Garmin | echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer | Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Asennusohjeet

Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Asennusohjeet
echoMAP™ CHIRP
40/50 sarja
Kun rekisteröinti on valmis, Garmin Express sovellus hakee
lisää laitteen karttoja ja karttapäivityksiä.
Kun lisäät laitteita karttaplotterin verkkoon, rekisteröi uudet
laitteet toistamalla nämä toimet.
Ohjelmistopäivitys
Laitteen ohjelmisto on ehkä päivitettävä, kun asennat laitteen tai
lisäät siihen lisävarusteen.
Laite tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja, jotka on alustettu
FAT32-muotoon.
Uuden ohjelmiston lataaminen muistikortille
Kopioi ohjelmistopäivitys muistikortille tietokoneessa, jossa on
Windows ohjelmisto.
HUOMAUTUS: voit tilata esiladatun ohjelmistopäivityskortin
Garmin asiakastuesta, jos käytettävissä ei ole tietokonetta, jossa
on Windows ohjelmisto.
1 Aseta muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
2 Siirry osoitteeseen http://www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti.
4 Valitse echoMAP-sarja ja SD-kortti -kohdassa Lataa.
5 Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.
6 Valitse Lataa.
7 Valitse sijainti ja valitse Tallenna.
8 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
9 Valitse Seuraava.
10 Valitse muistikortin asema ja valitse Seuraava > Valmis.
Muistikortille luodaan Garmin kansio, joka sisältää
ohjelmistopäivityksen. Ohjelmistopäivityksen lataaminen
muistikortille saattaa kestää useita minuutteja.
®
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan korttipaikkaan.
2 Odota hetki.
Karttaplotteri luo GarminDevice.xml-tiedoston muistikortin
Garmin-kansioon.
3 Poista muistikortti.
4 Aseta muistikortti tietokoneeseen.
5 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express.
6 Lataa, asenna ja avaa Garmin Express™ sovellus näytön
ohjeiden mukaisesti.
7 Valitse Lisää laite.
8 Kun sovellus tekee hakua, valitse Onko sinulla
veneilykarttoja tai -laitteita? -kohdan vierellä Kirjaudu
(näytön alareunan lähellä).
9 Luo Garmin tili tai kirjaudu tilillesi.
10 Määritä alus näytön ohjeiden mukaisesti.
11 Valitse Lisää.
Garmin Express sovellus hakee laitteen tiedot muistikortilta.
12 Rekisteröi laite valitsemalla Lisää laite.
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
5 Kun näyttöön tulee kehote, jätä muistikortti paikalleen ja
käynnistä karttaplotteri uudelleen manuaalisesti.
Poista
muistikortti.
6
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
kuviosaha tai monitoimihiomakone
viila ja hiekkapaperia
merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Laitteen voi kiinnittää mukana toimitetulla telineellä, tai sen voi
upottaa kojelautaan asianmukaisella tasokiinnityssarjalla
(mahdollisesti lisävaruste).
Määritä kaikkien osien paikat, ennen kuin asennat mitään
laitteen osia pysyvästi.
• Paikassa näet laitteen näytön hyvin ja voit käyttää painikkeita
kätevästi.
Toukokuu 2017
190-01951-77_0C
• Asennuspaikan on kestettävä laitteen ja telineen paino.
• Varmista, että kaapelit ulottuvat osista toisiin ja
virtalähteeseen.
• Kaapelit voi ohjata sankatelineen alta tai laitteen takaa.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
Laitteen upotusasennus
HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Kankeaminen metallisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, voi
vahingoittaa suojuksia ja laitetta. Käytä mahdollisuuksien
mukaan muovista työkalua.
Voit asentaa laitteen kojelautaan käyttämällä
upotusasennusmallia ja asianmukaisia tarvikkeita.
Upotusasennuspakkausta ei ehkä toimiteta kaikkien mallien
mukana. Osta siinä tapauksessa upotusasennuspakkaus.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli asennuspaikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuvio- tai pyörösahalla.
Testaa
sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
5
6 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
7 Jos laitteessa on suojukset À, kankea niiden kulmat
varovasti irti työkalulla, kuten muovinpalasella tai ruuvitaltalla,
ja irrota suojukset liu'uttamalla työkalu keskelle Á.
8 Varmista, että laitteen kiinnitysreiät osuvat mallin
aloitusreikien kohtaan.
9 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu mallin aloitusreikien
kohtaan, merkitse aloitusreikien uudet paikat malliin.
10 Poraa aloitusreiät 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
11 Irrota malli kiinnityspinnasta.
12 Aseta laite telakkaan.
13 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit telakkaan, ennen kuin
asetat sen aukkoon (Kaapelien liittäminen telakkaan,
sivu 3).
HUOMAUTUS: paina liittimet tukevasti telakassa olevien
reikien läpi. Jos kaapeleita ei paineta tarpeeksi syvälle
telakkaan, laite ei välttämättä saa virtaa tai se lakkaa
toimimasta.
14 Peitä käyttämättömät metalliliittimet tarvittaessa suojuksilla
korroosion estämiseksi.
15 Asenna kumitiivisteet telakan taakse.
2
16 Aseta laite ja telakka aukkoon.
17 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla.
18 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Kiertokiinnitystelineen asentaminen
Kaapeleiden ohjaus kiinnityspinnan alta
HUOMAUTUS
Kiinnitä kiertokiinnitystelineen alusta lieriökantaisilla ruuveilla tai
pulteilla. Uppokantaiset ruuvit tai pultit vahingoittavat alustaa.
Ennen kuin voit valmistella kiertokiinnitystelineen alustan, valitse
telineen asennuspaikka ja kiinnitystarvikkeiksi ruuvit tai pultit.
1 Irrota 10 mm:n M6x1-ristipääruuvi À ja irrota
kiertokiinnitysteline Á alustasta Â.
2 Käännä alusta siten, että pujotusreiät à osoittavat
haluamaasi suuntaan.
3 Merkitse aloitusreikien paikat Ä alustan reikien avulla.
4 Merkitse kaapelin ohjausreikä Å.
5 Poraa kolme aloitusreikää sopivan kokoisella poranterällä.
6 Poraa 16 mm:n (5/8 tuuman) poranterällä kaapelinohjausreikä
vaiheessa 4 merkitsemääsi kiinnityspinnan kohtaan.
Kiertokiinnitystelineen kiinnittäminen, kun kaapeleita
ei ole ohjattu telineen läpi
Toimi näin ainoastaan, jos et ohjaa virtajohtoa ja kaikuanturin
kaapelia kiinnityspinnan alta ja kiertokiinnitystelineen alustan
läpi.
1 Aseta alusta À kiinnityspinnalle ja kiinnitä se asianmukaisilla
ruuveilla tai pulteilla Á.
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen
Liittäminen virtalähteeseen
1 Ohjaa virtajohto telineestä veneen akkuun tai sulakerasiaan.
2 Jatka johtoa tarvittaessa johdolla, jonka paksuus on
vähintään 0,82 mm2 (18 AWG).
3 Liitä punainen johto akun tai sulakerasian plusnapaan ja
musta miinusnapaan.
Laitteen liittäminen kaikuanturiin
Määritä sopiva kaikuanturi osoitteessa www.garmin.com tai kysy
lisätietoja paikalliselta Garmin kauppiaalta.
1 Asenna kaikuanturi veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.
2 Ohjaa kaikuanturin kaapeli laitteen taakse siten, että sen
lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä kaikuanturin kaapeli telakan asianmukaiseen porttiin.
2 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle ja kiinnitä 10 mm:n M6×1-
Kaapelien liittäminen telakkaan
Kiertokiinnitystelineen kiinnittäminen, kun kaapelit on
ohjattu telineen läpi
Kaapelien liittimet sopivat ainoastaan telakan oikeisiin portteihin.
Liitetyt kaapelit pysyvät paikoillaan lukitsimella.
1 Liu'uta kaapelien lukitsinta ylöspäin pohjasta ja irrota lukitsin
telakasta.
2 Vertaa kaapeliliittimiä À kuhunkin porttiin, jotta tiedät, mikä
kaapeli vastaa mitäkin porttia.
ristipääruuvi takaisin.
3 Tiivistä kaapelinreiät merivedenkestävällä tiivistysaineella.
Toimi näin ainoastaan, kun ohjaat virtajohdon ja kaikuanturin
kaapelin kiinnityspinnan alta ja kiertokiinnitystelineen alustan
läpi.
1 Pujota kaapelit 16 mm:n (5/8 tuuman) keskireiästä, jonka
porasit valmistautuessasi ohjaamaan kaapelit kiinnityspinnan
alta.
2 Aseta alusta kiinnityspinnalle.
3 Ohjaa kaapelit niiden rei'istä.
4 Kiinnitä alusta löysästi asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla.
5 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle, mutta älä kiinnitä sitä.
6 Aseta telakka tai laite kiertokiinnitystelineeseen (Laitteen
asentaminen telakkaan, sivu 3).
7 Vedä virtajohtoa ja kaikuanturin kaapelia sen verran löysälle,
että telinettä voidaan kääntää haluttuun asentoon, kun
kaapelit on kiinnitetty.
8 Irrota telakka ja kiertokiinnitysteline alustasta.
9 Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta 16 mm:n
(5/8 tuuman) keskireikään ja kaapelinreikiin.
10 Kiinnitä alusta tukevasti asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla.
11 Aseta kiertokiinnitysteline alustalle ja kiinnitä se mukana
toimitetulla 10 mm:n M6×1-ristipääruuvilla.
3 Työnnä jokainen kaapeli tukevasti ja kokonaan telakassa
olevan reiän läpi ja kiinnitä kaapelit asiaankuuluviin portteihin.
HUOMAUTUS: jos kaapeleita ei paineta tarpeeksi syvälle
telakkaan, liittimet eivät välttämättä kytkeydy kunnolla
portteihin, jolloin laite ei välttämättä saa virtaa tai se lakkaa
toimimasta.
4 Aseta lukitsin Á kaapelien päälle ja lukitse kaapelit
paikoilleen painamalla lukitsinta alaspäin.
Telakan asentaminen telineeseen
1 Vedä lukitusvarsi À ylös.
Lukitsin napsahtaa paikalleen.
Laitteen asentaminen telakkaan
2 Aseta telakka kiertokiinnitystelineeseen Á.
3 Kallista teline haluamaasi katselukulmaan.
4 Paina lukitusvarsi alas.
Kun kaapelit on liitetty telakkaan, laitteen voi asettaa telakkaan
nopeasti.
1 Aseta laitteen alaosa telakan alaosaan.
2 Kallista laitteen yläosaa telakkaa kohti, kunnes se kiinnittyy.
Laite napsahtaa paikalleen telakkaan.
3
HUOMAUTUS
Varmista, että laite on kiinnitetty telakkaan tukevasti. Jos
mallissa on lukitsin, varmista että se on napsautettu tukevasti
kiinni. Lukitsin napsahtaa paikalleen, kun se tai laite on
asennettu oikein. Jos laitetta ei ole kiinnitetty tukevasti, sen
virransaanti saattaa katketa. Huonosti kiinnitetty laite voi myös
pudota telakasta ja vahingoittua.
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan vapautusvipua À, kunnes laite irtoaa.
Kohde
2 Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se telakasta.
NMEA 2000 - huomioitavaa
®
HUOMAUTUS
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, NMEA 2000
verkon pitäisi olla jo yhteydessä virtalähteeseen. Älä liitä NMEA
2000 virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA
2000 verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Jos liität laitetta nykyiseen NMEA 2000 verkkoon tai muun
valmistajan moottoriverkkoon, asenna NMEA 2000 isolaattori
(010-11580-00) nykyisen verkon ja Garmin laitteiden väliin.
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
NMEA 2000 yhteensopivat mallit voivat yhdistää NMEA 2000
verkkoon veneessä ja jakaa tietoja NMEA 2000 yhteensopivista
laitteista, kuten antureista tai VHF-radiosta. Tarvittavat NMEA
2000 kaapelit ja liittimet myydään erikseen.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Voit ladata oppaan siirtymällä
osoitteeseen www.garmin.com ja valitsemalla laitteen
tuotesivulla Manuals.
Telakassa olevaa NMEA 2000 porttia käytetään liittämiseen
NMEA 2000 vakioverkkoon.
HUOMAUTUS: echoMAP CHIRP 50 edellyttää mukana
toimitettua 4-nastainen - 5-nastainen -sovitinkaapelia NMEA
2000 -verkkoyhteyttä varten.
Kuvaus
NMEA 2000 yhteensopiva Garmin laite
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
4-nastainen - 5-nastainen -sovitinkaapeli
NMEA 2000 laitekaapeli
NMEA 2000 virtajohto
Virtalukko tai katkaisin
12 Vdc:n virtalähde
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
NMEA 2000 T liitäntä
NMEA 2000 päätevastus tai runkokaapeli
Johdinsarja
• Johdinsarjaa käytetään NMEA 0183 laitteiden kanssa sekä
reitti- ja reittipistetietojen jakamiseen.
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen ja NMEA 0183
laitteisiin.
• Laitteessa on yksi sisäinen NMEA 0183 portti, johon voi liittää
NMEA 0183 yhteensopivia laitteita.
• Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava, käytä
0,82 mm2 (18 AWG) kaapelia tai paksumpaa.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä
0,33 mm2:n (22 AWG:n) kaapelia.
®
Kohde
À
Á
Â
Ã
Johtimen toiminto
Johdon väri
NMEA Sisäinen 0183 portti Rx (tulo)
Ruskea
NMEA Sisäinen 0183 portti Tx (lähtö)
Sininen
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Musta
Voima
Punainen
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen. Kussakin portissa voi olla yksi tai kaksi
lähettävää tai vastaanottavaa johdinta.
4
• Kun liität NMEA 0183 laitteita portteihin, joissa kussakin on
kaksi lähettävää (Tx) tai vastaanottavaa (Rx) johdinta, NMEA
0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 laitetta portteihin, joissa kussakin on
yksi lähettävä (Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
• Kun laite on asennettu paikkaan, jossa sisäinen antenni ei
pysty hakemaan satelliittisignaalia, voit yhdistää ulkoisen
GPS 19x -antennin NMEA 0183 liitännän kautta. Katso
lisätietoja GPS 19x asennusohjeista.
***Enimmäissyvyys, määräytyy kaikuanturin, veden
suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
****Määräytyy echoMAP mallin mukaan.
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
APB: suunnan tai reitin
hallinnan (automaattiohjaus)
määritys "B"
GPBOD
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit
näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSSkohtaiset vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden
ja maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
NMEA 0183 kytkentäkaavio
+
Kohde
-
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Johdinsarja
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Kohde Garmin johtimen Garmin
tarkoitus
johtimen väri
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Sininen
Rx/A (+)
Rx
Ruskea
Tx/A (+)
Tekniset tiedot
Laite
Tekniset tiedot
Mittatiedot
PGRMM
M: karttadatum
echoMAP CHIRP
40
Mitat (L x K x S)
10,2 x 16,8 x 4,6 cm (4 x
6,6 x 1,8 tuumaa)
PGRMZ
Z: korkeus
5,4 x 9,5 cm (2,1 x
3,7 tuumaa)
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veden suhteen
ja suunta
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
RMC/GGA/GLL
GPS-sijainti
VHW
Nopeus veden suhteen ja
suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Näytön koko (L x K)
Paino
0,4 kg (0,9 paunaa)
Virrantulo
9 - 18 Vdc
Virran enimmäiskäyttö 5 W
echoMAP CHIRP
50
Kompassin turvaväli
25 cm (9,8 tuumaa)
Mitat (L x K x S)
17,3 x 13,5 x 4,4 cm (6,81
x 5,35 x 1,73 tuumaa)
Näytön koko (L x K)
9 x 9 cm (3,54 x
3,54 tuumaa)
Paino
0,58 kg (1,28 paunaa)
Virrantulo
9 - 18 Vdc
Vastaanotto
Virran enimmäiskäyttö 7,1 W
Kaikki mallit
Kompassin turvaväli
70 cm (27,6 tuumaa)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi
Vesiluokitus*
IEC 60529 IPX7
Lähetysteho (RMS)**
500 W
Enimmäissyvyys***
701 m (2 300 jalkaa),
77 kHz
Taajuudet****
• Perinteinen CHIRP: 50,
77, 83 tai 200 kHz
• CHIRP Garmin
ClearVü: 260, 455 tai
800 kHz.
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
**Määräytyy kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan.
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
NMEA 2000 PGN-tiedot
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja vastaanotto 059392 ISO-kuittaus
059904 ISO-pyyntö
5
Tyyppi
PGN
Kuvaus
060928 ISO-osoitevaatimus
126208 NMEA: komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126996 Tuotetiedot
127250 Aluksen suunta
128259 Nopeus: vesiviittaus
128267 Veden syvyys
129539 GNSS-DOPit
129799 Radiotaajuus, -tila ja -virta
130306 Tuulitiedot
130312 Lämpötila
Lähetys
126464 Lähetyksen ja vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
127258 Magneettinen eranto
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG ja SOG: nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointireitin ja reittipisteen tiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
Vastaanotto
127245 Peräsin
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
127489 Moottorin parametrit: dynaaminen
127493 Lähetysparametrit: dynaaminen
127498 Moottorin parametrit: staattinen
127505 Nestetaso
129038 AIS-luokan A sijaintiraportti
129039 AIS-luokan B sijaintiraportti
129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129794 AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129798 AIS SAR ‑lentokonesijaintiraportti
129802 AIS-turvalähetysviesti (SRM)
129808 DSC-soittotiedot
130310 Ympäristöparametrit
130311 Ympäristöparametrit (vanhentunut)
130313 Ilmankosteus
130314 Todellinen ilmanpaine
130576 Pienen aluksen tila
Nämä tiedot koskevat ainoastaan NMEA 2000 yhteensopivia laitteita.
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echoMAP™ ja Garmin ClearVü™ ovat
Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA ja NMEA 2000 ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä. microSD logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
®
®
®
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising