Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | User guide | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Käyttöopas

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Käyttöopas
echoMAP™ CHIRP 40/50/70/90 sarja
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, BlueChart , g2 Vision ja Ultrascroll ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echoMAP™,
HomePort™, Panoptix™, Garmin ClearVü™ ja Garmin Quickdraw™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista
lupaa.
®
®
®
®
®
microSD ja microSDHC logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. NMEA ja NMEA 2000 ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
Sisällysluettelo
Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen ................. 9
Garmin Quickdraw Contours asetukset ...................................... 9
Johdanto......................................................................... 1
Navigointi käyttäen karttaplotteria ............................. 10
Näkymä edestä ........................................................................... 1
Laitteen painikkeet ................................................................. 1
Oppaiden lataaminen ................................................................. 1
Oppaan merkintätavat ................................................................ 1
Muistikorttien asettaminen .......................................................... 1
Ohjelmistopäivitys ....................................................................... 1
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille .......................... 1
Laitteen ohjelmiston päivittäminen ......................................... 2
GPS-satelliittisignaalit ................................................................. 2
GPS-lähteen valitseminen ..................................................... 2
Perustietoa navigoinnista ......................................................... 10
Määränpäät ............................................................................... 10
Määränpään hakeminen nimellä .......................................... 10
Määränpään valitseminen merikartasta ............................... 10
Määränpään hakeminen käyttäjätietojen avulla ................... 10
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen ................................... 10
Reitit .......................................................................................... 10
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla ............................................................................ 11
Navigoinnin lopettaminen ......................................................... 11
Reittipisteet ............................................................................... 11
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi .................. 11
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin ............................... 11
Mies yli laidan- tai SOS-sijainnin merkitseminen ................. 11
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä ....................... 11
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen ............................. 11
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen .......................................................................... 11
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen .......................... 12
Kaikkien reittipisteiden poistaminen ..................................... 12
Reitit .......................................................................................... 12
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista ....... 12
Reitin luominen ja tallentaminen .......................................... 12
Reittiluettelon tarkasteleminen ............................................. 12
Tallennetun reitin muokkaaminen ........................................ 12
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä ................. 12
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin mukaan .... 12
Tallennetun reitin poistaminen ............................................. 13
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen ......................... 13
Jäljet ......................................................................................... 13
Jälkien näyttäminen ............................................................. 13
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen .................................... 13
Aktiivisen jäljen tallentaminen .............................................. 13
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen ................................. 13
Tallennetun jäljen muokkaaminen ....................................... 13
Jäljen tallentaminen reitiksi .................................................. 13
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan ................................................................................ 13
Tallennetun jäljen poistaminen ............................................ 13
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen ......................... 13
Aktiivisen jäljen seuraaminen ............................................... 13
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen ............................................. 13
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana ..................... 13
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen .............................. 13
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien
poistaminen .............................................................................. 13
Automaattinen opastus ............................................................. 14
Automaattinen opastus määrittäminen ja noudattaminen .... 14
Automaattisen opastusreitin luominen ................................. 14
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
suodattaminen ..................................................................... 14
Automaattisen opastuksen radan tarkistaminen .................. 14
Automaattisen opastuksen radan säätäminen ..................... 14
Meneillään olevan Automaattinen opastus laskennan
peruuttaminen ...................................................................... 14
Ajoitetun saapumisen asettaminen ...................................... 14
Rantaviivaetäisyyden säätäminen ....................................... 14
Automaattisen opastuksen reitin määritykset ...................... 15
Rajaviivat .................................................................................. 15
Rajaviivan luominen ............................................................. 15
Reitin muuntaminen rajaviivaksi .......................................... 15
Jäljen muuntaminen rajaviivaksi .......................................... 15
Rajaviivan muokkaaminen ................................................... 15
Karttaplotterin mukauttaminen..................................... 2
Aloitusnäytön mukauttaminen .................................................... 2
Yhdistelmät ................................................................................. 2
Yhdistelmän valitseminen ...................................................... 2
Yhdistelmänäytön mukauttaminen ......................................... 2
Mukautetun yhdistelmänäytön lisääminen ............................. 2
Yhdistelmänäytön poistaminen .............................................. 2
Aluksen tyypin määrittäminen ..................................................... 2
Taustavalon säätäminen ............................................................. 2
Väritilan säätäminen ................................................................... 2
Kartat ja 3D-karttanäkymät ............................................ 2
Merikartta ja avomeren kalastuskartta ........................................ 3
Kartan lähentäminen ja loitontaminen ................................... 3
Kartan panoroiminen painikkeilla ........................................... 3
Kohteen valitseminen kartassa laitteen painikkeilla ............... 3
Etäisyyden mittaaminen kartalla ............................................ 3
Karttamerkit ............................................................................ 3
Navigoiminen kartan pisteeseen ............................................ 3
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa ...................... 4
Merimerkkien tietojen näyttäminen ........................................ 4
Keulaviiva ja kulmamerkit ...................................................... 4
Premium-kartat ........................................................................... 4
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen .......................... 4
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa ............................. 5
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen ............................ 5
Automaattinen tunnistusjärjestelmä ............................................ 5
AIS-kohdesymbolit ................................................................. 5
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu
reitti ........................................................................................ 5
AIS-alusten näyttäminen kartassa tai 3Dkarttanäkymässä .................................................................... 6
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi ............................................ 6
AIS-uhkaluettelon näyttäminen .............................................. 6
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle .................. 6
AIS-hätäsignaalit .................................................................... 6
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä ................................. 6
Kartan ja 3D-karttanäkymän asetukset ...................................... 6
Meri- ja kalastuskartan määritys ............................................ 7
Reittipisteiden ja jälkien asetukset kartoissa ja
karttanäkymissä ..................................................................... 7
Navigoinnin liitekartan näyttäminen ....................................... 8
Muiden alusten asetukset kartoissa ja karttanäkymissä ........ 8
Fish Eye 3D -asetukset .......................................................... 8
Päällekkäisten numeroiden asetukset ................................... 8
Garmin Quickdraw Contours kartat.............................. 8
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw Contours
toiminnolla ...................................................................................9
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw Contours karttaan .... 9
Garmin Quickdraw yhteisö .......................................................... 9
Garmin Quickdraw yhteisön käyttäminen .............................. 9
Garmin Quickdraw Contours karttojen jakaminen Garmin
Quickdraw yhteisön kanssa ................................................... 9
Sisällysluettelo
i
Rajaviivan hälytyksen asettaminen ...................................... 15
Rajaviivan poistaminen ........................................................ 15
Luotain.......................................................................... 15
Luotainsignaalilähetyksen lopettaminen ................................... 15
Luotainnäkymän vaihtaminen ................................................... 15
Perinteinen luotainnäkymä ....................................................... 16
Jaetun taajuuden luotainnäkymä ......................................... 16
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä ...................................... 16
Garmin ClearVü luotainnäkymä ................................................ 16
SideVü luotainnäkymä .............................................................. 16
SideVü hakutekniikka ........................................................... 16
Panoptix luotainnäkymät .......................................................... 16
LiveVü alas luotainnäkymä .................................................. 17
LiveVü eteenpäin luotainnäkymä ......................................... 17
RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymä .................................. 17
RealVü 3D alas -luotainnäkymä ........................................... 17
RealVü 3D historiallinen luotainnäkymä .............................. 17
FrontVü luotainnäkymä ........................................................ 17
Kaikuanturin tyypin valitseminen .............................................. 17
Kompassin kalibroiminen ..................................................... 18
Reittipisteen luominen luotainnäytössä .................................... 18
Luotainnäytön tauon määrittäminen ......................................... 18
Luotainhistorian tarkasteleminen .............................................. 18
Luotaimen jakaminen ................................................................ 18
Luotainlähteen valitseminen ................................................ 18
Luotainlähteen nimeäminen uudelleen ................................ 18
Yksityiskohtien määrän säätäminen ......................................... 18
Värien voimakkuuden säätäminen ........................................... 18
Luotaintallenteet ....................................................................... 19
Luotainnäytön tallentaminen ................................................ 19
Luotaintallennuksen lopettaminen ....................................... 19
Luotaintallennuksen poistaminen ........................................ 19
Luotaintallenteiden toistaminen ........................................... 19
Perinteinen, Garmin ClearVü ja SideVü luotainasetus ............. 19
Luotainnäytön näkymän zoomaustason määrittäminen ...... 19
Kaikunopeuden määrittäminen ............................................ 19
Syvyys- tai leveysasteikon alueen säätäminen ................... 19
Luotaimen ulkoasun asetukset ............................................ 20
Luotaimen hälytykset ........................................................... 20
Luotaimen lisäasetukset ...................................................... 20
Kaikuanturin asennusasetukset ........................................... 20
Luotaintaajuudet .................................................................. 20
A-Scopen käynnistäminen ................................................... 21
Panoptix luotainasetus ............................................................. 21
RealVü katselukulman ja zoomaustason säätäminen ......... 21
RealVü pyyhkäisynopeuden säätäminen ............................. 21
LiveVü eteenpäin ja FrontVü luotainvalikko ......................... 21
LiveVü ja FrontVü ulkoasuasetukset ................................... 22
RealVü ulkoasuasetukset .................................................... 22
Panoptix kaikuanturin asennusasetukset ............................ 22
Automaattiohjaus ......................................................... 22
Automaattiohjaus-näyttö ........................................................... 23
Vaiheittaisen ohjauksen tarkkuuden säätäminen ................ 23
Virransäästön asettaminen .................................................. 23
Automaattiohjauksen ottaminen käyttöön ................................. 23
Ohjauskuviot ............................................................................. 23
U-käännöskuvion seuraaminen ........................................... 23
Ympyräkuvion määrittäminen ja seuraaminen ..................... 23
Mutkittelukuvion määrittäminen ja seuraaminen .................. 23
Williamsonin käännöskuvion seuraaminen .......................... 23
Purjehdusominaisuudet.............................................. 23
Aluksen tyypin määrittäminen ................................................... 23
Kilpapurjehdus .......................................................................... 23
Lähtöviivan opastus ............................................................. 23
Kilpailuajastimen käyttäminen .............................................. 24
ii
Keulan ja GPS-antennin etäisyyden määrittäminen ............ 24
Laylinien asetukset ................................................................... 24
Köliasetuksen määrittäminen .................................................... 24
Purjeveneen automaattiohjaus ................................................. 24
Tuulen pito ........................................................................... 24
Luovinta ja jiippi ................................................................... 25
Mittarit ja kaaviot .......................................................... 25
Kompassin näyttäminen ........................................................... 25
Matkamittareiden näyttäminen .................................................. 25
Matkamittarien nollaaminen ................................................. 25
Moottori- ja polttoainemittarien tarkasteleminen ....................... 25
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän
valitseminen ......................................................................... 25
Mittareissa näytettävien moottoreiden mukauttaminen ....... 25
Moottorin mittarien tilahälytysten käyttöönotto ..................... 25
Joidenkin moottorin mittarien tilahälytysten käyttöönotto .... 26
Polttoainehälytyksen määrittäminen ......................................... 26
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen .................... 26
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen polttoaineen
kanssa .................................................................................. 26
Tuulimittareiden tarkasteleminen .............................................. 26
Purjehduksen tuulimittarin määrittäminen ............................ 26
Nopeuslähteen määrittäminen ............................................. 26
Tuulimittarin suuntalähteen määrittäminen .......................... 26
Luovikulmamittarin mukauttaminen ..................................... 26
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot ............. 26
Vuorovesiasemien tiedot .......................................................... 26
Virtausaseman tiedot ................................................................ 26
Tiedot taivaankappaleista ......................................................... 26
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-, virtausasema- tai
taivaankappaletietojen tarkasteleminen ................................... 26
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman tietojen
tarkasteleminen ........................................................................ 27
DSC (Digital Selective Calling) .................................... 27
Karttaplotterin NMEA 0183 VHF radion toiminnot .................... 27
DSC:n käynnistäminen ............................................................. 27
DSC-luettelo ............................................................................. 27
DSC-luettelon tarkasteleminen ............................................ 27
DSC-yhteystiedon lisääminen .............................................. 27
Tulevat hätäkutsut .................................................................... 27
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo ................... 27
Sijainnin seuranta ..................................................................... 27
Sijaintiraportin näyttäminen .................................................. 27
Navigointi jäljitettyyn alukseen ............................................. 27
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen
sijainnista ............................................................................. 27
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen ................................ 27
Sijaintiraporttikutsun poistaminen ........................................ 27
Alusten jälkien näyttäminen kartassa .................................. 27
Erilliset rutiinikutsut ................................................................... 28
DSC-kanavan valitseminen .................................................. 28
Erillinen rutiinikutsu .............................................................. 28
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle ........................................ 28
Mediasoitin .................................................................... 28
Mediasoittimen avaaminen ....................................................... 28
Kuvakkeet ............................................................................ 28
Medialähteen valitseminen ....................................................... 28
Musiikin toistaminen ................................................................. 28
Musiikin selaaminen ............................................................. 28
Kappaleen määrittäminen toistettavaksi .............................. 28
Kaikkien kappaleiden määrittäminen toistettaviksi .............. 28
Kappaleiden satunnaistoiston määrittäminen ...................... 28
Äänenvoimakkuuden säätäminen ............................................ 28
Vyöhykkeiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 28
Sisällysluettelo
Mediatiedostojen äänen mykistäminen ................................ 28
VHF-radio ................................................................................. 29
VHF-kanavien haku ............................................................. 29
VHF-vaimennustason säätäminen ....................................... 29
Radio ........................................................................................ 29
Viritinalueen määrittäminen ................................................. 29
Radioaseman vaihtaminen .................................................. 29
Viritystilan vaihtaminen ........................................................ 29
Esiasetukset ......................................................................... 29
DAB-toisto ................................................................................. 29
DAB-viritinalueen määrittäminen ......................................... 29
DAB-asemien hakeminen .................................................... 29
DAB-aseman vaihtaminen ................................................... 29
DAB-esiasetukset ................................................................ 29
SiriusXM Satellite Radio ........................................................... 30
SiriusXM radiotunnuksen sijainti .......................................... 30
SiriusXM tilauksen aktivoiminen .......................................... 30
Kanavaoppaan mukauttaminen ........................................... 30
SiriusXM kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon .......... 30
SiriusXM lapsilukon avaaminen ........................................... 30
Laitteen nimen määrittäminen .................................................. 30
Mediasoitinohjelmiston päivittäminen ....................................... 30
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen ................................. 35
Vianmääritys ............................................................................. 35
Laite ei hae GPS-signaaleja ................................................ 35
Laite ei käynnisty tai se sammuu jatkuvasti ......................... 35
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin ............................. 35
NMEA 0183 -tiedot ................................................................... 36
NMEA 2000 PGN-tiedot ............................................................ 36
Hakemisto ..................................................................... 37
Laitteen määrittäminen................................................ 30
Karttaplotterin käynnistäminen automaattisesti ........................ 30
Järjestelmäasetukset ................................................................ 31
Näyttöasetukset ................................................................... 31
GPS-asetukset ..................................................................... 31
Tapahtumalokin tarkasteleminen ......................................... 31
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen tarkasteleminen ........ 31
Oman veneen asetukset ........................................................... 31
Köliasetuksen määrittäminen ............................................... 31
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen ........................ 32
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi ....................................... 32
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen .................... 32
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen polttoaineen
kanssa .................................................................................. 32
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen mukauttaminen ...... 32
Yhteysasetukset ....................................................................... 32
NMEA 0183 .......................................................................... 32
NMEA 2000 asetukset ......................................................... 33
Hälytysten määrittäminen ......................................................... 33
Navigointihälytykset ............................................................. 33
Järjestelmähälytykset ........................................................... 33
Polttoainehälytyksen määrittäminen .................................... 33
Yksikköasetukset ...................................................................... 33
Navigointiasetukset ................................................................... 33
Muiden alusten asetukset ......................................................... 34
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen .. 34
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta........................ 34
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen kohteesta
HomePort karttaplotteriin .......................................................... 34
Tietojen kopiointi muistikortilta .................................................. 34
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen muistikortille ...... 34
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja reittien tiedostotyypin
valitseminen .............................................................................. 34
Reittipisteiden ja reittien jakaminen eri laitteiden välillä ............ 34
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille ................................. 34
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen ......................... 34
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttaplotteriin ...... 34
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille ............................... 34
Liite................................................................................ 35
Laitteen rekisteröiminen ............................................................ 35
Näytön puhdistaminen .............................................................. 35
Kuvaotokset .............................................................................. 35
Kuvaotoksen ottaminen ....................................................... 35
Sisällysluettelo
iii
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Näkymä edestä
• Valikkokohdan korostaminen nuolipainikkeilla ja painamalla
SELECT (vain laitteet, joissa on painikkeita).
• Painikkeen painaminen, esimerkiksi SELECT tai MENU.
Kun oppaassa kehotetaan valitsemaan useita kohteita
peräkkäin, tekstissä näkyy pieniä nuolia. Jos oppaassa lukee
esimerkiksi "valitse MENU > Lisää", sillä kehotetaan
valitsemaan MENU-kohta tai Menu-painike ja valitsemaan
Lisää-kohta.
Tämän oppaan kuvat ovat viitteellisiä eivätkä välttämättä vastaa
laitetta tarkasti.
Muistikorttien asettaminen
Voit käyttää karttaplotterissa valinnaisia muistikortteja.
Asettamalla laitteeseen karttatietoja sisältävän muistikortin voit
tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista,
venesatamista ja muista kohdepisteistä. Tyhjille muistikorteille
voit tallentaa Garmin Quickdraw™ Contours karttoja,
luotaintietoja (yhteensopivan kaikuanturin avulla), ja niiden
avulla voit siirtää toiseen yhteensopivaan karttaplotteriin tai
tietokoneeseen tietoja, kuten reittipisteitä ja reittejä.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
1 Avaa karttaplotterin etupuolella korttipaikan läppä tai kansi À.
Virtapainike
À
Á
Â
Ã
Laitteen painikkeet
microSD muistikorttipaikka
®
Automaattinen taustavalotunnistin
HUOMAUTUS
Varmista, että laite on kiinnitetty telakkaan tukevasti. Jos laitetta
ei ole kiinnitetty tukevasti, sen virransaanti saattaa katketa tai se
ei välttämättä näytä luotaintietoja. Huonosti kiinnitetty laite voi
myös pudota telakasta ja vahingoittua.
Laitteen painikkeet
Pitkä painallus kytkee tai katkaisee laitteen virran.
Lyhyt painallus säätää taustavaloa ja väritilaa.
2 Aseta muistikortti Á.
3 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4 Sulje kansi.
Loitontaa karttaa tai näkymää.
Ohjelmistopäivitys
Lähentää karttaa tai näkymää.
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Voit tarkistaa laitteeseen asennetun ohjelmistoversion, ennen
kuin päivität ohjelmiston (Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen
tarkasteleminen, sivu 31). Sen jälkeen voit siirtyä osoitteeseen
www.garmin.com/support/software/marine.html, valita
Päivitykseen sisältyvät laitteet ja verrata asennettua
ohjelmistoversiota tuotteen kohdalla mainittuun
ohjelmistoversioon.
Jos laitteessa oleva ohjelmisto on vanhempi kuin sivustossa
mainittu, lataa ohjelmisto ohjeiden mukaan muistikortille (Uuden
ohjelmiston lataaminen muistikortille, sivu 1) ja päivitä laitteen
ohjelmisto (Laitteen ohjelmiston päivittäminen, sivu 2).
Vierittää näkymää, korostaa asetuksia ja siirtää kohdistinta.
SELECT
Kuittaa ilmoituksia ja valitsee asetuksia.
BACK
Palaa edelliseen näyttöön.
MARK
Tallentaa nykyisen sijainnin reittipisteeksi.
HOME
Palaa aloitusnäyttöön.
MENU
Avaa avoimena olevan sivun asetusvalikon, jos käytettävissä.
Sulkee valikon, jos käytettävissä.
Oppaiden lataaminen
Saat uusimman käyttöoppaan ja sen käännetyt versiot verkosta.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/manuals/echoMAPCHIRPcv.
VIHJE: voit avata sivun nopeasti skannaamalla tämän
koodin:
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta,
jossa on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support/software/marine
.html.
®
®
2 Lataa opas.
Oppaan merkintätavat
Tässä oppaassa valitsemisella tarkoitetaan seuraavia toimia.
Johdanto
1
VIHJE: tältä sivulta voit myös ladata ajantasaiset
käyttöoppaat ladattaviksi karttaplotteriin.
3 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti.
4 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
5 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
6 Valitse Lataa.
7 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
8 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
Valittuun sijaintiin luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa
ohjelmistopäivitys siirretään muistikortille.
9 Valitse Seuraava.
10 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Muistikortille luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille (Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille,
sivu 1).
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
6 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
GPS-satelliittisignaalit
Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen
-kuvake
avulla. Kun karttaplotteri löytää satelliittisignaaleja,
näkyy aloitusnäytön yläreunassa. Kun karttaplotteri kadottaa
satelliittisignaalin,
-kuvake häipyy näkyvistä ja vilkkuva
kysymysmerkki tulee näkyviin karttaan -merkin päälle.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS. Lisätietoja satelliittisignaalien hakemisesta on
kohdassa (Laite ei hae GPS-signaaleja, sivu 35).
GPS-lähteen valitseminen
Voit valita ensisijaisen GPS-tietojen lähteen, jos käytettävissä on
useita GPS-lähteitä.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > GPS.
2 Valitse GPS-tietojen lähde.
Karttaplotterin mukauttaminen
Aloitusnäytön mukauttaminen
Aloitusnäyttöön voi lisätä kohteita ja niitä voi järjestää uudelleen.
1 Valitse aloitusnäytössä Mukauta aloitusta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit järjestää kohteen uudelleen valitsemalla Järjestä
uudelleen, valitsemalla siirrettävän kohteen ja
valitsemalla uuden sijainnin.
• Voit lisätä kohteen aloitusnäyttöön valitsemalla Lisää ja
valitsemalla uuden kohteen.
2
• Voit poistaa aloitusnäyttöön lisäämäsi kohteen
valitsemalla Poista ja valitsemalla kohteen.
Yhdistelmät
Yhdistelmänäytössä voit tarkastella samanaikaisesti useita
näyttöjä. Yhdistelmänäytössä mahdollisten vaihtoehtojen määrä
määräytyy sen mukaan, miten monta valinnaista laitetta
karttaplotteriin on liitetty, ja onko käytössä Premium-karttoja.
Yhdistelmän valitseminen
1 Valitse Yhdistelmät.
2 Valitse yhdistelmä.
Yhdistelmänäytön mukauttaminen
1 Valitse Yhdistelmät.
2 Korosta nuolipainikkeilla yhdistelmänäyttö.
3 Valitse Asetus.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
uuden nimen.
• Voit muuttaa tietojen asettelua näytössä valitsemalla
Muuta asettelua ja valitsemalla uuden asettelun.
• Voit vaihtaa näytössä näkyviä tietoja valitsemalla Vaihda
toimintoa ja valitsemalla uudet tiedot.
• Voit mukauttaa näytön tietoja valitsemalla Päällekkäiset
numerot (Päällekkäisten numeroiden asetukset,
sivu 8).
• Voit muuttaa näytön tietoalueiden kokoa valitsemalla
Muuta yhdistelmän kokoa.
Mukautetun yhdistelmänäytön lisääminen
Voit luoda mukautetun yhdistelmänäytön tarpeisiisi.
1 Valitse Yhdistelmät > MENU > Lisää.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Yhdistelmänäytön poistaminen
1 Valitse Yhdistelmät.
2 Korosta nuolipainikkeilla yhdistelmä.
3 Valitse Poista.
Aluksen tyypin määrittäminen
Valitsemalla veneen tyypin voit määrittää karttaplotterin
asetukset ja käyttää veneen tyypin mukaisia ominaisuuksia.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Aluksen tyyppi.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.
VIHJE: voit avata taustavalon asetukset painamalla missä
tahansa näytössä -painiketta.
2 Säädä taustavalo.
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila.
VIHJE: voit avata väriasetukset valitsemalla missä tahansa
näytössä > Näyttö > Väritila.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Käytettävissä olevat kartat ja 3D-karttanäkymät määräytyvät
käytettyjen karttatietojen ja lisävarusteiden mukaan.
Voit tarkastella karttoja ja 3D-karttanäkymiä valitsemalla Kartat.
Karttaplotterin mukauttaminen
Merikartta: näyttää navigointitiedot, jotka ovat käytettävissä
esiladatuissa kartoissa ja mahdollisissa lisäkartoissa. Kortti
sisältää tiedot poijuista, loistoista, kaapeleista,
syvyysluotaukset sekä venesatamat ja vuorovesiasemat
ylhäältäpäin.
Perspective 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä
yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien tai
ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Mariner’s Eye 3D: yksityiskohtainen, kolmiulotteinen näkymä
takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi. Näkymä
on hyödyllinen navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja,
riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa
vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja
lähtöväyliä.
HUOMAUTUS: mariner's Eye 3D- ja Fish Eye 3D
‑karttanäkymät ovat käytettävissä Premium-kartoissa joillakin
alueilla.
Fish Eye 3D: vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti. Kun kaikuanturi on
liitetty, vedenalaiset kohteet (kuten kalat) näkyvät punaisina,
vihreinä ja keltaisina ympyröinä. Punainen osoittaa
suurimmat kohteet ja vihreä pienimmät.
Kalastuskartta: näyttää pohjan muodot ja syvyysluotaukset
yksityiskohtaisesti kartassa. Näyttää kartan ilman
navigointitietoja, näyttää yksityiskohtaiset syvyysmittaustiedot
ja korostaa pohjan muodot ja syvyysluotaukset. Tämä kartta
soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen syvemmissä
vesissä.
Merikartta ja avomeren kalastuskartta
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Meri- ja kalastuskartassa voit suunnitella reitin, näyttää kartan
tiedot ja seurata reittiä. Kalastuskartta on tarkoitettu avomeren
kalastukseen.
Avaa merikartta valitsemalla Kartat > Merikartta.
Avaa kalastuskartta valitsemalla Kartat > Kalastuskartta.
Kartan lähentäminen ja loitontaminen
Zoomaustaso näkyy kartan alareunassa. Luvun alapuolella
oleva palkki osoittaa etäisyyden kartassa.
• Loitonna valitsemalla .
• Lähennä valitsemalla .
Kartan panoroiminen painikkeilla
Voit tarkastella muita alueita kuin nykyistä sijaintiasi siirtämällä
karttaa.
1 Käytä nuolipainikkeita kartassa.
2 Valitsemalla BACK voit lopettaa panoroinnin ja palauttaa
näytön nykyiseen sijaintiisi.
HUOMAUTUS: voit panoroida yhdistelmänäytössä
valitsemalla SELECT.
Kohteen valitseminen kartassa laitteen painikkeilla
1 Siirrä kohdistinta valitsemalla kartassa tai 3Dkarttanäkymässä , ,
Kartat ja 3D-karttanäkymät
tai
.
2 Valitse SELECT.
Etäisyyden mittaaminen kartalla
1 Valitse kartasta sijainti.
2 Valitse Laske etäisyys.
Näyttöön tulee karttaneula nykyiseen sijaintiisi. Etäisyys ja
kulma tästä neulasta näytetään näytön kulmassa.
VIHJE: nollaa neulan sijainti ja etäisyys osoittimen nykyisestä
sijainnista valitsemalla SELECT.
Karttamerkit
Tämä taulukko sisältää yleisiä symboleita, joita voi esiintyä
yksityiskohtaisissa kartoissa.
Kuvake
Kuvaus
Poiju
Tiedot
Veneilypalvelut
Vuorovesiasema
Virtausasema
Ylhäältä päin otettu kuva käytettävissä
Perspektiivivalokuva käytettävissä
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat
syvyyskäyräviivat, vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet,
syvyysluotaukset (alkuperäisen paperikartan mukaan),
navigointiohjeet ja -symbolit sekä tiedot esteistä ja alueista, joilla
on kaapeleita.
Navigoiminen kartan pisteeseen
HUOMIO
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.
2 Valitse tarvittaessa SELECT.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.
• Jos haluat käyttää Automaattinen opastus ‑toimintoa,
valitse Automaattinen opastus.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
6 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
3
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa
Voit näyttää meri- tai kalastuskartassa tietoja sijainnista tai
kohteesta.
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse sijainti tai kohde meri- tai kalastuskartassa ja valitse
SELECT.
Kartan oikeaan reunaan tulee vaihtoehtojen luettelo.
Luettelon vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, minkä
sijainnin tai kohteen valitsit.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Navigoi valittuun sijaintiin valitsemalla Navigoi.
• Merkitse reittipiste kohdistimen sijaintiin valitsemalla Uusi
reittipiste.
• Valitse Laske etäisyys, jos haluat nähdä etäisyyden ja
suunnan kohteeseen nykyisestä sijainnista.
Matka ja suuntima näkyvät näytössä. Valitsemalla
SELECT voit laskea etäisyyden jostakin muusta paikasta
kuin nykyisestä sijainnista.
• Voit näyttää tiedot vuorovesistä, virtauksista,
taivaankappaleista, karttamerkinnöistä tai kohdistimen
lähellä olevista paikallisista palveluista valitsemalla
Tiedot.
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Merikartta-, Kalastuskartta-, Perspective 3D- ja Mariner’s Eye
3D -karttanäkymissä voi tarkastella tietoja erilaisista
merimerkeistä, esimerkiksi majakoista, loistoista ja esteistä.
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: mariner's Eye 3D- ja Fish Eye 3D
‑karttanäkymät ovat käytettävissä Premium-kartoissa joillakin
alueilla.
1 Valitse merimerkki kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
2 Valitse merimerkin nimi.
Keulaviiva ja kulmamerkit
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa kartassa matkustussuuntaan.
Kulmamerkit osoittavat suhteellisen sijainnin kulkusuuntaan tai
pohjaan nähden. Niistä on apua reittisuunnittelussa tai
viitepisteiden etsinnässä.
Keulaviivan ja suunta pohjaan nähden -viivan
määrittäminen
Keulaviivan ja COG (course over ground) -viivan voi näyttää
kartassa.
COG tarkoittaa liikkeen suuntaa. Kulkusuunta on suunta, johon
veneen keula osoittaa, kun suuntatunnistin on liitetty.
1 Valitse karttanäkymässä MENU > Kartta-asetus > Kartan
ulkoasu > Otsikkorivi.
2 Valitse tarvittaessa Lähde ja valitse vaihtoehto:
• Käytä käytettävissä olevaa lähdettä automaattisesti
valitsemalla Automaatt..
• Käytä GPS-antennisuuntaa COG-viivaa varten
valitsemalla GPS-suunta (COG).
• Valitse liitetyn suuntatunnistimen tietoja valitsemalla
Kulkusuunta.
• Käytä sekä liitetyn suuntatunnistimen että GPS-antennin
tietoja valitsemalla COG ja kulkusuunta.
Sekä keulaviiva että COG-viiva näytetään kartassa.
3 Valitse Näyttö ja vaihtoehto:
• Valitse Matka > Matka ja määritä kartassa näkyvän viivan
pituus.
4
• Valitse Aika > Aika ja määritä kulunut aika, jotta laite
laskee matkan, jonka vene kulkee määritetyssä ajassa
nykyisellä nopeudella.
Kulmamerkkien ottaminen käyttöön
Voit lisätä kulmamerkkejä keulaviivalle karttaan.
Kulmamerkeistä voi olla apua kalastettaessa.
1 Määritä keulaviiva (Keulaviivan ja suunta pohjaan nähden viivan määrittäminen, sivu 4).
2 Valitse Kulmamerkit.
Premium-kartat
HUOMIO
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue kaikkia karttoja.
Voit tehostaa karttaplotterin käyttöä hankkimalla valinnaisia
Premium-karttoja, kuten BlueChart g2 Vision .
Yksityiskohtaisten merikarttojen lisäksi Premium-kartat voivat
sisältää näitä ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä joillakin
alueilla.
Mariner’s Eye 3D: näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi.
Fish Eye 3D: vedenalainen näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti.
Kalastuskartat: kartan näyttäminen ilman navigointitietoja
pohjan muodot korostettuina. Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
Tarkat satelliittikuvat: näyttää tarkat satelliittikuvat, joiden
avulla maa- ja vesialueet voidaan näyttää todenmukaisesti
merikartassa (Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa,
sivu 5).
Ilmakuvat: näyttää venesatamien ja muiden veneilyn kannalta
merkittävien kohteiden ilmakuvat, joiden avulla saat
paremman käsityksen ympäristöstä (Maamerkkien
ilmavalokuvien näyttäminen, sivu 5).
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot: sisältää tietoja teistä ja
kohdepisteistä, kuten rannikkoteistä ja ravintoloista,
yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä.
Automaattinen opastus: päättelee veneen tietojen ja
karttatietojen avulla parhaan reitin määränpäähän.
®
®
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
kartassa osoittaa vuorovesiaseman. Vuorovesiaseman
yksityiskohtaisen kaavion avulla voit ennustaa vuoroveden tasoa
eri kellonaikoina tai eri päivinä.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse vuorovesiasema meri- tai kalastuskartassa.
Vuoroveden suunta- ja korkeustiedot näkyvät kuvakkeen
lähellä.
2 Valitse aseman nimi.
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää vuorovesiasemien ja virtausten tiedot animoituina
merikartassa tai kalastuskartassa. Myös animoidut kuvakkeet on
otettava käyttöön kartan asetuksista (Vuorovesi- ja
virtausilmaisimien näyttäminen, sivu 5).
Vuorovesiaseman symboli näkyy kartassa nuolella varustettuna
pystysuuntaisena palkkina. Alaspäin osoittava punainen nuoli
tarkoittaa laskuvettä ja ylöspäin osoittava punainen nuoli
nousuvettä. Kun siirrät kohdistimen vuorovesiaseman symbolin
Kartat ja 3D-karttanäkymät
päälle, sen yläpuolelle tulee tieto vuoroveden korkeudesta
kyseisen aseman luona.
Virtauksen suunnan symbolit näkyvät kartassa nuolina. Kunkin
nuolen suunta näyttää virtauksen suunnan kartan tietyssä
kohdassa. Virtausnuolen väri näyttää virtauksen nopeuden
kyseisessä kohdassa. Kun siirrät kohdistimen virtauksen
suunnan symbolin päälle, sen yläpuolelle tulee virran nopeus
kyseisessä kohdassa.
Väri
Nykyinen nopeusalue
Keltainen
0–1 solmua
Oranssi
1–2 solmua
Punainen
Vähintään 2 solmua
Vuorovesi- ja virtausilmaisimien näyttäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää vuorovesi- ja virtausasemien tiedot staattisina tai
animoituina merikartassa tai kalastuskartassa.
1 Valitse meri- tai kalastuskartassa MENU > Kartta-asetus >
Vuorov. ja virt..
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Käytössä, jos haluat näyttää virtaus- ja
vuorovesiasemat kartassa.
• Valitse Animoitu, jos haluat näyttää virtaus- ja
vuorovesiasemat animoituina kartassa.
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Voit näyttää tarkkoja satelliittikuvia merikartan maa-alueiden tai
sekä maa- että merialueen päällä.
HUOMAUTUS: tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan
käytettäessä matalaa zoomaustasoa. Jos tarkat kuvat eivät näy
valinnaisella kartta-alueella, voit lähentää valitsemalla . Voit
myös lisätä yksityiskohtien määrää muuttamalla kartan
zoomausta.
1 Valitse merikartassa MENU > Kartta-asetus >
Satelliittikuvat.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain maata, jos haluat näyttää veden kohdassa
kartan vakiotiedot ja maan päällä valokuvia.
• Valitse Valokuvakartan yhdistelmä, jos haluat näyttää
veden ja maan päällä valokuvia, joiden läpinäkyvyys on
määritettävissä. Säädä valokuvan läpinäkyvyyttä
liukusäätimellä. Satelliittikuvat peittävät maata ja vettä sitä
enemmän, mitä suuremmaksi prosenttiluku määritetään.
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen
Ilmakuvien näyttäminen merikartassa edellyttää, että
Satelliittikuvat-asetus on otettu käyttöön kartta-asetuksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Maamerkkien, venesatamien ja muiden satamien ilmavalokuvien
avulla voit määrittää sijaintisi ympäristössä tai tutustua
venesatamaan tai satamaan ennen saapumista.
1 Valitse merikartassa kamerakuvake:
• Näytä ylhäältä päin otettu kuva valitsemalla
.
• Näytä perspektiivivalokuva valitsemalla
. Kuva on
otettu kameran sijainnista kartion osoittamaan suuntaan.
2 Valitse Ilmavalokuva.
Automaattinen tunnistusjärjestelmä
AIS (Automatic Identification System) -järjestelmällä voit
tunnistaa ja jäljittää muita aluksia. Lisäksi saat hälytyksiä alueen
liikenteestä. Ollessaan yhteydessä ulkoiseen AIS-laitteeseen
Kartat ja 3D-karttanäkymät
karttaplotteri voi näyttää joitakin AIS-tietoja muista alueella
olevista aluksista, joissa on transponderi ja jotka lähettävät AIStietoja aktiivisesti.
Tällaisesta aluksesta raportoitavia tietoja ovat MMSI-tunnus
(Maritime Mobile Service Identity), sijainti, GPS-nopeus, GPSsuunta, aika, joka aluksen sijainnin edellisestä raportoinnista on
kulunut, lähin sijainti omaan veneeseen nähden ja siihen kuluva
aika.
Jotkin karttaplotterimallit tukevat myös Blue Force Tracking paikkatietojärjestelmää. Blue Force Tracking -järjestelmällä
seurattavat alukset merkitään karttaplotterissa sinivihreällä
värillä.
AIS-kohdesymbolit
Symboli Kuvaus
AIS-alus. Alus lähettää AIS-tietoja. Suunta, johon kolmio
osoittaa, näyttää AIS-aluksen kulkusuunnan.
Kohde on valittu.
Kohde on aktivoitu. Kohde näkyy kartassa suurempana.
Kohteessa kiinni oleva vihreä viiva näyttää sen kulkusuunnan. Aluksen MMSI-tieto, nopeus ja suunta näkyvät
kohteen alla, jos yksityiskohta-asetuksena on Näytä. Jos
aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee tähän
liittyvä ilmoitus.
Kohde on menetetty. Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AISlähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön
tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen kohteen
symboli poistuu kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
Vaarallinen kohde alueella. Kohteen symboli vilkkuu,
laitteesta kuuluu äänimerkki, ja näyttöön tulee varoitus. Kun
hälytys on kuitattu, punaisella viivalla varustettu punainen
kiinteä kolmio näyttää kohteen sijainnin ja kulkusuunnan. Jos
törmäyshälytyksen turva-alueen määrityksenä on Pois, kohde
vilkkuu, mutta äänimerkki ei kuulu eikä varoitusta näytetä.
Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee
tähän liittyvä ilmoitus.
Vaarallinen kohde on menetetty. Punainen X tarkoittaa, että
aluksen AIS-lähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin
näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa
aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä,
kadonneen vaarallisen kohteen symboli poistuu kartasta tai
3D-karttanäkymästä.
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen
lähimmän lähestymispisteen, ja symbolin vieressä olevat
numerot näyttävät kulkuajan tähän pisteeseen.
HUOMAUTUS: blue Force Tracking -järjestelmällä seurattavat
alukset merkitään sinivihreällä värillä niiden tilasta riippumatta.
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja
projisoitu reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa kulkusuunnan ja suuntaviivan
pohjaan nähden, kohteen kulkusuuntatiedot näkyvät kartassa
AIS-kohdesymboliin kiinnittyneenä kiinteänä viivana. Keulaviiva
ei näy 3D-karttanäkymässä.
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana
kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Projisoidun navigointiviivan
pituus perustuu projisoidun kulkusuunta-asetuksen arvoon. Jos
aktivoitu AIS-kohde ei lähetä nopeustietoja tai alus ei liiku,
projisoitu navigointiviiva ei näy. Muutokset nopeudessa,
suuntaviivassa pohjaan nähden tai kääntymistiedot, joita alus
lähettää, voivat vaikuttaa projisoidun navigointiviivan laskentaan.
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden,
kulkusuunnan ja kääntymistiedot, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden ja kääntymistiedoista.
Suunta, johon kohde on kääntymässä, mikä perustuu myös
saatuihin kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan päässä
näkyvällä väkäsellä. Väkäsen pituus ei muutu.
5
4 Valitse Aikaa.
5 Valitse aika, jolloin laite antaa äänimerkin, jos laite havaitsee,
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden
ja kulkusuunnan, mutta ei ROT-tietoja, kohteen projisoitu reitti
lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden.
että kohde osuu turvavyöhykkeelle.
Jos haluat ilmoituksen tulevasta risteävyydestä esimerkiksi
10 minuuttia ennen todennäköistä kohtaamista, valitse Aikaakohdassa 10. Laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen kuin
alus osuu turva-alueelle.
AIS-alusten näyttäminen kartassa tai 3D-karttanäkymässä
AIS-hätäsignaalit
AIS edellyttää, että karttaplotteri on liitetty ulkoiseen AISlaitteeseen ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja
muista aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät kartassa tai 3Dkarttanäkymässä. Näyttöalue, joka on määritetty yhdelle kartalle
tai 3D-karttanäkymälle, koskee vain kyseistä karttaa tai 3Dkarttanäkymää. Tiedot, projisoitu kulkusuunta ja
jäljitysasetukset, jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3Dkarttanäkymälle, koskevat kaikkia karttoja tai kaikkia 3Dkarttanäkymiä.
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut
alukset > AIS-näytön asetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit osoittaa sen etäisyyden sijainnistasi, jonka sisällä
AIS-alukset näkyvät, valitsemalla Näyttöalue ja
valitsemalla etäisyyden.
• Voit näyttää AIS-aktivoitujen alusten tiedot valitsemalla
Tiedot > Näytä.
• Voit määrittää AIS-aktivoitujen alusten projisoidun
suunnan ajan valitsemalla Projisoitu suunta ja antamalla
ajan.
• Näytä AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja valitse
polkua käytettäessä näkyvän jäljen pituus.
Navigointi hätäsignaalin lähetyspaikkaan
Kun laite vastaanottaa hätäsignaalilähetyksen, hätäsignaali
tulee näkyviin.
Voit aloittaa navigoinnin hätäsignaalin lähetyspaikkaan
valitsemalla Katso > Mene.
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Aktivoi kohde.
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPSnopeus ja GPS-suunta sekä muita seurattavasta AIS-aluksesta
raportoitavia tietoja.
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus.
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
1 Valitse AIS-alue kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Poista kohde käytöstä.
AIS-uhkaluettelon näyttäminen
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut
alukset > AIS-luettelo.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Turva-alueen törmäyshälytyksen määrittämiseen tarvitset
yhteensopivan karttaplotterin, joka on liitetty AIS-laitteeseen.
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain
AIS-järjestelmän kanssa. Turva-aluetta käytetään törmäyksen
estämiseksi, ja sen voi mukauttaa.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS > AIS-hälytys >
Käytössä.
Kun AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle
turvavyöhykkeelle, näyttöön tulee varoitus. Lisäksi kohde
merkitään näytössä vaaralliseksi. Kun hälytys ei ole
käytössä, ilmoitus ja äänimerkki eivät ole käytössä, mutta
kohde merkitään silti vaaralliseksi näytössä.
2 Valitse Alue.
3 Valitse alusta ympäröivän turva-alueen säde.
6
Itsenäiset AIS-hätäsignaalilaitteet lähettävät aktivoituina
hätäsijaintiraportteja. Karttaplotteri pystyy vastaanottamaan
haku- ja pelastuslähettimien (SART) ja EPIRB-lähettimien
(Emergency Position Indicating Radio Beacons) lähettämiä
signaaleja sekä muita mies yli laidan -signaaleja.
Hätäsignaalilähetykset poikkeavat AIS-vakiolähetyksistä, joten
ne näyttävät karttaplotterissa erilaisilta. Sen sijaan, että käyttäisit
laitetta hätäsignaalilähetyksen jäljittämiseen törmäyksen
estämistä varten, voit jäljittää hätäsignaalilähetyksen ja etsiä ja
auttaa alusta tai henkilöä.
AIS-hätäsignaalilaitteen kohdesymbolit
Symboli Kuvaus
AIS-hätäsignaalilaitteen lähetys. Valitsemalla tämän voit
näyttää lisätietoja lähetyksestä ja aloittaa navigoinnin.
Lähetys on katkennut.
Lähetystesti. Näkyy, kun alus aloittaa hätäsignaalilaitteen
testin. Se ei merkitse todellista hätätilannetta.
Lähetystesti on katkennut.
AIS-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön
Jos haluat välttää testilähetykset ja -symbolit ruuhkaisilla
alueilla, esimerkiksi venesatamissa, voit halutessasi joko
vastaanottaa tai ohittaa AIS-testiviestit. Jos haluat testata AIShätälaitetta, karttaplotteri on otettava käyttöön, jotta
testihälytysten vastaanottaminen on mahdollista.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > AIS.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vastaanottaa tai ohittaa EPRIB (Emergency Position
Indicating Radio Beacon) ‑testisignaalit valitsemalla AISEPIRB-testi.
• Voit vastaanottaa tai ohittaa MOB (Man Overboard)
‑testisignaalit valitsemalla AIS-MOB-testi.
• Voit vastaanottaa tai ohittaa SART (Search and Rescue
Transponder) ‑testisignaalit valitsemalla AIS-SART-testi.
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.
Valitse Asetukset > Muut alukset > AIS > Pois.
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot
poistetaan käytöstä. Tämä sisältää AIS-alusten seurannan ja
jäljityksen, törmäyshälytykset, joita AIS-alusten seurannan ja
jäljityksen perusteella lasketaan, ja AIS-alusten tietojen
näyttämisen.
Kartan ja 3D-karttanäkymän asetukset
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä. Jotkin asetukset edellyttävät Premiumkarttoja tai liitettyjä lisävarusteita.
Nämä asetukset koskevat karttoja ja 3D-karttanäkymiä, paitsi
Fish Eye 3D ‑näkymää (Fish Eye 3D -asetukset, sivu 8).
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU.
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Reittipisteet & jäljet: katso kohtaa Reittipisteiden ja jälkien
asetukset kartoissa ja karttanäkymissä, sivu 7.
Muut alukset: katso kohtaa Muiden alusten asetukset kartoissa
ja karttanäkymissä, sivu 8.
Merimerkit: näyttää navigointiapumerkit kalastuskartassa.
Suuntaviivat: säätää laylineja purjehdustilassa (xxx).
Kartta-asetus: katso kohtaa Meri- ja kalastuskartan määritys,
sivu 7.
Päällekkäiset numerot: katso kohtaa Päällekkäisten
numeroiden asetukset, sivu 8. Tämä saattaa olla Karttaasetus-valikossa.
Kartan ulkoasu: katso kohtaa Kartan ulkoasuasetukset,
sivu 7. Tämä saattaa olla Kartta-asetus-valikossa.
Meri- ja kalastuskartan määritys
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä. Jotkin asetukset edellyttävät ulkoisia
lisävarusteita tai asianmukaisia Premium-karttoja.
Valitse meri- tai kalastuskartassa MENU > Kartta-asetus.
Satelliittikuvat: näyttää tarkat satelliittikuvat merikartan
maaosuuden tai sekä maa- että meriosuuden päällä, kun
käytetään tiettyjä Premium-karttoja (Satelliittikuvien
näyttäminen merikartassa, sivu 5).
Ved pääll.näytt: ottaa käyttöön korkeuserojen varjostuksen,
joka näyttää pohjan muutokset varjostuksella, tai
luotainkuvat, jotka auttavat pohjan tiheyden määrittämisessä.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin Premiumkartoissa.
Vuorov. ja virt.: näyttää virtausasemat ja vuorovesiasemat
kartassa (Vuorovesi- ja virtausilmaisimien näyttäminen,
sivu 5) ja ottaa käyttöön vuorovesi- ja virtausliukusäätimen,
jolla asetetaan aika, jolta vuorovedet ja virtaukset ilmoitetaan
kartassa.
Ruusut: näyttää veneen ympärillä kompassiruusun, joka
osoittaa kompassisuunnan veneen kulkusuuntaan nähden.
Todellisen tuulen tai suhteellisen tuulen suuntaosoitin näkyy,
jos laite on liitetty yhteensopivaan tuulianturiin.
Purjehdustilassa tosituuli ja suhteellinen tuuli näkyvät
tuuliruusussa.
Järven taso: asettaa järven nykyisen veden tason. Tämä
toiminto on käytettävissä vain joissakin Premium-kartoissa.
Päällekkäiset numerot: katso kohtaa Päällekkäisten
numeroiden asetukset, sivu 8.
Sää: määrittää, mitkä sääkohteet näkyvät kartassa, kun
karttaplotteri on liitetty yhteensopivaan säävastaanottimeen,
jossa on aktiivinen tilaus. Edellyttää yhteensopivaa liitettyä
antennia ja aktiivista tilausta.
Kartan ulkoasu: katso kohtaa Kartan ulkoasuasetukset,
sivu 7.
Kartan ulkoasuasetukset
Karttanäkymien ja 3D-karttanäkymien ulkoasua voi muuttaa.
Asetukset ovat karttakohtaisia tai karttanäkymäkohtaisia.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja ja
3D-karttanäkymiä ja karttaplotterimalleja. Jotkin asetukset
edellyttävät Premium-karttoja tai liitettyjä lisävarusteita.
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Kartta-asetus
> Kartan ulkoasu.
Suuntaus: määrittää perspektiivin kartassa.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää eri
zoomaustasoilla.
Otsikkorivi: keulaviivan ja sen tietolähteen näyttäminen ja
muuttaminen. Keulaviiva jatkaa veneen keulaa
matkustussuuntaan.
Panoptix-alue: näyttää tai piilottaa alueen, jolta Panoptix™
kaikuanturi hakee. AHRS (attitude and heading reference
Kartat ja 3D-karttanäkymät
system) -järjestelmä on kalibroitava, jotta tätä ominaisuutta
voi käyttää (Kaikuanturin asennusasetukset, sivu 20).
Maailmankartta: käyttää kartassa joko maailman
peruskuvakarttaa tai varjostettua korkokarttaa. Nämä erot
ovat näkyvissä ainoastaan, kun karttoja on loitonnettu niin
kauas, että yksityiskohtaiset kartat eivät näy.
Pistesyvyydet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden. Vaarallista
syvyyttä matalammat ja yhtä syvät pistesyvyydet näkyvät
punaisella tekstillä.
Matalan varjostus: määrittää varjostuksen rantaviivasta
määritettyyn syvyyteen.
Syvyysalueen varjostus: määrittää suuremman ja pienemmän
syvyyden, joiden väli varjostetaan.
Symbolit: näyttää ja määrittää kartan symbolien (kuten
aluskuvakkeen, merimerkkisymbolien, maalla olevien
POI:den ja valosektorien) ulkoasun.
Tyyli: määrittää kartan ulkoasun 3D-maastossa.
Vaaran värit: osoittaa matalat vesialueet ja maa-alueet väreillä.
Sininen merkitsee syvää vettä, keltainen matalaa vettä ja
punainen erittäin matalaa vettä.
Turvasyvyys: määrittää turvallisen syvyyden ulkoasun
Mariner’s Eye 3D -karttanäkymässä.
HUOMAUTUS: tämä asetus vaikuttaa vain vaaran värien
ulkoasuun Mariner’s Eye 3D -karttanäkymässä. Se ei vaikuta
turvallisen syvyyden automaattisen opastuksen asetukseen
tai luotaimen matalanveden hälytyksen asetukseen.
Aluerenkaat: näyttää ja määrittää aluerenkaiden ulkoasun.
Aluerenkaat helpottavat etäisyyksien visualisointia joissakin
karttanäkymissä.
Väylän leveys: määrittää navigointiväylän leveyden. Se on
joissakin karttanäkymissä käytettävä magentan värinen viiva,
joka osoittaa reitin määränpäähän.
Keulaviivan ja suunta pohjaan nähden -viivan
määrittäminen
Keulaviivan ja COG (course over ground) -viivan voi näyttää
kartassa.
COG tarkoittaa liikkeen suuntaa. Kulkusuunta on suunta, johon
veneen keula osoittaa, kun suuntatunnistin on liitetty.
1 Valitse karttanäkymässä MENU > Kartta-asetus > Kartan
ulkoasu > Otsikkorivi.
Valitse
tarvittaessa Lähde ja valitse vaihtoehto:
2
• Käytä käytettävissä olevaa lähdettä automaattisesti
valitsemalla Automaatt..
• Käytä GPS-antennisuuntaa COG-viivaa varten
valitsemalla GPS-suunta (COG).
• Valitse liitetyn suuntatunnistimen tietoja valitsemalla
Kulkusuunta.
• Käytä sekä liitetyn suuntatunnistimen että GPS-antennin
tietoja valitsemalla COG ja kulkusuunta.
Sekä keulaviiva että COG-viiva näytetään kartassa.
3 Valitse Näyttö ja vaihtoehto:
• Valitse Matka > Matka ja määritä kartassa näkyvän viivan
pituus.
• Valitse Aika > Aika ja määritä kulunut aika, jotta laite
laskee matkan, jonka vene kulkee määritetyssä ajassa
nykyisellä nopeudella.
Reittipisteiden ja jälkien asetukset kartoissa ja karttanäkymissä
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Reittipisteet
& jäljet.
Jäljet: näyttää jäljet kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
7
Reittipisteet: näyttää reittipisteluettelon (Luettelon näyttäminen
kaikista reittipisteistä, sivu 11).
Uusi reittipiste: luo uuden reittipisteen.
Reittipisteen näyttö: määrittää reittipisteiden näyttötavan
kartassa.
Aktiiviset jäljet: näyttää aktiivisen jäljen asetusvalikon.
Tallennetut jäljet: näyttää tallennettujen jälkien luettelon
(Tallennettujen jälkien tarkasteleminen, sivu 13).
Jälkinäyttö: määrittää jäljen värin perusteella, mitkä jäljet
näkyvät kartassa.
Navigoinnin liitekartan näyttäminen
Voit määrittää, näkyykö navigoinnin liitekarta joissakin
karttanäkymissä. Navigoinnin liitekartta näkyy ainoastaan, kun
vene on matkalla määränpäähän.
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU.
2 Valitse tarvittaessa Kartta-asetus.
3 Valitse Päällekkäiset numerot > Navigoinnin liitekartta >
Automaatt..
4 Valitse Navig. liitekartan määritys.
5 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Voit näyttää reittipisteen nopeuden edut (VMG), kun
navigoit monen etapin reittiä, valitsemalla Reittietapin
tiedot > Käytössä.
• Voit näyttää seuraavan käännöksen tiedot matkan
perusteella valitsemalla Seuraava käännös > Matka.
• Voit näyttää seuraavan käännöksen tiedot ajan
perusteella valitsemalla Seuraava käännös > Aika.
• Voit määrittää, miten määränpään tiedot näkyvät,
valitsemalla Määränpää ja valitsemalla vaihtoehdon.
Muiden alusten asetukset kartoissa ja karttanäkymissä
HUOMAUTUS: nämä vaihtoehdot edellyttävät liitettyjä
lisävarusteita, kuten AIS-vastaanotinta tai VHF-radiota.
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut alukset.
AIS-luettelo: näyttää AIS-luettelon (AIS-uhkaluettelon
näyttäminen, sivu 6).
DSC-luettelo: näyttää DSC-luettelon (DSC-luettelo, sivu 27).
AIS-näytön asetukset: katso kohtaa AIS-näyttöasetukset,
sivu 8.
DSC-jäljet: näyttää DSC-alusten jäljet ja valitsee polkua
käytettäessä näkyvän jäljen pituuden.
AIS-hälytys: määrittää turva-alueen törmäyshälytykselle (Turvaalueen määrittäminen törmäyshälytykselle, sivu 6).
AIS-näyttöasetukset
HUOMAUTUS: AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AISlaite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja
muista aluksista.
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut alukset
> AIS-näytön asetukset.
AIS-näyttö alue: osoittaa sen etäisyyden sijainnistasi, jonka
sisällä AIS-alukset näkyvät.
Tiedot: näyttää tietoja AIS-aktivoiduista aluksista.
Projisoitu suunta: määrittää AIS-aktivoitujen alusten
projisoidun suunnan ajan.
Polut: näytä AIS-alusten jäljet ja valitse polkua käytettäessä
näkyvän jäljen pituus.
Fish Eye 3D -asetukset
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Valitse Fish Eye 3D -karttanäkymässä MENU.
8
Tarkista: määrittää 3D-karttanäkymän perspektiivin.
Jäljet: näyttää jäljet.
Kaikukeila: näyttää kaikuanturin kattaman alueen keilan.
Kalasymboli: näyttää vedenalaiset kohteet.
Päällekkäisten numeroiden asetukset
Valitse kartassa, 3D-karttanäkymässä, tutkanäytössä tai
yhdistelmänäytössä MENU > Päällekkäiset numerot.
Valitse kartassa, 3D-karttanäkymässä, tutkanäytössä tai
yhdistelmänäytössä MENU > Päällekkäiset numerot.
Muokkaa asettelua: määrittää päällekkäisten tietojen tai
tietokenttien asettelun. Voit valita, mitkä tiedot näkyvät
missäkin tietokentässä.
Navigoinnin liitekartta: näyttää navigoinnin liitekartan, kun alus
navigoi määränpäähän.
Navig. liitekartan määritys: voit määrittää navigoinnin
liitekartan näyttämään Reittietapin tiedot ja hallita liitekartan
näyttämistä ennen käännöstä tai määränpäätä.
Kompassinauha: näyttää kompassinauhan tietopalkin, kun alus
navigoi määränpäähän.
Tietokenttien muokkaaminen
Voit muuttaa karttojen ja muiden näyttöjen päällä näkyvien
numeroiden tietoja.
1 Valitse päällekkäisiä numeroita tukevassa näytössä MENU.
2 Valitse tarvittaessa Kartta-asetus.
3 Valitse Päällekkäiset numerot > Muokkaa asettelua.
4 Valitse asettelu.
5 Valitse tietokenttä.
6 Valitse kentässä näytettävän tiedon tyyppi.
Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat karttaplotterin ja
verkon kokoonpanon mukaan.
Garmin Quickdraw Contours kartat
VAROITUS
Garmin Quickdraw Contours karttatoiminnolla käyttäjät voivat
luoda omia karttoja. Garmin ei vastaa kolmansien osapuolten
luomien karttojen tarkkuudesta, luotettavuudesta,
täydellisyydestä eikä ajantasaisuudesta. Käyttäjä käyttää
kolmansien osapuolten luomia karttoja ja luottaa niihin omalla
vastuullaan.
Garmin Quickdraw Contours karttatoiminnolla voit luoda helposti
mistä tahansa vesistöstä karttoja, jotka sisältävät syvyyskäyrät
ja -merkinnät.
Kun Garmin Quickdraw Contours tallentaa tietoja,
aluskuvakkeen ympärillä on värillinen ympyrä. Se tarkoittaa
kullakin luotauskerralla tutkittavaa kartta-aluetta summittain.
Vihreä ympyrä ilmaisee hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä
nopeudeksi alle 16 km/h (10 mph). Keltainen ympyrä ilmaisee
hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä nopeudeksi 16–32 km/h
(10–20 mph). Punainen ympyrä ilmaisee heikon syvyyden tai
GPS-sijainnin sekä nopeudeksi yli 32 km/h (20 mph).
Voit tarkastella Garmin Quickdraw Contours karttoja
yhdistelmänäytössä tai yksittäisenä näkymänä kartassa.
Garmin Quickdraw Contours kartat
Tallennettujen tietojen määrä määräytyy muistikortin koon,
luotainlähteen ja veneen nopeuden mukaan tallentaessasi
tietoja. Voit tallentaa pitempään käyttämällä yksikeilaista
luotainta. 2 Gt:n muistikortille voi ehkä tallentaa jopa noin
1 500 tuntia tietoja.
Kun tallennat tietoja karttaplotterin muistikortille, uudet tiedot
lisätään nykyiseen Garmin Quickdraw Contours karttaan ja
tallennetaan muistikortille. Kun asetat uuden muistikortin,
nykyisiä tietoja ei siirretä uudelle kortille.
Vesistön kartoittaminen Garmin Quickdraw
Contours toiminnolla
Jotta voit käyttää Garmin Quickdraw Contours toimintoa,
tarvitset tuetun karttaplotterin ja päivitetyn ohjelmiston,
luotainsyvyyden, GPS-sijaintisi sekä muistikortin, jolla on
vapaata tilaa.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
malleissa.
1 Valitse karttanäkymässä MENU > Quickdraw Contours >
Aloita tallennus.
2 Kun tallennus on valmis, valitse Lopeta tallennus.
3 Valitse Hallinta > Nimi ja nimeä kartta.
Merkinnän lisääminen Garmin Quickdraw
Contours karttaan
Voit merkitä Garmin Quickdraw Contours karttaan vaaroja tai
kohdepisteitä.
1 Valitse sijainti merikartasta.
2 Valitse Lisää Quickdraw-merkintä.
3 Kirjoita merkinnän teksti ja valitse Valmis.
Garmin Quickdraw yhteisö
Garmin Quickdraw yhteisö on maksuton, julkinen verkkoyhteisö,
jossa voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja
muiden käyttäjien kanssa. Lisäksi voit ladata toisten käyttäjien
luomia karttoja.
Jos haluat käyttää Garmin Quickdraw yhteisöä, kirjaudu sisään
Garmin Connect™ tilillesi. Sen jälkeen voit ladata karttoja
palveluun ja itsellesi muistikortin avulla.
Garmin Quickdraw yhteisön käyttäminen
Voit käyttää Garmin Quickdraw yhteisöä Garmin Connect
sivustossa.
1 Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Valitse Aloitus > Quickdraw Community > Aloitus.
3 Luo Garmin Connect tili viimeistään nyt.
4 Kirjaudu Garmin Connect tilillesi.
5 Avaa Garmin Quickdraw widget valitsemalla oikeasta
yläkulmasta Veneily.
VIHJE: varmista, että tietokoneessa on muistikortti, jotta voit
jakaa Garmin Quickdraw Contours karttoja.
Garmin Quickdraw Contours karttojen jakaminen
Garmin Quickdraw yhteisön kanssa
Voit jakaa luomiasi Garmin Quickdraw Contours karttoja muiden
Garmin Quickdraw yhteisön jäsenten kanssa.
Kun jaat Contours-kartan, ainoastaan luomasi kartta jaetaan.
Reittipisteitäsi ei jaeta.
1 Poista muistikortti karttaplotterista.
2 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
3 Avaa Garmin Quickdraw yhteisö (Garmin Quickdraw yhteisön
käyttäminen, sivu 9).
4 Valitse Jaa vesistökarttatietoja.
5 Valitse muistikortin Garmin-kansio.
Garmin Quickdraw Contours kartat
6 Avaa Quickdraw-kansio ja valitse sieltä ContoursLog.svy-
tiedosto.
Kun tiedosto on ladattu, poista ContoursLog.svy-tiedosto
muistikortilta, jotta se ei aiheuta ongelmia tulevien latausten
yhteydessä. Tietoja ei menetetä.
Garmin Quickdraw yhteisön karttojen lataaminen
Voit ladata muiden luomia ja jakamia Garmin Quickdraw
Contours karttoja Garmin Quickdraw yhteisöstä.
1 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
2 Avaa Garmin Quickdraw yhteisö (Garmin Quickdraw yhteisön
käyttäminen, sivu 9).
Valitse
Hae vesistökarttatietoja.
3
4 Etsi ladattava alue kartan ja hakutoimintojen avulla.
Punaiset pisteet edustavat kyseisen alueen jaettuja Garmin
Quickdraw Contours karttoja.
5 Valitse Valitse ladattava alue.
6 Valitse ladattava alue vetämällä ruudun reunoja.
7 Valitse Aloita lataus.
8 Tallenna tiedosto muistikortille.
VIHJE: jos et löydä tiedostoa, katso Ladatut tiedostot kansiosta. Selain on ehkä tallentanut tiedoston siihen.
9 Irrota muistikortti tietokoneesta.
10 Aseta muistikortti karttaplotteriin.
Karttaplotteri tunnistaa Contours-kartat automaattisesti.
Karttaplotterilta saattaa kulua karttojen lataamiseen muutama
minuutti.
Garmin Quickdraw Contours asetukset
Valitse kartassa MENU > Quickdraw Contours > Asetukset.
Näyttö: näyttää Garmin Quickdraw Contours tiedot. Käyttäjän
Contours-tiedot -vaihtoehto näyttää omat Garmin Quickdraw
Contours karttasi. Yhteisön Contours-sisältö -vaihtoehto
näyttää kartat, jotka olet ladannut Garmin Quickdraw
yhteisöstä.
Tallennuksen siirtymä: määrittää luotainsyvyyden ja käyrän
tallennussyvyyden välin. Jos veden taso on muuttunut
viimeisimmän tallennuksen jälkeen, säädä tätä asetusta
siten, että tallennussyvyys on sama molemmissa tallenteissa.
Jos luotainsyvyys oli viime tallennuskerralla esimerkiksi 3,1 m
(10,5 jalkaa), ja tänään se on 3,6 m (12 jalkaa), määritä
Tallennuksen siirtymä -arvoksi -0,5 m (-1,5 jalkaa).
Käyttäjän näytön poikkeama: määrittää käyrän syvyyksien ja
käyttäjän Contours-karttojen syvyysmerkintöjen eron ja
kompensoi siten vesistön vesitason muutoksia tai
tallennettujen karttojen syvyysvirheitä.
Yhteisönäytön poikkeama: määrittää käyrän syvyyksien ja
yhteisön Contours-karttojen syvyysmerkintöjen eron ja
kompensoi siten vesistön vesitason muutoksia tai
tallennettujen karttojen syvyysvirheitä.
Tutkimuksen värit: määrittää Garmin Quickdraw Contours
näytön värin. Kun asetus on käytössä, värit ilmaisevat
tallenteen laadun. Kun asetus ei ole käytössä, käyräalueilla
käytetään kartan vakiovärejä.
Vihreä ilmaisee hyvän syvyyden ja GPS-sijainnin sekä
nopeudeksi alle 16 km/h (10 mph). Keltainen ilmaisee hyvän
syvyyden ja GPS-sijainnin sekä nopeudeksi 16–32 km/h (10–
20 mph). Punainen ilmaisee heikon syvyyden tai GPSsijainnin sekä nopeudeksi yli 32 km/h (20 mph).
Syvyysalueen varjostus: määrittää syvyysalueen ylä- ja
alarajan sekä värin.
9
Navigointi käyttäen karttaplotteria
HUOMIO
Jos aluksessa on automaattiohjausjärjestelmä, jokaiseen
ohjausruoriin on asennettava oma automaattiohjauksen
hallintanäyttö, jotta automaattiohjaus voidaan poistaa käytöstä.
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Kysymys
Vastaus
Voiko laite luoda minulle
reitin?
Jos käytät Premium-karttoja, jotka
tukevat Auto Guidance ‑toimintoa, ja olet
alueella, jolla voit käyttää Auto Guidance
‑toimintoa, käytä navigointiin Auto
Guidance ‑toimintoa. Katso kohtaa Automaattinen opastus määrittäminen ja
noudattaminen, sivu 14.
Miten muutan veneeni Auto
Guidance ‑asetukset?
Katso kohtaa Automaattisen opastuksen
reitin määritykset, sivu 15.
Määränpäät
Voit valita määränpäitä kartoissa, 3D-karttanäkymissä ja
luetteloissa.
Määränpään hakeminen nimellä
HUOMAUTUS: jotkin karttanäkymät ovat käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Navigointi edellyttää määränpään valintaa, suunnan tai reitin
määrittämistä ja suunnan tai reitin seuraamista. Voit noudattaa
suuntaa tai reittiä, joka näkyy meri- tai kalastuskartassa,
Perspective 3D -karttanäkymässä tai Mariner’s Eye 3D karttanäkymässä.
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa
kolmella tavalla: Mene, Reitti tai Automaattinen opastus.
Mene: johtaa suoraan määränpäähän. Tämä on vakiovaihtoehto
määränpäähän navigoimiseen. Karttaplotteri luo suoran
kurssin tai navigointilinjan määränpäähän. Reitti voi kulkea
maalla tai sillä voi olla muita esteitä.
Reitti: luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Voit lisätä
käännöksiä matkan varrella. Vaihtoehto luo suoran kurssin
määränpäähän, mutta voit lisätä reittiin käännöksiä maaalueiden ja muiden esteiden kiertämistä varten.
Automaattinen opastus: päättelee veneen tietojen ja
karttatietojen avulla parhaan reitin määränpäähän.
Vaihtoehto on käytettävissä vain käytettäessä yhteensopivaa
Premium-karttaa yhteensopivassa karttaplotterissa. Se luo
käännöskohtaisen navigointilinjan määränpäähän välttäen
maa-alueita ja muita esteitä (Automaattinen opastus,
sivu 14).
Kun käytät yhteensopivaa Garmin automaattiohjausta
liitettynä karttaplotteriin, jossa on NMEA 2000 ,
automaattiohjaus noudattaa Automaattisen opastuksen
reittiä.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Voit etsiä tallennettuja reittipisteitä, tallennettuja reittejä,
tallennettuja jälkiä ja venepalvelukohteita nimellä.
1 Valitse Navigointitiedot > Etsi nimellä.
2 Kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.
3 Valitse tarvittaessa Valmis.
Laite näyttää 50 lähintä hakuehdot täyttävää kohdetta.
4 Valitse määränpää.
Perustietoa navigoinnista
Veneilypalvelujen kohteen etsiminen
®
Kysymys
Vastaus
Kuinka saan karttaplotterin Navigoi Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa
osoittamaan suunnan, johon Suoran reitin määrittäminen ja noudattahaluan mennä (suuntiman)? minen Siirry-toiminnolla, sivu 11.
Kuinka saan laitteen
opastamaan minut suoraa
reittiä pitkin (mahdollisimman vähän jäljen
ylitystä) kohteeseen
mahdollisimman lyhyttä
reittiä pitkin nykyisestä
sijainnista?
Muodosta yhden etapin reitti ja navigoi
sitä pitkin Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa
Reitin luominen ja navigoiminen
nykyisestä sijainnista, sivu 12.
Kuinka saan laitteen
opastamaan minut
kohteeseen välttämällä
samalla karttaan merkittyjä
esteitä?
Muodosta monen etapin reitti ja navigoi
sitä pitkin Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa
Reitin luominen ja navigoiminen
nykyisestä sijainnista, sivu 12.
Kuinka saan laitteen
ohjaamaan automaattiohjausta?
Navigoi Reitti-toiminnolla. Katso kohtaa
Reitin luominen ja navigoiminen
nykyisestä sijainnista, sivu 12.
10
Määränpään valitseminen merikartasta
Valitse määränpää merikartasta.
Määränpään hakeminen käyttäjätietojen avulla
1 Valitse Käyttäjätiedot.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää luettelon esiladatuista sijainneista ja
aikaisemmin merkitsemistäsi sijainneista valitsemalla
Reittipisteet.
• Voit näyttää luettelon aiemmin tallennetuista reiteistä
valitsemalla Reitit ja automaattisen opastuksen radat.
• Voit näyttää luettelon tallennetuista jäljistä valitsemalla
Jäljet.
• Voit näyttää luettelon veneluiskista, kiinnityspaikoista ja
muista kohdepisteistä merialueilla valitsemalla
Avomeripalvelut.
• Voit näyttää luettelon venesatamista ja muista sisämaan
kohdepisteistä valitsemalla Sisämaan palvelut.
• Voit hakea määränpäätä nimellä valitsemalla Etsi
nimellä.
3 Valitse määränpää.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.
Karttaplotteri sisältää tiedot tuhansista veneilypalveluja
tarjoavista kohteista.
1 Valitse Navigointitiedot.
2 Valitse Avomeripalvelut tai Sisämaan palvelut.
3 Valitse tarvittaessa veneilypalvelujen luokka.
Karttaplotteri näyttää lähimmät sijainnit ja etäisyyden niihin.
4 Valitse määränpää.
Valitsemalla tai voit tarkastella lisätietoja tai näyttää
sijainnin kartassa.
Reitit
HUOMIO
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
Navigointi käyttäen karttaplotteria
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMIO
Garmin suosittelee käyttämään Opastus-toimintoa vain
moottorilla ajettaessa. Opastus-toiminnon käyttäminen
purjehtiessa voi aiheuttaa odottamattomia jiippejä ja vaurioittaa
purjevenettä. Valvomattomat purjeet ja rikit voivat vaurioitua tai
aiheuttaa vammoja miehistölle tai matkustajille odottamattoman
jiipin aikana.
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa
seuraavilla valinnoilla: Siirry, Reitti tai Opastus.
Mene: johtaa suoraan määränpäähän. Tämä on vakiovaihtoehto
määränpäähän navigoimiseen. Karttaplotteri luo suoran
kurssin tai navigointilinjan määränpäähän. Reitti voi kulkea
maalla tai sillä voi olla muita esteitä.
Reitti: luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Voit lisätä
käännöksiä matkan varrella. Vaihtoehto luo suoran kurssin
määränpäähän, mutta voit lisätä reittiin käännöksiä maaalueiden ja muiden esteiden kiertämistä varten.
Automaattinen opastus: luo reitin määränpäähän
Automaattisen opastuksen avulla. Vaihtoehto on
käytettävissä vain käytettäessä yhteensopivaa Premiumkarttaa yhteensopivassa karttaplotterissa. Opastus luo
käännöskohtaisen navigointilinjan määränpäähän välttäen
maa-alueita ja muita esteitä. Navigointilinja perustuu
karttatietoihin, turvasyvyys- ja turvakorkeustietoihin,
rantaviivan etäisyyteen ja käyttäjän määrittämiin
karttaplotteriasetuksiin. Karttaplotteri luo asetusten ja
karttatietojen avulla navigointilinjan, joka kiertää kaikki
nykyisen sijainnin ja määränpään välillä olevat navigointiin
sopimattomat alueet. Kun käytät yhteensopivaa Garmin
automaattiohjausta liitettynä karttaplotteriin, jossa on NMEA
2000, automaattiohjaus noudattaa Automaattisen opastuksen
reittiä.
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirrytoiminnolla
HUOMIO
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Voit määrittää suoran reitin kohteeseen ja noudattaa sitä
nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.
1 Valitse määränpää (Määränpäät, sivu 10).
2 Valitse Navigoi > Mene.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentanvärisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
3 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
4 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Navigoinnin lopettaminen
Valitse meri- tai kalastuskartassa MENU > Lopeta
navigointi.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä MARK.
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.
• Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse Käytä
karttaa, valitse sijainti ja valitse sitten SELECT.
Mies yli laidan- tai SOS-sijainnin merkitseminen
Valitse aloitusnäytössä Mies yli laidan > Kyllä.
Kansainvälinen mies yli laidan (MOB) -symboli merkitsee
aktiivisen MOB-pisteen, ja karttaplotteri määrittää suoran reitin
takaisin merkittyyn sijaintiin.
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä
Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Muokkaa reittipistettä.
4 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
•
•
Lisää nimi valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla nimi.
Voit vaihtaa symbolin valitsemalla Symboli.
Voit vaihtaa syvyyttä valitsemalla Syvyys.
Voit vaihtaa veden lämpöä valitsemalla Veden lämp.
Voit muuttaa kommenttia valitsemalla Kommentti.
Voit siirtää reittipistettä valitsemalla Siirrä.
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi
kohteeseen
HUOMIO
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Reittipiste on luotava, ennen kuin siihen voi navigoida.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Mene.
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.
• Jos haluat käyttää Automaattinen opastus ‑toimintoa,
valitse Automaattinen opastus.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
11
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
6 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste tai MOB-piste.
3 Valitse Poista.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reittipisteet > Kaikki.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista
Voit luoda reitin navigointi- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen
heti. Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
1 Valitse määränpää navigointikartassa tai kalastuskartassa.
2 Valitse Navigoi > Reitti.
3 Valitse viimeisen käännöksen sijainti ennen määränpäätä.
4 Valitse Lisää käännös.
5 Voit tarvittaessa lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Aloita määränpäästä ja siirry aluksen nykyistä sijaintia kohti.
Lisää viimeiseksi käännös, jonka teet ensimmäiseksi
nykyisen sijaintisi jälkeen. Sen pitäisi olla alusta lähimpänä
oleva käännös.
6 Valitse tarvittaessa MENU.
7 Valitse Navigoi reitti.
8 Tarkista purppuranpunaisella värillä merkitty reitti.
9 Seuraa purppuranpunaisella merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
Reitin luominen ja tallentaminen
Tämä toiminto tallentaa reitin ja kaikki sen reittipisteet.
Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen sijainti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat > Uusi reitti > Käytä karttaa.
2 Valitse reitin aloitussijainti.
3 Lisää käännös näyttöön tulevien ohjeiden avulla.
4 Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaihetta 3.
5 Valitse määränpää.
Reittiluettelon tarkasteleminen
Valitse Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä.
4 Valitse vaihtoehto:
12
• Voit vaihtaa nimen valitsemalla Nimi ja kirjoittamalla
nimen.
• Voit valita reittipisteen käännösluettelosta valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä käännösluetteloa ja
valitsemalla reittipisteen luettelosta.
• Voit valita käännöksen kartan avulla valitsemalla
Muokkaa käännöksiä > Käytä karttaa ja valitsemalla
sijainnin kartasta.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
5 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
7 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin
mukaan
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua
reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna vähintään yksi
luotu reitti.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta
tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
5 Valitse tapa, jolla navigoit reittiä:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä
sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä alkuperäisen
reitin oikealla puolella.
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida
reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen
viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen viiva,
joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista
lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja siirtyy
veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
6 Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
7 Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa.
Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
8 Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa
(korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa takaisin magentan
värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennetun reitin poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Reitit ja automaattisen opastuksen
radat.
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida jälkeä sen
luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Tarkista
värillä merkityn reitin suunta.
5
6 Seuraa viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että
vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Tallennetun jäljen poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Poista.
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Tallennetut jäljet.
Jäljet
Aktiivisen jäljen seuraaminen
Jälki on veneen kulkeman matkan tallenne. Parhaillaan
tallennettavaa jälkeä kutsutaan aktiiviseksi jäljeksi, ja sen voi
tallentaa muistiin. Voit näyttää jäljet kaikissa kartoissa tai 3Dkarttanäkymässä.
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
3 Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
4 Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä
ja muita esteitä.
Jälkien näyttäminen
Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU >
Reittipisteet & jäljet > Jäljet > Käytössä.
Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset
> Jäljen väri.
2 Valitse jäljen väri.
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse aktiivisen jäljen aloitusaika.
• Valitse Koko loki.
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen
Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
Tallennetun jäljen muokkaaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Muokkaa jälkeä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi ja kirjoita uusi nimi.
• Valitse Jäljen väri ja valitse väri.
Jäljen tallentaminen reitiksi
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Muokkaa jälkeä > Tallenna reitti.
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen
mukaan
Ennen kuin voit selata jälkiluetteloa ja navigoida niiden mukaan,
sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi jälki (Jäljet,
sivu 13).
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Seuraa jälkeä.
4 Valitse vaihtoehto:
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Tyhjennä aktiivinen jälki.
Jälkimuisti tyhjennetään ja aktiivisen jäljen tallennusta
jatketaan.
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen
asetukset.
2 Valitse Tallennustila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti
on täynnä, valitse Täytä.
• Kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla
vanhimmat jälkitiedot uusimmilla, valitse Kierrä.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan.
Jälkiloki on sitä tarkempi, mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan,
mutta se myös täyttyy nopeammin. Tarkkuusväli käyttää muistia
tehokkaimmin.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset
> Tallennusväli > Väli.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan
valitsemalla Matka > Vaihda ja määrittämällä etäisyyden.
• Voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan valitsemalla Aika >
Vaihda ja määrittämällä aikavälin.
• Voit tallentaa jälkiviivan jäljen erannon mukaan
valitsemalla Tarkkuus > Vaihda ja määrittämällä
suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen
kuin laite tallentaa jälkipisteen.
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden,
reittien ja jälkien poistaminen
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tyhjennä
käyttäjän tiedot > Kaikki > OK.
13
Automaattinen opastus
HUOMIO
Automaattinen opastus perustuu sähköisiin karttatietoihin.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa. Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä
mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut
esteet.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
Automaattisella opastuksella voit suunnitella parhaan reitin
määränpäähän. Automaattinen opastus lukee karttaplotterin
avulla karttatiedot, kuten veden syvyyden ja tunnetut esteet, ja
laskee reittiehdotuksen. Voit muuttaa reittiä navigoinnin aikana.
Automaattinen opastus määrittäminen ja
noudattaminen
1 Valitse määränpää (Määränpäät, sivu 10).
2 Valitse Navigoi > Automaattinen opastus.
3 Tarkista magentalla värillä merkitty rata.
4 Valitse Aloita navigointi.
5 Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.
HUOMAUTUS: kun käytät Automaattinen opastus -toimintoa,
magentan värisen viivan mahdollisesti harmaalla merkitty
osuus osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea
osaa automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
Automaattisen opastusreitin luominen
1 Valitse Navigointi > Reitit ja automaattisen opastuksen
radat > Uusi reitti > Automaattinen opastus.
2 Valitse SELECT ja määritä määränpää.
Reittien ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon
suodattaminen
Voit löytää nopeasti tallennetun määränpään käyttämällä reittien
ja automaattisen opastuksen ratojen luettelon suodatusta.
1 Valitse MENU > Suodatin.
2 Valitse vaihtoehto.
Automaattisen opastuksen radan tarkistaminen
1 Valitse reitti merikartasta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella vaaroja ja säätää vaarareittiä valitsemalla
Vaaran tarkistus.
• Voit muuttaa reitin nimeä, säätää sitä tai laskea sen
uudelleen valitsemalla Muokkaa.
• Reitin voi poistaa valitsemalla Poista.
• Navigoi valittuun reittiin valitsemalla Navigoi.
Automaattisen opastuksen radan säätäminen
1 Noudata merikartan näytön ohjeita tai siirrä määränpääpiste
uuteen sijaintiin nuolinäppäimillä.
2 Valitse SELECT > Siirrä piste.
3 Palaa navigointinäyttöön valitsemalla BACK.
Meneillään olevan Automaattinen opastus laskennan
peruuttaminen
Valitse merikartassa MENU > Peruuta.
VIHJE: voit peruuttaa laskennan nopeasti valitsemalla BACK.
Ajoitetun saapumisen asettaminen
Käyttämällä tätä toimintoa reitillä tai Automaattinen opastus
radalla voit saada tietoja saapumisajasta valittuun pisteeseen.
14
Tämän tiedon avulla voit ennakoida saapumisen esimerkiksi
avautuvalle sillalle tai tapahtumapaikalle.
1 Valitse merikartassa MENU.
2 Valitse tarvittaessa Navigointiasetukset.
3 Valitse Ajoitettu saapuminen.
VIHJE: voit avata Ajoitettu saapuminen valikon nopeasti
valitsemalla pisteen radalta tai reitiltä.
Rantaviivaetäisyyden säätäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle
rantaviivaa Automaattinen opastus reitti sijoitetaan.
Automaattinen opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta
navigoinnin aikana. Rantaviivan etäisyys ‑asetuksen
käytettävissä olevat arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja voit arvioida
Automaattinen opastus sijoittelua käyttämällä tutumpia
määränpäitä, joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta.
1 Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2 Valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen opastus >
Rantaviivan etäisyys > Normaali.
3 Valitse määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin.
4 Valitse Navigoi > Automaattinen opastus.
5 Tarkista automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä,
väistääkö se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen
käännökset tehokkaan matkanteon.
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse MENU > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Kaukana.
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen
opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähellä.
7 Jos valitsit vaiheessa 6 Lähellä tai Kaukana, tarkista
automaattisen opastuksen reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
8 Valitse vaihtoehto:
• Jos olet tyytyväinen automaattisen opastuksen reitin
sijaintiin, valitse MENU > Lopeta navigointi ja jatka
vaiheesta 10.
• Jos automaattisen opastuksen reitti on liian lähellä
tunnettuja esteitä, valitse Asetukset > Navigointi >
Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Kauimmaisin.
• Jos automaattisen opastuksen reitin käännökset ovat liian
leveitä, valitse Asetukset > Navigointi > Automaattinen
opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähin.
9 Jos valitsit vaiheessa 8 Lähin tai Kauimmaisin, tarkista
Automaattinen opastus reitin sijainti ja määritä, väistääkö
se tunnetut esteet turvallisesti ja takaavatko sen käännökset
tehokkaan matkanteon.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin
avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena olisikin
Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta
Automaattinen opastus reittiä, ellei valittu määränpää edellytä
navigointia kapean vesitien kautta.
Navigointi käyttäen karttaplotteria
10 Toista vaiheet 3-9 vielä vähintään kerran käyttämällä joka
kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten Rantaviivan
etäisyys ‑asetus toimii.
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
HUOMIO
Turvasyvyys- ja Alikulkukorkeus-asetukset vaikuttavat siihen,
kuinka karttaplotteri laskee Automaattinen opastus reitin. Jos
alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei tunneta,
järjestelmä ei laske Automaattinen opastus reittiä kyseiseltä
alueelta. Jos Automaattinen opastus reitin alussa tai lopussa
olevalla alueella on matalampaa kuin Turvasyvyys, tai asetettu
Alikulkukorkeus ei siellä riitä, järjestelmä ei karttatietojen
perusteella välttämättä laske Automaattinen opastus reittiä
kyseiseltä alueelta. Kartassa kyseiset alueet läpäisevä reitti
näkyy harmaana viivana tai magentan ja harmaan värisenä
raitaviivana. Kun vene tulee tällaiselle alueelle, näyttöön tulee
varoitus.
HUOMAUTUS: automaattinen opastus on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät koske kaikkia karttoja.
Voit määrittää parametrit, joita karttaplotteri käyttää laskiessaan
Automaattinen opastus reittiä.
Turvasyvyys: määrittää kartan syvyystietojen perusteella
veneelle turvallisen veden vähimmäissyvyyden.
HUOMAUTUS: premium-karttojen (valmistettu ennen 2016)
vähimmäisturvasyvyys on 0,91 metriä (3 jalkaa). Jos määrität
arvoksi alle 0,91 metriä (3 jalkaa), kartoissa käytetään
Automaattinen opastus reittilaskentaan ainoastaan 0,91
metrin (3 jalan) syvyyttä.
Alikulkukorkeus: määrittää karttatietojen perusteella veneelle
turvallisen sillan tai esteen vähimmäiskorkeuden.
Rantaviivan etäisyys: määrittää, miten lähelle rantaviivaa
Automaattinen opastus reitti sijoitetaan. Automaattinen
opastus reitti voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin
aikana. Asetuksen arvot ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että Automaattinen opastus reitti sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta, arvioimalla viivan
sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä, joihin on
navigoitava kapean vesiväylän kautta (Rantaviivaetäisyyden
säätäminen, sivu 14).
Rajaviivat
Rajaviivojen avulla voit välttää tiettyjä vesialueita tai pysyä
tietyllä vesialueella. Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun
saavut rajaviivalle tai poistut rajaviivan yli.
Voit luoda rajaviiva-alueita, -viivoja ja -ympyröitä kartassa. Voit
myös muuntaa tallennettuja jälkiä ja reittejä rajaviivoiksi. Voit
luoda rajaviiva-alueen reittipisteistä luomalla niistä ensin reitin ja
muuntamalla sen rajaviivaksi.
Voit valita rajaviivan aktiiviseksi rajaviivaksi. Voit lisätä aktiivisen
rajan tiedot kartan tietokenttiin.
Rajaviivan luominen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Rajaviivat > Uusi rajaviiva.
2 Valitse rajaviivan muoto.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Rajaviivan näyttöasetukset
Valitse Käyttäjätiedot > Rajaviivat > Näyttöasetukset.
Etäisyys/suuntima: voit näyttää tai piilottaa etäisyyden ja
suuntiman määränpäähän aktiivisen rajaviivan yhteydessä.
Kartan näyttäminen: voit näyttää tai piilottaa rajaviivat
kartassa.
Väri: määrittää rajaviivojen värin kartassa.
Reitin muuntaminen rajaviivaksi
Sinun tarvitsee luoda ja tallentaa vähintään yksi reitti, ennen
kuin voit muuntaa reitin rajaviivaksi (Reitin luominen ja
tallentaminen, sivu 12).
1 Valitse Käyttäjätiedot > Reitit ja automaattisen
opastuksen radat.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Muokkaa reittiä > Tallenna rajaviivaksi.
Jäljen muuntaminen rajaviivaksi
Sinun tarvitsee tallentaa vähintään yksi jälki, jotta voit muuntaa
jäljen rajaviivaksi (Aktiivisen jäljen tallentaminen, sivu 13).
1 Valitse Käyttäjätiedot > Jäljet.
2 Valitse jälki.
3 Valitse Muokkaa jälkeä > Tallenna rajaviivaksi.
Rajaviivan muokkaaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Muokkaa rajaviivaa.
4 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit muokata rajaviivan ulkoasua kartassa valitsemalla
Näyttöasetukset.
• Voit muuttaa rajaviivaa tai sen nimeä valitsemalla
Muokkaa rajaviivaa.
• Voit muokata rajaviivan hälytystä valitsemalla Hälytys.
Rajaviivan hälytyksen asettaminen
Rajaviivan hälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
asetetusta rajaviivasta.
1 Valitse Käyttäjätiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Hälytys > Käytössä.
4 Määritä etäisyys.
5 Valitse jokin vaihtoehto.
• Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene on tietyn
matkan päässä sellaisen alueen rajaviivasta, jolla haluat
pysyä, valitsemalla Suljetaan.
• Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene on tietyn
matkan päässä sellaisen alueen rajaviivasta, jota haluat
välttää, valitsemalla Saavutaan.
Rajaviivan poistaminen
1 Valitse Käyttäjätiedot > Rajaviivat.
2 Valitse rajaviiva.
3 Valitse Muokkaa rajaviivaa > Poista.
Luotain
Valinnaiseen Garmin luotainmoduuliin ja kaikuanturiin liitettyä
yhteensopivaa karttaplotteria voi käyttää kalastustutkana. Voit
tarkastella alueella olevia kaloja luotainnäytöissä.
Luotainnäyttöjen mahdolliset muutokset vaihtelevat näkymän,
karttaplotterin mallin, luotainmoduulin ja liitetyn kaikuanturin
mukaan.
Lisätietoja kuhunkin käyttötarpeeseen sopivimmista
kaikuantureista on osoitteessa www.garmin.com/transducers.
Luotainsignaalilähetyksen lopettaminen
Valitse luotainnäytössä MENU > Lähetys.
Luotainnäkymän vaihtaminen
1 Valitse yhdistelmänäytössä, jossa on luotain, MENU >
Muokkaa yhdistelmää.
Luotain
15
2 Valitse vaihdettava ikkuna.
3 Valitse luotainnäkymä.
Perinteinen luotainnäkymä
Käytettävissä on liitettyjen laitteiden mukaan useita koko näytön
näkymiä.
Perinteinen koko näytön luotainnäkymä näyttää kaikuanturin
lähettämät luotainlukemat suurena. Näytön oikeassa reunassa
näkyvä aluekoko osoittaa havaittujen kohteiden syvyyden, kun
näytön kuva vierittyy oikealta vasemmalle.
À
Á
Â
SideVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue SideVü luotainta. Jos
käyttämäsi malli ei tue SideVü luotainta, tarvitset yhteensopivan
luotainmoduulin ja SideVü kaikuanturin.
Jos käyttämäsi malli tukee SideVü luotainta, tarvitset
yhteensopivan SideVü kaikuanturin.
SideVü luotaimen hakutekniikka näyttää, mitä veneen sivuilla
on. Tekniikan avulla voi etsiä vedenalaisia kohteita ja kaloja.
Syvyystiedot
Vedenalaiset kohteet tai kalat
Veden pohja
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Jaetun taajuuden luotainnäkymän toisessa reunassa näkyy koko
näytön kokoinen kaavio korkean taajuuden luotaintiedoista ja
toisessa reunassa koko näytön kokoinen kaavio matalan
taajuuden luotaintiedoista.
HUOMAUTUS: jaetun taajuuden luotainnäkymä edellyttää
kaksoistaajuuksisen kaikuanturin käyttöä.
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Luotainnäkymän jaettu zoomaus näyttää luotainlukemat koko
näytön kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion suurennetun
osan samassa näytössä.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Veneen vasen kylki
Veneen oikea kylki
Veneen kaikuanturi
Puita
Vanhoja renkaita
Halkoja
Etäisyys veneen kylkeen
Aluksen ja pohjan välillä oleva vesi
SideVü hakutekniikka
Yleisemmän kartiomaisen keilan sijasta SideVü kaikuanturi
käyttää litteää keilaa tutkiessaan veneen sivuilla olevaa vettä ja
maata.
Garmin ClearVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: Garmin ClearVü luotaintietojen
vastaanottamiseen tarvitaan yhteensopiva karttaplotteri tai
kalastustutka sekä yhteensopiva kaikuanturi. Lisätietoja
yhteensopivista kaikuantureista on osoitteessa www.garmin.com
/transducers.
Korkeataajuuksinen Garmin ClearVü luotain näyttää veneen
ympärillä olevat kohteet ja alapuolella olevat rakenteet
yksityiskohtaisesti ja selkeästi.
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen. Skannaavan
Garmin ClearVü luotaimen keila on kapea. Se muistuttaa
kopiokoneen valokeilan muotoa. Tämä keila tuottaa tavallista
selkeämmän kuvan veneen alla olevista kohteista.
Panoptix luotainnäkymät
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue Panoptix kaikuantureita.
Panoptix luotaintietojen vastaanottamiseen tarvitaan
yhteensopiva karttaplotteri ja yhteensopiva kaikuanturi.
Panoptix luotainnäkymissä näet kaikki veneen ympärillä olevat
kohteet reaaliaikaisesti. Näet myös vedessä olevat täkykalat ja
veneen edessä tai alla olevat täkykalaparvet.
LiveVü luotainnäkymissä näet veneen edessä tai alla olevan
liikkeen reaaliaikaisesti. Näyttö päivittyy erittäin nopeasti, joten
luotainnäkymät muistuttavat videokuvaa.
RealVü 3D luotainnäkymissä näet veneen edessä tai alla olevat
kohteet kolmiulotteisina. Näyttö päivittyy kaikuanturin jokaisen
pyyhkäisyn jälkeen.
Jos haluat nähdä kaikki viisi Panoptix luotainnäkymää, tarvitset
yhden kaikuanturin, joka näyttää veneen alla olevat kohteet, ja
toisen, joka näyttää veneen edessä olevat kohteet.
16
Luotain
Voit avata Panoptix luotainnäkymät valitsemalla Luotain ja
valitsemalla näkymän.
LiveVü alas luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet veneen alla olevat kohteet
kaksiulotteisina. Näkymää voidaan käyttää täkykalaparven ja
saaliskalojen tarkastelemiseen.
Ã
Ä
Å
Kala
Pohja
Alue
RealVü 3D alas -luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kaikuanturin alapuolella olevat
kohteet kolmiulotteisina. Voit käyttää näkymää, kun vene on
paikallaan ja haluat nähdä, mitä veneen ympärillä on.
RealVü 3D historiallinen luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kolmiulotteisina veneen takana
olevat kohteet liikkuessasi sekä koko vesipilarin pohjasta veden
pintaan. Tätä näkymää käytetään saaliskalojen etsimiseen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Panoptix alas näkymän historia vieritettävässä luotainnäytössä
Vene
Alue
Polut
Drop shot -peruke
Pohja
LiveVü eteenpäin luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet veneen edessä olevat kohteet
kaksiulotteisina. Näkymää voidaan käyttää täkykalaparven ja
saaliskalojen tarkastelemiseen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Värien selite
Vene
Alue
Pohja
Rakenne
Kala
FrontVü luotainnäkymä
Panoptix FrontVü luotainnäkymä parantaa tilannetietoisuutta
näyttämällä enintään 91 metrin (300 jalan) päässä veneen
etupuolella olevat vedenalaiset esteet.
Etuosan törmäysten välttäminen FrontVü luotaimen avulla
heikkenee, kun nopeus kasvaa yli 8 solmun.
Jotta näet FrontVü luotainnäkymän, sinun tarvitsee asentaa ja
liittää yhteensopiva kaikuanturi, kuten PS21. Kaikuanturin
ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää.
Vene
À
Á
Â
Ã
Ä
Alue
Kala
Polut
Pohja
RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymä
Tässä luotainnäkymässä näet kaikuanturin edessä olevat
kohteet kolmiulotteisina. Voit käyttää näkymää, kun vene on
paikallaan ja haluat pohjan ja venettä lähestyvät saaliskalat.
À
Á
Â
Luotain
Värien selite
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Sinun on tiedettävä kaikuanturisi tyyppi, jotta voit valita sen.
Tämä karttaplotteri on yhteensopiva Garmin ClearVü™
kaikuanturin sekä useiden lisävarusteena hankittavien
kaikuanturien kanssa, esimerkiksi Garmin GT kaikuanturien,
joita voi ostaa osoitteesta www.garmin.com. Lisätietoja
yhteensopivista kaikuantureista on osoitteessa www.garmin.com
/transducers.
Jos liität muuta kaikuanturia kuin karttaplotterin mukana
toimitettua, sinun on ehkä määritettävä kaikuanturin tyyppi, jotta
luotain toimii oikein. Jos laite havaitsi kaikuanturin
automaattisesti, tämä vaihtoehto ei näy.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Asennus > Kaikuanturin tyyppi.
Vene
Ping-haun ilmaisin
17
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät 200/77 kHz:n kaksikeilaista kaikuanturia, valitse
Kaksoiskeila (200/77 kHz).
• Jos käytät 200/50 kHz:n kaksitaajuuksista kaikuanturia,
valitse Kaksoistaajuus (200/50 kHz).
• Jos käytät muuntyyppistä kaikuanturia, valitse se
luettelosta.
Kompassin kalibroiminen
Ennen kompassin kalibrointia kaikuanturi on asennettava
rikiputkeen tarpeeksi kauas sähkömoottorista, jotta se ei aiheuta
magneettisia häiriöitä, ja se on otettava käyttöön vedessä.
Kalibrointi on tehtävä riittävän laadukkaasti, jotta sisäinen
kompassi toimii.
HUOMAUTUS: kaikuanturi on asennettava rikiputkeen, jotta
kompassia voi käyttää. Kompassi ei toimi, jos kaikuanturi
asennetaan moottoriin.
HUOMAUTUS: kompassin kalibrointi on mahdollista vain
kaikuantureissa, joissa on sisäinen kompassi, kuten PS21-TR
kaikuanturissa.
Voit alkaa kääntää venettä ennen kalibrointia, mutta vene on
käännettävä kokonaan 1,5 kertaa kalibroinnin aikana.
1 Valitse sopivassa luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus
> Asennus.
2 Tarvittaessa voit ottaa AHRS-anturin käyttöön valitsemalla
Käytä AHRS-järjestelmää.
3 Valitse Kalibroi kompassi.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
1 Valitse luotainnäytössä sijainti.
2 Valitse SELECT.
3 Muokkaa reittipisteen tietoja tarvittaessa.
Luotainnäytön tauon määrittäminen
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotaimen tauko.
Luotainhistorian tarkasteleminen
Voit tarkastella luotaimen historiatietoja vierittämällä
luotainnäyttöä.
HUOMAUTUS: kaikki kaikuanturit eivät tallenna historiallisia
luotaintietoja.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotaimen tauko.
2 Käytä nuolipainikkeita.
Luotaimen jakaminen
Ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Voit tarkastella luotaintietoja muista karttaplottereista, joissa on
sisäänrakennettu luotainmoduuli ja jotka on yhdistetty Garmin
Marine Networkiin.
Kaikki verkon karttaplotterit voivat näyttää luotaintietoja kaikista
muista verkon yhteensopivista luotainmoduuleista ja
kaikuantureista riippumatta siitä, mihin ne on asennettu
veneessä. Voit tarkastella luotaintietoja esimerkiksi
kaikuanturista, jonka Garmin ClearVü on kiinnitetty veneen
takaosaan, veneen etuosaan kiinnitetystä 93sv laitteesta.
Luotaintietoja jaettaessa osa luotainasetusten arvoista, kuten
Alue ja Herkkyys, synkronoidaan kaikkiin verkon laitteisiin. Muita
luotainasetusten arvoja, kuten Ulkoasu-asetukset, ei
synkronoida, ja ne on määritettävä jokaiseen laitteeseen
erikseen. Lisäksi perinteiset luotainnäkymät ja Garmin ClearVü
luotainnäkymät synkronoidaan, jotta jaetut näytöt ovat
yhtenäisempiä.
18
HUOMAUTUS: usean kaikuanturin käyttö yhtä aikaa voi
aiheuttaa ylikuulumista, joka voidaan poistaa säätämällä
luotainasetusta Häiriö.
Luotainlähteen valitseminen
Ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä kaikkein mallien
kanssa.
Kun käytät tietyssä luotainnäkymässä useampaa
luotaintietolähdettä, voit valita näkymässä käytettävän lähteen.
Jos esimerkiksi näkymässä Garmin ClearVü on kaksi lähdettä,
voit valita käytettävän lähteen luotainnäkymästä Garmin
ClearVü.
1 Valitse luotainnäkymä, jonka lähde vaihdetaan.
2 Valitse MENU > Luotainasetus > Lähde.
3 Valitse näkymässä käytettävä lähde.
Luotainlähteen nimeäminen uudelleen
Voit nimetä luotainlähteen uudelleen tunnistuksen helpottamista
varten. Voit esimerkiksi nimetä veneen keulassa olevan
kaikuanturin nimellä Keula.
Lähteen uudelleennimeäminen koskee vain nykyistä näkymää.
Esimerkiksi luotainlähteen Garmin ClearVü
uudelleennimeämistä varten on avattava Garmin ClearVü
luotainnäkymä.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus > Lähde
> Nimeä lähteet uudelleen.
2 Anna nimi.
Yksityiskohtien määrän säätäminen
Voit hallita luotainnäytössä näkyvien yksityiskohtien määrää ja
kohinaa muuttamalla perinteisten kaikuantureiden herkkyyttä tai
muuttamalla Garmin ClearVü kaikuanturien kirkkautta.
Jos haluat näyttää vain voimakkaimmat signaalit näytössä, voit
vähentää heikompien signaalien ja kohinan määrää
vähentämällä herkkyyttä tai kirkkautta. Jos haluat näyttää kaikki
signaalitiedot, voit lisätä näytössä näkyvien tietojen määrää
lisäämällä herkkyyttä tai kirkkautta. Tämä lisää myös kohinaa,
mikä saattaa vaikeuttaa todellisten kohteiden tunnistamista.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU.
2 Valitse Herkkyys tai Kirkkaus.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit lisätä tai vähentää herkkyyttä tai kirkkautta
manuaalisesti valitsemalla Ylös tai Alas.
• Valitse automaattinen vaihtoehto, jos haluat, että
karttaplotteri säätää herkkyyttä tai kirkkautta
automaattisesti.
Värien voimakkuuden säätäminen
Voit säätää värien voimakkuutta ja korostaa kiinnostavia alueita
luotainnäytössä muuttamalla herkkyyttä perinteisissä
kaikuantureissa tai kontrastia Garmin ClearVü ja SideVü/
ClearVü kaikuantureissa. Tämä asetus toimii parhaiten, kun olet
säätänyt näytössä näkyvien yksityiskohtien määrää herkkyys- tai
kirkkausasetuksista.
Jos haluat korostaa pienempiä kalakohteita tai näyttää kohteen
voimakkaampana, voit lisätä värien herkkyys- tai
kontrastiasetusta. Tämä heikentää pohjan voimakkaiden
signaalien erottelua. Jos haluat vähentää signaalin
voimakkuutta, voit vähentää värien herkkyyttä tai kontrastia.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse Garmin ClearVü tai SideVü luotainnäkymässä
Kontrasti.
• Valitse Panoptix LiveVü luotainnäkymässä Värin
vahvistus.
Luotain
• Jos olet muussa luotainnäkymässä, valitse Luotainasetus
> Lisäasetukset > Värin vahvistus.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit lisätä tai vähentää värien voimakkuutta manuaalisesti
valitsemalla Ylös tai Alas.
• Voit käyttää oletusasetusta valitsemalla Oletus.
Luotaintallenteet
Luotainnäytön tallentaminen
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue luotaintallennusta.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Luotaintallennus > Tallenna luotain.
15 minuutin mittainen luotaintallennus käyttää noin 200 Mt
tallennustilaa muistikortilta. Voit jatkaa luotaintallennusta,
kunnes muistikortti on täysi.
Luotaintallennuksen lopettaminen
Luotaintallennus on aloitettava, ennen kuin sen voi lopettaa
(Luotainnäytön tallentaminen, sivu 19).
Valitse luotainnäytössä MENU > Luotainasetus >
Luotaintallennus > Lopeta tallennus.
Luotaintallennuksen poistaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse luotainnäytössä MENU > Luotainasetus >
Luotaintallenteet > Näytä tallenteet.
3 Valitse tallenne.
4 Valitse Poista.
Luotaintallenteiden toistaminen
Ennen luotaintallenteiden toistamista on ladattava sovellus
HomePort™ ja tallennettava luotaintietoja muistikortille.
1 Poista muistikortti laitteesta.
2 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.
3 Avaa HomePort sovellus.
4 Valitse luotaintallenne laitteen luettelosta.
5 Napsauta luotaintallennetta hiiren kakkospainikkeella
alemmassa ruudussa.
6 Valitse Toisto.
Perinteinen, Garmin ClearVü ja SideVü
luotainasetus
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja, luotainmoduuleja ja kaikuantureita.
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus.
Syvyysviiva: näyttää syvyysviivan pikaviitteen.
Kaikunopeus: määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy
oikealta vasemmalle.
Matalassa vedessä kaikunopeutta kannattaa ehkä vähentää,
jotta tiedot näkyvät näytössä mahdollisimman pitkään.
Syvässä vedessä voit lisätä kaikunopeutta.
Alueviivat: näyttää pystyviivat, jotka osoittavat etäisyyden
veneen oikealle ja vasemmalle puolelle. Tämä ominaisuus on
käytettävissä ainoastaan SideVü luotainnäkymässä.
Värikaavio: määrittää luotainnäkymän värikaavion. Tämä
asetus saattaa olla käytettävissä Ulkoasu-valikossa.
Jyrkkäkontrastisissa värikaavioissa heikoimmat signaalit
näkyvät tummempina. Pienikontrastisissa värikaavioissa
heikoimmat signaalit näkyvät saman värisinä kuin taustaväri.
Ulkoasu: katso kohtaa Luotaimen ulkoasun asetukset, sivu 20.
Luotain
Päällekkäiset numerot: määrittää luotainnäytössä näytettävät
tiedot.
Lisäasetukset: katso kohtaa Luotaimen lisäasetukset, sivu 20.
Asennus: palauttaa luotaimen oletusasetukset.
Luotainnäytön näkymän zoomaustason
määrittäminen
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Zoomaa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä luotaintietoihin pohjan syvyydestä valitsemalla
Pohjan lukitus.
• Määritä suurennetun alueen syvyysalue manuaalisesti
valitsemalla Manuaalinen, määritä suurennetun alueen
syvyysalue valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas ja lisää
tai vähennä suurennetun alueen suurennusta valitsemalla
Lähennä tai Loitonna.
• Voit määrittää syvyyden ja zoomauksen automaattisesti
valitsemalla Automaatt..
• Voit peruuttaa zoomauksen valitsemalla Ei zoomia.
Kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla kaikuluotaimen kuva liikkuu
näytössä. Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia
erityisesti, kun vene on liikkeellä tai kalastat vetouistelemalla.
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin. Kaikunopeuden määrittäminen yhdessä
luotainnäkymässä vaikuttaa kaikkiin luotainnäkymiin.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Kaikunopeus.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Voit säätää kaikunopeutta automaattisesti maanopeuden
tai vesinopeuden mukaan valitsemalla Automaatt..
Auto-vaihtoehto valitsee veneen nopeutta vastaavan
kaikunopeuden, joten vedessä olevat kohteet piirtyvät
oikeassa kuvasuhteessa ja vääristyvät vähemmän. Kun
katsellaan luotainnäkymiä Garmin ClearVü tai SideVü,
Auto-vaihtoehdon käyttö on suositeltavaa.
• Kaikunopeus on erittäin nopea, kun valittuna on
vaihtoehto Ultrascroll®.
Kun Ultrascroll on valittuna, luotainnäkymä vierittyy
nopeasti, mutta kuvatarkkuus on pieni. Fast-vaihtoehdolla
saavutetaan useimmissa tilanteissa hyvä tasapaino
nopeasti vierittyvän näkymän ja kohteiden vähäisen
vääristymän välillä.
Syvyys- tai leveysasteikon alueen säätäminen
Voit säätää syvyysasteikon aluetta perinteisessä ja Garmin
ClearVü luotainnäkymässä sekä leveysasteikon aluetta SideVü
luotainnäkymässä.
Kun määrität laitteen säätämään alueen automaattisesti, pohja
pysyy luotainnäkymän alimmassa tai uloimmassa
kolmanneksessa, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa,
jonka muodoissa on vähän tai keskitasoisesti vaihtelua.
Säätämällä aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä
aluetta, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka
muodoissa on suuria vaihteluja, kuten kielekkeitä. Pohja voi
näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy määrittämälläsi
alueella.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Alue.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos annat karttaplotterin säätää alueen automaattisesti,
valitse Automaatt..
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
Ylös tai Alas.
VIHJE: voit säätää aluetta manuaalisesti valitsemalla
luotainnäytössä tai .
19
VIHJE: kun tarkastelet useita luotainnäyttöjä, voit valita
aktiivisen näytön valitsemalla SELECT.
Luotaimen ulkoasun asetukset
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus > Ulkoasu.
Värikaavio: määrittää värikaavion.
Reuna: määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai
pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
A-Scope: näyttää näytön oikeassa reunassa vilkkuvan
pystytunnistimen, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.
Kuvansiirto: nopeuttaa luotaimen kuvan siirtämistä piirtämällä
näyttöön useita tietosarakkeita kutakin vastaanotettua
kaikuluotaimen tietosaraketta kohti. Tämä on erityisen
hyödyllistä, kun kaikuluotainta käytetään syvässä vedessä,
koska luotainsignaalin matka pohjaan ja takaisin kaikuanturiin
kestää tavallista kauemmin.
Asetus 1/1 piirtää näyttöön yhden tietosarakkeen saatuja
kaikuluotaintietoja kohti. Asetus 2/1 piirtää näyttöön kaksi
tietosaraketta saatuja kaikuluotaintietoja kohti, ja asetukset
4/1 ja 8/1 toimivat vastaavalla tavalla.
Kalasymboli: määrittää, miten laite tulkitsee vedenalaiset
kohteet.
Luotaimen hälytykset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä
kaikissa kaikuantureissa.
Valitse sopivassa luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Hälytykset.
Voit avata luotainhälytykset myös valitsemalla Asetukset >
Hälytykset > Luotain.
Matala vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
Syvä vesi: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
syvyys on määritettyä arvoa suurempi.
FrontVü-hälytys: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun syvyys
veneen edessä on määritettyä arvoa pienempi. Se auttaa
välttämään karikoita (FrontVü syvyyshälytyksen
määrittäminen, sivu 21). Tämä hälytys on käytettävissä
ainoastaan Panoptix FrontVü kaikuanturien yhteydessä.
Veden lämp: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun
kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.
Käyrä: määrittää hälytyksen, kun kaikuanturi havaitsee
vedenalaisen kohteen määritetyllä syvyydellä vedenpinnasta
ja pohjasta.
Kala: määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite
havaitsee vedenalaisen kohteen.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.
Luotaimen lisäasetukset
HUOMAUTUS: Kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja, luotainmoduuleja ja kaikuantureita.
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Lisäasetukset.
Häiriö: säätää herkkyyttä läheisten häiriölähteiden aiheuttaman
häiriön vähentämiseksi.
Käytä näytön häiriöiden poistamiseen pienintä mahdollista
häiriöasetusta, joka riittää haluamaasi parannukseen. Paras
tapa poistaa häiriöitä on korjata asennusongelmat, jotka
aiheuttavat häiriöitä.
20
Pintakohina: vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla
pintakohinan. Tavallista leveämpi keila (matalilla taajuuksilla)
saattaa lisätä näkyvien kohteiden määrää, mutta myös
pintakohinaa.
Värin vahvistus: katso kohtaa Yksityiskohtien määrän
säätäminen, sivu 18.
TVG: säätää signaalien ulkoasua heikentyneiden
luotainsignaalien kompensoimiseksi syvässä vedessä ja
vähentää näkyviä häiriöitä lähellä pintaa. Kun tämän
asetuksen arvoa lisätään, vähäisen häiriön ja kalakohteiden
värit näkyvät tavallista yhdenmukaisempina eri syvyyksillä.
Lisäksi tämä asetus vähentää kohinaa vedenpinnan lähellä.
Kaikuanturin asennusasetukset
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot ja asetukset eivät koske
kaikkia malleja, luotainmoduuleja ja kaikuantureita.
Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus > Asennus.
Palauta luotaimen oletukset: palauttaa luotainnäkymän
oletusasetukset.
Kaikuanturin tyyppi: voit valita laitteeseen liitetyn kaikuanturin
tyypin.
Siirto: voit määrittää syvyysalueen, johon luotain tarkentaa.
Tämän jälkeen voit lähentää tarkennettua syvyyttä.
Käännä vas./oik.: vaihtaa SideVü luotainnäkymän suuntaa, kun
kaikuanturi on asennettu taaksepäin.
Käännetty: määrittää Panoptix luotainnäkymän suunnan, kun
kaikuanturi on asennettu siten, että kaapelit osoittavat
veneen paapuuria kohti.
Keilan leveys: määrittää Panoptix kaikuanturin keilan leveyden.
Kapea keila auttaa näkemään syvemmälle ja pidemmälle.
Leveä keila puolestaan auttaa näkemään laajemman alueen.
Käytä AHRS-järjestelmää: sallii sisäisten AHRS (attitude
heading and reference system) -anturien tunnistaa Panoptix
kaikuanturin asennuskulman. Kun asetus ei ole käytössä,
oletetaan, että kaikuanturi on asennettu 45 asteen kulmaan.
Luotaintaajuudet
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet vaihtelevat
karttaplotterin, luotainmoduulien ja kaikuanturin mukaan.
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.
Keila on sitä kapeampi, mitä korkeampaa taajuutta käytetään.
Kapea keila soveltuu erinomaisesti nopeaan käyttöön ja kovaan
merenkäyntiin. Korkea taajuus saattaa parantaa pohjan
muotojen tunnistusta ja termokliinin määritystä.
Matalilla taajuuksilla keilat ovat leveämpiä, mikä saattaa lisätä
näkyvien kohteiden määrää, mutta myös pintakohinaa, ja
heikentää pohjasta heijastuvan signaalin eheyttä, kun
merenkäynti on kovaa. Leveä keila muodostaa tavallista
suuremman kaaren kalakohteiden tunnistusta varten, joten
leveä keila soveltuu erinomaisesti kalastukseen. Lisäksi leveä
keila toimii syvässä vedessä kapeaa paremmin, koska alempi
taajuus kulkee vedessä paremmin.
CHIRP-taajuuksilla voit pyyhkäistä pulssien läpi taajuusalueella,
mikä parantaa kohteiden erottelua syvässä vedessä. CHIRPin
avulla voi tunnistaa yksittäisiä kohteita, kuten kaloja parvessa, ja
se on kätevä myös syvässä vedessä. CHIRP toimii yleisesti
paremmin kuin yksittäiset taajuudet. Koska jotkin kalakohteet
saattavat näkyä paremmin käytettäessä kiinteää taajuutta,
huomioi tavoitteesi ja veden olosuhteet käyttäessäsi CHIRPiä.
Joillakin luotainten Black Box -laitteilla ja kaikuantureilla voi
lisäksi mukauttaa kunkin kaikuanturielementin esiasetettuja
taajuuksia, joten taajuutta voi vaihtaa nopeasti esiasetusten
avulla, kun veden olosuhteet ja tavoitteet muuttuvat.
Kahden taajuuden tarkasteleminen samanaikaisesti jaetussa
taajuusnäkymässä mahdollistaa näkyvyyden syvään veteen
Luotain
käyttämällä pienempää taajuutta, ja samanaikaisesti suurempi
taajuus näyttää enemmän yksityiskohtia.
2 Valitse vaihtoehto.
Taajuuksien valitseminen
HUOMAUTUS: kaikkien luotainnäkymien ja kaikuanturien
taajuutta ei voi muuttaa.
Voit määrittää, mitkä taajuudet näkyvät luotainnäytössä.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Tiheys.
2 Valitse taajuus tarpeen ja veden syvyyden mukaan.
Lisätietoja taajuuksista on kohdassa Luotaintaajuudet,
sivu 20.
Valitse LiveVü eteenpäin tai FrontVü luotainnäkymässä MENU.
Herkkyys: voit hallita luotainnäytössä näkyvien yksityiskohtien
ja kohinan määrää.
Jos haluat näyttää vain voimakkaimmat signaalit näytössä,
voit vähentää heikompien signaalien ja kohinan määrää
vähentämällä herkkyyttä. Jos haluat näyttää kaikki
signaalitiedot, voit lisätä näytössä näkyvien tietojen määrää
lisäämällä herkkyyttä. Tämä lisää myös kohinaa, mikä
saattaa vaikeuttaa todellisten kohteiden tunnistamista.
Syvyysalue: säätää syvyysasteikon aluetta.
Kun määrität laitteen säätämään alueen automaattisesti,
pohja pysyy luotainnäkymän alaosassa, mikä voi olla
hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka muodoissa on vähän
tai keskitasoisesti vaihtelua.
Säätämällä aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä
aluetta, mikä voi olla hyödyllistä seurattaessa pohjaa, jonka
muodoissa on suuria vaihteluja, kuten kielekkeitä. Pohja voi
näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy määrittämälläsi
alueella.
Alue eteenpäin: säätää asteikon aluetta eteenpäin.
Kun annat laitteen säätää alueen automaattisesti, asteikko
eteenpäin säädetään suhteessa syvyyteen. Säätämällä
aluetta manuaalisesti voidaan tarkastella tiettyä aluetta.
Pohja voi näkyä näytössä niin kauan kuin se näkyy
määrittämälläsi alueella. Asetuksen arvon vähentäminen
manuaalisesti voi vähentää FrontVü-hälytys tehoa, mikä
lyhentää reaktioaikaa pieniin syvyyslukemiin.
Lähetyskulma: säätää kaikuanturin kohdistuksen paapuurin tai
tyyrpuurin puolelle. Tämä on käytettävissä ainoastaan
RealVü yhteensopivissa Panoptix FrontVü kaikuantureissa,
kuten PS30, PS31 ja PS60.
Lähetys: lopettaa kaikuanturin lähetyksen.
FrontVü-hälytys: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun syvyys
veneen edessä on määritettyä arvoa pienempi (FrontVü
syvyyshälytyksen määrittäminen, sivu 21). Tämä on
käytettävissä ainoastaan Panoptix FrontVü kaikuanturien
yhteydessä.
Luotainasetus: säätää kaikuanturin määrityksiä ja
luotaintulosten ulkoasua.
Muokkaa päällekkäisiä: mukauttaa näytössä näytettäviä tietoja.
Taajuuden määrittäminen esiasetukseksi
HUOMAUTUS: ei käytettävissä kaikissa kaikuantureissa.
Luomalla esiasetuksen voit tallentaa tietyn luotaintaajuuden,
jotta voit vaihtaa taajuutta nopeasti.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Tiheys.
2 Valitse Lisää.
3 Anna taajuus.
A-Scopen käynnistäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytettävissä Perinteinen
luotainnäkymissä.
A-Scope on näkymän oikeassa reunassa näkyvä vilkkuva
pystytunnistin, joka näyttää, mitä kaikuanturin alapuolella on
kyseisellä hetkellä. A-Scopen avulla voi tunnistaa kohteiden
paluusignaaleita, jotka saattavat jäädä huomaamatta, kun
luotaintiedot vierittyvät nopeasti näytön poikki esimerkiksi, kun
vene liikkuu suurilla nopeuksilla. Myös lähellä pohjaa olevien
kalojen havaitseminen on tässä näkymässä helpompaa.
Edellä oleva A-Scope näyttää kaloista ilmoittavat signaalit À ja
pehmeän pohjan luotaintuloksen Á.
1 Valitse luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Ulkoasu > A-Scope.
2 Valitse näyttöaika.
Lisäämällä näyttöaikaa voit lisätä luotaintulosten
näkymisaikaa.
Panoptix luotainasetus
RealVü katselukulman ja zoomaustason säätäminen
Voit muuttaa RealVü luotainnäkymien katselukulmaa. Voit myös
lähentää ja loitontaa näkymää.
Valitse RealVü luotainnäkymässä vaihtoehto:
• Voit säätää katselukulmaa nuolipainikkeilla.
• Lähennä ja loitonna kääntämällä nuppia.
RealVü pyyhkäisynopeuden säätäminen
Voit päivittää, miten nopeasti kaikuanturi pyyhkäisee
edestakaisin. Suuri pyyhkäisynopeus tuottaa epätarkemman
kuvan, mutta näyttö päivittyy nopeammin. Pienempi
pyyhkäisynopeus tuottaa tarkemman kuvan, mutta näyttö
päivittyy hitaammin.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä RealVü 3D
historiallinen luotainnäkymässä.
1 Valitse RealVü luotainnäkymässä MENU >
Pyyhkäisynopeus.
Luotain
LiveVü eteenpäin ja FrontVü luotainvalikko
LiveVü ja FrontVü kaikuanturin lähetyskulman
määrittäminen
Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan Panoptix LiveVü
ja FrontVü kaikuanturien yhteydessä.
Voit muuttaa kaikuanturin lähetyskulmaa, kun haluat suunnata
kaikuanturin tiettyä kiinnostavaa aluetta kohti. Voit suunnata
kaikuanturin esimerkiksi seuraamaan täkykalaparvea tai
tarkentamaan puuhun, kun ohitat sen.
1 Valitse LiveVü tai FrontVü luotainnäkymässä MENU >
Lähetyskulma.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
FrontVü syvyyshälytyksen määrittäminen
VAROITUS
FrontVü syvyyshälytyksen tarkoitus on ainoastaan parantaa
tilannetietoisuutta, eikä se estä ajamista karille kaikissa
tilanteissa. Veneen kuljettaja vastaa veneen turvallisesta
käytöstä.
Tämä hälytys on käytettävissä ainoastaan Panoptix FrontVü
kaikuanturien yhteydessä.
Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun syvyys on
määritettyä tasoa pienempi. Saat parhaan tuloksen
21
määrittämällä keulan poikkeaman käyttäessäsi etuosan
törmäyshälytystä (Keulan poikkeaman määrittäminen, sivu 22).
1 Valitse FrontVü luotainnäkymässä MENU > FrontVühälytys.
2 Valitse Käytössä.
3 Määritä hälytyksen laukeamissyvyys ja valitse Valmis.
FrontVü näytössä syvyysviiva osoittaa syvyyden, jolle hälytys on
määritetty. Viiva on vihreä, kun olet turvallisessa syvyydessä.
Viiva muuttuu keltaiseksi, kun liikut nopeammin kuin alue
eteenpäin takaa sinulle reaktioaikaa (10 sekuntia). Viiva muuttuu
punaiseksi ja laitteesta kuuluu hälytys, kun järjestelmä havaitsee
esteen tai syvyys on määritettyä arvoa pienempi.
HUOMIO
Karille ajamisen välttäminen FrontVü luotaimen avulla
heikkenee, kun nopeus kasvaa yli 8 solmun.
LiveVü ja FrontVü ulkoasuasetukset
Valitse LiveVü tai FrontVü Panoptix luotainnäkymässä MENU >
Luotainasetus > Ulkoasu.
Värikaavio: määrittää värivalikoiman.
Värin vahvistus: muuttaa näytössä näkyvien värien
voimakkuutta.
Valitsemalla suuremman värin vahvistusarvon näet ylempänä
vesipilarissa olevat kohteet. Suuremman värin
vahvistusarvon avulla voit myös erottaa heikot tulokset
ylempänä vesipilarissa, mutta se heikentää tuloksia
pohjassa. Voit valita pienemmän värin vahvistusarvon, kun
kohteet ovat pohjan lähellä, jotta pystyt erottamaan kohteet ja
voimakkaat tulokset, kuten hiekan, kiven ja mudan.
Polut: määrittää, miten kauan polut näkyvät näytössä. Polut
osoittavat kohteen liikkeen.
Pohjan täyttö: erottaa pohjan vedestä värittämällä pohjan
ruskeaksi.
Päällekkäisruudukko: näyttää alueviivojen ruudukon.
Vieritä historiaa: näyttää luotainhistorian perinteisessä
luotainnäkymässä.
Käytä AHRS-järjestelmää: sallii sisäisten AHRS (attitude
heading and reference system) -anturien tunnistaa Panoptix
kaikuanturin asennuskulman automaattisesti. Kun asetus ei
ole käytössä, voit antaa kaikuanturin asennuskulman
käyttämällä Pituuskallistuksen kulma -asetusta. Monet
eteenpäin suunnatut kaikuanturit asennetaan 45 asteen
kulmaan ja alaspäin suunnatut kaikuanturit 0 asteen
kulmaan.
Käännetty: määrittää Panoptix luotainnäkymän suunnan, kun
alaspäin suunnattu kaikuanturi on asennettu siten, että
kaapelit osoittavat veneen paapuuria kohti.
Tämä koskee Panoptix kaikuanturien LiveVü alas, RealVü 3D
alas ja RealVü 3D historiallinen luotainnäkymiä.
Kalibroi kompassi: kalibroi Panoptix kaikuanturin sisäisen
kompassin (Kaikuanturin asennusasetukset, sivu 20).
Tämä koskee Panoptix kaikuantureita, joissa on sisäinen
kompassi, kuten PS21-TR-kaikuanturia.
Palauta luotaimen oletukset: palauttaa luotainasetusten
oletusarvot.
Keulan poikkeaman määrittäminen
Eteenpäin suunnatuissa Panoptix kaikuantureissa voi
kompensoida veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan määrittämällä keulan poikkeaman. Siten
näet etenemisetäisyyden keulasta kaikuanturin asennuspaikan
sijasta.
Tämä ominaisuus koskee Panoptix kaikuanturien FrontVü,
LiveVü eteenpäin ja RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymiä.
1 Mittaa vaakaetäisyys À kaikuanturista keulaan.
RealVü ulkoasuasetukset
Valitse RealVü luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Ulkoasu.
Pisteiden värit: määrittää eri värivalikoiman luotaimen
tulospisteitä varten.
Pohjan värit: määrittää pohjan värivalikoiman.
Pohjan tyyli: määrittää pohjan tyylin. Syvässä vedessä voit
valita Pisteet-vaihtoehdon ja määrittää alueeksi matalamman
veden manuaalisesti.
Väriskaala: näyttää värien edustamien syvyyksien selitteen.
Panoptix kaikuanturin asennusasetukset
Valitse Panoptix luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus >
Asennus.
Asennussyvyys: määrittää, miten syvälle vedenpinnan
alapuolelle Panoptix kaikuanturi on asennettu. Kun
kaikuanturin todellinen asennussyvyys on määritetty, näet
vedessä olevat kohteet niin tarkasti kuin mahdollista.
Keulan poikkeama: määrittää keulan ja eteenpäin suunnatun
Panoptix kaikuanturin asennuspaikan etäisyyden. Siten näet
etenemisetäisyyden keulasta kaikuanturin sijainnin sijasta.
Tämä koskee Panoptix kaikuanturien FrontVü, LiveVü
eteenpäin ja RealVü 3D eteenpäin luotainnäkymiä.
Keilan leveys: määrittää alas suunnatun Panoptix kaikuanturin
keilan leveyden. Kapea keila auttaa näkemään syvemmälle
ja pidemmälle. Leveä keila puolestaan auttaa näkemään
laajemman alueen.
Tämä koskee Panoptix kaikuanturien FrontVü, LiveVü alas ja
LiveVü eteenpäin luotainnäkymiä.
22
2 Valitse sopivassa luotainnäkymässä MENU > Luotainasetus
> Asennus > Keulan poikkeama.
3 Kirjoita mitattu etäisyys ja valitse Valmis.
Alue eteenpäin siirtyy asianmukaisessa luotainnäkymässä
määrittämäsi etäisyyden verran.
Automaattiohjaus
VAROITUS
Automaattiohjausta voi käyttää ainoastaan ruorin, kaasuttimen
ja ohjausnäyttölaitteen viereen asennetussa asemassa.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Automaattiohjaus
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta vedessä olevien
esteiden, kuten laitureiden, paalutuksien ja muiden veneiden
lähellä.
Automaattiohjausjärjestelmä säätää veneen ohjausta jatkuvasti
pysyvän kulkusuunnan säilyttämiseksi (kulkusuunnan pito).
Järjestelmä mahdollistaa myös manuaalisen ohjauksen sekä
useita automaattisia ohjaustoimintoja ja -kuvioita.
Kun karttaplotteri on yhteydessä yhteensopivaan Garmin
automaattiohjausjärjestelmään, automaattiohjauksen voi ottaa
käyttöön ja sitä voi hallita karttaplotterista.
Lisätietoja yhteensopivista Garmin
automaattiohjausjärjestelmistä on osoitteessa www.garmin.com.
Automaattiohjaus-näyttö
U-käännöskuvion seuraaminen
U-käännöskuvion avulla voit kääntää venettä 180 astetta ja
säilyttää uuden kulkusuunnan.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä MENU > Kuvio-ohjaus >
U-käännös.
2 Valitse Ota käyttöön paapuuri tai Ota käyttöön tyyrpuuri.
Ympyräkuvion määrittäminen ja seuraaminen
Ympyräkuvion avulla voit ohjata venettä jatkuvassa ympyrässä
tiettyyn suuntaan ja tietyin väliajoin.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä MENU > Kuvio-ohjaus >
Ympyrät.
2 Valitse tarvittaessa Aika ja valitse aika, jossa
automaattiohjaus ohjaa venettä täyden ympyrän.
3 Valitse Ota käyttöön paapuuri tai Ota käyttöön tyyrpuuri.
Mutkittelukuvion määrittäminen ja seuraaminen
À
Á
Â
Ã
Todellinen kulkusuunta
Aiottu kulkusuunta (kulkusuunta, johon automaattiohjaus ohjaa)
Todellinen kulkusuunta (valmiustilassa)
Aiottu kulkusuunta (käytössä)
Peräsimen asennon osoitin (toiminto on käytettävissä ainoastaan,
kun peräsinanturi on liitetty.)
Vaiheittaisen ohjauksen tarkkuuden säätäminen
1 Valitse automaattiohjausnäytössä MENU >
Automaattiohjauksen määritys > Vaiheittaisen
käännöksen koko.
2 Valitse tarkkuus.
Virransäästön asettaminen
Voit säätää peräsimen toiminnan tasoa.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä MENU >
Automaattiohjauksen määritys > Virtatilan määritys >
Virransäästö.
2 Valitse prosenttiluku.
Jos valitset suuren prosenttiluvun, peräsimen toiminta
vähenee ja kulkusuunnan pito heikkenee. Mitä suurempi
prosenttiluku on, sitä enemmän kurssi poikkeaa aiotusta,
ennen kuin automaattiohjaus korjaa sen.
VIHJE: kun lisäät Virransäästö prosenttilukua myrskyisissä
olosuhteissa ajaessasi pienellä nopeudella, peräsimen
toiminta vähenee.
Automaattiohjauksen ottaminen käyttöön
Kun otat automaattiohjauksen käyttöön, se ottaa ruorin
hallintaansa ja ohjaa venettä kulkusuunnan säilyttämiseksi.
Valitse missä tahansa näytössä Käytä.
Aiottu kulkusuunta näkyy Automaattiohjaus-näytön keskellä.
Ohjauskuviot
VAROITUS
Vastaat veneen turvallisesta toiminnasta. Älä aloita kuviota,
ennen kuin olet varma, että vesi on esteetön.
Automaattiohjaus voi ohjata venettä esimääritettyjen
kalastuskuvioiden muodossa ja tehdä myös muita erityisliikkeitä,
kuten U-käännöksiä ja Williamsonin käännöksiä.
Purjehdusominaisuudet
Mutkittelukuvion avulla voit ohjata venettä paapuurista
tyyrpuuriin ja takaisin tietyn ajan kuluessa ja tietyssä kulmassa
nykyiseen kulkusuuntaan.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä MENU > Kuvio-ohjaus >
Mutkittelu.
2 Valitse tarvittaessa Laajuus ja valitse astemäärä.
3 Valitse tarvittaessa Jakso ja valitse aikamäärä.
4 Valitse Ota käyttöön mutkittelu.
Williamsonin käännöskuvion seuraaminen
Williamsonin käännöskuvion avulla voit ohjata venettä ympäri
siten, että osut kohtaan, jossa aloitit Williamsonin
käännöskuvion. Williamsonin käännöskuviota voi käyttää mies
yli laidan -tilanteissa.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä MENU > Kuvio-ohjaus >
Williamsonin käännös.
2 Valitse Ota käyttöön paapuuri tai Ota käyttöön tyyrpuuri.
Purjehdusominaisuudet
Aluksen tyypin määrittäminen
Valitsemalla veneen tyypin voit määrittää karttaplotterin
asetukset ja käyttää veneen tyypin mukaisia ominaisuuksia.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Aluksen tyyppi.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Kilpapurjehdus
Laitteen avulla voit parantaa veneesi todennäköisyyttä ylittää
kilpailun lähtöviiva täsmälleen kilpailun alkamishetkellä. Kun
synkronoit kilpailuajastimen kilpailun virallisen ajastimen kanssa,
laite hälyttää minuutin välein kilpailun lähtöajan lähestyessä.
Kun yhdistät kilpailuajastimen ja virtuaalisen lähtöviivan, laite
mittaa nopeutesi, suuntimasi ja jäljellä olevan ajan
laskuriajastimessa. Laite määrittää näiden tietojen avulla,
ylittääkö veneesi lähtöviivan kilpailun starttihetkellä, sitä ennen
vai sen jälkeen.
Lähtöviivan opastus
Purjehduksen lähtöviivan opastus on visuaalinen esitys
tiedoista, jotka tarvitset, jotta aikasi ja nopeutesi lähtöviivalla
ovat optimaaliset.
Kun olet määrittänyt tyyrpuurin ja paapuurin lähtöviivan nastat
sekä tavoitenopeuden ja -ajan ja käynnistänyt kilpailuajastimen,
näet ennusteviivan. Ennusteviiva ulottuu nykyisestä sijainnistasi
lähtöviivalle ja kustakin nastasta lähtevään laylineen.
Ennusteviivan loppupiste ja väri osoittavat nykyisen nopeutesi
perusteella veneen sijainnin, kun ajastimen aika on kulunut.
23
Jos päätepiste on ennen lähtöviivaa, viiva on valkoinen. Se
osoittaa, että veneen on lisättävä nopeutta, jotta se saavuttaa
lähtöviivan ajoissa.
Jos päätepiste on lähtöviivan jälkeen, viiva on punainen. Se
osoittaa, että veneen on vähennettävä nopeutta, jottei se saa
rangaistusta, koska se on saavuttanut lähtöviivan, ennen kuin
ajastimen aika on kulunut.
Jos päätepiste on lähtöviivalla, viiva on valkoinen. Tämä
osoittaa, että veneen nopeus on optimaalinen, jotta vene
saavuttaa lähtöviivan, kun ajastimen aika on kulunut.
Lähtöviivan opastuksen ja kilpailuajastimen ikkunat näkyvät
oletusarvoisesti kilpapurjehduksen yhdistelmänäytössä.
Lähtöviivan määrittäminen
1 Valitse lähtöviivan opastusmittarista MENU > Lähtöviiva.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä paapuurin ja tyyrpuurin lähtöviivan merkinnät
ohittaessasi viivat valitsemalla Ping-kutsumerkinnät.
• Voit lisätä paapuurin ja tyyrpuurin lähtöviivan merkinnät
antamalla viivojen koordinaatit valitsemalla Syötä
koordinaatit.
• Voit vaihtaa paapuurin ja tyyrpuurin merkintöjen sijainnin
määrittämisen jälkeen valitsemalla Vaihda paapuurin ja
tyyrpuurin merkit.
Lähtöviivan opastuksen käyttäminen
Lähtöviivan opastus helpottaa lähtöviivan ylittämistä
optimaalisella nopeudella kilpapurjehduksen yhteydessä.
1 Merkitse lähtöviiva (Lähtöviivan määrittäminen, sivu 24).
2 Valitse lähtöviivan opastusmittarista MENU > Tavoitenopeus
ja valitse tavoitenopeus, jolla haluat ylittää lähtöviivan.
3 Valitse Tavoiteaika ja valitse tavoiteaika lähtöviivan ylitystä
varten.
4 Valitse BACK.
5 Käynnistä kilpailuajastin (Kilpailuajastimen käyttäminen,
sivu 24).
Suodattimen aikavakio: suodattaa laylinetiedot määritetyn
aikavälin perusteella. Jos haluat tasaisen laylinen, joka
suodattaa pois osan veneen kulkusuunnan tai tosituulen
kulman muutoksista, anna suuri numero. Jos haluat laylinen,
joka on herkkä veneen kulkusuunnan tai tosituulen kulman
muutoksille, anna pieni numero.
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan. Siten voit tarkastella tarpeen mukaan
veden syvyyttä kölin alapuolella tai veden todellista syvyyttä.
Jos haluat tietää veden syvyyden kölin alapuolella tai veneen
alimman kohdan ja kaikuanturi on asennettu vesilinjaan tai mihin
tahansa kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin.
Jos haluat tietää veden todellisen syvyyden ja kaikuanturi on
asennettu vesilinjan alapuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
pohjasta vesilinjaan.
HUOMAUTUS: tämä on mahdollista vain, kun kelvolliset
syvyystiedot ovat käytettävissä.
1 Mittaa etäisyys:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan À tai mihin tahansa kölin
pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin sijainnista
veneen köliin. Anna tämä arvo positiivisena lukuna.
• Jos kaikuanturi on sijoitettu kölin pohjaan Á ja haluat
tietää veden todellisen syvyyden, mittaa etäisyys
kaikuanturista vesilinjaan. Anna tämä arvo negatiivisena
lukuna.
Kilpailuajastimen käyttäminen
1 Aseta ajastin valitsemalla lähtöviivan opastusmittarista
tai
.
2 Voit käynnistää tai pysäyttää ajastimen valitsemalla SELECT.
Keulan ja GPS-antennin etäisyyden määrittäminen
Voit määrittää veneen keulan ja GPS-antennin välisen
etäisyyden. Siten voit varmistaa, että vene ylittää lähtöviivan
tarkasti lähtöaikana.
1 Valitse lähtöviivan opastusmittarista MENU > Lähtöviiva >
GPS-keulan poikkeama.
Anna
matka.
2
3 Valitse SELECT.
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Köliasetus.
3 Valitse , jos kaikuanturi on asennettu vesilinjaan, tai valitse
, jos kaikuanturi on asennettu kölin pohjaan.
Laylinien asetukset
Purjeveneen automaattiohjaus
Laylinien käyttäminen edellyttää tuulianturin liittämistä
karttaplotteriin.
Purjehdustilassa (Aluksen tyypin määrittäminen, sivu 2) voit
näyttää laylinet merikartassa. Laylinet ovat erittäin hyödyllisiä
kilpailuissa.
Valitse merikartassa MENU > Suuntaviivat.
Näyttö: säätää laylinien ja veneen näyttämistä kartassa sekä
laylinien pituutta.
Purjehduskulma: määrittää, miten laite laskee laylinet.
Todellinen-asetus laskee laylinet tuulianturin mittaaman
tuulen kulman mukaan. Manuaalinen-asetus laskee laylinet
manuaalisesti annettujen tuulen- ja suojanpuoleisen kulman
perusteella.
Vuoroveden korjaus: korjaa laylinet vuoroveden perusteella.
HUOMIO
Kun automaattiohjaus on käytössä, se ohjaa ainoastaan
peräsintä. Veneen miehistö vastaa purjeista, kun
automaattiohjaus on käytössä.
24
Automaattiohjausta voi käyttää sekä kulkusuunnan että tuulen
pitoon. Automaattiohjauksella voi myös ohjata peräsintä
luovinnan ja jiippaamisen yhteydessä.
Tuulen pito
Automaattiohjauksen voi määrittää säilyttämään tietty suuntima
suhteessa tuulen nykyiseen kulmaan. Laitteen on oltava
yhteydessä NMEA 2000 tai NMEA 0183 yhteensopivaan
tuulianturiin, jotta tuulen pito tai tuuliperustainen luovinta taikka
jiippaus onnistuu.
®
Purjehdusominaisuudet
Tuulen pidon tyypin asettaminen
Ennen kuin tuulen pidon voi ottaa käyttöön,
automaattiohjaukseen on liitettävä NMEA 2000 tai NMEA 0183
tuulianturi.
Tietoa automaattiohjauksen lisäasetusten määrittämisestä on
automaattiohjausjärjestelmän mukana toimitetuissa
asennusohjeissa.
1 Valitse automaattiohjauksen näytössä MENU >
Automaattiohjauksen määritys > Tuulen pidon tyyppi.
2 Valitse Suhteellinen tai Tosi.
Tuulen pidon ottaminen käyttöön
Ennen kuin tuulen pidon voi ottaa käyttöön,
automaattiohjaukseen on liitettävä NMEA 2000 tai NMEA 0183
tuulianturi.
Kun automaattiohjaus on valmiustilassa, valitse Tuulen
pidon tyyppi.
Tuulen pidon ottaminen käyttöön kulkusuunnan pidosta
Ennen kuin tuulen pidon voi ottaa käyttöön,
automaattiohjaukseen on liitettävä NMEA 2000 tai NMEA 0183
tuulianturi.
Kun kulkusuunnan pito on käytössä, valitse MENU > Tuulen
pidon tyyppi.
Tuulen pidon kulman säätäminen automaattiohjauksella
Voit säätää tuulen pidon kulmaa automaattiohjauksella, kun
tuulen pito on käytössä.
• Voit säätää tuulen pidon kulmaa yhden asteen tarkkuudella
valitsemalla tai .
• Voit säätää tuulen pidon kulmaa 10 asteen tarkkuudella
painamalla pitkään tai .
Luovinta ja jiippi
Voit asettaa automaattiohjauksen tekemään luovinta- tai
jiippitoiminnon, kun kulkusuunnan tai tuulen pito on käytössä.
Luovinta ja jiippaaminen kulkusuunnan pito -tilassa
1 Ota kulkusuunnan pito käyttöön (Automaattiohjauksen
ottaminen käyttöön, sivu 23).
2 Valitse MENU > Luovinta/jiippi.
3 Valitse suunta.
Automaattiohjaus ohjaa venettä tekemällä luovin tai jiipin.
Luovinta ja jiippaaminen tuulen pito -tilassa
Tuulen pidon käyttöönotto edellyttää tuulianturin asentamista.
1 Ota tuulen pito käyttöön (Tuulen pidon ottaminen käyttöön,
sivu 25).
2 Valitse MENU > Luovinta/jiippi.
3 Valitse Tack tai Jiippi.
Automaattiohjaus ohjaa venettä tekemällä luovin ja jiipin, ja
tiedot luovin tai jiipin edistymisestä näkyvät näytössä.
Luovinnan ja jiipin viiveen määrittäminen
Luovinnan ja jiipin viiveen avulla voit lykätä luovinnan ja jiipin
ohjausta, kun olet aloittanut ohjausliikkeen.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä MENU >
Automaattiohjauksen määritys > Purjehdusasetukset >
Luovinnan/jiipin viive.
2 Määritä viiveen pituus.
3 Valitse tarvittaessa Valmis.
Jiipin rajoittimen käyttöönotto
HUOMAUTUS: jiipin rajoitin ei estä jiipin manuaalista
suorittamista ruorilla tai vaiheittaisella ohjauksella.
Jiipin rajoitin estää automaattiohjausta suorittamasta jiippiä.
1 Valitse automaattiohjausnäytössä MENU >
Automaattiohjauksen määritys > Purjehdusasetukset >
Jiipin rajoitin.
Mittarit ja kaaviot
2 Valitse Käytössä.
Mittarit ja kaaviot
Mittareista ja kaavioista näet monenlaisia moottorin ja
ympäristön tietoja. Tietojen tarkasteleminen edellyttää verkkoon
yhdistettyä yhteensopivaa kaikuanturia tai tunnistinta.
Kompassin näyttäminen
Kompassin avulla voit tarkastella suuntiman, kulkusuunnan ja
reitin tietoja.
Valitse Mittarit > Kompassi.
Matkamittareiden näyttäminen
Matkamittareissa näkyvät nykyisen matkan matkamittari-,
nopeus-, aika- ja polttoainetiedot.
Valitse Mittarit > Matka.
Matkamittarien nollaaminen
1 Valitse Mittarit > Matka.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää kaikki nykyisen matkan lukemat nollaksi
valitsemalla Nollaa osamatka.
• Voit määrittää enimmäisnopeuslukeman nollaksi
valitsemalla Nollaa maksiminopeus.
• Voit määrittää matkamittarin lukeman nollaksi valitsemalla
Nollaa matkamittari.
• Voit määrittää kaikki lukemat nollaksi valitsemalla Nollaa
kaikki.
Moottori- ja polttoainemittarien tarkasteleminen
Jotta voit tarkastella moottori- ja polttoainemittareita, laitteen on
oltava yhteydessä NMEA 2000 verkkoon, joka tunnistaa
moottori- ja polttoainetiedot. Lisätietoja on asennusohjeissa.
Valitse Mittarit > Moottori.
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän
valitseminen
Voit näyttää enintään neljän moottorin tiedot.
1 Valitse moottorin mittarin näytössä MENU > Mittariasetus >
Moottorin valinta > Moottorien määrä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse moottoreiden määrä.
• Jos valitset Määritä automaattisesti, moottorien määrä
tunnistetaan automaattisesti.
Mittareissa näytettävien moottoreiden mukauttaminen
Valitse moottorien määrä manuaalisesti, jotta voit mukauttaa
moottorien näyttämistä mittareissa (Mittareissa näytettävien
moottoreiden määrän valitseminen, sivu 25).
1 Valitse moottorin mittarin näytössä MENU > Mittariasetus >
Moottorin valinta > Muokkaa moottoreita.
2 Valitse 1. moottori.
3 Valitse moottori, joka näkyy ensimmäisessä mittarissa.
4 Toista muissa moottoripalkeissa.
Moottorin mittarien tilahälytysten käyttöönotto
Voit määrittää karttaplotterin näyttämään moottorin
tilahälytyksiä.
Valitse moottorin mittarin näytössä MENU > Mittariasetus >
Tilahälytykset > Käytössä.
Moottorihälytyksen yhteydessä mittarin tilahälytys tulee
näyttöön, ja mittaritaulu saattaa muuttua punaiseksi
hälytystyypin mukaan.
25
Joidenkin moottorin mittarien tilahälytysten
käyttöönotto
1 Valitse moottorin mittarin näytössä MENU > Mittariasetus >
Tilahälytykset > Mukautettu.
2 Valitse käyttöön otettavat tai käytöstä poistettavat moottorin
mittarien hälytykset.
Polttoainehälytyksen määrittäminen
Liitä yhteensopiva polttoaineen virtausanturi karttaplotteriin, jotta
voit määrittää polttoaineen määrän hälytyksen.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen
kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Polttoaine > Aseta koko
polttoainemäärä > Käytössä.
2 Anna hälytyksen aktivoiva jäljellä oleva polttoainemäärä ja
valitse Valmis.
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Polttoainekapasiteetti.
2 Anna polttoainesäiliöiden kokonaiskapasiteetti yhteensä.
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen
polttoaineen kanssa
Voit synkronoida karttaplotterin polttoainemäärän aluksen
todellisen polttoainemäärän kanssa, kun lisäät polttoainetta
alukseen.
1 Valitse Mittarit > Moottori > MENU.
2 Valitse vaihtoehto:
• Kun olet täyttänyt kaikki aluksen polttoainesäiliöt, valitse
Täytä kaikki säiliöt. Tämä asettaa polttoainetason
maksimikapasiteetin mukaan.
• Jos et ole täyttänyt polttoainesäiliötä kokonaan, valitse
Lisää polttoainetta veneeseen ja anna lisäämäsi määrä.
• Voit määrittää aluksen säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän valitsemalla Aseta koko
polttoainemäärä ja antamalla säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän.
Tuulimittareiden tarkasteleminen
Karttaplotteriin on liitettävä tuulianturi, jotta tuulitietoja voi
tarkastella.
Valitse Mittarit > Tuuli.
Purjehduksen tuulimittarin määrittäminen
Voit määrittää purjehduksen tuulimittarin näyttämään todellisen
tai suhteellisen tuulennopeuden ja kulman.
1 Valitse tuulimittarissa MENU > Purjehduksen tuulimittari.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse todellinen tai suhteellinen tuulen kulma
valitsemalla Neula ja valitse sitten vaihtoehto.
• Valitse todellinen tai suhteellinen tuulen nopeus
valitsemalla Tuulen nopeus ja valitse sitten vaihtoehto.
Nopeuslähteen määrittäminen
Voit määrittää, perustuvatko mittarissa näkyvät ja
tuulilaskelmissa käytettävät aluksen nopeustiedot
vesinopeuteen vai GPS-nopeuteen.
1 Valitse tuulimittarissa MENU > Kompassimittari >
Nopeuden näyttö.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit laskea aluksen nopeustiedot veden nopeusanturin
perusteella valitsemalla Vesinopeus.
• Voit laskea aluksen nopeuden GPS-tietojen perusteella
valitsemalla GPS-nopeus.
26
Tuulimittarin suuntalähteen määrittäminen
Voit määrittää tuulimittarissa näkyvän suunnan lähteen.
Magneettinen ohjaussuunta on kompassianturista vastaanotettu
suuntatieto, ja GPS-suuntatiedot laskee karttaplotterin GPStoiminto (suunta pohjaan nähden).
1 Valitse tuulimittarissa MENU > Kompassimittari >
Suuntalähde.
Valitse
GPS-suunta tai Magneettinen.
2
HUOMAUTUS: hitaassa nopeudessa tai paikallaan oltaessa
magneettinen kompassilähde on tarkempi kuin GPS-lähde.
Luovikulmamittarin mukauttaminen
Voit määrittää luovikulmamittarin alueen sekä vasta- että
myötätuulta varten.
1 Valitse tuulimittarissa MENU > Kompassimittari > Aseta
mittarin tyyppi > Luovikulmamittari.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat määrittää näkyvän enimmäis- ja
vähimmäisarvon, kun vastatuulimittari näkyy, valitse
Muuta vastatuulen asteikkoa ja määritä kulmat.
• Jos haluat määrittää näkyvän enimmäis- ja
vähimmäisarvon, kun myötätuulimittari näkyy, valitse
Muuta myötätuulen asteikko ja määritä kulmat.
• Tarkastele todellista tai suhteellista tuulta valitsemalla
Tuuli ja valitse sitten vaihtoehto.
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot
Vuorovesiasemien tiedot
Voit tarkastella tietyn vuorovesiaseman tietoja tietylle
päivämäärälle ja kellonajalle, mukaan lukien vuoroveden
korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden ajankohta.
Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti vuorovesitiedot viimeksi
näytetyn vuorovesiaseman, kuluvan päiväyksen ja viimeisimmän
tunnin osalta.
Valitse Navigointitiedot > Vuorov. ja virt. > Vuorovedet.
Virtausaseman tiedot
HUOMAUTUS: virtausasematiedot ovat käytettävissä tietyissä
yksityiskohtaisissa kartoissa.
Voit tarkastella vuorovesiaseman tietoja tietyn päiväyksen ja
kellonajan osalta. Tietoihin sisältyy myös virtauksen nopeus ja
pinnan taso. Karttaplotteri näyttää oletuksena virtaustiedot
viimeksi näytetyn virtausaseman ja kuluvan päiväyksen ja
kellonajan osalta.
Valitse Navigointitiedot > Vuorov. ja virt. > Virtaukset.
Tiedot taivaankappaleista
Voit tarkastella kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen,
kuunkierron sekä auringon ja kuun sijaintiarviotietoja taivaalla.
Näytön keskikohta näyttää yläpuolella olevan taivaan ja
uloimmat renkaat horisontin. Karttaplotteri näyttää
oletusarvoisesti tiedot taivaankappaleista kuluvan päivän ja
kellonajan osalta.
Valitse Navigointitiedot > Vuorov. ja virt. > Kierto.
Jonkin toisen päiväyksen vuorovesiasema-,
virtausasema- tai taivaankappaletietojen
tarkasteleminen
1 Valitse Navigointitiedot > Vuorov. ja virt..
2 Valitse Vuorovedet, Virtaukset tai Kierto.
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletiedot
3 Valitse vaihtoehto.
• Voit tarkastella jonkin muun päiväyksen tietoja
valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen ja valitsemalla
päiväys.
• Voit näyttää tämän päivän tiedot valitsemalla Muuta päivä
> Nykyinen.
• Jos näkyvän päiväyksen jälkeisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Seuraava
päivä.
• Jos näkyvää päiväystä edellisen päivän tiedot ovat
käytettävissä, voit näyttää ne valitsemalla Edellinen
päivä.
Jonkin toisen vuorovesi- tai virtausaseman
tietojen tarkasteleminen
1
2
3
4
Valitse Navigointitiedot > Vuorov. ja virt..
Valitse Vuorovedet tai Virtaukset.
Valitse Asemia lähistöllä.
Valitse asema.
DSC (Digital Selective Calling)
Karttaplotterin NMEA 0183 VHF radion
toiminnot
Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä, jos karttaplotteri on
liitetty NMEA 0183 VHF radioon.
• Karttaplotteri voi siirtää GPS-sijaintisi radioon. GPSsijaintitiedot lähetetään DSC-kutsuissa, jos radio tukee sitä.
• Karttaplotteri voi vastaanottaa DSC-hätäkutsuja ja
sijaintitietoja radiosta.
• Karttaplotteri voi tarkkailla sijaintiraportteja lähettävien
alusten sijaintia.
DSC:n käynnistäminen
Valitse Asetukset > Muut alukset > DSC.
DSC-luettelo
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSCyhteystietojen loki. DSC-luettelossa voi olla enintään 100
merkintää. DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos
samasta veneestä tulee toinen kutsu, se korvaa ensimmäisen
kutsun luettelossa.
DSC-luettelon tarkasteleminen
DSC-luettelon näyttäminen edellyttää karttaplotterin liittämistä
VHF-radioon, joka tukee DSC:tä.
Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
DSC-yhteystiedon lisääminen
Voit lisätä aluksen omaan DSC-luetteloosi. Voit soittaa DSCyhteyshenkilölle karttaplotterista.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo >
Lisää yhteys.
2 Anna aluksen MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service
Identity).
3 Anna aluksen nimi.
Tulevat hätäkutsut
Jos yhteensopiva karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA
0183 verkon kautta, karttaplotteri hälyttää, kun VHF-radio
vastaanottaa DSC-hätäkutsun. Jos hätäkutsun mukana
lähetettiin sijaintitietoja, myös ne ovat käytettävissä ja ne
tallennetaan kutsun kanssa.
DSC (Digital Selective Calling)
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo
osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Mene tai Reitti.
Sijainnin seuranta
Kun liität karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 verkon kautta,
voit seurata sijaintiraportteja lähettäviä aluksia.
Tämä ominaisuus on käytettävissä myös NMEA 2000 verkossa,
kun alue lähettää oikeita PGN-tietoja (PGN 129808, DSC Call
Information).
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon
(DSC-luettelo, sivu 27).
Sijaintiraportin näyttäminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtyä sijaintiraportin tietoihin valitsemalla .
• Voit siirtyä merikartan merkintäkohtaan valitsemalla .
• Voit siirtyä merikartan merkintäkohtaan valitsemalla
Seuraava sivu.
• Voit näyttää sijaintiraportin tiedot valitsemalla Edellinen
sivu.
Navigointi jäljitettyyn alukseen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Navigoi.
4 Valitse Mene tai Reitti.
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen
aluksen sijainnista
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Uusi reittipiste.
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Muokkaa.
•
•
•
•
Anna aluksen nimi valitsemalla Nimi.
Valitse tarvittaessa uusi symboli valitsemalla Symboli.
Kirjoita kommentti valitsemalla Kommentti.
Voit näyttää aluksen polun, mikäli radiosi jäljittää aluksen
sijaintia, valitsemalla Polku.
• Voit valita polkuviivan värin valitsemalla Polkuviiva.
Sijaintiraporttikutsun poistaminen
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse sijaintiraporttikutsu.
3 Valitse Muokkaa > Tyhjennä raportti.
Alusten jälkien näyttäminen kartassa
Voit näyttää kaikkien seurattujen alusten jäljet joissakin
karttanäkymissä. Oletuksena musta viiva osoittaa aluksen jäljen,
mustat pisteet osoittavat seuratun aluksen aikaisemmin
27
ilmoitetut sijainnit ja sininen lippu osoittaa aluksen viimeisimmän
ilmoitetun sijainnin.
1 Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä MENU > Muut
alukset > DSC-jäljet.
Valitse,
miten monen tunnin ajan seuratut alukset näkyvät
2
kartassa.
Esimerkki: jos valitset 4 tuntia, kaikki alle neljä tuntia vanhat
jäljet näkyvät kaikista jäljitetyistä aluksista.
Erilliset rutiinikutsut
Kun liität karttaplotterin Garmin VHF-radioon, voit aloittaa
erillisen rutiinikutsun karttaplotterin käyttöliittymässä.
Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttaplotterissa, voit valita
käytettävän DSC-kanavan. Radio lähettää tämän pyynnön
kutsussa.
DSC-kanavan valitseminen
HUOMAUTUS: yleensä DSC-kanavan voi valita niiden kanavien
joukosta, jotka ovat käytettävissä kaikilla taajuuskaistoilla.
Oletuskanava on 72. Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttaplotteri käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten
jonkin toisen kanavan.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3 Valitse Soita radion kautta > Kanava.
4 Valitse vapaa kanava.
Erillinen rutiinikutsu
HUOMAUTUS: kun kutsu tehdään karttaplotterista, mutta
radiolla ei ole ohjelmoitua MMSI-numeroa, radio ei ota
kutsutietoja vastaan.
1 Valitse Navigointitiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2 Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3 Valitse Soita radion kautta.
4 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.
5 Valitse Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
6 Valitse Garmin VHF ‑radiossa Soitto.
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle
1 Valitse AIS-kohde kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
2 Valitse AIS-alus > Soita radion kautta.
3 Valitse tarvittaessa Kanava ja valitse uusi kanava.
4 Valitse Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
5 Valitse Garmin VHF ‑radiossa Soitto.
Mediasoitin
HUOMAUTUS: mediasoitintoiminto ei ole yhteensopiva kaikkien
karttaplotterimallien kanssa.
HUOMAUTUS: kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa yhdistetyissä mediasoittimissa.
Jos olet liittänyt yhteensopivat stereot NMEA 2000 verkkoon,
voit hallita stereoita karttaplotterista. Karttaplotterin pitäisi
tunnistaa mediasoitin automaattisesti, kun laitteet liitetään
ensimmäisen kerran.
Voit toistaa mediatiedostoja lähteistä, jotka on liitetty
mediasoittimeen ja NMEA 2000 verkkoon.
Mediasoittimen avaaminen
Valitse Ympäristö.
Kuvakkeet
HUOMAUTUS: näitä kuvakkeita ei ole kaikissa laitteissa.
Kuvake
Kuvaus
Kanavaesiasetuksen tallentaminen tai poistaminen
Kaikkien kappaleiden toistaminen
Yhden kappaleen toistaminen
Asemien hakeminen
Asemien hakeminen tai kappaleiden ohittaminen
Satunnaistoisto
Medialähteen valitseminen
Jos olet liittänyt useita medialaitteita verkkoon, kuten NMEA
2000 verkkoon, voit valita, mitä medialähdettä haluat ohjata
karttaplotterista.
HUOMAUTUS: voit toistaa mediatiedostoja ainoastaan
lähteistä, jotka on liitetty laitteeseen.
HUOMAUTUS: kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä
kaikissa medialähteissä.
1 Valitse medianäytössä MENU > Lähde.
HUOMAUTUS: lähdevalikko näkyy ainoastaan laitteissa,
jotka tukevat useita medialähteitä.
2 Valitse lähde.
Musiikin toistaminen
Musiikin selaaminen
1 Valitse medianäytössä Selaa tai MENU > Selaa.
2 Valitse SELECT tai valitse vaihtoehto.
Aakkoshaun ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön aakkoshaun ja etsiä kappaleen tai albumin
laajasta luettelosta.
Valitse medianäytössä MENU > Asennus > Aakkoshaku.
Kappaleen määrittäminen toistettavaksi
1 Valitse kappaleen toiston aikana MENU > Toista.
2 Valitse tarvittaessa Yksi.
Kaikkien kappaleiden määrittäminen toistettaviksi
Valitse medianäytössä MENU > Toista > Kaikki.
Kappaleiden satunnaistoiston määrittäminen
1 Valitse medianäytössä MENU > Sekoita.
2 Valitse tarvittaessa vaihtoehto.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Vyöhykkeiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Jos olet kytkenyt veneen kaiuttimet vyöhykkeisiin, voit ottaa
tarvittavat vyöhykkeet käyttöön ja poistaa käyttämättömät
vyöhykkeet käytöstä.
1 Valitse medianäytössä MENU > Äänentasot > Vyöhykkeet
käyttöön/pois.
2 Valitse vyöhyke.
Mediatiedostojen äänen mykistäminen
1 Valitse medianäytössä .
2 Valitse tarvittaessa SELECT.
Karttaplotteriin on liitettävä yhteensopiva laite, ennen kuin
mediasoittimen voi avata.
28
Mediasoitin
VHF-radio
DAB-toisto
VHF-kanavien haku
Valitse lähteeksi VHF, jotta voit hakea VHF-kanavia.
Voit tarkkailla esiasetukseksi tallennettujen VHF-kanavien
toimintaa ja siirtyä aktiiviselle kanavalle automaattisesti.
Valitse VHF-medianäytössä MENU > Haku.
Kun liität yhteensopivaan stereolaitteeseen yhteensopivan DAB
(Digital Audio Broadcasting) -moduulin ja -antennin, kuten
FUSION MS-DAB100A, voit virittää ja toistaa DAB-asemia
Jotta voit käyttää DAB-lähdettä, sinun on oltava alueella, jolla
DAB on käytettävissä, ja valittava virittimen alue (DABviritinalueen määrittäminen, sivu 29).
®
VHF-vaimennustason säätäminen
DAB-viritinalueen määrittäminen
HUOMAUTUS: mediasoittimen on tuettava VHF-radiota, jotta
tätä ominaisuutta voi käyttää.
1 Valitse VHF-lähdesivulla MENU > Squelch.
2 Säädä VHF-kohinasalpaa liukusäätimellä.
Valitse alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa DAB-asemia
kunnolla.
1 Valitse medianäytössä MENU > Asennus > Viritinalue.
2 Valitse alue, jolla olet.
DAB-asemien hakeminen
Radio
Jos haluat kuunnella AM- tai FM-radiota, tarvitset sopivan
veneilyyn tarkoitetun AM-/FM-antennin, joka on liitetty
asianmukaisesti stereoihin ja joka on lähettävän aseman
toiminta-alueella. Katso AM-/FM-antennin liittämisohjeet
stereoiden asennusohjeista.
Jos haluat kuunnella SiriusXM radiota, tarvitset asianmukaiset
laitteet ja tilaukset (SiriusXM Satellite Radio, sivu 30). Katso
SiriusXM Connect ajoneuvovirittimen liittämisohjeet stereoiden
asennusohjeista.
Jos haluat kuunnella DAB-asemia, tarvitset asianmukaiset
laitteet (DAB-toisto, sivu 29). Katso DAB-sovittimen ja antennin liittämisohjeet sovittimen ja antennin asennusohjeista.
®
Viritinalueen määrittäminen
1 Valitse medianäytössä MENU > Asennus > Viritinalue.
2 Valitse vaihtoehto.
Radioaseman vaihtaminen
1 Valitse medianäytössä käytettävä lähde, kuten ULA.
2 Viritä asemalle valitsemalla tai .
Viritystilan vaihtaminen
Joidenkin mediatyyppien (kuten FM- tai AM-radio) yhteydessä
voi muuttaa kanavan valintatapaa.
HUOMAUTUS: kaikki viritystilat eivät ole käytettävissä kaikkien
medialähteiden yhteydessä.
1 Valitse medianäytössä MENU > Viritystila.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse tarvittaessa SELECT.
Jotta voit hakea DAB-asemia, sinun tarvitsee liittää
yhteensopiva DAB-moduuli ja -antenni (lisävarusteita)
stereoihin. Koska DAB-signaaleja lähetetään vain joissakin
maissa, sinun tarvitsee lisäksi asettaa virittimeen alue, jolla
DAB-signaaleja lähetetään.
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae käytettävissä olevat DAB-asemat valitsemalla Haku.
Kun haku on valmis, toisto alkaa ensimmäisen löytyneen
kokonaisuuden ensimmäisestä asemasta.
HUOMAUTUS: kun ensimmäinen haku on valmis, voit hakea
DAB-asemia uudelleen valitsemalla Haku. Kun uusi haku on
valmis, järjestelmä aloittaa toiston sen kokonaisuuden
ensimmäisestä asemasta, jota kuuntelit aloittaessasi uuden
haun.
DAB-aseman vaihtaminen
1 Valitse DAB-lähde.
2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla Haku.
3 Voit vaihtaa asemaa valitsemalla tai .
Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden loppuun, stereo
siirtyy automaattisesti seuraavan kokonaisuuden
ensimmäiseen käytettävissä olevaan asemaan.
DAB-aseman valitseminen luettelosta
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Asemat.
2 Valitse asema luettelosta.
DAB-aseman valitseminen luokasta
Esiasetukset
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Luokat.
2 Valitse luokka luettelosta.
3 Valitse asema luettelosta.
Voit tallentaa haluamasi AM- ja FM-radioasemat esiasetuksiksi,
jotta voit käyttää niitä helposti.
Voit tallentaa SiriusXM kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen
SiriusXM virittimen ja antennin.
Voit tallentaa haluamasi DAB-asemat esiasetuksiksi, jotta voit
käyttää niitä helposti.
Voit tallentaa enintään 15 DAB-asemaa esiasetuksiksi.
Aseman tallentaminen esiasetukseksi
1 Viritä medianäytössä asema, jonka haluat tallentaa
esiasetukseksi.
2 Valitse Esiasetukset > Lisää nykyinen kanava.
Esiasetuksen valitseminen
1 Valitse medianäytössä Esiasetukset.
2 Valitse esiasetus luettelosta.
3 Valitse Viritä kanavalle.
Esiasetuksen poistaminen
1 Valitse medianäytössä Esiasetukset.
2 Valitse esiasetus luettelosta.
3 Valitse Poista nykyinen kanava.
Mediasoitin
DAB-esiasetukset
DAB-aseman tallentaminen esiasetukseksi
1 Valitse DAB-medianäytössä asema, jonka haluat tallentaa
esiasetukseksi.
2 Valitse Selaa > Esiasetukset > Tallenna nykyinen.
DAB-esiasetuksen valitseminen luettelosta
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Esiasetukset > Näytä
esimääritykset.
2 Valitse esiasetus luettelosta.
DAB-esiasetusten poistaminen
1 Valitse DAB-medianäytössä Selaa > Esiasetukset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit poistaa yhden esiasetuksen valitsemalla Poista
esiasetus ja valitsemalla esiasetuksen.
29
• Voit poistaa kaikki esiasetukset valitsemalla Poista kaikki
esiasetukset.
SiriusXM Satellite Radio
Kun karttaplotteriin on asennettu ja liitetty FUSION-Link™
yhteensopivat stereot ja SiriusXM Connect Tuner viritin, voit
ehkä käyttää SiriusXM satelliittiradiota, jos sinulla on tilaus.
SiriusXM radiotunnuksen sijainti
Ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksen, tarvitset SiriusXM
Connect Tuner -virittimen radiotunnuksen.
SiriusXM radiotunnus löytyy SiriusXM Connect Tuner -virittimen
takapuolelta, pakkauksen takapuolelta tai virittämällä
karttaplotterin kanavalle 0.
1 Valitse Ympäristö > Lähde > SiriusXM.
2 Viritä kanavalle 0.
SiriusXM radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.
SiriusXM tilauksen aktivoiminen
Ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksen, tarvitset
radiotunnuksen (SiriusXM radiotunnuksen sijainti, sivu 30).
1 Kun SiriusXM lähde on valittu, viritä kanavalle 1.
Esikuuntelukanavan pitäisi kuulua. Jos niin ei ole, tarkista
SiriusXM Connect Tuner virittimen ja antennin asennus ja
liitännät ja yritä uudelleen.
2 Viritä kanavalle 0 ja etsi radiotunnus.
3 Ota yhteyttä SiriusXM kuuntelijoiden tukeen puhelimitse
numerossa (866) 635 2349 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.com/activatenow, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Yhdysvalloissa. Ota yhteyttä SiriusXM palveluun
puhelimitse numerossa (877) 438 9677 tai siirry osoitteeseen
www.siriusxm.ca/activatexm, jos haluat rekisteröityä
käyttäjäksi Kanadassa.
4 Anna radiotunnus.
Aktivointi kestää tavallisesti 10 - 15 minuuttia, mutta se voi
viedä tunninkin. SiriusXM Connect Tuner -viritin voi
vastaanottaa aktivointiviestin vain, kun siihen on kytketty virta
ja se voi vastaanottaa SiriusXM signaalin.
5 Jos palvelua ei aktivoida tunnissa, katso lisätietoja
osoitteessa http://care.siriusxm.com/refresh tai ota yhteyttä
SiriusXM edustajaan puhelimitse numerossa 1-855MYREFRESH (697-3373).
Kanavaoppaan mukauttaminen
SiriusXM radiokanavat ryhmitellään luokkiin. Voit valita
kanavaoppaassa näkyvät kanavaluokat.
Valitse vaihtoehto:
• Jos medialaite on FUSION-Link yhteensopiva stereo,
valitse Ympäristö > Selaa > Kanava.
• Jos medialaite on GXM™ antenni, valitse Ympäristö >
MENU > Luokka.
SiriusXM kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon
Voit tallentaa suosikkikanavasi esiasetusluetteloon.
1 Valitse Ympäristö.
2 Valitse kanava, jonka haluat tallentaa esiasetuksena.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos medialaite on FUSION-Link yhteensopiva stereo,
valitse Selaa > Esiasetukset.
• Jos medialaite on GXM antenni, valitse MENU >
Esiasetukset > Lisää nykyinen kanava.
SiriusXM lapsilukon avaaminen
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Avaa.
Oletussalasana on 0000.
Lapsilukon asettaminen SiriusXM radiokanaville
Ennen kuin voit asettaa lapsilukon, kaikki lapsilukot on avattava.
Lapsilukkotoiminnon avulla voit estää SiriusXM kanavien käytön,
mukaan lukien aikuisviihdekanavat. Kun lapsilukkotoiminto on
käytössä, lukitut kanavat saa käyttöön vain antamalla
salasanan.
Valitse Selaa > Lapsilukko > Lukitse/avaa.
Näyttöön tulee kanavaluettelo. Lukitun kanavan vieressä
näkyy valintamerkki.
HUOMAUTUS: kun tarkastelet kanavia lapsilukon
asettamisen jälkeen, näyttökuva on erilainen:
•
tarkoittaa lukittua kanavaa.
•
tarkoittaa lukitsematonta kanavaa.
Lapsilukon salasanan vaihtaminen SiriusXM radiossa
Ennen kuin voit vaihtaa salasanan, kaikki lapsilukot on avattava.
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Vaihda PIN.
2 Anna salasana ja valitse Valmis.
3 Anna uusi salasana.
4 Vahvista uusi salasana.
Lapsilukon oletusasetusarvojen palauttaminen
Tämä poistaa kaikki määrittämäsi asetustiedot. Kun palautat
lapsilukon asetukset oletusasetuksiksi, salasanaksi palautuu
0000.
1 Valitse mediasoittimen valikosta Asennus >
Tehdasasetukset.
2 Valitse Kyllä.
Kaikkien lukittujen kanavien poistaminen SiriusXM radiossa
Ennen kuin voit poistaa kaikki lukitut kanavat, lapsilukot on
avattava.
1 Valitse mediasoittimen näytössä Selaa > Lapsilukko >
Poista kaikki lukitukset.
2 Anna salasana.
Laitteen nimen määrittäminen
1 Valitse medianäytössä MENU > Asennus > Aseta laitteen
nimi.
Kirjoita
laitteen nimi.
2
3 Valitse SELECT tai Valmis.
Mediasoitinohjelmiston päivittäminen
Voit päivittää yhteensopivien liitettyjen stereolaitteiden ja
lisävarusteiden ohjelmiston.
1 Siirry osoitteeseen www.fusionentertainment.com/marine ja
lataa ohjelmistopäivitys USB-muistitikulle.
Ohjelmistopäivitykset ja ohjeet ovat laitteen tuotesivulla.
2 Aseta USB-muistitikku stereolaitteen USB-porttiin.
3 Valitse karttaplotterin medianäytössä MENU > Asennus >
Päivitä ohjelmisto.
4 Valitse päivitettävä kohde.
Laitteen määrittäminen
Karttaplotterin käynnistäminen automaattisesti
Voit määrittää karttaplotterin käynnistymään automaattisesti,
kun se saa virtaa. Muutoin karttaplotteri käynnistetään
painamalla -painiketta.
2 Anna salasana.
30
Laitteen määrittäminen
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Automaattinen
käynnistys.
HUOMAUTUS: kun Automaattinen käynnistys on Käytössä,
karttaplotteri sammutetaan -painikkeesta ja virransaanti
katkaistaan ja kytketään uudelleen alle kahden minuutin
kuluttua, karttaplotterin uudelleenkäynnistys saattaa
edellyttää -painikkeen painamista.
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Näyttö: säätää taustavalon kirkkautta ja värejä.
Hälytin: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytys- ja
valintaäänet.
GPS: näyttää tietoja GPS-satelliittiasetuksista ja
paikannuksesta.
Automaattinen käynnistys: käynnistää laitteen automaattisesti,
kun virta kytketään (Karttaplotterin käynnistäminen
automaattisesti, sivu 30 ).
Tekstin kieli: näyttökielen määritys.
Nopeuslähteet: asettaa nopeuden tietolähteen, jonka
perusteella lasketaan tuulen todellinen nopeus tai
polttoainehinta. Nopeus veteen -tieto on veden
nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus
lasketaan veneen GPS-sijainnin perusteella.
Järjestelmätiedot: näyttää tietoja laitteesta ja
ohjelmistoversiosta.
Simulaattori: ottaa käyttöön simulaattorin, ja voit määrittää
nopeuden sekä simuloidun sijainnin.
Näyttöasetukset
Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö.
Taustavalo: määrittää taustavalon kirkkauden.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.
Kuvaotos: sallii laitteen tallentaa näyttökuvia.
GPS-asetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > GPS.
Taivasnäkymä: näyttää GPS-satelliittien suhteellisen sijainnin
taivaalla.
WAAS/EGNOS: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä WAASjärjestelmän (Pohjois-Amerikassa) tai EGNOS-järjestelmän
(Euroopassa), mikä voi parantaa GPS-sijaintitietojen
tarkkuutta. Käytettäessä WAAS- tai EGNOS-ominaisuutta
satelliittihaku saattaa kestää tavallista kauemmin.
Nopeussuodatin: laskee aluksen nopeuskeskiarvon lyhyellä
aikavälillä nopeusarvojen tasaamiseksi.
Lähde: asetuksen avulla voit valita sopivan GPS-lähteen.
Tapahtumalokin tarkasteleminen
Tapahtumalokissa näkyy järjestelmän tapahtumien luettelo.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tapahtumaloki.
Järjestelmän ohjelmistoversiotietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella ohjelmistoversiota, peruskarttaversiota,
mahdollisia lisäkarttatietoja, valinnaisen Garmin tutkan
ohjelmistoversiota ja laitteen tunnusnumeroa. Saatat tarvita
näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai
lisäkarttatietojen ostamiseen.
Voit tarkastella ohjelmistoversiota, peruskarttaversiota,
mahdollisia lisäkarttatietoja ja laitteen tunnusnumeroa. Saatat
tarvita näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai
lisäkarttatietojen ostamiseen.
Laitteen määrittäminen
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Ohjelmiston tiedot.
Oman veneen asetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Oma vene.
Köliasetus: määrittää pintalukeman tasoituksen kölin syvyyden
mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta
kaikuanturin sijainnin sijasta (Köliasetuksen määrittäminen,
sivu 24).
Lämpötilapoikk.: kompensoi veden NMEA 0183 lämpötilatunnistimen tuottamaa lämpötilalukemaa (Veden
lämpötilapoikkeaman määrittäminen, sivu 32).
Kalibroi nopeus veteen: kalibroi nopeutta mittaavan
kaikuanturin tai anturin Nopeus veteen -laitteen kalibrointi,
sivu 32.
Polttoainekapasiteetti: määrittää veneen kaikkien säiliöiden
yhdistetyn polttoainekapasiteetin (Aluksen
polttoainekapasiteetin määrittäminen, sivu 26).
Aluksen tyyppi: ottaa käyttöön jotkin karttaplotterin
ominaisuudet veneen tyypin mukaan.
Täytä kaikki säiliöt: määrittää säiliöt täysiksi (Polttoainetietojen
synkronointi aluksen todellisen polttoaineen kanssa, sivu 26).
Lisää polttoainetta veneeseen: voit määrittää säiliöön
lisäämäsi polttoaineen määrän, jos et täyttänyt säiliötä
kokonaan (Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen
polttoaineen kanssa, sivu 26).
Aseta koko polttoainemäärä: määrittää veneen kaikkien
säiliöiden polttoaineen määrän yhteensä (Polttoainetietojen
synkronointi aluksen todellisen polttoaineen kanssa, sivu 26).
Aseta mittarin rajat: määrittää useiden mittareiden ylä- ja
alarajat (Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen
mukauttaminen, sivu 32).
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi veden syvyyslukeman kaikuanturin
asennuspaikan mukaan. Siten voit tarkastella tarpeen mukaan
veden syvyyttä kölin alapuolella tai veden todellista syvyyttä.
Jos haluat tietää veden syvyyden kölin alapuolella tai veneen
alimman kohdan ja kaikuanturi on asennettu vesilinjaan tai mihin
tahansa kölin pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
sijainnista veneen köliin.
Jos haluat tietää veden todellisen syvyyden ja kaikuanturi on
asennettu vesilinjan alapuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin
pohjasta vesilinjaan.
HUOMAUTUS: tämä on mahdollista vain, kun kelvolliset
syvyystiedot ovat käytettävissä.
1 Mittaa etäisyys:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan À tai mihin tahansa kölin
pään yläpuolelle, mittaa etäisyys kaikuanturin sijainnista
veneen köliin. Anna tämä arvo positiivisena lukuna.
• Jos kaikuanturi on sijoitettu kölin pohjaan Á ja haluat
tietää veden todellisen syvyyden, mittaa etäisyys
kaikuanturista vesilinjaan. Anna tämä arvo negatiivisena
lukuna.
31
Polttoainetietojen synkronointi aluksen todellisen
polttoaineen kanssa
Voit synkronoida karttaplotterin polttoainemäärän aluksen
todellisen polttoainemäärän kanssa, kun lisäät polttoainetta
alukseen.
1 Valitse Mittarit > Moottori > MENU.
2 Valitse vaihtoehto:
• Kun olet täyttänyt kaikki aluksen polttoainesäiliöt, valitse
Täytä kaikki säiliöt. Tämä asettaa polttoainetason
maksimikapasiteetin mukaan.
• Jos et ole täyttänyt polttoainesäiliötä kokonaan, valitse
Lisää polttoainetta veneeseen ja anna lisäämäsi määrä.
• Voit määrittää aluksen säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän valitsemalla Aseta koko
polttoainemäärä ja antamalla säiliöiden polttoaineen
kokonaismäärän.
2 Valitse Asetukset > Oma vene > Köliasetus.
3 Valitse , jos kaikuanturi on asennettu vesilinjaan, tai valitse
, jos kaikuanturi on asennettu kölin pohjaan.
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Veden lämpötilapoikkeaman määrittämiseen tarvitaan veden
NMEA 0183 -lämpötilatunnistinta tai lämpötilan mittaavaa
kaikuanturia.
Lämpötilapoikkeama kompensoi lämpötilatunnistimen tuottaman
lämpötilalukeman.
1 Mittaa veden lämpötila karttaplotteriin liitetyllä
lämpötilatunnistimella tai lämpötilan mittaavalla kaikuanturilla.
2 Mittaa veden lämpötila käyttäen toista, tarkaksi tiedettyä
lämpötilatunnistinta tai lämpömittaria.
3 Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo
lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo
vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos karttaplotteriin liitetty
anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna
tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena numerona, jos
karttaplotteriin liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
lämpimämmäksi.
4 Valitse Asetukset > Oma vene > Lämpötilapoikk..
5 Anna vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama.
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi
Jos karttaplotteriin on liitetty nopeutta mittaava kaikuanturi, voit
parantaa karttaplotterin näyttämien vesinopeustietojen
tarkkuutta kalibroimalla kyseisen nopeutta mittaavan laitteen.
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Kalibroi nopeus veteen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin ei
havaitse nopeutta, näyttöön tulee ilmoitus liian pienestä
nopeudesta.
3 Valitse OK ja lisää veneen nopeutta turvallisesti.
4 Jos ilmoitus näkyy uudelleen, pysäytä vene ja varmista, että
nopeustunnistimen kiekko ei ole juuttunut.
5 Jos kiekko pyörii normaalisti, tarkista kaapeliliitännät.
6 Jos ilmoitus näkyy uudelleen, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
Aluksen polttoainekapasiteetin määrittäminen
1 Valitse Asetukset > Oma vene > Polttoainekapasiteetti.
2 Anna polttoainesäiliöiden kokonaiskapasiteetti yhteensä.
32
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen
mukauttaminen
Voit määrittää mittarin ylä- ja alarajat ja halutun peruskäytön
alueen. Kun arvo ylittää peruskäyttötilan alueen, mittaritaulu
muuttuu punaiseksi.
HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa
mittareissa.
1 Valitse mittari.
2 Valitse Mittarin rajat > Mukautettu > Muokkaa rajoja.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen vähimmäisarvon
valitsemalla Nimellisminimi.
• Voit määrittää peruskäyttötilan alueen enimmäisarvon
valitsemalla Nimellismaksimi.
• Voit määrittää mittarin alarajan nimellisminimiä
pienemmäksi valitsemalla Asteikkominimi.
• Voit määrittää mittarin ylärajan nimellismaksimia
suuremmaksi valitsemalla Asteikkomaksimi.
4 Valitse raja-arvo.
5 Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat määrittää lisää mittarirajoja.
Yhteysasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Viestintä.
Sarjaportti 1: määrittää portin käyttämän liitäntämuodon, kun
karttaplotteri liitetään ulkoisiin NMEA laitteisiin, tietokoneisiin
tai muihin Garmin laitteisiin.
NMEA 0183 ‑asetus: määrittää karttaplotterin lähettämät NMEA
0183 -lähetyslauseet, miten monta desimaalia NMEA-lähetys
sisältää ja miten reittipisteet tunnistetaan (NMEA 0183
asetukset, sivu 33).
NMEA 2000 ‑asetus: voit tarkastella ja nimetä NMEA 2000
verkossa olevia laitteita (NMEA 2000 asetukset, sivu 33).
Marine Network: voit tarkastella laitteita, joiden kanssa jaat
karttoja, luotaintietoja tai tutkatietoja. Ei käytettävissä kaikissa
karttaplotterimalleissa.
HUOMAUTUS: verkon tietoja voi tarkastella ainoastaan
kyseisiä tietoja tukevissa laitteissa. Esimerkiksi verkossa
olevan tutkan tietoja ei voi tarkastella mallissa, joka ei tue
tutkaa.
NMEA 0183
Karttaplotterit tukevat NMEA 0183 -standardia, jota käytetään
liitettäessä erilaisia NMEA 0183 -laitteita, kuten VHF-radioita,
NMEA välineitä, automaattiohjauksia, tuuliantureita ja
suuntatunnistimia.
Laitteen määrittäminen
Lisätietoja karttaplotterin liittämisestä valinnaisiin NMEA 0183 laitteisiin on karttaplotterin asennusohjeissa.
Karttaplotterin hyväksytyt NMEA 0183 -määritykset ovat
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL ja GPXTE sekä
Garminin määritykset PGRME, PGRMM ja PGRMZ.
Lisäksi karttaplotteri tukee WPL- ja DSC-määritystä sekä
luotaimen NMEA 0183 -syöttöä ja DPT (syvyys)- tai DBT-, MTW
(veden lämpötila)- ja VHW (veden lämpötila, nopeua ja suunta) määrityksiä.
NMEA 0183 asetukset
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 0183 ‑asetus.
Kaikuluotain: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet
kaikuluotainta (jos käytettävissä) varten.
Reitti: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet reittejä varten.
Järjestelmä: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet
järjestelmätietoja varten.
Garmin: ottaa käyttöön NMEA 0183 lähetyslauseet omia
Garmin lähetyslauseita varten.
Sijaintitarkkuus: säätää NMEA lähetyksen desimaalien
määrää.
Reittipisteen ID: määrittää laitteen lähettämään reittipisteiden
nimet tai numerot NMEA 0183 verkon kautta navigoinnin
aikana. Numeroiden käyttäminen saattaa ratkaista
yhteensopivuusongelmat vanhempien NMEA 0183
automaattiohjausten kanssa.
Diagnostiikka: näyttää NMEA 0183 diagnostiikkatiedot.
Oletukset: palauttaa alkuperäiset NMEA 0183 asetukset.
NMEA 2000 asetukset
Valitse Asetukset > Viestintä > NMEA 2000 ‑asetus.
Laiteluettelo: näyttää verkkoon liitetyt laitteet.
Laitteiden tunnukset: muuttaa käytettävissä olevien liitettyjen
laitteiden tunnuksia.
Laitteiden ja anturien nimeäminen verkossa
Voit nimetä Garmin Marine Networkiin ja NMEA 2000 verkkoon
yhdistetyt laitteet ja anturit.
1 Valitse Asetukset > Viestintä.
2 Valitse Marine Network tai NMEA 2000 ‑asetus >
Laiteluettelo.
3 Valitse laite vasemmalla olevasta luettelosta.
4 Valitse Vaihda nimi.
5 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Hälytysten määrittäminen
Navigointihälytykset
Valitse Asetukset > Hälytykset > Navigointi.
Saavut: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyllä
etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä käännöksestä tai
määränpäästä.
Ankkurin laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Suuntapoikkeama: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet
tietyn matkan päässä reitiltä.
Järjestelmähälytykset
Herätyskello: määrittää kellohälytyksen.
Laitteen jännite: määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun
varaustila saavuttaa määritetyn matalan tason.
GPS-tarkkuus: määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPSsijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
Laitteen määrittäminen
Polttoainehälytyksen määrittäminen
Liitä yhteensopiva polttoaineen virtausanturi karttaplotteriin, jotta
voit määrittää polttoaineen määrän hälytyksen.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen
kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1 Valitse Asetukset > Hälytykset > Polttoaine > Aseta koko
polttoainemäärä > Käytössä.
2 Anna hälytyksen aktivoiva jäljellä oleva polttoainemäärä ja
valitse Valmis.
Yksikköasetukset
Valitse Asetukset > Yksikkö.
Järjestelmän yksiköt: määrittää laitteen yksikkömuodon.
Eranto: määrittää nykyisen sijainnin magneettisen deklinaation
eli magneettisen ja todellisen pohjoisen välisen kulman.
Pohjoisen viite: määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään
kulkusuuntatietojen laskentaan. Tosi määrittää
maantieteellisen pohjoisen pohjoisen viitteeksi. Ruudukko
määrittää pohjoisen viitteeksi pohjoisgridin (000º).
Magneettinen määrittää pohjoisen viitteeksi magneettisen
pohjoisen.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa tietty
sijaintilukema näkyy. Muuta asetusta vain, jos käyttämässäsi
kartassa tarvitaan jotakin tiettyä sijaintimuotoa.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen. Muuta asetusta vain,
jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan jotakin tiettyä
karttadatumia.
Paineen viiteaika: määrittää viiteajan, jonka perusteella
ilmanpainemittarin kehitys lasketaan. Kehitys näkyy
ilmanpainemittarikentässä.
Ajan esitys: valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Aikavyöhyke: määrittää aikavyöhykkeen ja mahdollistaa
automaattisen valinnan GPS-sijainnin perusteella.
Navigointiasetukset
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ja vaihtoehdot edellyttävät
lisäkarttoja tai -laitteita.
Valitse Asetukset > Navigointi.
Reittimerkinnät: määrittää tunnustyypin, joka näkyy reitin
käännöksen yhteydessä kartassa.
Automaattinen opastus: joidenkin Premium-karttojen
yhteydessä voi määrittää parametrit, joita karttaplotteri
käyttää laskiessaan Automaattinen opastus reittiä.
Käännöss. aktivointi: määrittää, lasketaanko käännössiirto
ajan vai matkan mukaan.
Käännössiirron aika: määrittää, miten monta minuuttia ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännöss.
aktivointi -kohdassa on valittu Aika. Tämän arvon lisääminen
voi parantaa automaattiohjauksen tarkkuutta navigoitaessa
reittiä tai Automaattinen opastus reittiä, jolla on usein
käännöksiä, tai suurella nopeudella. Jos reitti on suora tai
nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
Käännössiirron matka: määrittää, miten paljon ennen
käännöstä siirryt seuraavalle etapille, kun Käännöss.
aktivointi -kohdassa on valittu Matka. Tämän arvon
lisääminen voi parantaa automaattiohjauksen tarkkuutta
navigoitaessa reittiä tai Automaattinen opastus reittiä, jolla on
usein käännöksiä, tai suurella nopeudella. Jos reitti on suora
tai nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
Reitin alku: valitsee aloituspisteen reittinavigointia varten.
33
Muiden alusten asetukset
Kun yhteensopiva karttaplotteri on liitetty AIS-laitteeseen tai
VHF-radioon, voit määrittää, miten muut alukset näkyvät
karttaplotterissa.
Valitse Asetukset > Muut alukset.
AIS: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä AIS-signaalin
vastaanoton.
DSC: ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä DSC (digital selective
calling) -kutsut.
AIS-hälytys: määrittää törmäyshälytyksen (Turva-alueen
määrittäminen törmäyshälytykselle, sivu 6 and AISlähetystestihälytysten ottaminen käyttöön, sivu 6).
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tehdasasetukset.
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta
Karttaplotterissa on oltava muistikortti, jotta käyttäjätietoja voi
jakaa ja hallita. Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka
on alustettu FAT32-muotoon.
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen
kohteesta HomePort karttaplotteriin
Jotta voit kopioida tietoja karttaplotteriin, tietokoneessa on oltava
HomePort ohjelmiston uusin versio ja karttaplotterissa on oltava
muistikortti.
Kopioi tiedot kohteesta HomePort valmistellulle muistikortille.
Lisätietoja on HomePort ohjetiedostossa.
Tietojen kopiointi muistikortilta
1
2
3
4
Aseta muistikortti korttipaikkaan.
Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto.
Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.
Valitse vaihtoehto:
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja yhdistää
ne aiempiin käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä kortin
tiedot.
• Voit siirtää tietoja muistikortilta karttaplotteriin ja korvata
aiemmat käyttäjätiedot valitsemalla Korvaa kortin
tiedoilla.
5 Valitse tiedostonimi.
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen
muistikortille
Kolmansien osapuolten reittipisteiden ja
reittien tiedostotyypin valitseminen
Voit tuoda ja viedä reittipisteitä ja reittejä kolmansien osapuolten
laitteista ja laitteisiin.
1 Valitse Navigointitiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto >
Tiedostotyyppi.
2 Valitse GPX.
Kun haluat siirtää tietoja taas Garmin laitteiden välillä, valitse
tiedostotyypiksi ADM.
Reittipisteiden ja reittien jakaminen eri
laitteiden välillä
Reittipisteiden ja reittien jakaminen edellyttää laitteiden
kytkemistä datakaapelilla. Datakaapeli on valinnainen
lisävaruste.
Voit jakaa reittipisteitä ja reittejä veneeseen asennetun kahden
yhteensopivan karttaplotterien välillä. Käyttäjätietojen jako on
otettava käyttöön molemmissa laitteissa tietojen jakoa varten.
Valitse molemmissa laitteissa Käyttäjätiedot > Tietojen
hallinta > Käyttäjätietojen jako > Käytössä.
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille
Voit kopioida karttoja karttaplotterista muistikortille HomePort
käyttöä varten.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto.
3 Valitse Kopioi sisäinen kartta.
Tietojen varmuuskopioiminen
tietokoneeseen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto >
3
4
5
6
7
Tallenna kortille.
Valitse tiedostonimi luettelosta tai valitse Lisää uusi
tiedosto.
Valitse Tallenna kortille.
Tiedosto tallennetaan .adm-muotoon.
Poista muistikortti ja aseta se tietokoneen kortinlukijaan.
Avaa muistikortin kansio Garmin\UserData.
Kopioi varmuuskopiotiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi
kansioon tietokoneessa.
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen
karttaplotteriin
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.
2 Kopioi varmuuskopiotiedosto tietokoneesta muistikortin
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto >
Garmin\UserData-kansioon.
3 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
4 Valitse Käyttäjätiedot > Tietojen hallinta > Tiedonsiirto >
Korvaa kortin tiedoilla.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle tiedot kopioidaan.
4 Valitse vaihtoehto:
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille
Tallenna kortille.
• Voit luoda uuden tiedoston valitsemalla Lisää uusi
tiedosto ja kirjoittamalla nimen. Tiedosto
tallennetaan .adm-muotoon.
• Voit lisätä tiedot valmiiseen tiedostoon valitsemalla
tiedoston luettelosta.
34
Voit tallentaa järjestelmätiedot muistikortille mahdollista
vianmääritystä varten. Tuotetuen edustaja voi pyytää saada
käyttää näitä tietoja verkon tietojen lataamiseksi.
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Garmin-laitteet > Tallenna kortille.
3 Valitse tarvittaessa muistikortti, jolle järjestelmätiedot
tallennetaan.
4 Irrota muistikortti.
Käyttäjätietojen jakaminen ja hallinta
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan korttipaikkaan.
2 Odota hetki.
Karttaplotteri luo GarminDevice.xml-tiedoston muistikortin
Garmin-kansioon.
3 Poista muistikortti.
4 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
5 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
6 Lataa, asenna ja avaa Garmin Express™ sovellus näytön
ohjeiden mukaisesti.
7 Valitse Lisää laite.
8 Kun sovellus tekee hakua, valitse Onko sinulla
veneilykarttoja tai -laitteita? -kohdan vierellä Kirjaudu
(näytön alareunan lähellä).
9 Luo Garmin tili tai kirjaudu tilillesi.
10 Määritä alus näytön ohjeiden mukaisesti.
11 Valitse Lisää.
Garmin Express sovellus hakee laitteen tiedot muistikortilta.
12 Rekisteröi laite valitsemalla Lisää laite.
Kun rekisteröinti on valmis, Garmin Express sovellus hakee
lisää laitteen karttoja ja karttapäivityksiä.
Kun lisäät laitteita karttaplotterin verkkoon, rekisteröi uudet
laitteet toistamalla nämä toimet.
Näytön puhdistaminen
HUOMAUTUS
Ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat
häikäisynestopinnoitetta.
Laitteen pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
hyvin herkkä vahoille ja hankauspuhdistusaineille.
1 Kostuta liina silmälasien linssinpuhdistusaineella, joka on
määritetty turvalliseksi häikäisynestopinnoille.
2 Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla.
Vianmääritys
Laite ei hae GPS-signaaleja
Jos laite ei hae satelliittisignaaleja, syitä voi olla muutama. Jos
laitetta on siirretty pitkä matka siitä, kun se edellisen kerran haki
satelliittisignaaleja tai se on ollut sammuksissa useita viikkoja tai
kuukausia, satelliittisignaalien hakeminen ei välttämättä toimi
oikein.
• Varmista, että laitteistossa on uusin ohjelmisto. Jos niin ei
ole, päivitä laitteen ohjelmistoLaitteen ohjelmiston
päivittäminen, sivu 2.
• Varmista, että laitteen edessä ei ole esteitä, jotka estävät
GPS-signaalien vastaanoton. Jos laite on asennettu hyttiin,
sen on oltava lähellä ikkunaa GPS-signaalien vastaanottoa
varten.
Laite ei käynnisty tai se sammuu jatkuvasti
Jos laite sammuu satunnaisesti tai se ei käynnisty, ongelma voi
olla laitteen virransyötössä. Tarkista seuraavat virransyöttöön
liittyvät seikat.
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi,
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
• Tarkista virtajohdon sulake.
Sulake on yleensä pidikkeessä, joka on virtajohdon
punaisessa johdossa. Tarkista, että oikeankokoinen sulake
on asennettu. Tarkista oikea sulakkeen koko kaapelin
merkinnästä tai asennusohjeista. Tarkista, että sulake on
ehjä. Voit testata sulakkeen yleismittarilla. Jos sulake on
ehjä, multimittarin lukema on 0 ohmia.
• Varmista, että laite saa vähintään 10 voltin jännitteen.
Suositeltava jännite on kuitenkin 12 volttia.
Tarkista jännite mittaamalla DC-jännite naarasvirta- ja maadoitusliittimestä. Jos jännite on alle 10 volttia, laite ei
käynnisty.
• Varmista, että laite on kiinnitetty telakkaan tukevasti. Jos
mallissa on lukitsin, varmista että se on napsautettu tukevasti
kiinni. Lukitsin napsahtaa paikalleen, kun se tai laite on
asennettu oikein. Jos laitetta ei ole kiinnitetty tukevasti, sen
virransaanti saattaa katketa. Huonosti kiinnitetty laite voi
myös pudota telakasta ja vahingoittua.
• Jos laite saa tarpeeksi virtaa, mutta ei käynnisty, ota yhteys
Garmin tuotetukeen osoitteessa support.garmin.com.
Kuvaotokset
Laite ei luo reittipisteitä oikeaan sijaintiin
Mistä tahansa karttaplotterin näytöstä voi tallentaa kuvaotoksen
bittikarttatiedostona (.bmp). Kuvaotoksen voi siirtää
tietokoneeseen.
Voit merkitä manuaalisesti reittipisteen sijainnin, jotta tietoja
voidaan jakaa ja siirtää eri laitteiden välillä. Jos olet merkinnyt
reittipisteen manuaalisesti käyttämällä koordinaatteja ja pisteen
sijainti ei ole oikea, laitteen karttadatum ja sijaintimuoto voivat
poiketa reittipisteen merkitsemiseen käytetyistä asetuksista.
Sijaintimuoto tarkoittaa tapaa, jolla GPS-vastaanottimen sijainti
näytetään näytössä. Näyttötapana on yleensä leveys/
pituusasteet ja minuutit. Lisäksi käytettävissä on vaihtoehtoja,
joissa näytetään asteet, minuutit ja sekunnit, vain asteet tai jokin
käytettävissä olevista ruudukkomuodoista.
Karttadatum on matemaattinen malli, jolla kuvataan osa maan
pinnasta. Paperikarttojen pituus- ja leveysasteet viittaavat
tiettyyn karttadatumiin.
1 Selvitä, mitä karttadatumia ja sijaintimuotoa käytettiin
alkuperäisen reittipisteen luomisessa.
Jos alkuperäinen reittipiste otettiin kartasta, siinä yleensä
kerrotaan käytettävä karttadatum ja sijaintimuoto. Tiedot ovat
yleensä kartan selitteen lähellä.
2 Valitse Asetukset > Yksikkö.
3 Valitse oikeat karttadatum- ja sijaintimuotoasetukset.
4 Luo reittipiste uudelleen.
Kuvaotoksen ottaminen
1 Aseta muistikortti korttipaikkaan.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Kuvaotos >
Käytössä.
3 Siirry näyttöön, jonka kuvan haluat siepata.
4 Paina HOME-painiketta vähintään kuusi sekuntia.
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen
1 Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen
muistikortinlukijaan.
2 Avaa Windows Resurssienhallinnassa muistikortin Garmin
\scrn-kansio.
3 Kopioi .bmp-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon
tietokoneessa.
Liite
35
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin hallinnan
(automaattiohjaus) määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
PGN
Kuvaus
129539 GNSS-DOPit
129799 Radiotaajuus, -tila ja -virta
130306 Tuulitiedot
130312 Lämpötila
Lähetys
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
129025 Sijainti: nopea päivitys
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
129029 GNSS-sijaintitiedot
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSS-kohtaiset
vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden ja
maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veden suhteen ja
suunta
Vastaanotto DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
VHW
Nopeus veden suhteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling) ‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
127258 Magneettinen eranto
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
Vastaanotto
127245 Peräsin
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
127498 Moottorin parametrit: staattinen
127505 Nestetaso
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798 AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129802 AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808 DSC-soittotiedot
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
130576 Pienen aluksen tila
Nämä tiedot koskevat ainoastaan NMEA 2000 yhteensopivia laitteita.
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics
Association) ‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla
yhteyden osoitteeseen: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
127250 Aluksen suunta
128259 Nopeus: vesiviittaus
128267 Veden syvyys
36
Liite
Hakemisto
A
AIS 5, 6, 8
alukset 6
hälytys 6
hätäsignaalilaite 6
kohde 6
käynnistäminen 34
SART 6
tähtääminen 5, 6
uhat 6
aloitusnäyttö, mukauttaminen 2
aluerenkaat 7
alusten jäljet 27
alusten polut 8
AM 29
animoidut virtaukset, vuorovesitiedot 4
ankkurihälytys 33
antenni, GPS 2
asetukset 9, 30, 31, 33
järjestelmätiedot 31
Automaattinen opastus 10, 14, 15, 33
radat 14
rantaviivan etäisyys 14
reitit 14
automaattiohjaus 22, 23
kuvio-ohjaus 23
mutkittelukuvio 23
ohjauksen tarkkuus 23
ohjauskuviot 23
ottaminen käyttöön 23
peräsimen toiminnan vähentäminen 23
u-käännöskuvio 23
Williamsonin käännöskuvio 23
ympyräkuvio 23
D
DAB 29
digital selective calling 27
erillinen rutiinikutsu 28
kanavat 28
käynnistäminen 27, 34
yhteystiedot 27
DSC. Katso digital selective calling
E
EGNOS 31
EPIRB 6
esiasetukset 29
DAB 29
etäisyyden mittaaminen, kartat 3
F
Fish Eye 3D
jäljet 8
kaikukeila 8
vedenalaiset kohteet 8
FM 29
G
Garmin ClearVü 16
Garmin Marine Network 32, 33
GPS 35
EGNOS 31
lähde 2
signaalit 2
WAAS 31
GPS-tarkkuus 33
H
hälytykset 15, 33
ankkurin laahaus 33
luotain 20
matala vesi 20
mittarit 26
moottori 25
navigointi 33
polttoaine 26, 33
saapuminen 33
Hakemisto
suuntapoikkeama 33
syvä vesi 20
törmäys 6
veden lämpötila 20
hätäkutsu 27
hätäsignaalilaite 6
I
ilmakuvat 5
J
jiippaaminen. Katso luovinta ja jiippaus
jäljet 13, 15
aktiivinen 13
kopiointi 34
luettelo 13
muokkaaminen 13
navigointi 13
näyttäminen 7, 13
poistaminen 13
tallentaminen 13
tallentaminen reitiksi 13
tyhjentäminen 13
jännite 33
järjestelmätiedot 31, 34
K
kaikuanturi 15, 17, 20, 22
kalastuskartta 3
määrittäminen 7
vieritys 3
kartat 2, 5, 7–9. Katso kartat
etäisyyden mittaaminen 3
kulkusuunta, viiva 7
navigointi 3, 5
quickdraw 8, 9
symbolit 3
tiedot 4
ulkoasu 7
vieritys 3
kello 33
hälytys 33
kentät 10
kieli 31
kompassi 25
ruusu 7
kuvaotokset 35
ottaminen 35
käyttäjätiedot, poistaminen 13
köliasetus 24, 31
L
laite
painikkeet 1, 3
puhdistaminen 35
rekisteröinti 35
laitteen rekisteröiminen 35
laitteen tunnus 31
luotain 15, 18
a-scope 20, 21
FrontVü 17
Garmin ClearVü 16
herkkyys 18
häiriö 20
hälytykset 20
jakaminen 18
kaikunopeus 19
keila 8
kohina 18, 20
lähde 18
näkymät 15, 16
Panoptix 16, 17, 21, 22
pintakohina 20
pohjaan lukitus 19
päällekkäiset numerot 19
reittipiste 18
SideVü 16
syvyys 19
syvyysasteikko 19
syvyysviiva 19
taajuudet 20, 21
tallentaminen 19
ulkoasu 20
vedenalaiset kohteet 20
whiteline 20
värin poisto 20
värin vahvistus 18
zoomaa 19
luovinta ja jiippaus 25
kulkusuunnan pito 25
tuulen pito 25
M
matkamittarit 25
matkasuunnittelu. Katso reitit
mediasoitin 28–30
aakkoshaku 28
DAB 29
esiasetus 29
FUSION-Link 28
laitteen nimi 30
lähde 28
mykistäminen 28
radio 30
satunnaistoisto 28
SiriusXM Satellite Radio 30
toistaminen 28
VHF 29
viritinalue 29
viritystila 29
vyöhykkeet 28
Mene 10
merikartta 3, 5, 10
alusten jäljet 27
alusten polut 8
ilmakuvat 7
määrittäminen 7, 33
veneilypalvelupisteet 10
vieritys 3
merimerkit 4
merkitse sijainti 11
mies yli laidan 11, 23
mittarit
matka 25
moottori 25
polttoaine 25, 26, 32
rajoitukset 32
tilahälytykset 25, 26
tuuli 26
mittayksiköt 33
MOB, laite 6
moottorin mittarit 25, 26, 32
määrittäminen 25
tilahälytykset 25
moottorivene 2, 23
muistikortti 34
asentaminen 1
paikka 1
yksityiskohtaiset kartat 34
musiikkisoitin 28, 30. Katso mediasoitin
muut alukset
AIS 8
polut 8
määränpäät
merikartta 10
valitseminen 10
N
navigoinnin liitekartta 8
navigointihälytykset 33
NMEA 0183 27, 32, 33, 36
NMEA 2000 33, 36
nollaaminen, asetukset 30
näyttö, kirkkaus 2
näyttöasetukset 31
O
ohjelmisto
päivittäminen 1, 2
päivitykset 1, 30
Opastus 10
37
P
painikkeet 1
virta 1
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 13
polttoainekapasiteetti 26, 31, 32
polttoainemittarit 25, 26, 32
synkronointi todellisen polttoaineen
kanssa 26, 32
tilahälytys 26, 33
Premium-kartat 4, 5, 7
Fish Eye 3D 8
ilmakuvat 5
vuorovesi- ja virtaustiedot 4
purjehdus 23, 24
kilpailuajastin 24
lähtöviiva 23, 24
purjehdusmittarit 26
purjevene 2, 23
päivitykset, ohjelmisto 1, 2
päällekkäiset numerot 8
R
radio 29
AM 29
FM 29
SiriusXM 30
rajaviiva 15
rajaviivat 15
rantaviivan etäisyys 14
reitit 12, 15
jakaminen 34
kopiointi 34
luettelon näyttäminen 12
luominen 12
muokkaaminen 12
navigointi 12
navigointi reitin mukaan 12
poistaminen 13
reittipisteet 34
Reitti 10
reittipisteet 11, 35
jakaminen 34
jäljitettävä alus 27
kopiointi 34
luettelon näyttäminen 11
luominen 11
luotain 18
mies yli laidan 11
muokkaaminen 11
navigointi kohteeseen 11
näyttäminen 7
poistaminen 12
tiedot
hallinta 34
kopiointi 34
varmuuskopio 34
tiedot taivaankappaleista 26
tietojen jakaminen 34
tietokentät 8
tuotteen rekisteröiminen 35
turva-alue törmäyshälytykselle 6
tuulen pito 24, 25
säätäminen 25
tuulimittarit 26
törmäyshälytys 6
V
vaaran värit 7
valokuvat, ilma 5
vedenalaiset kohteet 8
venepalvelut 10
vesi
lämpötilapoikkeama 32
nopeus 32
VHF-radio 27
AIS-kohteen kutsuminen 28
DSC-kanava 28
erillinen rutiinikutsu 28
hätäkutsut 27
vianmääritys 35
virtapainike 1, 30
virtausasemat 26, 27
ilmaisimet 5
vuorovesiasemat 4, 26, 27
ilmaisimet 5
väritila 2
väylän leveys 7
W
WAAS 31
Y
yhdistelmät 2
mukauttaminen 2
valitseminen 2
Z
zoomaa
kartta 3
luotain 19
S
saapumishälytys 33
SART 6
satelliittikuvat 5
satelliittisignaalit, etsiminen 2
SideVü 16
Siirry 11
sijainti, seuranta 27
sijaintiraportti 27
SiriusXM 29
Satellite Radio 30
SiriusXM satelliittiradio 30
SiriusXM Satellite Radio 29, 30
SOS 11
suunta
kulkusuunnan pito 25
pito 23
viiva 4, 7
suuntapoikkeamahälytys 33
symbolit 5
sää 7
T
tapahtumaloki 31
taustavalo 2
tehdasasetukset 34
luotain 20
38
Hakemisto
support.garmin.com
Toukokuu 2017
190-01951-37_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising