa
kaikuanturin kaapeli luotaimeen:
13
2
2 Aseta kaikuanturin teline perämoottorin rungon päälle
kaikuanturin kapea pää poispäin potkurista.
3 Kiinnitä ja kiristä letkunpidike perämoottorin rungon ympärille.
4 Säädä kaikuanturi siten, että se on pohjan suuntainen, kun
se on käytössä.
5 Kiinnitä kaikuanturin kaapeli mukana toimitetuilla
nippusiteillä.
6 Ohjaa kaikuanturin kaapeli luotaimen asennuspaikkaan
4
5
6
7
Asennuksen testaaminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
näiden varotoimien mukaisesti.
• Älä ohjaa kaapelia sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
• Kaapeli ei saa joutua puristuksiin, kun perämoottoria
käytetään ja se käännetään pois käytöstä.
HUOMAUTUS
Tarkista vene vuotojen varalta, ennen kuin jätät sen pitkäksi
ajaksi veteen.
Koska luotainsignaalin lähettäminen edellyttää vettä,
kaikuanturin on oltava vedessä, jotta laite toimii oikein. Syvyystai etäisyyslukemaa ei saa kuin vedessä. Tarkista ennen veneen
laskemista vesille, että vedenpinnan alapuolelle lisätyt
ruuvinreiät eivät vuoda.
Kaikuanturin peräpeiliasennuksen testaaminen
HUOMAUTUS
Säädä kaikuanturin sijaintia vain vähän kerrallaan. Kaikuanturin
sijoittaminen liian syvälle saattaa huonontaa veneen
käytettävyyttä, ja joka tapauksessa se lisää kaikuanturin riskiä
osua vedenalaisiin kohteisiin.
Testaa kaikuanturin peräpeiliasennus avovedessä, jossa ei ole
esteitä. Huomioi ympäristön tapahtumat, kun testaat
kaikuanturia.
1 Kun vene on vedessä, käynnistä karttaplotteri.
2 Etene hitaalla nopeudella. Jos karttaplotteri näyttää toimivan
oikein, lisää nopeutta ja tarkkaile karttaplotteria samalla.
3 Jos luotaimen signaali katoaa yhtäkkiä tai pohjan luotaintulos
huonontuu selvästi, huomioi veneen senhetkinen nopeus.
4 Palauta nopeus siihen, missä se oli signaalin kadotessa.
Käännä hitaasti molempiin suuntiin ja tarkkaile karttaplotteria
samalla.
5 Jos signaali heikkenee kääntymisen yhteydessä, säädä
kaikuanturia siten, että se ulottuu vielä 3 mm ( 1/8 tuumaa)
veneen peräpeilin alapuolelle.
Toista
vaiheita 2–4, kunnes signaali ei enää heikkene.
6
7 Jos signaali ei parane, siirrä kaikuanturi eri paikkaan
peräpeilissä ja toista testi.
Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
Valitse Lataa.
Valitse tarvittaessa Suorita.
Valitse tarvittaessa muistikortin asema ja valitse Seuraava >
Valmis.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Lähetysteho
250 W (RMS)
Kaikuanturin puhdistaminen
Enimmäissyvyys*
244 m (800 jalkaa)
Vedestä kertyy likaa laitteeseen nopeasti, mikä voi heikentää
laitteen suorituskykyä.
1 Poista lika pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2 Jos lika on tiukassa, irrota se hankaustyynyllä tai
tasoituslastalla.
3 Pyyhi laite kuivaksi.
Taajuudet**
145 - 240 kHz
Käyttölämpötila
0 - 40 °C (32 - 158 °F)
Ohjelmistopäivitys
*Määräytyy vesiolosuhteiden mukaan.
**Määräytyy karttaplotterin tai kalastustutkan mallin mukaan.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Valitse Lataa laitettasi vastaavan ohjelmistopaketin vierestä.
®
3
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising