Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | User manual | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Korisnički priručnik

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Korisnički priručnik
echoMAP™ CHIRP serije 40/50/70/90
Korisnički priručnik
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin ,BlueChart , g2 Vision i Ultrascroll trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. echoMAP™, HomePort™,
Panoptix™, Garmin ClearVü™ i Garmin Quickdraw™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke
Garmin.
®
®
®
®
®
microSD i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA i NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National Marine Electronics Association. Windows
zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled sprijeda .......................................................................... 1
Tipke uređaja ......................................................................... 1
Preuzimanje priručnika ............................................................... 1
Standardi u priručniku ................................................................. 1
Umetanje memorijskih kartica ..................................................... 1
Nadogradnja softvera ................................................................. 1
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu .................. 1
Nadogradnja softvera uređaja ............................................... 2
Signali GPS satelita .................................................................... 2
Odabir izvora GPS-a .............................................................. 2
Prilagođavanje plotera................................................... 2
Prilagođavanje početnog zaslona ............................................... 2
Kombinacije ................................................................................ 2
Odabir kombinacije ................................................................ 2
Prilagodba kombiniranog zaslona .......................................... 2
Dodavanje prilagođenog kombiniranog zaslona .................... 2
Brisanje kombiniranog zaslona .............................................. 2
Postavljanje vrste plovila ............................................................ 2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja .................................... 2
Podešavanje rada boja ............................................................... 3
Karte i 3D prikazi karte ................................................... 3
Navigacijska karta i ribolovna karta ............................................ 3
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem ........................ 3
Pomicanje karte pomoću tipki ................................................ 3
Odabir stavke na karti pomoću tipki uređaja .......................... 3
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 3
Simboli karte .......................................................................... 3
Kretanje prema odredištu na karti .......................................... 3
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti ...................... 4
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama ..................... 4
Linija smjera i oznake kutova ................................................. 4
Premium karte ............................................................................ 4
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena .................................................................................... 4
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti .......................... 5
Pregled fotografija orijentira iz zraka ...................................... 5
Sustav za automatsko identificiranje .......................................... 5
Simboli određivanja AIS cilja .................................................. 5
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva .......................... 5
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte ................... 6
Aktivacija cilja za AIS plovilo .................................................. 6
Prikaz popisa AIS prijetnji ...................................................... 6
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni ........................ 6
AIS signali pomoći ................................................................. 6
Isključivanje AIS prijema ........................................................ 6
Postavka karte i 3D prikaza karte ............................................... 7
Postavke za navigacijsku i ribolovnu kartu ............................ 7
Postavke tragova i točaka na kartama i prikazima karte ....... 8
Prikaz navigacijskog umetka .................................................. 8
Postavke za druga plovila na kartama i prikazima karata ...... 8
Postavke karte Fish Eye 3D ................................................... 8
Postavke prikaza brojeva ....................................................... 8
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw
Contours ..........................................................................8
Izrada karte vodene površine pomoću funkcije Garmin
Quickdraw Contours ................................................................... 9
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu ......... 9
Garmin Quickdraw zajednica ...................................................... 9
Pristup Garmin Quickdraw zajednici ...................................... 9
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s Garmin
Quickdraw zajednicom ........................................................... 9
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice ................. 9
Sadržaj
Postavke softvera Garmin Quickdraw Contours ......................... 9
Navigacija pomoću plotera.......................................... 10
Osnovna pitanja o navigaciji ..................................................... 10
Odredišta .................................................................................. 10
Pretraživanje odredišta prema nazivu ................................. 10
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte ....................... 10
Pretraživanje odredišta pomoću korisničkih podataka ......... 10
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga ........................... 10
Kursovi ...................................................................................... 11
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi
na ......................................................................................... 11
Zaustavljanje navigacije ............................................................ 11
Točke ........................................................................................ 11
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke ................... 11
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji ............................... 11
Označavanje lokacije SOS ili MOB poziva .......................... 11
Pregled popisa svih međutočaka ......................................... 11
Uređivanje spremljene međutočke ....................................... 11
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke ........... 11
Brisanje međutočke ili točke MOB ....................................... 12
Brisanje svih međutočaka .................................................... 12
Rute .......................................................................................... 12
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije ............ 12
Stvaranje i spremanje rute ................................................... 12
Prikaz popisa ruta ................................................................ 12
Uređivanje spremljene rute .................................................. 12
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom ..................... 12
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom .................................................................................... 12
Brisanje spremljene rute ...................................................... 13
Brisanje svih spremljenih ruta .............................................. 13
Trase ......................................................................................... 13
Prikaz trasa .......................................................................... 13
Postavljanje boje aktivne trase ............................................ 13
Spremanje aktivne trase ...................................................... 13
Prikaz popisa spremljenih trasa ........................................... 13
Uređivanje spremljene trase ................................................ 13
Spremanje trase kao rute ..................................................... 13
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom .................... 13
Brisanje spremljene trase .................................................... 13
Brisanje svih spremljenih trasa ............................................ 13
Ponovno trasiranje aktivne trase ......................................... 13
Brisanje aktivne trase ........................................................... 13
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja ... 13
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase ................ 13
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa .................. 13
Automatsko Navođenje ............................................................. 14
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko navođenje ...... 14
Stvaranje puta automatskog navođenja .............................. 14
Filtriranje popisa ruta i putova automatskog navođenja ...... 14
Pregledavanje puta automatskog navođenja ....................... 14
Prilagođavanje puta automatskog navođenja ...................... 14
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u tijeku ... 14
Postavljanje vremena dolaska ............................................. 14
Prilagođavanje udaljenosti od obale .................................... 14
Konfiguracija putanje automatskog navođenja .................... 15
Granice ..................................................................................... 15
Stvaranje granice ................................................................. 15
Pretvaranje rute u granicu .................................................... 15
Pretvaranje traga u granicu .................................................. 15
Uređivanje granice ............................................................... 15
Postavljanje alarma granice ................................................. 15
Brisanje granice ................................................................... 15
Sonar............................................................................. 15
Prekid odašiljanja signala sonara ............................................. 16
Promjena prikaza sonara .......................................................... 16
i
Prikaz Standardni sonara ......................................................... 16
Prikaz sonara podijeljene frekvencije .................................. 16
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem ............................. 16
Garmin ClearVü prikaz sonara ................................................. 16
SideVü prikaz sonara ................................................................ 16
SideVü tehnologija skeniranja ............................................. 16
Prikazi Panoptix sonara ............................................................ 17
Prikaz donjeg LiveVü sonara ............................................... 17
Prikaz prednjeg LiveVü sonara ............................................ 17
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara ..................................... 17
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara ............................... 17
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara .................................. 17
FrontVü prikaz sonara .......................................................... 17
Odabir vrste sonde ................................................................... 18
Kalibracija kompasa ............................................................. 18
Stvaranje točke na zaslonu sonara .......................................... 18
Pauziranje prikaza sonara ........................................................ 18
Pregled povijesti sonara ........................................................... 18
Dijeljenje sonara ....................................................................... 18
Odabir izvora sonara ............................................................ 18
Promjena naziva izvora sonara ............................................ 18
Podešavanje razine detalja ...................................................... 18
Prilagođavanje intenziteta boje ................................................. 19
Snimke sonara .......................................................................... 19
Snimanje prikaza sonara ..................................................... 19
Zaustavljanje snimanja sonara ............................................ 19
Brisanje snimke sonara ........................................................ 19
Reprodukcija snimki sonara ................................................. 19
Postavljanje standardnog, Garmin ClearVü, i SideVü sonara .. 19
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara ................ 19
Postavljanje brzine pomicanja ............................................. 19
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine ....................... 20
Postavke izgleda sonara ...................................................... 20
Alarmi sonara ....................................................................... 20
Napredne postavke sonara .................................................. 20
Postavke instalacije sonde ................................................... 20
Frekvencije sonara ............................................................... 21
Uključivanje značajke A-Scope ............................................ 21
Postavke sonara Panoptix ........................................................ 21
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine zumiranja ..... 21
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü ....................... 21
Izbornik LiveVü Forward i FrontVü sonara ........................... 21
Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü ................................. 22
Postavke izgleda za RealVü ................................................ 22
Postavke instalacije Panoptix sonde ................................... 22
Autopilot........................................................................ 23
Zaslon autopilota ...................................................................... 23
Prilagođavanje veličine koraka upravljanja .......................... 23
Postavljanje uštede energije ................................................ 23
Uključivanje autopilota .............................................................. 23
Oblici za upravljanje .................................................................. 23
Slijeđenje oblika polukružnog zaokreta ............................... 23
Postavljanje i slijeđenje kružnog oblika ............................... 23
Postavljanje i slijeđenje cik-cak oblika ................................. 23
Slijeđenje oblika Williamsonovog zaokreta .......................... 24
Jedriličarske značajke ................................................. 24
Postavljanje vrste plovila .......................................................... 24
Jedriličarska utrka ..................................................................... 24
Pomoć do startne linije ......................................................... 24
Korištenje štoperice ............................................................. 24
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene ....... 24
Postavke layline linija ................................................................ 24
Postavljanje dubine kobilice ..................................................... 24
Rad autopilota na jedrilici ......................................................... 25
Držanje uz vjetar .................................................................. 25
Okret uz vjetar i okret niz vjetar ........................................... 25
ii
Mjerači i grafikoni......................................................... 25
Čitanje kompasa ....................................................................... 25
Pregled mjerača puta ................................................................ 25
Ponovno postavljanje mjerača puta ..................................... 25
Prikaz mjerača goriva i motora ................................................. 26
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima ..................... 26
Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima ................. 26
Omogućavanje alarma statusa za mjerače rada motora ..... 26
Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva .......... 26
Postavljanje alarma za gorivo ................................................... 26
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo ............................. 26
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom količinom
goriva u plovilu ..................................................................... 26
Prikaz mjerača vjetra ................................................................ 26
Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje ............................ 26
Konfiguriranje izvora brzine ................................................. 26
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra ...................... 26
Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar .................................................................................... 26
Morske mijene, struje i informacije o nebu................ 27
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena .................. 27
Informacije stanice za mjerenje morskih struja ......................... 27
Informacije o nebu .................................................................... 27
Prikaz stanice za predviđanje morskih mijena, stanice za
mjerenje morskih struja ili informacija o nebu za drugi datum .. 27
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu ili mjerenje morskih
struja ......................................................................................... 27
Digitalno selektivno pozivanje.................................... 27
Ploter i funkcija NMEA 0183 VHF radija ................................... 27
Uključivanje DSC-a ................................................................... 27
DSC popis ................................................................................. 27
Pregled DSC popisa ............................................................ 27
Dodavanje DSC kontakta ..................................................... 27
Dolazni pozivi u pomoć ............................................................. 27
Kretanje prema plovilu u nevolji ........................................... 27
Praćenje položaja ..................................................................... 27
Pregled izvješća o položaju ................................................. 28
Kretanje prema praćenom plovilu ........................................ 28
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila ............ 28
Uređivanje informacija u izvješću o položaju ....................... 28
Brisanje poziva za izvješće o položaju ................................ 28
Staze plovila na karti ............................................................ 28
Pojedinačni rutinski pozivi ......................................................... 28
Odabir DSC kanala .............................................................. 28
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva .......................... 28
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju ............ 28
Media Player ................................................................. 28
Otvaranje Media playera ........................................................... 28
Ikone .................................................................................... 28
Odabir izvora medija ................................................................. 29
Reprodukcija glazbe ................................................................. 29
Traženje glazbe ................................................................... 29
Postavljanje pjesme na ponavljanje ..................................... 29
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje ........................... 29
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju ............... 29
Podešavanje glasnoće ............................................................. 29
Omogućavanje i onemogućavanje zona .............................. 29
Isključivanje zvuka medija .................................................... 29
VHF radio .................................................................................. 29
Skeniranje VHF kanala ........................................................ 29
Prilagođavanje VHF blokade ............................................... 29
Radio ........................................................................................ 29
Postavljanje regije tunera ..................................................... 29
Promjena radiostanice ......................................................... 29
Promjena načina podešavanja ............................................ 29
Sadržaj
Postavke .............................................................................. 29
Reprodukcija DAB stanica ........................................................ 29
Postavljanje DAB regije tunera ............................................ 30
Traženje DAB stanica .......................................................... 30
Promjena DAB stanice ......................................................... 30
Popis DAB kanala ................................................................ 30
SiriusXM satelitski radio ............................................................ 30
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija ................................. 30
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio .................................. 30
Prilagođavanje vodiča kroz kanale ...................................... 30
Spremanje SiriusXM kanala na popis .................................. 30
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju ......... 30
Postavljanje naziva uređaja ...................................................... 31
Nadogradnja softvera media playera ........................................ 31
Konfiguracija uređaja................................................... 31
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje ....................... 31
Postavke sustava ...................................................................... 31
Postavke zaslona ................................................................. 31
GPS postavke ...................................................................... 31
Prikaz zapisa događaja ........................................................ 31
Prikaz informacija o softveru sustava .................................. 31
Postavke za moje plovilo .......................................................... 32
Postavljanje dubine kobilice ................................................. 32
Postavljanje pomaka temperature vode .............................. 32
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu ............... 32
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo ............................. 32
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom količinom
goriva u plovilu ..................................................................... 33
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva ................................................................................... 33
Komunikacijske postavke ......................................................... 33
NMEA 0183 .......................................................................... 33
NMEA 2000 postavke .......................................................... 33
Postavljanje alarma .................................................................. 33
Navigacijski alarmi ............................................................... 33
Alarmi sustava ..................................................................... 33
Postavljanje alarma za gorivo .............................................. 34
Postavke jedinica ...................................................................... 34
Postavke navigacije .................................................................. 34
Ostale postavke plovila ............................................................. 34
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje .... 34
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima.. 34
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort u ploter ............... 34
Kopiranje podataka s memorijske kartice ................................. 34
Kopiranje točaka, ruta i tragova na memorijsku karticu ............ 34
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih proizvođača ........ 35
Dijeljenje točaka u ruta između više uređaja ............................ 35
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu ...................... 35
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo ............................ 35
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na ploter ........................ 35
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu ......... 35
Dodatak ......................................................................... 35
Registriranje uređaja ................................................................. 35
Čišćenje zaslona ....................................................................... 35
Snimke zaslona ........................................................................ 35
Snimanje zaslona ................................................................. 35
Kopiranje snimki zaslona na računalo ................................. 36
Rješavanje problema ................................................................ 36
Uređaj ne prima GPS signal ................................................ 36
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje .......................... 36
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji .................. 36
NMEA 0183 – informacije ......................................................... 36
NMEA 2000 PGN – informacije ................................................ 37
Indeks............................................................................ 38
Sadržaj
iii
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Pregled sprijeda
Standardi u priručniku
U ovom priručniku pojam “odabir” koristi se za opis sljedećih
radnji.
• Označavanje stavke izbornika putem gumba sa strelicama,
nakon čega slijedi pritisak na SELECT (samo za uređaje s
tipkama).
• Pritisak na tipku kao što je SELECT ili MENU.
Kad trebate odabrati nekoliko stavki zaredom, u tekstu je to
prikazano malim strelicama. Na primjer, "odaberite MENU >
Dodaj" znači da prvo trebate odabrati stavku ili tipku MENU, a
zatim odabrati stavku Dodaj.
Slike u ovom priručniku služe isključivo za referencu i mogu se
razlikovati od vašeg uređaja.
Umetanje memorijskih kartica
À
Á
Â
Ã
S ploterom možete koristiti dodatne memorijske kartice. Kartice
s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i zračnih referentnih
točaka poput luka, marina i drugih točaka interesa u visokoj
rezoluciji. Možete koristiti prazne memorijske kartice za
snimanje izrade karata Garmin Quickdraw™ Contours, snimanje
sonara (s kompatibilnom sondom) i prijenos podataka poput
točaka i ruta na drugi kompatibilni ploter ili računalo.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
1 Otvorite pristupni poklopac ili vratašca À na prednjoj strani
plotera.
Tipka napajanja
Tipke uređaja
Utor za microSD memorijsku karticu
®
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
OBAVIJEST
Potrebno je provjeriti je li uređaj dobro pričvršćen u bazu. Ako
uređaj nije dobro pričvršćen, može doći do prestanka napajanja
ili gubitka prikaza informacija sa sonara. Ako nije dobro
pričvršćen, uređaj može i ispasti iz baze i oštetiti se.
Tipke uređaja
Uključivanje i isključivanje uređaja na pritisak.
Ako se brzo pritisne i otpusti, služi za podešavanje
pozadinskog osvjetljenja i načina rada boja.
Smanjivanje karte ili prikaza.
Povećavanje karte ili prikaza.
Kretanje, označavanje opcija i pomicanje pokazivača.
SELECT
Potvrđivanje poruka i odabir opcija.
BACK
Povratak na prethodni zaslon.
MARK
Spremanje trenutne lokacije kao međutočke.
HOME
Povratak na početni zaslon.
MENU
Otvaranje izbornika s opcijama za stranicu ako je
primjenjivo.
Zatvaranje izbornika ako je primjenjivo.
Preuzimanje priručnika
Na Internetu možete pronaći najnoviji korisnički priručnik i
prijevode priručnika.
1 Posjetite web-mjesto www.garmin.com/manuals/echoMAPCHIRPcv.
SAVJET: Za brzi pristup ovom web-mjestu skenirajte ovaj
kôd:
2 Umetnite memorijsku karticu Á.
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
4 Zatvorite vrata.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Prije no što nadogradite softver, možete provjeriti verziju
softvera instaliranu na vašem uređaju (Prikaz informacija o
softveru sustava, stranica 31). Zatim posjetite web-mjesto
www.garmin.com/support/software/marine.html, odaberite Prikaz
svih uređaja u kompletu, a zatim usporedite instaliranu verziju
softvera s verzijom softvera navedenom za vaš proizvod.
Ako je softver na vašem uređaju stariji od softvera navedenog
na web-mjestu, slijedite korake kako biste softver učitali na
memorijsku karticu (Učitavanje novog softvera na memorijsku
karticu, stranica 1), a zatim nadogradite softver uređaja
(Nadogradnja softvera uređaja, stranica 2).
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
®
®
2 Preuzmite priručnik.
Uvod
1
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
SAVJET: Na ovoj web-stranici također možete preuzeti
ažurirane korisničke priručnike za učitavanje u ploter.
3 Odaberite echoMAP serija sa SD karticom.
4 Odaberite Preuzmi pored stavke echoMAP serija sa SD
karticom.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
Na odabranoj se lokaciji stvara Garmin mapa s
nadogradnjom softvera. Otvara se dijaloški okvir koji će vam
pomoći u prijenosu nadogradnje softvera na memorijsku
karticu.
9 Odaberite Sljedeće.
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
Nadogradnja softvera uređaja
Prije nadogradnje softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
nadogradnjom softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu (Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu,
stranica 1).
1 Uključite ploter.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Signali GPS satelita
Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kada uređaj za
iscrtavanje primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
. Kada uređaj za iscrtavanje izgubi satelitski
prikazuje se
signal,
nestaje i na karti iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS. Za pomoć u primanju satelitskih
signala pogledajte temu (Uređaj ne prima GPS signal,
stranica 36).
Odabir izvora GPS-a
Ako vam je dostupno više izvora GPS-a, možete odabrati
preferirani izvor za GPS podatke.
1 Odaberite Postavke > Sustav > GPS.
2 Odaberite izvor GPS podataka.
Prilagođavanje plotera
Prilagođavanje početnog zaslona
Možete dodavati i premještati stavke na početnom zaslonu.
1 Na početnom zaslonu odaberite Prilagodi početno.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu rasporeda stavke odaberite Promijeni
raspored i zatim stavku koju želite pomaknuti i odaberite
novu lokaciju.
• Za dodavanje stavke za početni zaslon odaberite Dodaj i
zatim odaberite novu stavku.
• Za uklanjanje stavke koju ste dodali na početni zaslon
odaberite Ukloni i zatim odaberite stavku.
Kombinacije
Kombinirani zaslon istovremeno prikazuje kombinaciju različitih
zaslona. Broj dostupnih opcija na kombiniranom zaslonu ovisi o
dodatnim uređajima koje ste povezali s uređajem za iscrtavanje
te o tome koristite li premium karte.
Odabir kombinacije
1 Odaberite Kombinacije.
2 Odaberite kombinaciju.
Prilagodba kombiniranog zaslona
1 Odaberite Kombinacije.
2 Pomoću strelica označite zaslon Kombinacije.
3 Odaberite Konfiguracija.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Za promjenu rasporeda informacija na zaslonu odaberite
Promijeni izgled i odaberite novi izgled.
• Za promjenu informacija prikazanih na zaslonu odaberite
Promijeni funkciju i odaberite nove podatke.
• Za prilagođavanje podataka prikazanih na zaslonu
odaberite Prikaz brojeva (Postavke prikaza brojeva,
stranica 8).
• Za promjenu veličine područja s informacijama na zaslonu
odaberite Prom. vel. komb. zasl..
Dodavanje prilagođenog kombiniranog zaslona
Možete stvoriti osobni prilagođeni kombinirani zaslon koji
odgovara vašim potrebama.
1 Odaberite Kombinacije > MENU > Dodaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Brisanje kombiniranog zaslona
1 Odaberite Kombinacije.
2 Pomoću tipki sa strelicama označite kombinaciju.
3 Odaberite Ukloni.
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Pozad. osvjetlj..
SAVJET: Za otvaranje postavki pozadinskog osvjetljenja
pritisnite na bilo kojem zaslonu.
2 Podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
2
Prilagođavanje plotera
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Način rada boja.
SAVJET: Za pristup postavkama boja na bilo kojem zaslonu
odaberite > Zaslon > Način rada boja.
2 Odaberite opciju.
Karte i 3D prikazi karte
Dostupne karte i 3D prikazi karte ovise o podacima karte i
dodacima koji se koriste.
Karte i 3D prikaze karata možete otvoriti odabirom opcije Karte.
Navigacijska karta: Prikazuje podatke o navigaciji koji su
dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama,
ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele,
mjerenja dubine, marine i stanice za predviđanje morskih
mijena u zračnom prikazu.
Perspective 3D: Pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu)
i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz
koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane
sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili
sidrišta.
Mariner’s Eye 3D: Pruža detaljan trodimenzionalni prikaz
odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno
navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom
navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene,
mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i
izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.
Fish Eye 3D: Pruža vizualni podvodni prikaz morskog dna
prema informacijama s karte. Kada je priključena sonda
sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su
crvenim, zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava
najveća jata, a zelena najmanja.
Ribolovna karta: Pruža detaljni prikaz kontura dna i mjerenja
dubine na karti. Ova karta uklanja navigacijske podatke s
karte, pruža detaljne batimetrijske podatke i pojačava obrise
dna radi očitavanja dubine. Ova karta najbolja je za ribolov
na pučini, u dubokom moru.
Navigacijska karta i ribolovna karta
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
Navigacijska i ribolovna karta omogućuje vam planiranje kursa,
pregled informacija karte i praćene rute. Ribolovna karta služi za
ribolov na pučini.
Za otvaranje navigacijske karte odaberite Karte > Navigacijske
karte.
Za otvaranje ribolovne karte odaberite Karte > Ribolovna karta.
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Razina zumiranja označena je brojem mjerila pri dnu karte.
Traka ispod broja mjerila predstavlja udaljenost na karti.
• Odaberite za smanjivanje prikaza.
• Odaberite za povećavanje prikaza.
Karte i 3D prikazi karte
Pomicanje karte pomoću tipki
Kartu možete pomicati kako biste pregledali područje koje nije
vaša trenutna lokacija.
1 Na karti koristite strelice.
2 Odaberite BACK kako biste zaustavili pomicanje i vratili
zaslon na trenutnu lokaciju.
NAPOMENA: Za pomicanje s kombiniranog zaslona
odaberite SELECT.
Odabir stavke na karti pomoću tipki uređaja
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite , , ili kako biste
pomaknuli pokazivač.
2 Odaberite SELECT.
Mjerenje udaljenosti na karti
1 Odaberite lokaciju na karti.
2 Odaberite Izmjeri udaljenost.
Na zaslonu će se prikazati pribadača koja označava vašu
trenutačnu lokaciju. Udaljenost i kut od pribadače prikazat će
se u kutu.
SAVJET: Za ponovno postavljanje pribadače i mjerenje od
trenutačnog položaja pokazivača odaberite SELECT.
Simboli karte
Ova tablica sadrži neke uobičajene simbole koje možete vidjeti
na detaljnim kartama.
Ikona
Opis
Plutača
Informacije
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje morskih mijena
Trenutna stanica
Dostupna fotografija iz zraka
Dostupna fotografija iz iste perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije
konture dubine, pojaseve morskih mijena, podatke o dubini
(opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska sredstva i
simbole te područja s preprekama i kabelima.
Kretanje prema odredištu na karti
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Prema potrebi odaberite SELECT.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
3
• Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite
Automatsko navođenje.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.
Odaberite
Zaslon i odaberite opciju:
3
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.
• Odaberite Vrijeme > Vrijeme i unesite vrijeme koje će se
koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo prijeći
trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Uključivanje oznaka kutova
Uz liniju smjera na karti možete dodati oznake kutova. Oznake
kutova mogu biti korisne pri bacanju mamca u ribolovu.
1 Postavite liniju smjera (Postavljanje smjera i kopnenog kursa,
stranica 4).
Odaberite
Oznake kutova.
2
Možete pregledati informacije o lokaciji ili objektu na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 S navigacijske ili ribolovne karte odaberite lokaciju ili objekt, a
zatim odaberite SELECT.
Uz desnu stranu karte prikazat će se popis opcija. Prikazane
opcije mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili objekt.
2 Odaberite opciju:
• Za navigaciju do odabrane lokacije odaberite Navigiraj
do.
• Za označavanje točke na lokaciji pokazivača odaberite
Nova točka.
• Za pregled udaljenosti i smjera objekta sa svoje trenutne
lokacije odaberite Izmjeri udaljenost.
Na zaslonu će se prikazati udaljenost i smjer. Odaberite
SELECT za mjerenje s lokacije koja nije vaša trenutna
lokacija.
• Za prikaz morskih mijena, struja, neba, napomena na karti
ili informacija o lokalnim uslugama blizu pokazivača
odaberite Informacije.
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim vrstama
navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i
prepreke.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Prikazi karte Mariner's Eye 3D i Fish Eye 3D
dostupni su s premium kartama, u određenim područjima.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite navigacijsku oznaku.
2 Odaberite naziv navigacijske oznake.
Linija smjera i oznake kutova
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u
smjeru kretanja. Oznake kutova pokazuju relativni položaj od
smjera ili kopnenog kursa što pomaže pri bacanju mamca ili
pronalaženju referentnih točaka.
Postavljanje smjera i kopnenog kursa
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.
1 Na prikazu karte odaberite MENU > Postavljanje karte >
Izgled karte > Linija smjera.
2 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Autom..
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Smjer.
4
Premium karte
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli sve karte.
Dodatne premium karte, kao što su BlueChart g2 Vision ,
omogućuju vam iskorištavanje vašeg plotera u potpunosti. Osim
detaljnog prikaza nautičkih karata, premium karte mogu
sadržavati sljedeće funkcije dostupne u određenim područjima.
Mariner’s Eye 3D: Donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza
plovila za trodimenzionalnu pomoć u navigaciji.
Fish Eye 3D: Donosi vizualni trodimenzionalni prikaz morskog
dna prema informacijama s karte.
Ribolovne karte: Prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura
dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za
ribolov na pučini, u dubokom moru.
Satelitske slike visoke rezolucije: Donose satelitske slike
visoke rezolucije za realističan prikaz kopna i vodenih
površina na navigacijskoj karti (Prikaz satelitskih slika na
navigacijskoj karti, stranica 5).
Fotografije iz zraka: Prikaz marina i drugih zračnih fotografija
značajnih za navigaciju koje vam pomažu vizualizirati okolinu
(Pregled fotografija orijentira iz zraka, stranica 5).
Detaljne informacije o cestama i točkama interesa: Prikaz
detaljnih podataka o cestama i točkama interesa, uključujući
iznimno detaljne obalne ceste i točke interesa kao što su
restorani, prenoćišta i lokalne atrakcije.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
®
®
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena
na karti označava stanice za predviđanje morskih mijena.
Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje
morskih mijena kako biste mogli predvidjeti razinu morske
mijene u različitim trenucima ili u različite dane.
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
1 Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena na
navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Smjer morske mijene i informacije o razini morske mijene
prikazat će se pokraj ikone .
2 Odaberite naziv stanice.
Karte i 3D prikazi karte
Animirani indikatori morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za
predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera
struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. U postavkama karte
morate omogućiti animirane ikone (Prikaz indikatora morskih
mijena i struja, stranica 5).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se
na karti u obliku okomitog grafikona sa strelicom. Crvena strelica
okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava
strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast. Nakon
što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za
predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat
će se visina plime u stanici.
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti.
Smjer svake od strelica označava smjer struje na određenoj
lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine
struje na toj lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač preko
pokazivača smjera struja, iznad pokazivača smjera prikazat će
se specifična brzina struje na toj lokaciji.
Boja
Trenutni raspon brzine
Žuta
0 do 1 čvora
Narančasta
1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Prikaz indikatora morskih mijena i struja
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti možete prikazati statičke ili
animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i
smjera struje.
1 Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite MENU >
Postavljanje karte > Mors. mij.i str..
Odaberite
opciju:
2
• Za prikaz pokazivača stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Uključi.
• Za prikaz animiranih stanica za mjerenje morskih struja i
stanica za predviđanje morskih mijena na karti odaberite
Animirano.
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba
dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije.
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke
rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja. Ako
ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u svojem opcionalnom
području karte, možete odabrati za povećanje prikaza.
Možete i povećati razinu detalja promjenom pojedinosti
zumiranja na karti.
1 Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Postavljanje karte
> Satel. fotograf..
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo kopno za prikaz standardnih
kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim
fotografijama.
• Za prikaz fotografija na vodi i kopnu uz određeno
zatamnjenje odaberite Prekrivanje foto-karte.
Zatamnjenje fotografije podesite pomoću klizača. Što je
postotak veći, više će satelitskih fotografija pokrivati i
kopno i vodu.
Karte i 3D prikazi karte
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Ako na navigacijskoj karti želite pregledavati fotografije iz zraka,
u postavkama karte morate uključiti opciju Satel. fotograf..
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Možete koristiti fotografije orijentira, marina i luka iz zraka kako
biste se orijentirali ili upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.
1 Na navigacijskoj karti odaberite ikonu fotoaparata:
• Za prikaz fotografije iz zraka odaberite
.
• Za prikaz fotografije iz iste perspektive odaberite
.
Fotografija slikana iz položaja fotoaparata, u smjeru u
kojem pokazuje stožac.
2 Odaberite Zračna fotografija.
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućuje vam
identifikaciju i praćenje drugih plovila i upozorava vas na promet
u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, ploter će
moći prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se
nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja
aktivno emitiraju AIS informacije.
Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet
pomorske mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS
smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja
plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.
Neki modeli plotera podržavaju i praćenje vojnih snaga pomoću
sustava Blue Force Tracking. Plovila koja se prate pomoću
sustava Blue Force Tracking na ploteru su prikazana plavozelenom bojom.
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu
trokut pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.
Cilj je odabran.
Cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija
pridružena cilju označava smjer cilja. Ako su postavke
pojedinosti podešene na Prikaži, MMSI, brzina i smjer plovila
prikazuju se ispod cilja. Ako je izgubljen AIS prijenos od
plovila, prikazat će se poruka.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s
plovila izgubljen, a ploter prikazuje natpis poruke s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i
prikazuje se poruka. Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni
trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i
smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj
će treperiti, ali zvučni se alarm neće oglasiti i natpis alarma
neće se prikazati. Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila,
prikazat će se poruka.
Opasni cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS
prijenos s plovila izgubljen, a ploter prikazuje poruku s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja
opasnom cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do
najbliže točke približavanja tom cilju.
NAPOMENA: Plovila koja se prate pomoću sustava Blue Force
Tracking označena su plavo-zelenom bojom neovisno o
njihovom statusu.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i
kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku
neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija
smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
5
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku
isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane
linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera.
Ako aktivirani AIS cilj ne emitira podatke o brzini ili se plovilo ne
pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o
promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini skretanja koje
emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu
iz aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na
temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer
kojim cilj skreće, a koji se također temelji na podacima o brzini
skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije smjera.
Dužina zavoja se ne mijenja.
2
3
4
5
Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u područje sigurne zone
oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se
alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Kad je
alarm isključen, natpis poruke i zvučni signal su isključeni, ali
je objekt na zaslonu još uvijek označen kao opasan.
Odaberite Domet.
Odaberite udaljenost za radijus sigurne zone oko plovila.
Odaberite Vrijeme do.
Odaberite vrijeme u koje će se alarm oglasiti ako se ustanovi
da će objekt ući u sigurnu zonu.
Na primjer, ako želite biti obaviješteni o ulasku 10 minuta
ranije, postavite Vrijeme do na 10, a alarm će se oglasiti 10
minuta prije nego što objekt uđe u sigurnu zonu.
AIS signali pomoći
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS
cilja, bez navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs
cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte
Prije korištenja AIS plovila, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s vanjskim AIS uređajem i primiti aktivni signal
transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D
prikazu karte. Raspon prikaza konfiguriran za jednu kartu ili
jedan 3D prikaz karte primjenjuje se samo na tu kartu ili na taj
3D prikaz karte Pojedinosti, planirani smjer i postavke staza
konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju
se na sve karte i na sve 3D prikaze karte.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila
> Postavke AIS prikaza.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se
prikazuju AIS plovila odaberite Raspon prikaza i zatim
odaberite udaljenost.
• Za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS
odaberite Pojedinosti > Prikaži.
• Za postavljanje planiranog smjera plavila s aktivacijom
AIS odaberite Planirani smjer, a zatim unesite vrijeme.
• Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze i zatim
odaberite duljinu trase prikazane pomoću staze.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS
smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS plovilo.
2 Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj cilj.
Prikaz popisa AIS prijetnji
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila
> AIS lista.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Za postavljanje alarma za sudar s AIS uređajem mora biti
povezan kompatibilan uređaj za iscrtavanje.
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS. Sigurna
zona koristi se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS > AIS alarm > Uključi.
6
Kad se aktiviraju, samostalni uređaji za AIS signale pomoći
emitiraju izvješća o položaju u slučaju nužde. Uređaj za
iscrtavanje može primiti signale s odašiljača za potragu i
spašavanje (SART), radio signalizacije za označavanje položaja
(EPIRB) i drugih MOB signala. Signali pomoći razlikuju se od
standardnih AIS signala pa izgledaju drugačije na uređaju za
iscrtavanje. Umjesto praćenja signala pomoći kako biste izbjegli
sudar, pratite ih za lociranje i pomoć plovilu ili osobi.
Navigiranje do signala pomoći
Kad primite signal pomoći, pojavit će se alarm signala pomoći.
Odaberite Pregledaj > Idi na kako biste započeli navigaciju
do signala.
Simboli određivanja AIS uređaja za signale pomoći
Simbol Opis
Emitiranje AIS uređaja za signale pomoći. Odaberite za
pregled više podataka o emitiranju i početku navigacije.
Signal je izgubljen.
Testiranje signala. Javlja se kad plovilo započne ispitivanje
uređaja za signale pomoći i ne predstavlja stvarnu opasnost.
Probni signal je izgubljen.
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na
ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
možete odabrati da primate ili ignorirate testne poruke AIS
odašiljača. Ako želite ispitati AIS uređaj za hitne slučajeve,
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju
za iscrtavanje.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > AIS.
2 Odaberite opciju:
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Radio
signalizacije za označavanje položaja u hitnim slučajevima
odaberite AIS-EPIRB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Čovjek u moru
(MOB) odaberite AIS-MOB test.
• Za primanje ili ignoriranje testnih signala Odašiljač za
potragu i spašavanje (SART) odaberite AIS SART test.
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Odaberite Postavke > Druga plovila > AIS > Isključe..
Sve AIS funkcije onemogućene su na svim kartama i 3D
prikazima karti. To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS
plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i
određivanja cilja AIS plovila te prikaz podataka o AIS
plovilima.
Karte i 3D prikazi karte
Postavka karte i 3D prikaza karte
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte. Za neke su opcije potrebne premium karte ili
priključeni dodaci.
Ove se postavke odnose na karte i 3D prikaze karte, osim karte
Fish Eye 3D (Postavke karte Fish Eye 3D, stranica 8).
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU.
Točke i tragovi: Pogledajte Postavke tragova i točaka na
kartama i prikazima karte, stranica 8.
Druga plovila: Pogledajte Postavke za druga plovila na kartama
i prikazima karata, stranica 8.
Navigac. oznake: Prikazuje navigacijske oznake na Ribolovnoj
karti.
Layline linije: Služi za podešavanje layline linija u načinu rada
za jedrenje (xxx).
Postavljanje karte: Pogledajte Postavke za navigacijsku i
ribolovnu kartu, stranica 7.
Prikaz brojeva: Pogledajte Postavke prikaza brojeva,
stranica 8. To se može prikazati u izborniku Postavljanje
karte.
Izgled karte: Pogledajte Postavke izgleda karte, stranica 7.
To se može prikazati u izborniku Postavljanje karte.
Postavke za navigacijsku i ribolovnu kartu
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karte. Neke postavke zahtijevaju vanjske dodatke ili
odgovarajuće premium karte.
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti odaberite MENU >
Postavljanje karte.
Satel. fotograf.: Prikazuje satelitske slike visoke rezolucije na
dijelovima kopna ili na dijelovima kopna i mora na
navigacijskoj karti ako se koriste određene premium karte
(Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti, stranica 5).
Maska za vodu: Omogućuje sjenčanje reljefa koje prikazuje
gradijent dna sa sjenčanjem ili slike sonara koje pomažu u
određivanju gustoće dna. Ova je značajka dostupna samo s
nekim premium kartama.
Mors. mij.i str.: Prikazuje indikatore stanica za mjerenje i
predviđanje morskih mijena na karti (Prikaz indikatora
morskih mijena i struja, stranica 5) i omogućuje klizač plime i
struje koji postavlja vrijeme prijave plime i struja na karti.
Ruže: Prikazuje ružu kompasa oko plovila koji označava smjer
kompas okrenut u smjeru plovila. Smjer stvarnog ili
manifesnog vjetra prikazat će se ako je uređaj za iscrtavanje
priključen na kompatibilni pomorski senzor vjetra. U načinu
rada za jedrenje na ruži vjetrova prikazuju se stvarni i
manifesni vjetar.
Razina jezera: Postavlja trenutnu razinu vode jezera. Ova je
značajka dostupna samo s nekim premium kartama.
Prikaz brojeva: Pogledajte Postavke prikaza brojeva,
stranica 8.
Vrijeme: Određuje koje će se vremenske stavke prikazivati na
karti kada je uređaj za iscrtavanje priključen na kompatibilni
meteorološki prijemnik s aktivnom pretplatom. Potrebna je
kompatibilna, priključena antena i aktivna pretplata.
Izgled karte: Pogledajte Postavke izgleda karte, stranica 7.
Postavke izgleda karte
Možete podesiti izgled različitih prikaza karte i 3D prikaza karte.
Svaka je postavka posebna za kartu ili prikaz karte koji se
koristi.
NAPOMENA: Nisu sve postavke primjenjive na sve karte i 3D
prikaze karti te modele uređaja za iscrtavanje. Za neke su opcije
potrebne premium karte ili priključeni dodaci.
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Postavljanje
karte > Izgled karte.
Karte i 3D prikazi karte
Orijentacija: Postavlja perspektivu karte.
Pojedinost: Podešava količinu pojedinosti koje se prikazuju na
karti pri različitim razinama zumiranja.
Linija smjera: Prikazuje i podešava pramčanicu, odnosno liniju
nacrtanu na karti od pramca plovila u smjeru kretanja i
postavlja izvor podataka za pramčanicu.
Panoptix područje: Prikazuje i sakriva područje koje se skenira
Panoptix™ sondom. Referentni sustav za pozicioniranje i
smjer (AHRS) potrebno je kalibrirati pomoću ove funkcije
(Postavke instalacije sonde, stranica 20).
Karta svijeta: Koristi osnovnu kartu svijeta ili kartu osjenčanog
reljefa. Ove su razlike vidljive samo kad je karta previše
udaljena da bi se vidjela detaljna karta.
Dubine točke: Uključuje podatke o dubini i postavlja opasnu
dubinu. Dubine točke koje su jednake ili pliće od opasne
dubine označene su crvenim tekstom.
Sjenčanje plitke vode: Postavlja sjenčanje od obalne linije do
navedene dubine.
Sjenčanje raspona dubina: Određuje gornju i donju dubinu za
sjenčanje između njih.
Simboli: Prikazuje i konfigurira izgled raznih simbola na karti,
kao što su ikona plovila, simboli navigacijskih sredstava,
kopnene točke interesa i sektori svjetla.
Stil: Postavlja izgled karte na 3D terenu.
Boje opasnosti: Plitku vodu i kopno prikazuje u različitim
bojama. Plava predstavlja duboku vodu, žuta plitku, a crvena
vrlo plitku vodu.
Sigurna dubina: Postavlja izgled sigurne dubine za prikaz karte
Mariner’s Eye 3D.
NAPOMENA: Ova postavka utječe samo na izgled boja
opasnosti na prikazu karte Mariner’s Eye 3D. Ona ne utječe
na postavku automatskog navođenja za dubinu sigurne vode
ili na postavku sonara za alarm za plitku vodu.
Prsteni dometa: Prikazuje i konfigurira izgled prstenova
dometa, što vam pomaže u vizualizaciji udaljenosti u nekim
prikazima karte.
Širina prometn.: Označava širinu navigacijske linije, odnosno
grimizne linije koja u nekim prikazima karte označava kurs do
odredišta.
Postavljanje smjera i kopnenog kursa
Na karti možete prikazati liniju smjera i liniju kopnenog kursa
(COG).
Kopneni kurs je vaš pravac kretanja. Smjer je pravac u kojem je
usmjeren pramac plovila, ako je priključen senzor smjera.
1 Na prikazu karte odaberite MENU > Postavljanje karte >
Izgled karte > Linija smjera.
2 Ako je potrebno, odaberite Izvor i odaberite opciju:
• Kako bi se automatski koristio dostupan izvor, odaberite
Autom..
• Kako bi se kao kopneni kurs koristio smjer s GPS antene,
odaberite GPS smjer (COG).
• Kako bi se koristili podaci s priključenog senzora smjera
odaberite Smjer.
• Kako bi se koristili i podaci s priključenog senzora smjera i
s GPS antene, odaberite COG i smjer.
Time će se na karti prikazivati i linija smjera i linija
kopnenog kursa.
3 Odaberite Zaslon i odaberite opciju:
• Odaberite Udaljenost > Udaljenost i unesite dužinu linije
prikazane na karti.
• Odaberite Vrijeme > Vrijeme i unesite vrijeme koje će se
koristiti za izračun udaljenosti koju će vaše plovilo prijeći
trenutnom brzinom tijekom navedenog vremena.
7
Postavke tragova i točaka na kartama i prikazima
karte
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Točke i tragovi.
Trase: Prikazuje tragove na karti ili 3D prikazu karte.
Točke: Prikazuje popis točaka (Pregled popisa svih
međutočaka, stranica 11).
Nova točka: Stvara novu točku.
Prikaz točke: Postavlja način prikaza točaka na karti.
Aktivni tragovi: Prikazuje izbornik s opcijama aktivnog traga.
Spremljene trase: Prikazuje popis spremljenih tragova (Prikaz
popisa spremljenih trasa, stranica 13).
Prikaz trasa: Postavlja koji će se tragovi prikazati na karti na
temelju boje traga.
Prikaz navigacijskog umetka
Možete kontrolirati hoće li se navigacijski umetak prikazivati na
određenim prikazima karte. Navigacijski umetak prikazuje se
samo kada plovilo navigira prema odredištu.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU.
2 Po potrebi odaberite Postavljanje karte.
3 Odaberite Prikaz brojeva > Navigacijski umetak > Autom..
4 Odaberite Postavke navig. umetka.
5 Dovršenje postupka:
• Za prikaz ispravljene brzine za međutočku prilikom
navigacije rutom s više od jedne dionice odaberite
Prepoznavanje dionice rute > Uključi.
• Za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju
udaljenosti odaberite Sljedeće skretanje > Udaljenost.
• Za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju
vremea odaberite Sljedeće skretanje > Vrijeme.
• Za označavanje načina prikazivanja podataka o odredištu
odaberite Odredište i zatim odaberite opciju.
Postavke za druga plovila na kartama i prikazima
karata
NAPOMENA: Za ove opcije potrebno je priključiti dodatnu
opremu kao što je AIS prijemnik ili VHF radio uređaj.
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila.
AIS lista: Prikazuje AIS listu (Prikaz popisa AIS prijetnji,
stranica 6).
DSC popis: Prikazuje DSC popis (DSC popis, stranica 27).
Postavke AIS prikaza: Vidi Postavke AIS prikaza, stranica 8.
DSC staze: Prikazuje trase DSC plovila i odabire duljinu trase
prikazane pomoću staze.
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar u sigurnoj zoni
(Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni, stranica 6).
Postavke AIS prikaza
NAPOMENA: AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i
aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila >
Postavke AIS prikaza.
AIS udaljenost Domet: Označava udaljenost od vaše lokacije
na kojoj se prikazuju AIS plovila.
Pojedinosti: Prikazuje pojedinosti o plovilima koja imaju
aktiviran AIS.
Planirani smjer: Postavlja vrijeme za planirani smjer za plovila
koja imaju aktiviran AIS.
Staze: Prikazuje staze AIS plovila i odabire duljinu trase
prikazane pomoću staze.
Postavke karte Fish Eye 3D
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
8
Na prikazu karte Fish Eye 3D odaberite MENU.
Prikaži: Postavlja perspektivu 3D prikaza karte.
Trase: Prikazuje tragove.
Sonarni stožac: Prikazuje stožac koji označava područje
pokriveno sondom.
Simboli riba: Prikazuje pronađene ribe.
Postavke prikaza brojeva
Na karti, 3D prikazu karte, radarskom zaslonu ili kombiniranom
zaslonu odaberite MENU > Prikaz brojeva.
Na karti, 3D prikazu karte ili kombiniranom zaslonu odaberite
MENU > Prikaz brojeva.
Uredi izgled: Postavlja izgled prikaza podataka ili podatkovnih
polja. Možete odabrati podatke koji će se prikazivati unutar
svakog podatkovnog polja.
Navigacijski umetak: Prikazuje navigacijske umetke kada
plovilo navigira prema odredištu.
Postavke navig. umetka: Omogućuje vam konfiguriranje
navigacijskog umetka kako bi se prikazali Prepoznavanje
dionice rute i za kontrolu prikaza umetka prije skretanja ili
odredišta.
Vrpca kompasa: Prikazuje podatkovnu traku vrpce kompasa
kada plovilo navigira prema odredištu.
Uređivanje podatkovnih polja
Možete mijenjati podatke koji će se prikazivati u prikazu brojeva
na kartama i drugim zaslonima.
1 Na zaslonu koji podržava prikaz brojeva odaberite MENU.
2 Po potrebi odaberite Postavljanje karte.
3 Odaberite Prikaz brojeva > Uredi izgled.
4 Odaberite izgled.
5 Odaberite podatkovno polje.
6 Odaberite vrstu podataka prikazanih u polju.
Dostupne se podatkovne opcije mijenjaju u skladu s
konfiguracijom uređaja za iscrtavanje i mreže.
Izrada karata pomoću softvera Garmin
Quickdraw Contours
UPOZORENJE
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
korisnicima omogućuje da izrađuju karte.Tvrtka Garmin ne
zastupa točnost, pouzdanost, potpunost ili pravodobnost karata
koje su izradile treće strane. Na vlastiti rizik upotrebljavate ili se
oslanjate na karte koje su izradile treće strane.
Funkcija za izradu karata Garmin Quickdraw Contours
omogućuje vam trenutačno stvaranje karata s konturama i
oznakama dubine za svaku vodenu površinu.
Kada Garmin Quickdraw Contours bilježi podatke, ikona plovila
nalazi se u obojanom krugu. Taj krug predstavlja približnu
veličinu područja karte koje se skenira sa svakim prolazom.
Zeleni krug ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuti krug ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph). Crveni
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours
krug ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću od
32 km/h (20 mph).
Garmin Quickdraw Contours možete vidjeti u kombiniranom
zaslonu ili kao jedan prikaz na karti.
Količina spremljenih podataka ovisi o veličini vaše memorijske
kartice, izvoru sonara i brzini kojom se plovilo kreće dok bilježite
podatke. Ako koristite sonar s jednom zrakom, dulje ćete moći
bilježiti podatke. Na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB može
se snimiti otprilike 1500 sati podataka.
Kada podatke bilježite na memorijsku karticu u ploteru, novi se
podaci dodaju postojećoj Garmin Quickdraw Contours karti i
spremaju se na memorijsku karticu. Ako umetnete novu
memorijsku karticu, postojeći se podaci ne prebacuju na novu
karticu.
Izrada karte vodene površine pomoću
funkcije Garmin Quickdraw Contours
Za korištenje funkcije Garmin Quickdraw Contours potrebni su
podržani ploter s nadograđenim softverom, dubina sonara, vaš
GPS položaj i memorijska kartica sa slobodnim prostorom.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima.
1 Na prikazu karte odaberite MENU > Quickdraw Contours >
Pokreni snimanje.
2 Kad snimanje završi, odaberite Zaustavi snimanje.
3 Odaberite Upravljanje > Naziv i unesite naziv karte.
Dodavanje oznake na Garmin Quickdraw
Contours kartu
Možete dodati oznake na Garmin Quickdraw Contours kartu
kako biste označili opasnosti ili točke interesa.
1 Na navigacijskoj karti odaberite lokaciju.
2 Odaberite Dodaj Quickdraw oznaku.
3 Unesite tekst oznake i odaberite Gotovo.
Garmin Quickdraw zajednica
Garmin Quickdraw zajednica besplatna je javna online zajednica
koja vam omogućuje da dijelite svoje Garmin Quickdraw
Contours karte s drugima. Također možete preuzeti karte koje
su izradili ostali korisnici.
Kako biste pristupili Garmin Quickdraw zajednici, prijavite se u
svoj Garmin Connect™ račun, a zatim prenosite i preuzimajte
karte pomoću memorijske kartice.
Pristup Garmin Quickdraw zajednici
Garmin Quickdraw zajednici možete pristupiti na web-mjestu
Garmin Connect.
1 Idite na connect.garmin.com.
2 Odaberite Početak > Quickdraw Community > Početak.
3 Ako nemate Garmin Connect račun, izradite ga.
4 Prijavite se u svoj Garmin Connect račun.
5 Odaberite Nautički u gornjem desnom kutu kako biste otvorili
Garmin Quickdraw widget.
SAVJET: Provjerite nalazi li se u vašem računalu memorijska
kartica kako biste mogli dijeliti Garmin Quickdraw Contours
karte.
Dijeljenje Garmin Quickdraw Contours karata s
Garmin Quickdraw zajednicom
Garmin Quickdraw Contours karte koje ste izradili možete
podijeliti s drugim korisnicima u Garmin Quickdraw zajednici.
Kad podijelite kartu s konturama, dijeli se samo karta s
konturama. Točke neće biti podijeljene.
1 Izvadite memorijsku karticu iz plotera.
2 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
Izrada karata pomoću softvera Garmin Quickdraw Contours
3 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Pristup Garmin
Quickdraw zajednici, stranica 9).
4 Odaberite Podijelite svoje konture dubine.
5 Pronađite memorijsku karticu i odaberite mapu Garmin.
6 Otvorite mapu Quickdraw i odaberite datoteku
ContoursLog.svy.
Nakon što se datoteka prenese, izbrišite datoteku
ContoursLog.svy s memorijske kartice kako biste izbjegli
probleme prilikom budućih prijenosa. Vaši se podaci neće
izgubiti.
Preuzimanje karata Garmin Quickdraw zajednice
Možete preuzeti Garmin Quickdraw Contours karte koje su
izradili drugi korisnici i podijelili ih s Garmin Quickdraw
zajednicom.
1 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
2 Pristupite Garmin Quickdraw zajednici (Pristup Garmin
Quickdraw zajednici, stranica 9).
3 Odaberite Traži konture dubine.
4 Upotrijebite funkcije karte i pretraživanja kako biste pronašli
područje za preuzimanje.
Crvene točke predstavljaju Garmin Quickdraw Contours karte
koje su podijeljene za tu regiju.
5 Odaberite Odaberite područje za preuzimanje.
6 Povucite rubove okvira kako biste odabrali područje za
preuzimanje.
7 Odaberite Pokreni preuzimanje.
8 Datoteku spremite na memorijsku karticu.
SAVJET: Ako ne možete pronaći datoteku, pogledajte mapu
"Preuzimanja". Preglednik je možda spremio datoteku u tu
mapu.
9 Izvadite memorijsku karticu iz računala.
10 Umetnite memorijsku karticu u ploter.
Ploter automatski prepoznaje karte s konturama. Učitavanje
karata na ploteru može potrajati nekoliko minuta.
Postavke softvera Garmin Quickdraw
Contours
Na karti odaberite MENU > Quickdraw Contours > Postavke.
Zaslon: Prikazuje Garmin Quickdraw Contours. Opcija Konture
korisnika prikazuje vam vlastite Garmin Quickdraw Contours
karte. Opcija Konture zajednice korisnika prikazuje karte koje
ste preuzeli s Garmin Quickdraw zajednice.
Snimanje pomaka: Postavlja udaljenost između dubine sonara i
dubine na kojoj se bilježe konture. Ako se od zadnjeg
snimanja promijenila razina vode, podesite ovu postavku
kako bi dubina snimanja bila ista za obje snimke.
Na primjer, ako ste zadnji put snimali na dubini sonara od
3,1 m (10,5 ft), a danas je dubina sonara 3,6 m (12 ft),
unesite -0,5 m (-1,5 ft) za vrijednost funkcije Snimanje
pomaka.
Pomak na prikazu karata korisnika: Postavlja razlike između
dubine kontura i oznaka dubine na vašoj karti s konturama
kako bi se nadoknadile promjene u razini vode ili pogreške
dubine snimljenih karata.
Prikaz pomaka karata korisnika: Postavlja razlike između
dubine kontura i oznaka dubine na karti s konturama koju ste
preuzeli sa zajednice kako bi se nadoknadile promjene u
razini vode ili pogreške dubine snimljenih karata.
Boje karte: Postavlja boju prikaza za Garmin Quickdraw
Contours. Ako je postavka uključena, boje označavaju
kvalitetu snimke. Ako je postavka isključena, područja
kontura obojana su uobičajenim bojama karte.
9
Zelena ukazuje na dobru dubinu i GPS položaj te brzinu
manju od 16 km/h (10 mph). Žuta ukazuje na dobru dubinu i
GPS položaj te brzinu između 16 i 32 km/h (10 i 20 mph).
Crvena ukazuje na lošu dubinu ili GPS položaj te brzinu veću
od 32 km/h (20 mph).
Sjenčanje raspona dubina: Označava gornje i donje granice
raspona dubina i boju za taj raspon dubina.
Pitanje
Odgovor
Kako postići da uređaj
upravlja automatskim
pilotom?
Krećite se pomoću opcije Ruta do.
Pogledajte Stvaranje rute i navigiranje s
vaše trenutne lokacije, stranica 12.
Može li uređaj stvoriti
putanju za mene?
Ako imate premium karte koje podržavaju
automatsko navođenje i nalazite se u
području pokrivenom značajkom
automatskog navođenja, možete
navigirati pomoću automatskog
navođenja. Pogledajte Postavljanje i
praćenje puta za Automatsko navođenje,
stranica 14.
Kako promijeniti postavke
automatskog navođenja za
svoje plovilo?
Pogledajte Konfiguracija putanje
automatskog navođenja, stranica 15.
Navigacija pomoću plotera
OPREZ
Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko
kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon
autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Neki prikazi karata dostupni su s premium
kartama u određenim područjima.
Za navigaciju morate odabrati odredište, odrediti kurs ili stvoriti
rutu i pratiti kurs ili rutu. Kurs ili rutu možete pratiti na
navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od tri
načina: Idi na, Ruta do ili Automatsko navođenje.
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta. Ploter do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.
Automatsko navođenje: Koristi određene podatke o plovilu i
podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta.
Ova je mogućnost dostupna samo uz upotrebu kompatibilne
premium karte na kompatibilnom ploteru. Stvara putanju
navigacije skretanje-po-skretanje izbjegavajući kopno i druge
prepreke (Automatsko Navođenje, stranica 14).
Ako koristite kompatibilan Garmin autopilot povezan s
ploterom pomoću tehnologije NMEA 2000 , autopilot će
slijediti rutu za automatsko navođenje.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
®
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Odgovor
Kako postići da me uređaj
Krećite se pomoću opcije Idi na.
za iscrtavanje usmjeri kamo Pogledajte Postavljanje i praćenje
želim ići?
izravnog kursa pomoću opcije Idi na,
stranica 11.
Kako postići da me uređaj
navodi ravnom linijom
(umanjujući odstupanja na
minimum) do lokacije
koristeći najkraći put od
trenutne lokacije?
Odredite rutu s jednom dionicom i krećite
se njome pomoću opcije Ruta do.
Pogledajte Stvaranje rute i navigiranje s
vaše trenutne lokacije, stranica 12.
Kako postići da me uređaj
navodi do lokacije
zaobilazeći pritom ucrtane
prepreke?
Odredite rutu s više dionica i krećite se
njome pomoću opcije Ruta do. Pogledajte
Stvaranje rute i navigiranje s vaše
trenutne lokacije, stranica 12.
10
Odredišta
Odredišta možete odabrati pomoći raznih karti i 3D prikaza karte
ili pomoću popisa.
Pretraživanje odredišta prema nazivu
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga
možete pretraživati prema nazivu.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Traži po nazivu.
2 Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.
3 Po potrebi odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju
kriterijima vašeg pretraživanja.
4 Odaberite odredište.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
Na navigacijskoj karti odaberite odredište.
Pretraživanje odredišta pomoću korisničkih podataka
1 Odaberite Korisnički podaci.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz popisa prethodno učitanih lokacija i prethodno
označenih lokacija odaberite Točke.
• Za prikaz popisa prethodno spremljenih ruta odaberite
Rute i putovi automatskog navođenja.
• Za prikaz popisa spremljenih trasa odaberite Trase.
• Za prikaz vezova, sidrišta i ostalih točaka interesa na
pučini odaberite Usluge na pučini.
• Za prikaz popisa marina i ostalih točaka interesa na kopnu
odaberite Usluge na kopnu.
• Za pretraživanje odredišta po nazivu Traži po nazivu.
3 Odaberite odredište.
Pretraživanje odredišta pomorskih usluga
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna s premium kartama, u
određenim područjima.
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na
kojima se nude pomorske usluga.
1 Odaberite Navigacijske informacije.
2 Odaberite Usluge na pučini ili Usluge na kopnu.
3 Po potrebi odaberite kategoriju pomorske usluge.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis najbližih lokacija te
udaljenost i smjer do svake od njih.
4 Odaberite odredište.
Možete odabrati ili za prikaz dodatnih informacija ili prikaz
lokacije na karti.
Navigacija pomoću plotera
Kursovi
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
OPREZ
Tvrtka Garmin preporučuje korištenje značajke Vodi do samo za
vrijeme rada motora. Korištenje značajke Vodi do prilikom
jedrenja može dovesti do naglog okretanja niz vjetar i tako
uzrokovati oštećenja jedrilice. Pri neočekivanom okretanju niz
vjetar jedra i snasti koja nisu pod nadzorom mogu se oštetiti ili
ozlijediti članove posade ili putnike.
Možete postaviti i slijediti kurs prema odredištu koristeći neku od
ove tri metode: Idi na, Ruta do ili Vodi do.
Idi na: Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način
navigiranja do odredišta. Ploter do odredišta stvara ravnu
liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti
preko kopna ili drugih prepreka.
Ruta do: Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja
omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu
liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate
skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.
Automatsko navođenje: Stvara put do odredišta pomoću
automatskog navođenja. Ova je mogućnost dostupna samo
uz upotrebu kompatibilne premium karte na kompatibilnom
ploteru. Stvara liniju navigacije skretanje-po-skretanje
izbjegavajući kopno i druge prepreke. Linija navigacije temelji
se na podacima karte i sigurnoj dubini, sigurnoj visini i
postavkama plotera za udaljenost od obale koje postavlja
korisnik. Ploter pomoću ovih postavki i podataka karte stvara
liniju navigacije koja zaobilazi sva područja između
trenutačne lokacije i odredišta kroz koja se ne može proći.
Ako koristite kompatibilan Garmin autopilot povezan s
ploterom pomoću tehnologije NMEA 2000, autopilot će
slijediti rutu za automatsko navođenje.
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije
Idi na
OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije
do odabranog odredišta.
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 10).
2 Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
3 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
4 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije.
Navigacija pomoću plotera
Zaustavljanje navigacije
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti odaberite MENU >
Zaustavi navigaciju.
Točke
Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na bilo kojem zaslonu dodirnite MARK.
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke > Nova točka.
2 Odaberite opciju:
• Za stvaranje međutočke na temelju koordinata odaberite
Upiši koordinate i unesite koordinate.
• Za stvaranje međutočke pomoću karte odaberite Koristi
kartu, odaberite lokaciju i odaberite SELECT.
Označavanje lokacije SOS ili MOB poziva
Na početnom zaslonu odaberite Čovjek u moru > Da.
Međunarodni MOB simbol (čovjek u moru) označava aktivnu
MOB točku i ploter određuje izravan kurs natrag do označene
lokacije.
Pregled popisa svih međutočaka
Odaberite Korisnički podaci > Točke.
Uređivanje spremljene međutočke
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Uredi točku.
4 Odaberite opciju:
• Za dodavanje naziva odaberite Naziv i zatim unesite
naziv.
• Za promjenu simbola odaberite Simbol.
• Za promjenu dubine odaberite Dubina.
• Za promjenu temperature vode odaberite Temperatura
vode.
• Za promjenu komentara odaberite Komentar.
• Za pomicanje položaja međutočke odaberite Pomakni.
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Za navigiranje do međutočke morate ju prvo stvoriti.
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.
11
• Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite
Automatsko navođenje.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje međutočke ili točke MOB
1 Odaberite Korisnički podaci > Točke.
2 Odaberite međutočku ili MOB.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Točke > Sve.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati. Ovaj postupak ne sprema rutu ili
podatke o međutočki.
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.
2 Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.
4 Odaberite Dodaj skretanje.
5 Prema potrebi ponovite korake 3 i 4 te dodajte još skretanja,
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije. To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.
6 Po potrebi odaberite MENU.
7 Odaberite Navigiraj rutom.
8 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
9 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće međutočke.
Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka druga
lokacija.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute i putovi automatskog
navođenja > Nova ruta > Koristi kartu.
2 Odaberite početnu točku rute.
3 Za dodavanje skretanja pratite upute na zaslonu.
4 Po potrebi ponovite korak 3 kako biste dodali još skretanja.
5 Odaberite krajnje odredište.
Prikaz popisa ruta
Odaberite Korisnički podaci > Rute i putovi automatskog
navođenja.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute i putovi automatskog
navođenja.
2 Odaberite rutu.
12
3 Odaberite Uredi rutu.
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu naziva odaberite Naziv i unesite naziv.
• Za odabir međutočke s popisa skretanja odaberite Uredi
skretanja > Koristi popis skretanja i zatim odaberite
međutočku s popisa.
• Za odabir skretanja putem karte odaberite Uredi
skretanja > Koristi kartu i odaberite lokaciju na karti.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute i putovi automatskog
navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna odaberite Unaprijed.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna odaberite Unatrag.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
7 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom
rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i
navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem jednu
rutu.
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute i putovi automatskog
navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući
je za određenu udaljenost.
5 Naznačite kako navigirati rutom:
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do lijeve strane originalne
rute odaberite Naprijed - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao početna, pa do desne strane originalne
rute odaberite Naprijed - desno.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do lijeve strane
originalne rute odaberite Unatrag - lijevo.
• Za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja
rute određena kao odredišna, pa do desne strane
originalne rute odaberite Unatrag - desno.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi
se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni kurs od
vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je
dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
6 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Navigacija pomoću plotera
7 Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao odredišna odaberite Unatrag.
5 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
6 Pratite liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli
kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Brisanje spremljene rute
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute i putovi automatskog
Brisanje spremljene trase
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Izbriši.
izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
8 Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni
kurs) kako biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne
linije (izravni kurs).
navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Rute i putovi
automatskog navođenja.
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno
snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti. Trase
možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz trasa
Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Točke i
tragovi > Trase > Uključi.
Linija na karti označava vašu trasu.
Postavljanje boje aktivne trase
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivnog
traga > Boja trase.
2 Odaberite boju trase.
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremi aktivni trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
Uređivanje spremljene trase
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Uredi trasu.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv i unesite novi naziv.
• Odaberite Boja trase i zatim odaberite boju.
Spremanje trase kao rute
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Uredi trasu > Spremi rutu.
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa tragova i
navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jedan trag
(Trase, stranica 13).
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Prati trasu.
4 Odaberite opciju:
• Za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja
trase određena kao početna odaberite Unaprijed.
Navigacija pomoću plotera
Brisanje svih spremljenih trasa
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Spremljene trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Prati aktivnu trasu.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3 Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
4 Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje aktivne trase
Odaberite Korisnički podaci > Trase > Očisti aktivnu
trasu.
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati
zabilježena.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom
snimanja
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivnog
traga.
2 Odaberite Način snimanja.
3 Odaberite opciju:
• Za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za
trase odaberite Popuni.
• Za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije
podatke novima, odaberite Prepiši.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje
trase. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se
primjena intervala rezolucije.
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivnog
traga > Interval snimanja > Interval.
2 Odaberite opciju:
• Za bilježenje trase na temelju udaljenosti između točaka
odaberite Udaljenost > Promijeni i unesite udaljenost.
• Za bilježenje trase na temelju vremenskog intervala
odaberite Vrijeme > Promijeni i unesite vremenski
interval.
• Za bilježenje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od
kursa odaberite Rezolucija > Promijeni i unesite
maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke
trase.
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa
Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Brisanje korisničkih podataka > Sve > OK.
13
Automatsko Navođenje
OPREZ
Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
Najbolji put do odredišta možete izračunati pomoću funkcije
Automatsko navođenje. Automatsko navođenje pomoću plotera
skenira kartografske podatke kao što su dubina vode i poznate
prepreke i predlaže put. Put možete prilagoditi za vrijeme
navigacije.
Postavljanje i praćenje puta za Automatsko
navođenje
1 Odaberite odredište (Odredišta, stranica 10).
2 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
3 Pregledajte put koji je označen grimiznom linijom.
4 Odaberite Pokreni navigaciju.
5 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.
NAPOMENA: Kada koristite Automatsko navođenje, sivi dio
bilo koje grimizne linije znači da Automatsko navođenje ne
može izračunati dio linije za Automatsko navođenje. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.
Stvaranje puta automatskog navođenja
1 Odaberite Navigacija > Rute i putovi automatskog
navođenja > Nova ruta > Automatsko navođenje.
2 Odaberite SELECT i odaberite odredišnu točku.
Filtriranje popisa ruta i putova automatskog
navođenja
Popis ruta i putova automatskog navođenja možete filtrirati kako
biste brzo pronašli spremljeno odredište.
1 Odaberite MENU > Filtar.
2 Odaberite opciju.
Pregledavanje puta automatskog navođenja
1 Na navigacijskoj karti odaberite put.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz opasnosti i prilagođavanje opasnog puta
odaberite Pregled. opas..
• Za promjenu naziva puta ili prilagođavanje ili ponovno
izračunavanje puta odaberite Uredi.
• Za brisanje puta odaberite Izbriši.
• Za navigaciju odabranim putom odaberite Navigiraj do.
Prilagođavanje puta automatskog navođenja
1 Na navigacijskoj karti pratite upute na zaslonu ili pomoću tipki
sa strelicama pomaknite odredišnu točku na novu lokaciju.
2 Odaberite SELECT > Pomakni točku.
3 Odaberite BACK za povratak na navigacijski zaslon.
Poništavanje izračuna za Automatsko navođenje u
tijeku
Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Odustani.
SAVJET: Možete odabrati BACK za brzo poništavanje
izračuna.
Postavljanje vremena dolaska
Ako ovu funkciju primijenite na rutu ili put izračunat pomoću
funkcije Automatsko navođenje, dobit ćete informaciju o
14
vremenu dolaska na odabranu točku. To vam omogućuje da
odredite vrijeme dolaska na lokaciju, na primjer, na podizanje
mosta ili startnu liniju utrke.
1 Na navigacijskoj karti odaberite MENU.
2 Po potrebi odaberite Opcije za navigaciju.
3 Odaberite Određ. vrij. dol..
SAVJET: Izbornik funkcije Određ. vrij. dol. brzo možete
otvoriti odabirom točke na putu ili ruti.
Prilagođavanje udaljenosti od obale
Postavka Udaljenost od obale pokazuje koliko blizu obali smije
prolaziti linija za Automatsko navođenje. Linija za Automatsko
navođenje možda će se pomaknuti ako ovu postavku
promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne vrijednosti postavke
Udaljenost od obale relativne su, a ne apsolutne. Kako biste bili
sigurni da se linija za Automatsko navođenje nalazi na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, položaj linije Automatsko
navođenje možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih
odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1 Pristanite sa svojim plovilom ili bacite sidro.
2 Odaberite Postavke > Navigacija > Automatsko
navođenje > Udaljenost od obale > Normalno.
3 Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
4 Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
5 Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite MENU > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu.
7 Ako ste tijekom koraka 6 odabrali Blizu ili Daleko,
pregledajte smještaj linije automatskog navođenja i odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
8 Odaberite opciju:
• Ako ste zadovoljni smještajem linije automatskog
navođenja, odaberite MENU > Zaustavi navigaciju i
prijeđite na korak 10.
• Ako linija automatskog navođenja prolazi preblizu
poznatim preprekama, odaberite Postavke > Navigacija
> Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja
preširoka, odaberite Postavke > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najbliže.
9 Ako ste u koraku 8 odabrali Najbliže ili Najdalje, pregledajte
položaj linije za Automatsko navođenje i potvrdite obilazi li
linija sve poznate prepreke na sigurnoj udaljenosti i
omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od
prepreka na otvorenim vodama, čak i ako postavku
Navigacija pomoću plotera
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Ploter
zbog toga možda neće premjestiti liniju za Automatsko
navođenje osim ako odabrano odredište ne zahtijeva
navigaciju kroz uske vodene putove.
10 Još najmanje jedanput ponovite korake 3-9, svaki puta
koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Konfiguracija putanje automatskog navođenja
OPREZ
Postavke Sigurna dubina i Vertikalna udaljenost utječu na način
na koji ploter izračunava putanju za Automatsko navođenje. Ako
u određenom području nije poznata dubina vode ili visina
prepreke, za to područje neće se izračunati putanja za
Automatsko navođenje. Ovisno o kartografskim podacima, ako
je područje na početku ili na kraju putanje za Automatsko
navođenje pliće nego što je postavljeno u opciji Sigurna dubina
ili manje nego što je postavljeno u opciji Vertikalna udaljenost,
putanja za Automatsko navođenje za to se područje može, ali
ne mora izračunati. Na karti se kurs kroz ta područja prikazuje
kao siva linija ili kao sivo-grimizna iscrtana linija. Nakon što vaše
plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će se poruka
upozorenja.
NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium
kartama, u određenim područjima.
NAPOMENA: Sve se postavke ne mogu primijeniti na sve karte.
Možete postaviti parametre koje će ploter koristiti prilikom
izračuna putanje za Automatsko navođenje.
Sigurna dubina: Postavlja minimalnu dubinu vode iznad koje
vaše plovilo može sigurno proći na temelju podataka o dubini
s karte.
NAPOMENA: Minimalna dubina vode za premium karte
(izrađene prije 2016. godine) je 90 cm (3 stope). Ako unesete
vrijednost manju od 90 cm (3 stope), karte će za izračun rute
za Automatsko navođenje koristiti samo dubine od 90 cm (3
stope).
Vertikalna udaljenost: Postavlja minimalnu visinu mosta ili
prepreka ispod koje vaše plovilo može sigurno proći na
temelju podataka s karte.
Udaljenost od obale: Postavlja koliko blizu obali želite da se
putanja za Automatsko navođenje postavi. Putanja za
Automatsko navođenje možda će se pomaknuti ako ovu
postavku promijenite za vrijeme navigacije. Dostupne
vrijednosti za ovu postavku su relativne, a ne apsolutne.
Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja
postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj
putanje za Automatsko navođenje možete procijeniti pomoću
jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju
kroz uske vodene putove (Prilagođavanje udaljenosti od
obale, stranica 14).
Granice
Granice vam omogućuju da ostanete u određenim područjima
na vodenoj površini ili ih izbjegnete. Možete postaviti alarm koji
vas upozorava kad uđete unutar granice ili izađete izvan nje.
Pomoću karte možete stvoriti ograničena područja, linije i
krugove. Spremljene tragove i rute možete pretvoriti u granice.
Pomoću točaka možete stvoriti ograničeno područje tako da iz
točaka stvorite rutu i zatim pretvorite rutu u granicu.
Možete odabrati granicu koja će služiti kao aktivna granica.
Podatkovnim poljima na karti možete dodati podatke o aktivnoj
granici.
Stvaranje granice
1 Odaberite Korisnički podaci > Granice > Nova granica.
2 Odaberite oblik granice.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Sonar
Postavke prikaza granica
Odaberite Korisnički podaci > Granice > Opcije prikaza.
Udaljenost/smjer: Omogućuje vam sakrivanje ili prikaz smjera i
udaljenosti do odredišta za aktivnu granicu.
Prikaz na karti: Omogućuje vam sakrivanje ili prikaz granica na
karti.
Boja: Postavlja boju granica na karti.
Pretvaranje rute u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je stvoriti i spremiti
barem jednu rutu (Stvaranje i spremanje rute, stranica 12).
1 Odaberite Korisnički podaci > Rute i putovi automatskog
navođenja.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu > Spremi kao granicu.
Pretvaranje traga u granicu
Prije pretvaranja traga u granicu potrebno je zabilježiti i spremiti
barem jedan trag (Spremanje aktivne trase, stranica 13).
1 Odaberite Korisnički podaci > Trase.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Uredi trasu > Spremi kao granicu.
Uređivanje granice
1 Odaberite Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Uređivanje granica.
4 Odaberite opciju:
• Za uređivanje izgleda granice na karti odaberite Opcije
prikaza.
• Za promjenu granica ili naziva granica odaberite
Uređivanje granica.
• Za uređivanje alarma granice odaberite Alarm.
Postavljanje alarma granice
Alarmi granice upozoravaju vas da se nalazite unutar određene
udaljenosti od postavljene granice.
1 Odaberite Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Alarm > Uključi.
4 Unesite udaljenost.
5 Odaberite opciju.
• Kako biste postavili alarm da se oglasi kad se plovilo nađe
na određenoj udaljenosti od granice područja unutar
kojega želite ostati, odaberite Izlazak.
• Kako biste postavili alarm da se oglasi kad se plovilo nađe
na određenoj udaljenosti od granice područja koje želite
izbjeći, odaberite Ulazak.
Brisanje granice
1 Odaberite Korisnički podaci > Granice.
2 Odaberite granicu.
3 Odaberite Uređivanje granica > Izbriši.
Sonar
Kada je povezan s neobaveznim sonarnim modulom Garmin i
sondom, svoj uređaj za iscrtavanje možete koristiti kao tragač za
ribom. Različiti prikazi sonara pomažu u prikazu riba u
trenutnom području.
Podešenja moguća na svakom prikazu sonara ovise o aktivnom
prikazu i o modelu uređaja za iscrtavanje te priključenom
modelu sonara i sonde.
15
Za dodatne informacije o najboljoj sondi za vaše potrebe idite na
web-mjesto www.garmin.com/transducers.
Prekid odašiljanja signala sonara
Na zaslonu sonara odaberite MENU > Odašiljanje.
Promjena prikaza sonara
1 Na kombiniranom zaslonu sa sonarom odaberite MENU >
Uredi kombinaciju.
2 Odaberite prozor koji želite mijenjati.
3 Odaberite prikaz sonara.
Prikaz Standardni sonara
Dostupno je nekoliko prikaza preko cijelog zaslona, ovisno o
priključenoj opremi.
Prikazi Standardni sonara preko cijelog zaslona prikazuju veliku
sliku očitanja sonara sa sonde. Mjerilo dosega s desne strane
zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon
pomiče zdesna ulijevo.
À
Á
Â
SideVü prikaz sonara
NAPOMENA: Nemaju svi modeli ugrađenu podršku za SideVü
sonar. Ako vaš model ne sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebni
su vam kompatibilan sonarni modul i kompatibilna SideVü
sonda.
Ako vaš model sadrži ugrađeni SideVü sonar, potrebna vam je
kompatibilna SideVü sonda.
Tehnologija sonara za skeniranje SideVü prikazuje sliku
objekata koji se nalaze na bočnim stranama plovila. Možete je
koristiti kao alat za traženje podvodnih struktura i riba.
Informacije o dubini
Podvodni objekti ili riba
Dno vodene površine
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Kod prikaza sonara podijeljene frekvencije, jedna strana
prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s podacima sonara
visoke frekvencije, a druga strana prikazuje grafikon preko
cijelog zaslona s podacima sonara niže frekvencije.
NAPOMENA: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva
korištenje sonde dvostruke frekvencije.
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon
preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog
grafikona na istom zaslonu.
Garmin ClearVü prikaz sonara
NAPOMENA: Za primanje Garmin ClearVü sonara sa
skeniranjem trebaju vam kompatibilni uređaj za iscrtavanje ili
Fishfinder te kompatibilna sonda. Informacije o kompatibilnim
sondama potražite na adresi www.garmin.com/transducers.
Garmin ClearVü sonar visoke frekvencije pruža detaljnu sliku
svega što se nalazi oko plovila i daje detaljan prikaz struktura
iznad kojih plovilo prolazi.
Standardne sonde emitiraju stožasti snop. Tehnologija sonara
sa skeniranjem Garmin ClearVü emitira dva uska snopa oblikom
slična snopu u uređaju za kopiranje. Ti snopovi omogućuje
jasniju sliku, više nalik na fotografiju, svega što se nalazi ispod
plovila.
16
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Lijeva strana plovila
Desna strana plovila
Sonda na plovilu
Granje
Stare gume
Trupci
Udaljenost od bočne strane plovila
Voda između plovila i dna
SideVü tehnologija skeniranja
Umjesto uobičajenog stožastog snopa, sonde SideVü koriste
plosnati snop za skeniranje vode i dna na bočnim stranama
plovila.
Sonar
Prikazi Panoptix sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli Panoptix sonde.
Za primanje Panoptix sonara potrebni su vam kompatibilan
ploter i sonda.
Prikazi Panoptix sonara omogućuju vam pregled svega što se
nalazi oko plovila u stvarnom vremenu. Također možete gledati
mamac pod vodom i jata ribe koja plivaju za mamcem ispred ili
ispod vašeg plovila.
Prikazi LiveVü sonara daju vam pregled kretanja ispred ili ispod
vašeg plovila u stvarnom vremenu. Zaslon se ažurira veoma
brzo i pruža prikaze sonara uz koje ćete imati osjećaj da gledate
videozapis uživo.
Prikazi RealVü 3D sonara pružaju trodimenzionalni pregled
svega što se nalazi ispred ili ispod vašeg plovila. Zaslon se
ažurira nakon svakog odašiljanja sonde.
Za pregled svih pet prikaza Panoptix sonara potrebna vam je
jedna sonda za prikaz ispod plovila i druga sonda za prikaz
ispred plovila.
Za pristup prikazima Panoptix sonara odaberite Sonar i zatim
odaberite prikaz.
Prikaz donjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
Prikaz prednjeg RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred sonde. Ovaj prikaz možete koristiti kad se plovilo
ne kreće i kada trebate vidjeti dno i ribu koja se približava
plovilu.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda boja
Plovilo
Ping indikator
Ribolovno područje
Dno
Raspon
Prikaz donjeg Donji RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispod sonde i može se koristiti kada se plovilo ne kreće i
kada želite vidjeti što se nalazi oko plovila.
Prikaz povijesnog RealVü 3D sonara
Ovaj prikaz sonara daje trodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi iza plovila koje se kreće i prikazuje čitav 3D potez vode
od dna do površine. Ovaj se prikaz koristi za pronalaženje ribe.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Povijesni prikaz donjeg Panoptix sonara uz kretanje prikazom
sonara
Plovilo
Raspon
Tragovi
"Drop shot" mamac
Dno
Prikaz prednjeg LiveVü sonara
Ovaj prikaz sonara daje dvodimenzionalni prikaz svega što se
nalazi ispred plovila i može se koristiti za gledanje mamca i ribe.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Legenda boja
Plovilo
Raspon
Dno
Struktura
Riba
FrontVü prikaz sonara
À
Á
Â
Ã
Ä
Sonar
Plovilo
Raspon
Ribolovno područje
Panoptix FrontVü prikaz sonara pokazuje vam prepreke ispod
vode na udaljenosti do 91 metra (300 stopa) ispred plovila i tako
vam omogućuje bolji uvid u situaciju.
Mogućnost učinkovitog izbjegavanja frontalnih sudara pomoću
FrontVü sonara smanjuje se povećanjem brzine na više od 8
čvorova.
Ako želite vidjeti FrontVü prikaz sonara, morate montirati
kompatibilnu sondu kao što je sonda PS21 i povezati je. Možda
ćete morati nadograditi softver sonde.
Tragovi
Dno
17
2 Koristite tipke sa strelicama.
Dijeljenje sonara
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.
Ovaj je ploter kompatibilan s Garmin ClearVü™ sondom, kao i s
asortimanom dodatnih sondi uključujući Garmin GT sonde
dostupne na web-mjestu www.garmin.com. Informacije o
kompatibilnim sondama potražite na adresi www.garmin.com
/transducers.
Ako ste priključili sondu koja nije bila priložena uz uređaj za
iscrtavanje, možda ćete trebati postaviti vrstu sonde kako bi
sonar pravilno radio. Ta se opcija neće prikazati ako je uređaj
automatski prepoznao vašu sondu.
1 U prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Instalacija > Vrsta sonde.
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom,
odaberite Dvostruka zraka (200/77 kHz).
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom, odaberite Dvostruka frekvencija (200/50
kHz).
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.
Kalibracija kompasa
Prije kalibracije kompasa sonda mora biti montirana na osovini
dovoljno daleko od vanbrodskog motora da se izbjegne
magnetska interferencija i potrebno ju je otpustiti u vodu.
Kalibracija mora biti dovoljno kvalitetna da se omogući rad
ugrađenog kompasa.
NAPOMENA: Za korištenje kompasa, sondu je potrebno
montirati na osovinu. Kompas ne radi ako sondu montirate na
motor.
NAPOMENA: Kalibracija kompasa moguća je samo za sonde s
ugrađenim kompasom kao što je PS21-TR sonda.
Prije kalibracije možete početi okretati plovilo, ali tijekom
kalibracije je potrebno potpuno okrenuti plovilo 1,5 put.
1 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite MENU > Postavke
sonara > Instalacija.
2 Po potrebi odaberite Koristi AHRS kako biste uključili AHRS
senzor.
3 Odaberite Kalibracija kompasa.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Stvaranje točke na zaslonu sonara
1 Na prikazu sonara odaberite lokaciju.
2 Odaberite SELECT.
3 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.
Pauziranje prikaza sonara
Na prikazu sonara odaberite MENU > Pauziraj sonar.
Pregled povijesti sonara
Kretanjem po prikazu sonara možete pregledati povijesne
podatke sonara.
NAPOMENA: Ne spremaju sve sonde povijesne podatke
sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Pauziraj sonar.
18
Ova funkcija nije dostupna na svim modelima plotera.
Možete pregledavati podatke sonara drugih plotera s ugrađenim
sonarnim modulom koji su povezani na brodsku mrežu Garmin
Marine Network.
Svaki ploter u mreži može prikazivati podatke sonara svakog
kompatibilnog sonarnog modula i sonde u mreži, neovisno o
tome gdje su ploteri i sonde montirane na plovilu. Na primjer, sa
sonde s Garmin ClearVü montirane na stražnjem dijelu plovila
možete pregledavati podatke sonara pomoću 93sv uređaja
montiranog na prednjoj strani plovila.
Prilikom dijeljenja podataka sonara, vrijednosti nekih postavki
sonara kao što su Domet i Osjetljivost sinkroniziraju se na svim
uređajima u mreži. Vrijednosti drugih postavki sonara kao što je
Izgled ne sinkroniziraju se i treba ih postaviti na svakom
pojedinom uređaju. Uz to, brzina pomicanja prikaza podataka
različitih tradicionalnih i Garmin ClearVü sonara sinkronizira se
kako bi podijeljeni prikazi bili bolje povezani.
NAPOMENA: Istovremeno korištenje više sondi može
uzrokovati preklapanje signala koje se može ukloniti
prilagođavanjem postavke Smetnje na sonaru.
Odabir izvora sonara
Ova značajka nije dostupna na svim modelima.
Ako za određeni prikaz sonara koristite više od jednog izvora
podataka sonara, možete odabrati izvor koji će se koristiti za taj
prikaz sonara. Na primjer, ako imate dva izvora s tehnologijom
Garmin ClearVü, na prikazu sonara s tehnologijom Garmin
ClearVü možete odabrati izvor.
1 Otvorite prikaz sonara kojem želite promijeniti izvor.
2 Odaberite MENU > Postavke sonara > Izvor.
3 Odaberite izvor za ovaj prikaz sonara.
Promjena naziva izvora sonara
Kako biste jednostavno mogli odrediti izvor sonara, možete mu
promijeniti naziv. Na primjer, "Pramac" može biti naziv sonde
koja se nalazi na pramcu vašeg plovila.
Promjena naziva izvora vrijedi samo za trenutni prikaz. Na
primjer, ako želite promijeniti izvor sonara s tehnologijom
Garmin ClearVü, morate otvoriti prikaz sonara s tehnologijom
Garmin ClearVü.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Izvor > Promijeni naziv izvora.
2 Unesite naziv.
Podešavanje razine detalja
Razinu detalja i šuma koja se prikazuje na zaslonu sonara
možete kontrolirati prilagođavanjem osjetljivosti na
tradicionalnim sondama ili podešavanjem svjetline na Garmin
ClearVü sondama.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal najvećeg
intenziteta, možete smanjiti osjetljivost ili svjetlinu te tako ukloniti
povratne signale manjeg intenziteta i šum. Želite li vidjeti sve
povratne informacije, možete povećati osjetljivost ili svjetlinu te
tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja i
šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih povratnih
signala.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU.
2 Odaberite Osjetljivost ili Svjetlina.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste ručno povećali ili smanjili osjetljivost ili svjetlinu,
odaberite Gore ili Dolje.
Sonar
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje osjetljivosti ili svjetline, odaberite opciju
Automatski.
Prilagođavanje intenziteta boje
Možete podešavati intenzitet boja i isticati područja interesa na
zaslonu sonara, podešavanjem osjetljivosti boje na
tradicionalnim sondama ili kontrasta na Garmin ClearVü i
SideVü/ClearVü sondama. Ova postavka najbolje funkcionira
nakon podešavanja razine detalja koji se prikazuju na zaslonu
postavljanjem osjetljivosti ili svjetline.
Želite li istaknuti manje skupine riba ili stvoriti veći intenzitet
prikaza objekta, možete povećati postavku osjetljivosti boja ili
kontrasta. To će dovesti do gubitka diferencijacije povratnih
signala velikog intenziteta na dnu. Želite li smanjiti intenzitet
povratnog signala, možete smanjiti osjetljivost boja ili kontrast.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU.
2 Odaberite opciju:
• U prikazu sonara Garmin ClearVü ili SideVü odaberite
Kontrast.
• U prikazu Panoptix LiveVü sonara odaberite Osjetljivost
boje.
• Ako se nalazite u nekom drugom prikazu sonara,
odaberite Postavke sonara > Napredno > Osjetljivost
boje.
3 Odaberite opciju:
• Za ručno povećavanje ili smanjivanje intenziteta boja
odaberite Gore ili Dolje.
• Za korištenje zadane postavke odaberite Zadano.
Snimke sonara
Snimanje prikaza sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli snimanje sonara.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Snimka sonara > Snimanje sonara.
15 minuta snimanja sonara zauzima otprilike 200 MB
prostora na umetnutoj memorijskoj kartici. Sonar možete
snimati dokle god na kartici ima mjesta.
Zaustavljanje snimanja sonara
Prije zaustavljanja snimanja sonara, morate ga početi snimati
(Snimanje prikaza sonara, stranica 19).
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Snimka sonara > Zaustavi snimanje.
Brisanje snimke sonara
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Snimke sonara > Prikaz snimki.
3 Odaberite snimku.
4 Odaberite Izbriši.
Reprodukcija snimki sonara
Prije reprodukcije snimki sonara morate preuzeti i instalirati
aplikaciju HomePort™ i na memorijsku karticu snimiti podatke
sonara.
1 Iz uređaja izvadite memorijsku karticu.
2 Memorijsku karticu umetnite u čitač kartica koji je spojen s
računalom.
3 Otvorite aplikaciju HomePort.
4 S popisa uređaja odaberite snimku sonara.
5 Desnom tipkom miša odaberite snimku sonara u donjem
oknu.
Sonar
6 Odaberite Reprodukcija.
Postavljanje standardnog, Garmin ClearVü, i
SideVü sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara.
Linija dubine: Prikazuje brzu referentnu liniju dubine.
Brzina pomicanja: Određivanje brzine kojom će se sonar
pomicati zdesna nalijevo.
U plitkoj vodi dobro je smanjiti brzinu pomicanja kako bi se
produljilo vrijeme prikaza informacija na zaslonu. U dubljoj
vodi možete povećati brzinu pomicanja.
Linije dometa: Prikazuje okomite linije koje naznačuju
udaljenost od desne i lijeve strane plovila. Postavka je
dostupna samo za SideVü prikaz sonara.
Shema boja: Služi za postavljanje sheme boja za prikaz sonara.
Ta postavka može biti dostupna u izborniku Izgled.
Sheme boja s visokim kontrastom omogućavaju dodjelu
tamnijih boja povratnim signalima niskog intenziteta. Sheme
boja s niskim kontrastom omogućavaju dodjelu boja
povratnim signalima niskog intenzitete koji su slični boji
pozadine.
Izgled: Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke
izgleda sonara, stranica 20.
Prikaz brojeva: Postavlja podatke koji se prikazuju na zaslonu
sonara.
Napredno: Dodatne informacije potražite u odjeljku Napredne
postavke sonara, stranica 20.
Instalacija: Vraćanje zadanih postavki sonara.
Postavljanje razine zumiranja na zaslonu sonara
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Zumiranje.
2 Odaberite opciju:
• Za povećavanje podataka sonara s dubine dna odaberite
Fiksirano dno.
• Za ručno postavljanje raspona dubina povećanog
područja odaberite Ručno, zatim odaberite Pregled
prema gore ili Pregled prema dolje za postavljanje
raspona dubina povećanog područja i odaberite Povećaj
ili Smanji za povećavanje ili smanjivanje povećanog
područja.
• Za automatsko postavljanje dubine i povećanja odaberite
Autom..
• Kako biste otkazali povećanje, odaberite Bez zum..
Postavljanje brzine pomicanja
Možete postaviti brzinu kojom se slike sonara pomiču po
zaslonu. Veća brzina pomicanja omogućuje više detalja,
posebno prilikom pomicanja ili kretanja. Manja brzina pomicanja
omogućuje duži prikaz informacija sonara na zaslonu. Brzina
pomicanja postavljena na jednom prikazu sonara primjenjuje se
na sve prikaze sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Brzina pomicanja.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko prilagođavanje brzine pomicanja na
temelju kopnene brzine ili brzine kroz vodu odaberite
Autom..
Postavka Automatski odabire brzinu pomicanja koja je
usklađena s brzinom plovila pa se ciljevi koji se nalaze u
vodi iscrtavaju u ispravnom omjeru i prikazani su s manje
izobličenja. Prilikom pregledavanja Garmin ClearVü ili
SideVü prikaza sonara, preporučuje se odabir postavke
Automatski.
19
• Ako želite izrazito brzo pomicanje, odaberite Ultrascroll®.
Opcija Ultrascroll omogućuje brzo kretanje kroz nove
podatke sonara, ali uz smanjenu kvalitetu slike. Postavka
Brzo u većini je slučajeva dobar omjer između brzine
pomicanja i izobličenosti ciljeva.
Podešavanje dometa mjerila dubine ili širine
Možete podešavati domet mjerila dubine na tradicionalnim i
Garmin ClearVü prikazima sonara te domet mjerila širine na
SideVü prikazu sonara.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno će
se zadržavati unutar donje ili vanjske trećine prikaza sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji ste
postavili.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Domet.
2 Odaberite opciju:
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
podešavanje dometa, odaberite Autom..
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje dometa odaberite
Gore ili Dolje.
SAVJET: Na zaslonu sonara možete odabrati ili ako
želite ručno podesiti domet.
SAVJET: Kada pregledavate više zaslona sonara, možete
odabrati SELECT kako biste odabrali aktivni zaslon.
Postavke izgleda sonara
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Izgled.
Shema boja: Postavlja shemu boja.
Edge: Označava najjači signal od dna kako biste lakše definirali
tvrdoću ili mekoću signala.
A-Scope: A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu
zaslona koja trenutačno prikazuje udaljenost do ciljeva uz
mjerilo.
Napredna slika: Omogućava slici sonara brže kretanje tako da
se na zaslonu iscrtava više od jednog stupca podataka za
svaki stupac primljenih podataka sonara. To je naročito
korisno ako sonar koristite u dubokoj vodi jer signal sonara
dulje putuje do dna i natrag do sonde.
Postavka 1/1 na zaslonu iscrtava jedan stupac informacija po
skupu povratnih podataka sa sonde. Postavka 2/1 na zaslonu
iscrtava dva stupca informacija po skupu povratnih podataka
sa sonde, a broj stupaca se mijenja na isti način za postavke
4/1 i 8/1.
Simboli riba: Određuje kako sonar interpretira podvodne
objekte.
Alarmi sonara
NAPOMENA: Sve navedene opcije nisu dostupne na svim
sondama.
Na primjenjivom prikazu sonara odaberite MENU > Postavke
sonara > Alarmi.
Alarme sonara također možete otvoriti ako odaberete Postavke
> Alarmi > Sonar.
Plitka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode manja od navedene vrijednosti.
Duboka voda: Postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina
vode veća od navedene vrijednosti.
FrontVü alarm: Postavljanje alarma da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti, što vam
pomaže da izbjegnete nasukavanje (Postavljanje FrontVü
20
alarma za dubinu, stranica 22). Ovaj je alarm dostupan
samo s Panoptix FrontVü sondama.
Temperatura vode: Postavljanje alarma da se oglasi kada
sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od
navedene temperature.
Kontura: Postavljanje alarma da se oglasi kada sonda prijavi
podvodni cilj unutar određene dubine ispod površine vode i
iznad dna.
Ribolov: Postavljanje alarma da se oglasi nakon što uređaj
otkrije ribu.
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije velika
riba.
Napredne postavke sonara
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Napredno.
Smetnje: Prilagođava osjetljivost kako bi se smanjio utjecaj
obližnjih izvora buke.
Za uklanjanje smetnji sa zaslona treba upotrijebiti najnižu
postavku smetnji kojom se postiže željeno poboljšanje.
Najbolji način uklanjanja smetnji je otklanjanje instalacijskih
problema koji uzrokuju smetnje.
Šum površine: Sakriva šum površine kako bi se smanjila buka.
Veće širine snopa (niže frekvencije) mogu prikazati više
objekata, ali i generirati veći šum površine.
Osjetljivost boje: Pogledajte Podešavanje razine detalja,
stranica 18.
TVG: Prilagođava izgled povratnih signala radi kompenzacije
oslabljenih signala sonara u dubljoj vodi te smanjuje
pojavljivanje šuma blizu površne. Ako se vrijednost ove
postavke poveća, boje pridružene šumu niske razine i ribama
konzistentnije se prikazuju u različitim dubinama vode. Ova
postavka smanjuje i šum blizu površine vode.
Postavke instalacije sonde
NAPOMENA: Ne odnose se sve opcije i postavke na sve
modele, sonare i sonde.
Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Instalacija.
Vrati zadane vrijed. sonara: Vraća zadane tvorničke postavke
prikaza sonara.
Vrsta sonde: Omogućava odabir vrste sonde koja je povezana
s uređajem.
Promjena: Omogućuje postavljanje raspona dubina na koje se
sonar fokusira. To omogućuje zumiranje na područje u
fokusiranoj dubini.
Okreni lij./desn.: Mijenja orijentaciju prikaza sonara SideVü ako
je sonda usmjerena unatrag.
Okreni: Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je
montirana sonda čiji su kabeli okrenuti prema lijevoj strani
plovila.
Širina zrake: Postavlja širinu zrake Panoptix sonde.
Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i dalje. Šira zraka
omogućuje vam pregled veće površine.
Koristi AHRS: Dozvoljava internom referentnom sustavu za
pozicioniranje i smjer (AHRS) da otkrije kut pod kojim je
montirana Panoptix sonda. Ako je ova postavka isključena,
pretpostavlja se da je sonda montirana pod kutom od 45
stupnjeva.
Sonar
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o uređaju za
iscrtavanje, sonarnim modulima i sondama koji se koriste.
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru. Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje ribarima
prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu generirati više
površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna na nemirnom
moru. Veće širine snopa stvaraju veće lukove za primanje
signala riba pa su idealne za pronalaženje riba. Veće širine
snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.
CHIRP frekvencije omogućavaju odašiljanje svakog impulsa
kroz raspon frekvencije, što rezultira boljim razdvajanjem
objekata u dubokoj vodi. CHIRP se može koristiti za jasno
identificiranje objekata, poput pojedinačnih riba u jatu, i u
dubokoj vodi. CHIRP općenito daje bolje rezultate od primjena s
jednom frekvencijom. Budući da se neki objekti riba mogu bolje
prikazati pomoću fiksne frekvencije, kad koristite CHIRP
frekvencije trebali biste razmotriti svoje ciljeve i uvjete u vodi.
Neke sonarske crne kutije i sonde omogućavaju i prilagodbu
unaprijed postavljenih frekvencija za svaki element sonde, što
omogućava brzo mijenjanje frekvencija korištenjem unaprijed
postavljenih vrijednosti u slučaju promjena u vodi i promjena
ciljeva.
Istovremeni prikaz dvije frekvencije putem zaslona s
podijeljenom frekvencijom omogućuje vam da vidite dublje
pomoću signala niže frekvencije i da istovremeno vidite
detaljnije pomoću signala više frekvencije.
Odabir frekvencija
NAPOMENA: Frekvencija se ne može podešavati na svim
prikazima sonara i sondama.
Možete odrediti koje će se frekvencije prikazivati na zaslonu
sonara.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Frekvencija.
2 Odaberite frekvenciju koja odgovara vašim potrebama i
dubini vode.
Više informacija o frekvencijama: Frekvencije sonara,
stranica 21.
Stvaranje unaprijed zadane frekvencije
NAPOMENA: Nije dostupno na svim sondama.
Zadanu frekvenciju možete stvoriti kako biste spremili određenu
frekvenciju sonara, što omogućava brzo mijenjanje frekvencija.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Frekvencija.
2 Odaberite Dodaj.
3 Unesite frekvenciju.
Uključivanje značajke A-Scope
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo u prikazima
Standardni sonara.
A-scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu prikaza koja u
stvarnom vremenu prikazuje što se nalazi ispod sonde. A-scope
možete upotrijebiti kako biste identificirali povratne informacije
koje su potencijalno propuštene tijekom brzog prelaska
podataka sonara preko zaslona, primjerice kad se plovilo kreće
velikom brzinom. Pomaže i pri otkrivanju riba koje se nalaze u
blizini dna.
Sonar
Gore prikazani a-scope prikazuje povratne informacije o ribama
À i odraz mekanog dna Á.
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavke sonara >
Izgled > A-Scope.
Odaberite
vrijeme držanja prikaza.
2
Možete povećati vrijeme držanja prikaza kako biste produljili
vrijeme prikazivanja povratnih informacija sonara.
Postavke sonara Panoptix
Prilagođavanje RealVü kuta gledanja i razine
zumiranja
Možete promijeniti kut gledanja za prikaze RealVü sonara.
Prikaz možete i povećati i smanjiti.
Na prikazu RealVü sonara odaberite opciju:
• Kut gledanja prilagodite pomoću tipki sa strelicama.
• Za povećavanje ili smanjivanje okrenite kotačić.
Prilagođavanje brzine odašiljanja za RealVü
Možete odrediti brzinu kojom sonda odašilje prema naprijed i
natrag. Brže odašiljanje daje manje preciznu sliku, ali se zaslon
brže osvježava. Sporije odašiljanje daje detaljniju sliku, ali se
zaslon sporije osvježava.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za RealVü 3D
Historical prikaz sonara.
1 Na prikazu RealVü sonara odaberite MENU > Brzina
odašiljanja.
2 Odaberite opciju.
Izbornik LiveVü Forward i FrontVü sonara
Na prikazu sonara LiveVü Forward ili FrontVü odaberite MENU.
Osjetljivost: Upravlja razinom detalja i buke na zaslonu sonara.
Ako želite da se na zaslonu prikazuje povratni signal
najvećeg intenziteta, možete smanjiti osjetljivost te tako
ukloniti povratne signale manjeg intenziteta i šum. Ako želite
li vidjeti sve povratne informacije, možete povećati osjetljivost
te tako prikazati više informacija na zaslonu. Time se uklanja
i šum, ali se tako može otežati raspoznavanje stvarnih
povratnih signala.
Raspon dubine: Podešava domet mjerila dubine.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet, dno
će se zadržavati unutar donjeg dijela zaslona sonara, što
može biti korisno prilikom praćenja dna s minimalnim ili
umjerenim promjenama terena.
Ručno podešavanje dometa omogućava prikaz određenog
dometa, što može biti korisno prilikom praćenja dna s velikim
promjenama terena, kao što su ponori ili litice. Dno se može
prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar dometa koji
ste postavili.
Prednji radni domet: Podešava domet mjerila prednjeg rada.
Ako uređaju dopustite da automatski podešava domet,
mjerilo prednjeg rada podesit će u odnosu na dubinu. Ručno
podešavanje dometa omogućava prikaz određenog dometa.
Dno se može prikazivati na zaslonu sve dok se nalazi unutar
dometa koji ste postavili. Ručno smanjenje ove opcije može
smanjiti učinkovitost funkcije FrontVü alarm, čime se
smanjuje i vrijeme reakcije na očitanja male dubine.
21
Kut prijenosa: Podešava fokus sonde na lijevu ili desnu stranu.
To je dostupno samo s Panoptix FrontVü sondama koje
podržavaju RealVü, kao što su PS30, PS31 i PS60.
Odašiljanje: Sprečava odašiljanje sonde.
FrontVü alarm: Postavlja alarm da se oglasi kad je dubina
ispred plovila manja od navedene vrijednosti (Postavljanje
FrontVü alarma za dubinu, stranica 22). Ovo je dostupno
samo s Panoptix FrontVü sondama.
Postavke sonara: Podešava postavke sonde i izgled povratnih
informacija sonara.
Uredi preklapanja: Prilagođava podatke prikazane na zaslonu.
Postavljanje kuta odašiljanja LiveVü i FrontVü sonde
Ova je funkcija dostupna samo uz Panoptix LiveVü i FrontVü
sonde.
Možete promijeniti kut odašiljanja sonde kako biste sondu
usmjerili prema određenom području interesa. Primjerice, sondu
možete usmjeriti da slijedi mamac ili da se fokusira na drvo
pored kojeg prolazite.
1 Na prikazu LiveVü ili FrontVü sonara odaberite MENU > Kut
prijenosa.
2 Odaberite opciju.
Postavljanje FrontVü alarma za dubinu
UPOZORENJE
FrontVü alarm za dubinu je alat koji se upotrebljava samo za
svjesnost o situaciji, i možda neće spriječiti nasukavanja u svim
okolnostima. Rukovatelj plovila odgovoran je za sigurno
upravljanje plovilom.
Ovaj je alarm dostupan samo s Panoptix FrontVü sondama.
Alarm je moguće podesiti na oglašavanje ako je dubina manja
od zadane razine. Za najbolje rezultate trebate postaviti pomak
pramca kad upotrebljavate alarm za prednji sudar (Postavljanje
pomaka pramca, stranica 22).
1 Na prikazu FrontVü sonara odaberite MENU > FrontVü
alarm.
2 Odaberite Uključi.
3 Unesite dubinu na kojoj će se alarm pokrenuti, a zatim
odaberite Gotovo.
Na FrontVü zaslonu linija dubine prikazuje dubinu postavljenu
za pokretanje alarma. Linija je obojana zeleno kad se nalazite
na sigurnoj dubini. Linija poprima žutu boju kad se krećete
brzinom većom od one pri kojoj vam prednji radni domet
omogućuje dovoljno vremena za reakciju (10 sekundi). Linija
poprima crvenu boju i alarm se oglašava kad sustav otkrije
prepreku ili kad je dubina manja od unesene vrijednosti.
OPREZ
Mogućnost učinkovitog izbjegavanja nasukavanja pomoću
FrontVü sonara smanjuje se povećanjem brzine na više od 8
čvorova.
Postavke izgleda za LiveVü i FrontVü
Na prikazu sonara LiveVü ili FrontVü Panoptix odaberite MENU
> Postavke sonara > Izgled.
Shema boja: Postavlja paletu boja.
Osjetljivost boje: Podešava intenzitet boja koje se prikazuju na
zaslonu.
Možete odabrati veću vrijednost osjetljivosti boje kako biste
vidjeli ciljeve više u okomitom potezu vode. Veća vrijednost
intenziteta boje također vam omogućuje da razlikujete
povratne informacije niskog intenziteta više u potezu vode,
no to uzrokuje manje razlikovanje povratnih informacija s
dna. Možete odabrati manju vrijednost osjetljivosti boje kad
se ciljevi nalaze blizu dna kako biste bolje razlikovali ciljeve
od povratnih informacija visokog intenziteta poput pijeska,
kamena i mulja.
22
Staze: Postavlja koliko će se dugo tragovi prikazivati na
zaslonu. Tragovi pokazuju kretanje cilja.
Popunjavanje dna: Dno se boja u smeđu boju kako bi se
razlikovalo od povratnog signala vode.
Preklapanje rešetke: Prikazuje rešetku linija raspona.
Povijest pomicanja: Prikazuje povijest sonara na prikazu
standardnog sonara.
Postavke izgleda za RealVü
Na prikazu sonara RealVü odaberite MENU > Postavke sonara
> Izgled.
Boje točaka: Postavlja različite palete boja za točke odašiljanja
signala sonara.
Boje dna: Postavlja shemu boja za dno.
Stil dna: Postavlja stil dna. Kada se nalazite u dubokim
vodama, možete odabrati opciju Točke i ručno postaviti
raspon na pliću vrijednost.
Legenda boja: Pokazuje dubine označene bojama.
Postavke instalacije Panoptix sonde
Na prikazu sonara Panoptix odaberite MENU > Postavke
sonara > Instalacija.
Dubina montiranja: Postavlja dubinu ispod linije vode na kojoj
će se montirati Panoptix sonda. Ako unesete stvarnu dubinu
na kojoj je sonda montirana, vizualni prikaz onoga što je u
vodi bit će točniji.
Pomak pramca: Postavlja udaljenost između pramca i lokacije
za montažu Panoptix sonde za prikaz ispred plovila. To vam
omogućuje da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s
lokacije sonde.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü,
LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.
Širina zrake: Postavlja širinu zrake Panoptix sonde za prikaz
ispod plovila. Uska zraka omogućuje vam da vidite dublje i
dalje. Šira zraka omogućuje vam pregled veće površine.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara FrontVü,
LiveVü Down i LiveVü Forward.
Koristi AHRS: Internom referentnom sustavu za pozicioniranje i
smjer (AHRS) omogućuje da automatski otkrije kut pod kojim
je montirana Panoptix sonda. Kada je ova postavka
isključena, možete unijeti određeni kut montaže sonde
pomoću postavke Kut nagiba. Mnoge sonde za prikaz ispred
plovila montirane su pod kutom od 45 stupnjeva, a sonde za
prikaz ispod plovila montirana su pod kutom od 0 stupnjeva.
Okreni: Postavlja orijentaciju prikaza Panoptix sonara kada je
montirana sonda za prikaz ispod plovila čiji su kabeli okrenuti
prema lijevoj strani plovila.
To se odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara LiveVü
Down, RealVü 3D Down i RealVü 3D Historical.
Kalibracija kompasa: Kalibrira ugrađeni kompas u Panoptix
sondi (Postavke instalacije sonde, stranica 20).
To se odnosi na Panoptix sonde s ugrađenim kompasom
poput PS21-TR sonde.
Vrati zadane vrijed. sonara: Vraća postavke sonara na
tvornički zadane vrijednosti.
Postavljanje pomaka pramca
U slučaju Panoptix sondi za prikaz ispred plovila, možete unijeti
pomak pramca kako biste kompenzirali očitanja udaljenosti
ispred plovila za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite prednju udaljenost s pramca umjesto s lokacije za
montažu sonde.
Ta se funkcija odnosi na Panoptix sonde u prikazima sonara
FrontVü, LiveVü Forward i RealVü 3D Forward.
1 Izmjerite vodoravnu udaljenost À od sonde do pramca.
Sonar
Â
Stvarni smjer (u stanju mirovanja)
Planirani smjer (kada je uključen)
Ã
Indikator položaja kormila (Ova je funkcija dostupna samo kada je
priključen senzor na kormilu.)
Prilagođavanje veličine koraka upravljanja
1 Na zaslonu autopilota odaberite MENU > Postavljanje
autopilota > Veličina koraka okreta.
2 Odaberite veličinu koraka.
Postavljanje uštede energije
2 Na primjenjivom prikazu sonara odaberite MENU > Postavke
sonara > Instalacija > Pomak pramca.
3 Unesite izmjerenu udaljenost i odaberite Gotovo.
Na primjenjivom prikazu sonara prednji radni domet pomiče se
za udaljenost koju ste unijeli.
Autopilot
UPOZORENJE
Značajku autopilota možete koristiti samo na stanici instaliranoj
pokraj kormila, regulatora i upravljačkog uređaja.
Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom.
Autopilot je alat koji poboljšava mogućnost upravljanja plovilom.
No on vas ne oslobađa odgovornosti da plovilom upravljate na
siguran način. Izbjegavajte navigacijske opasnosti i nikad ne
ostavljajte kormilo bez nadzora.
Uvijek budite spremni brzo preuzeti ručnu kontrolu nad plovilom.
Upoznajte se s radom autopilota na mirnoj otvorenoj vodi bez
opasnosti.
Budite oprezni kad koristite autopilot u blizini opasnih elemenata
u vodi poput dokova, stupova i drugih plovila.
Sustav autopilota neprekidno prilagođava upravljanje plovilom
kako biste održali stalan smjer (držanje smjera). Sustav
omogućuje i ručno upravljanje te nekoliko načina rada funkcija
automatskog upravljanja i oblika za upravljanje.
Kad je ploter povezan s kompatibilnim Garmin sustavom
autopilota, autopilot možete pokrenuti i upravljati njime s plotera.
Informacije o kompatibilnim Garmin sustavima autopilota
potražite na adresi www.garmin.com.
Zaslon autopilota
Možete prilagoditi razinu aktivnosti kormila.
1 Na zaslonu autopilota odaberite MENU > Postavljanje
autopilota > Postavljanje načina rada napajanja > Ušteda
energije.
2 Odaberite postotak.
Odabirom visokog postotka smanjuje se aktivnost kormila i
držanje smjera. Što je viši postotak, više će se kurs mijenjati
prije nego što ga autopilot ispravi.
SAVJET: Na nemirnom moru pri malim brzinama povećanje
postotka za opciju Ušteda energije smanjuje aktivnost
kormila.
Uključivanje autopilota
Kada uključite autopilot, on preuzima kormilo i upravlja plovilom
kako biste zadržali smjer.
Na bilo kojem zaslonu odaberite Uključi.
Vaš se planirani smjer prikazuje u sredini zaslona autopilota.
Oblici za upravljanje
UPOZORENJE
Vi ste odgovorni za sigurno upravljanje plovilom. Ne započinjite
oblik ako niste sigurni da na vodi nema prepreka.
Autopilot može upravljati plovilom u unaprijed određenim
oblicima radi ribolova, a može i izvoditi druge posebne manevre
kao što su polukružni zaokreti ili Williamsonovi zaokreti.
Slijeđenje oblika polukružnog zaokreta
Oblik polukružnog zaokreta možete koristiti za okretanje plovila
za 180 stupnjeva i držanje novog smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite MENU > Upravljanje
pomoću oblika > Polukružni zaokret.
2 Odaberite Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje
udesno.
Postavljanje i slijeđenje kružnog oblika
Kružni oblik možete koristiti za upravljanje plovilom u
neprekidnom krugu u određenom smjeru i u određenim
vremenskim intervalima.
1 Na zaslonu autopilota odaberite MENU > Upravljanje
pomoću oblika > Krugovi.
2 Po potrebi odaberite Vrijeme i odaberite vrijeme za koje
autopilot dovrši jedan krug.
3 Odaberite Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje
udesno.
Postavljanje i slijeđenje cik-cak oblika
À
Á
Stvarni smjer
Planirani smjer (smjer u kojem autopilot upravlja)
Autopilot
Cik-cak oblik možete koristiti za upravljanje plovilom ulijevo, pa
udesno i natrag tijekom određenog vremena i pod određenim
kutom preko trenutačnog smjera.
1 Na zaslonu autopilota odaberite MENU > Upravljanje
pomoću oblika > Cik-cak.
2 Po potrebi odaberite Amplituda i odaberite stupanj.
3 Po potrebi odaberite Period i odaberite vremensko razdoblje.
4 Odaberite Uključi cik-cak manevar.
23
Slijeđenje oblika Williamsonovog zaokreta
Oblik Williamsonovog zaokreta možete koristiti za upravljanje
plovilom u blizini mjesta gdje je oblik Williamsonovog zaokreta
započet. Oblik Williamsonovog zaokreta može se koristiti u
situacijama sa čovjekom u moru.
1 Na zaslonu autopilota odaberite MENU > Upravljanje
pomoću oblika > Williamsonov zaokret.
Odaberite
Uključi kretanje ulijevo ili Uključi kretanje
2
udesno.
Jedriličarske značajke
Postavljanje vrste plovila
Možete odabrati vrstu svojeg plovila kako biste mogli
konfigurirati postavke uređaja za iscrtavanje i koristiti značajke
prilagođene vašoj vrsti plovila.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Vrsta plovila.
2 Odaberite opciju.
Jedriličarska utrka
Zahvaljujući ovom uređaju povećava se vjerojatnost da će
jedrilica prijeći startnu liniju točno u trenutku početka utrke. Kada
svoju štopericu sinkronizirate sa službenom štopericom utrke, u
intervalima od jedne minute primat ćete upozorenja o
približavanju početka utrke. Kada štopericu koristite u
kombinaciji s virtualnom startnom linijom, uređaj mjeri vašu
brzinu, smjer i preostalo vrijeme na štoperici. Uređaj pomoću tih
podataka može predvidjeti hoće li jedrilica prijeći startnu liniju
prije, nakon ili u točnom trenutku početka utrke.
Pomoć do startne linije
Pomoć do startne linije u jedrenju vizualni je prikaz podataka koji
su vam potrebni da startnu liniju prijeđete u najbolje vrijeme i s
optimalnom brzinom.
Nakon postavljanja desne i lijeve oznake startne linije i željene
brzine i vremena, te nakon što postavite štopericu, pojavit će se
linija predviđanja. Linija predviđanja pruža se od vaše trenutne
lokacije do startne linije i layline linija koje se protežu od svake
oznake.
Završna točka i boja linije predviđanja na temelju brzine kojom
se trenutno krećete pokazuju gdje će se vaše plovilo nalaziti
kada štoperica dovrši odbrojavanje.
Ako je završna točka prije startne linije, linija je bijele boje. To
znači da morate povećati brzinu plovila kako biste na vrijeme
stigli do startne linije.
Ako je završna točka poslije startne linije, linija je crvene boje.
To znači da morate smanjiti brzinu plovila kako ne biste dobili
kaznene bodove za prelazak startne linije prije nego što
štoperica dovrši odbrojavanje.
Ako je završna točka na startnoj liniji, linija je bijele boje. To
znači da se krećete optimalnom brzinom kojom ćete do startne
linije stići kada štoperica dovrši odbrojavanje.
Prozor pomoći do startne linije i štoperica zadano se pojavljuju u
kombiniranom zaslonu jedriličarske utrke.
Postavljanje startne linije
1 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite MENU >
Startna linija.
2 Odaberite opciju:
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti kada
pored njih prođete, odaberite Oznaka lokacije.
• Ako lijevu i desnu oznaku startne linije želite postaviti
unosom njihovih koordinata, odaberite Upiši koordinate.
• Ako nakon postavljanja želite zamijeniti lijevu i desnu
oznaku, odaberite Zamijeni lijevu i desnu Oznake.
24
Korištenje pomoći do startne linije
Funkciju pomoći do startne linije možete koristiti za vrijeme
jedriličarskih utrka kako biste pri optimalnoj brzini prešli startnu
liniju.
1 Označite startnu liniju (Postavljanje startne linije, stranica 24).
2 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite MENU > Ciljna
brzina, a zatim odaberite ciljnu brzinu kojom želite prijeći
startnu liniju.
3 Odaberite Ciljno vrijeme i odaberite kada želite prijeći
startnu liniju.
4 Odaberite BACK.
5 Pokrenite štopericu (Korištenje štoperice, stranica 24).
Korištenje štoperice
1 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite
ili kako
biste postavili štopericu.
2 Odaberite SELECT za pokretanje ili zaustavljanje štoperice.
Postavljanje udaljenosti između pramca i GPS antene
Možete unijeti udaljenost između pramca vašeg plovila i GPS
antene. Tako ćete osigurati da pramac plovila u točno
određenom trenutku prijeđe startnu liniju.
1 Na mjeraču pomoći do startne linije odaberite MENU >
Startna linija > GPS pomak pramca.
Unesite
udaljenost.
2
3 Odaberite SELECT.
Postavke layline linija
Ako želite koristiti funkciju layline linija, najprije morate povezati
senzor vjetra i ploter.
U načinu rada za jedrenje (Postavljanje vrste plovila, stranica 2)
na navigacijskoj karti mogu se prikazati layline linije. Layline
linije mogu biti vrlo korisne tijekom utrka.
Na navigacijskoj karti odaberite MENU > Layline linije.
Zaslon: Postavlja način prikaza layline linija i plovila na karti i
dužinu layline linija.
Kut jedrenja: Omogućava odabir načina na koji će uređaj
izračunavati layline linije. Opcija Stvarno izračunava layline
linije pomoću kuta vjetra koji je izmjerio senzor vjetra. Opcija
Ručno izračunava layline linije pomoću ručno unesenog
privjetrinskog i zavjetrinskog kuta.
Korekcija plime: Ispravlja layline linije ovisno o morskim
mijenama.
Vremenska konstanta filtra: Filtrira podatke o layline liniji na
temelju unesenog intervala. Unesite veći broj za glađu layline
liniju koja filtrira neke od promjena smjera broda ili stvarnog
kuta vjetra. Unesite manji broj za veću osjetljivost na
promjene smjera broda ili kut stvarnog vjetra.
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje
dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode,
ovisno o tome što vam je potrebno.
Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke
vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice
plovila.
Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod
razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.
NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane
podatke o dubini.
1 Izmjerite udaljenost:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do
Jedriličarske značajke
kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku pozitivnog
broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, a želite znati
stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do
razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog
broja.
• Kako biste podesili kut držanja uz vjetar u koracima od 1°,
odaberite ili .
• Kako biste podesili kut držanja uz vjetar u koracima od 10°,
držite ili .
Okret uz vjetar i okret niz vjetar
Autopilot možete podesiti tako da se okrene uz ili niz vjetar dok
je uključeno držanje smjera ili držanje uz vjetar.
Okretanje uz vjetar i okretanje niz vjetar s držanja smjera
1 Uključivanje držanja smjera (Uključivanje autopilota,
stranica 23).
2 Odaberite MENU > Okret uz vjetar / niz vjetar.
3 Odaberite smjer.
Autopilot usmjerava brod kroz okret uz vjetar i okret niz
vjetar.
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ako je sonda postavljena u razini vode ili
odaberite
ako je sonda postavljena u dnu kobilice.
Rad autopilota na jedrilici
OPREZ
Ako je uključen, autopilot upravlja samo kormilom. Vi i vaša
posada i dalje ste odgovorni za jedra dok je autopilot uključen.
Uz zadržavanje smjera, autopilot možete koristiti za držanje uz
vjetar. Autopilot možete koristiti i za upravljanje kormilom
prilikom okretanja uz vjetar i okretanja niz vjetar.
Držanje uz vjetar
Autopilot možete podesiti tako da održava specifičan smjer
prema trenutnom kutu vjetra. Vaš uređaj mora biti priključen na
senzor vjetra kompatibilan s NMEA 2000 ili NMEA 0183 kako bi
mogao izvesti okret uz vjetar ili okret niz vjetar na temelju vjetra
ili držanja uz vjetar.
®
Postavljanje vrste držanja uz vjetar
Za omogućavanje vrste držanja uz vjetar morate priključiti
senzor vjetra NMEA 2000 ili NMEA 0183 na autopilota.
Informacije o naprednoj konfiguraciji autopilota potražite u
uputama za instalaciju koje su isporučene uz autopilot.
1 Na zaslonu autopilota odaberite MENU > Postavljanje
autopilota > Vrsta držanja uz vjetar.
2 Odaberite Prividni ili Stvarni.
Uključivanje držanja uz vjetar
Za omogućavanje vrste držanja uz vjetar morate priključiti
senzor vjetra NMEA 2000 ili NMEA 0183 na autopilota.
Dok je autopilot u stanju mirovanja odaberite Vrsta držanja
uz vjetar.
Uključivanje držanja uz vjetar iz držanja smjera
Prije omogućavanja vrste držanja uz vjetar s autopilotom morate
povezati NMEA 2000 ili NMEA 0183 senzor vjetra.
S uključenim držanjem smjera odaberite MENU > Vrsta
držanja uz vjetar.
Prilagođavanje kuta držanja uz vjetar s autopilotom
Možete prilagoditi kut držanja uz vjetar na autopilotu ako je
uključena funkcija držanja uz vjetar.
Mjerači i grafikoni
Okretanje uz vjetar i okretanje niz vjetar s držanja uz vjetar
Prije uključivanja držanja uz vjetar morate instalirati senzor
vjetra.
1 Uključi držanje uz vjetar (Uključivanje držanja uz vjetar,
stranica 25).
2 Odaberite MENU > Okret uz vjetar / niz vjetar.
3 Odaberite Tack ili Okret niz vjetar.
Autopilot usmjerava brod kroz okret uz vjetar i okret niz
vjetar, a informacije o napretku okreta uz vjetar i okreta niz
vjetar prikazuju se na zaslonu.
Postavljanje odgode okreta uz vjetar i okreta niz vjetar
Odgoda okreta uz vjetar i okreta niz vjetar omogućuje odgodu
izvođenja okreta uz vjetar ili okreta niz vjetar nakon započinjanja
manevra.
1 Na zaslonu autopilota odaberite MENU > Postavljanje
autopilota > Postavke jedrenja > Odgoda okreta uz/niz
vjetar.
2 Odaberite trajanje odgode.
3 Po potrebi odaberite Gotovo.
Omogućavanje inhibitora okreta niz vjetar
NAPOMENA: Inhibitor okreta niz vjetar ne sprječava ručno
okretanje niz vjetar pomoću kormila ili upravljanje u koracima.
Inhibitor okreta niz vjetar sprječava okretanje niz vjetar pomoću
autopilota.
1 Na zaslonu autopilota odaberite MENU > Postavljanje
autopilota > Postavke jedrenja > Inhibitor okreta niz
vjetar.
2 Odaberite Omogućeno.
Mjerači i grafikoni
Mjerači i grafikoni daju različite informacije o motoru i okolini. Za
prikaz informacija na mrežu mora biti priključena kompatibilna
sonda ili senzor.
Čitanje kompasa
Pomoću kompasa možete vidjeti informacije o azimutu, smjeru i
ruti.
Odaberite Mjerači > Kompas.
Pregled mjerača puta
Mjerači puta prikazuju informacije za odometar, brzinu, vrijeme i
gorivo vašeg trenutnog puta.
Odaberite Mjerači > Put.
Ponovno postavljanje mjerača puta
1 Odaberite Mjerači > Put.
25
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje očitanja trenutnog puta na nulu odaberite
Ponovo postavi put.
• Za postavljanje očitanja maksimalne brzine na nulu
odaberite Pon. postavi maks. brzinu.
• Za postavljanje očitanja brojača kilometara na nulu
odaberite Ponovno postavi brojač km.
• Za postavljanje svih očitanja na nulu odaberite Ponovo
postavi sve.
Prikaz mjerača goriva i motora
Za prikaz mjerača goriva i motora morate biti povezani s
mrežom NMEA 2000 koja prima podatke o motoru i gorivu.
Detalje potražite u uputama za instalaciju.
Odaberite Mjerači > Motor.
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima
Mogu se prikazivati informacije za najviše četiri motora.
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite MENU > Postavke
mjerača > Odabir motora > Broj motora.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite broj motora.
• Odaberite Automatska konfiguracija kako bi se broj
motora automatski prepoznao.
Prilagođavanje motora prikazanih na mjeračima
Prije prilagođavanja načina na koji je motori prikazuju u
mjeračima, morate ručno odabrati broj motora (Odabir broja
motora prikazanih na mjeračima, stranica 26).
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite MENU > Postavke
mjerača > Odabir motora > Uređivanje motora.
2 Odaberite Prvi motor.
3 Odaberite motor koji će se prikazivati u prvom mjeraču.
4 Ponovite za preostale trake motora.
Omogućavanje alarma statusa za mjerače rada
motora
Na uređaju za iscrtavanje možete omogućiti prikaz alarma sa
statusom motora.
Na zaslonu mjerača motora odaberite MENU > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Uključi.
Kad se aktivira alarm za motor, prikazat će se poruka s alarmom
za status mjerača, a mjerač može pocrveniti, ovisno o vrsti
alarma.
Omogućavanje nekih alarma statusa mjerača goriva
1 Na zaslonu mjerača motora odaberite MENU > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Koris. defin..
2 Odaberite jedan ili više alarma za mjerač motora koje treba
uključiti ili isključiti.
Postavljanje alarma za gorivo
Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni
senzor protoka goriva mora se povezati s ploterom.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo > Postavi ukupno
gorivo > Uključi.
2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm i
odaberite Gotovo.
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kapacitet goriva.
2 Unesite zajednički ukupni kapacitet spremnika za gorivo.
26
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom
količinom goriva u plovilu
Razine goriva u ploteru možete sinkronizirati sa stvarnom
razinom goriva u plovilu kad u plovilo dodajete gorivo.
1 Odaberite Mjerači > Motor > MENU.
2 Odaberite opciju:
• Kad napunite sve spremnike za gorivo na plovilu odaberite
Napuni sve spremnike. Razina goriva se ponovno
postavlja na maksimalni kapacitet.
• Ako spremnik niste napunili do kraja odaberite Dodaj
gorivo plovilu i unesite dodanu količinu.
• Kako biste naveli ukupno gorivo u spremnicima plovila
odaberite Postavi ukupno gorivo i unesite ukupnu
količinu goriva u spremnicima.
Prikaz mjerača vjetra
Za prikaz informacija o vjetru s uređajem za iscrtavanje mora biti
povezan senzor za vjetar.
Odaberite Mjerači > Vjetar.
Konfiguriranje mjerača vjetra za jedrenje
Mjerač vjetra za jedrenje možete konfigurirati tako da pokazuje
brzinu i kut stvarnog ili manifestnog vjetra.
1 Na mjeraču vjetra odaberite MENU > Mjerač vjetra za
jedrenje.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz kuta stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite
Igla i zatim odaberite opciju.
• Za prikaz brzine stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite
Brzina vjetra i zatim odaberite opciju.
Konfiguriranje izvora brzine
Možete odrediti hoće li temelj za podatke o brzini plovila koji se
prikazuju na mjeraču i koriste u izračunima vjetra biti brzina kroz
vodu ili brzina GPS-a.
1 Na mjeraču vjetra odaberite MENU > Mjerač kompasa >
Prikaz brzine.
2 Odaberite opciju:
• Za izračun brzine plovila na temelju podataka senzora
brzine kroz vodu odaberite Brzina kroz vodu.
• Za izračun brzine plovila na temelju GPS podataka
odaberite GPS brzina.
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra
Možete specificirati izvor smjera prikazanog na mjeraču vjetra.
Magnetski smjer predstavlja podatke o smjeru primljene iz
senzora smjera, a podatke GPS smjera izračunava GPS ploter
(kopneni kurs).
1 Na mjeraču vjetra odaberite MENU > Mjerač kompasa >
Smjer - izvor.
2 Odaberite GPS smjer ili Magnetski.
NAPOMENA: Pri kretanju manjim brzinama ili u mirovanju,
magnetski izvor smjera točniji je od GPS smjera.
Prilagođavanje mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar
Možete specificirati raspon mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar za mjerilo uz vjetar i za mjerilo niz vjetar.
1 Na mjeraču vjetra odaberite MENU > Mjerač kompasa >
Podesi vrstu mjerača > Mjerač kod plovidbe oštro uz
vjetar.
2 Odaberite opciju:
• Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje
se prikazuju kad i mjerač vjetra uz vjetar kod plovidbe
oštro uz vjetar odaberite Promijeni mjerilo - uz vjetar i
postavite kutove.
Mjerači i grafikoni
• Za postavljanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti koje
se prikazuju kad i mjerač vjetra niz vjetar kod plovidbe
oštro uz vjetar odaberite Promijeni mjerilo – niz vjetar i
postavite kutove.
• Za prikaz stvarnog ili manifestnog vjetra odaberite Vjetar i
zatim odaberite opciju.
Morske mijene, struje i informacije o
nebu
Informacije stanice za predviđanje morskih
mijena
Možete vidjeti informacije o stanici za predviđanje morskih
mijena za određeni datum i vrijeme, uključujući razinu plime i
vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke. Ploter prema
zadanim postavkama prikazuje informacije o morskim mijenama
za posljednju promatranu stanicu za predviđanje morskih
mijena, za današnji datum i prethodni sat.
Odaberite Navigacijske informacije > Mors. mij.i str. >
Morske mijene.
Informacije stanice za mjerenje morskih
struja
NAPOMENA: Informacije stanice za mjerenje morskih struja
dostupne su s određenim detaljnim kartama.
Možete vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja za
određeni datum i vrijeme, uključujući brzinu i razinu struje.
Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje
informacije o strujama za posljednju promatranu stanicu za
mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Mors. mij.i str. > Struje.
Informacije o nebu
Možete vidjeti informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/
zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom položaju
sunca i mjeseca na nebu. Sredina zaslona predstavlja nebeski
svod, a krajnji vanjski prsteni predstavljaju horizont. Prema
zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije
o nebu za današnji datum i trenutno vrijeme.
Odaberite Navigacijske informacije > Mors. mij.i str. >
Informacije o nebu.
Prikaz stanice za predviđanje morskih
mijena, stanice za mjerenje morskih struja ili
informacija o nebu za drugi datum
1 Odaberite Navigacijske informacije > Mors. mij.i str..
2 Odaberite Morske mijene, Struje ili Informacije o nebu.
3 Odaberite opciju.
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promijeni
datum > Ručno i unesite datum.
• Za prikaz informacija za danas odaberite Promijeni
datum > Trenutno.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan nakon
prikazanog datuma odaberite Sljedeći dan.
• Ako je dostupno, za prikaz informacija za dan prije
prikazanog datuma odaberite Prethodni dan.
Prikaz informacija za drugu stanicu za plimu
ili mjerenje morskih struja
1 Odaberite Navigacijske informacije > Mors. mij.i str..
2 Odaberite Morske mijene ili Struje.
3 Odaberite Stanice u blizini.
Morske mijene, struje i informacije o nebu
4 Odaberite stanicu.
Digitalno selektivno pozivanje
Ploter i funkcija NMEA 0183 VHF radija
Kad je ploter povezan s NMEA 0183 VHF radijem, ove funkcije
su omogućene.
• Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS položaj na
radio. Ako to vaš radio uređaj može, informacije o GPS
položaju odašilju se putem DSC poziva.
• Uređaj za iscrtavanje može primiti digitalni selektivni poziv
(DSC) poziv u pomoć i informacije o položaju s radio uređaja.
• Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje plovila koja šalju
izvješća o položaju.
Uključivanje DSC-a
Odaberite Postavke > Druga plovila > DSC.
DSC popis
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih
DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100 unosa.
DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi
poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu
poziva.
Pregled DSC popisa
Prije pregledavanja DSC popisa, uređaj za iscrtavanje morate
povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.
Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
Dodavanje DSC kontakta
Na svoj DSC popis možete dodati plovilo. DSC kontaktu možete
upućivati pozive s uređaja za iscrtavanje.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis > Dodaj kontakt.
2 Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.
3 Unesite naziv plovila.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su kompatibilni ploter i VHF radio povezani putem NMEA
0183 ploter vas upozorava kada VHF radio primi DSC poziv u
pomoć. Ako su s pozivom u pomoć poslani podaci o položaju, i ti
će podaci biti dostupni i zabilježeni s pozivom.
označava poziv u pomoć na DSC popisu označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
Kretanje prema plovilu u nevolji
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Praćenje položaja
Kada svoj uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radio uređajem
pomoću protokola NMEA 0183, možete pratiti plovila koja šalju
izvješća o položajima.
Ova značajka dostupna je i za NMEA 2000, uz uvjet da plovilo
šalje ispravne PGN podatke (PGN 129808; informacije o DSC
pozivima).
27
Svaki poziv kojim je prijavljeno izvješće o položaju bilježi se u
DSC popisu (DSC popis, stranica 27).
Pregled izvješća o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite opciju:
• Za prebacivanje na pojedinosti izvješća o položaju
odaberite .
• Za prebacivanje na navigacijsku kartu koja označava
lokaciju odaberite .
• Za prebacivanje na navigacijsku kartu koja označava
lokaciju odaberite Sljedeća stranica.
• Za pregled pojedinosti izvješća o položaju odaberite
Prethodna stranica.
Kretanje prema praćenom plovilu
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Navigiraj do.
4 Odaberite Idi na ili Ruta do.
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Nova točka.
Uređivanje informacija u izvješću o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Uredi.
• Za unos naziva plovila odaberite Naziv.
• Za unos novog simbola odaberite Simbol ako je
dostupno.
• Za unos komentara odaberite Komentar.
• Ako vaš radio prati položaj plovila, za prikaz linije plovila
odaberite Staza.
• Za odabir boje linije staze odaberite Linija staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
Pojedinačni rutinski pozivi
Kada spojite uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF radijem, moći
ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje
pojedinačnog rutinskog poziva.
Prilikom postavljanja pojedinačnog rutinskog poziva s uređaja za
iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite
komunicirati. Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim
pozivom.
Odabir DSC kanala
NAPOMENA: Odabir DSC kanala ograničen je na kanale koji su
dostupni u svim frekvencijskim opsezima. Zadani kanal je 72.
Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje koristit će taj
kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog
kanala.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3 Odaberite Poziv pomoću radio uređaja > Kanal.
4 Odaberite dostupni kanal.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za
iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu
nije programiran MMSI broj.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Druga plovila > DSC
popis.
2 Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3 Odaberite Poziv pomoću radio uređaja.
4 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
5 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
6 Na VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva AIS cilju
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite AIS cilj.
2 Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja.
3 Po potrebi odaberite Kanal i odaberite novi kanal.
4 Odaberite Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio
uređaj.
5 Na VHF radio uređaju Garmin odaberite Poziv.
popis.
2 Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3 Odaberite Uredi > Očisti izvješće.
Staze plovila na karti
Na nekim prikazima karte možete vidjeti staze za sva praćena
plovila. Prema zadanim postavkama, crna linija označava stazu
plovila, crna točka označava svaki prethodno prijavljen položaj
praćenog plovila, a plava zastava označava posljednji prijavljeni
položaj plovila.
1 Na karti ili 3D prikazu karte odaberite MENU > Druga plovila
> DSC staze.
2 Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na
karti.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila
prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.
Media Player
NAPOMENA: Značajka Media Player nije kompatibilna sa svim
uređajima za iscrtavanje.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi povezani media playeri sve
značajke.
Ako imate kompatibilni stereo povezan s NMEA 2000 mrežom,
stereom možete upravljati pomoću plotera. Uređaj za iscrtavanje
trebao bi automatski prepoznati media player kod prvog
povezivanja.
Medije možete reproducirati iz izvora povezanih s media
playerom i izvora povezanih s NMEA 2000 mrežom.
Otvaranje Media playera
Prije otvaranja media playera kompatibilan uređaj mora biti
povezan s ploterom.
Odaberite Mediji.
Ikone
NAPOMENA: Ove ikone ne postoje na svim uređajima.
28
Media Player
Ikona
Opis
Na zaslonu s VHF medijima odaberite MENU > Skeniranje.
Sprema ili briše memorirani kanal
Prilagođavanje VHF blokade
Ponavlja sve pjesme
NAPOMENA: Kako bi ova značajka radila, vaš media player
mora podržavati VHF radio.
1 Na stranici za VHF odaberite MENU > Sklopka.
2 VHF blokadu podesite pomoću klizača.
Ponavlja jednu pjesmu
Traži stanice
Pretražuje stanice ili preskače pjesme
Nasumično reproducira
Odabir izvora medija
Radio
Ako želite slušati AM ili FM radio, prikladna nautička AM/FM
antena mora biti ispravno povezana sa stereom i nalaziti se u
dometu stanice koja emitira program. Upute za povezivanje
AM/FM antene potražite u uputama za instalaciju sterea.
Ako želite slušati SiriusXM radio, morate imati odgovarajuću
opremu i pretplate SiriusXM satelitski radio, stranica 30. Upute
za povezivanje uređaja SiriusXM Connect Vehicle Tuner
potražite u uputama za instalaciju sterea.
Ako želite slušati DAB stanice, morate imati odgovarajuću
opremu (Reprodukcija DAB stanica, stranica 29). Upute o
povezivanju DAB adaptera i antene potražite u uputama za
montažu priloženima uz adapter i antenu.
Kad je s mrežom kao što je NMEA 2000 mreža povezano više
medijskih uređaja, možete odabrati koji izvor medija želite
kontrolirati putem uređaja za iscrtavanje.
NAPOMENA: Medije možete reproducirati samo s izvora koji su
priključeni na uređaj.
NAPOMENA: Ne podržavaju svi izvori medija sve značajke.
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Izvor.
NAPOMENA: Izbornik izvora prikazuje se samo za uređaje
koji podržavaju više izvora medija.
2 Odaberite izvor.
Postavljanje regije tunera
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Instalacija >
Reprodukcija glazbe
2 Odaberite opciju.
Traženje glazbe
1 Na zaslonu s medijima odaberite Pretraži ili MENU >
Promjena radiostanice
1 Na zaslonu s medijima odaberite odgovarajući izvor,
Pretraži.
2 Odaberite SELECT ili odaberite opciju.
Omogućavanje pretraživanja po abecedi
Možete omogućiti značajku pretraživanja po abecedi kako biste
na velikom popisu našli pjesmu ili album.
Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Instalacija > Alfa
pretraživanje.
Postavljanje pjesme na ponavljanje
1 Dok se pjesma reproducira odaberite MENU > Ponavljanje.
2 Ako bude potrebno odaberite Pojedinačno.
Postavljanje svih pjesama na ponavljanje
Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Ponavljanje >
Sve.
Postavljanje pjesama na nasumičnu reprodukciju
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Nasumično.
2 Ako je potrebno, odaberite opciju.
Podešavanje glasnoće
Omogućavanje i onemogućavanje zona
Ako ste zvučnike grupirali u zone, možete omogućiti potrebne
zone i onemogućiti zone koje se ne koriste.
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Zvučne razine >
Omogući/onemogući zone.
2 Odaberite zonu.
Isključivanje zvuka medija
1 Na zaslonu s medijima odaberite .
2 Ako bude potrebno, odaberite SELECT.
VHF radio
Skeniranje VHF kanala
Za skeniranje VHF kanala prvo morate postaviti izvor na VHF.
Možete nadgledati ima li aktivnosti na VHF kanalima
spremljenima u memoriju i automatski prebaciti na aktivni kanal.
Media Player
®
Regija tunera.
primjerice FM.
2 Za podešavanje stanice odaberite
ili
.
Promjena načina podešavanja
Možete promijeniti način odabira stanice za neke vrste medija,
na primjer FM ili AM radio.
NAPOMENA: Nisu svi načini podešavanja dostupni za sve
izvore medija.
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Način
podešavanja.
2 Odaberite opciju.
3 Ako bude potrebno, odaberite SELECT.
Postavke
Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi
lakšeg pristupa.
Omiljene SiriusXM kanale možete spremiti ako ste povezani s
opcionalnim SiriusXM tunerom i antenom.
Spremanje stanice na popis
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima pronađite stanicu koju
želite spremiti na popis.
2 Odaberite Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Odabir stanice s popisa
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite Postavke.
2 Odaberite stanicu s popisa.
3 Odaberite Odabir kanala.
Brisanje stanice s popisa
1 Na odgovarajućem zaslonu s medijima odaberite Postavke.
2 Odaberite stanicu s popisa.
3 Odaberite Ukloni trenutni kanal.
Reprodukcija DAB stanica
Ako s kompatibilnim stereom povežete kompatibilan modul i
antenu za digitalno audio emitiranje (DAB) kao što je primjerice
FUSION MS-DAB100A, možete odabrati i reproducirati DAB
stanice
®
29
Ako želite koristiti DAB izvor, morate se nalaziti u regiji u kojoj je
DAB dostupan i odabrati regiju tunera (Postavljanje DAB regije
tunera, stranica 30).
Postavljanje DAB regije tunera
Za ispravan prijem DAB stanica najprije morate odabrati regiju u
kojoj se nalazite.
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Instalacija >
Regija tunera.
2 Odaberite regiju u kojoj se nalazite.
Traženje DAB stanica
Ako želite tražiti DAB stanice, najprije sa stereom morate
povezati kompatibilan DAB modul i antenu (ne isporučuju se).
Obzirom da se DAB signali odašilju samo u nekim zemljama,
tuner morate postaviti na regiju u kojoj se emitiraju DAB signali.
1 Odaberite DAB izvor.
2 Odaberite Skeniranje za traženje dostupnih DAB stanica.
Kada je skeniranje dovršeno, reproducira se prva dostupna
stanica u prvoj pronađenoj cjelini.
NAPOMENA: Po dovršetku prvog skeniranja možete
ponovno odabrati Skeniranje ako želite ponovno skenirati
DAB stanice. Kada je i ponovljeno skeniranje dovršeno,
sustav će početi reproducirati prvu stanicu u cjelini koju ste
slušali kada je započeto ponovno skeniranje.
Promjena DAB stanice
1 Odaberite DAB izvor.
2 Po potrebi odaberite Skeniranje za traženje lokalnih DAB
stanica.
3 Odaberite ili za promjenu stanice.
Kada dođete do kraja trenutne cjeline, stereo će automatski
prijeći na prvu slobodnu stanicu u sljedećoj cjelini.
Odabir DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Stanice.
2 Odaberite stanicu s popisa.
Odabir DAB stanice iz kategorije
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Kategorije.
2 Odaberite kategoriju s popisa.
3 Odaberite stanicu s popisa.
Popis DAB kanala
Omiljene DAB stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg
pristupa.
Na popis kanala možete spremiti do 15 DAB stanica.
Spremanje DAB stanice na popis
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite stanicu koju želite
spremiti na popis.
2 Odaberite Pretraži > Postavke > Spremi trenutno.
Odabir spremljene DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke >
Prikaži popis.
2 Odaberite stanicu s popisa.
Brisanje DAB stanice s popisa
1 Na zaslonu s DAB medijima odaberite Pretraži > Postavke.
2 Odaberite opciju:
• Ako želite izbrisati jednu stanicu s popisa, odaberite
Ukloni memorirani kanal i odaberite spremljenu stanicu.
• Za brisanje svih spremljenih stanica odaberite Uklanjanje
svih kanala.
30
SiriusXM satelitski radio
Ako su stereo opremljen funkcijom FUSION-Link™ i SiriusXM
Connect Tuner instalirani i povezani s ploterom, moći ćete,
ovisno o pretplati, pristupiti SiriusXM satelitskom radiju.
Pronalaženje ID broja SiriusXM radija
Za aktiviranje SiriusXM pretplate potreban vam je ID broj
SiriusXM tunera za povezivanje.
ID broj SiriusXM radija možete pronaći na stražnjoj strani
SiriusXM tunera za povezivanje, na stražnjoj strani njegove
ambalaže ili podešavanjem plotera na kanal 0.
1 Odaberite Mediji > Izvor > SiriusXM.
2 Odaberite kanal 0.
ID broj SiriusXM radija ne sadržava slova I, O, S ili F.
Aktivacija pretplate za SiriusXM radio
Prije aktiviranja pretplate za SiriusXM radio morate pronaći ID
radija (Pronalaženje ID broja SiriusXM radija, stranica 30).
1 Nakon što ste odabrali izvor za SiriusXM, odaberite kanal 1.
Trebali biste čuti probni kanal. Ako ga ne čujete, provjerite
antenu i veze uređaja SiriusXM Connect Tuner i pokušajte
ponovno.
2 Za pronalaženje ID-a radija, odaberite kanal 0.
3 Za pretplatu u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite
SiriusXM službu za slušatelje na broj telefona (866) 635-2349
ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.com/activatenow. Za
pretplatu u Kanadi nazovite SiriusXM na broj telefona (877)
438-9677 ili posjetite web-mjesto www.siriusxm.ca
/activatexm.
4 Unesite ID radija.
Aktivacija obično traje od 10 do 15 minuta, ali može trajati i
do sat vremena. Da bi mogao primiti aktivacijsku poruku,
SiriusXM Connect Tuner mora biti uključen i primati SiriusXM
signal.
5 Ako se usluga ne aktivira u roku od jednog sata, posjetite
web-mjesto http://care.siriusxm.com/refresh ili se obratite
tvrtki SiriusXM na broj telefona 1-855-MYREFRESH
(697-3373).
Prilagođavanje vodiča kroz kanale
SiriusXM kanali radija grupirani su u kategorije. Možete odabrati
kategorije kanala koje se prikazuju u vodiču kroz kanale.
Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Mediji > Pretraži > Kanal.
• Ako je multimedijski uređaj GXM™ antena, odaberite
Mediji > MENU > Kategorija.
Spremanje SiriusXM kanala na popis
Svoje omiljene kanale možete spremiti u popis kanala.
1 Odaberite Mediji.
2 Odaberite kanal koji želite spremiti na popis.
3 Odaberite opciju:
• Ako je multimedijski uređaj stereo opremljen funkcijom
FUSION-Link, odaberite Pretraži > Postavke.
• Ako je multimedijski uređaj GXM antena, odaberite MENU
> Postavke > Dodaj trenutni kanal.
Otključavanje roditeljske zaštite na SiriusXM uređaju
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Otključaj.
2 Unesite lozinku.
Zadana lozinka je 0000.
Media Player
Postavljanje roditeljske zaštite na SiriusXM radijskim
kanalima
Roditeljsku zaštitu prije postavljanja morate otključati.
Roditeljska zaštita omogućuje vam da ograničite pristup bilo
kojem SiriusXM kanalu, uključujući one sa sadržajem za
odrasle. Ako je roditeljska zaštita omogućena, za pristup
zaključanim kanalima morate unijeti lozinku.
Odaberite Pretraži > Roditeljsko > Zaključaj/otključaj.
Prikazat će se popis kanala. Pored zaključanih kanala nalazi
se kvačica.
NAPOMENA: Kada gledate kanale na kojima ste postavili
roditeljsku zaštitu, prikaz se mijenja:
•
označava zaključani kanal.
•
označava otključani kanal.
Promjena lozinke za roditeljsku zaštitu na SiriusXM radiju
Prije promjene lozinke morate otključati roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Promjena PIN-a.
2 Unesite lozinku i odaberite Gotovo.
3 Unesite novu lozinku.
4 Potvrdite novu lozinku.
Vraćanje zadanih vrijednosti postavki roditeljske zaštite
Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje ste unijeli.
Kada postavke roditeljske zaštite vraćate na njihove zadane
vrijednosti, lozinka se ponovno postavlja na vrijednost 0000.
1 Na izborniku media player odaberite Instalacija > Tvornički
zadane vrijednosti.
2 Odaberite Da.
Odaberite Postavke > Sustav > Automatsko uključivanje.
NAPOMENA: Kad je Automatsko uključivanje postavljeno na
Uključi, a isključili ste uređaj za iscrtavanje pomoću gumba
te ste isključili napajanje i ponovo ga priključili za manje od
dvije minute, možda ćete morati pritisnuti kako bi se uređaj
za iscrtavanje ponovo pokrenuo.
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Zaslon: Prilagođava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja i shemu
boja.
Gen. zv. signala: Uključuje i isključuje ton odabran za alarme i
odabire.
GPS: Daje informacije o položaju i postavkama GPS satelita
(GPS postavke).
Automatsko uključivanje: Automatski uključuje uređaj prilikom
priključivanja na napajanje (Automatsko uključivanje uređaja
za iscrtavanje, stranica 31 ).
Jezik: Postavlja jezik teksta na zaslonu.
Brzina - izvori: Postavlja izvor za podatke o brzini koji se koriste
za izračun stvarne brzine vjetra ili potrošnje goriva. Brzina
kroz vodu je očitanje brzine sa senzora brzine kroz vodu, a
GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
Informacije o sustavu: Daje informacije o uređaju i verziji
softvera.
Simulator: Uključuje simulator i omogućava postavljanje brzine i
simulirane lokacije.
Postavke zaslona
Čišćenje svih zaključanih kanala na SiriusXM radiju
Prije čišćenja svih zaključanih kanala morate otključati
roditeljsku zaštitu.
1 Na zaslonu media player odaberite Pretraži > Roditeljsko >
Očisti sve zaključano.
2 Unesite lozinku.
Sve navedene opcije nisu dostupne na svim modelima.
Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon.
Pozadinsko osvjetljenje: Postavlja razinu pozadinskog
osvjetljenja.
Način rada boja: Postavlja uređaj za prikaz dnevnih ili noćnih
boja.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Postavljanje naziva uređaja
GPS postavke
1 Na zaslonu s medijima odaberite MENU > Instalacija >
Postavite naziv uređaja.
2 Unesite naziv uređaja.
3 Odaberite SELECT ili Gotovo.
Nadogradnja softvera media playera
Softver kompatibilnih i povezanih sterea i dodatne opreme
možete nadograditi.
1 S web-mjesta www.fusionentertainment.com/marine
preuzmite nadogradnje softvera i spremite ih na USB flash
pogon.
Nadogradnje softvera i upute dostupne su na stranici
proizvoda za vaš uređaj.
2 USB flash pogon umetnite u USB priključak na stereu.
3 Na zaslonu s medijima na ploteru odaberite MENU >
Instalacija > Ažuriraj softver.
4 Odaberite stavku koju treba ažurirati.
Konfiguracija uređaja
Automatsko uključivanje uređaja za
iscrtavanje
Uređaj za iscrtavanje možete postaviti tako da se automatski
uključuje prilikom priključivanja na napajanje. U suprotnom ga
morate uključiti pritiskom na .
Konfiguracija uređaja
Odaberite Postavke > Sustav > GPS.
Prikaz neba: Prikazuje relativan položaj GPS satelita na nebu.
WAAS/EGNOS: Uključuje ili isključuje WAAS (u Sjevernoj
Americi) ili EGNOS (u Europi) koji mogu dati preciznije
podatke o GPS položaju. Kad koristite WAAS ili EGNOS,
uređaju treba dulje vrijeme za pronalaženje satelita.
Filtar brzine: Daje prosjek brzine kretanja plovila u kratkom
vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile
ujednačenije.
Izvor: Omogućuje izbor preferiranog izvora GPS-a.
Prikaz zapisa događaja
Zapis događaja prikazuje popis događaja u sustavu.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Zapis događaja.
Prikaz informacija o softveru sustava
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, sve
informacije o dodatnoj karti (ako postoji), softversku verziju
dodatnog Garmin radara (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove vam
informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili
za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, sve
informacije o dodatnoj karti (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove
vam informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera
sustava ili za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
31
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Informacije o softveru.
Postavke za moje plovilo
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Moje plovilo.
Dubina kobilice: Prilagođava očitanja dubine kobilice, tako da
se dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije
sonde (Postavljanje dubine kobilice, stranica 24).
Pomak temper.: Kompenzira očitanja temperature vode iz
NMEA 0183 senzora temperature vode ili sonde koja ima
mogućnost mjerenja temperature (Postavljanje pomaka
temperature vode, stranica 32).
Kalibriraj brzinu kroz vodu: Kalibrira sondu koja ima
mogućnost mjerenja brzine ili senzor brzine Kalibriranje
uređaja za mjerenje brzine kroz vodu, stranica 32.
Kapacitet goriva: Postavlja kombinirani kapacitet goriva za sve
spremnike goriva na plovilu (Postavljanje kapaciteta goriva
za plovilo, stranica 26).
Vrsta plovila: Omogućava određene značajke uređaja za
iscrtavanje na temelju vrste plovila.
Napuni sve spremnike: Postavlja vrijednosti tako da prikazuju
pune spremnike (Sinkroniziranje podataka o gorivu sa
stvarnom količinom goriva u plovilu, stranica 26).
Dodaj gorivo plovilu: Omogućuje unos količine goriva koju ste
ulili u spremnik kad ga niste napunili do kraja (Sinkroniziranje
podataka o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu,
stranica 26).
Postavi ukupno gorivo: Postavlja kombiniranu količinu goriva
za sve spremnike goriva na plovilu (Sinkroniziranje podataka
o gorivu sa stvarnom količinom goriva u plovilu, stranica 26).
Postavljanje ograničenja mjerača: Postavlja gornju i donju
granicu za razne mjerače (Prilagođavanje ograničenja
mjerača motora i mjerača goriva, stranica 33).
Postavljanje dubine kobilice
Možete unijeti dubinu kobilice kao kompenzaciju za očitanje
dubine vode za lokaciju za montažu sonde. To vam omogućuje
da vidite dubinu vode ispod kobilice ili stvarnu dubinu vode,
ovisno o tome što vam je potrebno.
Ako želite znati dubinu vode ispod kobilice ili najniže točke
vašeg plovila, a sondu postavljate u razini vode ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice
plovila.
Ako želite znati stvarnu dubinu vode, a sondu postavljate ispod
razine vode, izmjerite udaljenost od dna sonde do razine vode.
NAPOMENA: Opcija je dostupna samo kada imate valjane
podatke o dubini.
1 Izmjerite udaljenost:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À ili bilo gdje iznad
kraja kobilice, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do
kobilice plovila. Tu vrijednost unesite u obliku pozitivnog
broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, a želite znati
stvarnu dubinu vode, izmjerite udaljenost od sonde do
razine vode. Tu vrijednost unesite u obliku negativnog
broja.
2 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Dubina kobilice.
3 Odaberite ako je sonda postavljena u razini vode ili
odaberite
ako je sonda postavljena u dnu kobilice.
Postavljanje pomaka temperature vode
Za postavljanje pomaka temperature vode morate imati NMEA
0183 senzor temperature vode ili sondu koja ima mogućnost
mjerenja temperature.
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa
senzora temperature.
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili
sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i povezana
je s uređajem za iscrtavanje.
2 Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora
temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u koraku 5
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona
zaista jest. Tu vrijednost unesite u koraku 5 u obliku
negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za
iscrtavanje temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona
zaista jest.
4 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Pomak temper..
5 Unesite pomak temperature izračunat u koraku 3.
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu
Ako je s uređajem za iscrtavanje povezana sonda koja ima
mogućnost mjerenja brzine, možete ju kalibrirati tako da se
poboljša preciznost podataka o brzini kroz vodu koje uređaj za
iscrtavanje prikazuje.
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kalibriraj brzinu kroz
vodu.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne
očitava brzinu, prikazat će se poruka.
3 Odaberite OK i sigurno povećajte brzinu plovila.
4 Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i provjerite
nije li se kotačić senzora brzine zaglavio.
5 Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli
dobro spojeni.
6 Ako nastavite dobivati poruku, obratite se Garmin službi za
korisničku podršku.
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo
1 Odaberite Postavke > Moje plovilo > Kapacitet goriva.
2 Unesite zajednički ukupni kapacitet spremnika za gorivo.
32
Konfiguracija uređaja
Sinkroniziranje podataka o gorivu sa stvarnom
količinom goriva u plovilu
Razine goriva u ploteru možete sinkronizirati sa stvarnom
razinom goriva u plovilu kad u plovilo dodajete gorivo.
1 Odaberite Mjerači > Motor > MENU.
2 Odaberite opciju:
• Kad napunite sve spremnike za gorivo na plovilu odaberite
Napuni sve spremnike. Razina goriva se ponovno
postavlja na maksimalni kapacitet.
• Ako spremnik niste napunili do kraja odaberite Dodaj
gorivo plovilu i unesite dodanu količinu.
• Kako biste naveli ukupno gorivo u spremnicima plovila
odaberite Postavi ukupno gorivo i unesite ukupnu
količinu goriva u spremnicima.
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača
goriva
Možete konfigurirati gornju i donju granicu te raspon željenog
standardnog rada mjerača. Kad vrijednost prekorači raspon
standardnog rada, mjerač će pocrveniti.
NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve mjerače.
1 Odaberite mjerač.
2 Odaberite Ograničenja mjerača > Koris. defin. >
Uređivanje ograničenja.
3 Odaberite opciju:
• Za postavljanje minimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani minimum.
• Za postavljanje maksimalne vrijednosti za raspon
standardnog rada odaberite Deklarirani maksimum.
• Za postavljanje donje granice mjerača niže od
deklariranog minimuma odaberite Minimalno mjerilo.
• Za postavljanje gornje granice mjerača više od
deklariranog maksimuma odaberite Maksimalno mjerilo.
4 Odaberite graničnu vrijednost.
5 Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite
korake 4 i 5.
Komunikacijske postavke
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Komunikacije.
Serijski priključak 1: Postavlja format ulaza/izlaza koji će se
koristiti za serijski priključak prilikom povezivanja plotera na
vanjske NMEA uređaje, računala ili druge Garmin uređaje.
Postavljanje NMEA 0183: Postavlja na koji način uređaj za
iscrtavanje vidi izlazne poruke iz NMEA 0183, koliko će se
decimalnih mjesta emitirati u NMEA izlazu i kako se
identificiraju međutočke (Postavke za NMEA 0183,
stranica 33).
Postavljanje NMEA 2000: Omogućuje prikaz i dodjelu naziva
uređaja na NMEA 2000mreži (NMEA 2000 postavke,
stranica 33).
Pomorska mreža: Omogućava prikaz uređaja s kojima dijelite
karte, sonarske ili radarske podatke. Nije dostupno na svim
modelima uređaja za iscrtavanje.
NAPOMENA: Podatke s mreže možete vidjeti samo na
modelima koji podržavaju te podatke. Na primjer, ne možete
gledati umreženi radar na modelu koji ne podržava radare.
NMEA 0183
Uređaji za iscrtavanje podržavaju standard NMEA 0183 koji se
koristi za povezivanje raznih NMEA 0183 uređaja kao što su
VHF radio-prijemnici, NMEA instrumenti, automatski piloti,
senzori vjetra i senzori smjera.
Konfiguracija uređaja
Za povezivanje uređaja za iscrtavanje s dodatnim NMEA 0183
uređajima pogledajte upute za montažu uređaja za iscrtavanje.
Odobreni NMEA 0183 izvodi za uređaj za iscrtavanje su
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE i
vlasnički izvodi tvrtke Garmin PGRME, PGRMM te PGRMZ.
Ovaj uređaj za iscrtavanje uključuje i podršku za WPL izvod,
DSC i NMEA 0183 sonarni ulaz s podrškom za izvode DPT
(dubina) ili DBT, MTW (temperatura vode) i VHW (temperatura
vode, brzina i smjer).
Postavke za NMEA 0183
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
0183.
Sonar: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za sonar (ako je
moguće).
Ruta: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za rute.
Sustav: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za informacije o
sustavu.
Garmin: Omogućuje NMEA 0183 izlazne izvode za vlasničke
izvode tvrtke Garmin.
Preciznost položaja: Prilagođava broj znamenaka s desne
strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.
ID oznake točaka: Postavlja uređaj na emitiranje naziva
međutočaka i brojeva putem NMEA 0183 za vrijeme
navigacije. Upotrebom brojeva mogli bi se razriješiti problemi
s kompatibilnosti sa starijim NMEA 0183 automatskim
pilotima.
Dijagnostika: Prikazuje dijagnostičke informacije za NMEA
0183.
Zadane postavke: Vraća izvorne tvorničke postavke za NMEA
0183.
NMEA 2000 postavke
Odaberite Postavke > Komunikacije > Postavljanje NMEA
2000.
Popis uređaja: Prikazuje uređaje priključene na mrežu.
Označi uređaje: Mijenja oznake za dostupne priključene
uređaje.
Određivanje naziva uređajima i senzorima u mreži
Uređajima i senzorima koji su povezani s mrežom Garmin
Marine Network i NMEA 2000 mrežom možete dodijeliti nazive.
1 Odaberite Postavke > Komunikacije.
2 Odaberite Pomorska mreža ili Postavljanje NMEA 2000 >
Popis uređaja.
3 Odaberite uređaj s popisa na lijevoj strani.
4 Odaberite Promijeni naziv.
5 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma
Navigacijski alarmi
Odaberite Postavke > Alarmi > Navigacija.
Dolazak: Postavlja oglašavanje alarma kad se nalazite unutar
određene udaljenosti ili preostalog vremena do skretanja ili
odredišta.
Vučenje sidra: Postavlja oglašavanje alarma prilikom prelaska
određene udaljenosti dok ste usidreni.
Van kursa: Postavlja oglašavanje alarma kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Alarmi sustava
Budilica: Postavlja budilicu.
Napon uređaja: Postavlja alarm koji se oglašava kad baterija
padne na navedeni niski napon.
33
Preciznost GPS-a: Postavlja alarm koji se oglašava kad
preciznost GPS lokacije izađe izvan vrijednosti koje je
definirao korisnik.
Postavljanje alarma za gorivo
Da bi se mogao postaviti alarm za razinu goriva, kompatibilni
senzor protoka goriva mora se povezati s ploterom.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina
preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1 Odaberite Postavke > Alarmi > Gorivo > Postavi ukupno
gorivo > Uključi.
2 Unesite količinu preostalog goriva koja će aktivirati alarm i
odaberite Gotovo.
Postavke jedinica
Odaberite Postavke > Jedinice.
Jedinice sustava: Postavlja format jedinica za uređaj.
Odstupanje: Postavlja magnetsku deklinaciju, odnosno kut
između magnetskog sjevera i stvarnog sjevera, za vaš
trenutni položaj.
Referentni sjever: Postavlja referentnu vrijednost smjera koja
će se koristiti u izračunavanju smjera. Stvarni postavlja
geografski sjever kao referentni sjever. Mreža postavlja
mrežni sjever kao referentni sjever (000º). Magnetski
postavlja magnetski sjever kao referentni sjever.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije. Ovu postavku treba
mijenjati samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi
format položaja.
Geodet. datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se
temelji karta. Ovu postavku treba mijenjati samo ako koristite
kartu za koju je naveden drugi geodetski datum karte.
Referentno vrijeme tlaka: Postavlja referentno vrijeme koje se
koristi za izračun trenda barometra. Ovaj je trend prikazan u
polju barometra.
Format za vrijeme: Odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format
vremena.
Vremenska zona: Postavlja vremensku zonu ili omogućuje
automatski odabir na temelju GPS lokacije.
Postavke navigacije
NAPOMENA: Za neke postavke i opcije potrebne su dodatne
karte ili hardver.
Odaberite Postavke > Navigacija.
Oznake rute: Postavlja vrste oznaka koje se prikazuju na karti
uz skretanja na ruti.
Automatsko navođenje: Postavlja parametre koje ploter koristi
prilikom izračuna putanje za Automatsko navođenje kada
koristite neke premium karte.
Akt. skr.–prijelaza: Postavlja temelj izračuna prijelaza za
skretanje na vrijeme ili udaljenost.
Vrijeme skretanja – prijelaza: Postavlja koliko ćete vremena
prije skretanja prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija
Vrijeme odabrana za postavku Akt. skr.–prijelaza. Povećate li
ovu vrijednost, možete poboljšati preciznost sustava
autopilota prilikom navigacije rutom ili putanjom za
Automatsko navođenje s više skretanja ili pri višim brzinama.
Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost
sustava autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove
vrijednosti.
Ud. skr.– prijelaza: Postavlja koliko ćete daleko prije skretanja
prijeći u njega kao sljedeću etapu kad je opcija Udaljenost
odabrana za postavku Akt. skr.–prijelaza. Povećate li ovu
vrijednost, možete poboljšati preciznost sustava autopilota
prilikom navigacije rutom ili putanjom za Automatsko
34
navođenje s više skretanja ili pri višim brzinama. Kod ruta
koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost sustava
autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.
Početak rute: Odabire početnu točku navigacije rutom.
Ostale postavke plovila
Kad je kompatibilni uređaj za iscrtavanje povezan s AIS
uređajem ili VHF radijem, možete postaviti način na koji se
druga plovila prikazuju na uređaju za iscrtavanje.
Odaberite Postavke > Druga plovila.
AIS: Omogućuje i onemogućuje primanje AIS signala.
DSC: Omogućuje i onemogućuje digitalno selektivno pozivanje
(DSC).
AIS alarm: Postavlja alarm za sudar (Postavljanje alarma za
sudar u sigurnoj zoni, stranica 6 i Omogućivanje upozorenja
na ispitivanje AIS odašiljača, stranica 6).
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
uređaja za iscrtavanje
NAPOMENA: Ovim će se postupkom izbrisati sve postavke koje
ste unijeli.
Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Tvorničke postavke.
Dijeljenje korisničkih podataka i
upravljanje njima
Prije no što možete dijeliti korisničke podatke i upravljati njima, u
ploter mora biti umetnuta memorijska kartica. Ovaj uređaj
podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB formatiranu
za FAT32.
Kopiranje točaka, ruta i tragova s HomePort
u ploter
Prije kopiranja podataka u ploter morate imati najnoviju verziju
programa HomePort učitanu u vaše računalo, a u ploter mora
biti postavljena memorijska kartica.
Kopirajte podatke iz HomePort na pripremljenu memorijsku
karticu.
Dodatne informacije potražite u datoteci pomoći HomePort.
Kopiranje podataka s memorijske kartice
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Prijenos podataka.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
4 Odaberite opciju:
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima odaberite
Spoji s kartice.
• Za prijenos podataka iz memorijske kartice na ploter i
zamjenu postojećih korisničkih podataka odaberite
Zamijeni s kartice.
5 Odaberite naziv datoteke.
Kopiranje točaka, ruta i tragova na
memorijsku karticu
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Prijenos podataka > Spremi na karticu.
3 Ako bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
se kopirati podaci.
Dijeljenje korisničkih podataka i upravljanje njima
4 Odaberite opciju:
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu
datoteku i unesite naziv. Naziv datoteke spremit će se uz
ekstenziju .adm.
• Za dodavanje informacija postojećoj datoteci odaberite
datoteku s popisa.
Odabir vrste datoteka za točke i rute drugih
proizvođača
Točke i rute možete uvesti i izvesti s uređaja drugih
proizvođača.
1 Odaberite Navigacijske informacije > Korisnički podaci >
Prijenos podataka > Vrsta datoteke.
2 Odaberite GPX.
Za ponovni prijenos podataka putem Garmin uređaja odaberite
vrstu datoteke ADM.
Dijeljenje točaka u ruta između više uređaja
Za dijeljenje točaka i ruta najprije morate povezati uređaje
kabelom za dijeljenje podataka. Kabel za dijeljenje podataka
dodatak je koji možete kupiti.
Možete dijeliti podatke o točkama i rutama između dva
kompatibilna plotera na plovilu. Za dijeljenje podataka potrebno
je uključiti dijeljenje korisničkih podataka na oba uređaja.
Na oba uređaja odaberite Korisnički podaci > Upravljanje
podacima > Dijeljenje korisničkih podataka > Uključi.
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku
karticu
Možete kopirati karte s plotera na memorijsku karticu za
upotrebu uz HomePort.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Prijenos podataka.
3 Odaberite Kopiraj ugrađenu kartu.
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
3
4
5
6
7
Prijenos podataka > Spremi na karticu.
Odaberite naziv datoteke s popisa ili odaberite Dodaj novu
datoteku.
Odaberite Spremi na karticu.
Naziv datoteke spremit će se uz ekstenziju .adm.
Izvadite memorijsku karticu i umetnite je u čitač podatkovne
kartice koji je povezan s računalom.
Otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.
Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje
mjesto na računalu.
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na
ploter
1 Umetnite memorijsku karticu u čitač podatkovnih kartica koji
je povezan s računalom.
2 Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na
memorijsku karticu u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
3 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
4 Odaberite Korisnički podaci > Upravljanje podacima >
Prijenos podataka > Zamijeni s kartice.
Spremanje informacija o sustavu na
memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u
obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik korisničke
podrške mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi
učitavanja podataka o mreži.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o sustavu >
Uređaji tvrtke Garmin > Spremi na karticu.
Ako
bude potrebno, odaberite memorijsku karticu na koju će
3
se spremiti informacije sustava.
4 Izvadite memorijsku karticu.
Dodatak
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na ploteru.
2 Pričekajte nekoliko trenutaka.
Ploter stvara datoteku s nazivom GarminDevice.xml u mapi
Garmin na memorijskoj kartici.
3 Izvadite memorijsku karticu.
4 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
5 Na računalu idite na garmin.com/express.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli, instalirali i
otvorili aplikaciju Garmin Express™.
7 Odaberite Dodaj uređaj.
8 Dok aplikacija pretražuje uređaje, odaberite opciju Prijava
pored upita Imate nautičke karte ili uređaje? blizu dna
zaslona.
9 Stvorite račun ili se prijavite na svoj Garmin račun.
10 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili plovilo.
11 Odaberite Dodaj.
Aplikacija Garmin Express traži informacije o uređaju na
memorijskoj kartici.
12 Odaberite Dodaj uređaj kako biste registrirali uređaj.
Po dovršetku registracije aplikacija Garmin Express traži
dodatne karte i nadogradnje karata za vaš uređaj.
Kad u mrežu plotera dodajete uređaje, ponovite ove korake
kako biste registrirali nove uređaje.
Čišćenje zaslona
OBAVIJEST
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti
antirefleksivni sloj.
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.
1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za
antirefleksivne slojeve.
2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta
dlačice.
Snimke zaslona
Snimku bilo kojeg zaslona na vašem uređaju za iscrtavanje
možete spremiti kao (.bmp) datoteku. Snimku zaslona možete
prenijeti na računalo.
Snimanje zaslona
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu.
Dodatak
35
2 Odaberite Postavke > Sustav > Zaslon > Snimanje
zaslona > Uključi.
3 Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.
4 Držite HOME najmanje šest sekundi.
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite
je u čitač podatkovnih kartica koji je povezan s računalom.
2 Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na
memorijskoj kartici.
3 Kopirajte .bmp datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju
lokaciju na računalu.
Rješavanje problema
Uređaj ne prima GPS signal
Postoji nekoliko razloga zbog kojih uređaj ne prima GPS signal.
Ako je uređaj od zadnjeg puta kada je primljen GPS signal
prešao veliku udaljenost ili ako je bio isključen dulje od nekoliko
tjedana ili mjeseci, možda neće moći ispravno primiti satelitske
signale.
• Provjerite da je na uređaju instalirana najnovija verzija
softvera. Ako nije, nadogradite softver uređajaNadogradnja
softvera uređaja, stranica 2.
• Uređaj postavite ga tako da ima neometan pogled na nebo
kako bi antena mogla primiti GPS signal. Ako je montiran u
kabini, trebao bi se nalaziti blizu prozora kako bi mogao
primiti GPS signal.
podudaraju s datumom karte i formatom položaja koji su
korišteni za označavanje točke.
Format položaja način je na koji se položaj GPS prijemnika
prikazuje na zaslonu. Uobičajeni je prikaz položaja pomoću
geografske širine i dužine izraženih u stupnjevima i minutama, a
može se izraziti u stupnjevima, minutama i sekundama, samo u
stupnjevima ili u jednom od ostalih formata mreže.
Datum karte matematički je model koji opisuje dio površine
Zemlje. Linije geografske širine i dužine na papirnatim kartama
odnose se na određeni datum karte.
1 Provjerite koji se datum karte i format položaja koristio za
stvaranje originalne točke.
Ako je originalna točka očitana s karte, na karti bi se trebala
nalaziti legenda koja navodi datum karte i format položaja koji
su korišteni prilikom njene izrade. Ovi se podaci najčešće
nalaze u blizini legende karte.
2 Odaberite Postavke > Jedinice.
3 Odaberite ispravne postavke za datum karte i format
položaja.
4 Ponovno stvorite točku.
NMEA 0183 – informacije
Tip
Poruka
Odašiljanje GPAPB
Opis
APB: Poruka "B" upravljač za smjer ili
trag (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
Moj se uređaj neće uključiti ili se isključuje
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do točke
Kod uređaja koji se nekontrolirano uključuju ili isključuju možda
postoji problem s napajanjem. Pokušajte riješiti problem
primjenom uputa u nastavku.
• Provjerite da izvor napajanja daje energiju.
To možete provjeriti na nekoliko načina. Na primjer, možete
provjeriti rade li drugi uređaji kada ih priključite na izvor
napajanja.
• Provjerite osigurač kabela napajanja.
Osigurač bi se trebao nalaziti u držaču koji je dio crvene žice
kabela napajanja. Provjerite je li instaliran osigurač
odgovarajuće veličine. Potrebna veličina osigurača
naznačena je na naljepnici na kabelu ili u uputama za
instalaciju. Provjerite osigurač kako biste potvrdili da u
osiguraču nema prekida spoja. Osigurač možete testirati
pomoću multimetra. Ako je osigurač ispravan, multimetar
očitava 0 oma.
• Provjerite prima li uređaj napon od najmanje 10 V, iako se
preporučuje 12 V.
Za provjeru napona izmjerite napon istosmjerne struje u
ženskim priključcima za napajanje i uzemljenje kabela za
napajanje. Ako je napon manji od 10 V, uređaj se ne može
uključiti.
• Provjerite je li uređaj dobro pričvršćen u bazu. Ako model ima
nosač za učvršćivanje, provjerite je li nosač čvrsto zatvoren.
Nakon ispravnog postavljanja uređaja ili nosača za
učvršćivanje začut ćete zvuk. Ako uređaj nije dobro
pričvršćen, može doći do prestanka napajanja. Ako nije
dobro pričvršćen, uređaj može i ispasti iz baze i oštetiti se.
• Ako je napajanje uređaja dostatno, ali se uređaj ipak ne
uključuje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin na web-mjestu support.garmin.com.
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka sustava
za globalno pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj (zemljopisna
širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija točke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsnog traga
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT
DPT: Dubina
SDMTW
MTW: Temperatura vode
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija točke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetski sjever
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
Moj uređaj ne stvara točke na ispravnoj lokaciji
Kako biste dijelili podatke između više uređaja, lokacije točaka
možete unijeti ručno. Ako ste točku unijeli ručno pomoću
koordinata, a lokacija točke nije na ispravnom mjestu, datum
karte i format položaja postavljeni na uređaju možda se ne
36
Prijem
Dodatak
Tip
Poruka
Opis
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS VHF
Potpune informacije o National Marine Electronics
Association (NMEA - Nacionalno udruženje za pomorsku
elektroniku) oblikovanjima i porukama možete naručiti na
adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD
21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
PGN
Opis
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
060928 ISO upućivanje reklamacije
126208 NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija potvrđivanja grupe
126996 Podaci o proizvodu
127250 Smjer plovila
128259 Brzina: Na vodi
128267 Dubina vode
129539 GNSS DOP-ovi
129799 Napajanje, način rada i frekvencija radio
uređaja
130306 Podaci o vjetru
130312 Temperatura
Odašiljanje
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
127258 Magnetsko odstupanje
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
129029 Podaci o GNSS položaju
129283 Pogreška unakrsne trase
129284 Navigacijski podaci
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i
međutočkama
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Prijem
127245 Kormilo
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
127498 Parametri motora: Statično
127505 Razina tekućine
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
129794 Statični i podaci koji se odnose na
putovanje, AIS, klasa A
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
129808 Informacije o DSC pozivu
130310 Parametri okoliša
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130576 Status malog plovila
Ovi podaci primjenjivi su samo na proizvode koji su kompatibilni s
NMEA 2000.
Dodatak
37
Indeks
A
AIS 5, 6, 8
alarm 6
određivanje cilja 5, 6
plovila 6
prijetnje 6
SART 6
uključivanje 34
uređaj za signale pomoći 6
alarm vučenja sidra 33
alarm za dolazak 33
alarm za skretanje s kursa 33
alarm za sudar 6
alarm za sudar u sigurnoj zoni 6
alarmi 15, 33
dolazak 33
duboka voda 20
gorivo 26, 34
mjerači 26
motor 26
navigacija 33
plitka voda 20
sonar 20
sudar 6
temperatura vode 20
van kursa 33
vučenje sidra 33
AM 29
animirane struje, morske mijene 5
antena, GPS 2
automatsko navođenje 11, 14
putovi 14
rute 14
udaljenost od obale 14
Automatsko navođenje 10, 15, 34
autopilot 23
cik-cak oblik 23
kružni oblik 23
oblici za upravljanje 23
oblik polukružnog zaokreta 23
Oblik Williamsonovog zaokreta 24
smanjivanje aktivnosti kormila 23
uključivanje 23
upravljanje pomoću oblika 23
veličina koraka upravljanja 23
B
boje opasnosti 7
brisanje, svi korisnički podaci 13
Č
čovjek u moru 11, 24
D
DAB 29, 30
digitalno selektivno pozivanje 27, 28
kanali 28
kontakti 27
pojedinačni rutinski poziv 28
uključivanje 27, 34
dijeljenje podataka 34
druga plovila
AIS 8
staze 8
držanje uz vjetar, prilagođavanje 25
Držanje uz vjetar 25
DSC. Vidi digitalno selektivno pozivanje
dubina kobilice 24, 32
E
EGNOS 31
EPIRB 6
F
Fish Eye 3D
podvodni objekti 8
sonarni stožac 8
tragovi 8
38
FM 29
fotografije, zračni 5
fotografije iz zraka 5
G
Garmin ClearVü 16
Garmin pomorska mreža 33
gliser 2, 24
GPS 36
EGNOS 31
izvor 2
signali 2
WAAS 31
granica 15
granice 15
I
ID jedinice 31
idi na 11
Idi na 11
informacije o nebu 27
informacije o sustavu 31, 35
izvješće o položaju 28
J
jedrenje 24
startna linija 24
štoperica 24
jedrilica 2, 24
jezik 31
K
kapacitet goriva 26, 32
karte 3, 5, 8, 9. Vidi karte
izgled 7
mjerenje udaljenosti 3
navigacija 3, 5
pojedinosti 4
pomicanje 3
quickdraw 8, 9
simboli 3
smjer, linija 7
kombinacije 2
odabir 2
prilagođavanje 2
prilagođeno 2
kompas 25
ruža 7
korisnički podaci, brisanje 13
kursovi 11
M
media player 28–31
DAB 30
FUSION-Link 28
isključivanje zvuka 29
izvor 29
način podešavanja 29
nasumična reprodukcija 29
naziv uređaja 31
ponavljanje 29
prethodno definirano 29
pretraživanje po abecedi 29
radio 30, 31
regija tunera 29, 30
SiriusXM satelitski radio 30
VHF 29
zone 29
međutočke
praćeno plovilo 28
stvaranje 11
memorijska kartica 34, 35
detaljne karte 35
umetanje 1
utor 1
mjerači
alarmi statusa 26
gorivo 26, 33
motor 26
ograničenja 33
put 25
vjetar 26
mjerači goriva 26, 32, 33
alarm statusa 26, 34
sinkroniziranje sa stvarnim gorivom 26, 33
mjerači motora 26, 33
alarmi statusa 26
konfiguriranje 26
mjerači puta 25
mjerači vjetra 26
mjerači za jedrenje 26
mjerenje udaljenosti, karte 3
mjerne jedinice 34
MOB, uređaj 6
N
nadogradnje, softver 1, 2
napon 33
navigacijska karta 3, 5, 10
fotografije iz zraka 7
pomicanje 3
pomorske servisne točke 10
postavljanje 7, 34
staze plovila 8, 28
navigacijske oznake 4
navigacijski alarmi 33
navigacijski umetak 8
NMEA 0183 27, 33, 36
NMEA 2000 33, 37
O
odabir boja 3
odredišta
navigacijska karta 10
odabir 10
Okretanje niz vjetar. Vidi okretanje uz vjetar i
okretanje niz vjetar
okretanje uz vjetar i okretanje niz vjetar 25
držanje smjera 25
Držanje uz vjetar 25
označavanje lokacije 11
P
planer puta. Vidi rute
player glazbe 28, 30. Vidi media player
početni zaslon, prilagođavanje 2
podaci
kopiranje 34
sigurnosno kopiranje 35
upravljanje 34
podatkovna polja 8
podvodni objekti 8
Položaj, praćenje 27
Pomorska mreža tvrtke Garmin 33
pomorske usluge 10
ponovno postavljanje, postavke 31
popis kanala 30
DAB 30
postavke 9, 29, 31, 32, 34
informacije o sustavu 31
postavke zaslona 31
povećavanje, karta 3
pozadinsko osvjetljenje 2
poziv u pomoć 27
preciznost GPS-a 33
premium karte 4, 5, 7
Fish Eye 3D 8
fotografije iz zraka 5
indikatori morskih mijena i struja 5
prikaz brojeva 8
prsteni dometa 7
R
radio 29
AM 29
FM 29
SiriusXM 30, 31
registracija proizvoda 35
registriranje uređaja 35
ribolovna karta 3
pomicanje 3
postavljanje 7
Indeks
rješavanje problema 36
ruta do 11
Ruta do 10
rute 12, 15
brisanje 13
dijeljenje 35
kopiranje 34, 35
navigacija 12
paralelna navigacija 12
prikaz popisa 12
stvaranje 12
točke 34, 35
uređivanje 12
S
SART 6
sat 33
alarm 33
satelitske slike 5
satelitski signali, primanje 2
SideVü 16
simboli 5
SiriusXM 29
Satelitski radio 30
SiriusXM satelitski radio 29–31
smjer
držanje 23
držanje smjera 25
linija 4, 7
snimke zaslona 36
snimanje 35
softver
nadogradnja 1, 2
nadogradnje 1, 31
sonar 15, 16, 18
a-scope 20, 21
alarmi 20
brzina pomicanja 19
buka 18–20
dijeljenje 18
dubina 19
fiksirano dno 19
frekvencije 21
FrontVü 17
Garmin ClearVü 16
izgled 20
izvor 18
linija dubine 19
mjerilo dubine 20
odbacivanje boje 20
osjetljivost 18
osjetljivost boje 19
Panoptix 17, 21, 22
podvodni objekti 20
prikaz brojeva 19
prikazi 16
SideVü 16
smetnje 20
snimanje 19
stožac 8
šum površine 20
točka 18
whiteline 20
zumiranje 19
sonda 15, 18, 20, 22
SOS 11
stanice za mjerenje morskih struja 27
mjerači 5
stanice za plimu 4, 27
mjerači 5
staze 10
staze plovila 8, 28
točke 11, 36
brisanje 12
čovjek u moru 11
dijeljenje 35
kopiranje 35
kretanje prema 11
prikaz 8
prikaz popisa 11
sonar 18
stvaranje 11
uređivanje 11
tragovi 15
aktivne 13
brisanje 13
kopiranje 34
navigacija 13
popis 13
prikaz 8
snimanje 13
spremanje 13
spremanje u obliku rute 13
uređivanje 13
trase 13
prikaz 13
tvorničke postavke 34
sonar 20
U
udaljenost od obale 14
uređaj
čišćenje 35
registracija 35
tipke 1, 3
uređaj za signale pomoći 6
V
VHF radio 27
DSC kanal 28
pojedinačni rutinski poziv 28
pozivanje AIS cilja 28
pozivi u pomoć 27
voda
brzina 32
pomak temperature 32
vodi do 11
vrijeme 7
W
WAAS 31
Z
zaokret uz vjetar. Vidi okretanje uz vjetar i
okretanje niz vjetar
zapis događaja 31
zaslon, svjetlina 2
zumiranje, sonar 19
Š
širina prometnice 7
T
tipka napajanja 1, 31
tipke 1
napajanje 1
Indeks
39
support.garmin.com
SVI 2017
190-01951-46_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising