Garmin | echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer | Installation guide | Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Instrukcja instalacji

Garmin echoMAP™ CHIRP 43cv, with Transducer Instrukcja instalacji
9 Utwórz lub zaloguj się do konta Garmin.
10 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
echoMAP™ CHIRP seria
40/50
skonfigurować swoją jednostkę pływającą.
Dodaj.
Aplikacja Garmin Express wyszuka informacje o urządzeniu
na karcie pamięci.
12 Wybierz Dodaj urządzenie, aby zarejestrować urządzenie.
Po zakończeniu rejestracji aplikacja Garmin Express
wyszuka dodatkowe aktualizacje map i oprogramowania dla
posiadanego urządzenia.
Dodając urządzenia do sieci plotera nawigacyjnego, powtórz
powyższe czynności, aby zarejestrować nowe urządzenia.
11 Wybierz kolejno
Aktualizacja oprogramowania
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w ploterze nawigacyjnym.
2 Poczekaj chwilę.
Ploter nawigacyjny utworzy plik o nazwie GarminDevice.xml
w folderze Garmin na karcie pamięci.
3 Wyjmij kartę pamięci.
4 Włóż kartę pamięci do komputera.
5 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby pobrać,
zainstalować i otworzyć aplikację Garmin Express™.
7 Wybierz kolejno Dodaj urządzenie.
8 Podczas gdy aplikacja wykonuje wyszukiwanie, wybierz
Zaloguj się obok Czy masz morskie mapy lub
urządzenia? u dołu ekranu.
Po zainstalowaniu urządzenia lub dodaniu do niego akcesorium
może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania
urządzenia.
To urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB
w formacie FAT32.
Ładowanie nowego oprogramowania na kartę pamięci
Skopiuj aktualizację oprogramowania na kartę pamięci,
korzystając z komputera z oprogramowaniem Windows .
UWAGA: Jeśli nie masz komputera z oprogramowaniem
Windows, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Garmin w celu
zamówienia karty zawierającej aktualną wersję
oprogramowania.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę http://www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3 Wybierz Seria echoMAP z kartą SD.
4 Wybierz Pobierz obok pozycji Seria echoMAP z kartą SD.
5 Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
6 Wybierz Pobierz.
7 Wybierz lokalizację, a następnie Zapisz.
8 Kliknij dwukrotnie, aby pobrać plik.
9 Wybierz Dalej.
10 Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Na karcie pamięci utworzony zostanie folder Garmin
zawierający aktualizację oprogramowania. Załadowanie
aktualizacji oprogramowania na kartę pamięci może zająć kilka
minut.
®
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Niezbędne narzędzia
• Wiertarka i wiertła
Maj 2017
190-01951-80_0C
•
•
•
•
Wkrętak krzyżowy nr 2
Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
Pilnik i papier ścierny
Środek uszczelniający do zastosowań morskich (opcjonalnie)
Uwagi dotyczące montażu
Urządzenie można zamontować przy użyciu uchwytu lub płasko
na desce rozdzielczej przy użyciu zestawu do montażu
wpuszczanego (może być sprzedawany oddzielnie).
Przed przymocowaniem na stałe jakiejkolwiek części urządzenia
należy zaplanować instalację przez określenie położenia
poszczególnych elementów.
• Miejsce montażu musi zapewniać dobrą widoczność ekranu
i dostęp do klawiszy na urządzeniu.
• Miejsce montażu musi być na tyle wytrzymałe, aby umożliwić
montaż urządzenia wraz z uchwytem.
• Kable muszą być wystarczająco długie, aby móc połączyć ze
sobą elementy oraz doprowadzić do nich zasilanie.
• Kable można poprowadzić od spodu uchwytu pałąkowego
lub z tyłu urządzenia.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
Montaż wpuszczany urządzenia
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Używanie metalowego narzędzia do podważania, np.
śrubokręta, może uszkodzić nakładki dekoracyjne i urządzenie.
Jeśli to możliwe, należy używać plastikowego narzędzia do
podważania.
Możesz zamontować urządzenie na desce rozdzielczej,
korzystając z dołączonego szablonu i osprzętu do montażu
wpuszczanego. Zestaw do montażu wpuszczanego nie jest
dołączany do wszystkich modeli. W takich przypadkach należy
zakupić zestaw do montażu wpuszczanego.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
3 Używając wiertła o średnicy 9,5 mm (3/8 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
4 Za pomocą wyrzynarki lub obrotowego narzędzia do cięcia
przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej
krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie.
Umieść
urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
5
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
7 Jeśli urządzenie ma nakładki dekoracyjne, użyj narzędzia do
podważania, np. płaskiego kawałka plastiku lub śrubokrętu,
aby ostrożnie podważyć ich rogi À, i przesuń narzędzie do
poważania na środek Á, aby zdjąć nakładki dekoracyjne.
8 Wyrównaj otwory montażowe urządzenia z otworami
prowadzącymi na szablonie.
9 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane
z otworami prowadzącymi na szablonie, zaznacz na nim
nowe otwory prowadzące.
10 Używając wiertła o średnicy 3,2 mm (1/8 cala), wywierć
otwory prowadzące.
11 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
12 Umieść urządzenie w podstawce.
13 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do podstawki przed umieszczeniem go
w wycięciu. (Podłączanie przewodów do podstawki,
strona 4).
UWAGA: Trzeba mocno docisnąć złącza do odpowiednich
otworów w podstawce. Jeśli przewody nie są właściwie
wciśnięte do podstawki, urządzenie może tracić zasilanie lub
przestawać działać.
14 W razie potrzeby zakryj nieużywane złącza za pomocą
zaślepek, aby zapobiec korozji metalowych styków.
15 Zamocuj gumowe uszczelki z tyłu podstawki.
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
16 Umieść urządzenie i podstawkę w wycięciu.
17 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów.
18 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
Instalacja podstawy uchwytu obrotowego
Przygotowanie do poprowadzenia kabli pod
powierzchnią montażową
NOTYFIKACJA
Do montażu podstawy uchwytu obrotowego należy użyć
wkrętów lub śrub z łbem stożkowym ściętym. Wkręty lub śruby
z łbem wpuszczanym powodują uszkodzenie podstawy.
Przed przygotowaniem podstawy uchwytu obrotowego należy
wybrać miejsce montażu uchwytu oraz zdecydować, czy
podstawa ma być przymocowana za pomocą wkrętów czy śrub.
2
1 Wykręć śrubę krzyżową 10 mm M6x1 À i oddziel uchwyt
obrotowy Á od podstawy Â.
2 Ustaw podstawę w taki sposób, aby otwory na kable à były
zwrócone w odpowiednim kierunku.
3 Używając podstawy jako szablonu, zaznacz położenie
otworów prowadzących Ä.
4 Oznacz miejsce na otwór do przeciągnięcia przewodów Å.
Mocowanie uchwytu obrotowego z kablami
biegnącymi przez uchwyt
Tę procedurę należy przeprowadzić w przypadku, gdy przewód
zasilający i kabel przetwornika mają biec pod powierzchnią
montażową ani przez podstawę uchwytu obrotowego.
1 Poprowadź kable przez otwór o średnicy 16 mm (5/8 cala)
wywiercony na etapie przygotowań do poprowadzenia kabli
pod powierzchnią montażową.
2 Umieść podstawę na powierzchni montażowej.
3 Poprowadź kable przez odpowiednie otwory.
4 Lekko dokręć podstawę odpowiednimi śrubami lub wkrętami.
5 Umieść uchwyt obrotowy na podstawie, ale nie mocuj go.
6 Umieść podstawkę lub urządzenie w uchwycie obrotowym
(Instalowanie urządzenia w podstawce, strona 4).
7 Wyciągnij kabel przetwornika i przewód zasilania na taką
długość, aby uchwyt można było obrócić do odpowiedniego
ustawienia po podłączeniu kabli.
Zdejmij
podstawkę i uchwyt obrotowy z podstawy.
8
9 Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na
środkowy otwór o średnicy 16 mm (5/8 cala) oraz otwory,
przez które przechodzą kable.
10 Mocno dokręć podstawę odpowiednimi śrubami lub wkrętami.
11 Umieść uchwyt obrotowy na podstawie i przymocuj go przy
użyciu dołączonej śruby krzyżowej 10 mm M6×1.
Montowanie podstawki w uchwycie
1 Wyciągnij ramię blokujące À.
5 Przy użyciu wiertła odpowiedniego do materiału nawierć trzy
otwory prowadzące.
6 Używając wiertła o średnicy 5/8 cala (16 mm), wywierć otwór
do poprowadzenia przewodów na powierzchni montażowej
w miejscu zaznaczonym w kroku 4.
Mocowanie uchwytu obrotowego bez kabli
biegnących przez uchwyt
Tę procedurę należy przeprowadzić w przypadku, gdy przewód
zasilający i kabel przetwornika nie mają biec pod powierzchnią
montażową ani przez podstawę uchwytu obrotowego.
1 Umieść podstawę À na powierzchni montażowej i przymocuj
ją przy użyciu odpowiednich wkrętów lub śrub Á.
2 Umieść podstawkę w uchwycie obrotowym Á.
3 Ustaw uchwyt pod odpowiednim kątem.
4 Dociśnij ramię blokujące.
Instalowanie i podłączanie kabli
Podłączanie zasilania
1 Poprowadź kabel zasilający od uchwytu do akumulatora lub
skrzynki bezpieczników na łodzi.
2 Jeśli to konieczne, przedłuż przewody za pomocą przewodu
0,82 mm2 (18 AWG) lub większego.
3 Podłącz czerwony przewód do dodatniego złącza
akumulatora lub skrzynki rozdzielczej, a czarny przewód do
złącza ujemnego.
Podłączanie urządzenia do przetwornika
2 Umieść uchwyt obrotowy na podstawie i przymocuj go przy
użyciu dołączonej śruby krzyżowej 10 mm M6×1.
3 Uszczelnij otwory, przez które przebiegają kable przy użyciu
środka uszczelniającego do zastosowań morskich.
Aby określić typ przetwornika spełniający twoje potrzeby,
przejdź na stronę www.garmin.com lub skontaktuj się z lokalnym
sprzedawcą firmy Garmin.
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
przetwornika, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.
2 Poprowadź przewód przetwornika do tylnej części urządzenia
z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.
3
3 Podłącz przewód przetwornika do odpowiedniego portu
w podstawce.
Podłączanie przewodów do podstawki
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1 Naciśnij dźwignię zwalniającą À na podstawce, aby zwolnić
urządzenie.
Złącza przewodów mają charakterystyczne wycięcia i pasują
jedynie do właściwych gniazd w podstawce. Podłączone
przewody są utrzymywane na miejscu przy użyciu wspornika
blokującego.
1 Przesuń wspornik blokujący przewody z dołu do góry
i zdejmij uchwyt z podstawki.
2 W celu znalezienia odpowiednich portów dopasuj wcięcia À
na poszczególnych złączach przewodów do występów
w portach urządzenia.
2 Przechyl urządzenie do przodu i wyjmij je z podstawki.
NMEA 2000 Uwagi dotyczące sieci
®
3 Dokładnie i mocno poprowadź każdy przewód przez otwór
w podstawce i starannie podłącz każdy przewód do
odpowiedniego portu.
UWAGA: Jeśli przewody nie są wciśnięte odpowiednio
głęboko do podstawki, złącza mogą być niewłaściwie
podłączone do gniazd, a urządzenie może tracić zasilanie lub
przestawać działać.
4 Umieść wspornik blokujący Á nad przewodami i wsuń go
w dół, aby zablokować przewody we właściwym miejscu.
Po prawidłowym zainstalowaniu wspornika usłyszysz dźwięk
zatrzaśnięcia.
Instalowanie urządzenia w podstawce
Po połączeniu przewodów z podstawką można szybko umieścić
urządzenie w podstawce.
1 Umieść dolną część urządzenia w dolnej części podstawki.
2 Przechyl górną część urządzenia w kierunku podstawki, aż
zostanie zamocowane.
Po prawidłowym zamocowaniu urządzenia w podstawce
usłyszysz kliknięcie.
NOTYFIKACJA
Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo
zamontowane w podstawce. Jeśli posiadany model jest
wyposażony we wspornik blokujący, upewnij się, że jest on
prawidłowo zatrzaśnięty. Po prawidłowym zainstalowaniu
urządzenia lub wspornika usłyszysz dźwięk zatrzaśnięcia. Jeśli
urządzenie nie jest prawidłowo zamontowane, może utracić
zasilanie. Nieprawidłowo zamontowane urządzenie może
również wypaść z podstawki i ulec uszkodzeniu.
4
NOTYFIKACJA
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000,
sieć NMEA 2000 powinna być już podłączona do zasilania. Nie
podłączaj przewodu zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej
już sieci NMEA 2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania
powinno być podłączone do sieci NMEA 2000.
Jeśli podłączasz urządzenie do istniejącej sieci NMEA 2000 lub
sieci silników innego producenta, należy zainstalować odłącznik
NMEA 2000 (010-11580-00) pomiędzy istniejącą siecią
i urządzeniami Garmin.
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. NMEA
2000Urządzenia rozładują akumulator, jeśli ich przewody
zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do
akumulatora.
Modele urządzeń zgodnych ze standardem NMEA 2000 można
podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi w celu udostępniania
danych z urządzeń obsługujących standard NMEA 2000, takich
jak radio VHF. Niezbędne przewody i złącza NMEA 2000 są
sprzedawane osobno.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „NMEA 2000 Podstawowe
informacje dotyczące sieci ” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać ten
dokument, odwiedź stronę www.garmin.com i na stronie
urządzenia wybierz sekcję Instrukcje.
Umieszczony w podstawce port oznaczony jako NMEA 2000
służy do podłączenia go do standardowej sieci NMEA 2000.
UWAGA: Aby podłączyć urządzenie echoMAP CHIRP 50 do
sieci NMEA 2000, trzeba użyć znajdującego się w zestawie
kabla adaptacyjnego ze złączem 4-pin i złączem 5-pin.
NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-). Każdy
port może mieć jeden lub dwa przewody przesyłowe, albo
jeden lub dwa przewody odbiorcze.
• W przypadku podłączania urządzeń zgodnych z interfejsem
NMEA 0183 do portów, z których każdy ma dwa przewody
przesyłowe (Tx) lub dwa przewody odbiorcze (Rx), nie jest
konieczne podłączenie urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
• W przypadku podłączania urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do portów, z których każdy ma jeden przewód
przesyłowy (Tx) lub jeden przewód odbiorczy (Rx),
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.
• W przypadku gdy urządzenie jest zamontowane w miejscu,
które uniemożliwia antenie wewnętrznej odbieranie sygnału
z satelitów, możesz podłączyć antenę zewnętrzną GPS 19x
poprzez sieć NMEA 0183. Więcej informacji znajduje się w
instrukcji instalacji urządzenia GPS 19x.
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
Kabel adaptacyjny ze złączem 4-pin i 5-pin
NMEA 2000Kabel podłączeniowy
+
-
NMEA 2000Przewód zasilający
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Źródło zasilania 12 V DC
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
NMEA 2000Trójnik
Element
Opis
NMEA 2000Terminator lub kabel szkieletowy
Wiązka przewodów
• Wiązka przewodów jest używana z urządzeniami NMEA
0183 i służy do udostępniania informacji dotyczących tras
i punktów trasy.
• Ta wiązka przewodów pozawala podłączyć urządzenie do
zasilania i do urządzeń NMEA 0183.
• Urządzenie ma jeden wewnętrzny port NMEA 0183 służący
do podłączenia zgodnych urządzeń NMEA 0183.
• Jeśli konieczne będzie przedłużenie przewodów zasilającego
i uziemienia, użyj przewodu 0,82 mm2 (18 AWG) lub
większego.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm2).
®
Źródło zasilania 12 V DC
À
Á
Â
Wiązka przewodów
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Element Funkcja
przewodu firmy
Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Kolor
przewodu
firmy Garmin
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
Czarny
Uziemienie danych
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Niebieski
Rx/A (+)
Rx
Brązowy
Tx/A (+)
Dane techniczne
Urządzenie
Dane techniczne
echoMAP CHIRP 40 Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
Element Funkcja przewodu
À
Á
Â
Ã
Kolor przewodu
NMEA 0183 port wewnętrzny Rx (wejście) Brązowy
NMEA 0183 port wewnętrzny Tx (wyjście) Niebieski
Uziemienie (zasilanie i NMEA 0183)
Czarny
Moc
Czerwone
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
Wielkość
10,2 × 16,8 × 4,6 cm (4 ×
6,6 × 1,8 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
5,4 × 9,5 cm (2,1 ×
3,7 cala)
Masa
0,4 kg (0,9 funta)
Moc wejściowa
Od 9 V do 18 V DC
Maksymalne zużycie
energii
5W
Bezpieczny dystans
dla kompasu
25 cm (9,8 cala)
echoMAP CHIRP 50 Wymiary (szer. ×
wys. × gł.)
17,3 × 13,5 × 4,4 cm (6,81
× 5,35 × 1,73 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)
9 × 9 cm (3,54 ×
3,54 cala)
Masa
0,58 kg (1,28 funta)
Moc wejściowa
Od 9 V do 18 V DC
Maksymalne zużycie
energii
7,1 W
5
Urządzenie
Wszystkie modele
Dane techniczne
Wielkość
Zdanie
Opis
Bezpieczny dystans
dla kompasu
70 cm (27,6 cala)
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
Zakres temperatur
Od -15°C do 55°C (od 5°F
do 131°F)
MTW
Temperatura wody
Materiał
Plastik poliwęglanowy
RMC/GGA/GLL
Pozycja GPS
Klasa wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
VHW
Prędkość po wodzie
i kierunek
Moc transmisji
(RMS)**
500 W
WPL
Pozycja punktu
DSC
Maksymalna
głębokość***
701 m (2300 stóp) przy
77 kHz
Informacje cyfrowego
wywołania selektywnego
DSE
Częstotliwość****
• Tradycyjny CHIRP:
50,77, 83 lub 200 kHz
• CHIRP Garmin
ClearVü: 260, 455 lub
800 kHz
Rozszerzone cyfrowe
wywołanie selektywne
KIERUNEK
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
** Zależna od wartości znamionowej przetwornika i głębokości.
*** Maksymalna głębokość; zależna od modelu przetwornika,
stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków wodnych.
**** Zależna od modelu echoMAP.
Typ
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
sentencjach organizacji National Marine Electronics Association
(NMEA): NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
Informacje o PGN sieci NMEA 2000
NMEA 0183 — informacje
Typ
Zdanie
Opis
Typ
Transmituj
GPAPB
APB: Sentencja „B”
kontrolera kierunku lub trasy
(autopilota)
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
Odbiór
6
PGN
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
GPBOD
BOD: Namiar (początek do
celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
127250 Kierunek łodzi
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
128267 Głębokość wody
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
129799 Częstotliwość radiowa, tryb i moc
GPGSV
GSV: Widoczne satelity
GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące
nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne
dane specyficzne dla
satelitów GNSS
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126996 Informacje o produkcie
128259 Prędkość względem wody
129539 GNSS DOP
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
Transmisja
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
127258 Deklinacja magnetyczna
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 KDd i PND: Szybka aktualizacja
129029 Dane pozycji GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad
dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
127250 Kierunek łodzi
PGRMZ
Z: Wysokość
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
SDDPT
DPT: Głębokość
127498 Parametry silnika: Statyczne
SDMTW
MTW: Temperatura wody
127505 Poziom płynu
SDVHW
VHW: Prędkość po wodzie
i kierunek
129038 Raport pozycji A klasy AIS
GŁĘBOKOŚĆ
Głębokość
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Informacje o trasie i punktach
129540 Widoczne satelity GNSS
Odbiór
127245 Ster
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
129039 Raport pozycji B klasy AIS
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
Typ
PGN
Opis
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
129798 Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129802 Komunikat związany z bezpieczeństwem
AIS
129808 Informacja o wywołaniu DSC
130310 Parametry środowiskowe
130311 Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130313 Wilgotność
130314 Rzeczywiste ciśnienie
130576 Małe jednostki – status
Ta informacja odnosi się tylko do produktów zgodnych z NMEA 2000.
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. echoMAP™ oraz Garmin
ClearVü™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie
tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA i NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National
Marine Electronics Association. Logo microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C,
LLC.
®
®
®
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising