Garmin | GPSMAP® 78 | Quick Start Guide | Garmin GPSMAP® 78 Snelstartgids

Garmin GPSMAP® 78 Snelstartgids
GPSMAP 78-serie
®
snelstartgids
voor gebruik bij de GPSMAP 78,
GPSMAP 78s en GPSMAP 78sc
Aan de slag
‹ waarschuwing
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Voer als u het toestel voor de eerste keer
gebruikt, de volgende taken uit om het
toestel in te stellen en de basisfuncties te
leren kennen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
De batterijen plaatsen (pagina 2).
Het toestel inschakelen (pagina 3).
Satellieten zoeken (pagina 3).
Een waypoint markeren (pagina 5).
Het kompas kalibreren (pagina 7).
Navigeren met het zoekmenu
(pagina 8).
7. Een route navigeren (pagina 9).
Meer informatie
U kunt naar www.garmin.com gaan om de
nieuwste handleidingen te downloaden.
Kompasveilige afstand
Installeer de GPSMAP 78 minimaal 20,3
cm (8 inch) van een kompas. Test het
kompas om te controleren of deze op de
juiste wijze werkt, als het toestel in gebruik
is.
Batterijgegevens
Het toestel werkt op twee AA-batterijen.
Gebruik alkaline-, NiMH- of
lithiumbatterijen. Gebruik vooraf
opgeladen NiMH- of lithiumbatterijen
voor een optimaal resultaat.
De batterijen plaatsen
1. Schuif het lipje op de achterkant van
het toestel opzij en verwijder de klep
van het batterijcompartiment.
2. Plaats de batterijen met de polen in de
juiste richting.
GPSMAP 78 - snelstartgids
Satellietsignalen ontvangen
Het kan 30 tot 60 seconden duren voor u
signalen ontvangt.
3. Plaats de klep van het
batterijcompartiment terug.
Pas na het installeren van nieuwe
batterijen het batterijtype aan in de
systeeminstellingen (pagina 10).
Het toestel in- of
uitschakelen
Houd
ingedrukt.
De taal instellen
1. Schakel het toestel in.
2. Gebruik de tuimelknop om een taal te
selecteren.
GPSMAP 78 - snelstartgids
1. Ga naar buiten naar een open gebied.
2. Schakel het toestel in als dat nog niet is
gebeurd.
3. Wacht terwijl het toestel satellieten
zoekt.
Er knippert een vraagteken terwijl uw
locatie wordt bepaald.
4. Druk kort op om de statuspagina voor
de schermverlichting te openen.
De GPS-balken geven de satellietsterkte
aan. Wanneer de balken groen zijn,
heeft het toestel satellietsignalen
ontvangen.
Knoppen
FIND/
MOB
Druk op FIND om het
zoekmenu te openen.
Houd MOB (man-overboordfunctie) ingedrukt om uw
huidige locatie als waypoint op
te slaan en de navigatie op dat
punt te beginnen.
Houd
ingedrukt om het
toestel in of uit te schakelen.
Druk kort op
om de
statuspagina voor de
schermverlichting te openen.
QUIT
Druk op QUIT om te annuleren
of om terug te gaan naar het
vorige menu of de vorige
pagina.
PAGE
Druk op PAGE om door de
hoofdpagina's te bladeren
(pagina 5).
MENU
Druk op MENU om het
optiemenu voor de momenteel
geopende pagina weer te
geven.
Druk tweemaal op MENU om
het hoofdmenu te openen
(vanuit elke pagina).
ENTER/
MARK
Druk op ENTER om opties
te selecteren en berichten te
bevestigen.
Houd MARK ingedrukt om
uw huidige locatie als een
waypoint op te slaan.
Tuimel‑
knop
Druk op omhoog, omlaag, links
of rechts om menuopties te
selecteren en de kaartcursor
te verplaatsen.
+
Druk op + om in te zoomen op
de kaart.
-
Druk op - om uit te zoomen op
de kaart.
GPSMAP 78 - snelstartgids
Waypoints
Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in
het toestel opslaat.
Waypoints maken
1. Houd MARK ingedrukt op een
willekeurige pagina.
2. Selecteer OK.
Een waypoint bewerken
Voordat u een waypoint kunt bewerken,
moet u er eerst een maken.
1. Selecteer Waypointbeheer in het
hoofdmenu.
2. Selecteer een waypoint.
3. Selecteer een kenmerk (zoals de naam
of de locatie).
4. Voer de nieuwe informatie in.
5. Selecteer OK.
3. Druk op Menu.
4. Selecteer Wis.
Hoofdpagina's
De informatie die u nodig hebt om dit
toestel te bedienen, kunt u vinden op
de volgende pagina's: aart, kompas,
hoofdmenu en tripcomputer.
Kaart
Het positiepictogram geeft uw positie
op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst,
verplaatst het positiepictogram zich ook en
laat het een spoor achter. Waypointnamen
en -symbolen worden ook weergegeven op
de kaart.
Een waypoint verwijderen
1. Selecteer Waypointbeheer in het
hoofdmenu.
2. Selecteer een waypoint.
GPSMAP 78 - snelstartgids
De oriëntatie van de kaart wijzigen
1. Druk op MENU op de kaartpagina.
2. Selecteer Stel kaart in > Oriëntatie.
3. Selecteer een oriëntatie:
• Selecteer Noord boven om het
noorden boven aan de pagina weer
te geven.
• Selecteer Koers boven om uw
huidige reisrichting boven aan de
pagina weer te geven.
• Selecteer Automodus voor een
perspectiefweergave.
Afstand meten
U kunt de cursor over de kaart verplaatsen
om de afstand vanaf de huidige locatie te
meten.
1. Druk op MENU op de kaartpagina.
2. Selecteer Afstand meten.
Het toestel begint automatisch de
afstand te meten vanaf de huidige
locatie.
3. Verplaats de cursor naar een punt tot
waar u de afstand wilt meten.
De afstand verschijnt boven aan de
pagina.
4. Druk op quit om te stoppen met
meten.
Kompas
Tijdens het navigeren naar een bestemming
wijst de peilingwijzer naar uw
bestemming, ongeacht in welke richting u
zich verplaatst. Als de peilingwijzer naar
het bovenste punt van de kompasroos wijst,
verplaatst u zich in de richting van uw
bestemming. Als de peilingwijzer in een
andere richting wijst, past u uw koers aan in
die richting totdat de peilingwijzer naar het
bovenste punt van de kompasroos wijst.
GPSMAP 78 - snelstartgids
Het kompas kalibreren
Opmerking
Kalibreer het elektronische kompas
buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt
van objecten bevindt die invloed op
magnetische velden hebben, zoals auto's,
gebouwen en elektriciteitskabels.
opmerking: Het kompas is alleen
beschikbaar op de GPSMAP 78S en
GPSMAP 78Sc.
Kalibreer het kompas nadat u lange
afstanden hebt afgelegd, als u de
batterijen hebt vervangen of in geval van
temperatuurschommelingen.
1. Druk op MENU op de kompaspagina.
2. Selecteer Kalibreer kompas > Start.
3. Volg de instructies op het scherm.
GPSMAP 78 - snelstartgids
De barometrische hoogtemeter
kalibreren
opmerking: De hoogteprofielpagina is
alleen beschikbaar op de GPSMAP 78S en
GPSMAP 78Sc.
U kunt de barometrische hoogtemeter
handmatig kalibreren als u de juiste hoogte
of de juiste luchtdruk kent.
1. Druk op MENU op de
hoogteprofielpagina.
2. Selecteer Kalibreer hoogtemeter.
3. Volg de instructies op het scherm.
Tripcomputer
De tripcomputer geeft uw huidige snelheid,
de gemiddelde snelheid, de hoogste
snelheid, de tripkilometerteller en andere
statistische gegevens weer.
Gegevensvelden aanpassen
U kunt aanpassen welke gegevensvelden op
elke hoofdpagina worden weergegeven.
Raadpleeg de GPSMAP 78gebruikershandleiding voor beschrijvingen
van de gegevensvelden.
1.
2.
3.
4.
5.
Druk op MENU op een hoofdpagina.
Selecteer Wijzig gegevensvelden.
Selecteer een gegevensveld.
Druk op enter.
Volg de instructies op het scherm.
Sporen
Uw Garmin-toestel houdt een log met het
spoor bij terwijl uw zich verplaatst. U kunt
deze sporen opslaan en later gebruiken voor
navigatie.
Naar een waypoint
navigeren met het
zoekmenu
U kunt het zoekmenu gebruiken om snel
opgeslagen waypoints, sporen, routes en
coördinaten op te zoeken.
1. Druk op FIND op een willekeurige
pagina.
2. Selecteer Waypoints.
3. Selecteer een waypoint.
4. Selecteer Ga.
De begeleidingsmethode
wijzigen
U kunt een begeleidingmethode selecteren
voor gebruik op de wegen of buiten de
wegen (off-road), of u kunt instellen dat het
toestel u dit vraagt wanneer u begint met
navigeren.
1. Selecteer Stel in > Routering
> Begeleidingsmethode in het
hoofdmenu.
2. Selecteer een optie.
GPSMAP 78 - snelstartgids
Een route maken
1. Selecteer Routeplanner > Maak route
> Selecteer 1e punt in het hoofdmenu.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer het eerste punt in de route.
4. Selecteer Gebruik.
5. Selecteer Selecteer volgend punt.
6. Herhaal stap 2–5 tot de route is
voltooid.
Een route moet minimaal twee punten
bevatten.
7. Druk op quit om de route op te slaan.
Een route navigeren
1.
2.
3.
4.
Druk op FIND.
Selecteer Routes.
Selecteer een route.
Selecteer Ga.
GPSMAP 78 - snelstartgids
Peil en ga gebruiken
opmerking: Peil en ga is alleen
beschikbaar op de GPSMAP 78S en
GPSMAP 78Sc.
U kunt het toestel op een object in de verte
richten, bijvoorbeeld een vuurtoren, de
richting vergrendelen en dan naar het object
navigeren.
1. Selecteer vanuit het hoofdmenu Peil en
ga.
2. Richt het toestel op een object.
3. Selecteer Zet richting vast > Stel
koers in.
4. Gebruik het kompas om naar het object
te navigeren.
De polsband bevestigen
1. Haal
de lus
van de
polsband
door de
opening in de
gleuf aan de onderkant
van het toestel.
2. Haal de band door de lus en
trek deze strak.
Levensduur van de
batterijen maximaliseren
De optie voor batterijbesparing
gebruiken
Gebruik de optie voor batterijbesparing om
stroom te besparen en de gebruiksduur van
de batterijen te verlengen.
Selecteer vanuit het hoofdmenu Stel in
> Scherm > Batterijbesparing > Aan.
De helderheid van de
schermverlichting verlagen
Langdurig gebruik van de
schermverlichting kan de gebruiksduur van
10
de batterijen aanzienlijk bekorten. U kunt
de helderheid van de schermverlichting
aanpassen en de verlichtingsduur inkorten
om de batterij te sparen.
1. Druk kort op om de statuspagina
voor de schermverlichting te openen.
2. Gebruik de tuimelknop om de
helderheid aan te passen.
De verlichtingsduur instellen
Selecteer Stel in > Scherm >
Verlichtingsduur.
Het batterijtype selecteren
1. Selecteer Stel in > Systeem >
Batterijsoort in het hoofdmenu.
2. Selecteer Alkaline, Lithium of
Oplaadbare NiMH.
Langdurige opslag
Verwijder de batterijen als u van plan bent
het toestel enige maanden niet te gebruiken.
Opgeslagen gegevens gaan niet verloren
wanneer u de batterijen verwijdert.
GPSMAP 78 - snelstartgids
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in
zodat wij u beter kunnen helpen.
• Ga naar http://my.garmin.com.
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of
een fotokopie op een veilige plek.
Het toestel resetten
Als het scherm en de knoppen van de
GPSMAP 78 niet meer reageren, kunt u het
toestel resetten.
1. Verwijder de batterijen.
2. Plaats de batterijen opnieuw (pagina 2).
OPMERKING: Uw gegevens en
instellingen worden dan niet gewist.
De software bijwerken
Contact opnemen met
Garmin Product Support
Neem als u vragen hebt over dit product
contact op met Garmin Product Support.
• In de VS gaat u naar www.garmin
.com/support of neemt u telefonisch
contact op met Garmin USA via (913)
397.8200 of (800) 800.1020.
• Neem in het VK telefonisch contact
op met Garmin (Europe) Ltd. via 0808
2380000.
• Ga in Europa naar www.garmin.com
/support en klik op Contact Support
voor lokale ondersteuningsinformatie
of neem telefonisch contact op met
Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0)
870.8501241.
1. Ga naar www.garmin.com/products
/webupdater.
2. Volg de instructies op het scherm.
opmerking: Uw gegevens en
instellingen worden dan niet gewist.
GPSMAP 78 - snelstartgids
11
Garmin®, het Garmin-logo en GPSMAP® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt
zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Ga voor de nieuwste
gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten
naar de Garmin-website op www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Verenigde Staten
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Juni 2010
Onderdeelnummer 190-01165-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising