Garmin | GPSMAP® 78 | Garmin GPSMAP® 78 Aloitusopas

Garmin GPSMAP® 78 Aloitusopas
GPSMAP 78 -sarja
®
aloitusopas
GPSMAP 78, GPSMAP 78s
ja GPSMAP 78sc
Aloitus
Lisätietoja
‹ varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Kun käytät laitetta ensimmäisen
kerran, määritä laite ja tutustu sen
perusominaisuuksiin tekemällä seuraavat
tehtävät.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Asenna akut (sivu 2).
Käynnistä laite (sivu 3).
Etsi satelliitteja (sivu 3).
Merkitse reittipiste (sivu 5).
Kalibroi kompassi (sivu 7).
Navigoi hakuvalikon avulla (sivu 8).
Navigoi reitti (sivu 9).
Voit ladata uusimmat oppaat osoitteesta
www.garmin.com.
Kompassin turvaväli
Asenna GPSMAP 78 vähintään 20,3 cm:
n (8 tuumaa) päähän kompasseista. Testaa,
että kompassi toimii oikein, kun laite on
toiminnassa.
Akkujen tiedot
Laitteessa käytetään kahta AA-akkua.
Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä
esiladattuja NiMH- tai litiumakkuja.
Akkujen asettaminen
paikoilleen
1. Työnnä laitteen takana olevaa salpaa ja
irrota akkulokeron kansi.
2. Aseta akut paikoilleen. Varmista
napojen suunta.
GPSMAP 78 -aloitusopas
Satelliittisignaalien
etsiminen
Signaalien etsiminen voi kestää 30–60
sekuntia.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
Uusien akkujen asentamisen jälkeen
akun tyyppi kannattaa päivittää
järjestelmäasetuksissa parhaan tuloksen
saamiseksi (sivu 10).
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Paina
-painiketta pitkään.
1. Mene ulos aukealle paikalle.
2. Käynnistä laite tarvittaessa.
3. Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Kysymysmerkki vilkkuu, kun laite
määrittää sijaintiasi.
4. Avaa taustavalon tilasivu painamalla
-painiketta lyhyesti.
GPS-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun palkit ovat
vihreitä, laite on löytänyt satelliittisignaaleja.
Kielen määrittäminen
1. Kytke laitteeseen virta.
2. Valitse kieli keinupainikkeella.
GPSMAP 78 -aloitusopas
Painikkeet
FIND/MOB
Painamalla FIND-painiketta
voit avata hakuvalikon.
Painamalla MOB-painiketta
(mies yli laidan -toiminto) voit
tallentaa nykyisen sijaintisi
reittipisteeksi ja aloittaa
navigoinnin siihen.
Painamalla
-painiketta
pitkään voit kytkeä ja
katkaista virran.
Painamalla
-painiketta
lyhyesti voit avata taustavalon
tilasivun.
QUIT
Painamalla QUIT-painiketta
voit peruuttaa toiminnon tai
palata edelliseen valikkoon tai
edelliselle sivulle.
PAGE
Painamalla PAGE-painiketta
voit selata pääsivuja (sivu 5).
MENU
Painamalla MENU-painiketta
voit avata avoimena olevan
sivun asetusvalikon.
Painamalla MENU-painiketta
kahdesti voit avata päävalikon
(miltä tahansa sivulta).
ENTER/MARK
Painamalla ENTER-painiketta
voit valita asetuksia ja kuitata
ilmoituksia.
Painamalla MARK-painiketta
pitkään voit tallentaa nykyisen
sijaintisi reittipisteeksi.
Keinupainike
Painamalla keinupainiketta
ylös- tai alasppäin,
vasemmalle tai oikealle voit
valita valikkokohtia ja siirtää
kohdistinta kartassa.
+
Painamalla +-painiketta voit
lähentää karttaa.
-
Painamalla --painiketta voit
loitontaa karttaa.
GPSMAP 78 -aloitusopas
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallennettuja
sijainteja.
Reittipisteiden luominen
1. Paina MARK-painiketta pitkään millä
tahansa sivulla.
2. Valitse Valmis.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi
muokata.
1. Valitse päävalikosta Waypoint
Manager.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse ominaisuus (kuten nimi tai
sijainti).
4. Kirjoita uudet tiedot.
5. Valitse Valmis.
GPSMAP 78 -aloitusopas
Reittipisteen poistaminen
1. Valitse päävalikosta Waypoint
Manager.
2. Valitse reittipiste.
3. Paina Menu-painiketta.
4. Valitse Poista.
Pääsivut
Laitteen käyttämiseen tarvittavat tiedot
ovat seuraavilla sivuilla: kartta, kompassi,
päävalikko ja ajotietokone.
Kartta
Sijaintikuvake osoittaa sijaintisi
kartassa. Kulkiessasi sijaintikuvake liikkuu
vastaavasti ja jättää jäljen (polku). Myös
reittipisteiden nimet ja symbolit näkyvät
kartassa.
Kartan suunnan vaihtaminen
1. Paina kartassa MENU-painiketta.
2. Valitse Määritä Kartta > Suuntaus.
3. Valitse suunta:
• Valitsemalla Pohj. ylös voit näyttää
pohjoisen sivun yläreunassa.
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää
nykyisen kulkusuunnan sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Ajoneuvotila voit
näyttää perspektiivinäkymän.
Etäisyyden mittaaminen
Voit mitata etäisyyden nykyisestä
sijainnista siirtämällä kohdistinta kartassa.
1. Paina kartassa MENU-painiketta.
2. Valitse Laske etäisyys.
Laite aloittaa mittaamisen
automaattisesti nykyisestä sijainnistasi.
3. Siirrä kohdistin kohtaan, jonka
etäisyyden haluat mitata.
Etäisyys näkyy sivun yläreunassa.
4. Lopeta mittaaminen painamalla quitpainiketta.
Kompassi
Kun navigoit määränpäähän, suuntiman osoitin osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta. Kun suuntiman osoitin osoittaa sähköisen kompassin
yläreunaa kohti, olet matkalla suoraan kohti
määränpäätä. Jos se osoittaa mihin tahansa
muuhun suuntaan, käänny kyseiseen
suuntaan, kunnes nuoli osoittaa kompassin
yläreunaa kohti.
GPSMAP 78 -aloitusopas
Kompassin kalibroiminen
ilmoitus
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä
seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset
tai jännitelinjat.
huomautus: Kolmiakselinen kompassi
on käytettävissä ainoastaan GPSMAP 78Sja GPSMAP 78Sc -malleissa.
Kalibroi kompassi, kun olet ajanut pitkiä
matkoja, siirtynyt lämpöoloista toisenlaisiin
tai olet vaihtanut akut.
1. Paina kompassissa MENU-painiketta.
2. Valitse Kalibroi kompassi > Aloita.
3. Seuraa näytön ohjeita.
GPSMAP 78 -aloitusopas
Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen
huomautus: Korkeuskäyräsivu on
käytettävissä ainoastaan GPSMAP 78Sja GPSMAP 78Sc -malleissa.
Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean
korkeuden tai ilmanpaineen.
1. Paina karttakäyrässä menu-painiketta.
2. Valitse Kalibr. korkeusm.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden,
keskinopeuden, enimmäisnopeuden,
matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja.
Tietokenttien
mukauttaminen
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
Tietokenttien kuvaukset ovat GPSMAP 78
-käyttöoppaassa.
1.
2.
3.
4.
5.
Paina pääsivulla meNu-painiketta.
Valitse Muuta tietokenttiä.
Valitse tietokenttä.
Paina enter-painiketta.
Seuraa näytön ohjeita.
Tietoja jäljistä
Garmin-laite tallentaa jälkilokia
liikkuessasi. Voit tallentaa jälkiä ja
navigoida niiden mukaan myöhemmin.
Navigoiminen reittipisteeseen hakuvalikon avulla
Hakuvalikon avulla voit etsiä nopeasti
tallentamiasi reittipisteitä, jälkiä, reittejä ja
koordinaatteja.
1. Paina millä tahansa sivulla FINDpainiketta.
2. Valitse Reittipisteet.
3. Valitse reittipiste.
4. Valitse Siirry.
Opastustavan vaihtaminen
Voit valita opastustavan, joka on tarkoitettu
pois tieltä -käyttöön, joka seuraa teitä tai
joka näyttää kehotteen aina, kun aloitat
navigoinnin.
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Reititys > Opastustapa.
2. Valitse vaihtoehto.
GPSMAP 78 -aloitusopas
Reitin luominen
1. Valitse päävalikosta Route Planner >
Luo reitti > Valitse 1. piste.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen piste.
4. Valitse Käytä.
5. Valitse Val. seur. piste.
6. Toista vaiheita 2–5, kunnes reitti on
valmis.
Reitillä on oltava vähintään kaksi
pistettä.
7. Tallenna reitti painamalla quitpainiketta.
Tähtää ja mene -toiminnon
käyttäminen
HUOMAUTUS: Tähtää ja mene -toiminto
on käytettävissä ainoastaan GPSMAP 78Sja GPSMAP 78Sc -malleissa.
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa
kohdetta, kuten majakkaa, lukita suunnan ja
navigoida kohteeseen.
1. Valitse päävalikosta Tähtää ja mene.
2. Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3. Valitse Lukitse suunta > Aseta
suunta.
4. Navigoi kompassin avulla kohteen luo.
Reitin navigoiminen
1.
2.
3.
4.
Paina FIND-painiketta.
Valitse Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Siirry.
GPSMAP 78 -aloitusopas
Rannehihnan kiinnittäminen
1. Pujota
rannehihnan lenkki
laitteen
pohjassa olevasta
aukosta.
2. Ohjaa hihna lenkin läpi ja
vedä kireälle.
Akunkeston maksimoiminen
Akunsäästön käyttäminen
Akunsäästön avulla voit säästää akun virtaa
ja pidentää akun käyttöikää.
Valitse päävalikosta Määritä >
Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
Taustavalon kirkkauden
vähentäminen
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi
lyhentää akunkestoa merkittävästi. Voit
säätää taustavalon kirkkautta ja lyhentää
taustavalon aikakatkaisuaikaa akunsäästön
maksimoimiseksi.
10
1. Avaa taustavalon tilasivu painamalla
-painiketta lyhyesti.
2. Säädä kirkkautta keinupainikkeella.
Taustavalon aikakatkaisun
säätäminen
Valitse päävalikosta Määritä >
Näyttö > Taustavalon aika.
Akun tyypin valitseminen
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Järjestelmä > Akun tyyppi.
2. Valitse Alkali, Litium tai Ladattava
NiMH.
Pitkään kestävä varastointi
Jos et aio käyttää laitetta moneen
kuukauteen, poista akut. Tallennetut tiedot
eivät häviä, kun akut poistetaan.
GPSMAP 78 -aloitusopas
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin
.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Laitteen asetusten
nollaaminen
Jos GPSMAP 78 -laitteen näyttö tai
painikkeet lakkaavat vastaamasta, voit
nollata laitteen.
1. Poista akut.
2. Asenna akut uudelleen (sivu 2).
huomautus: Tämä ei poista tietoja tai
nollaa määrittämiäsi asetuksia.
huomautus: Tämä ei poista tietoja tai
nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
• Yhdysvallat: www.garmin.com/support
tai puhelin (Garmin USA): (913) 397.
8200 tai (800) 800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon 0808 2380000.
• Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support. Vastaavasti voit
soittaa numeroon +44 (0) 870.8501241
(Garmin Europe Ltd.).
Ohjelmiston päivittäminen
1. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/webupdater.
2. Seuraa näytön ohjeita.
GPSMAP 78 -aloitusopas
11
Garmin®, Garmin-logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata
uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta
www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
Kesäkuu 2010
Osanumero 190-01165-57 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising