Garmin | Nautix™ In-view Display | Garmin Nautix™ In-view Display Priročnik za uporabo

Garmin Nautix™ In-view Display Priročnik za uporabo
Garmin Nautix™
Priročnik za uporabo
April 2016
190-02078-43_0A
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin in ANT so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Express™ in
Garmin Nautix™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe
Garmin.
®
M/N: A02913
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Nameščanje nosilca na sončna očala ........................................ 1
Nameščanje naprave v nosilec ................................................... 1
Združevanje z napravo ............................................................... 2
Prilagajanje naprave...................................................... 2
Možnosti menija .......................................................................... 2
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ............................................. 2
Nastavitve sistema ...................................................................... 2
Informacije o napravi..................................................... 2
Specifikacije ................................................................................ 2
Podpora in posodobitve .............................................................. 2
Kazalo .............................................................................. 3
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
• V načinu Le na zahtevo/ob opozorilu dvotapnite ploščo na
dotik, da napravo zbudite ali jo preklopite v stanje mirovanja
(Nastavitve sistema, stran 2).
Nameščanje nosilca na sončna očala
1 Izberite velikost paščka, ki se prilega ročki vaših sončnih
očal.
OPOMBA: pašček mora biti dovolj ozek, da se naprava med
dejavnostjo ne premika.
2 Plosko stran nosilca namestite na ročko sončnih očal.
3 Prvi pašček pritrdite na zgornjo kljukico in ga povlecite okoli
ročke sončnih očal.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 2).
1 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
À in pritisnite polnilnik, dokler ne klikne.
4 Drugo stran paščka pritrdite na spodnjo kljukico.
5 Pritrdite drugi pašček.
2 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
Napajalnik
vključite v standardno stensko vtičnico.
3
4 Napravo popolnoma napolnite.
5 Stisnite gumba Á, da odstranite polnilnik.
Pregled naprave
À
Senzor osvet- Samodejno zazna osvetljenost okolice in prilagodi
ljenosti okolice svetlost zaslona.
Â
Plošča na dotik Podrsajte ali tapnite za upravljanje naprave
(Uporaba plošče na dotik, stran 1).
Ä
Preden namestite napravo v nosilec, morate nosilec namestiti
na ročko sončnih očal.
1 Poravnajte zarezi na nosilcu in napravi.
2 Nežno pritisnite na napravo in jo obračajte, dokler se ne
zaskoči v pravilen položaj.
Tipka za vklop/ Držite za vklop in izklop naprave.
izklop
Pritisnite za odpiranje menija.
Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni.
Á
Ã
Nameščanje naprave v nosilec
Ročka zaslona Upognite jo, da nastavite zaslon.
OPOMBA: če ročko zaslona upognete za več kot
90 stopinj, lahko poškodujete napravo.
Zaslon
Zaslon obrnite, da nastavite njegovo mesto.
OPOMBA: če zaslon obrnete za več kot 15 stopinj,
lahko poškodujete napravo.
Uporaba plošče na dotik
Z uporabo plošče na dotik lahko upravljate veliko funkcij
naprave. Ploščo na dotik lahko upravljate s konicami prstov, tudi
če nosite rokavice.
• Če se želite pomikati med podatkovnimi zasloni, možnostmi
in nastavitvami, podrsajte ploščo na dotik.
Podrsate lahko naprej ali nazaj.
• Podrsajte ploščo na dotik, da opustite obvestila.
• Podrsajte ploščo na dotik, da potrdite obvestila in opozorila.
• Med ogledom menija tapnite ploščo na dotik, da izberete
označen element.
Uvod
3 Zaslon nastavite pred lečo sončnih očal.
Namigi za nameščanje naprave Garmin Nautix
• Za namestitev naprave na ročko sončnih očal izberite varno
mesto, kjer ne bo motila varnega upravljanja plovila.
• Izberite paščke, ki se najbolje prilegajo vašim sončnim
očalom.
• Pravilno namestite napravo.
• Zaslon nastavite, preden prevzamete krmilo.
• Pogled na zaslon preskusite v varnem okolju.
Namigi za nastavitev zaslona
• Preden namestite zaslon, razprite ročke sončnih očal.
• Nosilec namestite na ustrezno mesto, da bo zaslon dosegel
lečo sončnih očal.
• Upognite ročko zaslona.
• Obrnite zaslon.
• Nosilec premikajte naprej in nazaj na ročki sončnih očal.
1
Združevanje z napravo
Združitev je prva vzpostavitev povezave med dvema
združljivima brezžičnima napravama. Ko na primer prvič
vzpostavite povezavo med napravo Garmin Nautix in združljivim
navtičnim ploterjem ali instrumentom, ti dve napravi združite.
Seznam združljivih naprav si oglejte na strani izdelka na
spletnem mestu www.garmin.com . Za boljšo pokritost na večjih
plovilih lahko napravo Garmin Nautix združite z več združljivimi
napravami.
1 Za optimalno zmogljivost boste programsko opremo naprave
Garmin Nautix in združljive naprave morda morali posodobiti
na najnovejšo razpoložljivo različico.
2 Napravo Garmin Nautix postavite v doseg združljive naprave
(3 m).
Naprava Garmin Nautix samodejno poišče vse združljive
naprave v dosegu.
3 Po potrebi v meniju naprave Garmin Nautix izberite
Povezave naprave > Zdruzevanje z novo napravo.
4 V združljivi napravi za odpiranje menija Nosljiv izdelek
Garmin naredite naslednje:
• V navtičnem ploterju izberite Nastavitve > Komunikacije
> Brezžične naprave > Nosljiv izdelek Garmin >
Omogoči povezave > Nova povezava.
• V instrumentu izberite WEAR > ENBL > ON > CONN >
ADD.
Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta
vklopljeni in v dosegu.
Razdruževanje naprav
Napravo Garmin Nautix lahko razdružite z vsemi združenimi
napravami.
1 V meniju izberite Povezave naprave > Razdruzi vse.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Le na zahtevo/ob opozorilu, da varčuje z energijo baterije.
Način Le na zahtevo/ob opozorilu samodejno izklopi zaslon,
ko ga ne uporabljate.
Predstavitveni nacin: omogoča, da naprava prikazuje
simulirane podatke, ne da bi bila združena z združljivo
napravo.
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi napravo na tovarniško
privzete vrednosti.
Informacije o napravi
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Trajanje baterij
Do 8 ur.
Čas polnjenja baterije
Približno 1,5 ure
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT
®
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
®
Prilagajanje naprave
Možnosti menija
Za odpiranje menija pritisnite tipko za vklop/izklop.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov: omogoča prilagoditev
podatkov, prikazanih na posameznem zaslonu.
Nastavitve: odpre meni z nastavitvami naprave.
Povezave naprave: omogoča združitev in razdružitev z
združljivimi napravami.
Vizitka: Dostop do informacij o napravi in različici programske
opreme.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovna polja lahko prilagajate posameznim podatkovnim
zaslonom.
1 V meniju izberite Prilagajanje podatkovnih zaslonov.
2 Izberite zaslon.
3 Izberite postavitev (izbirno).
4 Izberite polje.
5 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
6 Če želite spremeniti dodatna polja, ponovite koraka 4 in 5.
Nastavitve sistema
V meniju izberite Nastavitve.
Jezik: nastavi jezik besedila na zaslonu.
Merske enote: nastavi merske enote.
Nacin zaslona: nastavi način zaslona na možnost Ostane
vkljuceno, da zaslon ostane stalno vklopljen, ali na možnost
2
Prilagajanje naprave
Kazalo
B
baterija, polnjenje 1
brezžične naprave 2
vzpostavitev povezave z brezžično
napravo 2
G
Garmin Express
posodabljanje programske opreme 2
registracija naprave 2
Garmin Nautix
razdruževanje 2
združevanje 2
N
nameščanje 1
nastavitve sistema 2
P
plošča na dotik 1
podatkovni zasloni, prilagajanje 2
prilagajanje naprave 2
programska oprema, posodabljanje 2
R
registracija izdelka 2
registracija naprave 2
S
specifikacije 2
Kazalo
3
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising