Garmin | GPS 73 | User guide | Garmin GPS 73 Käyttöopas

Garmin GPS 73 Käyttöopas
GPS 73
Käyttöopas
Marraskuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01936-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™,
Garmin Express™ ja HomePort™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
NMEA on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki. Mac on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Akun tiedot .................................................................................. 1
AA-akkujen asentaminen ....................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Profiilit............................................................................. 1
Profiilin valitseminen ................................................................... 1
Mukautetun profiilin luominen ..................................................... 1
Profiilin nimen vaihtaminen ......................................................... 1
Profiilin poistaminen .................................................................... 1
Reittipisteet, reitit ja jäljet.............................................. 2
Reittipisteet ................................................................................. 2
Reittipisteen luominen ............................................................ 2
Reittipisteen projisointi ........................................................... 2
Navigointi reittipisteeseen ...................................................... 2
Reittipisteen muokkaaminen .................................................. 2
Reittipisteen poistaminen ....................................................... 2
Reittipisteen keskiarvo ........................................................... 2
Reitit ............................................................................................2
Reitin luominen ...................................................................... 2
Reitin nimen muokkaaminen .................................................. 2
Reitin muokkaaminen ............................................................ 2
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 2
Reitin poistaminen ................................................................. 2
Tallennetun reitin navigoiminen ............................................. 2
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 2
Reitin muuttaminen käänteiseksi ........................................... 2
Jäljet ........................................................................................... 2
Jälkien asetukset ................................................................... 2
Nykyisen jäljen tarkasteleminen ............................................. 3
Nykyisen jäljen tallentaminen ................................................. 3
Nykyisen jäljen tyhjentäminen ................................................ 3
Jäljen poistaminen ................................................................. 3
Tallennetun jäljen navigoiminen ............................................ 3
Pääsivujen käyttäminen................................................. 3
Kartta .......................................................................................... 3
Navigoiminen kartan avulla .................................................... 3
Kartan suunnan vaihtaminen ................................................. 3
Etäisyyden mittaaminen kartassa .......................................... 3
Kartta-asetukset ..................................................................... 3
Kompassi .................................................................................... 3
Navigoiminen kompassin avulla ............................................. 3
Suuntaosoitin ......................................................................... 3
Tietokentät ............................................................................. 3
Valtatietila ................................................................................... 4
Kilpapurjehdus ............................................................................ 4
Lähtöviivan määrittäminen ..................................................... 4
Laitteet ........................................................................................ 4
Laitteiden määritysasetukset ................................................. 4
Tietokenttien muuttaminen ......................................................... 4
Tietokentät ............................................................................. 4
Sivun oletusasetusten palauttaminen ......................................... 5
Luovimisavustin .......................................................................... 5
Luovimisavustimen asetusten määrittäminen ........................ 5
Nopeushistoria ............................................................................ 5
Nopeushistorian määrittäminen ............................................. 5
Laitteen mukauttaminen ................................................ 6
Tietokenttien mukauttaminen ...................................................... 6
Järjestelmäasetukset .................................................................. 6
Sarjaliitännän asetukset ......................................................... 6
Näyttöasetukset .......................................................................... 6
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ........................................ 6
Merenkulkuhälytysten määrittäminen ......................................... 6
Merenkulkuasetukset ............................................................. 6
Tietojen nollaaminen ................................................................... 6
Sivujärjestyksen muuttaminen .................................................... 6
Sivun lisääminen .................................................................... 6
Sivun poistaminen sivujärjestyksestä .................................... 6
Mittayksiköiden muuttaminen ..................................................... 7
Aika-asetukset ............................................................................ 7
Sijaintimuotoasetukset ................................................................ 7
Reititysasetukset ......................................................................... 7
Laitteen tiedot................................................................. 7
Tekniset tiedot ............................................................................ 7
Liite.................................................................................. 7
Laitteen rekisteröiminen .............................................................. 7
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 7
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 7
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 7
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen ................................... 7
Tietojen jakaminen HomePort™ ohjelmiston kanssa ................. 7
Taustavalon ja kontrastin säätäminen ........................................ 7
Akunkeston maksimoiminen ....................................................... 7
Pitkäaikaissäilytys .................................................................. 7
GLONASS-ominaisuuden poistaminen käytöstä ................... 7
Taustavalon ja kontrastin säätäminen ................................... 7
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen ................................. 8
Tietojen hallinta ........................................................................... 8
Tiedostotyypit ......................................................................... 8
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 8
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ....................................... 8
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 8
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 8
Rannehihnan kiinnittäminen ....................................................... 8
Laitteen huoltaminen .................................................................. 8
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 8
Vianmääritys ............................................................................... 8
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 8
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen ............................... 8
Hakemisto ....................................................................... 9
Päävalikon toiminnot ja asetukset................................ 5
Satelliittisivu ................................................................................ 5
Satelliittiasetukset .................................................................. 5
Päävalikon lisätyökalut ............................................................... 5
Alueen koon laskeminen ........................................................ 6
Geokätköt ............................................................................... 6
Sisällysluettelo
i
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
HUOMIO
Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen
alittavissa lämpötiloissa.
AA-akkujen asentaminen
Käsilaite tarvitsee kaksi AA-akkua (eivät sisälly toimitukseen).
Parhaiten toimivat NiMH- ja litiumakut.
1 Liu'uta akkulokeron kantta alaspäin ja irrota kansi laitteen
taustapuolelta.
2 Aseta kaksi AA-akkua paikoilleen oikeinpäin.
À
Á
Â
Ã
Painikkeet
Mini-USB-liitäntä (suojuksen alla)
Virta-/NMEA 0183 liitin (suojuksen alla)
3
4
5
6
Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.
Paina painiketta pitkään.
Valitse Määritä > Järjestelmä > Akun tyyppi.
Valitse jokin vaihtoehto.
®
Akkukotelo
Painikkeet
Peruuttaminen tai palaaminen aloitussivulle.
Pääsivujen selaaminen.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
Taustavalon ja kontrastin säätäminen.
MARK
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi.
Kartan lähentäminen.
Kartan loitontaminen.
PAGE
Pääsivujen selaaminen.
MENU
Kunkin sivun asetusvalikon avaaminen.
SELECT
Asetusten valitseminen ja ilmoitusten kuittaaminen.
Valikkokohtien valitseminen.
Kartan kohdistimen siirtäminen.
Akun tiedot
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.
Aloitus
Laitteen käynnistäminen
Valitse
.
Profiilit
Profiili on asetusryhmä, joka optimoi laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Esimerkiksi purjehtiessa tarvitaan erilaisia
asetuksia ja näkymiä kuin moottorivenettä ajettaessa tai
kalastettaessa. Oletusarvoiset tietokentät ja sivut vaihtuvat
profiilin mukaan.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
HUOMAUTUS: vain luomiisi profiileihin voi tallentaa uusia
asetuksia. Esimääritetyt laiteprofiilit palaavat oletusasetuksiin,
kun profiilia vaihdetaan.
Profiilin valitseminen
Valitse Määritä > Profiilit.
Mukautetun profiilin luominen
1 Valitse Määritä > Profiilit.
2 Valitse MENU > Luo profiili.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Uusi profiili tallennetaan ja valitaan aktiiviseksi profiiliksi.
Profiilin nimen vaihtaminen
1 Valitse Määritä > Profiilit.
2 Valitse profiili.
HUOMAUTUS: oletusprofiilia ei voi muuttaa.
3 Valitse MENU > Vaihda nimi.
4 Anna nimi.
Profiilin poistaminen
1 Valitse Määritä > Profiilit.
2 Valitse profiili.
1
3 Valitse MENU > Poista profiili.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Reittipisteen luominen
Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
1 Valitse MARK.
2 Valitse tarvittaessa kenttä ja tee muutoksia reittipisteeseen.
3 Valitse Valmis.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse päävalikosta Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Laadi reittipiste.
4 Kirjoita suuntima ja valitse Valmis.
5 Valitse mittayksikkö.
6 Kirjoita matka ja valitse Valmis.
7 Valitse Tallenna.
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse päävalikosta Minne? > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Siirry.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.
Valitse Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.
Anna uudet tiedot ja valitse Siirry.
Reitin luominen
1 Valitse Reittisuunnittelu > Luo reitti > Valitse 1. piste.
2 Valitse luokka.
3 Valitse reitin ensimmäinen piste.
4 Valitse Käytä.
5 Lisää reitin muut pisteet valitsemalla Valitse seuraava piste.
.
6 Tallenna reitti valitsemalla
Reitin nimen muokkaaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Vaihda nimi.
4 Kirjoita uusi nimi.
Reitin muokkaaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse piste.
5 Valitse vaihtoehto:
• Näytä piste kartalla valitsemalla Katso.
• Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse Siirry
ylös tai Siirry alas.
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.
.
6 Tallenna reitti valitsemalla
Reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Näytä kartta.
1
2
3
4
Reitin poistaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti.
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Poista.
Tallennetun reitin navigoiminen
Reittipisteen keskiarvo
Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite
käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Keskimääräinen sijainti.
4 Siirry reittipisteen sijaintiin.
5 Valitse Aloita.
6 Seuraa näytön ohjeita.
7 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Ennen kuin voit navigoida tallennetun reitin avulla, sinun on
luotava reitti.
1 Valitse Minne? > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Siirry.
Navigoinnin lopettaminen
1 Paina PAGE-painiketta pitkään.
2 Valitse Lopeta navigointi.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Käännä reitti.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.
Jälkien asetukset
Valitse Määritä > Jäljet.
2
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Jälkiloki: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jälkitallennuksen.
Tallennustapa: määrittää jälkien tallennustavan.
Automaattinen-vaihtoehto tallentaa jälkiä vaihtelevassa
tahdissa jälkien esittämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Väli: määrittää jälkilokin tallennustahdin. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
Nykyisen jäljen tarkasteleminen
Valitse päävalikosta Jälkienhallinta > Nykyinen jälki >
Näytä kartta.
Nykyisen jäljen tallentaminen
1 Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Tallenna jälki voit tallentaa koko jäljen.
• Valitsemalla Tallenna osa ja valitsemalla jäljen osan voit
tallentaa osan jäljestä.
Nykyisen jäljen tyhjentäminen
Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen jälki > Tyhjennä
nykyinen jälki.
Jäljen poistaminen
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Poista.
Tallennetun jäljen navigoiminen
Ennen kuin voit navigoida tallennettua jälkeä, sinun on
tallennettava jälki.
1 Valitse Minne? > Jäljet.
2 Valitse tallennettu jälki.
3 Valitse Siirry.
Pääsivujen käyttäminen
Tämän laitteen käyttämiseen tarvittavat tiedot ovat päävalikossa
sekä kartta-, kompassi- ja ajotietokonesivuilla.
1 Valitse PAGE.
2 Valitse aktiivinen pääsivu.
Kartta
osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi liikkuu vastaavasti ja
jättää jäljen (polku). Myös reittipisteiden nimet ja symbolit
näkyvät kartassa. Kun navigoit määränpäähän, reitti näkyy
kartassa katkoviivana.
2 Valitse MENU > Laske matka.
3 Siirrä nasta johonkin toiseen pisteeseen kartassa.
Kartta-asetukset
Valitse kartassa MENU > Määritä kartta.
Suuntaus: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös vaihtoehto näyttää pohjoisen sivun yläreunassa. Jälki ylös asetus näyttää kartan ylhäältäpäin ja nykyinen kulkusuunta
sivun yläreunaa kohti.
Tietokentät: mukauttaa kartan, kompassin ja sekuntikellon
tietokenttiä ja kojelautoja.
Kartan lisäasetukset
Valitse kartassa MENU > Määritä kartta > Kartan
lisäasetukset.
Automaattinen zoom: määrittää laitteen valitsemaan
zoomaustason automaattisesti, jotta se käyttää karttaa
optimaalisesti. Kun valitset Ei käytössä, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
Valitse käyttäjän reittipisteiden zoomaustaso: määrittää
zoomaustason, jolla reittipisteet näkyvät kartassa.
Reittipisteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on valittua
tasoa suurempi.
Valitse käyttäjän reittipisteiden tekstikoko: määrittää
reittipisteiden tekstin koon kartassa.
Kompassi
Kompassi ohjaa kohteeseen GPS-toiminnon COG (suunta
pohjaan nähden) -toiminnolla eikä huomioi muita määränpäähän
mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten virtauksia ja vuorovesiä.
Voit navigoida määränpäähän suuntiman osoittimen tai
suuntaosoittimen avulla.
Navigoiminen kompassin avulla
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
1 Aloita navigointi määränpäähän.
2 Valitse Kompassi.
3 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit vesillä tai
paikassa, jossa reitillä ei ole suuria esteitä. Sen avulla voit myös
välttää reitin lähellä olevia vaaroja, kuten matalikkoja tai
vedenalaisia kareja.
Ota suuntaosoitin käyttöön valitsemalla kompassissa MENU >
Määritä kulkusuunta > Viiva määränpäähän > Suunta.
Navigoiminen kartan avulla
1 Voit siirtää kohdistinta nuolinäppäimillä.
2 Valitse kartassa SELECT > Siirry.
Kolmio osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi kolmio siirtyy
vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
3 Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla ja .
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse karttasivulla MENU > Määritä > Suuntaus.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit näyttää pohjoisen sivun yläreunassa valitsemalla
Pohjoinen ylös.
• Voit näyttää kulkusuunnan sivun yläreunassa valitsemalla
Jälki ylös.
Etäisyyden mittaaminen kartassa
Voit mitata kahden sijainnin välisen etäisyyden.
1 Valitse sijainti kartassa.
Pääsivujen käyttäminen
Suuntaosoitin À näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa määränpäähän. Pisteet Á ilmaisevat, miten kaukana
suunnasta olet.
Tietokentät
Valitse kompassissa > SELECT.
ETE määränpäähän: näyttää arvioidun ajan määränpäähän.
ETA määränpäähän: näyttää arvioidun saapumisajan
määränpäähän.
3
Takaisin suunnalle: näyttää suositellun ohjaussuunnan, jotta
pysyt oikeassa kurssissa.
Pois suunnalta: näyttää, miten kaukana oikeasta kurssista olet.
Nopeuden edut: näyttää, millä nopeudella liikut määränpäätä
kohti.
Käännös: näyttää seuraavan käännöksen asteen, jotta pysyt
suunnalla.
Valtatietila
Laitteella voi navigoida maalla valtatietilassa.
Valitse Valtatie.
Kilpapurjehdus
Laitteen avulla voit parantaa veneesi todennäköisyyttä ylittää
kilpailun lähtöviiva täsmälleen kilpailun alkamishetkellä. Kun
synkronoit kilpailuajastimen kilpailun virallisen ajastimen kanssa,
laite hälyttää minuutin välein kilpailun lähtöajan lähestyessä.
Laite määrittää näiden tietojen avulla, ylittääkö veneesi
lähtöviivan kilpailun starttihetkellä, sitä ennen vai sen jälkeen.
Lähtöviivan määrittäminen
Kilpapurjehduksen lähtöviivan opastuksen ikkuna lisätään
kilpapurjehduksen profiiliin oletusarvoisesti.
1 Valitse kilpapurjehdusnäytössä MENU.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit lisätä paapuurin ja tyyrpuurin lähtöviivan merkinnät
ohittaessasi viivat valitsemalla Ping paapuuri ja Ping
tyyrpuuri.
• Voit lisätä paapuurin ja tyyrpuurin lähtöviivan merkinnät
antamalla viivojen koordinaatit valitsemalla Anna portti ja
Anna tyyrpuuri.
• Voit vaihtaa paapuurin ja tyyrpuurin merkintöjen sijainnin
määrittämisen jälkeen valitsemalla Vaihda paapuuri ja
tyyrpuuri.
• Voit kompensoida GPS-laitteen sijainnin ja veneen keulan
fyysisen sijainnin välistä eroa valitsemalla Keulan
poikkeama ja antamalla etäisyyden.
Laitteet
Laitesivulla näkyy tietoja esimerkiksi tuulen nopeudesta ja
suunnasta sekä lämpötilasta. Tiedot saadaan laitteeseen NMEA
0183 verkon kautta yhteydessä olevista antureista. Näkyvät
tiedot määräytyvät verkkoon yhdistettyjen anturien mukaan. Voit
valita mukautettuja kojelautoja laitesivulle ja mukauttaa kussakin
kojelaudassa näkyviä tietokenttiä.
Laitteiden määritysasetukset
Valitse laitesivulla MENU.
Nollaa: nollaa kaikki valitut laitearvot. Nollaa matkatiedot aina
ennen matkan aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.
Isot numerot: muuttaa ajotietokonesivulla näkyvien numeroiden
koon.
Muuta kojelautaa: muuttaa kojelaudassa näkyvän teeman ja
tiedot.
HUOMAUTUS: menetät mukautetut asetukset, kun vaihdat
profiilia (Profiilit, sivu 1 ). Jos haluat tallentaa tekemäsi
asetukset, luo mukautettu profiili.
Palauta oletukset: korvaa mukautetut asetukset
oletusasetuksilla.
Tietokenttien muuttaminen
Voit mukauttaa sivuilla näkyviä tietoja, kuten kompassi-, kartta-,
ajotietokone- ja valtatiesivua.
Valitse kompassissa MENU > Muuta tietokenttiä.
4
Tietokentät
Jotkin tietokentät edellyttävät navigointia tietojen näyttämiseen.
Aikaa seuraavalle: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin
seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Aika lähtöviivaan: arvioitu jäljellä oleva aika, ennen kuin saavut
kilpailun lähtöviivalle.
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ajanotto: laskuriajastimen nykyinen aika. Tiedot näkyvät
ainoastaan kilpapurjehduksen profiilissa.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Käännös: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan välinen
kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä
vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Käytettävissä oleva aika: arvioitu jäljellä oleva aika ennen
kilpailun alkua.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Lämpötila: veden lämpötila. Laitteen on oltava kytkettynä
NMEA 0183 laitteeseen, joka voi mitata veden lämpötilan.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde kohteeseen: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Määränpään reittipiste: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seuraavalle: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka viivaan: jäljellä oleva matka kilpailun lähtöviivalle. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeuden edut: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - Kokonaiskeskimäärä: keskimääräinen nopeus
edellisen nollauksen jälkeen pysähdykset mukaan lukien.
Nopeus - liike keskimäärin: keskimääräinen kulkunopeus
edellisen nollauksen jälkeen.
Nopeus - maksimi: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Pääsivujen käyttäminen
Nopeustrendi: nykyisen suorituksen suodatettu kiihdytys- tai
hidastusnopeuden trendi.
Nousu: aluksen nousu- tai laskuaste.
Osa-aika - kokonais: muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä
oltu kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.
Osa-aika - liikkeellä: muuttuva luku, liikkeelläoloaika edellisen
nollauksen jälkeen.
Osa-aika - pysähdyksissä: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu
aika edellisen nollauksen jälkeen.
Osamatka: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen nollauksen
jälkeen.
Osoitin: nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai käännöksen
suuntaan. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Pois suunnalta: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Seuraavan reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti (leveyspiiri/pituuspiiri): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja
pituuspiiri valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Sijainti (valittu): nykyinen sijainti valituilla
sijaintimuotoasetuksilla.
Suhteellisen tuulen kulma: tuulen kulma mitattuna suhteessa
aluksen keulaan. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA 0183
laitteeseen, joka mittaa tuulen kulmaa.
Suhteellisen tuulen nopeus: mitattu tuulen nopeus.
Suunta: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Syvyys: veden syvyys. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA
0183 -laitteeseen, joka voi mitata veden syvyyden.
Takaisin suunnalle: suunta, johon kulkemalla palaat reitille.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Tosituulen kulma: tuulen kulma suhteessa veteen viitteenä
veneen keulasta, kun paapuurin tai tyyrpuurin kulma on
enintään 180 astetta. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA
0183 laitteeseen, joka mittaa tuulen kulmaa.
Tosituulen nopeus: tuulen todellinen nopeus suhteessa
alukseen. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA 0183
laitteeseen, joka mittaa tuulen nopeutta.
Tuulen suunta: tuulen todellinen suunta suhteessa pohjoiseen.
Laitteen on oltava kytkettynä NMEA 0183 laitteeseen, joka
mittaa tuulen suuntaa.
Sivun oletusasetusten palauttaminen
1 Avaa sivu, jonka asetukset aiot palauttaa.
2 Valitse MENU > Palauta oletukset.
Laite määrittää näiden tietojen avulla, nouseeko vai laskeeko
veneen kurssi tuulen suunnan muutosten vuoksi.
HUOMAUTUS: laite määrittää kurssin luovimisavustimessa
hyödyntämällä GPS-perustaista suuntaa pohjaan nähden. Se ei
huomioi muita veneen suuntaan mahdollisesti vaikuttavia
tekijöitä, kuten virtauksia ja vuoroveden vaihtelua.
Luovimisavustimen asetusten määrittäminen
1 Valitse Luovimisavustin.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Kalibroi paapuurin ja tyyrpuurin luovimisavustin
valitsemalla Paapuuri tai Tyyrpuuri ja valitsemalla
SELECT.
• Voit määrittää luovimiskulman manuaalisesti valitsemalla
MENU > Luovimiskulma ja antamalla kulman asteina.
• Määritä tosituulen suunta valitsemalla MENU >
Tosituulen suunta ja antamalla tosituulen suunta asteina.
Nopeushistoria
Laite tallentaa nopeustrendien historiatietoja tietyltä ajanjaksolta.
Määrittämällä suodattimia voit tarkastella suorituksen kiihdytysja hidastustrendejä.
Nopeushistorian määrittäminen
1 Valitse Nopeushistoria.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Määritä nopeustietojen keräysväli valitsemalla MENU >
Kesto.
• Määritä nopeusalueen laskutapa valitsemalla MENU >
Nopeusalue ja valitsemalla Automaattinen tai
Manuaalinen.
• Määritä valmis nopeussuodatin tai luo mukautettu
valitsemalla MENU > Nopeussuodatin ja valitsemalla
Automaattinen tai Manuaalinen.
Päävalikon toiminnot ja asetukset
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Luovimisavustin
Satelliittiasetukset
Kun purjehdit tai kilpailet vastatuuleen, näet luovimisavustimen
avulla, onko veneen kurssi nouseva vai laskeva. Kun kalibroit
luovimisavustimen, laite tallentaa veneen paapuurin À ja
tyyrpuurin Á suunnan pohjaan nähden (COG), tosituulen
keskisuunnan  ja aluksen luovimiskulman Ã.
Valitse satelliittisivulla MENU.
Jälki ylös: näyttää nykyisen kulkusuunnan näytön yläreunaa
kohti.
Pohjoinen ylös: näyttää pohjoisen näytön yläreunassa.
Käytä, GPS pois: voit poistaa GPS-ominaisuuden käytöstä.
Päävalikon lisätyökalut
Valitse Lisää toimintoja.
Aktiivinen reitti: näyttää navigoitavan reitin tietoja, kuten
korkeimman ja matalimman kohdan sekä päätepisteen
etäisyyden.
Kellohälytys: asettaa äänimerkin.
Päävalikon toiminnot ja asetukset
5
Pinta-alamittaus: laskee alan alueen kehän mukaan.
Laskin: näyttää laskimen.
Kalenteri: näyttää kalenterin.
Geokätköt: näyttää tallennettujen geokätköjen tiedot.
Valtatie: näyttää valtatien nopeusrajoituksen, kulkusuunnan,
matkan seuraavaan reittipisteen ja suunnan reitille.
Metsästys ja kalastus: näyttää nykyisen sijainnin parhaiden
metsästys- ja kalastusaikojen ennusteet.
Mies yli laidan: voit määrittää mies yli laidan -reittipisteen ja
navigoida siihen.
Läheisyysreittipisteet: määrittää ja näyttää tietoja tietyistä
sijainneista määritetyllä alueella.
Satelliitti: määrittää näytön satelliittinäkymäksi Pohjoinen ylös
tai Jälki ylös.
Sekuntikello: voit käyttää ajanottoa, merkitä kierroksen ja
mitata kierrosaikoja.
Aurinko ja kuu: näyttää auringonnousu- ja -laskuajat sekä kuun
vaiheen GPS-sijaintisi perusteella.
Reittipisteen keskiarvo: voit tarkentaa reittipisteen sijaintia.
satelliittijärjestelmän tiedot, joilla voidaan tarkentaa GPSsijaintitietoja. Käytettäessä WAAS- tai EGNOS-ominaisuutta
satelliittihaku saattaa kestää tavallista kauemmin.
Sarjaliitännän asetukset
Valitse Määritä > Järjestelmä > Liitäntä.
Garmin Serial: määrittää laitteen käyttämään omaa Garmin
muotoa, jossa reittipiste-, reitti- ja jälkitietoja voi siirtää
tietokoneeseen.
NMEA-tulo/-lähtö: määrittää laitteen käyttämään
vakiomuotoista NMEA 0183 lähtöä ja tuloa.
Näyttöasetukset
Valitse Määritä > Näyttö.
Taustavalon aika: säätää aikaa, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Säädä kontrastia: säätää kontrastitasoa.
Päävalikko-, Asetus-, Etsi-tyyli: määrittää päävalikon
ulkoasun.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Alueen koon laskeminen
1 Valitse Pinta-alamittaus > Aloita.
2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
3 Valitse Laske, kun olet valmis.
Voit mukauttaa viestien, näppäinten ja käännösvaroitusten
merkkiääniä sekä hälytyksiä.
1 Valitse Määritä > Äänet.
2 Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.
Geokätköt
Merenkulkuhälytysten määrittäminen
Geokätkö on kuin kätketty aarre. Geokätkennässä etsitään
piilotettuja aarteita hyödyntämällä geokätkön piilottajan verkkoon
lähettämiä GPS-koordinaatteja.
Geokätköjen lataaminen
Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/geocache.
Luo tili tarvittaessa.
Kirjaudu.
Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.
1
2
3
4
5
Navigoiminen geokätkölle
1 Valitse Lisää toimintoja > Geokätköt.
2 Valitse geokätkö.
3 Valitse Siirry.
Laitteen mukauttaminen
Tietokenttien mukauttaminen
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
1 Avaa sivu, jonka tietokenttiä aiot muuttaa.
2 Valitse MENU.
3 Valitse Muuta tietokenttiä.
4 Valitse uusi tietokenttä.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Järjestelmäasetukset
Valitse Määritä > Järjestelmä > GPS-asetukset.
Nopeussuodatin: voit valita ensisijaisen GPS-tietolähteen.
Satelliittijärjestelmä: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
Venäjän GLONASS-satelliittijärjestelmän tiedot. Kun
järjestelmää käytetään paikoissa, joista on heikko näkyvyys
taivaalle, sijaintitietoja voidaan tarkentaa käyttämällä
GLONASS-tietoja GPS-järjestelmän rinnalla.
WAAS/EGNOS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WAAS
(Pohjois-Amerikka)- tai EGNOS (Eurooppa) 6
®
1
2
3
4
Valitse Määritä > Merihälytys.
Valitse hälytyksen tyyppi.
Määritä asetus.
Valitse Valmis.
Merenkulkuasetukset
Valitse Määritä > Merihälytys.
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Suuntapoikkeamahälytys: määrittää hälytyksen ilmoittamaan,
kun olet tietyn matkan päässä reitiltä.
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
Tietojen nollaaminen
Voit nollata matkatiedot, poistaa kaikki reittipisteet, tyhjentää
nykyisen jäljen tai palauttaa oletusarvot.
1 Valitse Määritä > Nollaa.
2 Valitse nollattava kohde.
Sivujärjestyksen muuttaminen
1
2
3
4
5
Valitse Määritä > Sivujärjestys.
Valitse sivu.
Valitse Siirrä.
Siirrä sivua ylös- tai alaspäin luettelossa.
Valitse SELECT.
Sivun lisääminen
1 Valitse päävalikosta Määritä > Sivujärjestys.
2 Valitse Lisää sivu.
3 Valitse lisättävä sivu.
Sivun poistaminen sivujärjestyksestä
1 Valitse Määritä > Sivujärjestys.
Laitteen mukauttaminen
2 Valitse sivu.
3 Valitse Poista > SELECT.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Mittayksiköiden muuttaminen
Tuki ja päivitykset
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, syvyyden ja
lämpötilan mittayksiköitä.
1 Valitse Määritä > Yksiköt.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
Aika-asetukset
Valitse Määritä > Aika-asetukset.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Sijaintimuotoasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse Määritä > Sijaintimuoto.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema
näkyy.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Reititysasetukset
Laite optimoi laskemansa reitit valitsemasi suorituksen tyypin
mukaan. Reitityksellä voit määrittää laitteen reitittämään
automaattisesti seuraavaan reitin pisteeseen.
Valitse Määritä > Reititys.
Automaattinen: laite reitittää automaattisesti aina reitin
pisteestä seuraavaan.
Etäisyys: laite reitittää reitin seuraavaan pisteeseen, kun olet
tietyn matkan päässä nykyisestä pisteestä.
Manuaalinen: laite lopettaa reitityksen, kun saavut reitin
pisteeseen.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
2 AA-akkua (alkali, NiMH tai litium)
Käyttölämpötila
-20 - 70 ºC (-4 - 158 ºF)
Säilytyslämpötila
-30 - 80 ºC (-22 - 176 ºF)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Materiaali
Kelluva, kestävä, muoviseos
Kompassin turvaväli
10 cm (4 tuumaa)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
Laitteen tiedot
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect™
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse Määritä > Tietoja.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Tietojen jakaminen HomePort™ ohjelmiston
kanssa
Ennen kuin voit lähettää tietoja HomePort ohjelmistoon, sinun
on hankittava HomePort ja asennettava se tietokoneeseen.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/homeport.
Voit ladata ja tarkastella tietokoneessa tietoja, kuten jälkiä,
reittejä ja reittipisteitä, ja siirtää tietoja laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
( Windows ) tai taltiona ( Mac ).
2 Käynnistä HomePort.
3 Seuraa näytön ohjeita.
®
®
Taustavalon ja kontrastin säätäminen
Voit säätää taustavaloa ja kontrastia nopeasti miltä tahansa
sivulta.
1 Valitse .
2 Säädä taustavaloa ja kontrastia nuolipainikkeilla.
Akunkeston maksimoiminen
Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, poista akut.
Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
GLONASS-ominaisuuden poistaminen käytöstä
Jos navigoit pitkään, kun näkyvyys satelliitteihin on esteetön,
voit poistaa GLONASS-ominaisuuden käytöstä akunkeston
pidentämiseksi.
Valitse Määritä > Järjestelmä > GPS-asetukset >
Satelliittijärjestelmä > GPS.
Taustavalon ja kontrastin säätäminen
Voit säätää taustavaloa ja kontrastia nopeasti miltä tahansa
sivulta.
7
1 Valitse .
2 Säädä taustavaloa ja kontrastia nuolipainikkeilla.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostotyypit
Rannehihnan kiinnittäminen
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen
Voit maksimoida akunkeston vähentämällä taustavalon
aikakatkaisun arvoa.
1 Valitse Määritä > Näyttö > Taustavalon aika.
2 Valitse vaihtoehto.
Tietojen hallinta
®
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• HomePort tiedostot. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/trip
_planning.
• GPX-jälkitiedostot.
1 Pujota rannehihnan lenkki laitteen hihnapaikkaan.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Aseta paristot paikoilleen, ennen kuin käytät laitetta liitettynä
tietokoneeseen. Tietokoneen USB-portin virta ei välttämättä riitä
laitteen käyttämiseen.
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
2 Pujota hihnan toinen pää lenkistä ja vedä tiukalle.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi
upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja
kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Poista akut.
2 Asenna akut uudelleen.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletukset.
Valitse Määritä > Nollaa > Nollaa kaikki asetukset > Kyllä.
1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
8
Liite
Hakemisto
A
aika-asetukset 7
aikavyöhykkeet 7
akku 1, 7, 8
asentaminen 1
käyttöikä 7
maksimoiminen 8
varastointi 7
aloitusnäyttö, mukauttaminen 6
asetukset 3, 5–8
E
EGNOS 6
G
Garmin Express 7
laitteen rekisteröiminen 7
ohjelmiston päivittäminen 7
geokätkentä 6
geokätköt 6
lataaminen 6
GLONASS 6, 7
GPS 5
asetukset 5
EGNOS 6
WAAS 6
H
HomePort 7
hälytykset
ankkurin laahaus 6
kello 5
matala vesi 6
saapuminen 6
suuntapoikkeama 6
syvä vesi 6
J
jäljet 2, 3
navigointi 3
K
kartat 3
matkan mittaaminen 3
navigointi 3
päivittäminen 7
kartta 3
kojelaudat 4
kompassi 3, 4
kontrasti 6, 7
käyttäjätiedot, poistaminen 8
L
laite
nollaaminen 8
rekisteröinti 7
laitteen asetusten nollaaminen 6, 8
laitteen mukauttaminen 6
laitteen puhdistaminen 8
laitteen rekisteröiminen 7
laitteen tunnus 7
laitteet 4
lataaminen, geokätköt 6
luovimisavustin 5
lämpötila 7
M
matkamittarit 3
matkan mittaaminen 3
matkasuunnittelu. Katso reitit
merikartta 2
mittarit, matka 3
mittayksiköt 7
O
ohjelmisto, päivittäminen 7
P
painikkeet 1
virta 1
palauttaminen, asetukset 8
pinta-alamittaus 6
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 8
profiilit 1
nimeäminen uudelleen 1
valitseminen 1
purjehdus 4
luovimisavustin 5
purjehdusluovimisavustin 5
purjehduslähtöviiva 4
päävalikko 5
R
rannehihna 8
reitit 2, 3
luominen 2
muokkaaminen 2
navigointi 2
näyttäminen kartassa 2
poistaminen 2
reittipisteet 2
muokkaaminen 2
navigointi 2
poistaminen 2
projisoiminen 2
tallentaminen 2
S
satelliittisignaalit 5
siirtäminen, tiedostot 6, 8
sijainnit
muokkaaminen 2
tallentaminen 2
sijaintimuoto 7
sivut 4
T
taustavalo 6–8
tekniset tiedot 7
tiedostot
siirtäminen 6, 8
tuetut tyypit 8
tiedot, siirtäminen 8
tietojen tallentaminen 8
tietokentät 4, 6
tietokone
liittäminen 7
yhdistäminen 8
tuotteen rekisteröiminen 7
U
USB
irrottaminen 8
liitin 1
tiedostojen siirtäminen 8
V
vesitiiviys 7
vianmääritys 6, 8
virtapainike 1
W
WAAS 6
Ä
äänet 6
N
navigointi 3
NMEA 0183 6
nopeustiedot 5
näyttöasetukset 6
Hakemisto
9
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising