Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Asennusohjeet

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Asennusohjeet
echoMAP™ CHIRP
70/90 sarja
Kun rekisteröinti on valmis, Garmin Express sovellus hakee
lisää laitteen karttoja ja karttapäivityksiä.
Kun lisäät laitteita karttaplotterin verkkoon, rekisteröi uudet
laitteet toistamalla nämä toimet.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen http://www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti.
4 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
5 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
6 Valitse Lataa.
7 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
8 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
9 Valitse Seuraava.
10 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Muistikortille luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
®
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan korttipaikkaan.
2 Odota hetki.
Karttaplotteri luo GarminDevice.xml-tiedoston muistikortin
Garmin-kansioon.
3 Poista muistikortti.
4 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
5 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
6 Lataa, asenna ja avaa Garmin Express™ sovellus näytön
ohjeiden mukaisesti.
7 Valitse Lisää laite.
8 Kun sovellus tekee hakua, valitse Onko sinulla
veneilykarttoja tai -laitteita? -kohdan vierellä Kirjaudu
(näytön alareunan lähellä).
9 Luo Garmin tili tai kirjaudu tilillesi.
10 Määritä alus näytön ohjeiden mukaisesti.
11 Valitse Lisää.
Garmin Express sovellus hakee laitteen tiedot muistikortilta.
12 Rekisteröi laite valitsemalla Lisää laite.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
Poista
muistikortti.
6
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
kuviosaha tai monitoimihiomakone
viila ja hiekkapaperia
merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Laitteen voi kiinnittää mukana toimitetulla telineellä, tai sen voi
upottaa kojelautaan asianmukaisella tasokiinnityssarjalla
(mahdollisesti lisävaruste).
Määritä kaikkien osien paikat, ennen kuin asennat mitään
laitteen osia pysyvästi.
• Paikassa näet laitteen näytön hyvin ja voit käyttää painikkeita
kätevästi.
Toukokuu 2017
190-01952-77_0C
• Asennuspaikan on kestettävä laitteen ja telineen paino.
• Varmista, että kaapelit ulottuvat osista toisiin ja
virtalähteeseen.
• Kaapelit voi ohjata sankatelineen alta tai laitteen takaa.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
Laitteen kiinnitys
HUOMAUTUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Ruuveihin kannattaa levittää juuttumista estävää
voiteluainetta ennen kiristämistä.
1 Valitse kiinnityspinnalle ja asennustelineelle sopivat
kiinnitystarvikkeet.
2 Merkitse asennustelineen avulla aloitusreiät ruuvinreikien
läpi.
Voit asentaa laitteen kojelautaan käyttämällä
upotusasennusmallia ja asianmukaisia tarvikkeita.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli asennuspaikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuvio- tai pyörösahalla.
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Jos laitteessa on suojukset À, kankea niiden kulmat
varovasti irti työkalulla, kuten muovinpalasella tai ruuvitaltalla,
ja irrota suojukset liu'uttamalla työkalu keskelle Á.
8 Varmista, että laitteen kiinnitysreiät osuvat mallin
3 Poraa aloitusreiät kiinnitystarvikkeiden mukaisella
poranterällä.
4 Kiinnitä asennusteline kiinnityspintaan valitsemillasi
kiinnitystarvikkeilla.
5 Kiinnitä asennustelineen nupit À laitteen sivuille.
aloitusreikien kohtaan.
Jos
laitteen kiinnitysreiät eivät osu mallin aloitusreikien
9
kohtaan, merkitse aloitusreikien uudet paikat malliin.
10 Poraa aloitusreiät 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
11 Irrota malli kiinnityspinnasta.
12 Aseta laite telakkaan.
HUOMAUTUS: laitteen upotusasennukseen on käytettävä
telakkaa ja lukituspidikettä.
13 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin asennuksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit telakkaan ja sulje
lukituspidike, ennen kuin asetat sen aukkoon (Kaapelien
liittäminen telakkaan, sivu 3).
14 Peitä käyttämättömät metalliliitännät korroosion estämiseksi
suojuksilla.
15 Asenna kumitiivisteet telakan taakse.
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
6 Aseta laite telakkaan Á.
7 Aseta telakka telineeseen ja kiristä sen nupit.
Laitteen upotusasennus
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Kankeaminen metallisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, voi
vahingoittaa suojuksia ja laitetta. Käytä mahdollisuuksien
mukaan muovista työkalua.
2
16 Kiinnitä kaapelit tukevasti telakan portteihin.
17 Aseta laite ja telakka aukkoon.
18 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla.
19 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen
NMEA 2000 - huomioitavaa
Liittäminen virtalähteeseen
1 Ohjaa virtajohto telineestä veneen akkuun tai sulakerasiaan.
2 Jatka johtoa tarvittaessa johdolla, jonka paksuus on
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
vähintään 0,82 mm2 (18 AWG).
3 Liitä punainen johto akun tai sulakerasian plusnapaan ja
musta miinusnapaan.
Laitteen liittäminen kaikuanturiin
Määritä sopiva kaikuanturi osoitteessa www.garmin.com tai kysy
lisätietoja paikalliselta Garmin kauppiaalta.
1 Asenna kaikuanturi veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.
2 Ohjaa kaikuanturin kaapeli laitteen taakse siten, että sen
lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä kaikuanturin kaapeli telakan asianmukaiseen porttiin.
Kaapelien liittäminen telakkaan
Kaapelien liittimet sopivat ainoastaan oikeaan telakan porttiin.
1 Vertaa kaapeliliittimiä À kuhunkin porttiin, jotta tiedät, mikä
kaapeli vastaa mitäkin porttia.
®
NMEA 2000 yhteensopivat mallit voivat yhdistää NMEA 2000
verkkoon veneessä ja jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista
laitteista, kuten antureista tai VHF-radiosta. Tarvittavat NMEA
2000 kaapelit ja liittimet myydään erikseen.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit ladata oppaan siirtymällä
osoitteeseen www.garmin.com ja valitsemalla laitteen
tuotesivulla Oppaat.
Telakassa olevaa NMEA 2000 porttia käytetään liittämiseen
NMEA 2000 vakioverkkoon.
2 Liitä kaikki kaapelit tukevasti porttiin.
Laitteen asentaminen telakkaan
Kun kaapelit on liitetty telakkaan, laitteen voi asettaa telakkaan
nopeasti.
1 Aseta laitteen alaosa telakan alaosaan.
2 Kallista laitteen yläosaa telakkaa kohti, kunnes se kiinnittyy.
Laite napsahtaa paikalleen telakkaan.
HUOMAUTUS
Varmista, että laite on kiinnitetty telakkaan tukevasti. Jos
mallissa on lukitsin, varmista että se on napsautettu tukevasti
kiinni. Lukitsin napsahtaa paikalleen, kun se tai laite on
asennettu oikein. Jos laitetta ei ole kiinnitetty tukevasti, sen
virransaanti saattaa katketa. Huonosti kiinnitetty laite voi myös
pudota telakasta ja vahingoittua.
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan vapautusvipua À, kunnes laite irtoaa.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
NMEA 2000 laitekaapeli
NMEA 2000 virtajohto
Virtalukko tai katkaisin
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Johdinsarja
• Johdinsarjaa käytetään NMEA 0183 laitteiden kanssa sekä
reitti- ja reittipistetietojen jakamiseen.
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen ja NMEA 0183
laitteisiin.
• Laitteessa on yksi sisäinen NMEA 0183 portti, johon voi liittää
NMEA 0183 yhteensopivia laitteita.
• Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava, käytä
0,82 mm2 (18 AWG) kaapelia tai paksumpaa.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä
0,33 mm2:n (22 AWG:n) kaapelia.
®
2 Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se telakasta.
3
Kohde
À
Á
Â
Ã
Johtimen toiminto
Johdon väri
Tekniset tiedot
Mittatiedot
NMEA Sisäinen 0183 portti Rx (tulo)
Ruskea
Vesiluokitus*
IEC 60529 IPX7
NMEA Sisäinen 0183 portti Tx (lähtö)
Sininen
Lähetysteho (RMS)** 500 W
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Musta
Enimmäissyvyys***
Voima
Punainen
701 m (2 300 jalkaa),
77 kHz
Taajuudet****
• Perinteinen: 50, 77, 83
tai 200 kHz
• CHIRP Garmin ClearVü:
260, 455 tai 800 kHz
• CHIRP SideVü: 260, 455
tai 800 kHz
Laite
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.
• Kun laite on asennettu paikkaan, jossa sisäinen antenni ei
pysty hakemaan satelliittisignaalia, voit yhdistää ulkoisen
GPS19x-antennin NMEA 0183 liitännän kautta. Lisätietoja on
GPS 19x NMEA 0183 asennusohjeissa.
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
**Määräytyy kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan.
***Enimmäissyvyys, määräytyy kaikuanturin, veden
suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
****Määräytyy echoMAP mallin mukaan.
NMEA 0183 kytkentäkaavio
NMEA 2000 PGN-tiedot
+
Tyyppi
-
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
Kohde
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
Kuvaus
127250 Aluksen suunta
Johdinsarja
128259 Nopeus: vesiviittaus
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Kohde Garmin johtimen Garmin
tarkoitus
johtimen väri
Ê
Ë
Ì
Í
Î
126996 Tuotetiedot
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
129539 GNSS-DOPit
130306 Tuulitiedot
Virta
Punainen
Virta
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx/Rx
128267 Veden syvyys
Tx/Rx/B (-)
129799 Radiotaajuus, -tila ja -virta
130312 Lämpötila
Lähetys
Tx
Sininen
Rx/A (+)
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
Rx
Ruskea
Tx/A (+)
127258 Magneettinen eranto
129025 Sijainti: nopea päivitys
Tekniset tiedot
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
echoMAP CHIRP
70
Mitat (L x K x S)
25 x 13,9 x 5,1 cm (9,8 x
5,5 x 2 tuumaa)
Näytön koko (L x K)
15,2 x 9,1 cm (6,0 x
3,6 tuumaa)
Paino
0,77 kg (1,7 paunaa)
Virrantulo
9 - 18 Vdc
127250 Aluksen suunta
Virran enimmäiskäyttö
17 W
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
Kompassin turvaväli
65 cm (25,6 tuumaa)
Mitat (L x K x S)
28,8 x 16,3 x 5,1 cm (11,3
x 6,4 x 2 tuumaa)
Näytön koko (L x K)
19,8 x 11,2 cm (4,4 x
7,8 tuumaa)
Paino
1 kg (2,3 paunaa)
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
Virrantulo
9 - 18 Vdc
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
Virran enimmäiskäyttö
20 W
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
Kompassin turvaväli
65 cm (25,6 tuumaa)
129798 AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
129802 AIS-turvalähetysviesti (SRM)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi
echoMAP CHIRP
90
Kaikki mallit
4
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
Vastaanotto
127245 Peräsin
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
127498 Moottorin parametrit: staattinen
127505 Nestetaso
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
129808 DSC-soittotiedot
130310 Ympäristöparametrit
Tyyppi
PGN
Kuvaus
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
130576 Pienen aluksen tila
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echoMAP™ ja Garmin ClearVü™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA ja NMEA 2000 ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä. microSD logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
®
®
®
Nämä tiedot koskevat ainoastaan NMEA 2000 yhteensopivia laitteita.
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin
hallinnan (automaattiohjaus)
määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit
näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSSkohtaiset vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden
ja maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veden suhteen
ja suunta
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
RMC/GGA/GLL
GPS-sijainti
VHW
Nopeus veden suhteen ja
suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Vastaanotto
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising