Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | Installation guide | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Instrukcja instalacji

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Instrukcja instalacji
9 Utwórz lub zaloguj się do konta Garmin.
10 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
echoMAP™ CHIRP seria
70/90
skonfigurować swoją jednostkę pływającą.
Dodaj.
Aplikacja Garmin Express wyszuka informacje o urządzeniu
na karcie pamięci.
12 Wybierz Dodaj urządzenie, aby zarejestrować urządzenie.
Po zakończeniu rejestracji aplikacja Garmin Express
wyszuka dodatkowe aktualizacje map i oprogramowania dla
posiadanego urządzenia.
Dodając urządzenia do sieci plotera nawigacyjnego, powtórz
powyższe czynności, aby zarejestrować nowe urządzenia.
11 Wybierz kolejno
Aktualizacja oprogramowania
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w ploterze nawigacyjnym.
2 Poczekaj chwilę.
Ploter nawigacyjny utworzy plik o nazwie GarminDevice.xml
w folderze Garmin na karcie pamięci.
3 Wyjmij kartę pamięci.
4 Włóż kartę pamięci do komputera.
5 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać,
zainstalować i otworzyć aplikację Garmin Express™.
7 Wybierz kolejno Dodaj urządzenie.
8 Podczas gdy aplikacja wykonuje wyszukiwanie, wybierz
Zaloguj się obok Czy masz morskie mapy lub
urządzenia? u dołu ekranu.
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę http://www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3 Wybierz Seria echoMAP z kartą SD.
4 Wybierz Pobierz obok pozycji Seria echoMAP z kartą SD.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
®
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka i wiertła
Maj 2017
190-01952-80_0C
•
•
•
•
Wkrętak krzyżowy nr 2
Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
Pilnik i papier ścierny
Środek uszczelniający do zastosowań morskich (opcjonalnie)
Uwagi dotyczące montażu
Urządzenie można zamontować przy użyciu uchwytu lub płasko
na desce rozdzielczej przy użyciu zestawu do montażu
wpuszczanego (może być sprzedawany oddzielnie).
Przed przymocowaniem na stałe jakiejkolwiek części urządzenia
należy zaplanować instalację przez określenie położenia
poszczególnych elementów.
• Miejsce montażu musi zapewniać dobrą widoczność ekranu
i dostęp do klawiszy na urządzeniu.
• Miejsce montażu musi być na tyle wytrzymałe, aby umożliwić
montaż urządzenia wraz z uchwytem.
• Kable muszą być wystarczająco długie, aby móc połączyć ze
sobą elementy oraz doprowadzić do nich zasilanie.
• Kable można poprowadzić od spodu uchwytu pałąkowego
lub z tyłu urządzenia.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
NOTYFIKACJA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Zalecane
jest zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się przed
dokręcaniem śrub.
1 Wybierz elementy montażowe odpowiednie dla powierzchni
montażowej oraz dla wspornika do montażu na uchwycie
pałąkowym.
2 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące przez otwory śrub.
3 Używając wiertła odpowiedniego dla elementów
6 Umieść urządzenie w podstawce Á.
7 Umieść podstawkę na uchwycie pałąkowym i dokręć
pokrętła.
Montaż wpuszczany urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Używanie metalowego narzędzia do podważania, np.
śrubokręta, może uszkodzić nakładki dekoracyjne i urządzenie.
Jeśli to możliwe, należy używać plastikowego narzędzia do
podważania.
Możesz zamontować urządzenia na desce rozdzielczej,
korzystając z dołączonego szablonu i osprzętu do montażu
wpuszczanego.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
3 Używając wiertła o średnicy 9,5 mm (3/8 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
Za
pomocą wyrzynarki lub obrotowego narzędzia do cięcia
4
przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej
krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie.
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
7 Jeśli urządzenie ma nakładki dekoracyjne, użyj narzędzia do
podważania, np. płaskiego kawałka plastiku lub śrubokrętu,
aby ostrożnie podważyć ich rogi À, i przesuń narzędzie do
poważania na środek Á, aby zdjąć nakładki dekoracyjne.
montażowych, nawierć cztery otwory pilotażowe.
4 Przy pomocy wybranych elementów montażowych przykręć
wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni montażowej.
5 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym À.
8 Wyrównaj otwory montażowe urządzenia z otworami
prowadzącymi na szablonie.
2
9 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane
z otworami prowadzącymi na szablonie, zaznacz na nim
nowe otwory prowadzące.
10 Używając wiertła o średnicy 3,2 mm (1/8 cala), wywierć
otwory prowadzące.
11 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
12 Umieść urządzenie w podstawce.
UWAGA: Przy montażu wpuszczanym urządzenia należy
użyć podstawki i zacisku blokującego.
13 W przypadku braku dostępu do tylnej części już
zamontowanego urządzenia należy przed umieszczeniem
w wyciętym otworze podłączyć wszystkie potrzebne kable do
podstawki i zabezpieczyć uchwyt blokujący (Podłączanie
przewodów do podstawki, strona 3).
Aby
zapobiec korozji metalowych styków, należy zasłonić
14
nieużywane złącza przy użyciu zatyczek ochronnych.
15 Zamocuj gumowe uszczelki z tyłu podstawki urządzenia.
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
1 W celu znalezienia odpowiednich portów dopasuj wcięcia À
na poszczególnych złączach przewodów do występów
w portach urządzenia.
2 Starannie podłącz każdy przewód do odpowiedniego portu.
Instalowanie urządzenia w podstawce
Po połączeniu przewodów z podstawką można szybko umieścić
urządzenie w podstawce.
1 Umieść dolną część urządzenia w dolnej części podstawki.
2 Przechyl górną część urządzenia w kierunku podstawki, aż
zostanie zamocowane.
Po prawidłowym zamocowaniu urządzenia w podstawce
usłyszysz kliknięcie.
NOTYFIKACJA
Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo
zamontowane w podstawce. Jeśli posiadany model jest
wyposażony we wspornik blokujący, upewnij się, że jest on
prawidłowo zatrzaśnięty. Po prawidłowym zainstalowaniu
urządzenia lub wspornika usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia. Jeśli
urządzenie nie jest prawidłowo zamontowane, może utracić
zasilanie. Nieprawidłowo zamontowane urządzenie może
również wypaść z podstawki i ulec uszkodzeniu.
16 Starannie podłącz każdy kabel do odpowiedniego portu
w podstawce.
17 Umieść urządzenie i podstawkę w wyciętym otworze.
18 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów.
19 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1 Naciśnij dźwignię zwalniającą À na podstawce, aby zwolnić
urządzenie.
Instalowanie i podłączanie kabli
Podłączanie zasilania
1 Poprowadź kabel zasilający od uchwytu do akumulatora lub
skrzynki bezpieczników na łodzi.
2 Jeśli to konieczne, przedłuż przewody za pomocą przewodu
0.82 mm2 (18 AWG) lub większego.
3 Podłącz czerwony przewód do dodatniego złącza
akumulatora lub skrzynki rozdzielczej, a czarny przewód do
złącza ujemnego.
Podłączanie urządzenia do przetwornika
Aby określić typ przetwornika spełniający twoje potrzeby,
przejdź na stronę www.garmin.com lub skontaktuj się z lokalnym
sprzedawcą firmy Garmin.
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
przetwornika, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.
2 Poprowadź przewód przetwornika do tylnej części urządzenia
z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.
Podłącz
przewód przetwornika do odpowiedniego portu
3
w podstawce.
Podłączanie przewodów do podstawki
Złącza przewodów są dopasowane tylko do odpowiednich
portów w podstawce.
2 Przechyl urządzenie do przodu i wyjmij je z podstawki.
NMEA 2000 Uwagi dotyczące sieci
®
NOTYFIKACJA
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000,
sieć NMEA 2000 powinna być już podłączona do zasilania. Nie
podłączaj przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej
już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania
powinno być podłączone do sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010-11580-00) pomiędzy istniejącą siecią
i urządzeniami Garmin.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. NMEA
2000Urządzenia rozładują akumulator, jeśli ich przewody
zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do
akumulatora.
3
Modele urządzeń zgodnych ze standardem NMEA 2000 można
podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi w celu udostępniania
danych z urządzeń obsługujących standard NMEA 2000, takich
jak radio VHF. Niezbędne przewody i złącza NMEA 2000 są
sprzedawane osobno.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci ” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać ten
dokument, odwiedź stronę www.garmin.com i na stronie
urządzenia wybierz sekcję Instrukcje.
Umieszczony na podstawce urządzenia port oznaczony jako
NMEA 2000 służy do podłączenia go do standardowej sieci
NMEA 2000.
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).
• W przypadku gdy urządzenie jest zamontowane w miejscu,
które uniemożliwia antenie wewnętrznej odbieranie sygnału
z satelitów, możesz podłączyć antenę zewnętrzną GPS19x
poprzez sieć NMEA 0183. Więcej informacji znajduje się
w instrukcji instalacji urządzeniaGPS 19x NMEA 0183.
Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
+
Element
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
À
Á
Â
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Wiązka przewodów
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Element Funkcja
przewodu firmy
Garmin
NMEA 2000Kabel podłączeniowy
NMEA 2000Przewód zasilający
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Źródło zasilania 12 V DC
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
NMEA 2000Trójnik
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
Wiązka przewodów
• Wiązka przewodów jest używana z urządzeniami NMEA
0183 i służy do udostępniania informacji dotyczących tras
i punktów trasy.
• Ta wiązka przewodów pozawala podłączyć urządzenie do
zasilania i do urządzeń NMEA 0183.
• Urządzenie ma jeden wewnętrzny port NMEA 0183 służący
do podłączenia zgodnych urządzeń NMEA 0183.
• Jeśli konieczne będzie przedłużenie przewodów zasilającego
i uziemienia, użyj przewodu 0.82 mm2 (18 AWG) lub
większego.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm2).
®
-
Kolor
przewodu
firmy Garmin
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
Czarny
Uziemienie danych
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Niebieski
Rx/A (+)
Rx
Brązowy
Tx/A (+)
Dane techniczne
Urządzenie
Dane techniczne
echoMAP CHIRP 70 Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
À
Á
Â
Ã
15,2 × 9,1 cm (6,0 ×
3,6 cala)
Masa
0,77 kg (1,7 funta)
Moc wejściowa
Od 9 V do 18 V DC
Maksymalne zużycie 17 W
energii
Bezpieczny dystans
dla kompasu
4
Kolor przewodu
NMEA 0183 port wewnętrzny Tx (wyjście) Niebieski
Czarny
Moc
Czerwone
65 cm (25,6 cala)
28,8 × 16,3 × 5,1 cm (11,3
× 6,4 × 2 cale)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
19,8 × 11,2 cm (4,4 ×
7,8 cala)
Masa
1 kg (2,3 funta)
Moc wejściowa
Od 9 V do 18 V DC
Maksymalne zużycie 20 W
energii
NMEA 0183 port wewnętrzny Rx (wejście) Brązowy
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
25 × 13,9 × 5,1 cm (9,8 ×
5,5 × 2 cale)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
echoMAP CHIRP 90 Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
Element Funkcja przewodu
Wielkość
Wszystkie modele
Bezpieczny dystans
dla kompasu
65 cm (25,6 cala)
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F
do 131°F)
Materiał
Plastik poliwęglanowy
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Klasa wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
Moc transmisji
(RMS)**
500 W
Maksymalna
głębokość***
701 m (2300 stóp) przy
77 kHz
Częstotliwość****
• Tradycyjny: 50, 77, 83
lub 200 kHz
• CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 lub 800 kHz
• CHIRP SideVü: 260,
455 lub 800 kHz
Typ
Opis
129808 Informacja o wywołaniu DSC
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
130576 Małe jednostki – status
Ta informacja odnosi się tylko do produktów zgodnych z NMEA 2000.
NMEA 0183 — informacje
Typ
Zdanie
Opis
Transmituj
GPAPB
APB: Sentencja „B”
kontrolera kierunku lub trasy
(autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do
celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity
GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące
nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne
dane specyficzne dla
satelitów GNSS
128267 Głębokość wody
GPRTE
RTE: Trasy
129539 GNSS DOP
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad
dnem
130306 Dane o wietrze
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
130312 Temperatura
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
127258 Deklinacja magnetyczna
PGRMZ
Z: Wysokość
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
129029 Dane pozycji GNSS
SDDPT
DPT: Głębokość
129283 Błąd zejścia z trasy
SDMTW
MTW: Temperatura wody
129284 Dane nawigacji
SDVHW
VHW: Prędkość po wodzie
i kierunek
GŁĘBOKOŚĆ
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
127250 Kierunek łodzi
MTW
Temperatura wody
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
RMC/GGA/GLL
Pozycja GPS
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
VHW
Prędkość po wodzie
i kierunek
127498 Parametry silnika: Statyczne
WPL
Pozycja punktu
127505 Poziom płynu
DSC
Informacje cyfrowego
wywołania selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe
wywołanie selektywne
KIERUNEK
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
** Zależna od wartości znamionowej przetwornika i głębokości.
*** Maksymalna głębokość; zależna od modelu przetwornika,
stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków wodnych.
**** Zależna od modelu echoMAP.
Informacje o PGN sieci NMEA 2000
Typ
PGN
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126996 Informacje o produkcie
127250 Kierunek łodzi
128259 Prędkość względem wody
129799 Częstotliwość radiowa, tryb i moc
Transmisja
129026 KDd i PND: Szybka aktualizacja
129285 Informacje o trasie i punktach
129540 Widoczne satelity GNSS
Odbiór
127245 Ster
Odbiór
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
129038 Raport pozycji A klasy AIS
129039 Raport pozycji B klasy AIS
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
129798 Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129802 Komunikat związany z bezpieczeństwem
AIS
5
Typ
Zdanie
Opis
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
sentencjach organizacji National Marine Electronics Association
(NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. echoMAP™ oraz Garmin
ClearVü™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie
tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA i NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National
Marine Electronics Association. Logo microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C,
LLC.
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising