Garmin | GPS 12H | User guide | Garmin GPS 12H Käyttöopas

Garmin GPS 12H Käyttöopas
GPS 12H
Käyttöopas
Marraskuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01956-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™,
Garmin Express™ ja HomePort™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
NMEA on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki. Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Akun tiedot .................................................................................. 1
AA-akkujen asentaminen ....................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Reittipisteet, reitit ja jäljet.............................................. 1
Reittipisteet ................................................................................. 1
Reittipisteen luominen ............................................................ 1
Navigointi reittipisteeseen ...................................................... 1
Reittipisteen muokkaaminen .................................................. 1
Reittipisteiden lajitteleminen ja etsiminen luettelossa ............ 1
Reittipisteen poistaminen ....................................................... 1
Reitit ............................................................................................2
Reitin luominen ...................................................................... 2
Reitin nimen muokkaaminen .................................................. 2
Reitin muokkaaminen ............................................................ 2
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 2
Reitin poistaminen ................................................................. 2
Reitin muuttaminen käänteiseksi ........................................... 2
Jäljet ........................................................................................... 2
Jälkien asetukset ................................................................... 2
Nykyisen jäljen tarkasteleminen ............................................. 2
Nykyisen jäljen tallentaminen ................................................. 2
Nykyisen jäljen tyhjentäminen ................................................ 2
Jäljen poistaminen ................................................................. 2
GLONASS-ominaisuuden poistaminen käytöstä ................... 4
Taustavalon säätäminen ........................................................ 4
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen ................................. 4
Tietojen hallinta ........................................................................... 4
Tiedostotyypit ......................................................................... 4
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 4
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ....................................... 5
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 5
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 5
Rannehihnan kiinnittäminen ....................................................... 5
Laitteen huoltaminen .................................................................. 5
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 5
Vianmääritys ............................................................................... 5
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 5
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen ............................... 5
Hakemisto ....................................................................... 6
Pääsivujen käyttäminen................................................. 2
Navigoiminen kartan avulla ......................................................... 2
Kartan suunnan vaihtaminen ................................................. 2
Etäisyyden mittaaminen kartassa .......................................... 2
Kartta-asetukset ..................................................................... 2
Kompassi .................................................................................... 3
Navigoiminen kompassin avulla ............................................. 3
Valtatietila .............................................................................. 3
Tietokentät ............................................................................. 3
Satelliittisivu ................................................................................ 3
Satelliittisivun kontrastin säätäminen ..................................... 3
Ajotietokone ................................................................................ 3
Laitesivun tietokenttien mukauttaminen ................................. 3
Päävalikon lisätyökalut ............................................................... 3
Laitteen mukauttaminen................................................ 3
Järjestelmäasetukset .................................................................. 3
Sarjaliitännän asetukset ......................................................... 3
Näyttöasetukset .......................................................................... 3
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ........................................ 3
Merenkulkuhälytysten määrittäminen ......................................... 3
Merenkulkuasetukset ............................................................. 3
Tietojen nollaaminen ...................................................................3
Mittayksiköiden määrittäminen ................................................... 3
Aika-asetukset ............................................................................ 4
Sijaintimuotoasetukset ................................................................ 4
Reititysasetukset ......................................................................... 4
Laitteen tiedot................................................................. 4
Tekniset tiedot ............................................................................ 4
Liite.................................................................................. 4
Laitteen rekisteröiminen .............................................................. 4
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 4
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 4
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 4
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen ................................... 4
Akunkeston maksimoiminen ....................................................... 4
Pitkäaikaissäilytys .................................................................. 4
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
AA-akkujen asentaminen
Käsilaite tarvitsee kaksi AA-akkua (eivät sisälly toimitukseen).
Parhaiten toimivat NiMH- ja litiumakut.
1 Liu'uta akkulokeron kantta alaspäin ja irrota kansi laitteen
taustapuolelta.
2 Aseta kaksi AA-akkua paikoilleen oikeinpäin.
Laitteen esittely
3
4
5
6
Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.
Paina
painiketta pitkään.
Valitse Määritä > Järjestelmä > Akun tyyppi.
Valitse jokin vaihtoehto.
Laitteen käynnistäminen
Valitse
.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
À
Á
Â
Ã
Painikkeet
Mini-USB-liitäntä (suojuksen alla)
Reittipisteet
Virta-/NMEA 0183 liitin (suojuksen alla)
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
®
Akkukotelo
Painikkeet
Reittipisteen luominen
Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
1 Valitse MARK.
2 Valitse tarvittaessa kenttä ja tee muutoksia reittipisteeseen.
3 Valitse Valmis.
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse GOTO.
2 Valitse reittipiste.
QUIT
Peruuttaminen tai palaaminen aloitussivulle.
Pääsivujen selaaminen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
Taustavalon säätäminen.
GOTO
Reittipisteeseen navigoinnin aloittaminen tai lopettaminen.
PAGE
Pääsivujen selaaminen.
MARK
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi.
ENTER Asetusten valitseminen ja ilmoitusten kuittaaminen.
Valikkokohtien valitseminen.
Kartan kohdistimen siirtäminen.
Akun tiedot
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.
HUOMIO
Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen
alittavissa lämpötiloissa.
Aloitus
Kompassisivu avautuu, ja laite navigoi reittipisteeseen
automaattisesti.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.
1 Valitse Reittipisteluettelo.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Reittipisteiden lajitteleminen ja etsiminen luettelossa
1 Valitse Reittipisteluettelo.
2 Valitse tai .
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit lajitella reittipisteet aakkosjärjestykseen tai
läheisyyden mukaan valitsemalla Lajittele.
• Voit etsiä reittipisteen nimellä valitsemalla Etsi
luettelosta.
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse Reittipisteluettelo.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse tai .
4 Valitse Poista.
VIHJE: tässä valikossa voi poistaa yksittäisiä reittipisteitä tai
kaikki reittipisteet.
1
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
1 Valitse Reitit > Luo reitti > Valitse 1. piste.
2 Valitse luokka.
3 Valitse reitin ensimmäinen piste.
4 Valitse Käytä.
5 Lisää reitin muut pisteet valitsemalla Valitse seuraava piste.
6 Tallenna reitti valitsemalla QUIT.
Reitin nimen muokkaaminen
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Vaihda nimi.
4 Kirjoita uusi nimi.
Reitin muokkaaminen
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse piste.
5 Valitse vaihtoehto:
• Näytä piste kartalla valitsemalla Katso.
• Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse Siirry
ylös tai Siirry alas.
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.
6 Tallenna reitti valitsemalla QUIT.
Reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Näytä kartta.
Reitin poistaminen
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Käännä reitti.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.
Jälkien asetukset
Valitse Määritä > Jäljet.
Tallenna: määrittää jälkilokin tallennuksen tyypin. Kierrävaihtoehto tallentaa uusia jälkilokitietoja vanhojen tietojen
päälle, kun aktiivinen jälkiloki on täynnä. Täytä-vaihtoehto
lopettaa tallennuksen, kun jälkiloki on täynnä.
Tallennustapa: määrittää jälkien tallennustavan.
Automaattinen-vaihtoehto tallentaa jälkiä vaihtelevassa
tahdissa jälkien esittämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
2
Väli: määrittää jälkilokin tallennustahdin. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
Nykyisen jäljen tarkasteleminen
Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen jälki > Näytä kartta.
Nykyisen jäljen tallentaminen
1 Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen jälki.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Valitsemalla Tallenna jälki voit tallentaa nykyisen jäljen.
• Valitsemalla Tallenna osa voit tallentaa nykyisen jäljen
osan.
Anna
jäljen nimi.
3
4 Valitse OK.
Nykyisen jäljen tyhjentäminen
Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen jälki > Tyhjennä
nykyinen jälki.
Jäljen poistaminen
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Poista.
Pääsivujen käyttäminen
Tämän laitteen käyttämiseen tarvittavat tiedot ovat päävalikossa
sekä kartta-, kompassi- ja ajotietokonesivuilla.
1 Valitse PAGE.
2 Valitse aktiivinen pääsivu.
Navigoiminen kartan avulla
1 Valitse kartasta Panoroi.
Kolmio osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi kolmio siirtyy
vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
2 Voit siirtää kohdistinta nuolinäppäimillä.
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse Opt. > Määritä kartta > Suuntaus.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit näyttää pohjoisen sivun yläreunassa valitsemalla
Pohjoinen ylös.
• Voit näyttää kulkusuunnan sivun yläreunassa valitsemalla
Jälki ylös.
Etäisyyden mittaaminen kartassa
Voit mitata kahden sijainnin välisen etäisyyden.
1 Valitse sijainti kartassa.
2 Valitse Opt. > Laske matka.
3 Siirrä nasta johonkin toiseen pisteeseen kartassa.
Etäisyys näkyy näytön alareunassa ja mittausviivalla.
Kartta-asetukset
Valitse kartassa MARK > Määritä kartta.
Suuntaus: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös vaihtoehto näyttää pohjoisen sivun yläreunassa. Jälki ylös asetus näyttää kartan ylhäältäpäin ja nykyinen kulkusuunta
sivun yläreunaa kohti.
Kartan lisäasetukset
Valitse kartassa MENU > Määritä kartta > Kartan
lisäasetukset.
Automaattinen zoom: määrittää laitteen valitsemaan
zoomaustason automaattisesti, jotta se käyttää karttaa
Pääsivujen käyttäminen
optimaalisesti. Kun valitset Ei käytössä, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
Valitse käyttäjän reittipisteiden zoomaustaso: määrittää
zoomaustason, jolla reittipisteet näkyvät kartassa.
Reittipisteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on valittua
tasoa suurempi.
Valitse käyttäjän reittipisteiden tekstikoko: määrittää
reittipisteiden tekstin koon kartassa.
Kompassi
Kompassi ohjaa kohteeseen GPS-toiminnon (suunta pohjaan
nähden) -toiminnolla eikä huomioi muita määränpäähän
mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten virtauksia ja vuorovesiä.
Voit navigoida määränpäähän suuntiman osoittimen tai
suuntaosoittimen avulla.
Navigoiminen kompassin avulla
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
1 Aloita navigointi määränpäähän.
2 Valitse PAGE > Kompassi.
3 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Valtatietila
Laitteella voi navigoida maalla valtatietilassa.
Valitse Valtatie.
Tietokentät
Valitse kompassissa > ENTER.
ETE: näyttää arvioidun ajan määränpäähän.
ETA märäänpäähän: näyttää arvioidun saapumisajan
määränpäähän.
Takaisin suunnalle: näyttää suositellun ohjaussuunnan, jotta
pysyt oikeassa kurssissa.
Pois suunnalta: näyttää, miten kaukana oikeasta kurssista olet.
Nopeuden edut: näyttää, millä nopeudella liikut määränpäätä
kohti.
Käännös: näyttää seuraavan käännöksen asteen, jotta pysyt
suunnalla.
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Satelliittisivun kontrastin säätäminen
Valitse satelliittisivulla tai .
Laitteen mukauttaminen
Järjestelmäasetukset
Valitse Määritä > Järjestelmä > GPS-asetukset.
Nopeussuodatin: voit valita ensisijaisen GPS-tietolähteen.
Satelliittijärjestelmä: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
Venäjän GLONASS-satelliittijärjestelmän tiedot. Kun
järjestelmää käytetään paikoissa, joista on heikko näkyvyys
taivaalle, sijaintitietoja voidaan tarkentaa käyttämällä
GLONASS-tietoja GPS-järjestelmän rinnalla.
WAAS/EGNOS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WAAS
(Pohjois-Amerikka)- tai EGNOS (Eurooppa) satelliittijärjestelmän tiedot, joilla voidaan tarkentaa GPSsijaintitietoja. Käytettäessä WAAS- tai EGNOS-ominaisuutta
satelliittihaku saattaa kestää tavallista kauemmin.
Sarjaliitännän asetukset
Valitse Määritä > Järjestelmä > Liitäntä.
Garmin Serial: määrittää laitteen käyttämään omaa Garmin
muotoa, jossa reittipiste-, reitti- ja jälkitietoja voi siirtää
tietokoneeseen.
NMEA-tulo/-lähtö: määrittää laitteen käyttämään
vakiomuotoista NMEA 0183 lähtöä ja tuloa.
®
Näyttöasetukset
Valitse Määritä > Näyttö.
Taustavalon aika: säätää aikaa, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Säädä kontrastia: säätää kontrastitasoa.
Päävalikko-, Asetus-, Etsi-tyyli: määrittää päävalikon
ulkoasun.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Voit mukauttaa viestien, näppäinten, varoitusten ja hälytysten
merkkiääniä.
1 Valitse Määritä > Äänet.
2 Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.
Merenkulkuhälytysten määrittäminen
1
2
3
4
Valitse Määritä > Merihälytys.
Valitse hälytyksen tyyppi.
Määritä asetus.
Valitse Valmis.
Merenkulkuasetukset
Ajotietokoneessa näkyy nykyinen nopeus, nykyinen jälki, sijainti,
kellonaika ja muita hyödyllisiä tietoja. Ajotietokoneen
keskimmäisiä tietokenttiä voi mukauttaa.
Valitse Määritä > Merihälytys.
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Suuntapoikkeamahälytys: määrittää hälytyksen ilmoittamaan,
kun olet tietyn matkan päässä reitiltä.
Laitesivun tietokenttien mukauttaminen
1 Valitse laitesivulla .
2 Valitse tietokenttä.
3 Valitse ENTER.
4 Valitse tietokenttä.
Voit nollata matkatiedot, poistaa kaikki reittipisteet, tyhjentää
nykyisen jäljen tai palauttaa oletusarvot.
1 Valitse Määritä > Nollaa.
2 Valitse nollattava kohde.
Ajotietokone
Päävalikon lisätyökalut
Aurinko ja kuu: näyttää auringonnousu- ja -laskuajat sekä kuun
vaiheen GPS-sijaintisi perusteella.
Laitteen mukauttaminen
Tietojen nollaaminen
Mittayksiköiden määrittäminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan, paineen ja pystynopeuden mittayksiköitä.
1 Valitse Määritä > Yksiköt.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
3
Aika-asetukset
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
Valitse Määritä > aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Sijaintimuotoasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse Määritä > Sijaintimuoto.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema
näkyy.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse Määritä > Tietoja.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Reititysasetukset
Akunkeston maksimoiminen
Laite optimoi laskemansa reitit valitsemasi suorituksen tyypin
mukaan. Reitityksellä voit määrittää laitteen reitittämään
automaattisesti seuraavaan reitin pisteeseen.
Valitse Määritä > Reititys.
Automaattinen: laite reitittää automaattisesti aina reitin
pisteestä seuraavaan.
Etäisyys: laite reitittää reitin seuraavaan pisteeseen, kun olet
tietyn matkan päässä nykyisestä pisteestä.
Manuaalinen: laite lopettaa reitityksen, kun saavut reitin
pisteeseen.
Pitkäaikaissäilytys
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
2 AA-akkua (alkali, NiMH tai litium)
Käyttölämpötila
-20 - 70 ºC (-4 - 158 ºF)
Säilytyslämpötila
-30 - 80 ºC (-22 - 176 ºF)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Materiaali
Kelluva, kestävä, muoviseos
Kompassin turvaväli
10 cm (4 tuumaa)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, poista akut.
Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
GLONASS-ominaisuuden poistaminen käytöstä
Jos navigoit pitkään, kun näkyvyys satelliitteihin on esteetön,
voit poistaa GLONASS-ominaisuuden käytöstä akunkeston
pidentämiseksi.
Valitse Määritä > Järjestelmä > GPS-asetukset >
Satelliittijärjestelmä > GPS.
Taustavalon säätäminen
Taustavalon kirkkautta voi säätää kaikilla sivuilla.
1 Valitse .
2 Säädä taustavaloa nuolipainikkeilla.
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen
Voit maksimoida akunkeston vähentämällä taustavalon
aikakatkaisun arvoa.
1 Valitse Määritä > Näyttö > Taustavalon aika.
2 Valitse vaihtoehto.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostotyypit
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect™
4
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• HomePort™ tiedostot. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/trip_planning.
• GPX-jälkitiedostot.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Aseta paristot paikoilleen, ennen kuin käytät laitetta liitettynä
tietokoneeseen. Tietokoneen USB-portin virta ei välttämättä riitä
laitteen käyttämiseen.
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
Laitteen tiedot
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja
kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Poista akut.
2 Asenna akut uudelleen.
Tiedostojen poistaminen
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletukset.
Valitse Määritä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset > Kyllä.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Rannehihnan kiinnittäminen
1 Pujota rannehihnan lenkki laitteen hihnapaikkaan.
2 Pujota hihnan toinen pää lenkistä ja vedä tiukalle.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Liite
5
Hakemisto
A
aika-asetukset 4
aikavyöhykkeet 4
akku 1, 4, 5
asentaminen 1
käyttöikä 4
maksimoiminen 4
varastointi 4
asetukset 2–5
E
EGNOS 3
etäisyyden mittaaminen 2
G
Garmin Express 4
laitteen rekisteröiminen 4
ohjelmiston päivittäminen 4
GLONASS 3, 4
GPS 3
EGNOS 3
WAAS 3
H
hälytykset
ankkurin laahaus 3
kello 3
matala vesi 3
saapuminen 3
suuntapoikkeama 3
syvä vesi 3
äänet 3
J
jäljet 2
tallentaminen 2
K
kartat 2
päivittäminen 4
kartta 2
kompassi 2, 3
kontrasti 3
käyttäjätiedot, poistaminen 5
reitit 2
luominen 2
muokkaaminen 2
näyttäminen kartassa 2
poistaminen 2
reittipisteet 1
luettelon näyttäminen 1
muokkaaminen 1
navigointi 1
poistaminen 1
tallentaminen 1
S
satelliittisignaalit 3
siirtäminen, tiedostot 4
sijainnit
muokkaaminen 1
tallentaminen 1
sijaintimuoto 4
T
taustavalo 3, 4
tekniset tiedot 4
tiedostot
siirtäminen 4, 5
tuetut tyypit 4
tiedot, siirtäminen 4
tietojen tallentaminen 4
tietokone, yhdistäminen 4
tuotteen rekisteröiminen 4
U
USB
irrottaminen 5
liitin 1
tiedostojen siirtäminen 4
V
vesitiiviys 4
vianmääritys 3, 5
virtapainike 1
W
WAAS 3
Ä
äänet 3
L
laite
nollaaminen 5
rekisteröinti 4
laitteen asetusten nollaaminen 3, 5
laitteen puhdistaminen 5
laitteen rekisteröiminen 4
laitteen tunnus 4
lämpötila 4
M
matkamittarit 2, 3
matkasuunnittelu. Katso reitit
mittarit, matka 2, 3
mittayksiköt 3
N
navigointi 2, 3
NMEA 0183 3
näyttöasetukset 3
O
ohjelmisto, päivittäminen 4
P
painikkeet 1
virta 1
palauttaminen, asetukset 5
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 5
päävalikko 3
R
rannehihna 5
6
Hakemisto
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising