Garmin | Nautix™ In-view Display | User guide | Garmin Nautix™ In-view Display Käyttöopas

Garmin Nautix™ In-view Display Käyttöopas
Garmin Nautix™
Käyttöopas
Huhtikuu 2016
190-02078-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo ja ANT ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Express™ ja Garmin Nautix™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista
lupaa.
®
M/N: A02913
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Pidikkeen kiinnittäminen aurinkolaseihin .................................... 1
Laitteen asettaminen pidikkeeseen ............................................ 1
Laitteen pariliittäminen ................................................................ 2
Laitteen mukauttaminen................................................ 2
Valikkoasetukset ......................................................................... 2
Tietonäyttöjen mukauttaminen ................................................... 2
Järjestelmäasetukset .................................................................. 2
Laitteen tiedot................................................................. 2
Tekniset tiedot ............................................................................ 2
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 2
Hakemisto....................................................................... 3
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 2).
1 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen
kanssa À ja työnnä laturia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
Liitä
verkkolaite pistorasiaan.
3
4 Lataa laitteen akku täyteen.
5 Irrota laturi painamalla painikkeita Á.
Laitteen esittely
À
Virtapainike
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta
pitkään.
Avaa valikko painamalla.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla.
Á
Ympäristön
valoisuusanturi
Tunnistaa ympäristön valoisuuden ja säätää
näytön kirkkauden automaattisesti.
Â
Kosketuspaneeli Käytä laitetta pyyhkäisemällä tai napauttamalla
(Kosketuspaneelin käyttäminen, sivu 1).
Ã
Näytön varsi
Säädä näyttöä taivuttamalla vartta.
HUOMAUTUS: laite voi vahingoittua, jos näytön
vartta taivutetaan yli 90 astetta.
Ä
Näyttö
Muuta näytön paikkaa kääntämällä.
HUOMAUTUS: laite voi vahingoittua, jos näyttöä
käännetään yli 15 astetta.
Kosketuspaneelin käyttäminen
Kosketuspaneelin avulla voi käyttää monia laitteen
ominaisuuksia. Kosketuspaneelia voi käyttää sormenpäillä tai
käsineet kädessä.
• Pyyhkäisemällä kosketuspaneelia voi selata tietonäyttöjä,
vaihtoehtoja ja asetuksia.
Kosketuspaneelia voi pyyhkäistä eteen- ja taaksepäin.
• Voit ohittaa ilmoituksia pyyhkäisemällä kosketuspaneelia.
• Voit kuitata ilmoituksia ja hälytyksiä pyyhkäisemällä
kosketuspaneelia.
Johdanto
• Kun valikko on auki, voit valita korostetun kohdan
koskettamalla kosketuspaneelia.
• Tarvittaessa / vain hälytys -tilassa voit herättää laitteen tai
siirtää sen lepotilaan kaksoisnapauttamalla kosketuspaneelia
(Järjestelmäasetukset, sivu 2).
Pidikkeen kiinnittäminen aurinkolaseihin
1 Valitse aurinkolasien sankaan tiukasti sopiva hihna.
HUOMAUTUS: hihnan on oltava tiukka, jotta laite ei pääse
liikkumaan suorituksen aikana.
2 Aseta pidikkeen tasainen puoli aurinkolasien sankaa vasten.
3 Kiinnitä ensimmäinen hihna yläkoukkuun ja vedä hihna
aurinkolasien sangan ympäri.
4 Kiinnitä hihnan toinen reuna alakoukkuun.
5 Kiinnitä toinenkin hihna.
Laitteen asettaminen pidikkeeseen
Kiinnitä pidike aurinkolasien sankaan, ennen kuin asetat laitteen
pidikkeeseen.
1 Aseta pidikkeen ja laitteen lovet kohdakkain.
2 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä, kunnes se lukittuu
paikalleen.
3 Säädä näyttö aurinkolasien linssin eteen.
Garmin Nautix laitteen asennusvinkkejä
• Kiinnitä laite tukevasti aurinkolasien sankaan kohtaan, jossa
se ei estä aluksen turvallista käyttöä.
• Valitse aurinkolaseihin parhaiten sopivat hihnat.
• Asenna laite oikein.
• Säädä näyttö, ennen kuin astut ruoriin.
• Testaa näytön asento turvallisessa ympäristössä.
Näytön säätövinkkejä
• Avaa aurinkolasien sangat, ennen kuin säädät näyttöä.
• Aseta pidike sijaintiin, jossa näyttö ulottuu aurinkolasien
linssiin.
• Taivuta näytön vartta.
• Käännä näyttöä.
• Siirrä pidikettä eteen- tai taaksepäin aurinkolasien sangassa.
1
Laitteen pariliittäminen
Pariliitos tarkoittaa kahden yhteensopivan langattoman laitteen
ensimmäistä yhteyttä. Pariliitos tehdään esimerkiksi silloin, kun
Garmin Nautix laite yhdistetään yhteensopivaan karttaplotteriin
tai laitteeseen. Yhteensopivien laitteiden luettelo on tuotesivulla
osoitteessa www.garmin.com Voit parantaa kattavuutta suurissa
aluksissa pariliittämällä Garmin Nautix laitteen useisiin
yhteensopiviin laitteisiin.
1 Garmin Nautix laitteen ja yhteensopivan laitteen ohjelmisto
kannattaa ehkä päivittää uusimpaan versioon suorituskyvyn
optimoimiseksi.
2 Tuo Garmin Nautix laite enintään 3 metrin päähän
yhteensopivasta laitteesta.
Garmin Nautix laite etsii kaikki kantavuusalueella olevat
yhteensopivat laitteet automaattisesti.
Valitse
tarvittaessa Garmin Nautix valikosta Laitteen
3
yhteydet > Pariliitä uusi laite.
4 Avaa yhteensopivassa laitteessa Garminin rannelaite -
valikko:
• Valitse karttaplotterissa Asetukset > Viestintä >
Langattomat laitteet > Garminin rannelaite > Ota
yhteydet käyttöön > Uusi yhteys.
• Valitse laitteessa WEAR > ENBL > ON > CONN > ADD.
Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.
Palauta oletukset: palauttaa laitteen asetusten oletusarvot.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 8 h
Akun latausaika
Noin 1,5 h
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö 2,4 GHz:n langaton ANT yhteyskäytäntö
®
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
®
Laitteiden pariliitoksen purkaminen
Voit purkaa Garmin Nautix laitteen pariliitoksen kaikkiin
laitteisiin.
1 Valitse valikosta Laitteen yhteydet > Pura kaikki liitokset.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen mukauttaminen
Valikkoasetukset
Avaa valikko painamalla virtapainiketta.
Mukauta tietonäyttöjä: voit mukauttaa laitteen näytöissä
näkyviä tietoja.
Asetukset: avaa laitteen asetusvalikon.
Laitteen yhteydet: voit pariliittää yhteensopiviin laitteisiin ja
purkaa pariliitoksia.
Tietoja: näyttää tietoja laitteesta ja ohjelmistoversiosta.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa kunkin tietonäytön tietokenttiä.
1 Valitse valikosta Mukauta tietonäyttöjä.
2 Valitse näyttö.
3 Valitse asettelu (valinnainen).
4 Valitse kenttä.
5 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
6 Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat muuttaa muita kenttiä.
Järjestelmäasetukset
Valitse valikosta Asetukset.
Kieli: näyttökielen määritys.
Yksikkö: mittayksiköiden määrittäminen.
Näyttötila: määrittää näyttötilaksi Pysyy päällä tai Tarvittaessa /
vain hälytys, joista jälkimmäinen säästää akkuvirtaa.
Tarvittaessa / vain hälytys -tila sammuttaa näytön
automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
Esittelytila: sallii laitteen näyttää simuloituja tietoja ilman
pariliitosta yhteensopivaan laitteeseen.
2
Laitteen mukauttaminen
Hakemisto
A
akku, lataaminen 1
asentaminen 1
G
Garmin Express
laitteen rekisteröiminen 2
ohjelmiston päivittäminen 2
Garmin Nautix
pariliitoksen purkaminen 2
pariliitos 2
J
järjestelmäasetukset 2
K
kosketuspaneeli 1
L
laitteen mukauttaminen 2
laitteen rekisteröiminen 2
langattomat laitteet 2
langattoman laitteen yhdistäminen 2
O
ohjelmisto, päivittäminen 2
T
tekniset tiedot 2
tietonäytöt, mukauttaminen 2
tuotteen rekisteröiminen 2
Hakemisto
3
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising