Garmin | Nautix™ In-view Display | User manual | Garmin Nautix™ In-view Display Korisnički priručnik

Garmin Nautix™ In-view Display Korisnički priručnik
Garmin Nautix™
Korisnički priručnik
Travanj 2016
190-02078-46_0A
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin i ANT trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Express™ i
Garmin Nautix™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Broj modela: A02913
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Montiranje nosača na sunčane naočale ..................................... 1
Postavljanje uređaja u nosač ...................................................... 1
Uparivanje uređaja ...................................................................... 2
Prilagođavanje uređaja.................................................. 2
Opcije izbornika .......................................................................... 2
Prilagođavanje zaslona s podacima ........................................... 2
Postavke sustava ........................................................................ 2
Informacije o uređaju..................................................... 2
Specifikacije ................................................................................ 2
Podrška i nadogradnja ................................................................ 2
Indeks.............................................................................. 3
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 2).
1 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja À i pritisnite punjač tako da škljocne.
2 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.
3 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
4 Napunite uređaj do kraja.
5 Povucite gumbe Á da biste mogli iskopčati punjač.
Pregled uređaja
À
Á
Â
Tipka napajanja
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Pritisnite za otvaranje izbornika.
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
Senzor
ambijentalne
rasvjete
Automatski određuje količinu dostupnog svjetla i
prilagođava svjetlinu zaslona.
• Povucite prstom po dodirnoj površini kako biste prihvatili
obavijesti i upozorenja.
• Prilikom prikazivanja izbornika dodirnite dodirnu površinu
kako biste odabrali istaknutu stavku.
• U načinu rada Na zahtjev / samo upozorenja dvaput
dodirnite dodirnu površinu kako biste aktivirali ili deaktivirali
uređaj (Postavke sustava, stranica 2).
Montiranje nosača na sunčane naočale
1 Odaberite veličinu vezice koja odgovara krilima vaših
sunčanih naočala.
NAPOMENA: Vezica bi trebala biti čvrsta tako da se uređaj
ne miče za vrijeme aktivnosti.
Ravnu
stranu nosača postavite na krilo sunčanih naočala.
2
3 Prvu vezicu pričvrstite na gornju kukicu i pritegnite je oko krila
sunčanih naočala.
4 Drugu stranu vezice pričvrstite na donju kukicu.
5 Pričvrstite drugu vezicu.
Postavljanje uređaja u nosač
Kako biste uređaj mogli postaviti u nosač, nosač najprije morate
montirati na krilo sunčanih naočala.
1 Poravnajte ureze na nosaču i uređaju.
2 Pritisnite lagano dolje i okrećite uređaj dok ne sjedne na
mjesto.
Dodirna površina Povucite prstom po njoj ili je dodirnite kako biste
upravljali uređajem (Korištenje dodirne površine,
stranica 1).
Ã
Krilo zaslona
Savinite ga kako biste podesili zaslon.
NAPOMENA: Savijanje krila zaslona za više od
90 stupnjeva može oštetiti uređaj.
Ä
Zaslon
Zakrenite za podešavanje lokacije zaslona.
NAPOMENA: Zakretanje zaslona za više od 15
stupnjeva može oštetiti uređaj.
Korištenje dodirne površine
Pomoću dodirne površine možete upravljati različitim funkcijama
uređaja. Dodirnu površinu možete dodirivati vrškom prsta ili
kada nosite rukavice.
• Povucite prstom po dodirnoj površini za kretanje kroz zaslone
s podacima, opcije i postavke.
Prstom možete povlačiti prema natrag ili prema naprijed.
• Povucite prstom po dodirnoj površini kako biste odbacili
obavijesti.
Uvod
3 Podesite zaslon ispred leće sunčanih naočala.
Savjeti za instaliranje uređaja Garmin Nautix
• Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja na krilo
sunčanih naočala na kojoj vam neće smetati za sigurno
upravljanje plovilom.
• Odaberite vezice koje najbolje odgovaraju vašim sunčanim
naočalama.
• Pravilno postavite uređaj.
• Podesite zaslon prije upravljanja kormilom.
• Prikaz na zaslonu testirajte u sigurnom okruženju.
Savjeti za podešavanje zaslona
• Prije podešavanja zaslona rasklopite krila sunčanih naočala.
1
• Postavite nosač na mjesto na kojem zaslon dodiruje leće
sunčanih naočala.
• Savijte krilo zaslona.
• Zakrenite zaslon.
• Pomičite nosač prema naprijed ili prema natrag na krilu
sunčanih naočala.
Uparivanje uređaja
Uparivanje je prvo povezivanje dva kompatibilna bežična
uređaja. Primjerice, prvim povezivanjem Garmin Nautix uređaja i
kompatibilnog plotera ili instrumenta uparujete ta dva uređaja.
Popis kompatibilnih uređaja potražite na stranici s proizvodima
na web-mjestu www.garmin.com Garmin Nautix uređaj možete
upariti s više kompatibilnih uređaja kako biste na većim plovilima
osigurali bolju pokrivenost.
1 Za optimalne rezultate, softver Garmin Nautix uređaja i
kompatibilnog uređaja nadogradite na najnoviju verziju.
2 Postavite Garmin Nautix uređaj unutar dometa (3 m)
kompatibilnog uređaja.
Garmin Nautix uređaj automatski traži sve kompatibilne
uređaje u dometu.
3 U izborniku Garmin Nautix po potrebi odaberite Povezivanje
uredjaja > Uparivanje novog uredjaja.
4 Na kompatibilnom uređaju izvršite radnju kako biste otvorili
izbornik Garmin nosivi uređaj:
• Na ploteru odaberite Postavke > Komunikacije >
Bežični uređaji > Garmin nosivi uređaj > Omogući
povezivanje > Nova veza.
• Na instrumentu odaberite WEAR > ENBL > ON > CONN
> ADD.
Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se
nađu unutar dosega.
Prekid uparivanja
Prekid uparivanja Garmin Nautix uređaja možete izvršiti sa svih
uparenih uređaja.
1 U izborniku odaberite Povezivanje uredjaja > Ponistavanje
svih uparivanja.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Postavke sustava
U izborniku odaberite Postavke.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza na zaslonu.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.
Nacin prikaza: Postavlja način prikaza na Ostaje ukljuceno za
zaslon koji je uvijek uključen ili Na zahtjev / samo upozorenja
radi štednje baterije. Način rada Na zahtjev / samo
upozorenja automatski isključuje zaslon kada se ne koristi.
Demo nacin rada: Uređaju omogućuje prikaz simuliranih
podataka bez uparivanja s kompatibilnim uređajem.
Vrati zadane postavke: Ponovno postavlja postavke uređaja na
tvornički zadane vrijednosti.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 8 h
Vrijeme punjenja baterije
Približno 1,5 h
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
®
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Podrška i nadogradnja
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) omogućuje
jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
®
Prilagođavanje uređaja
Opcije izbornika
Pritisnite tipku napajanja kako biste otvorili izbornik.
Prilagodjavanje zaslona s podacima: Omogućuje
prilagođavanje podataka koji se pojavljuju na svakom
zaslonu.
Postavke: Otvara izbornik s postavkama uređaja.
Povezivanje uredjaja: Omogućuje uparivanje i prekid
uparivanja s kompatibilnim uređajima.
O uredjaju: Daje informacije o uređaju i verziji softvera.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Podatkovna polja za svaku stranicu s podacima možete
prilagoditi.
1 U izborniku odaberite Prilagodjavanje zaslona s podacima.
2 Odaberite zaslon.
3 Odaberite izgled (opcionalno).
4 Odaberite polje.
5 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
6 Za promjenu dodatnih polja ponovite korake 4 i 5.
2
Prilagođavanje uređaja
Indeks
B
baterija, punjenje 1
bežični uređaji 2
povezivanje bežičnog uređaja 2
D
dodirna površina 1
G
Garmin Express
nadogradnja softvera 2
registriranje uređaja 2
Garmin Nautix
prekid uparivanja 2
uparivanje 2
P
postavke sustava 2
prilagođavanje uređaja 2
R
registracija proizvoda 2
registriranje uređaja 2
S
softver, nadogradnja 2
specifikacije 2
U
umetanje 1
Z
zasloni s podacima, prilagodi 2
Indeks
3
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising