Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Upute za instalaciju

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Upute za instalaciju
echoMAP™ CHIRP
serije 70/90
Upute za instalaciju
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na ploteru.
2 Pričekajte nekoliko trenutaka.
Ploter stvara datoteku s nazivom GarminDevice.xml u mapi
Garmin na memorijskoj kartici.
3 Izvadite memorijsku karticu.
4 Umetnite memorijsku karticu u računalo.
5 Na računalu idite na garmin.com/express.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli, instalirali i
otvorili aplikaciju Garmin Express™.
7 Odaberite Dodaj uređaj.
8 Dok aplikacija pretražuje uređaje, odaberite opciju Prijava
pored upita Imate nautičke karte ili uređaje? blizu dna
zaslona.
9 Stvorite račun ili se prijavite na svoj Garmin račun.
10 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili plovilo.
11 Odaberite Dodaj.
Aplikacija Garmin Express traži informacije o uređaju na
memorijskoj kartici.
12 Odaberite Dodaj uređaj kako biste registrirali uređaj.
Po dovršetku registracije aplikacija Garmin Express traži
dodatne karte i nadogradnje karata za vaš uređaj.
Kad u mrežu plotera dodajete uređaje, ponovite ove korake
kako biste registrirali nove uređaje.
Nadogradnja softvera
Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme
možda ćete morati nadograditi softver uređaja.
Ovaj uređaj podržava memorijsku karticu kapaciteta do 32 GB
formatiranu za FAT32.
Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu
Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu
putem računala na kojem je pokrenut softver Windows .
NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku
podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana
nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom
Windows.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
2 Idite na http://www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Odaberite echoMAP serija sa SD karticom.
4 Odaberite Preuzmi pored stavke echoMAP serija sa SD
karticom.
5 Pročitajte i prihvatite uvjete.
6 Odaberite Preuzmi.
7 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite Spremi.
8 Dvaput pritisnite datoteku koju ste preuzeli.
9 Odaberite Sljedeće.
10 Odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i
odaberite Sljedeće > Završi.
U memorijskoj se kartici stvara Garmin mapa s nadogradnjom
softvera. Prijenos softverske nadogradnje na memorijsku karticu
može potrajati nekoliko minuta.
®
Nadogradnja softvera uređaja
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti
postupak pokretanja uređaja.
Slijedite
upute na zaslonu.
3
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom
mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.
6 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se
dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije
dovršeno.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
Bušilica i nastavci za bušenje
Križni odvijač broj 2
Ubodna pila ili rotirajući alat
Turpija i brusni papir
Brtvilo za plovila (nije obavezno)
SVI 2017
190-01952-86_0C
Preporuke za montažu
Uređaj možete montirati pomoću isporučenog nosača za
montažu ili ga možete montirati na upravljačku ploču pomoću
odgovarajućeg kompleta za ugradbenu montažu (možda se
prodaje odvojeno).
Prije trajne ugradnje bilo kojeg dijela uređaja trebali biste
isplanirati ugradnju, odnosno odrediti mjesto za montiranje
različitih komponenti.
• Mjesto za montiranje mora omogućavati nesmetan pogled na
zaslon i pristup tipkama na uređaju.
• Mjesto za montiranje mora biti dovoljno čvrsto da može
podnijeti težinu uređaja i nosača.
• Kabeli moraju biti dovoljno dugački za povezivanje
komponenti te za njihovo ukapčanje u napajanje.
• Kabeli mogu biti provedeni ispod nosača ili iza uređaja.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
Montaža uređaja na nosač
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti. Preporučuje se primjena
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.
1 Odaberite pribor za montažu koji odgovara vašoj površini za
montažu i nosaču.
2 Koristeći nosač za vanjsku montažu kao šablonu, označite
probne rupe kroz rupe za vijke.
7 Postavite bazu u nosač i zategnite montažne poluge.
Ugradbena montaža uređaja
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Metalni alati za odvajanje poput odvijača mogu oštetiti rubnu
traku i uređaj. Ako je moguće, upotrijebite plastični odvijač.
Uređaj na upravljačku ploču možete montirati pomoću šablone
za ugradbenu montažu i odgovarajućeg pribora.
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
želite montirati uređaj.
2 Pričvrstite šablonu na mjesto za montiranje.
3 Pomoću svrdla veličine 9,5 mm (3/8 in) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima čvrste trake šablone kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
4 Ubodnom ili sabljastom pilom izrežite površinu za montiranje
s unutrašnje strane pune crte označene na šabloni.
5 Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
6 Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
7 Ako uređaj ima rubnu traku, pomoću alata za odvajanje poput
plosnatog komada plastike ili odvijača pažljivo odvojite
kutove rubne trake À i alat pomaknite u sredinu Á kako biste
uklonili rubnu traku.
8 Provjerite jesu li rupe za montažu na uređaju poravnate s
probnim rupama na šabloni.
9 Ako se rupe za montažu na uređaju ne mogu poravnati s
3 Pomoću odgovarajućeg svrdla probušite četiri probne rupe.
4 Pomoću odabranog pribora za montažu učvrstite nosač na
površinu za montažu.
5 Postavite montažne kotačiće À na strane uređaja.
6 Postavite uređaj u bazu Á.
2
probnim rupama na šabloni, označite nova mjesta za probne
rupe na šabloni.
10 Pomoću svrdla veličine 3,2 mm (1/8 in) probušite probne
rupe.
11 Maknite šablonu s površine za montiranje.
12 Postavite uređaj u bazu.
NAPOMENA: Prilikom izvođenja ugradbene montaže morate
koristiti bazu i kopču za učvršćivanje.
13 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u bazu i pričvrstite
nosač za učvršćivanje prije negoli ga smjestite u izrezanu
šablonu (Priključivanje kabela na bazu, stranica 3).
14 Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva, neiskorištene
priključke prekrijte zaštitnim kapicama.
15 Postavite gumenu brtvu na stražnju stranu baze.
Komadi gumene brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.
OBAVIJEST
Potrebno je provjeriti je li uređaj dobro pričvršćen u bazu. Ako
model ima nosač za učvršćivanje, provjerite je li nosač čvrsto
zatvoren. Nakon ispravnog postavljanja uređaja ili nosača za
učvršćivanje začut ćete zvuk. Ako uređaj nije dobro pričvršćen,
može doći do prestanka napajanja. Ako nije dobro pričvršćen,
uređaj može i ispasti iz baze i oštetiti se.
Vađenje uređaja iz baze
1 Pritišćite ručicu za oslobađanje À na bazi sve do oslobađanja
uređaja.
16 Dobro priključite svaki kabel u ulaz na bazi.
17 Postavite uređaj i bazu u izrezanu šablonu.
18 Pričvrstite uređaj za površinu za montiranje pomoću
isporučenih vijaka.
19 Postavite rubnu traku i pritisnite je tako da sjedne na mjesto
oko rubova uređaja.
Postavljanje kabela i priključaka
Ožičenje napajanja
1 Provedite kabel za napajanje od nosača do akumulatora
plovila ili bloka osigurača.
2 Po potrebi produžite žicu pomoću žice od 0,82 mm2
(18 AWG) ili veće žice.
Crvenu
žicu spojite s pozitivnim priključnim polom
3
akumulatora ili bloka osigurača, a crnu žicu spojite s
negativnim priključnim polom.
Povezivanje uređaja sa sondom
Idite na www.garmin.com ili se obratite lokalnom zastupniku
tvrtke Garmin kako biste odredili odgovarajuću vrstu sonde za
svoje potrebe.
1 Slijedite upute priložene uz sondu kako biste je ispravno
montirali na plovilo.
2 Provedite kabel sonde sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.
3 Priključite kabel sonde u odgovarajući ulaz na bazi.
Priključivanje kabela na bazu
Priključci na kabelima imaju poseban oblik zbog kojeg pristaju
samo u odgovarajuće ulaze na bazi.
1 Usporedite utore À na svakom priključku kabela s oblikom
svakog ulaza kako biste odredili koji kabel odgovara kojem
ulazu.
2 Dobro priključite svaki kabel u ulaz.
2 Gurnite uređaj prema naprijed i izvadite ga iz baze.
NMEA 2000 – preporuke
®
OBAVIJEST
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu, NMEA
2000 mreža već treba biti priključena na napajanje. NMEA 2000
kabel napajanja nemojte priključivati na postojeću NMEA 2000
mrežu jer na NMEA 2000 mrežu treba biti priključen samo jedan
izvor napajanja.
Ako uređaj povezujete na postojeću NMEA 2000 mrežu ili mrežu
motora drugog proizvođača, potrebno je postaviti NMEA 2000
izolator (010-11580-00) između postojeće mreže i Garmin
uređaja.
Ako postavljate priloženi NMEA 2000 kabel napajanja, morate
ga priključiti na sustav pokretanja plovila ili kroz drugi prekidač.
NMEA 2000 uređaji će istrošiti akumulator ako se NMEA 2000
kabel napajanja priključi izravno na akumulator.
Modeli kompatibilni s NMEA 2000 mrežom mogu se povezati s
NMEA 2000 mrežom na plovilu kako bi dijelili podatke s
uređajima kompatibilnima s NMEA 2000 mrežom kao što su
senzori ili VHF radio. Potrebni NMEA 2000 kabeli i priključci
prodaju se zasebno.
Ako niste upoznati s radom NMEA 2000 mreže, trebali biste
pročitati poglavlje "Osnove NMEA 2000 mreže" u tehničkom
dokumentu za NMEA 2000 proizvode. Za preuzimanje
dokumenta idite na www.garmin.com i na stanici proizvoda za
svoj uređaj odaberite Priručnici.
Priključak s oznakom NMEA 2000 na bazi koristi se za
povezivanje sa standardnom NMEA 2000 mrežom.
Ugradnja uređaja u bazu
Priključivanje kabela u bazu omogućuje brzo postavljanje
uređaja u bazu.
1 Postavite podlogu uređaja u dno baze.
2 Naginjite vrh uređaja prema bazi sve dok ne sjedne na
mjesto.
Nakon postavljanja uređaja u bazu začut ćete zvuk sjedanja na
mjesto.
3
NMEA Dijagram za povezivanje 0183
+
Element
Opis
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
À
Á
Â
NMEA 2000 kompatibilni Garmin uređaj
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Razvodni kabel
NMEA Uređaj kompatibilan s 0183
Element Funkcija Garmin
žice
Element Opis
NMEA 2000 spojni kabel
NMEA 2000 kabel napajanja
Prekidač za pokretanje motora ili prekidač na kraju kabela
Izvor napajanja 12 Vdc
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
NMEA 2000 T-priključak
NMEA 2000 blokada signala na kraju kabela ili povezni kabel
Razvodni kabel
• Razvodni se kabel koristi za NMEA 0183 uređaje, kao i za
dijeljenje podataka o ruti i točkama.
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem i NMEA 0183
uređajima.
• Uređaj ima jedan interni NMEA 0183 priključak koji se koristi
za povezivanje s kompatibilnim NMEA 0183 uređajima.
• Ako je potrebno produžiti kabele za napajanje i uzemljenje,
obavezno koristite žicu od 0,82 mm2 (18 AWG) ili veću žicu.
• Ako je potrebno produžiti NMEA 0183 kabel ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm2 (22 AWG).
Ê
Ë
Ì
Í
Î
À
Á
Â
Ã
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
Crna
Uzemljenje podataka
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Plava
Rx/A (+)
Rx
Smeđa
Tx/A (+)
Specifikacije
Uređaj
Specifikacija
Mjere
echoMAP CHIRP
70
Dimenzije (Š × V × D)
25 x 13,9 x 5,1 cm (9,8 x
5,5 x 2 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
15,2 x 9,1 cm (6,0 x 3,6 in)
Težina
0,77 kg (1,7 lbs)
Izvor napajanja
Od 9 do 18 Vdc
Maksimalna potrošnja
energije
17 W
Sigurna udaljenost od
kompasa
65 cm (25,6 in)
Dimenzije (Š × V × D)
28,8 x 16,3 x 5,1 cm (11,3
x 6,4 x 2 in)
Veličina zaslona (Š ×
V)
19,8 x 11,2 cm (4,4 x
7,8 in)
Težina
1 kg (2,3 lbs)
Izvor napajanja
Od 9 do 18 Vdc
Maksimalna potrošnja
energije
20 W
Sigurna udaljenost od
kompasa
65 cm (25,6 in)
Temperaturni raspon
Od -15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
echoMAP CHIRP
90
Funkcija žice
Boja žice
NMEA 0183, interni priključak Rx (ulaz)
Smeđa
NMEA 0183, interni priključak Tx (izlaz)
Plava
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Crna
Materijal
Polikarbonatna plastika
Crvena
Vodootpornost*
IEC 60529 IPX7
Snaga emitiranja
(RMS)**
500 W
Maksimalna dubina***
701 m (2.300 ft) pri 77 kHz
Frekvencije****
• Standardni: 50, 77, 83 ili
200 kHz
• CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 ili 800 kHz
• CHIRP SideVü: 260,
455 ili 800 kHz
Snaga
Povezivanje razvodnog kabela s napajanjem
1 Provedite razvodni kabel do izvora napajanja i uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
Preporuke za povezivanje uređaja NMEA 0183
• Upute za instalaciju koje ste dobili s uređajem kompatibilnim
s NMEA 0183 trebaju obuhvaćati informacije pomoću kojih
ćete prepoznati žice za odašiljanje (Tx) i prijem (Rx) A (+) i B
(-).
• Ako je uređaj montiran na lokaciji na kojoj unutarnja antena
ne može primati satelitske signale, možete povezati vanjsku
GPS19x antenu putem NMEA 0183 mreže. Dodatne
informacije potražite u uputama za montažu uređaja GPS
19x NMEA 0183.
4
Boja Garmin NMEA Funkcija žice
žice
uređaja 0183
Napajanje
®
Element
-
Svi modeli
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
**Ovisno o klasi i dubini sonde.
***Maksimalna dubina ovisi o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i
drugim uvjetima u vodi.
****Ovisi o echoMAP modelu.
NMEA 2000 PGN – informacije
Tip
Poruka
Opis
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
060928 ISO upućivanje reklamacije
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
126208 NMEA: Naredba, zahtjev i funkcija potvrđivanja grupe
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
126996 Podaci o proizvodu
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
128259 Brzina: Na vodi
GPRTE
RTE: Rute
128267 Dubina vode
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija točke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsnog traga
130306 Podaci o vjetru
PGRME
E: Procjena pogreške
130312 Temperatura
PGRMM
M: Datum karte
126464 Odašiljanje i prijem funkcije grupe PGN
popisa
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
127258 Magnetsko odstupanje
SDDPT
DPT: Dubina
129025 Položaj: Brzo ažuriranje
SDMTW
MTW: Temperatura vode
129026 COG i SOG: Brzo ažuriranje
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
129283 Pogreška unakrsne trase
DBT
Dubina ispod sonde
129284 Navigacijski podaci
MTW
Temperatura vode
129285 Informacije o navigacijskoj ruti i
međutočkama
RMC/GGA/GLL
GPS pozicija
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija točke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
127493 Parametri odašiljanja: Dinamično
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
127498 Parametri motora: Statično
HDM
Smjer, magnetski sjever
127505 Razina tekućine
MWD
Smjer i brzina vjetra
129038 Izvješće o AIS položaju, klasa A
MDA
Meteorološki paket podataka
129039 Izvješće o AIS položaju, klasa B
MWV
Brzina i kut vjetra
129040 Prošireno izvješće o AIS položaju, klasa B
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
PGN
Tip
Opis
Odašiljanje i prijem 059392 ISO potvrda
059904 ISO zahtjev
127250 Smjer plovila
129539 GNSS DOP-ovi
129799 Napajanje, način rada i frekvencija radio
uređaja
Odašiljanje
129029 Podaci o GNSS položaju
Prijem
129540 Vidljivi GNSS sateliti
Prijem
127245 Kormilo
127250 Smjer plovila
127488 Parametri motora: Brzo ažuriranje
127489 Parametri motora: Dinamično
129794 Statični i podaci koji se odnose na
putovanje, AIS, klasa A
129798 AIS SAR izvješće o položaju letjelice
129802 AIS emitiranje sigurnosne poruke
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
129808 Informacije o DSC pozivu
130310 Parametri okoliša
130311 Parametri okoliša (zastarjelo)
130313 Vlažnost
130314 Trenutačni tlak
130576 Status malog plovila
Ovi podaci primjenjivi su samo na proizvode koji su kompatibilni s
NMEA 2000.
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. echoMAP™ i Garmin ClearVü™ trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
NMEA i NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National Marine
Electronics Association. Logotip microSD trgovački je znak tvrtke SD-3C, LLC.
®
®
®
NMEA 0183 – informacije
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trag (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
točke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno pozicioniranje
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising