Garmin | GPSMAP® 78 | User guide | Garmin GPSMAP® 78 Käyttöopas

Garmin GPSMAP® 78 Käyttöopas
GPSMAP 78 -sarja
®
käyttöopas
GPSMAP 78, GPSMAP 78S ja
GPSMAP 78Sc
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Puh. (913) 397.8200 tai
(800) 800.1020
Faksi (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Puh. +44 (0) 870 8501241 (Ison-Britannian
ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870 8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään
osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää,
ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen
ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista
lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden
kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun
sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi,
sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version
yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan
sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän
tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan.
Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä
muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta
ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat
päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Puh. 886/2 2642 9199
Faksi 886/2 2642 9099
Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin®, BlueChart®, City Navigator® ja
GPSMAP® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. HomePort™, BaseCamp™, ANT™
ja ANT+™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac® OS on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki. microSD™ on SanDiskin tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
Sisällysluettelo
Aloitus.....................................1
Oppaan merkintätavat................... 1
Laitteen esittely............................. 2
Paristojen tiedot............................. 3
Akkujen asettaminen paikoilleen... 3
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen............................. 3
Satelliittisignaalien etsiminen........ 4
Painikkeet...................................... 4
Navigoiminen reittipisteiden ja
reittien avulla..........................6
Reittipisteet.................................... 6
Reitit.............................................. 7
Lisäkartat....................................... 9
Jäljet......................................10
Tietoja jäljistä............................... 10
Tallennetun jäljen
navigoiminen............................. 11
Pääsivujen käyttäminen.......12
Tietokenttien mukauttaminen...... 12
Sivun oletusasetusten
palauttaminen........................... 12
Kartta........................................... 12
Kompassi..................................... 14
Kompassin käyttäminen.............. 15
Tähtää ja mene -toiminnon
käyttäminen.............................. 15
Korkeuskäyrä.............................. 16
Päävalikon avaaminen................ 17
Ajotietokone................................. 18
Päävalikon toiminnot ja
asetukset...............................19
Geokätköt.................................... 19
Jakaminen langattomasti............. 19
Läheisyyshälytykset.................... 20
Profiilimuutos............................... 20
Pinta-alamittaus........................... 20
Satelliitti....................................... 21
Päävalikon lisätyökalut................ 21
Laitteen mukauttaminen......23
Tietokenttien mukauttaminen...... 23
Tietokenttien asetukset................ 23
Järjestelmäasetukset................... 27
Näyttöasetukset........................... 28
Äänten määrittäminen................. 28
Merenkulkuasetukset.................. 28
Merenkulkuhälytysten
määrittäminen........................... 29
Tietojen nollaaminen................... 30
Sivujärjestyksen muuttaminen..... 30
Mittayksikköasetusten
mukauttaminen......................... 31
Aika-asetukset............................. 31
Sijaintimuotoasetukset................ 31
Korkeusmittariasetukset.............. 32
Geokätköasetukset...................... 33
Reititysasetukset......................... 33
Kuntoilu....................................... 34
Profiilit.......................................... 34
Liite........................................35
Laitteen rekisteröiminen.............. 35
Ohjelmiston päivittäminen........... 35
Laitteen tärkeiden tietojen
tarkasteleminen........................ 35
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen............................... 35
Taustavalon käyttäminen............. 36
Tekniset tiedot............................. 36
Akunkeston maksimoiminen........ 37
Tietoja akuista............................. 38
Valinnaisten lisävarusteiden
ostaminen................................. 38
Valinnaisten kuntoilulisävarusteiden
käyttäminen.............................. 39
Tietojen hallinta........................... 40
Rannehihnan kiinnittäminen........ 43
Laitteen huoltaminen................... 44
Vianmääritys................................ 45
Hakemisto.............................47
Aloitus
 varoitus
L ue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Kun käytät laitetta ensimmäisen
kerran, määritä laite ja tutustu sen
perusominaisuuksiin tekemällä seuraavat
tehtävät.
1 Asenna akut (sivu 3).
2 Käynnistä laite (sivu 3).
3 Etsi satelliitteja (sivu 3).
4 Merkitse reittipiste (sivu 5).
5 Navigoi reitti (sivu 7).
6 Tallenna jälki (sivu 9).
7 Kalibroi kompassi (sivu 13).
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Oppaan merkintätavat
Kun oppaassa neuvotaan painamaan
jotakin, käytä laitteen painikkeita. Valitse
luettelon kohteita keinupainikkeella ja
paina ENTER-painiketta. Katso sivu 5.
Tekstissä käytetyt pienet nuolet (>)
kehottavat valitsemaan useita kohteita
peräkkäin, kuten “Valitse Poista > Kyllä.”
1
Laitteen esittely
Sisäinen
antenni
Ulkoisen GPS-antennin
MCX-liitäntä
(suojuksen alla)
Sarjaportti
(suojuksen alla)
Painikkeet
mini-USB-liitäntä
(suojuksen alla)
Näyttö
Akkukotelo
microSD™korttipaikka
(akkujen alla)
2
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Paristojen tiedot
Laitteessa käytetään kahta AA-akkua.
Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä
esiladattuja NiMH- tai litiumakkuja
(sivu 33).
Akkujen asettaminen
paikoilleen
1 Työnnä laitteen takana olevaa salpaa
ja irrota akkulokeron kansi.
2 Aseta akut paikoilleen. Varmista
napojen suunta.
3 Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Uusien akkujen asentamisen jälkeen
akun tyyppi kannattaa päivittää
järjestelmäasetuksissa parhaan tuloksen
saamiseksi (sivu 33).
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Paina
-painiketta pitkään.
Kielen määrittäminen
1 Kytke laitteeseen virta.
2 Valitse kieli keinupainikkeella.
Satelliittisignaalien
etsiminen
Signaalien etsiminen voi kestää 30–60
sekuntia.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
2 Käynnistä laite tarvittaessa.
3 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Kysymysmerkki vilkkuu, kun laite
määrittää sijaintiasi.
4 Avaa taustavalon tilasivu painamalla
-painiketta lyhyesti.
3
GPS-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreitä,
laite on löytänyt satelliittisignaaleja.
Painamalla -painiketta
pitkään voit kytkeä ja
katkaista virran.
Painamalla -painiketta
lyhyesti voit avata
taustavalon tilasivun.
Painikkeet
4
Painike
Kuvaus
FIND/MOB
Painamalla FIND-painiketta
voit avata hakuvalikon.
Painamalla MOB-painiketta
(mies yli laidan -toiminto)
voit tallentaa nykyisen
sijaintisi reittipisteeksi ja
aloittaa navigoinnin siihen.
QUIT
Painamalla QUIT-painiketta
voit peruuttaa toiminnon tai
palata edelliseen valikkoon
tai edelliselle sivulle.
PAGE
Painamalla PAGE-painiketta
voit selata pääsivuja (sivu
11).
MENU
Painamalla MENUpainiketta voit avata
avoimena olevan sivun
asetusvalikon.
Painamalla MENUpainiketta kahdesti voit
avata päävalikon (miltä
tahansa sivulta).
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
ENTER/MARK
Keinupainike
Navigoiminen
reittipisteiden ja reittien
avulla
Painamalla ENTERpainiketta voit valita
asetuksia ja kuitata
ilmoituksia.
Painamalla MARKpainiketta pitkään voit
tallentaa nykyisen sijaintisi
reittipisteeksi.
Reittipisteet
Painamalla keinupainiketta
ylös- tai alaspäin,
vasemmalle tai oikealle
voit valita valikkokohtia ja
siirtää kohdistinta kartassa.
Reittipisteiden luominen
1 Paina MARK-painiketta pitkään millä
+
Painamalla +-painiketta voit
lähentää karttaa.
-
Painamalla --painiketta voit
loitontaa karttaa.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Reittipisteet ovat laitteeseen
tallennettuja sijainteja.
tahansa sivulla.
2 Valitse Valmis.
Navigoiminen reittipisteeseen
hakuvalikon avulla
Hakuvalikon avulla voit etsiä nopeasti
tallentamiasi reittipisteitä, jälkiä, reittejä
ja koordinaatteja.
1 Paina millä tahansa sivulla
FIND-painiketta.
2 Valitse Reittipisteet.
3 Valitse reittipiste.
4 Valitse Siirry.
5
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi
muokata.
1 Valitse päävalikosta Waypoint
Manager.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse ominaisuus (kuten nimi tai
sijainti).
4 Kirjoita uudet tiedot.
5 Valitse Valmis.
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse päävalikosta Waypoint
Manager.
2 Valitse reittipiste.
3 Paina Menu-painiketta.
4 Valitse Poista.
Vuorovesitietojen tarkasteleminen
1 Siirrä osoitin kartassa paikkaan,
jonka läheltä haluat etsiä vuorovesiä.
2 Paina FIND-painiketta.
3 Valitse Vuorovedet.
6
4 Valitse vuorovesiasema.
5 Paina MENU-painiketta.
6 Valitse Katso piste.
Valitun aseman vuorovesien ajat ja
korkeudet tulevat näyttöön.
7 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit näyttää jonkin toisen päivän
vuorovesitiedot valitsemalla
Muuta päivä.
• Näytä vuorovesikartta
valitsemalla Näytä kartta.
Reitit
Reitti on reittipisteiden sarja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
1 Valitse päävalikosta Route Planner
2
3
4
5
> Luo reitti > Valitse 1. piste.
Valitse luokka.
Valitse reitin ensimmäinen piste.
Valitse Käytä.
Valitse Val. seur. piste.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
6 Toista vaiheita 2–5, kunnes reitti on
valmis.
Reitillä on oltava vähintään kaksi
pistettä.
7 Tallenna reitti painamalla
quit-painiketta.
Reitin nimen muokkaaminen
1 Valitse päävalikosta Route Planner.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Vaihda nimi.
4 Kirjoita uusi nimi.
5 Valitse Valmis.
Reitin muokkaaminen
1 Valitse päävalikosta Route Planner.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse piste.
5 Valitse vaihtoehto:
•
•
Katso—näyttää pisteen kartassa.
Siirry alas (tai ylös)—vaihtaa
reitin pisteiden järjestystä.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
•
•
Lisää—lisää uuden pisteen
reitille.
Uusi piste lisätään muokattavan
pisteen edelle.
Poista—poistaa pisteen reitiltä.
Reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse päävalikosta Route Planner.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Näytä kart.
Reitin poistaminen
1 Valitse päävalikosta Route Planner.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti.
Reitin navigoiminen
1 Paina FIND-painiketta.
2 Valitse Reitit.
3 Valitse reitti.
4 Valitse Siirry.
7
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
1 Valitse päävalikosta Aktiivinen reitti.
2 Voit näyttää lisätietoja valitsemalla
jonkin pisteen reitiltä.
Reitin navigoimisen
keskeyttäminen
1 Paina millä tahansa sivulla FINDpainiketta.
2 Valitse Lopeta navigointi.
Käänteisen reitin navigoiminen
1 Valitse päävalikosta Route Planner.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Käännä reitti.
4 Valitse reitti uudelleen.
5 Valitse Näytä kart.
6 Valitse Siirry.
Lisäkartat
Voit ostaa esiladattuja yksityisiä
karttatietoja sisältäviä muistikortteja
osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin-jälleenmyyjiltä.
8
Osoitteen etsiminen City
Navigatorilla®
Valinnaisten City Navigator -karttojen
avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja ja
muita sijainteja. Yksityiskohtaiset kartat
sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
1 Paina FIND-painiketta.
2 Valitse Osoitteet.
3 Kirjoita maa.
4 Kirjoita kaupunki tai postinumero.
HUOMAUTUS: Kaikki karttatiedot
eivät sisällä postinumerohaun
mahdollisuutta.
5 Valitse kaupunki.
6 Anna talon numero.
7 Anna kadun nimi.
8 Valitse Siirry.
Veneilypalvelujen etsiminen
1 Paina FIND-painiketta.
2 Valitse Venepalvelut.
3 Valitse luokka.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
4 Valitse ajokohde.
5 Valitse Siirry.
Jäljet
Tietoja jäljistä
Garmin-laite tallentaa jälkilokia
liikkuessasi. Voit tallentaa jälkiä ja
navigoida niiden mukaan myöhemmin.
Voit tarkastella arkistoituja tai ladattuja
jälkiä valitsemalla päävalikosta
Jälkienhallinta.
Jälkilokin tallennuksen hallinta
1 Valitse päävalikosta Määritä > Jäljet
> Jälkiloki.
2 Valitse Tall., älä näytä tai Tall., näytä
kart.
Jos valitset Tall., näytä kart., jälki
näkyy kartassa viivana.
3 Valitse Tallennustapa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Etäisyys—tallentaa jälkiä tietyn
etäisyyden välein.
• Aika—tallentaa jälkiä tietyin
aikavälein.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
9
Aut.—tallentaa jälkiä
vaihtelevassa tahdissa
optimaalisen jäljen luomiseksi.
Valitse
Tallennusväli.
5
6 Voit muuttaa jälkien tallennusvälin
haluamaksesi.
HUOMAUTUS: Jos valitset
Useimmin, laite tallentaa eniten
jälkitietoja, ja sen muisti täyttyy
nopeiten.
•
Nykyisen en tarkasteleminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on
nykyinen jälki.
1 Valitse päävalikosta Jälkienhallinta
> Nykyinen jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Näytä kartassa—näyttää
nykyisen jäljen kartassa.
• Korkeuskäyrä—näyttää nykyisen
jäljen korkeuskäyrän (sivu 14).
Nykyisen jäljen tallentaminen
1 Valitse päävalikosta Jälkienhallinta
> Nykyinen jälki.
10
2 Valitse, mitä tallennetaan:
•
•
Tallenna jälki—tallentaa
aktiivisen jäljen kokonaan.
Tallenna osa—voit tallentaa
nykyisen jäljen osan.
Nykyisen jäljen tyhjentäminen
Valitse päävalikosta Määritä > Nollaa
> Tyhjennä nyk. jälki > Kyllä.
Jäljen poistaminen
1 Valitse päävalikosta Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Poista > Kyllä.
Tallennetun jäljen
navigoiminen
Jälki on tallennettava (sivu 10), ennen
kuin sitä voi käyttää navigointiin.
1 Paina FIND-painiketta.
2 Valitse Jäljet.
3 Valitse tallennettu jälki.
4 Valitse Siirry.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Laitteen käyttämiseen tarvittavat
tiedot ovat seuraavilla sivuilla: kartta,
kompassi, päävalikko ja ajotietokone.
Tietokenttien
mukauttaminen
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
Tietokenttien kuvaukset ovat sivulla 19.
1 Paina pääsivulla meNu-painiketta.
2 Valitse Muuta tietokenttiä.
3 Valitse tietokenttä.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Sivun oletusasetusten
palauttaminen
1 Paina pääsivulla meNu-painiketta.
2 Valitse Palauta oletukset.
3 Paina enter-painiketta.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Kartta
Sijaintikuvake osoittaa sijaintisi
kartassa. Kulkiessasi sijaintikuvake
liikkuu vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
Myös reittipisteiden nimet ja symbolit
näkyvät kartassa.
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Paina kartassa MENU-painiketta.
2 Valitse Määritä kartta > Suuntaus.
3 Valitse suunta:
•
•
•
Valitsemalla Pohj. ylös voit
näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
Valitsemalla Jälki ylös voit
näyttää nykyisen kulkusuunnan
sivun yläreunassa.
Valitsemalla Ajoneuvotila voit
näyttää perspektiivinäkymän.
Etäisyyden mittaaminen
Voit mitata etäisyyden nykyisestä
sijainnista siirtämällä kohdistinta
kartassa.
1 Paina kartassa MENU-painiketta.
11
2 Valitse Laske etäisyys.
Laite aloittaa mittaamisen
automaattisesti nykyisestä
sijainnistasi.
3 Siirrä kohdistin kohtaan, jonka
etäisyyden haluat mitata.
Etäisyys näkyy sivun yläreunassa.
4 Lopeta mittaaminen painamalla
quit-painiketta.
Kartan määritykset
Paina kartassa menu-painiketta ja
valitse Määritä kartta.
• Kartan suunta—voit valita kartan
näyttötavan (sivu 11).
• Opasteteksti—voit valita, milloin
opasteteksti näkyy kartassa.
• Kartan lisäasetukset
◦◦ Automaattinen zoom—valitsee
automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason
kartassa. Kun valitset Ei
käytössä, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
12
•
•
◦◦ Zoomaustasot—karttakohteet
piirretään tai ne näkyvät enintään
valitulla zoomaustasolla.
◦◦ Tekstin koko—voit valita
karttakohteiden tekstin koon.
◦◦ Yksityiskohta—voit valita
laitteessa näkyvien karttatietojen
määrän.
huomautus: Laite saattaa
piirtää kartan sitä hitaammin, mitä
enemmän yksityiskohtia valitset.
Varjost. korkeusero—näyttää
yksityiskohtaisen koskeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai
poistaa varjostuksen käytöstä.
Kartan tiedot—voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat. Lisätietoja lisäkarttojen
ostamisesta on sivulla 33.
Kompassi
Kun navigoit määränpäähän,
suuntiman osoitin osoittaa
määränpäähän kulkusuunnasta
riippumatta. Kun suuntiman osoitin
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
osoittaa sähköisen kompassin yläreunaa
kohti, olet matkalla suoraan kohti
määränpäätä. Jos se osoittaa mihin
tahansa muuhun suuntaan, käänny
kyseiseen suuntaan, kunnes nuoli
osoittaa kompassin yläreunaa kohti.
Kompassin kalibroiminen
ilmoitus
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona.
Älä seiso lähellä kohteita, jotka
vaikuttavat magneettikenttiin, kuten
autot, rakennukset tai jännitelinjat.
huomautus: Kolmiakselinen kompassi
on käytettävissä ainoastaan GPSMAP
78S- ja GPSMAP 78Sc -malleissa.
Kalibroi kompassi, kun olet ajanut
pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista
toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.
1 Paina kompassissa MENUpainiketta.
2 Valitse Kalibroi kompassi > Aloita.
3 Seuraa näytön ohjeita.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Kompassin käyttäminen
Kompassin avulla voit navigoida
aktiivista reittiä.
1 Paina page-painiketta.
2 Pitele laitetta vaakasuorassa.
3 Seuraa suuntiman osoitinta
määränpäähän.
Tähtää ja mene -toiminnon
käyttäminen
HUOMAUTUS: Tähtää ja mene -toiminto
on käytettävissä ainoastaan GPSMAP
78S- ja GPSMAP 78Sc -malleissa.
Voit osoittaa laitteella matkan päässä
olevaa kohdetta, kuten majakkaa, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
1 Valitse päävalikosta Tähtää ja mene.
2 Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3 Valitse Lukitse suunta > Aseta
suunta.
4 Navigoi kompassin avulla kohteen
luo.
13
Kompassin määritysasetukset
Paina kompassissa menu-painiketta ja
valitse Määr. kulkusuunta.
• Näyttö—näyttää kompassissa
näkyvän liikesuunnan tyypin:
◦◦ Suuntakirjaimet—näyttää
kompassissa suuntakirjaimet
(P, E, I, L).
◦◦ Asteet—näyttää kompassisivulla
asteet (0–359°).
◦◦ Mils—käyttää kompassisivulla
yksikköä mils (0–6399 mils).
• Pohjoisen viite—valitse kompassin
pohjoisen viite:
◦◦ Tosi—määrittää pohjoisen
suuntaviittaukseksi.
◦◦ Magneett.—määrittää sijainnin
magneettisen deklinaation
automaattisesti.
◦◦ Ruudukko—määrittää
suuntaviittaukseksi pohjoisgridin
(0°).
◦◦ Käyttäjä—määrittää
magneettisen vaihtelun arvon.
14
•
•
•
Viiva määränp./osoitin—voit valita
suunnan näyttötavan.
◦◦ Suuntima (pieni/suuri) osoittaa
suunnan määränpäähän.
◦◦ Suunta osoittaa suhteen
suuntaviivaan, joka johtaa
määränpäähän.
Kompassi—voit siirtyä sähköisestä
kompassista GPS-kompassiin, kun
kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan, tai poistaa kompassin
käytöstä.
Aloita valitsemalla—aloittaa
kompassin kalibroinnin (sivu 13).
Korkeuskäyrä
huomautus: Korkeuskäyräsivu on
käytettävissä ainoastaan GPSMAP 78Sja GPSMAP 78Sc -malleissa.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen
Voit kalibroida barometrisen korkeusmit‑
tarin manuaalisesti, jos tiedät oikean
korkeuden tai ilmanpaineen.
1 Paina korkeuskäyrässä menupainiketta.
2 Valitse Kalibr. korkeusm.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Korkeuskäyrän määritysasetukset
Paina korkeuskäyrässä menupainiketta.
• Vaihda käyrätyyp—määrittää
korkeuskäyrässä näkyvien tietojen
tyypin:
◦◦ Korkeus/Aika—tallentaa
korkeusmuutoksia ajan mukaan.
◦◦ Korkeus/Etäisyys—tallentaa
korkeusmuutoksia etäisyyden
mukaan.
◦◦ Ilmanpaine—tallentaa
ilmanpainetietoja ajan mukaan.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
◦◦ Ympär. ilmanp.—tallentaa
ympäristön painetietoja ajan
mukaan.
• Muuta zoom.al.—säätää
korkeuskäyräsivulla näkyviä
zoomausalueita.
• Nollaa—nollaa korkeuskäyrän tiedot:
◦◦ Nollaa matkatiedot—nollaa
kaikki matkatiedot.
◦◦ Poista kaikki reittipist.—poistaa
kaikki tallennetut reittipisteet.
◦◦ Tyhjennä nyk. jälki—poistaa
jälkilokin.
◦◦ Palauta oletusarvot—palauttaa
laitteen tehdasasetukset.
Kalibr. korkeusm.—katso sivua 15.
Päävalikon avaaminen
Päävalikosta voit käyttää esimerkiksi
reittipisteiden, jälkien ja reittien
asetusnäyttöjä. Lisätietoja päävalikon
asetussivuista on sivulla 16.
Paina millä tahansa sivulla
MENU-painiketta kahdesti.
15
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden,
keskinopeuden, enimmäisnopeuden,
matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja.
Ajotietokoneen määritysasetukset
Paina ajotietokoneessa menupainiketta.
• Nollaa—nollaa kaikki ajotietokoneen
arvot. Nollaa matkatiedot aina ennen
matkan aloittamista, jotta saat tarkat
tiedot.
• Isot numerot—muuttaa
ajotietokonesivulla näkyvien
numeroiden koon.
• Muuta työpöytää—muuttaa
työpöydällä näkyvän teeman ja
tiedot.
huomautus: Työpöytä muistaa
mukautetut asetuksesi. Niitä ei
menetetä profiilin vaihtamisen
yhteydessä (sivu 17).
16
Päävalikon toiminnot ja
asetukset
Geokätköt
Geokätkentä on tietynlaista
aarteenetsintää, jossa geokätkijät
etsivät piilotettuja aarteita geokätkön
kätkijöiden internetissä ilmoittamien
GPS-koordinaattien perusteella.
Geokätköjen lataaminen
1 Rekisteröi laite (sivu 30).
2 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 34).
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/communicator.
4 Lataa Garmin Communicator
-laajennus.
5 Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/geocache.
6 Lataa geokätköjä laitteeseen
näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Navigoiminen geokätköön
1 Valitse päävalikosta Geokätköt.
2 Valitse Etsi geokätkö.
3 Valitse geokätkö.
4 Valitse Siirry.
Jakaminen langattomasti
huomautus: Langaton jakaminen on
käytettävissä ainoastaan GPSMAP 78Sja GPSMAP 78Sc -malleissa.
Laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja,
kun se on liitetty toiseen yhteensopivaan
laitteeseen. Laitteesi on oltava enintään
3 metrin (10 jalkaa) päässä yhteensopi‑
vasta laitteesta.
Tietojen lähettäminen ja
vastaanottaminen
1 Valitse päävalikosta Jaa langatt.
2 Valitse Lähetä tai Vastaanotto.
3 Seuraa näytön ohjeita.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Läheisyyshälytykset
Läheisyyshälytykset ilmoittavat, kun
lähestyt ennalta määritettyä aluetta.
Läheisyyshälytyksen asettaminen
1 Valitse päävalikosta Läheisyyshälyt.
2 Valitse Luo uusi.
3 Valitse luokka.
4 Valitse piste.
5 Valitse Käytä.
6 Määritä säde.
7 Valitse Valmis.
Profiilimuutos
Kun käytät profiilia ja muutat sen
asetuksia, kuten tietokenttiä,
mittayksiköitä tai sijaintiasetuksia, ne
tallennetaan automaattisesti käyttämääsi
profiiliin.
Lisätietoja profiilin mukauttamisesta on
sivulla 29.
17
Profiilin määrittäminen
1 Valitse päävalikosta Profiilimuutos.
Nykyinen profiili näkyy merkittynä
sivulla.
2 Valitse profiili.
•
•
Pinta-alamittaus
Alueen koon laskeminen
1 Valitse päävalikosta Pinta-
•
alamittaus > Aloita.
2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
3 Valitse Laske, kun olet valmis.
Kun olet laskenut alan, voit tallentaa
jäljen laitteeseen ja vaihtaa mittayksikön.
•
Satelliitti
•
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti,
GPS-tarkkuus, satelliittien sijainnit ja
signaalin voimakkuus.
Satelliittiasetukset
Paina satelliittisivulla menu-painiketta.
18
Käytä, GPS käyt.—voit ottaa
käyttöön ja poistaa käytöstä GPStoiminnon.
Jälki ylös—osoittaa, näytetäänkö
satelliitit siten, että pohjoinen on
näytön yläreunassa vai siten,
että jäljen ajosuunta on näytön
yläreunassa.
Yksivärinen—voit valita, onko
satelliittisivu moni- vai yksivärinen.
Aseta sij. kartassa—voit merkitä
nykyisen sijaintisi karttaan. Tämä
asetus on käytettävissä ainoastaan,
kun GPS ei ole käytössä. Tämän
sijainnin avulla voit luoda reittejä tai
etsiä tallennettuja sijainteja.
AutoLocate®-sijainti—laskee
GPS-sijaintisi Garmin AutoLocate
-toiminnon avulla.
Päävalikon lisätyökalut
•
•
Kalenteri—näyttää kalenterin.
Laskin—näyttää laskimen.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
•
•
•
•
•
Aurinko ja kuu—auringonnousun ja
-laskun ajankohtien sekä kuunkierron
tarkasteleminen.
Kellohälytys—asettaa äänimerkin.
Jos et käytä laitetta tällä hetkellä, voit
määrittää sen käynnistymään tiettyyn
aikaan.
Metsästys ja kalastus—nykyisen
sijainnin parhaiden metsästys- ja
kalastusaikojen ennusteiden
tarkasteleminen.
Sekuntikello—voit käyttää ajanottoa,
merkitä kierroksen ja mitata
kierrosaikoja.
Reittipist. keskiarvo—voit
hienosäätää reittipisteen sijaintia
useiden näytteiden avulla, jotta
sijainti on mahdollisimman tarkka.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Laitteen mukauttaminen
Tietokenttien
mukauttaminen
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
1 Paina pääsivulla meNu-painiketta.
2 Valitse Muuta tietokenttiä.
3 Valitse tietokenttä.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Tietokenttien asetukset
** Käytettävissä ainoastaan
GPSMAP 78S- ja GPSMAP 78Sc
-malleissa.
Tietokenttä
Aika määränp.
Kuvaus
Arvioitu aika, jonka
tarvitset määränpään
saavuttamiseen.
Aikaa seur.
Arvioitu aika, jonka
tarvitset, ennen kuin
saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen.
Akun varaus
Akun jäljellä oleva virta.
19
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Auringonl.
Auringonlaskun aika
GPS-sijainnin mukaan.
**Korkeus - Pienin
Pienin saavutettu
korkeus.
Auringonn
Auringonnousun aika
GPS-sijainnin mukaan.
**Korkeus - Suurin
Suurin saavutettu
korkeus.
ETA määränp
Arvioitu kellonaika,
jolloin saavut
määränpäähän.
Kulkus.
Kulkusuuntasi.
Käännös
ETA seur.
Arvioitu aika, jolloin
saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen.
Määränpään suuntiman
ja nykyisen suunnan
välinen kulman muutos
(asteina). L merkitsee
käännöstä vasemmalle.
R merkitsee käännöstä
oikealle.
**Lasku - Keskim.
Keskimääräinen
pystysuuntaisen laskun
matka.
GPS-signaal. voim. GPS-signaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus
Tarkan sijainnin
virhemarginaali.
Esimerkiksi GPSsijainnin tarkkuus on
+/- 12 jalkaa.
**Ilmanp.mitt.
Nykyinen kalibroitu
ilmanpaine.
Kellonaika
Nykyinen kellonaika
aika-asetusten
perusteella (muoto,
aikavyöhyke ja
kesäaika).
Korkeus
Nykyisen sijaintisi
korkeus merenpinnasta.
20
**Lasku - Kokonais Laskumatka yhteensä.
**Lasku - Suurin
Enimmäislasku jalkoina/
metreinä minuutissa.
Laskusuhde
Kuljetun
vaakasuuntaisen matkan
suhde pystyetäisyyden
muutokseen.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Laskusuhde koht.
Laskusuhde, jonka
tarvitset laskeutumiseen
nykyisestä sijainnista
ja korkeudesta
määränpään
korkeuteen.
Nop. - Liike keskim Laitteen keskimääräinen
liikkumisnopeus
edellisen nollauksen
jälkeen.
Nopeuden edut
Veden lämpötila.
Tietojen saaminen
edellyttää yhteyttä
lämpötilaa mittaavaan
NMEA 0183 -laitteeseen
(sivu 23).
Nopeus, jolla lähestyt
määränpäätä reitillä.
Nopeus - Maksimi
Suurin saavutettu
nopeus edellisen
nollauksen jälkeen.
**Nousu - Keskim.
Keskimääräinen
pystysuuntaisen nousun
matka.
Lämpö - vesi
Kuvaus
Määränpään
reittipiste
Viimeinen piste reitillä
määränpäähän.
Matka määr.
Etäisyys määränpäähän.
**Nousu - Suurin
Matka seur.
Jäljellä oleva matka
reitin seuraavaan
reittipisteeseen.
Enimmäisnousu jalkoina/
metreinä minuutissa.
Osa-aika - kokon.
Matkamitt.
Muuttuva luku, kaikkien
matkojen kuljettu matka.
Muuttuva luku, kuljettu
matka edellisen
nollauksen jälkeen.
Osa-aika - liik.
Nop.
Nykyinen kulkunopeus
edellisen nollauksen
jälkeen.
Muuttuva luku, aika
edellisen nollauksen
jälkeen.
Nop. - Koko kskim
Keskinopeutesi edellisen
nollauksen jälkeen.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
**Nousu - Kokonais Nousumatka yhteensä.
Osa-aika - pysähd. Pysähdyksissä oltu aika
edellisen nollauksen
jälkeen.
21
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Osamatka
Muuttuva luku, kuljettu
matka edellisen
nollauksen jälkeen.
Sijainti (lev/pit)
Osoitin
Tietokentän nuoli
osoittaa seuraavan
reittipisteen tai
käännöksen suuntaan.
Näyttää nykyisen
sijainnin
oletussijaintimuodossa
valituista asetuksista
riippumatta.
Sijainti (valittu)
Näyttää nykyisen
sijainnin valitussa
sijaintimuodossa.
Suunta
Suunta aloitussijainnista
määränpäähän.
Suuntima
Suunta nykyisestä
sijainnista
määränpäähän.
**Syke
(edellyttää
sykevyötä)
Syke lyönteinä
minuutissa.
Syvyys
Veden syvyys. Tietojen
saaminen edellyttää
yhteyttä syvyyttä
mittaavaan NMEA 0183
-laitteeseen (sivu 23).
Tak suunn
Suunta, johon
kulkemalla palaat reitille.
**Ympär. ilmanp.
Kalibroimaton
ympäristön ilmanpaine.
Pois suunn
Etäisyys, jonka
verran olet poikennut
vasemmalle tai
oikealle alkuperäisestä
kulkusuunnasta.
**Poljinnop.
(edellyttää
poljinnopeuslisä‑
varustetta)
Poljinkampien kierrosten
tai askelten määrä
minuutissa.
Pystyn. määränp.
Nousu-/laskunopeuden
mittaus verrattuna
ennalta määritettyyn
korkeuteen.
Pystynopeus
Korkeuden
vähenemisen/
lisääntymisen suhde
ajan kuluessa.
Seuraavan
reittipiste
22
Reitin seuraava piste.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Järjestelmäasetukset
Valitse päävalikosta Määritä >
Järjestelmä.
• GPS—määritä GPS-asetukseksi
Tavallinen, WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/
European Geostationary Navigation
Overlay Service) tai Esittelytila
(GPS ei käytössä). Lisätietoja WAASominaisuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
• Kieli—valitse laitteen kieli.
huomautus: Tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen
(kuten kadunnimet) kieltä.
• Akun tyyppi—voit valita käytettävän
akun tyypin.
• Liitäntä—määritä sarjaliitännän
muodon:
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
◦◦ Garmin Serial—Garminin oma
muoto PVT-protokollatietotojen
tuottamista varten.
◦◦ NMEA-tulo/-lähtö—NMEA 0183
-vakiolähtö ja -tulo.
◦◦ Teksti—sijainti- ja nopeustiedot
yksinkertaisena ASCII-tekstinä.
◦◦ RTCM (Radio Technical
Commission for Maritime
Services)—laite voi hyväksyä
DGPS (Differential Global
Positioning System) -tietoja
laitteesta, joka lähettää RTCMtietoja SC-104-muodossa.
Näyttöasetukset
Valitse päävalikosta Määritä > Näyttö.
• Taustavalon aika—katso sivua 32.
• Akunsäästö—katso sivua 32.
• Värit—määrittää laitteen näyttöjen
värit.
23
•
•
Pääv.-, Määr.-, Etsi-tyyli—voit
valita pää-, määritys- ja hakuvalikon
ulkoasun.
Kuvan siepp.—voit tehdä
kuvaotoksia laitteen näytöstä.
Äänten määrittäminen
Voit mukauttaa Garmin-laitteen painikeja viestiääniä tai poistaa äänet käytöstä.
Valitse päävalikosta Määritä >
Äänet.
•
•
Merenkulkuasetukset
Valitse päävalikosta Määritä > Meri.
• Merikarttatila—voit valita meri- tai
kalastuskartan:
◦◦ Merenkulku—parantaa meren
kohdepisteiden luettavuutta
näyttämällä kartan ominaisuuksia
eri väreillä. Merikartta vastaa
paperikarttojen piirtotapaa.
◦◦ Kalastus (edellyttää
merikarttoja) — näyttää pohjan
muodot ja syvyysluotaukset
yksityiskohtaisessa näkymässä.
24
•
•
Yksinkertaistaa kartan
esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Etsi syvyydet—voit ottaa käyttöön
syvyysluotauksen ja määrittää
vaaralliset syvyydet.
Valosektorit—näyttää sektorin,
jossa näkyy navigointivalo. Valitse
Käytössä, jos haluat valosektoreiden
näkyvän aina tai valitse Aut.,
kun haluat antaa karttaplotterin
suodattaa valosektoreiden
näyttämistä zoomaustason mukaan
automaattisesti.
Merkistö—voit näyttää kartassa
NOAA- tai IALA-symboleita.
Merihälyt. asetukset—määrittää
ankkuri- ja suuntapoikkeamahälytyk‑
sen sekä syvän ja matalan veden
hälytyksen.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Merenkulkuhälytysten
määrittäminen
Ankkurihälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene ylittää ankkurissa olleessaan
tietyn laahausetäisyyden.
1 Valitse päävalikosta Määritä > Meri.
2 Valitse Ankkurihälytys > Käytössä.
3 Määritä etäisyys.
4 Valitse Valmis.
Suuntapoikkeamahälytyksen
määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene poikkeaa asetusta reitistä tietyn
etäisyyden verran.
1 Valitse päävalikosta Määritä > Meri.
2 Valitse Suuntapoikkeamahäl. >
Käytössä.
3 Määritä etäisyys.
4 Valitse Valmis.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Syvän tai matalan veden
hälytyksen määrittäminen
1 Valitse päävalikosta Määritä > Meri >
Merihälytysten asetukset.
2 Valitse Matala vesi > Käytössä, jos
3
4
5
6
7
haluat hälytysäänimerkin kuuluvan,
kun syvyys on pienempi kuin asetettu
arvo.
Anna syvyys, joka aktivoi matalan
veden hälytyksen.
Valitse Valmis.
Valitse Syvä vesi > Käytössä, jos
haluat hälytysäänimerkin kuuluvan,
kun syvyys on suurempi kuin asetettu
arvo.
Anna syvyys, joka aktivoi syvän
veden hälytyksen.
Valitse Valmis.
25
Tietojen nollaaminen
Voit nollata matkatiedot, poistaa kaikki
reittipisteet, tyhjentää nykyisen jäljen tai
palauttaa oletusarvot.
1 Valitse päävalikosta Määritä >
Nollaa.
2 Valitse nollattava kohde.
Sivujärjestyksen
muuttaminen
4 Siirrä sivua ylös- tai alaspäin
luettelossa.
5 Paina Enter-painiketta.
Sivun lisääminen
1 Valitse päävalikosta Määritä >
Sivujärjestys.
2 Valitse Lisää sivu.
3 Valitse lisättävä sivu.
Sivun poistaminen
1 Valitse päävalikosta Määritä >
Sivujärjestys.
2 Valitse sivu.
3 Valitse Poista.
4 Paina Enter-painiketta.
Mittayksikköasetusten
mukauttaminen
1 Valitse päävalikosta Määritä >
Sivujärjestys.
2 Valitse sivu.
3 Valitse Siirrä.
26
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden,
korkeuden, syvyyden, lämpötilan ja
paineen mittayksiköitä.
1 Valitse päävalikosta Määritä >
Yksiköt.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
2 Valitse asetus.
3 Valitse yksikkö asetusta varten.
4 Toista vaiheet 2–3 jokaisen
mukautettavan asetuksen kohdalla.
Aika-asetukset
Valitse päävalikosta Määritä > Aika.
• Ajan esitys—voit valita 12 tai 24
tunnin kellon.
• Aikavyöhyke—voit valita laitteen
aikavyöhykkeen. Valitsemalla
Automaattinen voit määrittää
aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijaintisi perusteella.
Sijaintimuotoasetukset
Huomautus: älä muuta
sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä
ole erilaista sijaintimuotoa käyttävä
kartta.
Valitse päävalikosta Määritä >
Sijaintimuoto.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
•
•
•
Sijaintimuoto—määrittää
sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy.
Karttadatum—kartan rakenteen
määrittävän koordinaattijärjestelmän
muuttaminen.
Kartan sferoidi—näyttää laitteen
käyttämän koordinaattijärjestelmän.
Oletuksena käytettävä koordinaatti‑
järjestelmä on WGS 84.
Korkeusmittariasetukset
Valitse päävalikosta Määritä >
Korkeusmittari.
• Autom. kalibrointi—voit määrittää
korkeusmittarin kalibroitumaan
automaattisesti aina, kun laite
käynnistetään.
• Ilmanpainemittaritila
◦◦ Muuttuva korkeus—
ilmanpainemittari toimii
liikkuessasi.
27
•
•
28
◦◦ Kiinteä korkeus—
ilmanpainemittari toimii, kun olet
paikallasi.
Ilmanpaineen mittaus
◦◦ Tall. kun käynn.—tallentaa
painetietoja ainoastaan, kun laite
on käynnissä. Tästä on hyötyä,
kun tarkkailet painerintamia.
◦◦ Tallenna aina—tallentaa
painetietoja 15 minuutin välein,
vaikka laite ei olisi käynnissä.
Käyrätyyppi
◦◦ Korkeus/Aika—tallentaa
korkeusmuutoksia ajan mukaan.
◦◦ Korkeus/Etäisyys—tallentaa
korkeusmuutoksia etäisyyden
mukaan.
◦◦ Ilmanpaine—tallentaa
ilmanpainetietoja ajan mukaan.
◦◦ Ympär. ilmanp.—tallentaa
ympäristön painetietoja ajan
mukaan.
Geokätköasetukset
Valitse päävalikosta Määritä >
Geokätköt.
• Geokätköluett.—voit näyttää
geokätköluettelon nimen tai koodin
mukaan.
• Löydetyt geokätköt—voit kirjoittaa
löydettyjen geokätköjen määrän.
Reititysasetukset
Valitse päävalikosta Määritä > Reititys.
Opastustapa—voit valita opastustavan
reitin laskemista varten.
◦◦ Poissa tieltä—laskee reittejä
pisteestä pisteeseen.
◦◦ Tiellä, aika—laskee
mahdollisimman nopeita
tiereittejä.
◦◦ Tiellä, matka—laskee
mahdollisimman lyhyitä tiereittejä.
• Laske reitit—voit valita kuljetustavan
reitin optimoimiseksi.
• Lukitus tiehen—kompensoi
karttasijainnin tarkkuutta lukitsemalla
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
•
•
nykyisen sijainnin merkki lähimpään
tiehen (edellyttää reititettäviä
karttoja).
Pois tieltä -siirtymät
◦◦ Aut.—muodostaa reitin
automaattisesti seuraavaan
pisteeseen.
◦◦ Manuaalinen—voit valita reitin
seuraavan pisteen koskettamalla
pistettä aktiivisen reitin sivulla.
◦◦ Etäisyys—reitittää reitin
seuraavaan pisteeseen, kun
olet tietyn etäisyyden päässä
nykyisestä pisteestä.
Vältettävien määritys—voit valita
vältettävän tietyypin.
Kuntoilu
Lisätietoja valinnaisista kuntoilulisäva‑
rusteista on sivulla 33.
Profiilit
Profiilit ovat asetusryhmiä, joiden avulla
voit optimoida laitteen käyttötavan
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
mukaan (esimerkiksi veneily- tai
harrastuskäyttö).
Voit valita Meri tai Loma tai tallentaa
laitteeseen mukautetun profiilin.
Lisätietoja profiilin vaihtamisesta on
sivulla 17.
Mukautetun profiilin tallentaminen
Voit mukauttaa asetuksia tiettyä
toimintoa tai matkaa varten. Kun
olet tehnyt muutokset, tallenna ne
mukautetuksi profiiliksi.
1 Valitse päävalikosta Määritä >
Profiilit.
2 Valitse Luo uusi profiili > OK.
Profiilin nimen muokkaaminen
1 Valitse päävalikosta Määritä >
2
3
4
5
Profiilit.
Valitse profiili.
Valitse Muokkaa nimeä.
Kirjoita uusi nimi.
Valitse Valmis.
29
Profiilin poistaminen
1 Valitse päävalikosta Määritä >
huomautus: Tämä ei poista tietoja tai
nollaa määrittämiäsi asetuksia.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Poista.
Laitteen tärkeiden tietojen
tarkasteleminen
Profiilit.
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Ohjelmiston päivittäminen
Laite on liitettävä tietokoneeseen
ohjelmiston päivittämiseksi (sivu 34).
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/webupdater.
2 Seuraa näytön ohjeita.
30
Voit tarkastella laitteen tunnusta,
ohjelmistoversiota ja käyttöoikeus‑
sopimusta.
Valitse päävalikosta Määritä >
Tietoja.
Yhteyden ottaminen
Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
• Yhdysvallat: www.garmin
.com/support tai puhelin (Garmin
USA): (913) 397.8200 tai (800)
800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa (Garmin
Europe Ltd.) numeroon 0808
2380000.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
•
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870.8501241 (Garmin Europe
Ltd.).
Näyttö
(lävistäjä)
66 mm (2,6 tuumaa)
Tarkkuus
(L × K)
160 × 240 kuvapistettä,
taustavalaistu 65 000
värin TFT-näyttö
Vedenkestävyys
Täysin koteloitu, kelluva,
kestävä muoviseos,
vesitiivis IEC 529-IPX-7
-standardin mukaan
Tiedon tallennus
Noin 1,7 Gt
Muistiparistoa ei tarvita.
GPSMAP 78S- ja
78Sc-malleissa on
microSD-korttipaikka
tietojen lisätallennusta
varten.
Tietokoneliitäntä
USB- ja sarjaliitäntä
Akun tyyppi
Kaksi AA-akkua (alkali,
NiMH tai litium)
Katso sivua 33.
Taustavalon käyttäminen
Taustavalo aktivoituu aina, kun painat
jotakin painiketta. Myös hälytykset ja
ilmoitukset aktivoivat taustavalon.
HUOMAUTUS: Lisätietoja
taustavaloasetusten muuttamisesta on
sivulla 32.
Ota taustavalo käyttöön painamalla
-painiketta.
Tekniset tiedot
Mitat
(L × K × S)
6,6 × 15,2 × 3,0 cm
(2,6 × 6,0 × 1,2 tuumaa)
Akunkesto
Enintään 20 tuntia,
normaali käyttö
Paino
218,3 g (7,7 unssia)
akkujen kanssa
Käyttölämpötila
-15–70 °C (5–158 °F)
Katso sivua 33.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
31
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz/Langaton
ANT+-yhteyskäytäntö
GPS-tarkkuus
< 10 m (33 jalkaa), 95 %
tyypillinen
Käytössä GPS-tarkkuus
heikkenee 100 m
2DRMS Yhdysvaltain
puolustusministeriön
Selective Availability
-ohjelman puitteissa.
DGPS
3-5 m (10–16 jalkaa),
95 % tyypillinen
(WAAS-tarkkuus
Pohjois-Amerikassa)
Korkeusmittari
Tarkkuus: ± 3 m
(± 10 jalkaa)* Tarkkuus:
0,3 m (1 jalka) Alue: - 610–
9144 m (-2 000–30 000
jalkaa).
*Edellyttää asianmukaista
kalibrointia.
Kompassi
arkkuus: ± 2 astetta
T
(± 5 astetta maapallon
pohjoisimmilla
ja eteläisimmillä
leveyspiireillä)* Tarkkuus:
1 aste.
*Edellyttää asianmukaista
kalibrointia.
32
Akunkeston maksimoiminen
Akunsäästön käyttäminen
Akunsäästön avulla voit säästää akun
virtaa ja pidentää akun käyttöikää.
Valitse päävalikosta Määritä >
Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
Taustavalon kirkkauden
vähentäminen
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi
lyhentää akunkestoa merkittävästi.
Voit säätää taustavalon kirkkautta ja
lyhentää taustavalon aikakatkaisuaikaa
akunsäästön maksimoimiseksi.
1 Avaa taustavalon tilasivu painamalla
-painiketta lyhyesti.
2 Säädä kirkkautta keinupainikkeella.
Taustavalon aikakatkaisun
säätäminen
Valitse päävalikosta Määritä >
Näyttö > Taustavalon aika.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Tietoja akuista
 varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen lämpötila-alue saattaa ylittää
joidenkin akkujen käyttölämpötilan.
Alkaliakut saattavat haljeta kuumassa.
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee
merkittävästi, kun lämpötila laskee.
Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta
jäätymispisteen alittavissa lämpötiloissa.
Akun tyypin valitseminen
1 Valitse päävalikosta Määritä >
Järjestelmä > Akun tyyppi.
2 Valitse Alkali, Litium tai Ladattava
NiMH.
Pitkään kestävä varastointi
Jos et aio käyttää laitetta moneen
kuukauteen, poista akut. Tallennetut
tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Valinnaisten lisävarusteiden
ostaminen
Saat lisätietoja valinnaisista
lisävarusteista, esiladatuista
karttamuistikorteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai
Garmin-jälleenmyyjältä.
Valinnaisten
kuntoilulisävarusteiden
käyttäminen
HUOMAUTUS: Kuntoilulisävaruste on
käytettävissä ainoastaan GPSMAP 78Sja GPSMAP 78Sc -malleissa.
Asenna lisävaruste sen mukana
toimitettujen ohjeiden mukaisesti ennen
sen käyttämistä laitteen kanssa.
Laitteen kanssa voi käyttää valinnaisia
kuntoilulisävarusteita, kuten sykevyötä ja
poljinnopeusanturia. Nämä lisävarusteet
lähettävät tiedot laitteeseen langattoman
ANT+™-tekniikan avulla.
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän
ANT+-lisävarusteesta.
33
2 Valitse päävalikosta Määritä >
aktivoidaan. Tämä tapahtuu
automaattisesti, kun käynnistät
Garmin-laitteen. Lisävarusteet
aktivoituvat ja alkavat toimia
muutamassa sekunnissa.
Kun Garmin-laitteen ja lisävarusteen
välille on muodostettu pariliitos,
laite vastaanottaa tietoja vain
lisävarusteestasi, vaikka menisit
muiden lisävarusteiden lähelle.
Kuntoilu.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Sykemittari > Käytössä.
• Valitse Pyörän poljinnop. tunn.
> Käytössä.
Voit tarkastella syke- ja
poljinnopeustietoja mukauttamalla
tietokenttiä (sivu 19).
•
Vinkkejä ANT+-lisävarusteiden ja
Garmin-laitteen pariliitosta varten
Tietojen hallinta
•
•
•
•
34
Varmista, että ANT+-lisävaruste
on yhteensopiva Garmin-laitteen
kanssa.
Ennen kuin muodostat pariliitoksen
ANT+-lisävarusteen ja Garminlaitteen välille, siirry 10 metrin
päähän muista ANT+-lisävarusteista.
Tuo Garmin-laite enintään 3 metrin
päähän ANT+-lisävarusteesta.
Kun olet muodostanut pariliitoksen
ensimmäisen kerran, Garmin-laite
tunnistaa ANT+-lisävarusteen
automaattisesti aina, kun se
huomautus: Laite ei toimi Windows®
95-, 98-, Me- tai NT-käyttöjärjestelmässä.
Se ei toimi myöskään Mac® OS
10.3 -käyttöjärjestelmissä ja sitä
vanhemmissa.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
• BaseCamp™- ja HomePort™-tiedostot.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com.
• Garminin POI Loader -ohjelman
mukautetut GPI-kohdepistetiedostot.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
microSD-kortin asentaminen
Voit ostaa microSD-kortteja
tietokonetarvikeliikkeestä tai hankkia
esiladattuja karttamuistikortteja
Garmin-jälleenmyyjältä. Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille
voi tallentaa myös esimerkiksi
kuvia, kasetteja, geokätköjä,
reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja
kohdepisteitä.
1 Työnnä laitteen takana olevaa salpaa
ja irrota akkulokeron kansi ja akut.
2 Työnnä metallikansi alas ja irrota se
vetämällä.
3 Kohdista metalliliittimet ja aseta kortti
paikkaan.
microSDkorttipaikka
4 Työnnä metallikantta sisäänpäin ja
työnnä se ylös.
5 Aseta akut ja akkupaikan kansi
paikoilleen.
microSD-muistikortin irrottaminen
1 Työnnä metallikansi alas ja irrota se
vetämällä.
2 Irrota kortti paikasta.
3 Työnnä metallikantta sisäänpäin ja
työnnä se ylös.
4 Aseta akut ja akkupaikan kansi
paikoilleen.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
35
USB-kaapelin liittäminen
ilmoitus
Voit estää korroosiota kuivaamalla
mini-USB-portin ja suojuksen ja niitä
ympäröivän alueen ennen laitteen
lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.
1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen
USB-porttiin.
2 Avaa mini-USB-liitännän suojus.
Mini-USBportti
suojuksen alla
Sarjaportti
suojuksen
alla
microSDkorttipaikka
(akkulokerossa)
36
3 Liitä USB-kaapelin pienempi pää
mini-USB-liitäntään.
Laite ja microSD-muistikortti
(lisävaruste) näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mactietokoneissa liitettynä taltiona.
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneeseen
Kun olet liittänyt laitteen tietokoneeseen,
voit kopioida ja liittää tiedostoja
tietokoneesta laitteen asemiin/taltioihin.
1 Etsi tiedosto tietokoneesta.
2 Valitse tiedosto.
3 Valitse Muokkaa > Kopioi.
4 Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
5 Valitse Muokkaa > Liitä.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja ja kansioita, joita ei
saa poistaa.
Liitä laite tietokoneeseen, jotta voit
poistaa tiedostoja (sivu 34).
1 Avaa Garmin-asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedostot.
4 Paina näppäimistön Deletenäppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
1 Tee jokin toiminto:
•
Napsauta Windowstietokoneessa ilmaisinalueen
poistokuvaketta
.
• Vedä Mac-tietokoneessa taltion
symboli roskakoriin
.
2 Irrota laite tietokoneesta.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Rannehihnan kiinnittäminen
1 Pujota
ranne‑
hihnan
lenkki
laitteen
pohjassa
olevasta aukosta.
2 Ohjaa hihna lenkin läpi ja
vedä kireälle.
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita
ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella
kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
37
Näytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, nukkaamatonta
liinaa.
2 Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta.
3 Kostuta liina nesteellä ja pyyhi näyttö
varovasti.
38
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Näyttö tai painikkeet eivät
vastaa. Miten nollaan
laitteen?
1 Poista akut.
2 Asenna akut uudelleen.
Huomautus: Tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi
asetuksia.
Haluan palauttaa kaikkien
mukautettujen asetusten
oletukset.
Valitse päävalikosta Määritä > Nollaa > Palauta oletusarvot.
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
1
Akut tyhjenevät nopeasti.
Muuta taustavaloasetuksia (sivu 32).
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Laitteen näytössä näkyvät Garmin-logo ja USB-symboli.
Windows-tietokoneissa näkyy uusi siirrettävä levyasema Omassa
tietokoneessa ja Mac-tietokoneissa näkyy uusi taltio.
2
3
Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai
puiden läheltä.
Käynnistä laite.
Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Lataamasi tiedosto on ehkä vioittunut.
Laite on liitetty
tietokoneeseen, mutta se 1 Irrota laite tietokoneesta.
ei siirry massamuistitilaan. 2 Sammuta laite.
3 Paina keinupainiketta pitkään samalla, kun liität laitteen
tietokoneeseen.
Paina keinupainiketta vielä 10 sekuntia tai kunnes laite siirtyy
massamuistitilaan.
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
39
Ongelma
Ratkaisu
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei
välttämättä pysty määrittämään Garmin-asemien tunnuskirjaimia.
Katso lisätietoja asemakirjainten määrittämisestä käyttöjärjestelmän
ohjeesta.
Tarvitsen varaosia tai
lisävarusteita.
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys
Garmin-jälleenmyyjään.
Haluan ostaa ulkoisen
GPS-antennin.
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys
Garmin-jälleenmyyjään.
40
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Index
A
äänet 24
äänimerkit 24
aika
alue 27
asetukset 27
auringonnousu ja
auringonlasku 19,
20
hälytykset 19
sekuntikello 19
tietokentät 20
ajat
metsästys ja kalastus 19
ajotietokone 16
aktiivinen reitti 8
akut 19, 23, 31
asentaminen 3
keston
maksimoiminen 32
tallennus 33
tiedot 3
tietoja 33
tyypin valitseminen 33
varoitukset 33
ANT+-lisävarusteet 33
auringon ja kuun ajat 19
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
AutoLocate 18
B
BaseCamp 34
E
ENTER-painike 5
F
FIND-painike 4, 5, 7, 8, 10
G
Garminin tuotetuki 30
geokätköt 16, 28
asetukset 28
lataaminen 16
navigoiminen 17
GPS-signaalit 3, 18, 20,
32, 39
GPS-toiminnon
poistaminen
käytöstä 18
järjestelmäasetukset 23
H
hakuvalikko 4, 5
hälytykset
aika 19
läheisyys 17
merenkulku 24
HomePort 34
J
jäljet
navigoiminen 10
nykyisen
tyhjentäminen 10
poistaminen 10
tallentaminen 9, 10
tarkasteleminen 10
tietoja 9
järjestelmäasetukset 23
K
kalenteri 18
kalibrointi
kompassi 15
korkeusmittari 15
kartta 11
asetukset 12
datum 27
etäisyyden
mittaaminen 11
jälkien näyttäminen 10
reittien näyttäminen 7
suunnan vaihtaminen 11
tiedot 12
yksityiskohdat 12
41
Hakemisto
liittäminen
karttadatumin
langattomasti 17
koordinaattijärjestelmä 27
langattomat
Keinupainike 5
lisävarusteet 33
kieli 3, 23
USB-kaapeli 36
kompassi
lisävarusteet 33, 40
asetukset 14
kuntoilu 33
kalibrointi 13
microSD-kortti 33
navigoiminen 12
luominen
korkeuskäyrä 10, 15
reitit 6
barometrinen
reittipisteet 5
korkeusmittari 15
määrittäminen 15
M
nollaaminen 15
korkeusmittari
MARK-painike 5
asetukset 27
MCX-liitin 2
kalibrointi 15
MENU-painike 4, 11, 15, 19
käyrätyyppi 28
merenkulkuasetukset 24
kuntoiluvaihtoehdot 33
metsästys- ja kalastusajat 19
kuunkierto 19
microSD-kortti 31, 33–35
mies yli laidan 4
L
mittaaminen
läheisyyshälytykset 17
etäisyys 11
laitteen huoltaminen 37
pinta-ala 18
pitkään kestävä
MOB-painike 4
varastointi 33
mukauttaminen
laitteen rekisteröiminen 30
laiteasetukset 23–30
laitteen tunnus 30
profiilit 29
laskin 18
tietokentät 11
lataaminen
muokkaaminen
ohjelmisto 30
profiilit 29
42
reitit 7
reittipisteet 6
N
navigoiminen
geokätköille 17
jäljet 10
kompassi 12
reitit 7, 8
reittipisteille 5
näyttö
asetukset 23
kuvan sieppaus 23
taustavalo 31
taustavalon
aikakatkaisu 23
näyttöasetukset
taustavalo 32
nollaaminen
matkatiedot 26
nykyinen jälki 26
oletukset 26
reittipisteet 26
tiedot 26
O
ohjelmisto
päivittäminen 30
versio 30
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
oletusasetusten
palauttaminen 11
P
päävalikko
asetukset 16
PAGE-painike 4
painikkeet 4
päivittäminen
ohjelmisto 30
pinta-alamittaus 18
poistaminen
jäljet 10
profiilit 30
reitit 7
reittipisteet 6
tiedostot 37
profiilit 17
asetus 17
luominen 29
vaihtaminen 17
Q
QUIT-painike 4
R
rannehihna 37
reitit
aktiivinen reitti 8
asetukset 28
GPSMAP 78 -sarjan käyttöopas
luominen 6
muokkaaminen 7
navigoiminen 7, 8
nimen muokkaaminen 7
opastustapa 28
poistaminen 7
välttäminen 29
reittipisteet
keskiarvo 19
luominen 5
muokkaaminen 6
navigointi kohteeseen 5
poistaminen 6
S
satelliittisignaalien
etsiminen 39
satelliittisignaalit 3, 18, 20,
32, 39
AutoLocate 18
GPS-toiminnon
poistaminen
käytöstä 18
järjestelmäasetukset 23
sekuntikello 19
sijaintimuoto 27
sivut
järjestys 26
poistaminen 26
sivun lisääminen 26
T
Tähtää ja mene 13
tallentaminen
jäljet 9, 10
taustavalo 4, 31, 32
tekniset tiedot 31
tiedostojen siirtäminen 36
langattomasti 17
USB:n käyttäminen 36
tietojen tallentaminen 31
tietokentät 11
asetukset 19
työpöytä
vaihtaminen 16
U
ulkoinen antenni 2
USB-kaapeli 39
irrottaminen 37
liittäminen 36
V
vianmääritys 39
virtapainike 3, 4, 31, 32
Z
zoomaaminen 5, 12
zoomausalueet 15
43
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivityk
set(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2010-2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Kesäkuu 2013
Osanumero 190-01165-37 Rev. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising