Garmin | Nautix™ In-view Display | User manual | Garmin Nautix™ In-view Display Gebruikershandleiding

Garmin Nautix™ In-view Display Gebruikershandleiding
Garmin Nautix™
Gebruikershandleiding
April 2016
190-02078-35_0A
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo en ANT zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. Garmin Express™ en Garmin Nautix™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden
gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
M/N: A02913
®
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
Het toestel opladen ..................................................................... 1
Overzicht van het toestel ............................................................ 1
De steun bevestigen op uw zonnebril ......................................... 1
Het toestel op de steun plaatsen ................................................ 1
Het toestel koppelen ................................................................... 2
Het toestel aanpassen ................................................... 2
Menuopties ................................................................................. 2
Gegevensschermen aanpassen ................................................. 2
Systeeminstellingen .................................................................... 2
Toestelinformatie........................................................... 2
Specificaties ................................................................................ 2
Ondersteuning en updates ......................................................... 2
Index................................................................................ 3
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Het toestel opladen
LET OP
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen
voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.
Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.
Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
stopcontact of een USB-poort op uw computer.
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
goedgekeurde temperatuurbereik (Specificaties, pagina 2).
1 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel À
op één lijn met de oplaadcontacten en druk de lader aan tot
deze vastklikt.
2 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter
of een USB-poort van een computer.
3 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
4 Laad het toestel volledig op.
5 Druk de knoppen Á in om de oplader te verwijderen.
Overzicht van het toestel
À
Aan-uitknop
Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit
te schakelen.
Druk in om het menu te openen.
Druk in om terug te keren naar het vorige menu.
Á
Omgevingslichtsensor
Detecteert automatisch beschikbaar licht en past
de helderheid van het scherm aan.
Â
Aanraakscherm
Veeg of tik om het toestel te bedienen (Het
aanraakscherm gebruiken, pagina 1).
Ã
Ä
Pootje van het Buig om het scherm aan te passen.
scherm
OPMERKING: Als u het pootje van het scherm
meer dan 90 graden buigt, kunt u het toestel
beschadigen.
Scherm
Draai om de positie van het scherm aan te passen.
OPMERKING: Als u het scherm meer dan 15
graden draait, kunt u het toestel beschadigen.
Het aanraakscherm gebruiken
U kunt veel toestelfuncties via het aanraakscherm bedienen. U
kunt het aanraakscherm bedienen met uw vingertoppen, maar
ook wanneer u handschoenen draagt.
• Veeg op het aanraakscherm om te bladeren door
gegevensschermen, opties en instellingen.
U kunt naar voren en naar achteren vegen.
• Veeg op het aanraakscherm om meldingen te negeren.
Inleiding
• Veeg op het aanraakscherm om meldingen en
waarschuwingen te bevestigen.
• Tik terwijl u het menu bekijkt op het aanraakscherm om het
gemarkeerde scherm te selecteren.
• Wanneer de modus Handmatig/alleen bij waarschuwingen
is ingeschakeld, dubbeltikt u op het aanraakscherm om het
toestel te activeren en te sluimeren (Systeeminstellingen,
pagina 2).
De steun bevestigen op uw zonnebril
1 Kies de bandgrootte die nauw aansluit op het pootje van uw
zonnebril.
OPMERKING: Het bandje moet stevig vastzitten, zodat het
toestel niet kan bewegen tijdens een activiteit.
2 Plaats de vlakke kant van de steun tegen het pootje van de
zonnebril.
3 Maak het eerste bandje vast aan de bovenste haak en trek
deze over het pootje van de zonnebril.
4 Maak de andere kant van het bandje vast aan de onderste
haak.
5 Maak het tweede bandje vast.
Het toestel op de steun plaatsen
Voordat u het toestel op de steun kunt plaatsen, moet u de
steun aan het pootje van uw zonnebril bevestigen.
1 Breng inkepingen op de steun in lijn met het toestel.
2 Duw iets omlaag en draai het toestel totdat het vastklikt.
3 Pas het scherm vóór de lens van de zonnebril aan.
Tips voor het installeren van het Garmin Nautix
toestel
• Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel op het
pootje van uw zonnebril te bevestigen zonder dat dit uw
veiligheid op de boot in gevaar brengt.
• Selecteer de bandjes die het beste om uw zonnebril passen.
• Installeer het toestel op de juiste wijze.
• Pas het scherm aan voordat u aan het roer gaat staan.
• Test uw zicht op het scherm in een veilige omgeving.
1
Tips voor het aanpassen van het scherm
• Klap de pootjes van uw zonnebril uit voordat u het scherm
aanpast.
• Bevestig het product op een plaats waar het scherm zich ter
hoogte van de lens van de zonnebril bevindt.
• Buig het pootje van het scherm.
• Draai het scherm.
• Schuif de steun naar voren en achteren op het pootje van de
zonnebril.
Het toestel koppelen
Koppelen is de totstandbrenging van een verbinding tussen
twee compatibele draadloze toestellen. U maakt bijvoorbeeld
een koppeling als u een Garmin Nautix toestel voor de eerste
keer verbindt met een compatibele kaartplotter of compatibel
instrument. Voor een lijst van compatibele toestellen gaat u naar
de productpagina op www.garmin.com . U kunt uw Garmin
Nautix toestel koppelen met meerdere compatibele toestellen
voor een betere dekking op grotere boten.
1 Mogelijk moet u uw Garmin Nautix toestel en compatibele
toestelsoftware bijwerken tot de meest recente versie voor
optimale prestaties.
2 Breng het toestel binnen bereik (3 m) van het Garmin Nautix
compatibele toestel.
Uw Garmin Nautix toestel zoekt automatisch naar alle
compatibele toestellen binnen het bereik.
3 Selecteer indien nodig in het Garmin Nautix menu
Toestelverbindingen > Koppel nieuw toestel.
4 Voer een actie uit op uw compatibele toestel om het Garmin
Wearable menu te openen:
• Selecteer op uw kaartplotter Instellingen >
Communicatie > Draadloze toestellen > Garmin
Wearable > Schakel verbind. in > Nieuwe verbinding.
• Selecteer op uw instrument WEAR > ENBL > ON >
CONN > ADD.
Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch
verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen
bereik zijn.
Toestellen ontkoppelen
U kunt uw Garmin Nautix toestel ontkoppelen van alle
gekoppelde toestellen.
1 Selecteer in het menu Toestelverbindingen > Ontkoppel
alle.
2 Volg de instructies op het scherm.
Het toestel aanpassen
3
4
5
6
Selecteer een lay-out (optioneel).
Selecteer een veld.
Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.
Herhaal stap 4 en 5 om andere velden te wijzigen.
Systeeminstellingen
Selecteer Instellingen in het menu.
Taal voor tekst: Hiermee stelt u taal van de tekst op het scherm
in.
Eenheden: Hiermee wijzigt u de maateenheden.
Weergavemodus: Hiermee stelt u de weergavemodus in op
Blijft aan zodat het scherm altijd aan blijft of op Handmatig/
alleen bij waarschuwingen om de batterij te sparen. In de
modus Handmatig/alleen bij waarschuwingen wordt het
scherm automatisch uitgeschakeld als het niet wordt
gebruikt.
Demomodus: Hiermee kan het toestel gesimuleerde gegevens
weergeven zonder dat het is gekoppeld met een compatibel
toestel.
Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u het toestel naar de
fabrieksinstellingen.
Toestelinformatie
Specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij
Maximaal 8 uur
Oplaadduur van de batterij Ongeveer 1,5 uur
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
Bedrijfstemperatuurbereik Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)
Radiofrequentie/-protocol
2,4 GHz ANT protocol voor draadloze
communicatie
®
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Ondersteuning en updates
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig
toegang tot deze services voor Garmin toestellen.
• Productregistratie
• Producthandleidingen
• Software-updates
®
Menuopties
Druk op de aan-uitknop om het menu te openen.
Pas gegevensschermen aan: Hiermee kunt u de gegevens
aanpassen die op elk scherm worden weergegeven.
Instellingen: Hiermee opent u het instellingenmenu van het
toestel.
Toestelverbindingen: Hiermee kunt u compatibele toestellen
koppelen en ontkoppelen.
Over: Geeft informatie over het toestel en de softwareversie.
Gegevensschermen aanpassen
U kunt de gegevensvelden aanpassen voor elk
gegevensscherm.
1 Selecteer in het menu Pas gegevensschermen aan.
2 Selecteer een scherm.
2
Het toestel aanpassen
Index
A
aanraakscherm 1
B
batterij, opladen 1
D
draadloze toestellen 2
verbinden van een draadloos toestel 2
G
Garmin Express
software bijwerken 2
toestel registreren 2
Garmin Nautix
koppelen 2
koppeling verwijderen 2
gegevensschermen, aanpassen 2
I
installeren 1
P
productregistratie 2
S
software, bijwerken 2
specificaties 2
systeeminstellingen 2
T
toestel aanpassen 2
toestel registreren 2
Index
3
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising