Garmin | GPSMAP® 78 | Garmin GPSMAP® 78 Hurtigveiledning

Garmin GPSMAP® 78 Hurtigveiledning
GPSMAP 78-serien
®
hurtigstartveiledning
brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s
og GPSMAP 78sc
Komme i gang
‹ advarsel
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang,
må du fullføre følgende oppgaver for
å stille inn enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sette inn batteriene (side 2).
Slå på enheten (side 3).
Innhente satellitter (side 3).
Merke et veipunkt (side 5).
Kalibrere kompasset (side 7).
Bla i menyen Søk (side 8).
Navigere langs en rute (side 9).
Mer informasjon
Du kan gå til www.garmin.com
og laste ned de nyeste brukerveiledningene.
Trygg avstand fra et
kompass
Pass på at du installerer GPSMAP
78 minst 20,3 cm (8 tommer) fra
nærmeste kompass. Test kompasset ditt
for å kontrollere at det fungerer som
det skal når enheten er i drift.
Batteriinformasjon
Enheten bruker to AA-batterier. Bruk
alkaliske batterier, NiMH-batterier
eller litiumbatterier. Det beste resultatet
får du ved å bruke forhåndsladede
NiMH-batterier eller litiumbatterier.
Sette inn batteriene
1. Skyv sperren bak på enheten, og
fjern batteridekselet.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
2. Sett inn batteriene riktig vei.
Innhente satellittsignaler
Det kan ta 30 til 60 sekunder å
innhente satellittsignaler.
3. Sett på batteridekselet igjen.
De beste resultatene får du
ved å oppdatere batteritypen i
systeminnstillingene (side 10) etter at
du har satt inn nye batterier.
Slå enheten av eller på
Trykk på og hold nede
.
Angi språk
1. Slå på enheten.
2. Velg språk ved hjelp av
vippebryteren.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
1. Gå utendørs til et åpent område.
2. Slå på enheten om nødvendig.
3. Vent mens enheten søker etter
satellitter.
Et spørsmålstegn blinker mens
enheten bestemmer posisjonen.
4. Trykk raskt på for å vise
statussiden for bakgrunnsbelysning.
GPS-linjene viser styrken på
satellittsignalene. Når linjene er
grønne, har enheten innhentet
satellittsignaler.
Knapper
FIND/MOB
Trykk på FIND (Finn) for
å åpne menyen SØK.
Trykk på og hold nede
MOB (Mann over bord)
for å lagre gjeldende
posisjon som et veipunkt
og begynne å navigere
dit.
Trykk på og hold nede
for å slå enheten av og
på.
Trykk raskt på
for
å vise statussiden.
QUIT
Trykk på QUIT (Avslutt)
for å avbryte eller gå
tilbake til forrige meny
eller side.
PAGE
Trykk på PAGE (Side)
for å bla gjennom
hovedsidene (side 5).
MENU
Trykk på MENU (Meny)
for å åpne menyen
Alternativer for den siden
som er åpen.
Trykk på MENU to ganger
for å åpne hovedmenyen
(fra alle sider).
ENTER/
MARK
Trykk på ENTER for å
velge alternativer og
bekrefte meldinger.
Trykk på og hold nede
MARK (Merk) for å lagre
gjeldende posisjon som et
veipunkt.
Vippebryter
Vipp opp, ned, til høyre
og til venstre for å velge
menyalternativer og for å
bevege kartmarkøren.
+
Trykk på + for å zoome
inn i kartet.
-
Trykk på - for å zoome ut
i kartet.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du
registrerer og lagrer i enheten.
Opprette veipunkter
1. Trykk på og hold nede MARK fra
en hvilken som helst side.
2. Velg Ferdig.
Redigere et veipunkt
Før du kan redigere et veipunkt, må du
opprette ett.
1. Velg Veipunktstyrer fra
hovedmenyen.
2. Velg et veipunkt.
3. Velg et attributt (f.eks. navnet eller
posisjonen).
4. Angi den nye informasjonen.
5. Velg Ferdig.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
Slette et veipunkt
1. Velg Veipunktstyrer fra
hovedmenyen.
2. Velg et veipunkt.
3. Trykk på Menu.
4. Velg Slett.
Hovedsider
På følgende sider finner du informasjonen du trenger for å bruke denne
enheten: kart, kompass, hovedmeny
og tripcomputer.
Kart
Posisjonsikonet viser posisjonen
din på kartet. Når du forflytter deg,
flyttes posisjonsikonet og etterlater en
sporlogg. Veipunktnavn og -symboler
vises også på kartet.
Endre kartorienteringen
1. Trykk på MENU fra kartet.
2. Velg Oppsett kart > Orientering.
3. Velg orientering:
• Velg Nord opp for å vise nord
øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise
gjeldende reiseretning øverst
på siden.
• Velg Bilmodus for å få perspektivvisning.
Måle avstand
Du kan flytte markøren rundt i kartet
for å måle avstanden fra gjeldende
posisjon.
1. Trykk på MENU fra kartet.
2. Velg Mål avstand.
Enheten starter automatisk å måle
fra gjeldende posisjon.
3. Flytt markøren til et punkt du
ønsker å måle til.
Avstanden vises øverst på siden.
4. Trykk på quit for å avslutte
målingen.
Kompass
Når du navigerer til et bestemmelsessted, vil peilepekeren peke
mot bestemmelsesstedet uansett
hvilken retning du beveger deg i. Hvis
peilepekeren peker mot toppen av det
elektroniske kompasset, beveger du
deg direkte mot bestemmelsesstedet.
Hvis den peker i en annen retning, snur
du deg mot denne retningen til pilen
peker mot toppen av kompasset.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
Kalibrere kompasset
merknad
Kalibrer det elektroniske kompasset
utendørs. Ikke stå i nærheten av
objekter som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger
eller overhengende kraftlinjer.
merk: Kompass med tre akser er
bare tilgjengelig med GPSMAP 78S
og GPSMAP 78Sc.
Du bør kalibrere kompasset når du
har reist lange avstander, etter
temperaturskifte eller etter at du har
byttet batterier.
1. Trykk på MENU fra kompasset.
2. Velg Kalibrer kompass > Start.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
Kalibrere den barometriske
høydemåleren
merk: Høydeplott-siden er bare
tilgjengelig med GPSMAP 78S og
GPSMAP 78Sc.
Du kan kalibrere den barometriske
høydemåleren manuelt dersom du vet
den korrekte høyden eller det korrekte
trykket.
1. Trykk på menu fra høydeplottsiden.
2. Velg Kalibrere høydemåler.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Tripcomputer
Tripcomputeren viser gjeldende
hastighet, gjennomsnittlig hastighet,
maksimal hastighet, tripteller og annen
nyttig statistikk.
Tilpasse datafelter
Du kan tilpasse datafeltene som vises
på hver hovedside.
Du finner beskrivelser av datafeltene i
brukerveiledningen for GPSMAP 78.
1.
2.
3.
4.
5.
Trykk på meNu fra en hovedside.
Velg Bytt datafelter.
Velg et datafelt.
Trykk på enter.
Følg instruksjonene på skjermen.
Om spor
Garmin-enheten registrerer en sporlogg
når du beveger deg. Du kan lagre disse
sporene og navigere til dem senere.
Navigere til et veipunkt
ved hjelp av menyen Søk
Du kan bruke menyen Søk til raskt
å finne veipunkter, spor, ruter og
koordinater som du har lagret.
1. Trykk på FIND fra en hvilken som
helst side.
2. Velg Veipunkter.
3. Velg et veipunkt.
4. Velg Kjør.
Endre veiledningsmetoden
Du kan velge en veiledningsmetode for
når du kjører utenfor vei, en som følger
veiene, eller en som spør deg hver gang
du begynner navigeringen.
1. Velg Oppsett > Ruting >
Veiledningsmetode fra
hovedmenyen.
2. Velg et alternativ.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
Opprette en rute
1. Velg Ruteplanlegger > Opprett
rute > Velg første punkt fra
hovedmenyen.
2. Velg en kategori.
3. Velg første punkt på ruten.
4. Velg Bruk.
5. Velg Velg neste punkt.
6. Gjenta trinn 2–5 til ruten er
fullstendig.
En rute må inneholde minst to
punkter.
7. Trykk på quit for å lagre ruten.
Bruke Sikt og gå
MERK: Sikt og gå-funksjonen er
bare tilgjengelig med GPSMAP 78S
og GPSMAP 78Sc.
Du kan peke med enheten mot et objekt
i det fjerne, f.eks. et fyr, låse retningen
og deretter navigere til objektet.
1.
2.
3.
4.
Velg Sikt og gå fra hovedmenyen.
Pek med enheten mot et objekt.
Velg Lås retning > Angi kurs.
Bruk kompasset til å navigere til
objektet.
Navigere i en rute
1.
2.
3.
4.
Trykk på FIND.
Velg Ruter.
Velg en rute.
Velg Kjør.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
Feste håndleddstroppen
1. Før løkken til
håndleddstroppen
gjennom sporåpningen
i bunnen av enheten.
2. Før stroppen gjennom løkken
og trekk til.
Maksimere batterilevetiden
Bruke sparemodus for batteri
Bruk sparemodusen for batteriene
for å spare batteristrøm og forlenge
batterilevetiden.
Velg Oppsett > Visning >
Sparemodus for batteri > På fra
hovedmenyen.
Dempe bakgrunnsbelysningen
Utstrakt bruk av bakgrunnsbelysning
på skjermen kan redusere batterilevetiden betraktelig. Du kan justere
styrken på bakgrunnsbelysningen og
10
minske tidsavbruddet for bakgrunnsbelysningen for å maksimere
batterilevetiden.
1. Trykk raskt på for å vise
statussiden.
2. Bruk vippebryteren for å justere
lysstyrken.
Justere tidsavbrudd for
bakgrunnsbelysningen
Velg Oppsett > Visning >
Bakgrunnsbelysn, tidsavbrudd
fra hovedmenyen.
Velge batteritype
1. Velg Oppsett > System >
Batteritype på hovedmenyen.
2. Velg Alkalisk, Litium eller
Oppladbart NiMH.
Langvarig lagring
Når du ikke skal bruke enheten på
mange måneder, må du ta ut batteriene.
Lagrede data går ikke tapt selv om du
tar ut batteriene.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.
Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar originalkvitteringen, eller
en kopi av den, på et trygt sted.
Nullstille enheten
Hvis skjermen eller knappene på
GPSMAP 78-enheten slutter å virke,
kan du tilbakestille enheten.
1. Ta ut batteriene.
2. Sett inn batteriene (side 2).
merk: Dette sletter ikke noen av
dataene eller innstillingene dine.
Oppdatere programvaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
Hurtigstartveiledning for GPSMAP 78
merk: Dette sletter ikke noen av
dataene eller innstillingene dine.
Kontakte Garmins
produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis
du har spørsmål om produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ta kontakt med
Garmin USA på telefon (913) 397
8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com
/support og klikk på Contact
Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller ta
kontakt med Garmin (Europe) Ltd.
på telefon +44 (0) 870 850 1241.
11
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er
registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Juni 2010
Delenummer 190-01165-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising