Garmin | echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer | Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Navodila za namestitev

Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Navodila za namestitev
Družina echoMAP™
CHIRP 40/50
Navodila za namestitev
Pomembne varnostne informacije
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Ko priključujete napajalni kabel, ne odstranjujte nosilca
varovalke v kablu. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali
naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost ognju ali previsoki
temperaturi, mora biti na ustreznem mestu varovalka, ki je
navedena v specifikacijah izdelka. Poleg tega bo priključitev
napajalnega kabla brez nameščene ustrezne varovalke izničila
garancijo za izdelek.
POZOR
Pri vrtanju, rezanju ali brušenju vedno nosite varnostna očala,
zaščito za ušesa in protiprašno masko.
OBVESTILO
Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani
površine.
Napravo namestite v skladu s temi navodili, da zagotovite
najboljše delovanje in preprečite poškodbe plovila.
Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev.
Če imate težave pri namestitvi, se obrnite na podporo za izdelke
Garmin .
®
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite
na varnem mestu.
1 V režo za kartice v navtičnem ploterju vstavite pomnilniško
kartico.
2 Počakajte nekaj trenutkov.
Navtični ploter ustvari datoteko z imenom GarminDevice.xml
v mapi Garmin na pomnilniški kartici.
3 Odstranite pomnilniško kartico.
4 Pomnilniško kartico vstavite v računalnik.
5 V računalniku odprite spletno mesto garmin.com/express.
6 Sledite navodilom na zaslonu za prenos, namestitev in
odpiranje programa Garmin Express™.
7 Izberite Dodaj napravo.
8 Ko program išče, izberite Prijava poleg vprašanja Ali imate
pomorske karte ali naprave? na spodnjem delu zaslona.
9 Ustvarite račun Garmin ali se prijavite.
10 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev plovila.
11 Izberite Dodaj.
Program Garmin Express na pomnilniški kartici poišče
informacije o napravi.
12 Za registracijo naprave izberite Dodaj napravo.
Ko je registracija končana, program Garmin Express poišče
dodatne karte in posodobitve kart za vašo napravo.
Ko v omrežje navtičnega ploterja dodate nove naprave, za
njihovo registracijo ponovite zgornje korake.
Posodobitev programske opreme
Po namestitvi naprave ali dodajanju dodatne opreme boste
morda morali posodobiti programsko opremo naprave.
Naprava podpira pomnilniške kartice do velikosti 32 GB,
formatirane v obliko FAT32.
Nalaganje nove programske opreme na pomnilniško kartico
Posodobitev programske opreme morate kopirati na pomnilniško
kartico z računalnikom, v katerem je nameščena programska
oprema Windows .
OPOMBA: če nimate računalnika s programsko opremo
Windows, lahko kartico s prednaloženo posodobitvijo
programske opreme naročite pri podpori za stranke Garmin.
1 Pomnilniško kartico vstavite v režo za kartice v računalniku.
2 Obiščite http://www.garmin.com/support/software/marine
.html.
3 Izberite Družina naprav echoMAP s kartico SD.
4 Izberite Prenesi poleg možnosti Družina naprav echoMAP
s kartico SD.
5 Preberite pogoje in potrdite, da se strinjate z njimi.
6 Izberite Prenesi.
7 Izberite mesto in nato Shrani.
8 Dvokliknite preneseno datoteko.
9 Izberite Naslednja.
10 Izberite pogon, ki je povezan s pomnilniško kartico, in izberite
Naslednja > Dokončaj.
Na pomnilniški kartici se ustvari datoteka Garmin s posodobitvijo
programske opreme. Posodobitev programske opreme se lahko
nalaga na pomnilniško kartico nekaj minut.
®
Posodabljanje programske opreme naprave
Preden lahko posodobite programsko opremo, morate pridobiti
pomnilniško kartico s posodobitvijo programske opreme ali na
pomnilniško kartico naložiti najnovejšo posodobitev programske
opreme.
1 Vklopite navtični ploter.
2 Ko se prikaže domači zaslon, vstavite pomnilniško kartico v
režo za kartice.
OPOMBA: navodila za posodobitev programske opreme se
prikažejo le, če je naprava popolnoma zagnana, preden
vstavite kartico.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
4 Počakajte nekaj minut, da se postopek posodobitve
programske opreme dokonča.
5 Ob pozivu pustite pomnilniško kartico v reži in ročno ponovno
zaženite navtični ploter.
6 Odstranite pomnilniško kartico.
OPOMBA: če pomnilniško kartico odstranite, preden se
naprava popolnoma zažene, se posodobitev programske
opreme ne dokonča.
Potrebna orodja
•
•
•
•
Vrtalnik in svedri
Križni izvijač PH2
Vbodna žaga ali kotna brusilka
Pila in brusilni papir
Maj 2017
190-01951-82_0C
• Navtično tesnilno sredstvo (izbirno)
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
namestitvi
Napravo lahko namestite s priloženim nosilcem ali pa jo lahko
namestite v armaturno ploščo s kompletom za vdelano
namestitev (morda na prodaj posebej).
Preden trajno namestite kateri kol del naprave, izdelajte načrt
namestitve z določitvijo lokacije posameznih sestavnih delov.
• Lokacija namestitve mora omogočati jasen pogled na zaslon
in dostop do tipk na napravi.
• Lokacija namestitve mora biti dovolj močna, da lahko podpira
napravo in nosilec.
• Kabli morajo biti dovolj dolgi za priklop sestavnih delov in
napajanja.
• Kable lahko speljete pod obročnim nosilcem ali za napravo.
• Preprečite motnje magnetnega kompasa in naprave ne
namestite na manjši razdalji od kompasa, kot je navedeno v
specifikacijah za izdelek pri razdalji, ki zagotavlja pravilno
delovanje kompasa.
Vdelana namestitev naprave
9 Če luknje za namestitev na napravi niso poravnane z
vodilnimi luknjami na šabloni, označite nove lokacije vodilnih
lukenj na šabloni.
10 S svedrom s premerom 3,2 mm (1/8 palca) izvrtajte vodilne
luknje.
11 Odstranite šablono z namestitvene površine.
12 Napravo namestite v priklopno postajo.
13 Če po namestitvi ne boste imeli dostopa do hrbtne strani
naprave, na priklopno postajo priklopite vse potrebne kable,
preden priklopno postajo vstavite v izrezano odprtino (Priklop
kablov na priklopno postajo, stran 3).
OPOMBA: priključke morate potisniti dovolj daleč skozi
ustrezne odprtine v priklopni postaji. Če kablov ne potisnete
dovolj daleč v priklopno postajo, se lahko prekine napajanje
naprave ali pa naprava preneha delovati.
14 Po potrebi na priključke, ki jih ne boste uporabljali, nataknite
zaščitne pokrovčke, da preprečite rjavenje kovinskih stikov.
15 Na hrbtno stran priklopne postaje namestite dele gumijastega
tesnila.
Deli gumijastega tesnila imajo na hrbtni strani lepilo. Preden
jih namestite na napravo, se prepričajte, da ste odstranili
zaščitni vložek.
OBVESTILO
Bodite previdni pri žaganju odprtine za vdelano namestitev
naprave. Med ohišjem in luknjami je zelo malo prostora, zato
pazite, da ne izžagate prevelike odprtine, saj lahko to poslabša
stabilnost naprave po namestitvi.
S kovinskim orodjem za privzdigovanje, kot je izvijač, lahko
poškodujete zaščitne letvice in napravo. Če je le mogoče, za
privzdigovanje uporabite orodje iz plastike.
Napravo lahko namestite v armaturno ploščo s šablono in
ustreznim kompletom za vdelano namestitev. Komplet za
vdelano namestitev morda ni priložen vsem modelom. Komplet
za vdelano namestitev morate kupiti.
1 Obrežite šablono in preverite, ali se prilega lokaciji, na kateri
želite namestiti napravo.
2 Pritrdite šablono na lokacijo namestitve.
3 S svedrom s premerom 9,5 mm (3/8 palca) izvrtajte eno ali
več lukenj v vogalih neprekinjene črte na šabloni, da
namestitveno površino pripravite za žaganje.
4 Z vbodno žago ali kotno brusilko izrežite namestitveno
površino vzdolž neprekinjene črte na šabloni.
5 Vstavite napravo v izrezano odprtino in preverite, ali se
prilega.
6 Po potrebi s pilo in brusilni papirjem natančno prilagodite
velikost odprtine.
7 Če so na vaši napravi zaščitne letvice, z orodjem, kot je
ploski predmet iz plastike ali izvijač, previdno privzdignite
vogale zaščitnih letvic À, nato pa orodje potisnite na sredino
Á in odstranite letvice.
8 Prepričajte se, da so luknje za namestitev na napravi
poravnane z vodilnimi luknjami na šabloni.
2
16 Napravo in priklopno postajo vstavite v izrezano odprtino.
17 Napravo pritrdite na namestitveno površino s priloženimi
vijaki.
18 Zaščitne letvice namestite tako, da jih zataknete okoli robov
naprave.
Namestitev podstavka z možnostjo sukanja
Priprava za namestitev s kabli pod namestitveno
površino
OBVESTILO
Za namestitev podstavka nosilca z možnostjo sukanja uporabite
vijake s plosko glavo. Vijaki z vgrezno glavo poškodujejo
podstavek.
Preden lahko pripravite podstavek nosilca z možnostjo sukanja,
morate izbrati lokacijo za namestitev nosilca in se odločiti, s
kakšnimi vijaki ga boste pritrdili.
1 Odstranite križni vijak 10 mm M6x1 À in ločite nosilec z
možnostjo sukanja Á od podstavka Â.
1 Kable napeljite skozi srednjo luknjo s premerom 16 mm
2 Podstavek z možnostjo sukanja obrnite tako, da so luknje Ã
obrnjene v želeno smer.
3 Podstavek z možnostjo sukanja uporabite kot šablono in
označite lokacije vodilnih lukenj Ä.
4 Označite luknjo za kable Å.
(5/8 palca), ki ste jo izvrtali med pripravo na namestitev s kabli
pod namestitveno površino.
2 Podstavek postavite na namestitveno površino.
3 Speljite kable skozi luknje za kable.
4 Z ustreznimi vijaki na rahlo pritrdite podstavek.
5 Na podstavek namestite nosilec z možnostjo sukanja, vendar
ga ne privijete.
6 V nosilec z možnostjo sukanja postavite priklopno postajo ali
napravo (Namestitev naprave v priklopno postajo, stran 4).
7 Kable za napajanje in pretvornik toliko izvlecite, da lahko
nosilec neovirano zasukate v želene položaje, ko so kabli
priklopljeni.
8 Priklopno postajo in nosilec z možnostjo sukanja odstranite s
podstavka.
9 Na srednjo luknjo s premerom 16 mm (5/8 palca) in luknje za
kable nanesite navtično tesnilno sredstvo.
10 Z ustreznimi vijaki trdno pritrdite podstavek.
11 Nosilec z možnostjo nagibanja namestite na podstavek in ga
privijte s priloženim križnim vijakom 10 mm M6×1.
Namestitev priklopne postaje na nosilec
1 Povlecite navzgor ročico za zaklepanje À.
5 S svedrom, ki ustreza kompletu za namestitev, izvrtajte tri
vodilne luknje.
6 S svedrom s premerom 16 mm (5/8 palca) izvrtajte luknjo za
kabel skozi namestitveno površino na mestu, ki ste ga
označili pri koraku 4.
Pritrditev nosilca z možnostjo nagibanja, pri kateri
kabli ne potekajo skozi nosilec
Ta postopek opravite le, če kablov za napajanje in pretvornik ne
boste speljali pod namestitveno površino in skozi podstavek
nosilca z možnostjo nagibanja.
1 Podstavek À postavite na namestitveno površino in ga
pritrdite z ustreznimi vijaki Á.
2 Priklopno postajo vstavite v nosilec z možnostjo sukanja Á.
3 Nagnite nosilec v želeni kot pogleda.
4 Potisnite navzdol ročico za zaklepanje.
Namestitev kablov in priključkov
Priklop na napajanje
1 Napajalni kabel speljite od nosilca do akumulatorja plovila ali
predala z varovalkami.
2 Po potrebi žice podaljšajte z žico s prečnim presekom
0,82 mm2 (18 AWG) ali večjo žico.
3 Rdečo žico priklopite na pozitivni pol akumulatorja ali predala
z varovalkami, črno žico pa na negativni pol.
Priklop naprave na pretvornik
2 Nosilec z možnostjo nagibanja namestite na podstavek in
privijte križni vijak 10 mm M6×1.
3 Zatesnite luknje, skozi katere potekajo kabli, z navtičnim
tesnilnim sredstvom.
Pritrditev nosilca z možnostjo nagibanja, pri kateri
kabli potekajo skozi nosilec
Ta postopek opravite le, če boste kable za napajanje in
pretvornik speljali pod namestitveno površino in skozi podstavek
nosilca z možnostjo nagibanja.
Če želite ugotoviti, katera vrsta pretvornika je primerna za vaše
potrebe, obiščite spletno mesto www.garmin.com ali se obrnite
na lokalnega prodajalca izdelkov Garmin.
1 Za pravilno namestitev pretvornika na plovilo upoštevajte
navodila, ki so priložena pretvorniku.
2 Kabel pretvornika speljite do hrbtne strani naprave tako, da
ne poteka v bližini virov električnih motenj.
3 Priklopite ga na ustrezna vrata na priklopni postaji.
Priklop kablov na priklopno postajo
Priključki na kablih so različnih oblik in se prilegajo samo
ustreznim vratom na priklopni postaji. Priklopljeni kabli so
pritrjeni z zaklepnim nosilcem.
3
1 Zaklepni nosilec za kable potisnite od spodaj navzgor in ga
odstranite s priklopne postaje.
2 Primerjajte zareze À na posameznih kabelskih priključkih z
obliko posameznih vrat, da ugotovite, kateri kabel ustreza
posameznim vratom.
3 Vsak kabel do konca potisnite skozi odprtino v priklopni
postaji in ga dobro priklopite v vrata.
OPOMBA: če kablov ne potisnete dovolj daleč v priklopno
postajo, se priključki ne priklopijo dovolj dobro v vrata, zaradi
česar se lahko prekine napajanje naprave ali pa naprava
preneha delovati.
4 Prek kablov namestite zaklepni nosilec Á in ga potisnite
navzdol, da pritrdite kable.
Zaklepni nosilec se slišno zaskoči, ko je pravilno nameščen.
Namestitev naprave v priklopno postajo
Ko so kabli priklopljeni na priklopno postajo, lahko napravo hitro
namestite v polnilno postajo.
1 Spodnji rob naprave postavite na spodnji del priklopne
postaje.
2 Nagnite zgornji del naprave proti priklopni postaji, da se
zaskoči.
Naprava se ob pritrditvi v priklopno postajo slišno zaskoči.
OBVESTILO
Naprava mora biti dobro pritrjena v priklopno postajo. Če se za
model uporablja zaklepni nosilec, mora biti nosilec zaprt.
Naprava ali zaklepni nosilec se slišno zaskočita, ko sta pravilno
nameščena. Če naprava ni dobro pritrjena, se lahko prekine
napajanje. Naprava lahko tudi pade iz priklopne postaje in se
poškoduje, če ni dobro pritrjena.
Odstranitev naprave s priklopne postaje
1 Pritisnite ročico za sprostitev À na priklopni postaji, da
sprostite napravo.
4
2 Nagnite napravo naprej in jo dvignite iz priklopne postaje.
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri NMEA
2000
®
OBVESTILO
Če želite to napravo priklopiti na obstoječe omrežje NMEA 2000,
mora biti omrežje NMEA 2000 že priklopljeno na napajanje. Ne
priklopite kabla za napajanje NMEA 2000 na obstoječe omrežje
NMEA 2000, ker mora biti na omrežje NMEA 2000 priklopljen le
en vir napajanja.
Če želite to napravo priklopiti na obstoječe omrežje NMEA 2000
ali omrežje motorja drugega proizvajalca, med obstoječe
omrežje in naprave Garmin namestite ločilno stikalo NMEA 2000
(010-11580-00).
Če nameščate napajalni kabel NMEA 2000, ga morate priklopiti
na stikalo za kontakt plovila ali prek drugega zaporednega
stikala.Naprave NMEA 2000 izpraznijo akumulator, če je
napajalni kabel NMEA 2000 priklopljen neposredno na
akumulator.
Modele, združljive s specifikacijo NMEA 2000, lahko priklopite
na omrežje NMEA 2000 na plovilu za skupno rabo podatkov iz
naprav, združljivih s specifikacijo NMEA 2000, kot so senzorji ali
radio VHF. Potrebni kabli in priključki NMEA 2000 so na prodaj
posebej.
Če se ne spoznate na NMEA 2000, preberite poglavje "Osnove
omrežja NMEA 2000" v Tehničnih referencah za izdelke NMEA
2000. Za prenos tega dokumenta obiščite spletno mesto
www.garmin.com in izberite možnost Priročniki na strani za vašo
napravo.
Vrata na priklopni postaji z oznako NMEA 2000 se uporabljajo
za priklop na standardno omrežje NMEA 2000.
OPOMBA: za priklop naprave echoMAP CHIRP 50 na omrežje
NMEA 2000 je potreben priloženi vmesniški kabel za prehod s
4-pinskega na 5-pinski priključek.
NMEA 0183 – dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri
priklopu
• Navodila za namestitev, ki so priložena napravi, združljivi s
specifikacijo NMEA 0183, vsebujejo informacije za
identifikacijo žic za oddajanje (Tx) in sprejemanje (Rx) A (+)
in B (–). Posamezna vrata imajo lahko eno ali dve žici za
oddajanje oziroma eno ali dve žici za sprejemanje.
• Pri priklopu naprav NMEA 0183 na vrata s po dvema žicama
za oddajanje (Tx) ali po dvema žicama za sprejemanje (Rx)
naprave NMEA 0183 ni treba priklopiti na skupno ozemljitev.
• Pri priklopu naprav NMEA 0183 na vrata s po eno žico za
oddajanje (Tx) ali eno žico za sprejemanje (Rx) je treba
napravo NMEA 0183 priklopiti na skupno ozemljitev.
• Če napravo namestite na mestu, na katerem notranja antena
ne more pridobiti satelitskega signala, lahko priklopite
zunanjo anteno GPS 19x prek priključka NMEA 0183. Za več
informacij si oglejte navodila za namestitev naprave GPS
19x.
Vezalna shema NMEA 0183
+
Element Opis
-
Naprava Garmin, združljiva s specifikacijo NMEA 2000
À
Á
Vmesniški kabel za prehod s 4-pinskega na 5-pinski
priključek
Spustni kabel NMEA 2000
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Napajalni kabel NMEA 2000
Element
Stikalo za kontakt ali zaporedno stikalo
Opis
Vir napajanja z napetostjo 12 Vdc
À
Á
Â
Vir napajanja z napetostjo 12 Vdc
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
Priključek T NMEA 2000
Kabli
Naprava, združljiva z NMEA 0183
Element Funkcija žice
naprave Garmin
Končnik ali hrbtenični kabel NMEA 2000
Kabelski snop
• Kabelski snop se uporablja za naprave NMEA 0183 ter
izmenjavo informacij o načrtovanih poteh in točkah poti.
• Kabelski snop povezuje napravo z virom napajanja in
napravami NMEA 0183.
• Naprava ima ena notranja vrata NMEA 0183, ki se
uporabljajo za priklop naprav, združljivih s specifikacijo
NMEA 0183.
• Če je treba podaljšati žice za napajanje in ozemljitev, morate
uporabiti žico s prečnim presekom 0,82 mm2 (18 AWG) ali
večjo žico.
• Če je treba podaljšati žice NMEA 0183 ali žice za alarm,
morate uporabiti žico s prečnim presekom 0,33 mm2
(22 AWG).
®
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Barva žice
naprave
Garmin
Funkcija žice naprave,
združljive z NMEA 0183
Napajanje
Rdeča
Napajanje
Ozemljitev
Črna
Podatki, ozemljitev
Tx/Rx
Tx/Rx/B (–)
Tx
Modra
Rx/A (+)
Rx
Rjava
Tx/A (+)
Specifikacije
Naprava
Specifikacija
Mere
echoMAP CHIRP
40
Mere (Š x V x G)
10,2 x 16,8 x 4,6 cm (4 x
6,6 x 1,8 palca)
Velikost zaslona (Š x
V)
5,4 x 9,5 cm (2,1 x
3,7 palca)
Teža
0,4 kg (0,9 lb.)
Vhodna napetost
Od 9 do 18 Vdc
Največja poraba
energije
5W
Razdalja, ki zagotavlja 25 cm (9,8 palca)
pravilno delovanje
kompasa
Element
À
Á
Â
Ã
Funkcija žice
Barva žice
NMEA 0183 notranja vrata Rx (vhod)
Rjava
NMEA 0183 notranja vrata Tx (izhod)
Modra
Ozemljitev (napajanje in NMEA 0183)
Črna
Moč
Rdeča
Priklop kabelskega snopa na napajanje
1 Kabelski snop speljite do vira napajanja in naprave.
2 Rdečo žico priklopite na pozitivni pol akumulatorja (+), črno
žico pa na negativni pol akumulatorja (–).
echoMAP CHIRP
50
Mere (Š x V x G)
17,3 x 13,5 x 4,4 cm (6,81
x 5,35 x 1,73 palca)
Velikost zaslona (Š x
V)
9 x 9 cm (3,54 x
3,54 palca)
Teža
0,58 kg (1,28 lb.)
Vhodna napetost
Od 9 do 18 Vdc
Največja poraba
energije
7,1 W
Razdalja, ki zagotavlja 70 cm (27,6 palca)
pravilno delovanje
kompasa
5
Naprava
Specifikacija
Mere
Stavek
Opis
Vsi modeli
Temperaturni obseg
Od –15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
HDG
Smer, odklon in spreminjanje
Material
Polikarbonatna plastika
HDM
Smer, magnetna
Nazivna vodotesnost*
IEC 60529 IPX7
MWD
Smer in hitrost vetra
MDA
Meteorološki podatki
MWV
Hitrost in kot vetra
VDM
Sporočilo podatkovne povezave
AIS VHF
Vrsta
Oddajna moč (RMS)** 500 W
Največja globina***
701 m (2300 čevljev) pri
77 kHz
Frekvence****
• Običajni CHIRP: 50, 77,
83 ali 200 kHz
• CHIRP Garmin
ClearVü: 260, 455 ali
800 kHz
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
**Odvisno od nazivne moči in globine pretvornika.
***Največja globina je odvisna od pretvornika, slanosti vode,
vrste dna in drugih vodnih razmer.
****Odvisno od modela echoMAP.
Popolne informacije o obliki zapisa in stavkih združenja National
Marine Electronics Association (NMEA) lahko kupite pri: NMEA, Seven
Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Informacije o številkah PGN NMEA 2000
Vrsta
PGN
Pošiljanje in
sprejemanje
059392 Potrditev ISO
Opis
059904 Zahteva ISO
060928 Zahtevek za naslov ISO
126208 NMEA: ukazovanje, zahteva in
potrditev delovanja skupine
126996 Informacije o izdelku
127250 Smer plovila
NMEA 0183 – informacije
128259 Hitrost: glede na vodo
Vrsta
Stavek
Opis
Oddajanje
GPAPB
APB: stavek "B" za krmilnik
smeri ali proge (avtopilot)
GPBOD
BOD: določanje smeri (od
izhodišča do cilja)
GPBWC
BWC: določanje smeri in
razdalje do točke poti
GPGGA
GGA: podatki o določitvi
položaja z globalnim sistemom
za določanje položaja
GPGLL
GLL: geografski položaj
(zemljepisna širina in dolžina)
GPGSA
GSA: DOP (zmanjšanje
natančnosti) in aktivni sateliti
GNSS
GPGSV
GSV: vidni sateliti GNSS
129283 Napaka proge
GPRMB
RMB: priporočene minimalne
navigacijske informacije
129284 Navigacijski podatki
GPRMC
RMC: priporočeni minimalni
podatki za GNSS
GPRTE
RTE: načrtovane poti
GPVTG
VTG: sled in hitrost po tleh
127250 Smer plovila
GPWPL
WPL: lokacija točke poti
127488 Parametri motorja: hitra posodobitev
GPXTE
XTE: napaka proge
127489 Parametri motorja: dinamični
PGRME
E: ocenjena napaka
127493 Parametri prenosa: dinamični
PGRMM
M: geodetski referenčni sistem
127498 Parametri motorja: statični
PGRMZ
Z: višina
127505 Raven tekočine
SDDBT
DBT: globina pod pretvornikom
SDDPT
DPT: globina
129038 Poročilo sistema AIS o položaju za
razred A
SDMTW
MTW: temperatura vode
SDVHW
VHW: hitrost in smer na vodi
DPT
Globina
DBT
Globina pod pretvornikom
MTW
Temperatura vode
Sprejemanje
RMC/GGA/GLL Položaj GPS
6
VHW
Hitrost in smer na vodi
WPL
Lokacija točke poti
DSC
Informacije digitalnega selektivnega klicanja
DSE
Razširjeno digitalno selektivno
klicanje
128267 Globina vode
129539 zmanjšanja natančnosti (DOP)
GNSS
129799 Radijska frekvenca, način in moč
130306 Podatki o vetru
130312 Temperatura
Oddajanje
126464 Oddajanje in sprejemanje seznama
številk PGN za delovanje skupine
127258 Magnetna variacija
129025 Položaj: hitra posodobitev
129026 Sled po tleh (COG) in hitrost po tleh
(SOG): hitra posodobitev
129029 Podatki o položaju GNSS
129285 Navigacijske informacije o načrtovani
poti in točki poti
129540 Vidni sateliti GNSS
Sprejemanje
127245 Krmilo
129039 Poročilo sistema AIS o položaju za
razred B
129040 Razširjeno poročilo sistema AIS o
položaju za razred B
129794 Statični in s potovanjem povezani
podatki sistema AIS za razred A
129798 Poročilo sistema AIS o položaju
zrakoplova za iskanje in reševanje
129802 Z varnostjo povezano oddajno
sporočilo sistema AIS
129808 Informacije o klicu DSC
130310 Okoljski parametri
130311 Okoljski parametri (zastarelo)
Vrsta
PGN
Opis
130313 Vlažnost
130314 Dejanski tlak
130576 Stanje majhnih plovil
Ti podatki veljajo le za izdelke, združljive s specifikacijo NMEA 2000.
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registriranih v ZDA in drugih državah. echoMAP™ in Garmin ClearVü™ sta blagovni
znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
NMEA in NMEA 2000 sta registrirani blagovni znamki združenja National Marine
Electronics Association. Logotip microSD je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
®
®
®
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising