Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Priročnik za uporabo

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Priročnik za uporabo
Družina echoMAP™ CHIRP 40/50/70/90
Priročnik za uporabo
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin , BlueChart , g2 Vision in Ultrascroll so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. echoMAP™, HomePort™,
Panoptix™, Garmin ClearVü™ in Garmin Quickdraw™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe
Garmin.
®
®
®
®
®
microSD in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3D, LLC. NMEA in NMEA 2000 sta registrirani blagovni znamki združenja National Marine Electronics Association. Windows je
registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Pogled od spredaj ....................................................................... 1
Tipke naprave ........................................................................ 1
Prenos priročnikov ...................................................................... 1
Navodila priročnika ..................................................................... 1
Vstavljanje pomnilniških kartic .................................................... 1
Posodobitev programske opreme ............................................... 1
Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško
kartico .................................................................................... 1
Posodabljanje programske opreme naprave ......................... 2
Satelitski signali GPS .................................................................. 2
Izbiranje vira GPS .................................................................. 2
Prilagajanje navtičnega ploterja po meri..................... 2
Prilagoditev domačega zaslona po meri ..................................... 2
Kombinacije ................................................................................ 2
Izbira kombinacije .................................................................. 2
Prilagajanje zaslona Kombinacije .......................................... 2
Dodajanje zaslona s kombinacijami po meri .......................... 2
Izbris zaslona Kombinacije .................................................... 2
Nastavitev vrste plovila ............................................................... 2
Prilagajanje osvetlitve zaslona ................................................... 2
Nastavitev barvnega načina ....................................................... 3
Karte in 3D-pogledi kart................................................. 3
Navigacijska karta in karta za ribolov na odprtem morju ............ 3
Povečevanje in pomanjševanje karte .................................... 3
Obračanje karte s tipkami ...................................................... 3
Izbiranje elementa na zemljevidu s tipkami naprave ............. 3
Merjenje razdalje na karti ....................................................... 3
Simboli na karti ...................................................................... 3
Navigacija do točke na karti ................................................... 3
Ogled informacij o lokaciji in predmetu na karti ..................... 4
Ogled podrobnosti o navigacijskih pripomočkih ..................... 4
Črta smeri in oznake kotov .................................................... 4
Prvovrstne karte .......................................................................... 4
Ogled informacij o postajah za plimovanje ............................ 4
Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski karti ................... 5
Ogled zračnih fotografij znamenitosti ..................................... 5
Sistem samodejnega prepoznavanja ......................................... 5
Simboli za ciljanje s sistemom AIS ........................................ 5
Smer in predviden potek poti aktiviranih ciljev AIS ................ 6
Prikaz plovil AIS na karti ali v 3D-pogledu karte .................... 6
Aktiviranje cilja za plovilo AIS ................................................ 6
Ogled seznama nevarnosti AIS ............................................. 6
Nastavitev alarma za trk z varnim območjem ........................ 6
Signali v sili sistema AIS ........................................................ 6
Izklop sprejema signalov AIS ................................................. 7
Nastavitve kart in 3D-pogledov kart ............................................ 7
Nastavitve navigacijske in ribolovne karte ............................. 7
Nastavitve točk poti in sledi na kartah in v pogledih kart ....... 8
Prikaz vstavljanja navigacije .................................................. 8
Nastavitve drugih plovil na kartah in v pogledih kart .............. 8
Nastavitve pogleda Fish Eye 3D ............................................ 8
Nastavitve številk v prekrivni plasti ........................................ 8
Kartografiranje s programsko opremo Garmin
Quickdraw Contours...................................................... 8
Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo Garmin Quickdraw
Contours ..................................................................................... 9
Dodajanje oznake na zemljevid Garmin Quickdraw
Contours ..................................................................................... 9
Skupnost Garmin Quickdraw ...................................................... 9
Dostop do skupnosti Garmin Quickdraw ................................ 9
Deljenje zemljevidov Garmin Quickdraw s skupnostjo Garmin
Quickdraw .............................................................................. 9
Kazalo vsebine
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw ................. 9
Nastavitve programske opreme Garmin Quickdraw
Contours ..................................................................................... 9
Navigacija z navtičnim ploterjem ................................ 10
Vprašanja o osnovni navigaciji ................................................. 10
Cilji ............................................................................................ 10
Iskanje cilja po imenu ........................................................... 10
Izbiranje cilja z uporabo navigacijske karte ......................... 10
Iskanje cilja z uporabo uporabniških podatkov .................... 10
Iskanje cilja pomorskih storitev ............................................ 11
Proge ........................................................................................ 11
Nastavitev in sledenje neposredni poti z uporabo načina
Pojdi na ................................................................................ 11
Ustavitev navigacije .................................................................. 11
Točke poti ................................................................................. 11
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti ................. 11
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji ................................. 11
Označevanje lokacije klica v sili in človeka v vodi ............... 11
Ogled seznama vseh točk poti ............................................. 11
Urejanje shranjene točke poti .............................................. 11
Brskanje in navigacija do shranjene točke poti .................... 12
Brisanje točke poti ali ČVV ................................................... 12
Brisanje vseh točk poti ......................................................... 12
Načrtovane poti ......................................................................... 12
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej od trenutne
lokacije ................................................................................. 12
Ustvarjanje in shranjevanje načrtovane poti ........................ 12
Ogled seznama načrtovanih poti ......................................... 12
Urejanje shranjene načrtovane poti ..................................... 12
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti ............. 12
Brskanje in navigacija vzporedno s shranjeno načrtovano
potjo ..................................................................................... 13
Brisanje shranjene načrtovane poti ..................................... 13
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti ........................... 13
Sledi .......................................................................................... 13
Prikaz sledi ........................................................................... 13
Nastavitev barve aktivne sledi ............................................. 13
Shranjevanje aktivne sledi ................................................... 13
Ogled seznama shranjenih sledi .......................................... 13
Urejanje shranjene sledi ...................................................... 13
Shranjevanje sledi kot načrtovane poti ................................ 13
Brskanje in navigacija po zabeleženi sledi .......................... 13
Brisanje shranjene sledi ....................................................... 13
Brisanje vseh shranjenih sledi ............................................. 13
Ponovno sledenje aktivni sledi ............................................. 13
Čiščenje aktivne sledi .......................................................... 13
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med beleženjem ..... 14
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi ................. 14
Brisanje vseh shranjenih točk poti, načrtovanih poti in sledi .... 14
Samodejno vodenje .................................................................. 14
Nastavitev in sledenje poti s Samodejno vodenje ............... 14
Ustvarjanje poti s samodejnim vodenjem ............................ 14
Filtriranje seznama načrtovanih poti in poti s samodejnim
vodenjem ............................................................................. 14
Pregled poti s samodejnim vodenjem .................................. 14
Prilagajanje poti s samodejnim vodenjem ........................... 14
Preklic izračunavanja Samodejno vodenje v teku ............... 14
Nastavitev načrtovanega prihoda ........................................ 14
Prilagajanje razdalje od obale .............................................. 14
Konfiguracije poti za samodejno vodenje ............................ 15
Meje .......................................................................................... 15
Ustvarjanje meje .................................................................. 15
Pretvarjanje načrtovane poti v mejo .................................... 15
Pretvarjanje sledi v mejo ...................................................... 15
Urejanje meje ....................................................................... 15
Nastavitev alarma za mejo ................................................... 15
i
Brisanje meje ....................................................................... 16
Sonar............................................................................. 16
Ustavitev oddajanja signalov sonarja ....................................... 16
Spreminjanje pogleda sonarja .................................................. 16
Tradicionalni sonarski pogled ................................................... 16
Pogled sonarja z razdeljeno frekvenco ................................ 16
Pogled sonarja z razdeljeno povečavo ................................ 16
Pogled sonarja Garmin ClearVü ............................................... 16
Pogled sonarja SideVü ............................................................. 16
Tehnologija iskanja SideVü ................................................. 17
Pogledi sonarja Panoptix .......................................................... 17
Pogled sonarja LiveVü navzdol ........................................... 17
Pogled sonarja LiveVü naprej .............................................. 17
RealVü 3D pogled sonarja naprej ........................................ 17
Pogled sonarja RealVü 3D Down ........................................ 17
RealVü 3D zgodovinski pogled sonarja ............................... 17
Pogled sonarja FrontVü ....................................................... 18
Izbira vrste pretvornika ............................................................. 18
Umerjanje kompasa ............................................................. 18
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja ................................ 18
Začasna zaustavitev zaslona sonarja ....................................... 18
Ogled zgodovine sonarja .......................................................... 18
Deljenje sonarja ........................................................................ 18
Izbira vira sonarja ................................................................. 18
Preimenovanje vira sonarja ................................................. 18
Nastavitev ravni podrobnosti .................................................... 18
Nastavitev intenzivnosti barv .................................................... 19
Posnetki sonarja ....................................................................... 19
Snemanje zaslona sonarja .................................................. 19
Zaustavitev snemanja sonarja ............................................. 19
Brisanje posnetka sonarja .................................................... 19
Predvajanje posnetkov sonarja ............................................ 19
Nastavitev običajnega sonarja ter sonarjev Garmin ClearVü in
SideVü ...................................................................................... 19
Nastavitev ravni povečave na zaslonu sonarja .................... 19
Nastavitev hitrosti pomikanja ............................................... 19
Prilagoditev razpona merila globine ali širine ...................... 20
Nastavitve videza sonarja .................................................... 20
Alarmi sonarja ...................................................................... 20
Dodatne nastavitve sonarja ................................................. 20
Nastavitve za namestitev pretvornika .................................. 20
Sonarne frekvence ............................................................... 21
Vklop prikazovalnika A-Scope ............................................. 21
Nastavitev sonarja Panoptix ..................................................... 21
Prilagajanje kota pogleda in povečave sonarja RealVü ....... 21
Prilagajanje hitrosti prehodov RealVü .................................. 21
Meni sonarja LiveVü Forward in FrontVü ............................. 21
Nastavitve videza za LiveVü in FrontVü .............................. 22
Nastavitve videza za RealVü ............................................... 22
Nastavitve za namestitev pretvornika Panoptix ................... 22
Avtopilot ........................................................................ 23
Zaslon avtopilota ....................................................................... 23
Nastavitev povečevanja za postopno krmarjenje ................ 23
Nastavitev varčevanja z energijo ......................................... 23
Vklop avtopilota ........................................................................ 23
Vzorci krmiljenja ........................................................................ 23
Sledenje vzorcu polkrožnega obračanja .............................. 23
Nastavitev in sledenje krožnemu vzorcu .............................. 23
Nastavitev in sledenje cikcakastemu vzorcu ........................ 23
Sledenje vzorcu Williamsonovega obrata ............................ 24
Funkcije za jadranje..................................................... 24
Nastavitev vrste plovila ............................................................. 24
Jadralna regata ......................................................................... 24
Vodenje do startne črte ........................................................ 24
Uporaba regatnega časovnika ............................................. 24
ii
Nastavitev razdalje med premcem in anteno GPS .............. 24
Nastavitve črt do naslednjih oznak ........................................... 24
Nastavitev odmika kobilice ....................................................... 24
Delovanje avtopilota na jadrnicah ............................................. 25
Ohranjanje kota vetra ........................................................... 25
Prečenje in obračanje z vetrom ........................................... 25
Merilniki in grafikoni.................................................... 25
Ogled kompasa ......................................................................... 25
Ogled merilnikov poti ................................................................ 25
Ponastavitev merilnikov poti ................................................ 25
Ogled merilnikov motorja in goriva ........................................... 26
Izbira števila motorjev, prikazanih v merilnikih ..................... 26
Prilagajanje motorjev, prikazanih v merilnikih ...................... 26
Vklop alarmov za stanje merilnikov motorjev ....................... 26
Vklop nekaterih alarmov o stanju merilnikov motorja .......... 26
Nastavitev alarma za gorivo ..................................................... 26
Nastavitev prostornine goriva plovila ................................... 26
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila ................................................................................... 26
Ogled merilnikov vetra .............................................................. 26
Konfiguriranje merilnika jadralnega vetra ............................ 26
Konfiguriranje vira hitrosti .................................................... 26
Konfiguriranje vira smeri pri merilniku vetra ......................... 26
Prilagajanje merilnika vetra za plovbo ostro proti vetru ....... 26
Informacije o plimovanju, tokovih in nebu.................27
Informacije postaj za meritve plimovanja .................................. 27
Informacije postaj za meritve tokov .......................................... 27
Informacije o nebu .................................................................... 27
Ogled informacij postaj za meritve plimovanja in tokov ali
informacij o nebu za drug datum .............................................. 27
Ogled informacij za drugo postajo za meritve plimovanja ali
tokov ......................................................................................... 27
Digitalno selektivno klicanje....................................... 27
Funkcionalnost navtičnega ploterja in radijske postaje VHF
NMEA 0183 .............................................................................. 27
Vklop DSC ................................................................................ 27
Seznam DSC ............................................................................ 27
Ogled seznama DSC ........................................................... 27
Dodajanje stika DSC ............................................................ 27
Dohodni klici v sili ..................................................................... 27
Navigacija do plovila v težavah ............................................ 27
Sledenje položaju ..................................................................... 27
Ogled poročila o položaju .................................................... 28
Navigacija do sledenega plovila .......................................... 28
Ustvarjanje točke poti na položaju sledenega plovila .......... 28
Urejanje informacij v poročilu o položaju ............................. 28
Brisanje klica s poročilom o položaju ................................... 28
Ogled sledi plovil na karti ..................................................... 28
Posamični rutinski klici .............................................................. 28
Izbira kanala DSC ................................................................ 28
Opravljanje posamičnega rutinskega klica .......................... 28
Opravljanje posamičnega rutinskega klica na cilj AIS ......... 28
Predvajalnik.................................................................. 28
Odpiranje predvajalnika ............................................................ 28
Ikone .................................................................................... 28
Izbira vira predstavnosti ............................................................ 29
Predvajanje glasbe ................................................................... 29
Brskanje po glasbi ................................................................ 29
Nastavitev ponavljanja pesmi .............................................. 29
Nastavitev ponavljanja vseh pesmi ...................................... 29
Nastavitev naključnega predvajanja pesmi .......................... 29
Nastavitev glasnosti .................................................................. 29
Omogočanje in onemogočanje območij ............................... 29
Izklop zvoka ......................................................................... 29
Radio VHF ................................................................................ 29
Kazalo vsebine
Iskanje kanalov VHF ............................................................ 29
Prilagajanje dušenja VHF .................................................... 29
Radio ........................................................................................ 29
Nastavitev regije radijskega sprejemnika ............................. 29
Spreminjanje radijskih postaj ............................................... 29
Spreminjanje načina nastavljanja ........................................ 29
Prednastavitve ..................................................................... 29
Predvajanje DAB ...................................................................... 29
Nastavitev regije radijskega sprejemnika DAB .................... 30
Iskanje postaj DAB ............................................................... 30
Preklapljanje postaj DAB ..................................................... 30
Prednastavitve DAB ............................................................. 30
Satelitski radio SiriusXM ........................................................... 30
Iskanje ID radia SiriusXM ..................................................... 30
Aktiviranje naročnine za SiriusXM ....................................... 30
Prilagajanje vodiča po kanalih ............................................. 30
Shranjevanje kanala SiriusXM na seznam prednastavitev .. 30
Odklepanje starševskega nadzora SiriusXM ....................... 30
Nastavitev imena naprave ........................................................ 31
Posodobitev programske opreme predvajalnika ...................... 31
Posnetki zaslona ....................................................................... 35
Zajemanje posnetkov zaslona ............................................. 35
Kopiranje posnetkov zaslona v računalnik ........................... 36
Odpravljanje težav .................................................................... 36
Naprava ne pridobi signalov GPS ........................................ 36
Naprava se ne vklopi ali se izklaplja .................................... 36
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji ..................... 36
NMEA 0183 – informacije ......................................................... 36
Informacije o številkah PGN NMEA 2000 ................................. 37
Kazalo............................................................................ 38
Konfiguracije naprave.................................................. 31
Samodejni vklop navtičnega ploterja ........................................ 31
Nastavitve sistema .................................................................... 31
Nastavitve zaslona ............................................................... 31
Nastavitve GPS-a ................................................................ 31
Ogled dnevnika dogodkov ................................................... 31
Ogled informacij o programski opremi sistema .................... 31
Nastavitve mojega plovila ......................................................... 32
Nastavitev odmika kobilice ................................................... 32
Nastavitev temperaturnega odklona vode ........................... 32
Umerjanje naprave za merjenje hitrosti vode ...................... 32
Nastavitev prostornine goriva plovila ................................... 32
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila ................................................................................... 33
Prilagoditev omejitev merilnika motorja in merilnika
goriva ................................................................................... 33
Nastavitve komunikacije ........................................................... 33
NMEA 0183 .......................................................................... 33
Nastavitve NMEA 2000 ........................................................ 33
Nastavljanje alarmov ................................................................ 33
Alarmi za navigacijo ............................................................. 33
Alarmi za sistem ................................................................... 33
Nastavitev alarma za gorivo ................................................. 34
Nastavitve enot ......................................................................... 34
Nastavitve navigacije ................................................................ 34
Nastavitve drugih plovil ............................................................. 34
Ponastavitev izvirnih tovarniških nastavitev navtičnega
ploterja ...................................................................................... 34
Deljenje in upravljanje uporabniških podatkov......... 34
Kopiranje točk poti, načrtovanih poti in sledi iz HomePort v
navtični ploter ............................................................................ 34
Kopiranje podatkov iz pomnilniške kartice ................................ 34
Kopiranje točk poti, načrtovanih poti in sledi na pomnilniško
kartico ....................................................................................... 34
Izbiranje vrste datoteke za točke poti in načrtovane poti tretjih
oseb .......................................................................................... 35
Izmenjava točk poti in načrtovanih poti med več napravami .... 35
Kopiranje vgrajenih zemljevidov na pomnilniško kartico .......... 35
Varnostno kopiranje podatkov v računalnik .............................. 35
Obnavljanje podatkov iz varnostne kopije v navtičnem
ploterju ...................................................................................... 35
Shranjevanje informacij o sistemu na pomnilniško kartico ....... 35
Dodatek ......................................................................... 35
Registracija naprave ................................................................. 35
Čiščenje zaslona ....................................................................... 35
Kazalo vsebine
iii
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pogled od spredaj
• Uporaba puščičnih tipk za označitev elementa menija in nato
pritisk tipke SELECT (samo za naprave s strojnimi tipkami).
• Pritisk tipke, kot je SELECT ali MENU.
Če je v priročniku zapisano, da morate zaporedno izbrati več
elementov, se v besedilu pojavijo majhne puščice. Na primer,
ukaz "izberite MENU > Dodaj" pomeni, da morate najprej izbrati
element ali strojno tipko MENU in nato element Dodaj.
Slike v tem priročniku so samo informativne in se morda ne
ujemajo popolnoma z vašo napravo.
Vstavljanje pomnilniških kartic
Z navtičnim ploterjem lahko uporabljate izbirne pomnilniške
kartice. Kartice z zemljevidi omogočajo ogled satelitskih
posnetkov visoke ločljivosti in zračnih fotografij luk, pristanišč,
marin in drugih destinacij. S praznimi pomnilniškimi karticami
lahko beležite podatke funkcije za kartografiranje Garmin
Quickdraw™ Contours in podatke sonarja (z združljivim
pretvornikom) ter prenesete podatke, kot so točke poti in
načrtovane poti, v drug združljiv navtični ploter ali računalnik.
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB,
formatirane v obliko FAT32.
1 Odprite pokrovček ali vratca À na sprednji strani navtičnega
ploterja.
À
Á
Â
Ã
Tipka za vklop/izklop
Tipke naprave
Reža za pomnilniško kartico microSD
®
Senzor za samodejno osvetlitev zaslona
OBVESTILO
Naprava mora biti dobro pritrjena v priklopno postajo. Če
naprava ni dobro pritrjena, se lahko prekine napajanje ali ne
prikazujejo informacije sonarja. Naprava lahko tudi pade iz
priklopne postaje in se poškoduje, če ni dobro pritrjena.
Tipke naprave
Če držite pritisnjeno, vklopite in izklopite napravo.
Če hitro pritisnete in spustite, prilagodite osvetlitev ozadja
in barvni način.
Pomanjšava karte ali pogleda.
Povečava karte ali pogleda.
Pomikanje, označevanje možnosti in premikanje kurzorja.
SELECT
Potrditev prejema sporočil in izbira možnosti.
BACK
Vrnitev na prejšnji zaslon.
MARK
Shranjevanje točke poti na trenutni lokaciji.
HOME
Vrnitev na domači zaslon.
MENU
Odpiranje menija z možnostmi za stran, ko je to primerno.
Zapiranje menija, ko je to primerno.
Prenos priročnikov
Najnovejši priročnik za uporabo in prevodi priročnikov so vam na
voljo v spletu.
1 Obiščite www.garmin.com/manuals/echoMAP-CHIRPcv.
NAMIG: če želite hitro odpreti to spletno stran, preberite
naslednjo kodo:
2 Prenesite priročnik.
Navodila priročnika
V tem priročniku se izraz "izberi" uporablja za naslednja dejanja.
Uvod
2 Vstavite pomnilniško kartico Á.
3 Pritisnite kartico, da se zaskoči.
4 Zaprite vrata.
Posodobitev programske opreme
Po namestitvi naprave ali dodajanju dodatne opreme boste
morda morali posodobiti programsko opremo naprave.
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB,
formatirane v obliko FAT32.
Pred posodobitvijo programske opreme lahko preverite različico
programske opreme, ki je nameščena v napravi (Ogled
informacij o programski opremi sistema, stran 31). Potem lahko
odprete spletno stran www.garmin.com/support/software/marine
.html, izberete Ogled vseh naprav v tem paketu in primerjate
nameščeno različico programske opreme z različico programske
opreme, ki je navedena za vaš izdelek.
Če je programska oprema v napravi starejša od programske
opreme, ki je navedena na spletnem mestu, sledite korakom za
nalaganje programske opreme na pomnilniško kartico
(Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško kartico,
stran 1), nato pa posodobite programsko opremo naprave
(Posodabljanje programske opreme naprave, stran 2).
Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško
kartico
Posodobitev programske opreme morate kopirati na pomnilniško
kartico z računalnikom, v katerem je nameščena programska
oprema Windows .
OPOMBA: če nimate računalnika s programsko opremo
Windows, lahko kartico s prednaloženo posodobitvijo
programske opreme naročite pri podpori za stranke Garmin .
®
®
1
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice v računalniku.
2 Obiščite www.garmin.com/support/software/marine.html.
NAMIG: s te spletne strani lahko prenesete tudi
posodobljene priročnike za uporabo in jih naložite v navtični
ploter.
3 Izberite Družina naprav echoMAP s kartico SD.
4 Izberite Prenesi poleg možnosti Družina naprav echoMAP
s kartico SD.
5 Preberite pogoje in potrdite, da se strinjate z njimi.
6 Izberite Prenesi.
7 Izberite mesto in nato Shrani.
8 Dvokliknite preneseno datoteko.
Na izbranem mestu se ustvari datoteka Garmin s
posodobitvijo programske opreme. Odpre se pogovorno okno
s pomočjo za prenos posodobitve programske opreme na
pomnilniško kartico.
9 Izberite Naslednja.
10 Izberite pogon, ki je povezan s pomnilniško kartico, in izberite
Naslednja > Dokončaj.
Na pomnilniški kartici se ustvari datoteka Garmin s posodobitvijo
programske opreme. Posodobitev programske opreme se lahko
nalaga na pomnilniško kartico nekaj minut.
Posodabljanje programske opreme naprave
Preden lahko posodobite programsko opremo, morate pridobiti
pomnilniško kartico s posodobitvijo programske opreme ali na
pomnilniško kartico naložiti najnovejšo posodobitev programske
opreme (Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško
kartico, stran 1).
1 Vklopite navtični ploter.
2 Ko se prikaže domači zaslon, vstavite pomnilniško kartico v
režo za kartice.
OPOMBA: navodila za posodobitev programske opreme se
prikažejo le, če je naprava popolnoma zagnana, preden
vstavite kartico.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Počakajte nekaj minut, da se postopek posodobitve
programske opreme dokonča.
5 Ob pozivu pustite pomnilniško kartico v reži in ročno ponovno
zaženite navtični ploter.
6 Odstranite pomnilniško kartico.
OPOMBA: če pomnilniško kartico odstranite, preden se
naprava popolnoma zažene, se posodobitev programske
opreme ne dokonča.
Satelitski signali GPS
Ko vklopite navtični ploter, mora sprejemnik GPS zbrati podatke
o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Ko navtični ploter pridobi
satelitske signale, se na vrhu domačega zaslona prikaže simbol
. Ko navtični ploter izgubi satelitske signale, simbol
izgine, na karti pa se nad simbolom prikaže utripajoč vprašaj.
Za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com/aboutGPS.
Za pomoč pri pridobivanju satelitskih signalov si oglejte razdelek
(Naprava ne pridobi signalov GPS, stran 36).
Izbiranje vira GPS
Izberete lahko želeni vir za podatke GPS, če imate več kot en vir
GPS.
1 Izberite Nastavitve > Sistem > GPS.
2 Izberite vir za podatke GPS.
Prilagajanje navtičnega ploterja po
meri
Prilagoditev domačega zaslona po meri
Elemente na domačem zaslonu lahko dodajate in
prerazporedite.
1 Na domačem zaslonu izberite Prilagodi dom.
2 Izberite možnost:
• Če želite prerazporediti element, izberite Preuredi,
izberite element, ki ga želite premakniti, nato pa izberite
novo lokacijo.
• Če želite na domači zaslon dodati element, izberite Dodaj,
nato pa izberite novi element.
• Če želite odstraniti element, ki ste ga dodali na domači
zaslon, izberite Odstrani, nato pa izberite element.
Kombinacije
Zaslon Kombinacije sočasno prikazuje kombinacijo različnih
zaslonov. Število možnosti, ki so na voljo na zaslonu
Kombinacije, je odvisno od izbirnih naprav, ki so povezane z
navtičnim ploterjem, in od tega, ali uporabljate prvovrstne
zemljevide.
Izbira kombinacije
1 Izberite Kombinacije.
2 Izberite kombinacijo.
Prilagajanje zaslona Kombinacije
1 Izberite Kombinacije.
2 S puščičnimi tipkami izberite zaslon s kombinacijami.
3 Izberite Konfiguriraj.
4 Izberite možnost:
• Če želite urediti ime, izberite Ime in vnesite novo ime.
• Za spremembo razporeditve informacij na zaslonu izberite
Spremeni postavitev in izberite novo postavitev.
• Za spremembo prikazanih informacij na zaslonu izberite
Spremeni funkcijo in izberite novo informacijo.
• Če želite podatke na zaslonu prilagoditi po meri, izberite
Številke v prekrivni plasti. (Nastavitve številk v prekrivni
plasti, stran 8).
• Za spremembo velikosti prikaza informacij na zaslonu
izberite Spremeni velikost kombinacije.
Dodajanje zaslona s kombinacijami po meri
Ustvarite lahko zaslon s kombinacijami po meri, ki izpolnjuje
vaše potrebe.
1 Izberite Kombinacije > MENU > Dodaj.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Izbris zaslona Kombinacije
1 Izberite Kombinacije.
2 S puščičnimi tipkami označite želeno kombinacijo.
3 Izberite Odstrani.
Nastavitev vrste plovila
Izbrati je mogoče vrsto plovila in tako konfigurirati nastavitve
navtičnega ploterja ter uporabljati funkcije, prilagojene izbrani
vrsti plovila.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Izberite želeno možnost.
Prilagajanje osvetlitve zaslona
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Osvetlitev.
2
Prilagajanje navtičnega ploterja po meri
NAMIG: pritisnite gumb na poljubnem zaslonu, če želite
odpreti nastavitve osvetlitve ozadja.
2 Nastavite osvetlitev ozadja.
Nastavitev barvnega načina
1 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Barvni način.
NAMIG: za dostop do nastavitev barv na kateremkoli zaslonu
zberite > Zaslon > Barvni način.
2 Izberite želeno možnost.
Karte in 3D-pogledi kart
Karte in 3D-pogledi kart, ki so na voljo, so odvisni od podatkov
zemljevida in uporabljene dodatne opreme.
Karte in 3D-poglede kart lahko odprete tako, da izberete Karte.
Navigacijska karta: prikazuje navigacijske podatke, ki so na
voljo na prednaloženih in nadomestnih zemljevidih, če je
mogoče. Podatki vključujejo boje, luči, kable, meritve globine,
marine in postaje za meritve plimovanja v pogledu od zgoraj.
3D perspektiva: zagotavlja pogled od zgoraj in pogled za
plovilom (v skladu s potjo) ter predstavlja pripomoček za
vizualno navigacijo. Ta pogled je koristen med navigacijo po
težavnih plitvinah in grebenih, pod mostovi ali v kanalih ter
pomaga pri ugotavljanju vstopnih in izstopnih poti v
nepoznanih pristaniščih ali sidriščih.
Mariner’s Eye 3D: zagotavlja podroben tridimenzionalni pogled
od zgoraj in pogled za plovilom (v skladu s potjo) ter
predstavlja pripomoček za vizualno navigacijo. Ta pogled je
koristen med navigacijo po težavnih plitvinah in grebenih, pod
mostovi ali v kanalih ter pri ugotavljanju vstopnih in izstopnih
poti v nepoznanih pristaniščih ali sidriščih.
OPOMBA: pogleda kart Mariner's Eye 3D in Fish Eye 3D sta
na voljo pri prvovrstnih kartah za nekatera območja.
Fish Eye 3D: zagotavlja podvodni pogled, ki vizualno
predstavlja morsko dno glede na podatke na karti. Ko je
pretvornik za sonar priključen, so plavajoči cilji (kot so ribe)
označeni z rdečim, zelenim in rumenim območjem. Rdeča
označuje največje tarče, zelena pa najmanjše.
Ribolovna karta: zagotavlja podroben pogled plastnic dna in
meritev globine na karti. Ta karta odstrani navigacijske
podatke s karte, zagotavlja podrobne batimetrične podatke in
izboljša plastnice dna za ugotavljanje globine. Ta karta je
najboljša za ribolov v globokih vodah na odprtem morju.
Navigacijska karta in karta za ribolov na
odprtem morju
OPOMBA: karta za ribolov na odprtem morju je na voljo pri
prvovrstnih kartah za nekatera območja.
Navigacijska in ribolovna karta vam omogočata načrtovanje poti,
ogled informacij o zemljevidu in sledenje načrtovani poti.
Ribolovna karta je namenjena ribolovu na odprtem morju.
Če želite odpreti navigacijsko karto, izberite Karte >
Navigacijska karta.
Če želite odpreti ribolovno karto, izberite Karte > Ribolovna
karta.
Karte in 3D-pogledi kart
Povečevanje in pomanjševanje karte
Raven povečave je prikazana z merilom na dnu karte. Črta pod
merilom predstavlja to razdaljo na karti.
• Izberite za pomanjšavo.
• Izberite za povečavo.
Obračanje karte s tipkami
Karto lahko premaknete, če si želite ogledati drugo območje, ki
ni na vaši trenutni lokaciji.
1 Na karti uporabite puščične tipke.
2 Izberite BACK za zaustavitev obračanja in vrnitev zaslona na
trenutno lokacijo.
OPOMBA: za obračanje na zaslonu kombinacij izberite
SELECT.
Izbiranje elementa na zemljevidu s tipkami naprave
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite , , ali za
premikanje kazalca.
2 Izberite SELECT.
Merjenje razdalje na karti
1 Na karti izberite lokacijo.
2 Izberite Merjenje razdalj.
Na zaslonu se pojavi žebljiček, ki označuje trenutno lokacijo.
Razdalja in kot od žebljička sta navedena v kotu.
NAMIG: če želite ponastaviti žebljiček in meriti od trenutne
lokacije kazalca, izberite SELECT.
Simboli na karti
Ta preglednica vsebuje nekatere pogoste simbole, ki jih lahko
opazite na podrobnih kartah.
Ikona
Opis
Boja
Informacije
Pomorske storitve
Postaja za meritve plimovanja
Postaja za meritve tokov
Fotografija od zgoraj na voljo
Fotografija v perspektivi na voljo
Druge oznake, ki so značilne za večino kart, vključujejo izohipse
in izobate, območja plimovanja, izmerjene globine (kot je
prikazano na izvirni papirnati karti), navigacijske pripomočke in
simbole, ovire in območja kablov.
Navigacija do točke na karti
POZOR
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
OPOMBA: karta za ribolov na odprtem morju je na voljo pri
prvovrstnih kartah za nekatera območja.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite lokacijo.
2 Po potrebi izberite SELECT.
3
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo neposredno do lokacije, izberite
Pojdi.
• Če želite ustvariti pot do lokacije z zavoji, izberite
Načrtovana pot do.
• Če želite uporabiti samodejno vodenje, izberite
Samodejno vodenje.
5 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
OPOMBA: pri uporabi samodejnega usmerjanja siv odsek
znotraj katerega koli dela vijolične črte prikazuje, da
samodejno usmerjanje ne more izračunati dela črte za
samodejno usmerjanje. Vzrok za to so nastavitve za
najmanjšo varno globino vode in najmanjša varna višina ovir.
6 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Ogled informacij o lokaciji in predmetu na karti
Na navigacijski ali ribolovni karti si lahko ogledate informacije o
lokaciji ali predmetu.
OPOMBA: karta za ribolov na odprtem morju je na voljo pri
prvovrstnih kartah za nekatera območja.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite lokacijo ali predmet,
nato pa izberite SELECT.
Vzdolž desne strani karte se prikaže seznam možnosti.
Možnosti, ki se prikažejo, se razlikujejo glede na izbrano
lokacijo ali predmet.
2 Izberite možnost:
• Za navigacijo do izbrane lokacije izberite Navigacija do.
• Za označitev točke poti na lokaciji kazalca izberite Nova
točka poti.
• Za ogled razdalje in smeri predmeta od trenutne lokacije
izberite Merjenje razdalj.
Na zaslonu se prikažeta razdalja in smer. Za merjenje od
lokacije, ki ni trenutna lokacija, izberite SELECT.
• Za ogled informacij o plimovanju, tokovih, nebu, kartah ali
lokalnih storitvah v bližini kazalca izberite Informacije.
Ogled podrobnosti o navigacijskih pripomočkih
Na navigacijski karti, ribolovni karti, pogledu karte s 3Dperspektivo ali pogledu karte Mariner’s Eye 3D si lahko ogledate
podrobnosti o različnih vrstah navigacijskih pripomočkov,
vključno s signali, lučmi in ovirami.
OPOMBA: karta za ribolov na odprtem morju je na voljo pri
prvovrstnih kartah za nekatera območja.
OPOMBA: pogleda kart Mariner's Eye 3D in Fish Eye 3D sta na
voljo pri prvovrstnih kartah za nekatera območja.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite navigacijske
pripomočke.
2 Izberite ime navigacijskega pripomočka.
Črta smeri in oznake kotov
Črta smeri je podaljšana črta, ki je na zemljevidu narisana od
premca plovila v smeri plovbe. Oznake kotov označujejo
relativni položaj glede na smer ali sled po tleh, kar je v pomoč
pri ribolovu ali iskanju referenčnih točk.
Nastavitev črte smeri in črte sledi po tleh
Črto smeri in črto sledi po tleh (COG) lahko prikažete na karti.
Sled po tleh označuje smer premikanja. Črta smeri označuje,
kam je usmerjen premec plovila, ko je priklopljen senzor smeri.
1 V pogledu karte izberite MENU > Nastavitev karte > Videz
karte > Naslov.
2 Po potrebi izberite Vir in izberite eno od možnosti:
• Za samodejno uporabo razpoložljivega vira izberite Sam..
4
• Za uporabo antene GPS za smer sledi po tleh izberite
GPS smer (COG).
• Za uporabo podatkov s priključenega senzorja smeri
izberite Smer gibanja.
• Za uporabo podatkov s priključenega senzorja smeri in
antene GPS izberite COG (pot preko dna) in smer.
Prikazuje tako črto smeri in črto sledi po tleh (COG) na
karti.
3 Izberite Zaslon in izberite eno od možnosti:
• Izberite Razdalja > Razdalja in vnesite dolžino črte,
prikazane na karti.
• Izberite Čas > Čas in vnesite čas za izračun razdalje, ki jo
vaše plovilo preplulo v določenem času ob trenutni hitrosti.
Vklop oznak kotov
Na črto smeri na zemljevidu lahko dodate oznake kotov. Oznake
kotov vam lahko pomagajo pri metanju vabe med ribolovom.
1 Nastavite črto smeri (Nastavitev črte smeri in črte sledi po
tleh, stran 4).
Izberite
Oznake kotov.
2
Prvovrstne karte
POZOR
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
OPOMBA: nekateri modeli ne podpirajo vseh kart.
Z izbirnimi prvovrstnimi kartami, kot je BlueChart g2 Vision ,
lahko funkcije navtičnega ploterja kar najbolje izkoristite. Poleg
podrobnega navtičnega kartiranja lahko prvovrstne karte nudijo
naslednje funkcije, ki so na voljo na nekaterih območjih.
Mariner’s Eye 3D: ta tridimenzionalni navigacijski pripomoček
omogoča pogled od zgoraj in pogled za plovilom.
Fish Eye 3D: podvodni tridimenzionalni pogled, ki vizualno
predstavlja morsko dno glede na podatke na karti.
Ribolovne karte: prikaz karte s poudarjenimi plastnicami dna in
brez navigacijskih podatkov. Ta karta je odlična za ribolov v
globokih vodah na odprtem morju.
Satelitski posnetki visoke ločljivosti: satelitski posnetki visoke
ločljivosti zagotavljajo realističen pogled na kopno in vodo na
navigacijski karti (Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski
karti, stran 5).
Zračne fotografije: prikaz marin in drugih zračnih fotografij, ki
so pomembne za navigacijo in si z njimi lažje vizualno
predstavljate okolico (Ogled zračnih fotografij znamenitosti,
stran 5).
Podrobni podatki o cestah in destinacijah: prikaz podrobnih
podatkov o cestah in destinacijah, ki vključujejo izjemno
podrobne obalne ceste in destinacije, kot so restavracije,
prenočišča in lokalne znamenitosti.
Samodejno vodenje: določanje najboljšega poteka poti do cilja
s pomočjo navedenih informacij o plovilu in podatkov s karte.
®
®
Ogled informacij o postajah za plimovanje
na karti označuje postajo za meritve plimovanja. Ogledate si
lahko podroben grafikon za postajo za meritve plimovanja, da
lahko lažje napoveste višino gladine ob plimovanju ob različnih
časih ali ob različnih dnevih.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite postajo za meritve
plimovanja.
Karte in 3D-pogledi kart
Informacije o smeri plimovanja in višini gladine so prikazane
ob oznaki .
2 Izberite ime postaje.
Animirani kazalniki za plimovanje in tokove
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Na navigacijski ali ribolovni karti si lahko ogledate animirane
kazalnike za postaje za meritve plimovanja in smer tokov. V
nastavitvah karte morate omogočiti tudi animirane ikone (Prikaz
kazalnikov plimovanja in tokov, stran 5).
Kazalnik za postajo za meritve plimovanja je na karti prikazan
kot navpični vrstični grafikon s puščico. Rdeča puščica, ki kaže
navzdol, označuje oseko, modra puščica, ki kaže navzgor, pa
označuje plimo. Ko premaknete kazalec na kazalnik za postajo
za meritve plimovanja, se nad kazalnikom prikažejo podatki o
višini plimovanja na postaji.
Kazalniki za smer tokov so na karti prikazani kot puščice. Smer
posamezne puščice označuje smer toka na določeni lokaciji na
karti. Barva puščice označuje obseg hitrosti toka na tej lokaciji.
Ko premaknete kazalec na kazalnik za smer toka, se nad
kazalnikom za smer prikaže hitrost toka na tisti lokaciji.
Barva
Obseg hitrosti toka
Rumena
0 do 1 vozel
Oranžna
1 do 2 vozla
Rdeča
2 ali več vozlov
Prikaz kazalnikov plimovanja in tokov
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Na navigacijski ali ribolovni karti lahko prikažete statične ali
animirane kazalnike za postaje za meritve plimovanja in tokov.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite MENU > Nastavitev
karte > Plimovanje in tokovi.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz kazalnikov za postaje za meritve tokov in
postaje za meritve plimovanja na karti izberite Vklopi.
• Za prikaz animiranih kazalnikov za postaje za meritve
plimovanja in animiranih kazalnikov za smer tokov na karti
izberite Animiran.
Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski karti
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
S satelitskimi posnetki visoke ločljivosti lahko prekrijete kopenski
del ali pa tako kopenski kot morski del navigacijske karte.
OPOMBA: če je ta možnost omogočena, so satelitski posnetki
visoke ločljivosti vidni samo pri nizki povečavi. Če na izbirnem
območju karte ne vidite posnetkov visoke ločljivosti, lahko za
povečavo izberete . Nastavite lahko tudi višjo raven
podrobnosti, tako da spremenite podrobnosti povečave
zemljevida.
1 Na navigacijski karti izberite MENU > Nastavitev karte >
Satelitske fotografije.
Izberite
možnost:
2
• Izberite Samo za kopno, da na vodi prikažete standardne
podatke karte in kopno prekrijete s posnetki.
• Izberite Mešanica zemljevidov, da tako na vodi kot na
kopnem prikažete posnetke z določeno stopnjo
neprozornosti. S premikanjem drsnika nastavite
neprozornost posnetka. Če nastavite višji odstotek
neprozornosti, sta kopno in vodo bolj prekrita s satelitskimi
posnetki.
Karte in 3D-pogledi kart
Ogled zračnih fotografij znamenitosti
Preden si lahko na navigacijski karti ogledate zračne fotografije,
morate v nastavitvah karte vklopiti možnost Satelitske
fotografije.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
S pomočjo fotografij znamenitosti, marin in pristanišč se lahko
lažje orientirate ali si pred prihodom ogledate marino ali
pristanišče.
1 Na navigacijski karti izberite ikono fotoaparata:
• Za ogled fotografije od zgoraj izberite
.
• Za ogled fotografije v perspektivi izberite
. Fotografija
je bila posneta v smeri stožca na mestu, kjer se nahaja
fotoaparat.
2 Izberite Zračni posnetek.
Sistem samodejnega prepoznavanja
Sistem samodejnega prepoznavanja (AIS) prepoznava in sledi
drugim plovilom ter vas opozarja na promet na območju. Ko je
navtični ploter povezan z zunanjo napravo AIS, lahko prikazuje
nekatere podatke sistema AIS o drugih plovilih znotraj dosega,
ki so opremljena s transponderjem in aktivno oddajajo podatke
sistema AIS.
Posredovani podatki za posamezno plovilo vključujejo
identifikacijsko številko pomorske mobilne postaje (Maritime
Mobile Service Identity – MMSI), lokacijo, hitrost po GPS-u,
smer GPS-a, čas, ki je pretekel od zadnjega posredovanega
položaja plovila, najbližje srečanje in čas do najbližjega
srečanja.
Nekateri modeli navtičnih ploterjev podpirajo tudi sistem za
sledenje Blue Force Tracking. Plovila, ki jim sledi sistem Blue
Force Tracking, so na navtičnem ploterju označena z
modrozeleno barvo.
Simboli za ciljanje s sistemom AIS
Simbol Opis
Plovilo AIS. Plovilo posreduje podatke sistema AIS. Trikotnik
je obrnjen v smeri premikanja plovila AIS.
Cilj je izbran.
Cilj je aktiviran. Cilj je na karti videti večji. Zelena črta,
povezana s ciljem, označuje smer premikanja cilja. Če je
nastavitev podrobnosti nastavljena na možnost Prikaži, so pod
ciljem prikazani podatki o številki MMSI, hitrosti in smeri
plovila. Če plovilo preneha z oddajanjem podatkov sistema
AIS, se prikaže pasica s sporočilom.
Povezava s ciljem je prekinjena. Zelen X nakazuje, da je
plovilo prenehalo z oddajanjem podatkov sistema AIS, navtični
ploter pa prikaže sporočilo z vprašanjem, ali želite plovilu še
naprej slediti. Če plovilu prenehate slediti, simbol za
prekinjeno povezavo s ciljem izgine s karte ali s 3D-pogleda
karte.
Nevaren cilj v dosegu. Cilj utripa, vklopi se alarm in prikaže se
pasica s sporočilom. Ko je alarm potrjen, je neprekinjeno
prikazan rdeč trikotnik s povezano rdečo črto, ki označuje
lokacijo in smer premikanja cilja. Če je alarm za trk z varnim
območjem izklopljen, cilj utripa, alarm pa se ne oglasi in ne
prikaže se sporočilo. Če plovilo preneha z oddajanjem
podatkov sistema AIS, se prikaže pasica s sporočilom.
Povezava z nevarnim ciljem je prekinjena. Rdeč X nakazuje,
da je plovilo prenehalo z oddajanjem podatkov sistema AIS,
navtični ploter pa prikaže sporočilo z vprašanjem, ali želite
plovilu še naprej slediti. Če plovilu prenehate slediti, simbol za
prekinjeno povezavo z nevarnim ciljem izgine s karte ali s 3Dpogleda karte.
Lokacija tega simbola prikazuje najbližjo točko srečanja z
nevarnim ciljem, številke ob simbolu pa prikazujejo čas do
najbližje točke srečanja s tem ciljem.
5
OPOMBA: plovila, ki jim sledi sistem Blue Force Tracking, so ne
glede na stanje označena z modrozeleno barvo.
Smer in predviden potek poti aktiviranih ciljev AIS
Ko aktivirani cilj AIS posreduje podatke o smeri in sledi po tleh,
je smer cilja na karti prikazana kot neprekinjena črta, povezana
s simbolom cilja AIS. V 3D-pogledu karte črta smeri ni
prikazana.
Predviden potek poti aktiviranega cilja AIS je na karti ali v 3Dpogledu karte prikazan kot prekinjena črta. Dolžina črte
predvidenega poteka poti temelji na vrednosti nastavitve
predvidene smeri. Če aktivirani cilj AIS ne posreduje podatkov o
hitrosti ali če se plovilo ne premika, črta predvidenega poteka
poti ni prikazana. Na izračun črte predvidenega poteka poti
lahko vplivajo spremembe podatkov o hitrosti, sledi po tleh ali
hitrosti obračanja, ki jih oddaja plovilo.
Ko aktivirani cilj AIS posreduje podatke o sledi po tleh, smeri in
hitrosti obračanja, je predvideni potek poti cilja izračunan na
podlagi podatkov o sledi po tleh in hitrosti obračanja. Smer
obračanja cilja, ki prav tako temelji na podatkih o hitrosti
obračanja, je prikazana z usmeritvijo zazobka na koncu črte
smeri. Dolžina zazobka se ne spreminja.
Ko aktivirani cilj AIS posreduje podatke o sledi po tleh in smeri,
ne posreduje pa podatkov o hitrosti obračanja, je predvideni
potek poti cilja izračunan na podlagi podatkov o sledi po tleh.
Prikaz plovil AIS na karti ali v 3D-pogledu karte
Pred uporabo sistema AIS morate navtični ploter povezati z
zunanjo napravo AIS in od drugih plovil prejemati aktivne
signale transponderja.
Konfigurirate lahko način prikaza drugih plovil na karti ali v 3Dpogledu karte. Prikazovalno območje, ki ga konfigurirate za
določeno karto ali za 3D-pogled karte, se uporablja samo za
tisto karto ali 3D-pogled karte. Nastavitve podrobnosti,
predvidene smeri in sledi, ki jih konfigurirate za določeno karto
ali 3D-pogled karte, se uporabljajo za vse karte in za vse 3Dpoglede kart.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU > Druga
plovila > Nastavitev prikaza AIS.
2 Izberite možnost:
• Za določitev območja od vaše lokacije, v katerem se
pojavljajo plovila AIS, izberite Razpon prikaza in določite
razdaljo.
• Za prikaz podrobnosti o aktiviranih plovilih AIS izberite
Podrobnosti > Prikaži.
• Za nastavitev časa predvidene smeri za aktivirana plovila
AIS izberite Predvidena smer in vnesite čas.
• Za prikaz sledi plovil AIS izberite Sledi in izberite dolžino
sledi, ki se prikaže z uporabo sledi.
Aktiviranje cilja za plovilo AIS
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite Plovilo AIS > Aktiviraj cilj.
Ogled informacij o ciljnem plovilu AIS
Ogledate si lahko stanje signala AIS, številko MMSI, hitrost po
GPS-u, smer GPS-a in druge posredovane podatke o ciljnem
plovilu AIS.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite Plovilo AIS.
Deaktiviranje cilja za plovilo AIS
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite plovilo AIS.
2 Izberite Plovilo AIS > Deaktiviraj cilj.
6
Ogled seznama nevarnosti AIS
Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU > Druga
plovila > Seznam sistema AIS.
Nastavitev alarma za trk z varnim območjem
Preden nastavite alarm za trk z varnim območjem, morate
združljiv navtični ploter povezati z napravo AIS.
Alarm za trk z varnim območjem se uporablja samo s sistemom
AIS. Varno območje se uporablja za izogibanje trkom in se lahko
prilagaja.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > AIS > Alarm za AIS >
Vklopi.
Ko aktivirano plovilo AIS vstopi v varno območje okrog
vašega plovila, se prikaže pasica s sporočilom in sproži se
alarm. Predmet je na zaslonu označen kot nevaren. Ko je
alarm izklopljen, sta pasica s sporočilom in zvočni alarm
onemogočena, predmet pa je na zaslonu še vedno označen
kot nevaren.
2 Izberite Doseg.
3 Določite razdaljo za polmer varnega območja okrog vašega
plovila.
4 Izberite Preostali čas.
5 Določite čas do sprožitve alarma, če bo ugotovljeno, da bo
cilj presekal varno območje.
Na primer, če želite biti o bližajočem se preseku obveščeni
10 minut prej, nastavite Preostali čas na 10 in alarm se bo
sprožil 10 minut prej, kot bo plovilo presekalo varno območje.
Signali v sili sistema AIS
Aktivirane samostojne naprave AIS za signal v sili oddajajo
poročila o položaju ob nesrečah. Navtični ploter lahko prejema
signale oddajnikov za iskanje in reševanje (SART), pomorskih
radijskih javljalnikov kraja nuje (EPIRB) in druge signale za
človeka v vodi. Oddajanje signalov v sili se razlikuje od
običajnega oddajanja sistema AIS, zato so ti signali na
navtičnem ploterju prikazani drugače. Namesto sledenja
oddajanju signala v sili za izogibanje trkom sledite oddajanju
signala v sili za iskanje in pomoč plovilu ali osebi.
Navigacija do kraja oddajanja signala v sili
Ko prejmete signal v sili, se pojavi alarm za signal v sili.
Izberite Pregled > Pojdi, da začnete navigacijo do signala.
Simboli za ciljanje naprav AIS za oddajanje signala v sili
Simbol Opis
Oddajanje signala v sili naprave AIS. Izberite simbol, da si
ogledate več podatkov o oddajanju signala in začnete
navigacijo.
Oddajanje je bilo prekinjeno.
Preizkus oddajanja. Prikaže se, ko plovilo izvaja preizkus
naprave za oddajanje signala v sili in ne gre za pravi klic v sili.
Preizkus oddajanja je bil prekinjen.
Omogočanje preizkusnih opozoril za oddajanje naprav AIS
Da se izognete večjemu številu preizkusnih opozoril in simbolov
na obremenjenih območjih, kot so marine, lahko izbirate, ali
boste preizkusna sporočila AIS prejeli ali opustili. Za preizkus
naprave AIS za oddajanje signalov v sili morate na navtičnem
ploterju omogočiti prejemanje preizkusnih opozoril.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > AIS.
2 Izberite možnost:
• Za sprejem ali opustitev preizkusnih signalov pomorskih
radijskih javljalnikov kraja nuje (EPIRB) izberite Preizkus
AIS-EPIRB.
• Za sprejem ali opustitev preizkusnih signalov za človeka v
vodi (ČVV) izberite Preizkus AIS-MOB.
Karte in 3D-pogledi kart
• Za sprejem ali opustitev preizkusnih signalov
transponderjev za iskanje in reševanje (SART) izberite
Preizkus AIS-SART.
Izklop sprejema signalov AIS
Sprejem signalov AIS je vklopljen v skladu s privzetimi
nastavitvami.
Izberite Nastavitve > Druga plovila > AIS > Izklopi.
Vse funkcije AIS so onemogočene na vseh kartah in 3Dpogledih kart. To vključuje ciljanje in sledenje plovilom s
sistemom AIS, alarme za trk, ki so posledica ciljanja in
sledenja plovilom s sistemom AIS, in prikaz podatkov o
plovilih AIS.
Nastavitve kart in 3D-pogledov kart
OPOMBA: vse nastavitve se ne uporabljajo za vse karte in 3Dpoglede kart. Nekatere možnosti zahtevajo prvovrstne
zemljevide ali povezano dodatno opremo.
Te nastavitve se uporabljajo za karte in 3D-poglede kart. Izjema
je pogled Fish Eye 3D (Nastavitve pogleda Fish Eye 3D,
stran 8).
Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU.
Točke poti in sledi: glejte poglavje Nastavitve točk poti in sledi
na kartah in v pogledih kart, stran 8.
Druga plovila: glejte poglavje Nastavitve drugih plovil na kartah
in v pogledih kart, stran 8.
Navig. pripomočki: prikaz navigacijskih pripomočkov na
ribolovni karti.
Črte do naslednje oznake: v načinu jadranja nastavite črte do
naslednje oznake (xxx).
Nastavitev karte: glejte poglavje Nastavitve navigacijske in
ribolovne karte, stran 7.
Številke v prekrivni plasti: glejte poglavje Nastavitve številk v
prekrivni plasti, stran 8. To se lahko pojavi v meniju za
nastavitve karte.
Videz karte: glejte poglavje Nastavitve videza karte, stran 7.
To se lahko pojavi v meniju za nastavitve karte.
Nastavitve navigacijske in ribolovne karte
OPOMBA: vse nastavitve se ne uporabljajo za vse karte in 3Dpoglede kart. Nekatere nastavitve zahtevajo zunanjo dodatno
opremo ali ustrezne prvovrstne karte.
Na navigacijski ali ribolovni karti izberite MENU > Nastavitev
karte.
Satelitske fotografije: prikaz posnetkov visoke ločljivosti samo
na kopenskem delu ali tako na kopenskem kot morskem delu
navigacijske karte ob uporabi določenih prvovrstnih kart
(Prikaz satelitskih posnetkov na navigacijski karti, stran 5).
Prekr. plast za vodo: omogočanje reliefnega senčenja, ki
prikazuje naklon dna s senčenjem, ali sonarnih posnetkov, s
katerimi se ugotavlja gostota vode na dnu. Ta funkcija je na
voljo samo za določene prvovrstne zemljevide.
Plimovanje in tokovi: prikaz postaj za meritve tokov in postaj
za meritve plimovanja na karti (Prikaz kazalnikov plimovanja
in tokov, stran 5) in omogočanje drsnika za plimovanje in
tokove, ki določa čase poročanja o plimovanju in tokovih na
zemljevidu.
Rože: prikaz vetrovnice kompasa okrog plovila, ki prikazuje
smer kompasa, orientirano glede na smer plovila. Če je
navtični ploter povezan z združljivim navtičnim senzorjem za
veter, je prikazana smer dejanskega vetra ali smer
navideznega vetra. V načinu jadranja sta na roži vetrov
prikazana dejanski in navidezni veter.
Raven jezera: nastavitev trenutnega vodostaja jezera. Ta
funkcija je na voljo samo za določene prvovrstne zemljevide.
Karte in 3D-pogledi kart
Številke v prekrivni plasti: glejte poglavje Nastavitve številk v
prekrivni plasti, stran 8.
Vreme: nastavitev vremenskih elementov, ki so prikazani na
karti, ko je navtični ploter povezan z združljivim vremenskim
sprejemnikom z aktivno naročnino. Zahteva združljivo
povezano anteno in aktivno naročnino.
Videz karte: glejte poglavje Nastavitve videza karte, stran 7.
Nastavitve videza karte
Prilagodite lahko videz različnih kart in 3D-pogledov kart. Vsaka
nastavitev je prilagojena glede na uporabljeno karto ali pogled
karte.
OPOMBA: vse nastavitve se ne uporabljajo za vse karte in 3Dpoglede kart ter modele navtičnih ploterjev. Nekatere možnosti
zahtevajo prvovrstne zemljevide ali povezano dodatno opremo.
Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU > Nastavitev
karte > Videz karte.
Usmerjenost: nastavitev perspektive zemljevida.
Podrobnost: nastavitev količine podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu, pri različnih povečavah.
Naslov: prikaz in prilagajanje črte smeri, tj. črte, ki je na
zemljevidu narisana od premca plovila v smeri plovbe, in
nastavitev vira podatkov za črto smeri.
Območje Panoptix: prikaz in skrivanje območja, ki ga preiskuje
pretvornik Panoptix™. Za uporabo te funkcije je treba umeriti
referenčni sistem za lego in smer (AHRS) (Nastavitve za
namestitev pretvornika, stran 20).
Zemljevid sveta: uporaba osnovnega zemljevida sveta ali
zemljevida z osenčenim reliefom na karti. Te razlike so vidne
samo, ko je raven povečave premajhna za ogled podrobnih
kart.
Globine na mestu: vklop izmerjenih globin in nastavitev
nevarne globine. Globine na mestu, ki so enake ali plitvejše
od nevarne globine, so označene z rdečim besedilom.
Senčenje plitvine: nastavitev senc od obale do določene
globine.
Senčenje razpona globine: določanje zgornje in spodnje meje
senčenja.
Simboli: prikaz in konfiguracija videza različnih simbolov na
karti, na primer ikone plovila, simbolov navigacijskih
pripomočkov, destinacij na kopnem in sektorjev svetlobe.
Slog: nastavitev načina prikaza karte, ki prekriva 3D-teren.
Barve za nevarnost: prikaz plitke vode in kopnega z barvno
lestvico. Modra barva označuje globoko vodo, rumena plitko
vodo in rdeča zelo plitko vodo.
Varna globina: nastavitev videza varne globine v pogledu karte
Mariner’s Eye 3D.
OPOMBA: ta nastavitev vpliva samo na videz barv za
nevarnost v pogledu karte Mariner’s Eye 3D. Ne vpliva na
nastavitev varne globine vode za samodejno vodenje ali na
nastavitev alarma sonarja za plitvino.
Krogi dosega: prikaz in konfiguracija videza krogov dosega, s
pomočjo katerih si lahko vizualno predstavljate razdalje v
nekaterih pogledih kart.
Širina pasu: določitev širine pasu navigacije, ki je v nekaterih
pogledih kart vijolična črta, ki prikazuje potek poti do cilja.
Nastavitev črte smeri in črte sledi po tleh
Črto smeri in črto sledi po tleh (COG) lahko prikažete na karti.
Sled po tleh označuje smer premikanja. Črta smeri označuje,
kam je usmerjen premec plovila, ko je priklopljen senzor smeri.
1 V pogledu karte izberite MENU > Nastavitev karte > Videz
karte > Naslov.
2 Po potrebi izberite Vir in izberite eno od možnosti:
• Za samodejno uporabo razpoložljivega vira izberite Sam..
7
• Za uporabo antene GPS za smer sledi po tleh izberite
GPS smer (COG).
• Za uporabo podatkov s priključenega senzorja smeri
izberite Smer gibanja.
• Za uporabo podatkov s priključenega senzorja smeri in
antene GPS izberite COG (pot preko dna) in smer.
Prikazuje tako črto smeri in črto sledi po tleh (COG) na
karti.
3 Izberite Zaslon in izberite eno od možnosti:
• Izberite Razdalja > Razdalja in vnesite dolžino črte,
prikazane na karti.
• Izberite Čas > Čas in vnesite čas za izračun razdalje, ki jo
vaše plovilo preplulo v določenem času ob trenutni hitrosti.
Nastavitve točk poti in sledi na kartah in v pogledih
kart
Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU > Točke poti in
sledi.
Sledi: prikaz sledi na karti ali v 3D-pogledu karte.
Točke poti: prikaz seznama točk poti (Ogled seznama vseh
točk poti, stran 11).
Nova točka poti: ustvarjanje nove točke poti.
Prikaz točke poti: nastavitev načina prikaza točke poti na karti.
Aktivne sledi: prikaz menija z možnostmi aktivnih sledi.
Shranjene sledi: prikaz seznama shranjenih sledi (Ogled
seznama shranjenih sledi, stran 13).
Prikaz sledi: nastavitev prikaza sledi na karti glede na barvo
sledi.
Prikaz vstavljanja navigacije
Določite lahko, ali je vstavljanje navigacije prikazano v nekaterih
pogledih karte. Vstavljanje navigacije je prikazano samo, ko je
plovilo na poti do cilja.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU.
2 Po potrebi izberite Nastavitev karte.
3 Izberite Številke v prekrivni plasti > Navigacijski vstavek
> Sam..
4 Izberite Nastavitev vstavljanja navigacije.
5 Storite naslednje:
• Za prikaz hitrosti do cilja (VMG) do točke poti med
navigacijo po načrtovani poti, ki ima več delov, izberite
Informacije o delu načrtovane poti > Vklopi.
• Za prikaz podatkov za naslednji zavoj glede na razdaljo
izberite Naslednji zavoj > Razdalja.
• Za prikaz podatkov za naslednji zavoj glede na čas
izberite Naslednji zavoj > Čas.
• Če želite določiti način prikaza podatkov o cilju, izberite
Cilj in izberite eno izmed možnosti.
Nastavitve drugih plovil na kartah in v pogledih kart
OPOMBA: te možnosti zahtevajo povezano dodatno opremo,
kot je sprejemnik AIS ali radio VHF.
Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU > Druga plovila.
Seznam sistema AIS: prikaz seznama AIS (Ogled seznama
nevarnosti AIS, stran 6).
Seznam DSC: prikaz seznama DSC (Seznam DSC, stran 27).
Nastavitev prikaza AIS: glejte poglavje Nastavitve prikaza AIS,
stran 8.
Sledi DSC: prikaz sledi plovil DSC in izbira dolžine sledi, ki se
prikaže z uporabo sledi.
Alarm za AIS: nastavitev alarma za trk z varnim območjem
(Nastavitev alarma za trk z varnim območjem, stran 6).
8
Nastavitve prikaza AIS
OPOMBA: sistem AIS zahteva uporabo zunanje naprave AIS in
aktivne signale transponderja drugih plovil.
Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU > Druga plovila >
Nastavitev prikaza AIS.
Doseg sistema AIS: razdalja od vaše lokacije, znotraj katere se
pojavljajo plovila AIS.
Podrobnosti: prikaz podrobnosti o aktiviranih plovilih AIS.
Predvidena smer: nastavitev časa predvidene smeri za
aktivirana plovila AIS.
Sledi: prikaz sledi plovil AIS in izbira dolžine sledi, ki se prikaže
z uporabo sledi.
Nastavitve pogleda Fish Eye 3D
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
V pogledu karte Fish Eye 3D izberite MENU.
Ogled: nastavitev perspektive 3D-pogleda karte.
Sledi: prikaz sledi.
Stožec sonarja: prikaz stožca, ki označuje območje, ki ga
pokriva pretvornik.
Simboli za ribe: prikaz plavajočih ciljev.
Nastavitve številk v prekrivni plasti
Na karti, v 3D-pogledu karte, na zaslonu radarja ali zaslonu
kombinacij izberite MENU > Številke v prekrivni plasti.
Na karti, v 3D-pogledu karte ali na zaslonu kombinacij izberite
MENU > Številke v prekrivni plasti.
Urejanje postavitve: nastavitev postavitve podatkovne
prekrivne plasti ali podatkovnih polj. Izberete lahko, kateri
podatki bodo prikazani v posameznem podatkovnem polju.
Navigacijski vstavek: prikaz vstavljanja navigacije, ko je plovilo
na poti do cilja.
Nastavitev vstavljanja navigacije: konfigurirate lahko
vstavljanje navigacije za prikaz Informacije o delu načrtovane
poti in za določanje, kdaj se vstavljanje prikaže pred zavojem
ali ciljem.
Trak kompasa: prikaz podatkovne vrstice traku kompasa, ko je
plovilo na poti do cilja.
Urejanje podatkovnih polj
Spremenite lahko podatke, prikazane v številkah v prekrivni
plasti na kartah in drugih zaslonih.
1 Na zaslonu, ki podpira številke v prekrivni plasti, izberite
MENU.
2 Po potrebi izberite Nastavitev karte.
3 Izberite Številke v prekrivni plasti > Urejanje postavitve.
4 Izberite postavitev.
5 Izberite podatkovno polje.
6 Izberite vrsto podatkov, ki so prikazani v polju.
Razpoložljive možnosti za podatke se razlikujejo glede na
navtični ploter in konfiguracijo omrežja.
Kartografiranje s programsko opremo
Garmin Quickdraw Contours
OPOZORILO
S funkcijo za kartografiranje Garmin Quickdraw Contours lahko
uporabniki izdelujejo zemljevide. Garmin ne odgovarja za
natančnost, zanesljivost, popolnost ali pravočasnost
zemljevidov, ki jih izdelajo tretje osebe. Zemljevide, ki so jih
izdelale tretje osebe, uporabljate na lastno odgovornost.
Kartografiranje s programsko opremo Garmin Quickdraw Contours
Funkcija za kartografiranje Garmin Quickdraw Contours
omogoča hitro izdelavo zemljevide s plastnicami in oznakami
globine za vsako vodno telo.
Ko programska oprema Garmin Quickdraw Contours beleži
podatke, je okoli ikone plovila prikazan obarvan krog. Ta krog
predstavlja približno območje zemljevida, ki je pregledano pri
vsakem pregledu.
Dostop do skupnosti Garmin Quickdraw
Do skupnosti Garmin Quickdraw je dostop mogoč prek
spletnega mesta Garmin Connect.
1 Obiščite connect.garmin.com.
2 Izberite Uvod > Quickdraw Community > Uvod.
3 Če računa Garmin Connect nimate, si ga odprite.
4 Prijavite se v svoj račun Garmin Connect.
5 V zgornjem desnem kotu izberite Pomorstvo in odprite
pripomoček Garmin Quickdraw.
NAMIG: za deljenje zemljevidov Garmin Quickdraw mora biti v
računalnik vstavljena pomnilniška kartica.
Deljenje zemljevidov Garmin Quickdraw s skupnostjo
Garmin Quickdraw
Zelen krog označuje dobro določanje globine in položaja GPS
ter hitrost pod 16 km/h (10 mi/h). Rumen krog označuje dobro
določanje globine in položaja GPS ter hitrost med 16 in 32 km/h
(med 10 in 20 mi/h). Rdeč krog označuje slabo določanje
globine in položaja GPS ter hitrost nad 32 km/h (20 mi/h).
Programsko opremo Garmin Quickdraw Contours si lahko
ogledate na zaslonu kombinacij ali v enojnem pogledu na
zemljevidu.
Količina shranjenih podatkov je odvisna od velikosti pomnilniške
kartice, vira sonarja in hitrosti plovila med beleženjem podatkov.
Sonar z enim žarkom omogoča daljše beleženje. Po oceni je
mogoče na 2-GB pomnilniško kartico posneti za približno 1500
ur podatkov.
Pri beleženju podatkov na pomnilniško kartico v ploterju se novi
podatki dodajo obstoječemu zemljevidu Garmin Quickdraw
Contours in shranijo na pomnilniško kartico. Ko vstavite novo
pomnilniško kartico, se obstoječi podatki ne prenesejo nanjo.
Kartografiranje vodnega telesa s funkcijo
Garmin Quickdraw Contours
Preden lahko uporabite funkcijo Garmin Quickdraw Contours,
morate imeti podprt navtični ploter z nadgrajeno programsko
opremo, globino, izmerjeno s sonarjem, položaj GPS in
pomnilniško kartico z nezasedenim prostorom.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo v vseh modelih.
1 V pogledu karte izberite MENU > Quickdraw Contours >
Začni snemanje.
2 Za konec snemanja izberite Ustavi snemanje.
3 Izberite Upravljanje > Ime in vnesite ime za zemljevid.
Dodajanje oznake na zemljevid Garmin
Quickdraw Contours
Na zemljevid Garmin Quickdraw Contours lahko dodate oznake
za označitev nevarnosti ali destinacije.
1 Na navigacijski karti izberite lokacijo.
2 Izberite Dodaj oznako Quickdraw.
3 Vnesite besedilo za oznako in izberite Končano.
Skupnost Garmin Quickdraw
Skupnost Garmin Quickdraw je brezplačna javna spletna
skupnost, v kateri lahko delite svoje zemljevide Garmin
Quickdraw z drugimi uporabniki. Prenesete lahko tudi
zemljevide, ki so jih izdelali drugi uporabniki.
Za dostop do skupnosti Garmin Quickdraw se prijavite v svoj
račun Garmin Connect™, nato boste lahko zemljevide naložili ali
jih prenesli na pomnilniško kartico.
Kartografiranje s programsko opremo Garmin Quickdraw Contours
Zemljevide Garmin Quickdraw, ki ste jih naredili, lahko delite z
drugimi uporabniki v skupnosti Garmin Quickdraw.
Ob deljenju zemljevida s plastnicami se posreduje le zemljevid.
Točke vaše poti se ne posredujejo.
1 Odstranite pomnilniško kartico iz navtičnega ploterja.
2 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
3 Pojdite v skupnost Garmin Quickdraw (Dostop do skupnosti
Garmin Quickdraw, stran 9).
4 Izberite Delite plastnice.
5 Pojdite v pomnilniško kartico in izberite mapo Garmin.
6 Odprite mapo Quickdraw in izberite datoteko z imenom
ContoursLog.svy.
Ko se datoteka naloži, izbrišite datoteko ContoursLog.svy iz
pomnilniške kartice v izogib težavam pri prihodnjih prenosih.
Podatki se ne izgubijo.
Prenos zemljevidov skupnosti Garmin Quickdraw
Prenesete lahko zemljevide Garmin Quickdraw, ki so jih naredili
drugi uporabniki in jih delijo s skupnostjo Garmin Quickdraw.
1 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
2 Pojdite v skupnost Garmin Quickdraw (Dostop do skupnosti
Garmin Quickdraw, stran 9).
3 Izberite Iskanje plastnic.
4 S funkcijo za iskanje na zemljevidu poiščite območje, ki ga
želite prenesti.
Rdeče pike označujejo zemljevide Garmin Quickdraw, ki se
objavljeni za tisto območje.
5 Izberite Izberite območje za prenos.
6 Z vlečenjem robov okvira izberite območje, ki ga želite
prenesti.
7 Izberite Začni prenos.
8 Datoteke shranite na pomnilniško kartico.
NAMIG: če datoteke ne morete najti, poglejte v mapo
"Prenosi". Brskalnik je morda datoteko shranil tja.
9 Pomnilniško kartico odstranite iz računalnika.
10 Pomnilniško kartico vstavite v navtični ploter.
Navtični ploter samodejno prepozna zemljevide s
plastnicami. Nalaganje zemljevidov v navtični ploter lahko
traja nekaj minut.
Nastavitve programske opreme Garmin
Quickdraw Contours
Na karti izberite MENU > Quickdraw Contours > Nastavitve.
Zaslon: prikaže funkcijo Garmin Quickdraw. Možnost
Uporabnikove plastnice prikaže vaše zemljevide Garmin
Quickdraw. Možnost Plastnice skupnosti prikaže zemljevide,
ki ste jih prenesli iz skupnosti Garmin Quickdraw.
9
Zamik pri beleženju: nastavitev razdalje med globino,
izmerjeno s sonarjem, in globino, pridobljeno pri beleženju
plastnic. Če se je vodostaj od zadnjega beleženja spremenil,
prilagodite nastavitve tako, da je globina enaka na obeh
posnetkih.
Če je bila npr. ob zadnjem beleženju globina, izmerjena s
sonarjem, 3,1 m (10,5 čevljev), trenutna globina, izmerjena s
sonarjem, pa je 3,6 m (12 čevljev), za Zamik pri beleženju
vnesite vrednost –0,5 m (1,5 čevlja).
Zamik prikazovanja uporabnikovih zemljevidov: nastavitev
razlik v globini plastnic in oznakah globine na vaših
zemljevidih s plastnicami za izravnavo sprememb v vodostaju
vodnega telesa ali napak globine na zabeleženih zemljevidih.
Zamik prikazovanja zemljevidov skupnosti: nastavitev razlik v
globini plastnic in oznakah globine na zemljevidih skupnosti
za izravnavo sprememb v vodostaju vodnega telesa ali
napak globine na zabeleženih zemljevidih.
Barva meritev: nastavitev barve prikaza funkcije Garmin
Quickdraw. Ko je nastavitev vključena, barve označujejo
kakovost posnetka. Pri izklopljeni nastavitvi so območja
plastnic standardnih barv zemljevida.
Zelena označuje dobro določanje globine in položaja GPS ter
hitrost pod 16 km/h (10 mi/h). Rumena označuje dobro
določanje globine in položaja GPS ter hitrost med 16 in
32 km/h (med 10 in 20 mi/h). Rdeča označuje slabo
določanje globine in položaja GPS ter hitrost nad 32 km/h
(20 mi/h).
Senčenje razpona globine: določitev zgornje in spodnje meje
razpona globine ter barve razpona.
izogne kopnemu in drugim oviram (Samodejno vodenje,
stran 14).
Pri uporabi združljivega avtopilota Garmin, povezanega z
navtičnim ploterjem prek omrežja NMEA 2000 , avtopilot sledi
načrtovani poti s samodejnim vodenjem.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
®
Vprašanja o osnovni navigaciji
Vprašanje
Odgovor
Kako naj nastavim ploter, da
me usmeri proti želenemu
cilju (smer)?
Uporabite način Pojdi na. Glejte
poglavje Nastavitev in sledenje
neposredni poti z uporabo načina Pojdi
na, stran 11.
Kako naj nastavim napravo,
da me bo do želene lokacije
vodila po ravni črti (krajšanje
proge) po najkrajši razdalji od
trenutne lokacije?
Ustvarite enodelno pot in izvajajte
navigacijo z načinom Pot do. Glejte
poglavje Ustvarjanje načrtovane poti in
navigacija po njej od trenutne lokacije,
stran 12.
Kako naj nastavim napravo,
da me bo vodila do lokacije in
se pri tem izogibala
označenim oviram?
Ustvarite večdelno pot in izvajajte
navigacijo z načinom Pot do. Glejte
poglavje Ustvarjanje načrtovane poti in
navigacija po njej od trenutne lokacije,
stran 12.
Kako naj nastavim napravo,
da bo krmarila avtopilot?
Uporabite način Pot do. Glejte poglavje
Ustvarjanje načrtovane poti in
navigacija po njej od trenutne lokacije,
stran 12.
Ali lahko naprava ustvari pot
zame?
Če imate prvovrstne zemljevide, ki
podpirajo samodejno vodenje, in se
nahajate na območju, ki ga pokriva
samodejno vodenje, izvajajte navigacijo
s samodejnim vodenjem. Glejte
poglavje Nastavitev in sledenje poti s
Samodejno vodenje, stran 14.
Kako lahko spreminjam
nastavitve samodejnega
vodenja za svoje plovilo?
Glejte poglavje Konfiguracije poti za
samodejno vodenje, stran 15.
Navigacija z navtičnim ploterjem
POZOR
Če je vaše plovilo opremljeno s sistemom avtopilota, mora biti
namenski zaslon za nadzor avtopilota nameščen pri vseh
krmilih, da je mogoče onemogočiti sistem avtopilota.
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
OPOMBA: nekateri prikazi kart so na voljo le pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Za navigacijo morate izbrati cilj, nastaviti potek poti ali ustvariti
načrtovano pot in nato slediti poteku ali poti. Progi ali načrtovani
poti lahko sledite na navigacijski karti, ribolovni karti, pogledu
karte Perspective 3D ali pogledu karte Mariner’s Eye 3D.
Progo do cilja lahko nastavite in ji sledite na tri načine: Pojdi,
Načrtovana pot do ali Samodejno vodenje.
Pojdi: ta način vas vodi neposredno do cilja. To je standardna
možnost za navigacijo do cilja. Navtični ploter ustvari ravno
progo ali navigacijsko črto do cilja. Pot lahko vodi čez kopno
ali druge ovire.
Načrtovana pot do: ploter ustvari pot od vaše lokacije do cilja,
pri čemer lahko med potjo dodajate zavoje. Ta možnost
ustvari ravno progo do cilja, vendar lahko na progi dodajate
zavoje, da se izognete kopnemu in drugim oviram.
Samodejno vodenje: določanje najboljšega poteka poti do cilja
s pomočjo navedenih informacij o plovilu in podatkov s karte.
Ta možnost je na voljo samo pri uporabi združljive prvovrstne
karte v združljivem navtičnem ploterju. Ustvari navigacijsko
črto do cilja z usmerjanjem zavoj za zavojem, pri čemer se
10
Cilji
Cilje lahko izberete z uporabo različnih kart in 3D-pogledov kart
ali seznamov.
Iskanje cilja po imenu
Po imenu lahko iščete shranjene točke poti, shranjene
načrtovane poti, shranjene sledi in cilje pomorskih storitev.
1 Izberite Navigacijske informacije > Išči po imenu.
2 Vnesite vsaj del imena cilja.
3 Po potrebi izberite Končano.
Prikazanih je 50 najbližjih ciljev, ki vsebujejo vaše pogoje
iskanja.
4 Izberite cilj.
Izbiranje cilja z uporabo navigacijske karte
Na navigacijski karti izberite cilj.
Iskanje cilja z uporabo uporabniških podatkov
1 Izberite Uporabniški podatki.
2 Izberite možnost:
• Za ogled seznama prednaloženih in predhodno označenih
lokacij izberite Točke poti.
• Za ogled seznama prehodno shranjenih poti izberite
Načrtovane poti in poti s samodejnim vodenjem.
• Za ogled seznama zabeleženih sledi izberite Sledi.
• Za ogled seznama privezov, sidrišč in drugih destinacij v
odprtih vodah izberite Storitve na odprtem morju.
• Za ogled seznama marin in drugih destinacij na kopnem
izberite Storitve za celinske vode.
Navigacija z navtičnim ploterjem
• Za iskanje cilja po imenu izberite Išči po imenu.
3 Izberite cilj.
Iskanje cilja pomorskih storitev
OPOMBA: ta funkcija je na voljo pri prvovrstnih kartah za
nekatera območja.
Navtični ploter vsebuje informacije o več tisoč ciljih, ki nudijo
pomorske storitve.
1 Izberite Navigacijske informacije.
2 Izberite Storitve na odprtem morju ali Storitve za celinske
vode.
3 Po potrebi izberite kategorijo pomorskih storitev.
Navtični ploter prikaže seznam najbližjih lokacij in razdaljo ter
smer do posamezne lokacije.
4 Izberite cilj.
Izberete lahko ali za ogled dodatnih informacij ali za
prikaz lokacije na karti.
Proge
POZOR
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
POZOR
Garmin priporoča uporabo načina Vodi do samo ob delovanju
motorja plovila. Pri uporabi načina Vodi do med jadranjem lahko
pride do nepričakovanega obrata z vetrom, kar lahko povzroči
škodo na jadrnici. Nenadzorovana jadra in druga oprema se
lahko med nepričakovanim obratom z vetrom poškodujejo ali
poškodujejo člane posadke ali potnike.
Progo do cilja lahko nastavite in ji sledite na tri načine: Pojdi na,
Pot do ali Vodi do.
Pojdi: ta način vas vodi neposredno do cilja. To je standardna
možnost za navigacijo do cilja. Navtični ploter ustvari ravno
progo ali navigacijsko črto do cilja. Pot lahko vodi čez kopno
ali druge ovire.
Načrtovana pot do: ploter ustvari pot od vaše lokacije do cilja,
pri čemer lahko med potjo dodajate zavoje. Ta možnost
ustvari ravno progo do cilja, vendar lahko na progi dodajate
zavoje, da se izognete kopnemu in drugim oviram.
Samodejno vodenje: ploter ustvari pot do cilja s samodejnim
vodenjem. Ta možnost je na voljo samo pri uporabi združljive
prvovrstne karte v združljivem navtičnem ploterju. Ustvari
navigacijsko črto do cilja z usmerjanjem zavoj za zavojem, pri
čemer se izogibate kopnemu in drugim oviram. Navigacijska
črta temelji na podatkih s karte in uporabniško določenih
nastavitvah ploterja za varno globino, varno višino in razdaljo
do obale. S pomočjo teh nastavitev in podatkov s karte
navigacijski ploter ustvari navigacijsko črto med trenutno
lokacijo in ciljem, ki se izogiba vsem območjem, kjer
navigacija ni mogoča. Pri uporabi združljivega avtopilota
Garmin, ki je z navtičnim ploterjem povezan prek omrežja
NMEA 2000, avtopilot sledi načrtovani poti s samodejnim
vodenjem.
Navigacija z navtičnim ploterjem
Nastavitev in sledenje neposredni poti z uporabo
načina Pojdi na
POZOR
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
Nastavite in sledite lahko neposredni poti od trenutne lokacije do
izbranega cilja.
1 Izberite cilj (Cilji, stran 10).
2 Izberite Navigacija do > Pojdi.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
3 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
4 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Ustavitev navigacije
Na navigacijski ali ribolovni karti izberite MENU > Ustavi
navigacijo.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Označevanje trenutnega položaja kot točke poti
Na katerem koli zaslonu izberite MARK.
Ustvarjanje točke poti na drugi lokaciji
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti > Nova točka
poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite ustvariti točko poti z vnosom koordinat, izberite
možnost Vnesite koordinate in vnesite koordinate.
• Če želite ustvariti točko poti na podlagi karte, izberite
možnost Uporabi karto, izberite lokacijo in izberite
možnost SELECT.
Označevanje lokacije klica v sili in človeka v vodi
Na domačem zaslonu izberite Človek v vodi > Da.
Mednarodni simbol za človeka v vodi (ČVV) označuje aktivno
točko ČVV in navtični ploter nastavi neposredno pot do
označenega mesta.
Ogled seznama vseh točk poti
Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
Urejanje shranjene točke poti
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Urejanje točke poti.
4 Izberite možnost:
•
•
•
•
Če želite dodati ime, izberite možnost Ime in vnesite ime.
Če želite spremeniti simbol, izberite možnost Simbol.
Če želite spremeniti globino, izberite možnost Globina.
Če želite spremeniti temperaturo vode, izberite možnost
Temperatura vode.
• Če želite spremeniti komentar, izberite možnost
Komentar.
11
• Če želite spremeniti položaj točke poti, izberite možnost
Premakni.
Brskanje in navigacija do shranjene točke poti
POZOR
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
Pri uporabi funkcije Pojdi na lahko neposredna pot in
popravljena pot potekata prek kopnega ali plitvine. Uporabljajte
informacije, ki jih pridobite z opazovanjem, in krmarite tako, da
se izognete kopnemu, plitvinam in drugim nevarnim predmetom.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Pred navigacijo do točke poti morate točko poti ustvariti.
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo neposredno do lokacije, izberite
Pojdi.
• Če želite ustvariti načrtovano pot do lokacije z zavoji,
izberite Načrtovana pot do.
• Če želite uporabiti samodejno vodenje, izberite
Samodejno vodenje.
5 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
OPOMBA: pri uporabi samodejnega usmerjanja siv odsek
znotraj katerega koli dela vijolične črte prikazuje, da
samodejno usmerjanje ne more izračunati dela črte za
samodejno usmerjanje. Vzrok za to so nastavitve za
najmanjšo varno globino vode in najmanjša varna višina ovir.
6 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Brisanje točke poti ali ČVV
1 Izberite Uporabniški podatki > Točke poti.
2 Izberite točko poti ali ČVV.
3 Izberite Izbriši.
Brisanje vseh točk poti
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Točke poti > Vse.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti in navigacija po njej od
trenutne lokacije
Na navigacijski ali ribolovni karti lahko ustvarite pot in takoj
izvajate navigacijo po njej. V tem postopku se pot ali podatki o
točki poti ne shranijo.
OPOMBA: karta za ribolov na odprtem morju je na voljo pri
prvovrstnih kartah za nekatera območja.
1 Na navigacijski ali ribolovni karti izberite cilj.
2 Izberite Navigacija do > Načrtovana pot do.
3 Izberite mesto zadnjega zavoja pred ciljem.
4 Izberite Dodaj zavoj.
5 Po potrebi ponovite 3. in 4. korak, da dodate še več zavojev.
Zavoje dodajajte v smeri od cilja proti trenutni lokaciji vašega
plovila.
12
6
7
8
9
Zadnji zavoj, ki ga dodate, mora biti prvi zavoj, ki ga boste
opravili v smeri od trenutne lokacije proti cilju. To je zavoj, ki
se nahaja najbližje vašemu plovilu.
Po potrebi izberite MENU.
Izberite Navigacija po načrtovani poti.
Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Ustvarjanje in shranjevanje načrtovane poti
V tem postopku se shranijo tako načrtovana pot kot vse točke
poti na njej. Začetna točka je lahko vaša trenutna lokacija ali
kakšna druga lokacija.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti in poti s
samodejnim vodenjem > Nova načrtovana pot > Uporabi
karto.
2 Izberite začetno lokacijo načrtovane poti.
3 Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje zavoja.
4 Po potrebi ponovite 3. korak, da dodate še več zavojev.
5 Izberite končni cilj.
Ogled seznama načrtovanih poti
Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti in poti s
samodejnim vodenjem.
Urejanje shranjene načrtovane poti
Spremenite lahko ime načrtovane poti ali zavoje, ki jih
načrtovana pot vsebuje.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti in poti s
samodejnim vodenjem.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime, izberite možnost Ime in vnesite
ime.
• Če želite izbrati točko poti s seznama zavojev, izberite
možnost Urejanje zavojev > Uporabi seznam zavojev in
na seznamu izberite točko poti.
• Če želite izbrati zavoj s karte, izberite možnost Urejanje
zavojev > Uporabi karto in na karti izberite lokacijo.
Brskanje in navigacija po shranjeni načrtovani poti
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti in poti s
samodejnim vodenjem.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite
Naprej.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, izberite Nazaj.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
5 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
6 Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
Navigacija z navtičnim ploterjem
7 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
Shranjevanje aktivne sledi
Brskanje in navigacija vzporedno s shranjeno
načrtovano potjo
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shrani aktivno sled.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas začetka aktivne sledi.
• Izberite Celoten dnevnik.
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Preden lahko prebrskate seznam načrtovanih poti in uporabite
navigacijo do katere od njih, morate ustvariti in shraniti vsaj eno
načrtovano pot.
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti in poti s
samodejnim vodenjem.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite Odmik za vzporedno navigacijo z načrtovano potjo z
določenim odmikom od nje.
5 Določite način navigacije po načrtovani poti:
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, v levo od
izvirne poti izberite Naprej – levo.
• Za navigacijo po načrtovani poti z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, v desno od
izvirne poti izberite Naprej – desno.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, v levo od
izvirne poti izberite Nazaj – levo.
• Za navigacijo po načrtovani poti od ciljne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju načrtovane poti, v desno od
izvirne poti izberite Nazaj – desno.
Prikaže se vijolična črta. Na sredini vijolične črte je tanjša
škrlatna črta, ki označuje popravljen potek poti od vaše
trenutne lokacije do cilja. Popravljeni potek poti je dinamičen
in se premakne skupaj s plovilom, ko zaidete iz smeri.
6 Oglejte si potek poti, označen z vijolično črto.
7 Sledite vijolični črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in
krmarite tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim
oviram.
8 Če zaidete iz smeri, sledite škrlatni črti (popravljenemu
poteku poti), ki vodi do cilja, ali zavijte nazaj na vijolično črto
(neposredna pot).
Brisanje shranjene načrtovane poti
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti in poti s
Ogled seznama shranjenih sledi
Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
Urejanje shranjene sledi
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Urejanje sledi.
4 Izberite možnost:
• Izberite Ime in vnesite novo ime.
• Izberite Barva sledi in izberite barvo.
Shranjevanje sledi kot načrtovane poti
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Urejanje sledi > Shrani načrtovano pot.
Brskanje in navigacija po zabeleženi sledi
Preden lahko brskate po seznamu sledi in uporabite navigacijo
do njih, morate zabeležiti in shraniti vsaj eno sled (Sledi,
stran 13).
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Sledite sledi.
4 Izberite možnost:
• Za navigacijo po sledi z začetne točke, ki je bila
uporabljena ob ustvarjanju sledi, izberite Naprej.
• Za navigacijo po sledi od ciljne točke, ki je bila uporabljena
ob ustvarjanju sledi, izberite Nazaj.
5 Oglejte si potek poti, označen z barvno črto.
6 Sledite črti vzdolž vsakega dela načrtovane poti in krmarite
tako, da se izognete kopnemu, plitvinam in drugim oviram.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši.
Brisanje shranjene sledi
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Shranjene sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Izbriši.
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti
Brisanje vseh shranjenih sledi
samodejnim vodenjem.
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Načrtovane poti in poti s
samodejnim vodenjem.
Sledi
Sled je zapis poti vašega plovila. Sled, ki se trenutno beleži, se
imenuje aktivna sled in jo je mogoče shraniti. Sledi lahko
prikažete na vseh kartah in v vseh 3D-pogledih kart.
Prikaz sledi
Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU > Točke poti
in sledi > Sledi > Vklopi.
Črta sledi na karti prikazuje vašo sled.
Nastavitev barve aktivne sledi
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Možnosti aktivne
sledi > Barva sledi.
2 Izberite barvo sledi.
Navigacija z navtičnim ploterjem
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Shranjene sledi.
Ponovno sledenje aktivni sledi
Sled, ki se trenutno beleži, se imenuje aktivna sled.
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Sledi aktivni sledi.
2 Izberite možnost:
• Izberite čas začetka aktivne sledi.
• Izberite Celoten dnevnik.
3 Oglejte si potek poti, označen z barvno črto.
4 Sledite barvni črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
Čiščenje aktivne sledi
Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Počisti aktivno
sled.
Pomnilnik sledi je počiščen in aktivna sled se še naprej
beleži.
13
Upravljanje pomnilnika dnevnika sledi med
beleženjem
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Možnosti aktivne
sledi.
Izberite
Način snemanja.
2
3 Izberite možnost:
• Za beleženje dnevnika sledi do napolnjenosti pomnilnika
sledi izberite Napolni.
• Za neprekinjeno beleženje dnevnika sledi, pri čemer se
najstarejši podatki o sledeh prepišejo z novimi podatki,
izberite Ovoj.
Konfiguracija intervala beleženja dnevnika sledi
Določite lahko, kako pogosto naj se izris poti beleži. Pri
beleženju pogostejših izrisov je rezultat natančnejši, vendar se
dnevnik sledi hitreje napolni. Za najučinkovitejšo uporabo
pomnilnika je priporočen interval ločljivosti.
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi > Možnosti aktivne
sledi > Interval snemanja > Interval.
2 Izberite možnost:
• Za beleženje sledi glede na razdaljo med točkami izberite
Razdalja > Spremeni in vnesite razdaljo.
• Za beleženje sledi glede na časovni interval izberite Čas >
Spremeni in vnesite časovni interval.
• Za beleženje sledi glede na odstopanje od vaše poti
izberite Ločljivost > Spremeni in vnesite največjo
dovoljeno napako glede na pravo pot pred beleženjem
točke sledi.
Brisanje vseh shranjenih točk poti,
načrtovanih poti in sledi
Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Izbriši uporabniške podatke > Vse > V redu.
Samodejno vodenje
POZOR
Funkcija samodejnega usmerjanja temelji na informacijah
elektronskih kart. Ti podatki ne zagotavljajo varnostne
oddaljenosti od ovir in dna. Pozorno primerjajte smer z vsemi
informacijami, ki jih pridobite z opazovanjem, ter se izogibajte
kopnemu, plitvinam ali drugim oviram, ki so lahko na vaši poti.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
Za načrtovanje najboljše poti do cilja lahko uporabite samodejno
vodenje. Samodejno vodenje z navtičnim ploterjem pregleda
podatke s karte, kot so globina vode in znane ovire, in izračuna
predlagano pot. Pot lahko prilagajate med navigacijo.
Nastavitev in sledenje poti s Samodejno vodenje
1 Izberite cilj (Cilji, stran 10).
2 Izberite Navigacija do > Samodejno vodenje.
3 Oglejte si pot, označeno z vijolično črto.
4 Izberite Začni navigacijo.
5 Sledite vijolični črti in krmarite tako, da se izognete kopnemu,
plitvinam in drugim oviram.
OPOMBA: pri uporabi samodejnega usmerjanja siv odsek
znotraj katerega koli dela vijolične črte prikazuje, da
samodejno usmerjanje ne more izračunati dela črte za
samodejno usmerjanje. Vzrok za to so nastavitve za
najmanjšo varno globino vode in najmanjša varna višina ovir.
Ustvarjanje poti s samodejnim vodenjem
1 Izberite Navigacija > Načrtovane poti in poti s
samodejnim vodenjem > Nova načrtovana pot >
Samodejno vodenje.
14
2 Izberite možnost SELECT in izberite ciljno točko.
Filtriranje seznama načrtovanih poti in poti s
samodejnim vodenjem
Seznam načrtovanih poti in poti s samodejnim vodenjem lahko
filtrirate, da lahko hitreje poiščete shranjen cilj.
1 Izberite MENU > Filter.
2 Izberite možnost.
Pregled poti s samodejnim vodenjem
1 Na navigacijski karti izberite pot.
2 Izberite možnost:
• Za ogled nevarnosti in prilagajanje poti nevarnosti izberite
Pregled nevar..
• Za spreminjanje imena poti ali za prilagajanje ali ponovno
izračunavanje poti izberite Urejanje.
• Za brisanje poti izberite Izbriši.
• Za navigacijo po izbrani poti izberite Navigacija do.
Prilagajanje poti s samodejnim vodenjem
1 Na navigacijski karti sledite navodilom na zaslonu ali s
puščičnimi tipkami premaknite ciljno točko na novo lokacijo.
2 Izberite možnost SELECT > Premakni točko.
3 Če se želite vrniti na zaslon z navigacijo, izberite BACK.
Preklic izračunavanja Samodejno vodenje v teku
Na navigacijski karti izberite MENU > Prekliči.
NAMIG: za hiter preklic izračunavanja lahko izberete
možnost BACK.
Nastavitev načrtovanega prihoda
To funkcijo lahko uporabite na načrtovani poti ali na poti s
Samodejno vodenje za pridobitev informacij o tem, kdaj naj bi
prispeli do izbrane točke. S pomočjo te funkcije lahko načrtujete
čas prihoda na lokacijo, kot je odprtje mosta ali startna črta na
regatah.
1 Na navigacijski karti izberite MENU.
2 Po potrebi izberite Možnosti navigacije.
3 Izberite Časovno nadzorovan prihod.
NAMIG: meni za Časovno nadzorovan prihod lahko hitro
odprete tako, da izberete točko na poti.
Prilagajanje razdalje od obale
Nastavitev Razdalja do obale določa, kako blizu obali želite, da
je postavljena črta za Samodejno vodenje. Če to nastavitev
spremenite med navigacijo, se lahko črta za Samodejno vodenje
premakne. Razpoložljive vrednosti nastavitve Razdalja do obale
so relativne in ne absolutne. Za zagotovitev, da je črta za
Samodejno vodenje postavljena na primerni razdalji od obale,
lahko postavitev črte za Samodejno vodenje ocenite s pomočjo
enega ali več znanih ciljev, ki zahtevajo navigacijo po ozki vodni
poti.
1 Plovilo namestite v dok ali ga zasidrajte.
2 Izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno vodenje >
Razdalja do obale > Normalno.
3 Izberite cilj, do katerega ste že izvajali navigacijo.
4 Izberite Navigacija do > Samodejno vodenje.
5 Preglejte postavitev črte za samodejno vodenje in se
prepričajte, da črta varno obide vse znane ovire in da zavoji
omogočajo učinkovito potovanje.
6 Izberite možnost:
• Če ugotovite, da je postavitev črte za samodejno vodenje
ustrezna, izberite MENU > Ustavi navigacijo in nadaljujte
z 10. korakom.
Navigacija z navtičnim ploterjem
• Če se črta za samodejno vodenje nahaja preblizu znanim
oviram, izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno
vodenje > Razdalja do obale > Daleč.
• Če so zavoji na črti za samodejno vodenje preširoki,
izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno vodenje
> Razdalja do obale > Blizu.
7 Če ste v 6. koraku izbrali možnost Blizu ali Daleč, preglejte
postavitev črte za samodejno vodenje in se prepričajte, da
črta varno obide vse znane ovire in da zavoji omogočajo
učinkovito potovanje.
Samodejno vodenje ohranja širok odmik od ovir v odprtih
vodah, tudi če razdaljo do obale nastavite na Blizu ali
Najbližje. Zato navtični ploter črte za Samodejno vodenje
morda ne bo premaknil, razen če izbrani cilj zahteva
navigacijo po ozki vodni poti.
Izberite
možnost:
8
• Če ugotovite, da je postavitev črte za samodejno vodenje
ustrezna, izberite MENU > Ustavi navigacijo in nadaljujte
z 10. korakom.
• Če se črta za samodejno vodenje nahaja preblizu znanim
oviram, izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno
vodenje > Razdalja do obale > Najdlje.
• Če so zavoji na črti za samodejno vodenje preširoki,
izberite Nastavitve > Navigacija > Samodejno vodenje
> Razdalja do obale > Najbližje.
Če
ste v 8. koraku izbrali možnost Najbližje ali Najdlje,
9
preglejte postavitev črte za Samodejno vodenje in se
prepričajte, da črta varno obide vse znane ovire in da zavoji
omogočajo učinkovito potovanje.
Samodejno vodenje ohranja širok odmik od ovir v odprtih
vodah, tudi če razdaljo do obale nastavite na Blizu ali
Najbližje. Zato navtični ploter črte za Samodejno vodenje
morda ne bo premaknil, razen če izbrani cilj zahteva
navigacijo po ozki vodni poti.
10 Korake od 3 do 9 ponovite vsaj še enkrat in pri tem uporabite
različne cilje, da se čimbolj seznanite z nastavitvijo razdalje
do obale.
Konfiguracije poti za samodejno vodenje
POZOR
Nastavitvi Varna globina in Varna višina vplivata na to, kako
navtični ploter izračuna pot za Samodejno vodenje. Če je na
območju neznana globina vode ali neznana višina ovire, se pot
za Samodejno vodenje na tem območju ne izračuna. Če je
območje na začetku ali na koncu poti Samodejno vodenje
plitvejše od Varna globina ali nižje od Varna višina se lahko pot
Samodejno vodenje na tem območju ne izračuna, odvisno od
podatkov na zemljevidu. Na karti je pot čez ta območja
prikazana kot siva črta ali vijolično-siva progasta črta. Ko vaše
plovilo vstopi na eno izmed teh območij, se prikaže opozorilno
sporočilo.
OPOMBA: samodejno usmerjanje je na voljo pri prvovrstnih
kartah za nekatera območja.
OPOMBA: nekaterih nastavitev ni mogoče uporabiti pri vseh
zemljevidih.
Nastavite lahko parametre, ki jih navtični ploter uporablja pri
izračunu poti za Samodejno vodenje.
Varna globina: nastavitev najmanjše globine na osnovi
podatkov o globini s karte, pri kateri plovilo še lahko varno
pluje.
OPOMBA: najmanjša globina za prvovrstne karte (izdelane
pred 2016) znaša 3 čevlje. Če vnesete vrednost, manjšo od 3
čevljev, karte za izračunavanje poti s Samodejno vodenje
uporabljajo samo globine 3 čevljev.
Varna višina: nastavitev najmanjše višine mostu ali ovire na
osnovi podatkov s karte, pod katero plovilo še lahko varno
pluje.
Navigacija z navtičnim ploterjem
Razdalja do obale: določa, kako blizu obali želite, da je
postavljena pot za Samodejno vodenje. Če to nastavitev
spremenite med navigacijo, se lahko pot za Samodejno
vodenje premakne. Razpoložljive vrednosti te nastavitve so
relativne in ne absolutne. Za zagotovitev, da je črta za
samodejno vodenje postavljena na primerni razdalji od obale,
lahko postavitev poti Samodejno vodenje ocenite s pomočjo
enega ali več znanih ciljev, ki zahtevajo navigacijo po ozki
vodni poti (Prilagajanje razdalje od obale, stran 14).
Meje
S pomočjo meja se lahko izognete določenim območjem
vodnega telesa ali na njih ostanete. Nastavite lahko alarm, ki
vas opozori, ko vstopite ali izstopite iz območja.
Z zemljevidom lahko ustvarite območja, črte in kroge meje.
Shranjene sledi in načrtovane poti lahko pretvorite v mejne črte.
Območje meje lahko ustvarite s točkami poti, in sicer tako, da iz
točk poti ustvarite načrtovano pot in jo pretvorite v črto meje.
Določite lahko mejo, ki deluje kot aktivna meja. Podatke o
aktivni meji je mogoče dodati v podatkovna polja na karti.
Ustvarjanje meje
1 Izberite Uporabniški podatki > Meje > Nova meja.
2 Izberite obliko meje.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitve prikaza meja
Izberite Uporabniški podatki > Meje > Možnosti prikaza.
Razdalja/smer: s to možnostjo lahko skrijete ali prikažete smer
in razdaljo do cilja za aktivno mejo.
Prikaz karte: s to možnostjo lahko skrijete ali prikažete meje na
karti.
Barva: nastavitev barve meja na karti.
Pretvarjanje načrtovane poti v mejo
Preden lahko načrtovano pot pretvorite v mejo, morate ustvariti
in shraniti vsaj eno načrtovano pot (Ustvarjanje in shranjevanje
načrtovane poti, stran 12).
1 Izberite Uporabniški podatki > Načrtovane poti in poti s
samodejnim vodenjem.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrtovane poti > Shrani kot mejo.
Pretvarjanje sledi v mejo
Preden lahko sled pretvorite v mejo, morate zabeležiti in shraniti
vsaj eno sled (Shranjevanje aktivne sledi, stran 13).
1 Izberite Uporabniški podatki > Sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite možnost Urejanje sledi > Shrani kot mejo.
Urejanje meje
1 Izberite Uporabniški podatki > Meje.
2 Izberite mejo.
3 Izberite Urejanje meje.
4 Izberite možnost:
• Za urejanje videza meje na karti izberite Možnosti
prikaza.
• Za spreminjanje črt ali imena meje izberite Urejanje meje.
• Za urejanje alarma za mejo izberite Alarm.
Nastavitev alarma za mejo
Alarmi za mejo vas opozorijo, ko ste znotraj določene razdalje
od nastavljene meje.
1 Izberite Uporabniški podatki > Meje.
2 Izberite mejo.
3 Izberite Alarm > Vklopi.
15
4 Vnesite razdaljo.
5 Izberite možnost.
Pogled sonarja z razdeljeno povečavo
• Če želite nastaviti alarm, ki vas opozori, ko se vaše plovilo
nahaja na določeni razdalji od meje območja, znotraj
katerega želite ostati, izberite Ob izstopu.
• Če želite nastaviti alarm, ki vas opozori, ko se vaše plovilo
nahaja na določeni razdalji od meje območja, ki se mu
želite izogniti, izberite Ob vstopu.
Brisanje meje
1 Izberite Uporabniški podatki > Meje.
2 Izberite mejo.
3 Izberite Urejanje meje > Izbriši.
Sonar
Ko je združljiv navtični ploter ustrezno priklopljen na izbirni
sonarni modul Garmin in pretvornik, ga lahko uporabljate kot
iskalnik rib. Različni sonarski pogledi vam lahko pomagajo pri
ogledu rib v bližini.
Prilagoditve, ki jih lahko opravite na vsakem sonarskem
pogledu, so odvisne od trenutnega pogleda in od modela
navtičnega ploterja, modula globinomera in pretvornika, ki ste jih
priključili.
Več informacij o tem, kateri pretvornik najbolj ustreza vašim
potrebam, si oglejte na naslovu www.garmin.com/transducers.
Pogled sonarja z razdeljeno povečavo prikazuje grafikon
celotnega pogleda odčitkov sonarja in povečan del tega
grafikona na istem zaslonu.
Pogled sonarja Garmin ClearVü
OPOMBA: če želite sprejeti iskalni sonar Garmin ClearVü,
potrebujete združljiv navtični ploter ali iskalnik rib in združljiv
pretvornik. Za več informacij o združljivih pretvornikih obiščite
www.garmin.com/transducers.
Visokofrekvenčni sonar Garmin ClearVü zagotavlja podrobno
sliko ribolovnega območja okoli plovila s podrobno predstavitvijo
struktur, nad katerimi pluje plovilo.
Običajni pretvorniki oddajajo stožčast žarek. Tehnologija
iskalnega sonarja Garmin ClearVü oddaja dva ozka žarka, ki
spominjata na obliko žarka fotokopirnega stroja. Ta žarka
omogočata jasnejšo, fotografiji podobno sliko dogajanja pod
plovilom.
Ustavitev oddajanja signalov sonarja
Na zaslonu sonarja izberite MENU > Oddajanje.
Spreminjanje pogleda sonarja
1 Na zaslonu s kombinacijami in sonarjem izberite MENU >
Urejanje kombinacije.
Izberite
okno, ki ga želite spremeniti.
2
3 Izberite pogled sonarja.
Tradicionalni sonarski pogled
Na voljo je več celozaslonskih pogledov, odvisno od priključene
opreme.
Celozaslonski Tradicionalni sonarski pogled prikazuje veliko
sliko odčitkov sonarja iz pretvornika. Merilo razpona na desni
strani zaslona prikazuje globino zaznanih predmetov, ko se
zaslon pomika od desne proti levi.
À
Á
Â
OPOMBA: nekateri modeli nimajo vgrajene podpore za sonar
SideVü. Če vaš model nima vgrajenega sonarja SideVü,
potrebujete združljiv sonarni modul in združljiv pretvornik
SideVü.
Če ima vaš model vgrajen sonar SideVü, potrebujete združljiv
pretvornik SideVü.
Tehnologija iskalnega sonarja SideVü vam prikaže, kaj leži ob
bokih plovila. To vam lahko služi kot pripomoček za iskanje
struktur in rib.
Informacije o globini
Plavajoči cilji ali ribe
Dno vodnega telesa
Pogled sonarja z razdeljeno frekvenco
V pogledu sonarja z razdeljeno frekvenco je na eni strani
zaslona prikazan grafikon celotnega pogleda podatkov
visokofrekvenčnega sonarja, na drugi strani zaslona pa je
prikazan grafikon celotnega pogleda podatkov
nizkofrekvenčnega sonarja.
OPOMBA: pogled sonarja z razdeljeno frekvenco zahteva
uporabo dvofrekvenčnega pretvornika.
16
Pogled sonarja SideVü
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Leva stran plovila
Desna stran plovila
Pretvornik na vašem plovilu
Drevesa
Stare pnevmatike
Dnevniki
Razdalja od boka plovila
Voda med plovilom in dnom
Sonar
Tehnologija iskanja SideVü
Pretvornik SideVü preiskuje vodo in dno ob bokih plovila s
ploskim žarkom namesto z običajnejšim stožčastim žarkom.
Plovilo
À
Á
Â
Ã
Ä
Pogledi sonarja Panoptix
OPOMBA: nekateri modeli ne podpirajo pretvornikov Panoptix.
Za sprejem signalov sonarja Panoptix potrebujete združljiv
navtični ploter in združljiv pretvornik.
S pogledi sonarja Panoptix lahko v realnem času vidite v vse
smeri okoli plovila. Opazovati je mogoče tudi vabo v vodi ali jato
rib pred ali pod plovilom.
Pogledi sonarja LiveVü omogočajo opazovanje gibanja pred ali
pod plovilom v živo. Zaslon se osvežuje zelo hitro, s čimer sonar
zagotavlja prikaz, podoben videu v živo.
Pogledi sonarja RealVü 3D zagotavljajo tridimenzionalni pogled
na objekte pred ali pod plovilom. Zaslon se osveži ob vsakem
prehodu pretvornika.
Za prikaz vseh petih pogledov sonarja Panoptix je potreben
pretvornik za prikaz pogledov navzdol in drugi pretvornik za
prikaz pogledov naprej.
Za dostop do pogledov sonarja Panoptix izberite Sonar in
izberite želeni pogled.
Pogled sonarja LiveVü navzdol
Pogled sonarja, ki prikazuje dvodimenzionalni prikaz objektov
pod plovilom in ga je mogoče uporabljati za opazovanje ribjih jat
in rib.
Obseg
Ribolov
Sledi
Dno
RealVü 3D pogled sonarja naprej
Pogled sonarja, ki prikazuje tridimenzionalni pogled na objekte
pred pretvornikom. Pogled je mogoče uporabljati, ko se plovilo
ne premika in želite videti dno ter ribe, ki se približujejo plovilu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Barvna legenda
Plovilo
Kazalnik pinga
Ribolov
Dno
Domet
Pogled sonarja RealVü 3D Down
Pogled sonarja, ki prikazuje tridimenzionalni pogled na objekte
pod pretvornikom ter ga je mogoče uporabljati, ko se plovilo ne
premika in želite videti, kaj se nahaja v okolici plovila.
RealVü 3D zgodovinski pogled sonarja
Pogled sonarja, ki med premikanjem plovila zagotavlja
tridimenzionalni pogled na objekte pod njim in prikazuje celoten
vodni stolpec v 3D, od dna do vodne gladine. Pogled se
uporablja za iskanje rib.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Zgodovina prikaza Panoptix navzdol v pomikajočem se sonarskem
pogledu
Plovilo
Obseg
Sledi
Trnek z vabo
Dno
Pogled sonarja LiveVü naprej
Pogled sonarja, ki prikazuje dvodimenzionalni prikaz objektov
pred plovilom in ga je mogoče uporabljati za opazovanje ribjih
jat in rib.
Sonar
À
Á
Â
Ã
Barvna legenda
Plovilo
Obseg
Dno
17
Ä
Å
Struktura
Ribolov
Pogled sonarja FrontVü
Pogled sonarja Panoptix FrontVü s prikazom podvodnih ovir do
91 m (300 čevljev) pred plovilom poveča vašo pozornost na
okoliške razmere.
Možnost učinkovitega izogibanja čelnim trkom s sonarjem
FrontVü se pri hitrosti več kot 8 vozlov zmanjša.
Za prikaz pogleda sonarja FrontVü je treba namestiti in povezati
združljiv pretvornik, npr. PS21. Programsko opremo pretvornika
bo ob tem morda treba posodobiti.
3 Po potrebi uredite informacije o točki poti.
Začasna zaustavitev zaslona sonarja
V prikazu sonarja izberite MENU > Začasno ustavljen
sonar.
Ogled zgodovine sonarja
S pomikanjem po zaslonu sonarja si lahko ogledate podatke o
zgodovini sonarja.
OPOMBA: nekateri pretvorniki ne shranijo podatkov o zgodovini
sonarja.
1 V prikazu sonarja izberite MENU > Začasno ustavljen
sonar.
2 Uporabite puščične tipke.
Deljenje sonarja
Izbira vrste pretvornika
Preden lahko izberete vrsto pretvornika, morate vedeti, katero
vrsto pretvornika imate.
Ta navtični ploter je združljiv s pretvornikom Garmin ClearVü™
ter različnimi dodatnimi pretvorniki, vključno s pretvorniki Garmin
GT, ki so na voljo na spletnem mestu www.garmin.com. Za več
informacij o združljivih pretvornikih obiščite www.garmin.com
/transducers.
Če želite priključiti pretvornik, ki ni bil priložen navtičnemu
ploterju, boste morda morali nastaviti vrsto pretvornika, da bo
sonar ustrezno deloval. Če naprava samodejno zazna vaš
pretvornik, se ta možnost ne prikaže.
1 V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Namestitev > Vrsta pretvornika.
2 Izberite možnost:
• Če imate pretvornik z dvojnim žarkom, ki oddaja signal s
frekvenco 200/77 kHz, izberite Dvojni žarek (200/77
kHz).
• Če imate pretvornik z dvojno frekvenco, ki oddaja signal s
frekvenco 200/50 kHz, izberite Dvojna frekvenca (200/50
kHz).
• Če imate drugo vrsto pretvornika, ga izberite s seznama.
Umerjanje kompasa
Preden lahko umerite kompas, mora biti pretvornik v vodi
nameščen na cev, dovolj stran od izvenkrmnega motorja, da se
izognete magnetnim motnjam. Umerjanje mora biti dovolj
kakovostno, da omogoči notranji kompas.
OPOMBA: za uporabo kompasa morate pretvornik namestiti na
cev. Če je pretvornik nameščen na motor, kompas ne deluje.
OPOMBA: umerjanje kompasa je na voljo samo za pretvornike
z notranjim kompasom, kot je pretvornik PS21-TR.
Plovilo lahko začnete obračati pred umerjanjem, vendar ga
morate med umerjanjem obrniti za 1,5 polnega obrata.
1 V ustreznem pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Namestitev.
2 Po potrebi za vklop senzorja sistema za zaznavanje smeri in
referenc položaja (AHRS) izberite Uporabi AHRS.
3 Izberite Umeri kompas.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Ustvarjanje točke poti na zaslonu sonarja
1 V pogledu sonarja izberite možnost.
2 Izberite SELECT.
18
Ta funkcija morda ni na voljo pri vseh modelih navtičnih
ploterjev.
Ogledate si lahko podatke sonarja iz drugih navtičnih ploterjev z
vgrajenim sonarnim modulom, ki so povezani z omrežjem
Garmin Marine Network.
Vsi navtični ploterji v omrežju lahko prikažejo podatke sonarja iz
vseh združljivih sonarnih modulov in pretvornikov v omrežju ne
glede na to, na katerem delu plovila so nameščeni. Podatke
sonarja iz, denimo, pretvornika s sonarjem Garmin ClearVü, ki je
nameščen na zadnjem delu plovila, si lahko ogledate v napravi
93sv, ki je nameščena na sprednjem delu plovila.
Pri deljenju podatkov sonarja se vrednosti nekaterih nastavitev
sonarja, denimo Doseg in Povečanje, sinhronizirajo med napravi
v omrežju. Vrednosti drugih nastavitev sonarja, denimo
nastavitev Videz, se ne sinhronizirajo in jih je treba konfigurirati
v vsaki posamezni napravi. Poleg tega se hitrosti pomikanja
različnih pogledov običajnega sonarja in sonarja Garmin
ClearVü sinhronizirajo, da so razdeljeni pogledi bolj povezani.
OPOMBA: če hkrati uporabljate več pretvornikov, se lahko
pojavi presluh, ki ga lahko odstranite s prilagoditvijo nastavitve
sonarja Interferenca.
Izbira vira sonarja
Ta funkcija morda ni na voljo pri vseh modelih.
Ko za določen pogled sonarja uporabljate več kot en vir
podatkov sonarja, lahko izberete vir, ki ga želite uporabljati za ta
pogled sonarja. Če imate na primer dva vira za sonar Garmin
ClearVü, lahko izberete vir, ki ga želite uporabljati v pogledu
sonarja Garmin ClearVü.
1 Odprite pogled sonarja, za katerega želite spremeniti vir.
2 Izberite MENU > Nastavitev sonarja > Vir.
3 Izberite vir za ta pogleda sonarja.
Preimenovanje vira sonarja
Zaradi lažjega prepoznavanja vira lahko vir sonarja
preimenujete. Pretvornik na premcu plovila lahko na primer
poimenujete "Premec".
Ime vira se spremeni samo za trenutni pogled. Če želite na
primer preimenovati vir sonarja Garmin ClearVü, morate odpreti
pogled sonarja Garmin ClearVü.
1 V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja > Vir
> Preimenuj vire.
2 Vnesite ime.
Nastavitev ravni podrobnosti
Raven podrobnosti in šum, ki so prikazani na zaslonu sonarja,
lahko pri tradicionalnih pretvornikih uravnavate z ojačanjem, pri
pretvornikih Garmin ClearVü pa z nastavitvijo svetlosti.
Če želite na zaslonu videti najintenzivnejše povratne signale,
lahko zmanjšate raven ojačanja ali svetlosti in s tem odstranite
Sonar
Predvajanje posnetkov sonarja
manj intenzivne povratne signale in šum. Če želite videti vse
povratne informacije, lahko povečate raven ojačanja ali svetlosti
in na zaslonu boste videli več informacij. S tem povečate tudi
raven šuma, zato bo morda težje razločiti dejanske povratne
signale.
1 V prikazu sonarja izberite MENU.
2 Izberite Povečanje ali Svetlost.
3 Izberite možnost:
• Če želite ročno povečati ali zmanjšati raven ojačanja ali
svetlosti, izberite Navzgor ali Navzdol.
• Če želite navtičnemu ploterju omogočiti samodejno
nastavitev ojačanja ali svetlosti, izberite samodejno
možnost.
Preden predvajate posnetke sonarja, morate prenesti in
namestiti aplikacijo HomePort™ in podatke sonarja posneti na
pomnilniško kartico.
1 Odstranite pomnilniško kartico iz naprave.
2 Vstavite pomnilniško kartico v bralnik kartic, ki je priključen v
računalnik.
3 Odprite aplikacijo HomePort.
4 Izberite posnetek sonarja s seznama naprav.
5 V spodnjem podoknu z desno miškino tipko kliknite posnetek
sonarja.
6 Izberite Predvajanje.
Nastavitev intenzivnosti barv
Nastavitev običajnega sonarja ter sonarjev
Garmin ClearVü in SideVü
Nastavite lahko intenzivnost barv in označite zanimiva območja
na zaslonu sonarja tako, da ojačate barve za tradicionalne
pretvornike ali kontrast za pretvornike Garmin ClearVü in
SideVü/ClearVü. Ta nastavitev deluje najbolje, ko nastavite
raven podrobnosti, prikazanih na zaslonu, s pomočjo nastavitev
ojačanja ali svetlosti.
Če želite označiti manjše ribe ali ustvariti intenzivnejši prikaz
cilja, lahko ojačate barve ali kontrast. S tem pride do izgube pri
razlikovanju intenzivnih povratnih signalov z dna. Če želite
zmanjšati intenzivnost povratnih signalov, lahko znižate
vrednosti ojačanja barv ali kontrasta.
1 V prikazu sonarja izberite MENU.
2 Izberite možnost:
• V prikazu sonarja Garmin ClearVü ali SideVü izberite
Kontrast.
• V prikazu sonarja Panoptix LiveVü izberite Ojačanje
barve.
• V prikazu drugega sonarja izberite Nastavitev sonarja >
Dodatno > Ojačanje barve.
3 Izberite možnost:
• Če želite ročno povečati ali zmanjšati intenzivnost barv,
izberite Navzgor ali Navzdol.
• Za izbiro privzete nastavitve izberite Privzeto.
Posnetki sonarja
Snemanje zaslona sonarja
OPOMBA: vsi modeli ne podpirajo snemanja sonarja.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 V prikazu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Snemanje sonarja > Posnetki sonarja.
15 minut snemanja sonarja zasede približno 200 MB prostora
na vstavljeni pomnilniški kartici. Sonar lahko snemate, dokler
ne zmanjka prostora na kartici.
Zaustavitev snemanja sonarja
Preden lahko prenehate snemati sonar, ga morate začeti
snemati (Snemanje zaslona sonarja, stran 19).
V prikazu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Snemanje sonarja > Ustavi snemanje.
Brisanje posnetka sonarja
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 V prikazu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Posnetki sonarja > Ogled posnetkov.
3 Izberite posnetek.
4 Izberite Izbriši.
Sonar
OPOMBA: nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele, module globinomera in pretvornike.
V prikazu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja.
Črta globine: prikaz črte globine za hiter ogled.
Hitrost pomikanja: nastavitev hitrosti, pri kateri se sonar
pomika od desne proti levi.
V plitvi vodi je bolje, da upočasnite hitrost pomikanja, da
podaljšate čas prikaza informacij na zaslonu. V globlji vodi
lahko povečate hitrost pomikanja.
Črte dosega: prikaz navpičnih črt, ki označujejo razdaljo od
desne in leve strani čolna. Ta nastavitev je na voljo za pogled
sonarja SideVü.
Barvna shema: nastavitev barvne sheme sonarskega pogleda.
Ta nastavitev je morda na voljo v meniju Videz.
Barvne sheme z visokim kontrastom nudijo temnejše
dodelitve povratnim signalom z nižjo intenzivnostjo. Barvne
sheme z nizkim kontrastom nudijo barvne dodelitve
povratnim signalom z nižjo intenzivnostjo.
Videz: glejte razdelek Nastavitve videza sonarja, stran 20.
Številke v prekrivni plasti: nastavitev podatkov, prikazanih na
zaslonu sonarja.
Dodatno: glejte razdelek Dodatne nastavitve sonarja, stran 20.
Namestitev: obnovi privzete nastavitve sonarja.
Nastavitev ravni povečave na zaslonu sonarja
1 V prikazu sonarja izberite MENU > Povečava.
2 Izberite možnost:
• Če želite povečati podatke sonarja z globine dna, izberite
Zaklep dna.
• Če želite ročno nastaviti razpon globine povečanega
območja, izberite Ročno, izberite Ogled navzgor ali
Ogled navzdol, če želite nastaviti razpon globine
povečanega območja, in izberite Povečaj ali Pomanjšaj,
če želite povečati ali pomanjšati povečavo povečanega
območja.
• Če želite samodejno nastaviti globino in povečavo, izberite
Sam..
• Za preklic povečave izberite Brez povečave.
Nastavitev hitrosti pomikanja
Nastavite lahko, kako hitro se slika sonarja pomika po zaslonu.
Pri večji hitrosti pomikanja je prikazanih več podrobnosti, zlasti
med premikanjem ali ribarjenjem. Pri manjši hitrosti pomikanja
ostanejo informacije sonarja dlje prikazane na zaslonu.
Nastavitev hitrosti pomikanja na enem prikazu sonarja velja za
vse prikaze sonarja.
1 V prikazu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Hitrost pomikanja.
19
2 Izberite možnost:
• Za samodejno prilagoditev hitrosti pomikanja na podlagi
hitrosti glede na tla ali hitrosti vode izberite Sam..
Samodejna nastavitev izbere hitrost pomikanja, ki ustreza
hitrosti plovila, tako da se cilji v vodi izrisujejo v pravilnem
razmerju in so videti manj popačeni. Pri ogledu prikazov
sonarja Garmin ClearVü ali SideVü je priporočena
uporaba samodejne nastavitve.
• Če želite izbrati zelo veliko hitrost pomikanja, izberite
Ultrascroll®.
Pri možnosti Ultrascroll se novi podatki sonarja pomikajo
hitro, vendar je kakovost slike manjša. Za večino situacij je
najprimernejša izbira možnost Hitro, ki zagotavlja
najboljše razmerje med hitrim pomikanjem slike in manj
popačenimi cilji.
Prilagoditev razpona merila globine ali širine
Razpon merila globine lahko prilagodite za prikaz
tradicionalnega sonarja in sonarja Garmin ClearVü, razpon
širine pa za prikaz sonarja SideVü.
Samodejno prilagajanje razpona naprave ohranja dno na
spodnji ali zunanji tretjini zaslona sonarja in je lahko uporabno
za spremljanje dna pri minimalnih ali zmernih spremembah
terena.
Ročna prilagoditev razpona vam omogoča ogled določenega
razpona, kar je lahko uporabno za spremljanje dna pri velikih
spremembah terena, kot so prepadi ali pečine. Dno je prikazano
na zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu.
1 V prikazu sonarja izberite MENU > Doseg.
2 Izberite možnost:
• Če želite omogočiti, da navtični ploter samodejno prilagodi
razpon, izberite Sam..
• Če želite ročno povečati ali zmanjšati razpon, izberite
Navzgor ali Navzdol.
NAMIG: za ročno prilagoditev razpona na zaslonu sonarja
izberite ali .
NAMIG: med ogledom več zaslonov sonarja lahko z
možnostjo SELECT izberete aktivni zaslon.
Nastavitve videza sonarja
V prikazu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja > Videz.
Barvna shema: nastavitev barvne sheme.
Edge: označevanje najmočnejšega signala z dna, s pomočjo
katerega je mogoče določiti trdnost ali mehkost signala.
Prikazovalnik A: prikaz navpičnega flasherja na desni strani
zaslona, ki prikazuje takojšen razpon do ciljev ob skali.
Napredovanje slike: omogočanje hitrejšega napredovanja slike
sonarja s pomočjo izrisa več stolpcev s podatki na zaslonu za
vsak stolpec prejetih podatkov globinomera. To je zlasti
uporabno ob uporabi globinomera v globljih vodah, saj signal
sonarja potuje dalj časa do dna in nazaj do pretvornika.
Nastavitev 1/1 na zaslonu izriše en stolpec z informacijami na
en povratni signal globinomera. Nastavitev 2/1 na zaslonu
izriše dva stolpca z informacijami na en povratni signal
globinomera in tako naprej za nastavitve 4/1 in 8/1.
Simboli za ribe: oglejte si, kako sonar obdela plavajoče cilje.
Alarmi sonarja
OPOMBA: na vseh pretvornikih niso na voljo vse možnosti.
V ustreznem pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Alarmi.
Alarme sonarja lahko odprete tudi tako, da izberete Nastavitve
> Alarmi > Sonar.
Plitva voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina manjša
od določene vrednosti.
20
Globoka voda: nastavitev oglašanja alarma, ko je globina večja
od določene vrednosti.
Alarm sonarja FrontVü: nastavitev alarma, da se sproži zvok,
ko je globina pred plovilom manjša od določene vrednosti, s
čimer se lažje izognete temu, da bi nasedli (Nastavitev
alarma za globino sonarja FrontVü, stran 22). Ta alarm je
na voljo samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Temperatura vode: nastavitev oglašanja alarma, ko pretvornik
javi temperaturo, k je 2 °F (1,1 °C) nad ali pod določeno
temperaturo.
Obris: nastavitev oglašanja alarma, ko pretvornik zazna
plavajoči cilj znotraj določene globine od vodne gladine in
dna.
Ribolov: nastavitev oglašanja alarma, ko naprava zazna viseč
cilj.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži, ko naprava
zazna ribe vseh velikosti.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna srednje velike ali velike ribe.
•
nastavi alarm tako, da se zvok sproži le, ko naprava
zazna velike ribe.
Dodatne nastavitve sonarja
OPOMBA: Nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele, module globinomera in pretvornike.
V prikazu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Dodatno.
Interferenca: nastavitev občutljivost z namenom zmanjšanja
učinka motenj bližnjih virov šuma.
Uporabite najnižjo nastavitev motenj, s katero dosežete
želeno izboljšanje pri odstranjevanju motenj z zaslona.
Odpravljanje nepravilnosti v zvezi s postavitvijo, zaradi
katerih nastaja šum, je najboljši način za odstranjevanje
motenj.
Šum na površini: prikrivanje šuma na površini z namenom
manjše nagnetenosti zaslona. Širši žarki (nižje frekvence)
lahko prikažejo več ciljev, toda hkrati ustvarijo več šumov na
površini.
Ojačanje barve: glejte Nastavitev ravni podrobnosti, stran 18.
TVG: nastavitev videza povratnih signalov za izravnavo
šibkejših signalov sonarja v globlji vodi in zmanjšanje šumov
v bližini površja. Ko je vrednost te nastavitve višja, so barve,
povezane z nižjo ravnjo šuma in ribami, videti bolj dosledne v
različnih globinah vode. Ta nastavitev zmanjša tudi šum v
bližini gladine vode.
Nastavitve za namestitev pretvornika
OPOMBA: nekatere možnosti in nastavitve ne veljajo za vse
modele, module globinomera in pretvornike.
V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Namestitev.
Ponastavi privzete vred. sonarja: ponastavitev privzetih
tovarniških nastavitev za prikaz sonarja.
Vrsta pretvornika: omogočanje izbire vrste pretvornika, ki je
povezan z napravo.
Premik: omogočanje nastavitve razpona globine, ki je cilj
sonarja. To vam omogoča, da povečate območje znotraj
ciljne globine.
Obrni levo/desno: sprememba usmerjenosti prikaza sonarja
SideVü, ko je pretvornik nameščen v nasprotni smeri.
Obrnjeno: nastavitev usmerjenosti pogleda sonarja Panoptix,
ko je pretvornik nameščen s kabli, obrnjenimi proti levi strani
plovila.
Širina žarka: nastavitev širine žarka pretvornika Panoptix.
Sonar
Z ozkimi žarki je mogoče videti globlje in dlje. S širokimi žarki
je mogoče videti večje območje.
Uporabi AHRS: omogoči notranjim senzorjem sistema za
zaznavanje smeri in referenc položaja (AHRS), da zaznajo
kot namestitve pretvornika Panoptix. Ko je ta nastavitev
izklopljena, naj bi bil pretvornik nameščen pod kotom 45
stopinj.
premika z visoko hitrostjo. Uporaben je lahko tudi za zaznavanje
rib blizu dna.
Sonarne frekvence
OPOMBA: frekvence, ki so na voljo, so odvisne od
uporabljenega navtičnega ploterja, modula globinomera in
pretvornika.
Z nastavitvijo frekvence pripomorete k prilagoditvi sonarja
določenim ciljem in trenutni globini vode.
Višje frekvence uporabljajo ožje žarke in so primernejše za hitre
operacije in težavne razmere na morju. Jasnost dna in
termokline je boljša ob uporabi višje frekvence.
Nižje frekvence uporabljajo širše žarke, s katerimi ribiči lahko
vidijo več ciljev, vendar lahko proizvedejo tudi več šuma na
površini in v težavnih razmerah na morju zmanjšajo
neprekinjenost signala z dna. Širši žarki ustvarijo večje loke za
povratne signale o ribah, zato so idealni za iskanje rib. Širši
žarki se bolje odrežejo tudi v globlji vodi, saj nižja frekvenca
lažje prodira skozi globine.
Frekvence CHIRP omogočajo prehod vsakega impulza prek
različnih frekvenc, kar v globlji vodi izboljša razločevanje ciljev.
CHIRP je mogoče uporabljati za razločno določanje ciljev, npr.
posameznih rib v jati in pri dejavnostih v večjih globinah. CHIRP
na splošno deluje boljše kot naprave z eno frekvenco. Ker so
nekatere ribe bolj vidne ob uporabi stalne frekvence, ob uporabi
frekvenc CHIRP upoštevajte svoje želje in vodne pogoje.
Nekatere črne škatle sonarjev in pretvornikov omogočajo tudi
poljubno spreminjanje prednastavljenih frekvenc posameznih
elementov pretvornika, s čimer lahko uporabnik ob spreminjanju
vodnih pogojev in svojih namenov s prednastavitvami hitro
spreminja frekvence.
Sočasen ogled dveh frekvenc s pomočjo pogleda z deljeno
frekvenco omogoča videti globlje s povratnimi signali z nižjo
frekvenco in natančneje s povratnimi signali z višjo frekvenco.
Izbira frekvenc
OPOMBA: frekvence ne morete prilagoditi za vse prikaze in
pretvornike sonarja.
Označite lahko, katere frekvence naj se prikažejo na zaslonu.
1 V prikazu sonarja izberite MENU > Frekvenca.
2 Izberite frekvenco, ki ustreza vašim potrebam in vodni
globini.
Za dodatne informacije o frekvencah glejte Sonarne
frekvence, stran 21.
Ustvarjanje prednastavitve za frekvenco
OPOMBA: ni na voljo pri vseh pretvornikih.
Ustvarite lahko prednastavitev za shranjevanje določene
sonarne frekvence, ki omogoča hitro spreminjanje frekvenc.
1 V prikazu sonarja izberite MENU > Frekvenca.
2 Izberite Dodaj.
3 Vnesite frekvenco.
Vklop prikazovalnika A-Scope
OPOMBA: ta funkcija je na voljo v pogledih Tradicionalni
sonarja.
Prikazovalnik A-scope je navpični flasher na desni strani
pogleda, ki prikazuje, kaj je trenutno pod pretvornikom.
Prikazovalnik A-scope lahko uporabite za prepoznavanje
povratnih signalov ciljev, ki jih lahko spregledate, ko se podatki
sonarja hitro pomikajo po zaslonu, denimo, ko se plovilo
Sonar
Na zgornji sliki pretvornika a-scope so prikazani povratni signali
rib À in povratni signal mehkega dna Á.
1 V pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev sonarja >
Videz > Prikazovalnik A.
2 Izberite čas zadržanja.
Čas zadržanja lahko podaljšate, s čimer podaljšate čas, ko
so prikazani povratni signali sonarja.
Nastavitev sonarja Panoptix
Prilagajanje kota pogleda in povečave sonarja RealVü
Kot pogleda pri pogledih sonarja RealVü je mogoče spreminjati.
Prikaz pogleda lahko tudi povečate in pomanjšate.
V pogledu sonarja RealVü izberite možnost:
• Če želite prilagoditi kot pogleda, uporabite puščične tipke.
• Če želite povečati ali zmanjšati sliko, zavrtite gumb.
Prilagajanje hitrosti prehodov RealVü
Hitrost prehajanja pretvornika naprej in nazaj je mogoče
spreminjati. Ob hitrejšem prehajanju slika vsebuje manj
podrobnosti, vendar se zaslon hitreje osvežuje. Ob
počasnejšem prehajanju pretvornika slika vsebuje več
podrobnosti, vendar se zaslon osvežuje počasneje.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za zgodovinski pogled sonarja
RealVü 3D Historical.
1 V pogledu sonarja RealVü izberite MENU > Hitrost
pregleda.
2 Izberite želeno možnost.
Meni sonarja LiveVü Forward in FrontVü
V pogledu sonarja LiveVü Forward ali FrontVü izberite MENU.
Povečanje: upravljanje ravni podrobnosti in šuma, prikazanih na
zaslonu sonarja.
Če želite na zaslonu videti najintenzivnejše povratne signale,
lahko zmanjšate raven ojačanja, da odstranite manj
intenzivne povratne signale in šum. Če želite videti vse
povratne informacije, lahko povečate raven ojačanja in na
zaslonu boste videli več informacij. S tem povečate tudi
raven šuma, zato bo morda težje razločiti dejanske povratne
signale.
Obseg globine: prilagoditev razpona merila globine.
Samodejno prilagajanje razpona naprave ohranja dno na
spodnjem delu zaslona sonarja in je lahko uporabno za
spremljanje dna pri minimalnih ali zmernih spremembah
terena.
Ročna prilagoditev razpona vam omogoča ogled določenega
razpona, kar je lahko uporabno za spremljanje dna pri velikih
spremembah terena, kot so prepadi ali pečine. Dno je
prikazano na zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu.
Doseg naprej: prilagoditev razpona merila za smer naprej.
Samodejno prilagajanje razpona naprave prilagodi merilo za
smer naprej glede na globino. Ročno prilagajanje vam
omogoča ogled določenega obsega. Dno je prikazano na
zaslonu, dokler je v nastavljenem razponu. Ročna omejitev te
21
možnosti lahko omeji učinkovitost Alarm sonarja FrontVü, pri
čemer se zmanjša odzivni čas za meritve v nizkih globinah.
Kot oddajanja: prilagoditev usmerjenosti pretvornika za levi ali
desni bok. To je na voljo samo za pretvornike Panoptix
FrontVü, ki podpirajo sonar RealVü, kot so PS30, PS31 in
PS60.
Oddajanje: prekine oddajanje pretvornika.
Alarm sonarja FrontVü: nastavitev alarma, da se sproži zvok,
ko je globina pred plovilom manjša od določene vrednosti
(Nastavitev alarma za globino sonarja FrontVü, stran 22).
To je na voljo samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Nastavitev sonarja: prilagoditev nastavitve pretvornika in
videza povratnih signalov sonarja.
Urejanje prekrivnih plasti: prilagoditev podatkov, prikazanih na
zaslonu.
Nastavitev kota oddajanja pri pretvornikih LiveVü in
FrontVü
Ta funkcija je na voljo samo pri pretvornikih Panoptix LiveVü in
FrontVü.
Kot oddajanja pretvornika je mogoče spremeniti in ga usmeriti
na območje, ki vas zanima. Pretvornik lahko tako usmerite v jato
rib in ji sledite ali v drevesa, ko plujete mimo njih.
1 V pogledu sonarja LiveVü ali FrontVü izberite MENU > Kot
oddajanja.
Izberite
želeno možnost.
2
Nastavitev alarma za globino sonarja FrontVü
OPOZORILO
Alarm za globino sonarja FrontVü je orodje, ki se uporablja
samo za boljše zavedanje o razmerah in v vseh okoliščinah
morda ne bo preprečilo nasedanja. Za varno upravljanje plovila
je odgovoren upravljavec plovila.
Ta alarm je na voljo samo pri pretvornikih Panoptix FrontVü.
Alarm je mogoče nastaviti tako, da se zvok sproži pri globini pod
določeno ravnjo. Pri uporabi alarma za trk spredaj je za
najboljše rezultate treba nastaviti odmik premca (Nastavitev
odmika premca, stran 22).
1 V prikazu sonarja FrontVü izberite MENU > Alarm sonarja
FrontVü.
2 Izberite Vklopi.
3 Vnesite globino za sprožitev alarma in izberite Končano.
Na zaslonu sonarja FrontVü črta globine prikazuje globino, za
katero je nastavljen alarm. Ko ste v varni globini, je črta zelena.
Črta postane rumena, ko se premikate tako hitro, da vam doseg
pred plovilom ne zagotavlja zadostnega odzivnega časa (10
sekund). Črta postane rdeča in alarm se sproži, ko sistem zazna
oviro ali je globina plitvejša od vnesene vrednosti.
POZOR
Možnost, da se s sonarjem FrontVü učinkovito prepreči
nasedanje, se pri hitrosti več kot 8 vozlov zmanjša.
Nastavitve videza za LiveVü in FrontVü
V pogledu sonarja Panoptix LiveVü ali FrontVü izberite MENU >
Nastavitev sonarja > Videz.
Barvna shema: nastavi barvno paleto.
Ojačanje barve: prilagoditev intenzivnosti barv, prikazanih na
zaslonu.
Izberete lahko višjo vrednost ojačanja barve za ogled ciljev,
ki so višje v vodnem stolpcu. Višja vrednost ojačanja barve
prav tako omogoča razločevanje manj intenzivnih povratnih
signalov z višjih delov vodnega stolpca, vendar zaradi tega
pride do izgube razločevanja povratnih signalov z dna. Nižjo
vrednost ojačanja barve lahko izberete, ko so cilji blizu dna,
da boste lažje razločevali med cilji in intenzivnimi povratnimi
signali, kot so pesek, skale in blato.
22
Sledi: nastavitev trajanja prikaza sledi na zaslonu. Sledi
prikazujejo premikanje cilja.
Zapolnitev spodnjega dela: obarva dno rjavo zaradi lažjega
razlikovanja odbojev od vode.
Mreža s prekrivno plastjo: prikaže mrežo s črtami dometa.
Zgodovina pomikanja: prikaže zgodovino sonarja v klasičnem
sonarskem pogledu.
Nastavitve videza za RealVü
V pogledu sonarja RealVü izberite MENU > Nastavitev sonarja
> Videz.
Barve točk: nastavitev različnih barvnih palet za sonarske
povratne točke.
Barve dna: nastavitev barvne sheme za prikaz dna.
Slog dna: nastavitev sloga za prikaz dna. V globokih vodah
lahko izberete možnost Točke in ročno nastavite plitvejši
domet.
Barvni ključ: prikazuje legendo globine, ki jo barve
predstavljajo.
Nastavitve za namestitev pretvornika Panoptix
V pogledu sonarja Panoptix izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Namestitev.
Globina namestitve: nastavitev globine pod vodno gladino, kjer
je nameščen pretvornik Panoptix. Če vnesete dejansko
globino, na kateri je nameščen pretvornik, lahko natančneje
vidite, kaj je v vodi.
Odmik premca: nastavitev razdalje med premcem in mestom
namestitve pretvornika Panoptix s pogledom naprej. Tako si
lahko ogledate razdaljo naprej od premca in ne od mesta
pretvornika.
To velja za pretvornike Panoptix v pogledih sonarja FrontVü,
LiveVü Forward in RealVü 3D Forward.
Širina žarka: nastavitev širine žarka pretvornika Panoptixs
pogledom navzdol. Z ozkimi žarki je mogoče videti globlje in
dlje. S širokimi žarki je mogoče videti večje območje.
To velja za pretvornike Panoptix v pogledih sonarja FrontVü,
LiveVü Down in LiveVü Forward.
Uporabi AHRS: omogočanje notranjim senzorjem sistema za
zaznavanje smeri in referenc položaja (AHRS), da
samodejno zaznajo kot namestitve pretvornika Panoptix. Ko
je ta nastavitev izklopljena, lahko vnesete določen kot
namestitve za pretvornik z nastavitvijo Kot nagiba. Mnogi
pretvorniki s pogledom naprej so nameščeni pod kotom 45
stopinj, pretvorniki s pogledom navzdol pa so nameščeni pod
kotom nič stopinj.
Obrnjeno: nastavitev usmerjenosti sonarskega pogleda sonarja
Panoptix, ko je pretvornik s pogledom navzdol nameščen s
kabli, obrnjenimi proti levi strani plovila.
To velja za pretvornike Panoptix v pogledih sonarja LiveVü
Down, RealVü 3D Down in RealVü 3D Historical.
Umeri kompas: umerjanje notranjega kompasa v pretvorniku
Panoptix (Nastavitve za namestitev pretvornika, stran 20).
To velja za pretvornike Panoptix z notranjim kompasom, kot
je pretvornik PS21-TR.
Ponastavi privzete vred. sonarja: ponastavitev nastavitev
sonarja na tovarniške privzete vrednosti.
Nastavitev odmika premca
Za pretvornike Panoptix s pogledom naprej lahko vnesete odmik
premca, da izravnate odčitek razdalje naprej za mesto
namestitve pretvornika. Tako si lahko ogledate razdaljo naprej
od premca in ne od mesta namestitve pretvornika.
Ta funkcija se nanaša na pretvornike Panoptix v pogledih
sonarja FrontVü, LiveVü Forward in RealVü 3D Forward.
1 Izmerite vodoravno razdaljo À od pretvornika do premca.
Sonar
Â
Dejanska smer (ko je v načinu pripravljenosti)
Predvidena smer (ko je vklopljen)
Ã
Kazalnik položaja krmila (ta funkcija je na voljo le, če je priklopljen
senzor krmila)
Nastavitev povečevanja za postopno krmarjenje
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Velikost obrata koraka.
2 Izberite povečevanje.
Nastavitev varčevanja z energijo
2 V ustreznem pogledu sonarja izberite MENU > Nastavitev
sonarja > Namestitev > Odmik premca.
3 Vnesite izmerjeno razdaljo in izberite Končano.
V ustreznem pogledu sonarja se doseg pred plovilom premakne
za razdaljo, ki ste jo vnesli.
Avtopilot
OPOZORILO
Funkcijo avtopilota lahko uporabljate le na postaji, ki je
nameščena poleg krmila, ročice za plin in naprave za
upravljanje krmila.
Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje s
plovilom. Avtopilot je orodje, ki izboljša vaše možnosti
upravljanja plovila. Ne razbremeni vas odgovornosti za varno
upravljanje plovila. Izogibajte se navigacijskim nevarnostim in
krmila nikoli ne puščajte nenadzorovanega.
Vedno bodite pripravljeni, da takoj prevzamete ročni nadzor nad
plovilom.
Avtopilota se naučite uporabljati na mirnih in varnih odprtih
vodah.
Pri uporabi avtopilota blizu nevarnosti v vodi, kot so pomoli,
nasipi in druga plovila, bodite previdni.
Sistem avtopilota nenehno prilagaja krmilo plovila in tako
ohranja nespremenljivo smer (ohranjanje smeri). Sistem
omogoča tudi ročno krmarjenje in več načinov za funkcije in
vzorce samodejnega krmarjenja.
Ko je navtični ploter povezan z združljivim avtopilotskim
sistemom Garmin, lahko v navtičnem ploterju vklopite in
upravljate avtopilot.
Za več informacij o združljivih avtopilotskih sistemih Garmin
obiščite www.garmin.com.
Zaslon avtopilota
Nastavite lahko raven dejavnosti krmila.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Nastavitev načina varčevanja z energijo >
Varčevanje z energijo.
2 Izberite odstotni delež.
Če izberete višji odstotni delež, se zmanjšata dejavnost
krmila in ohranjanje smeri. Višji ko je odstotni delež, večje je
odstopanje poti, preden ga avtopilot odpravi.
NAMIG: na razburkanem morju se pri nizkih hitrostih zaradi
povečanja odstotnega deleža Varčevanje z energijo zmanjša
dejavnost krmila.
Vklop avtopilota
Avtopilot ob vklopu prevzame nadzor nad krmilom in krmari
plovilo tako, da ohranja smer.
Na katerem koli zaslonu izberite Vklopi.
Predvidena smer plovbe se prikaže na sredini zaslona
avtopilota.
Vzorci krmiljenja
OPOZORILO
Sami ste odgovorni za varno upravljanje plovila. Ne začnite
vzorca, dokler niste prepričani, da v vodi ni ovir.
Samodejni pilot lahko plovilo krmili po predhodno nastavljenih
vzorcih za ribolov, opravlja pa lahko tudi druge posebne
manevre, kot sta polkrožni obrat in Williamsonov obrat.
Sledenje vzorcu polkrožnega obračanja
Z vzorcem polkrožnega obračanja lahko obrnete plovilo za 180
stopinj in ohranite novo smer.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Polkrožno obračanje.
2 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Nastavitev in sledenje krožnemu vzorcu
S krožnim vzorcem lahko krmarite plovilo v neprekinjenem krogu
v določeni smeri in v določenem časovnem intervalu.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Krogi.
2 Po potrebi izberite Čas in izberite čas, v katerem naj
samodejni pilot opravi en krog.
3 Izberite Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
Nastavitev in sledenje cikcakastemu vzorcu
À
Á
Dejanska smer
S cikcakastim vzorcem lahko plovilo krmarite od leve proti desni
in obratno v določenem času in pod določenim kotom v trenutni
smeri.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Cikcakanje.
Po
potrebi izberite Amplituda in izberite stopinje.
2
3 Po potrebi izberite Trajanje in izberite čas trajanja.
4 Izberite Vklopi cikcakanje.
Predvidena smer (smer, v katero krmari avtopilot)
Avtopilot
23
Sledenje vzorcu Williamsonovega obrata
Z vzorcem Williamsonovega obrata lahko obrnete plovilo z
namenom plovbe ob mestu, kjer ste začeli vzorec
Williamsonovega obrata. Vzorec Williamsonovega obrata se
lahko uporablja v primeru človeka v vodi.
1 Na zaslonu samodejnega pilota izberite MENU > Vzorec
krmiljenja > Williamsonov obrat.
Izberite
Vklopi levo stran ali Vklopi desno stran.
2
Funkcije za jadranje
Nastavitev vrste plovila
Izbrati je mogoče vrsto plovila in tako konfigurirati nastavitve
navtičnega ploterja ter uporabljati funkcije, prilagojene izbrani
vrsti plovila.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Izberite želeno možnost.
Jadralna regata
Z napravo lahko povečate verjetnost, da vaše plovilo prečka
startno črto točno ob začetku regate. Če regatni časovnik
sinhronizirate z uradnim odštevalnikom časa do začetka regate,
vas naprava opozarja v enominutnih intervalih, ko se približuje
začetek regate. Ob združeni uporabi regatnega časovnika in
virtualne startne črte naprava meri hitrost, smer in na
odštevalniku časa preostali čas. Naprava s temi podatki prikaže,
ali bo vaše plovilo prečkalo startno črto pred, po ali ravno ob
začetku regate.
Vodenje do startne črte
Vodenje do jadralske startne črte je vizualna predstavitev
informacij, potrebnih za prečkanje startne črte v optimalnem
trenutku in z optimalno hitrostjo.
Po nastavitvi desne in leve točke startne črte, želene hitrosti in
časa ter po vklopu regatnega časovnika, se prikaže napovedna
črta. Napovedna črta sega od vaše trenutne lokacije do startne
črte in črt do naslednje oznake, ki potekajo od vsake zastavice.
Konec in barva napovedne črte označuje, kje se bo plovilo
nahajalo ob poteku časovnika glede na trenutno hitrost plovila.
Ko se končna točka nahaja pred startno črto, je napovedna črta
obarvana belo. To pomeni, da mora plovilo povečati hitrost, če
želite doseči startno črto pravočasno.
Ko se končna točka nahaja za startno črto, je napovedna črta
obarvana rdeče. To pomeni, da mora plovilo zmanjšati hitrost,
če se želite izogniti kazni za prečkanje startne črte pred iztekom
časovnika.
Ko se končna točka nahaja na startni črti, je napovedna črta
obarvana belo. To pomeni, da se plovilo premika z optimalno
hitrostjo in bo startno črto doseglo, ko se časovnik izteče.
Privzeto sta okni z vodenjem do startne črte in regatnim
časovnikom prikazani na zaslonu s kombinacijami za jadralno
regato.
Nastavitev startne črte
1 Na merilniku vodenja do startne črte izberite MENU >
Začetna črta.
2 Izberite možnost:
• Za označitev leve in desne točke startne črte ob plovbi
mimo njiju izberite Oznake za preverjanje dosegljivosti
(ping).
• Za označitev leve in desne točke startne črte z vnosom
njunih koordinat izberite Vnesite koordinate.
• Če želite zamenjati položaj leve in desne točke potem, ko
ste ju že določili, izberite Premik levo in desno Oznake.
24
Uporaba vodenja do startne črte
Vodenje do startne črte pomaga prečkati startno črto z
optimalno hitrostjo med regato.
1 Označite startno črto (Nastavitev startne črte, stran 24).
2 Na merilniku vodenja do startne črte izberite MENU > Ciljna
hitrost, nato izberite želeno hitrost ob prečkanju startne črte.
3 Izberite Ciljni čas, nato izberite želeni čas do prečkanja
startne črte.
4 Izberite tipko BACK.
5 Vključite regatni časovnik (Uporaba regatnega časovnika,
stran 24).
Uporaba regatnega časovnika
1 Na merilniku vodenja do startne črte izberite
nastavitev časovnika.
2 Izberite SELECT za vklop in izklop časovnika.
ali
za
Nastavitev razdalje med premcem in anteno GPS
Vnesti je mogoče razdaljo med premcem plovila in lokacijo
antene GPS. To pomaga zagotoviti, da premec prečka startno
črto natanko v trenutku starta.
1 Na merilniku vodenja do startne črte izberite MENU >
Začetna črta > Odmik premca od antene GPS.
2 Vnesite razdaljo.
3 Izberite SELECT.
Nastavitve črt do naslednjih oznak
Za uporabo funkcij črte do naslednjih oznak je potrebna povezati
senzor vetra z navtičnim ploterjem.
V načinu jadranja (Nastavitev vrste plovila, stran 2) je mogoče
prikazati črte do naslednjih oznak na navigacijski karti. Črte do
naslednjih oznak so v veliko pomoč med tekmovanjem.
Na navigacijski karti izberite MENU > Črte do naslednje
oznake.
Zaslon: nastavitev prikaza črt do naslednje oznake na karti in
njihove dolžine.
Kot jadranja: omogoča izbiro, kako naprava izračuna črte do
naslednjega oznake. Možnost Dejanski izračuna črte do
naslednjih oznak s pomočjo senzorja vetra, ki meri kot vetra.
Možnost Ročno izračuna črte do naslednjih oznak na podlagi
ročno vnesenih privetrnih in zavetrnih kotov.
Popravek plimovanja: popravek črte do naslednje oznake
glede na plimovanje.
Časovna konstanta filtra: filtrira podatke za črto do naslednje
oznake v vnesenih časovnih presledkih. Za bolj ravno črto do
naslednje oznake, pri kateri se nekatere spremembe smeri
plovila in dejanskega kota vetra ne upoštevajo, izberite večjo
številko. Za črto do naslednje oznake, ki je občutljivejša na
spremembe smeri plovila in dejanskega kota vetra, izberite
nižjo številko.
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice in s tem izravnate odčitek globine
vode za mesto namestitve pretvornika. Tako si lahko v skladu s
potrebami ogledate globino vode pod kobilico ali dejansko
globino vode.
Če želite vedeti, kakšna je globina vode pod kobilico ali kje je
najnižja točka plovila, pretvornik pa je nameščen v višini vodne
črte ali na katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite
razdaljo od mesta pretvornika do kobilice plovila.
Če želite vedeti, kakšna je dejanska globina vode, pretvornik pa
je nameščen pod vodno črto, izmerite razdaljo od dna
pretvornika do vodne črte.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, če imate veljavne
podatke o globini.
Funkcije za jadranje
1 Izmerite razdaljo:
• Če je pretvornik nameščen v višini vodne črte À ali na
katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite razdaljo
od mesta pretvornika do kobilice plovila. To vrednost
vnesite kot pozitivno število.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice Á in želite
vedeti, kakšna je dejanska globina vode, izmerite razdaljo
od pretvornika do vodne črte. To vrednost vnesite kot
negativno število.
Prilagajanje kota vetra z avtopilotom
Kot vetra je na avtopilotu mogoče prilagajati, ko je vključeno
ohranjanje kota vetra.
• Za prilagajanje kota vetra v korakih po 1° izberite ali .
• Za prilagajanje kota vetra v korakih po 10° pridržite ali .
Prečenje in obračanje z vetrom
Ko je vključeno ohranjanje smeri ali kota vetra, lahko avtopilot
nastavite za izvedbo prečenja ali obrata z vetrom.
Prečenje in obračanje z vetrom pri ohranjanju smeri
1 Vključite ohranjanje smeri (Vklop avtopilota, stran 23).
2 Izberite MENU > Prečenje/kroženje.
3 Izberite želeno smer.
Avtopilot bo krmaril jadrnico skozi prečenje ali obrat z vetrom.
Prečenje in obračanje z vetrom pri ohranjanju kota vetra
Preden lahko omogočite ohranjanje kota vetra, morate namestiti
senzor vetra.
1 Vključite ohranjanje kota vetra (Vklop ohranjanja kota vetra,
stran 25).
2 Izberite MENU > Prečenje/kroženje.
3 Izberite Tack ali Obrat z vetrom.
Avtopilot bo jadrnico krmaril prek prečenja ali obrata z
vetrom, pri čemer se informacije o napredku prečenja ali
obrata z vetrom prikažejo na zaslonu.
2 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik kobilice.
3 Izberite , če je pretvornik nameščen v višini vodne črte, ali
izberite
, če je pretvornik nameščen na dnu kobilice.
Delovanje avtopilota na jadrnicah
POZOR
Ko je avtopilot vključen, upravlja samo s krmilom. Med
delovanjem avtopilota ste s svojo posadko še vedno odgovorni
za jadra.
Avtopilot poleg ohranjanja smeri lahko ohranja tudi kot vetra.
Avtopilot je mogoče uporabiti za upravljanje s krmilom tudi med
prečenjem in obratom z vetrom.
Ohranjanje kota vetra
Avtopilot je mogoče nastaviti tako, da ohranja smer glede na
trenutni kot vetra. Za ohranjanje kota vetra ali prečenja in
obračanja z vetrom na osnovi kota vetra mora biti naprava
povezana s senzorjem vetra, združljivim z NMEA 2000 ali
NMEA 0183.
Nastavitev zamika prečenja ali obrata z vetrom
Z zamikom prečenja ali obrata z vetrom je mogoče zamakniti
začetek krmarjenja skozi prečenje in obrat z vetrom po vklopu
manevra.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Nastavitev jadranja > Zakasnitev prečenja/
kroženja.
2 Izberite dolžino zamika.
3 Po potrebi izberite Končano.
Vklop inhibitorja obrata z vetrom
OPOMBA: inhibitor obrata z vetrom ne preprečuje ročne
izvedbe obrata z vetrom ali uporabe postopnega krmarjenja.
Inhibitor obrata z vetrom preprečuje avtopilotu izvajanje obratov
z vetrom.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Nastavitev jadranja > Zaviranje kroženja.
2 Izberite Omogočeno.
®
Nastavite vrste ohranjanja kota vetra
Preden lahko omogočite vrsto ohranjanja kota vetra, je morate
senzor vetra NMEA 2000 ali NMEA 0183 z avtopilotom.
Za naprednejšo konfiguracijo avtopilota, si preberite navodila za
namestitev, priložena avtopilotu.
1 Na zaslonu avtopilota izberite MENU > Nastavitev
avtopilota > Vrsta zaustavitve zaradi vetra.
2 Izberite Navidezni ali Dejanski.
Vklop ohranjanja kota vetra
Preden lahko omogočite vrsto ohranjanja kota vetra, je morate
senzor vetra NMEA 2000 ali NMEA 0183 z avtopilotom.
Ko je avtopilot v stanju pripravljenosti, izberite Vrsta
zaustavitve zaradi vetra.
Preklop na ohranjanje kota vetra iz ohranjanja smeri
Preden lahko omogočite vrsto ohranjanja kota vetra, je morate
senzor vetra NMEA 2000 ali NMEA 0183 z avtopilotom.
Ko je vključeno ohranjanje smeri, izberite MENU > Vrsta
zaustavitve zaradi vetra.
Merilniki in grafikoni
Merilniki in grafikoni
Merilniki in grafikoni zagotavljajo različne informacije o motorju
in okolju. Za ogled informacij mora biti na omrežje priključen
združljiv pretvornik ali senzor.
Ogled kompasa
S pomočjo kompasa si lahko ogledate informacije o svojih
azimutu, smeri in načrtovani poti.
Izberite Merilniki > Kompas.
Ogled merilnikov poti
Merilniki poti prikazujejo informacije o prepluti razdalji, hitrosti,
času in gorivu za vašo trenutno plovbo.
Izberite Merilniki > Potovanje.
Ponastavitev merilnikov poti
1 Izberite Merilniki > Potovanje.
25
2 Izberite možnost:
• Če želite vse merilnike ponastaviti na vrednost nič, izberite
Ponastavi potovanje.
• Če želite na nič ponastaviti najvišjo izmerjeno hitrost,
izberite Ponastavi največjo hitrost.
• Če želite na nič ponastaviti merilnik preplute poti, izberite
Ponastavi merilnik opravljene poti.
• Če želite ponastaviti vse merilnike na vrednost nič, izberite
Ponastavi vse.
Ogled merilnikov motorja in goriva
Pred ogledom merilnikov motorja in goriva je potrebna povezava
z omrežjem NMEA 2000, ki lahko zazna podatke o motorju in
gorivu. Za podrobnejše informacije si preberite navodila za
namestitev.
Izberite Merilniki > Motor.
Izbira števila motorjev, prikazanih v merilnikih
Prikazati je mogoče informacije za štiri motorje.
1 Na zaslonu merilnikov motorja izberite MENU > Nastavitev
merilnika > Izbira motorja > Število motorjev.
2 Izberite možnost:
• Izberite število motorjev.
• Za samodejno zaznavo števila motorjev izberite
Samodejna konfiguracija.
Prilagajanje motorjev, prikazanih v merilnikih
Preden lahko prilagajate prikaz motorjev v merilnikih, morate
ročno izbrati število motorjev (Izbira števila motorjev, prikazanih
v merilnikih, stran 26).
1 Na zaslonu merilnikov motorja izberite MENU > Nastavitev
merilnika > Izbira motorja > Urejanje motorjev.
2 Izberite Prvi motor.
3 Izberite motor, ki ga želite prikazati v prvem merilniku.
4 Postopek ponovite še pri ostalih stolpcih za motorje.
Vklop alarmov za stanje merilnikov motorjev
V navtičnem ploterju je mogoče vključiti prikaz alarmov za stanje
motorja.
Na zaslonu merilnikov motorja izberite MENU > Nastavitev
merilnika > Alarmi za stanje > Vklopi.
Ko se sproži alarm motorja, se prikaže alarmno sporočilo stanja
merilnika, pri čemer se merilnik pri nekaterih vrstah alarmov
obarva rdeče.
Vklop nekaterih alarmov o stanju merilnikov motorja
1 Na zaslonu merilnikov motorja izberite MENU > Nastavitev
merilnika > Alarmi za stanje > Po meri.
2 Izberite enega ali več alarmov merilnika motorjev, ki jih želite
vključiti ali izključiti.
Nastavitev alarma za gorivo
Preden lahko nastavite alarm za nivo goriva, je potrebno z
navigacijskim ploterjem povezati združljiv senzor za pretok
goriva.
Alarm je mogoče nastaviti, da se sproži, ko preostala količina
goriva doseže določen nivo.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > Gorivo > Nastavite vso
gorivo v plovilu > Vklopi.
2 Vnesite preostalo količino goriva, ob kateri se alarm sproži in
izberite Končano.
Nastavitev prostornine goriva plovila
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Prostornina goriva.
2 Vnesite skupno prostornino vseh rezervoarjev za gorivo.
26
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim
gorivom plovila
Ob dolivanju goriva v plovilo lahko sinhronizirate ravni goriva iz
navtičnega ploterja z dejanskim gorivom plovila.
1 Izberite Merilniki > Motor > MENU.
2 Izberite možnost:
• Ko napolnite vse rezervoarje za gorivo plovila, izberite
Napolni vse rezervoarje. Raven goriva je ponastavljena
na največjo prostornino.
• Kadar dolijete gorivo in ne napolnite celotnega rezervoarja
za gorivo, izberite Dolijte gorivo v čoln in vnesite dolito
količino.
• Za določitev skupne količine goriva v rezervoarjih plovila
izberite Nastavite vso gorivo v plovilu in vnesite skupno
količino goriva v rezervoarjih.
Ogled merilnikov vetra
Preden si lahko ogledate informacije o vetru, morate z navtičnim
ploterjem povezati senzor vetra.
Izberite Merilniki > Veter.
Konfiguriranje merilnika jadralnega vetra
Merilnik jadralnega vetra je mogoče konfigurirati tako, da
prikazuje dejansko ali navidezno hitrost in kot vetra.
1 V merilniku vetra izberite MENU > Merilnik vetra za
jadranje.
2 Izberite možnost:
• Za prikaz dejanskega ali navideznega kota vetra izberite
Igla in nato želeno možnost.
• Za prikaz dejanske ali navidezne hitrosti vetra izberite
Hitrost vetra in nato želeno možnost.
Konfiguriranje vira hitrosti
Določiti je mogoče, ali naj podatki o hitrosti plovila, ki so
prikazani v merilniku in se uporabljajo za izračun vetra, temeljijo
na hitrosti vode ali GPS.
1 V merilniku vetra izberite MENU > Kompasni merilniki >
Prikaz hitrosti.
2 Izberite možnost:
• Za izračun hitrosti plovila na osnovi podatkov iz senzorja
hitrosti vode izberite Hitrost na vodi.
• Za izračun hitrosti plovila na osnovi podatkov GPS izberite
Hitrost po GPS-u.
Konfiguriranje vira smeri pri merilniku vetra
Določiti je mogoče vir smeri, prikazane na merilniku vetra.
Magnetna smer temelji na podatkih, prejetih iz senzorja smeri,
medtem ko smer GPS izračuna GPS v navtičnem ploterju (sled
po tleh).
1 V merilniku vetra izberite MENU > Kompasni merilniki > Vir
za smer gibanja.
2 Izberite GPS smer ali Magnetno.
OPOMBA: ob premikanju z nizko hitrostjo in ob mirovanju je
magnetni kompas natančnejši vir podatkov kot GPS.
Prilagajanje merilnika vetra za plovbo ostro proti
vetru
Razpon merilnika vetra za plovbo ostro proti vetru je mogoče
določiti v smeri vetra in proti vetru.
1 V merilniku vetra izberite MENU > Kompasni merilniki >
Nastavite vrsto merilnika > Merilnik ostrega proti vetru.
2 Izberite možnost:
• Za nastavitev največje in najmanjše vrednosti, ki se
prikaže ob prikazu merilnika vetra za plovbo ostro proti
vetru, izberite Spremeni lestvico hitrosti proti vetru in
določite kot.
Merilniki in grafikoni
• Za nastavitev največje in najmanjše vrednosti, ki se
prikaže ob prikazu merilnika vetra za plovbo ostro v smeri
vetra, izberite Spremeni lestvico hitrosti v smeri vetra
in določite kot.
• Za prikaz dejanskega ali navideznega vetra izberite Veter
in nato želeno možnost.
Informacije o plimovanju, tokovih in
nebu
Informacije postaj za meritve plimovanja
Ogledate si lahko informacije postaje za meritve plimovanja ob
določenih dnevih in urah, vključno z višino plimovanja in časom
naslednje plime in oseke. Navtični ploter privzeto prikazuje
informacije o plimovanju za zadnjo obiskano postajo, za trenutni
datum in zadnjo uro.
Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi >
Plima in oseka.
Informacije postaj za meritve tokov
OPOMBA: informacije postaj za meritve tokov so na voljo za
določene natančne zemljevide.
Ogledate si lahko informacije postaje za meritve tokov ob
določenih dnevih in urah, vključno s hitrostjo in stopnjo toka.
Navtični ploter privzeto prikazuje trenutne informacije o
morskem toku za zadnjo obiskano postajo.
Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi >
Tokovi.
Informacije o nebu
Ogledate si lahko informacije o sončnem in luninem vzhodu in
zahodu, luninih menah in približnem položaju sonca in lune na
nebu. Sredina zaslona predstavlja nebo nad vami in zunanji
obroči predstavljajo obzorje. Navtični ploter privzeto prikazuje
trenutne informacije o nebu.
Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi >
Nebesen.
Ogled informacij postaj za meritve
plimovanja in tokov ali informacij o nebu za
drug datum
1 Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi.
2 Izberite Plima in oseka, Tokovi ali Nebesen.
3 Izberite možnost.
• Za ogled informacij za drug datum izberite Spremeni
datum > Ročno, nato pa vnesite datum.
• Za ogled informacij za današnji dan izberite Spremeni
datum > Trenutno.
• Če so na voljo, si lahko ogledate informacije za dan, ki
sledi prikazanemu datumu, tako, da izberete Naslednji
dan.
• Če so na voljo, si lahko ogledate informacije za dan pred
prikazanim datumom, tako, da izberete Prejšnji dan.
Ogled informacij za drugo postajo za meritve
plimovanja ali tokov
1
2
3
4
Izberite Navigacijske informacije > Plimovanje in tokovi.
Izberite Plima in oseka ali Tokovi.
Izberite Postaje v bližini.
Izberite postajo.
Informacije o plimovanju, tokovih in nebu
Digitalno selektivno klicanje
Funkcionalnost navtičnega ploterja in
radijske postaje VHF NMEA 0183
Ko je vaš navtični ploter povezan z radijsko postajo VHF NMEA
0183, so omogočene te funkcije.
• Navtični ploter lahko vaš položaj GPS prenese na vašo
radijsko postajo. Če je vaša radijska postaja zmožna, lahko
informacije o položaju GPS prenese prek digitalnega
selektivnega klicanja (DSC).
• Navtični ploter lahko prek digitalnega selektivnega klicanja
(DSC) radijske postaje sprejme informacije v sili in
informacije o položaju.
• Navtični ploter lahko spremlja položaje plovil, ki pošiljajo
poročila o položajih.
Vklop DSC
Izberite Nastavitve > Druga plovila > Dig. selekt. klic.
(DSC).
Seznam DSC
Seznam DSC je dnevnik zadnjih klicev DSC in drugih stikov
DSC, ki ste jih vnesli. Na seznamu DSC je lahko največ 100
vnosov. Seznam DSC prikazuje zadnji klic s plovila. Če je z
istega plovila sprejet drugi klic, zamenja prvi klic na seznamu
klicev.
Ogled seznama DSC
Preden si lahko ogledate seznam DSC, mora biti navtični ploter
povezan z radijsko postajo VHF, ki podpira DSC.
Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
Dodajanje stika DSC
Na svoj seznam stikov DSC lahko dodate plovilo. Iz navtičnega
ploterja lahko pokličete stik DSC.
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC > Dodaj stik.
2 Vnesite identifikacijsko številko pomorske mobilne postaje
(Maritime Mobile Service Identity – MMSI) plovila.
3 Vnesite ime plovila.
Dohodni klici v sili
Če sta vaša združljiva navtični ploter in radijska postaja VHF
povezana prek NMEA 0183, vas navtični ploter opozori, ko vaša
radijska postaja VHF sprejme klic v sili DSC. Če so bile s klicem
v sili poslane tudi informacije o položaju, bodo te informacije na
voljo in posnete skupaj s klicem.
označuje klic v sili na seznamu DSC in označuje položaj
plovila na navigacijski karti v času klica v sili DSC.
Navigacija do plovila v težavah
označuje klic v sili na seznamu DSC in označuje položaj
plovila na navigacijski karti v času klica v sili DSC.
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite Pojdi ali Načrtovana pot do.
Sledenje položaju
Ko povežete navtični ploter z radijsko postajo VHF prek NMEA
0183, lahko sledite plovilom, ki pošiljajo poročila o položajih.
Ta funkcija je na voljo tudi z NMEA 2000, ko plovilo pošlje
ustrezne podatke PGN (PGN 129808; informacije o klicu DSC).
27
Vsak sprejeti klic s poročilom o položaju se zabeleži na seznam
DSC (Seznam DSC, stran 27).
Ogled poročila o položaju
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite možnost:
• Če želite preklopiti na podrobnosti poročila o položaju,
izberite .
• Če želite preklopiti na navigacijsko karto, na kateri je
označeno mesto, izberite .
• Če želite preklopiti na navigacijsko karto, na kateri je
označeno mesto, izberite Naslednja stran.
• Za ogled podrobnosti poročila o položaju izberite Prejšnja
stran.
Navigacija do sledenega plovila
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Navigacija do.
4 Izberite Pojdi ali Načrtovana pot do.
Ustvarjanje točke poti na položaju sledenega plovila
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Nova točka poti.
Urejanje informacij v poročilu o položaju
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Urejanje.
•
•
•
•
Če želite vnesti ime plovila, izberite Ime.
Če želite izbrati nov simbol, izberite Simbol, če je na voljo.
Za vnos komentarja izberite Komentar.
Za prikaz črte sledi plovila, če vaša radijska postaja sledi
položaju plovila, izberite Sled.
• Za izbiro barve črte sledi izberite Linija sledi.
Brisanje klica s poročilom o položaju
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite klic s poročilom o položaju.
3 Izberite Urejanje > Počisti poročilo.
Ogled sledi plovil na karti
V nekaterih prikazih kart si lahko ogledate sledi vseh sledenih
plovil. Črna črta privzeto označuje pot plovila, črna točka
označuje vsak javljen položaj sledenega plovila in modra
zastavica označuje zadnji javljeni položaj plovila.
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite MENU > Druga
plovila > Sledi DSC.
2 Izberite število ur za prikaz sledenih plovil na karti.
Če na primer izberete 4 ure, se prikažejo vse točke sledenja
v zadnjih štirih urah za vsa sledena plovila.
Posamični rutinski klici
Ko navtični ploter povežete z radijsko postajo VHF Garmin,
lahko prek vmesnika navtičnega ploterja vzpostavite posamičen
rutinski klic.
28
Ko vzpostavljate posamičen rutinski klic iz svojega navtičnega
ploterja, lahko izberete kanal DSC, prek katerega želite
komunicirati. Radijska postaja oddaja to zahtevo z vašim klicem.
Izbira kanala DSC
OPOMBA: izbira kanala DSC je omejena na kanale, ki so na
voljo v vseh frekvenčnih pasovih. Privzeti kanal je 72. Če
izberete drug kanal, navtični ploter uporablja ta kanal za
naslednje klice, dokler ne opravite klica prek drugega kanala.
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite plovilo ali postajo za klic.
3 Izberite Klic z radiem > Kanal.
4 Izberite razpoložljiv kanal.
Opravljanje posamičnega rutinskega klica
OPOMBA: ob vzpostavljanju klica iz navtičnega ploterja,
radijska postaja ne bo sprejela informacij o klicu, če nima
programirane številke MMSI.
1 Izberite Navigacijske informacije > Druga plovila >
Seznam DSC.
2 Izberite plovilo ali postajo za klic.
3 Izberite Klic z radiem.
4 Po potrebi izberite Kanal in izberite nov kanal.
5 Izberite Pošlji.
Navtični ploter pošlje informacije o klicu na radijsko postajo.
6 Na svoji radijski postaji VHF Garmin izberite Kliči.
Opravljanje posamičnega rutinskega klica na cilj AIS
1 Na karti ali v 3D-pogledu karte izberite cilj AIS.
2 Izberite Plovilo AIS > Klic z radiem.
3 Po potrebi izberite Kanal in izberite nov kanal.
4 Izberite Pošlji.
Navtični ploter pošlje informacije o klicu na radijsko postajo.
5 Na svoji radijski postaji VHF Garmin izberite Kliči.
Predvajalnik
OPOMBA: predvajalnik ni združljiv z vsemi modeli navtičnih
ploterjev.
OPOMBA: nekatere funkcije niso na voljo pri vseh priklopljenih
predvajalnikih.
Če je združljiv zvočni sistem povezan z omrežjem NMEA 2000,
ga je mogoče upravljati z navtičnim ploterjem. Navtični ploter
mora predvajalnik samodejno zaznati ob prvem priklopu.
Predvajati je mogoče predstavnost iz virov, povezanih s
predvajalnikom, in virov, povezanih z omrežjem NMEA 2000.
Odpiranje predvajalnika
Preden lahko odprete predvajalnik, morate z navtičnim ploterjem
povezati združljivo napravo.
Izberite Predstavnost.
Ikone
OPOMBA: nekatere naprave nimajo teh ikon.
Ikona
Opis
Shrani ali izbriše kanal kot prednastavitev
Ponovi vse skladbe
Ponovi eno skladbo
Išče postaje
Predvajalnik
Ikona
Opis
Prilagajanje dušenja VHF
Išče postaje ali preskoči posnetke
OPOMBA: za uporabo te funkcije mora predvajalnik podpirati
radio VHF.
1 Na strani z virom VHF izberite MENU > Dušenje motenj.
2 S premikanjem drsnika nastavite dušenje VHF.
Mešano predvajanje
Izbira vira predstavnosti
Ko je z omrežjem, npr. NMEA 2000, povezanih več
predstavnostnih naprav, je mogoče izbrati vir predstavnosti, s
katerim želite upravljati prek navtičnega ploterja.
OPOMBA: predstavnost je mogoče predvajati le iz virov, ki so z
napravo povezani.
OPOMBA: nekatere funkcije niso na voljo pri vseh virih
predstavnosti.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Vir.
OPOMBA: meni virov se prikaže le za naprave, ki podpirajo
več virov predstavnosti.
2 Izberite želeni vir.
Predvajanje glasbe
Brskanje po glasbi
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj ali MENU >
Prebrskaj.
2 Izberite SELECT ali izberite želeno možnost.
Vklop iskanja po abecedi
Vključiti je mogoče iskanje po abecedi za iskanje pesmi ali
albumov na večjih seznamih.
Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Namestitev >
Iskanje z napravo Alpha.
Nastavitev ponavljanja pesmi
1 Med predvajanjem pesmi izberite MENU > Ponovi.
2 Po potrebi izberite Enkrat.
Nastavitev ponavljanja vseh pesmi
Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Ponovi >
Vse.
Nastavitev naključnega predvajanja pesmi
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Premešaj.
2 Če je treba, izberite želeno možnost.
Nastavitev glasnosti
Omogočanje in onemogočanje območij
Če imate zvočnike na plovilu povezane v območja, lahko
vključite območja, ki jih potrebujete, in izključite tista, ki jih ne.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Ravni zvoka
> Omogoči/onemogoči območja.
2 Izberite območje.
Izklop zvoka
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite
2 Po potrebi izberite SELECT.
.
Radio VHF
Iskanje kanalov VHF
Pred iskanjem kanalov VHF morate vir nastaviti na VHF.
Dejavnost kanalov VHF, ki so shranjeni kot prednastavitve, je
mogoče spremljati in uporabiti samodejen preklop na kanal, ki
oddaja.
Na predstavnostnem zaslonu VHF izberite MENU > Iskanje.
Predvajalnik
Radio
Za poslušanje radia AM ali FM potrebujete primerno pomorsko
anteno AM/FM, ki je ustrezno priključena na zvočni sistem in v
dosegu oddajne postaje. Navodila za priklop antene AM/FM so
na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.
Za poslušanje radia SiriusXM potrebujete ustrezno opremo in
naročnino za Satelitski radio SiriusXM, stran 30. Navodila za
priklop povezanega radijskega sprejemnika SiriusXM za vozila
so na voljo v navodilih za namestitev zvočnega sistema.
Za poslušanje postaj DAB potrebujete ustrezno opremo
(Predvajanje DAB, stran 29). Navodila za priklop vmesnika in
antene DAB so na voljo v navodilih za namestitev, ki so
priložena vmesniku in anteni.
®
Nastavitev regije radijskega sprejemnika
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Namestitev >
Regija sprejemnika.
2 Izberite želeno možnost.
Spreminjanje radijskih postaj
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite ustrezen vir, npr. FM.
2 Za nastavitev postaje izberite ali .
Spreminjanje načina nastavljanja
Način izbire radijske postaje, npr. FM ali AM, je za nekatere
vrste predstavnosti mogoče spremeniti.
OPOMBA: za nekatere vire predstavnosti niso na voljo vsi
načini nastavljanja.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Način
sprejemanja.
Izberite
možnost.
2
3 Po potrebi izberite SELECT.
Prednastavitve
Priljubljene radijske postaje AM in FM si lahko za lažji dostop
shranite kot prednastavitve.
Svoje priljubljene kanale SiriusXM si lahko shranite, če imate
priključen dodatni sprejemnik in anteno SiriusXM.
Shranjevanje postaj v prednastavitve
1 Na ustreznem predstavnostnem zaslonu izberite postajo, ki jo
želite shraniti kot prednastavitev.
2 Izberite Prednastavitve > Dodaj trenutni kanal.
Izbira prednastavitev
1 Na ustreznem predstavnostnem zaslonu izberite
Prednastavitve.
2 Na seznamu izberite prednastavitev.
3 Izberite Nastavi kanal.
Odstranitev prednastavitev
1 Na ustreznem predstavnostnem zaslonu izberite
Prednastavitve.
2 Na seznamu izberite prednastavitev.
3 Izberite Odstrani trenutni kanal.
Predvajanje DAB
Če z združljivim zvočnim sistemom povežete združljiv modul za
digitalno radijsko oddajanje (DAB) in anteno, npr. FUSION MSDAB100A, lahko nastavite in predvajate radijske postaje DAB.
®
29
Za uporabo vira DAB morate biti v regiji, kjer je DAB na voljo, in
izbrati regijo radijskega sprejemnika (Nastavitev regije
radijskega sprejemnika DAB, stran 30).
Nastavitev regije radijskega sprejemnika DAB
Za pravilen sprejem postaj DAB morate izbrati regijo, v kateri
ste.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Namestitev >
Regija sprejemnika.
2 Izberite regijo, v kateri se nahajate.
Iskanje postaj DAB
Preden lahko poiščete postaje DAB, morate zvočni sistem
povezati z združljivim modulom in anteno DAB (ni priloženo).
Ker se signali DAB oddajajo le v nekaterih državah, morate
regijo sprejemnika nastaviti na lokacijo, kjer se signal DAB
oddaja.
1 Izberite vir DAB.
2 Za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, izberite Iskanje.
Ko se iskanje zaključi, se začne predvajati prva razpoložljiva
postaja iz prve najdene skupine postaj.
OPOMBA: ko se prvo iskanje zaključi, lahko izberete Iskanje
in iskanje postaj DAB ponovite. Ko se ponovno iskanje postaj
zaključi, sistem začne predvajati prvo postajo v skupini, ki ste
jo poslušali pred začetkom ponovnega iskanja postaj.
Preklapljanje postaj DAB
1 Izberite vir DAB.
2 Če je treba, za iskanje postaj DAB, ki so na voljo, izberite
Iskanje.
3 Za spremembo postaje izberite ali .
Ko dosežete konec trenutne skupine postaj, zvočni sistem
samodejno preklopi na prvo razpoložljivo postajo v naslednji
skupini.
Izbira postaje DAB s seznama
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Postaje.
2 Na seznamu izberite postajo.
Izbira postaje DAB iz kategorije
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Kategorije.
2 Na seznamu izberite kategorijo.
3 Na seznamu izberite postajo.
Prednastavitve DAB
Priljubljene postaje DAB si lahko za lažji dostop shranite kot
prednastavitve.
Shraniti je mogoče do 15 prednastavljenih postaj DAB.
Shranjevanje postaj DAB v prednastavitve
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite postajo, ki jo želite
shraniti kot prednastavitev.
2 Izberite Prebrskaj > Prednastavitve > Shrani trenutnega.
Izbira prednastavitev DAB s seznama
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Prednastavitve > Ogled prednastavitev.
2 Na seznamu izberite prednastavitev.
Odstranitev prednastavitev DAB
1 Na predstavnostnem zaslonu DAB izberite Prebrskaj >
Prednastavitve.
Izberite
možnost:
2
• Za odstranitev posamezne prednastavitve izberite
Odstrani prednastavitev in izberite želeno
prednastavitev.
30
• Za odstranitev vseh prednastavitev izberite Odstrani vse
prednastavitve.
Satelitski radio SiriusXM
Ko imate nameščen in z navtičnim ploterjem povezan zvočni
sistem, ki podpira FUSION-Link™, ter radijski sprejemnik, ki se
lahko poveže s SiriusXM, je ob naročnini omogočen dostop do
satelitskega radia SiriusXM.
Iskanje ID radia SiriusXM
Pred aktivacijo naročnine za SiriusXM potrebujete ID radia
svojega povezanega sprejemnika SiriusXM.
ID radia SiriusXM je naveden na hrbtni strani povezanega
sprejemnika SiriusXM ali na hrbtni strani embalaže oziroma je
prikazan pri nastavitvi navtičnega ploterja na kanal 0.
1 Izberite Predstavnost > Vir > SiriusXM.
2 Nastavite kanal 0.
ID radia SiriusXM ne vsebuje črk I, O, S in F.
Aktiviranje naročnine za SiriusXM
Pred aktivacijo naročnine za SiriusXM potrebujete ID radia
(Iskanje ID radia SiriusXM, stran 30).
1 Ko izberete vir SiriusXM, nastavitev kanal 1.
Zaslišati se mora kanal za predogled. V nasprotnem primeru
preverite namestitev in povezave povezanega sprejemnika
SiriusXM in antene ter poskusite znova.
2 Za ugotovitev ID radia nastavite na kanal 0.
3 Za naročnino v Združenih državah se obrnite na podporo
poslušalcem SiriusXM po telefonu (866) 635-2349 ali obiščite
spletno mesto www.siriusxm.com/activatenow. Za naročnino
v Kanadi se obrnite na SiriusXM po telefonu (877) 438-9677
ali obiščite spletno mesto www.siriusxm.ca/activatexm.
4 Posredujte ID radia.
Postopek aktivacije običajno traja 10 do 15 minut, vendar
lahko traja tudi do eno uro. Za sprejem aktivacijskega
sporočila mora biti povezani sprejemnik SiriusXM vključen in
sprejemati signal SiriusXM.
5 Če se storitev ne aktivira v eni uri, pojdite v spletno mesto
http://care.siriusxm.com/refresh ali pokličite SiriusXM na
telefonsko številko 1-855-MYREFRESH (697-3373).
Prilagajanje vodiča po kanalih
Radijski kanali SiriusXM so združeni v skupine. Kategorije,
prikazane v vodiču po kanalih, je mogoče izbrati.
Izberite možnost:
• Če je predstavnostna naprava zvočni sistem, ki podpira
FUSION-Link, izberite Predstavnost > Prebrskaj >
Kanal.
• Če je predstavnostna naprava antena GXM™, izberite
Predstavnost > MENU > Kategorija.
Shranjevanje kanala SiriusXM na seznam
prednastavitev
Svoje priljubljene kanale si lahko shranite na seznam
prednastavitev.
1 Izberite Predstavnost.
2 Izberite kanal, ki ga želite shraniti kot prednastavitev.
3 Izberite možnost:
• Če je predstavnostna naprava zvočni sistem, ki podpira
FUSION-Link, izberite Prebrskaj > Prednastavitve.
• Če je predstavnostna naprava antena GXM, izberite
MENU > Prednastavitve > Dodaj trenutni kanal.
Odklepanje starševskega nadzora SiriusXM
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj >
Starševski > Odkleni.
Predvajalnik
2 Vnesite šifro.
Privzeta šifra je 0000.
Nastavitev starševskega nadzora na radijskih kanalih
SiriusXM
Starševski nadzor je treba pred nastavitvijo odkleniti.
S starševskim nadzorom je mogoče omejiti dostop do
kateregakoli kanala SiriusXM, vključno s kanali, ki nudijo
vsebino za odrasle. Ko je starševski nadzor vključen, morate za
dostop do zaklenjenih kanalov vnesti šifro.
Izberite Prebrskaj > Starševski > Zakleni/odkleni.
Prikaže se seznam kanalov. Kljukica označuje zaklenjene
kanale.
OPOMBA: ob ogledu kanalov pri vključenem starševskem
nadzoru se njihov prikaz spremeni:
•
označuje zaklenjene kanale.
•
označuje odklenjene kanale.
Spreminjanje starševske šifre na radiu SiriusXM
Starševski nadzor je treba pred spremembo šifre odkleniti.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj >
Starševski > Spremeni PIN.
2 Vnesite šifro in izberite Končano.
3 Vnesite novo šifro.
4 Potrdite novo šifro.
Obnovitev privzetih vrednosti nastavitev starševskega
nadzora
S tem postopkom izbrišete vse informacije o nastavitvah, ki ste
jih vnesli. Po obnovitvi privzetih vrednosti nastavitev
starševskega varstva se šifra ponastavi na vrednost 0000.
1 Na predstavnostnem meniju izberite Namestitev >
Tovarniško privzete nastavitve.
2 Izberite Da.
Konfiguracije naprave
Samodejni vklop navtičnega ploterja
Navtični ploter lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi ob
začetku napajanja. V nasprotnem primeru morate navtični ploter
vklopiti s pritiskom na .
Izberite Nastavitve > Sistem > Samodejni vklop.
OPOMBA: ko je Samodejni vklop Vklopi in navtični ploter
izklopite s pritiskom na gumb , nato pa ga znova vklopite
prej kot v dveh minutah, boste morda morali pritisniti gumb
za ponovni vklop navtičnega ploterja.
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitve > Sistem.
Zaslon: nastavitev svetlosti osvetlitve ozadja in barvne sheme.
Zvočni opozorilnik: vklop in izklop zvoka, ki se oglasi pri
alarmih in izbiranju.
GPS: Prikaže informacije o nastavitvah in določanju položaja
satelitov GPS.
Samodejni vklop: Samodejni vklop naprave ob začetku
napajanja (Samodejni vklop navtičnega ploterja, stran 31 ).
Jezik: Nastavi jezik besedila na zaslonu.
Viri hitrosti: Nastavitev vira podatkov o hitrosti, ki se uporabljajo
za izračun hitrosti dejanskega vetra ali porabe goriva. Hitrost
na vodi je meritev hitrosti senzorja za zaznavanje hitrosti na
vodi in hitrost GPS-a je izračunana s pomočjo položaja GPS.
Informacije o sistemu: dostop do informacij o napravi in
različici programske opreme.
Simulator: Vklopi simulator in omogoča, da nastavite hitrost in
simulirani položaj.
Nastavitve zaslona
Odklepanje vseh zaklenjenih kanalov na radiu SiriusXM
Preden lahko odklenete vse zaklenjene kanale, morate odkleniti
starševski nadzor.
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite Prebrskaj >
Starševski > Odkleni vse zaklenjene.
2 Vnesite šifro.
Na vseh modelih niso na voljo vse možnosti.
Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon.
Osvetlitev: nastavitev osvetlitve ozadja.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči.
Zajem. posn. zaslona: omogočanje napravi, da shrani slike
zaslona.
Nastavitev imena naprave
Nastavitve GPS-a
1 Na predstavnostnem zaslonu izberite MENU > Namestitev >
Nastavite ime naprave.
2 Vnesite ime naprave.
3 Izberite SELECT ali Končano.
Posodobitev programske opreme
predvajalnika
Programsko opremo v združljivih povezanih glasbenih sistemih
in dodatni opremi lahko posodobite.
1 Obiščite naslov www.fusionentertainment.com/marine in
prenesite posodobitev programske opreme v pogon USB.
Posodobitve programske opreme in navodila so na voljo na
strani naprave.
2 Pogon USB vstavite v vrata USB na glasbenem sistemu.
3 V navtičnem ploterju na zaslonu za predstavnost izberite
MENU > Namestitev > Posodobitev programske opreme.
4 Izberite element, ki ga želite posodobiti.
Konfiguracije naprave
Izberite Nastavitve > Sistem > GPS.
Prikaz neba: prikaz relativnega položaja satelitov GPS na nebu.
WAAS/EGNOS: vklop ali izklop WAAS (v Severni Ameriki) ali
EGNOS (v Evropi), kar lahko nudi natančnejše informacije o
položaju GPS. Med uporabo WAAS ali EGNOS bo naprava
morda dlje vzpostavljala zvezo s sateliti.
Filter za hitrost: izračun povprečne hitrosti plovila v krajšem
časovnem obdobju, kar prinese enakomernejše vrednosti
hitrosti.
Vir: omogočanje izbire želenega vira za GPS.
Ogled dnevnika dogodkov
Dnevnik dogodkov prikazuje seznam dogodkov v sistemu.
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Dnevnik dogodkov.
Ogled informacij o programski opremi sistema
Ogledate si lahko različico programske opreme, različico
osnovnega zemljevida, vse dodatne informacije o zemljevidu (če
so na voljo), različico programske opreme za izbirni radar
Garmin (če je na voljo) in številko ID enote. Te informacije boste
morda potrebovali pri posodabljanju programske opreme
sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.
31
Ogledate si lahko različico programske opreme, različico
osnovnega zemljevida, vse dodatne informacije o zemljevidu (če
so na voljo) in številko ID enote. Te informacije boste morda
potrebovali pri posodabljanju programske opreme sistema ali
nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Informacije o programski opremi.
Nastavitve mojega plovila
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Moje plovilo.
Odmik kobilice: odklon površinske meritve za globino kobilice,
zaradi katerega je mogoče izmeriti globino od dna kobilice
namesto od mesta pretvornika (Nastavitev odmika kobilice,
stran 24).
Odmik temperature: izravnava izmerjene temperature vode
senzorja za zaznavanje temperature vode NMEA 0183 ali
temperaturnega pretvornika (Nastavitev temperaturnega
odklona vode, stran 32).
Umeri hitrost na vodi: umerjanje pretvornika za zaznavanje
hitrosti ali senzorja Umerjanje naprave za merjenje hitrosti
vode, stran 32.
Prostornina goriva: nastavitev kombinirane prostornine goriva
vseh rezervoarjev z gorivom na vašem plovilu (Nastavitev
prostornine goriva plovila, stran 26).
Vrsta plovila: omogočanje nekaterih funkcij navtičnega ploterja
glede na vrsto plovila.
Napolni vse rezervoarje: nastavitev polnih rezervoarjev
(Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila, stran 26).
Dolijte gorivo v čoln: omogočanje vnosa količine goriva, ki ste
ga dolili v rezervoar, ko rezervoarja niste napolnili do konca
(Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila, stran 26).
Nastavite vso gorivo v plovilu: nastavitev kombinirane količine
goriva vseh rezervoarjev z gorivom na vašem plovilu
(Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim gorivom
plovila, stran 26).
Nastavite meje merilnika: nastavitev zgornjih in spodnjih
omejitev na različnih merilnikih (Prilagoditev omejitev
merilnika motorja in merilnika goriva, stran 33).
Nastavitev odmika kobilice
Vnesete lahko odmik kobilice in s tem izravnate odčitek globine
vode za mesto namestitve pretvornika. Tako si lahko v skladu s
potrebami ogledate globino vode pod kobilico ali dejansko
globino vode.
Če želite vedeti, kakšna je globina vode pod kobilico ali kje je
najnižja točka plovila, pretvornik pa je nameščen v višini vodne
črte ali na katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite
razdaljo od mesta pretvornika do kobilice plovila.
Če želite vedeti, kakšna je dejanska globina vode, pretvornik pa
je nameščen pod vodno črto, izmerite razdaljo od dna
pretvornika do vodne črte.
OPOMBA: ta možnost je na voljo samo, če imate veljavne
podatke o globini.
1 Izmerite razdaljo:
• Če je pretvornik nameščen v višini vodne črte À ali na
katerem koli mestu nad dnom kobilice, izmerite razdaljo
od mesta pretvornika do kobilice plovila. To vrednost
vnesite kot pozitivno število.
• Če je pretvornik nameščen na dnu kobilice Á in želite
vedeti, kakšna je dejanska globina vode, izmerite razdaljo
od pretvornika do vodne črte. To vrednost vnesite kot
negativno število.
32
2 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik kobilice.
3 Izberite , če je pretvornik nameščen v višini vodne črte, ali
izberite
, če je pretvornik nameščen na dnu kobilice.
Nastavitev temperaturnega odklona vode
Preden lahko nastavite temperaturni odklon vode, morate imeti
senzor za zaznavanje temperature vode NMEA 0183 ali
temperaturni pretvornik za merjenje temperature vode.
Temperaturni odklon izravna odčitek temperature
temperaturnega senzorja.
1 Izmerite temperaturo vode s temperaturnim senzorjem ali
temperaturnim pretvornikom, ki je priključen na navtični
ploter.
2 Izmerite temperaturo vode z drugim temperaturnim
senzorjem ali termometrom, ki je preverjeno natančen.
3 Odštejte temperaturo vode, ki ste jo izmerili v koraku 1, od
temperature vode, ki ste jo izmerili v koraku 2.
To je temperaturni odklon. To vrednost vnesite kot pozitivno
število v koraku 5, če senzor, ki je priključen na navtični
ploter, izmeri nižjo temperaturo vode, kot je v resnici. To
vrednost vnesite kot negativno število v koraku 5, če senzor,
ki je priključen na navtični ploter, izmeri višjo temperaturo
vode, kot je v resnici.
4 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Odmik temperature.
5 Vnesite temperaturni odklon, ki ste ga izmerili v koraku 3.
Umerjanje naprave za merjenje hitrosti vode
Če imate na navtični ploter priključen pretvornik za zaznavanje
hitrosti, lahko umerite napravo za merjenje hitrosti in s tem
izboljšate natančnost podatkov o hitrosti vode, ki so prikazani v
navtičnem ploterju.
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Umeri hitrost na vodi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Če se plovilo ne premika dovolj hitro ali če senzor hitrosti ne
zaznava hitrosti, se prikaže sporočilo.
3 Izberite V redu in varno povečajte hitrost plovila.
4 Če se sporočilo znova prikaže, ustavite plovilo in se
prepričajte, da se kolesce senzorja hitrosti ni zataknilo.
5 Če se kolesce prosto vrti, preglejte kabelske povezave.
6 Če se sporočilo znova prikaže, se obrnite na podporo za
izdelke Garmin.
Nastavitev prostornine goriva plovila
1 Izberite Nastavitve > Moje plovilo > Prostornina goriva.
2 Vnesite skupno prostornino vseh rezervoarjev za gorivo.
Konfiguracije naprave
Sinhronizacija podatkov o gorivu z dejanskim
gorivom plovila
Ob dolivanju goriva v plovilo lahko sinhronizirate ravni goriva iz
navtičnega ploterja z dejanskim gorivom plovila.
1 Izberite Merilniki > Motor > MENU.
2 Izberite možnost:
• Ko napolnite vse rezervoarje za gorivo plovila, izberite
Napolni vse rezervoarje. Raven goriva je ponastavljena
na največjo prostornino.
• Kadar dolijete gorivo in ne napolnite celotnega rezervoarja
za gorivo, izberite Dolijte gorivo v čoln in vnesite dolito
količino.
• Za določitev skupne količine goriva v rezervoarjih plovila
izberite Nastavite vso gorivo v plovilu in vnesite skupno
količino goriva v rezervoarjih.
Prilagoditev omejitev merilnika motorja in merilnika
goriva
Konfigurirate lahko zgornje in spodnje omejitve ter razpon
želenega standardnega delovanja merilnika. Kadar vrednost
preseže razpon standardnega delovanja, je merilnik rdeč.
OPOMBA: vse možnosti niso na voljo za vse merilnike.
1 Izberite merilnik.
2 Izberite Meje merilnika > Po meri > Urejanje mej.
3 Izberite možnost:
• Za nastavitev najnižje vrednosti razpona standardnega
delovanja izberite Najmanjši nazivni.
• Za nastavitev najvišje vrednosti razpona standardnega
delovanja izberite Največji nazivni.
• Za nastavitev spodnje omejitve merilnika na vrednost, ki je
nižja od najnižje nazivne vrednosti, izberite Merilo
najmanj.
• Za nastavitev zgornje omejitve merilnika na vrednost, ki je
višja od najvišje nazivne vrednosti, izberite Merilo največ.
4 Izberite vrednost omejitve.
5 Ponovite koraka 4 in 5 za nastavitev dodatnih omejitev
merilnika.
Nastavitve komunikacije
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Komunikacije.
Zaporedna vrata 1: nastavi obliko vhoda/izhoda zaporednih
vrat, ki se uporabi pri povezavi navtičnega ploterja z
zunanjimi napravami NMEA, računalniki ali drugimi
napravami Garmin.
Nastavitev NMEA 0183: nastavi stavke NMEA 0183, ki jih
oddaja navtični ploter, koliko številk na desni strani decimalne
vejice je oddanih v izhodu NMEA in kako se določijo točke
poti (NMEA Nastavitve 0183, stran 33).
Nastavitev NMEA 2000: omogoča ogled in označevanje naprav
v omrežju NMEA 2000 (Nastavitve NMEA 2000, stran 33).
Pomorsko omrežje: to omrežje pomorskih naprav omogoča
ogled naprav, s katerimi souporabljate zemljevide, sonar ali
radar. Ni na voljo za vse modele navtičnih ploterjev.
OPOMBA: ogled omrežnih podatkov omogočajo samo
modeli, ki podpirajo take podatke. Na primer, radarja,
povezanega z omrežjem, si ne morete ogledati v modelu, ki
ne podpira radarja.
NMEA 0183
Navtični ploterji podpirajo standard NMEA 0183, ki se uporablja
za povezovanje različnih naprav NMEA 0183, kot so radii VHF,
instrumenti NMEA, avtopiloti, senzorji vetra in senzorji smeri.
Konfiguracije naprave
Za povezavo navtičnega ploterja z izbirnimi napravami NMEA
0183 si oglejte navodila za namestitev navtičnega ploterja.
Odobreni stavki NMEA 0183 za navtični ploter so GPAPB,
GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE ter
Garminovi lastniški stavki PGRME, PGRMM in PGRMZ.
Navtični ploter vključuje tudi podporo za stavek WPL, DSC in
vhod sonarja NMEA 0183 s podporo za DPT (globina) ali DBT,
MTW (temperatura vode) in stavke VHW (temperatura vode,
hitrost in smer).
NMEA Nastavitve 0183
Izberite Nastavitve > Komunikacije > Nastavitev NMEA 0183.
Merilnik: omogoča izhodne stavke NMEA 0183 za sonarni
modul (če je na voljo).
Načrtovana pot: omogoča izhodne stavke NMEA 0183 za
načrtovane poti.
Sistem: omogoča izhodne stavke NMEA 0183 za informacije o
sistemu.
Garmin: omogoča izhodne stavke NMEA 0183 za lastniške
stavke Garmin.
Natančen položaj: nastavi število decimalk na desni strani
decimalne vejice za oddajanje izhoda NMEA.
ID-ji točk poti: nastavi napravo za oddajanje imen ali številk
točk poti prek NMEA 0183 med navigacijo. Z uporabo številk
lahko odpravite težave z združljivostjo s starejšimi avtopiloti
NMEA 0183.
Diagnostika: prikazuje diagnostične informacije za NMEA 0183.
Privzete nastavitve: ponastavi nastavitve NMEA 0183 na
izvirne tovarniško privzete nastavitve.
Nastavitve NMEA 2000
Izberite Nastavitve > Komunikacije > Nastavitev NMEA 2000.
Seznam naprav: prikazuje naprave, ki so povezane z
omrežjem.
Naprave z oznako: spremeni oznake za povezane naprave, ki
so na voljo.
Poimenovanje naprav in senzorjev v omrežju
Naprave in senzorje, ki so v omrežju Garmin Marine Network in
omrežju NMEA 2000, lahko poimenujete.
1 Izberite Nastavitve > Komunikacije.
2 Izberite Pomorsko omrežje ali Nastavitev NMEA 2000 >
Seznam naprav.
3 Na seznamu na levi strani izberite napravo.
4 Izberite Spremeni ime.
5 Vnesite ime in izberite Končano.
Nastavljanje alarmov
Alarmi za navigacijo
Izberite Nastavitve > Alarmi > Navigacija.
Prihod: nastavitev oglašanja alarma, ko ste znotraj navedene
razdalje ali časa od obrata ali cilja.
Vlečenje sidra: nastavitev oglašanja alarma, ko presežete
navedeno razdaljo vlečenja, medtem ko ste zasidrani.
Iz smeri: nastavitev oglašanja alarma, ko krenete iz zastavljene
smeri za določeno razdaljo.
Alarmi za sistem
Budilka: nastavitev budilke.
Napetost naprave: nastavitev oglašanja alarma, ko baterija
doseže navedeno nizko napetost.
Natanč. GPS-a: nastavitev alarma, ko je natančnost določanja
položaja GPS-a zunaj uporabniško določene vrednosti.
33
Nastavitev alarma za gorivo
Preden lahko nastavite alarm za nivo goriva, je potrebno z
navigacijskim ploterjem povezati združljiv senzor za pretok
goriva.
Alarm je mogoče nastaviti, da se sproži, ko preostala količina
goriva doseže določen nivo.
1 Izberite Nastavitve > Alarmi > Gorivo > Nastavite vso
gorivo v plovilu > Vklopi.
2 Vnesite preostalo količino goriva, ob kateri se alarm sproži in
izberite Končano.
Nastavitve enot
Izberite Nastavitve > Merske enote.
Enote sistema: nastavitev zapisa enote za napravo.
Varianca: nastavitev magnetnega odklona, kota med
magnetnim severom in pravim severom, za vaš trenutni
položaj.
Referenčni sever: nastavitev referenčne smeri, ki se uporablja
za izračun informacij o smeri. Dejanski nastavi geografski
sever za referenčni sever. Mreža nastavi koordinatni sever za
referenčni sever (000º). Magnetno nastavi magnetni sever za
referenčni sever.
Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan
odčitek določene lokacije. Ne spreminjajte te nastavitve, če
ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa drug zapis
položaja.
Geodetski ref. sistem: nastavitev koordinatnega sistema, na
katerem temelji zemljevid. Ne spreminjajte te nastavitve, če
ne uporabljate zemljevida ali karte, ki določa drug geodetski
referenčni sistem.
Referenčni čas tlaka: nastavi referenčni čas, ki se uporabi za
izračun gibanja barometra. Gibanje je prikazano v polju
barometra.
Oblika zapisa časa: nastavi 12- ali 24-urni zapis časa ali zapis
UTC (univerzalni koordinirani čas).
Časovni pas: nastavi časovni pas ali omogoči samodejno izbiro
na podlagi položaja GPS.
Nastavitve navigacije
OPOMBA: nekatere nastavitve in možnosti zahtevajo dodatne
karte ali strojno opremo.
Izberite Nastavitve > Navigacija.
Oznake načrtovane poti: Nastavitev vrste oznak, ki so na
zemljevidu prikazane z obrati na načrtovani poti.
Samodejno vodenje: nastavi parametre, ki jih navtični ploter
uporabi pri izračunu poti Samodejno vodenje, kadar
uporabljate določene prvovrstne zemljevide.
Vklop prehoda zavoja: nastavitev izračuna prehoda obrata
glede na čas ali razdaljo.
Čas prehoda zavoja: nastavi število minut pred obratom, v
katerega prehajate kot v naslednji del poti, ko je izbran Čas
za nastavitev Vklop prehoda zavoja. Med navigacijo po
načrtovani poti ali poti Samodejno vodenje s pogostimi obrati
ali pri višjih hitrostih lahko to vrednost povečate, da izboljšate
natančnost avtopilota. Pri neposrednejših poteh ali nižjih
hitrostih lahko natančnost avtopilota izboljšate z znižanjem te
vrednosti.
Razd. prehoda zavoja: nastavi razdaljo pred obratom, v
katerega prehajate kot v naslednji del poti, ko je izbrana
Razdalja za nastavitev Vklop prehoda zavoja. Med navigacijo
po načrtovani poti ali poti Samodejno vodenje s pogostimi
obrati ali pri višjih hitrostih lahko to vrednost povečate, da
izboljšate natančnost avtopilota. Pri neposrednejših poteh ali
nižjih hitrostih lahko natančnost avtopilota izboljšate z
znižanjem te vrednosti.
34
Začetek načrt. poti: izbere začetno točko navigacije po
načrtovani poti.
Nastavitve drugih plovil
Kadar je združljiv navtični ploter povezan z napravo AIS ali
radiem VHF, lahko nastavite, kako bodo v navtičnem ploterju
prikazana druga plovila.
Izberite Nastavitve > Druga plovila.
AIS: omogoči in onemogoči sprejem signalov AIS.
Dig. selekt. klic. (DSC): omogoči in onemogoči digitalno
selektivno klicanje (DSC).
Alarm za AIS: nastavi alarm za trk (Nastavitev alarma za trk z
varnim območjem, stran 6 and Omogočanje preizkusnih
opozoril za oddajanje naprav AIS, stran 6).
Ponastavitev izvirnih tovarniških nastavitev
navtičnega ploterja
OPOMBA: s tem postopkom izbrišete vse informacije o
nastavitvah, ki ste jih vnesli.
Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Tovarniške nastavitve.
Deljenje in upravljanje uporabniških
podatkov
Preden lahko delite in upravljate uporabniške podatke, morate v
navtični ploter vstaviti pomnilniško kartico. Naprava podpira
pomnilniške kartice do velikosti 32 GB, formatirane v obliko
FAT32.
Kopiranje točk poti, načrtovanih poti in sledi
iz HomePort v navtični ploter
Preden lahko kopirate podatke v navtični ploter, morate imeti
najnovejšo različico programske opreme HomePort naloženo v
računalniku in pomnilniško kartico vstavljeno v navtičnem
ploterju.
Kopiranje podatkov iz HomePort v pripravljeno pomnilniško
kartico.
Za dodatne informacije si oglejte pomoč za HomePort.
Kopiranje podatkov iz pomnilniške kartice
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Prenos podatkov.
3 Po potrebi izberite pomnilniško kartico, na katero boste
kopirali podatke.
4 Izberite možnost:
• Če želite prenesti podatke s pomnilniške kartice v navtični
ploter in jih združiti z obstoječimi uporabniškimi podatki,
izberite Združi s podatki s kartice.
• Če želite prenesti podatke s pomnilniške kartice v navtični
ploter in prepisati obstoječe uporabniške podatke, izberite
Zamenjaj s kartice.
Izberite
ime datoteke.
5
Kopiranje točk poti, načrtovanih poti in sledi
na pomnilniško kartico
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Prenos podatkov > Shrani na kartico.
3 Po potrebi izberite pomnilniško kartico, na katero boste
kopirali podatke.
Deljenje in upravljanje uporabniških podatkov
4 Izberite možnost:
• Za ustvarjanje nove datoteke izberite Dodaj novo
datoteko in vnesite ime. Ime datoteke je shranjeno s
pripono .adm.
• Za dodajanje informacij v obstoječo datoteko izberite
datoteko s seznama.
Izbiranje vrste datoteke za točke poti in
načrtovane poti tretjih oseb
Uvozite in izvozite lahko točke poti in načrtovane poti iz naprav
tretjih oseb.
1 Izberite Navigacijske informacije > Uporabniški podatki >
Prenos podatkov > Vrsta datoteke.
2 Izberite GPX.
Če želite znova prenesti podatke z napravami Garmin, izberite
vrsto datoteke ADM.
Izmenjava točk poti in načrtovanih poti med
več napravami
Shranjevanje informacij o sistemu na
pomnilniško kartico
Informacije o sistemu lahko shranite na pomnilniško kartico kot
orodje za odpravljanje težav. Predstavnik podpore za izdelke
vas lahko povpraša po uporabi teh informacij za pridobivanje
podatkov o omrežju.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Informacije o sistemu >
Naprave Garmin > Shrani na kartico.
Po
potrebi izberite pomnilniško kartico, na katero boste
3
shranili informacije o sistemu.
4 Odstranite pomnilniško kartico.
Dodatek
Registracija naprave
3 Izberite ime datoteke s seznama ali izberite Dodaj novo
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite
na varnem mestu.
1 V režo za kartice v navtičnem ploterju vstavite pomnilniško
kartico.
2 Počakajte nekaj trenutkov.
Navtični ploter ustvari datoteko z imenom GarminDevice.xml
v mapi Garmin na pomnilniški kartici.
3 Odstranite pomnilniško kartico.
4 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
5 V računalniku odprite spletno mesto garmin.com/express.
6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos, namestitev in
odpiranje programa Garmin Express™.
7 Izberite Dodaj napravo.
8 Ko program išče, izberite Prijava poleg vprašanja Ali imate
pomorske karte ali naprave? na spodnjem delu zaslona.
9 Ustvarite račun Garmin ali se prijavite.
10 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev plovila.
11 Izberite Dodaj.
Program Garmin Express na pomnilniški kartici poišče
informacije o napravi.
12 Za registracijo naprave izberite Dodaj napravo.
Ko je registracija končana, program Garmin Express poišče
dodatne karte in posodobitve kart za vašo napravo.
Ko v omrežje navtičnega ploterja dodate nove naprave, za
njihovo registracijo ponovite zgornje korake.
4
Čiščenje zaslona
Preden lahko izmenjate točke poti in načrtovane poti, morate
povezati naprave s kablom za izmenjavo podatkov. Kabel za
izmenjavo podatkov je dodatna oprema, ki jo je mogoče kupiti.
Podatke o točkah poti in načrtovanih poteh lahko izmenjate med
dvema združljivima navtičnima ploterjema na svojem plovilu. Za
izmenjavo podatkov morate vključiti izmenjavo uporabniških
podatkov za obe napravi.
V obeh napravah izberite Uporabniški podatki >
Upravljanje podatkov > Izmenjava uporabniških
podatkov > Vklopi.
Kopiranje vgrajenih zemljevidov na
pomnilniško kartico
Zemljevide iz navtičnega ploterja lahko kopirate na pomnilniško
kartico za uporabo z HomePort.
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Prenos podatkov.
3 Izberite Kopiraj vgrajen zemljevid.
Varnostno kopiranje podatkov v računalnik
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
2 Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Prenos podatkov > Shrani na kartico.
5
6
7
datoteko.
Izberite Shrani na kartico.
Ime datoteke je shranjeno s pripono .adm.
Odstranite pomnilniško kartico in jo vstavite v bralnik kartic, ki
je priključen v računalnik.
Odprite mapo Garmin\UserData na pomnilniški kartici.
Kopirajte datoteko z varnostno kopijo na kartici in jo prilepite
na poljubno mesto v računalniku.
Obnavljanje podatkov iz varnostne kopije v
navtičnem ploterju
1 Vstavite pomnilniško kartico v bralnik kartic, ki je priključen v
računalnik.
2 Kopirajte datoteko z varnostno kopijo iz računalnika v mapo z
imenom Garmin\UserData na pomnilniški kartici.
3 V režo vstavite pomnilniško kartico.
4 Izberite Uporabniški podatki > Upravljanje podatkov >
Prenos podatkov > Zamenjaj s kartice.
Dodatek
OBVESTILO
Čistila z amoniakom poškodujejo neodbojni premaz.
Naprava je premazana s posebnim neodbojnim premazom, ki je
zelo občutljiv na voske in abrazivna čistila.
1 Na krpo nanesite sredstvo za čiščenje očalnih leč, ki se lahko
varno uporablja za neodbojne premaze.
2 Zaslon nežno obrišite z mehko, čisto krpo, ki ne pušča
vlaken.
Posnetki zaslona
Za vsak zaslon, ki je prikazan na navtičnem ploterju, lahko
naredite posnetek zaslona v obliki bitne slike (datoteke .bmp).
Posnetek zaslona lahko prenesete v računalnik.
Zajemanje posnetkov zaslona
1 V režo vstavite pomnilniško kartico.
35
2 Izberite Nastavitve > Sistem > Zaslon > Zajem. posn.
zaslona > Vklopi.
3 Pojdite na zaslon, ki ga želite zajeti.
4 Vsaj šest sekund držite HOME.
Kopiranje posnetkov zaslona v računalnik
1 Pomnilniško kartico odstranite iz navtičnega ploterja in jo
vstavite v bralnik kartic, ki je povezan z računalnikom.
2 V brskalniku Windows Explorer odprite mapo Garmin\scrn na
pomnilniški kartici.
3 Datoteko .bmp kopirajte s kartice in jo prilepite na želeno
mesto v računalniku.
Odpravljanje težav
Naprava ne pridobi signalov GPS
Če naprava ne pridobiva satelitskih signalov, je za to lahko več
vzrokov. Naprava morda ne bo mogla pravilno pridobiti
satelitskih signalov, če se je premaknila za daljšo razdaljo, odkar
je nazadnje pridobila satelitske signale, ali je bila izklopljena več
kot nekaj tednov ali mesecev.
• Zagotovite, da naprava uporablja najnovejšo programsko
opremo. V nasprotnem primeru posodobite programsko
opremo napravePosodabljanje programske opreme naprave,
stran 2.
• Zagotovite neoviran pogled naprave na nebo, da bo antena
lahko sprejemala signal GPS. Če je nameščena v notranjosti
kabine, mora biti blizu okna, da bo omogočeno sprejemanje
signala GPS.
Naprava se ne vklopi ali se izklaplja
Vzrok za nepredvidljivo izklapljanje naprav ali za to, da se ne
vklopijo, so lahko težave z napajanjem naprave. Za iskanje
vzrokov za težave z napajanjem preverite naslednje elemente.
• Prepričajte se, da vir napajanja dovaja elektriko.
To lahko preverite na več načinov. Preverite, ali druge
naprave, ki jih napaja isti vir, delujejo.
• Preverite varovalko v napajalnem kablu.
Varovalka bi morala biti v nosilcu, ki je del rdeče žice
napajalnega kabla. Preverite, ali je nameščena varovalka
ustrezne velikosti. Natančna velikost varovalke, ki jo
potrebujete, je navedena na nalepki na kablu ali v navodilih
za namestitev. Preglejte varovalko, da se prepričate, ali je v
njej še vzpostavljena povezava. Varovalko lahko preizkusite
z multimetrom. Če je varovalka v redu, mora multimeter
kazati upor 0 ohmov.
• Preverite, ali naprava prejema vsaj 10 V, pri čemer je
priporočena napetost 12 V.
Za preverjanje napetosti enosmernega toka izmerite žensko
in ozemljitveno vtičnico napajalnega kabla. Če je napetost
nižja od 10 V, se naprava ne bo vklopila.
• Naprava mora biti dobro pritrjena v priklopno postajo. Če se
za model uporablja zaklepni nosilec, mora biti nosilec zaprt.
Naprava ali zaklepni nosilec se slišno zaskočita, ko sta
pravilno nameščena. Če naprava ni dobro pritrjena, se lahko
prekine napajanje. Naprava lahko tudi pade iz priklopne
postaje in se poškoduje, če ni dobro pritrjena.
• Če se naprava kljub zadostnemu napajanju ne vklopi, se
obrnite na podporo za izdelke Garmin na naslovu
support.garmin.com.
sistemu in zapisu položaja, ki je bil prvotno uporabljen za
označitev točke poti.
Zapis položaja je način, kako se položaj sprejemnika GPS
prikaže na zaslonu. Običajno je prikazan kot zemljepisna širina/
dolžina v stopinjah in minutah z možnostjo prikaza stopinj, minut
in sekund ter samo stopinj ali eno od drugih oblik mreže.
Geodetski referenčni sistem je matematični model za prikaz dela
zemeljskega površja. Geodetske črte za zemljepisno širino in
dolžino na papirnem zemljevidu so opredeljene glede na
določen geodetski referenčni sistem.
1 Ugotovite, katera geodetski referenčni sistem in zapis
položaja sta bila uporabljena pri ustvarjanju izvirne točke poti.
Če je bila izvirna točka poti ustvarjena na podlagi zemljevida,
bi na legendi zemljevida morala biti navedena geodetski
referenčni sistem in zapis položaja, ki sta bila uporabljena pri
izdelavi zemljevida. Običajno je to navedeno pri
kartografskem ključu.
2 Izberite Nastavitve > Merske enote.
3 Izberite pravilne nastavitve za geodetski referenčni sistem in
zapis položaja.
4 Znova ustvarite izvirno točko.
NMEA 0183 – informacije
Vrsta
Stavek
Opis
Oddajanje
GPAPB
APB: stavek "B" za krmilnik smeri ali
proge (avtopilot)
GPBOD
BOD: določanje smeri (od izhodišča
do cilja)
GPBWC
BWC: določanje smeri in razdalje do
točke poti
GPGGA
GGA: podatki o določitvi položaja z
globalnim sistemom za določanje
položaja
GPGLL
GLL: geografski položaj (zemljepisna
širina in dolžina)
GPGSA
GSA: DOP (zmanjšanje natančnosti)
in aktivni sateliti GNSS
GPGSV
GSV: vidni sateliti GNSS
GPRMB
RMB: priporočene minimalne navigacijske informacije
GPRMC
RMC: priporočeni minimalni podatki
za GNSS
GPRTE
RTE: načrtovane poti
GPVTG
VTG: sled in hitrost po tleh
GPWPL
WPL: lokacija točke poti
GPXTE
XTE: napaka proge
PGRME
E: ocenjena napaka
PGRMM
M: geodetski referenčni sistem
PGRMZ
Z: višina
SDDBT
DBT: globina pod pretvornikom
SDDPT
DPT: globina
SDMTW
MTW: temperatura vode
SDVHW
VHW: hitrost in smer na vodi
Sprejemanje DPT
Globina
DBT
Globina pod pretvornikom
MTW
Temperatura vode
VHW
Hitrost in smer na vodi
Naprava ne ustvarja točk poti na pravi lokaciji
WPL
Lokacija točke poti
Lokacijo točke poti lahko vnesete ročno, da podatke prenesete
iz ene naprave v drugo ter jih izmenjate. Če ste ročno vnesli
točko poti s koordinatami in lokacija te točke ni prikazana na
pravem mestu, geodetski referenčni sistem in zapis položaja
naprave morda ne ustrezata geodetskemu referenčnemu
DSC
Informacije digitalnega selektivnega
klicanja
DSE
Razširjeno digitalno selektivno
klicanje
HDG
Smer, odklon in spreminjanje
36
Dodatek
Vrsta
Stavek
Opis
HDM
Smer, magnetna
Vrsta
PGN
130313 Vlažnost
Opis
MWD
Smer in hitrost vetra
130314 Dejanski tlak
MDA
Meteorološki podatki
MWV
Hitrost in kot vetra
VDM
Sporočilo podatkovne povezave AIS
VHF
130576 Stanje majhnih plovil
Ti podatki veljajo le za izdelke, združljive s specifikacijo NMEA 2000.
Popolne informacije o obliki zapisa in stavkih združenja
National Marine Electronics Association (NMEA) lahko
kupite pri: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park,
MD 21146 USA (www.nmea.org)
Informacije o številkah PGN NMEA 2000
Vrsta
PGN
Pošiljanje in
sprejemanje
059392 Potrditev ISO
Opis
059904 Zahteva ISO
060928 Zahtevek za naslov ISO
126208 NMEA: ukazovanje, zahteva in
potrditev delovanja skupine
126996 Informacije o izdelku
127250 Smer plovila
128259 Hitrost: glede na vodo
128267 Globina vode
129539 zmanjšanja natančnosti (DOP)
GNSS
129799 Radijska frekvenca, način in moč
130306 Podatki o vetru
130312 Temperatura
Oddajanje
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama
številk PGN za delovanje skupine
127258 Magnetna variacija
129025 Položaj: hitra posodobitev
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh
(SOG): hitra posodobitev
129029 Podatki o položaju GNSS
129283 Napaka proge
129284 Navigacijski podatki
129285 Navigacijske informacije o načrtovani
poti in točki poti
129540 Vidni sateliti GNSS
Sprejemanje
127245 Krmilo
127250 Smer plovila
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
127489 Parametri motorja: dinamični
127493 Parametri prenosa: dinamični
127498 Parametri motorja: statični
127505 Raven tekočine
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za
razred A
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za
razred B
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o
položaju za razred B
129794 Statični in s potovanjem povezani
podatki sistema AIS za razred A
129798 Poročilo sistema AIS o položaju
zrakoplova za iskanje in reševanje
129802 Z varnostjo povezano oddajno
sporočilo sistema AIS
129808 Informacije o klicu DSC
130310 Okoljski parametri
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
Dodatek
37
Kazalo
A
AIS 5, 7, 8
alarm 6
ciljanje 5, 6
naprava za oddajanje signala v sili 6
nevarnosti 6
plovila 6
SART 6
vklop 34
alarm za prihod 33
alarm za trk 6
alarm za trk z varnim območjem 6
alarm za vlečenje sidra 33
alarm za zapustitev smeri 33
alarmi 15, 33
globoka voda 20
gorivo 26, 34
iz smeri 33
merilniki 26
motor 26
navigacija 33
plitvina 20
prihod 33
sonar 20
temperatura vode 20
trk 6
vlečenje sidra 33
alarmi za navigacijo 33
AM 29
animirani tokovi, plima in oseka 5
antena, GPS 2
avtopilot 23
povečevanje krmarjenja 23
vklop 23
zmanjšanje dejavnosti krmila 23
B
barve za nevarnost 7
barvni način 3
brisanje, vsi uporabniški podatki 14
C
cilji
izbiranje 10
navigacijska karta 10
Č
človek v vodi 11, 24
črta meje 15, 16
črte meje 15
ČVV, naprava 6
D
DAB 29, 30
digitalno selektivno klicanje 27, 28
kanali 28
posamičen rutinski klic 28
stiki 27
vklop 27, 34
dnevnik dogodkov 31
domači zaslon, prilagajanje 2
druga plovila
AIS 8
sledi 8
DSC. Za več informacij si oglejte digitalno
selektivno klicanje
E
EGNOS 31
EPIRB 6
F
Fish Eye 3D
plavajoči cilji 8
sledi 8
sonarni stožec 8
FM 29
fotografije, zračne 5
38
G
Garmin ClearVü 16
Garmin Marine Network 33
GPS 36
EGNOS 31
signali 2
vir 2
WAAS 31
I
ID naprave 31
informacije o nebu 27
informacije o sistemu 31, 35
izmenjava podatkov 34
J
jadranje 24
regatni časovnik 24
startna črta 24
jadrnica 2, 24
jezik 31
K
karte 3, 5, 8, 9
merjenje razdalje 3
navigacija 3, 5
obračanje 3
podrobnosti 4
quickdraw 8, 9
simboli 3
smer, črta 7
videz 7
klic v sili 11, 27
kombinacije 2
izbiranje 2
prilagajanje 2
kompas 25
vetrovnica 7
krogi dosega 7
M
merilniki
alarmi za stanje 26
gorivo 26, 33
motor 26
omejitve 33
potovanje 25
veter 26
merilniki goriva 26, 32, 33
alarm za stanje 26, 34
sinhronizacija z dejanskim gorivom 26, 33
merilniki motorja 26, 33
alarmi za stanje 26
konfiguriranje 26
merilniki poti 25
merilniki vetra 26
merilniki za jadranje 26
merjenje razdalje, karte 3
merske enote 34
motorni čoln 2, 24
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
Načrtovana pot do 10
načrtovane poti 12, 15
brisanje 13
izmenjevanje 35
kopiranje 34, 35
navigacija 12
ogled seznama 12
točke poti 34, 35
urejanje 12
ustvarjanje 12
vzporedna navigacija do 13
napetost 33
naprava
čiščenje 35
registracija 35
tipke 1, 3
naprava za oddajanje signala v sili 6
nastavitve 9, 31, 32, 34
informacije o sistemu 31
nastavitve zaslona 31
natančnost GPS-a 33
navigacijska karta 3, 5, 10
nastavitve 7, 34
obračanje 3
sledi plovil 8, 28
točke pomorskih storitev 11
zračne fotografije 7
navigacijski pripomočki 4
NMEA 0183 27, 33, 36
NMEA 2000 33, 37
O
obrat z vetrom. Za več informacij si oglejte
prečenje in obračanje z vetrom
odmik kobilice 24, 32
odpravljanje težav 36
ohranjanje kota vetra 25
prilagajanje 25
osvetlitev zaslona 2
označi lokacijo 11
P
plavajoči cilji 8
podatki
kopiranje 34
upravljanje 34
varnostno kopiranje 35
podatkovna polja 8
Pojdi na 11
položaj, sledenje 27
pomnilniška kartica 34, 35
nameščanje 1
podrobni zemljevidi 35
reža 1
pomorske storitve 11
ponovni zagon, nastavitve 31
poročilo o položaju 28
posnetki zaslona 36
zajemanje 35
posodobitve, programska oprema 1, 2
postaje za meritve plimovanja 4, 27
kazalniki 5
postaje za meritve tokov 27
kazalniki 5
Pot do 11
poteki poti 11
povečava
karta 3
sonar 19
prečenje in obračanje z vetrom 25
ohranjanje kota vetra 25
ohranjanje smeri 25
prednastavitve 29, 30
DAB 30
predvajalnik 28–31
DAB 30
FUSION-Link 28
ime naprave 31
iskanje po abecedi 29
način nastavljanja 29
naključno predvajanje 29
območja 29
ponavljanje 29
prednastavitev 29
radio 30, 31
regija sprejemnika 29, 30
Satelitski radio SiriusXM 30
utišanje 29
VHF 29
vir 29
predvajalnik glasbe 28, 30. Za več informacij si
oglejte predvajalnik
pretvornik 16, 18, 20, 22
proge 10
programska oprema
posodabljanje 1, 2
posodobitve 1, 31
Kazalo
prostornina goriva 26, 32
prvovrstne karte 4, 5, 7
Fish Eye 3D 8
kazalniki za plimovanje in tokove 5
zračne fotografije 5
snemanje 19
stožec 8
številke v prekrivni plasti 19
šum 18–20
šum na površini 20
točka poti 18
videz 20
vir 18
zaklep dna 19
zavrnitev barve 20
R
Radijska postaja VHF 27
Kanal DSC 28
klicanje cilja AIS 28
klici v sili 27
posamičen rutinski klic 28
radio 29
AM 29
FM 29
SiriusXM 30, 31
razdalja do obale 14
registracija izdelka 35
registracija naprave 35
ribolovna karta 3
nastavitve 7
obračanje 3
S
samodejni pilot
cikcakast vzorec 23
krmiljenje po vzorcih 23
krožni vzorec 23
vzorci krmiljenja 23
vzorec polkrožnega obračanja 23
Vzorec Williamsonovega obrata 24
Samodejno vodenje 10, 11, 14, 15, 34
načrtovane poti 14
poti 14
razdalja do obale 14
SART 6
satelitski posnetki 5
satelitski radio SiriusXM 29–31
satelitski signali, pridobivanje 2
SideVü 16
simboli 5
SiriusXM 29
satelitski radio 30
sledi 13, 15
aktivne 13
beleženje 14
brisanje 13
čiščenje 13
kopiranje 34
navigacija 13
prikaz 8, 13
seznam 13
shranjevanje 13
shranjevanje kot načrtovane poti 13
urejanje 13
sledi plovil 8, 28
smer
črta 4, 7
držanje 23
ohranjanje smeri 25
sonar 16, 18
alarmi 20
bela črta 20
črta globine 19
frekvence 21
FrontVü 18
Garmin ClearVü 16
globina 19
hitrost pomikanja 19
izmenjevanje 18
merilo globine 20
motnje 20
ojačanje 18
ojačanje barve 19
Panoptix 17, 18, 21, 22
plavajoči cilji 20
pogledi 16
povečava 19
prikazovalnik a-scope 20, 21
SideVü 16
Kazalo
Š
širina pasu 7
številke v prekrivni plasti 8
T
tipka za vklop/izklop 1, 31
tipke 1
vklop/izklop 1
točke poti 11, 36
brisanje 12
človek v vodi 11
izmenjevanje 35
kopiranje 35
navigacija do 12
ogled seznama 11
prikaz 8
sledeno plovilo 28
sonar 18
urejanje 11
ustvarjanje 11
tovarniške nastavitve 34
sonar 20
U
uporabniški podatki, brisanje 14
ura 33
alarm 33
V
voda
hitrost 32
temperaturni odklon 32
Vodi do 11
vreme 7
vstavljanje navigacije 8
W
WAAS 31
Z
zaslon, svetlost 2
zemljevidi. Za več informacij si oglejte karte
zračne fotografije 5
39
support.garmin.com
Maj 2017
190-01951-42_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising